Application profile voor Collection Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Application profile voor Collection Management"

Transcriptie

1 Application profile voor Collection Management UKB transitie naar WorldShare Platform Page 1 of 17

2 Contents Document locatie... 3 Historie... 3 Referentie Introductie Gezamenlijk UKB Collection Management : Aandachtspunten Ketenautomatisering Collectie Verbindingen tussen de bestanden Samenwerking UKB op het WorldShare Platform Coöperatief Management Pilot SurfMarket Collecties Shared local collections Usergroup en kennisuitwisseling WorldCat Knowledge Base and Link Resolver configuration Configuration Knowledge Base Configuration Link Resolver Migratie Migratie en lokale implementatieprojecten Synchronisatie WorlCat à GGC na migratie en eventuele ontdubbeling Werken met een andere Knowledge Base en het WorldShare Platform Page 2 of 17

3 Document locatie Uiteindelijk op projectsite Historie Versie Datum Veranderingen (concept/definitief) Opdracht gever Auteur(s) First draft Bas Vat Frits van Latum Aangevuld Peter van Boheemen Aangevuld Peter van Rees/Jan Herman Veldkamp Aangevuld Simone Kortekaas Wijzigingen met track changes Wijzigingen met track changes Samenvoegen wijzigingen en enigszins leesbaar maken Eea opgeschoond en vragen voor Frank toegevoegd Antwoorden / aanvullingen waar mogelijk Tijdens overleg met Frank en Bas Nieuw document gemaakt obv overleg met Frank en Bas. Duidelijke structuur aangebracht in onderwerpen. Nog paar puntjes op de i nodig Opmerkingen projectteam verwerkt Bas Vat Frits van Latum Simone Kortekaas Simone Kortekaas Frank van Klaveren Simone Kortekaas Simone Kortekaas Simone Kortekaas Laatste puntjes op de i Simone Kortekaas/Frank van Klaveren Page 3 of 17

4 Versie Datum Veranderingen (concept/definitief) Verwerken opmerkingen vanuit bibliotheken (lokale projectleiders) Verwerking opmerking UKB Stuurgroep Transitie Opdracht gever Auteur(s) Simone Kortekaas/Frank van Klaveren Simone Kortekaas Page 4 of 17

5 Referentie Documentation and Guidelines Decription Accessed WorldCat Knowledge Base Description of Knowledge Base Local usage Put the WorldCat knowledge base to work for your library Documentation WorldCat knowledge base documentation API WorldCat knowledge base API Study Marshall Breeding Powerpoint here Page 5 of 17

6 1 Introductie Dit document beschrijft hoe collection management het best kan gebeuren aan de hand van de WorldCat Knowledge Base. Met collection management bedoelen we hier: het beheer van de metadata van collecties, vooral collecties van e- journals en e- books, in het bezit van de UKB bibliotheken. Collection management wordt uitgevoerd met behulp van de Collection Manager van OCLC. Deze tool heeft nog een extra functie, namelijk het definiëren van collecties op basis van queries op WorldCat en het exporteren van deze collecties. Dit laatste aspect wordt verder niet in dit document behandeld. Dit document geeft aan wat best practices zijn bij het beheer van collecties en focust daarnaast op wat de UKB bibliotheken in gezamenlijkheid zouden kunnen doen om dit beheer efficiënt te laten verlopen. Dit application profile richt zich primair op collectiebeheer in de WorldCat Knowledge Base (WCKB). Het document is bedoeld voor inhoudelijk en functioneel beheerders van de elektronische collecties. De informatie in dit document is echter ook van belang voor lokale projectleiders en interessant voor andere bij het landelijk project betrokken partijen. Het application profile voor Collection Management: 1) beschrijft de standaard principes van collectiebeheer op het WorldShare Platform; 2) beschrijft de manier waarop samenwerking kan plaatsvinden; 3) geeft aan welke acties lokaal moeten worden ondernomen. In de tekst zijn de acties herkenbaar als: Libraries: u Should Dit document bevat geen: a. gedetailleerde beschrijving van het gebruik van Collection Manager. Voor het gebruik van de Collection Manager wordt een training gegeven door OCLC. Training topics in dit document zijn aangegeven op de volgende manier: & Include in Training Program:. b. aanbevelingen met betrekking tot het catalogiseren in WorldCat. Hiervoor verwijzen we naar Application Profile for Metadata Management in WorldCat. Page 6 of 17

7 2 Gezamenlijk UKB Collection Management : Aandachtspunten De volgende aandachtspunten gelden voor het in gezamenlijkheid beheren van elektronische collecties op het WorldShare Platform. 2.1 Ketenautomatisering De inhoud en kwaliteit van de Knowledge Base is sterk afhankelijk van de kwaliteit van werkzaamheden en data in de gehele keten. Alle betrokken partijen spelen daarin een rol: content leveranciers (uitgevers, verzamelsites) eventuele aggregators (Ebsco, Proquest, etc.) OCLC Knowledge Base beheerders Lokale Knowledge Base beheerders Het waarborgen van de kwaliteit moet worden gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partijen. De bibliotheken kunnen er bij onderhandelingen over licenties met leveranciers en aggregators op aandringen dat kwalitatief hoogwaardige en tijdige informatie wordt aangeleverd, volgens standaard protocollen. Aan de UKB bibliotheken wordt aangeraden om: gemeenschappelijk beleid te ontwikkelen ten aanzien van kwaliteit, iig voor die collecties waarvoor enige vorm van gezamenlijk beheer gevoerd zou kunnen worden; het bewaken van de kwaliteit gaandeweg steeds meer te centraliseren; bij contacten met leveranciers aandacht te besteden aan het realiseren van de juiste kwaliteit bij levering van gegevens aan en via OCLC. 2.2 Collectie Een kernbegrip binnen WCKB is collectie. Dit is een verzameling van publicaties die in samenhang beheerd worden. Er bestaan een aantal typen collecties: Non- customizable Veelal samengesteld door leveranciers. Er kunnen door bibliotheken geen aanpassingen aan de samenstelling van de collectie worden aangebracht. Er kunnen wel wijzigingen via het coöperatief beheer worden aangebracht, maar deze worden niet lokaal opgeslagen en worden derhalve pas actief indien de wijziging goedgekeurd is door het coöperatief beheer. Customizable collecties De bibliotheek kan zelf wijzigingen doorvoeren. Titels kunnen aan/uitgezet worden. De wijzigingen worden bij een update van de collectie niet overschreven, de metadata van de collectie blijft wel centraal beheerd. Titels echt weghalen/verwijderen kan alleen via coöperatief beheer. Local collecties De bibliotheek stelt zelf een collectie samen en beheert deze verder ook zelf. Page 7 of 17

8 Gedeelde local collecties Een door een instelling gemaakte collectie die binnen het Platform wordt gedeeld met andere bibliotheken. Het beheer blijft bij de bibliotheek die de collectie deelt vanuit de local knowledge base. Collecties op maat Collecties voor de specifieke bibliotheek (DDA en holding feeds). Er wordt steeds meer gewerkt aan een manier van werken waarbij de content leverancier op maat collectie- informatie aanlevert aan OCLC voor een bepaalde bibliotheek. Deze informatie wordt dan tot een collectie gevormd. Meer informatie: manager/documentation/service- specific- settings/ebookproviders.en.html SURFMarket collecties Specifiek voor UKB (zie paragraaf 3.2) Aanbevelingen voor Knowledge Base beheer: Bij voldoende vertrouwen in de betreffende leverancier: kies voor collecties op maat, die worden aangeleverd aan OCLC en door de leverancier worden onderhouden. Dit levert in potentie de beste kwaliteit en tijdigheid. Maak zoveel mogelijk gebruik van in de Knowledge Base aanwezige informatie, dus van bestaande collecties, non- customizable indien passend. Dit geeft in potentie het minste werk voor de eigen organisatie. In UKB verband zijn vooral de SURFMarket collecties relevant. Maak alleen gebruik van lokale collecties als het niet anders kan, dit levert veel beheer op. 2.3 Verbindingen tussen de bestanden De Knowledge Base is een aparte database die beperkte bibliografische gegevens bevat en daarnaast vooral informatie die voor link resolving van belang is. De connectie tussen de Knowledge Base en de WorldCat database wordt gelegd door een achtergrondproces dat een OCN in de Knowledge Base plaatst. Indien een OCN aanwezig is in de Knowledge Base is er dus ook een relatie met een uitgebreid bibliografische record in de WorldCat database. Zoals bekend kunnen er in WorldCat meerdere bibliografische records bestaan voor hetzelfde object. Het Knowledge Base record is dan aan een enkel bibliografisch record verbonden. Er wordt ook geclusterd met behulp van Grouped OCNs: deze OCNs worden gezocht op een FRBR- achtige manier en gelinkt aan een bepaalde titel in de Knowledge Base. Dit verhoogt de kans op treffers voor full- tekst links. Grouped OCNs worden echter niet gebruikt voor het zetten van holdings. Het activeren van een collectie of delen daarvan in Collection Manager triggert een achtergrondproces waarbij symbols worden gezet in de WorldCat database, op basis van het OCN. Dit proces duurt normaliter 24 uur, kan maximaal oplopen tot 48 uur. Het plaatsen van het symbol zorgt er ook voor dat het bezit zichtbaar wordt in WorldCat. org en de bibliotheekspecifieke OCLC discovery omgeving. Het speelt ook een rol bij de export van bibliografische records via Collection Manager, voor gebruik in andere systemen (ILS, discovery, etc.). Er zijn ook records in de Knowledge Base waarbij geen OCN beschikbaar is. Activering hiervan leidt dan ook niet tot plaatsing van een symbol, het bibliografisch record komt niet in de discovery of in de output. Page 8 of 17

9 OCNs kunnen worden toegevoegd via het Override OCN veld (ook als er géén OCN is). Deze kunnen vervolgens worden toegevoegd aan de Global Knowledge Base via coöperatief beheer. Page 9 of 17

10 3 Samenwerking UKB op het WorldShare Platform Een van de doelen van het UKB transitieproject is samenwerking op het gebied van collection management op het WorldShare Platform. Enkele bibliotheken maken hier een voorbehoud: zij blijven (voorlopig nog) werken met een andere Knowledge Base en Link Resolver. Hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn geschreven voor bibliotheken die wel de WorldCat Knowledge base in gebruik nemen. In Hoofdstuk 6 besteden we aandacht aan de specifieke situatie van het gebruik van een andere Knowledge Base op het WorldShare Platform. Hieronder een schets van mogelijke vormen van samenwerking op het gebied van collection management. 3.1 Coöperatief Management OCLC biedt sinds kort coöperatief beheer aan als onderdeel van het Knowledge Base beheer. Bij wijzigingen aan collecties wordt aan de bibliotheken die de betreffende collectie in gebruik hebben gevraagd om in te stemmen met de betreffende wijzigingen. Afkeuren kan vanzelfsprekend ook. Aanbeveling is om gebruik te maken van deze nieuwe functionaliteit omdat we verwachten dat we hier op termijn gezamenlijk voordeel kunnen behalen. Via de knop Approve changes to global collections wordt een overzicht getoond van collecties met updates. Alleen updates voor actieve collecties in de local knowledge base worden getoond. Deze updates (collecties met new, updated, deleted titels) kunnen bekeken worden en vervolgens af- of goedgekeurd worden. Updates waar na vijf werkdagen niets mee is gedaan worden automatisch goedgekeurd. In bepaalde periodes zoals rond Kerst wordt het aantal dagen verlengd omdat er anders te weinig bekeken wordt binnen deze limiet. Het wordt bibliotheken aangeraden regelmatig te controleren of er updates ter goedkeuring aanwezig zijn. Voor de SURFmarket collecties zal er op andere wijze coöperatief beheer zijn (zie paragraaf 3.2). Het is via coöperatief beheer ook mogelijk zelf collecties toe te voegen aan de Global Knowledge Base. Mocht het relevant zijn dan kunnen op deze manier Nederlandse versies van collecties geüploade worden. Als er veel wijzigingen worden gemaakt in een collectie en/of als er veel ontbrekende titels worden toegevoegd dan wordt dit door OCLC terug gerapporteerd aan de supplier. OCLC werkt nog aan verbetering van deze procedure. Als een lokaal gecreëerde titel wordt toegevoegd aan de coöperatieve collectie, dan valt het beheer vervolgens onder het coöperatief beheer. Als het hierbij gaat om een collectie van een provider dan kan OCLC het proces starten om data van die provider te verkrijgen en toe te voegen aan de global collection en ook het beheer global te regelen. Zolang dit niet is geregeld blijft het coöperatief beheer in charge voor het toevoegen, updaten en verwijderen van titels in de collectie. Page 10 of 17

11 Voor het gelijk houden van de metadata in WorldCat en de bibliografische gegevens in de WorldCat Knowledge Base geldt: Je kunt handmatig correcties toepassen Aandringen op goed aanleveren van titelwijzigingen, voortgezet als, wijziging van ISSN bij de provider. Dit proces kan niet worden geautomatiseerd. Libraries: u Should in de Bibliotheek expliciet de taak meedoen aan coöperatief beheer beleggen. Dit betekent dat iemand (+ vervanger) regelmatig checkt of er notificaties zijn van uitgevers en/of wijzigingsvoorstellen van andere bibliotheken en hier dan ook daadwerkelijk op reageren. werkwijze bij een lokale/acute klacht moet zijn: direct voor de eigen situatie oplossen én melden/oplossen voor het collectief. Bij coöperatief knowledge base management gaat de samenwerking verder dan UKB, het betreft samenwerking op het niveau van alle WorldShare deelnemers: and- metadata/worldcat- knowledgebase/tutorials/what- is- coop- management- of- global- kb.en.html & Include in Training Program: hoe werkt het en de voordelen hiervan 3.2 Pilot SurfMarket Collecties In samenwerking met SURFMarket wordt een pilot project uitgevoerd dat ten doel heeft om te onderzoeken of SURFMarket een rol kan spelen in het beheer van de Knowledge Base. SURFmarket beschikt immers al over informatie over de door de UKB afgesloten bigdeals en speelt daarbij een rol in de dataleverantie. Onderzocht wordt of, en onder welke voorwaarden, SURFMarket de informatie vanuit de Big Deals kan aanleveren aan OCLC en andere aanbieders van Knowledge Bases ten dienste van gebruik door de UKB bibliotheken. Bij de OCLC pilot is besloten om SURFMarket toegang te geven tot een eigen instance van het WorldShare Platform, zodat daar collecties beheerd kunnen worden. Deze collecties worden vervolgens gedeeld met de UKB bibliotheken, terwijl de gegevens naar verwachting ook beschikbaar worden gesteld aan andere aanbieders van Knowledge Bases. Page 11 of 17

12 Vanuit het pilot project moeten een aantal beslissingen worden genomen, o.a. over de mate van gezamenlijk beheer en de wijze waarop dit georganiseerd wordt. Ook moet duidelijk worden wat er nodig is om tot een voldoende kwaliteitsniveau te komen. Er zijn momenteel twee werkwijzen voorzien: 1. Surf Market doet alles, dit zal extra capaciteit vragen bij SURFMarket. 2. SURF + enkele medewerkers van UKB bibliotheken beheren gezamenlijk de data in de SURFMarket instance en delen deze alleen in UKB. Dit vergt afstemming en coördinatie binnen de UKB over de inzet vanuit de bibliotheken. Er zal ook een loket functie voor registratie en afhandeling van klachten en wensen ingericht moeten worden. Zodra het pilot project is afgerond of tussenresultaten heeft bereikt zullen de hieruit voorkomende gevolgen verder in het Application Profile voor Collection Management worden opgenomen, met bijbehorende workflow. 3.3 Shared local collections Er is een mogelijk voor een bibliotheek om een collectie samen te stellen en te delen met andere bibliotheken. UKB- bibliotheken zouden dit onderling af kunnen spreken voor specifieke collecties. Het zou hierbij kunnen gaan om specifiek Nederlands gerichte (zelf samengesteld) collecties, of voor op de Nederlandse markt georiënteerde pakketten van specifieke uitgevers. Deze functionaliteit leent zich voor collecties die in het UKB- consortium gedeeld worden. Voor de pilot SurfMarket collecties is gebruik gemaakt van de functionaliteit van Shared Local Collections. Op termijn zouden andere collecties dan degene die nu meedoen in de SurfMarketpilot kunnen worden toegevoegd. Je zou ook kunnen denken aan specifieke collecties voor bijvoorbeeld 3TU. In de Sharing tab van een collectie kunnen bibliotheken worden gekozen waarmee een Local Collection kan worden gedeeld. Door de naam of het registry ID aan te geven van de bibliotheek wordt via de WorldCat registry automatisch de juiste bibliotheek gekozen. De bibliotheek waarmee gedeeld is kan deze collectie opzoeken door gebruik te maken van het filter Collections shared with me. Libraries: u Should De vraag die een bibliotheek zich steeds zou moeten stellen bij het maken van collecties: could it be Global, could it be SURF, should it really be local? Page 12 of 17

13 3.4 Usergroup en kennisuitwisseling Op dit moment bestaat alleen een user group voor WorldCat Local, binnenkort WorldCat Discovery, waaraan de UB s van Tilburg, KB, Groningen en Delft deelnemen, en ook de bibliotheken van de Theologische Universiteit Kampen en het Tresoar. De KB is de trekker van deze usergroup. Het UKB projectteam voor de Implementatie van het WorlkdShare Platform adviseert: rond de WorldCat Knowledge Base is samenwerking en kennisuitwisseling nodig. Libraries: u Should Gezamenlijk een UKB- subgroep maken voor WCKB. Mogelijk kan dit opgestart worden vanuit de pilot SurfMarket met als deelnemers: elke UKB- bibliotheek die start met WCKB, plus de Surfmederwerker (s). Deze groep is nodig omdat we samenwerking willen onderzoeken en van de grond krijgen. Elke bibliotheek die start met WCKB haakt aan bij de usergroup WCKB en vaardigt de hands- on- medewerkers af (functioneel en/of inhoudelijk beheerder). De verwachting is dat de rol van de inhoudelijk beheerder gaandeweg toe zal nemen ten opzicht van een afnemende rol van de functioneel beheerder. Vast onderwerp op de agenda van de user group WCKB moet zijn: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en afspraken over KB- beheer in UKB- verband. Bij vernieuwen van licenties moeten licentiebeheerders de prestaties van uitgevers/content providers expliciet opnemen in onderhandeling. Dit is ook een rol voor UKB Werkgroep Licenties. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een prestatie- overzicht. Gebruik de link naar de algemene pagina over de Knowledge base: base.en.html Onderaan de pagina staat Examine the collections in the Worldcat Knowledge Base en daar staat een link naar het overzicht: view a list of collections. Page 13 of 17

14 4 WorldCat Knowledge Base and Link Resolver configuration De configuratiemogelijkheden zullen in het implementatieproject per bibliotheek worden toegelicht en ingericht in samenspraak met OCLC. 4.1 Configuration Knowledge Base manager.en.html & Include in Training Program 4.2 Configuration Link Resolver De configuratie van de link resolver is terug te vinden in de Service Configuration Guide, deze link wordt standaard getoond bij het inloggen op de Service Configuration ( local/documentation/serviceconfigurationguide.pdf Sectie Inbound Links and A- Z, pagina 31 en verder. Page 14 of 17

15 5 Migratie 5.1 Migratie en lokale implementatieprojecten De migratie wordt in de lokale projecten uitgevoerd in samenwerking tussen de bibliotheek en OCLC. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens in de huidige systemen. Libraries: u Should Zorg voor de start van de migratie voor een zo goed mogelijk uitgangssituatie in de huidige systemen. Het uitgangspunt bij de migratie van een huidige KB naar WCKB is dat al het elektronisch materiaal na de initiële migratie beheerd wordt via Collection manager in WCKB. Dit betekent dat na inrichting en ingebruikname van WCKB WorldCat leading wordt voor het up- to- date houden van GGC tbv IBL gedurende de transitieperiode. Updaten van E- materiaal vanuit het GGC naar WorldCat zal vanaf dat moment dus niet meer plaatsvinden. Best practice: alle titels die een URL hebben zet je ook in de KB mbv Collection Manager. Voorwaarde hierbij is dat de metadata wel al aanwezig zijn in WorldCat. Als dat niet het geval is moet je met behulp van Record manager eerst een titel aanmaken in WorldCat en daarna je E- holding aanmaken in collection manager. Bij de start zorgt OCLC voor migratie van collecties vanuit bestaande KB. Een dump wordt ingelezen en wat goed matched wordt automatisch geactiveerd. 5.2 Synchronisatie WorlCat à GGC na migratie en eventuele ontdubbeling In overleg met elke bibliotheek moet in het implementatieproject van WCKB afgesproken worden wat de uitgangssituatie is en of en hoe eventuele dubbele records in het GGC worden opgeruimd als onderdeel van het migratietraject. Volgorde van activiteiten is belangrijk. Meest voor de hand liggende volgorde is: 1. Maak WCKB in orde 2. Activeer bezit vanuit WCKB in WorldCat 3. Verwijder holdings in GGC (als dit noodzakelijk wordt geacht en voorzover gedekt door inhoud van WCKB). 4. Laat OCLC de job starten waarmee e- holdings vanuit WorldCat terug gaan naar GGC (tbv ILL). 5. Vanaf dat moment is WCKB leading voor E- holdings Page 15 of 17

16 Libraries: u Should In overleg met OCLC dit onderwerp expliciet agenderen als onderdeel van de lokale implementatie van de WorldCat Knowledge Base. In kaart brengen wat hun uitgangspositie is. Beslissen of en wanneer e- holdings uit GGC moeten worden verwijderd. Of dit noodzakelijk is hangt af van de catalogiseerpraktijk in GGC van de bibliotheek. Beslissen of de symbols uit Worldcat ook naar GGC gesynced moeten worden en op welk moment deze job kan starten. Er is een specifieke export job onder het library account in WorldCat voor output naar het GGC. Bibliotheek moet zelf aangeven of zij dit willen, OCLC activeert dit vervolgens. Zorg voor de start van de migratie voor een zo goed mogelijke uitgangssituatie in de huidige systemen. Page 16 of 17

17 6 Werken met een andere Knowledge Base en het WorldShare Platform Hoewel dit Application Profile primair gericht is op het gebruik van de WCKB wordt in deze paragraaf beschreven welke optie er is voor bibliotheken die ofwel volledig willen blijven werken met een andere KB ofwel die kiezen voor een hybride oplossing. Het verder uitwerken hiervan valt buiten de scope van het UKB project, maar binnen de scope van de lokale projecten bij bibliotheken die willen blijven werken met een non- OCLC KB. Doel is om een symbol te zetten voor jouw holdings in WorldCat. De officieel door OCLC ondersteunde route staat op de website van OCLC onder: manager/documentation.en.html Bij sectie: Map a holdings file from SFX, EBSCO, or Serial Solutions to knowledge base collections Let op de tekst: You have the option to refresh your mapping as often as needed, however we recommend you allow two weeks from the time the file is submitted for processing and holdings to be maintained in WorldCat. Page 17 of 17

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket

John Janssen Senior License Manager SURFmarket. Pim Slot Team Manager SURFmarket John Janssen Senior License Manager SURFmarket Pim Slot Team Manager SURFmarket SURFmarket-OCLC pilot voor het UKB-consortium OCLC Contactdag 2015 Achtergrond van de pilot Kan het OCLC WorldShare Platform

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

WorldCat en GGC Dataflows en workflows

WorldCat en GGC Dataflows en workflows WorldCat en GGC Dataflows en workflows Daniel van Spanje 9 December 2014 Agenda Hoe komen data in WorldCat (+ welke data) Hoe komen data uit WorldCat (+ welke data) Workflows en dataflows in de transitie

Nadere informatie

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling OCLC Contactdag 2016 6 oktober 2016 Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling Ellen Hartman Library Consultant Frank van Klaveren Senior Implementation Consultant Voorstellen Frank van Klaveren

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0. Publicatiedatum: 16 juli 2013 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.0 Publicatiedatum: 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Ondersteuning van

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 7.2

Nieuw in CBS versie 7.2 Nieuw in CBS versie 7.2 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 26 november 203 Inhoudsopgave NIEUW IN CBS VERSIE 7.2 3 2 GGC: RDA EN ZOEKEN 3 2. Inleiding 3 2.2 WinIBW: zoekscherm

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2

Inhoud. Endnote X7 Handleiding Mediacentrum maart 2015 Page 2 Inhoud Over Endnote... 3 Endnote installeren... 4 Een library aanmaken... 5 Voordat je begint!... 6 Tussenvoegsels in namen... 6 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 7 Handmatig

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken Emiel Poortman en Joep Kil General manager HKA en Operations manager OCLC Emiel Poortman Gaat meer vertellen over hostedwise

Nadere informatie

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1

SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN. http://www.ie-net.be - Workshop SharePoint 1 SHAREPOINT ONLINE (SAMEN-)WERKEN IN DE WOLKEN 1 WIE ZIJN WIJ? 2 WIE BENT U? Professional Op zoek naar productiviteit Samenwerken met Collega s Externe partijen Onderaannemers 3 WAT IS ONS PLAN? 1. Wat

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: H. Benne, E. Langhorst Datum: april 2015 Inhoud Inleiding... 1 EndNote X7... 2 EndNote Web... 3 Add-ons... 4 Overstappen naar EndNote...

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise HKA Nieuwsdag 25 november 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise Paul Lucassen (HKA) en Joep Kil (OCLC) Paul Lucassen Gaat meer vertellen over hostedwise Joep Kil Korte introductie en

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014

PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2. Publicatiedatum: 19 augustus 2014 PiCarta NCC en deelcatalogi, Online Contents, Kluwer en Speciale bestanden Nieuw in versie 7.2 Publicatiedatum: 19 augustus 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 2 2 NIEUWE FUNCTIONALITEIT 3 2.1 Wachtwoord wijzigen:

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor

Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Deel 2: Endnote bibliografische software gebruiken als databasemanager en editor Versie feb. 2015 pag. 38 Endnote output: 1. Organiseer je database 2. Doorzoek de referenties in je database 3. Publiceren,

Nadere informatie

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds

AFO 653 RSS Nieuwsfeeds AFO 653 RSS Nieuwsfeeds 653.1 Inleiding 653.1.1 Wat zijn RSS News Feeds en hoe worden ze in Vubis Smart gebruikt? RSS News Feeds RSS (Really Simple Syndication) is een XML-gebaseerd formaat voor het distribueren

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

EndNote Web handleiding

EndNote Web handleiding EndNote Web handleiding Bibliographic reference manager voor het verzamelen, beheren, delen van referenties en het maken van literatuurlijsten. 1. Een account aanmaken. Je kan je registreren via de databank

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library

Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library OCLC Contactdag 15 oktober 2015 UKB in 2015 Simone Kortekaas Hoofd Collectie- & Informatiemanagement Wageningen UR Library

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Nieuw in CBS versie 8.0

Nieuw in CBS versie 8.0 Nieuw in CBS versie 8.0 GGC NCC-IBL depositobeheer Gebruikersbeheer Publicatiedatum: 8 september 2015 Inhoudsopgave 1 NIEUW IN CBS VERSIE 8.0 3 2 GGC 3 2.1 Bij Extern Zoeken in WorldCat wordt de zoekgeschiedenis

Nadere informatie

Korte infosessies Inschrijven niet nodig! Voor studenten o PubMed, Embase, Google Scholar o EndNote nu

Korte infosessies Inschrijven niet nodig! Voor studenten o PubMed, Embase, Google Scholar o EndNote nu EndNote VERONIQUE DESPODT INFORMATIEMEDEWERKER KCGG VERONIQUE.DESPODT@UGENT.BE BLITS INFORMATIESESSIE VOOR STUDENTEN 02/12/2016 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (0K3) Korte

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Toevoeging OCN op IBLbonnen. NCC-IBL upgrade 7.2 Publicatiedatum: 26 februari 2015

Toevoeging OCN op IBLbonnen. NCC-IBL upgrade 7.2 Publicatiedatum: 26 februari 2015 Toevoeging OCN op IBLbonnen NCC-IBL upgrade 7.2 Publicatiedatum: 26 februari 2015 Inhoudsopgave 1 TOEVOEGING OCN IN NCC-IBL 3 1.1 Aanvraagscherm 3 1.2 Gelabelde schermpresentatie 4 1.3 Bonnen 5 1.3.1 Standaard

Nadere informatie

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties Full Text Finder Full Text Finder vormt een nieuwe standard voor het beheer van uw bibliotheekholdings en links. De geïntegreerde oplossing bevat naast een kennisbank met informatie over uw holdings tevens

Nadere informatie

Info Tracs Backend. Info Tracs v Handleiding v1.1

Info Tracs Backend. Info Tracs v Handleiding v1.1 Info Tracs Backend Info Tracs v.. - Handleiding v. Inhoud Info Tracs backend... Login... Backend... Overzicht... Albums... 5 Het Albums overzicht scherm... 5 Het Album toevoegen scherm... 6 Het Wijzig

Nadere informatie

Informatievaardigheden Introductie EndNote

Informatievaardigheden Introductie EndNote Informatievaardigheden Introductie EndNote TU Delft Library Delft University of Technology Challenge the future TU Delft Library HowInformatievaardigheden to find and use scientific / EndNote information

Nadere informatie

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2

Inhoud. Mediacentrum hogeschool Windesheim (maart 2015) Page 2 Online Inhoud Over Endnote Online... 3 Aanmelden... 3 Voordat je begint!... 4 Tussenvoegsels in namen... 4 Referenties invoegen in een Worddocument/Cite while you write... 5 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

LiLa Portal Docentenhandleiding

LiLa Portal Docentenhandleiding Library of Labs Lecturer s Guide LiLa Portal Docentenhandleiding Er wordt van de docenten verwacht dat zij het leren van de studenten organiseren en dat zij een keuze maken uit de beschikbare hoeveelheid

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

AFO Vergelijken van documenten

AFO Vergelijken van documenten AFO 114 - Vergelijken van documenten 114.1 Inleiding Met behulp van AFO 114 kunt u titelbeschrijvingen vergelijken als voorbereiding op het samenvoegen van gelijke records. Gebruik deze AFO voor: Het opsporen

Nadere informatie

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20

ExpressShipper. 1 Configuratiehandleiding. Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 ExpressShipper Documentatie ExpressShipper Page 1 of 20 1 Inleiding 3 2 Instellingen 4 2.1 Add consignment range 4 2.2 Metrische of empirische (metric of Imperial) waarden 5 2.3 Adres Import 6 2.4 Document

Nadere informatie

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek

Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Installatiehandleiding EndNote Hogeschool Rotterdam Mediatheek Auteur: Brenda Lems Datum: januari 2017 Inleiding EndNote is bibliografische software die je kunt gebruiken voor het opbouwen, beheren en

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

EndNote BLITS INFORMATIESESSIE - 17/02/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T.

EndNote BLITS INFORMATIESESSIE - 17/02/2017 I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D U G E N T. EndNote VERONIQUE DESPODT I N F O R M AT I E M E D E W E R K E R K C G G V E R O N I Q U E. D E S P O D T @ U G E N T. B E BLITS INFORMATIESESSIE - 17/02/2017 Blits? Initiatief: Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Opbouw archief tot nu toe

Opbouw archief tot nu toe Agenda Achtergrond bij de rollout VIAA timeline & archiefsysteem Proces digitalisering => archivering VIAA en U Demo & Training Future Work Support en documentatie. Opbouw archief tot nu toe Grootste mijlpalen

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Installatie Solid Edge ST5

Installatie Solid Edge ST5 Installatie Solid Edge ST5! NEEM DIT DOCUMENT DOOR VOORDAT U UW HUIDIGE SOLID EDGE VERSIE GAAT VERWIJDEREN! LET OP!! SOLID EDGE ST5 KUNT U NIET MEER OP WINDOWS XP INSTALLEREN LET OP!! DE ST5 LICENSE MANAGER

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0

PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden. Nieuw in versie 6.0 PiCarta GGC en deelbestanden, Online Contents en Speciale bestanden Nieuw in versie 6.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 PICARTA 4 2.1 Standaard zoekscherm: filteren op tijdschriften 4 2.2 Standaard zoekscherm:

Nadere informatie

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S 1. Introductie Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren. Door het combineren van

Nadere informatie

Quick Reference Guide Site beheer SharePoint TU Delft. Bestemd voor Key Users Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint

Quick Reference Guide Site beheer SharePoint TU Delft. Bestemd voor Key Users Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint Quick Reference Guide Site beheer SharePoint TU Delft Bestemd voor Key Users Versie 2.0 Datum 11-06-2012 Eigenaar SSC-ICT FAB SharePoint Quick Reference guide site beheer SharePoint TU Delft 1. Introductie

Nadere informatie

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2

Inhoud. EndnoteWeb januari 2015 Page 2 EndNote Web X6 Inhoud Over Endnote Web... 3 Aanmelden... 3 Samenwerking met Word (Cite while you write)... 5 Voordat je begint met invoeren... 7 Tussenvoegsels in namen... 7 Handmatig invoeren van referenties...

Nadere informatie

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren?

Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? Hoe kan ik referenties uit een bibliografische database in Reference Manager importeren? 1. vanuit PubMed 2. vanuit Embase (OVID) 3. vanuit Web of Science 4. vanuit CINAHL 5. vanuit PsycInfo 6. vanuit

Nadere informatie

VanMeijel supportsysteem

VanMeijel supportsysteem van meijel automatisering bv duit 8 8305 BB Emmeloord t 0527 61 46 67 e info@vanmeijel.nl vanmeijel.nl VanMeijel supportsysteem Tips voor optimaal gebruik BTW NL0088.65.279.B01 IBAN NL45 RABO 0112528945

Nadere informatie

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6 Inhoudsopgave Uitnodiging e-mail... 3 Profiel invullen... 4 Tijdlijnen... 6 Persoonlijke tijdlijn... 6 Groepstijdlijn... 8 Privéberichten... 10 Vermeldingen... 10 Notificaties... 10 Mediabibliotheek...

Nadere informatie

WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2016 (FY16)

WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI JUNI 2016 (FY16) WERKPLAN GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE INFRASTRUCTUUR JULI 2015 - JUNI 2016 (FY16) Aan: Adviescommissie en Stuurgroep Consortium Gemeenschappelijke Informatie Infrastructuur Van: OCLC Versie: 1.4 Datum

Nadere informatie

Perceptive Process Mining

Perceptive Process Mining Perceptive Process Mining Nieuw in deze versie Process Mining Version: 2.5 Geschreven door: Product Documentation, R&D Datum: mei 2014 2014 Perceptive Software. Alle rechten voorbehouden. Perceptive Software

Nadere informatie

Quick reference Smartflow App

Quick reference Smartflow App Het opstarten van de app 1. Open de smartflow app. 2. U wordt gevraagd om een domein naam in te vullen. Vul de domein naam in die u heeft gekregen van 88degrees. 3. Log in met u inloggegevens. Het hoofd

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Magister 6 handleiding

Magister 6 handleiding Magister 6 handleiding Voor leerlingen en ouders Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Magister voor leerling en ouders... 3 Inloggen... 3 Vandaagscherm... 4 Mijn gegevens... 5 Agenda... 6

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen

De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 Nieuwe module: Tender Start Formulier, eenvoudig decentrale inkoopverzoeken stroomlijnen & vastleggen De laatste update van 2015 is een bijzondere. We voegen een nieuwe module

Nadere informatie

ExpressShipper. Handleiding - Activation Pricing/Shipping/Tracking

ExpressShipper. Handleiding - Activation Pricing/Shipping/Tracking ExpressShipper Handleiding - Activation Pricing/Shipping/Tracking Revisie geschiedenis Date Version Description Author 15 mei 2006 1.0 Handleiding Activation Pricing/Shipping/Tracking NL CIT Confidential

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015

EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015 EndNote X7 Quick Start guide Medische Bibliotheek september 2015 Een up-to-date versie is beschikbaar via www.ru.nl/ubn/endnoteumc 1 EndNote installeren... 1 2 EndNote Library... 1 3 Library vullen...

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS)

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvragen Versie 1.1 Maart 2015 Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek. 2015 Koninklijke Bibliotheek. Dit document is beschermd door copyright. Distributie

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

Hoe te werken met Word en SmarTeam?

Hoe te werken met Word en SmarTeam? Hoe te werken met Word en SmarTeam? Nikhef number: Item number: Date: 09/09/2010 Page: 1 of 17 23001-MT-00008 AA1330 Status: In Work Revision: A.4 Project: Bedrijf Intern Technical Departments Department:

Nadere informatie

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0

Datum 15 juni 2006 Versie 1.0.6. Exchange Online. Handleiding voor gebruiker Release 1.0 Datum 1.0.6 Exchange Online Handleiding voor gebruiker Release 1.0 1.0.6 Inhoudsopgave 1 Instellingen e-mail clients 2 1.1 Gebruik via Outlook 2003 2 1.2 Gebruik via ActiveSync 15 1.3 Gebruik via andere

Nadere informatie

U begint bij de membersite

U begint bij de membersite U begint bij de membersite Surf naar de ITA member site (zie de voor u relevante handleiding ac@veren ITA membership op itacademy.technologie- onderwijs.nl/handleidingen.aspx) Als u al eerder ingelogd

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Handleiding DHL ProView 1.0 Nederlands

Handleiding DHL ProView 1.0 Nederlands Nederlands 1 Wat is DHL ProView? 3 1.1 Wat heeft u nodig om DHL ProView te gebruiken? 3 1.2 Wat zijn de opties van DHL ProView? 3 1.2.1 Snel toegang tot uw zendingsinformatie 3 1.2.2 Gemakkelijk in gebruik

Nadere informatie

Internet Explorer certificaat management

Internet Explorer certificaat management Internet Explorer certificaat management Hoe uw certificaten en sleutels te exporteren, kopiëren/terugzetten en verwijderen met Internet Explorer Rel. 6 en recentere versie Versie 1.0 2007-07-13 Revision

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset

1 Aanmelden nieuwe parkeer dataset Dit document beschrijft het proces voor het aanmelden en beheren van parkeer datasets ten behoeve van de Parkeer Data Catalogus van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. 1 Aanmelden nieuwe parkeer

Nadere informatie

Inhoud van deze handleiding

Inhoud van deze handleiding Inhoud van deze handleiding Wat is Limo Werken in Limo Om optimaal te werken: meld je aan in LIMO, Thuiswerken = gebruik de EZProxy Zoeken in Limo Zoeken: algemeen Zoektips Zoeken: simple and advanced

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Instructie Beheren Cases

Instructie Beheren Cases Instructie Beheren Cases Om een vraag in te dienen met betrekking tot de werking van de software kunt u gebruik maken van onze portal. U gaat dan een Case aanmaken. Aanmaken Case Om een nieuwe case aan

Nadere informatie

Handleiding RefWorks

Handleiding RefWorks Inleiding... 2 Wat is RefWorks?... 2 Begrippenkader... 2 Een RefWorks account aanmaken... 2 Mappen creëren... 3 Referenties importeren vanuit databanken... 4 RefWorks: Importeren van referenties uit WorldCat...

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

Update PlusPort Academy november 2012

Update PlusPort Academy november 2012 Update PlusPort Academy november 2012 In dit document beschrijven we de verbeteringen die zijn doorgevoerd in de update van 8 november 2012. Inhoud 1. Aanpassingen in de trainingsdefinitie... 3 1.1. Zichtbaarheid

Nadere informatie

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities

Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index. Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities Web of Science : Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index Social Science & Humanities I. Beschrijving van de databanken Het Web of Science

Nadere informatie

Functionele Componenten

Functionele Componenten Functionele Componenten 1 OCTOBOX is rule-based software die ingezet wordt voor de verwerking en afhandeling van inkomend berichtenverkeer. De software is voor meerdere doeleinden toepasbaar en richt de

Nadere informatie