Dit stuk gaat over het gebruik van internet, en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:"

Transcriptie

1 Gedragscode en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene informatie. 2. Informatie voor het personeel voor het gebruik van het netwerk. 3. Informatie voor leerlingen voor het gebruik van het netwerk. 4. Hoe controleren we de afspraken? 5. Informatie voor ouders over dit protocol. 1. Algemene informatie. Het omgaan met internet is iets dat je moet leren. Internet is heel nuttig, maar heeft ook hele vervelende kanten, zoals bijvoorbeeld sites met ongewenste inhoud of digitaal pesten. Door op school die vervelende kanten technisch weg te halen (filteren), leren de kinderen niet hoe ze hier mee om moeten gaan. We kiezen er voor om met kinderen te praten, afspraken te maken en deze afspraken ook te controleren. Dit betekent dat we geen filter installeren. Op deze manier kunnen de kinderen ook in een minder beschermde omgeving met internet omgaan. Door het bestuur is een protocol opgesteld voor het gebruik van de en het internetgebruik. Dit protocol is bindend en van een ieder wordt verwacht hiervan op de hoogte te zijn. Dit protocol heeft alleen betrekking op het personeel van de SCO Lucas (alsmede stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en ouderparticipanten) en is te lezen in hoofdstuk 2, Informatie voor het personeel voor het gebruik van het netwerk. Voor de leerlingen hebben we zelf regels gemaakt. De groepsleerkracht zorgt voor de handhaving van deze regels, ondersteund door de ICT-coördinator en de directie. Deze informatie staat in hoofdstuk 3, Informatie voor leerlingen voor het gebruik van het netwerk. Hoe we het nakomen van de afspraken controleren staat in hoofdstuk 4, Hoe controleren we de afspraken. Natuurlijk moeten ouders op de hoogte zijn van ons beleid. Informatie voor de ouders staat in hoofdstuk 5, Informatie voor ouders over dit protocol. Ook zal er een verwijzing in de schoolgids komen naar dit protocol en zal het op onze site geplaatst worden.

2 2. Informatie voor het personeel voor het gebruik van het netwerk. Het gehele protocol van het bestuur is in bijlage 1 opgenomen. Bij het schrijven van dit stuk is dit de laatste versie : Gedragscode en internet gebruik PO, aangepaste versie dd MK.pdf Indien het bestuur een nieuwe gedragscode heeft dan geldt de nieuwe versie zodra dit aan het personeel middels een , memo of notulen is medegedeeld. De laatste versie is te vinden op de website van de SCO Lucas. De gedragscode is opgenomen in het vademecum dat gepubliceerd is op de website van SCO-Lucas: In de linker kolom: vademecum: dan klikken op primair onderwijs, vervolgens klikken op algemeen en bovenaan staat: gedragscode internet po. Als aanvulling hierop maken wij de volgende afspraken: Het is natuurlijk vanzelfsprekend je als leerkracht niet uitgebreid sites gaat bezoeken voor privé als de kinderen aanwezig zijn,. Als dat nodig is doe dat dan na schooltijd, als de kinderen de school uit zijn. Als je dubieuze sites opent, gaan we ervan uit dat je deze direct weg klikt. (we proberen een voorbeeld te zijn, dus de afspraken, zoals die voor kinderen gelden, gelden dan ook voor ons) Dezelfde afspraken gaan ook op voor het versturen van s. De ICT-coördinator krijgt dagelijks een overzicht met bezochte sites die niet aan de afspraken voldoen of dubieus zijn. Als er iets aan de hand is licht de ICT-coördinator de groepsleerkracht en / of directie in. De directie zorgt dan in overleg met de ICT-coördinator voor de bepaling van eventuele sancties. Denk aan de afspraken rond internet gebruik en s, zoals we die met de kinderen maken. Niet voor niets verbinden we hier consequenties aan. Zorg dus dat je jezelf ook aan die afspraken houdt Vermeld nooit privé gegevens op de website (voornaam en achternaam van de kinderen, adresgegevens of telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens) Datzelfde geldt ook t.a.v. gegevens van leerkrachten. contact met kinderen gaat altijd via je school adres en over schoolzaken. Spreek met de kinderen over de manier, waarop wij met internet omgaan; zodra er iets anders gebeurt dan afgesproken praat er dan met de kinderen over. Als er incidenten zijn, meldt dit dan zowel aan de ICT-coördinator als aan de directie. Geef aan de ouders alleen je school adres, NIET je privé adres. De kinderen gebruiken de computer alleen voor educatieve opdrachten. Een uitzondering hierop zijn de spelletjes in de map leerling op het bureaublad. Dus geen internetspelletjes. Dit voorkomt ongewenste pop-ups, reclames (met ongepaste inhoud), spy- en adware en vervuiling van de computer. Zie verder het deel voor de leerlingen. We bespreken het leerlingdeel van dit protocol steeds na de zomervakantie en na de kerstvakantie met de kinderen (voor de groepen 3 tot en met 8).

3 3. Informatie voor leerlingen voor het gebruik van het netwerk. Eigenlijk zouden we deze afspraken niet op papier hoeven zetten. De vraag hoe gaan we met elkaar om ; hoe hoort het eigenlijk, wordt al zo vaak goed beantwoord, dat deze brief niet nodig hoeft te zijn. Toch willen we duidelijk dingen afspreken. Natuurlijk kan het voorkomen dat je op sites terecht komt, die je niet wilde. Of dat er andere niet leuke dingen gebeuren die je niet wilt. Zonder dat je anderen erbij roept klik je zo n site dan weer weg en zeg je het gelijk tegen de meester of de juf. Als het nodig is kunnen we er dan over praten en oplossingen zoeken. Dit zijn de dingen die we afgesproken hebben: Je mag de computer en internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag. We spelen alleen spelletjes uit de map leerling op het bureaublad, GEEN andere spelletjes dan die spelletjes. We gebruiken de computer voor de rest alleen voor schoolopdrachten. Je kan dus bijvoorbeeld; Zoeken op internet om informatie te vinden, die je kan helpen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de meester of juf hebt gekregen. Zoeken naar internetsites, die je helpen bij een bepaald schoolvak(zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie,.) Zoeken naar internetsites, die te maken hebben met nieuws (bijv. Jeugdjournaal, TV-weekjournaal) Internetsites te bezoeken waar je leerkracht toestemming voor heeft gegeven. Een spelletje uit de map leerling van het bureaublad spelen, zoals Robbie speurhond of Hartenjagen. Andere dingen mag je dus NIET! (Dus geen chatten, bestanden downloaden, spelletjes spelen op internet, filmpjes bekijken, je eigen thuis bekijken, enzovoort). Je moet het dus altijd vragen aan de meester of juf als je iets op de computer wilt doen. De meesters en juffen controleren of je je aan de afspraken houdt, de computer houdt ook bij wat je doet. Dit kunnen we later nazoeken als het nodig is. Kom je bij dingen op internet die je vervelend vindt of waarvan je weet dat je er niet hoort te komen, zeg dat dan gelijk tegen je meester of juf! Samen kunnen we dan dingen bespreken en oplossingen zoeken als dat nodig is. De meester of juf bespreekt deze regels ook in het begin van het schooljaar, en na de kerstvakantie met jullie. Heb je vragen over deze regels, stel ze dan!

4 4. Hoe controleren we de afspraken? In de hoofdstukken hiervoor staan de afspraken die we gemaakt hebben. In principe houdt de groepsleerkracht door toezicht in de gaten of alles gaat zoals het moet. De groepsleerkracht kan echter niet op verschillende plaatsen tegelijk zijn. Daarom is er ook nog een internettoezicht programma. Al het internetverkeer wordt op school vastgelegd en daar komen dagelijks verslagen van bij de ICT-coördinator. Deze controleert of de afspraken gevolgd worden en licht indien nodig de groepsleerkrachten en directie in. Zij kunnen dan verdere stappen ondernemen, zie hoofdstuk 5 voor deze stappen.

5 5. Informatie voor ouders over dit protocol. Met dit stuk willen wij u informeren over het beleid t.a.v. het gebruik van de computer, bij ons op school. Er is veel te doen over het internet gebruik, of juist het misbruiken ervan. Ook wij doen er alles aan om misbruik te voorkomen. Vandaar dat we met de kinderen hebben afgesproken wat ze wel of niet mogen. Zo is er duidelijkheid door heel de school heen. In het kader hieronder staat een stuk uit de informatie voor kinderen. Deze afspraken gaan in vanaf de eerste schooldag in 2006/2007. Dit zijn de dingen die we afgesproken hebben: Je mag de computer en internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag. We spelen alleen spelletjes uit de map leerling op het bureaublad, GEEN andere spelletjes dan die spelletjes. We gebruiken de computer voor de rest alleen voor schoolopdrachten. Je kan dus bijvoorbeeld; Zoeken op internet om informatie te vinden, die je kan helpen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de meester of juf hebt gekregen. Zoeken naar internetsites, die je helpen bij een bepaald schoolvak(zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie,.) Zoeken naar internetsites, die te maken hebben met nieuws (bijv. Jeugdjournaal, TV-weekjournaal) Internetsites te bezoeken waar je leerkracht toestemming voor heeft gegeven. Een spelletje uit de map leerling van het bureaublad spelen, zoals Robbie speurhond of Hartenjagen. Andere dingen mag je dus NIET! (Dus geen chatten, bestanden downloaden, spelletjes spelen op internet, filmpjes bekijken, je eigen thuis bekijken, enzovoort). Je moet het dus altijd vragen aan de meester of juf als je iets op de computer wilt doen. Als we uitgaan van een positief beeld, dan kunnen we ook zeggen dat de afspraken, die met de kinderen gemaakt worden voldoende behoren te zijn. Ondanks allerlei afspraken is het mogelijk dat er wel eens vergissingen ontstaan. Met de kinderen is afgesproken dat ze deze gelijk komen melden bij de meester of juf. Binnen ons netwerk wordt bijgehouden wat er allemaal gedaan is. De ICT-coördinator krijgt elke dag automatisch een overzicht met sites die niet aan de afspraken voldoen. Hiermee controleren wij het surfgedrag van de kinderen en de leerkrachten.

6 Als er afspraken niet nagekomen worden zal de groepsleerkracht, ondersteund door directie en ICT-coördinator actie ondernemen. De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag. De tweede keer is er ook contact met de ouders om die in te lichten en af te spreken dat de ouders dit thuis ook bespreken. De derde keer leidt tot uitsluiting van het gebruik van de computers voor een te bepalen tijd. Afhankelijk van de aard en ernst, kan de directie besluiten om hiervan af te wijken. De ouders krijgen hier ook altijd bericht van. Een verwijzing naar dit protocol zal worden opgenomen in onze schoolgids en een kopie ervan komt te staan op onze site. Als u vragen heeft over dit protocol kunt u terecht bij de directie of de ICT-coördinator. Wij beseffen ons dat de kinderen niet alleen op school op internet zitten maar ook thuis. Mochten er dingen thuis gebeuren die invloed hebben op school, bijvoorbeeld iemand die digitaal gepest wordt door een klasgenoot, dan vinden wij het fijn als u ons hiervan op de hoogte stelt. Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent. Namens de ICT-werkgroep, Arjan Breijer

7 Bijlage 1: Gedragscode en internet gebruik PO, aangepaste versie dd MK.pdf vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 1 van 4 Gedragscode en internetgebruik Primair Onderwijs Intentie De gedragscode en internetgebruik Primair Onderwijs Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (SCO Lucas) bevat afspraken over de wijze waarop de medewerker van de SCO Lucas dient om te gaan met en internet. Onder internetgebruik wordt ook intranetgebruik verstaan. In deze gedragcode wordt uiteengezet hoe SCO Lucas omgaat met het registreren, verzamelen en monitoren van tot een individu herleidbare gegevens omtrent dat gebruik. Met deze gedragscode beoogt zij een goede balans te vinden tussen een efficiënt en verantwoord gebruik van en internet en bescherming van de privacy van de medewerker op de werkplek. Met de gedragscode wordt mede beoogd overbelasting en beschadiging van het netwerk te voorkomen en de kosten met betrekking tot het gebruik van , internet en intranet te beperken. Tot slot heeft de gedragscode tot doel de goede naam van SCO Lucas en haar bedrijfsgeheimen te beschermen. Bij het niet naleven van deze regels zullen passende maatregelen worden genomen door of namens het College van Bestuur van SCO Lucas. I. Algemeen 1. en internetfaciliteiten zijn in de eerste plaats bedrijfsmatige voorzieningen, die ook als zodanig moeten worden gebruikt. 2. Het registreren van gegevens die tot een medewerker op zijn werkplek zijn terug te voeren, wordt tot een minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar respectering van de privacy van de medewerker. 3. Onder gegevens wordt in deze gedragscode verstaan: gegevens met betrekking tot het gebruik van en internet. Onder internet wordt ook intranet verstaan. 4. Onder persoonlijke gegevens wordt in deze gedragscode verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot de medewerker. 5. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 6. Onder de medewerker wordt in deze gedragscode verstaan: de mannelijke of vrouwelijke medewerker die met SCO Lucas een arbeidsovereenkomst heeft, alsmede stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en ouderparticipanten. II. Rechten van medewerkers 1. Inzagerecht: de medewerker heeft het recht desgevraagd de over hem of haar geregistreerde gegevens in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen vier weken ingewilligd. 2. Kopierecht: de medewerker heeft het recht desgevraagd van de over hem of haar geregistreerde gegevens een kopie te ontvangen binnen vier weken. 3. Correctierecht: de medewerker heeft het recht om feitelijke onjuistheden uit de geregistreerde gegevens te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen vier weken beslist. Indien een verzoek of correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd.

8 vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 2 van 4 4. Verwijderingsrecht: de medewerker heeft het recht om de over hem of haar geregistreerde gegevens, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met de gedragscode of een wettelijk voorschrift te (laten) verwijderen en te (laten) vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen vier weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats. 5. Verzoeken als in voorgaande leden van deze paragraaf bedoeld dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden gericht aan het bestuur van SCO Lucas of degene(n) die het bestuur daartoe aanwijst. III. gebruik 1. Het systeem is bestemd voor zakelijk verkeer. De medewerker is gerechtigd beperkt gebruik te maken van het systeem voor het ontvangen en versturen van persoonlijke berichten. Mits dit, zowel inhoudelijk als naar kwantiteit, niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en de goede gang van zaken en de kosten vanwege dit gebruik tot een minimum worden beperkt. 2. Het recht van de medewerker om (zowel persoonlijke als zakelijke) berichten te ontvangen en versturen is gebonden aan de volgende voorwaarden: a. De zal de naam van de afzender en een disclaimer bevatten. b. Het is de medewerker niet toegestaan om onder een andere naam in te loggen en de berichten en bestanden van een ander te lezen, tenzij de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. c. Het vervalsen of manipuleren van berichten is verboden. Bijvoorbeeld: bij het doorsturen van de adressering, de afzender of de zelf inhoudelijk wijzigen zonder dat de ontvanger dit kan weten. d. Het is niet toegestaan berichten te versturen waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of die conflicteren met de belangen van SCO Lucas. e. Buiten zakelijke toepassing om, is het niet toegestaan gebruik te maken van chatprogramma s. f. Het is niet toegestaan dreigende, opruiende, seksueel intimiderende of seksueel getinte berichten, pornografisch materiaal, dan wel racistische berichten te versturen. g. Het is niet toegestaan door copyright beschermde bestanden (zoals MP3 en Napster) en programmatuur te downloaden en/of te versturen, uitgezonderd indien daarvoor toestemming is verleend door de copyrighthouder. h. Het is niet toegestaan berichten te verzenden waarvan de verzender redelijkerwijs dient te vermoeden dat deze door SCO Lucas als onoirbaar worden aangemerkt of door de ontvanger niet worden gewenst. 3. Voor de goede gang van zaken binnen SCO Lucas is het van belang dat de binnenkomende zakelijke berichten de geadresseerde bereiken en dat de zakelijke berichten worden opgehaald en gelezen. In dat kader zal de medewerker geregeld, in ieder geval zoveel mogelijk op alle werkdagen, zijn berichten ophalen en lezen. Bij afwezigheid van de medewerker dient hij maatregelen te treffen opdat zijn berichten niet ongelezen blijven. Indien de medewerker geen regeling heeft getroffen is SCO Lucas gerechtigd de zakelijke berichten op te halen en te lezen. 4. Onverminderd hetgeen in paragraaf 6 is bepaald, zal SCO Lucas de inhoud van persoonlijke e- mailberichten, indien deze als zodanig herkenbaar zijn, in principe niet lezen. 5. Indien het mailbericht incl. bijlagen groot is, dan dient de afzender het bericht te comprimeren teneinde de netwerkbelasting en de datacommunicatiekosten zo laag mogelijk te houden. SCO Lucas stelt hiervoor programmatuur (zoals Acrobat en Winzip) ter beschikking. IV. Internetgebruik 1. Het internetsysteem is bestemd voor zakelijke doeleinden. Onder internetgebruik wordt ook intranetgebruik verstaan. De medewerker is gerechtigd beperkt gebruik te maken van het internet systeem voor privé- doeleinden, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en de goede dagelijkse gan

9 vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 3 van 4 van zaken. Daarnaast dienen de belasting van het netwerk en de kosten met betrekking tot internetgebruik tot een minimum te worden beperkt. 2. Het recht van de medewerker om gebruik te maken van het internet is gebonden aan de navolgende voorwaarden: a. Het is niet toegestaan sites te bezoeken, waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden. b. Het is niet toegestaan sites te bezoeken, waarvan de inhoud in strijd is met de normen en waarden van SCO Lucas, tenzij het bezoek binnen het geboden onderwijsprogramma is gewenst. c. Het downloaden van bestanden en programma s dient te worden beperkt tot zakelijk gebruik, onder meer in verband met de risico's van het binnenhalen van virussen en overbelasting van het netwerk. Indien door het downloaden virussen worden binnengehaald, kan de medewerker aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade. d. Het gebruiken van eigen diskettes en andere informatiedragers is niet toegestaan. V. Klachtenprocedure Op de gedragscode is de binnen SCO Lucas geldende kaderklachtenregeling en indien aanwezig eveneens de klachtenregeling van de school van toepassing. VI. Overtreding gedragscode en sanctie 1. Op incidentele basis kunnen controles op het en internetgebruik van de medewerker plaatsvinden indien daartoe naar het oordeel van het bestuur van SCO Lucas zwaarwegende redenen aanwezig zijn. 2. Het bestuur van SCO Lucas of degene die zij daartoe aanwijst, behoudt zich het recht voor steekproeven te nemen om te controleren of de medewerker zich aan de gedragscode houdt. 3. Bij overtreding van de gedragscode is SCO LUCAS gerechtigd de maatregelen te treffen die zij passend acht, waarbij een ontslag tot de mogelijkheden behoort. VII. Afwijking van de gedragscode Iedere afwijking van of toevoeging aan deze gedragscode dient schriftelijk en gemotiveerd aan het College van Bestuur voorgelegd te worden en is pas van kracht na toestemming van het College van Bestuur.

10 vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 4 van 4 Bijlage 1 van Lucas document. Vuistregels voor de schoolleiding Algemeen 1. Handel zaken online op dezelfde manier als offline. 2. Stel heldere regels op na afstemming met het team. 3. Publiceer de regels op een voor de werknemer toegankelijke wijze. 4. Stel vast in hoeverre privé-gebruik voor de faciliteiten op school is toegestaan. 5. Maak het verboden gebruik zoveel mogelijk softwarematig onmogelijk. 6. Anonimiseer rapportages en gebruiksstatistieken. 7. Houd rekening met de back-up (on)mogelijkheden van het systeem. 8. Garandeer de integriteit van de systeembeheerder. 9. Bespreek geconstateerd gedrag zo spoedig mogelijk met betrokkene. 10. Bied inzage in de gegevens. 11. Evalueer de regels periodiek. en internetgebruik 1. Zorg voor een scheiding in zakelijke mail en privé-mail 2. Beperk de controle tot het vooraf geformuleerde doel. 3. Doeleinden kunnen zijn: - Persoonlijk functionering en beoordeling; - bewijs/documentatie; - systeem- en netwerkbeveiliging; - controle op bedrijfsgeheimen; - voorkomen van negatieve publiciteit; - tegengaan van seksuele intimidatie/stalking; - naleving afspraken over verboden gebruik. 4. Voer de controles op naleving zo nauwgezet mogelijk uit (maatwerk). 5. Beperk de logging van het (netwerk)gebruik tot de verkeersgegevens ( ) of de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel (internet). 6. Bewaar de loggegevens niet langer dan noodzakelijk is: - één maand - Internet: één maand 7. Ontzie geprivilegeerde informatie van bijvoorbeeld medezeggenschapsleden in elektronische berichten.

11 Bijlage 2: Ouderbrief internetprotocol Prot. Chr. Basisschool De Vlieger Frits Diepenlaan DN Den Haag Tel Ln. van Hoornwijck DG Den Haag Tel Ln. van Hoornwijck DG Den Haag Tel Fax / Mail: Internet: : Beste ouders / verzorgers, Met dit stuk willen wij u informeren over het beleid t.a.v. het gebruik van de computer, bij ons op school. Er is veel te doen over het internet gebruik, of juist het misbruiken ervan. Ook wij doen er alles aan om misbruik te voorkomen. Vandaar dat we met de kinderen hebben afgesproken wat ze wel of niet mogen. Zo is er duidelijkheid door heel de school heen. In het kader hieronder staat een stuk uit de informatie voor kinderen. Deze afspraken gaan in vanaf de eerste schooldag in 2006/2007. Dit zijn de dingen die we afgesproken hebben: Je mag de computer en internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag. We spelen alleen spelletjes uit de map leerling op het bureaublad, GEEN andere spelletjes dan die spelletjes. We gebruiken de computer voor de rest alleen voor schoolopdrachten. Je kan dus bijvoorbeeld; Zoeken op internet om informatie te vinden, die je kan helpen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de meester of juf hebt gekregen. Zoeken naar internetsites, die je helpen bij een bepaald schoolvak(zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie,.) Zoeken naar internetsites, die te maken hebben met nieuws (bijv. Jeugdjournaal, TV-weekjournaal) Internetsites te bezoeken waar je leerkracht toestemming voor heeft gegeven. Een spelletje uit de map leerling van het bureaublad spelen, zoals Robbie speurhond of Hartenjagen. Andere dingen mag je dus NIET! (Dus geen chatten, bestanden downloaden, spelletjes spelen op internet, filmpjes bekijken, je eigen thuis bekijken, enzovoort). Je moet het dus altijd vragen aan de meester of juf als je iets op de computer wilt doen.

12 Als we uitgaan van een positief beeld, dan kunnen we ook zeggen dat de afspraken, die met de kinderen gemaakt worden voldoende behoren te zijn. Ondanks allerlei afspraken is het mogelijk dat er wel eens vergissingen ontstaan. Met de kinderen is afgesproken dat ze deze gelijk komen melden bij de meester of juf. Binnen ons netwerk wordt bijgehouden wat er allemaal gedaan is. De ICT-coördinator krijgt elke dag automatisch een overzicht met sites die niet aan de afspraken voldoen. Hiermee controleren wij het surfgedrag van de kinderen en de leerkrachten. Als er afspraken niet nagekomen worden zal de groepsleerkracht, ondersteund door directie en ICT-coördinator actie ondernemen. De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag. De tweede keer is er ook contact met de ouders om die in te lichten en af te spreken dat de ouders dit thuis ook bespreken. De derde keer leidt tot uitsluiting van het gebruik van de computers voor een te bepalen tijd. Afhankelijk van de aard en ernst, kan de directie besluiten om hiervan af te wijken. De ouders krijgen hier ook altijd bericht van. Een verwijzing naar dit protocol zal worden opgenomen in onze schoolgids en een kopie ervan komt te staan op onze site. Als u vragen heeft over dit protocol kunt u terecht bij de directie of de ICT-coördinator. Wij beseffen ons dat de kinderen niet alleen op school op internet zitten maar ook thuis. Mochten er dingen thuis gebeuren die invloed hebben op school, bijvoorbeeld iemand die digitaal gepest wordt door een klasgenoot, dan vinden wij het fijn als u ons hiervan op de hoogte stelt. Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent. Namens de ICT-werkgroep, Arjan Breijer

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College

Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik. voor het. Bornego College Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik voor het Bornego College December 2011 Gedragscode social media, computer-, internet- en e-mailgebruik 1/11 De gedragscode computer-, internet-

Nadere informatie

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media

Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media Gedragscode Protocol Social Media Omgaan met de media 2 Inhoudsopgave Gedragscode Nordwin College 3 Bijlage A: gedragscode voor het gebruik van elektronische media 9 Bijlage B: omschrijving van ongewenst

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

3. Gedrag op de werkplek

3. Gedrag op de werkplek Gedragscode SOR De SOR heeft er voor gekozen om spelregels op te stellen. Deze spelregels vormen een leidraad voor handelen naar elkaar, naar klanten en naar bedrijven en instanties buiten de SOR. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Handreiking Informatiebeveiliging

Handreiking Informatiebeveiliging Handreiking Informatiebeveiliging 1 Versie beheer Versie 0.1 4 juni 2014 Eerste concept Marco Gosselink Versie 0.2 18 juni 2014 Na review door Jan-Willem Brock rubricering met onderwerpen aangepast. Focus

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Zo doen we dat bij Alliander

Zo doen we dat bij Alliander Zo doen we dat bij Alliander Gedragscode iedereen energie Contactinformatie Voor algemene vragen kan je terecht bij je leidinggevende en de HR Business Partner van je bedrijfsonderdeel Voor ongewenst gedrag

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan. Basisschool de Vonder. Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan Basisschool de Vonder Bs. de Vonder 1 Schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave Inleiding 4 1. COORDINATIE VEILIGHEID 5 1.1 Schoolleiding 5 1.2 Preventiemedewerker 5 1.3 Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie