Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld"

Transcriptie

1 Kompas energiebewust wonen en werken Deze brochure is een uitgave in het kader van Kompas energiebewust wonen en werken, een opdracht van het ministerie van VROM aan SenterNovem. Dit programma heeft als doel bij te dragen aan de vermindering van de CO 2-uitstoot van de gebouwde omgeving. Het accent ligt hierbij op grootschalige inzet van bedrijfszekere instrumenten. Het programma gaat vooral uit van de mogelijkheden bij doelgroepen in de markt. Deze doelgroepen zijn gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars (woningbouw en utiliteitsbouw), eigenaar-bewoners, installateurs, institutionele beleggers, eigenaar-gebruikers (utiliteitsbouw) en huurders (utiliteitsbouw). SenterNovem is ontstaan uit een fusie tussen Senter en Novem is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken voert beleid uit voor verschillende overheden op het gebied van innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving en draagt zo bij aan innovatie en duurzaamheid Meer informatie: Colofon Uitgave SenterNovem, maart 2005 Tekst Videm Communicatie, Utrecht Vormgeving Studio Angela Damen, Utrecht Juliana van Stolberglaan 3 Postbus AC Den Haag Telefoon Telefax Swentiboldstraat 21 Postbus AA Sittard Telefoon Telefax Catharijnesingel 59 Postbus RE Utrecht Telefoon Telefax Dokter van Deenweg 108 Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Kompas, energiebewust wonen en werken Ofschoon deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden noch SenterNovem, noch de samenstellers enige aansprakelijkheid voor schade en gevolgen van eventueel onvolkomenheden of onjuistheden in deze brochure. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Deze brochure is u aangeboden door: kompas Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld Voor adviseurs op het gebied van energiebesparing is een uitgebreide achtergrondpublicatie beschikbaar: Dure plannen, goedkope oplossingen. Adviseren over de organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw. Deze kunt u downloaden van 1KPUB05.01

2 Energiebesparing te koop Investeren in energiebesparing zonder eigen geld Een nieuw of gerenoveerd kantoorgebouw gaat vele jaren mee. Wie direct de meest energiezuinige technieken toepast, zorgt dan ook voor een jarenlange verlaging van het energieverbruik. Te duur of te lastig? Geenszins! Voor de financiering en organisatie bestaan allerlei oplossingen; voor projectontwikkelaars, gebouweigenaars en huurders. Deze brochure laat u de belangrijkste zien. De noodzaak van energiebesparing is onomstreden, ook in de bouwsector. Een energie-efficiënt gebouw kent immers grote voordelen: Lagere totale kosten, indien gewenst al vanaf het eerste jaar. Een hoger comfortniveau. Daadwerkelijk beter voor het milieu. Een energie-efficiënt gebouw is een prestigieus gebouw voor gebruikers en beheerders, en beter verkoopbaar of verhuurbaar voor financiers en projectontwikkelaars. Mogelijkheden voor energiebesparing in de utiliteitsbouw zijn er vele. Denk aan energiezuinige verlichting, een energiezuinige klimaatinstallatie of warmte/koudesystemen met energieopslag in de bodem. Voor de knelpunten op het gebied van financiering en organisatie bestaan evenwel goede oplossingen: 1 Een energiebesparend systeem aanschaffen met leverancierskrediet. 2 Een energiebesparend systeem leasen. 3 Uw hele energievoorziening uitbesteden aan een energiedienst. 4 Samenwerken aan energiebesparing op een bedrijventerrein of kantorenpark. Deze brochure geeft uitleg van de verschillende opties. Bovendien komen mensen aan het woord die de oplossingen in de markt aanbieden of in hun specifieke situatie hebben toegepast. Er blijkt vaak veel meer mogelijk dan gedacht. Toch komen deze maatregelen vaak niet van de grond, om financiële of organisatorische redenen. Zo kan een investerende partij onvoldoende financiële armslag hebben om een extra investering te plegen. Soms lijken er geen manieren te zijn om de hogere investeringskosten terug te verdienen via een hogere huur- of verkoopprijs. Bij meer innovatieve systemen kan de projectontwikkelaar of toekomstige beheerder opzien tegen de technische risico s. DE ENERGIE INVESTERINGS AFTREK (EIA) Investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie komen in aanmerking voor de Energie Investerings Aftrek (EIA). Met de EIA mogen ondernemers, naast de gebruikelijke afschrijving, 44 procent van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat scheelt inkomsten- of vennootschapsbelasting. Bij de huidige vennootschapsbelasting van 31,5 procent (2005), komt de reële kostenbesparing op een investering hiermee uit op 14 procent. 1

3 praktijkvoorbeeld a Relighting met leverancierskrediet 1 Een energiebesparend systeem aanschaffen met leverancierskrediet BIJ VERKOOP AAN BELEGGER VOORAF BEDENKEN WIE EIGENAAR EN EXPLOITANT VAN ENERGIE- OPSLAGSYSTEEM WORDEN Vaak zet u als projectontwikkelaar een gebouw neer om dat later door te verkopen aan een belegger. Energiebesparende systemen kunnen een dergelijk gebouw een enorme meerwaarde geven, maar dan moet de Energie Investerings Aftrek bij het doorverkopen natuurlijk niet verloren gaan. Daarvoor bestaan drie oplossingen, vertelt Arjan Endhoven van BDO Accountants en Adviseurs: De eerste is om het systeem van het gebouw af te zonderen en in bezit te houden van de projectontwikkelaar. De tweede oplossing is om het systeem van het gebouw af te zonderen en apart door te verkopen. Deze oplossingen hebben allebei meestal niet de voorkeur van de betrokken partijen en ook niet van mij. Daarom is de derde oplossing de beste: aan het begin van de bouw een aparte rechtspersoon in het leven roepen die als eigenaar en exploitant van de energiebesparende voorzieningen gaat fungeren. Dan blijft de volledige Energie Investerings Aftrek behouden en ben je uit juridisch oogpunt ook nog volledig flexibel om het pand desgewenst aan meerdere beleggers te verkopen. Het Belgische Fines voert bij bedrijven en overheidsorganisatie relighting-projecten uit tegen bijzonder gunstige voorwaarden. In een notendop komt het hier op neer: de klant laat zijn pand energiezuinig herverlichten door Fines NV, dat ook het investeringsbedrag voorschiet. De klant betaalt de investeringen vervolgens in termijnen terug. Op die manier merkt een klant niet eens dat hij extra geld kwijt is aan het verlichtingssysteem, omdat de extra kosten hiervan worden gecompenseerd door de besparing op de energierekening. Kathleen Markey van Fines: We doen bij elk project steeds eerst een audit ter plekke. We bekijken dan hoe hoog het besparingspotentieel is en maken vervolgens een kosten-batenanalyse die we aan de klant voorleggen. Die moet dan zijn keuze maken. Wij van onze kant staan garant voor de besparing die we hebben voorgerekend. Wordt die niet gerealiseerd, dan leggen we het verschil bij. Maar dat is nog nooit gebeurd. Ook op het niet-materiële vlak is er voordeel voor de klant. Markey: Kostenbesparing is het hoofddoel van je ingreep, maar het gaat niet om de kostenverlaging alleen; ook de kwaliteit van de verlichting gaat omhoog. De werkplekken krijgen lichtsterkte op maat. De arbeidsomstandigheden verbeteren dus. Markey: Als terugverdientijd wordt vaak uitgegaan van vijf jaar, maar dat mag best langer. Als je zeker weet dat een bepaalde installatie langere tijd wordt gebruikt, wat bij verlichting vaak het geval is, heb je ook de zekerheid dat de periode waarover de investering rendeert langer is. De verwachting is dat de aanpak van Fines in bredere kring zal doordringen. In beperkte mate kan het bedrijf ook Nederlandse partijen bedienen, maar we zijn op zoek naar een Hollandse partner, aldus Markey. Meer informatie op of bij Fines, Kathleen Markey, tel , Een mogelijke financieringsconstructie is het leverancierskrediet. Dit houdt in dat de leverancier de investering voor zijn rekening neemt en de afnemer deze in termijnen afbetaalt. Het systeem wordt wel direct eigendom van de afnemer. Feitelijk is dus sprake van een langlopende onderhandse lening. Voor leverancierskrediet is een leverancier nodig met voldoende eigen vermogen om een energiebesparende voorziening bij een klant te kunnen neerzetten. Bovendien vergt deze optie een groot vertrouwen van de leverancier/investeerder in de afnemer. Kan een afnemer op enig moment niet meer aan zijn afbetalingsverplichtingen voldoen, dan is de leverancier zijn investering immers al gauw geheel of gedeeltelijk kwijt. Gezien de geschetste beperkingen is deze oplossing vooral interessant voor partijen die al lang zaken met elkaar doen en voor afnemers met een langjarige goede reputatie, zoals overheden. Het zoeken naar een geschikte leverancier start in dit geval niet bij het technische deel van het project, maar bij de mogelijkheden om leverancierskrediet te verkrijgen. De leverancier zal bij deze optie altijd zelf beheer en onderhoud van de voorziening voor zijn rekening willen nemen. Praktijkvoorbeeld A geeft het voorbeeld van een Belgisch bedrijf dat in Nederland hoogwaardige en energiezuinige kantoorverlichting aanbiedt volgens de constructie van leverancierskrediet. Soms zijn leveranciers op ad-hoc-basis bereid om een dergelijk krediet mogelijk te maken. 2 Een energiebesparend systeem leasen Leasen maakt het mogelijk om bedrijfsmiddelen aan te schaffen zonder zelf investeringen te plegen. Het aantrekkelijke van het leasen van energiebesparende voorzieningen is dat dit niets extra hoeft te kosten ten opzichte van een conventionele situatie. De besparing op energiekosten compenseert immers ruimschoots de extra kosten die u maakt. Voor overheden en non profit-instellingen is leasen helemaal een slimme constructie, omdat het leasebedrijf Energie Investerings Aftrek kan krijgen en dit voordeel kan doorschuiven naar de opdrachtgever. Er zijn twee manieren van leasen: Bij financial lease wordt u zelf economisch eigenaar van het systeem. Het komt op uw balans te staan en u draagt zelf het economisch risico. Het juridisch eigendom ligt bij praktijkvoorbeeld b Ketellease maakt directe kostenbesparing met HR-ketels haalbaar voor bedrijven en overheden Ketelfabrikant Remeha en BNP Paribas Lease Group BV (BPLG) bieden de markt de mogelijkheid om HR-ketels aan te schaffen volgens het principe van financial of operational lease. Ze noemen dit product kortweg ketellease. Arthur van Schayk van Remeha: Het voordeel van lease ten opzichte van koop is dat een klant niet wordt geconfronteerd met een hoge investeringsdrempel, terwijl hij wel de vruchten plukt van een energiezuinige en dus kostenbesparende verwarmingsinstallatie vanaf het moment dat de ketel is geïnstalleerd. Volgens Van Schayk is de leaseconstructie bedacht voor o.a. overheidsorganisaties, omdat zij in verband met hun financieringssituatie vaak zijn gebonden aan jaarlijkse budgetten. Maar in die twee jaar dat dit product nu op de markt is, slaat het toch vooral aan bij BV's en NV's. Zij kunnen kiezen tussen beide soorten leaseconstructies. Bij operational lease wordt BPLG eigenaar van de installatie en verhuurt deze aan de gebruiker, altijd met een koopoptie voor de gebruiker. In het geval van financial lease wordt de klant economisch eigenaar en komt de ketel op zijn balans te staan. De eventuele ElA-premie gaat dan rechtstreeks naar de gebruiker; bij operational lease gaat die premie naar BPLG die deze verrekent in de huurtermijnen. Een ander financieel verschil is dat bij operational lease de BTW over de maandtermijnen wordt geheven, terwijl het bij financial lease vooraf wordt afgedragen. De klant mag kiezen wat hij wil, aldus Van Schayk. Het hangt er maar van af wat boekhoudkundig en belastingtechnisch het meest gewenst is. Het product ketellease wordt afnemers aangeboden via installatiebedrijven. Installateurs kunnen zich wenden tot Remeha, mw. I. van der Lugt, tel. (055) , Zie verder ook 2 3

4 3 Uw hele energievoorziening uitbesteden aan een energiedienst Verschillende energiediensten, vaak gelieerd aan energiebedrijven, zijn bereid de gehele zorg voor verwarming en koeling van een gebouw of gebouwencomplex op zich te nemen (outsourcing; zie Praktijkvoorbeeld E). Dat kan bij nieuwbouw, maar ook bij renovaties. In dat laatste geval bieden energiediensten hun service vaak aan tegen lagere maandelijkse lasten dan men tot dan toe kwijt was aan gas- en elektriciteitsverbruik, afschrijvingen, beheer en onderhoud. Energiediensten kunnen afnemers voordelige aanbiedingen doen door gebruik te maken van energiezuinige technie- ken. Zij maken hun winst op het veel lagere energiegebruik dat hiervan het gevolg is. Inschakeling van een energiedienst gebeurt doorgaans voor langere perioden. Dit schept veel zekerheid voor beide partijen. Het is zaak om in de overeenkomst wel flexibiliteit in te bouwen en garanties voor tussentijdse kostenoptimalisaties. Leg in ieder geval duidelijk vast volgens welke systematiek beheer, onderhoud en energielevering in rekening worden gebracht. Energiediensten zijn overigens ook vaak bereid om leaseconstructies aan te gaan. Het is dan aan de afnemer om een keuze te maken tussen totale ontzorging of een leaseconstructie. praktijkvoorbeeld d Een leaseconstructie voor een energieopslagsysteem is goed mogelijk praktijkvoorbeeld c Leasen van licht is eigenlijk net zo gewoon als het leasen van heftrucks De papierfabriek StoraEnso Berghuizer in Wapenveld is het eerste bedrijf in Nederland dat is overgegaan tot het leasen van verlichting in bedrijfshallen. In december 2003 zette de fabriek de handtekening onder het leasecontract, dat overigens wel een lange ontstaansgeschiedenis had. Projectleider Bruno Mulder, senior-engineer bij StoraEnso: In 2000 hebben we een onderzoek laten verrichten naar onze verlichting. Dat leverde interessante resultaten op. Een combinatie van hoogfrequentielampen, minder lampen, minder branden en lampen anders ophangen zou 50 procent energie kunnen besparen. StoraEnso is vervolgens lang bezig geweest met het vinden van een geschikte financieringswijze. De gevonden oplossing is dat installateur Moekotte uit Enschede een operational leaseconstructie heeft afgesloten met StoraEnso. Mulder: Alles ligt nu in een hand: het contract, de financiering, de installatie en het onderhoud. In het contract is geregeld dat bij kapotgaan van een lamp binnen vier uur iemand aanwezig is om de boel te herstellen. Mulder vervolgt: Het contract zelf is geen maatwerk. Het is niet eens een heel bijzonder leasecontract geworden. Leasen van verlichting is eigenlijk net zo gewoon als het leasen van heftrucks. Als je een partner als Moekotte hebt gevonden, is het verder een fluitje van een cent. Meer informatie bij Moekotte Enschede BV, tel. (053) , de leasemaatschappij in verband met het onderpand. Investeringspremies komen volledig bij u terecht. Bij operational lease is de leasemaatschappij zowel economisch als juridisch eigenaar van het systeem. De leasemaatschappij koopt het systeem en int dus ook de investeringspremies. De leasemaatschappij verrekent doorgaans een deel van deze premies in de verhuurprijs, die daardoor lager wordt. Het object staat op de balans van de leasemaatschappij en verschijnt dus niet op de balans van uw bedrijf. Er bestaat in Nederland een kant-en-klare leaseconstructie voor HR-ketels (zie Praktijkvoorbeeld B). Voor andere energiebesparende voorzieningen zijn kant-en-klare constructies in opkomst. U kunt ze ook zelf overeenkomen met leveranciers, installateurs en/of leasemaatschappijen (zie Praktijkvoorbeeld C en D). Bij leaseconstructies moeten energiebesparende systemen altijd expliciet van het onroerend goed worden gescheiden om juridisch eigendom van de leasemaatschappij mogelijk te maken. Beheer en onderhoud door de leverancier of de installateur worden doorgaans in het leasecontract overeengekomen omdat het leasebedrijf daarover zekerheden wil hebben. Het Haagse Hoge Huis is het hoofdkantoor van T-Mobile in Den Haag. Hier is een energiezuinig systeem voor verwarming en koeling neergezet met een ondergronds energieopslagsysteem. Bijzonder is dat deze installatie juridisch en economisch buiten de ontwikkeling van het project is gehouden en niet alleen is aangelegd door energiedienst ETP (Energie Totaal Projecten), maar nu ook bij dat bedrijf in eigendom is. Deze constructie is tot stand gekomen onder begeleiding van adviseur Riny van den Hengel van het bureau Grontmij Technical Management. Wie de uiteindelijke eigenaar wordt van zo'n installatie, is uitkomst van overleg, onderhandeling en projecteigen factoren, maar je moet je daar niet op blindstaren. Waar het om gaat is dat voordelen en risico's goed verdeeld worden onder alle participanten. Heel aantrekkelijk is bijvoorbeeld dat ETP de installatie zelf heeft aangelegd en daarmee bij uitstek geschikt is om de zaak verder goed te laten functioneren. Daarvoor zijn de partijen een beheercontract voor tien jaar aangegaan. Om ervoor te zorgen dat ETP juridisch eigenaar van de complete energieinstallatie van het gebouw kan zijn, heeft ETP een opstalrecht op het perceel verkregen, met als recht het hebben en houden van een energie-opslaginstallatie. Een hoge eerste huurtermijn, betaald door de projectontwikkelaar, maakte het risico voor ETP t.a.v. de restbetalingen aanvaardbaar. Meer informatie bij Grontmij Technical Management, de heer Riny van den Hengel, tel. (033)

5 4 Samenwerken aan energiebesparing op een bedrijventerrein of kantorenpark Er zijn verschillende redenen om op een bedrijventerrein samen te werken op energiegebied: Het gebruik van een grootschalig energiesysteem, zoals een asfaltcollector of een collectief energieopslagsysteem in de bodem (zie Praktijkvoorbeeld F). De mogelijkheid om grote besparingen te realiseren en tegelijkertijd deelnemers tegen een zeer concurrerend tarief volledig te ontzorgen voor wat betreft hun energievoorziening: warmte, koude, elektriciteit, verlichting en/of energie-inkoop (zie Praktijkvoorbeeld G). De aanleg van een eigen energie-infrastructuur. Dankzij de nieuwe gas- en elektriciteitswet kan dat veel voor- deliger uitpakken dan aanleg (en bij elektriciteit desgewenst ook exploitatie) door netbeheerders (zie Praktijkvoorbeeld G). Betrokken partijen kunnen gezamenlijk een energiedienst oprichten of een bestaande energiedienst inschakelen (outsourcing). Het oprichten van een eigen energiedienst is complex en vergt assistentie van een adviseur met kennis van zaken op het gebied van energietechniek, financiering en bedrijfsrecht. Veel risico s laten zich afdekken, met uitzondering van het risico van onvoldoende energieafname als gevolg van leegstand. Bovendien mogen partijen op een bedrijventerrein wettelijk niet worden verplicht om energie van de energiedienst af te nemen. Tegenover de grotere risico s staan ook grotere kostenbesparingen. praktijkvoorbeeld e Outsourcing van installaties aan energiedienst schept financiële ruimte voor kwaliteitsverbetering op andere aspecten In het hart van de Amsterdamse Zuidas verrijst momenteel Mahler IV, een gebouwencomplex bestaande uit acht kantoorpanden en een woongebouw met een totaal bruto vloeroppervlak van vierkante meter. Voor het totale project legt GTI Energy Solutions een energieopslagsysteem met warmtepompen aan, alsmede alle overige installaties die nodig zijn voor de levering van warmte, koude, elektriciteit en warmtapwater. Hiervan wordt de energiedienst zowel eigenaar als beheerder. Adviseur Leo Kooiman van Techniplan Adviseurs: De projectontwikkelaar heeft voordeel van outsourcing van de installaties. Hij hoeft daarin minder geld te investeren, wat financiële ruimte oplevert voor extra kwaliteit in het project. Bovendien geeft het systeem met koude- en warmte-opslag in de bodem een dusdanige verlaging van de epc dat er in het ontwerp wat meer speelruimte ontstaat en je bijvoorbeeld niet vastzit aan bepaalde glassoorten om een bepaalde prestatienorm te halen. Vanuit het oogpunt van de gebruiker lijkt de toekomstige energielevering nog het meeste op de levering van stadsverwarming: het kost geen enkele moeite. Maar GTI is naast een installateur ook een door de wol geverfde ondernemer. Dat merk je in de praktijk. Over risico s, zoals coördinatieproblemen en planwijzigingen in de bouw, waarvan zij mogelijk schade kunnen ondervinden, maken ze van tevoren goede afspraken. Bovendien heeft GTI veel technische knowhow: Het gebruik van grondwater vereist een operator die weet wat hij doet. Je kunt bij voorbeeld niet zomaar minder warmte aan de aquifer onttrekken, dan heb je in de periode daarna problemen om je koelvermogen op peil te houden. GTI kent dit soort randvoorwaarden door en door. Meer informatie bij Techniplan Adviseurs, de heer Leo Kooiman, tel. (010) , praktijkvoorbeeld f Aanleg van een asfaltcollector op een bedrijventerrein vergt volledige steun van de gemeente Ooms Avenhorn Holding uit Scharwoude is de ontwikkelaar van het Road Energy Sytem, een vloeistofnetwerk in asfalt dat warmte uitwisselt met de atmosfeer. Dit netwerk wordt ondergronds gekoppeld aan watervoerende lagen (aquifers), waar de gewonnen warmte en koude in worden opgeslagen. Met een transportnet en warmtepompen kan de warmte en koude worden ingezet voor verwarming en koeling van gebouwen en woningen. Een uitgelezen kans om de techniek in de praktijk te brengen, leek zich voor te doen bij het 20 hectare grote industrieterrein Westfrisia III, dat wordt ontwikkeld nabij Hoorn. Ooms bracht daar een collector volledig in eigen beheer en eigendom aan; de gebruikers van het terrein zouden zelf mogen kiezen of ze ervan gebruik wilden maken of niet. Maar met de terugval van de economie verschenen er donkere wolken boven het plan, blikt commercieel coördinator Lex van Zaane terug: Het eerste bedrijf dat zich op het terrein vestigde was een Duits distributiecentrum, dat veel ruimte gebruikt, maar relatief weinig warmte en koude. Bovendien kopen ze als grote Europese organisatie hun energie centraal in. Inmiddels is de situatie op het terrein zodanig dat één bedrijf zich officieel aangemeld heeft als gebruiker en er nog een tweetal bedrijven het aanbod in overweging heeft. Te weinig voor een rendabel gebruik van de installatie, oordeelt Van Zaane. We zijn daardoor genoodzaakt om voorlopig met het project te stoppen. Toch is van Zaane allerminst pessimistisch over de toekomst: We hebben hier onze les geleerd. Als we weer zoiets aanpakken, doen we dat alleen met volledige steun van de gemeente. Dat betekent dat toekomstige gebruikers van grond op een bedrijventerrein voor een paar extra euro per vierkante meter verplicht mede-eigenaar worden van de infrastructuur. Financieel worden ze daar niet slechter van en de gemeente laat dan zien dat ze vertrouwen in de ontwikkeling heeft. Meer informatie op of bij Ooms Avenhorn, de heer Lex van Zaane, tel. (0229) , 7

6 praktijkvoorbeeld g Voordelen van gemeenschappelijke energiediensten op een bedrijventerrein zijn evident Op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein Zuiderzeehaven bij Kampen worden momenteel de mogelijkheden onderzocht om collectief een aantal energiezaken aan te pakken. Peter Renaud, directeur van PME Adviesbureau: Het idee is dat de parkbeheerder die op het terrein komt, samen met Imtech Nettenbouw, een eigen netwerk op het terrein aanlegt en vervolgens elektriciteit, warmte en koude gaat aanbieden. Daarvoor denken we onder meer aan centrale opwekking van elektriciteit, warmte en wellicht ook stoom met warmtekracht (wkk). Bovendien wordt de aanleg van zeven grote windturbines (15 MWe) bestudeerd. De verschillende bedrijven kunnen op het private net worden aangesloten, zowel in de rol van energiegebruikers als in de rol van energie-leveranciers, als er sprake is van bijvoorbeeld een overschot van warmte. Desgewenst kunnen elektriciteitsoverschotten via het landelijke net aan derden worden verkocht. De voordelen van de gemeenschappelijke energiediensten zijn wat Renaud betreft evident: Je kunt het netwerk met al zijn leidingen en verbindingen afstemmen op de gebruikers, waarmee je de gebruikelijke overdimensionering voorkomt. Vervolgens hoef je geen transportkosten te betalen aan de regionale netbeheerder over de elektriciteit die op het terrein zelf wordt opgewekt. Tot slot kan de parkbeheerder maatwerkcontracten afsluiten met afzonderlijke gebruikers. Dit houdt in dat verbruikspieken enigszins te managen zijn, er gekozen kan worden tussen gas of elektriciteit als energiebron, noem maar op. Het verbruikspatroon van het hele terrein vlakt er mee af; de energie-efficiency van het totaal neemt toe. Zodra er meer duidelijkheid komt over welke bedrijven zich op het terrein gaan vestigen en of die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project, worden de plannen verder uitgewerkt. Renaud: Dan zullen we ons ook verder buigen over de verdeling van eigendom en zeggenschap. Meer informatie bij PME Adviesbureau, de heer Peter Renaud, tel. (030) , 8

7

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk HANDBOEK VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES NAAR ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN IN GEBOUWEN Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk Specificaties

Nadere informatie

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders

Wel de lusten, niet de lasten. Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Wel de lusten, niet de lasten Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Energiediensten voor corporaties, beleggers en gebouwbeheerders Op de energiemarkt gebeurt de laatste jaren

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Energie besparing in de zorg

Energie besparing in de zorg Voorzitter beroepsvereniging FMGezondheidszorg André de Reus Liever besparen dan bezuinigen Energie besparing in de zorg Energie besparen is een niet te missen kans om de financiële gevolgen van de economische

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Dat blijkt uit het businessplan Van zaaien naar oogsten voor de collectieve energievoorziening van Greenport

Dat blijkt uit het businessplan Van zaaien naar oogsten voor de collectieve energievoorziening van Greenport centraal ketelhuis WKK warmte opslag water energieweb. WKK biogas 4 UITGAVE DECEMBER 2005 3 Een uitgave van Californië bv, Postbus 6140, 5960 AC Horst INHOUD Paprikateler Pieter Wijnen: Wij concentreren

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Corporatie Governance Duurzaamheid

Corporatie Governance Duurzaamheid Corporatie Governance Duurzaamheid Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl ir. Bart Hoevers MRE Partner Deloitte FAS Real Estate Advisory 06 120 116

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar

Aanleiding. Beknopt overzicht: de EB kortingsregeling en commentaar (CONCEPT) Postcoderoos-regeling: Consultatie energiecoöperaties: Reacties op verlaagd EB kortingsregeling coöperatieve opwekking Werkdocument t.b.v positiebepaling: work in progress Versie 3: 18 oktober

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie