Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. Naam: Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:"

Transcriptie

1 Rapportage Werkgebieden Naam: BIJ Voorbeeld Datum:

2 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 2 Inleiding In welke branche wil jij werken? Welke werkgebieden vind jij interessant en welke niet? Om hierachter te komen heb jij een werkgebiedenvragenlijst ingevuld. In dit rapport kun je lezen welke werkgebieden aansluiten bij je wensen en voorkeuren. Dit kun je gebruiken om een werkgebied te vinden dat bij je past; bijvoorbeeld wanneer je op zoek bent naar (ander) werk. Je hebt in de vragenlijst eerst een beschrijving gekregen van elk werkgebied en de vraag werd gesteld of het je interessant leek en je er wat vragen over wilde beantwoorden. In het overzicht vind je alle werkgebieden waar je vragen van hebt beantwoord. Werkgebieden waarover je geen vragen hebt beantwoord, zie je dus niet terug in je scoreoverzicht. Je vindt wel een beschrijving van alle werkgebieden in de bijlage. In de tabel hieronder vind je een overzicht van je scores op de werkgebieden waarvan je verdere vragen hebt beantwoord. Ze zijn gesorteerd van hoog naar laag, dus de werkgebieden die je het meest interesseren, staan bovenaan. De werkgebieden worden op de volgende pagina's verder toegelicht. Na de toelichting volgt een over zicht per werkgebied van beroepen die jouw interesse hebben. Het zijn beroepen die passen bij de vragen waarvan je hebt aangegeven dat je ze (heel) interessant vindt. Betekenis van de scores 4: Werkgebieden waarvoor je veel interesse hebt Je vindt deze werkgebieden heel aantrekkelijk, je hebt er een duidelijke voorkeur voor. Deze werkgebieden passen waarschijnlijk goed bij je. Vaak zul je binnen deze werkgebieden beroepen of functies kunnen vinden die passen bij je interesse. 3: Werkgebieden waarvoor je interesse hebt Deze werkgebieden vind jij aantrekkelijk en zijn het waard om nader te onderzoeken. Mogelijk vind je binnen deze werkgebieden beroepen of functies die passen bij je interesse. 2: Werkgebieden die je wat minder interessant vindt Deze werkgebieden vind je wat minder aantrekkelijk; ze zijn een soort tweede keus voor je. Pas wanneer je de werkgebieden hebt bekeken die je (heel) aantrekkelijk vindt, kun je deze eens verder bekijken. 1: Werkgebieden waarvoor je geen interesse hebt Wanneer je voor sommige werkgebieden weinig interesse hebt, houdt dat in dat het voor jou waarschijnlijk niet zinvol is om je te gaan verdiepen in beroepen die bij dit werkgebied horen.

3 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 3 Overzicht van alle werkgebieden Landbouw, Teelt en Visserij ICT Finance Opleiding en onderwijs Personeel en Organisatie Medische Zorg Psychosociale Zorg Bouw

4 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 4 Toelichting op scores Landbouw, Teelt en Visserij Je lijkt zeer geïnteresseerd in het gebied Landbouw, Teelt en Visserij. Veel van de vragen hierover heb je positief beantwoord. Bedrijven die actief zijn in het werkgebied 'Landbouw, Teelt en Visserij' zorgen in veel gevallen voor onze voedselvoorziening. In deze bedrijven is veel 'handwerk' te vinden, bijvoorbeeld de fruitteler die zijn bomen verzorgt of de melkveehouder die een koe die moet bevallen scherp in de gaten houdt. Maar iedereen kent ook de beregeningsinstallaties in een groentenkas of de indrukwekkende machines die in de landbouw worden gebruikt om te oogsten. Bovendien drijft de sector ook op innovatieve productietechnieken, onder andere uit de biotechnologie, die door universiteiten ontwikkeld zijn. Verder ligt een grote uitdaging voor de sector in het biologisch produceren en het duurzaam ondernemen. Door dit alles vinden mensen met heel verschillende eigenschappen en opleidingsachtergronden werk in dit werkgebied: niet alleen doeners en uitvoerders, maar ook leidinggevenden, controleurs, mensen met affiniteit tot techniek en automatisering, en vernieuwers. ICT Je lijkt zeer geïnteresseerd in het gebied ICT. Veel van de vragen hierover heb je positief beantwoord. In het werkgebied ICT worden steeds weer nieuwe manieren ontworpen waardoor we met elkaar kunnen communiceren en productiever kunnen werken. In alle sectoren van de samenleving en ook thuis maken wij gebruik van ICT-oplossingen. Voor de enorme hoeveelheid computers, netwerken, applicaties, websites, telefoons en andere ICT-producten die wij gebruiken is veel vaak specifieke kennis nodig. Deze kennis is nodig om praktische toepassingen uit te denken en te maken. Het werkgebied ICT biedt daarom plaats aan denkers en creatievelingen: mensen die verzinnen hoe en op welke wijze processen kunnen worden verbeterd en welke technische oplossingen daarbij passen, en mensen die nieuwe producten ontwerpen en ontwikkelen. Daarnaast werken er veel mensen in adviserende of ondersteunende functies. Bijvoorbeeld in de consultancy, systeembeheer of op een helpdesk. Ook zijn er binnen dit werkgebied allerlei mogelijkheden voor mensen die goed kunnen plannen, organiseren of anderen kunnen aansturen. Die werken dan bijvoorbeeld in een leidinggevende of projectmanagementfunctie. Er zijn dus veel mogelijkheden binnen dit werkgebied voor mensen met affiniteit voor ICT. Finance Over het gebied Finance heb je veel vragen positief beantwoord. Dit is een gebied dat sterk jouw interesses lijkt te hebben. Mensen die zich dagelijks bezighouden met de financiële huishouding van een organisatie of advisering over financiële zaken aan organisaties zijn werkzaam in dit werkgebied. Dat geldt ook voor mensen die werkzaam zijn op een bank of in het verzekeringswezen. De basis is dat je geïnteresseerd moet zijn in cijfers en de financiële effecten van aankopen of verkopen. Je vindt in dit werkgebied een diversiteit aan beroepen, van financieel administratief medewerkers tot handelaars op de beurs, van fiscaal specialisten tot hypotheekadviseurs. Hiervoor is vaak zeer specifieke kennis nodig die ook regelmatig verandert. Er zijn binnen dit werkgebied grote verschillen in mensen. Sommigen vinden het veel prettiger te analyseren waarom geldstromen op een bepaalde manier gaan en onderzoeken dit het liefst tot in de diepte, anderen zijn in de hectiek van de dag bezig met aankopen en verkopen en moeten juist in zeer korte tijd beslissingen kunnen nemen. Er zijn veel verschillende beroepen binnen dit werkgebied, afhankelijk van je interesses en je opleidingsachtergrond en -niveau.

5 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 5 Opleiding en onderwijs Over het gebied Opleiding en Onderwijs heb je veel vragen positief beantwoord. Dit is een gebied dat sterk jouw interesses lijkt te hebben. Dit werkgebied tref je vooral aan in onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en binnen instanties die mensen begeleiden op het terrein van opvoeding en onderwijs. Om binnen dit werkgebied aan de slag te gaan moet je het leuk vinden om anderen (volwassenen of kinderen) te begeleiden en zodanig te ondersteunen dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en het beste uit zichzelf kunnen halen. Van mensen in dit werkgebied wordt meestal gevraagd dat ze over goede sociale vaardigheden beschikken en in het algemeen goed met andere mensen overweg kunnen. Binnen dit werkgebied is er werk voor mensen met heel verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Denk alleen maar eens aan alle vakdocenten die aan onderwijsinstellingen werken: hun achtergrond varieert van Engels tot autotechniek, van natuurkunde tot huishoudkunde. Niet alleen mensen die lesgeven zijn in dit werkgebied werkzaam. Denk bijvoorbeeld ook eens aan mensen die onderwijsmateriaal ontwikkelen, onderwijsprogramma's in elkaar zetten, studenten begeleiden in het maken van keuzes of leiding geven aan een school. Personeel en Organisatie Je lijkt zeer geïnteresseerd in het gebied Personeel en Organisatie. Veel van de vragen hierover heb je positief beantwoord. Mensen die in dit werkgebied werken houden zich bezig met organisatievraagstukken en personele zaken. Voor organisaties is het een constante zorg om alle onderdelen van de organisatie zodanig te organiseren dat er tegen aanvaardbare kosten resultaten worden behaald. Daarbij is het nodig dat de personele bezetting optimaal is. Dat betekent bijvoorbeeld dat de werving en selectie van nieuw personeel in goede handen moet zijn, dat het management inzicht moet hebben in de medewerkerstevredenheid en het ziekteverzuim, dat er budget moet zijn voor scholing en opleiding, dat er voldoende mobiliteit onder het personeel is, enzovoort. Voor een goed personeelsbeleid is natuurlijk ook een goede personeelsadministratie van belang. In dit werkgebied moet je je in anderen kunnen verplaatsen, op de hoogte zijn van wat er in de organisatie speelt en zicht hebben op werkzaamheden en opleidingen. Er zijn veel functies binnen het werkgebied 'Personeel en Organisatie', waarbij mensen zich bezig houden met de instroom, doorstroom of uitstroom van personeel. Je kunt ook werk doen dat een meer beleidsmatig of juridisch karakter heeft, zoals bijvoorbeeld het opstellen van arbeidsvoorwaarden, het schrijven van een opleidingsplan of bemiddelen in arbeidsconflicten. Medische Zorg Je lijkt zeer geïnteresseerd in het gebied Medische zorg. Veel van de vragen hierover heb je positief beantwoord. Het werkgebied 'Medische zorg' draait om alles wat komt kijken bij het opsporen en vaststellen, verzorgen en genezen van ziekten en lichamelijke afwijkingen. Of als genezen niet (meer) mogelijk is, het verzachten of dragelijk maken van de verschijnselen en het voorkomen van verergering. Ook zorg ter voorkoming van ziekten behoort tot dit werkgebied. In de medische zorg heb je specialistische kennis nodig, waarvoor een gerichte en vaak langdurige opleiding nodig is. Dit werkgebied vraagt om mensen die betrokken en zorgvuldig werken; het gaat immers om mensen en hun -kostbare- gezondheid. Een voor de hand liggende werkplek is natuurlijk een ziekenhuis, verpleeghuis of gezondheidscentrum, waar je op vele gebieden werkzaam kunt zijn. Als arts of verpleegkundige bijvoorbeeld. Maar het vakgebied is heel divers: denk aan werkzaamheden als bloed afnemen en onderzoeken, adviezen geven over voeding of medicijngebruik, mensen helpen bij hun revalidatie, hulpmiddelen ontwikkelen voor gehandicapten, maar ook het begeleiden van zwangere vrouwen en hun de bevalling, fysiotherapie geven of tandheelkundige zorg verlenen valt onder dit werkgebied.

6 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 6 Psychosociale Zorg Het gebied Psychosociale zorg lijkt je aan te spreken. Je hebt hierover een aantal vragen positief beantwoord. In dit werkgebied ben je betrokken bij het wel en wee van mensen die voor korte of langere tijd hulp nodig hebben op psychisch of sociaal gebied. Het begeleiden van jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen, het behandelen van mensen die aan alcohol, drugs of gokken verslaafd zijn geraakt, de zorg voor demente ouderen: het valt allemaal onder dit uitgebreide en zeer gevarieerde werkgebied. Allerlei deskundigen zijn op dit werkgebied werkzaam. Sommigen verlenen vooral praktische dagelijkse zorg, bijvoorbeeld aan verstandelijk gehandicapten die zelfstandig wonen, anderen geven een diepgaande behandeling, zoals een psychiater aan zijn patient. Van hulpverleners wordt verwacht dat ze over goede sociale vaardigheden en het nodige inlevingsvermogen beschikken. Je krijgt immers te maken met mensen met heel verschillende persoonlijkheden en zeer uiteenlopende problemen. Daarom moet je emotioneel ook tegen een stootje kunnen. Veel mensen die in dit werkgebied actief zijn, zijn voor hun werk gemotiveerd omdat ze hiermee iets voor een ander kunnen betekenen. Bouw Over het gebied Bouw heb je vrijwel alle vragen negatief beantwoord. Dit is een gebied dat niet tot jouw interesses lijkt te behoren. Alles wat te maken heeft met het bouwen van woningen, kantoren, stations, bioscopen, wegen of bruggen valt onder dit werkgebied.

7 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 7 Functies die je interesse hebben In de vragenlijst heb je bij een aantal functies aangegeven dat je er interesse of zelfs veel interesse in hebt. Dat geldt voor onderstaande functies. Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied Finance schadebehandelaar verzekeringsdeskundige beleggingsstrateeg accountant econoom financieel manager calculator bouw financieel administratief medewerker Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied ICT netwerkspecialist helpdeskmedewerker programmeur software engineer webdesigner applicatiebeheerder ICT consultant hoofd automatisering Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied Landbouw, Teelt en Visserij irrigatiedeskundige viskweker levensmiddelentechnoloog fruitkweker landbouwkundige boer akkerbouw medewerker bestrijdingsmiddelen Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied Medische Zorg medisch instrumentmaker onderzoeker medische wetenschappen medisch adviseur medisch specialist arts verpleegkundige verpleegkundige spoedeisende hulp bewegingsconsulent directeur zorg en welzijn Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied Opleiding en Onderwijs medewerkers onderwijsondersteuning coördinator onderwijs docent talen cursusleider docent of trainer docent hogeronderwijs Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied Personeel en Organisatie

8 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 8 adviseur werving en selectie mediator adviseur personeelsformatie HRM adviseur opleidingsfunctionaris loopbaanbegeleider intercedent op een uitzendbureau adviseur training en development Werkzaamheden die je interessant vindt binnen het werkgebied Psychosociale Zorg pedagogisch adviseur pedagogisch medewerker maatschappelijk werker kind en jeugd psychotherapeut sociaal dienstverlener uitvaartverzorger geestelijk werker

9 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 9 Tot besluit Denk eens kritisch na of de scores zoals die in dit rapport zijn weergegeven, overeen komen met jouw eigen ideeën over de werkgebieden die jou wel en niet interesseren. Het kan je helpen om ook eens te vragen aan anderen hoe ze jou zien en of ze jou in de testresultaten herkennen. Dit kan nieuwe inzichten opleveren. Als een werkgebied of een bepaalde functie je aanspreekt probeer hiervoor dan enkele vragen te beantwoorden: - Kun je concreet benoemen wat je aanspreekt? - Heb je al ervaring in het werk dat je aanspreekt? - Heb je voldoende aansluiting vanuit je opleiding of heb je bijscholing nodig dit werk uit te voeren? - Welke competenties zijn voor het werk dat jou aanspreekt gewenst of noodzakelijk en in welke mate beschik je hierover? - Welke taken zou je binnen het werkgebied willen uitvoeren? - Wat is er bekend over de kansen op de arbeidsmark voor dit werkgebied?

10 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 10 Definities Bouw Gericht op het ontwerpen, construeren, bouwen, restaureren en afbreken van bouwwerken zoals woningen, monumenten en bruggen. Communicatie, Promotie en Reclame Allerlei vormen van communicatie, die als doel hebben informatie over te brengen. Deze informatie kan als voorlichting bedoeld zijn, maar ook als aanprijzing van producten en diensten. Energie en grondstoffen Gericht op de winning, productie en verwerking van grondstoffen en energie. Mensen werken in dit gebied onder andere bij energiemaatschappijen of olieraffinaderijen. Finance Werkzaamheden die te maken hebben met geld en geldzaken. ICT Werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, zoals ontwerp, ontwikkeling, productie, advies en ondersteuning met betrekking tot computers, software, netwerken, applicaties, websites, telefoons en andere ICT producten. Kunst en Cultuur Kunstzinnige en creatieve beroepen. Naast het maken van kunstobjecten, omvat dit gebied ook het beheren, presenteren en verkopen. Landbouw, Teelt en Visserij Werkzaamheden die gericht zijn op het produceren van voedsel voor mens en dier. Hierbij hoort het verbouwen van gewassen, het houden van vee en het vangen en kweken van vis, maar ook het genetisch manipuleren en bewerken van voeding. Medische Zorg Werkzaamheden die gericht zijn op de genezing, behandeling en verzorging van mensen met lichamelijke klachten. Hieronder valt ook de productie van geneesmiddelen en de verzorging van het gebit. Mode, Uiterlijke verzorging en Inrichting Een combinatie van creatieve en verzorgende beroepen. Dit arbeidsgebied omvat werkzaamheden in de confectie- en schoenenindustrie. Daarnaast vallen hieronder ook de werkzaamheden in de uiterlijke verzorging, zoals cosmeticaproductie, en de inrichting van bijvoorbeeld kantoren en woningen. Natuur en Milieu Werkzaamheden die betrekking hebben op het milieu, planten en dieren. Het onderhouden en beschermen van het milieu staat hierbij centraal. Denk bijvoorbeeld aan verzorging van dieren en helpen met de ontwikkeling van duurzame energie. Opleiding en Onderwijs Werkzaamheden die te maken hebben met onderwijzen. Hieronder valt bijvoorbeeld les geven aan een onderwijsinstelling, onderwijsprogramma's in elkaar zetten of als directeur van een school werken.

11 BIJ Voorbeeld / / Werkgebieden (QWGN) 11 Overheid: Werkzaamheden binnen (lokale) overheden. Hierbij valt te denken aan gemeenten, provincies en ministeries. Personeel en Organisatie Werving, selectie en behoud van personeel. Hieronder valt ook het opleiden en ontwikkelen van personeel en het scheppen van een goed werkklimaat. Psychosociale Zorg Behandeling en verzorging van mensen met psychische klachten. Daarnaast vallen hieronder ook het organiseren van activiteiten voor doelgroepjongeren en het opvangen van daklozen en asielzoekers. Recht, Veiligheid en Defensie Naleving van het recht, het behoud van de veiligheid en het beschermen van mens en land. Het bieden van zekerheid en het nastreven van rechtvaardigheid staan hierbij centraal. Recreatie en Horeca Werkzaamheden die gericht zijn op de invulling van de vrijetijdsbesteding van mensen, waar vermaak en ontspanning centraal staat. Hierbij valt te denken aan toerisme, horeca en evenementen. Techniek Materiële zaken die niet tot de natuur behoren, maar door de mens zijn gemaakt. Hierbij wordt gedacht aan werktuigkundige handelingen. Transport Het vervoer van mensen en goederen. Het gaat hier zowel om het feitelijke vervoer als om de logistieke processen en planningen hier omheen. Zakelijke dienstverlening De commerciële dienstverleners, zoals makelaardijen, evenementenbureaus en eigen ondernemingen. De verkoop van producten en diensten aan klanten staat hierbij centraal.

Ontdek commerciële kracht

Ontdek commerciële kracht / Onderzoek toont aan dat mensen die werk doen dat aansluit bij hun interesse betere prestaties leveren. bovendien zal een medewerker zich gemakkelijker ontwikkelen wanneer hij zijn werkzaamheden als inspirerend

Nadere informatie

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS)

RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) RAPPORT VRAGENLIJST VOOR INTERESSE IN TAKEN EN SECTOREN (ITS) Van: E. Kandidaat Administratienummer: Datum: 16 Jan 2013 Normgroep: Advies de heer Consultant Ixly 1. Inleiding In dit rapport treft u eerst

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals

Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals Hogeschool Zuyd Alumni Zuyd, partner voor professionals februari 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM

> WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM > WERKBLAD DE PARTICIPATIEBOOM Je kunt de boom op diverse manieren invullen. Zie hieronder voor suggesties: WAT MOGELIJKHEID 1 MOGELIJKHEID 2 MOGELIJKHEID 3 DE WORTELS Vul in wat jouw belangrijkste waarden

Nadere informatie

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken

Bijlagen. Werken aan morgen in de agrarische en groene sector. Leren van koplopers over langer doorwerken Bijlagen Werken aan morgen in de agrarische en groene sector Leren van koplopers over langer doorwerken november 2013 Gezondheidsonderzoeker: Brechtje Bokdam Dit is een uitgave van Stichting Gezondheidszorg

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Jouw plek in de wereld van het werk

Jouw plek in de wereld van het werk ACT in LOB Werkbladen Toolkit Jouw plek in de wereld van het werk De wereld van het werk is groot en ingewikkeld. Er bestaan ontelbare verschillende beroepen, functies, banen en mogelijkheden. Je kunt

Nadere informatie

Snel de opleiding vinden die je zoekt Dit overzicht biedt je op alfabetische volgorde al onze opleidingen.

Snel de opleiding vinden die je zoekt Dit overzicht biedt je op alfabetische volgorde al onze opleidingen. Wellant = voor jou Dit is een boekje met de mbo-opleidingen van Wellantcollege. We hebben het voor jou gemaakt, zodat je een idee krijgt welke studie je bij ons kunt gaan volgen. En wat je dan met je diploma

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie