Good Practices Catalogus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Good Practices Catalogus"

Transcriptie

1 Good Practices Catalogus 1 European Union European Regional Development Fund

2 Inhoud 1. Voorwoord 5 2. INNOVAge 6 3. Definitie Good Practice 9 4. Methode Proces Selectie Good Practices 15 2

3 1. Voorwoord De kwaliteit van leven voor ouderen is afhankelijk van hun vermogen om autonoom en onafhankelijk te leven. Als gevolg hiervan worden producten en diensten, die het zelfstandig wonen ondersteunen steeds belangrijker. Voor een effectieve ontwikkeling en gebruik van deze producten en diensten is bemoeienis van verschillende nationale en Europese beleidsmakers vereist. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal beleid, regulering van de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, huisvesting, research en development, telecommunicatie en informatie. Een uitdaging voor de toekomst is de ontwikkeling van een integraal ICT-beleid gericht op welzijn, gezondheid en sociale integratie, in een dynamische samenleving. INNOVage richt zich op het beschikbaar stellen van innovatieve methoden, instrumenten en strategieën waarmee regionale beleidsmakers in staat worden gesteld om de doeltreffendheid en effectiviteit van hun beleid te vergroten. Het innovatief vermogen van stakeholders in de keten wordt gestimuleerd, zodat het langer zelfstandig wonen van ouderen duurzaam ondersteund kan worden. In dit ambitieus project bundelen Europese beleidsmakers hun krachten met private actoren en universiteiten in de zoektocht naar geschikte oplossingen voor hun regio. 3 Deze Good Practice Catalogus bevat uitgebreide informatie over projecten, die door de Innovage partners in de EU zijn geselecteerd als succesvolle voorbeelden van beleidsinterventies om strategische samenwerking en clustervorming te stimuleren, als antwoord op de maatschappelijke uitdaging van een vergrijzende samenleving. Regionale Autoriteit van Marche (Italië) INNOVAge hoofdpartner en projectleider

4 2. INNOVAge Het doel van INNOVage is om, op het gebied van duurzaam en zelfstandig wonen voor ouderen, de effectiviteit van het regionale beleid te verhogen door het creëren van netwerken en het begeleiden van activiteiten op regionaal en bovenregionaal niveau. Het project omvat 14 regio s en wordt mede gefinancierd door het INTERREG IVC Programma. 4 Vergrijzing is een grote uitdaging voor regio s met een traditionele beleidsvoering: demografische trends en ontwikkelingen vereisen een innovatief beleid, die samenwerking in de kennisdriehoek (zorgaanbieders-bedrijven-wetenschappelijk onderzoek) versterkt. Vanuit economisch oogpunt biedt slimme woontechnologie kansen om geavanceerde technologie in te zetten bij het ontwerpen van milieuvriendelijke en slimme woningen. Innovage richt zich op: 1. Zelfstandig wonen: gericht op het ondersteunen van ouderen om langer zelfstandig te wonen in hun eigen huis, hun autonomie te verhogen en hen te helpen bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. 2. Duurzame innovatie: door het stimuleren van de invoering van slimme, milieuvriendelijke technieken worden woningen aangepast en beter toegankelijk voor ouderen.

5 Ondanks de potentie van innovatieve oplossingen voor zelfstandig wonen is de techniek nog niet rijp voor brede acceptatie. Het doel van Innovage is om innovatie en succesvolle voorbeelden te verspreiden via het samenwerkingsverband van 14 deelnemende organisaties: De Regionale Overheid van Marche (Italië), (Frankrijk), The Baltic Institute of Finland BIF (Finland), Gemeente Sofia (Bulgarije),Regio Centraal-Macedonië (Griekenland), Raad van Castilie en León (Spanje), Gemeente Geroskipou (Cyprus), SEHTA (Verenigd Koninkrijk), Ontwikkelings Centrum Litija (Slovenië), Litouws Innovatie Centrum LIC (Litouwen), Stichting INTRAS (Spanje), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Bohemen (Tsjechië), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Rzeszow (Polen), TNO (Nederland) en Technologisch Instituut Blekinge BHT (Zweden). Deelnemende partners worden in het dagelijks projectmanagement ondersteund door SVIM - de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van de hoofdpartner- die optreedt als de algemene secretaris. Zij houdt binnen de doelstellingen en budget toezicht op de uitvoering en de samenhang van activiteiten binnen het project op lokaal en interregionaal niveau. De 14 Europese landen, die deelnemen aan INNOVage kunnen worden onderverdeeld in twee groepen: - De eerste groep bestaat uit gevorderde cluster regio s (SEHTA en die reeds georganiseerd zijn binnen een cluster en de technische partners met expertise, ervaring en vaardigheden op het gebied van nieuwe technologie en zelfstandig wonen (TNO, BHT, BIF). - De tweede groep bestaat uit de lerende regio s : minder innovatieve regio s met een traditionele beleidsvoering. De activiteiten van INNOVage zijn gericht op het stimuleren van netwerken en kennisuitwisseling. Het accent ligt op de succesverhalen van de partners en het overbrengen van de kennis en ervaring van de gevorderde clusters (ervaren groep) naar de minder innovatieve regio s (lerende groep). 5 Elke partner van INNOVage heeft een SWOT-analyse uitgevoerd in de betreffende regio. Vervolgens zijn alle regio s met elkaar vergeleken en zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Vervolgens zijn de partners gestart met de selectie van een aantal succesvolle voorbeelden. Zij hebben de inhoud en toegepaste methodieken uitgewisseld, zodat ook de valkuilen zichtbaar werden. De geselecteerd Good Practices zijn opgenomen in een catalogus, die als bijlage van deze Nederlandse introductie wordt aangeboden.

6 Naast de verzameling van Good Practices vonden een aantal aanvullende activiteiten plaats, waaronder: - Vijf studiebezoeken aan de gevorderde regio s, waarbij partners en stakeholders in de praktijk het effect van een bepaalde innovatiestrategie of beleidskeuze konden bestuderen. Deze studiebezoeken werden begeleid door: I-Live cluster-regio Marche (IT); cluster-grenoble (FR); SEHTA (UK), TNO-Utrecht (NL) en BIF - Helsinki (FI). - Zes workshops waarin de belangrijkste onderwerpen met de stakeholders werden besproken. Zoals inzicht in de behoefte van de eindgebruiker, duurzame innovatieve diensten en producten voor zelfstandig wonen en gebruikersgerichte oplossingen om het zelfstandig thuis wonen voor ouderen te bevorderen. 6

7 3. Definitie Good Practice In het kader van het INTERREG IVC programma, wordt een Good Practice gedefinieerd als een initiatief (bijvoorbeeld methode, project, proces) uitgevoerd binnen in een van de thema s van het programma, dat al succesvol is gebleken en kan worden geïmplementeerd in een ander geografisch gebied. Het project moet reeds tastbare en meetbare resultaten hebben laten zien bij het verwezenlijken van het doel. In het kader van INNOVAge, wordt een Good Practice gedefinieerd als een bestaand onderzoek of innovatie gedreven cluster met lopende initiatieven in EU-regio s binnen de kaders van het project. Bijvoorbeeld: duurzame innovatie voor diensten, toepassingen, apparatuur, netwerken en systemen, die samenkomen in het ontwerp van slimme woningen waarin ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. 7 Onderzoek & Innovatie Gedreven Clusters (R & IDC) kunnen worden gedefinieerd als Clusters die hun innovatie- en concurrentievermogen voornamelijk ontlenen aan onderzoek en ontwikkeling. Ze verschillen van andere technologische en innovatieclusters door een sterkere basis in wetenschap en onderzoek en door hun contacten met innovatieve ondernemingen, die in staat zijn om resultaten van onderzoek om te zetten in commerciële en winstgevende activiteiten. In een R & IDC spelen hogere onderwijsinstellingen en

8 onderzoeksinstellingen een belangrijke rol. R & IDC s worden sterk beïnvloed door onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie en zijn afhankelijk van effectieve kennisstromen en samenwerking tussen wetenschap en bedrijf, waarin specifieke leerprocessen en innovatieve activiteiten worden gefaciliteerd. Veelal zijn verschillende actoren betrokken bij de formulering en implementatie van het onderzoekscluster, waardoorin efficiënte en effectieve coördinatie vereist is. Ervaren R & IDC s (bijvoorbeeld SEHTA) vertegenwoordigen de Good Practices van de INNOVage partners. Zij zijn gericht op het opstarten, versterken en uitbreiden van netwerken, zowel nationaal als internationaal. 8

9 4. Methode De INNOVage partnerregio s verzamelden Good Practices uit hun eigen netwerk, gebaseer oponderzoek en benchmarking. Van juli tot december 2012 werden (uniforme) formulieren ingevuld om de informatie te verzamelen, vergelijken en de verschillen tussen de landen zichtbaar te maken. Elk formulier omvatte twee hoofdthema s: - Onderzoek en Innovatie Gedreven Clusters - Projecten gericht op oplossingen voor zelfstandig wonen, gerealiseerd met medewerking van quadruple helix stakeholders (overheid, bedrijven, onderzoeker en eindgebruiker) De volgende hoofdstukken werden ingevuld voor elk Good Practice: - Titel van het project - Thema of onderwerp van het project - Doelstellingen van het project - Locatie - Uitvoerige beschrijving van het project - Evaluatie van de resultaten - Criteria voor de evaluatie - Scenario s - Leerpunten - Contactinformatie - Extra informatie 9 De INNOVage partners hebben de Good Practices voor het eerst aan elkaar gepresenteerd en besproken tijdens een studiebezoek in Londen.

10 10

11 5. Proces De identificatie en selectie van Good Practices is onderdeel van een proces van kennisuitwisseling, dat hieronder wordt samengevat: Cross Analysis Good Practice Selection mapping and SWOT Analysis All PPs involved By June 2012 Mapping & SWOT Analysis 1Cross Analysis By Sept PP8 with PP16+14/15 At least 14 All PPs involved By Dec GP Catalogue GP Poster Gallery Good Practice Detection Matrix of PP needs - GPs N. 9 GP selected By June 2013 From July 2013 to July 2014 Only LG PPs MG organize mentoring visits PILOTACTION 1. Een workshop en posterpresentatie in Valladolid in Spanje op 17, 18 & 19 april De Good Practice catalogus diende als basis voor de discussie in Valladolid tijdens de Good Practice presentatie en demonstratie onder de partners en hun lokale stakeholders. 2. Selectie van de Good Practice door de partners De lerende groep zal, ondersteund door de meer ervaren partners, een van de Good Practices selecteren, die geschikt zijn voor implementatie binnen de betreffende regio. Vóór het einde van het programma zullen negen Good Practices worden overgedragen Overdraagbaarheid Elke geselecteerde Good Practice wordt geleverd met een lijst van criteria voor overdraagbaarheid. De criteria zijn samengevat in de volgende checklist:

12 Fase 1: checklist overdraagbaarheid Ja Actie nodig Nee 1. Pakt deze Good Practice hetzelfde probleem aan als in uw regio? 2. Past de Good Practice in het regionaal beleid? 3. Zijn de institutionele voorwaarden aanwezig? 4. Zijn de voorwaarden met betrekking tot kennisstructuur aanwezig? 5. Zijn de financiële middelen beschikbaar? 6. Sluit de Good Practice aan bij de ontwikkelingen in uw regio? 7. Sluit het instrument aan bij de bestaande projecten in uw regio? 8. Voldoet deze Good Practice aan de eisen ten aanzien van sociaal kapitaal, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid? Fase 2: Pre-implementatie eisen Fase 3: Benodigde aanpassingen op het niveau van: 12 inhoud infrastructuur organisatie financiering Fase 4: monitoring en evaluatie

13 6. Selectie Good Practices - LP: regio Marche (IT) De Regionale Autoriteit van Marche heeft twee succesvolle voorbeelden geselecteerd met de steun van SVIM haar regionale ontwikkelingsmaatschappij. SVIM is begonnen met een analyse van de technologische districten, die officieel erkend zijn door het Italiaanse Ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek (MIUR). De 24 Italiaanse technologische districten voldoen aan de beschrijving van een innovatie en onderzoek gedreven clusters, zoals overeengekomen door de INNOVage partners. SVIM selecteerde regio s op basis van de volgende criteria: minimaal vijf jaar oud, voorzien van een officiële website voor het cluster, met een soortgelijke focus als het INNOVage project. Na deze eerste screening voldeden slechts twee districten aan alle drie criteria: Habitech (het Trentino Technologie District voor Energie en Milieu), het Piemonte ICT Innovatie Cluster, Cluster Torino Wireless. Het eerste cluster richt zich op groen bouwen en het verbeteren van de leefomgeving. Dit bijzondere project bestaat uit meer dan 300 bedrijven, onderzoeksorganisaties en openbare instellingen, met een omzet van bijna 1 biljoen euro en 8000 medewerkers. De tweede, de Piemonte ICT cluster, is een op Europees niveau georganiseerd netwerk, dat innovatie en economische ontwikkeling in een bepaald gebied stimuleert. Het heeft een hoge relevantie voor de ICTsector in termen van duurzame innovatie, slimme woningen en zelfstandig wonen. Om Habitech en Torino Wireless persoonlijk te ontmoeten en om informatie te verzamelen, organiseerde SVIM twee studiebezoeken met de vertegenwoordigers van de regionale overheid en universiteiten waarin vertegenwoordigers van de clusters werden geïnterviewd. - PP2: (FR) 13 is ontstaan vanuit een academische en politieke behoefte om het lokale gezondheidszorgdomeinte structureren en de economische ontwikkeling te stimuleren. Het resultaat is concreet en duurzaam: informatie en trainingen, een business club, deelname aan internationale bijeenkomsten en het organiseren van conferenties. Dit project is een succesverhaal met betrekking tot de implementatie van een nieuw cluster, dat een duurzaam lokaal netwerk opbouwt, dat aansluit bij de behoefte in de regio en kansen genereert voor haar leden. biedt een dubbele bijdrage aan de economische ontwikkeling van het Grenoble /Isère gebied (waar nieuwe banen worden gecreëerd in de bioindustrie) en ondersteunt de toegang tot internationale markten voor de lokale innoverende bedrijven (door fondsenwerving en ondersteuning van internationale activiteiten).

14 maakt gebruik van een scala aan instrumenten om haar activiteiten te ondersteunen: * Informatie en promotietools (nieuwsbrieven, persberichten, een portaal voor technologische diensten, reclamefolders, film, handelsmerken, enz.). * Samenwerking (in kaart brengen van de Rhône-Alpes medisch-technische bedrijven, online aanbod banen)l * Een evaluatiemethode (tevredenheidsonderzoeken, interviews, werkgroepen). - PP3: BIF (FI) Dit voorbeeld werd geselecteerd op basis van het voorstel van Culminatum Ltd., die een bio / lifescience cluster facilitator is in de regio Helsinki (de INNOVage regio in Finland). De informatie werd verstrekt door hun vertegenwoordiger, de Aalto Universiteit. - PP4: Sofia Municipality (BG) Het geselecteerde project betreft een sociale dienst van de gemeente Sofia genaamd Social Patronage. De onderneming biedt kwalitatief hoogwaardige thuiszorg voor ouderen. In de dienstverlening wordt rekening gehouden met de waardigheid van mensen en hun levensstijl. De gebruikers worden betrokken bij het besluitvormingsproces ten behoeve van de ondersteuning van hun levensstijl en de medewerkers stimuleren hen om hun eigen burgerkracht in te zetten. 14 De diensten zijn gericht op innovatieve zorgvormen, ondersteuning bij dagelijkse activiteiten en een actieve deelname aan het maatschappelijke leven. De informatie werd verzameld door middel van een enquête onder de gebruikers. - PP5: Region of Central Macedonia (EL) Dit voorbeeld is geselecteerd door de deelname van de regio Midden-Macedonië als projectpartner (districtsbestuur van Thessaloniki voor de hervorming van de overheidsdiensten 2010) in het project T-seniority. T-seniority is geselecteerd als een Good Practice omdat het een innovatieve oplossing is voor het gebruik van nieuwe technologieën om zelfstandig wonen te ondersteunen door middel van digitale televisie. Het is gebaseerd op de integratie van digitale diensten gericht op ouderen. Volgens het evaluatieonderzoek zijn de gebruikers tevreden over deze goed bruikbare, maatschappelijk geïntegreerde en duurzame dienst.

15 Informatie werd verzameld door middel van projectresultaten van T-seniority, informatiemateriaal en de bijbehorende website. Daarnaast werd aanvullende informatie verzameld door het uitvoeren van interne vergaderingen met de RCM T-seniority project manager en het personeel. - PP6: Junta de Castilla y Leon and PP11: INTRAS Foundation in Spain (ES) Om een overdraagbare Good Practice te identificeren in het kader van INNOVage, werd gezocht naar relevante informatie en werden (indien nodig) enkele mensen geïnterviewd met betrekking tot de vijf bestaande Spaanse (formele of niet-formele) clusters op het gebied van onafhankelijke Wonen of Welzijn. De verzamelde informatie uit elk cluster werd getoetst aan een aantal criteria die waren bepaald door de regionale autoriteit van sociale diensten van Castilie en León en INTRAS deskundigen. Deze criteria waren duurzaamheid, algemene bedrijfsstrategie, aantal lopende projecten, concurrentievermogen van de regio, innovatieve producten en diensten, duurzame innovatie-initiatieven, internationalisering en bestuursmodellen. De keuze viel op eviaplatform. - PP7: Geroskipou Municipality (CY) In Cyprus is onvoldoende zorg beschikbaar voor ouderen, wat leidt tot discussies over de sociale en maatschappelijke strategie. Dit vraagt om een herziening van het nationale beleid en de bijbehorende maatregelen. In de stad van Paphos en in het Geroskipou gebied, met een toename van het aantal zeventig plussers, is behoefte aan diensten voor mensen na een operatie. De meerderheid van de ouderen beschikt niet over de nodige thuiszorg en hebben behoefte aan specifieke maatregelen om de kwaliteit van hun leven te garanderen, vooral tijdens de eerste periode van revalidatie. De Geroskipou gemeente identificeerde met ondersteuning van Academia (Cyprus University of Technology) vernieuwende instrumenten en oplossingen van de particuliere sector, die toepasbaar zijn in dit competentiegebied. - PP8: SEHTA (UK) 15 De rol van het Regionale Ontwikkelings Centrum in Zuidoost-Engeland is het creëren van een nieuwe, duurzame markt. Tot nu toe heeft men zich gericht op het identificeren van innovatie binnen de academische sector en de financiering van samenwerking tussen de academische wereld en de industrie onder andere via gezamenlijke research en development. Deze aanpak resulteerde niet altijd in een nieuwe markt om verschillende redenen: (a) de time to market is te lang voor het MKB, (b) het proces is teveel technologie gedreven, (c) een te breed onderwerp om impact te maken. Daarom koos SEHTA voor een alternatieve benadering: (a) prioriteren van zorggebieden voor de komende tien jaar en (b) gebruiksvriendelijke en MKB-vriendelijke benadering van ontwikkeling. Hoewel de uitvoering van deze aanpak meer tijd vergt dan gezamenlijke research en development, heeft het geresulteerd in een snelle ontwikkeling en marketing van nieuwe zorgproducten en diensten. De ICE-T aanpak financierde een dozijn innovatieve projecten en diensten in de telezorg en e-health.

16 - PP9: Development Centre Litija (SI) Gezocht werd naar de beste projecten onder de actieve Sloveense clusters die iets ondernemen op het gebied van zelfstandig wonen voor ouderen. De weinige clusters die actief zijn op dit gebied hebben slechts enkele projecten die kunnen worden omschreven als Good Practice. Binnen de kaders van de definitie van de Good Practice voor het project (actief cluster, zelfstandig wonen) voldeed één project aan de voorwaarden. Voor de beschrijving van de Good Practice in Slovenië, interviewden wij dr. Imre Cikajlo, de Project Manager bij het Sloveense universitaire revalidatie instituut SOCA (projectpartner), en deelnemer aan het project SAMinZDRAV. De beschrijving van de Good Practice werd geleverd via correspondentie na het interview. - PP10: Lihuanian Innovation Centre (LT) Informatie over deze Good Practice werd verzameld door middel van bijeenkomsten, telefonische interviews en Skype-gesprekken met de cluster-vertegenwoordiger en een vergadering met een aantal clusterleden. De belangrijkste reden voor het selecteren van deze Good Practice was dat het een nieuw type cluster is in Litouwen: markt- en innovatie gedreven, met betrokken eindgebruikers en relevante onderzoekers en gericht op slimme woningen en zelfstandig wonen van ouderen. Dit project paste het best bij de INNOVage doelstellingen en doelgroep. - PP12: Regional Development Agency of South Bohemia RERA (CZ) 16 Robo MD is een van de acht succesvolle deelprojecten gerealiseerd van februari 2010 tot oktober 2011 binnen het Interreg IVC project Innovatie 4 Welzijnszorg waaraan RERA deelnam partner. Deze thuiszorg robot, die de kosten van thuiszorgsystemen laag houdt, bewaakt en spoort kritische situaties op ter verbetering van de kwaliteit van leven van risicopatiënten zoals ouderen. Deze good practice bewijst dat innovatie welzijn kan verhogen door interregionale samenwerking en multi stakeholder-benadering. Dit deelproject heeft nieuwe oplossingen op het gebied van gezondheid gerelateerde onderwerpen gestimuleerd: nieuwe technieken voor rehabilitatie, hulp en controle op afstand. - PP13: Rzeszow Regional Development Agency (PL) In de zoektocht naar Good Practices in de regio Podkarpacie werden bestaande clusters beoordeeld binnen de kaders van het INNOVage project. Om de noodzakelijke informatie te verzamelen voor de identificatie en de selectie van de Good Practice, werd gebruik gemaakt van de volgende methoden: actieve cluster analyse, telefonische interviews, vergaderingen en besprekingen met de vertegenwoordigers.

17 Duurzaam Energie Cluster - Project Intelligente duurzame huisvesting 2020 was uiteindelijk geselecteerd als een Good Practice, omdat het past binnen de kaders van INNOVage: duurzaam wonen, betrokkenheid van alle sectoren die te maken hebben met slimme woningen, gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van ecologie, innovatieve producten en diensten, een betere concurrentiepositie van de regio, een model dat in andere gebieden kan worden toegepast. - PP14: TNO (NL) Uitgaande van de specifieke status die TNO heeft (bij wet ingesteld om innovatie bij bedrijven te stimuleren en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen), zijn methoden geïntroduceerd om uitvindingen te transformeren naar praktische innovaties door middel van het zogenaamde SBIR-programma(Small Business Innovation Research). Het TNO SBIR-programma is ontwikkeld om de kloof tussen uitvinding en implementatie te overbruggen. Originele ideeën ontwikkeld door TNO hebben nu een kans om te worden overgebracht naar het MKB via een netwerk evenement waarin een succesvolle match kan worden gemaakt en de uitvinding commercieel kan worden ontwikkeld. Dit voorbeeld is vermeldenswaardig omdat het de kloof tussen uitvinding en implementatie overbrugt, terwijl het de lokale MKB-ers ondersteunt. Het beschikt bovendien over een competitie-element: alleen de beste ideeën kunnen verder worden ontwikkeld. - PP15 Blekinge Institute of Technology (SE) Deze Good Practice werd geselecteerd omdat het een goed voorbeeld is van het betrekken van meerdere stakeholders bij een project: eindgebruikers, familieleden, personeel, gemeenteraad, academici, politici en bedrijven. Het sluit aan op een concrete behoefte: de bouw van nieuwe woningen voor ouderen waar inzicht in de behoeften en de technologie, het onderzoek voor en belang van de stakeholders relevant waren. De Good Practice werd geselecteerd uit verschillende lopende projecten binnen de regio. 17

18 This project is co-financed by ERDF and made possible by the INTERREG IVC Programme 18 Project partners IT Marche Regional Authority EL Region of Central Macedonia SI Development Centre Litija PL Rzeszow Regional Development Agency FR FI The Baltic Institute of Finland BG Sofia Municipality ES Junta de Castilla y León CY Geroskipou Municipality UK SEHTA LT Lithuanian Innovation Centre ES Fundación INTRAS CZ Regional Development Agency of South Bohemia RERA NL Netherlands Organisation for applied scientific research TNO SE Blekinge Institute of Technology General secretariat IT Svim Sviluppo Marche SpA

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society

RICHES Renewal, Innovation and Change: Heritage and European Society This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Renewal, Innovation

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT

ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT ENQUÊTE OVER DIVERSITEIT OP HET WERK EN ANTIDISCRIMINAT 14.06.2005-15.07.2005 803 antwoorden Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 225 K - Exploitatie van en handel in onroerend

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT

Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT IP/08/641 Brussel, 25 april 2008 Onderzoek naar e-gezondheidszorg in Europa: artsen moeten meer gebruik maken van ICT De Europese Commissie heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt van een pan-europees

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 65 Haarlem, 21 augustus 2001 Onderwerp: EU-programma innovatieve acties art. 4 EFRO Bijlage: ontwerpbesluit Inleiding Het EU-programma de regio s in de nieuwe

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie

Vinci Rapport: Analyse van Deelname Nederlandse MKB bedrijven in Horizon2020 SME Instrument

Vinci Rapport: Analyse van Deelname Nederlandse MKB bedrijven in Horizon2020 SME Instrument Vinci Rapport: Analyse van Deelname Nederlandse MKB bedrijven in Horizon2020 SME Instrument Prof. Dr. Dries Faems, Rijksuniversiteit Groningen, d.l.m.faems@rug.nl Prof. Dr. Alberto Di Minin, Scuola Superiore

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs

Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Kernindicatoren voor assessment binnen de context van inclusief onderwijs Proloog Assessment binnen de context van inclusief onderwijs is een aanpak van assessment binnen het reguliere onderwijs waarbij

Nadere informatie

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting

ATLEC. Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum. State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting ATLEC Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum State of the Art en Onderzoeksanalyse Samenvatting WP nummer WP titel Status WP2 State of the Art en Onderzoeksanalyse F Project startdatum

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 147 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT

STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT STAND VAN ZAKEN EURO PLUS-PACT Presentatie door J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 9 December 2011 De context van het Euro Plus-pact 1 Europa 2020 Procedure macro-onevenwichtigheden

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

Digivaardig & meeting the future

Digivaardig & meeting the future Digivaardig & meeting the future Roy Tomeij voorzitter Digivaardig & José de Leeuwe, directeur IT operations Eneco werkgroep ecf 5 april 2013 2 info@digivaardigdigiveilig.nl Kansen benutten ICT biedt kansen

Nadere informatie

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten Meest innovatieve regio s Het Europese Innovatie Scoreboord op regionaal schaalniveau geeft in 2003 zes regio s aan als de leiders van Europa. Deze zijn

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie

TALENT KAMPIOENEN. www.epathways.eu. e-pathways CPD Handboek. Handboek nr. in serie TALENT KAMPIOENEN e-pathways CPD Handboek Handboek nr. 15 in serie www.epathways.eu Wat zijn talentkampioenen? De pool met getalenteerd personeel is waarschijnlijk de grootste hulpbron die elke organisatie

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN

Actieplan Kinderrechten SINT MAARTEN Actieplan Kinderrechten Samenvatting Commissie Kinderrechten Mei 2015 Actieplan Kinderrechten Commissie Kinderrechten INLEIDING Het nationaal beleid van het land Sint Maarten voor Jeugd en Jongeren is

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

www.asylumlawdatabase.eu

www.asylumlawdatabase.eu Funded by the European Commission Achtergrond De European Database of Asylum Law (EDAL) is een online database met jurisprudentie uit 11 EUlidstaten, die vluchtelingen- en asielwetgeving uitlegt. De EDAL

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Delft University of Technology Ruimteconferentie 2013 Challenge the future Opzet

Nadere informatie

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation

TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence: naar een integraal persoonlijk competentiemanagement voor een leven lang leren. Jocelyn Manderveld SURF Foundation TENCompetence The European Network for Lifelong Competence Development

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Symposium Groene chemie in de delta

Symposium Groene chemie in de delta DPI Value Centre als onderdeel van TKI SPM en het valorisatienetwerk 2.0 Symposium Groene chemie in de delta A. Brouwer, 12 November 2012 TKI Smart Polymeric Materials Topresearch in polymeren 5-10 jaar

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei

Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Interreg V 2 zeeën Vlaanderen Nederland 2014 2020 Grensoverschrijdend samenwerken voor groei Algemene informatie - Officiële lancering: 20 en 21 november in Rijsel; - 256 miljoen euro EFRO steun; - Samenwerkingsprojecten

Nadere informatie

CELSIUS* *Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems. Roland van Rooyen Oubbol Oung Astrid Madsen 25-06-2015

CELSIUS* *Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems. Roland van Rooyen Oubbol Oung Astrid Madsen 25-06-2015 CELSIUS* *Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems Roland van Rooyen Oubbol Oung Astrid Madsen 25-06-2015 This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2017) Juli Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Hoofdstukken van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie,

Nadere informatie

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN

BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET GENEESMIDDEL, TOEDIENINGSWEG, AANVRAGERS IN DE LIDSTATEN 1 AT - Oostenrijk Flutiform 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE

UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE UNITE-IT-NETWERK VOOR DIGITALE INCLUSIE Onder leiding van UNITE-IT ALGEMEEN OVERZICHT 2014 Het Unite-IT-netwerk heeft zijn tweede projectjaar gevierd. Het tweede projectjaar was pas het eerste volledig

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition

eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition GESELECTEERD EN VERZORGD DOOR info@optilox.com 078 6170707 eerste in oplossingen van morgen, vandaag XS4 //re-volution 11 jaar, 1,200,000 sloten, en nog steeds innoverend limited edition XS4 RE-VOLUTION

Nadere informatie

Meerjaren-Beleidsplan 2014

Meerjaren-Beleidsplan 2014 Meerjaren-Beleidsplan 2014 ALV, 2 oktober 2012 Inleiding Ambities IPMA Nederland voor 2014: IPMA Nederland is hét center of expertise voor projectmanagement in Nederland Doel van IPMA-NL: Verbeteren Projectmngt

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006

SMEsNET. Resultaten. Juni 2006 SMEsNET Resultaten Juni 2006 SMEsNET 1. Projectinhoud 2. Resultaten vergaderingen stakeholder 3. Resultaten enquête 4. Conclusie 1. Projectinhoud SMEsNET Doel: mogelijkheden en verwachtingen van Europese

Nadere informatie

Basis gegevens tender

Basis gegevens tender Geachte heer / mevrouw, Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u te bedanken voor het verkregen vertrouwen. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van de hierboven genoemde tender. Uw

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology

Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology Opbouw van een gebalanceerde projectportfolio Erik Dekempeneer Innovation Manager Technology 1 Erik Dekempeneer Sinds 2002 bij Bekaert Voorbije 3 jaar in de functie van Innovatie Manager Technologie Front-end

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen ) Evaluatie. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen ") Evaluatie Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie. De

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten.

Marktrijpe innovaties. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie. Toepassingsgericht. Innovaties. Energiebesparing. Participanten. Huis van Morgen (HvM) Visie Missie Innovaties Participanten Initiatiefnemers Participeren in innovatie Word participant Voordelen participatie Marktrijpe innovaties Toepassingsgericht Energiebesparing

Nadere informatie

Innoveren in het digitale tijdperk: Europa weer op gang brengen Presentatie van J.M. Barroso,

Innoveren in het digitale tijdperk: Europa weer op gang brengen Presentatie van J.M. Barroso, Innoveren in het digitale tijdperk: Europa weer op gang brengen Presentatie van J.M. Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, bij de Europese Raad van 24 en 25 oktober 213 Global Competitiveness

Nadere informatie

Inleiding ter voorbereiding van een project aanvraag

Inleiding ter voorbereiding van een project aanvraag Inleiding ter voorbereiding van een project aanvraag Alle aanvragen moeten vallen onder een van de hieronder genoemde categorieën van de VINCI Foundation NL, zijnde: 1. Toegang tot de arbeidsmarkt 1.1.

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VAN ZELFZORG PROF. DR. MAARTEN J. VERKERK

DE BUSINESS CASE VAN ZELFZORG PROF. DR. MAARTEN J. VERKERK DE BUSINESS CASE VAN ZELFZORG PROF. DR. MAARTEN J. VERKERK NL/OTH/0018/15c maart 2016 WOORD VOORAF Workshop gesponsord door GSK, georganiseerd door VitalHealth Software en uitgevoerd door VitaValley VitaValley

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Inzet op innovatie en een koolstofarme economie Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie oktober 2014 In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren

Nadere informatie

Quickscan benchmark laanboomclusters. December 2014 Wim Nieuwenhuizen, Remco Kranendonk & Erik Hugo

Quickscan benchmark laanboomclusters. December 2014 Wim Nieuwenhuizen, Remco Kranendonk & Erik Hugo Quickscan benchmark laanboomclusters December 2014 Wim Nieuwenhuizen, Remco Kranendonk & Erik Hugo 1 Voorwoord & inhoudsopgave Voor u ligt het resultaat van een quickscan van de vergelijking van het laanboomcluster

Nadere informatie

http://keyconet.eun.org

http://keyconet.eun.org Europees Beleidsnetwerk met betrekking tot Sleutelcompetenties in het onderwijs http://keyconet.eun.org it her Health & Consumers Santé & Consommateurs Over het KeyCoNet project KeyCoNet (2012-14) is een

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie