Innovene. NewCo heeft nu een echte naam. Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Innovene. www.bpgeel.be. NewCo heeft nu een echte naam. Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER:"

Transcriptie

1 INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 23 zomer 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART NewCo heeft nu een echte naam Innovene Enquête omwonenden De resultaten IN DIT NUMMER: Buur/medewerker Chris Somers Nieuwe milieu-ingenieur p6 Tips voor thuis en elders Barbecue p7 Vierde enquête omwonenden 2005 Gemengde signalen p8 Toe aan een nieuwe omgeving Communicatiemanager Patrick Claeys p10 Buren 23-v2.indd :20:08

2 Colofon Buren verschijnt viermaal per jaar en is een uitgave van: BP Chembel N.V. Amocolaan Geel Postadres & secretariaat: PR-secretariaat Lea Dries BP Amocolaan GEEL Tel: Verantwoordelijke Uitgever: Patrick Claeys BP Amocolaan GEEL Foto's: BP Eric De Vos Foto Coolens & Deleuil bvba IV-Fotoprodukties Lea Dries Stef Aldelhof Kinderpagina: Wendy Onsea Vormgeving: FM graphics Druk: Grafilux Printing bvba Productie: FokZ Communications GROENE TELEFOON 0800/ Samen één fabriek Het is even wennen. Maar nu het afgesplitste deel van de BPfabriek een naam heeft gekregen en vanaf nu als Innovene door het leven gaat, voelt de scheiding meteen een stuk echter aan. Het ligt niet voor de hand om de collega s die nu bij Innovene horen en waar we zolang mee hebben samengewerkt niet langer als collega s te zien, maar als medewerkers van een ander bedrijf. Want dat is Innovene, een ander bedrijf, niettegenstaande BP - voorlopig toch % eigenaar is. Maar toch. Onlangs nodigde het management van Innovene de burgemeesters van de omliggende gemeenten uit voor een bezoek. Tijdens dat bezoek werd sterk ingegaan op veiligheid, milieuprestaties en de relatie met de buren. Daarnaast lieten de Innovene-verantwoordelijken niet na te benadrukken hoezeer BP en Innovene in Geel verstrengeld zullen blijven. We delen tenslotte de fabriek en maken gebruik van een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zei Clint Herring, manufacturing manager voor Innovene Geel. Ook op communicatief vlak blijven beide bedrijven waar nuttig en mogelijk dezelfde kanalen gebruiken. Zoals ook Buren, want dit blad blijft over beide bedrijven - BP en Innovene - berichten. Ondertussen zijn ook de resultaten bekend van de vierde burenenquête die de Katholieke Hogeschool Kempen heeft gehouden voor rekening van BP. We leren daaruit dat het percentage van de ondervraagden die milieuproblemen in de buurt ervaren, opnieuw gezakt is en dat al de vierde keer op rij. Toch moeten we niet doen alsof er geen vuiltje meer aan de lucht is - letterlijk noch figuurlijk. Want BP blijft met voorsprong aangeduid worden als de sterkste vervuiler. Het is het vervelende lot van het grootste chemisch bedrijf uit de buurt dat daarenboven erg zichtbaar gelegen is. En net zoals na de vorige enquête van 2003 blijken de mensen vooral wakker te liggen van de kwaliteit van de lucht, daarin begrepen de geurhinder die met BP wordt verbonden. Daarmee wordt nog maar eens aangetoond hoe weerbarstig lang een minder goede reputatie aanhoudt. Toch zijn er ook erg positieve uitspraken over BP te lezen in het rapport. Zo verklaart bijna 80 % van de ondervraagden akkoord te gaan met de uitspraak dat BP een open en eerlijk bedrijf is. Dat is prettig om te horen en een bevestiging dat we niet slecht bezig zijn. We willen dat ook blijven uitbouwen. Ten slotte wil ik stilstaan bij de explosie die zich in maart 2005 heeft voorgedaan bij de BP-raffinaderij in Texas City (VS). Vijftien mensen lieten daarbij het leven en deze zeer tragische gebeurtenis heeft iedereen in de BPgroep geschokt. Inmiddels is een tussentijds rapport verschenen en als u dit leest kan u zich - net als wij - de vraag stellen of de gemaakte fouten en genomen risico s ook hier kunnen gebeuren. Mocht ik de overtuiging hebben dat dit niet zo is, dan klinkt dat misschien geruststellend, maar niet geloofwaardig. Niemand kan immers de toekomst voorspellen, ook niet voor een fabriek waar we met chemicaliën bij hoge temperaturen en drukken werken. Gelukkig zijn onze producten niet zo snel ontvlambaar of explosief als de benzineproducten van de tragedie in Texas City. Maar omdat de kans toch altijd bestaat dat er iets kan gebeuren waarbij een of meerdere van onze mensen ernstig gewond raakt, is het mijn hoofdtaak en die van de andere managers ervoor te zorgen dat bij alle activiteiten de veiligheid gewaarborgd blijft. We concentreren ons daarbij op een perfecte staat van onderhoud en controles op de installaties, op de kennis en kunde van ons personeel en het strikt toepassen van de werkprocedures. Het vooraf doen van een risicoanalyse van iedere activiteit en dat vóór we eraan beginnen, is de norm geworden die BP in Geel een van de meest veilige fabrieken heeft gemaakt in Vlaanderen. De veiligheidsindicatoren bewijzen dat: gedurende de laatste 5 jaar was er geen enkele noemenswaardige brand en een gemiddelde van slechts één ongeval per jaar met werkverlet voor al ons personeel en derden (samen ongeveer 700 mensen). Ook de vele inspecties van de overheid, zoals door de Milieudienst, de Technische inspectie en de Arbeidsveiligheid helpen ons de veiligheid continue te verbeteren. Want daar gaat het om, het kan altijd nog veiliger, de risico s kunnen nog verder teruggebracht worden om dichter te komen bij het doel van nul ongevallen en milieu-incidenten.texas City is een harde les voor de hele BP-groep en leert ons dat we nooit moeten denken dat we er op veiligheidsgebied zijn. Dat geldt voor alle honderdduizend en meer BP-ers en daar hoort Geel ook bij. Gijs Meerburg gedelegeerd bestuurder BP in Geel Bij de cover Innovene Het verhaal mag intussen gekend zijn: sinds 1 januari 2005 zijn de polypropyleeneenheden (PP) in Geel verzelfstandigd. Tot voor kort werd de afgesplitste firma met de tijdelijke naam NewCo (van New Company) aangeduid. Op 21 maart 2005 echter, werd het nieuwe bedrijf boven de doopvont gehouden en kreeg het de naam Innovene mee Lees verder op de pagina hiernaast. 2 Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:15

3 NewCo heeft nu een echte naam Innovene Het verhaal mag intussen gekend zijn: sinds 1 januari 2005 zijn de polypropyleeneenheden (PP) in Geel verzelfstandigd. Tot voor kort werd de afgesplitste firma met de tijdelijke naam NewCo (van New Company) aangeduid. Op 21 maart 2005 echter, werd het nieuwe bedrijf boven de doopvont gehouden en kreeg het de naam Innovene mee. Innovene is de samentrekking van INNOVation (innovatie of vernieuwing) en -ene het stukje dat achteraan zit in woorden zoals polypropylene en polyethylene, de Engelse benamingen van polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Voor de chemici onder ons, dat stukje -ene (of een in het Nederlands) verwijst ook naar de dubbele koolstofverbinding. Samengevat kan je stellen dat de firma Innovene met die naam een accent wil leggen op wat ze doet (producten maken zoals polyethyleen en polypropyleen) en wat ze wil zijn (vernieuwend en het verschil maken ). Niet helemaal nieuw Helemaal nieuw is de naam niet. BP gebruikte de aanduiding Innovene al jaren om daarmee haar PE en PPtechnologie aan te duiden. Maar een kniesoor die daarover zeurt. Ralph Alexander, topman van Innovene: De keus voor de naam Innovene steunt op interviews en onderzoek verricht bij medewerkers, klanten en industrieanalisten. Naar verluidt zijn heel wat namen de revue gepasseerd, maar Innovene werkt voor ons om het potentieel in onze mensen los te maken en te doen denken aan innovatie. Logo Een firma die meer dan 8500 medewerkers en vestigingen in 27 landen heeft, kan moeilijk zonder een logo. Het resultaat van een ongetwijfeld intens creatief proces ziet u elders op deze pagina. Het logo stelt een zich losmakende oliedruppel voor en wordt door Innovene-mensen liefdevol the blob genoemd - letterlijk de klodder. De blauwachtige kleur van het logo is meteen de hoofdkleur in de huisstijl van Innovene dat daarmee ook afstand neemt van het vertrouwde BP-geel en -groen. Waarschijnlijk zal in de zomer van 2005 het logo van Innovene verschijnen op delen van de fabriek in Geel. Verstrengeld Hoe moet het nu verder? Innovene is immers nog een volle dochter van BP, maar de moedermaatschappij heeft te kennen gegeven dat ze die wil verkopen. Dat gebeurt mogelijk via een beursgang waarbij het nieuwe bedrijf als het ware te koop wordt aangeboden aan de investeerders op de beurs. Maar in Geel zijn BP en Innovene behoorlijk innig met elkaar verstrengeld en dat zal ook zo blijven. Tenslotte maakt de polypropyleenproductie van Innovene gebruik van een aantal nutsvoorzieningen zoals stoomproductie en afvalwaterzuivering. Ook in de externe communicatie is afgesproken om gezamenlijk naar buiten te treden waar dat aangewezen en mogelijk is. Zo neemt Innovene een stoel in bij het Burenplatform. De Groene Telefoon blijft ook gelden voor Innovene en het nieuwe bedrijf blijft deelnemen aan dit Burenmagazine. Een zicht op de controlekamer van de polypropyleenproductie van Innovene in Geel. Op de foto: Ludo Meulemans en Jan Schepers Clint Herring: zo veel mogelijk Perfect Days behalen. Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:18

4 Overzicht: BP en Innovene in België Wat betekent de afsplitsing van Innovene voor de activiteiten van BP in België? Blijven BP: Alle chemische activiteiten van BP in Geel, met uitzondering van de polypropyleenproductie Alle olie-activiteiten zoals de menginstallaties voor smeeroliën in Gent en Antwerpen (Castrol) Marketing en distributie van smeermiddelen en brandstoffen voor de scheep- en de luchtvaart Zijn nu Innovene: De polypropyleenproductie in Geel (± 120 medewerkers) De polypropyleen- (PP) en de polyethyleenproductie (PE) in Lillo (Antwerpse haven) (± 180 medewerkers) De onderzoekslaboratoria naar PP en PE in Neder-over-Heembeek (Brussel) (± 200 medewerkers) De volledige productiesite in Feluy waar onder andere linear alphaolefins (LAO), polyalphaolefins en aluminium alkyls gemaakt worden (± 230 medewerkers) Innovene wereldwijd - geen kleintje Burgemeesters op de koffie bij Innovene Op 14 maart 2005 had Innovene in Geel de burgemeesters van de drie omliggende gemeenten uitgenodigd voor een kennismaking. Patrik Vankrunkelsven en André Van Genechten, burgemeesters van respectievelijk Laakdal en Meerhout waren op het appèl. Frans Peeters van Geel liet verstek gaan wegens andere verplichtingen. Burgemeesters maken kennis met Innovene. Rond de tafel (in wijzerzin): André Van Genechten (burgemeester Meerhout), Luc Goffings Site manager voor Geel en Lillo Luc Goffings, manufacturing manager Geel Clint Herring en milieucoördinator Philippe Vandervoort waren de Innovenegastheren. Voor BP waren Gijs Meerburg en Patrick Claeys van de partij. Na een algemene voorstelling van het bedrijf ging Clint Herring dieper in op het concept van Perfect Days of Perfecte Dagen. Die staan voor dagen dat er geen kwetsuren zijn bij medewerkers (geen EHBO); dat er geen overtredingen zijn op de wettelijke (milieu)verplichtingen; dat er geen ernstige schierongevallen zijn en geen klachten van de omwonenden. De bedoeling is - allicht - zoveel mogelijk Perfect Days te behalen. Het toont meteen dat het menens is met de intentie van Innovene om onder meer op het gebied van veiligheid en milieu goed werk te leveren, besloot Clint. PP3? De vertegenwoordigers van Innovene benadrukten de aanhoudende verbondenheid tussen beide bedrijven in Geel. De Groene Telefoon blijft een centraal aanspreekpunt voor zowel BP als Innovene. Ook het crisisbeheer en de lopende geluidsstudie blijven gemeenschappelijk, zo wist Philippe Vandervoort. De situatie in Geel is overigens vrij uniek binnen Innovene. Bijna nergens anders ter wereld delen Innovene en BP dezelfde fabriek. De meeste andere fabrieken zijn immers stand-alone sites, zo liet Luc Goffings nog weten. Hij voegde er nog aan toe dat "...Geel belangrijk is voor Innovene. De fabriek is efficiënt en strategisch beduidend voor de toekomst van de nieuwe onderneming. Het is zelfs niet ondenkbaar dat er ooit een derde eenheid - PP3 - wordt gebouwd naast PP1 en PP2. 4 Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:21

5 Anders sponsoren Het sponsorbeleid van de BP-groep verandert enigszins van koers. BP s zogenaamde Community Investment Programmes willen zich toespitsen op education - alles wat met onderwijs in de brede zin te maken heeft - en energie. Daarenboven wil BP meer aandacht geven aan die landen of streken in de wereld waar de nood hoog is. De nieuwe Community Investment Programmes zijn gericht op onderwijs, de ontwikkeling van (kleine) toeleveringsbedrijven en een betere toegang tot energie. BP spreekt van een meer gefocuste bijdrage aan de sociale en economische ontwikkeling van de samenleving. In de toekomst zullen de meest Community Investment Programmes gericht zijn op onderwijs, de ontwikkeling van (kleine) toeleveringsbedrijven en een betere toegang tot energie. De nieuwe focuspunten laten vermoeden dat de verhoogde steun aan economisch achtergestelde regio s in bijvoorbeeld Afrika en Azië ten koste zal gaan van sponsoring in rijke westerse landen. Toch betekent dat niet dat bijvoorbeeld BP s medewerkers en gepensioneerden, die vrijwilligerswerk doen ten voordele van de gemeenschap, in de kou zullen blijven staan. In 2004 spendeerde BP euro aan sponsoring in de regio van Geel. Tragisch ongeval in Amerikaanse BP-raffinaderij Op 23 maart 2005 heeft zich een zware explosie voorgedaan in een BP-raffinaderij in Texas City (VS). Daarbij zijn 15 dodelijke slachtoffers gevallen en het is daarmee een van de meest tragische gebeurtenissen binnen de BP-geschiedenis. De directie van de BP-groep heeft haar medeleven betuigd aan al de betrokken familieleden van de slachtoffers. Ze nam meteen ook haar verantwoordelijkheid en wil alles in het werk stellen om zoiets in de toekomst nooit meer te laten gebeuren. Het BP-magazine Horizon toont BP-medewerkers die een moment van stilte houden in nagedachtenis van de omgekomen collega s in Texas. Het onderzoekscomité heeft, minder dan twee maanden na de ramp, een voorlopig rapport uitgebracht. BP heeft besloten om dit publiek kenbaar te maken hoewel het juridisch onderzoek niet is afgesloten. BP neemt de verantwoordelijkheid voor het ongeval dat onder meer het gevolg is van een serie van fouten door BP-medewerkers vóór en tijdens de start van een proceseenheid. Het rapport geeft ook aan, dat het vervangen van de toegepaste technologie om drukopbouw te verhinderen in de installatie door een systeem van affakkelen de ernst van het ongeval zou hebben verminderd. Alle dodelijke slachtoffers bevonden zich tijdens de explosies en de daaropvolgende brand in nabijgelegen tijdelijke werkplaatsen Gijs Meerburg, gedelegeerd bestuurder van BP in Geel laat weten dat het belangrijk is dat wij in Geel hieruit onze lessen trekken met het oog op een blijvende alertheid voor veiligheid in onze routinewerkzaamheden. Hij bevestigt zijn vertrouwen in de organisatie van Geel en laat weten dat de conclusies van het rapport ook hier bekeken worden om na te gaan waar er vergelijkbare potentiële risico s zouden bestaan. Met de tragedie van Texas City in gedachten blijven we streven naar het steeds verder verbeteren van de veiligheid op de site. Het volledige (Engelstalige) rapport kan gedownload worden vanop Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:31

6 BP-medewerkers of -huiscontractanten, die in de streek wonen, zijn bevoorrechte getuigen. Ze kennen beter dan wie ook de beide kanten van de medaille: hoe het is om te werken bij, en te wonen in de streek rond BP in Geel. Vandaag gaan we op bezoek bij Chris Somers (36), kersvers milieu-ingenieur bij BP in Geel, maar al acht jaar buur van de fabriek. Adres: Laakdal Werkgever: BP Chris Somers, nieuw bij BP in Geel Als milieu-ingenieur zal i Hier, Voltaire, koest! Het zijn zowat de eerste woorden die we te horen krijgen ten huize van Chris Somers, haar man Michel en de kinderen Ariane (7) en Cedric (4). Er is hier weinig respect voor een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Verlichting, zo dachten we eerst, maar het blijkt om de hond te gaan, een braaf dier maar nogal enthousiast nieuwsgierig bij nieuwe bezoekers. Even laten snuffelen en we kunnen beginnen. Als we ons neervlijen in het comfortabele bankstel blijken we Chris net te treffen aan het einde van haar eerste werkdag bij BP, hier in Geel. Ze is een van de recente aanwinsten van de fabriek, hoewel zij eigenlijk niet nieuw is. Chris komt namelijk van de Castrol-fabriek in Antwerpen en dat maakt deel uit van de smeermiddelenafdeling van de BP-groep. Daar was ze sinds 2001 preventieadviseur, verantwoordelijk voor veiligheid, milieu en kwaliteit. Maar haar carrière bij BP was feitelijk al vroeger gestart. Carrière Chris: Als afgestudeerd industrieel ingenieur scheikunde ben ik in 1992 begonnen op interim-basis bij het toenmalige BP Chemicals in Zwijndrecht. Daar werkte ik op de kwaliteitsafdeling van Wire&Cable (Draad&Kabel). Bij Wire&Cable werd, op basis van polyethyleen, isolatiemateriaal ontwikkeld voor allerhande elektrische bedradingen en bekabelingen. Daarna kon ik aan de slag in Herentals, bij BP Trading, die instond voor de verkoop van brandstoffen. Daar heb ik acht jaar gewerkt. Van Herentals naar Antwerpen Ik was bij BP Trading onder meer verantwoordelijk voor het behalen van het ISO-certificaat, een internationaal erkend kwaliteitslabel. Ik stond in voor de opvolging van vaak in contact komen met de buren het onderhoud van de opslagtanks, van het rollend materieel, de begeleiding van de bodemonderzoeken en de saneringen. Toen in 2001 BP het bedrijf in Herentals verkocht aan Esso Trading, was ik een van de weinigen die binnen de BP-groep bleef. Ik verhuisde naar de fabriek van Castrol in Antwerpen, dat toen net deel uitmaakte van BP. Burenplatform Mijn nieuwe job in Geel zit in dezelfde sfeer. Ook hier ben ik als milieu-ingenieur verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de opvolging van bodemonderzoek, grondwateronderzoek, saneringen en emissies. Net als mijn voorganger, Philippe Vandervoort zal ik geregeld in contact komen met de omwonenden van de fabriek. Zo zal ik BP mee vertegenwoordigen in buurtoverlegorganen zoals het Burenplatform. Verbouwingen In woon nu dus op een boogscheut van mijn werk, maar oorspronkelijk ben ik van Zemst. Na ons huwelijk hebben mijn man en ik een tijdje in Boechout gewoond, maar acht jaar geleden werden we door vrienden gewezen op dit huis. Het zou openbaar worden verkocht. We woonden de zittingen bij, deden een bod, en voor we het goed en wel beseften was het van ons. Twee jaar geleden zijn we met de - ingrijpende - verbouwingen gestart. Dat is minder eenvoudig dan het allemaal lijkt. Gelukkig hadden we een goede aannemer die ons voor heel wat fouten heeft behoed. Fietsen De beslissing om hier te komen wonen, heeft ook met het werk te maken. Voor ik hier in Geel kon Chris en Michel - twee jaar geleden zijn de - ingrijpende - verbouwingen aan de woning in Laakdal gestart Als milieu-ingenieur zal Chris Somers vaak in contact komen met omwonenden 6 Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:39

7 Tips voor thuis en elders Barbecue l ik ct n Nu het warme seizoen is aangebroken, binden heel wat mannen zich de keukenschort om en eisen hun plek aan de barbecue op, voorzien van een biertje of ander alcoholisch drankje. Dat is dan toch het clichébeeld. Wat er ook van zij, als u gaat barbecuen, komt er altijd hitte en meestal ook vuur bij te pas en dat moet bij u als veiligheidsbewuste lezer een waarschuwingslichtje doen branden. In onze industrie zou barbecuen overigens een werk met hoog risico zijn en aan de strengste voorzorgsmaatregelen moeten voldoen. Maar wie bij het aanmaken van het barbecuevuur een brandblusser binnen handbereik heeft, mag nu zijn/ haar hand opsteken. We vrezen dat dit slechts een minderheid is. Daarom ter lering en het vermijden van ongevallen, deze tips voor een leuke, lekkere barbecue zonder slechte afloop. beginnen, had ik lang in Herentals gewerkt en dat is niet zo heel ver van hier. Mijn man werkte toen in Gent en dat is natuurlijk wel een heel eind. Maar door van Antwerpen naar hier te verhuizen is er toch een van ons tweeën die nu al eens met de fiets kan gaan werken. En over fietsen gesproken, ons huis is wel aan een drukke baan gelegen, dus de kinderen zullen eerst nog heel wat in de tuin moeten oefenen alvorens we er de straat mee optrekken, maar de oudste doet al heel flink haar best. De tuin grenst trouwens aan een bosgebied, en dat is wel weer heel Voltaire is in dit gezin niet een van de vertegenwoordigers van de Verlichting, maar de hond. aangenaam, als we in de zomer buiten zitten. Milieuzorg Het was vandaag (2 mei) dus mijn eerste werkdag hier in Geel, en die is bijzonder goed meegevallen. Mijn collega s vormen een heel hechte groep. Ik zal vooral samenwerken met Linda Bets, de milieucoördinator van de fabriek en niet onbekend voor de lezers van dit blad. Ik zal mij, samen met haar, bezighouden met de milieuaspecten van het bedrijf. Dochter Ariane leert fietsen in de grote tuin achter het huis - zoontje Cedric helpt haar daarbij Tips Gebruik een stevig, stabiel barbecuestel en zorg ervoor dat het op een vlakke, vaste ondergrond staat. Zoek een windstille plek voor uw barbecue en kijk vanwaar de wind komt zodat u weet in welke richting de vonken kunnen waaien. Barbecue nooit binnenshuis of in een gesloten ruimte: smeulende vuurtjes en gloeiende houtskool produceren heel wat koolmonoxide en kunnen zorgen voor CO-vergiftiging. Gebruikt u houtskool of briketten als brandstof dan weet u dat u zich de tijd moet nemen om de barbecue op temperatuur te krijgen. Op tijd beginnen met het aanmaken, is dan ook een gouden raad, want gebruik nooit spiritus, benzine of petroleum als aanmaakmiddel - doorgaans met het doel het te laten vooruitgaan. Enkel daartoe bestemde aanmaakblokjes of -vloeistof zijn oké. Pas als het hele houtskoolbed gloeit - zonder vlammen dus - mag er begonnen worden met het roosteren, bakken en braden. Voor elektrisch aangedreven barbecuen geldt wat voor ieder elektrisch apparaat waar is: hou het uit de regen en ver van water zoals zwembaden en plonsbadjes en zorg voor een veilige bedrading. Spelende kinderen en huisdieren hebben niets te zoeken in de onmiddellijke buurt van een barbecue. De kok van dienst is best nuchter, niet (half)naakt en draagt geen brandbare synthetische kleding. Een barbecue smeult lang na en blijft tot hij helemaal uit is een potentieel gevaar. Een barbecue doven doet u best door de luchttoevoer af te snijden door er bijvoorbeeld zand overheen te gooien. En ja, zorg dus voor een poeder- of CO 2 - blusser voor noodgevallen. Spelende kinderen en huisdieren hebben niets te zoeken in de onmiddellijke buurt van een barbecue. Gebruik nooit spiritus, benzine of petroleum als aanmaakmiddel - steekvlammen en erger kunnen het gevolg zijn gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit veiligheid veiligheid thuis en elders Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:42

8 Vierde enquête omwonenden 2005 Gemengde e e signalen n In de vorige editie van Buren kon u lezen over het hoe en waarom van de buurtenquête die de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) nu al voor de vierde keer heeft gehouden in opdracht van BP. In deze uitgave geven we een selectie van de resultaten (het volledige rapport kan u downloaden op de website van BP in Geel). De voornaamste conclusie die we kunnen maken is dat de ondervraagden iets minder milieuproblemen ervaren dan voorheen, maar dat er een wantrouwen blijft bestaan tegen de chemie in het algemeen en tegen BP, als grootste plaatselijk chemisch bedrijf, in het bijzonder. Anderzijds gelooft ruim 80 % dat BP haar best doet om het water en de lucht in de buurt schoon te houden. Grafiek 1: Grafiek 2: Zijn er volgens u milieuproblemen in de buurt? 58,00 % 48,00 % 36,00 % 34,54 % 42,00 % 52,00 % 64,00 % 65,46 % (in %) JA NEE Welke problemen? Kwaliteit van de lucht Geurhinder door plaatselijke bedrijven Gezondheidsrisico's Vuil- en stofdeeltjes in de lucht Zuiverheid water in rivieren of kanalen Andere Geluidsoverlast Zwaar vervoer over de weg Kans op een bedrijfsongeval of giflek Gebouw of fabriek ontsiert omgeving Product en gebruikte grondstoffen Hinder vanwege licht (in %) SPONTAAN GEHOLPEN In april 2005 trokken de studenten handelswetenschappen en bedrijfskunde de straten in. Daar zijn zo n 720 bruikbare enquêtes verzameld, een dikke honderd meer dan de vorige bevraging in Zoals steeds hebben de studenten de vragen in samenspraak met BP opgesteld. Daarbij worden de meeste thema s overgenomen van vorige lijsten zodat een eventuele evolutie in de tijd kan onderkend worden. De studenten hebben de resultaten van hun bevraging - zonder inmenging van BP - verwerkt, samengebundeld en voorgesteld op een persconferentie op 24 mei. Een selectie van de resultaten. Steeds minder milieuproblemen ervaren Minder dan 35 % van de respondenten ervaart milieuproblemen in zijn of haar buurt. Dit is opnieuw een daling, de vierde op rij. Deze vraag wordt los van BP gesteld - het antwoord zegt dus iets over de perceptie van de ondervraagden van onze leefomgeving in het algemeen. Wanneer gevraagd wordt welke die problemen dan zijn, blijft de kwaliteit van de lucht het overgrote aandeel opeisen, zeker als je daar nog geurhinder en vuil- en stofdeeltjes in de lucht bijtelt. (zie grafieken 1 en 2) Hoge bomen vangen veel wind Of vrij vertaald: de grootste (chemische) fabriek in de buurt krijgt het meest de zwarte piet doorgeschoven. Een kleine 170 van de 720 ondervraagden haalt BP aan als grootste vervuiler. Dat de BP-fabriek de grootste, of althans meest zichtbare, is van de omgeving heeft daar veel mee te maken. De meeste bedrijven in het lijstje vervuilers zijn trouwens chemische bedrijven wat nog maar eens onderstreept hoe moeilijk het is voor de chemie om van haar negatieve imago af te raken (zie grafiek 3). Onbekend of toch niet? Gevraagd naar de vertrouwdheid met BP, antwoordt toch een meerderheid van 57 % dat ze het bedrijf niet goed of helemaal niet goed kent. Anderzijds - en wat in tegenstrijd met het antwoord op de vorige vraag - weet zowat 70 % dat de fabriek scheikundige producten maakt... Ook boeiend is de vraag naar de houding tegenover BP. Daarbij werden een aantal stellingen aangeboden waarop de geïnterviewde zich (helemaal) akkoord of (helemaal) niet akkoord kon verklaren. (zie grafiek 4). Opmerkelijk is de toch vrij positieve teneur. Zo gaat meer dan 90 % akkoord met de stelling dat het bedrijf lokale initiatieven en verenigingen steunt. En bijna 90 % vindt dat het bedrijf nuttige producten maakt die ten goede komen aan de bevolking. Nog altijd meer dan 80 % gaat (helemaal) akkoord met de stelling dat BP haar best doet om het water en de lucht in de buurt proper te houden. Meer dan 90 % ten slotte vindt dat BP aandacht besteedt aan de bezorgdheid van de plaatselijke gemeenschap. Dat is meteen ook een compliment voor de luisterbereidheid van het bedrijf. 8 Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:47

9 Vooral vrouwen boven 35 jaar Vrouwen van 35 en ouder bleken het meest beschikbaar om de enquêteurs te woord te staan (foto van bevraging in 2003) Omdat de studenten vooral tijdens de daguren enquêteerden, tekent zich een lichte vertekening af. Zo was 61,25 % van de ondervraagden van het vrouwelijk geslacht tegenover slechts 38,75 % mannen. Daarenboven was 78 % ouder dan 35 en was dus slechts 22 % van de geïnterviewden jonger dan 35 jaar. Het laat vermoeden dat dit te maken heeft met het - nog steeds - maatschappelijk gegeven van de thuiswerkende vrouw. Ook het feit dat de enquêtes vooral doorgingen tijdens de paasvakantie heeft dit effect mogelijk versterkt. Misschien dat vooral moeders thuisblijven van het werk voor de opvang van de kinderen. De oververtegenwoordiging van vrouwen en de ondervertegenwoordiging van jongere mensen (- 35) kan ook verklaren dat zo weinig geënquêteerden weet hadden van de website van BP in Geel (9 %). Want, hoewel een en ander aan het veranderen is, is het internet toch vooral zaak van mannen en jongeren. Buren-magazine belangrijk voor informatieverspreiding Goed 67 % van de ondervraagden had ooit persoonlijk contact met BP of ontving er ooit informatie van. Van die 67 % wezen ruim 8 op de 10 geënquêteerden Buren-magazine aan als de bron van de informatie en dat is weer 10 % meer dan in Buren steekt daarmee met kop en schouders uit boven andere kanalen zoals bedrijfsbezoeken, opendeurdagen of persoonlijke brieven. Dat betekent evenwel niet dat die manieren om te communiceren minder belangrijk zouden zijn: ieder kanaal heeft immers zijn specifieke verdienste en het is vooral het samenspel van de verschillende kanalen dat een goede communicatie mogelijk maakt (zie grafiek 5). Grafiek 3: BP Exxon Chemicals Tessenderlo Chemie Andere Janssen Pharmaceutica Container Terminal Meerhout SCK Kaneka Welke bedrijven in de buurt vervuilen of brengen schade toe aan het milieu? 1,4 2,6 2,6 6,6 10,9 12,3 15, (in %) 47,9 Grafiek 4: Houding tegenover BP? Een deel van de studenten tijdens de persconferentie op 24 mei 2005 Het is een open en eerlijk bedrijf Het bedrijf vormt een bedreiging voor de omgeving Zij ondersteunen locale initiatieven en verenigingen Zij controleren het niveau van de uitstoot en publiceren de resultaten hiervan BP maakt nuttige producten die ten goede komen aan de bevolking Zij dragen bij tot de kwaliteit van het leven in de buurt Zij doen hun best om het water en de lucht in de buurt proper te houden Zij besteden aandacht aan de bezorgdheid van de plaatselijke gemeenschap Ze zijn begaan met de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers (in %) helemaal akkoord akkoord niet akkoord helemaal niet akkoord Waar woonden de geënquêteerden? 254 / 35% Grafiek 5: Op welke manier hebt u informatie (over BP) ontvangen? (gevraagd aan de 67 % van de ondervraagden die ja antwoordden op de vraag of ze ooit persoonlijk contact hadden met BP of er ooit informatie van ontvingen) Nieuwsbrief Bezoek bedrijf Deelname opendeurdag Persoonlijke brief Andere Burenplatform 218 / 30% binnen een straal van 2 km rond BP binnen een straal van 2 tot 5 km rond BP binnen een straal van 5 tot 10 km rond BP 248 / 34% Waar werden de interviews gehouden? Daarvoor werden er drie cirkels rond de fabriek getrokken van respectievelijk 2, 5 en 10 km. Er werd wel op gelet dat elke cirkel een min of meer even groot deel van de steekproef inhield. Daarmee leggen de omwonenden van dichtbij de fabriek een relatief groter gewicht in de schaal. Overlegcomité Infodagen (in %) Download het volledig rapport vanop buren en partners communicatie enquête omwonenden Buren 23 - zomer Buren 23-v2.indd :20:50

Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen

Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen INFORMATIEBLAD VAN BP VOOR EINDHOUT, GROOT-VORST, OOSTERLO, JAARGANG 8 25 Winter 2005 PUNT, STELEN, WINKELOMHEIDE, ZAMMEL EN ZITTAART Meet the boss Scholieren leggen BP-topman vuur aan de schenen www.bpgeel.be

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

G-sport, soms anders, maar nooit minder. De vrijwilligers. www.bpgeel.be. JAARGANG 17 NR. 55 winter 2014-2015

G-sport, soms anders, maar nooit minder. De vrijwilligers. www.bpgeel.be. JAARGANG 17 NR. 55 winter 2014-2015 Informatieblad van BP voor Eindhout, Oosterlo, Stelen, Winkelomheide en Zittaart www.bpgeel.be JAARGANG 17 NR. 55 winter 2014-2015 De vrijwilligers G-sport, soms anders, maar nooit minder 10 Overlegcommissie

Nadere informatie

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 September 2011 #04 Specialiteiten uit Wapenveld Connect #04 September 2011 pagina 2 In deze Connect Connect wordt OneWorldNL Geen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek

Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN. Marina Schriek Gefeliciteerd met je BURN-OUT IN 7 STAPPEN WEER STRALEN Marina Schriek Chronische stress, depressie of burn-out? Dit boek is de oplossing! Met voorwoord van professor dr. Paul de Blot SJ, hoogleraar Business

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg

INtense. Op weg naar. business case. De Alert!-gedachte geeft rust en brengt je op betere ideeën Operator Hub Dautzenberg INtense Dit magazine is een eenmalige uitgave van In Tense Safety Training en beschrijft als businesscase de ervaringen van DSM met de dienstverlening van In Tense Safety Training op het gebied van veiligheidsbewustzijn

Nadere informatie

"Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel

Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel "Ouderen en eenzaamheid in de kijker" "Terugblik 2e editie grote ideeënwinkel" driemaandelijks magazine - 28e jaargang - winter-edilie '10 - redactie: Livornostraat 25,1050 Brussel pj:!j!-e- flü!

Nadere informatie

Twee generaties over energie.

Twee generaties over energie. Twee generaties over energie. en &Twee generaties over energie. Inhoud 4 Nils en Michael Persson 8 Wim en Sanne Turkenburg 12 Michael en Mark Wisbrun 16 Marc en Jill Cornelissen 20 Maus en Anne van Loon

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor!

M(e)ER weten 06/12. MER Wereldopleiding. In deze nieuwsbrief o.a. p.3. p.6. p.15. p.20. p.22. p.28. inleiding. Internationale ambities? Ga ervoor! M(e)ER weten 06/12 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Internationale ambities? Ga ervoor! inleiding MER Wereldopleiding p.3 Rick

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen

Voorwoord. Vught, augustus 2012. Frans Croonen Voorwoord Van 1 januari 2011 tot en met 16 augustus was ik waarnemend bestuurder van Cello, een organisatie voor zorg en begeleiding van verstandelijke gehandicapten. Een bijzondere ervaring in de zorg

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie