Curriculum Vitae. Financial Controller

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Financial Controller"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Bedrijf VDV financieel advies & interim Eigenaar Harry J.M. van de Ven Gehuwd Vestigingen Abt Ludolfweg AL De Bilt Hofberg Kleve DL Mob Contact: zie contactformulier Ervaring April 2015 juni 2015 (voortijdig beëindigd ivm stopzetten fusie) Samenwerking Zadkine / Albeda College Rotterdam (VMBO-MBO leerlingen) Extern deskundige project selectie financieel pakket en workflowpakket voor gezamenlijke organisaties Opstellen projectplan aanbesteding en implementatie Verzamelen informatie aanbestedingsprocedure Inventariseren bestaande situatie en systemen Opstellen gunningscriteria en wegingsfactoren Inventariseren wensen en eisen en opstellen van Programma van Eisen De oorspronkelijke opdracht betrof de aanbesteding, selectie en implementatie van een gezamenlijke financieel pakket inclusief rapportagetool en een workflowpakket voor de scholenorganisaties Zadkine en Albeda College in Rotterdam. Het betrof een complex en langdurig project. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke fusie Zadkine / Albeda is het project voortijdig gestopt. De tussenproducten zijn wel afgerond. Oktober 2012 april 2015 St. CNS Ede e.o. (PO, 16 scholen) Financial Controller Ontwikkelen en invoeren controlfunctie centraal en decentraal; Gevraagd en ongevraagd adviseren bestuur en toezichthouders; Opzetten en invoeren Planning & Controlcyclus; Ontwikkelen en realiseren bestuursformatieplan systematiek; Structuur begrotingsproces verbeteren herinrichten van centraal naar decentraal: begroting op schoolniveau; Herinrichten financiële administratie, uitbesteden van de financiële administratie, opstellen nieuw rekeningschema, projectadministratie invoeren e.d.; Digitaliseren factuurproces (workflow); Beschrijven administratieve processen, wegwerken achterstanden; Opstellen jaarrekening, aansluiten diverse sub-administraties, loonadministratie op orde brengen, digitaliseren van binnenkomende facturen en per midden 2014 invoeren digitale verwerking, digitaliseren contracten; In verband met krimp ondersteunen HRM en bestuur met scenarioberekeningen bezuinigingseffecten (RDDF-plaatsingen en fusies scholen). Mei 2012 Augustus 2012 Na lange betrokkenheid bij interim-werkzaamheden en korte vakanties heb ik mij 4 maanden intensief gericht op de renovatie van onze toenmalige woning en de bouw van ons nieuwe duurzame huis

2 November 2009 April 2012 ROC Onderwijsgroep Amsterdam-Zaanstad-Almere- Amersfoort-Utrecht (VO-VMBO-MBO, 70 scholen) Projectcontroller directie huisvesting Belangrijkste resultaten: Op orde brengen, inrichten en digitaliseren projectadministratie en controleproces nieuwbouw- en verbouwprojecten Wegwerken achterstanden financiering VO-huisvestingsprojecten gemeente Ontwikkeling semi-geautomatiseerd afrekenmodel (Excel VBA) en systematiek inclusief aansluiting financiële- en projectadministratie Op orde brengen en ontwikkelen systematiek controledossiers accountant m.b.t. afrekeningen Uniformeren en digitaliseren aanvraagproces nieuw- en verbouwprojecten waardoor verhoging overzicht, transparantie en doelmatigheid Uitvoeren en versnellen aanvraagproces nieuw- en verbouwprojecten VO-scholen inclusief onderbouwing Ontwikkelen en invoeren systeem automatisch inlezen memoriaal boekingen Ontwikkelen managementrapportages planning en realisatie huisvestingprojecten > Ontwikkelen en invoeren transparant begrotingsmodel inclusief onderbouwingen Ontwikkelen en invoeren model liquiditeitsprognoses projecten Verbeteren en realiseren doorlopende verplichtingen VO-beschikkingen en activeringssystematiek Realiseren semi-automatische systematiek aansluiting onderhandenwerk posities t.b.v. jaarrekening Verbeteren en borgen administratieve processen Begeleiden en deskundigheidsbevordering vaste medewerkers Verbeteren relaties directie huisvesting, schooldirecties, financiers en centrale administraties en control Mei 2008 juli 2009 Hoofd afdeling F en A Belangrijkste resultaten: invoeren verandertraject en nieuwe structuur decentraal tenzij : opstellen nieuwe functieprofielen; herplaatsen van medewerkers; werving en selectie van personeel zowel voor de centrale administratie als voor de decentrale administratie; verbeteren communicatie en samenwerking centraal en decentraal, ontwikkelen en invoeren uniforme werkwijzen en afspraken. Projectcontrolling project- en subsidieadministraties zowel LNV/OCW als Europese financiering. verbeteren van de debiteurenadministratie, inclusief contract waarbij ouders of meerderjarige leerlingen vooraf de af te nemen lesmaterialen aangeven; eenmalige niet storneerbare incasso voor cursusgelden e.d. ingevoerd. Administratieve procedures beschreven voor debiteurenadministratie en creditmanagement pakket OnQuard geïntroduceerd waardoor debiteurenadministrateurs hun werkzaamheden gestructureerd uitvoeren en managementinformatie dagelijks beschikbaar is. Activa-administratie beoordeeld en opnieuw ingericht. Opstellen jaarrekeningen 2007 en 2008, begeleiden accountantscontrole, ontwikkelen managementrapportages en rapportagetools, adviseren t.a.v. begrotingssystematiek, opstellen begroting en kaderbrief, opstellen meerjaren-investeringsplan. Verantwoordelijk voor de geconsolideerde administratie van de Aeres Groep en het voorzitten van het decentrale coördinatorenoverleg. Januari 2008 april 2008 Coördinator afdeling FA Belangrijkste resultaten: inrichten van nieuwe administratie per 1 januari 2008 voor de scholen, scheiden van publieke en private geldstromen, inventariseren BTW-problematiek en implementatie oplossingen, invoeren nieuw rekeningschema en uitrol naar de diverse scholen, voorbereiden van de jaarrekening. Voorbereiden voor de decentraal tenzij structuur binnen de financiële dienst. Verantwoordelijk voor de centrale administratie. Aansluiten subadministraties: Activa-administratie, crediteuren- en debiteurenadministratie. Met name herinrichten debiteuren administratie in verband met hoge percentage achterstand bij inning ouderbijdrage lesmaterialen en cursusgelden van avondcursussen

3 Juli 2007 december 2007 Projectcontroller Belangrijkste resultaten: opzetten en invoeren van professioneel projectcontrolling onderwijs- en onderzoeksprojecten en (Europese) subsidies. Opzetten en implementeren van een projectadministratie. Uitvoeren voorbereidende interne controles op het projectdossier. Toetsen rechtmatigheid bestedingen. Opzetten administratieve organisatie en controle klaar maken van projectdossiers voor externe accountantscontroles t.b.v. onder meer ESF-subsidies. Tevens, naar aanleiding van een inadequaat rekeningschema, een nieuw rekeningschema opzetten conform de comptabele regelgeving Cfi sector HBO-onderwijs. Opzetten en ontwikkelen van bewakingsrapportages voortgang en resultaten. Voorbereiden interim-controle en jaarrekening ten behoeve van overlopende projecten OHW. Verzorgen van aansluiting tussen nog extracomptabel gemaakte jaarrekening en de financiële administratie. Januari 2007 mei 2007 Reclassering Nederland Hoofd Financiële Zaken Reclassering Belangrijkste resultaten: Aansturen afdeling financiële administratie, salarisadministratie en personeelsadministratie en begeleiden reorganisatie per van decentraal naar centraal. Aansturing jaarrekeningproces conform nieuwe accounting richtlijn. Mede opstellen begroting. Implementeren en bewaken Planning en Controlcyclus. Opzetten en ontwikkelen managementsrapportages. December 2000 december 2006 Bureau Christelijk Onderwijs Utrecht (43 PO-scholen/ 16 VO-scholen) Hoofd Financiële Zaken lid MT Kerntaken: Aansturen afdelingen financiële administratie (10 fte), salarisadministratie (5 fte), ICT (1 fte), facility management (5fte) en receptie (4 fte). Opstellen (meerjaren)begroting en jaarrekening. Ontwikkelen van de afdeling in een meer professionele en klantgerichte organisatie. Verbeteren inrichting administratie en aansluitingen subadministraties. Selectie en invoeren nieuw financieel systeem. Opzetten en ontwikkelen van management- rapportages. Treasury management en beheren beleggingsportefeuilles en ontwikkelen beleggingsvisie en strategie. Advisering in brede zin van schooldirecties en CvB november 2000 Politie Gelderland Zuid Hoofd Financieel Economisch Beheer Kerntaken: Aansturen afdeling financiële- en salarisadministratie (12 fte). Coördinatie en interne controle van de districtadministraties. Opstellen van de regionale jaarrekening. Opstellen van financiële rapportages en analyses. Opstellen van het financieringsplan nieuwbouw hoofdbureau. Verantwoordelijk voor het beheer van de financiële administratie en de consolidatieadministratie. Opzetten en beheer planning en control cyclus. Regionale coördinatie m.b.t. ontwikkelingen van het financieel systeem. Lid dagelijks bestuur landelijke projectgroep financiële informatiesystemen en voorzitter projectgroep financiële informatiesystemen 6 regio s Midden-Nederland Politie Gelderland Zuid Regio Administrateur In deze functie was het takenpakket lichter dan bovenstaand en meer beperkt op de beheersmatige kant. De financiële- en salarisadministratie waar ik leiding aan gaf bestond uit 5 medewerkers Gemeentepolitie te Nijmegen Chef Financieel Beheer en Beleid Voor de regionalisatie van de politie in 1994 heb ik bovenstaande taken als Chef Financieel Beheer en Beleid van de Gemeentepolitie Nijmegen uitgevoerd Stadsaccountantsdienst te Arnhem Assistent Accountant Regionaal Ziekenfonds Salland te Deventer Functionaris Administratieve Organisatie - 3 -

4 Eigenschappen en competenties enthousiaste, constructieve en doelgerichte professional op financieel gebied streeft naar concrete en toetsbare resultaten betrouwbare, zorgvuldige en harde werker uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het vakgebied functioneert, ook onder druk en in complexe situaties, goed werkt proactief en zelfstandig verbindende teamspeler kan omgaan met mensen op alle niveaus communiceert helder en bewust en is in staat een idee of informatie goed op anderen over te dragen. Opleidingen Opleidingen Instelling Periode Controllers opleiding Zijlstra Centre VU Amsterdam 2013 Accountant Administratie Consulent Praehep Ambi modules I1,I2,B1,T2 en S1 Dirksen HEAO-BE HEAO Arnhem MEAO Hanzeschool voor MEAO Deventer MAVO St. Bernardusschool voor Mavo Aanvullende opleidingen en cursussen Excel voor financieel managers INK- Model Diverse specifieke opleidingen financiële systemen Financieel management Treasury-management Cursus betalingsverkeer Gemeentelijke opleiding Controller Windows XP, Word, Excel, VBA, Outlook, PowerPoint etc. Daarnaast bijhouden vakkennis via een aantal vakbladen, vakbeurzen en seminars en bijhouden relevante inhoudelijke wet- en regelgeving. Softwarekennis Financiële software Afas Financial 2013 Exact Financial (ERP) Exact Globe E-Synergy (Exact) Afas Profit Snelstart administratie software OnQuard (creditmanagment) Salaris software Educaat en Caso Office applicaties Microsoft Excel (vergevorderd) Microsoft VBA (Visual Basic for Applications, macro s bouwen en beheren) Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Acces Microsoft Outlook Microsoft Project - 4 -

5 Overig Nevenactiviteiten Lid RvT Stichting SIN Penningmeester van een serviceclub Voorzitter VVE Ondersteuning bieden op ICT gebied aan ouderen Voeren diverse administraties voor particulieren Invullen belastingaangiften (IB, successie) voor particulieren - 5 -

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 45 28 63 13 E-mail m.maathuis@gustosfinance.nl

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

Curriculum Vitae - 1 -

Curriculum Vitae - 1 - Curriculum Vitae - 1 - Naam R.M. de Wit (Richard) Geboortedatum 20 juli 1973 Adres Jurriaan Kokstraat 179 F Postcode en plaats 2586 SH Scheveningen Telefoon 06-44232536 E-mail Mail@richarddewit.com Opleiding

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS

CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS CONQUAESTOR EN HET ONDERWIJS Ervaringen in de onderwijssector ConQuaestor Strategische Risicomanagement Stichting BOOR heeft ConQuaestor gevraagd te begeleiden bij het herijken van het risicoprofiel en

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte Teamleider met oog voor innovatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Introductie Zeer ervaren Management-/HRM assistente. Hart voor de zaak. Regelneef. Overzicht kunnen houden. Spin in het web.

Introductie Zeer ervaren Management-/HRM assistente. Hart voor de zaak. Regelneef. Overzicht kunnen houden. Spin in het web. CURRICULUM VITAE Persoonlijke CODE : LOV 8213 Geboortejaar : 1971 Woonplaats : Beuningen Geslacht : vrouw Nationaliteit : Nederlandse Beschikbare uren p.w. : 24 uur maximaal Ingangsdatum : in overleg Introductie

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video

Curriculum Vitae. Burgerlijke staat : gehuwd Rijbewijs : Hardlopen, Audio/Video Curriculum Vitae Personalia Achternaam : Timmerman Voornamen : Frederik Hendrik Roepnaam : Henk Adres : Sluiswachtershoeve 205 Postcode : 7326 ZC Woonplaats : Apeldoorn Telefoon : 055-5340876 Mobiel :

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rens van Doeselaar. Curriculum Vitae. Personalia Laurens (Rens) van Doeselaar. Geboortejaar: 1954

Rens van Doeselaar. Curriculum Vitae. Personalia Laurens (Rens) van Doeselaar. Geboortejaar: 1954 Rens van Doeselaar Curriculum Vitae Personalia Naam: Laurens (Rens) van Doeselaar Nationaliteit: Nederlandse Geboortejaar: 1954 Woonregio: Randstad Rijbewijs: A en BE Inzetbaar als: Hoofd Administratie,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS

SANDER GOETHALS Schrijverspad 21, 3446 ZW, Woerden 06-19174091/sander.goethals@goethalsadvies.nl/www.goethalsadvies.nl PROFIEL VAN SANDER GOETHALS OPLEIDINGEN PROFIEL VAN SANDER GOETHALS Sander is een leergierige professional met goede communicatieve vaardigheden en een analytische denkstijl. Een echte procesdenker die met scherpe analyses en creatieve

Nadere informatie

Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control. Curriculum Vitae

Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control. Curriculum Vitae Erik Brink Interimmanagement Finance, Planning & Control Curriculum Vitae PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : Erik Brink Geboortedatum : 29 mei 1969 Adres : Melkpad 5 3741 TK Baarn Telefoon : 06 1436 0331 E-mail

Nadere informatie

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller

Situatie- en profielschets. Werving en selectie controller Situatie- en profielschets Werving en selectie controller Hoorn, mei 2015 1 Vraagstelling Stichting Meerkring en stichting Eem-Vallei Educatief zoeken per 1 augustus 2015 een controller voor 0,6-0,8 fte.

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie