DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOS Nieuws. April 2015 R I A N W O O R D J E"

Transcriptie

1 D iuws pil I W D J Volg os u ook op Lt D klok is w uu voouit gg d lt is bgo dus kom m op mt dt lkk w! fglop md hbb w w vl ctivitit m gd dit hbb w zk it ovdistlijk gd, zo hbb w m gd d distict kmpioschpp v d co hi hbb w w vl pijz i d wcht gslpt. M lt w voouit kijk komd md wt ls ik d gd bij pk hbb w id ztdg w ctivitit st. W bgi komd wkd glijk mt ht D Pskmp w g dit j mt ltif kli gop v chttwitig ld sl, m dit mg d pt zk it dukk ht blooft w spctculi wkd t wod. D ds gt d z md mdo d Dc to Dmo i Hdixvld Gissdm d co zl m g do d hlv fils i Zwoll. ok zull d kid uit gop di vi v h t tu dz md dlm d gymmidg i d Dlto Mvo. Tvs zl dz md d Jlijks lgm ld vgdig pltsvid i spothl D Pijl, hi zl ht fglop j bspok wod zl voouitblik op ht komd j zij. Vdop i ht D iuws tft u d gd, u bt v h t wlkom op 17 pil i d spothl om dz vgdig bij t wo. Bgi pil is D uitgodigd om d chqu t otvg v d bobk clubcmpg ks. Hoplijk zij vl stmm Dos ggv otvg w mooi bijdg voo d clubks. is dus w gog t do dz md, id vl plzi succs komd md. dtuss is og got gop vijwilligs bzig mt ht ogis v ctivitit vdop i ht sizo ook hu ws ik vl succs! gd pil D iuws 3 God vijdg g lss 3 6 D Kmp 4 Dc 2 dmo 6 2 Psdg G lss 11 TC 4 / Dci Dlft 13 Ms i jig 16 Juf Loi jig 17 Kldig vkoop 17 TTT thuis 18 Gymmi middg 3 / co B 22 Juf mo jig 25 ½ fil co C 26 ½ fil co D / 27 Koigsdg g lss 27 Juf Willk jig gd Mi D iuws 1 Kldigvkoop 2 splltjs middg gop Mi vkti D g lss 6 Juf Lott jig 14 Hmlvtsdg g lss 15 Kldig vkoop 16 ½ fil co D& 17 ½ fil co C 23 Juf Mti jig 23 Juf Mthild jig 29 Touwdg Juf li 29 Kldig vkoop 30 Tu Ds vt 31 Ldlijk B co

2 T pil Dz dukk md is w cht d ug. lk ztdg ws wl wdstijd w D ld ctif w. TC, Pltsigswdstijd co op B ivu, Distictskmpioschpp co cti wdstijd zij ctivitit w id k vl ld wzig w. Bij d TC ws ht moglijk om tw wdstijd ht totl klssmt t bpl. Bij d co wdstijd wd doo 9 tms mdills bhld 11 hlv fil plts. s B tm hft zich doo 1 plts l chtstks gpltst voo d Fil i hoy. op d ltst ctivitit v mt bhld vl D ld mdill op d wdstijd i d Li. Kijk voo ll vslg op: & Komd ctivitit pil hft w gog ctivitit voo d bog. M t Ps gt gop op kmp sl. 11 pil is d ltst TC i M sld. 18 pil d 3 Gymmi middg 2 pltsigswdstijd op B ivu i Zwoll. I ht wkd v pil zoud tms op d h lv fil co ku st. Ht schm hivoo is og it bkd. Ztdg 18 pil is w gymmimiddg voo d jogs mid uit gop 3/4. D wdstijd vidt plts i d Dlto Mvo zl v uu tot ogv u u du. Dit is d ltst gymmimiddg v ht sizo. D kid zull tijds dz middg tuofig lt zi juy. D juy bslist of d ofig voldod wod uitgvod voo id ofig ku d kid flippo s vdi. W hop julli dz middg llml t zi, dus gf j sl op op doo mil t stu Gf j op voo 11 pil, zodt d ogisti gopjs k mk. Publik is v ht wlkom! p 13 jui is d fsluitig v dit sizo. D Tu höd gop zull i d ochtd d but zij. zull lttiv wdstijd ghoud wod. p d ls g w d d komd piod to wk. D co zl mdo i v d d i shows. Dz zij i d middg vod. lgs hbb ll co- s mil ghd mt di vmld i wlk show z zitt d moglijkhid tot ht bstll v d ktjs. ok l d uut ht og v, w zoud wl l gg d bstllig otvg! co istuif ls ids w i d tuhl ls hbb is op d mdg co istuif ls. Dz ls is v P psoo btl j 4,00 p k. Juf Mgt is d ls bglidig. Wil j ls tm k xt of voo d wdstijd, dmo of gwoo omdt ht zo luk is? Mld j voo ztdgvod bij do k gzllig m! co pkjs og v h iig d mddlig i d voig diti. D co gt i d loop v volgd sizo ov iuw pkjs. s stv is om dz voo d dcmb md i omloop t hbb. Luk cdutips! Zod w m wt lt w dit u itd wt. plidig D juycusus tu is fglop. u is ht d cusist om hd t l oli ht xm t mk. Hoplijk zull z ll di slg vk voo D wdstijd ju. 2 & C & H Ö D

3 D I W J G D B T pil D fglop wk is w kihd gtid doo oz jog oud dsss! p 4 & 11 pil std st tw sup gv optds op d plig! p 4 pil g w mt 9 gop Hdixvld- Gissdm voo spttd optd! Gop 3-4 v juf M thild juf Htty, gop 5-6 v juf Myl juf Chist, gop 7-8 v juf Myl, juf Tss juf li g hi tl gv ds ztt sm mt d mid v d gop v juf Chl, d sttdcmid(14-15) v juf Loi d tw dmsgop v juf Miim. p 11 pil g d misjs v gop 3,4,5, d pcil Dc, d mid v d gop v juf hily, d sttdcmid v gop 7-8/12-13 d mid v mod ds v juf Loi chipluid om hi d st v d hml t ds tijds Dci Dlft. W g tw hl luk dsuitjs v mk! Hist og d sup luk iuws! D showgop is w i opkomst! Hls d oo vschilld omstdighd zij w d showgop d ltst j btj u it ht oog vlo d showgop v D is gvodd gop mt thousist dsmid di ighuud ku wod voo divs optds. (bijv; bdijfsfstjs, opig tc.) Glukkig is d u iuw lv i gblz! 23 mt j.l zij uditis gwst wi h lbol thousist mid h bb lt zi wt z ku. Hidoo hbb g mid cht showgoptickt bmchtigd wm z vf u oz showgop mog vstk! Vf mdg 30 mt gt w kihd gtid wod! ms d dslidig, hily Kuyvhov Mi ctivitit Hllo liv jogs misjs, ok dit j hbb w i d mivkti w luk ctivitit voo julli gogisd. W will ll kid v gop 3 4 uitodig om Ditui vossjcht mt os t kom do i ht Pisbos. Dtum: Ztdg 9 mi Tijd: 13:00 t/m 15:00 W zoud ht sup luk vid ls julli llml kom, d g w w gzllig middg v mk! Gotjs v ht Jugdbstuu. Wi tkig Wt ws h t w spd dz md! W hbb hl vl mooi kluplt bi gkg. Ht ws d ook h l moilijk om t kiz, m Lott voogd is uitidlijk d wi gwod! Lott dst bij juf shily. hls hft zij h bov m gbok k z tijdlijk it ds. W hop j w sl tug t zi bij d lss! Gflicitd mt j mooi kluplt. GZCHT: iuw jugdbstuuslid Voo ht jugdbstuu zij wij op zok iuw lid d i os tm wil vstk! Ht jugdbstuu ogist jlijks vschilld ctivitit. Bij dz ctivitit ku j dk : disco mt thm, ht sitklsfst splltjsmiddg bij D ldwijk tuulijk ht miikmp! Wij vgd ogv 1 k i d 2 md bij imd thuis. Lijkt ht jou luk om mt dz gzllig midgop dz ctivitit t ogis b j 15 j of oud? tuu voo zodg 19 pil miltj mt di kli motivti foto 20 pil zull dg di gmild hbb cti otvg! 3 3

4 J l i j k s l g m L d v g d i g ITDIGIG Ht bstuu v d chistlijk gymstik- jzzdsvigig Doo fig tk odigt u v ht uit tot ht bijwo v d Jlijks lgm Ldvgdig. Dz zl ghoud wod op vijdg 17 pil 2015 i ht stut v spotctum D Pijl d Bchl 1 t ldwijk vg uu. GD 1. pig mddlig 2. vullig gd 3. Igkom stukk 4. Tugblik op ht j otul v d J..V. v 24 mi Jvslg bstuu ( zi wbsit) 7. Jvslg tchisch commissis ( zi wbsit) 8. Ficil jvslg ( wodt t plts uitgikt toglicht) 9. Bgotig Vslg kscotolcommissi bokj Bomig kscotolcommissi bokj 2015 PZ 13. Huldigig Jubiliss 14. Voouitblik pl 2015/ Bstuusvkizig: i v M i Wij Pt Kuyvhov 16. Voostl oost v ftd: d v lswijk dië ijgsbg i Wij Michll Zuijdwijk vli Js Pt Kuyvhov i v M 17. Vststll dtum v d J..V odvg 19. luitig Ht Bstuu 4

5 L G M Z K D... gt los Th ummditio >13 jui 2015 p 13 jui.s. zull d ld v ll disciplis fsluitd ctivitit hbb. D ctivitit zull plts vid i potctum d Pijl. Tu höd zull i d ochtd d but zij mt lttiv wdstijd mt sluitd mii dmo blok voo bpld gop. I d middg vod zij d co ds gop d but. Zij zull i 3 shows hu iuw gopsofig ds ht publik lt zi. Dz ld hbb fglop wk mil otvg v d lidig wi stt vmld i wlk show z zij igdld. Tvs fomuli om ktjs t bstll voo dz middg/vod show. Voo dz dg zij z og op zok sposo di bijdg will lv dz dg. Hft u bdijf di voo dz ctivitit bijdg wil lv? Lt ht os wt. m hivoo cotct op mt Tu Ds vt 2015 p ztdg 30 mi zl voo d dd k ht Tu Ds vt plts vid. t ls voig j zl D w mdo dz gzllig dg. p dz dg zl j 2 vschilld wokshops volg op ht gbid v Tu, Ds, co op hhlig Tissu (dok hgd plfod). Dst is blok wi wodt gzwomm blok wi wodt gbowld. Tijds dz dg kijg d kid ook og lkk pttj, dik ijsj. Dit lls vidt plts i d Li kost slchts 15,00. Kid di d j zij m gwst zull zk thousist vhl ku vtll! Zt d dtum lvst i d gd vg j vidi m! Ht ischijffomuli volgt bikot vi d mil. ok dit j zull w w bop do op ouds om ls bglid m t g. Foto s vhl v d voig k zij t vid op: ftu/ 5

6 Vijwilligs gzocht: D is vigig mt vl vijwilligs. ommig vijwilligs zij wklijks bzig, dk hibij d lidig ssistt op d lss. wod 58 lss p wk ggv doo plog v uim 30 lids lidsts. Dst og vijwilligs di vst tk hbb zols bstuusld, lddmiistti, kldig vkoop Jugd bstuu. Bij ctivitit do w ltijd bop op os kd voo tk ls: HB, chmik, Kldig, Tostlplog, Juyld z. glmtig hbb w hivoo iuw vullig voo odig. Misschi wilt u ook hdj tostk bij oz gzllig fmili vigig? Kijk v of hiod its bij stt voo u mld u bij ht ggv mil ds. Wij zij u hivoo u l ktlijk. ommig tk du m p uu, d tk zij voo lg tijd. HB Bij divs ctivitit zok w vijwilligs di wzig will zij ls HB-. Dk hibij wdstijd v co of Tu, dmo s zols i d ld tijds itvoig. Hft u HB diplom wilt u tijds ctivitit mwk? tuu d miltj Mstl is ht m p uutjs kut u glijk git v d spots di d bzig zij! lvst bdkt voo uw mldig J Tostlplog B jij di hdig vd di os op 13 jui k hlp tijds d D... gt los Th ummditio? p dz dg sluit D ht sizo f zokt voo opbouw fbk momt xt spibll. W zok hlps op vijdgvod 12 jui vf ogv uu, ztdg 13 jui tuss s vods itd is floop v glghid om mt lk t pt od ht got v. ls j os wilt hlp, stuu d miltj Zij k j m ifomti gv ov d wkzmhd. Lt v wt w ht jou uitkomt om m t hlp! Istgm p Istgm is w iuw D cti. Post foto v jzlf bij D v vog op j Istgm ccout. Tg i d foto hibij D ldwijk. D lukst foto wit d cti wodt op ht ccout v D ldwijk gtood! W hbb l 206 volgs, tuulijk wl luk ls og m volgs bij kom! 6

7 L T P 1 j u i D J 15 Mthild Gop 1/2 Wosdg ttblok Htty Gop 1/2 Doddg Bomg hily Gop 3/4/5 Disdg d Pijl Mthild Gop 3/4 Wosdg ttblok Htty Gop 3/4 Doddg Bomg Chist Gop 5/6 Wosdg Bomg Myl Gop 5/6 Doddg Bomg Tss Gop 7/8 Mdg d Pijl li Gop 7/8 Wosdg Bomg Myl Gop 7/8 Doddg Bomg hily j Disdg d Pijl li j Wosdg Bomg Chl j Vijdg Bomg Cili dms 45+ Mdg d Pijl Lidy dms 35+ Mdg d Pijl Miim dms 18+ gv. Wosdg Bomg Miim dms 28+ gv. Wosdg Bomg Yvo dms 18+ md. gv. Doddg D Pijl hily pcil dc Wosdg d Pijl Loi ttdc/ g. 7-8 Doddg Flo Collg Loi ttdc / j. Doddg Flo Collg Loi ttdc/ j. Doddg Flo Collg Loi Mod/14-17 j Doddg Flo Collg Chist dms Mod Doddg Bomg co höd J 15 Lidig gop dg vg id Zl Pt höd disdg pothl D Pijl Kot höd vijdg pothl D Pijl Kot höd vijdg pothl D Pijl Lidig gop dg vg id Zl Mgt xt tiig co Mdg Tuhl Cludi cogym bgis disdg Tuhl Cludi cogym disdg Tuhl TH/l/WG/MW cogym wosdg Tuhl Mgt cogym gv. wosdg Tuhl Chist/mo cogym vijdg Tuhl Tm/Cly co i th Mix doddg Tuhl T J 15 Lidig gop dg vg id Zl Pt Tu Klutgym gop 1 wosdg D Pijl Pt Tu Kluts gop 2 wosdg D Pijl oj Tu Kluts gop 1 & 2 mdg osfhl Mti Tu misjs gop 3 4 Mdg Dlto Mvo oj Tu Misjs gop 4 & 5 doddg Dlto Mvo MV/BV/MZ Tu Jogs gop 3 & 4 vijdg D Pijl oj Tu M/J gop 3 4 mdg osfhl Mti Tu Misjs gop 5 6 mdg Dlto Mvo MV/BV/MZ Tu Jogs gop 5+ vijdg D Pijl Mti Tu Misjs gop 7 8 mdg Dlto Mvo mo Tu Misjs gop 6,7,8 doddg Dlto Mvo i Tu Dms 13 oud mdg Dlto Mvo mo Tu Dms j doddg Dlto Mvo Jsp pig disdg Tuhl oj Tu gop 3 & 4 Doddg Dlto Mvo Ifomti ov lcti tu xt tu is op d lss t vkijg of op d wbsit. ud Kid gym is op wosdg ochtd i d Pijl. Dit is istuif ls kost 2,50 p kid p k. Lstijd: of

8 Lid z mm Bds Tss Gift Gty Lock omy Kohl Lott Vllkoop ofi Vllkoop Misk v Kopp Jlm Jugschläg tph v Dl tf v t Jo v t Dvii d Gudt Houd Thykt Dzl lgo Mik Vm uz Dlm Gi Bol V lsmgst Mdih Tchdou Cm Kst. Vl plzi op d lss Bicht v d lddmiistti Wijzigig cotct ggvs Gt its wijzig i uw cotctggvs (ds, - mil, tl..)? tuut u d v miltj Lddmiisttic Mj Fombg zl dit d vwk i d dmiistti doogv d btffd lidig. otvgt d bvstigigsmil zod dit is gbud. Kldigvkoop Lisbth v d t coödit lls odom kldig bi D ldwijk. m d vijdg is zij wzig i ht D Hom i d Pijl. Zij is wzig op d vijdg i d v wk. Tuss uu i ht D hom i d Pijl. t is vi kldkm G. Wilt u k kijk of kldig is om t hu? Gg v t vo fspk mk. Dt k op Kijk i d gd voo op voo d juist dtums i d komd md. Hft u zoo of docht pkj odig? Kom d ook op d vijdg lgs. it ll pkjs hbb got vood bi D. kut d tijds d vkoop d kid pkj lt pss dz wodt d mt d volgd zdig bstld. Dit is ltijd vij vlot bi! Houdt u hi kig m voo wdstijd ctivitit. Vktis vij dg D Vkti/Dg v tot wk God vijdg Psdg Koigsdg Mivkti * Hmlvtsdg Pikstdg D Zom stop p hist std dtums wod g lss ggv. Hou t ll tijd d mils v d lidig i d gt voo vtul fwijkd tijd of lss. * i.v.m. fwijkd vktis mt B V hft D 1 wk g ls. D d wk g wl doo.

9 J p l i g V D Kmp God vijdg G Lss V Psztdg / Dc 2 dmo Ds M Tug D Kmp 2 Psdg G Lss V TC 4 & Dci Dlft Msld/chipluid Tu & Ds TTT - thuis ldwijk Tu Gymmi middg 3 / co B ldwijk / Zwoll Tu / co /2 fil C & V mivkti Zwoll co Z /2 fil D/ Zwoll co M Koigsdg G Lss B Mivkti B Mivkti G Lss B Mivkti - 1/2 fil D/ Zwoll co Z B Mivkti - 1/2 fil C Zwoll co Pikst ztdg M Pikstsdg G lss Tu Ds vt / Dc 2 dmo D li ll & Ds Z co B Zwoll co Fil D/ Zwoll co id how ldwijk ll Fil co C & B ottdm co pigwdstijd ldwijk Tu tt Zomvkti/WG Hlsiki Fild WG gop 9

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

LUIS. Bloemenpracht monument. Junioren korfbal kampioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. Van de voorzitter

LUIS. Bloemenpracht monument. Junioren korfbal kampioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. Van de voorzitter D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS 7 j g n g n u m m 1 9 wonsdg 1 juni 2011 Autocoss Mknss op 13 juni 2011 Autocoss, ht blijft domn En utocoss is n cosswdstijd di, in tgnstlling tot n lly, op n

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz ABONNEMENTSPRIJS AANKONDIQINGEN OORAF BETAALBAAR Akodgg RcUmc omss z Voo Tmsch F 3 Voo Bt F 3 BO Voo mts Yhoogtg v vzdmgskostc Btgwo c vogs ovkomt A schj Tg dg mt 31 Dcmb M

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER:

GEZONDHEIDSKRANT OPEN DAG VRIENDEN VAN NAUTILUS. 100% korting op het inschrijfgeld DIVERSE GROEPSFITNESS IN DIT NUMMER: GEZONDHEIDSKRANT D 15 dii v d gzodhidskr v Nuius Hh Cub i.s.m. STTC, zosudio Su-Ar os rxpi. I dz kr vid u iformi m brkkig o uw gzodhid, fihid vrzorgig. IN DIT NUMMER: Nuius Niuws pgi 3 Q-progrm pgi 5 OPEN

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling.

Ab Mulder BESPAREN BETEKENT LANG NIET ALTIJD BEZUINIGEN. www.abmulderbv.nl Apeldoorn 29, De Superb Combi Greenline, de ruimste met 20% bijtelling. Zond g oobhoudn. Afgbld uto kn fwjkn vn stnddspcfcts. 3; CO2 g/km: vn 98-244 Edt Zutphn nts AUTO SHOW- mt b jn LICHT 1500 AU T E BED RIJFS O S n WAGE NS www. lnf nk.nl 11 Vschjnt 11x p j 5 jgng dt 25 novmb

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

Verras uw klanten met wat wij te bieden hebben aan bijzondere tapas en tapenades.

Verras uw klanten met wat wij te bieden hebben aan bijzondere tapas en tapenades. PRODUCT OVERZICHT 1 Kich o a Missio is kuk m missi. Di missi is: blijf odkk! Ho? Doo alijd iuwsgiig zij. Doo alijd op zok gaa aa mooi, iuw combiais. E dus blijv wij vass m oz vs apas apads. Ni all u, maa

Nadere informatie

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl

Portfolio. mobiel 06 48 10 91 93 Hogesteeg 33 3911 VT Achterberg www.profielmedia.nl info@profielmedia.nl Prtfli mbil 06 48 10 91 93 Hgstg 33 3911 VT Achtrbrg www.prfilmdi.l if@prfilmdi.l ffic JBsupprt W&S Buw rdmt Wim Willms mbil 06-47908434 Vtiusschl vilig p wg Oud Wittrd S chut itrim drwijz mt gvl Ndridsstrt

Nadere informatie

Tijd voor Friesch Dagblad

Tijd voor Friesch Dagblad D ka di j laa ak Ok os laa j vass Tijd Fch Glov i Fyslâ pa 4 Sl va kk, di vol w vo Opii aalys pa 5 D moilijks vhal ku j o Allmaal xa s pa 16 Elk i da spcial bijla i bivbus Niuw mdia pa 17 H Fch zi ook

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht

INFOBLAD. gemeentelijk. Kids Run - Jogging 2010. www.leopoldsburg.be. MET EXTRA BIJLAGE Nieuwe schatjes in de wijk. p.3 Jobstudenten gezocht gmntlijk INFOBLAD vrschijnt nit in ugustus Mndlijks tijdschrift mi 2 5 MET EXTRA BIJLAGE Niuw schtjs in d wijk Kids Run - Jgging 2 p.3 Jbstudntn gzcht www.lpldsburg.b p.7 Dg vn ht prk p.8-9 Tips vr n zrglz

Nadere informatie

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN.

Strips RECEPTEN. Qor-aan Hadieth. Wist je dat? wordt. abonnee! knutselen. Met o.a.: M-KidZ. MEt prachtige SLA ME OPEN. VRTT -idz ptmbr 2008 Rmdhn 1429 Prof nr. urrij Zorg urrij Zorg is n jong rvrn orgnisti, mt rds 150 gzinnn di wij mt 90 mdwrrs bdinn. urrij Zorg vrt zorg bij mnsn mt divrs cutur chtrgrondn, goofsovrtuigingn

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van:

De activiteiten van SPIder worden gesponsord door financiële bijdragen van: n z Koi n uitgbi tugblik op laatst plnai sssi ov Kloof tussn ontwikkln n tstn mt tw atikln. Tvns hbbn w n acti ontvangn op ht RO atikl van Davi Rico uit voig Koi. Maa w bginnn mt knnismaking van aul imons.

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

nieuwsbrief De officiële e-nieuwsbrief van BRIDGE-IT December 2010 Nieuwsbrief Eén

nieuwsbrief De officiële e-nieuwsbrief van BRIDGE-IT December 2010 Nieuwsbrief Eén NL B Rlvat t Itcultual Divity Gati i Eup Itgati Tam 510101-LLP-1-2010-1--GRUNDTVIG-GMP iuwbif Dcmb 2010 D fficiël -iuwbif va BRIDGE- http://bidg-it.cmmuicatipjct.u BRIDGE- (B Rlvat t Itcultual Divity Gati

Nadere informatie

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing

Mkb-ondernemers helpen met energie besparing Mkb-ondnms hln m ngi bsing Engicnm MKB gf nwoodn o vgn ls: i Engicnm MKB, oii in ngibsing in h middn- n klin bdijf, hl ondnms hn bdijfsndmn vbn doo h ngi vbik vlgn. Engicnm MKB dnk vni d ondnm n vsk -

Nadere informatie

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015

Straatnaamregister Gemeente Utrecht Januari 2015 Straatcode Openbare ruimtenaam BAG Straat Boco Postcode Woonplaats Hsnr+L Laag Hsnr+L Hoog Wijk Buurt Subbuurt 17035 Aardaker Aardaker 3453VV De Meern 1 13 10 24 2 8715 Aart van der Leeuwlaan Aart van

Nadere informatie

Inhoud. 4 Luister en zie mij Luister en zie mij 5. Ten geleide 06

Inhoud. 4 Luister en zie mij Luister en zie mij 5. Ten geleide 06 A Sm h u m 30 h h p m od w w H pp p ood o h p o h p h A o w d d h op d oos p B dh ds E / ZOO u z m h b d h d pp p ooh o d o h p m ( hoo ) b d Doo dh d d pp p p m d m z h z oh : d o, d h d p w b d b A dh

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten)

Evaluatievragen Algemene economie reeks 1 (Thema 1, 1.1 De prijsvorming op competitieve markten) Evlutivrgn Algmn onomi rks 1 (Thm 1, 1.1 D prijsvorming op omptitiv mrktn) 1 Kruis torn n i n invlo hn op vrg nr n prout. O ht inkomn vn onsumnt O gprour hovlhi O prijs vn nr proutn O hotn vn onsumnt O

Nadere informatie

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie