DOCUMENTBEHEER - ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOCUMENTBEHEER - ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN"

Transcriptie

1 DOCUMENTBEHEER - ONDERZOEK EN OPLOSSINGEN Rikkert Koppes, Juli 2005 Technische Universiteit Eindhoven Dit document is beschikbaar in de volgende versies: Online HTML document, 1 file [ Online HTML document, opgesplitst per paragraaf [ Online PDF document [

2 2 TABLE OF CONTENTS 1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Onderzoek: belevenis van documentbeheer 4 Interface eisen 5 Interface Implementatie 6 Appendix 7 Referenties Index

3 3 FULL TABLE OF CONTENTS 1 Samenvatting 2 Inleiding 3 Onderzoek: belevenis van documentbeheer 3.1 Enquete 3.2 Literatuur Documentbeheer Document Management Systemen Feedback 3.3 Programmatuur Spacemonger Copernic desktop search 4 Interface eisen 5 Interface Implementatie 5.1 Desktop gebied Piles Pile actie Peek actie Browse actie 5.2 Archiefgebied Het browseproces Sort actie De kastweergave 6 Appendix 6.1 Enquete 7 Referenties Index B C D H I K O P S U

4 4 1 SAMENVATTING In deze scriptie worden na een kort onderzoek enkele voorstellen met betrekking tot een Document Management System (DMS) uitgespreidt. Het onderzoek betreft een kleine enquete onder zo'n 60 mensen, wat literatuur onderzoek en analyse van specifieke programmatuur in de DMS sfeer. De uiteindelijke voorstellen worden gepresenteerd aan de hand van een grafische interface (zie figuur) en enkele UML diagrammen. Hierbij zal worden verteld hoe verschillende user interacties (use cases) plaatsvinden en geimplementeerd kunnen worden. Het voorstel voor een DMS interface

5 5 2 INLEIDING Digitaal documentbeheer is lastig, zeker wanneer mensen in een omgeving werken waar anderen (collega's) op een eenvoudige manier toegang moeten hebben tot de digitale documenten van een bepaald persoon, moeten documenten op een systematische manier beheerd worden. Eén veelgebruikte mogelijkheid hiervoor is een gedeelde ruimte waar men bestanden kwijt kan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een netwerkschijf, maar ook bepaalde mappen op een pc die gedeeld zijn voor andere gebruikers. Ook gearchiveerde bestanden op CD's bieden een mogelijkheid om bestanden onderling te delen. Aangezien bestanden op de één of andere manier logisch gegroepeerd in een directorystructuur op het opslagmedium moeten komen te staan, is het hebben van een centraal systeem om een dergelijke structuur te maken en te beheren wenselijk.

6 6 3 ONDERZOEK: BELEVENIS VAN DOCUMENTBEHEER 3.1 Enquete Er is een klein onderzoek gedaan (onder 60 mensen) hoe de belevenis is van het omgaan met digitale en papieren documenten. Dit onderzoek bestond uit een enquete (zie appendix), waarbij vragen werden gesteld met betrekking tot gebruikerservaringen en gebruik van speciale document management systemen. Vrijwel alle geenqueteerden gebruikten een gezamenlijk systeem om bestanden op te slaan (netwerkschijf, fileserver), terwijl slechts ongeveer de helft een dergelijk systeem had voor papieren documenten (centraal archief). Aangezien men meer met digitale documenten van anderen werkt dan men met papieren documenten doet is dit niet zo verwonderlijk. Over het algemeen valt het met de irritatie bij het zoeken naar documenten in beide gevallen wel mee. Er is blijkbaar ook niet veel moeite nodig om bestanden (eventueel van anderen) te vinden. Wel valt op dat geenqueteerden die een filebeheersysteem gebruiken vrijwel allemaal zelden of nooit moeite hebben met het vinden van bestanden, of geirriteerd raken door het zoeken ernaar. Genoemde document management systemen zijn onder andere: Picasa [ ACDsee [ Copernic Desktop Search [ CVS [ Visual Sourcesafe [ Sharepoint [ Photoshop Album [ 3.2 Literatuur Documentbeheer In de hedendaagse praktijk heeft men te maken met verschillende soorten documenten. Natuurlijk denken we hierbij direct aan het onderscheid tussen papier en digitaal, aangezien deze beschouwd kunnen worden als twee aparte systemen. Maar binnen de digitale wereld van files en folders neemt een ietwat aparte plaats in. Binnen de computer zijn en het filesysteem 2 aparte systemen. Het ene systeem kan in het andere worden omgezet, papier kan worden gescanned (of overgetypt), files en s kunnen worden geprint, files kunnen worden attached aan mails en attachments kunnen worden gesaved. In [Sellen & Harper, 2002] wordt opgemerkt dat het printen van files en s, ondanks de opkomst van het digitale systeem, nog steeds veelvuldig gebeurd. Een verklaring die wordt gegeven ligt in het onderscheid tussen "hot", "warm" en "cold" documenten. "Hot" documenten zijn die documenten die een gebruiker direct bij de hand moet hebben; ze liggen her en der verspreid op zijn bureau of op stapels, direct bij de hand. "Warm" documenten staan op het punt "hot" te worden, of zijn dit net geweest. Deze documenten hoeven niet direct bij de hand te zijn, maar liggen toch in de buurt, bijvoorbeeld opgeborgen in een la. "Cold" documenten zijn documenten die niet meer gewijzigd worden en gearchiveerd kunnen worden. Aangezien papier de handige eigenschap heeft dat het makkelijk is te sorteren, op te stapelen en te verplaatsen, zijn "hot" documenten vaak in deze vorm te vinden. Aangezien "warm" documenten klaar liggen om "hot" te worden, of dit net zijn geweest, zijn ook deze vaak in papieren vorm opgeborgen. Pas in de "cold" fase wordt een en ander permanent digitaal opgeslagen, voornamelijk om ruimte te besparen. Mocht een "cold" document weer nodig zijn, is het waarschijnlijk dat deze opnieuw geprint wordt Document Management Systemen In het digitale systeem zijn er ook files die zich niet lenen om uit te printen, omdat ze geen equivalent in de papieren wereld hebben (denk aan software, maar ook bijvoorbeeld planningen die simpelweg te

7 7 groot of te dynamisch zijn om te printen). Ook dergelijke documenten kunnen zich in een "hot", "warm" en "cold" fase bevinden. Om voor deze documenten een vergelijkbare functionaliteit te bieden als voor papieren documenten is in [Bondarenko & Janssen, 2005] een aantal eisen voor een dergelijk DMS geponeerd: Een DMS moet documenten in hun taakgerelateerde context kunnen plaatsen Een DMS moet documenten van verschillende bronnen kunnen combineren (bestanden, etc) Een DMS moet op een eenvoudige het (her)groeperen van documenten faciliteren Een DMS moet een flexibele ad-hoc herstructurering toelaten Een DMS moet bij voorkeur gebaseerd zijn op een al bestaand systeem Het gebruik van het DMS moet zo eenvoudig mogelijk zijn Met betrekking tot het gebruik van het DMS (eis 6), dient uiteraard een interface ontworpen te worden. Basering op een bestaand systeem (eis 5) ligt voor de hand, maar verder kan ook gekeken worden naar de manier waarop een en ander gepresenteerd kan worden. Het gebruik van separabele meerdimensionale stimuli (zoals kleur, grootte en positie) om bepaalde eigenschappen van een document te vertegenwoordigen (zoals "temperatuur", omvang en sorteervolgorde) is hiervoor aan te bevelen [Wickens & Hollands, 2000] Feedback Als een systeem op een intelligente manier kan bijstaan in het vinden, groeperen en doorkijken van files en folders, kan dat bijdragen aan een betere interactie tussen mens en systeem. Wellicht kan het bijstaan in het "opruimen" van de omgeving van een gebruiker, in de zin dat minder documenten geprint hoeven te worden. Intelligentie en feedback van een dergelijk systeem zouden bijvoorbeeld kunnen worden toegepast om aan te geven hoe dicht een gebruiker bij zijn doel zit, of bijstaan als een gebruiker telkens dezelfde, foutieve, route volgt om een document te vinden en zo irritatie bij een gebruiker verminderen. In deze zin kan worden gesproken van het toekennen van emoties aan het systeem [Picard]. 3.3 Programmatuur Uit de enquete is een aantal alternatieve schijfbeheersystemen naar voren gekomen. In de volgende paragrafen bespreek ik de eigenschappen van een aantal van deze programma's Spacemonger Spacemonger [ is een programma dat de inhoud van een harde schijf grafisch in beeld brengt. De grootte van de files (bytes) wordt direct vertaald in de grootte van het pictogram. Door te dubbelklikken op folderstructuren kan worden ingezoomd waardoor meer detail wordt getoond.

8 8 Een screenshot van spacemonger Dit programma heeft als voordeel dat de structuur van het geheel direct duidelijk is, er kan op een eenvoudige manier worden ingezoomd op gewenste onderdelen van de schijf. Nadeel is dat de bestandsgrootte niet iets zegt over de belangrijkheid van de file. Ook wordt het aantal files in een map niet gerelateerd aan de grootte van het pictogram. Aangezien cues als grootte en kleur eenvoudig onafhankelijk herkend kunnen worden (zie bijvoorbeeld [Wickens & Hollands, 2000]), zouden deze bij voorkeur aan eigenschappen als de datum van de meest recente wijziging (last modified), de gebruiksintensiteit of het aantal files in een folder weer moeten geven. Een ander voorbeeld van een dergelijk programma voor Unix is Methylblue Filelight [

9 9 Screenshot van Methylblue FileLight Copernic desktop search Copernic Desktop Search [ is een programma die de inhoud van de files en mails indexeert, waarna het mogelijk is om relatief snel door de gegevens op je harde schijf te zoeken. Dit programma heeft het voordeel dat het zoekproces sneller en eenvoudiger is. In plaats van min of meer ongestructureerd door folderstructuren te browsen kan een file met behulp van enkele zoektermen betrekkelijk snel gevonden worden. Het nadeel hiervan is dat de fysieke plaats van het document minder makkelijk onthouden wordt, men onthoudt eerder de weg die via het zoeken werd afgelegd. Zo ontstaat voor verschillende files een verschillend zoekproces. Bepaalde files worden structureel via dit zoekprogramma gelokaliseerd en andere files worden structureel met de standaard windows explorer gevonden, zo bleek uit een gesprek met gebruikers van dit programma.

10 10 Screenshot van de zoekfunctie van Copernic Desktop Search.

11 11 Voorbeeld van de search functie

12 12 4 INTERFACE EISEN In [Bondarenko & Janssen, 2005] wordt, zoals besproken in het hoofdstuk literatuur, aan een document management systeem (DMS) de volgende eisen gesteld: Een DMS moet documenten in hun taakgerelateerde context kunnen plaatsen Een DMS moet documenten van verschillende bronnen kunnen combineren (bestanden, etc) Een DMS moet op een eenvoudige het (her)groeperen van documenten faciliteren Een DMS moet een flexibele ad-hoc herstructurering toelaten Een DMS moet bij voorkeur gebaseerd zijn op een al bestaand systeem Het gebruik van het DMS moet zo eenvoudig mogelijk zijn Voor het gebruik van bestanden is een UML use case diagram gemaakt, welke hieronder is weergegeven. Zie voor een introductie in UML en use case diagrammen bijvoorbeeld [Eriksson & Penker, 1998]. In dt diagram zijn van bovenstaande eisen 1, 3, en 4 gerealiseerd. De eisen 5 en 6 worden in het grafisch ontwerp (zie interface implementatie) gerealiseerd. Eis nr 2 zou eventueel kunnen worden geimplementeerd door een speciale folder te ontwerpen die mail bevat (met dezelfde substructuur als in de mailbox aanwezig is). Hier wordt verder niet op ingegaan. Use-case diagram voor document workflow. Als actors hebben we hier de eigenaar (van het bestand) en een gebruiker. De eigenaar is hier een speciaal geval van de gebruiker, vandaar de generalisatie. Voor de eigenaar van het bestand zijn de onderscheidende use cases: Create Document Modify Document En daarnaast natuurlijk de use cases voor de algemene gebruiker: Read Document Copy Document Group Documents (pile) Sort Documents Peek De peek use case verbeeldt de mogelijkheid om van buiten een groep te kijken wat er zich binnen de groep bevindt, hier wordt verder op ingegaan in de paragraaf peek actie. In dit model wordt er vanuit gegaan dat als een gebruiker een bestand voor zichzelf nodig heeft en moet bewerken, dat hij dan een kopie maakt (en vervolgens eigenaar wordt van deze kopie), of dat het

13 13 bestand overgedragen wordt aan die persoon en deze dus eigenaar wordt in plaats van de vorige eigenaar (deze overdracht kan eventueel impliciet plaatsvinden zodra een andere gebruiker het bestand opent). Vandaar dat de use case "Modify Document" alleen geassocieerd is met de eigenaar. Zoals in het diagram te zien is, bevatten veel van de hierboven genoemde use cases de volgende acties: Open File Save File Create Data Voor de use cases "Open File", "Save File", "Copy Document", "Group Documents" en "Sort Documents" is de use case "Locate File" included. Deze laatste use case is dus (impliciet) van belang voor alle andere use cases. Het is juist hier waar moeilijkheden ontstaan en waar een DMS in kan bijstaan.

14 14 5 INTERFACE IMPLEMENTATIE 5.1 Desktop gebied Desktops zijn in principe voor iedereen toegankelijk en gekoppeld aan personen (collega's, maar ook anderen) in het adresboek die met hetzelfde systeem werken. Files van anderen worden eenvoudig naar de eigen desktop gesleept. Dit is een vorm van het maken van een shortcut, het document blijft in beheer van de originele eigenaar. Als er een kopie wordt gemaakt zijn de documenten pas echt verschillend. Eventueel kan op de desktop een speciale folder worden aangebracht met mail documenten. De subfolderstructuur hiervan zou overeen moeten komen met de structuur van de mailbox Piles Een voorbeeld van het desktop gebied is geillustreerd in onderstaande figuur: Voorbeeld van het desktopgebied Een directory wordt niet meer als map weergegeven maar als stapeltje (pile), waarvan de hoogte het aantal files in de map representeert. Bij meer dan een bepaald aantal files wordt de stapel niet meer hoger, om het beeld rustig te houden (overvolle piles). Als voorbeeld is hier de pile "folder" te zien Pile actie Stapelen van documenten wordt in onderstaand activitydiagram weergegeven: Activity diagram van de pile actie Stapelen van files (pile), gebeurt op eenzelfde manier als het slepen van files in een directory. Echter is

15 15 er ook de mogelijkheid een file op een andere te slepen. Als dat gebeurt wordt een directory aangemaakt en worden beide files erin geplaatst. Er wordt direct om een mapnaam gevraagd om onbenoemde mappen (piles) te voorkomen. Een pile actie waarbij nog geen pile (map) bestaat Een pile actie waarbij al wel een pile (map) bestaat Peek actie Een peek actie is het kijken in een stapel zonder deze daadwerkelijk te openen (zie browse actie). Door met de muis over de afzonderlijke iconen in de pile te gaan wordt relevante data van de betreffende file getoont. De volgorde van de iconen in de pile wordt bepaald door de (custom) volgorde van de files in de map (zie sort actie). Bij overvolle piles (waar niet alle iconen worden getoond), wordt alleen de data van de bovenste en onderste paar files getoont. Een peek actie Browse actie Een pile kan nader worden bekeken door hierop te dubbelklikken, dit opent de folder in de kast en de folderview erboven (zie Archiefgebied). Klikken met de shift-toets ingedrukt opent de folder in een nieuw venster, zoals we dat van browsers gewend zijn. Deze optie is weergegeven in onderstaande figuur.

16 16 Een browse actie 5.2 Archiefgebied Elke (virtuele) schijf wordt gevisualiseerd als een complete kast, ongeacht hoe diep de folderstructuur op die schijf is. Afhankelijk van de beschikbare ruimte worden na een bepaalde diepte geen files meer weergegeven. De grootte van de files wordt weergegeven in de grootte van het icoon. De onderlinge verbondenheid die door mappen wordt weergegeven, wordt vertaald in een kleur. Op deze manier heeft men in één oogopslag een overzicht van alle data, een gedetailleerd overzicht ontbreekt echter op dit punt. Het browsen door mappen is een combinatie van het fysiek doorlopen van de folderstructuur en een iteratief zoekproces dat is gebaseerd op input van foldernamen waarop al is geklikt Het browseproces Bladeren (browsen) door een folderstructuur is een methode die bij de overgrote meerderheid van de computergebruikers routine is. Het zou dan ook onverstandig zijn deze methode compleet te vervangen door iets anders. Het is echter zo dat een door iemand anders gemaakte folderstructuur voor de gebruiker zelf niet altijd de meest logische is, het kan dus zo zijn dat een bestand niet op de plek staat waar de gebruiker deze verwacht op basis van de folderstructuur. Daar waar de resultaten van het browseproces niet voldoen aan de verwachtingen kan irritatie ontstaan. Tijdens het browsen zijn de namen van de folders input voor de gebruiker waarop een bepaalde beslissing wordt gemaakt (zit hij op de goede weg of niet). Bij het herhaald terug moeten vinden van een bepaald bestand dat voor een gebruiker op een voor hem onlogische plek staat, volgt de gebruiker toch vaak weer de weg die voor hem het meest logisch lijkt, zeker als er tussen de verschillende zoekhandelingen een wat grotere tijd zit. Dit is gebleken uit een aantal gesprekken die ik voerde. Om tegemoet te komen aan de logica van de gebruiker zou men elke naam van een folder waarop geklikt wordt kunnen behandelen als een zoekterm in een iteratief zoekproces. De gebruiker zal namelijk op die folders klikken die voor hem het meest logisch lijken. De resultaten van dit zoekproces kunnen folders en bestanden zijn die op een compleet andere plek in de directorystructuur staan, maar toch relevant kunnen zijn voor de gebruiker. Als men de resultaten van dit zoekproces samen toont met de inhoud van de huidige directory, kan de gebruiker geholpen worden bij het zoeken naar een bepaald bestand. Deze resultaten kunnen bijvoorbeeld in een andere kleur getoond worden, zoals te zien is in het voorbeeld hieronder.

17 17 Fysieke subfolders en folders voortvloeiende uit het iteratief zoekproces worden op een onderscheidende manier weergegeven. Door een combinatie te doen van fysieke stappen (het doorlopen van de fysieke structuur) en zoekstappen, kan een gebruiker waarschijnlijk sneller naar zijn doel worden geleid. Op deze manier bevindt het betreffende bestand zich ook op de meest logische "plaats" voor de gebruiker, bij een herhaalde zoekopdracht kan het samengestelde pad opnieuw toegepast worden Sort actie De volgorde van bestanden in elke folder (pile) moet naar behoefte van de grbruiker kunnen worden aangepast, zoals nu ook mogelijk is op bijvoorbeeld de windows desktop of in de pictogrammenweergave van een folder. Ook als een folder als lijst getoont wordt moet men de volgorde naar believen aan kunnen passen. Binnen het desktopgebied moet een pile bij een peek actie de volgorde binnen de map hanteren De kastweergave De kast aan de linkerkant van het archiefgebied is een grafische voorstelling van de inhoud van de schijf. Elke schijf wordt voorgesteld door een plank in de kast, verwisselbare media die niet geladen zijn eventueel door een lege plank (zie figuur). Verschillende files en folders kunnen worden onderscheiden op de volgende kenmerken: Saturatie De saturatie van de kleur van het icoon geeft de ouderdom van een document weer. Documenten die lang geleden voor het laatst zijn gewijzigd hebben een meer grijze kleur, documenten die recent zijn gewijzigd zijn meer intens van kleur. Deze aanpak borduurt voort op het onderscheid in "hot", "warm" en "cold" documenten, [Sellen & Harper, 2002]. Kleurtoon De kleurtoon van het icoon geeft aan hoe diep een file in de boomstructuur zit. Dit is analoog aan het kleurgebruik in het eerder genoemde programma Spacemonger. Grootte De grootte van het icoon geeft aan hoeveel bestanden of andere directory een bepaalde directory bevat. Dit is anders dan Spacemonger, die de grootte van het bestand gebruikt.

18 18 De kastweergave: elke schijf wordt voorgesteld door een aparte plank in de kast. Door op de iconen te klikken kan worden genavigeerd in deze weergave. Zodra een folder wordt geopend vult de inhoud van deze folder (de fysieke inhoud gecombineerd met het iteratieve zoekresultaat) de gehele kast, analoog aan Spacemonger. Het explorervenster aan de rechterkant volgt de locatie van de kast. Ook in de kast kunnen peek acties worden uitgevoerd, zoals eerder beschreven (Peek actie): Voorbeeld van een diepere view in de directorystructuur. Hier is ook een peek actie in de kast weergegeven. In tegenstelling tot Spacemonger waar de layout van de weergave sterk afhankelijk is van de grootte en verhouding van het scherm, blijft de fysieke layout van de objecten in de kast altijd nagenoeg hetzelfde. Alleen als er iets veranderd aan de daadwerkelijke structuur wordt deze aangepast, maar wel zo min mogelijk. Dit om het herkennen van de fysieke locatie van de file in de kast te bevorderen. In navolging van het onderscheid in "hot", "warm" en "cold" documenten ([Sellen & Harper, 2002], hoofdstuk 5, pagina 132 e.v.), waarin wordt gesteld dat "hot" documenten het makkelijkst voorhanden moeten zijn, krijgen deze documenten voorrang bij weergave op grote "diepte". Aangezien door de

19 19 beperkte ruimte wellicht niet alle files te tonen zijn, worden vanaf een bepaalde diepte files niet meer getoond. "Cold" en "warm" documenten zullen hierbij als eerste afvallen.

20 20 6 APPENDIX Hieronder is de enquete weergegeven zoals die is gebruikt in het onderzoek (zie enquete) 6.1 Enquete Deze enquete heeft als doel een globaal beeld te geven van de werkbaarheid van bestandsbeheer. Mocht u om welke reden dan ook een bepaalde vraag niet kunnen of willen invullen, laat deze dan open. De resultaten van dit onderzoek zullen worden verwerkt in een scriptie. Algemeen geslacht leeftijd beroep bedrijf man vrouw

21 21 digitale werkomgeving Werkt u in uw werkomgeving met een gezamenlijk systeem om bestanden op te slaan (netwerkschijf, filserver)? ja nee Werkt u regelmatig met bestanden van anderen? vaak regelmatig zelden of nooit Raakt u wel eens geirriteerd vanwege het met moeite kunnen vinden van de juiste bestanden (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Werkt u met speciale filebeheer software? Zo ja, kunt u dan aangeven met welke software en voor welke doelen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan fotobeheer Nee Ja, namelijk: Vindt u het lastig om gegevens op een dusdanig geordende manier op te slaan zodat het voor u en uw collega's gemakkelijker is deze later terug te vinden? vaak regelmatig zelden of nooit Heeft u wel eens moeite met het kunnen vinden van de juiste bestanden (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Houdt u verschillende versies bij van uw eigen bestanden? vaak regelmatig zelden of nooit

22 22 papieren werkomgeving Beschikt u over een centraal archief voor papieren documenten? ja nee Werkt u regelmatig met papieren documenten van anderen? vaak regelmatig zelden of nooit Raakt u wel eens geirriteerd vanwege het met moeite kunnen vinden van de juiste papieren documenten (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Werkt u met speciale documentbeheer software? Zo ja, kunt u dan aangeven met welke software en voor welke doelen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan inboeken van brieven Nee Ja, namelijk: Vindt u het lastig om uw papierwerk op een dusdanig geordende manier te archiveren zodat het voor u en uw collega's gemakkelijker is deze later terug te vinden? vaak regelmatig zelden of nooit Heeft u wel eens moeite met het kunnen vinden van de juiste papieren (van uzelf of van anderen)? vaak regelmatig zelden of nooit Houdt u verschillende versies bij van uw eigen papierwerk? vaak regelmatig zelden of nooit Overig Wilt u nog iets kwijt? commentaar Inzenden

23 23 7 REFERENTIES [Bondarenko & Janssen, 2005] Bondarenko, Olha & Janssen, Ruud. Documents at Hand: LEarning from Paper to Improve Digital Technologies. CHI 2005, April 2-7, 2005, Portland, Oregon, USA. Copyright 2005 ACM. [Eriksson & Penker, 1998] Eriksson, Hans-Erik & Penker, Magnus. UML Toolkit. John Wiley & Sons, Inc. [Picard] Picard, R.W. What does it mean for a computer to "have" emotions? MIT Media Laboratory. [Sellen & Harper, 2002] Sellen A, Harper R (2002). The Myth of the Paperless Office. MIT. [Wickens & Hollands, 2000] Wickens, C. D. & Hollands, J.G. Engineering Psychology and Human Performance. Prentice-Hall Inc

24 24 INDEX B browsen (Section-5.2.1) C Copernic Desktop Search (Section-3.3.2) D DMS (Document Management System) (Section-1) DMS (Document Management System) (Section-4) Desktops (Section-5.1) H "hot", "warm" en "cold" documenten (Section-3.2.1) I iteratief zoekproces (Section-5.2.1) K kast (Section-5.2.3) O overvolle piles (Section-5.1.1) P pile (Section-4) peek (Section-4) pile (Section-5.1.1) peek actie (Section-5.1.3) S Spacemonger (Section-3.3.1) U UML (Unified Modeling Language) (Section-1) use cases (Section-1) UML (Unified Modeling Language) (Section-4) use case diagram (Section-4)

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Publicatie module Site inrichting handleiding Datum 19 november 2002 Aantal pagina s: 31 Versie: 2.01 Doelgroep Sysops Gebruikers met site aanmaak rechten Gebruikers

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s:

HANDLEIDING DMS. Handleiding DMS. Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: HANDLEIDING DMS Dit document is de handleiding voor het DMS (Document Management Systeem) op drie verschillende niveau s: Gebruiker Coördinator Administrator end2end solutions pagina 1 Op het DMS van Ieper

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands.

Google products. Het gebruik van Picasa 2 is gratis. Het programma is in veel verschillende talen verkrijgbaar, waaronder Nederlands. 1 Picasa 2 Picasa 2 is een foto-organizer van zoekmachinefabrikant Google. Het gratis programma bevat handige functies om uw foto's te beheren, te bewerken en te delen. Het gebruik van Picasa 2 is gratis.

Nadere informatie

REDACTEUREN HANDLEIDING

REDACTEUREN HANDLEIDING V1.2 8/5/2009 Vertaling: John Sim 2 Inhoudsopgave De inhoud van een document bewerken... 11 Een nieuwe document aanmaken... 12 Het aanmaken van een nieuwe document gaat als volgt:... 12 Een pagina publiceren...

Nadere informatie

Windows XP SP 3. Personal Folder, Student Group Data Folders en backups. Bestemd voor: Studenten Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT

Windows XP SP 3. Personal Folder, Student Group Data Folders en backups. Bestemd voor: Studenten Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Windows XP SP 3 Personal Folder, Student Group Data Folders en backups Bestemd voor: Studenten Versie: 0.2 Datum: 02-03-2009 Eigenaar: SSC ICT Personal Folder, Student Group Data folders en backups 1 Inleiding

Nadere informatie

Unit-ICT Docs Handleiding

Unit-ICT Docs Handleiding Unit-ICT Docs Handleiding Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat is Unit ICT Docs?... 3 Wat heb ik nodig?... 3 Beginnen met Unit ICT Docs... 4 Mappen maken... 5 Een document Uploaden.... 6 Een Document

Nadere informatie

CMS Handleiding. Opgesteld door

CMS Handleiding. Opgesteld door CMS Handleiding Opgesteld door Alleen beschikbaar voor klanten v1.2 24-01-2008 Index 1. Inloggen... 3 2. De CMS Omgeving... 5 NAVIGATIE... 5 MENU... 6 CONTENT... 6 3. Content Wijzigen... 7 DE WERKBALK...

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Snel op weg met Solid Edge ST5

Snel op weg met Solid Edge ST5 Snel op weg met Solid Edge ST5 Dit document helpt u, om na installatie van Solid Edge ST5, snel aan de slag te kunnen met de software. Beschreven staat welke instellingen u kunt aanpassen om een betere

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Hoe werkt de Lightroom catalogus

Hoe werkt de Lightroom catalogus Hoe werkt de Lightroom catalogus Lightroom 1.0 werd op 19 februari 2007 door Adobe uitgebracht. Lightroom voegde iets toe dat Camera Raw en in mindere mate Adobe Photoshop Bridge niet hebben, namelijk

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

1 van 8 22-2-2012 20:43

1 van 8 22-2-2012 20:43 1 van 8 22-2-2012 20:43 Garmin Basecamp is een gratis software programma van Garmin. Het vergelijkbaar met mapsource, echter met de nieuwe toestellen (oregon, dakota en gpsmap 62) heeft het een aantal

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook

Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook Handleiding Mailstore Add-in voor Microsoft Outlook versie: 30 januari 2012 Het snel terugvinden van automatisch gearchiveerde e-mails Handleiding MailStore Add-in voor Microsoft Outlook Pagina 1 van 13

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

3. Werken met mappen en bestanden in Finder

3. Werken met mappen en bestanden in Finder 61 3. Werken met mappen en bestanden in Finder In dit hoofdstuk leert u werken met de mappen en bestanden die op uw Mac staan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen.

Nadere informatie

Windows XP SP 3. Personal Folder, Group Data Folders en backups

Windows XP SP 3. Personal Folder, Group Data Folders en backups Windows XP SP 3 Personal Folder, Group Data Folders en backups For use by: Medewerkers Version: 0.3 Date: 02-03-2009 Owner: SSC ICT Personal Folder, Group Data folders en backups 1 Inleiding Uw persoonlijke

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control

TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control TECHNISCHE HULPBRON Remote Banner Control Laat marketing zelf logo s, banners en grafische afbeeldingen bijwerken. www.exclaimer.nl Remote Banner Control Met deze functie Dynamic Content (Dynamische inhoud)

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART

VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART VERSIE 5.1/5.2 WINDOWS 16-BITS SNELSTARTKAART TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken en uw agenda kunt bijhouden. Hieronder volgt

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

1. Introductie tot SPSS

1. Introductie tot SPSS 1. Introductie tot SPSS Wat is SPSS? SPSS is een statistisch computerprogramma dat door wetenschappers wordt gebruikt om gegevens te verzamelen, analyseren en te bewerken. Het wordt voornamelijk gebruikt

Nadere informatie

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional

Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Introductie op Adobe Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 Acrobat 8.0 Familie Functie vergelijk Maak PDF documenten met 3D inhoud vanuit CAD

Nadere informatie

Handleiding Concept Maps - Draw.io

Handleiding Concept Maps - Draw.io Handleiding Concept Maps - Draw.io Draw.io: online tool voor het maken van concept maps, er is dus géén installatie van software nodig op uw computer. U kunt er via Google Apps for Education gebruik van

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen.

AutoArchive. Via File -> Archive kun je voortwee2 manieren archiveren kiezen. AutoArchive. Archiveren is het opslaan van e-mails naar een bestand, zodat deze items geen ruimte meer innemen in de mailbox op de server. De e-mails blijven visueel in dezelfde mappen of submappen staan.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition

Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Bijlage bij Getting Started Guide International English Edition Chapter 3: Aan de slag met Inspiration, een beginnersles Deze beginnersles is een goed startpunt voor het leren gebruiken van Inspiration.

Nadere informatie

De nieuwe features in AllSolutions11

De nieuwe features in AllSolutions11 Pagina 1 van 15 Inhoud 1. AllSolutions11 gelanceerd... 3 2. Functionaliteit voor mobiel gebruik... 4 3. Overzichtsweergave instelbaar... 7 4. Algemene én persoonlijke startpagina... 9 5. Uren app voor

Nadere informatie

Werken met de (Windows7) Verkenner. Maarn, 26 oktober 2010 Harry Moerkerken (h.moerkerken@kader.hcc.nl)

Werken met de (Windows7) Verkenner. Maarn, 26 oktober 2010 Harry Moerkerken (h.moerkerken@kader.hcc.nl) Werken met de (Windows7) Verkenner Maarn, 26 oktober 2010 Harry Moerkerken (h.moerkerken@kader.hcc.nl) Inhoud van de presentatie Het Bureaublad en Uw computer De Windows Verkenner Starten De schermlay-out

Nadere informatie

1. Mappen, documenten en bestanden

1. Mappen, documenten en bestanden 8 1. Mappen, documenten en bestanden In dit hoofdstuk leert u met mappen, documenten en bestanden omgaan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen. Dat kan een programma

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

8 bits: Link file parsing

8 bits: Link file parsing 8 bits Techblog over IT, informatiebeveiliging en open source forensics 27-1-08 Link file parsing Er is veel informatie verborgen in link files. Met name de MAC tijden (Modified (last written), Accessed,

Nadere informatie

Outlook 2010. Online Mail Archivering. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT

Outlook 2010. Online Mail Archivering. Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT Outlook 2010 Online Mail Archivering Bestemd voor: Medewerkers Versie: 0.1 Datum: 16-04-2012 Eigenaar: SSC ICT Online Mail Archivering 1 Inleiding In deze handleiding staat beschreven: - hoe u uw online

Nadere informatie

DIGITALE FOTO'S O V E R Z I C H T E L I J K B E W A R E N

DIGITALE FOTO'S O V E R Z I C H T E L I J K B E W A R E N Een digitale fotoverzameling is al snel een redelijk onoverzichtelijke bende. Waarbij u uzelf af zou kunnen vragen: "Hoe kan ik mijn digitale foto's overzichtelijk bewaren?" Een digitale camera is allang

Nadere informatie

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden:

Summa Cutter Tools. 1 Cutter tools. Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: Summa Cutter Tools 1 Cutter tools Met dit programma kunnen twee dingen geïnstalleerd worden: 1. Plug-in voor Corel (vanaf versie 11) en Adobe Illustrator (vanaf versie CS). De plug-in voor Corel installeert

Nadere informatie

Toelichting LBZ foutenrapporten

Toelichting LBZ foutenrapporten Toelichting LBZ foutenrapporten 1 Inleiding Als u een LBZ inzending heeft gedaan, ontvangt u een verwerkingsrapportage in PDF-format en een in CSV-format. Het PDF rapport bevat de algemene gegevens van

Nadere informatie

Rhino s verhandelingen TC-K03

Rhino s verhandelingen TC-K03 Rhino s verhandelingen TC-K03 Synchroniseren van directories. Nu de USB-stick en draagbare harde schijf als warme broodjes over de toonbank vliegen, willen we kopieën van data daarop graag gelijk houden

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

November 2004 versie 1.0

November 2004 versie 1.0 November 2004 versie 1.0 Vooraf» De handleiding kan een nuttig hulpmiddel zijn bij eventuele vragen of problemen. Voor een eerste introductie verwijzen we u naar de basishandleiding van de digitale Milieutafel.»

Nadere informatie

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0

Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 Handleiding Joomla! Frontend, content en gallery. september 2014 versie 1.0 1 Inhoudsopgave Toevoegen nieuw artikel, of wijzigen...3 Extra web-functionaliteit...4 toevoegen van een foto/plaatje...4 toevoegen

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Ontdek Acrobat 8 Professional

Ontdek Acrobat 8 Professional Sessie 2 Ontdek Acrobat 8 Professional Colin van Oosterhout Business Development Manager Adobe Systems Benelux 1 De belangrijkste thema s van Acrobat 8: De 5 C s 2 Werken met Acrobat 8 Combine bestanden

Nadere informatie

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal)

Handleiding AVANCE Service desk. (ticketing portal) Handleiding AVANCE Service desk (ticketing portal) 1 Inleiding 1 De Avance service desk is beschikbaar voor het verhelpen van storingen, het dagelijks beheer en ondersteuning bij het gebruik van computers.

Nadere informatie

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX...

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX... De beveiligde elektronische brievenbus 1 INFO OVER E-BOX... 2 1.1 WAT IS E-BOX?... 2 1.2 WIE PUBLICEERT GEGEVENS IN E-BOX?... 2 1.3 WELKE GEGEVENS WORDEN GEPUBLICEERD IN E-BOX?... 2 1.4 HOE KRIJGT U TOEGANG

Nadere informatie

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010

Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Wijzigingen Release 1.4 oktober 2010 Inleiding Er is met name geïnvesteerd in meer controle voor beheerders, zodat deze MWIB zelf beter kunnen beheren. De mogelijkheid om acties te verwijderen is toegevoegd,

Nadere informatie

Handleiding website Pax Christi

Handleiding website Pax Christi Handleiding website Pax Christi deel II Inhoudstafel 1. Invoegen van afbeeldingen... 1 1.1 Wat is een digitale afbeelding?...1 1.2 Het invoegen van een digitale afbeelding in een bericht... 2 2. Posten

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar.

Menu Door op de menuknop te klikken kunt u het hoofdmenu sluiten of openen. De menuknop is het icoon met drie streepjes vlak onder elkaar. Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de button om in te loggen. Na inloggen opent het hoofdmenu automatisch. Menu Door op de menuknop te klikken kunt u

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Beknopte instructies Onedrive

Beknopte instructies Onedrive Beknopte instructies Onedrive Inleiding... 1 Waar vind je de OneDrive?... 1 Wat kun je ermee?... 2 Document maken.... 2 Waar ben ik?... 2 Documenten delen met anderen en samenwerken... 3 Heel beknopt:

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren

Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Google Drive: uw bestanden openen en organiseren Met Google Drive kunt u bestanden, mappen en Google documenten opslaan en openen, waar u ook bent. Wanneer u een bestand op internet, uw computer of een

Nadere informatie

EmbroideryDesign Store

EmbroideryDesign Store EmbroideryDesign Store Wat kan ik met Buzztools? 1 Bekijken en afdrukken van je borduurpatronen (van vele merkenborduurbestanden) vanaf harde schijf of cd rom. Ook alle ingezipte patronen kunnen bekeken

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Besturingssystemen Windows Verkenner

Besturingssystemen Windows Verkenner Deze opdracht is gemaakt voor het besturingssysteem Windows 7. Vul de tekst aan waar nodig en voer de doe-opdrachten uit. Voor deze opdracht moet je weet hebben van volgende knop en toets: Start -knop

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Werken met JCreator en JavaLogo

Werken met JCreator en JavaLogo Bijlage Werken met JCreator en JavaLogo 1 Installatie van de software We gaan JavaLogo-programma s schrijven en uitvoeren met behulp van het programma JCreator LE v3.1. JCreator is een ontwikkelomgeving

Nadere informatie

Handleiding Management Drives

Handleiding Management Drives Handleiding Management Drives Viewer Download de Management Drives viewer op: www.managementdrives.com/md-viewer-update Start de Management Drives Viewer. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista BRON Voor Windows versies vanaf Windows Vista DUO 137a/Versie 0.6 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 TOEVOEGEN WEBSITE IB-GROEP.NL

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software

Digi Dossier - Aanmaken en koppelen scans concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd op welke wijze: - het digitale dossier te benaderen is; - het digitale dosier is ingedeeld; - hoe gescande bescheiden gekoppeld kunnen worden aan een - persoon - object

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Waar bevindt zich belangrijke data in mijn computer? Hoeveel Gb aan data heb ik in mijn computer?

Waar bevindt zich belangrijke data in mijn computer? Hoeveel Gb aan data heb ik in mijn computer? Windows 7 BA004 Waar bevindt zich belangrijke data in mijn computer? Hoeveel Gb aan data heb ik in mijn computer? Of U weet zelf precies waar al uw belangrijke data zich bevindt in uw computer of indien

Nadere informatie

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3

Web Handleiding. semper vigilant Fall 2014 LOCALBOX 1.1.3 Web Handleiding semper vigilant Fall 2014 Functionaliteiten web-based 2 Inloggen 2 Home 3 Uploaden: 4 Opties: 6 Map Delen: 6 Beheer Links 8 Functionaliteiten App-based 12 Hoger niveau 16 Acties op bestanden

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

EVERNOTE BASISGIDS. De Padvinders Slimmer Werken Coaching

EVERNOTE BASISGIDS. De Padvinders Slimmer Werken Coaching EVERNOTE BASISGIDS De Padvinders Slimmer Werken Coaching Evernote Waar schrijf jij je notities op? Zijn het de post-it notes aan de zijkant van je monitor, of gebruik je een kladblok die door je kantoor

Nadere informatie

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1

HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE :26:45 Holland Combinatie BV 1 HANDLEIDING MEDIATOOLBOX 5 GIDSMODULE 28-2-2011 13:26:45 Holland Combinatie BV 1 INHOUDSOPGAVE INLOGGEN... 3 TABBLAD UITVOER... 4 EDITIES... 5 OBJECTEN TOEVOEGEN... 6 EXTRA VELDEN... 9 OBJECTEN PLAATSEN...

Nadere informatie

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01

Werken met Winzip. Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Werken met Winzip Auteur: Pierre Gorissen Kenmerk: Gor00-WinzipV01 Inleiding...3 Voor de start...4 Ongeregistreerde versie...4 Tip van de dag...4 Het inpakken van een enkel bestand...5 Openen van een Winzip

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Een beveiligde schijf maken met Cryptainer LE!

Een beveiligde schijf maken met Cryptainer LE! Een beveiligde schijf maken met Cryptainer LE! Handleiding van Auteur: Michael4446 April 2008 handleiding: Een beveiligde schijf maken met Cryptainer LE! Een beveiligde schijf maken met Cryptainer LE!

Nadere informatie

Netwerk Interfacing Data Logging.

Netwerk Interfacing Data Logging. Handleiding Netwerk Interfacing Data Logging. EduTechSoft.nl 2009-2010 H.O.Boorsma. Pagina - 2 - Netwerk Interfacing Data Logging Pagina - 3 - Inhoud Inleiding.... 4 Beschrijving van het programma....

Nadere informatie

Handleiding invoegen afbeeldingen en downloadlinks t.b.v. het CMS

Handleiding invoegen afbeeldingen en downloadlinks t.b.v. het CMS Handleiding invoegen afbeeldingen en downloadlinks t.b.v. het CMS Het blijkt dat we de nodige moeite hebben met het invoegen van afbeeldingen en het maken van downloadkoppelingen binnen ons CMS. Er moet

Nadere informatie

BERICHTEN IN ONS Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op

BERICHTEN IN ONS Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op BERICHTEN IN ONS Nedap healthcare Deze PDF is gegenereerd op 17-11-2016 Table of Contents Berichten in Ons... 3 Algemene uitleg over Berichten in Ons... 4 Berichten in Ons Administratie - Planning - Agenda...

Nadere informatie

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS)

HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) HANDLEIDING PROGRAMMEREN IN PASCAL (LAZARUS) Vereiste voorkennis Voldoende kennis van het besturingssysteem (in deze handleiding wordt uitgegaan van Windows) De basisprincipes van programmeren Vereiste

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Handleiding KNNV Intranet Versie: juni 2017

Handleiding KNNV Intranet Versie: juni 2017 Handleiding KNNV Intranet Versie: juni 2017 Inhoudsopgave 1. Functie van het intranet 1.1 Vragen en meer informatie 2. Inloggen in het intranet 2.1 Rechten en mogelijkheden 3. Mappen aanmaken en beheren

Nadere informatie

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4

Updateprocedure in vogelvlucht... 2. Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3. Stap 2: Controle vooraf... 4 Updatehandleiding versie 2.14 Administratie- en leerlingvolgsysteem LVS2000 Inhoud van dit document: Updateprocedure in vogelvlucht... 2 Stap 1: Updatebestanden downloaden... 3 Stap 2: Controle vooraf...

Nadere informatie

3. Werken met mappen en bestanden in Finder

3. Werken met mappen en bestanden in Finder 61 3. Werken met mappen en bestanden in Finder In dit hoofdstuk leert u werken met de mappen en bestanden die op uw Mac staan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen.

Nadere informatie

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows

Downloaden beveiligingscertificaat BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows BRON Voor Windows XP en eerdere versies van Windows DUO 137/Versie 1.7 26 juni 2014 Inhoud 1. INLEIDING 3 2. VOORBEREIDING 4 3. DOWNLOADEN VAN HET BEVEILIGINGSCERTIFICAAT 5 3.1 DOWNLOADEN MET INTERNET

Nadere informatie

Instellen Labelprinter

Instellen Labelprinter Instellen Labelprinter Sjabloon voor de labelprinter aanpassen 1. Het bestand Dymo Labelprinter Turbo.dot in de map RADAR\SJABLONEN\ Indien dit bestand niet aanwezig is kunt u het standaard etiketsjabloon

Nadere informatie

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen.

MS PowerPoint Les 2. Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. MS PowerPoint Les 2 Sjablonen (Templates) Wanneer we niet te veel tijd willen steken in de opmaak van onze presentatie, kunnen we gebruik maken van sjablonen. In PowerPoint beschikken we over honderden

Nadere informatie

Back-up maken met Cobian Backup

Back-up maken met Cobian Backup Back-up maken met Cobian Backup Wie geregeld gebruikmaakt van een computer, kent het belang van een back-up. Door een kopie te maken van belangrijke bestanden en documenten voorkomt u dat u ze kwijtraakt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Excel aanpassen * 2010

Hoofdstuk 3: Excel aanpassen * 2010 Hoofdstuk 3: Excel aanpassen * 2010 3.0 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt het aanpassen van Excel met de persoonlijke voorkeursinstellingen zodat het gebruik van Excel in de toekomst een hoop tijd zal

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges

Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Toewijzen van knoppen, dashboards & privileges Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 pagina 1 van 29 Inhoudsopgave 1 Introductie...3

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie