TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands"

Transcriptie

1 TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode) 20 % B. Gemiddeld cijfer deeltoetsen 35 % C. Hoofdstuktoets(en) 30 % D. Gemiddeld cijfer kleine toetsen (huiswerk e.d) 15 % In periode 2 en 3 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode) 15% B. Cijferonderdeel 2 (Fictiedossier incl. filmverslag + evt. schrijfdossier) 25% C. Gemiddeld cijfer deeltoetsen 30% D. Hoofdstuktoets(en) 20% E. Gemiddeld cijfer kleine toetsen 10% In periode 4 komt het cijfer als volgt tot stand: A. Cijferonderdeel 1 (Methode) + kleine toetsen en huiswerk 15% B. Presentatie Maatschappelijke Stage + voorbereidingsopdrachten 15% C. Gemiddelde (deel)toetsen + hoofdstuktoets(en) 15% D. Cijferonderdeel 2 (Fictiedossier : incl. eindbeoordeling fictiedossier) 30% E. Methodetoets (in de toetsweek) 25% In de vierde klas worden schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en het fictie portfolio (mondeling) getoetst. Daarnaast komt er ook een gemiddeld cijfer voor de kleine toetsen (huiswerk e.d.) gedurende het hele jaar. Elk onderdeel telt voor 20% mee voor het eindcijfer van de vierde klas. herkansing Alleen schrijfvaardigheid en leesvaardigheid zijn herkansbaar.

2 VAK: Engels In het derde leerjaar komen de periodecijfers als volgt tot stand: In periode I wordt het cijfer als volgt samengesteld: Kijk- en/of Luistervaardigheid 15% In periode 2 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Schrijfvaardigheid 15% In periode 3 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Spreekvaardigheid 15% In periode 4 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Leesvaardigheid 15% In elke periode worden er ook proefwerken, schriftelijke overhoringen en leesopdrachten gegeven. Het gemiddelde van al deze toetsen telt voor 40% mee in het eindcijfer. In de vierde klas worden schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en spreekvaardigheid getoetst. Daarnaast komt er ook een gemiddeld cijfer voor de kleine toetsen (huiswerk e.d.) gedurende het hele jaar. Elk onderdeel telt voor 20% mee voor het eindcijfer van de vierde klas. herkansing Alleen schrijfvaardigheid en leesvaardigheid zijn herkansbaar.

3 VAK: maatschappijleer 1 Dit vak wordt gegeven in de derde klas van het vmbo. Elke leerling volgt maatschappijleer 1 verplicht. Je sluit het af met een schoolexamen. Als een leerling het vak maatschappijleer afrond met een cijfer lager dan 5.5 dan moet hij in de vierde klas een extra opdracht doen. De extra opdracht wordt in september van het vierde leerjaar uitgelegd. Voor de kerstvakantie moet de leerling de opdracht inleveren. Indien de opdracht opnieuw niet voldoende gemaakt wordt (dus 5.5 of hoger), moet na de kerstvakantie opnieuw aan de opdracht gewerkt worden en moet hij uiterlijk 1 maart ingeleverd worden. Is dan opnieuw de opdracht niet voldoende (5.5 of hoger) dan kan de leerling niet deelnemen aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen.

4 VAK: maatschappijleer 2 Het is mogelijk om in de derde klas te kiezen voor het vak Maatschappijleer 2. Naast het schoolexamen doe je dan ook een centraal schriftelijk eindexamen in het vierde leerjaar. In de lessen zullen we regelmatig discussiëren over actuele maatschappelijke verschijnselen, zodat je leert jouw eigen mening met argumenten te onderbouwen. Er worden vijf thema s behandeld: massamedia multiculturele samenleving mens en werk criminaliteit en rechtsstaat politiek en beleid Tevens een oriëntatie op een actueel maatschappelijk probleem De weging van de toetsen vind je in de tabel. Het gemiddelde cijfer van de kleine toetsen is het gemiddelde van de huiswerkcijfers, kleine toetsen, presentaties en opdrachten (mondeling en/of schriftelijk) van het schooljaar.

5 VAK: lichamelijke opvoeding Algemeen Per periode worden een aantal onderdelen afgesloten. Naast deze onderdelen komen ook andere sporten/spellen aan bod. De beoordeling is vaak een beoordeling van meerdere weken. Zowel de prestatie als de inzet wordt meegenomen in de beoordeling. De lessen bestaan uit zelfstandig sporten maar van de leerlingen wordt ook verwacht dat zij af en toe in een andere rol zullen deelnemen. Denk aan organisator, coach, scheidsrechter e.d.

6 VAK: kunstzinnige vorming 1 In het 3e leerjaar wordt tijdens de lesuren KV zowel Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) als Kunstzinnige Vorming (KV) gegeven. Culturele Kunstzinnige Vorming De leerlingen moeten gedurende dit schooljaar aan een 4-tal culturele activiteiten meedoen en hier verslagen over schrijven. Aan het einde van het schooljaar dient CKV afgerond te zijn; de leerling wordt anders niet bevorderd naar de. De verslagen worden afgevinkt en niet becijferd. Kunstzinnige Vorming Kunstzinnige Vorming wordt in het VMBO als geïntegreerd vak aangeboden, dat wil zeggen zowel tekenen en handenarbeid komen aan bod. De opdrachten worden in 2 perioden-serie aangeboden, dus beginnend met schetsen en tekeningen, afgesloten door een ruimtelijke opdracht. Zienderogen Kunst is de methode waaruit gewerkt wordt. Per periode krijg je een eindcijfer dat bepaald wordt door de opdrachten, die je in de desbetreffende periode gemaakt hebt. Het gemiddelde cijfer van de 2 perioden is je eindcijfer voor de derde klas. In dit jaar zijn de opdrachten gekoppeld aan voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. Opnieuw wordt gewerkt uit Zienderogen Kunst. In dit leerjaar echter wordt elke opdracht ingeleid door theorie, die ook getoetst wordt. De weging van de afgenomen toetsten is terug te vinden in het PTA. Kunstzinnige Vorming 1 wordt als schoolexamen afgenomen in de vaklessen en dient met een voldoende te worden afgesloten.

7 VAK: kunstzinnige vorming 2 Kunstzinnige vorming 2 is een keuzevak en wordt 2 lesuren per week gevolgd. Er wordt met thema s gewerkt, de leerlingen zijn vrij de opdrachten in door henzelf gekozen materiaal uit te voeren. In tegenstelling tot het 4 e leerjaar mogen zij bovendien per opdracht zelf beslissen of zij 2- of 3-dimensionaal werken. De werkstukken worden klassikaal besproken, zodat de leerling leert te reflecteren op eigen werk en op dat van anderen. Hierbij wordt voornamelijk geoefend in het hanteren van de beeldaspecten. Per periode krijg je een eindcijfer dat bepaald wordt door de opdrachten, die je in de desbetreffende periode gemaakt hebt. Het gemiddelde cijfer van de vier perioden is je eindcijfer voor de derde klas. In dit jaar is de leerling verplicht een keuze te maken tussen tekenen, handenarbeid en textiel als eindexamenvak. Twee uur per week wordt er aan de opdrachten gewerkt en 1 uur per week volgt de leerling theorie. theorie Deze theorie moet als voorbereiding op het Centraal Schriftelijk Examen gezien worden, maar ook als training om bij de tentamens het eigen werk te kunnen toelichten. Kunstbeschouwing zowel als de beeldaspecten worden hier geoefend. Het gemiddelde cijfer van de hierbij gemaakte toetsen vormt het tentamencijfer C1. praktijk Voor de praktijkopdrachten wordt gewerkt uit Zienderogen Kunst ; zowel met nieuwe als met oude praktijkexamenopdrachten. De behaalde cijfers voor de opdrachten vormen gezamenlijk de tentamencijfers C1 en C2. Bovendien wordt er een presentatie gehouden, waarbij de leerling in aanwezigheid van twee docenten, het eigen gemaakte werk toelicht; dit levert het tentamencijfer C4 op. Tenslotte krijg je nog een praktische toets die het cijfer voor tentamen C3 geeft. Het schoolexamen bestaat uit het gemiddelde van de in de 3 e en 4 e klas behaalde cijfers en dit cijfer vormt 50% van het eindcijfer. Aansluitend aan de afronding van het schoolexamen volgt het Centraal Praktisch Examen. In 720 minuten moet de leerling een praktische opdracht maken en daar bovendien een reflectie met het werk van een klasgenoot aan toevoegen. Het hierbij behaalde cijfer telt voor 25% mee bij het eindcijfer. Ook Kunstzinnige Vorming wordt met een Centraal Schriftelijk Examen afgerond; hier wordt de theorie getoetst. Ook dit onderdeel telt voor 25% mee bij het eindcijfer.

8 TOELICHTING PTA VMBO VAK: Frans In het derde leerjaar komen de periodecijfers als volgt tot stand: In elke periode worden er ook proefwerken, schriftelijke overhoringen en leesopdrachten gegeven. Het gemiddelde van al deze toetsen telt voor 40% mee in het eindcijfer. Dit is het C1 cijfer. In periode I wordt het cijfer als volgt samengesteld: Het gemiddelde van het C1 cijfer 40% In periode 2 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Luistervaardigheid (C2 cijfer) 15% In periode 3 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Leesvaardigheid (C3 cijfer) 15% In periode 4 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Spreekvaardigheid (C4 cijfer) 15% Schrijfvaardigheid (C5 cijfer) 15% In de vierde klas worden schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en spreekvaardigheid getoetst. Daarnaast komt er ook een gemiddeld cijfer voor de kleine toetsen (huiswerk e.d.) gedurende het hele jaar. Elk onderdeel telt voor 20% mee voor het eindcijfer van de vierde klas. herkansing Alleen schrijfvaardigheid en leesvaardigheid zijn herkansbaar.

9 TOELICHTING PTA VMBO VAK: Duits In het derde leerjaar komen de periodecijfers als volgt tot stand: In periode I wordt het cijfer als volgt samengesteld: Kijk en luistervaardigheid 15% In periode 2 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Schrijfvaardigheid 15% In periode 3 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Spreekvaardigheid 15% In periode 4 wordt het cijfer als volgt samengesteld: Leesvaardigheid 15% In elke periode worden er ook proefwerken, schriftelijke overhoringen en leesopdrachten gegeven. Het gemiddelde van al deze toetsen telt voor 40% mee in het eindcijfer. In de vierde klas worden schrijfvaardigheid, leesvaardigheid, kijk- en luistervaardigheid en spreekvaardigheid getoetst. Daarnaast komt er ook een gemiddeld cijfer voor de kleine toetsen (huiswerk e.d.) gedurende het hele jaar. Elk onderdeel telt voor 20% mee voor het eindcijfer van de vierde klas. herkansing Alleen schrijfvaardigheid en leesvaardigheid zijn herkansbaar.

10 VAK: geschiedenis Algemeen Voor het School Examen worden de volgende modules behandeld te weten: - Nederlands-Indie/Indonesie - Koude oorlog - Nederland na Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland - Industrialisatie ( in de vorm van werkstuk en presentatie) - Staatsinrichting - Historisch Overzicht vanaf 1900 Voor het Centraal Examen worden twee modules behandeld te weten: - Staatsinrichting - Historisch Overzicht van de 20e Eeuw (inclusief verrijkingsstof) Toetsing In de derde klas maak je een werkstuk met industrialisatie als onderwerp, wat je ook presenteert. Het historisch onderwerp dat door je wordt gekozen moet goedgekeurd worden door de docent. De docent geeft aan, aan welke eisen een werkstuk/presentatie moet voldoen. Zowel in klas drie, als in klas vier is het gemiddelde van de huiswerkcijfers, kleine toetsen, presentaties die door de leerling behaald zijn tijdens het schooljaar een van de cijfers in het PTA. Zowel voor klas drie als klas vier is dit het cijfer C1.

11 TOELICHTING PTA VMBO VAK: aardrijkskunde Algemeen In de 3e en voor VMBO T/G L worden 6 onderwerpen behandeld. Drie daarvan komen in het CE aan bod. We bieden op onze school die drie examen onderwerpen in leerjaar 4 aan zodat er sprake is van een ideale voorbereiding op het examen. In leerjaar 3 bieden we iedere periode een schoolexamenkatern aan, behalve in periode vier waarin we een onderzoek in de eigen omgeving uitvoeren en de geografische vaardigheden toetsen.: Periode 1: Arm en rijk: De leerlingen leren kenmerken van arm en rijk binnen 3 gebieden (Nederland, Verenigde Staten en Nigeria). Op deze manier leren ze verschillen te herkennen in welvaart binnen deze gebieden. Periode 2: Grenzen en identiteit: De leerlingen leren kenmerken van grenzen en identiteit binnen 3 gebieden (Nederland, België en Rusland). Hierdoor leren ze de verschillen tussen deze gebieden met betrekking tot regionale identiteit en territoriale conflicten. Periode 3: Bronnen van energie: De leerlingen leren over energiebronnen binnen 3 gebieden (Nederland, Frankrijk en Brazilië). Dit met betrekking tot; gebruik van energie (en de gevolgen) en maatregelen voor duurzamer energiegebruik en effecten hiervan. Periode 4: Onderzoek in eigen omgeving: De leerlingen leren onderzoek doen aan de hand van geografische vaardigheden binnen hun eigen omgeving. De 15 geografische vaardigheden zijn te vinden in elk katern aan het eind van het boek. In leerjaar 4 bieden we in periode 1 t/m 3 een eindexamenkatern aan en in periode 4 trainen we voor het examen. Periode 1: Bevolking en ruimte: De leerlingen leren over bevolkingsontwikkeling en ruimtegebruik binnen 3 gebieden (Nederland, Duitsland en China) Periode 2: Weer en klimaat: De leerlingen leren kenmerken wat betreft weer, klimaat, klimaatverandering en klimaatbeleid. Dit aan de hand van 3 gebieden (Nederland, Spanje, Verenigde Staten) Periode 3: Water: De leerlingen leren over de herkomst en kwaliteit van water, over het voorkomen van problemen omtrent water en maatregelen voor duurzamer gebruik van water. De drie gebieden waarbinnen dit gebeurt zijn (Nederland, Midden-Oosten, China) Periode 4: Examentraining met behulp van oefenmateriaal, atlas en oude examens.

12 VAK: wiskunde Algemeen Het examenprogramma bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het schoolexamencijfer bestaat uit het gemiddelde cijfer van klas 3 en klas 4 afgerond op 1 decimaal. Het definitieve eindcijfer bestaat uit het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. In het derde leerjaar komen de cijfers (C1 t/m C5) als volgt tot stand: Elk cijfer gaat over 2 hoofdstukken en is het gemiddelde van 2 schriftelijke toetsen (een per hoofdstuk), die 3 x meetellen en kleine schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, praktische en computeropdrachten, die allemaal 1 x meetellen. De cijfers (C1 t/m C5) tellen ieder voor 20%. In het vierde leerjaar komen de cijfers als volgt tot stand: De drie tentamens (C2, C3 en C4) bestaan uit een schriftelijke toets van 90 minuten en tellen elk voor 20%. Het gemiddelde van alle kleine schriftelijke en mondelinge toetsen en praktische en computeropdrachten gemaakt in september t/m december vormen het C1 cijfer en tellen samen voor 20%. Het gemiddelde van alle kleine schriftelijke en mondelinge toetsen en praktische en computeropdrachten gemaakt in januari t/m april vormen het C5 cijfer en tellen samen voor 20%. Herkansing Alleen de tentamens (C2, C3, en C4) uit de vierde klas zijn herkansbaar, de betreffende toets kan worden gekozen als de toets die je wilt herkansen in betreffende periode..

13 VAK: natuurkunde & scheikunde 1 Algemeen NaSk 1 (natuurkunde) is in klas 3 tl een verplicht vak voor alle leerlingen en in klas 4 tl is het een vrije keuze vak voor alle sectoren. Naast klassikale instructie wordt er veel zelfstandig, of in tweetallen, gewerkt, met name bij de practica. De theorie wordt over het algemeen schriftelijk getoetst met uitzondering van een grote practicumtoets in klas 4 tl. De behaalde cijfer in klas 3 en klas 4 tellen respectievelijk ieder voor 50% mee voor het schoolexamencijfer. De leerstof is terug te vinden in de methode Nu voor straks deel 3 lang, en het supplement Natuurkunde 3CD en NaSk 1 voor de, van dezelfde methode Nu voor straks. In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Proefwerk Hs 1 Stoffen en Materialen 50 % B. Proefwerk Hs 2 Licht 50 % In periode 2 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Proefwerk Hs 3 Krachten 50 % B. Proefwerk Hs 4 Verbranden en verwarmen 50 % In periode 3 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Proefwerk Hs 5 Elektrische schakelingen 50 % B. Proefwerk Hs 6 Beweging 50 % In periode 4 komt het cijfer als volgt tot stand: A. Proefwerk Hs 7 Het weer 25 % B. Praktische opdracht 50 % C. Proefwerk Hs 8 Op weg naar het examen 25 % In het vierde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: C2 Grote toets 1 Hoofdstuk 1, 2, 3, 4 en 5 C3 Grote toets 2 Hoofdstuk 6, 9 en 10 C4 Grote toets 3 Hoofdstuk 7, 8, 11, 12 en 13 C1 Gemiddelde kleine toetsen C5 Practicum tentamen

14 VAK: natuur en scheikunde 2 Algemeen NaSk 2 is in klas 3 tl een keuzevak voor alle leerlingen. Naast klassikale instructie wordt er veel zelfstandig, of in tweetallen, gewerkt, met name bij de practica. De theorie wordt over het algemeen schriftelijk getoetst met uitzondering van een grote practicumtoets in klas 4 tl. De behaalde cijfer in klas 3 en klas 4 tellen respectievelijk ieder voor 50% mee voor het schoolexamencijfer. De leerstof is terug te vinden in de methode Pulsar (3tl) en Nu voor straks (4tl). In klas sen behaald de leerling voor ieder hoofdstuk een cijfer. Dit cijfer is opgebouwd uit mogelijk een s0-cijfer en/of practicacijfer en een toetscijfer. De toetsen in klas 3 duren maximaal 60 minuten. In klas 4 wordt van ieder hoofdstuk een kleine toets gemaakt. De tijdsduur van deze toetsen is maximaal 45 minuten. Verder worden er in klas 4 drie grote toetsen gemaakt. De tijdsduur van de toetsen is maximaal 90 minuten. Naast de schriftelijke toetsen maakt men ook een practicumtoets. Alle vaardigheden die de leerling heeft geleerd in klas 3 en klas 4 kunnen worden getoetst tijdens deze toets. De tijdsduur van deze toets is maximaal 2 uur. De toetsstof en gewicht staan in het PTA.

15 VAK: biologie Algemeen In klas 3 en 4 wordt alle examenstof behandeld. In klas 3 krijg je proefwerken per hoofdstuk. Elke periode heb je 2 of 3 proefwerkcijfers die gemiddeld worden en leiden tot het periodecijfer. Het eindcijfer van de derde klas wordt bepaald door de eindcijfers van de vier perioden volgens de wegingsfactor die in het PTA vermeld staat. Dit eindcijfer telt voor 50% van je schoolexamen cijfers. Naast proefwerken krijg je in het derde leerjaar ook een aantal practica. Hiervan moet een verslag worden gemaakt. Deze verslagen en tekeningen bewaar je in een map en moeten in de laatste periode bij je docent worden ingeleverd. Als alles voldoende is afgerond ben je klaar anders moet de opdracht opnieuw worden gedaan en ingeleverd. De handelingsopdracht (HD) moet dus voldoende worden afgerond. Het eerste tentamencijfer (C1) is het gemiddelde van je proefwerkcijfers van de boeken van klas 4. Dit cijfer veranderd dus elke periode. Het tweede tentamencijfer (C2) is je eerste grote tentamen. Dit is een herhaling van alle stof uit de derde klas. Het derde tentamencijfer (C3) is een practicum tentamen. Je krijgt dit aan het einde van de 2 de periode. Je moet hier alle vaardigheden die je hebt geleerd bij de practicum lessen laten zien. Ook enige theoretische achtergrondkennis is hiervoor nodig. Het vierde tentamencijfer (C4) gaat over alle stof van leerjaar 3 en 4, een goede oefening voor je examen. Het eindcijfer van de vierde klas wordt bepaald door de eindcijfers van de vier onderdelen, volgens de wegingsfactor die in het PTA vermeld staat. Het gemiddelde van de cijfers in klas 4 telt ook voor 50 procent van je schoolexamencijfer.

16 VAK: economie Algemeen Voor het vak economie worden de thema s behandeld: 1. consumptie 2. arbeid en productie 3. overheid en bestuur 4. internationale ontwikkelingen 5. natuur en milieu 6. verrijking toetsing In de derde klas bestaan de cijfers uit een gewogen gemiddelde van kleine toetsen en proefwerken. In de vierde klas is het eindcijfer het gemiddelde van de tentamens en kleine toetsen, zie voor de verdeling het PTA. herkansing In de vierde klas zijn de tentamens herkansbaar, de kleine toetsen in de vierde klas zijn niet herkansbaar. Alle bovenstaande thema s worden zowel op het schoolexamen getoetst als op het Centraal Schriftelijk Examen.

17 VAK: dans C1: Theorie, dansgeschiedenis, begrippen& portfolio (25%) Dit kolom bestaat uit meerdere cijfers van kleine toetsen. Deze cijfers worden behaald met: - Alle theoretische toetsen (danstheorie, dansgeschiedenis en dansbegrippen) - Het inleveren van de portfolio-map en de presentatie van het portfolio.het portfolio is een map die o.a. bestaat uit (theoretische) lesopdrachten. Bij de presentatie van het portfolio wordt gekeken of al deze opdrachten zijn gemaakt en dient de kandidaat kort verslag te kunnen doen d.m.v. reflecteren over zijn persoonlijke, creatieve groei binnen het vak dans. C2: Klassiek ballet (15%) Een serie klassieke ballet lessen wordt afgesloten met een praktische toets. C3:Moderne dans/modern-jazz & choreografie opdracht(40%) In dit kolom komen twee cijfers te staan. - Het eerste cijfer is het behaalde resultaat voor Moderne dans/modern-jazz. Een serie moderne danslessen waar verschillende technieken van moderne dans en modernjazz aanbod komen, wordt afgesloten met een praktische toets. (20%) - Het tweede cijfer is het behaalde resultaat voor de choreografie opdracht. Leerlingen maken in klein groepsverband een choreografie aan de hand van een geven thema. Choreografie resultaat is ongeveer 3 a 5 minuten en niet stijl gebonden. (20%) C4: Afrikaanse dans& Urban Dance(20%) In dit kolom komen twee cijfers te staan. - Afrikaanse dans is een korte lessenreeks (3 lessen). De laatste les is tevenseen praktische toets. (10%) - Urban Dance is een korte lessenreeks welke wordt afgesloten met een praktische toets. (10%) C1: Theorie toetsen, excursie & verslagen (15%) Dit kolom bestaat uit meerdere cijfers behaald met: - Theoretische toetsen (danstheorie, dansgeschiedenis en dansbegrippen). - Deelname dansexcursie - Verslagen C2: Klassiek ballet (15%) Een serie klassieke ballet lessen wordt afgesloten met een praktische toets. C3: Moderne dans/modern-jazz (20%) Een serie moderne danslessen waar verschillende technieken van moderne dans en modernjazz aanbod komen, wordt afgesloten met een praktische toets. C4: Salsa dans& P.P Presenatie (10%) - Salsais een korte lessenreeks (3 lessen) waar verschillende dansstijlen en technieken uit Zuid-Amerika & Caribisch gebied aanbod komen (o.a. Salsa en Dancehall). De laatste les is tevens een praktische toets. (5%) - Powerpoint presentatie: opdracht 10 uit het boek. (5%) C5: Dansvoorstelling maken (40%) Kandidaten maken in groepsverband (klas) een eigen dansvoorstelling en voeren deze uit. Ze zijn verantwoordelijk voor de choreografie, kostuums, muziek, ontwerp licht en de algehele organisatie. De duur van de voorstelling duurt ongeveer 30 minuten.

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Cijferonderdeel 1 (Methode)

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: In periode 1 wordt het cijfer als volgt samengesteld: A. Gemiddeld cijfer kleine toetsen

Nadere informatie

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands TOELICHTING PTA VMBO VAK: Nederlands In het derde leerjaar komen de rapport (=tentamen) cijfers als volgt tot stand: A. Gemiddeld cijfer kleine toetsen (huiswerk(controle) e.d.) en portfolio n.a.v. opdrachten

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel vak: Nederlands VMBO Klas: 3 vmbo Periode 1 (toelichting zie hiernaast) C1 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 2 (toelichting zie hiernaast) C2 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 3 (toelichting zie hiernaast) C3 ST;MT;PO;HD

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw 2014-2015 godsdienst Godsdienst/Levensbeschouwing wordt in klas 3 in de 2e

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden.

Nadere informatie

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Basis Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 04-06 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Periode week nr. ED Stofaanduiding Tijdstip Inleveren 9/40 hoofdstuktoets S 50 4 uur 4 44 fictiedossier (boekverslag

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2

T P H P N 2 T P H T. n.v.t. ja 2 Godsdienst A leerjaar 4 05-06 eriode eriode 5 Wegingsfactor oetsvorm H Herkansing Wegings- oets Opdracht over de Kerk eriode 6 eriode 7 De Kerk Diverse thema s Geloof en werk Be Loved Christen zijn in

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud CE : Kijk Lees Schrijfvaardigheid Tijdsduur CE : 120 minuten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 6. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 6 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2014-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 1 PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 4 2014 / 2015 NAAM: KLAS: september 2014 1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2013/2014) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 3. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 3 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur 4T1 Periode literatuurgeschiedenis T S 1 Periode 75+15 4T2 Schrijven formele brief

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in klas 4 havo in 1 decimaal Gewicht : 1

Periode 0 : gewogen gemiddelde van de cijfers in klas 4 havo in 1 decimaal Gewicht : 1 Erratum PTA 5 havo P2: Overzicht toetsperiodes: Vervang de tekst door de onderstaande tekst: Toetsperiode 2: Toetsweek: 18 januari 2016 t/m 26 januari 2016 P4: PTA Nederlands: Programma van toetsing en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009

NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 NEDERLANDS - VMBO 4 2008/2009 zonder 41/42 DT41 Blok 1 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 3/4 DT42 Blok 2 (Op niveau plus) + werkboek 10 % 10 % 45 min 14/15 DT43 Blok 3+4 (Op niveau plus) + werkboek

Nadere informatie

CSG Wessel Gansfort Heerdenpad 8 Groningen. PTA klas: vmbo 3 vak: Aardrijkskunde. Alle voor het schoolexamen meetellende beoordelingen

CSG Wessel Gansfort Heerdenpad 8 Groningen. PTA klas: vmbo 3 vak: Aardrijkskunde. Alle voor het schoolexamen meetellende beoordelingen et Examenreglement Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG), versie 2016, kunt u vinden op de website www.csgwesselgansfort.nl, evenals het aanvullende PTA reglement VMBO leerjaar 3 en 4. CSG Wessel

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

Mavo/VMBO TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar

Mavo/VMBO TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Schooljaar 0-0 PTA Roncalli Sg. cohort 00 (leerlingen zijn in 00-0 in 3 vmbo begonnen met pta. Nederlands en W0 Schoolexamen W0 00' Kijken en luisteren W Schoolexamen W 0' Betoog (spreekvaardigheid) Na

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3 Vak: Frans Geen schoolexamens (min.) Herkansbaar? Vak: Duits Geen schoolexamens (min.) Herkansbaar? Vak: Engels Leesdossier (1 boek) (min.) Herkansbaar? Uiterlijke inleverdatum donderdag 25 juni 2015 voor

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING SCHOOLEXAMEN: TOELICHTING: -/ -Eindterm -Inhoud/Stofomschrijving -Toetsvorm -Gewicht -Herkansing -Werktijd : aanduiding van periode waarbij de toetsen of opdrachten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Locatie Kluiverboom Kluiverboom 1A 050-5474145 Naam van de leerling: Klas: Mentor Inleiding Het

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Week Toetsnaam en -code Leerstof Toetsvorm Duur Weging SE

Week Toetsnaam en -code Leerstof Toetsvorm Duur Weging SE VAK: Aardrijkskunde Keuzevak voor sector Zorg en Welzijn en in het vrije deel. Naam: A Toetscode: AK01 De Geo: Bronnen van energie De Geo: Arm en rijk 90 min 34 % Naam: B Toetscode: AK0 De Geo: Grenzen

Nadere informatie

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n

eindtermen P werkboek ST n.t.b. 1 n Q presentatie PR n.t.b. 2 n PTA 3 VMBO Theoretisch: Vak: Biologie Methode: Biologie voor jou A Thema 1: Cellen K1-K6,V4 PO n.t.b. 1 n B idem PO n.t.b. 1 n C idem ST 45 2 j D Thema 2: Ordening K1K3,K5,K6,K13,V4 PO n.t.b. 1 n E idem

Nadere informatie

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5

TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 TOETSENOVERZICHT HAVO KLAS 5 05-06 Inhoudsopgave Voorwoord blz. Aardrijkskunde blz. 4 Biologie blz. 5 CKV blz. 6 Duits blz. 7 Economie blz. 8 Engels blz. 9 Frans blz. 0 Geschiedenis blz. Maatschappijleer

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4 vwo 2013-2014 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 1. Begripsbepalingen 1.1 Periode van : Het schooljaar is verdeeld in vier nagenoeg gelijke periodes. De eindexamenklassen

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde

AARDRIJKSKUNDE VW0 6. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T4 60 Wonen in Nederland. T5 60 Systeem Aarde AK VW0 6 AARDRIJKSKUNDE T4 60 Wonen in Nederland T5 60 Systeem Aarde 6 ja T6 60 Globalisering 6 ja SE = (T1+T2+T3+T4+PO+T5+T6)/20 BI BIOLOGIE V4: Cellen (basisstof 9); V4: Genetica; V4: Evolutie (basisstof

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE

HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,AARDRIJKSKUNDE. HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, ,BIOLOGIE HET GOESE LYCEUM, pta, havo 5, 2014-2015,AARDRIJKSKUNDE wf. 571 1 De wereld: Atlas S 100 2 j 1 6.5 globalisering 572 2 De aarde: Atlas S 100 2 j 2 6.5 573 3 exogene en endogene processen Gebieden: Atlas

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL4 Schooljaar 206-207 godsdienst Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw Bij het vak godsdienst worden alle

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar e leerjaar VMBO GL. François Vatelschool Schooljaar 2016-2017 4e leerjaar VMBO GL François Vatelschool Vak: Nederlandse taal -1g Fictie T S 1 P5 30 min -2g Grammatica T S 1 P5 30 min -3g Spelling T S 1 P5 30 min -4g Informatie T S 1 P5 30 min

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment

PTA Theoretische Leerweg 2011-2013. Vak Studie Periode Kolom Omschrijving Herkansing Type toets Toetsvorm Weegfactor Tijdsduur Afnamemoment Nederlands ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne411 To08 - Examenopdracht 1 (samenvatting + persoonlijke brief), alle spelling 1 Toets Schriftelijk 1 120 min Toetsperiode 1 ne GL-3(HB) ED-4e jaar ne412 To09 - Kijk-

Nadere informatie

TOELICHTING PTA HAVO VAK: Nederlands

TOELICHTING PTA HAVO VAK: Nederlands VAK: Nederlands Voor de duidelijkheid: het vak Nederlands bestaat uit twee onderdelen: taalvaardigheid en literatuur. Voor deze twee onderdelen samen krijg je één cijfer. Voor literatuur heb je dus geen

Nadere informatie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie

Aardrijkskunde VWO 4. Berekening cijfer. Het College: PTA Leerstof/Opdracht. T Klimaatvraagstukken. Meivakantie AK Aardrijkskunde T4.1 60 Klimaatvraagstukken T4.2 60 Arm en Rijk T4.3 60 Zuid-Amerika Herkansing 60 Arm en Rijk Eindcijfer vwo 4 = gewogen gemiddelde van T-toetsen van vwo 4 (T4.1+T4.2+T4.3):4. Weging

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 42 422 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 Fragmenten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. 4e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg Schooljaar 2015-2016 4e leerjaar VMBO-BB Veurs Voorburg leerweg: basis beroepsgericht sectoren : Zorg en Welzijn of Economie Vak:biologie Inleiding Hier komt de vakinleiding van biologie Schoolexamens

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing Onderbouw

Programma van Toetsing Onderbouw Programma van Toetsing Onderbouw 2017-2018 Mavo 3 Inleiding Programma van Toetsing Onderbouw (PTO) Voor je ligt het PTO-boekje van schooljaar 2017/2018. Je vindt hierin een overzicht van alle toetsen en

Nadere informatie

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

3-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 3-vmbo Kader Programma van ing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 3 wiskunde... 4 biologie... 5 Duits... 7 economie... 8 nask 1... 9 lo... 10 ckv... 12 isp... 13 maatschappijleer...

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 3 Vak: Nederlands Schrijfdossier ens de cursus zijn er 2 schrijfopdrachten (elke schrijfopdracht wordt met een voortgangscijfer beoordeeld). Fictiedossier 2 boeken zelfstandig lezen; titel en auteur meedelen

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids)

opmerkingen vorm tijd min. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte toetsen (de se-periodes zijn vermeld in de Schoolgids) HET GOESE LYCEUM, pta, havo 4, 2013-2014,NEDERLANDS 471 0 Diverse vaardigheden, zowel op gebied van taal als literatuur Bestaat uit het gewogen M/S 3 n n.v.t. gemiddelde van alle in dit schooljaar gemaakte

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. 4 havo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 4 havo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlandse taal en literatuur Als de handelingsdelen niet "naar behoren" of "niet af" zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk alsnog in orde worden gebracht.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4)

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING. PTA COHORT 2012 examen 2014 (vmbo 4) Schoolexamen: VMBO TL vak: aardrijkskunde examen toet s vor m Magister herkansing /inlever-moment Migratie en multiculturele K6, k2, S 1 AK1301 Nee 50 min 3 1 samenleving k3, v8 Internationalisering van

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Gemengd Theoretische Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud : Lees - Schrijfvaardigheid Tijdsduur : 120 uten Alle toetsen,

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht vak: maatschappijwetenschappen HAVO Klas: 4 havo Massamedia C1 ST 15% ja Massamedia C2 PO 10% nee Massamedia C3 ST 20% ja Massamedia C4 PO 10% nee Werk C5 ST 15% ja Werk C6 PO 5% nee Multiculturele samenwerking

Nadere informatie

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College

Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Rudolf Steiner College Vrije School voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2-216 vmbo-t examenjaar Rudolf Steiner College Vak:Nederlands en SE1 Periode Middeleeuwen einde

Nadere informatie

PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde

PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde Nr.SE Week Stofomschrijving 0 Eindcijfer aardrijkskunde Vmbo-3* 15 1 45 Internationalisering S 90 Atlas 2 4 Vakantie bestemmingen S 90 Atlas 3 7 Eigen omgeving

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4

PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT MAVO 4 PTA Programma van toetsing en afsluiting COHORT 2011-2012 MAVO 4 Vak: Nederlandse taal en Handelingsdeel en MAVO 4 - jan Sollicitatiebrief Mavo 4 - nov Weegfactor: 0 Set A Handelingsdeel 6 fictieverslagen,

Nadere informatie

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 3

PTA-GIDS VMBO-T LEERJAAR 3 PTA-GIDS VMBO-T 2013-2014 LEERJAAR 3 NAAM: KLAS: september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Duits 6 Frans 7 Wiskunde 8 Nask 1 9 Nask 2 10 Biologie 11 Economie 12 Geschiedenis

Nadere informatie