HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING KLANTEN. Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid"

Transcriptie

1 HANDLEIDING KLANTEN Project IProf: technische ondersteuning IT profielen Vlaamse overheid

2 Inhoudstafel. HOE WERKT CONNECTING-EXPERTISE VOOR JOU. ALGEMEEN PROCES 3. OVERZICHT ROLLEN 4. CONNECTING-EXPERTISE: VERKLARENDE WOORDENLIJST 5. INLOGGEN 6. SYSTEEMNAVIGATIE DESKTOP & MIJN PROFIEL 7. AANVRAGEN (AANMAAK, GOEDKEURING) 8. SELECTIEPROCES (LONGLIST SHORTLIST INTERVIEW) 9. CONTRACT (AANMAAK, GOEDKEURING) 0. TIMESHEETS (GOEDKEURING, WEIGERING). FACTURATIE. BUSINESS RULES 3. RAPPORTAGE 4. ONDERSTEUNING/VRAGEN

3 . Hoe werkt Connecting-Expertise voor jou? Connecting-Expertise is de onafhankelijke software partner van USG Public-Sourcing. De software is een Vendor Management Software (VMS). Het is een web-based oplossing een SaaS en is 4/4 en 7/7 beschikbaar. U krijgt toegang door middel van registratie op het platform. U kan simpel inloggen met een login en paswoord. Elke actie wordt geregistreerd in het systeem. Elke stap van aanvraag tot prestatiebeheer wordt uitgevoerd via het platform. Uw aanvraag bereikt meer dan 000 leveranciers en freelancers via de marktplaats en het gebruik van social media. 3

4 Bus goedkeurder Fin goedkeurder Kandidaat Leverancier PS Aanvrager Boekhouding. Algemeen proces High level flow VO Phase 5.Factuur. Goedkeuren ct 4. Goedkeuren prestaties (enkel vrt).goedkeuren aanvraag.aanmaak aanvraag 7.Interview & eindselectie 8.Aanmaak CT 3.Goedkeuren prestaties 3.Goedkeuren aanvraag 4.Publiceren aanvraag 6.Longlisten & shortlisten kandidaten 9.Goedkeuren ct 5.Voorstellen kandidaten 0.Goedkeuren CT.Schrijven prestaties 4

5 3. Overzicht rollen Aanmaker rol die aanvragen kan aanmaken, interviews regelen, PO nummers toevoegen etc. Deze rol kan alles zien/doen, met uitzondering van activiteiten waar beslissingsbevoegdheid voor vereist is (bv eindselectie kandidaat, goedkeuren timesheets) Aanvrager Rol die aanvragen mag plaatsen, mag beslissen welke kandidaat geselecteerd wordt, timesheets mag goedkeuren. Business goedkeurder Rol die aanvragen goedkeurt. Andere tabs: enkel leesrechten Financieel goedkeurder Rol die contract goedkeurt, andere tabs: enkel leesrechten Boekhouder Rol die notificatie toegestuurd krijgt dat er een factuur beschikbaar is Alleen lezen Enkel leesrechten Leverancier Rol die kandidaten kan voorstellen aan de klanten 5

6 4. Verklarende woordenlijst Contractor: Contract: Requester: Referentie: Functieprofiel: Persoon die als freelancer of werknemer in contract gaat bij de aanvrager. Finale offerte in Connecting-Expertise. Dit is geen wettelijk bindend contract, maar geldt als bijlage bij de raamovereenkomst Aanvrager Automatisch gegenereerd referentienummer (dus NIET de referentie die de klanten in/aan een bepaalde module geven) Profiel dat in de functiecatalogus van de Vlaamse overheid opgenomen is (op aanvraag te verkrijgen) 6

7 5. Inloggen 3 Stap : Ga naar customer.connecting-expertise.com Stap : Meld je aan met de gegevens die je hebt ontvangen Gebruikersnaam of adres () Wachtwoord ()! Indien je je wachtwoord kwijt bent, klik je op (3). 7

8 6. Desktopnavigatie & mijn profiel Aanvragen: In deze module vindt u een overzicht van alle aanvragen die u reeds heeft ingediend en kunt u nieuwe aanvragen opstellen.. Contracten: Hier vindt u een overzicht van alle contracten. 3. Contractors: Onder dit tabblad vindt u alle contractors en kunt u hun status opvolgen. 4. Prestaties: Dit tabblad geeft een overzicht van alle timesheets, alsook de status van goedkeuring. 5. Rapportering: Via rapportering kan u een overzicht krijgen van de verschillende aanvragen, voorstellen, prestaties en contractors. 6. Leveranciers: Hier kant u uw leveranciers en functieprofielen beheren. 7. Mijn instellingen: Hier kan u de frequentie van uw meldingen en uw wachtwoord aanpassen. 8

9 7. Aanvragen Aanmaak vanuit functiecatalogus Aanvraag zoeken: Aanvragen die reeds in het systeem zitten, kunnen met behulp van een filter gezocht worden op () referentie, () Gebruiker, (3) status van de aanvraag en (4) aanmaakdatum. Nieuwe aanvraag: Om een nieuwe aanvraag in te voeren, klikt u op (5) 9

10 7. Aanvragen Aanmaak nieuwe aanvraag Bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag, krijgt u twee opties. U kunt ofwel gebruik maken van een eerder gedefinieerd functie profiel via het scroll-down menu () of u kunt zelf een nieuw functieprofiel definiëren door op () te klikken. 0

11 7. Aanvragen Aanmaak nieuwe aanvraag Bij het aanmaken van een nieuwe aanvraag, zijn er enkele velden die standaard gevraagd worden: () Type aanvraag: Deze zal standaard bestaan uit Time & Material en u zal hier doorgaans niets aan moeten wijzigen. () Afdeling en (3) Requester: hier geeft u aan vanuit welke afdeling en requester de aanvraag wordt gedaan. Er is ook de mogelijkheid om zelf een nieuwe gebruiker te definiëren. (4) Categorie: Deze staat standaard op ICT ingesteld en 9 ook hier zult u standaard niets aan moeten wijzigen. (5) Titel: Hier kunt u een titel geven voor het gewenste functieprofiel (bvb. Java Programmeur of Project Office 0 medewerker ) (6) Uiterste reactiedatum: Hier stelt u de uiterste datum in waartegen u reacties verwacht op de aanvraag. Indien nodig, 3 kan u deze datum achteraf nog bijstellen. 4 (7) Locatie: De locatie van tewerkstelling.

12 7. Aanvragen Aanmaak nieuwe aanvraag (8) Omschrijving: In dit veld geeft u een beschrijving van de vereisten en persoonlijke bekwaamheden die nodig zijn voor de functie. (9) Technische context: Hier kunt u een verdere toelichting geven van de (technische) context waarbinnen het project zal 8 worden uitgevoerd. (0) Business context: Hier kunt u bijkomende informatie geven over de werkomgeving (of het team) waarbinnen 9 gewerkt zal moeten worden. () Aantal personen: Hier geeft u het aantal contractors aan dat u nodig heeft voor de opdracht. 0 3 () Gewenste startdatum en (3) Eind datum: De data waarop de opdracht normaal zou starten en zou aflopen. (4) Volgende: Om de aanvraag verder te zetten.! Bij het selecteren van een reeds gedefinieerd functieprofiel, 4 zullen velden (5), (8), (9) en (0) reeds ingevuld zijn.

13 7. Aanvragen Aanmaak Bijkomende informatie () Bijkomende job informatie: In dit veld kunt u, indien nodig, bijkomende inlichtingen verstrekken betreffende de specifieke opdracht. () Interne referentie: In dit veld geeft u een referentienummer voor intern gebruik. Er zal eveneens automatisch ook een referentienummer (van het type PSxxxxx) gegenereerd worden door het systeem. (3) Te werken uren: Hier geeft u aan wanneer de contractor zal moeten werken en/of beschikbaar zijn. (Dag = tijdens de normale dag-uren ; Wacht = de contractor moet buiten de gewone uren standby zijn ; Weekend = Er zal (ook) tijdens weekends gewerkt worden) (4) Min aantal dagen: Hier geeft u aan hoeveel dagen er minimum zullen gewerkt moeten worden. (5) Max aantal dagen: Hier geeft u aan hoeveel dagen er maximum zullen gewerkt moeten worden. (6) U kunt tijdens de aanvraag altijd teruggaan naar de vorige stap. Uw voortgang en reeds ingevulde velden zullen (tijdelijk) bewaard blijven. 3

14 7. Aanvragen Aanmaak Document toevoegen 3 Indien u tijdens de eerste stap van de aanvraag gekozen hebt voor het aanmaken van een nieuw functieprofiel, kan u in deze stap een document toevoegen aan het functieprofiel (bijvoorbeeld een functieomschrijving of een document met bijkomende achtergrondinformatie). Dit kan eenvoudig door () een bestand te kiezen vanop uw harde schijf, vervolgens () het bestand op te laden en uiteindelijk (3) door te gaan naar de volgende stap.! Indien u gebruik maakt van een bestaand functieprofiel, kan u geen bestand uploaden en gaat u gewoon verder naar de volgende stap. 4

15 7. Aanvragen Aanmaak Vaardigheden Indien u gebruik maakt van een reeds bestaand functieprofiel, is ook deze stap reeds voltooid en kan u gewoon op (5) Bewaren klikken. In het geval van een nieuw functieprofiel, kan u via dit overzicht verschillende () Opdrachtspecifieke, () Sectorgebonden, (3) Algemene of (4) Domeinspecifieke vaardigheden en ervaringen toevoegen. Vervolgens kan u (5) de aanvraag bewaren en krijgt u een overzicht van de aanvraag.! Het systeem zal vragen om minimum 3 vaardigheden in te geven alvorens te bewaren. 5

16 7. Aanvragen Aanmaak Vaardigheden () Naam: Geef een korte beschrijving van de gewenste vaardigheid. () Type reactie: Ervaringsniveaus en jaar ervaring Vraagt de contractor naar het niveau van ervaring (junior-medior-senior) en het aantal jaar ervaring Ja / Neen Gaat na bij de contractor of de contractor de vaardigheid bezit of niet Datum Vraagt naar een datum waarop certificaten of diploma s werden behaald Ervaringsniveaus Vraagt de contractor naar het niveau van ervaring (juniormedior-senior) 6

17 7. Aanvragen Aanmaak Vaardigheden 3 4 () Nadat u de vaardigheden hebt toegevoegd, zal u vervolgens moeten ingeven wat de vereisten zijn m.b.t. deze vaardigheden. Wat u in deze velden dient in te geven, hangt af van het type reactie dat u selecteerde bij het toevoegen van de vaardigheden (). Zo zal u, indien u een type reactie Ja/Nee selecteerde, moeten aangeven of u een Ja of een Nee verwacht voor deze functie. (3) U kunt ook altijd nog ervaringen toevoegen of verwijderen (4) Indien u tevreden bent met deze vaardigheden, klikt u op Bewaren en zal u doorverwezen worden naar een overzicht van de aanvraag. 7

18 7. Aanvragen Aanmaak Overzicht en Activatie Nadat de aanvraag wordt bewaard, krijgt deze automatisch de status van draft () en krijgt de aanvraag een automatische referentienummer () toegewezen (het referentienummer voor intern gebruik vind u terug bij (3) interne referentie. 3 Onderaan kan u vervolgens de aanvraag in draft nog (4) wijzigen, (6) annuleren of (7) als pdf laten verzenden naar uw adres. Wanneer u tevreden bent met de aanvraag, klikt u op (5) Aanvraag activeren

19 7. Aanvragen Aanmaak Overzicht en Activatie () Na de activatie verandert de status in aangevraagd. Men kan hier ook zien welke (goedkeuring)stappen al doorlopen zijn (in dit geval: 0) en hoeveel er nog doorlopen moeten worden (in dit geval: ). Vanaf dat alle stappen doorlopen zijn, zal de Status veranderen in goedgekeurd. Het overzicht van elke aanvraag kan men ten allen tijde raadplegen onder het tabblad Aanvragen 9

20 7. Aanvragen: Goedkeuring (Business Goedkeurder) Om aanvragen goed te keuren, gaat u eert naar het tabblad () aanvragen en klikt u vervolgens op de () titel van de aanvraag die u wilt goedkeuren. Hierdoor krijgt u de details van deze aanvraag (zie volgende stap) 0

21 7. Aanvragen: Goedkeuring (Business Goedkeurder) Indien u autorisatie als business goedkeurder heeft, vindt u bij de details van geactiveerde aanvragen onderaan volgende mogelijkheden: () Aanvraag wijzigen: U kan wijzigingen doen aan de aanvraag. (Voor meer info: zie slides 7. Aanvragen- aanmaak ) () Aanvraag terugsturen: U kan de aanvraag terugsturen naar de Aanmaker. Hierbij zal u redenen of specifieke instructies kunnen aan toevoegen voor de Aanmaker. (3) Aanvraag goedkeuren: Deze actie keurt de aanvraag goed en zorgt ervoor dat de aanvraag wordt uitgestuurd naar de leveranciers. (4) Aanvraag weigeren: De aanvraag wordt geweigerd. (Er is een optie om feedback te geven) (5) Aanvraag annuleren: De aanvraag wordt geannuleerd. (6) Mail (pdf): Met deze actie wordt het overzicht van de aanvraag in pdf-formaat naar je adres verzonden

22 7. Aanvragen Goedkeuring (Business Goedkeurder) Vanaf dat de business goedkeurder de aanvraag heeft goedgekeurd, zal deze door Public-Sourcing gepubliceerd worden op de marktplaats en kunnen leveranciers en freelancers zich aanbieden. De status zal nu veranderen in goedgekeurd. Vanaf dat ogenblik tot de eerder gedefinieerde uiterste reactiedatum, zullen freelancers en leveranciers voorstellen kunnen doen. Deze kan de aanvrager bekijken vanuit het detailblad van de aanvraag.

23 8. Selectieproces Longlist* Wanneer kandidaten zich aanbieden of worden voorgesteld, worden deze zichtbaar in via Aanvragen > Detail Aanvraag > Voorstellen. Deze voorstellen worden vervolgens door Public-Sourcing een eerste maal beoordeeld en er wordt een koude match gemaakt op basis van de vereisten. Dit resulteert in een zogeheten () longlist. In principe is dit proces volledig voor rekening van Public-Sourcing. Het kan echter voorkomen dat de aanvrager een specifieke kandidaat zeker op gesprek wil hebben. Daarom heeft de aanvrager ook altijd de mogelijkheid om onmiddellijk een interview in te plannen. Om de details van de kandidaat te zien of om een interview in te plannen, klikt u op () details (zie verder onder 8. Selectieproces - interview ) 3

24 8. Selectieproces Shortlist Kandidaten die op de () longlist terechtkomen, kunnen door de aanvrager op de shortlist gezet worden. Via () de details heeft men nu een knop (3) shortlist. Door hierop te klikken, plaatst u een kandidaat op de shortlist en geeft u aan dat u voor deze kandidaat interesse hebt. U kan ook nog altijd een interview inplannen of een beslissing registreren door op (4) nieuwe actie te klikken 3 4 4

25 8. Selectieproces Interview en beslissing Om een interview in te plannen of een beslissing te nemen, gaat u eerst naar de () details van de kandidaat. Vervolgens klikt u op () Nieuwe actie. In dit nieuwe venster kunt u ofwel (3) een afspraak inplannen of (4) een beslissing registreren

26 8. Selectieproces Interview en beslissing Inplannen interview: Door via () een voorstel van datum en uur voor een interview in te geven en vervolgens op () te klikken, wordt automatisch een afspraak gemaakt met de kandidaat. Registreren beslissing: (3) Hier geeft u aan of het interview op tijd heeft plaatsgevonden of niet (indien er geen interview plaatsvond is dit ook nee ) (4) Indien er geen interview plaatsvond, geeft u hier de reden hiervoor aan. (5) Hier geeft u aan of de beoordeling wel of niet positief is. (7) Indien er een gesprek plaatsvond, geeft u hier de datum in. Indien er geen gesprek heeft plaatsgevonden, geeft u de datum waarop u de beslissing nam. (6) Indien de beoordeling niet positief is (= weigering), geeft u hier aan waarom dit zo is. 6

27 8. Selectieproces Interview en beslissing Bevestigen beslissing: Nadat u een positieve beslissing hebt geregistreerd zal er u gevraagd worden om ofwel () uw keuze te bevestigen ofwel () de selectie als winnend voorstel ongedaan te maken. Indien u op () klikt, wordt u doorverwezen naar een pagina waar u enkele gegevens moet ingeven voor het contract (zie verder punt 9) 7

28 9. Contract Aanmaak Na het bevestigen van de beslissing, worden volgende velden gevraagd: Bevestiging keuze () De reden voor uw keuze zal standaard op beste match ingesteld staan. () U wordt gevraagd om een bijkomende toelichting te geven bij uw keuze. Contractbepalingen (3) Hier doet u een voorstel van tarief. Doorgaans zal dit overeenkomen met het tarief dat werd voorgesteld in de offerte. (Dit tarief is excl. btw en excl. de fee van Public-Sourcing) (4) Startdatum en (5) Einddatum van het contract (6) Het aantal dagen (= 8 uur) dat er gewerkt zal worden tijdens de contractperiode (7) Referentie (evt. voor intern gebruik, niet verplicht) Tenslotte klikt u op (8) Bewaren en wordt er een contract aangemaakt en aangevraagd. 8

29 9. Contract Goedkeuring (Financieel Goedkeurder) Vanaf dat het voorstel van contract door de aanvrager wordt ingediend, zal dit contract via Public-Sourcing worden doorgestuurd naar de leverancier of freelancer. Nadat deze akkoord gaat met de contractvoorwaarden, moet de financieel goedkeurder nog een goedkeuring geven vooraleer het contract actief wordt. Om dit te doen gaat u naar het tabblad () contracten en klikt u op () contracten goedkeuren. 9

30 9. Contract Goedkeuring (Financieel Goedkeurder) 3 4 Na voorgaande stap komt u terecht bij een lijst van alle contracten waarbij u nog uw goedkeuring moet geven vooraleer deze actief worden. De contracten die u wenst goed te keuren, kunt u aanvinken door op de vakjes voor de titel te klikken () en vervolgens op () contracten goedkeuren te drukken. U kan eveneens alle contracten tegelijkertijd selecteren door op (3) te klikken. Om contracten terug te sturen (indien u niet akkoord gaat), klikt u op (4) contracten terugsturen. Hierdoor zal het contract teruggestuurd worden naar Public-Sourcing. 30

31 9. Contract Verlengen van een bestaand contract Indien u, als financieel goedkeurder, een bestaand contract zou willen verlengen, gaat u weer naar () tabblad contracten en klikt u deze keer op () contracten verlengen. Hier krijgt u dan een lijst van alle lopende (actieve) en afgelopen (gestopte) contracten.. 3

32 9. Contract Verlengen van een bestaand contract Om een specifiek contract op te (4) zoeken in deze lijst, kan u gebruik maken van () sleutelwoorden, () data en (3) de afdeling waarin het contract werd afgesloten. Om contracten te verlengen (of niet te verlengen) heeft u twee opties: A. U selecteert één of meerdere contracten via (5) de selectievakjes en klikt vervolgens op (6) Contracten verlengen of (7) niet verlengen B. U klikt op een individueel contract via (8) 3

33 9. Contract Verlengen van een bestaand contract Optie A: Verlengen: U kiest () een nieuwe einddatum voor alle geselecteerde contracten Niet verlengen: U selecteert () de reden van het niet-verlengen van de contracten. 33

34 9. Contract Verlengen van een bestaand contract Optie B: Wanneer u een individueel contract selecteert in de rol van financieel goedkeurder, krijgt u een aantal opties: () Wijzig contract: u kunt nog wijzigingen aanbrengen in het contract (m.b.t. data, contractor, dagen, locatie, enz.) () Stop contract: Door hier op te klikken, zet u het contract stop en zal u gevraagd worden naar de effectieve einddatum en de redenen voor stopzetting. (3) Annuleren: Het contract wordt geannuleerd en zal dit contract verwijderd worden. Deze tool wordt voornamelijk gebruikt bij foutief aangemaakte contracten. (4) Contractperiode toevoegen: Hier kan u een nieuwe periode (met begin-en einddatum) toevoegen aan een contract

35 9. Contract Verlengen van een bestaand contract 5) Verleng contract: Hier kan u een nieuwe einddatum ingeven voor een contract dat (bijna) verloop 6) Niet verlengen: Indien de contractperiode (bijna) verlopen is, kan/moet u ook aangeven of u het contract niet verlengd. 8 7) Mail (pdf): Creëert een pdf bestand met een overzicht van het contract en stuurt dit naar je adres ) Details Contractor: Geeft de details weer van de contractnemer in kwestie. 9) Details Aanvrager: Geeft informatie over de aanvrager van de initiële aanvraag. 0) Details bijhorende offerte: Geeft de offerte weer

36 0. Timesheets Goedkeuring en weigering (Aanvrager) Wanneer de kandidaat het prestatieblad (timesheet) heeft ingevuld, komt deze terecht bij de aanvrager. De aanvrager kan deze prestaties terugvinden onder het tabblad () prestaties en kan vervolgens doorklikken naar () prestaties goedkeuren. Om de prestaties goed te keuren, zijn er twee opties: A. U maakt gebruik van (3) de selectievakjes om één of meerdere prestatiebladen tegelijkertijd goed te keuren via (4) of weigert deze via (5) B. U klikt op (6) details en keurt ieder prestatieblad individueel goed of af. 36

37 0. Timesheets Goedkeuring en weigering (Aanvrager) Door naar de details te gaan van de prestaties, krijgt u een overzicht van de uren zoals deze werden doorgegeven. In dit voorbeeld (3) heeft de kandidaat enkel uren doorgegeven voor de week van 5/09 tot 9/09 en wordt er niet gewerkt tijdens het weekend (zoals gespecifieerd in het contract) Door te klikken op () prestatie goedkeuren, keurt u de timesheet goed, door op () prestatie terugsturen te klikken, weigert u de timesheet. In beide gevallen zal u naar een scherm geleid worden waar u eventueel toelichting kan geven over de beslissing. 3 37

38 . Facturatie Indien u de rol van boekhouder hebt, zal u ook een tabblad () financieel hebben. Indien u in dit tabblad op () facturen klikt, komt u op het overzicht van alle facturen. Deze facturen worden automatisch gegenereerd nadat de aanvrager de prestatiebladen (timesheets) heeft goedgekeurd. Binnen deze facturen kan u zoeken op (3) sleutelwoord, (4) de status van de factuur (in praktijk zullen de facturen altijd op actief staan) of (5) met behulp van een periode in te geven waarin de vervaldatum van het contract valt. Door op (6) te klikken, kan u de factuur bekomen. 6 38

39 . Facturatie Door met de linkermuisknop op () te klikken, zal de factuur in pdf-formaat gedownload worden. Indien u de factuur in een specifieke map wil opslaan, gebruikt u rechtermuisklik > Opslaan als en selecteert u de gewenste map. 39

40 . Business rules Om er zeker van te zijn dat een voorkeurskandidaat in de shortlist wordt opgenomen, kan/mag je hem altijd zelf shortlisten De stap interview is niet verplicht en kan overgeslagen worden Elke keuze/weigering van een kandidaat dient gemotiveerd te worden De timesheets worden zijn beschikbaar vanaf de eerste dinsdag na het afsluiten van de vorige maand, je kan deze ook wekelijks raadplegen Een goedgekeurde timesheet komt overeen met een pv voorlopige oplevering Je ontvangt enkel nog facturen van Public-Sourcing Borgtocht dient expliciet aangevraagd te worden tijdens de allereerste werkaanvraag, en dit voor het geheel van opdrachten dat de komende 6 maanden geplaatst zal worden. Dit bedrag is standaard 5% van het totaalbedrag voor alle opdrachten samen 40

41 3. Rapportage Onder het tabblad () rapportering vind u vier opties: () Overzicht aanvragen: Via deze optie kan u een overzichtslijst genereren waarin alle aanvragen met hun status, referenties en bijhorende data zijn opgenomen. U kunt deze lijst ook downloaden als een Excel bestand. (3) Overzicht voorstellen: Via deze optie verkrijgt u een overzicht van alle voorstellen die zijn geformuleerd op aanvragen die u reeds heeft uitgestuurd. In dit overzicht vind u eveneens alle data gegevens die aan deze voorstellen zijn verbonden. (4) Prestaties: Deze optie geeft een overzicht van alle uren en dagen die via prestatiebladen (timesheets) zijn ingediend. (5) Contractors: Via deze optie bekomt u een lijst van alle contractors 4

42 3. Rapportage Deze vier opties hebben een gelijkaardige werking mbt de werking. Bij alle opties zal u gevraagd worden een () periode in te geven waarbinnen u alle gegevens wenst (einddatum kan u indien gewenst ook ingeven). In het geval van de aanvragen, voorstellen en prestaties zal eveneens gevraagd worden naar () de afdeling tot de welke ze betrekking heeft. Wanneer u na het instellen van deze parameters op (3) zoeken klikt, zal er automatisch een lijst gegenereerd worden. 4

43 3. Rapportage Nadat een lijst is gegenereerd, kan u deze via () ook downloaden (exporteren) als een Excel bestand 43

44 4. Ondersteuning & Vragen Contactgegevens Voor alle vragen, zowel wat de procedure als de technologie betreft, kunnen jullie terecht op: 0800/ U kan ons ook bereiken op volgend mailadres: 44

45 Public-Sourcing nv Frankrijklei Antwerpen

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Uren 7x24: Urenregistratie op internet

Uren 7x24: Urenregistratie op internet Uren 7x24: Urenregistratie op internet HOME Met Uren 7x24 heeft u een zeer compleet en uitgebreid urenregistratiepakket tot uw beschikking. U kunt niet alleen uw bestede uren bijhouden, maar u creëert

Nadere informatie

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici

Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Deelhandleiding 1 Aanvraag Kwaliteitskeurmerk bij- en nascholingsactiviteiten voor paramedici Utrecht, januari 2011 Stichting Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP) 1 Dit document betreft

Nadere informatie

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen

Service Portfolio. Technische ondersteuning door ICT-Profielen Technische ondersteuning door ICT-Profielen Pagina 1 van 6 1 Scope en doel Via dit dienstenaanbod kan de Klant op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden ICTgerelateerde opdrachten in middelenverbintenis

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN

OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN OFFERTES INDIENEN VIA INTERNET E-PROCUREMENT VOOR ONDERNEMINGEN juli 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Vereisten... 4 2.1. Een computer uitgerust met :... 4 2.2. Voorzieningen voor het werken met

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

CRM Contact Relations Management

CRM Contact Relations Management CRM Contact Relations Management WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Algemeen 4 1.2. Wings CRM Concept 5 WINGS GEBRUIKERS 2.1. Wings: opstarten

Nadere informatie

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club

Uitgave 2. Gebruikershandleiding Sportlink Club Gebruikershandleiding Sportlink Club Uitgave 2 Gebruikershandleiding Sportlink Club Sportlink, Meer Tijd voor Sport Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Sportlink Club... 5 1.1.1 Installatie Java voor Windows..

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM)

Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Handleiding voor het indienen van Nieuwe subsidieaanvragen en indienen van voortgangrapportages Subsidie Monitor (SUM) Rob Boeijen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Voordat u kunt beginnen... 4 2.1.

Nadere informatie

Handleiding MijnHelderHosting

Handleiding MijnHelderHosting Handleiding MijnHelderHosting Beheer uw domein snel en eenvoudig in MijnHelderHosting In MijnHelderHosting kunt u uw domein op een overzichtelijke manier beheren. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe gebruikers

Nadere informatie