Handleiding samenvatting: Configuratie Algeheel overzicht Ondersteuning van oudere versies......

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding samenvatting:...... 1 Configuratie........ 3 Algeheel overzicht...... 14 Ondersteuning van oudere versies......"

Transcriptie

1 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz.). Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding

2 Handleiding samenvatting: HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring. Aan de gebruiker van het bij deze handleiding behorende Hewlett-Packard softwareproduct wordt een licentie verleend voor de volgende activiteiten: a) het maken van afdrukken van deze handleiding voor PERSOONLIJK, INTERN of BEDRIJFSMATIG gebruik, met dien verstande dat de afdrukken niet worden verkocht, doorverkocht of anderszins worden verspreid; en b) het plaatsen van een elektronische kopie van deze handleiding op een netwerkserver, mits de elektronische kopie alleen wordt gebruikt voor PERSOONLIJK, INTERN gebruik van het Hewlett-Packard softwareproduct waar deze handleiding betrekking op heeft. Edition 5, 12/2007 WAARSCHUWING VOOR GEBRUIKERS IN AMERIKAANSE OVERHEIDSDIENST: GEBRUIKERS: COMMERCIËLE COMPUTERPROGRAMMATUUR MET BEPERKTE RECHTEN: "Gebruik, vermenigvuldiging of bekendmaking door de regering is onderworpen aan bepalingen als gedefinieerd in subparagraaf (c) (1)(ii) van de Rechten in de clausule over technische data onder DFARS " Gegevens die met behulp van dit product worden gescand, kunnen vallen onder bescherming door wetten en regels, zoals de wetten op het auteursrecht. De klant is geheel verantwoordelijk voor het naleven van al deze wetten en voorschriften. Handelsmerken Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows en Windows NT zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Pentium is een in de V.S. geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation. Alle andere producten die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de respectieve bedrijven. Inhoud 1 De HP MFP Digital Sending Software versie 4 Kenmerken en opties.. 1 Configuratie Algeheel overzicht Ondersteuning van oudere versies 14 HP Address Book Manager Oudere MFP-modellen Omgevingen en protocollen.

3 15 Netwerkbesturingssystemen.. 15 Novell NetWare-ondersteuning Soorten bestemmingen Fax. 17 Verificatie Verificatiemethoden Mogelijkheden voor adressering

4 .. 18 Verificatie en beschikbaarheid van het adresboek Persoonlijke adresboeken Lokaal MFP-adresboek bewaren HP DSS versie 4 licenties Ondersteuningsprogramma's en procedures Ondersteuningsprogramma's Starten en stoppen met behulp van Windows-services De HP MFP DSS Configuration Utility gebruiken Werken met de activiteitenlog Werken met het Windows-logbestand Werken met de HP Address Book Manager (ABM) Problemen oplossen Inleiding...

5 Bronnen voor informatie over problemen Veelvoorkomende problemen met digitaal verzenden. 29 Berichten van het Windows-logboek Berichten op het bedieningspaneel Berichten van de HP MFP DSS Configuration Utility.. 38 Foutcodes van Distributed Session Management Protocol (DSMP) Informatie over klantenondersteuning en garantie HP klantenservice en ondersteuning Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard Voorwaarden van de HP gebruiksrechtovereenkomst Deel Register NLWW Inhoud iii iv Inhoud NLWW 1 De HP MFP Digital Sending Software versie 4 Kenmerken en opties De HP MFP Digital Sending Software versie 4 (HP DSS v. 4 is een softwaretoepassing die u de mogelijkheid biedt om met een HP multifunctioneel randapparaat (MFP) gescande documenten rechtstreeks naar verschillende soorten bestemmingen te verzenden. Verzend het document als bijlage naar een of meer adressen. Ontvangers kunnen de documenten die ze op deze wijze ontvangen, afdrukken,

6 opslaan en doorsturen. Ze kunnen de documenten ook aan hun specifieke behoeften aanpassen door deze in verschillende programma's te openen en bewerken. Fax Verzend het document naar een of meer faxapparaten. Deze documenten worden op dezelfde wijze als elk ander faxbericht ontvangen. Er worden drie soorten faxberichten ondersteund: LAN-fax (lokaal netwerk), Microsoft Windows of XP-fax en Internet-fax. Map Verzend het document naar een of meer gedeelde netwerkmappen. Gebruikers kunnen kiezen uit een lijst met van te voren gedefinieerde mappen of, wanneer ze daartoe gerechtigd zijn, via het bedieningspaneel een doelmap specificeren. Doelmappen bevinden zich op besturingssystemen zoals Windows 98/2000/XP/2003 en Novell. NLWW Kenmerken en opties 1 Secundaire De secundaire functie is speciaal ontworpen voor oplossingen die gegevensbeveiliging vereisen. Deze functie werkt samen met een toepassing van derden om een complete oplossing te bieden. Het verschil tussen de secundaire functie en de normale functie is gelegen in het feit dat het gegevensverkeer tussen de MFP en de HP DSS-server bij de secundaire wordt gecodeerd. In de directory van het DSSprogramma wordt in de map "\hp 2" een bericht gemaakt dat voldoet aan de rfc822-standaard en waaraan de gescande gegevens als bijlage zijn toegevoegd. De toepassing van derden die deze map controleert, verwerkt vervolgens het bericht en verstuurt dit op een veilige manier. De naam van het bedieningspaneel op de MFP wordt ingesteld door de beheerder van de HP DSS. De functie is identiek aan en gebruikt dezelfde velden en adresboeken. Workflow Workflows bieden MFP-gebruikers de mogelijkheid om met het document extra informatie mee te sturen naar de opgegeven netwerklocatie. Via prompts in het MFP-bedieningspaneel wordt de gebruiker om specifieke informatie gevraagd.

7 De toepassingen van derden die de netwerkmap controleren, kunnen dan de informatie ophalen en ontcijferen en de gevraagde actie op de gescande afbeelding uitvoeren. Verzenden naar printer, verzenden naar FTP-server Met de workflow-functie kunnen documenten worden verstuurd naar netwerkprinters en FTP-servers die via het netwerk toegankelijk zijn. Met het proces voor digitaal verzenden worden gegevens op papier omgezet in digitale afbeeldingen. Documenten worden eerst op de MFP gescand en vervolgens overgebracht naar een computer met een netwerkverbinding waarop HP DSS versie 4 is geïnstalleerd. U kunt de HP DSS versie 4 ook zodanig instellen dat aanmelding vereist is, zodat alleen bevoegde personen de digitale verzendfuncties van de MFP kunnen gebruiken. Op het bedieningspaneel van de MFP kunnen gebruikers de gewenste verzendoptie selecteren. De mogelijkheden die op dat moment beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van de gekozen optie. Verzendoptie Mogelijkheden Handmatig gegevens opgeven voor Aan:/Van:/CC:/BCC:/ Onderwerp: bestemmingen selecteren uit een adresboek Instellingen voor dubbelzijdig scannen en andere scaninstellingen (zoals de bestandsindeling) opgeven op het bedieningspaneel Handmatig faxnummers invoeren Uit een lijst met snelkiescodes selecteren Instellingen voor dubbelzijdig scannen opgeven op het bedieningspaneel Doelmappen selecteren uit een van tevoren gedefinieerde lijst Een specifiek pad invoeren (als u daartoe gemachtigd bent) Bestandsindelingen specificeren zoals Bestandstype/Resolutie/Bestandsgrootte/ Kleur of zwart-wit/bestandsnaam Handmatig gegevens opgeven voor Aan:/Van:/CC:/BCC:/ Onderwerp: E- mailbestemmingen selecteren uit een adresboek Instellingen voor dubbelzijdig scannen en andere scaninstellingen (zoals de bestandsindeling) opgeven op het bedieningspaneel Via het menu een workflowbestemming opgeven Handmatig of via vervolgkeuzelijsten gegevens invoeren in de velden. Op deze manier kunnen ook datum/tijd en numerieke gegevens of strings (alfanumeriek tekengegevens) worden opgegeven. Fax Map Secundaire Workflow 2 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW HP DSS versie 4 voert de volgende bewerkingen uit: controleert de aanmeldingsgegevens van de gebruiker bij de MFP, indien de module hiervoor is ingesteld beheert de gelijktijdige overdracht van gescande afbeeldingen vanaf elke MFP op het netwerk naar verschillende soorten bestemmingen voegt adresgegevens toe codeert het bericht communiceert met elke server die door de beheerder voor digitaal verzenden is geconfigureerd (zoals een SMTP-server voor of een LAN-faxserver voor faxen) beheert adresboeken synchroniseert adresboeken met een LDAP-server (Lightweight Directory Access Protocol), indien de module hiervoor is ingesteld Configuratie De configuratie van de HP DSS versie 4 gebeurt via de HP MFP DSS Configuration Utility, die alle opties instelt en die geïnstalleerd is op de computer van de beheerder. Met de HP MFP DSS Configuration Utility kunt u alle opties voor digitaal verzenden configureren en activiteiten controleren. Het gebruik van de HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility Met de HP MFP Digital Sending Software Configuration Utility kunnen alle opties voor digitaal verzenden worden geconfigureerd. Open het programma op de volgende manier. 1 Ga op de server waarop HP DSS-software is geïnstalleerd naar Start, ga naar Programma's,Hewlett- Packard, HP MFP Digital Sending Software, en klik op Configuration Utility. In het dialoogvenster HP Digital Sending Software Configuration selecteert u Deze computer. Klik vervolgens op OK. 2 Gebruik van het tabblad Algemeen vervolgkeuzelijst Maximum bestandsgrootte. Klik op Test om te controleren of de SMTP-gateway aanwezig is. Opmerking Controleer, indien de test mislukt, het gateway-adres en vraag aan uw netwerkbeheerder of de SMTPserver wel actief is. 6 Klik op OK om de SMTP-instellingen op te slaan. NLWW 4 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie Voeg zo nodig meer SMTP-servers toe en gebruik de pijltjestoetsen bij Verplaatsen om de volgorde te wijzigen. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan. Gebruik van het tabblad Secundaire Een aantal softwarefabrikanten biedt services voor het veilig verzenden van e- mailberichten. Omtool bijvoorbeeld biedt een veilige oplossing waarmee berichten worden versleuteld en de ontvangers worden geverifieerd voordat het bericht kan worden verstuurd. De secundaire functie is speciaal ontworpen om met dit soort softwareprogramma's te kunnen werken en is bedoeld voor gebruikers die extra gegevensbeveiliging nodig hebben. Secundaire verschilt van normale omdat bij secundaire het gegevensverkeer tussen het apparaat en de HP DSS-server wordt gecodeerd. In de directory van het DSS-programma op de HP DSS-server wordt in de map "\HP 2" een bericht gemaakt dat voldoet aan de rfc822-standaard en waaraan de gescande gegevens als bijlage zijn toegevoegd. De toepassing van derden die deze map controleert, verwerkt vervolgens het bericht en verstuurt dit op een veilige manier. 1 2 Schakel het selectievakje Verzenden naar secundaire inschakelen in om deze optie te activeren. In de vervolgkeuzelijst Weergavenaam startscherm kunt u kiezen welke naam voor secundaire er op het bedieningspaneel wordt weergegeven. Type een willekeurige naam in het vak Weergavenaam startscherm of selecteer een van de volgende mogelijkheden: Secundaire Beveiligde Speciale 3 Klik op hetzelfde tabblad op de knop Geavanceerd... om eventuele X-kopteksten die u aan de wilt toevoegen, op te geven. Gebruik van het tabblad Verificatie Op het tabblad Verificatie is vastgelegd hoe gebruikers die toegang vragen tot digitale verzendfuncties, worden geverifieerd. Verificatie is een belangrijk beveiligingsonderdeel. Het wordt ten sterkste aanbevolen om verificatie in te schakelen. Op deze manier voorkomt u dat de digitale verzendfuncties onrechtmatig worden gebruikt. Als u verificatie wilt inschakelen, kiest u als eerste een optie uit de vervolgkeuzelijst Verificatiemethode. U kunt kiezen uit: Geen Microsoft Windows LDAP-server Novell NDS (als er Novell-clientsoftware is geïnstalleerd) Novell Bindery (als er Novell-clientsoftware is geïnstalleerd) Gebruik van de LDAP-configuratie Wanneer er op het tabblad Verificatie een verificatiemethode is geselecteerd, worden de LDAPinstellingen weergegeven. LDAP haalt het adres voor de geverifieerde gebruikers op. Nadat de gebruiker geldige gegevens heeft ingevoerd, wordt deze informatie vergeleken met een attribuut in de LDAP-database. Zodra een overeenkomst is gevonden, wordt de gebruiker in de database geïdentificeerd en wordt het adres van de gebruiker opgehaald middels een ander database-attribuut.

8 De volgende LDAP-instellingen zijn onder andere beschikbaar: opties voor het instellen van de HP DSS voor toegang tot de LDAP-server opties voor het doorzoeken van de database op adressen van gebruikers Kenmerken en opties 5 NLWW De LDAP-server wordt op de volgende manier geconfigureerd: 1 Klik op de knop Servers zoeken. Het programma zoekt op het netwerk naar LDAP-servers, waarna het dialoogvenster Selecteer LDAP-server wordt weergegeven met een lijst met LDAP-servers op het netwerk. Selecteer de LDAP-server die u wilt gebruiken. De informatie over de geselecteerde server wordt weergegeven. Klik op OK om de geselecteerde server te accepteren. De gegevens van de server worden ingevuld op het tabblad Verificatie. Klik op het tabblad Verificatie op de knop Test om de instellingen te testen. In het dialoogvenster Gebruikersverificatie testen kunt u voor een gebruiker de aanmeldingsgegevens voor het netwerk invoeren om te testen of LDAP inderdaad adressen kan ophalen Opmerking Als met de functie Servers zoeken geen LDAP-servers worden gevonden, kunt u de hostnaam of het IP-adres van de LDAP-server rechtstreeks invoeren in het tekstvak LDAP-server en vervolgens via de knop Instellingen zoeken de serverinstellingen ophalen. Als er geen communicatie met de LDAPserver mogelijk is, kunt u het beste contact opnemen met uw netwerkbeheerder. Gebruik van het tabblad Fax Op het tabblad Fax vindt u alle instellingen voor de HP DSS-fax. Om de faxopties in te stellen, selecteert u eerst in de vervolgkeuzelijst Faxmethode het type fax. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: Geen LAN-fax Internet-fax MS Windows 2000 Fax Afhankelijk van de geselecteerde methode worden de instellingen die van toepassing zijn, op het tabblad Fax weergegeven. Een LAN-faxservice instellen Het instellen van faxen via de LAN-faxservice van het netwerk gaat op de volgende manier Ga naar het tabblad Fax en selecteer LANFax in de vervolgkeuzelijst. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Productnaam de naam van uw LANfaxsoftware. Klik op de knop Geavanceerd om de in- en uitvoeropties van uw LAN-fax in te stellen. Selecteer via de knop Bladeren de netwerkmap die door uw faxsoftware wordt gebruikt. Vul indien nodig het gedeelte Aanmeldingsgegevens voor toegang tot map in. Via de knop Controleren van toegang tot map kunt u de aanmeldingsgegevens testen. Controleer ook of u toegang hebt tot die map. Klik op Toepassen om de LAN-faxinstellingen op te slaan. 6 Een Internetfaxservice instellen Met een Internet-faxservice worden faxen verzonden via . HP DSS laat de gebruiker net als normaal een faxnummer opgeven en maakt en verstuurt de vervolgens achter de schermen. 1 2 Ga naar het tabblad Fax en selecteer Internet-fax in de vervolgkeuzelijst. Voer de domeinnaam van uw internet-faxprovider in in het tekstvak Domein Faxprovider. HP DSS neemt het in het apparaat ingevoerde telefoonnummer en gebruikt deze domeinnaam om een te maken. Bijvoorbeeld: 6 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW Typ een geldig adres in het tekstvak Standaard adres van het Faxaccount. Dit is het adres dat wordt gebruikt voor geretourneerde of mislukte via Internet-fax. Schakel het selectievakje in als u wilt dat HP DSS het adres van de gebruiker instelt als retouradres. Klik op Toepassen om de Internet-faxinstellingen op te slaan. Een Windows 2000-faxservice instellen Om gebruik te kunnen maken van de Windows 2000-faxservice, moet er een faxmodem op de HP DSS-server zijn geïnstalleerd Ga naar het tabblad Fax en selecteer MS Windows 2000 Fax in de vervolgkeuzelijst. Klik op de knop Faxeigenschappen. Het dialoogvenster voor configuratie van Windows-fax wordt geopend. Voer de benodigde gegevens in. Klik op Toepassen om de Windows 2000-faxinstellingen op te slaan. Gebruik van het tabblad Mappen Het tabblad Mappen wordt gebruikt voor het instellen van de functie Verzenden naar map. Om deze optie te activeren, schakelt u het selectievakje Verzenden naar map inschakelen in Opmerking Klik op de knop Toevoegen... om een nieuwe map toe te voegen. Het dialoogvenster Vooraf gedefinieerde map toevoegen wordt geopend. Voer in het tekstvak Aliasnaam een naam in voor de doelmap. Deze naam wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat. Klik op Bladeren... om naar een maplocatie te gaan en klik op OK om deze te accepteren. Voor doelmappen worden de volgende besturingssystemen ondersteund: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 en Novell. 4 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Toegangsgegevens de toegangsgegevens voor de map. Als Openbaar is geselecteerd, gebruikt het programma de Aanmeldingsgegevens voor toegang tot openbare mappen op het tabblad Mappen. Als MFPgebruiker is geselecteerd, gebruikt het programma de gegevens waarmee de gebruiker bij het apparaat is aangemeld. Klik op OK om de instellingen op te slaan. De nieuwe map wordt aan de lijst toegevoegd. Herhaal stap 1 t/m 5 om meer mappen toe te voegen. Voer openbare aanmeldingsgegevens voor de mappen in op het tabblad Mappen bij Aanmeldingsgegevens voor toegang tot openbare mappen. Zonder deze gegevens kan de lijst met mappen niet worden opgeslagen. Klik op Toepassen om de nieuwe mappen op te slaan Gebruik van het tabblad Workflows Met behulp van workflows kunnen gebruikers een document scannen en dit doorsturen naar een willekeurige workflow-bestemming. Met de workflow-functie hebt u de mogelijkheid om extra informatie mee te sturen in de vorm van een bestand dat samen met het gescande document wordt opgeslagen op een opgegeven netwerk- of FTP-locatie. Via prompts in het bedieningspaneel wordt om specifieke informatie gevraagd. De toepassingen van derden die de netwerk- of FTP-map controleren, kunnen dan de informatie ophalen en ontcijferen en de gevraagde actie op de gescande afbeelding uitvoeren. Ook kunt u een printer instellen als workflowbestemming, zodat gescande documenten rechtstreeks op een andere netwerkprinter kunnen worden afgedrukt. NLWW Kenmerken en opties 7 Het tabblad Workflows wordt gebruikt om workflow-processen in te stellen die worden gebruikt met toepassingen van derden. Schakel eerst boven aan het tabblad het selectievakje Workflows inschakelen in als u deze functie wilt activeren. Het maken van een workflow-proces bestaat uit drie delen: de workflow-groep het workflow-menu het workflow-formulier Een workflow-groep maken 1 2 Opmerking Klik onder aan het tabblad op Groep toevoegen... Het dialoogvenster Workflow-groep wordt weergegeven. Voer de naam van de nieuwe groep in. Het moet een unieke naam zijn. De naam "Algemene MFP-groep" kan niet worden gewijzigd. 3 Klik op OK om de nieuwe groep op te slaan. Een workflow-menu maken Selecteer in de workflow-structuur de groep die u zojuist hebt gemaakt. Klik op de knop Menu toevoegen... Het dialoogvenster Workflow-menu wordt weergegeven.

9 Voer de naam van het nieuwe menu in. Deze naam moet binnen de workflow-groep uniek zijn. Selecteer de stijl van het workflow-menu. De stijl bepaalt welke opties voor workflowformulieren in dit workflow-menu beschikbaar zijn. De enige beschikbare keuze is Verbeterd. Klik op OK om het nieuwe workflow-menu op te slaan. 5 Een workflow-formulier voor Verzenden naar map maken Selecteer het workflow-menu dat u zojuist hebt gemaakt. Klik op de knop Formulier toevoegen.... Het dialoogvenster Workflow-formulier wordt weergegeven. Voer in het tekstvak Formuliernaam een naam in voor het nieuwe formulier. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestemmingstype het bestemmingstype. U kunt kiezen tussen Map, FTP-site en Printer. Opmerking De opties in het dialoogvenster Workflowformulier verschillen afhankelijk van de gekozen mogelijkheid. De rest van deze procedure is van toepassing op de optie Map. Aanwijzingen voor het maken van een workflow-formulier voor een FTP-site of printer vindt u in de volgende procedures. 5 6 Voer in het tekstvak Map-pad het pad naar de doelmap in, of selecteer dit met de knop Bladeren. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Toegangsgegevens de toegangsmethode voor de map. U kunt kiezen tussen Openbaar en MFP-gebruiker. Als MFP-gebruiker is geselecteerd, gebruikt de HP DSS de gegevens van de gebruiker die bij het apparaat is aangemeld. Als Openbaar is geselecteerd, gebruikt de HP DSS de Aanmeldingsgegevens voor toegang tot openbare mappen die zijn ingevoerd in het hoofdtabblad Workflows Ga naar Beeldbestandinstellingen en selecteer de instellingen voor het gescande bestand. Dit moeten instellingen zijn die de toepassing van derden nodig heeft voor het verwerken van het bestand. NLWW 7 8 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 8 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestandsindeling het bestandstype voor het metagegevensbestand. U kunt kiezen tussen Geen, HPS en.xml. Dit is het bestand met de gegevens die bij de workflow-prompts zijn ingevoerd. Als u geen prompts wilt maken, selecteert u Geen. Schakel bij OCR-instellingen het selectievakje OCRbestand genereren in als het programma een OCR-bestand (optical character recognition) nodig heeft. Klik op de knop Instellingen om de OCR-instellingen voor taal en indeling van het uitvoerbestand te configureren In het gebied Prompts kunt u prompts en mogelijke responsen definiëren voor gebruikers van het workflow-formulier. Deze prompts worden weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat. De reacties op de prompts worden opgeslagen in het metagegevensbestand. Dit bestand bevindt zich bij het beeldbestand van het document, zodat workflowtoepassingen van derden dit kunnen gebruiken. Het toevoegen van prompts gaat op de volgende manier: a Klik onder aan het tabblad op Toevoegen... om prompts toe te voegen. b Klik in het dialoogvenster Prompts toevoegen op de knop Nieuw om een nieuwe prompt te maken. Hiermee wordt het dialoogvenster Workflow-prompt geopend. c In het dialoogvenster Workflow-prompt voert u onder Prompt-instellingen de Promptnaam in, de Prompttekst en eventuele Help-tekst voor de prompt. De Help-tekst wordt weergegeven wanneer de gebruiker de knop Help op het MFP-bedieningspaneel aanraakt terwijl de prompt op het scherm is weergegeven. d Ga naar Responsinstellingen en selecteer Responsopmaak en Responstype. De opties voor Responsopmaak zijn String, Numeriek, Datum, Tijd of Privacy. Het Responstype kan zijn: Door gebruiker te bewerken of Selectielijst. Als u hebt gekozen voor Door gebruiker te bewerken, kunt u het vakje Gebruiker moet respons geven inschakelen om een respons af te dwingen. Opmerking De responsopmaak Privacy gebruikt sterretjes (*) om de gegevens die de gebruiker op het bedieningspaneel invoert, te verbergen. Dit responstype kan worden gebruikt voor privé-gegevens zoals een wachtwoord of werknemersnummer. e Voer indien nodig in het tekstvak Standaardrespons een standaardrespons in. Als de gebruiker bij de prompt geen respons invoert, gebruikt het programma de standaardrespons. f Klik op OK om de promptinstellingen op te slaan. De nieuwe prompt wordt in het dialoogvenster Prompts toevoegen aan de Promptlijst toegevoegd. g Herhaal indien nodig de stappen b t/m f om meer prompts toe te voegen. h Wanneer alle benodigde prompts zijn gemaakt, kunt u met behulp van de knoppen onder aan de lijst bij Verplaatsen de prompts in de juiste volgorde plaatsen. i Klik op OK om de nieuwe reeks prompts te accepteren. De nieuwe prompts worden in het dialoogvenster Workflow-formulier in het gebied Prompts weergegeven. 11 Klik op OK om alle instellingen in het dialoogvenster Workflow-formulier te accepteren. Het nieuwe formulier wordt weergeven op het tabblad Workflows. Opmerking Een workflow-formulier kan op elk willekeurig moment worden bijgewerkt door deze te selecteren en te klikken op de knop Eigenschappen NLWW Kenmerken en opties 9 12 Voer openbare aanmeldingsgegevens voor de workflow-mappen in op het tabblad Workflow bij het gedeelte Aanmeldingsgegevens voor toegang tot openbare mappen. Zonder deze gegevens kunnen de workflow-instellingen niet worden opgeslagen. 13 Klik op Toepassen om de nieuwe workflow-instellingen op te slaan. Een workflow-formulier voor een FTP-site maken Selecteer in het dialoogvenster Workflow-formulier in de vervolgkeuzelijst Bestemmingstype de optie FTP-site. Voer in het tekstvak FTP-server de hostnaam of het IP-adres van de FTP-server in. Klik op de knop Gegevens en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor de FTPserver in. Klik op OK om de gegevens op te slaan. Voer in het tekstvak FTP-pad het pad in naar de directory op de FTP-server die u wilt gebruiken voor gescande documenten. Volg stap 7 t/m 11 van de vorige procedure om de rest van de workflow-formulierinstellingen te voltooien en indien nodig prompts toe te voegen. Een workflow maken voor een printer U kunt met behulp van een workflow-formulier een gescand document naar een netwerkprinter sturen om af te drukken Selecteer in het dialoogvenster Workflow-formulier in de vervolgkeuzelijst Bestemmingstype de optie Printer. Selecteer een printer in de vervolgkeuzelijst Selecteer printer. Hier worden de beschikbare netwerkprinters weergegeven. Schakel een van de keuzerondjes in om de standaard- of aangepaste printervoorkeuren te gebruiken. Als u kiest voor aangepaste printervoorkeuren, kunt u deze instellen via de knop Voorkeuren. Klik op OK om het workflow-formulier op te slaan. Klik op Toepassen om de instellingen op het tabblad Workflow op te slaan. 4 5 Gebruik van het tabblad Adressering Het tabblad Adressering wordt gebruikt om de HP DSS te configureren, zodat gecentraliseerde adresboeken beschikbaar worden voor MFPgebruikers. De Digital Sending Software kan gebruikers toegang verlenen tot adressen in een gecentraliseerd adresboek op een LDAP-server. Om de toegang tot deze adressen te verbeteren, wordt een lokaal exemplaar van dit adresboek gedownload vanaf de LDAP-server en gekopieerd.

10 Het automatisch kopiëren van de LDAP-server wordt op de volgende manier ingesteld: Klik op de knop Instellingen.... Het dialoogvenster LDAP-adresboek kopiëren wordt weergegeven. Schakel het selectievakje Kopie LDAP-adreslijst inschakelen in. Stel op het tabblad LDAP-instellingen de benodigde parameters in voor toegang tot de LDAP-server en het doorzoeken van de LDAP-database. Zie "Gebruik van de LDAPconfiguratie" op pagina 5 voor meer informatie. Selecteer op het tabblad Kopiëren het kopieerschema van het LDAP-adresboek. Door Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks te selecteren, kunt u een specifieke tijd en dag van de week opgeven waarop het kopieerproces plaatsvindt Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW Persoonlijke adresboeken Schakel het selectievakje PAB's inschakelen in om gebruikers de mogelijkheid te geven bij op de MFP gebruik te maken van hun persoonlijke adresboeken. Ondersteuning voor Persoonlijk Adresboek is alleen beschikbaar als Verificatie is ingeschakeld en de verificatiemethode is ingesteld op Microsoft Windows (zie "Gebruik van het tabblad Verificatie" op pagina 5). Voor toegang tot de persoonlijke adresboeken is ook Microsoft Messaging API (MAPI) vereist. Controleer of het onderdeel Windows Messaging is geïnstalleerd. Wanneer u een MAPI client-toepassing hebt geïnstalleerd (zoals Microsoft Outlook), is dit onderdeel waarschijnlijk al aanwezig. DSS-adresboeken HP DSS maakt gebruik van adresboeken om adressen op te slaan die handmatig door de gebruiker op het apparaat zijn ingevoerd. Wanneer de gebruikersverificatie op het apparaat is ingeschakeld, worden de adressen opgeslagen in een individueel HP DSS-adresboek van de gebruiker. In de overige gevallen worden de adressen opgeslagen in een openbaar HP DSSadresboek. HP DSS-adresboeken zijn beschikbaar voor iedere MFP met ondersteuning voor HP DSS. Als de adressen in deze adresboeken niet meer nodig zijn, kunnen individuele HP DSSadresboeken of allemaal tegelijk worden gewist door in het gedeelte DSS-adresboeken te klikken op de knop Wissen. Eer wordt dan een lijst met bestaande adresboeken weergegeven, waarvan u er een of meer kunt wissen. Gebruik van het tabblad Voorkeuren Op het tabblad Voorkeuren wordt het pad voor de tijdelijke bestanden van de HP DSS gespecificeerd. Deze bestanden kunnen erg groot zijn. U kunt daarom het beste een locatie met voldoende schijfruimte kiezen. Klik op Bladeren... om een locatie te kiezen. Gebruik van het tabblad MFP-configuratie Op het tabblad MFP-configuratie is aangegeven welke MFP's gebruikmaken van de HP DSSservice. Ook bevat het tabblad een interface via welke HP DSS-functies voor specifieke digitale verzendapparaten kunnen worden ingesteld. Een nieuwe MFP toevoegen 1 2 Klik onder aan het tabblad op Toevoegen.... Het dialoogvenster MFP's toevoegen wordt geopend. Klik op de knop MFP's zoeken om alle MFP's in het netwerk weer te geven. Selecteer het toe te voegen apparaat in de lijst die verschijnt. Opmerking Als u de hostnaam of het IP-adres van het apparaat kent, kunt u dit invoeren in het tekstvak Hostnaam of IP-adres onder Handmatig invoeren van een MFP-netwerknaam in plaats van de knop MFP's zoeken te gebruiken. 3 Als u voor het toegevoegde apparaat dezelfde instellingen wilt als voor een eerder geconfigureerd apparaat, kunt u dit eerder geconfigureerde apparaat selecteren in de vervolgkeuzelijst Als u nieuwe MFP's toevoegt, kopieer dan de instellingen van. Klik op de knop Toevoegen...> om het apparaat aan de MFP-lijst toe te voegen. 4 Opmerking Het aantal MFP's dat kan worden ingevoerd, is gelijk aan het aantal plaatsen in uw HP DSSlicentie. Boven in het dialoogvenster MFP's toevoegen is het aantal beschikbare plaatsen te zien. 5 Klik op de knop Sluiten om het venster MFP's toevoegen te sluiten. NLWW Kenmerken en opties 11 Een afzonderlijke MFP configureren 1 2 Selecteer de MFP in de lijst op het tabblad MFP-configuratie. Klik op de knop MFP configureren... Het dialoogvenster dat verschijnt, lijkt op het hoofdconfiguratieinterface. Gebruik dit interface voor het configureren van de digitale verzendinstellingen die specifiek zijn voor dit apparaat. De instellingen op deze tabbladen overschrijven de instellingen in de algemene HP MFP DSS-configuratietabbladen. Opmerking Gebruik dit interface voor het inschakelen van de digitale verzendfuncties voor de afzonderlijke apparaten. Zelfs wanneer een functie op de DSSconfiguratietabbladen is ingeschakeld, is het niet ingeschakeld op het apparaat, totdat het is ingeschakeld in de interface MFP's configureren. 3 Schakel op het tabblad Verificatie het selectievakje Verificatie inschakelen in het geselecteerde apparaat te verifiëren. Schakel de selectievakjes in naast de functies die u wilt activeren. Om van deze mogelijkheid gebruik te kunnen maken, moet de gebruiker wel zijn aangemeld. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Standaarddomein het netwerkdomein. Schakel op het tabblad Verzenden naar het selectievakje Verzenden naar inschakelen in en selecteer in de vervolgkeuzelijst s verzenden de optie via de Digital Sending-service. Als u wilt dat de gebruikers hun eigen bericht bij het verzenden kunnen toevoegen en als dit wordt ondersteund door de MFP, klikt u op de knop Geavanceerd en schakelt u het selectievakje Door gebruiker te bewerken in. Schakel op het tabblad Adressering het selectievakje MFP directe toegang tot LDAPadreslijst toestaan in. Selecteer de eerder geconfigureerde LDAP-servers in de vervolgkeuzelijst. Schakel op het tabblad Verzenden naar het selectievakje Verzenden naar secundaire inschakelen in als u gebruikmaakt van de secundaire functie. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Weergavenaam startscherm de weergavenaam voor de secundaire service. Schakel op het tabblad Verzenden naar fax het selectievakje Verzenden naar fax inschakelen in als u gebruikmaakt van de faxfunctie. Zorg dat in de vervolgkeuzelijst Faxen verzenden de optie via de Digital Sending-service is geselecteerd. Schakel op het tabblad Verzenden naar map het selectievakje Verzenden naar map inschakelen in als u gebruikmaakt van deze functie Schakel op het tabblad Verzenden naar Workflows het selectievakje Verzenden naar Workflows inschakelen in als u gebruikmaakt van workflows. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Workflow-groepen de groep met het workflow-menu en formulier dat u hebt gemaakt. 11 Klik op OK om alle wijzigingen op te slaan. 12 Klik op Toepassen om de MFP-configuratieinstellingen op te slaan. Opmerking Deze instellingen worden pas doorgegeven aan de MFP wanneer op de knop Toepassen is geklikt. Gebruik van het tabblad Log Via het tabblad Log hebt u toegang tot het activiteitenlog van de HP DSS. Het log bevat onder andere de volgende gegevens: Ernst Gebeurtenis Tijd Klik op de knop Details om het gelijknamige dialoogvenster weer te geven.

11 Hier vindt u extra informatie over de geselecteerde loggebeurtenis. 12 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW Gebruik van het tabblad Info Op het tabblad Info vindt u informatie over deze HP DSS-versie. De software verwijderen Verwijder de HP DSS-software hieronder beschreven manier. De software verwijderen met behulp van het verwijderprogramma Opmerking Om in Windows 2000 of XP software te kunnen verwijderen, moet u zich aanmelden met de rechten van een systeembeheerder Sluit alle geopende programma's. Ga naar Start, Programma's, Hewlett-Packard, HP MPF Digital Sending-software en klik op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster Verwijderen bevestigen op OK. Het programma wordt nu van uw computer verwijderd. Wanneer het proces is voltooid, moet u wellicht de computer opnieuw opstarten. Software verwijderen met behulp van de functie Software Een andere manier om de Digital Sending-software te verwijderen is via de Windows-functie Software Ga naar Start, Instellingen en klik op Configuratiescherm. Klik op Software. Blader door de lijst met programma's en klik op HP MFP Digital Sendingsoftware. Klik op Verwijderen. NLWW Kenmerken en opties 13 Algeheel overzicht De onderstaande illustratie geeft een netwerk weer dat gebruikmaakt van HP DSS versie 4 Windowsbeheerderssysteem Externe printers TCP/IP-netwerk Webbrowser SMTPgateway LANfaxserver LDAPserver FTPserver Netwerkmappen Onderdelen van een netwerk voor digitaal verzenden Onderdeel Computer met Windows 2000, Windows XP Professional of Windows 2003-server Beschrijving Het systeem van de beheerder bevat de volgende onderdelen: HP DSS versie 4 HP MFP DSS Configuration Utility waarmee digitale verzendfuncties worden geconfigureerd en gecontroleerd wanneer de software is geïnstalleerd. Windows-faxservice, alleen vereist wanneer de faxservice van Windows de methode voor faxoverdracht is. Een faxmodem is dan ook vereist. De HP DSS versie 4 ondersteunt maximaal 250 HP MFP's op dezelfde server. Elke MFP kan afzonderlijk voor alle opties voor digitaal verzenden worden geconfigureerd. De instelling voor gebruikersaanmelding kan ook voor elke MFP afzonderlijk worden geconfigureerd. Met een webbrowser kunt u vanaf elke computer op het netwerk de HP DSS versie 4 en elke MFP die deze gebruikt, via een HP Web Jetadmin-hulpprogramma configureren en controleren. Deze gateway wordt alleen gebruikt voor de digitale verzendopties voor en Internet-fax. Deze server wordt alleen gebruikt voor de digitale verzendoptie LAN-fax. HP DSS versie 4 ondersteunt LDAP, zodat u - en faxbestemmingen op alle directoryservers elders op een netwerk kunt vinden. Met deze server verkrijgt u adressen voor het adresboek van de MFP. MFP-producten Webbrowser SMTP-gateway LAN-faxserver LDAP-server Ondersteuning van oudere versies HP Address Book Manager De HP Address Book Manager (ABM) is een ouder softwareprogramma dat nog steeds wordt ondersteund door de HP DSS versie 4 Met dit programma kunt u het - en faxadresboek configureren dat is opgeslagen op de HP DSS-server en beschikbaar is voor gebruikers van de MFP, in het bijzonder wanneer een onderneming geen andere toegangsmethoden heeft voor adresboekgegevens (zoals een LDAP-server). De ABM biedt u hoofdzakelijk de volgende mogelijkheden: gegevens in de adresboeken van de HP DSS-server weergeven, toevoegen, wijzigen en verwijderen adressen importeren uit andere systemen Deze handleiding bevat beknopte informatie over de wijze waarop u toegang verkrijgt tot de ABM. Raadpleeg het Help-bestand van de ABM voor meer informatie. 14 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW Oudere MFP-modellen HP DSS versie 4 ondersteunt de volgende oudere MFPmodellen: HP 4100mfp-serie HP 9000mfp-serie De volgende nieuwe functies voor digitaal verzenden worden echter niet ondersteund op deze oudere modellen: Map Workflow Secundaire Omgevingen en protocollen Netwerkbesturingssystemen De HP DSS versie 4 wordt rechtstreeks met TCP/IPnetwerken verbonden via een Windowsserver of -werkstation. De module werkt onafhankelijk in de netwerk- en besturingssysteemvereisten die hieronder worden vermeld. Geschikte serverbesturingssystemen: Windows 2000 Professional, Server of Advanced Server Windows XP Professional Windows 2003 Standard Server of Enterprise Server Pentium III of hoger 256 MB RAM (512 MB bij het genereren van OCR-uitvoer) 200 MB ruimte op de harde schijf Cd-romstation Fast Ethernet 100Base-TX, Ethernet 10Base-T of 10Base-2 (BNC) Microsoft Internet Explorer 4 (of hoger) Novell NetWare-ondersteuning Wanneer de HP DSS versie 4 toegang heeft tot Novell-bestandsservers, kunt u hiermee bestanden schrijven naar netwerkmappen en via een netwerk faxmappen gebruiken op Novellservers. De Novell-clientsoftware moet op de juiste wijze op het netwerk zijn geïnstalleerd en geconfigureerd voordat u specifieke eigenschappen voor Novell kunt configureren in de HP DSS versie 4 De HP DSS versie 4 biedt alleen ondersteuning voor toegang tot Novell Netware-resources als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Novell NetWare versie 3.12, 3.2, 4.11, 4. 2 of 5 moet worden uitgevoerd op de Novell NetWare-server en Novell NetWare Client versie 4.6 (of hoger) moet zijn geïnstalleerd op de Windows-computer die gebruikmaakt van de HP DSS versie 4 NLWW Omgevingen en protocollen 15 Soorten bestemmingen De HP DSS versie 4 kan berichten die het MIME-protocol (Multipurpose Internet Mail Extension) ondersteunen, verzenden naar internetadressen. Bij de verzending van deze berichten wordt SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) gebruikt. SMTP werkt onafhankelijk van het netwerkbesturingssysteem waarop de server wordt uitgevoerd. Gebruikers kunnen bestemmingen op twee manieren opgeven vanaf het bedieningspaneel: bestemmingen selecteren uit een adresboek handmatig adressen invoeren die voldoen aan het SMTP-protocol Het document dat door de MFP wordt gescand, wordt een bijlage van een bericht. De bijlage kan als een van de volgende bestandstypen worden verzonden:.pdf-bestandsindeling (Portable Document Format).tiff-bestandsindeling (Tagged Image File Format).mtif-bestandsindeling (Multipage Tagged Image File Format).jpeg-bestandsindeling (Joint Photographic Experts Group) De meest gebruikte bestandsindeling voor de bijlagen is PDF. Hiermee kunnen ontvangers de bijlage zowel bekijken als afdrukken. De Adobe Acrobat Reader is vereist. Een gratis exemplaar hiervan is verkrijgbaar op de website van Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com). Als het document uit meerdere pagina's bestaat en wordt verzonden in de TIFF- of JPEGindeling, krijgt de één bijlage voor elke pagina. In deze bestandsindelingen worden bijlagen van één pagina gemaakt en u kunt deze bijvoorbeeld gebruiken voor het scannen van facturen, zodat u ze elektronisch kunt opslaan.

12 Met MTIFF en PDF kunt u meerdere pagina's als één bestandsbijlage verzenden. Opmerking Wanneer u meerdere pagina's in fotokwaliteit verzendt in.tiffof. mtiff-indeling, kunnen de bijlagen mogelijk niet in elke toepassing worden gelezen. U kunt deze TIFF-bestanden weergeven met Windows Paint. Deze toepassing vindt u in het menu Bureau-accessoires> onder Programma's.. Als de bestandsgrootte voor SMTP wordt overschreden, wordt het bericht verdeeld over meerdere berichten. Dit gebeurt op basis van de limiet in de HP MFP DSS Configuration Utility. 16 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW Fax Er zijn drie verschillende faxservices beschikbaar voor de HP DSS versie 4 zoals in de onderstaande tabel wordt weergegeven. Met de HP MFP DSS Configuration Utility configureert u de scaninstellingen. Gebruikers kunnen de faxbestemmingen op het bedieningspaneel specificeren door het handmatig invoeren van de faxnummers. Faxmethoden Methode LAN-fax Beschikbare bestandstypen Beschrijving. MTIFF PCL 5 (Printer Control Language 5) (niet-gecomprimeerd) PCL 5 (packbits).mtiff Hiervoor is een LAN-fax en een gedeelde map voor het werkgebied van de fax vereist. Windows 2000/XPfax Hiermee kunt u een faxmodem gebruiken op de computer waarop de HP DSS versie 4 wordt uitgevoerd, zodat die computer fungeert als een gebruiksklare fax-gateway. Hiermee kunt u een Internet-faxaanbieder gebruiken voor de verwerking van faxberichten. Deze aanbieders gebruiken berichten voor het indienen van faxberichten en verzenden deze vervolgens naar een gewoon faxapparaat of naar het e- mailpostvak van een persoon. Internet-fax.TIFF.MTIFF Map Met Verzenden naar map kunt u een document naar een of meer gedeelde mappen zenden. U kunt kiezen uit een lijst met van vooraf gedefinieerde mappen of, wanneer u daartoe gerechtigd bent, via het bedieningspaneel een doelmap specificeren. Workflow Met Verzenden naar workflow hebt u de mogelijkheid om extra informatie aan het gescande document toe te voegen en het geheel naar een opgegeven netwerklocatie te verzenden. Via prompts in het MFP-bedieningspaneel wordt de gebruiker om specifieke informatie gevraagd. De toepassingen van derden die de netwerkmap controleren, kunnen dan de informatie ophalen en ontcijferen en de gevraagde actie op de gescande afbeelding uitvoeren. Verificatie Met de HP DSS versie 4 kunt u MFP's zo instellen dat een gebruiker eerst wordt geverifieerd voor deze gebruik kan maken van enkele of alle functies van Digital Sending. Wanneer de verificatie is ingeschakeld, moet de gebruiker geldige gegevens (zoals een gebruikersnaam en wachtwoord) op de MFP invoeren om toegang te krijgen tot de functies van Digital Sending. Er zijn twee onafhankelijke onderdelen met betrekking tot de verificatie. Ten eerste controleert de MFP de gegevens van de gebruiker met behulp van de geselecteerde verificatiemethode. Vervolgens wordt geprobeerd het adres van de gebruiker te vinden in de database van een LDAP-server, waarbij de instellingen van uw LDAP-server worden gebruikt. Wanneer een van de stappen niet kan worden voltooid, krijgt de gebruiker geen toegang tot de MFP-functies van Digital Sending. Bij deze twee stappen wordt gebruikgemaakt van twee verschillende technologieën (een Verificatieserver en een LDAP-server). Alleen in het geval van de LDAPservermethode worden beide stappen met behulp van slechts de LDAP-server voltooid. NLWW Verificatie 17 Verificatiemethoden Microsoft Windows Deze methode integreert in het domein van Microsoft Windows. LDAP-server Bij deze methode wordt een LDAP-server gebruikt waarmee de gebruiker wordt geverifieerd en diens adres wordt opgehaald. Novell Client-software De volgende methoden zijn alleen beschikbaar als uw computer de Novell Client-software gebruikt. Novell NDS: deze methode integreert in de Novell Directory Services. Novell Bindery: deze methode integreert in Novell Bindery. Een adres ophalen uit een LDAP-database Als de MFP-gebruiker geldige gegevens heeft ingevoerd en is geverifieerd, moet de HP MFP Digital Sending Software het adres van de gebruiker vaststellen met behulp van de LDAPserver. Op dat moment zijn al enkele gegevens over de gebruiker bekend (zoals de aanmeldingsgegevens). Om de gebruiker in de database van de LDAP-server te vinden, wordt deze informatie vergeleken met een attribuut in de LDAP-database. Zodra een overeenkomst is gevonden, wordt de gebruiker in de database geïdentificeerd en wordt het adres van de gebruiker opgehaald middels een ander database-attribuut. Er zijn vier belangrijke gegevens nodig om de LDAP-server te configureren: netwerkadres van de LDAPserver verbindingsmethode van de LDAP-server hoofdmap voor zoekopdrachten attributen voor het vinden en ophalen van het adres van de gebruiker Een volledige uitleg van deze instellingen vindt u in de online help onder "Verificatie-instellingen" bij het onderwerp "Een adres ophalen uit een LDAPdatabase". Mogelijkheden voor adressering Op elke MFP is een adresboek beschikbaar zodat u sneller - en faxbestemmingen kunt kiezen op het bedieningspaneel. De adressen en faxnummer in het adresboek zijn afkomstig uit verschillende bronnen: de LDAP-server op het netwerk bestemmingen die eerder door gebruikers op het bedieningspaneel zijn gespecificeerd - en faxadresboeken gemaakt met de HP ABM U kunt op twee manieren MFP-adresboeken synchroniseren met de LDAP-server. 18 Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW Methode Een gekopieerd LDAP-adresboek gebruiken Beschrijving De DSS versie 4 maakt een momentopname van de database van de LDAP-server en vult het MFPadresboek met de adressen die worden gevonden. U start de taak handmatig of plant de automatische uitvoering van de taak op een bepaald moment met de HP MFP DSS Configuration Utility. Effect op het bedieningspaneel Wanneer u de eerste tekens van een naam typt, wordt de rest van de naam aangevuld op basis van de namen in het adresboek. Typ meer tekens totdat een overeenkomst is gevonden. Wanneer u een naam selecteert, wordt het bijbehorende adres of faxnummer automatisch geselecteerd. Rechtstreeks een LDAP-adresboek gebruiken De firmware in de MFP vraagt namen rechtstreeks bij de LDAP-server op. U hoeft het adresboek niet te synchroniseren met de LDAP-server, hetzij handmatig, hetzij volgens een schema. U typt een gedeelte van een naam. Op de MFP wordt een lijst met namen weergegeven die op de LDAP-server is gevonden. Wanneer u een naam selecteert, wordt het bijbehorende adres of faxnummer automatisch geselecteerd. Opmerking Als de MFP is ingesteld op rechtstreeks gebruik van een LDAP-adresboek, heeft de MFP geen toegang tot het gekopieerde adresboek. Verificatie en beschikbaarheid van het adresboek Adressen die rechtstreeks door de gebruiker worden ingevoerd, worden afhankelijk van het feit of de gebruiker bij het bedieningspaneel is geverifieerd, verschillend opgeslagen.

13 Geverifieerd: opgeslagen in een "Persoonlijk" adresboek. Niet geverifieerd: opgeslagen in een "Gast"-adresboek. Alle niet-geverifieerde gebruikers kunnen de inhoud van het "Gast"-adresboek zien. adressen die in Outlook zijn opgeslagen, zijn beschikbaar voor geverifieerde gebruikers. adressen die rechtstreeks op het bedieningspaneel worden ingevoerd, worden gecached in een privé-adresboek. Persoonlijke adresboeken De HP DSS versie 4 heeft toegang tot de adressen van een geverifieerde gebruiker die zijn opgeslagen in Outlook in de map Contactpersonen. De MFP geeft een lijst met persoonlijke adressen weer, gecombineerd met adressen van andere beschikbare openbare adresboeken. wordt niet ondersteund. het gebruik van de ABM zijn beheerdersrechten vereist. Hewlett-Packard aan en klik op HP Address Book Manager. Het dialoogvenster Address Book Manager wordt geopend. 4 Typ BEHEERDER in het veld Gebruikersnaam. wordt het aantal resterende dagen van de proefperiode weergegeven. Na afloop van de proefperiode wordt de software op non-actief gezet totdat er een geldige licentie is geïnstalleerd. Alle instellingen van de HP MFP DSS Configuration Utility worden bewaard, waardoor de configuratie tijdens de proefperiode weer opnieuw kan worden opgeroepen. Licenties Om de functies van de DSS te kunnen gebruiken, moet u minimaal één licentie voor Workflowproces en Documentbeheer installeren (licenties kunnen worden aangeschaft bij een lokaal verkooppunt van Hewlett-Packard). Deze licenties worden geleverd voor 1, 5, 10, 50 en 250 plaatsen. Met elke plaats kunt u de DSS-functies op één MFP-apparaat inschakelen. NLWW HP DSS versie 4 licenties 21 Opmerking U kunt net zo veel licenties installeren als het aantal plaatsen dat u wilt verzamelen, met een maximum van 250 plaatsen. Wanneer door het verwijderen van een licentie het totaal aantal plaatsen minder is dan het aantal MFP's dat u op dat moment hebt geconfigureerd voor de functies van de HP MFP Digital Sending software, moet u MFP's uit de MFP-lijst verwijderen totdat het aantal geconfigureerde MFP's het aantal plaatsen niet meer overschrijdt. Knooppuntvergrendeling Aangeschafte licenties voor Workflow-proces en Documentbeheer kunnen alleen maar worden toegepast op een specifieke DSS 4 server. In dit proces wordt het licentiecertificaat gekoppeld aan een unieke ID van de DSS-server. De unieke ID wordt weergegeven als MAC-adres op het tabblad Info van de HP MFP DSS Configuration Utility. Deze ID wordt gedurende de proefperiode weergegeven. Om uw licentiecertificaat te activeren, moet u het "MAC-adres" van het tabblad Info van de DSSserver opschrijven. Ga vervolgens naar www. software.hp.com. Licenties van eerdere versies DSS versie 4 zal zowel de Toegangsbeveiliging- als de Communicatie-licentietypen ondersteunen die de functies van de eerdere versie van dit product activeerden (3.x). Deze licenties zullen automatisch worden geconverteerd naar licenties voor Workflow-proces en Documentbeheer als deze licenties met versie 4 worden gebruikt. Alhoewel u hiermee de volledige functionaliteit hebt van alle DSS-functies voor huidige MFP-modellen, zullen oudere modellen nog steeds alleen hun oorspronkelijke Digital Sending-functies ondersteunen als deze modellen door DSS versie 4 worden onderhouden. Licenties kunnen worden toegevoegd en verwijderd op het tabblad Algemeen van de HP Configuration Utility. Zie "Gebruik van het tabblad Algemeen" op pagina Hoofdstuk 1 - De HP MFP Digital Sending Software versie 4 NLWW 2 Ondersteuningsprogramma's en procedures Ondersteuningsprogramma's Zie de volgende tabel voor informatie over de programma's die u kunt gebruiken ter ondersteuning van de HP DSS versie 4 Ondersteuningsprogramma's Programma Windows-services Doel 4 starten en stoppen Zie "Starten en stoppen met behulp van Windows-services" op pagina 24. De HP DSS versie Configuratieopties instellen: HP MFP DSS Configuration Utility de verificatie in- of uitschakelen en de methode instellen digitaal verzenden voor en fax in- of uitschakelen en alle verzendopties configureren de map voor het opslaan van tijdelijke bestanden wijzigen Versienummers voor software en firmware zoeken Beheerdersgegevens en waarschuwingen instellen Opties voor adressering instellen Zie "De HP MFP DSS Configuration Utility gebruiken" op pagina 24. Activiteitenlog Berichten weergeven voor HP DSS versie 4 en elke MFP die dit gebruikt Zie "Werken met de activiteitenlog" op pagina 25. Windows-logbestand Berichten over digitaal verzenden weergeven die zijn gegenereerd door het Windows-besturingssysteem Zie "Werken met het Windows-logbestand" op pagina 26. HP Address Book Manager (ABM) Het ABM-wachtwoord wijzigen De bestemmingen in het openbare adresboek configureren Zie "Werken met de HP Address Book Manager (ABM)" op pagina 26. NLWW Ondersteuningsprogramma's 23 Starten en stoppen met behulp van Windows-services Gebruik de Windows-service om de HP DSS versie 4 te starten en te stoppen. Gebruik de Windows-service om de HP DSS versie 4 service te starten en te stoppen 1 2 Klik op de computer op Start en kies Instellingen. Klik vervolgens op: Configuratiescherm Systeembeheerder Services 3 4 Selecteer HP MFP Digital Sending Software. Klik op de knop Starten, Stoppen of Opnieuw starten. Ga naar Start, klik op Configuratiescherm, Systeembeheerder en vervolgens op Services om vast te stellen of de DSS 4 service is ingeschakeld. Controleer de statuskolom voor de HP MFP Digital Sending Software. Als de service is ingeschakeld, dient het veld Status de waarde Gestart te bevatten. Bovendien dient de knop Stoppen beschikbaar te zijn als de service is ingeschakeld. De HP MFP DSS Configuration Utility gebruiken U opent de HP MFP DSS Configuration Utility op een van de volgende manieren: vanaf de beheerderscomputer waarop het programma is geïnstalleerd vanuit een webbrowser op de HP Web Jetadmin met de configuratie-plugin van de HP DSS Zie het Help-bestand van de HP MFP DSS Configuration Utility voor uitgebreide informatie over de configuratieopties. Configuratieopties gebruiken via de computer van de beheerder 1 Klik vanaf de computer waarop de HP DSS versie 4 is geïnstalleerd op Start en vervolgens op Programma's. Ga naar Hewlett- Packard, HP MFP Digital Sending Software en klik vervolgens op Configuration Utility. 24 Hoofdstuk 2 - Ondersteuningsprogramma's en procedures NLWW Werken met de activiteitenlog De activiteitenlog is een belangrijk hulpmiddel voor het volgen van digitale verzendactiviteiten. Er kunnen maximaal gegevens in de activiteitenlog worden opgeslagen. De oudste gebeurtenissen worden overschreven door nieuwe gebeurtenissen.

14 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Zie het Help-bestand van de HP MFP DSS Configuration Utility voor een lijst met verklaringen van berichten. Het is nuttig om het logbestand te wissen als u probeert problemen op te lossen. Als u het logbestand hebt gewist, staan er alleen nog gegevens in voor de huidige status. Het is ook raadzaam om het logbestand te wissen als u grote configuratiewijzigingen hebt aangebracht. In de activiteitenlog wordt het soort bericht aangegeven met behulp van pictogrammen: informatie Geen actie vereist. waarschuwing Geeft een fout aan die wellicht interventie van de gebruiker vereist. In het algemeen kan de MFP nog worden gebruikt voor andere functies. fout Geeft een fout aan waarvoor de beheerder moet ingrijpen en mogelijk een erkende HP-dealer moet raadplegen. Opgeslagen gebeurtenissen in het activiteitenlog elke taak voor digitaal verzenden (voor alle soorten bestemmingen) slagen of mislukken van een activiteit uitschakelen en opnieuw opstarten verwijderen van de inhoud van het adresboek systeemfouten Opgeslagen informatie voor elke gebeurtenis ernst van de gebeurtenis (informatie, waarschuwing, fout) gebruiker beschrijving van gebeurtenis datum en tijd aanvullende details (zoals lijsten met bestemming, paginaformaat en -aantal en opmaak) U kunt berichten sorteren op het type informatie (bijvoorbeeld op ernst, zodat alle foutberichten bovenaan verschijnen). Klik hiervoor bovenaan in de kolom met de informatie. De activiteitenlog bekijken voor de HP DSS versie 4 en alle MFPproducten Start de HP MFP DSS Configuration Utility. Klik op het tabblad Log. Er verschijnen berichten voor de HP DSS versie 4 en alle MFP-producten. Schakel het selectievakje Vermeldingen in. NLWW Werken met de activiteitenlog 25 De activiteitenlog voor een afzonderlijke MFP weergeven Start de HP MFP DSS Configuration Utility. Klik op het tabblad MFP-configuratie. Selecteer de gewenste MFP. Klik op MFP configureren... Klik op het tabblad Log. Werken met het Windows-logbestand Met het logbestand dat u kunt openen via de module Logboeken van Microsoft, kunt u alle gebeurtenissen in het Windows-besturingssysteem volgen die betrekking hebben op digitaal verzenden. De logboekservice start automatisch wanneer u de HP DSS-servercomputer start. Het logbestand openen Klik op de computer op Start en kies Instellingen. Klik op Configuratiescherm en vervolgens op Systeembeheerder. Klik op Logboeken en kijk in de logboeken van de toepassing of van het systeem. Werken met de HP Address Book Manager (ABM) De ABM is een oudere toepassing die nog steeds wordt ondersteund voor de HP DSS v. 4 U kunt met deze toepassing het - en faxadresboek configureren, evenals op de DSS-server opgeslagen privé-adresboeken voor geverifieerde gebruikers. Zie het Help-bestand van de HP Address Book Manager voor uitgebreide informatie over het gebruik van de ABM. Opmerking ABM moet afzonderlijk zijn geïnstalleerd. Plaats de cd voor de HP DSS-toepassing in het cd-romstation, ga naar de map ABM en voer Setup. exe uit. De ABM openen 1 Klik op de computer op Start en kies Programma's. Ga naar Hewlett-Packard, de programmagroep Address Book Manager en klik vervolgens op HP Address Book Manager. Het dialoogvenster HP Digital Sender Login wordt geopend. In het veld Digital Sender-naam of het veld IP-adres voert u de DNS-naam of het IP-adres van de HP DSS-server in. Typ in het veld Gebruikersnaam de naam BEHEERDER. hoofdvenster voor de ABM wordt geopend Hoofdstuk 2 - Ondersteuningsprogramma's en procedures NLWW 3 Problemen oplossen Inleiding Dit hoofdstuk biedt aanwijzingen voor het oplossen van problemen die kunnen optreden wanneer u de HP DSS versie 4 of de HP MFP DSS Configuration Utility gebruikt. Dit hoofdstuk bevat de volgende gedeelten: "Bronnen voor informatie over problemen" op pagina 28 "Veelvoorkomende problemen met digitaal verzenden" op pagina 29 "Berichten van het Windows-logboek" op pagina 33 "Berichten op het bedieningspaneel" op pagina 35 "Berichten van de HP MFP DSS Configuration Utility" op pagina 38 NLWW Inleiding 27 Bronnen voor informatie over problemen Bronnen voor informatie over problemen Bron Online Help-systeem van MFP Berichten van de activiteitenlog Beschrijving De MFP's beschikken over een online Help-systeem dat aanwijzingen biedt voor het oplossen van veelvoorkomende problemen. Druk op? op het bedieningspaneel om de Help te openen. De activiteitenlog is een registratie van digitale verzendingen en vormt waarschijnlijk uw beste programma voor probleemoplossing. Het logbestand bevat informatie-, waarschuwings- en foutberichten waarmee u problemen kunt oplossen. Raadpleeg de volgende bronnen: "Werken met de activiteitenlog" op pagina 25 voor informatie over de wijze waarop u de activiteitenlog opent en gebruikt het Help-bestand van de HP MFP DSS Configuration Utility voor een lijst met berichten en aanbevolen acties Het logbestand is een registratie voor de HP DSS v. 4 die op de Windowsservercomputer wordt uitgevoerd. Raadpleeg de volgende bronnen: "Werken met het Windows-logbestand" op pagina 26 voor informatie over de wijze waarop u het logbestand opent "Berichten van het Windows-logboek" op pagina 33 voor een lijst met berichten en aanbevolen acties Er verschijnen berichten op het bedieningspaneel van de MFP om problemen met digitaal verzenden te rapporteren. Raadpleeg de volgende bronnen: "Berichten op het bedieningspaneel" op pagina 35 voor een lijst met berichten en aanbevolen acties Wanneer een probleem optreedt, verschijnen berichten in de HP MFP DSS Configuration Utility. Raadpleeg de volgende bronnen: "Berichten van de HP MFP DSS Configuration Utility" op pagina 38 voor een lijst met berichten en aanbevolen acties U kunt meldingen ontvangen wanneer problemen met digitaal verzenden optreden. Zie "Gebruik van het tabblad Algemeen" op pagina 3 Berichten van het logbestand Berichten op het bedieningspaneel Berichten van de HP MFP DSS Configuration Utility Waarschuwingsmeldingen 28 Hoofdstuk 3 - Problemen oplossen NLWW Veelvoorkomende problemen met digitaal verzenden Raadpleeg de volgende tabel bij het oplossen van problemen met digitaal verzenden. Controleer altijd wanneer er problemen optreden of er berichten op het bedieningspaneel, in het logbestand of in het activiteitenlogboek staan. Hier volgt uitleg over de berichten: Berichten op het bedieningspaneel"berichten op het bedieningspaneel" op pagina 35 Berichten van het logbestand--"berichten van het Windows-logboek" op pagina 33 Berichten van de activiteitenlog--helpbestand voor de HP MFP DSS Configuration Utility Veelvoorkomende problemen met digitaal verzenden Probleem De afbeeldingskwaliteit is laag Beschrijving en acties Controleer of er niet al een pagina op de glasplaat ligt wanneer de gescande pagina's leeg of wit zijn of herhaalde patronen hebben.

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4100MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/911313

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4100MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/911313 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma

Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Nederlands Installatiehandleiding MF-stuurprogramma Cd met gebruikerssoftware.............................................................. 1 Informatie over de stuurprogramma s en de software.............................................

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

Kopiëren...5. Kopieën maken...5. Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren en...7. Voorbereiden op het per verzenden...

Kopiëren...5. Kopieën maken...5. Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren en...7. Voorbereiden op het per  verzenden... Naslagkaart Inhoudsopgave Kopiëren...5 Kopieën maken...5 Snel kopiëren...5 Kopiëren via de ADF...5 Kopiëren via de glasplaat...5 Taakonderbreking...6 Een kopieertaak annuleren...6 Een kopieertaak annuleren

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT

NETWERKHANDLEIDING. Afdruklogboek op netwerk opslaan. Versie 0 DUT NETWERKHANDLEIDING Afdruklogboek op netwerk opslaan Versie 0 DUT Definities van opmerkingen Overal in deze handleiding gebruiken we de volgende aanduiding: Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde

Nadere informatie

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken

Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken Handleiding instellingen vrijgave van afdrukken INHOUDSOPGAVE OVER DEZE HANDLEIDING............................................................................. 2 FUNCTIE AFDRUKVRIJGAVE...........................................................................

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Handleiding InCD Reader

Handleiding InCD Reader Handleiding InCD Reader Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van Nero AG.

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam 29-3-2016. Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 29-3-2016 Versie 1.5 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren

Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren Windows Custom PostScript- of PCL-printerstuurprogramma installeren In dit Leesmij-bestand wordt beschreven hoe u het Custom PostScript-printerstuurprogramma of het PCLprinterstuurprogramma op een Windows-systeem

Nadere informatie

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Netvibes B.V. versie 1.0 E- mail: support@netvibes.nl Telefoon: +31 (0)20-205

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0

Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Avaya Modular Messaging Microsoft Outlook Client Versie 5.0 Belangrijk: de instructies in deze handleiding zijn alleen van toepassing als u gebruikmaakt van een Avaya Message Storage Server- (MSS) of Microsoft

Nadere informatie

Handleiding e-mail instellen

Handleiding e-mail instellen Handleiding e-mail instellen Inhoudsopgave Inleiding... 1 Outlook Web Access... 2 Mozilla Thunderbird... 3 Account instellen... 3 Beveiliging instellen... 6 Adresboek instellen... 7 Microsoft Outlook 2007...

Nadere informatie

Windows 98 en Windows ME

Windows 98 en Windows ME Windows 98 en Windows ME In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Voorbereidende stappen op pagina 3-29 Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom op pagina 3-30 Andere installatiemethoden op pagina

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool

Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool Gebruikershandleiding Brother Meter Read Tool DUT Versie 0 Auteursrecht Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Naslaggids COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE Naslaggids HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-serie Naslaggids Inhoudsopgave Naslaggids... 1 Kopieën verkleinen of vergroten... 2 Kopieertaken sorteren...

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Handleiding SecurDisc Nero AG SecurDisc Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding en de volledige inhoud van de handleiding worden beschermd door het auteursrecht en zijn eigendom van

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

System Updates Gebruikersbijlage

System Updates Gebruikersbijlage System Updates Gebruikersbijlage System Updates is een hulpprogramma van de afdrukserver dat de systeemsoftware van uw afdrukserver met de recentste beveiligingsupdates van Microsoft bijwerkt. Het is op

Nadere informatie

Business Communications Manager en CallPilot 100/150

Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Updates voor de Desktop Messaging gebruikershandleidingen Business Communications Manager en CallPilot 100/150 Deze handleiding is een aanvulling op de CallPilot 5.0 Desktop Messaging gebruikershandleidingen.

Nadere informatie

Templates aanmaken voor scannaar-bestand

Templates aanmaken voor scannaar-bestand MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Templates aanmaken voor scannaar-bestand Versie: 1.0 Scan-to-File voorbereiden Alvorens er templates kunnen worden aangemaakt, dient de scan-to-file functie te zijn voorbereid,

Nadere informatie

Handleiding Hosted Exchange

Handleiding Hosted Exchange Handleiding Hosted Exchange Toelichting In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden en instellingen van Hosted Exchange aan u uitgelegd. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Versie 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Versie 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Ongepubliceerde rechten voorbehouden onder de copyrightwetten van de Verenigde Staten. De inhoud van deze publicatie mag in geen

Nadere informatie

Verbinding maken met whiteboard op afstand

Verbinding maken met whiteboard op afstand RICOH Interactive Whiteboard Client for Windows Snel aan de slag Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een handige plek voor eventueel toekomstig

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

HP 9200c Digital Sender Ondersteuningshandleiding

HP 9200c Digital Sender Ondersteuningshandleiding HP 9200c Digital Sender Ondersteuningshandleiding HP 9200C Digital Sender Ondersteuningshandleiding Auteursrecht en licentiebepalingen 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging,

Nadere informatie

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1

VMware Identity Manager Desktop gebruiken. VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken VMware Identity Manager 2.8 VMware Identity Manager 2.9.1 VMware Identity Manager Desktop gebruiken U vindt de recentste technische documentatie op de website

Nadere informatie

E-mail instellen in Outlook 2010

E-mail instellen in Outlook 2010 E-mail instellen in Outlook 2010 Benodigde gegevens Je kunt aan de slag met het instellen van je e-mailprogramma zodra je een e-mailadres hebt aangemaakt. Voor het instellen van je e-mailprogramma heb

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIE. Software-installatiehandleiding

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIE. Software-installatiehandleiding LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIE Software-installatiehandleiding HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserie Software-installatiehandleiding Copyright en licentie 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC

NOD32 Antivirus Systeem Versie 2. Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC NOD32 Antivirus Systeem Versie 2 Handleiding voor Installatie V1_0606/2003 Copyright 2003 ESET, LLC 2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Installeren van NOD32 versie 2.........4 2.1 Eerste installatie.........4

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54

Uw gebruiksaanwijzing. HERCULES ROUTER G-54 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Software-installatiehandleiding

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE. Software-installatiehandleiding COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIE Software-installatiehandleiding HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-serie Software-installatiehandleiding Copyright en licentie 2010 Copyright Hewlett-Packard

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding KPN Secure Mail

Handleiding KPN Secure Mail Handleiding KPN Secure Mail Uw e-mailprogramma instellen Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met de telefonische helpdesk van E- Zorg op 020 430 90 33 of per email

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Handleiding E-mail clients

Handleiding E-mail clients Handleiding E-mail clients Inhoudsopgave Handleiding E-mail clients... 1 1 POP of IMAP... 2 2 Outlook... 2 2.1 Instellen Mailaccount... 2 Stap 1... 2 Stap 2... 2 Stap 3... 3 Stap 4... 3 Stap 5... 3 Stap

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751

Uw gebruiksaanwijzing. HP proliant ml310 g4 server http://nl.yourpdfguides.com/dref/880751 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP proliant ml310 g4 server. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP proliant ml310 g4 server in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb.

KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb. KeistadWeb.nl gebruikershandleidingen: Mozilla Thunderbird 1.0 NL (Windows versie) instellen voor gebruik met uw KeistadWeb.nl email account Revisie: 07-04-2010 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Mozilla Thunderbird

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie

SharpdeskTM R3.1. Installatiehandleiding Versie SharpdeskTM R3.1 Installatiehandleiding Versie 3.1.01 Copyright 2000-2004 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, aanpassen of vertalen van deze publicatie zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5

Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Versienotities voor de klant Fiery EX4112/4127, versie 2.5 Dit document bevat informatie over de Fiery EX4112/4127 versie 2.5. Voordat u de Fiery EX4112/4127 gebruikt, moet u een kopie maken van deze Versienotities

Nadere informatie

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS

VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS VERSIE 5.1/5.2 SNELSTARTKAART VOOR WINDOWS 32-BITS TM GROUPWISE 5.2 SNELSTARTKAART GroupWise is software waarmee u berichten kunt verzenden, planningen kunt maken, uw agenda kunt bijhouden en uw documenten

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage

Installatiehandleiding. Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Installatiehandleiding 1 2 3 Aan de slag DeskTopBinder V2 Lite installeren Bijlage Woord vooraf DeskTopBinder V2 Lite kan diverse gegevens integreren en beheren, zoals bijvoorbeeld bestanden gemaakt met

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken.

Met de andere QR-code opent u een Xerox-webpagina op uw mobiele apparaat, waarmee u naar mobiele Xerox-applicaties kunt zoeken. Xerox QR Code-app Snelstartgids 702P03999 Voor gebruik met applicaties voor de QR-codescanner/-lezer Gebruik de QR Code-app samen met de volgende applicaties: applicaties voor het scannen/lezen van QR-codes,

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110

Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Versienotities voor de klant Fiery EXP4110, versie 1.1SP1 voor Xerox 4110 Dit document beschrijft de upgrade van de Fiery EXP4110-printerstuurprogramma s voor ondersteuning van de optie Lade 6 (Extra groot).

Nadere informatie

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone

Handmatige Instellingen Exchange Online. Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Handmatige Instellingen Exchange Online Nokia E51 Symbian S60 Smartphone Inhoudsopgave 1 Handmatige Instellingen Exchange Online voor Nokia E51 Smartphone...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Mail for Exchange van

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE Hoe werkt

Nadere informatie