Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Gemengde Leerweg. 's-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Gemengde Leerweg. 's-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar Gemengde Leerweg 's-hertogenbosch

2 Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het 1-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het PTA toont alle te maken schoolexamens (SE s). Per vak wordt weergegeven wat de examenkandidaat dient te doen om zijn of haar SE met succes af te ronden. Voor aanvang van het centraal schriftelijk examen (CSE) dienen alle schoolexamens, praktische opdrachten en handelingsdelen afgerond te zijn. De schoolexamencijfers voor een vak bij elkaar opgeteld vormen het eindcijfer voor dit vak. Het eindcijfer van het schoolexamen maakt 50% uit van het eindcijfer dat wordt behaald voor het diploma. De schoolexamens kunnen bestaan uit: - Schriftelijke toetsen - Praktische opdrachten - Handelingsdelen - Kijk-Luistertoetsen - Mondelinge toetsen - Profielwerkstuk (TL) De regeling rond de afname van schoolexamens is onderhevig aan de regels, zoals beschreven in het examenreglement. Dit is ook van toepassing voor het herkansen van onderdelen van het schoolexamen. VEEL SUCCES MET DE VOORBEREIDINGEN OP JE EXAMEN!

3 Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal centraal examen Inhoud CE : Lees Schrijfvaardigheid Vorm CE : schriftelijk Tijdsduur CE : 120 minuten Alle toetsen, die in leerjaar 4 worden gemaakt, tellen mee voor het Schoolexamen. Schooljaar : Toets Stofomschrijving 1 Lezen 7 (toets) K2-3-6 S 45 m sep 2x ja 2 Spreken 4 K M 15 m nov 2x nee (betoog in overtuigend filmpje) 3 Schrijven 7 (schrijfproduct) K2-3-7 S 45 m dec 2x ja incl. sollicitatietraining JINC 4 De reddende rechter K2-3-4 S 45 m feb 2x nee (kijk- en luistervaardigheid) 5 Fictie 4 (verwerkingsopdrachten naar keuze) K S/M N.v.t. mrt 2x nee 00 Examentraining Nvt. 1x Toets Stofomschrijving Duur Vorm Datum Herkansbaar CE Examenjaar 2019 K min. S mei ja Schoolexamencijfer: Het eindcijfer voor het schoolexamen voor het vak wordt als volgt berekend: Alle toetsen van leerjaar 4 : weging van aantal toetsen

4 Stofomschrijving Toets Vak : Engels Dit vak wordt afgesloten met een centraal schriftelijk examen Inhoud CE : Leesvaardigheid Vorm CE : Schriftelijk Tijdsduur CE : 120 minuten Alle toetsen, die in leerjaar 4 worden gemaakt, tellen mee voor het Schoolexamen. Schooljaar : Theme 1 K1-K7 S 45 min okt 1x ja 2 Theme 2 K1-K7 S 45 min nov 1x ja 3 Theme 3 K1-K7 S 45 min dec 1x ja 4 Theme 4 K1-K7 S 45 min feb 1x ja 5 Gem. Luistertoets K5 S 45 min feb 2x ja 6 Theme 5 K1-K7 S 45 min mrt 1x ja 7 Gem. Tekstbegrip K4-V1 S 45 min mrt 2x ja 8 Formele brief / K7 S 45 min mrt 1x ja 9 Mediadossier K1-K7 S n.v.t. mrt O/V nee 10 Mondelinge toetsen K6 M 20 min mrt 1x nee Toets Stofomschrijving Duur Vorm Datum Herkansbaar CE Examenjaar 2018 K2-3-4 en V min S mei ja Schoolexamencijfer: Het eindcijfer voor het schoolexamen voor het vak wordt als volgt berekend: Alle toetsen van leerjaar 4 : weging van aantal toetsen

5 Vak : Duits Dit vak wordt afgesloten met een centraal examen. Inhoud CE : Leesvaardigheid Vorm CE : Schriftelijk Tijdsduur CE : 120 minuten Alle toetsen, die in leerjaar 4 worden gemaakt, tellen mee voor het Schoolexamen. Schooljaar : Toets Stofomschrijving 1 Alle afgenomen hoofdstuktoetsen uit methode, so s en diverse vaardigheden sep t/m dec K1 t/m 7 S divers sepdec 2 CITO Kijk - Luistervaardigheid K 1 t/m 4 S 45 min jan 3x nee 3 CITO Leesvaardigheid K S 45 min mrt 2x ja 4 Alle afgenomen hoofdstuktoetsen uit methode, so s en diverse vaardigheden jan t/m april K1 t/m 7 S divers janapr 1x nee 5 Project Media K1 t/m 7 S n.v.t. mrt vold nee 6 Schrijfvaardigheid K S 45 min mrt 2x ja 7 Spreekvaardigheid K M 15 min apr 3x nee Over de inhoud en de werkwijze van het mediadossier krijgen de leerlingen meteen na de herfstvakantie informatie via de docent. Ook zal dan de uiterste inleverdatum aan de leerlingen doorgegeven worden. Onder diverse vaardigheden kan worden verstaan: schriftelijke overhoringen, leesopdrachten, schrijfopdrachten en kleine praktische opdrachten. De methode die wordt gebruikt: Trabitour 1x nee Toets Stofomschrijving Duur Vorm Datum Herkansbaar CE Examenjaar 2019 K2-3-4 en 120 min S mei ja V Schoolexamencijfer: Het eindcijfer voor het schoolexamen voor het vak Duits wordt als volgt berekend: alle toetsen van leerjaar 4 : weging van aantal toetsen

6 Vak : Wiskunde Dit vak wordt afgesloten met een centraal examen Inhoud CE : n.n.b. Vorm CE : Schriftelijk Tijdsduur CE : 120 minuten Alle toetsen, die in leerjaar 4 worden gemaakt, tellen mee voor het Schoolexamen. Schooljaar : Toets Stofomschrijving 1 Toets H1 + H2 K2-K3-K5-K6 S 45 min okt 2x ja 2 Toets H3 + H4 K2-K3-K4 S 45 min nov 2x ja 3 Gemiddelde SO s K2 t/m K6 S nvt sep/nov 1x nee 4 Toets H1 t/m H4 K2-K3-K4-K7 S 45 min jan 2x ja 5 Toets H5 + H6 K2-K4-K5-K6 S 45 min feb 2x ja 6 Toets H7 + H8 K2-K3-K4-K5- S 45 min mrt 2x ja K6 7 Gemiddelde SO s K2 t/m K6 S nvt jan/apr 1x nee 8 Toets H5 t/m H8 K2-K3-K5-K6-K7 S 45 min apr 2x ja 9 Praktische Opdrachten K2-K3-K4-K5-K6 S nvt volgt V nee 10 Proefexamen K1 t/m K8 S 120 min apr 1x nee Toets Stofomschrijving Duur Vorm Datum Herkansbaar CE Examenjaar 2019 K en 120 min. S mei ja V1-V4 Schoolexamencijfer: Het eindcijfer voor het schoolexamen voor het vak wordt als volgt berekend: Alle toetsen van leerjaar 4 : weging van aantal toetsen

7 Vak : Aardrijkskunde Dit vak wordt afgesloten met een centraal schriftelijk examen Vorm CE : Schriftelijk Tijdsduur CE : 120 minuten Alle toetsen, die in leerjaar 3 en 4 worden gemaakt, tellen mee voor het schoolexamen. Leerjaar : 3 Schooljaar : Toets Stofomschrijving 1 Arm en rijk H.1 K S 45min. sep. 1 ja 2 Arm en rijk H.2 K S 45min. okt. 1 ja 3 Arm en rijk H.3 K S 45min. nov. 1 ja 4 Grenzen en identiteit H.1 K S 45min. dec. 1 ja 5 Grenzen en identiteit H.2 K S 45min. jan. 1 ja 6 Grenzen en identiteit H.3 K S 45min. feb. 1 ja 7 Bronnen van energie H.1 K S 45min. mrt. 1 ja 8 Bronnen van energie H.2 K S 45min. juni 1 ja 9 Bronnen van energie H.3 K S 45min. juni 1 nee

8 Vak : Aardrijkskunde Dit vak wordt afgesloten met een centraal schriftelijk examen Vorm CE : Schriftelijk Tijdsduur CE : 120 minuten Alle toetsen, die in leerjaar 3 en 4 worden gemaakt, tellen mee voor het schoolexamen. Schooljaar : Toets Stofomschrijving 10 Bevolking en ruimte H.1 K S 45min. okt. 1 ja 11 Bevolking en ruimte H.2 K S 45min. nov. 1 ja 12 Bevolking en ruimte H.3 K S 45min. dec. 1 ja 13 Weer en klimaat H.1 K S 45min. dec. 1 ja 14 Weer en klimaat H.2 K S 45min. jan. 1 ja 15 Weer en klimaat H.3 K S 45min. feb. 1 ja 16 Water H.1 K S 45min. mrt. 1 ja 17 Water H.2 K S 45min. apr. 1 ja 18 Water H.3 K S 45min. apr. 1 ja Toets Stofomschrijving Duur Vorm Datum Herkansbaar CE Examenjaar 2018 n.n.b. 120 min. S Mei ja Schoolexamencijfer: Het eindcijfer voor het schoolexamen voor het vak wordt als volgt berekend: Alle toetsen van leerjaar 3 + alle toetsen van leerjaar 4 : weging van aantal toetsen Centraal examen: Het Centraal Examen zal gaan over de volgende 3 onderwerpen: 1.Bevolking en ruimte 2.Weer en klimaat 3.Water

9 Vak : Dienstverlening en Producten Dit vak wordt afgesloten met een centraal examen Inhoud CE : Vorm CE : Schriftelijk Tijdsduur CE : 240 minuten Alle toetsen tellen mee voor het Schoolexamen. Schooljaar : Toets Stofomschrijving 1 Project 1 DVC Opdracht Excel DVC Project 2 DVC Project 3 ICT/ ** In plaats van een van DVC de grotere projecten kan ook gekozen en 10 worden voor een periode met kleinere projecten (min.2) CSPE schriftelijk/ praktisch presentatie schriftelijk/ praktisch schriftelijk/ mondeling/ presentatie schriftelijk/ praktisch schriftelijk/ mondeling/ praktisch Schriftelijk/ praktisch Week 36/45 Week 46 Week 47/04 Week 05/15 3X nee 2X nee 3X nee 3X nee 3X nee 50% ja De invulling van de afname- en inleverdata voor de diverse projecten en cursussen zal aan het begin van schooljaar met de leerlingen worden ingevuld. Het centraal examen bestaat uit een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe). Het gaat om het uitvoeren van een centraal vastgestelde toets, waarvan zowel praktische opdrachten deel uitmaken als vragen en/of opdrachten die kandidaten mondeling, schriftelijk of met behulp van informatietechnologie beantwoorden. Schoolexamencijfer: Alle toetsen leerjaar 4 : weging van aantal toetsen

10 Afname Datum Vak : Maatschappijleer Het vak maatschappijleer wordt in het derde leerjaar afgesloten met een eindcijfer. Mocht je aan het eind van het derde leerjaar het cijfer 5 of lager hebben voor het vak maatschappijleer, dan mag je in oktober van het volgend schooljaar een herexamen doen. Dit herexamen zal gaan over de gehele leerstof en wordt schriftelijk afgenomen. Schooljaar : Toets Stofomschrijving 1 Wat is maatschappijleer? K1 K2 K3 S 45 min sep 1x ja 2 Jongeren K1 K2 K3 S 45 min okt 1x ja K4 K5 3 Politiek K1 K2 K3 K6 S 45 min nov 1x ja 4 Pluriforme samenleving K1 K2 K3 K5 PO n.v.t. feb 1x ja 5 Nederland en de wereld K1 K2 K3 S 45 min mrt 1x ja K6 6 Massamedia K1 K2 K3 K7 S 45 min apr 1x ja 7 Criminaliteit K1 K2 K3 S 45 min jun 1x ja 8 Gemiddelde schriftelijke overhoringen en praktische opdrachten t/m juni K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 P-S n.v.t. tot jun 1x nee De cijfers worden als volgt berekend: Eindcijfer Maatschappijleer: Alle cijfers worden bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal proefwerken en het gemiddelde van alle schriftelijke overhoringen en praktische opdrachten.

11 Vak : Kunstvakken incl. CKV Dit vak wordt afgesloten met een Schoolexamen. Moet voldoende afgerond zijn, om deel te kunnen nemen aan het Centraal Eindexamen. Schooljaar : De definitieve inhoud van het programma en de inleverdata van de opdrachten en/of verslagen worden door de docent i.o.m. de leerlingen bekend gemaakt. Alle gemaakte opdrachten moeten in een map zitten d.m.v. verslagen, foto s en/of tekeningen. Elk onderdeel moet beoordeeld worden met voldoende of goed. Toets Stofomschrijving 1 Zelfportret CKV: Voorpagina Kunstpagina Heb ik veel/weinig/niks met CKV 2 Beeldende kunst/ Architectuur: Verslag over het leven en werk van Gerrit Rietveld. Werkstuk in 2D of 3D. 3 Poster: Op A4-formaat. Onderwerp vrij. 4 Fotografie: Detailfotografie. K1-K2 K1-K2 K1-K2 K1-K2 Opdracht i.o. 1 x nee Verslag Opdracht i.o. 1 x nee Opdracht i.o. 1 x nee Opdracht i.o. 1 x nee 5 Muziek: Opdracht i.o. 1 x nee Opdracht in te vullen door K4-K5 leerling. 6 Vier buitenschoolse activiteiten K4-K5 Verslagen i.o. 1 x nee 7 Eindopdracht : Keuze uit acht mogelijkheden: Fotografie (2 keer), architectuur, schoenen pimpen, tekenen/schilderen (2keer), Jeroen Bosch en omzetten van 2d naar 3d of andersom. alle Opdracht Presentatie i.o. 2 x nee

12 Cijfer Herkansbaar Vak : Lichamelijke opvoeding Inhoud CE : 16 blokken en opdrachten Vorm CE : nvt Tijdsduur CE : nvt Alle blokken, die in leerjaar 3 en 4 worden gedaan, tellen mee voor het Schoolexamen. Naast de lessen kan een leerling nog andere opdrachten voldoen. Op het eind van de 2 jaar moet een leerling een voldoende hebben om deel te nemen aan het centraal examen. Blokken worden beoordeeld met: Onvoldoende = 4 Voldoende = 6 Goed = 8 *Er kunnen enkele blokken wijzigen gedurende het jaar Leerjaar : 3 en 4 Schooljaar : Blok * Stofomschrijving Klas 3 1 Atletiek: 20 minutenloop 2 Atletiek: speerwerpen 3 Volleybal 4 Turnen 5 Basketbal 6 Cardiofitness + Shuttelruntest 7 Softbal 8 Frisbee 9 Hockey 10 Sportdag klas e jaars kamp Klas 4 = Keuze 12 Boksen 13 Golf 14 Skaten 15 Zwemmen 16 Dans 17 Fitness 18 Multiblok 19 Voetbal 20 Racketspelen Leerling kiest 5 blokken die moeten worden gedaan.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte Leerweg. s-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte Leerweg. s-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2018 2019 Kaderberoepsgerichte Leerweg s-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het 1-jarig Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Kijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud CE : Kijk Lees Schrijfvaardigheid Tijdsduur CE : 120 minuten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg.

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg. Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2016 2017 Kaderberoepsgerichte en Gemengd/Theoretische Leerweg 1-Jarig PTA s-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant choolren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Dit vak wordt afgesloten met een digitaal examen Inhoud CE : Lees chrijf

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2015 2017 Gemengd Theoretische Leerweg 's-hertogenbosch Vak : Nederlands Inhoud : Lees - Schrijfvaardigheid Tijdsduur : 120 uten Alle toetsen,

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte Leerweg. s-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Kaderberoepsgerichte Leerweg. s-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolar 2018 2020 Kaderberoepsgerichte Leerweg s-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het Programma van Toetsing en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengd Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schoolren 2017 2019 Gemengd Theoretische Leerweg 's-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het Programma van Toetsing en

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2015 2017. Basisberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2015 2017 Basisberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2015 2016 Het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengde Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Gemengde Theoretische Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2016 2018 Gemengde Theoretische Leerweg 's-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren Kaderberoepsgerichte Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 2017 2019 Kaderberoepsgerichte Leerweg 's-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het Programma van Toetsing

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2014 2016. Basisberoepsgerichte Leerweg. s-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaren 2014 2016. Basisberoepsgerichte Leerweg. s-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO - BL Schooljaren 204-206 Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaren 204 206 Basisberoepsgerichte Leerweg s-hertogenbosch Van Maerlant oktober

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) havo. De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2016-2017 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 2016-2017, De Nieuwe Veste, Hardenberg 1 Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

Schoolexamen: 2014-2015 Vak: Nederlands Leerjaar: 4 Leerweg: BL/KL Gewicht

Schoolexamen: 2014-2015 Vak: Nederlands Leerjaar: 4 Leerweg: BL/KL Gewicht Schoolexamen: 2014-2015 Vak: Nederlands Leerjaar: 4 Leerweg: BL/KL Periode Datum Stofaanduiding Exameneenheid Toetsvorm BL KL Opm. Beoordeling 1 aug/dec begrijpend lezen K3/K4/K8/K10 schriftelijk 1 1 cijfer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde Schooljaar 2018-2019 RB theoretische leerweg leerjaar De Rotonde Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg Amsterdam, september 207 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Gemengde leerweg 207-208 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar is het zover,

Nadere informatie

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15

PTA Engels BBL Statenkwartier, Kijkduin Engels - cohort 13-14-15 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel vak: Nederlands VMBO Klas: 3 vmbo Periode 1 (toelichting zie hiernaast) C1 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 2 (toelichting zie hiernaast) C2 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 3 (toelichting zie hiernaast) C3 ST;MT;PO;HD

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde Schooljaar 2018-2019 RB kader beroepsgericht leerweg De Rotonde Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg

PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie kaderberoepsgerichte leerweg 207-208 Amsterdam, september 207 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit jaar

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 18/19 K3) Examendossier 2019-2020 (ED19=schooljaar 19/20 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Media&Design cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg

Amsterdam, september PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg Amsterdam, september 2017 PTA 3e leerjaar Sector: Zorg & Welzijn/Economie Afdeling: Verzorging/Administratie Basisberoepsgerichte leerweg 2017-2018 Geachte ouders/ verzorgers, beste derdeklassers, Dit

Nadere informatie

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 3 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Artikel 1 Algemeen 1. Dit programma van ing en afsluiting vormt een onverbrekelijk geheel met

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 MAVO Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2018-2019 3 MAVO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 3 MAVO Vak: Nederlands Schooljaar 2018-2019 Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af" zijn, dan dient dit zo

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier cohort 14-15-16 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde Schooljaar 2018-2019 RB basis beroepsgerichte leerweg De Rotonde Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 08-09 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 08-09 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen.

Nadere informatie

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort

PTA Engels Kader Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Goedenavond. Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene

Goedenavond. Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene Goedenavond Ouders/verzorgers leerlingen docenten betrokkene Examen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Examen Schoolexamen = S.E. presentatie s toetsen ( schriftelijk

Nadere informatie

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort 16-17-18

PTA Engels Basis Kijkduin, Statenkwartier, Waldeck cohort 16-17-18 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

Strabrecht College. Programma van toetsing en afsluiting Afdeling MAVO Cohort 2017, leerjaar 4

Strabrecht College. Programma van toetsing en afsluiting Afdeling MAVO Cohort 2017, leerjaar 4 Strabrecht College Programma van toetsing en afsluiting Afdeling MAVO Cohort 2017, leerjaar 4 INLEIDING In dit document vind je het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor cohort 2017, leerjaar

Nadere informatie

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16

PTA kunstvakken II beeldend GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 PTA grafimedia GL, deelvak tekenen Media cohort 14-15-16 Deel-PTA voor twee vakken Let op: dit PTA voor het deelvak tekenen telt mee bij 2 hoofdvakken: bij het hoofdvak grafimedia en het vak kunstvakken II beeldend. In dit PTA wordt in afzonderlijke paragrafen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 4. vmbo. Leerweg: T

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 4. vmbo. Leerweg: T Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2018-2019 Klas 4 vmbo Leerweg: T 0 Het PTA omvat de volgende vakken Herkansingsregeling Nederlands Engels Duits Frans Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 3 en 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

PO gemengde leerweg leerjaar 4

PO gemengde leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PO gemengde leerweg leerjaar 4 Prinsentuin Oudenbosch Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (). Hierin

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

4 VMBO-K/B. Programma van toetsing en afsluiting per vak

4 VMBO-K/B. Programma van toetsing en afsluiting per vak 4 VMBO-K/B Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 K3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak

3 VMBO-K. Programma van toetsing en afsluiting per vak 3 VMBO-K Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2017-2018 (ED17=schooljaar 1718 V3) Examendossier 2018-2019 (ED18=schooljaar 1819 KL4/BL4) 1 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO BL 4. Ludger College vestiging Metzo College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO BL 4. Ludger College vestiging Metzo College Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05-06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 05-06 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Hoofdstuktoets oets-vorm ijdsduur

Nadere informatie

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort 18-19

PTA Engels GL/TL Bohemen, Houtrust, Kijkduin, Statenkwartier cohort 18-19 Het schoolexamen voor het vak Engels wordt in leerjaar 4 afgenomen over de onderdelen: - gespreksvaardigheid - leesvaardigheid - kijkvaardigheid - schrijfvaardigheid - luistervaardigheid In alle voortgangscontroletoetsen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 3 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 3 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 3 MAVO PROGRAMMA EXAMEN INFORMATIE EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA REIS NAAR BERLIJN BEGELEIDING PROGRAMMA INDIVIDUELE VRAGEN MAVO 3 EN CULTUUR INDELING EXAMENPROGRAMMA DERDE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL4. d Oultremontcollege

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL4. d Oultremontcollege Programma van ing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 Mavo/VMBO TL4 d Oultremontcollege Vak: Nederlands en Luister- en kijkvaardigheid CITO Schrijfvaardigheid zakelijke brief 5 Spreekbeurt over actueel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 208-209 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 e klas

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 e klas PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2016 MAVO 3 e klas SCHOOLEXAMEN MAVO 3 2015 2016 PTA INHOUD: A. Voorwoord 1 Korte beschrijving van de structuur van het examen 2 Schoolexamen 2 Maatschappijleer

Nadere informatie

PTO HAVO-4 cursus

PTO HAVO-4 cursus PTO HAVO-4 cursus 07-08 Beste leerling, In dit programma van toetsing en overgang (PTO) vind je een overzicht van de toetsen die in het 4e leerjaar op het programma staan. Je kunt hieruit onder andere

Nadere informatie

BC Broekhin PTA VMBO-T V

BC Broekhin PTA VMBO-T V BC Broekhin PTA VMBO-T+ V 17-6-14 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 4 Duits 5 Engels 6 Geschiedenis 7 Maatschappijleer 8 Aardrijkskunde 9 Wiskunde 10 Natuur- en scheikunde 1 11 Natuur- en scheikunde 2 13

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van ing en afsluiting 2018-2019 Mavo 4 Programma toetsing en afsluiting, cursus 2018 / 2019 Aardrijkskunde Mavo 4 Datum deadline Soort werk Stofomschrijving (onderwerpen naast vaardigheden) Weging

Nadere informatie

PTA dossier MAVO NAAM LEERLING PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR MAVO 4 STARTJAAR

PTA dossier MAVO NAAM LEERLING PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR MAVO 4 STARTJAAR PTA dossier MAVO 4 201 6-201 7 NAAM LEERLING KLAS : : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2017-2018 MAVO 4 STARTJAAR 2016-2017 PTA dossier mavo 4 2017-2018 Geldrop, september 2017 Geachte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING & AFSLUITING 3 VMBO BB schooljaar 208-209 Belangrijke data 208-209 3 VMBO Schoolexamenperioden: Periode : 4 september t/m 30 november Periode 2: 3 december t/m 5 maart Periode 3:

Nadere informatie

BIOLOGIE. bestaat uit de volgende toetsen:

BIOLOGIE. bestaat uit de volgende toetsen: BIOLOGIE 3 schriftelijke toets(en) S mondelinge toets(en) M (kijk- en) luistertoets(en) L 1 praktische opdracht(en) P 1 zelfstandig(e) onderzoek(en) O handelingsde(e)l(en) H 1x 2 K1,3,4,5,7,9, K10,11,12,13

Nadere informatie

Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging. NE/K/6 Schriftelijk TSE NE/K/1/2/3/6/7 Schriftelijk SE NE/K/1/2/3/6.

Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging. NE/K/6 Schriftelijk TSE NE/K/1/2/3/6/7 Schriftelijk SE NE/K/1/2/3/6. PTA leerjaar 3 07-08 theoretische leerweg Nederlands Toets Leerstof Eindtermen Soort Duur Tijdsplanning Weging T T Leesvaardigheid: - Begrijpend lezen Periode : - schrijven; - alg. spelling; - ww.spelling;

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2015-2016 Alle vakken in klas 4 op een rij Nederlands Engels Frans Duits Spaans Aardrijkskunde Geschiedenis Wiskunde Economie Natuurkunde Biologie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbo-gt Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 3 vmbo-gt 1 2 PTA 3 vmbo-gt Aardrijkskunde Examenjaar 2019 Magistercode Toetscode Periode Type Weging - E exameneenheid/tijdsduur/omschrijving; 603 HE1 M3

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 3

Mavo Beroepsgericht lj. 3 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Mavo Beroepsgericht lj. Ludger College vestiging Metzo College Mavo Beroepsgericht lj. Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 3. vmbo. Leerweg: T

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 3. vmbo. Leerweg: T Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2018-2019 Klas 3 vmbo Leerweg: T 0 Het PTA omvat de volgende vakken Herkansingsregeling Nederlands Engels Duits Frans Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING E FASE HAVO 0709 Editie september 08 Aanpassingen voor de vakken Nederlands, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, M&O, maatschappijwetenschappen (bezemprogramma)

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.M.B.O-T Examenperiode: Afd VRS

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.M.B.O-T Examenperiode: Afd VRS Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.M.B.O-T Examenperiode: 2017-2018 Afd VRS Vakspecifiek 1 Doelgroep: Dit PTA is bedoeld voor de leerlingen die in 2017-2018 starten op niveau Vmbo-t4 en examen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL3 godsdienst Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw Godsdienst/Levensbeschouwing moet in klas 3 met een voldoende worden

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

PTA leerjaar gemengde en theoretische leerweg Nederlands. Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging TSE

PTA leerjaar gemengde en theoretische leerweg Nederlands. Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging TSE PTA leerjaar 3 016-017 gemengde en theoretische leerweg Nederlands T1 Periode : - taalvaardigheid; - alg. spelling; - ww.spelling; - grammatica; - begrijp. lezen; - samenvatten; - woordenschat. Taalvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016. 3e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016. 3e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg 2015-2016 3e leerjaar VMBO-BB Veurs Voorburg leerweg: basis beroepsgericht sectoren : Zorg en Welzijn of Economie periode 1 t/m 4 3e leerjaar 2015-2016 Vak:biologie Inleiding Eindcijfer van het schoolexamen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg leerjaar 4

vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo theoretische leerweg leerjaar 4 2016 2017 Inhoud Inleiding.3 Schoolexamen... 4 Wat

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken

Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs. Programma van Toetsing en Afsluiting. Overzicht van de vakken Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 2015 2016 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2018-2019 4 MAVO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 4 MAVO Vak: Nederlands Schooljaar 2018-2019 Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af" zijn, dan dient dit in

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking 2016-2017 VAK Aardrijkskunde 2 13,14,15, 25 1 Arm en rijk ( H1,2 en 3 ) S 10% Ja 50 min Cijfer SE 1 3 7,8,9,23 2 Bronnen van energie ( H4,5 en 6 ) S 15% Nee 50 min Cijfer In de les 3 20,21,27 3 Grenzen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 04-06 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Periode week nr. ED Stofaanduiding Tijdstip Inleveren 9/40 hoofdstuktoets S 50 4 uur 4 44 fictiedossier (boekverslag

Nadere informatie

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3

vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 Houtens, school voor mavo en beroepsgericht onderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting Overzicht van de vakken vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 3 2017 2018 1 Inhoud Inleiding.3

Nadere informatie