Jaarverslag Computerhuis Gestelsebuurt. Computerhuis Gestelsebuurt is een project van

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009. Computerhuis Gestelsebuurt. Computerhuis Gestelsebuurt is een project van"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 is een project van

2 Humanitas DE MISSIE VAN HUMANITAS Vereniging Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. Met andere woorden: Kamer van Koophandel nummer HUMANITAS GEORGANISEERD 1 landelijke vereniging 5 districten 90 afdelingen vrijwilligers leden Humanitas District Zuid Veldmaarschalk Montgomerylaan BG Eindhoven tel Afdelingen van Humanitas PROJECTEN S-HERTOGENBOSCH & DISTRICT ZUID is een project van Humanitas afdeling s-hertogenbosch. Andere projecten van deze afdeling zijn MIM-Homestart en Doorstart. Beide projecten worden aangestuurd vanuit Districtskantoor Zuid en ondersteund door het bestuur in oprichting van de afdeling s- Hertogenbosch.

3 DE MISSIE VAN COMPUTERHUIS GESTELSEBUURT Het Computerhuis draagt bij aan de educatie, emancipatie en participatie van bewoners van s Hertogenbosch en de Gestelse Buurt in het bijzonder en stimuleert de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het Computerhuis biedt bezoekers, deelnemers en vrijwilligers de mogelijkheid kennis te vergaren, zicht te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. De computer wordt als middel ingezet om bovenstaande te bereiken. DE DOELGROEPEN Doelgroepen voor het Humanitas Computerhuis zijn alle bewoners van de Gestelse Buurt en s Hertogenbosch. Speciale aandacht wordt besteed aan kinderen, jongeren, senioren, mensen met een achterstand op sociaal en/of economisch gebied en mensen die zich in een isolement bevinden. In 2009 hebben ruim 450 verschillende mensen waaronder jongeren, cursisten en stagiaires, in totaal uur gebruik gemaakt van het Computerhuis. DE MEDEWERKERS Eind 2009 waren er 19 medewerkers actief bij het Computerhuis. Met uitzondering van een betaalde coördinator en beheerder bestaat de medewerkersgroep volledig uit vrijwilligers. De inzet van de vrijwilligers verschilt van één ochtend tot vier hele dagen in de week. De functie van beheerder is eind 2009 komen te vervallen. Gestelseweg 2c 5216 VA s-hertogenbosch tel Jaarverslag 2009

4 Ontmoeting JONGERENINLOOP Jongeren tussen de 6 en 16 jaar zijn de grootste gebruikersgroep van het Computerhuis. Tijdens de jongereninloop kunnen jongeren gamen, internetten en msn-en. verhouding jongen-meisje Tot de zomervakantie hadden we vier dagdelen, twee middagen en twee avonden per week een jongereninloop. Na de zomervakantie hebben we de inloop teruggebracht naar een middag en een avond in de week. Met name de avonden werden slecht bezocht door de jongeren. Regelmatig kwamen er maar twee jongeren op een avond waarop we van uur open waren Meisjes Jongens Uiteindelijk hebben we besloten om voorlopig een avond in de week open te zijn voor de jongeren. De oorzaak voor de afname in bezoekersuren is het feit dat ons computerpark (hardware) erg verouderd is, hierdoor kunnen recente spellen niet geïnstalleerd worden op de computers. Jongeren verliezen hun interesse voor de inloop doordat het spelaanbod erg verouderd is, er is op dat gebied weinig uitdaging meer voor hen. Daarnaast zijn er twee vrijwilligers gestopt na de zomervakantie. We hebben deze vacatures nog niet kunnen invullen waardoor we genoodzaakt waren een middag te sluiten. Uiteindelijk hebben 120 jongeren in totaal 2980 uur doorgebracht in het Computerhuis. Het aantal jongeren is gelijk gebleven met het aantal van het jaar daarvoor. Het aantal uren dat ze in het Computerhuis hebben doorgebracht is drastisch afgenomen. In totaal zijn er 2980 uren besteed door de jongeren ten opzichtte van 6780 uur dat jaar ervoor. Het aantal meiden is gestegen naar 30% ten opzichte van de 25% het jaar ervoor. Wat betreft de afkomst van onze jeugdige bezoekers kunnen we vermelden dat 50% van Nederlandse afkomst is, 6% lager dan in Het aantal jongeren dat een Marokkaanse afkomst heeft is gestegen van, 31% vorig jaar naar 40% dit jaar Verhouding gebruikers naar nationaliteit MEDEWERKERS Met toezicht en begeleiding tijdens de ontmoeting & ontspanningsactiviteiten zijn in 2009 zes medewerkers actief geweest: 1 betaalde kracht (beheerder) 1 stagiaire 4 vrijwilligers 1 persoon via sociale activering Nederlands M arokaans Overig Onbekend

5 & Ontspanning activiteiten en gebruikers activiteit aantal gebruikers totaal uren aantal gebruikers totaal uren jongereninloop beginnersinloop overig inloop werkplaatsklanten huiswerkklas cursussen vrijwilligers typeles basisschool projecten BEGINNERSINLOOP Op vrijdagochtend wordt er een vrije inloop georganiseerd die begeleid wordt door een vast groep vrijwilligers. Twee ervan hebben de respectabele leeftijd van 80 jaar en zijn een goed voorbeeld voor senioren met computerangst. Echte ervaringsdeskundigen die de nieuwe mensen laten zien dat een computer volop mogelijkheden biedt voor ouderen. Eén op één leren mensen, met vrijwel geen computer ervaring, de eerste stapjes in de digitale wereld. Met elkaar bespreken ze de knelpunten die ze tegenkomen in het werken met de pc en ontdekken nieuwe mogelijkheden. Naast het leermoment is het ook nog gezellig. Er wordt volop gebuurt onder het genot van een kop koffie. In 2009 hebben 35 mensen gebruik gemaakt van deze inloop. Een toename van 15 personen ten opzichtte van Zo n 15 mensen van deze groep zijn in de loop van het jaar begonnen aan een computercursus. SOCIALE ACTIVERINGSPLAATSEN In 2008 is het Computerhuis door de gemeente erkend als project met sociale activeringsplaatsen. Het eerste jaar werd als proefjaar gezien waarin de nadruk lag op het verbeteren van de begeleiding van deze specifieke groep mensen en het mee gaan draaien in het reeds bestaande netwerk. Het streven om in 2009 tien plaatsen bij het Computerhuis in te vullen is bijgesteld naar vijf plaatsen aangezien het Computerhuis niet in staat was voor deze tien plaatsen de begeleiding te bieden. Jaarverslag 2009

6 Educatie Kinderen tijdens Huiswerkklas HUISWERKKLAS Op dinsdag middag van uur wordt het Computerhuis door Divers gebruikt voor huiswerkbegeleiding. Tijdens deze uren kunnen jongeren, die op de basisschool of in de onderbouw van de middelbare school zitten, onder begeleiding hun huiswerk maken. Zo n 45 kinderen en jongeren hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. Naast de jongerenwerker van Divers begeleiden twee vrijwilligers van het Computerhuis de jongeren bij het maken van werkstukken en het zoeken van informatie op internet. MEDEWERKERS Certificaat uitreiking van de cursus Negen medewerkers zijn in 2009 met de educatie & emancipatie activiteiten actief geweest: CURSUSSEN In 2009 hebben we het cursusaanbod verder ontwikkeld. In totaal hebben we acht cursussen gegeven. Dit zijn er drie meer dan het jaar ervoor. Windows XP deel 1 is drie maal gegeven, Windows XP deel 2 twee maal en Picassa een maal. Naast bovenstaand cursusaanbod hebben we voor de eerste keer een training verzorgd voor de Wenergroep die door al de partijen goed is ontvangen. Deze cursus loopt tot begin maart In samenwerking met WAOO, Palet en Divers zijn we in het tweede gedeelte van het jaar gestart met een computercursus voor vrouwen. Deze cursus wordt eind februari 2010 afgerond. Beide cursussen zijn pilots die na afloop geëvalueerd worden. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden voor een vervolg. In samenwerking met Divers hebben we speciaal voor de Open-Koffie-Ochtend dames een workshop verzorgd waarin we zijn ingegaan op de mogelijkheden en gevaren van internet. Met het accent op het opvoedingsaspect. In totaal hebben 53 mensen een cursus gevolgd. Dit is een flinke toename te opzichtte van het jaar ervoor toen er 29 mensen een gebruik gemaakt hadden van ons aanbod.

7 & Participatie STAGEPLAATSEN In totaal hebben twee leerlingen stage gelopen binnen het Computerhuis. Zowel de MBO stagiaire ICT en de student Social Work hebben hun stagejaar in juni van dit afgerond. Voor het schooljaar hebben we besloten geen stagiaire aan te nemen. De begeleiding van stagiaires kost veel tijd en aangezien wij de keuze gemaakt hebben voor het jaar 2010 te werken aan organisatie- en kwaliteitsverbetering binnen het computerhuis, is hier momenteel geen ruimte voor. Stagiaire aan de slag SNUFFELSTAGE In 2009 hebben in totaal 2 leerlingen een snuffelstage gelopen bij het Computerhuis. Beide leerlingen hebben ervaring opgedaan in het onderhoud van computers. Aantal stagiaires en snuffelstage per opleiding in 2009 aantal opleiding, school & niveau 1 Assistent ICT-beheerder: ROC Eindhoven (MBO 2) 1 Sociaal Work MWD: Avans Hogelschool 2 Oriëntatie ICT: de Rietlanden (VSO) Jaarverslag 2009

8 Werkplaats COMPUTERS & ONDERDELEN Belangrijke activiteit van de vrijwilligers in de werkplaats is het nakijken en repareren van computers van klanten, meestal zijn dit buurtbewoners. Vaak gaat het hierbij om problemen met software maar als het nodig is worden, tegen kostprijs, ook onderdelen vervangen. In 2009 zijn er op de werkplaats 130 reparaties uitgevoerd. Dit zijn er 36 meer dan het jaar ervoor. Werkplaats Naast complete computers en laptops is er ook in 2009 een aardige hoeveelheid randapparatuur ( printers en monitoren) verkocht en is een grote groep mensen geholpen met computeronderdelen zoals kabels en andere kleine onderdelen. ONTWIKKELING & ONDERHOUD Het gehele Computerpark van het computerhuis word door een aantal vrijwilligers wekelijks onderhouden en gecontroleerd. Hiervoor word gebruik gemaakt van een aantal gratis tools die de computer op virussen en spyware controleren. In 2009 hebben we het onderhoud beter ingepland en hebben we duidelijke werkafspraken gemaakt. Dit maakte de computers een stuk gebruiksvriendelijker. Zowel vrijwilligers als andere gebruikers waren hier erg tevreden over. Verder wordt er gewerkt, door een vrijwillger, aan een database voor administratieve doeleinde. Klantgegevens, bezoekersaantallen maar ook facturen en reparaties worden allemaal in dit systeem ingevoerd. Voor de website was ook in 2009 veel aandacht. Er is gewerkt aan een opzet voor een nieuwe website met een content management systeem. Op de werkplaats worden computers e.a. die we krijgen via een schenking nagekeken en daar waar mogelijk klaar gemaakt voor de verkoop aan deelnemers van het Computerhuis. Naast onze diensten voor buurtbewoners kijken de vrijwilligers in de werkplaats ook onze eigen pc s na als dit nodig is. NIEUWE NAAM WEBSITE EN Vanaf eind 2009 zijn de website en de adressen gewijzigd in: Computerhuis.org

9 & Computers Ophalen van computers die naar India gaan SamSam Ict koppels in de wijk Het Project SamSam ict koppels in de wijk, speciaal opgezet voor ouderen,had het doel om ouderen in de thuissituatie te helpen met computerproblemen. Jammer genoeg heeft dit project geen doorgang gekregen in Voor dit project moesten we minimaal 8 vrijwilligers werven. Dit is niet gelukt waardoor we het project hebben moeten stoppen in mei COMPUTERS NAAR INDIA EN AFRIKA Eind 2007 zijn we van start gegaan met het opknappen van computers, die gebruikt gaan worden in India. Met de computers krijgen kinderen uit de laagste kasten de mogelijkheid om computeronderwijs te krijgen, wat op een andere manier niet mogelijk is. Ook in 2009 hebben we pc s klaargemaakt voor de Stichting Trying Dutchmen. Dertien stuks zijn ingescheept naar India. Naast bovenstaand project hebben we in 2009 ook een project in Afrika (kinderen in Kenia) gesponsord. Voor hen hebben we 14 pc s in orde gemaakt. NOG MEER ORGANISATIES GEHOLPEN Inloopschip: 2 computers Stichting Leergeld: 2 computers Gemeentelijke Sociale Dienst shertogenbosch: 2 computers Vluchtelingenwerk: 12 beeldschermen MEDEWERKERS In de werkplaats zijn in 2009 negen medewerkers actief geweest: 6 vrijwilligers 3 personen via sociale activering Aan het werk in de werkplaats Jaarverslag 2009

10 Geld Projectnaam Computerhuis Gestelse Buurt Projectnummer C Begroot Realisatie Verschil Projectperiode 2009 A B A-B Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Organisatiekosten Totaal lasten Baten Gemeente Den Bosch Opbrengsten Reintegratietrajecten Stg. Mooi Zo Goed Zo Totaal baten Saldo Baten/Lasten

11 & Middelen Sponsoren Gemeente s-hertogenbosch is met een subsidie van in 2009, de grootste subsidieverlener van het Computerhuis. Voor het jaar 2010 hebben wij, naast deze subsidie, in december nog extra subsidie toegezegd gekregen. Een andere aanvraag, voor eveneens 5.000, was eind 2009 nog in behandeling. Materiaal Van een financiële organisatie, die niet met naam genoemd wilde worden, hebben we eind laptops en 20 printers in ontvangst mogen nemen. Van de 50 laptops hebben we er 42 klaar kunnen maken en kunnen verkopen aan onze klanten. Van de basisschool de Cirkel hebben we 10 computers ontvangen. Verder hebben we van diverse particulieren veel bruikbaar materiaal mogen ontvangen. Geld Via bemiddeling van Mooi zo Goed zo hebben we eind 2009 van de Stichting Aanzet het mooie bedrag ontvangen van 7.376,67 voor de aanschaf van nieuwe computers. Voor al deze sponsoren geldt natuurlijk: Hartelijk dank voor uw steun! Stichting Sluyterman van Loo heeft in 2008 een subsidie toegekend van maximaal ,- voor de realisatie van het project SAMSAM ICT koppels in de wijk. Jammer genoeg lukte het in de beginfase van het project niet om voldoende vrijwilligers te werven. In overleg met Stichting Sluyterman van Loo is besloten het project tussentijds te beëindigen. De al gemaakte kosten voor dit project zijn nog wel vergoed. Jaarverslag 2009

12 Nu DE GROTE LIJN IN 2009 WERKEN AAN KWALITEITSVERBETERING In de loop van 2009 hebben verschillende mensen enthousiast gereageerd op een mogelijke functie binnen het bestuur van Humanitas voor de afdeling Den Bosch. De betrokkenen bij het Compterhuis zijn erg blij met deze ontwikkeling en zien volop mogelijkheden om de organisatie en werkwijze in samenwerking met het bestuur te gaan verbeteren. Hier is dit jaar al een start meegemaakt. In het najaar van 2009 heeft het districtsbestuur aan de afdeling s-hertogenbosch i.o. opdracht gegeven om een meerjarenplan voor het Computerhuis op te stellen. Met de vraag om daarbij met name: - de huidige situatie in kaart te brengen en te evalueren. Vooral ook met aandacht voor het aanbod aan activiteiten, de huidige vrijwilligers bezetting, de organisatiestructuur en de financiële situatie - op basis daarvan een visie te formuleren ten aanzien van de toekomstige doelgroepen en activiteiten, de gewenste samenwerkingsverbanden, de benodigde organisatie (zowel wat betreft structuur als bezetting) en een sluitend financieel plan - aan te geven wat de meest noodzakelijke stappen voor het komende jaar zijn. Kortom, we hebben 2009 gebruikt om de organisatie binnen en rondom het Computerhuis in kaart te brengen. Een pas op de plaats die nodig is om bewuste en weloverwogen keuzes voor de toekomst te maken. Wat hebben we al gedaan: We hebben een opzet gemaakt voor een aangepaste organisatiestructuur met een vrijwilligerscoördinator per team. Deze structuur is deels doorgevoerd, maar verdere ontwikkeling hiervan is nog wel gewenst. Een belangrijke stap voor de toekomst is de inbedding van het Computerhuis binnen de Brede Bossche School. Hierover is in 2009 uitvoerig gesproken op allerlei niveaus. Eind 2009 waren we zover dat we met de betrokken partners in gesprek waren over het tekenen van het convenant. In 2010 zal hier een beslissing op genomen worden. De begroting en realisatie 2009 en de resultaten van voorgaande jaren zijn grondig geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten is er een verzoek om structurele verhoging van de jaarlijkse subsidie ingediend bij de gemeente. In het najaar heeft de gemeenteraad besloten extra toe te willen kennen. MEDEWERKERGROEP 27 medewerkers hebben zich in totaal in 2009 voor het Computerhuis ingezet, waarvan 24 vrijwilligers. Zeven nieuwe medewerkers zijn in 2009 gestart. Van vijf medewerkers is in hetzelfde jaar afscheid genomen. Het totaal aantal actieve medewerkers bedroeg hierdoor op 31 december 19.

13 & Straks AFDELINGBESTUUR DEN BOSCH In 2010 zal het bestuur in oprichting van de afdeling s-hertogenbosch officieel benoemd worden. CONVENANT PARTNER BBS In 2010 hopen we convenantpartner te worden in de BBS Nieuw Zuid. Kwaliteitsverbetering Computerhuis In 2010 zetten we de ingeslagen weg naar kwaliteitsverbetering door en willen het volgende bereiken: - Sluitende exploitatie - Goede organisatie structuur - Duidelijke werkwijzen CURSUSAANBOD Naast de cursussen die we al verzorgen willen we in 2010 Windows7 en Office gaan geven. We onderzoeken de mogelijkheden om door te gaan met de cursus voor vrouwen en de samenwerking met de Weenergroep. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we voor een partner in de BBS een cursus opzetten. Werving vrijwillgers (uit de wijk) Binnen het Computerhuis zijn momenteel zo n 20 vrijwillgers actief. Voor een aantal activiteiten zijn we dringend opzoek naar nieuwe vrijwilligers. Al eerder in het verslag noemden we het gebrek aan vrijwilligers voor de jongeren inloop. Daarnaast is de functie van vrijwilligers coördinator werkplaats nog niet ingevuld. Beide hopen we het eerste kwartaal van 2010 in te vullen. We zullen dan ook flink investeren op dit gebied wat betreft de PR. Onze voorkeur gaat er naar uit om hiervoor mensen uit de wijk te werven. Nieuw aanbod voor jongeren In 2010 gaan we starten met een nieuw aanbod tijdens de jongereninloop. Onder begeleiding van onze vrijwilligers kunnen de kinderen actief aan de gang met de WII. We schaffen naast de WII een beamer aan en een scherm zodat er op grootbeeldformaat gespeeld kan worden met elkaar. Nieuwe pc s en verbetering netwerk Om cursussen te kunnen bieden waar vraag naar is en om bij te tijd te blijven voor de jongeren hebben we nieuwe pc s nodig. De cijfers van de bezoeker aantallen tijdens de jongereninloop zeggen voldoende. Het spelaanbod van ons is erg verouderd. De pc s voldoen niet meer aan de eis van de software die we willen gebruiken. Om al de gebruikers goede toegang te geven naar internet is nieuwe netwerkarchitectuur nodig. In 2010 willen we investeren in het vernieuwen van het netwerkapparatuur. Nieuwe Website In 2010 lanceren we de nieuwe website met een content management systeem. Jaarverslag 2009

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

En natuurlijk zijn er ook veel ontwikkelingen geweest in 2011 rondom de Brede Bossche School, waarover wij u in dit verslag verder informeren.

En natuurlijk zijn er ook veel ontwikkelingen geweest in 2011 rondom de Brede Bossche School, waarover wij u in dit verslag verder informeren. JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Humanitas... 4 Missie Humanitas... 4 Actuele ontwikkelingen in de vereniging... 5 Humanitas afdeling s-hertogenbosch... 5 Humanitas Computerhuis... 6 De missie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7

Jaarverslag Stichting Leergeld Westbetuwe. Blad 1 van 7 Jaarverslag 2016 Stichting Leergeld Westbetuwe Blad 1 van 7 Van de voorzitter Meedoen en niet buitengesloten voelen; dat is ons motto! In 2016 hebben de vrijwilligers van Leergeld West Betuwe weer meer

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

HELPENDE HANDEN DORDRECHT

HELPENDE HANDEN DORDRECHT NIEUWSBRIEF Jaargang 4, nummer 13 HELPENDE HANDEN DORDRECHT Stand van zaken: In de afgelopen periode viel 2 e Pinksterdag en dit was de laatste vrije dag tot aan de zomerperiode. Voor de leerlingen jammer

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2010

Jaarverslag activiteiten 2010 Jaarverslag activiteiten 2010 Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0 Stage verslag 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam Versie 1.0 Pagina 0 Inhoudsopgave Opdracht 1 het stage bedrijf... 2 A beschrijving van het bedrijf... 2 B geschiedenis van het bedrijf... 2 C een plattegrond...

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens

Jaarverslag 2012. christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Jaarverslag 2012 christelijke jongeren enthousiast maken om zich actief in te zetten voor de medemens Ede, juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Horizonjaar ROC Menso Alting College... 4 Netwerk Dien

Nadere informatie

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE

STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE STICHTING LEERGELD LELYSTAD JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Pagina 3 DOELSTELLING Pagina 4 BESTUUR en ORGANISATIE Pagina 4 WERKWIJZE ACTIVITEITEN 2016 FINANCIEEL OVERZICHT HET JAAR 2016 BEGROTING

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies:

Onderzoek MaS 2.0. Samenvatting en conclusies: Onderzoek MaS 2.0 De vrijwilligerscentrale heeft in september 2013 een onderzoek laten uitvoeren door een MBO student marketing medewerker bij de huidige stage bieders, waarbij gevraagd is naar de bevindingen

Nadere informatie

Aanvraag Erkend leerbedrijf Calibris

Aanvraag Erkend leerbedrijf Calibris Aanvraag Erkend leerbedrijf Calibris Handleiding Oktober 2010 Waarom erkenning? Als u mbo-studenten van opleidingen in de Zorg, Welzijn of Sport wilt opleiden, moet u als organisatie erkend leerbedrijf

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu

Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu Jaarverslag 2012 Stichting Fairchance.nu ALGEMEEN ONZE MISSIE DONATIES & SPONSORING ACTIVITEITEN & PROJECTEN FINANCIEEL VERSLAG 2012 BELEIDSPLAN & BEGROTING 2012 ALGEMEEN Stichting Fairchance.nu is opgericht

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag

College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus AM Venray. Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Sanne Bloemen Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 26 oktober 2016 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Op 28 september 2015 is Stichting Leergeld

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt

Culturele en Maatschappelijke Vorming. CMV voltijd de opleiding en het werkveld.... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming CMV voltijd de opleiding en het werkveld... van mensen zonder werk ondernemers maakt Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) voltijd Samenleven in buurt en stad,

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs Jaarverslag 2014 Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Contactpersoon: Linda Rook (voorzitter) T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2015 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2015 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2014, 2015 en 2016

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2014 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Saldo Bank 1.034 7.012 Spaarrekening 126.138 130.964 Kasgeld

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX SAMENVATTING JAARVERSLAG 2015 STICHTING VAMEX TERUGBLIK De laatste drie jaar is er sprake van een stabilisatie van de examenaantallen. Ook in 2015 gaat het om in totaal ongeveer 26.000 examens. In de periode

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt 7. Sliedrecht, 20 mei Voortgang Home Start RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt 7 Sliedrecht, 20 mei 2005 Onderwerp: Voortgang Home Start Home-Start algemeen. Home-Start is een programma dat ondersteuning, praktische hulp en

Nadere informatie

ESPANOR Informatie projecten (2014)

ESPANOR Informatie projecten (2014) ESPANOR Informatie projecten (2014) Pre-schoolonderwijs Met haar pre-schoolonderwijs programma wil ESPANOR kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op het basisonderwijs en de Bijbelse boodschap aan hen meegeven.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur

JAARVERSLAG 2016 Algemeen Het bestuur JAARVERSLAG 2016 Algemeen In september 2000 opende 't Paradies met als algemene beleidsdoelstelling: door een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, de senioren ondersteunen in

Nadere informatie

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht.

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat op 28 september 2015 de Stichting Leergeld Venray notarieel is opgericht. College van Burgemeester en Wethouders t.a.v. Mevr. Ida Hellebrekers Postbus 500 5800 AM Venray Venray: 21 oktober 2015 Betreft: subsidieaanvraag Geachte college, Met enige trots kunnen wij u mededelen

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

09UIT

09UIT gemeente Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 3 1 12 DZ SCHIEDAM T010219 11 11 Aan de gemeenteraad van Schiedam UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDERWERP tussenrapportage

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017

Beleidsplan Stichting Hartslag Best 2017 Inhoud De situatie op 1 januari 2017... 2 Doelstelling Stichting Hartslag Best... 3 Uitwerking doelstelling... 3 Financiën... 4 Tot slot... 7 1 De situatie op 1 januari 2017 In de gemeente Best zijn volgens

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg

Jaarrekening 2016 van Tanzania Stichting Tilburg Bewust actief in Tilburg en in Same Jaarrekening van Tanzania Stichting Tilburg Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl

Nadere informatie

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000.

Deze begroting 2014 laat een verwacht positief resultaat zien van 19.000. BEGROTING 2014 INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2014. In deze begroting zijn de jaarplannen per gemeente financieel vertaald. Samen vormen deze documenten de basis

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1 Regeling 4. Activiteitenplan HCCHaaglanden 2011 2 HOOFDSTUK 1 ACTIVITEITEN FINANCIERING HOOFDSTUK 2

Inhoudsopgave. 1.1 Regeling 4. Activiteitenplan HCCHaaglanden 2011 2 HOOFDSTUK 1 ACTIVITEITEN FINANCIERING HOOFDSTUK 2 HHHHH Inhoudsopgave I N L E I D I N G 3 HOOFDSTUK 1 ACTIVITEITEN FINANCIERING 1.1 Regeling 4 HOOFDSTUK 2 JAARLIJKSE ACTIVITEITEN 2.1 Delft 5 2.2 Den Haag 5 2.3 Leidschendam (Nieuw) 5 2.4 Voorburg 6 2.5

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice.

Vooraf. De uitgaven over 2015 betreffen: voor 85% ( ,--) uitgaven aan de doelgroep voor 15% ( ,--) de kosten van de backoffice. JAARREKENING 2015 Vooraf Separaat aan de jaarrekening 2015 is een jaarverslag 2015 opgesteld, waarin uitvoerig wordt ingegaan op de ondernomen activiteiten, de werkzaamheden, de doelgroep, de aantallen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Humanitas Computerhuis Coördinator: Anita de Gier Jac. Van Looystraat 5 5216 SB s-hertogenbosch T algemeen 073-8511456 T werkplaats 073-8511457 info@computerhuis.org www.computerhuis.org

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten.

2013 is een relatief rustig jaar geweest wat in het teken stond van consolideren en de basis leggen voor ondersteuning van toekomstige projecten. Jaarverslag 2013 Voorwoord Na een voorspoedig verlopen 2013 is het tijd om de balans op te maken. Nederland had in 2013 te maken met vergaande bezuinigingen, oplopende werkloosheidcijfers, teruglopende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

JAARVERSLAG vanaf 6 oktober 2016 STICHTING DORPSKERK SPANKEREN

JAARVERSLAG vanaf 6 oktober 2016 STICHTING DORPSKERK SPANKEREN STICHTING DORPSKERK SPANKEREN Postadres: Overweg 5, 6956 AE Spankeren www.stichtingdorpskerkspankeren.nl info@stichtingdorpskerkspankeren.nl JAARVERSLAG 2016 vanaf 6 oktober 2016 Bankrekeningnummer: NL

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2009

Jaarverslag activiteiten 2009 Jaarverslag activiteiten 2009 Slotconcert Muziekcentrum 12 juni: de zaal stroomt vol met publiek uit Woensel West Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De

Nadere informatie

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende

Het intensieve contact komt de onderlinge beeldvorming ten goede. De helft van de deelnemende Samen Online is een basiscomputer- of tabletcursus voor ouderen, van 'hoe zet je een computer aan' tot 'hoe verstuur je een e-mail'. Wat Samen Online onderscheidt van andere cursussen zijn de docenten:

Nadere informatie

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties

Start tweede lesperiode. Succesvolle Open dagen. Grote belangstelling voor de. Tabletcursussen. Evaluaties 2013 NUMMER 2 Nieuwsbrief November 2013 Start tweede lesperiode In dit nummer 1 Start tweede lesperiode 1 Succesvolle Open dagen 1 Grote belangstelling Tabletcursussen 1 Evaluaties 2 LesOpMaat 2 Workshops

Nadere informatie

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE

INLEIDING. In dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af van hetgeen in 2014 is neergezet om aan de missie te voldoen. ORGANISATIE EN FORMATIE J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 S T I C H T I N G K R I N G LO O P C E N T R U M G O R I N C H E M INLEIDING Stichting Kringloopcentrum Gorinchem, verder te noemen KCG heeft als missie het tegengaan van

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005)

Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005) Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005) Humanitas- school voor vrijwilligers Initiatiefgroep Internationale

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014

Samen voor Same. Financiële verantwoording. Subsidiejaar 2014 Samen voor Same Financiële verantwoording Subsidiejaar Stedenband Tilburg Same Tanzania Beneluxlaan 74 5042 WS Tilburg tel. (013) 7200820 E-mail. info@tilburgtanzania.nl www.tilburgtanzania.nl Tilburg,

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel

Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Vrijwillige inzet in gemeente Bladel Onderzoeksrapport over vrijwilligerswerk Auteur(s) Datum MOVISIE Vanessa Zondag Utrecht, 12 mei 2010 Utrecht, 12 mei 2010 * Vrijwillige inzet in gemeente Bladel 1 MOVISIE

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe

Nieuwsbrief. Stuw Platform Overbetuwe Nieuwsbrief Editie 4 Januari 2014 INHOUD: * Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief * Verhalenvertelgroep: een winter vol verhalen * Computercursussen 2014 * Goed voornemen 2014: BEWEGEN!!!! * GelrePas:

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017

Beleidsplan 2015-2017 Beleidsplan 2015-2017 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Kernprincipes 3. Beleid 3.1 Te verrichten werkzaamheden 3.2 Werving en beheer van gelden 3.3 Vermogen van de instelling 3.4 Bestedingsbeleid 3.5

Nadere informatie

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen Het jaar 2012 in beeld. Verslag van 2012 Stichting Kwaliteit door iedereen Voor u ligt ons jaarverslag en ons financiële verslag over 2012. De stichting Kwaliteit door iedereen heeft als hoofddoel het

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Krajicek sportclubs Organisatie: Richard Krajicek Foundation (RKF) Contactpersoon: heer Chris Kaper Contactpersoon 2: mevrouw Jamila Laoukili Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015

fil'l1ba \Q,\ MARIMBAZUIN 13 november 2015 fil'l1ba PC School voor Dalton onderwijs Steenovenstraat 2 5402 HM Uden T 0413-33 0165 E mai @ :1cmarirnba.nl I www.pcrnarimba.n MARIMBAZUIN 13 november 2015 De J' \Q,\ van Willem, directeur a.i. Na de

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit

1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag. 4. Public Relations. 5. Extra activiteit JAARVERSLAG 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Doel van Buurtbemiddeling 1.2 Werkwijze 1.3 Over dit jaarverslag 2. Resultaten Buurtbemiddeling in cijfers 2.1 Aantal meldingen 2.2 Aard van het conflict

Nadere informatie

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr:

Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente Haarlem in schooljaar ' BBV nr: Informatienota Onderwerp Voortgangsrapportage : De kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie in de gemeente BBV nr: 2016/450120 1. Inleiding De gemeente Haarlem is sinds de inwerkingtreding van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer

Nieuwsbrief. LesOpMaat (Computerles bij u thuis) medewerkers. Start nieuwe lesseizoen. Open Dagen. Augustus 2013. In dit nummer 2013 NUMMER 1 Nieuwsbrief Augustus 2013 In dit nummer 1 LesOpMaat 1 Start nieuwe lesseizoen 1 Open Dagen 2 Facebook pagina 2 Nadere informatie en aanmelden 3 Cursusaanbod 4 Workshops najaar 2013 5 Workshops

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015)

VVE beleidsplan. (versie 1.2 /februari 2015) VVE beleidsplan (versie 1.2 /februari 2015) Voorwoord Voor u ligt het eerste VVE beleidsplan van Peuterspeelzaal Kip Kakel. Hierin staat beschreven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan de voor

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 34 26 mei 2016 INHOUD: Actieve ouders gezocht. Wie helpt mee boeken plastificeren? Sportdag Sponsor gezocht Wenmiddag / ochtend Typecursus

Nadere informatie