Dit stuk gaat over het gebruik van internet, en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit stuk gaat over het gebruik van internet, e-mail en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken:"

Transcriptie

1 Gedragscode en internet gebruik, het internetprotocol. Dit stuk gaat over het gebruik van internet, en alle toepassingen die via internet gaan. Het bestaat uit vijf hoofdstukken: 1. Algemene informatie. 2. Informatie voor het personeel voor het gebruik van het netwerk. 3. Informatie voor leerlingen voor het gebruik van het netwerk. 4. Hoe controleren we de afspraken? 5. Informatie voor ouders over dit protocol. 1. Algemene informatie. Het omgaan met internet is iets dat je moet leren. Internet is heel nuttig, maar heeft ook hele vervelende kanten, zoals bijvoorbeeld sites met ongewenste inhoud of digitaal pesten. Door op school die vervelende kanten technisch weg te halen (filteren), leren de kinderen niet hoe ze hier mee om moeten gaan. We kiezen er voor om met kinderen te praten, afspraken te maken en deze afspraken ook te controleren. Dit betekent dat we geen filter installeren. Op deze manier kunnen de kinderen ook in een minder beschermde omgeving met internet omgaan. Door het bestuur is een protocol opgesteld voor het gebruik van de en het internetgebruik. Dit protocol is bindend en van een ieder wordt verwacht hiervan op de hoogte te zijn. Dit protocol heeft alleen betrekking op het personeel van de SCO Lucas (alsmede stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en ouderparticipanten) en is te lezen in hoofdstuk 2, Informatie voor het personeel voor het gebruik van het netwerk. Voor de leerlingen hebben we zelf regels gemaakt. De groepsleerkracht zorgt voor de handhaving van deze regels, ondersteund door de ICT-coördinator en de directie. Deze informatie staat in hoofdstuk 3, Informatie voor leerlingen voor het gebruik van het netwerk. Hoe we het nakomen van de afspraken controleren staat in hoofdstuk 4, Hoe controleren we de afspraken. Natuurlijk moeten ouders op de hoogte zijn van ons beleid. Informatie voor de ouders staat in hoofdstuk 5, Informatie voor ouders over dit protocol. Ook zal er een verwijzing in de schoolgids komen naar dit protocol en zal het op onze site geplaatst worden.

2 2. Informatie voor het personeel voor het gebruik van het netwerk. Het gehele protocol van het bestuur is in bijlage 1 opgenomen. Bij het schrijven van dit stuk is dit de laatste versie : Gedragscode en internet gebruik PO, aangepaste versie dd MK.pdf Indien het bestuur een nieuwe gedragscode heeft dan geldt de nieuwe versie zodra dit aan het personeel middels een , memo of notulen is medegedeeld. De laatste versie is te vinden op de website van de SCO Lucas. De gedragscode is opgenomen in het vademecum dat gepubliceerd is op de website van SCO-Lucas: In de linker kolom: vademecum: dan klikken op primair onderwijs, vervolgens klikken op algemeen en bovenaan staat: gedragscode internet po. Als aanvulling hierop maken wij de volgende afspraken: Het is natuurlijk vanzelfsprekend je als leerkracht niet uitgebreid sites gaat bezoeken voor privé als de kinderen aanwezig zijn,. Als dat nodig is doe dat dan na schooltijd, als de kinderen de school uit zijn. Als je dubieuze sites opent, gaan we ervan uit dat je deze direct weg klikt. (we proberen een voorbeeld te zijn, dus de afspraken, zoals die voor kinderen gelden, gelden dan ook voor ons) Dezelfde afspraken gaan ook op voor het versturen van s. De ICT-coördinator krijgt dagelijks een overzicht met bezochte sites die niet aan de afspraken voldoen of dubieus zijn. Als er iets aan de hand is licht de ICT-coördinator de groepsleerkracht en / of directie in. De directie zorgt dan in overleg met de ICT-coördinator voor de bepaling van eventuele sancties. Denk aan de afspraken rond internet gebruik en s, zoals we die met de kinderen maken. Niet voor niets verbinden we hier consequenties aan. Zorg dus dat je jezelf ook aan die afspraken houdt Vermeld nooit privé gegevens op de website (voornaam en achternaam van de kinderen, adresgegevens of telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens) Datzelfde geldt ook t.a.v. gegevens van leerkrachten. contact met kinderen gaat altijd via je school adres en over schoolzaken. Spreek met de kinderen over de manier, waarop wij met internet omgaan; zodra er iets anders gebeurt dan afgesproken praat er dan met de kinderen over. Als er incidenten zijn, meldt dit dan zowel aan de ICT-coördinator als aan de directie. Geef aan de ouders alleen je school adres, NIET je privé adres. De kinderen gebruiken de computer alleen voor educatieve opdrachten. Een uitzondering hierop zijn de spelletjes in de map leerling op het bureaublad. Dus geen internetspelletjes. Dit voorkomt ongewenste pop-ups, reclames (met ongepaste inhoud), spy- en adware en vervuiling van de computer. Zie verder het deel voor de leerlingen. We bespreken het leerlingdeel van dit protocol steeds na de zomervakantie en na de kerstvakantie met de kinderen (voor de groepen 3 tot en met 8).

3 3. Informatie voor leerlingen voor het gebruik van het netwerk. Eigenlijk zouden we deze afspraken niet op papier hoeven zetten. De vraag hoe gaan we met elkaar om ; hoe hoort het eigenlijk, wordt al zo vaak goed beantwoord, dat deze brief niet nodig hoeft te zijn. Toch willen we duidelijk dingen afspreken. Natuurlijk kan het voorkomen dat je op sites terecht komt, die je niet wilde. Of dat er andere niet leuke dingen gebeuren die je niet wilt. Zonder dat je anderen erbij roept klik je zo n site dan weer weg en zeg je het gelijk tegen de meester of de juf. Als het nodig is kunnen we er dan over praten en oplossingen zoeken. Dit zijn de dingen die we afgesproken hebben: Je mag de computer en internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag. We spelen alleen spelletjes uit de map leerling op het bureaublad, GEEN andere spelletjes dan die spelletjes. We gebruiken de computer voor de rest alleen voor schoolopdrachten. Je kan dus bijvoorbeeld; Zoeken op internet om informatie te vinden, die je kan helpen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de meester of juf hebt gekregen. Zoeken naar internetsites, die je helpen bij een bepaald schoolvak(zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie,.) Zoeken naar internetsites, die te maken hebben met nieuws (bijv. Jeugdjournaal, TV-weekjournaal) Internetsites te bezoeken waar je leerkracht toestemming voor heeft gegeven. Een spelletje uit de map leerling van het bureaublad spelen, zoals Robbie speurhond of Hartenjagen. Andere dingen mag je dus NIET! (Dus geen chatten, bestanden downloaden, spelletjes spelen op internet, filmpjes bekijken, je eigen thuis bekijken, enzovoort). Je moet het dus altijd vragen aan de meester of juf als je iets op de computer wilt doen. De meesters en juffen controleren of je je aan de afspraken houdt, de computer houdt ook bij wat je doet. Dit kunnen we later nazoeken als het nodig is. Kom je bij dingen op internet die je vervelend vindt of waarvan je weet dat je er niet hoort te komen, zeg dat dan gelijk tegen je meester of juf! Samen kunnen we dan dingen bespreken en oplossingen zoeken als dat nodig is. De meester of juf bespreekt deze regels ook in het begin van het schooljaar, en na de kerstvakantie met jullie. Heb je vragen over deze regels, stel ze dan!

4 4. Hoe controleren we de afspraken? In de hoofdstukken hiervoor staan de afspraken die we gemaakt hebben. In principe houdt de groepsleerkracht door toezicht in de gaten of alles gaat zoals het moet. De groepsleerkracht kan echter niet op verschillende plaatsen tegelijk zijn. Daarom is er ook nog een internettoezicht programma. Al het internetverkeer wordt op school vastgelegd en daar komen dagelijks verslagen van bij de ICT-coördinator. Deze controleert of de afspraken gevolgd worden en licht indien nodig de groepsleerkrachten en directie in. Zij kunnen dan verdere stappen ondernemen, zie hoofdstuk 5 voor deze stappen.

5 5. Informatie voor ouders over dit protocol. Met dit stuk willen wij u informeren over het beleid t.a.v. het gebruik van de computer, bij ons op school. Er is veel te doen over het internet gebruik, of juist het misbruiken ervan. Ook wij doen er alles aan om misbruik te voorkomen. Vandaar dat we met de kinderen hebben afgesproken wat ze wel of niet mogen. Zo is er duidelijkheid door heel de school heen. In het kader hieronder staat een stuk uit de informatie voor kinderen. Deze afspraken gaan in vanaf de eerste schooldag in 2006/2007. Dit zijn de dingen die we afgesproken hebben: Je mag de computer en internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag. We spelen alleen spelletjes uit de map leerling op het bureaublad, GEEN andere spelletjes dan die spelletjes. We gebruiken de computer voor de rest alleen voor schoolopdrachten. Je kan dus bijvoorbeeld; Zoeken op internet om informatie te vinden, die je kan helpen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de meester of juf hebt gekregen. Zoeken naar internetsites, die je helpen bij een bepaald schoolvak(zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie,.) Zoeken naar internetsites, die te maken hebben met nieuws (bijv. Jeugdjournaal, TV-weekjournaal) Internetsites te bezoeken waar je leerkracht toestemming voor heeft gegeven. Een spelletje uit de map leerling van het bureaublad spelen, zoals Robbie speurhond of Hartenjagen. Andere dingen mag je dus NIET! (Dus geen chatten, bestanden downloaden, spelletjes spelen op internet, filmpjes bekijken, je eigen thuis bekijken, enzovoort). Je moet het dus altijd vragen aan de meester of juf als je iets op de computer wilt doen. Als we uitgaan van een positief beeld, dan kunnen we ook zeggen dat de afspraken, die met de kinderen gemaakt worden voldoende behoren te zijn. Ondanks allerlei afspraken is het mogelijk dat er wel eens vergissingen ontstaan. Met de kinderen is afgesproken dat ze deze gelijk komen melden bij de meester of juf. Binnen ons netwerk wordt bijgehouden wat er allemaal gedaan is. De ICT-coördinator krijgt elke dag automatisch een overzicht met sites die niet aan de afspraken voldoen. Hiermee controleren wij het surfgedrag van de kinderen en de leerkrachten.

6 Als er afspraken niet nagekomen worden zal de groepsleerkracht, ondersteund door directie en ICT-coördinator actie ondernemen. De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag. De tweede keer is er ook contact met de ouders om die in te lichten en af te spreken dat de ouders dit thuis ook bespreken. De derde keer leidt tot uitsluiting van het gebruik van de computers voor een te bepalen tijd. Afhankelijk van de aard en ernst, kan de directie besluiten om hiervan af te wijken. De ouders krijgen hier ook altijd bericht van. Een verwijzing naar dit protocol zal worden opgenomen in onze schoolgids en een kopie ervan komt te staan op onze site. Als u vragen heeft over dit protocol kunt u terecht bij de directie of de ICT-coördinator. Wij beseffen ons dat de kinderen niet alleen op school op internet zitten maar ook thuis. Mochten er dingen thuis gebeuren die invloed hebben op school, bijvoorbeeld iemand die digitaal gepest wordt door een klasgenoot, dan vinden wij het fijn als u ons hiervan op de hoogte stelt. Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent. Namens de ICT-werkgroep, Arjan Breijer

7 Bijlage 1: Gedragscode en internet gebruik PO, aangepaste versie dd MK.pdf vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 1 van 4 Gedragscode en internetgebruik Primair Onderwijs Intentie De gedragscode en internetgebruik Primair Onderwijs Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (SCO Lucas) bevat afspraken over de wijze waarop de medewerker van de SCO Lucas dient om te gaan met en internet. Onder internetgebruik wordt ook intranetgebruik verstaan. In deze gedragcode wordt uiteengezet hoe SCO Lucas omgaat met het registreren, verzamelen en monitoren van tot een individu herleidbare gegevens omtrent dat gebruik. Met deze gedragscode beoogt zij een goede balans te vinden tussen een efficiënt en verantwoord gebruik van en internet en bescherming van de privacy van de medewerker op de werkplek. Met de gedragscode wordt mede beoogd overbelasting en beschadiging van het netwerk te voorkomen en de kosten met betrekking tot het gebruik van , internet en intranet te beperken. Tot slot heeft de gedragscode tot doel de goede naam van SCO Lucas en haar bedrijfsgeheimen te beschermen. Bij het niet naleven van deze regels zullen passende maatregelen worden genomen door of namens het College van Bestuur van SCO Lucas. I. Algemeen 1. en internetfaciliteiten zijn in de eerste plaats bedrijfsmatige voorzieningen, die ook als zodanig moeten worden gebruikt. 2. Het registreren van gegevens die tot een medewerker op zijn werkplek zijn terug te voeren, wordt tot een minimum beperkt. Hierbij wordt gestreefd naar respectering van de privacy van de medewerker. 3. Onder gegevens wordt in deze gedragscode verstaan: gegevens met betrekking tot het gebruik van en internet. Onder internet wordt ook intranet verstaan. 4. Onder persoonlijke gegevens wordt in deze gedragscode verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot de medewerker. 5. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. 6. Onder de medewerker wordt in deze gedragscode verstaan: de mannelijke of vrouwelijke medewerker die met SCO Lucas een arbeidsovereenkomst heeft, alsmede stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en ouderparticipanten. II. Rechten van medewerkers 1. Inzagerecht: de medewerker heeft het recht desgevraagd de over hem of haar geregistreerde gegevens in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen vier weken ingewilligd. 2. Kopierecht: de medewerker heeft het recht desgevraagd van de over hem of haar geregistreerde gegevens een kopie te ontvangen binnen vier weken. 3. Correctierecht: de medewerker heeft het recht om feitelijke onjuistheden uit de geregistreerde gegevens te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen vier weken beslist. Indien een verzoek of correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd.

8 vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 2 van 4 4. Verwijderingsrecht: de medewerker heeft het recht om de over hem of haar geregistreerde gegevens, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met de gedragscode of een wettelijk voorschrift te (laten) verwijderen en te (laten) vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen vier weken beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats. 5. Verzoeken als in voorgaande leden van deze paragraaf bedoeld dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden gericht aan het bestuur van SCO Lucas of degene(n) die het bestuur daartoe aanwijst. III. gebruik 1. Het systeem is bestemd voor zakelijk verkeer. De medewerker is gerechtigd beperkt gebruik te maken van het systeem voor het ontvangen en versturen van persoonlijke berichten. Mits dit, zowel inhoudelijk als naar kwantiteit, niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en de goede gang van zaken en de kosten vanwege dit gebruik tot een minimum worden beperkt. 2. Het recht van de medewerker om (zowel persoonlijke als zakelijke) berichten te ontvangen en versturen is gebonden aan de volgende voorwaarden: a. De zal de naam van de afzender en een disclaimer bevatten. b. Het is de medewerker niet toegestaan om onder een andere naam in te loggen en de berichten en bestanden van een ander te lezen, tenzij de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. c. Het vervalsen of manipuleren van berichten is verboden. Bijvoorbeeld: bij het doorsturen van de adressering, de afzender of de zelf inhoudelijk wijzigen zonder dat de ontvanger dit kan weten. d. Het is niet toegestaan berichten te versturen waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of die conflicteren met de belangen van SCO Lucas. e. Buiten zakelijke toepassing om, is het niet toegestaan gebruik te maken van chatprogramma s. f. Het is niet toegestaan dreigende, opruiende, seksueel intimiderende of seksueel getinte berichten, pornografisch materiaal, dan wel racistische berichten te versturen. g. Het is niet toegestaan door copyright beschermde bestanden (zoals MP3 en Napster) en programmatuur te downloaden en/of te versturen, uitgezonderd indien daarvoor toestemming is verleend door de copyrighthouder. h. Het is niet toegestaan berichten te verzenden waarvan de verzender redelijkerwijs dient te vermoeden dat deze door SCO Lucas als onoirbaar worden aangemerkt of door de ontvanger niet worden gewenst. 3. Voor de goede gang van zaken binnen SCO Lucas is het van belang dat de binnenkomende zakelijke berichten de geadresseerde bereiken en dat de zakelijke berichten worden opgehaald en gelezen. In dat kader zal de medewerker geregeld, in ieder geval zoveel mogelijk op alle werkdagen, zijn berichten ophalen en lezen. Bij afwezigheid van de medewerker dient hij maatregelen te treffen opdat zijn berichten niet ongelezen blijven. Indien de medewerker geen regeling heeft getroffen is SCO Lucas gerechtigd de zakelijke berichten op te halen en te lezen. 4. Onverminderd hetgeen in paragraaf 6 is bepaald, zal SCO Lucas de inhoud van persoonlijke e- mailberichten, indien deze als zodanig herkenbaar zijn, in principe niet lezen. 5. Indien het mailbericht incl. bijlagen groot is, dan dient de afzender het bericht te comprimeren teneinde de netwerkbelasting en de datacommunicatiekosten zo laag mogelijk te houden. SCO Lucas stelt hiervoor programmatuur (zoals Acrobat en Winzip) ter beschikking. IV. Internetgebruik 1. Het internetsysteem is bestemd voor zakelijke doeleinden. Onder internetgebruik wordt ook intranetgebruik verstaan. De medewerker is gerechtigd beperkt gebruik te maken van het internet systeem voor privé- doeleinden, mits dit niet storend is voor de dagelijkse werkzaamheden en de goede dagelijkse gan

9 vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 3 van 4 van zaken. Daarnaast dienen de belasting van het netwerk en de kosten met betrekking tot internetgebruik tot een minimum te worden beperkt. 2. Het recht van de medewerker om gebruik te maken van het internet is gebonden aan de navolgende voorwaarden: a. Het is niet toegestaan sites te bezoeken, waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde en/of de goede zeden. b. Het is niet toegestaan sites te bezoeken, waarvan de inhoud in strijd is met de normen en waarden van SCO Lucas, tenzij het bezoek binnen het geboden onderwijsprogramma is gewenst. c. Het downloaden van bestanden en programma s dient te worden beperkt tot zakelijk gebruik, onder meer in verband met de risico's van het binnenhalen van virussen en overbelasting van het netwerk. Indien door het downloaden virussen worden binnengehaald, kan de medewerker aansprakelijk worden gesteld voor de daaruit voortvloeiende schade. d. Het gebruiken van eigen diskettes en andere informatiedragers is niet toegestaan. V. Klachtenprocedure Op de gedragscode is de binnen SCO Lucas geldende kaderklachtenregeling en indien aanwezig eveneens de klachtenregeling van de school van toepassing. VI. Overtreding gedragscode en sanctie 1. Op incidentele basis kunnen controles op het en internetgebruik van de medewerker plaatsvinden indien daartoe naar het oordeel van het bestuur van SCO Lucas zwaarwegende redenen aanwezig zijn. 2. Het bestuur van SCO Lucas of degene die zij daartoe aanwijst, behoudt zich het recht voor steekproeven te nemen om te controleren of de medewerker zich aan de gedragscode houdt. 3. Bij overtreding van de gedragscode is SCO LUCAS gerechtigd de maatregelen te treffen die zij passend acht, waarbij een ontslag tot de mogelijkheden behoort. VII. Afwijking van de gedragscode Iedere afwijking van of toevoeging aan deze gedragscode dient schriftelijk en gemotiveerd aan het College van Bestuur voorgelegd te worden en is pas van kracht na toestemming van het College van Bestuur.

10 vastgesteld de dato 23 november 2005 Pagina 4 van 4 Bijlage 1 van Lucas document. Vuistregels voor de schoolleiding Algemeen 1. Handel zaken online op dezelfde manier als offline. 2. Stel heldere regels op na afstemming met het team. 3. Publiceer de regels op een voor de werknemer toegankelijke wijze. 4. Stel vast in hoeverre privé-gebruik voor de faciliteiten op school is toegestaan. 5. Maak het verboden gebruik zoveel mogelijk softwarematig onmogelijk. 6. Anonimiseer rapportages en gebruiksstatistieken. 7. Houd rekening met de back-up (on)mogelijkheden van het systeem. 8. Garandeer de integriteit van de systeembeheerder. 9. Bespreek geconstateerd gedrag zo spoedig mogelijk met betrokkene. 10. Bied inzage in de gegevens. 11. Evalueer de regels periodiek. en internetgebruik 1. Zorg voor een scheiding in zakelijke mail en privé-mail 2. Beperk de controle tot het vooraf geformuleerde doel. 3. Doeleinden kunnen zijn: - Persoonlijk functionering en beoordeling; - bewijs/documentatie; - systeem- en netwerkbeveiliging; - controle op bedrijfsgeheimen; - voorkomen van negatieve publiciteit; - tegengaan van seksuele intimidatie/stalking; - naleving afspraken over verboden gebruik. 4. Voer de controles op naleving zo nauwgezet mogelijk uit (maatwerk). 5. Beperk de logging van het (netwerk)gebruik tot de verkeersgegevens ( ) of de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel (internet). 6. Bewaar de loggegevens niet langer dan noodzakelijk is: - één maand - Internet: één maand 7. Ontzie geprivilegeerde informatie van bijvoorbeeld medezeggenschapsleden in elektronische berichten.

11 Bijlage 2: Ouderbrief internetprotocol Prot. Chr. Basisschool De Vlieger Frits Diepenlaan DN Den Haag Tel Ln. van Hoornwijck DG Den Haag Tel Ln. van Hoornwijck DG Den Haag Tel Fax / Mail: Internet: : Beste ouders / verzorgers, Met dit stuk willen wij u informeren over het beleid t.a.v. het gebruik van de computer, bij ons op school. Er is veel te doen over het internet gebruik, of juist het misbruiken ervan. Ook wij doen er alles aan om misbruik te voorkomen. Vandaar dat we met de kinderen hebben afgesproken wat ze wel of niet mogen. Zo is er duidelijkheid door heel de school heen. In het kader hieronder staat een stuk uit de informatie voor kinderen. Deze afspraken gaan in vanaf de eerste schooldag in 2006/2007. Dit zijn de dingen die we afgesproken hebben: Je mag de computer en internet alleen gebruiken als dat van de meester of juf mag. We spelen alleen spelletjes uit de map leerling op het bureaublad, GEEN andere spelletjes dan die spelletjes. We gebruiken de computer voor de rest alleen voor schoolopdrachten. Je kan dus bijvoorbeeld; Zoeken op internet om informatie te vinden, die je kan helpen bij het maken van een werkstuk, spreekbeurt of een andere opdracht die je van de meester of juf hebt gekregen. Zoeken naar internetsites, die je helpen bij een bepaald schoolvak(zoals taal, rekenen, wereldoriëntatie,.) Zoeken naar internetsites, die te maken hebben met nieuws (bijv. Jeugdjournaal, TV-weekjournaal) Internetsites te bezoeken waar je leerkracht toestemming voor heeft gegeven. Een spelletje uit de map leerling van het bureaublad spelen, zoals Robbie speurhond of Hartenjagen. Andere dingen mag je dus NIET! (Dus geen chatten, bestanden downloaden, spelletjes spelen op internet, filmpjes bekijken, je eigen thuis bekijken, enzovoort). Je moet het dus altijd vragen aan de meester of juf als je iets op de computer wilt doen.

12 Als we uitgaan van een positief beeld, dan kunnen we ook zeggen dat de afspraken, die met de kinderen gemaakt worden voldoende behoren te zijn. Ondanks allerlei afspraken is het mogelijk dat er wel eens vergissingen ontstaan. Met de kinderen is afgesproken dat ze deze gelijk komen melden bij de meester of juf. Binnen ons netwerk wordt bijgehouden wat er allemaal gedaan is. De ICT-coördinator krijgt elke dag automatisch een overzicht met sites die niet aan de afspraken voldoen. Hiermee controleren wij het surfgedrag van de kinderen en de leerkrachten. Als er afspraken niet nagekomen worden zal de groepsleerkracht, ondersteund door directie en ICT-coördinator actie ondernemen. De eerste keer wordt de leerling aangesproken op zijn of haar gedrag. De tweede keer is er ook contact met de ouders om die in te lichten en af te spreken dat de ouders dit thuis ook bespreken. De derde keer leidt tot uitsluiting van het gebruik van de computers voor een te bepalen tijd. Afhankelijk van de aard en ernst, kan de directie besluiten om hiervan af te wijken. De ouders krijgen hier ook altijd bericht van. Een verwijzing naar dit protocol zal worden opgenomen in onze schoolgids en een kopie ervan komt te staan op onze site. Als u vragen heeft over dit protocol kunt u terecht bij de directie of de ICT-coördinator. Wij beseffen ons dat de kinderen niet alleen op school op internet zitten maar ook thuis. Mochten er dingen thuis gebeuren die invloed hebben op school, bijvoorbeeld iemand die digitaal gepest wordt door een klasgenoot, dan vinden wij het fijn als u ons hiervan op de hoogte stelt. Ik hoop dat u zo voldoende geïnformeerd bent. Namens de ICT-werkgroep, Arjan Breijer

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld.

3. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen alleen worden gebruik voor de doelstelling waarvoor ze zijn verzameld. BIJLAGE V Internet-, email- en telefoongebruik Artikel 1 De regeling bevat afspraken over de wijze van gebruik van internet, e-mail en telefoon welke door Oasen aan haar werknemers ter beschikking zijn

Nadere informatie

Gedragscode internet en

Gedragscode internet en Gedragscode internet en e-mail Inleiding Deze gedragscode bevat informatie over de wijze waarop: men in het ziekenhuis omgaat met internet en e-mail; het ziekenhuis omgaat met het registreren, verzamelen

Nadere informatie

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET

RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET RAAMREGELING VOOR HET GEBRUIK VAN E-MAIL EN INTERNET Het CBP krijgt regelmatig verzoeken van bedrijven en organisaties voor het toetsen van een e-mail en internetregeling. Dit rapport geeft een aantal

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK GEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK Inleiding De strekking van de hiernavolgende gedragscode internetgebruik is dat men binnen Maatvast op een verantwoorde manier omgaat met internet en e-mail, op een

Nadere informatie

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik

Digitale Communicatie. Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Digitale Communicatie Gedragscode voor internet- en e-mailgebruik Gedragscode internet- en e-mailgebruik Deze gedragscode omvat gedrags- en gebruiksregels voor het gebruik van internet- en e-mail op de

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld.

heeft CSG Het Noordik met instemming van de medezeggenschapsraad op 7 juni 2004 de volgende gedragscode vastgesteld. Gedragscode internet en e-mailgebruik Het bestuur van CSG Het Noordik Gelet op - Artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek - De Wet Bescherming Persoonsgegevens - Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0 Leerling reglement Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders Leerling reglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak... 2 2 Afspraken

Nadere informatie

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene aanpak... 3 2. Afspraken met leerlingen... 4 2.1 Algemene afspraken... 4 2.2 Afspraken over privacy... 4 2.3 Afspraken

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER

PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER PROTOCOL INTERNET EN E-MAIL VERKEER Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Bevoegd gezag: het bestuur van de stichting Proloog, ook te noemen werkgever. 2. Algemene directie: de leiding van Proloog die door het

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

Model Leerling reglement OOH

Model Leerling reglement OOH Model Leerling reglement OOH Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders OOH Model Leerlingreglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak...

Nadere informatie

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen.

Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Protocol email-, netwerk- en internetgebruik voor alle CVO-scholen. Artikel 1 Definities, doel en werking 1. Dit protocol bevat een regeling voor het gebruik van het computernetwerk, e-mail en internet

Nadere informatie

Reglement - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden

Reglement  - en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Reglement e-mail- en internetgebruik Stichting VO Haaglanden Hoofdstuk 1 definities, reikwijdte en doeleinden Artikel 1 definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1.Stichting VO Haaglanden: bevoegd

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik

Vastgesteld mei 2011. Gedragscode computeren netwerkgebruik Vastgesteld mei 2011 Gedragscode computeren netwerkgebruik Inhoudsopgave 1. Definities... 3 2. Algemene uitgangspunten... 4 3. Computer- en netwerkgebruik... 4 4. A lgemeen toezicht en gericht onderzoek...

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College

Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Gedragscode computergebruik voor werknemers van het Schoonhovens College Artikel 1 Definities a. Computersysteem: alle computerhardware, software en netwerkverbindingen in gebruik bij het Schoonhovens

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum Internetprotocol Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum E- Internet- en e-mailprotocol Inhoudsopgave E- Internet- en e-mailprotocol... 2 Inhoudsopgave... 2 E-mail en internetgebruik...

Nadere informatie

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College

Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Gedragscode ICT-voorzieningen, e-mail en internetgebruik Jan Tinbergen College Woord vooraf Het Jan Tinbergen College stelt haar medewerkers, afhankelijk van de door hen uitgeoefende functies, en leerlingen

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik)

Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Protocol e-mail, netwerk en internetgebruik (Gedragscode ict gebruik) Preambule RSG Pantarijn biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik van het computernetwerk

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

Internet- en gebruik

Internet- en  gebruik Internet- en e-mailgebruik Datum opmaak : 1 december 2008 Datum inwerkingtreding : 15 mei 2009 Procedurenummer : 08-002 Het Reynaertcollege gevestigd te Hulst Gelet op Artikel 125ter Ambtenarenwet/ artikel

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik. Graaf Engelbrecht Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik Graaf Engelbrecht 1 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers 1. Definitie 2. Algemene uitgangspunten 3. Computer-, telefoon-, e-mail- en internetgebruik

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN OP DE WERKVLOER Deel 1 Internet en e-mail 1. Werkingssfeer Deze regeling is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam.

Deze tekst omschrijft het gebruik van internet,  , telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. PROTOCOL ICT Deze tekst omschrijft het gebruik van internet, e-mail, telefoon alsmede computerapparatuur in de algemene zin voor GVB Amsterdam. 1 Inleiding De volgende punten zijn overwogen bij het vaststellen

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen

Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Gedragscode voor leerlingen van RSG Broklede voor gebruik van informatie- en communicatiemiddelen en voorzieningen Vastgesteld door de SL op 2 september 2010 Instemming van de MR op 28 september 2010 De

Nadere informatie

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5

PROTOCOL PC-GEBRUIK. 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Privacyreglement en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op:

Privacyreglement  en internetgebruik. Gedeputeerde Staten: Gelet op: Privacyreglement e-mail en internetgebruik Gedeputeerde Staten: Gelet op: - het feit dat de provincie Noord-Holland aan degenen die bij haar organisatie werkzaam zijn e-mail- en internetfaciliteiten ter

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media

ROC Leeuwenborgh. Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media ROC Leeuwenborgh Gedragscode computergebruik en gebruik van Sociale Media Documentstatus Datum: Aard wijziging: Door: Toelichting: 26 februari 2013 Bert Wetzels Instemming OR Deze gedragscode geeft de

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda

Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Protocol PC gebruik Coornhert gymnasium Gouda Doel protocol Het protocol bevat regels en afspraken omtrent computergebruik door medewerkers en leerlingen van het Coornhert gymnasium en omtrent de wijze

Nadere informatie

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, netwerk- en internetgebruik Goedgekeurd door de MR, 1 oktober 2009 Preambule Sg. Panta Rhei biedt aan medewerkers en leerlingen de faciliteiten van het gebruik van internet, het gebruik

Nadere informatie

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik

Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Protocol e-mail, wifi, netwerk- en internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van Spieringshoek, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Januari Gedragscode internet- en gebruik

Januari Gedragscode internet- en  gebruik Januari 2011 Gedragscode internet- en e-mail gebruik 1 Algemeen Wij, de Nicolaas Beetsschool, vallend onder stichting Salomo, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement)

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) ICT reglement werknemers Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen. (ICT reglement) Deze modelregeling is gebaseerd op de modelregeling die door besturenkoepels, waaronder de Besturenraad

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door leerlingen De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, gevestigd te Oosterwolde. Gelet op, De Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding. Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari 2008. Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR

Nadere informatie

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS

PROTOCOL PC-gebruik van IRIS PROTOCOL PC-gebruik van IRIS Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en leerlingen van IRIS, een en ander mede in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink

Internetprotocol. Ods t Gijmink. Lindelaan 70b. 7471 KD Goor. op ods t Gijmink. Internetprotocol ods t Gijmink Internetprotocol op ods t Gijmink Ods t Gijmink Lindelaan 70b 7471 KD Goor 1 INTERNET OP SCHOOL De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van

Nadere informatie

Internet- en Sociale Media Protocol

Internet- en Sociale Media Protocol Internet- en Sociale Media Protocol 1 Internet- en Sociale Media Protocol Voorwoord Het Esdal College onderkent het belang van sociale media. Sociale media zijn dan ook niet meer weg te denken in onze

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel.

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Binnen de stichting OOG, waar OBS Uilenspiegel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen door werknemers Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling 3 Artikel 2 Doel van de afspraken 3 Artikel 3 Algemene uitgangspunten 3 Artikel

Nadere informatie

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken ICT GEDRAGSCODE INTERNET EN EMAILGEBRUIK LEERLINGEN Leerlinggedeelte Gedragscode is belangrijk om aan te geven: hier ga je over de grens Een gedragscode

Nadere informatie

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam.

6. Studenten en medewerkers dienen zich te houden aan de aanwijzingen van de personeelsleden van de Hogeschool Rotterdam. Algemene & Bestuurlijke Zaken Protocol pc-gebruik van de Hogeschool Rotterdam Protocol Regeling gebruik computernetwerk/e-mail- en Internetgebruik voor medewerk(st)ers en studenten van de Hogeschool Rotterdam,

Nadere informatie

GEBRUIK APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR & PRIVACYPROTOCOL

GEBRUIK APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR & PRIVACYPROTOCOL GEBRUIK APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR & PRIVACYPROTOCOL De ondergetekenden: 1. Kappasiteit b.v. gevestigd te Paterswolde aan de Hortensiaweg 35, vertegenwoordigd door Willem Kolthof, hierna te noemen 'werkgever';

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik

Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Protocol E-Mail, - Netwerk- en Internetgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het Farelcollege, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

PROTOCOL INTERNET- EN VERKEER EN GEBRUIK PERSOONLIJKE ELEKTRONICA

PROTOCOL INTERNET- EN  VERKEER EN GEBRUIK PERSOONLIJKE ELEKTRONICA PROTOCOL INTERNET- EN E-MAILVERKEER EN GEBRUIK PERSOONLIJKE ELEKTRONICA Uitgangspunten 1. De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen door de toegang tot informatie en communicatiemiddelen

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 2012 Protocol Internet en e-mail gebruik. ICT leernetwerk 17-3-2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag. 3 1.3

Nadere informatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie

Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) regeling Gooise Scholen Federatie augustus 2007 1 Handboek Organisatie GSF Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol:

GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: GEDRAGSCODE ICT Doel van het protocol: Het protocol bevat regels en afspraken over het computergebruik door werknemers en gasten, hierna te noemen gebruikers, op alle vestigingen van SPOOR en omtrent de

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant

Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon-, en internetgebruik van het ROC WEST-Brabant Gedragscode computer-, telefoon- en internetgebruik ROC West-Brabant mei 2004 1 van 10 Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1 Medewerkers

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder:

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder: Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Te vinden in: RMPI ZEI kader nr.: Status: Protocol internet- en e- mailgebruik in Yulius Onderwijs Richtlijn Yulius Onderwijs Handboek Onderwijs Vastgesteld

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK. Personeelshandboek IMpact. Privacyreglement

IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK. Personeelshandboek IMpact. Privacyreglement IMPACT MAAKT WERKEN MOGELIJK Personeelshandboek IMpact Privacyreglement Privacyreglement Hoe om te gaan met privacy en gegevensverwerking van cliënten? Daarvoor heeft IMpact het privacyreglement opgesteld.

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 2015-2020 Protocol Internet en e-mail gebruik OBS De Sleutelaar Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag. 3 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik.

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Leeuwerik een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Protocol Internet en e-mail gebruik OBS t Busseltje

Protocol Internet en e-mail gebruik OBS t Busseltje 2010 Protocol Internet en e-mail gebruik OBS t Busseltje september 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Gebruik internet en e-mail 1.1 Inleiding pag. 3 1.2 Het ontwikkelde protocol heeft betrekking op pag.

Nadere informatie

Voorop staat steeds dat het signaal dat het kind geeft, doorslaggevend is. De grens die de leerling trekt d.m.v. woord en/of gebaar!

Voorop staat steeds dat het signaal dat het kind geeft, doorslaggevend is. De grens die de leerling trekt d.m.v. woord en/of gebaar! A. Gedragscode en Beleid seksuele intimidatie Gedragsregels binnen de school en aan de school gerelateerde activiteiten in de relatie volwassene-kind en leerling-leerling en volwassene-volwassene. De regels

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik. Erfgooiers College Huizen

Gedragscode computergebruik. Erfgooiers College Huizen Gedragscode computergebruik Erfgooiers College Huizen Deel A. Gedragscode computergebruik Erfgooiers College Huizen. Leerlingen. Vooraf. Deze gedragscode is bedoeld als leidraad voor alle locaties binnen

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Delta.

Veilig internetgebruik OBS Delta. Veilig internetgebruik OBS Delta. Binnen de stichting OOG, waar OBS Delta een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet. Aanleiding

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account

Internetverkeer vanaf een. Stichting Proo-account Internetverkeer vanaf een Stichting Proo-account inleiding De ICT-voorzieningen die de Stichting Proo beschikbaar stelt worden aangeboden binnen het kader van het volgen van onderwijs of ter ondersteuning

Nadere informatie

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5

I:\Administratie\SWP\SWP 0-1699\0815_A_Willibrord_protocol_PC-gebruik.doc 1 van 5 datum besluit College van Bestuur: 16-10-2006 datum positief advies managementoverleg: 12-10-2006 datum inwerkingtreding: 17-10-2006 geldigheidsduur: onbepaalde tijd Doel protocol Het protocol bevat regels

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Studenten. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Studenten Universiteit Twente 2011 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 3 Woord vooraf Pagina 4 1. Definities Pagina 6 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 7 4.

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel

Gedragscode ICT. Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Stichting Rzijn, gevestigd te Ter Apel Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Artikel 27 lid 1 sub k en l Wet op de Ondernemingsraden: De ondernemer

Nadere informatie

Regeling communicatiemiddelen

Regeling communicatiemiddelen Regeling communicatiemiddelen (mobiele) telefoons, PDA s, faxapparaten, printers, kopieerapparaten en e-mail- en/of internetfaciliteiten Nummer: 09.0000953 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 11 juni

Nadere informatie

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT

Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Christelijke School voor Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Z.M.L.K. 8. ICT Werkingssfeer Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de ICT-faciliteiten die door de Lelie worden geboden.

Nadere informatie

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf.

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media en internet voor leerlingen Voor een goede omgang in de digitale wereld (sociale media*, internet, e-mail, whats app, enz.) gelden, net als in de 'echte'

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels

GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels Geuzencollege GEDRAGSCODE INTERNET- EN E-MAILGEBRUIK regeling met aanhangsels NHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Vaststelling 4 Werkingssfeer 4 Algemeen 4 Gebruik 4 Controle 5 Sancties 6 Aanhangsel 1: oudertekst

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gedragscode computer- en netwerkgebruik

Gedragscode computer- en netwerkgebruik Informatiemanagement Bezoekadres Marten Meesweg 50 3068 AV Rotterdam www.zadkine.nl Auteurs: Lela Draskovic Rien Kinnegin Ellen Slachter Documentcode/versie 1.0 Status Vastgesteld door DT na positief advies

Nadere informatie

Mediaprotocol rkbs de Hoeksteen Aangepast maart 2016

Mediaprotocol rkbs de Hoeksteen Aangepast maart 2016 Mediaprotocol rkbs de Hoeksteen Aangepast maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

de digitale gedragscode

de digitale gedragscode de digitale gedragscode Schooljaar 2005 2006 1 Inleiding Leerlingen en medewerkers kunnen uiteenlopende communicatiemiddelen in beeld, tekst en geluid (internet, email, SMS, GSM en digitale camera) gebruiken

Nadere informatie

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen

GEDRAGS- CODE. Gebruik van elektronische communicatiemiddelen GEDRAGS- CODE Gebruik van elektronische communicatiemiddelen 2 3 Gedragscode voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen Inhoud 1. Doel van de regeling 2. Werkingssfeer 3. Algemene gedragsregels

Nadere informatie

Protocol netwerkgebruik

Protocol netwerkgebruik Protocol netwerkgebruik Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van het St. Michaël College, één en ander mede in het kader van de Wet Bescherming

Nadere informatie

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente

Gedragscode ICT- en Internetgebruik. Universiteit Twente Gedragscode ICT- en Internetgebruik Universiteit Twente 2009 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 4 Woord vooraf Pagina 5 1. Definities Pagina 7 2. Reikwijdte 3. ICT- en Internetgebruik algemeen Pagina 8 4. Back-ups

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK

GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK Concerncontroller Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken GEDRAGSCODE ICT: INTERNET EN EMAILGEBRUIK STELLER : Rien van Heukelom TELNR. : 077-3590511 EMAIL. : rvheukelom@ogvo.nl DATUM : 16 april 2012 Gedragscode

Nadere informatie