Samenvatting dossiers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting dossiers"

Transcriptie

1 Samenvatting dossiers KIM (start 2013 Q4) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Kennis. Een man is van mening dat de schulddienstverlening van Zaanstad niet adequaat gereageerd heeft bij een dreigende schuldensituatie. De ombudsman stelt vragen aan de gemeente. De reactie biedt geen verdere aanknopingspunten voor een onderzoek en het dossier wordt gesloten. KIM (start 2014 Q3) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling KCC Vergunningen en Voorzieningen en de afdeling Bestuur en Managementondersteuning. Een man beschikt in 2013 over een aantal bezoekersvergunningen waarmee zijn bezoek tegen een gereduceerd tarief bij hem in de straat kan parkeren. Eind 2013 heeft hij nog tien van deze kraskaarten over. De man ontvangt in oktober 2013 een algemene bewonersbrief van de afdeling Klantcontact Vergunningen waarin staat dat de gemeente ongebruikte bezoekersvergunningen aan het einde van het jaar niet terugneemt. Naar aanleiding van deze brief gooit de man de ongebruikte kraskaarten weg. In een artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 20 februari 2014 komt de gemeente hierop terug, omruilen blijkt toch mogelijk. De man stuurt op 24 februari 2014 een brief naar wethouder D. Straat waarin hij zijn beklag doet over de gang van zaken. Wanneer hij geen antwoord krijgt, stuurt hij op 14 april 2014 een rappel. Ook daar reageert de wethouder niet op. De man dient op 10 juni 2014 een klacht in bij de gemeente. De afdeling Bestuur en Managementondersteuning zou de klacht in behandeling moeten nemen, maar de man ontvangt geen reactie. De gemeente stuurt hem wel op 28 juli 2014 een algemene bewonersbrief waarin staat dat is besloten dat overgebleven kraskaarten uit 2013 alsnog kunnen worden omgeruild. Iedereen die in 2013 kraskaarten heeft aangevraagd krijgt vijf gratis kaarten. De mogelijkheid om kraskaarten om te ruilen bij de balie komt daarmee te vervallen. De man wendt zich op 5 augustus 2014 tot de ombudsman. Hij kan zich niet vinden in het feit dat hij nooit antwoord op zijn brieven aan de wethouder heeft ontvangen. Evenmin is zijn klacht in behandeling genomen. De ombudsman legt het relaas van de man op 11 augustus 2014 aan de gemeente voor. Ook de ombudsman krijgt geen antwoord ondanks een op 16 oktober, 29 oktober en 27 november De ombudsman besluit een collectief intervisiegesprek te houden. Het gesprek vindt plaats op 2 april De man zelf is verhinderd maar zijn partner is aanwezig. Van de zijde van de gemeente zijn aanwezig de Directeur Openbare Ruimte, Veiligheid en Dienstverlening, het afdelingshoofd KCC Vergunningen en Voorzieningen en een van de klachtencoördinatoren. De gemeente erkent dat alles is misgelopen wat kon mislopen in deze zaak. De oorzaak van het feit dat de man geen antwoord van de gemeente had ontvangen, komt doordat de afdelingen Beleid en Uitvoering in de veronderstelling waren dat de andere afdeling de brieven van de man zou beantwoorden. Hetzelfde was aan de hand bij de klachtencoördinatoren. De een dacht dat de ander de klacht van de man zou afhandelen. De gemeente zegt toe de afstemming tussen beide afdelingen en de klachtencoördinatoren te zullen verbeteren. Vastgesteld wordt dat de zaak niet zo uit de hand had hoeven lopen als de gemeente in een vroeg stadium gewoon telefonisch contact met de man had opgenomen. KIM (start 2014 Q4) Een man wendt zich tot de ombudsman omdat het hem niet lukt onder meer vanwege schulden - om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering. Dit verzoek heeft dus betrekking op de afdeling Uitkeringen. De ombudsman informeert bij de gemeente die laat weten dat de man niet bekend is bij schulddienstverlening. Volgens de gemeente had de man tot voor kort wel een WWB-uitkering. De uitkering is opgeschort omdat door de afdeling

2 Burgerzaken is opgeroepen in verband met een periodieke controle briefadres, maar hij niet op de afspraak is verschenen. Ook op verzoeken om terug te bellen heeft de man volgens de gemeente niet gereageerd. Zijn briefadres is hierdoor komen te vervallen. Nu hij niet meer staat ingeschreven, is de betaling van zijn uitkering eerst opgeschort en uiteindelijke beëindigd. Het bezwaarschrift van de man is vanwege een niet verschoonbare overschrijding niet-ontvankelijk verklaard. De ombudsman ziet geen aanleiding onderzoek te doen als blijkt dat de man een advocaat heeft die voor zijn belangen opkomt. De ombudsman sluit het dossier. KIM (start 2014 Q4) Dit verzoek gaat over de afdeling Uitkeringen. Een man uit Zaanstad komt op het spreekuur van de ombudsman en vertelt dat zijn gezinsinkomen minder is dan een bijstandsuitkering. Hij ontvangt een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) in aanvulling op het inkomen van zijn echtgenote. De gemeente gaat bij de berekening uit van de bruto grondslag waardoor het gezamenlijk inkomen onder het wettelijk sociaal inkomen ligt. De gemeente is bereid om ondanks het door de man ingestelde beroep tegen de beslissing op bezwaar met hem in gesprek te gaan in een poging de zitting ter voorkomen. De gemeente verandert de berekening na het gesprek enigszins, maar blijft op het standpunt dat de Ioaz geen netto inkomensgarantie inhoudt. Ook blijft er verschil van mening over het feit of de gemeente de algemene heffingskorting mag aftrekken van de netto grondslag van de Ioaz, nu de Ioaz deze korting niet als inkomen beschouwt. In overleg met de man wordt besloten dat de Ombudsman het dossier sluit in afwachting van de uitspraak van de rechter. KIM (start 2015 Q1) Ook dit verzoek gaat over de afdeling Uitkeringen. Een man wendt zich tot de ombudsman omdat hij vindt dat de gemeente de beslagvrije voet onjuist hanteert bij een beslaglegging op zijn uitkering van de gemeente. Hij heeft hierover een klacht ingediend bij de gemeente maar kan zich niet vinden in het antwoord. De gemeente laat de ombudsman weten dat zij slechts uitvoering geven aan het beslag en dat de man zich moet wenden tot de beslaglegger. Helaas is deze informatie niet aan hem gegeven in de klachtafdoeningsbrief. Inmiddels heeft de gemeente ook een vordering op de man en deze is preferent. De gemeente zal met de man overleggen over de wijze waarop deze vordering wordt terugbetaald rekening houdend met de beslagvrije voet. De man laat de ombudsman weten dat hij het niet eens is met de wijze waarop de gemeente dat doet en dat hij tegen zijn laatste uitkeringsspecificatie in bezwaar is gegaan. Dit is voor de ombudsman aanleiding het dossier te sluiten omdat de eerst de beslissing op bezwaar moet afwachten. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek handelt over de afdeling Vergunningen, sector Klantcontact. Een man woont in de nabijheid van het Burgemeester In t Veldpark. In het park worden op gezette tijden evenementen gehouden. Op 19 juli 2014 was er een muziekfestival. De man is daar niet op tegen maar heeft wel bezwaar tegen de geluidssterkte op festivalniveau. Met deuren en ramen gesloten is het moeilijk binnenskamers een gesprek te voeren. Hij schrijft de gemeente op 25 juli 2014 een brief met vragen omtrent de geluidsnormen en de naleving van de vergunningvoorwaarden etc. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging met de mededeling dat hij binnen zes weken een reactie kan verwachten. Wanneer de man na vier maanden nog geen reactie heeft ontvangen, stuurt hij op 20 november 2014 via het webformulier op de website een rappel. De gemeente stuurt opnieuw een ontvangstbevestiging dat hij binnen zes weken een reactie kan verwachten. Dit valt verkeerd bij de man. Hij volgt zijn klacht via het zaakvolgsysteem. Daarin ziet hij dat zijn klacht volgens de gemeente binnen de standaard

3 doorlooptermijn op 5 januari 2015 is afgehandeld. De gemeente heeft echter nimmer op zijn brief gereageerd. Hij legt de zaak op 15 januari 2015 aan de ombudsman voor. De ombudsman vraagt de klachtencoördinatoren om een reactie. Opnieuw reageert de gemeente niet. Pas na twee rappellen beantwoordt de gemeente de brief van de man op 10 april De ombudsman stelt vast dat de gemeente meer dan 8 maanden nodig had om de brief van de man te beantwoorden. De man laat weten genoegen te nemen met het antwoord. De ombudsman sluit het dossier. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek gaat over de afdeling Straattoezicht. In mei 2014 wil een vrouw een tasje met wat papieren in de ondergrondse vuilcontainer bij haar woning aanbieden. De klep van het apparaat weigert dienst. Zij zet het tasje naast de container in de verwachting dat het door HVC wordt meegenomen. Op dat moment was de vrouw zich niet van bewust dat men zijn vuilnis weer mee naar huis moeten nemen als het afvalmiddel defect is. Zij schrikt wanneer de gemeente haar de verwijderingskosten van 127,- in rekening brengt. Zij betaalt de boete maar kan zich dit eigenlijk niet veroorloven aangezien zij alleen AOW ontvangt. Op 19 januari 2015 leest zij een groot artikel over de ombudsman in de regionale krant Zaanstreek. Zij leest dat na tussenkomst van de ombudsman een aantal boetes voor verkeerd aangeboden huisvuil ongedaan is gemaakt. Dit is voor de vrouw aanleiding om het spreekuur van de ombudsman te bezoeken. De ombudsman legt de zaak aan gemeente voor. De gemeente bekijkt de zaak opnieuw maar ziet geen aanleiding om de boete terug te betalen. De gemeente laat de vrouw weten dat afval nooit naast het inzamelmiddel mag worden achtergelaten. Daar komt bij dat de vrouw de gemeente niet heeft opgebeld om melding te maken van een kapotte klep. De ombudsman sluit het dossier omdat hij geen steekhoudende argumenten heeft om de gemeente op andere gedachten te brengen. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Straattoezicht. Een man parkeert zijn auto, betaalt parkeerbelasting en legt het betaalbewijs achter de voorruit. Toch treft hij een naheffingsaanslag achter de ruitenwisser wanneer hij bij zijn auto terugkomt. De parkeercontroleur had het betaalbewijs niet zien liggen. De volgende dag neemt de man telefonisch contact op met de gemeente. Hij wil een en ander graag direct rechtzetten en voorkomen dat hij een omslachtige bezwaarschriftprocedure moet voeren. De medewerker die hij spreekt laat hem weten dat hij de boete moet afwachten en vervolgens bezwaar moet aantekenen. De man kan zich niet vinden in deze bureaucratische opstelling. Hij wendt zich tot de ombudsman. De ombudsman informeert bij de gemeente. Hij krijgt antwoord van de Teamleider Parkeren. De teamleider laat weten dat de naheffingsaanslag op vertoon van een geldig betaalbewijs ongedaan gemaakt had kunnen worden omdat de aanslag nog niet was doorgezet naar de sector Belastingen. De man had zijn relaas kort op papier moeten zetten en samen met een kopie van het betalingsbewijs moeten overleggen. Uit deze reactie blijkt dat de bezwaarschriftprocedure voorkomen had kunnen worden maar dat de man verkeerd is voorgelicht. De naheffingsaanslag is inmiddels in bezwaar ongedaan gemaakt. De ombudsman stelt de teamleider op de hoogte van bevindingen van de man om hem in de gelegenheid te stellen de instructies aan de medewerkers van het callcenter zo nodig aan te passen. KIM (start 2015 Q1) Een vrouw wendt zicht tot de ombudsman met een klacht over de afdeling Werk, Participatie & Inkomen. Tot februari ontving zij een aanvullende bijstandsuitkering op haar ww-uitkering. In februari ontving zij door een verrekening maar 250,-. Als gevolg daarvan kan zij haar vaste lasten niet eens betalen. Zij verneemt dat zij ook in maart maar heel weinig zal ontvangen. Zij wil graag een betalingsregeling. Eerst gaat zij naar het Juridisch Loket die haar

4 naar de ombudsman verwijst. De ombudsman neemt contact op met de gemeente die vervolgens een betalingsregeling met de vrouw treft waarmee zij in eerste instantie tevreden is. Niet tevreden is zij over het feit dat de gemeente zonder enige aankondiging veel minder dan gebruikelijk naar haar had overgemaakt. De medewerker van de gemeente die zij sprak, zei dat zij maar geld bij vrienden of kennissen moest lenen. De vrouw belt niet veel later opnieuw met de ombudsman omdat zij toch de huur niet kan betalen. Wanneer de gemeente hiervoor een passende oplossing vindt, sluit de ombudsman het dossier. KIM (start 2015 Q1) Een man schrijft naar de Nationale Ombudsman en kaart een probleem aan met de Rijksbelastingdienst. Omdat volgens hem zijn probleem is veroorzaakt door de gemeente Zaanstad die de gemeentelijke basisadministratie beheert, stuurt de Nationale Ombudsman zijn klacht door naar de Gemeentelijke Ombudsman. De man is in 2012 gescheiden en leeft na zijn scheiding op straat. In 2014 koopt hij een woning, schrijft zich in bij de gemeente en doet over meerdere jaren belastingaangifte. Uit de informatie van de man wordt niet duidelijk wat hij de gemeente verwijt. Hij schrijft een klacht te hebben ingediend, maar ondanks meerdere verzoeken kopieën op te sturen of contact op te nemen ontvangt de ombudsman geen reactie van de man. Omdat onvoldoende duidelijk is wat er aan de hand is en bij wie de man een klacht heeft ingediend, kan de ombudsman niets voor de man betekenen. KIM (start 2015 Q1) Dit verzoek gaat over de afdeling Heffing en Invordering. Een vrouw vult een aanvraagformulier in op de internetsite van de gemeente voor een omgevingsvergunning. Een dag later bedenkt zij zich en wil de aanvraag intrekken. Aangezien de website geen mogelijkheid biedt om de aanvraag weer in te trekken, neemt zij telefonisch contact op met de gemeente om de aanvraag te annuleren. Enige tijd later ontvangt zij een nota van de gemeente voor de legeskosten voor de buiten behandelingstelling van de aanvraag. Zij neemt contact op met de gemeente en verneemt dat de telefonische annulering niet (tijdig) is doorgegeven aan de juiste afdeling. De ombudsman verwijst haar naar de voorliggende klachtenvoorziening om de gemeente in de gelegenheid te stellen eerst zelf nog op de klacht te reageren. KIM26818 (start 2015 Q1) Dit verzoek heeft betrekking op HVC en de afdeling Bedrijvigheid en Omgeving. Een vrouw ondervindt overlast van een groot aantal containers die omwonenden bij haar voor de deur zetten. Het officiële afvalinzamelpunt is verderop in de straat maar men vindt dat te ver lopen. De vrouw doet hiervan voor het eerst in augustus 2014 melding bij de gemeente en vervolgens ook in oktober De gemeente verwijst haar naar HVC. De vrouw volgt dit advies op maar het probleem wordt daarmee niet opgelost. De vrouw wendt zich tot de ombudsman voor die het relaas aan de gemeente voorlegt. De gemeente laat weten dat de eerste melding van de vrouw niet op de juiste plek binnen de gemeente in behandeling is genomen. De gemeente heeft de vrouw naar HVC verwezen omdat één van de oorzaken van het probleem op dat moment daar lag. Naar aanleiding van een volgende melding heeft Handhaving de melding meegenomen in de controleronde. Toen de ronde werd uitgevoerd, werd er op dat moment niets vreemds aangetroffen. De gemeente heeft begin maart 2015 een bewonersbrief met de spelregels naar omwonenden gestuurd. Na verzenden van die brief leegt HVC de fout geplaatste containers nog wel, maar plaatst deze terug op de toegewezen locatie. In de weken daarna zal HVC de containers die nog steeds op de foute locatie worden geplaatst van een label voorzien. De container wordt hierbij geleegd en teruggezet op de goede locatie. Deze werkwijze wordt gedurende vier weken gevolgd. In de vierde week bezorgt de gemeente een brief aan de omwonenden dat vanaf dat moment alleen containers worden geleegd die op

5 de juiste aanbiedplaats staan aangeboden. Indien er daarna nog containers op de verkeerde locatie worden geplaatst, zal er handhavend worden opgetreden door de gemeente. Aangezien de gemeente serieus bezig is om het probleem op te lossen, sluit de ombudsman het dossier. Hij stelt de vrouw voor om weer contact met de ombudsman op te nemen als de problemen na zes weken nog niet zijn opgelost. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Toegang A. Een man bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Hij heeft een schuld van 145,- bij zijn energieleverancier. De schuld dateert uit De man bestrijdt de vordering. Hij zoekt hulp bij het opstellen van een brief waarin hij bezwaar wil aantekenen tegen de vordering. In eerste instantie gaat hij naar het Juridisch Loket dat hem naar het Sociaal Wijkteam bij hem in de buurt verwijst. Hij gaat daar naar toe maar dit Sociaal Wijkteam verwijst hem naar een ander Sociaal Wijkteam. Uiteindelijk moet hij toch weer bij het eerste Sociaal Wijkteam zijn waar hij begon. De medewerker van het Sociaal Wijkteam zegt dat hij in de schuldsanering moet. De man kan zich daar helemaal niet in vinden. Hij vreest van de regen in de drup te komen. Hij betaalt de schuld aan de energieleverancier en wil een klacht indienen over de medewerker van het Sociaal Wijkteam. De ombudsman laat de man weten dat hij eerst zelf een klacht over het Sociaal Wijkteam bij het Sociaal Wijkteam of de gemeente moet indienen aangezien de ombudsman een tweedelijns klachtinstelling is. De man zegt dat hij dat zal doen. KIM (2015 Q2) Een man bezoekt het spreekuur van de ombudsman. Het gaat over het Sociaal Wijkteam Noord/Kogerveld (afdeling Toegang B) en de afdeling Uitkeringen. Hij vindt dat het Sociaal Wijkteam hem onvoldoende helpt met zijn problemen. Daarnaast wil hij een ander contactpersoon bij de afdeling Uitkeringen. De man voelt zich ook gediscrimineerd. Bij een van zijn laatste bezoeken bij het Sociaal Wijkteam heeft hij zichzelf met een mes verwond. De ombudsman vraagt bij de gemeente aandacht voor de hulpvraag van de man. Drie weken later organiseert de gemeente een gesprek met de man, een medewerker van Bureau Discriminatie zaken en een medewerker van PsyQ waar de man onder behandeling is. Besproken wordt hoe de man passende ondersteuning vanuit het wijkteam kan krijgen. De man krijgt een nieuwe casemanager op het gebied van sociaal juridische dienstverlening. Ook worden er afspraken gemaakt hoe te handelen als de spanningen bij de man weer oplopen. De man gaat akkoord met de afspraken. De ombudsman ziet geen aanleiding om verder onderzoek te doen en sluit het dossier. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. Uit privacyoverwegingen, licht de ombudsman deze zaak niet verder toe. KIM (2015 Q2) De wijk waar een man in Koog aan de Zaan woont wordt opnieuw bestraat. In verband met de werkzaamheden zijn er een tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd. De man parkeert daar zijn auto maar krijgt desondanks een parkeerboete van 97,-. Wanneer hij contact met de afdeling Straattoezicht opneemt weigert deze de bekeuring in te trekken. De afdeling verwijst de man naar de beroepsprocedure. Via de projectleider van de gemeente verneemt de man dat er geen ontheffing is aangevraagd bij de gemeente voor de tijdelijke parkeerplekken. De aannemer biedt aan de boete te betalen. De man legt de zaak aan de ombudsman voor. De ombudsman ziet nog geen aanleiding om onderzoek te doen vanwege de voorliggende klachtprocedure van de

6 gemeente. De ombudsman geeft de man derhalve in overweging om eerst een klacht bij de gemeente in te dienen. KIM (2015 Q2) Een man heeft een IOAW-uitkering. Deze uitkering wordt uitgevoerd de afdeling Uitkeringen. Vanaf het moment dat de man vrijwilligerswerk doet en inkomen uit arbeid geniet gaat het mis met de uitkering. De beslissing over de toekenning aanvullende IOAW blijft lange tijd uit en de verrekeningen zijn volgens de man niet juist. Als de man contact opneemt met de gemeente wordt hem niet duidelijk wie de behandelaar van het dossier is en voelt hij zich van het kastje naar de muur gestuurd. De man wendt zich tot de ombudsman die hem vraagt zijn klacht eerst bij de gemeente zelf in te dienen. Als hij niet tevreden is over de wijze waarop de gemeente zijn klacht afhandelt, kan hij zich weer tot de ombudsman wenden. KIM (2015 Q2) Een vrouw bezoekt het spreekuur van de ombudsman met een klacht over de afdeling Juridische Zaken. Zij heeft een bijstandsuitkering maar was genoodzaakt om enkele rechtszaken te voeren. Voor de kosten eigen bijdrage en griffiekosten heeft zij bijzondere bijstand aangevraagd. De gemeente heeft de aanvragen afgewezen net als haar bezwaarschrift. Een van de afwijzingsgronden is dat zij te laat haar aanvraag heeft ingediend. De vrouw brengt naar voren dat de gemeente haar niet heeft voorgelicht op welk moment en binnen welke termijn zij de aanvragen had moeten indienen. De ombudsman besluit de zaak in onderzoek te nemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek handelt over de afdeling Uitkeringen. Eind december 2013 wordt een echtpaar in dienst bij de gemeente Zaanstad ontslagen. De gemeente stelt een onderzoek in naar het handelen van het echtpaar. De gemeente legt hen een geheimhoudingsplicht op en een contactverbod met collega s. Deze omstandigheden weerhouden het echtpaar in eerste instantie om een bijstandsuitkering aan te vragen. Eind 2014 zijn zij genoodzaakt een bijstandsuitkering aan te vragen. Zij vragen de uitkering met terugwerkende kracht vanaf het ontslag toe te kennen. In februari 2015 wordt de bijstand toegekend maar niet vanaf eind december Het echtpaar maakt tegen deze toekenning bezwaar en wil in contact komen met de behandelend ambtenaar. Als dat niet lukt leggen zij de zaak aan de ombudsman voor. De ombudsman informeert bij de gemeente naar de stand van zaken. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de sector Kennis en Expertise, afdeling Grondzaken. Een man is eigenaar van een stuk grond waar een openbare weg over loopt. Ondanks het feit dat de man eigenaar van deze weg is, neemt de gemeente nooit contact met hem op als er iets wijzigt. Zo informeert de gemeente hem niet over een bestemmingsplanwijziging of over het voornemen om de weg opnieuw aan te leggen. De gemeente overlegt evenmin met de man als er bomen op zijn grond worden geplant. De man vindt dat de gemeente geen rekening houdt met hem als eigenaar van de grond en weg. De man wil de grond graag aan de gemeente verkopen maar de gemeente is slechts bereid daar een symbolische prijs voor te betalen. De gemeente laat de ombudsman weten in haar recht te staan en geen rekening met de man hoeft te houden. De ombudsman besluit een koffietafelgesprek met de betrokken medewerker van de gemeente te organiseren. KIM (2015 Q2)

7 Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Netwerken/relaties. De Klankbordgroep Poelenburg zet zich in om in goed overleg met wijkbewoners, corporaties en de gemeente de leefbaarheid in de Zaandamse wijk Poelenburg te verbeteren. De klankbordgroep heeft echter de indruk dat de gemeente de kennis in inspanningen van de wijkbewoners niet op waarde weet te schatten. De klankbordgroep wendt zich tot de ombudsman om te bespreken of met de gemeente tot goede overlegstructuur gekomen kan worden. De ombudsman bekijkt of hij dit verzoek in onderzoek zal nemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de GGD. Op de school van de dochter van een vrouw is bij een medeleerling de diagnose tuberculose vastgesteld. In eerste instantie geeft de GGD aan dat het niet nodig is om de overige leerlingen te testen. Dan verneemt de vrouw van een medewerker van de school dat het toch verstandig is om haar dochter en de andere leerlingen te testen. De school vertelt haar dat ze contact kan opnemen met de GGD voor een test. De vrouw maakt zich zorgen en gaat meteen naar de GGD. Een medewerker van de GGD vertelt haar dat het niet mogelijk is om de dochter te laten testen. Niet wordt uitgelegd waarom dat niet kan. Uiteindelijk neemt de GGD contact op met de school en dan blijkt het opeens wel mogelijk om een test uit te laten voeren. De vrouw dient telefonisch bij de GGD een klacht in over de gang van zaken. Zij wendt zich tevens tot de ombudsman. De ombudsman stuurt deze schriftelijke klacht naar de GGD door om deze in de gelegenheid te stellen ook deze klacht in behandeling te nemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Burgerzaken. De zoon van een man verliest zijn portemonnee met ID en pasjes. Een inwoner van Zaanstad die de portemonnee vindt, levert deze af bij de receptie op het stadhuis. Als de man navraag doet bij de gemeente, blijkt de portemonnee niet te vinden te zijn. De man dient daarop een officiële klacht in met een schadeclaim bij Zaanstad. Hij ontvangt geen reactie, noch een ontvangstbevestiging. De man wendt zich tot de ombudsman. De ombudsman legt de klacht aan de klachtencoördinatoren voor met het verzoek deze in behandeling te nemen. De ombudsman adviseert de man de reactie van de gemeente af te wachten. Mocht hij niet tevreden zijn met de klachtafhandeling, dan kan hij opnieuw contact met de ombudsman opnemen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Toegang A. Twee buren kunnen zich niet vinden in het feit dat de gemeente tussen hun woningen een woonunit plaatst zonder daarvoor een vergunning af te geven. De woonunit is 6,50m lang en 3,35m hoog. De gemeente biedt hiervoor excuses aan maar daar kopen de buren niks voor. De buren kunnen zich er niet in vinden dat zij negen maanden lang door het Sociale Wijkteam aan het lijntje worden gehouden zonder dat er een oplossing komt. De gemeente wil de woonunit alsnog legaliseren. De buren leggen hun bezwaren over de gang van zaken aan de ombudsman voor die gaat kijken of er aanleiding is om onderzoek te doen. KIM (2015 Q2) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Realisatie. De gemeente wil een nieuw riool aanleggen ten behoeve van een rij huizen waar een vrouw woont. Het riool kan in de openbare weg voor of achter haar woning maar de gemeente verkiest om het riool aan te leggen in de achtertuinen. De gemeente wil daartoe een erfdienstbaarheid vestigen zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De gemeente stelt zich op het standpunt dat bewoners maar 1.000,- hoeven bij te dragen terwijl de gemeente veel geld in de sanering investeert met de

8 vervanging van het riool en deze te beheren en te onderhouden. Om die reden is de gemeente niet bereid voor de erfdienstbaarheid te betalen. De vrouw kan zich daar niet in vinden en vindt dat de communicatie met de gemeente moeizaam verloopt. Zij stuurt het college van Zaanstad een brief. Naar aanleiding van deze neemt de gemeente telefonisch contact maar haar op maar zij krijgt geen schriftelijk antwoord. In overleg met de ombudsman dient zij eerst nog een klacht in bij de gemeente en vraagt zij ook om een schriftelijke reactie op haar brief van 19 april Als zij zich niet kan vinden in de wijze waarop haar klacht wordt afgehandeld, kan zij zich weer tot de ombudsman wenden. KIM (2015 Q2) Dit verzoek gaat over de afdeling Juridische Procedures Omgevingsrecht. De ombudsman ontvangt van de Nationale Ombudsman een brief van een man gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaanstad. Hij kan zich niet vinden in de wijze waarop de afdeling Juridische Procedures Omgevingsrecht met een aanvraag voor een omgevingsvergunning is omgegaan. Aangezien de gemeente nog niet in de gelegenheid is geweest om op de klacht te reageren, verwijst de ombudsman hem naar de voorliggende klachtenprocedure en sluit het dossier.

Samenvatting dossiers

Samenvatting dossiers Samenvatting dossiers KIM 24924 (start 2014 Q2) Een man beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Als hij zijn auto parkeert, legt hij per ongeluk een kopie van de GPK achter de vooruit met als

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen.

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 3.1. Activering 3.1.1. Ingekomen vóór

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eén gemeente, één klacht, meerdere procedures Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Projectmanagement Bureau (Projectbureau IJburg) Cition Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Binnengekomen en afgehandelde verzoeken inzake Belastingen Amsterdam (Q2 2015)

Binnengekomen en afgehandelde verzoeken inzake Belastingen Amsterdam (Q2 2015) Binnengekomen en afgehandelde verzoeken inzake Belastingen Amsterdam (Q2 2015) KIM 26245 Dossier is afgehandeld. Een vrouw wendt zich tot de ombudsman, omdat de dienst Belastingen volledig beslag legt

Nadere informatie

Samenvatting dossiers

Samenvatting dossiers Samenvatting dossiers KIM 27236 Q2 Deze zaak heeft betrekking op betrekking de afdeling Aansluiting, Verbruik en Inning. Een vrouw laat de ombudsman weten dat zij op verschillende e-mails geen antwoord

Nadere informatie

Korte samenvatting zaken Zaanstad (3 e kwartaal 2014)

Korte samenvatting zaken Zaanstad (3 e kwartaal 2014) Korte samenvatting zaken Zaanstad (3 e kwartaal 2014) KIM 25415 Een man ondervindt veel overlast van riool- en wegwerkzaamheden bij hem in de Bloemenbuurt in Koog aan de Zaan. Zijn klacht heeft betrekking

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Activering Ingekomen vóór 1 januari

Nadere informatie

U heeft een klacht over ons!

U heeft een klacht over ons! De klachtenprocedure van de gemeente Helmond U heeft een klacht over ons! Als u ontevreden bent over ons.. De klachtenprocedure van de gemeente Helmond Als u ontevreden bent over ons... Wij helpen u graag

Nadere informatie

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken

Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging van standaardverlenging termijn bij afdoening bezwaarschriften Gemeente Zaanstad Domein Bedrijfsvoering Afdeling Juridische Zaken 14 november 2012 RA121918

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH

Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kenteken gewijzigd; tóch naheffingsaanslagen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Bos en Lommer PCH 22 april 2010 RA1050393 Samenvatting Een man heeft een parkeervergunning in Bos

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Tramgebonk op de Zeilbrug Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 14 december 2012 RA122195 Samenvatting Een man woont dichtbij de Zeilbrug

Nadere informatie

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 10 augustus 2006 RA0612354 Samenvatting Verzoeker heeft een eigen bedrijf maar ziet zich genoodzaakt

Nadere informatie

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar Rapport Gemeentelijke Ombudsman Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar 24 december 2004 RA0409893 Samenvatting Verzoeker

Nadere informatie

Samenvatting dossiers Waternet 2015-q2

Samenvatting dossiers Waternet 2015-q2 Samenvatting dossiers Waternet 2015-q2 KIM 25966 (start 2014 Q4) Dit verzoek gaat over de afdeling Aansluiting, Verbruik & Inning. Waternet heeft een vordering op een man van 6,50. Wegens niet betaling

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtenafhandeling

Jaarverslag Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Jaarverslag 2016 Klachtenafhandeling Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel Afdeling Bedrijfsvoering Sascha Beekman Datum: 28 februari 2017 Jaarverslag Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dure en langdurige afhandeling van een overbodige aanvraag Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 juli 2013 RA131190 Samenvatting Een vrouw vraagt aan het Stadsdeel

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland

Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Budgetbeheer/schuldhulpverlening Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Budget Bureau Almere Stadsbank Midden Nederland 7 november 2008 RA0831232 Samenvatting Een inwoner

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 011 RAPPORT Verzoeker De heer M. H. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 januari 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 13 februari 2013 onder nummer 2013

Nadere informatie

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond

De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond U bent het niet eens met ons besluit! De bezwaarprocedure van de gemeente Helmond juli 2013 Als u het niet eens bent met ons besluit... Wij nemen regelmatig besluiten die betrekking hebben op u. Dat kan

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer R. over de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Dossiernummer: 2014.368 Datum: 1 december 2015 Inleiding Rotterdammers

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen registratie van het postverkeer Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 1 december 2008 RA0831790 Samenvatting Ongeveer gelijktijdig ontvangt de ombudsman twee klachten van

Nadere informatie

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere

Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onderzoek van een anonieme tip Publiekszaken Almere 1 oktober 2010 RA0945998 Samenvatting De gemeente ontvangt een anonieme tip dat een uitkeringsgerechtigde zou samenwonen

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen

Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen Klachten en bezwaar - Werk en Inkomen De gemeente Amsterdam helpt Amsterdammers op weg naar werk. Als het nodig is, krijgen zij daarbij een uitkering. Een uitkering is een tijdelijk inkomen van de gemeente.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Samenvatting binnengekomen en afgehandelde verzoeken Q2 2015

Samenvatting binnengekomen en afgehandelde verzoeken Q2 2015 Samenvatting binnengekomen en afgehandelde verzoeken Q2 2015 KIM 26136 dossier is afgehandeld. Een echtpaar uit Amsterdam huurt een appartement in de vrije sector. Het is een groot appartement dat zich

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 27-2009 OORDEEL Verzoeker De heer B.A. namens de heer K. A., broer van verzoeker. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 21 maart 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2014

Jaaroverzicht klachten 2014 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Jaaroverzicht klachten 2015

Jaaroverzicht klachten 2015 Klachtencoördinator Natascha Priem Team Juridische en Veiligheidszaken 2 Inhoud 1. Algemeen 1.1 Inleiding 2. Klachtafhandeling 2.1 Informele klachtbehandeling 2.2 Klachtencoördinator 2.3 Nationale ombudsman

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

RAPPORT. Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal.

RAPPORT. Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal. Dossiernummer 2017 008 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman (verder: OO) ontving het verzoekschrift

Nadere informatie

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente.

Een bezwaarschrift dient u in als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. 1 INLEIDING Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. De bezwaarschriftencommissie bekijkt de zaak en adviseert de gemeente. In deze brochure

Nadere informatie

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven

Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling bezwaarschrift Gemeente Zaanstad, Dienst Stadsbedrijven 17 juli 2003 RA0307953 Samenvatting Verzoekers dienen in mei 2001 een bezwaarschrift in tegen twee door

Nadere informatie

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition

Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onjuiste informatie op parkeerautomaat Gemeente Amsterdam Cition 20 juli 2011 RA110981 Samenvatting Op dinsdag 1 juni 2010 parkeert een vrouw haar auto op de Jacob van Lennepkade.

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Gerechtsdeurwaarderskantoor X. te Apeldoorn en Stadsbank Apeldoorn. Datum: 7 mei 2014. Rapportnummer: 2014/043

Rapport. Rapport over een klacht over Gerechtsdeurwaarderskantoor X. te Apeldoorn en Stadsbank Apeldoorn. Datum: 7 mei 2014. Rapportnummer: 2014/043 Rapport Rapport over een klacht over Gerechtsdeurwaarderskantoor X. te Apeldoorn en Stadsbank Apeldoorn. Datum: 7 mei 2014 Rapportnummer: 2014/043 2 Klacht Verzoeker, een advocaat, klaagt erover dat: 1.

Nadere informatie

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord

Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het uitvoeren van een beslissing op bezwaar en een rechterlijke uitspraak Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen, Marktplein Noord 21 februari 2006 RA0713142 Samenvatting

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Samenvatting dossiers

Samenvatting dossiers Samenvatting dossiers KIM 26067 2014 Q4 Een man uit Zaanstad laat de ombudsman weten dat hij de uitleg die hij krijgt over de inhoudingen op zijn bijstandsuitkering niet begrijpt. Hij voelt zich van het

Nadere informatie

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Rapport Kopje onder Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het UWV en de

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over. indienen van een klacht

Informatie over. indienen van een klacht Informatie over indienen van een klacht Iedere klacht is gratis advies Bestuur en medewerkers van de gemeente Boekel hechten veel waarde aan goede dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE

BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE BEZWAREN TEGEN BESLUITEN VAN DE GEMEENTE De gemeente neemt veel besluiten. Of liever gezegd, de bestuursorganen van de gemeente nemen besluiten. De bestuursorganen

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht

Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet waarschuwen, wel bekeuren Dienst Stadstoezicht 17 december 2009 RA0945878 Samenvatting Een vrouw staat met haar fiets op het perron. In haar buurt staan een aantal

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord

Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatieverstrekking over Leerplichtwet schiet tekort Gemeente Amsterdam Stadsdeel Amsterdam-Noord 11 mei 2010 RA0938492 Samenvatting Een vader, die het ouderschap met

Nadere informatie

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost 27 december 2004 RA0409989 Samenvatting Verzoekers hebben een aanvullende bijstandsuitkering. Wanneer

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen

Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij collectieve verzekering en kortingsregeling II Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, afdeling Voorzieningen 18 september 2012 RA121598

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083

Rapport. Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 Rapport Datum: 10 maart 2006 Rapportnummer: 2006/083 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Gouda vanaf november 2002 onvoldoende heeft getracht om de

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014

JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 J JAARVERSLAG INTERNE KLACHTBEHANDELING GEMEENTE ZUTPHEN 2014 Maart 2015 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Procedure 3 3. Behandelde klachten 4 Bijlage: Geanonimiseerd overzicht klachten

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

Gedoe rond de kap van bomen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Gedoe rond de kap van bomen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gedoe rond de kap van bomen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 6 september 2013 RA131558 Samenvatting Een echtpaar woont op de tweede etage van een appartementencomplex.

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest

Gemeente Gilze en Rijen. Kwaliteitshandvest Gemeente Gilze en Rijen Kwaliteitshandvest Versie 1.1, datum 01 augustus 2014 Inhoudsopgave Welkom bij uw gemeente... 3 Waar en wanneer kunt u ons bereiken?... 4 Wat mag u van ons verwachten?... 6 Iets

Nadere informatie

Samenvatting binnengekomen / afgesloten verzoeken Q1 2015 Belastingen, Amsterdam

Samenvatting binnengekomen / afgesloten verzoeken Q1 2015 Belastingen, Amsterdam Samenvatting binnengekomen / afgesloten verzoeken Q1 2015 Belastingen, Amsterdam KIM 26183 dossier afgesloten Een vrouw heeft een WAJONG uitkering. Normaliter komt zij in aanmerking voor kwijtschelding.

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192

Rapport. Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 Rapport Datum: 6 juli 2001 Rapportnummer: 2001/192 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Amsterdam, tot op 8 januari 2001: 1. nog steeds niet de beschikking

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 25 juli Rapportnummer: 2013/094

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 25 juli Rapportnummer: 2013/094 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 25 juli 2013 Rapportnummer: 2013/094 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij zich gehouden heeft aan de betalingsregeling

Nadere informatie

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service

Aangenaam! Landerd. Een boekje over service Aangenaam! Landerd Een boekje over service 1 Welkom bij de gemeente Landerd De gemeente Landerd heeft ongeveer 15.000 inwoners. Alle inwoners hebben te maken met de gemeente Landerd. Zij zijn net als u:

Nadere informatie

Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Meldingen rommel op terras Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 16 juli 2010 RA1049861 Samenvatting Een man ondervindt al jarenlang overlast van rommel op een terras bij

Nadere informatie

Horen bij tegenstrijdige verklaringen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Cition

Horen bij tegenstrijdige verklaringen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Horen bij tegenstrijdige verklaringen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Noord Cition 30 september 2011 RA1055592 Samenvatting Op zaterdag 22 mei 2010, de dag voor Pinksteren,

Nadere informatie

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken RA0612436 3 november 2006 Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115

Rapport. Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115 Rapport Datum: 25 april 2001 Rapportnummer: 2001/115 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat Cadans Uitvoeringsinstelling BV, basiskantoor Arnhem: 1. hem nog geen voor bezwaar en beroep vatbare beschikking

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr Waternet

Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr Waternet Kwartaalrapportage Gemeentelijke Ombudsman nr. 1 2016 Waternet Inleiding In het eerste kwartaal 2016 ontving de ombudsman 11 verzoeken. 6 verzoeken hadden betrekking op de afdeling Belastingen en 5 verzoeken

Nadere informatie

Samenvatting ingekomen en afgehandelde verzoeken inzake Participatie Q3 2015

Samenvatting ingekomen en afgehandelde verzoeken inzake Participatie Q3 2015 Samenvatting ingekomen en afgehandelde verzoeken inzake Participatie Q3 2015 Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen

Nadere informatie

Samenvatting(en) van de ingekomen verzoeken over Stedelijk Beheer Almere

Samenvatting(en) van de ingekomen verzoeken over Stedelijk Beheer Almere Samenvatting(en) van de ingekomen verzoeken over Stedelijk Beheer Almere 2015-4 Hieronder volgt meer specifieke informatie over de ingekomen verzoeken. (Voor)onderzoek(en) 2015 0000345 Onjuist gevolgde

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie