PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer 8.11 SP1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer 8.11 SP1"

Transcriptie

1 PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer 8.11 SP1 Augustus 2005

2 PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer 8.11 SP1 SKU E1811SP1AIM-B 0805 NLD Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. De Programma s (waaronder zowel de programmatuur als de documentatie zijn begrepen) bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie; zij worden verstrekt onder een licentieovereenkomst die beperkingen oplegt wat betreft gebruik en openbaarmaking en zijn daarnaast beschermd onder wetten inzake auteursrecht, octrooirecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden de Programma s terug te brengen naar de broncode (reverse engineering), te deassembleren of te decompileren, tenzij en voor zover zulks noodzakelijk is om interoperabiliteit met andere onafhankelijk vervaardigde programmatuur te bewerkstelligen of wettelijk is vereist. De in dit document vervatte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele problemen die u in de documentatie aantreft, schriftelijk aan ons te melden. Dit document is niet gegarandeerd foutenvrij. Het is niet toegestaan enig deel van deze Programma s in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch hetzij mechanisch, voor welk doel dan ook te reproduceren of te verzenden, tenzij zulks uitdrukkelijk in uw licentieovereenkomst voor deze Programma s is toegestaan. Indien de Programma s worden geleverd aan de Amerikaanse overheid of aan personen die namens de Amerikaanse overheid een licentie voor de Programma s verlenen of de Programma s gebruiken, is de volgende aanduiding van toepassing: U.S. GOVERNMENT RIGHTS Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are commercial computer software or commercial technical data pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR , Commercial Computer Software Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA De Programma s zijn niet bedoeld voor gebruik in nucleaire, luchtvaart-, massadoorvoer-, medische of andere intrinsiek gevaarlijke toepassingen. Licentienemer dient gepaste maatregelen te nemen, o.a. op het gebied van faalveiligheid, reservebestanden en overbodigheid, om ervoor te zorgen dat dergelijke applicaties veilig worden gebruikt indien de Programma s voor dergelijke doeleinden worden gebruikt; wij wijzen elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijk gebruik van de Programma s af. De Programma s kunnen links naar websites bevatten en toegang verschaffen tot inhoud, producten en diensten van derden. Oracle is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van websites van derden of voor enige inhoud die op die sites wordt aangeboden. U draagt alle risico s die zijn verbonden aan het gebruik van dergelijke inhoud. Indien u besluit producten of diensten van een derde af te nemen, ontstaat er een rechtstreekse relatie tussen u en de desbetreffende derde. Oracle is niet verantwoordelijk voor: (a) de kwaliteit van producten of diensten van derden, of (b) nakoming van de bepalingen van overeenkomsten met derden, waaronder begrepen levering van producten of diensten en garantieverplichtingen ten aanzien van afgenomen producten of diensten. Oracle is niet verantwoordelijk voor door u geleden schade van enigerlei aard als gevolg van transacties met derden. Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, and Retek are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates. Andere namen kunnen handelsmerken van de desbetreffende houders daarvan zijn. Openbaarmaking van Open Source Oracle aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor haar gebruik of verspreiding van open source of shareware programmatuur of documentatie en wijst elke aansprakelijkheid en vordering tot schadevergoeding af die voortvloeit uit het gebruik van voornoemde programmatuur of documentatie. The following open source software may be used in Oracle s PeopleSoft products and the following disclaimers are provided. Dit product bevat programmatuur die is ontwikkeld door The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Copyright The Apache Software Foundation. Alle rechten voorbehouden. THIS SOFTWARE IS PROVIDED AS IS AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION EN HAAR SAMENSTELLERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DE VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, DERVING VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE TOT STAND IS GEKOMEN EN ONGEACHT HET ONDERLIGGENDE AANSPRAKELIJKHEIDSPRINCIPE, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, HETZIJ ONDER RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN SCHULD OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE PROGRAMMATUUR, ZELFS INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

3 Inhoudsopgave Algemeen voorwoord Informatie over deze PeopleBooks - Voorwoord......xix Vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen......xix JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen...xix Extra informatiebronnen......xx Afspraken over typografie en opmaak......xxi Afspraken over typografie...xxi Afspraken over opmaak...xxii Identificatiecodes voor landen, regio s en industrieën...xxiii Valutacodes...xxiii Opmerkingen en suggesties...xxiii Veelvoorkomende elementen in PeopleBooks......xxiv Voorwoord JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer - Voorwoord......xxix JD Edwards-producten......xxix Veelvoorkomende elementen in dit PeopleBook......xxix Hoofdstuk 1 Aan de slag met JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer Overzicht van Voorraadbeheer...1 Bedrijfsproces Voorraadbeheer...7 Integratie van Voorraadbeheer (Snelle start) Bedrijfsprocessen in Voorraadbeheer Voorraadbeheer implementeren Algemene stappen voor implementatie...16 Hoofdstuk 2 Voorraadbeheer instellen Systeem instellen Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk Voorraadconstanten instellen Voorraadconstanten...21 Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. iii

4 Inhoudsopgave Vereisten...23 Schermen voor het instellen van voorraadconstanten...24 Filiaal-/vestigingsconstanten definiëren...25 Codes voor ABC-analyse instellen...30 Filiaal/vestiging ALL controleren...30 Artikelbeschikbaarheid definiëren...31 Systeemconstanten definiëren...31 Constanten voor batchbesturing definiëren...33 Locatie-indeling definiëren...34 Segmenten voor locaties definiëren...35 Magazijnlocaties instellen Instellen van magazijnlocaties...36 Meerdere locaties invoeren...36 Vereisten...38 Schermen voor het instellen van magazijnlocaties...38 Afzonderlijke locaties invoeren...38 Verwerkingsopties instellen voor locatiestamgegevens (P4100)...39 Meerdere locaties invoeren...39 Gebruikerscodes (UDC s) instellen voor inflatiecorrectie van voorraad ABI s instellen in distributiesystemen ABI s in distributiesystemen...40 ABI s voor het Voorraadbeheer-systeem...40 Vereisten...41 Schermen voor het instellen van ABI s in distributiesystemen...42 ABI s instellen...42 Verwerkingsopties instellen voor distributie-abi s (P40950)...44 Berichten instellen Instellen van berichten...45 Afdrukgegevens voor berichten en artikelnotities...45 Schermen voor het instellen van berichten...46 Berichten instellen...46 Afdrukgegevens voor berichten en artikelnotities definiëren...46 Uitzonderingen van documenttypen definiëren...46 Gegevens voor standaardlocaties instellen Instellen van gegevens voor standaardlocaties...47 Vereisten...47 Schermen voor het instellen van gegevens voor standaardlocaties...48 Een standaardlocatie en code voor een goedkeuringstraject definiëren...48 Standaardafdrukwachtrijen toewijzen...48 Standaardmaateenheden instellen iv Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

5 Inhoudsopgave Standaardmaateenheden...49 Vereisten...50 Schermen voor het instellen standaardmaateenheden...50 Standaardmaateenheden instellen...50 Artikelverwijzingen instellen Instellen van artikelverwijzingen...51 Vereisten...53 Schermen voor het instellen van artikelverwijzingen...54 Verwijzingen instellen voor promotieartikelen...54 Verwerkingsopties instellen voor Artikelverwijzing (P4104)...55 Verwijzingen instellen voor promotieartikelen...56 Verwijzingen instellen voor gerelateerde artikelen...56 Gegevens voor documenttypen instellen Gegevens voor documenttypen...56 Schermen voor het instellen van gegevens voor documenttypen...57 Gegevens voor documenttypen instellen...58 Recordreserveringen Hoofdstuk 3 Gegevens voor artikelvoorraad invoeren Artikelvoorraad Vereisten Artikelstamgegevens invoeren Artikelstamgegevens...67 Vereisten...72 Schermen voor het invoeren van artikelstamgegevens...72 Gegevens invoeren voor artikelidentificatie en -verwerking...74 Alternatieve beschrijvingen invoeren...80 Aanvullende artikelstamgegevens invoeren...80 Een sjabloon maken voor gesegmenteerde artikelen...82 Een gesegmenteerd artikel invoeren...84 Berichten koppelen aan een artikel...84 Notities invoeren voor een artikel...84 Bijlagen invoeren voor een artikel...84 Artikelverantwoordelijkheid toewijzen...84 Classificatiecodes invoeren...85 Standaardmaateenheden invoeren voor artikelen...89 Conversie van artikelmaateenheden definiëren...89 Een duale maateenheid opgeven voor een artikel...90 Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. v

6 Inhoudsopgave Zoekvolgnummers instellen met maateenheden voor prijsbepaling...91 Gegevens invoeren voor behoefteplanning, doorlooptijd, engineering, artikelkwaliteit en -gehalte, en Demand Flow...92 Verwerkingsopties instellen voor het programma Artikelstamgegevens (P4101)...99 Filiaal-/vestigingsgegevens invoeren Filiaal-/vestigingsgegevens Vereisten Schermen voor het invoeren van filiaal-/vestigingsgegevens Artikelen toewijzen aan een filiaal/vestiging Primaire locatie toewijzen aan een artikel Secundaire locatie toewijzen aan een artikel Primaire locatie wijzigen voor een artikel Verkoopclassificatiecodes invoeren Inkoopclassificatiecodes invoeren Classificatiecodes voor voorraadbeheer en vervoer invoeren Magazijnclassificatiecodes invoeren Belastinggegevens invoeren Artikelbronnen lokaliseren Bestelaantallen voor artikelen invoeren Productiegegevens voor het filiaal/de vestiging invoeren Artikelgegevens dupliceren voor meerdere filialen/vestigingen Verwerkingsopties instellen voor Artikelfiliaal (P41026) Verwerkingsopties instellen voor Duplicering artikelfiliaal (P41015) (Snelle start) Artikelstamgegevens en artikelfiliaalgegevens invoeren Artikelstamgegevens en artikelfiliaalgegevens invoeren Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Artikelstamgegevens (P4101) Werken met matrixartikelen en bovenliggende artikelen Matrixartikelen en bovenliggende artikelen Vereisten Schermen voor het werken met matrixartikelen en bovenliggende artikelen Verwerkingsopties instellen voor Matrixartikelen (P4101E) Werken met matrixartikelen Verwerkingsopties instellen voor Matrixorder invoeren (P41902) Werken met Matrixorder invoeren Artikelkostprijsgegevens invoeren Artikelkostprijsgegevens Schermen voor het invoeren van artikelkostprijsgegevens Kostenniveau toewijzen aan een artikel Kostprijsmethode toewijzen aan een artikel Artikelkosten invoeren vi Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

7 Inhoudsopgave Gegevens invoeren voor aanloopkosten voor productie Verwerkingsopties instellen voor Kostprijs wijzigen (P4105) Verkoopprijsgegevens invoeren Verkoopprijsgegevens Schermen voor het invoeren van verkoopprijsgegevens Prijsniveaus en prijslijstgroepen toewijzen aan een artikel Artikelprijzen invoeren Hoofdstuk 4 Werken met voorraadtransacties Voorraadtransacties Voorraad uitgeven Voorraad Voorwaarde Schermen voor voorraaduitgifte Voorraad uitgeven Verwerkingsopties instellen voor Voorraaduitgiften (P4112) (Snelle start AUS, CAN, FRA, GBR, NZL en USA) Voorraad uitgeven voor klantenkrediet met retour Voorraad uitgeven voor klantenkrediet met retour Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor eenvoudige voorraaduitgiften in Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten (P4112) Voorraad corrigeren Voorraadcorrectie Voorwaarde Schermen voor voorraadcorrectie Voorraad corrigeren Verwerkingsopties instellen voor Voorraad corrigeren (P4114) Voorraad verplaatsen Voorraad verplaatsen Schermen voor voorraadverplaatsing Voorraad verplaatsen Verwerkingsopties instellen voor Voorraad verplaatsen (P4113) (Snelle start AUS, CAN, FRA, GBR, NZL en USA) Voorraad verplaatsen voor klantenkrediet met retour Voorraad verplaatsen voor klantenkrediet met retour Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor voorraadverplaatsingen in Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten (P4113) Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. vii

8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 5 Gegevens over artikelen en aantallen controleren Gegevens over artikelen en aantallen Typen voorraadaantallen De wijze waarop voorraad wordt toegewezen Berekening van aantallen voor vraag en aanbod Aflettering van het artikelsaldo met het grootboek Artikelgegevens zoeken Artikelgegevens zoeken Voorwaarden Schermen waarin u naar artikelgegevens kunt zoeken Gegevens bijwerken voor Woorden zoeken in artikelen Verwerkingsopties instellen voor Woorden zoeken in art. maken (R41829) Artikelen zoeken voor artikelstamgegevens Artikelen zoeken voor transacties Artikelgegevens zoeken en retourneren Zoekcriteria definiëren Zoektekst invoeren Gegevens over aantallen zoeken Gegevens over aantallen Voorwaarden Schermen voor het zoeken naar gegevens over aantallen Overzichtsgegevens over aantallen zoeken Verwerkingsopties instellen voor Artikelbeschikbaarheid (P41202) Gedetailleerde gegevens over aantallen zoeken Artikelbeschikbaarheid per segment zoeken Verwerkingsopties instellen voor Artikelbeschikbaarheid per segment (P41206) Aantallen zoeken op locaties met segmenten Verwerkingsopties instellen voor Locatiesegment opvragen (P ) Gegevens over aantallen per partij zoeken Verwerkingsopties instellen voor Stamgegevens partijbeschikbaarheid (P41280) Gegevens over aantallen op voorraad zoeken Verwerkingsopties instellen voor Artikeltransacties opvragen (CARDEX) (P4111) Huidige voorraadniveaus controleren op het web (Snelle start) Artikeltransactierecords controleren Artikeltransactierecords controleren Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Artikeltransacties (P4111) (Snelle start) Artikelbeschikbaarheid controleren Artikelbeschikbaarheid controleren Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Artikelbeschikbaarheid (P41202) viii Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

9 Inhoudsopgave Vraag- en aanbodgegevens controleren Vraag- en aanbodgegevens Scherm voor het controleren van vraag- en aanbodgegevens Verwerkingsopties instellen voor Vraag en aanbod opvragen (P4021) Vraag- en aanbodgegevens controleren Prestatiegegevens controleren Scherm voor het controleren van prestatiegegevens Prestatiegegevens controleren Verwerkingsopties instellen voor Inkopergegevens (P4115) Werken met transactierecords Transactierecords Voorwaarden Schermen voor het werken met transactierecords Het programma Artikeltransacties vanaf genereren uitvoeren Verwerkingsopties instellen voor Artikeltransacties vanaf genereren (R41542) Transportrecords bijwerken voor inactiviteit in het boekjaar Verwerkingsopties instellen voor Vanaf bijwerken (R41548) Afzonderlijke transacties invoeren Meerdere transacties en saldi controleren Het rapport Details artikeltransacties afdrukken (R41540) bekijken Verwerkingsopties instellen voor Details artikeltransacties afdrukken Het rapport Artikeltransacties per GB-categorie bekijken Verwerkingsopties instellen voor Artikeltransacties per GB-categorie Het rapport Grootboek per hoofdrekening bekijken Verwerkingsopties instellen voor Grootboek per hoofdrekening Het rapport Saldibalans per hoofdrekening bekijken Verwerkingsopties instellen voor Saldibalans per hoofdrekening Hoofdstuk 6 Fysieke voorraden beheren Fysiek voorraadbeheer Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk Periodieke inventarisaties verwerken Periodieke inventarisaties Voorwaarden Schermen gebruikt voor de verwerking van periodieke inventarisaties Het programma Artikelen selecteren voor inventarisatie uitvoeren Verwerkingsopties instellen voor Artikelen selecteren voor inventarisatie (R41411) Status periodieke inventarisatie controleren Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. ix

10 Inhoudsopgave Bladen periodieke inventarisatie afdrukken Verwerkingsopties instellen voor Bladen per. inventarisatie afdrukken (R41410A) Periodieke inventarisaties annuleren Resultaten periodieke inventarisatie invoeren Aantal geïnventariseerd invoeren op een bestaand labelnummer Verschillen periodieke inventarisatie controleren Aantallen periodieke inventarisatie wijzigen Periodieke inventarisaties goedkeuren Het programma Periodieke inventarisatie bijwerken uitvoeren Verwerkingsopties instellen voor Periodieke inventarisatie bijwerken (R41413) Labelinventarisaties verwerken Labelinventarisaties Schermen gebruikt voor de verwerking van labelinventarisaties Het programma Artikelen selecteren voor inventarisatie uitvoeren Voorraadlabels afdrukken Verwerkingsopties instellen voor Voorraadlabels afdrukken (R41607) Gegevens labeldistributie registreren Verwerkingsopties instellen voor Labelstatus controleren Gegevens labelontvangst registreren Resultaten labelinventarisatie invoeren Labelstatus controleren Overzichten labelstatus controleren Verschillen labelinventarisatie controleren Labelinventarisaties bijwerken Verwerkingsopties instellen voor Labelvoorraad bijwerken (R41610) (Snelle start) Voorraad beheren Voorraadinventarisatie beheren Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Artikelen selecteren voor inventarisatie (R41411) Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Periodieke inventarisatie controleren (P41240) Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Bladen periodieke inventarisatie afdrukken (R41410A) Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Periodieke inventarisatie bijwerken (R41413) Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Voorraadtransacties verwerken (R09801) (Snelle start) Materiaal beheren Artikelen verwerken voor inslag Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Artikelbeschikbaarheid (P41202) Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Voorraad verplaatsen (P4113) Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Voorraadtransacties verwerken (R09801) x Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 7 Kosten bijwerken Kosten bijwerken Voorwaarden Kosten bijwerken Artikelkosten bijwerken Artikelkosten bijwerken Schermen gebruikt voor het bijwerken van artikelkosten Kosten bijwerken voor een artikel in diverse filialen/vestigingen Verwerkingsopties instellen voor Kosten snel onderhouden Kosten bijwerken voor meerdere artikelen in diverse filialen/vestigingen Verwerkingsopties instellen voor Kosten in batch onderhouden Gemiddelde kosten voor artikelen bijwerken Huidige artikelkosten bijwerken met toekomstige kosten Verwerkingsopties instellen voor Toekomstige kosten bijwerken (R41052) Werken met gedetailleerde kosten in distributie Gedetailleerde kosten Schermen gebruikt voor het werken met gedetailleerde kosten in distributie Gedetailleerde kosten in distributie instellen Gesimuleerde kosten voor distributie instellen Verwerkingsopties instellen voor Gesimuleerde kosten bijwerken Productiekostencomponenten kopiëren Verwerkingsopties instellen voor Kostencomponenten kopiëren Hoofdstuk 8 Werken met kits Kits Grondbeginselen van kits Kitcomponenten Kits in distributiesystemen Kitgegevens invoeren Kitgegevens Schermen voor het invoeren van kitgegevens Artikelstamgegevensrecords voor kits invoeren Locaties voor kits instellen Prijsbepalinggegevens voor kits invoeren Een stuklijst invoeren Stuklijsten Voorwaarden Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. xi

12 Inhoudsopgave Schermen voor het invoeren van een stuklijst Een stuklijst invoeren Verwerkingsopties instellen voor Stuklijst wijzigen (P3002) Hoofdstuk 9 Partijverwerking gebruiken Partijverwerking Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk Partijgegevens invoeren Partijgegevens Schermen voor het invoeren van partijgegevens Partijgegevens invoeren voor artikelen Partijen maken Gegevens voor partijbewaking invoeren Beschikbaarheidsgegevens invoeren Leveranciersgegevens invoeren Verwerkingsopties instellen voor Partijstamgegevens (P4108) Werken met partijbeschikbaarheid Schermen voor het werken met partijbeschikbaarheid Partijbeschikbaarheid weergeven Verwerkingsopties instellen voor Partijbeschikbaarheid (P41280) Partijaantallen controleren Activiteitdatums partij wijzigen Statuscodes voor partijen toewijzen Toegestane codes voor partijstatus instellen Statuscodes voor partijen Schermen voor het instellen van toegestane codes voor partijstatus Statuscodes voor partijen toevoegen Partijtransacties weergeven Tracking en tracing Tracing van partijen met gebreken Schermen voor het weergeven van transactiegegevens Verwerkingsopties instellen voor Tracing/tracking opvragen (P41203) Tracing- en tracking-informatie voor partijen controleren Zoeken naar partijen op leverancier of partijnummer leverancier Partijen herindelen Herindeling van partijen Voorwaarden Scherm voor het herindelen van partijen xii Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

13 Inhoudsopgave Artikelen en partijen herindelen Verwerkingsopties instellen voor Artikelen herindelen (P4116) Datums instellen voor partijen Partijdatumgegevens Voorwaarde Schermen voor instellen van datums voor partijen Partijdatumgegevens invoeren Actieve componenten of ingrediënten berekenen Ingangsdatums voor toekomstige beschikbaarheid definiëren Datums voor toekomstige beschikbaarheid Scherm voor het definiëren van ingangsdatums voor toekomstige beschikbaarheid Ingangsdatums definiëren Programma Geldige partijen bijwerken (R41083) uitvoeren Verwerkingsopties instellen voor het programma Geldige partijen bijwerken (R41083) Oplopende datums voor verzending van partijen instellen Regels voor oplopende datums voor verzending Voorwaarden Schermen voor instellen van oplopende datums voor verzending Voorkeurnamen instellen voor geavanceerde partijen Voorkeurnamen toevoegen aan planningen Massaal bijwerken van partijdatums uitvoeren Massaal bijwerken van vervaldatums voor partijen Voorwaarde Scherm voor het massaal bijwerken van vervaldatums voor partijen Massaal bijwerken van partijdatums uitvoeren Hoofdstuk 10 Containers beheren Containermanagement Voorwaarde Functies van containermanagement Voorraad en de levenscyclus van containers Systeemstroom bij Containermanagement Taken die zijn geïntegreerd met Containermanagement Containertypen Statiegeld en huur Factureringsmethoden Insteltaken Typen orderregels Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. xiii

14 Inhoudsopgave Regels orderactiviteit Typen artikelen Gebruikerscodes Afdrukberichten Automatische boekingsinstructies Berekening van factureringscyclus Containercodes en -artikelen instellen Containercodes Schermen voor het instellen van containercodes en -artikelen Containercodes identificeren Artikelnummers voor lege containers identificeren Containervoorkeuren instellen Containervoorkeuren Voorwaarden Schermen voor het instellen van containervoorkeuren Een voorkeur huur of statiegeld maken Een voorkeur factureringscyclus maken Voorkeur voor maateenheid prijsbepaling maken Een voorkeur afdrukbericht maken Planningen prijsbepalingen instellen Tracking op serienummer instellen Serienummers verwerken Scherm voor het instellen van tracking op serienummer Containertransacties verwerken Containertransacties Voorwaarden Schermen voor het verwerken van containertransacties Extractieprogramma van Containermanagement uitvoeren Huur, statiegeld en restituties verwerken Verkooporderregels maken voor huurtarieven Verkooporderregels maken voor statiegeld en restituties Verkooporderregels verwerken voor huur, statiegeld en restituties Statiegeld controleren Containertransacties controleren Serienummergegevens controleren en wijzigen Hoofdstuk 11 Gegevens opschonen Gegevens opschonen xiv Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

15 Inhoudsopgave Voorwaarden Gegevens opschonen Gegevens opschonen Opschoningsprogramma s Vereiste Artikelstamgegevens opschonen uitvoeren Artikelsaldo opschonen uitvoeren Verwerkingsopties instellen voor Artikelsaldo opschonen (R4102P) Hoofdstuk 12 Systeemupdates uitvoeren Voorwaarde Artikelgegevens bijwerken Artikelen bijwerken Artikelstam- en filiaal-/vestigingsgegevens bijwerken Verwerkingsopties instellen voor Artikelstam globaal bijwerken (R41804) Categoriecodes en artikelnummers bijwerken Verwerkingsopties instellen voor Rapportagecode globaal bijw. (R41803) De segmentverwijzing genereren Verwerkingsopties instellen voor Segmentverwijzingen genereren (R41045) Locatie-indeling wijzigen Locatie-indeling wijzigen Vereisten Scherm voor het wijzigen van locatie-indeling Tabellen identificeren die moeten worden bijgewerkt De nieuwe locatie-indeling voor het modelfiliaal definiëren De locatie-indeling bijwerken Verwerkingsopties instellen voor Locatieveld bijwerken (R41821) Hoofdstuk 13 Werken met externe systemen Interoperabiliteit voorraad Platte bestanden omzetten in interfacetabellen Conversie van platte bestanden Voorwaarden Schermen voor het omzetten van platte bestanden in interfacetabellen Verwijzing plat bestand instellen Het conversieprogramma uitvoeren Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden. xv

16 Inhoudsopgave Verwerkingsopties instellen voor Inkomend plat bestand converteren (R47002C) Transacties ontvangen vanuit externe systemen Inkomende transacties Voorwaarden Inkomende transacties artikelstamgegevens ontvangen Verwerkingsopties instellen voor Inkomende onbewerkte transacties stamgegevens artikel verwerken (R4101Z1I) Periodieke inventarisaties van inkomende transacties ontvangen Verwerkingsopties instellen voor Onbewerkte ink. transact. verwerken voor per. inventarisatie (R4141Z1I) Artikelkostprijzen van inkomende transacties ontvangen Artikelkosten bijwerken via interoperabiliteit Productactiviteitgegevens van inkomende transacties ontvangen Inkomende transacties controleren en wijzigen Inkomende transacties controleren Schermen voor het controleren en wijzigen van inkomende transacties Transacties met stamgegevens inkomend artikel controleren en wijzigen Transacties voor inkomende periodieke inventarisatie controleren en wijzigen Transacties voor kosten inkomend artikel controleren en wijzigen Transacties naar externe systemen verzenden Uitgaande transacties Voorwaarde Transactierecords voor interoperabiliteit opschonen Transactierecords voor interoperabiliteit opschonen Verwerkingsopties instellen voor Transactierecords periodieke inventarisatie opschonen (R4141Z1P) Appendix A Tabellen voor Voorraadbeheer Tabellen voor Voorraadbeheer Tabellen voor Voorraadbeheer Appendix B Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Voorraadbeheer Voorraadrapporten Rapporten in Voorraadbeheer: A tot Z Geselecteerde rapporten in Voorraadbeheer Het rapport Vraag en aanbod controleren xvi Copyright 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

PeopleBook PeopleSoft Enterprise eperformance 9.0

PeopleBook PeopleSoft Enterprise eperformance 9.0 PeopleBook PeopleSoft Enterprise eperformance 9.0 December 2006 PeopleBook PeopleSoft Enterprise eperformance 9.0 SKU HRCS9EPF-B 1206_NLD Copyright 1988-2006, Oracle. Alle rechten voorbehouden. De Programma

Nadere informatie

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0

PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0 PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0 December 2006 PeopleBook PeopleSoft Enterprise Salarissen voor Nederland 9.0 SKU HRCS9GPN-B 1206_NLD Copyright 1988-2006, Oracle. Alle rechten

Nadere informatie

Implementatiehandleiding JD Edwards EnterpriseOne 9.0 voor Europa Landspecifieke instellingen en processen

Implementatiehandleiding JD Edwards EnterpriseOne 9.0 voor Europa Landspecifieke instellingen en processen Implementatiehandleiding JD Edwards EnterpriseOne 9.0 voor Europa Landspecifieke instellingen en processen Januari 2009 Implementatiehandleiding JD Edwards EnterpriseOne 9.0 voor Europa Landspecifieke

Nadere informatie

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids

Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Oracle Open Office 3 Aan de slag-gids Artikelnr. 821 1807 september 2010 Copyright 2010, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden Deze software en gerelateerde documentatie worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Copyright. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel en Word zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. AccountView Solo Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het

Nadere informatie

Quark License Administrator 4.01 in vogelvlucht

Quark License Administrator 4.01 in vogelvlucht Quark License Administrator 4.01 in vogelvlucht VERANTWOORDING 2006 Quark Inc. en Quark Media House Sàrl, Zwitserland wat betreft de inhoud en vormgeving van dit materiaal. Alle rechten voorbehouden. 2000

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39 th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

V-Solution. 2009 Compad Software

V-Solution. 2009 Compad Software VSolution Title page 1 Use this page to introduce the product by Compad Software VSolution All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means graphic, electronic,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook

Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Modular Messaging Versie 3 Gebruikershandleiding voor de client voor Microsoft Outlook Januari 2006 2006 Avaya Inc. Alle rechten voorbehouden. Opmerking Hoewel zoveel mogelijk in het werk is gesteld om

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Handleiding Portfoliomanagementscenario's. Versie 14.2.00

CA Clarity PPM. Handleiding Portfoliomanagementscenario's. Versie 14.2.00 CA Clarity PPM Handleiding Portfoliomanagementscenario's Versie 14.2.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"),

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

VigAdmin. Handleiding

VigAdmin. Handleiding Handleiding Deze handleiding bevat exact dezelfde tekst als de helptekst (handleiding) die is opgenomen in het programma op de aangegeven datum. Easy Brothers Software Adres : Hammermolen 26, 6086 BG Neer.

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor AccountView Windows

Installatie Handleiding voor AccountView Windows Installatie Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Handleiding WebEnquête PRO

Handleiding WebEnquête PRO Handleiding WebEnquête PRO Handleiding WebEnquête PRO Copyright 2005 by Purple Pigeon B.V. Excl. Distributie Benelux: Engine Handleiding Marketing Productmanagement Design & Layout Quinarx B.V. Postbus

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows

Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Algemeen Handleiding voor AccountView Windows Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Antivirus. Firewall. Antispam. Antispyware. Ouderlijk toezicht. Copyright 2007 SOFTWIN

Gebruiksaanwijzing. Antivirus. Firewall. Antispam. Antispyware. Ouderlijk toezicht. Copyright 2007 SOFTWIN Gebruiksaanwijzing Antivirus Firewall Antispam Antispyware Ouderlijk toezicht Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Gebruiksaanwijzing BitDefender Uitgegeven

Nadere informatie