Problemen met failoverclusters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Problemen met failoverclusters"

Transcriptie

1 Windows Server 2008 R2 Problemen met failoverclusters oplossen john marlin Als u zich geen uitval kunt veroorloven, kan de configuratie van failover-clusters in Windows Server helpen om bijna 100 procent consistente beschikbaarheid te realiseren. Een les in het aanpakken van problemen. Windows Server is in de loop van de tijd veranderd, met verschillende versies, verschillende ondersteuningsniveaus en verschillende benaderingen voor het oplossen van problemen. Volgens het huidige ondersteuningsbeleid wordt een Failover Clustering-oplossing in Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 als officieel door Microsoft Customer Support Services (CSS) ondersteund beschouwd als de oplossing aan de volgende criteria voldoet: Alle hardware- en softwarecomponenten moeten aan de vereisten voor het logo Certified for Windows Server 2008 R2 voldoen. De volledig geconfigureerde oplossing moet slagen voor de Validatetest in Failover Cluster Management. De kans dat alles naar behoren werkt, is het grootst als u zorgt dat u werkt met een versie met officiële ondersteuning. U kunt altijd te maken krijgen met probleempjes met hardware leveranciers of misschien hebt u de hulp van Microsoft nodig voor details van de configuratie, maar de kans is groot dat u in elk geval aan de slag kunt. In dit artikel bespreek ik een aantal van de vaker voorkomende problemen met Windows Server 2008 R2 Failover Clustering en hoe u die adequaat kunt aanpakken. Clusters in beweging Voor de liefhebbers van scripts biedt In Windows Server 2008 R2 is de manier Failover Clustering nu ondersteuning waarop clusters worden gekwalificeerd, voor Windows PowerShell. Daar zou u aanzienlijk gewijzigd met de introductie zich in moeten verdiepen, nu CLUSTER. van de wizard Cluster Validation die in EXE niet meer wordt geactualiseerd. Als Failover Clustering is geïntegreerd. Met u niet weet wat de cmdlets zijn en wat de wizard Cluster Validation voert u een ze inhouden, voert u de opdracht Getset gerichte tests uit op een verzameling Help *Cluster* uit. Er verschijnt dan een servers die u als nodes in een cluster wilt lijst met beschrijvingen van de opdrachten, in deze vorm: gaan gebruiken. Met dit validatieproces test u de onderliggende hardware en software direct opdracht moet opgeven, kunt u voor- Als u niet weet hoe u een bepaalde en afzonderlijk. Dat levert een accurate beoordeling op van hoe goed een Get-Help New-Cluster Examples: beelden opvragen met (in dit voorbeeld) bepaalde configuratie Failover Clustering ondersteunt. Als u de wizard uitvoert Als u merkt dat events worden geregistreerd in Windows, is het altijd verstan- op een werkende cluster, wordt ook geëvalueerd of u zich aan de aanbevolen dig om te achterhalen wat ze inhouden. procedures houdt. Voer de wizard altijd Ze zijn niet allemaal even helder onder uit als u nieuwe hardware of drivers aan woorden gebracht. Online is een lijst de cluster toevoegt. beschikbaar van alle events die u kunt tegenkomen, met de bijbehorende beschrijvingen. Name Synopsis New-Cluster Create a new failover cluster. Before you can create a cluster, you must... 74

2 NAME: New-Cluster SYNOPSIS Create a new failover cluster. Before you can create a must connect the hardware (servers, networks, and storage), and run the validation tests EXAMPLE C:\PS>New-Cluster -Name cluster1 -Node node1,node2,node3,node4 Name ---- cluster1 Beschrijving This command creates a four-node cluster named cluster1, using default settings for IP addressing. Eventlogs geven de richting aan Als u met een probleem te maken krijgt, is Cluster Events een van de eerste plaatsen waar u moet gaan zoeken. In de eventlog van het systeem vindt u alle kritieke fouten, andere fouten en waarschuwingen. Informatieberichten, bijvoorbeeld over groepen die offline gaan of naar een andere node worden verplaatst, vindt u in het operationele kanaal van de cluster. U roept de events op met Event Viewer / Application en Services Logs / Microsoft / Windows / FailoverClustering. Als u niet precies weet met welk probleem u te maken heeft voor een bepaalde service of applicatiegroep, kunt u het probleem bekijken in Failover Cluster Management. Als u een bepaalde groep hebt gemarkeerd, selecteert u Show Critical Events for this application. Als u een bepaalde resource hebt gemarkeerd, selecteert u Show the critical events for this resource. Daarmee opent u de eventlog van het systeem, gefilterd voor de specifieke groep of resource en roept u alle vermeldingen in de eventlog van het systeem voor alle nodes in de cluster op. Dit kan handig zijn, omdat u op deze wijze alles vanuit één locatie ziet. Als u hebt achterhaald om welke resource het gaat, gaat u naar de eventlogs van het systeem om te zien of andere factoren een rol spelen. Laat u niet afleiden door het symptoom en richt u op de achterliggende oorzaak. Voor een fout met een netwerknaam of een IP-adres gaat u bijvoorbeeld na of er andere netwerkevents zijn die daar een rol in kunnen spelen, zoals fouten in de TCPIP-stack of storingen van netwerkkaarten. Voor debug-logging van clusters is overgestapt op traceersessies voor events. CLUSTER.LOG bestaat niet meer in de oude vorm. Het systeem schrijft nu naar ETL-bestanden (extraheren, transformeren en laden) in de map %Win- Dir%\System32\winevt\logs. Uit deze ETL-bestanden kunt u zelf één bestand CLUSTER.LOG genereren dat vanuit alle drie kan worden bekeken. Dit is wel een momentopname. Anders gezegd, als u uw eigen CLUSTER.LOG genereert, wordt er niet meer geschreven naar het bestand CLUSTER.LOG zelf. Telkens als u het bestand genereert op een node, wordt het huidige bestand overschreven en door het nieuwe vervangen. U kunt logboeken genereren met de opdracht Get-ClusterLog van Windows Powershell. Deze opdracht gaat naar alle nodes in de cluster en maakt het bestand in de map %WinDir%\Cluster\ Reports op elke node. Afhankelijk van het aantal nodes en de grootte van de bestanden, kan het slim zijn om extra opties op te geven. Stel dat u een cluster met negen nodes hebt en alle logboeken wilt opvragen. Met de schakeloptie Destination geeft u opdracht om ze allemaal te genereren en naar een specifieke locatie te kopiëren. De logboeken staan dan op één plek bij elkaar. Ook wordt de naam van de node opgenomen in de bestandsnaam (met Get-ClusterLog Destination c:\ logs maakt u bijvoorbeeld Node1_Cluster.log, Node2_cluster.log enzovoort aan in de map C:\LOGS). Een andere aanbeveling voor problemen die eenvoudig te reproduceren zijn: geef de schakeloptie Timespan op (met de waarde in minuten). Reproduceer het probleem op de node en voer Get-ClusterLog Timespan 5 Node Node1 uit. Zo genereert u CLUSTER.LOG alleen voor Node1 en legt u uitsluitend de laatste vijf minuten vast. Nog een aantal tips voor probleemoplossing op dit niveau: TechNet Magazine november

3 Figuur 1: De nieuwe cluster validation wizard voert op de te cluseren infrastructuur een reeks tests uit Het logboek is breedsprakig en complex. Het is niet het ideale jachtterrein voor een speurtocht naar een probleem. Zorg dat het logboek voor minstens drie dagen aan gegevens kan bevatten. Als er vrijdagavond een storing optreedt, hebt u zo de juiste gegevens nog als u op maandag op uw werk komt. De logboeken zijn standaard per stuk 100 MB groot. Als u ze groter wilt maken, geeft u de Windows Powershell-opdracht Set-Clusterlog Size 200 op (of een andere grootte in megabyte). Bepaalde applicaties genereren veel tekst in de logboeken en nemen dus veel ruimte in beslag. Als u daarmee te maken krijgt, moet u het logboek mogelijk groter maken. Het debug-logboek van de cluster wordt in GMT gegenereerd. U moet de tijd dus omzetten naar de lokale tijd om te weten wanneer de event plaats heeft gevonden. Geef Destination of Timespan op, afhankelijk van wat u wilt zien. Scenario s voor het oplossen van problemen met failover-clusters De configuratie van failover-clusters in Windows Server kan helpen om bijna 100 procent consistente beschikbaarheid te realiseren. Hieronder bespreek ik een aantal mogelijke scenario s voor het oplossen van problemen. Ik heb eerder in dit artikel al een aantal van de vaker voorkomende problemen met Windows Server 2008 R2 Failover Clustering besproken, en hoe deze adequaat aan te pakken. Hieronder behandel ik verschillende scenario s waarmee u problemen die u tegenkomt, sneller en beter geïnformeerd kunt oplossen. Deze scenario s hebben betrekking op vaker voorkomende problemen in ondersteunde failoverclusters onder Windows 2008 R2 en op de stappen om ze te verhelpen. Scenario 1: We waren bezig met de maandelijkse schoonmaak van de Active Directory objecten en hebben per ongeluk het clusternaamobject verwijderd. We hebben een nieuwe aangemaakt, maar deze wil maar niet online komen. Het clusternaamobject (CNO) is van essentieel belang want het geeft de gemeenschappelijke identiteit van de cluster aan. Het wordt automatisch door de wizard Create Cluster gemaakt en heeft dezelfde naam als de cluster. Via deze account maakt het andere virtuele computerobjecten (VCO s) in de cluster voor nieuwe services en applicaties die u in de cluster configureert. Als u het CNO verwijdert of machtigingen ervan wist, kunnen andere objecten die nodig zijn voor de cluster niet worden gemaakt totdat u het CNO herstelt of de machtigingen ervan opnieuw opgeeft. Net als alle andere objecten in Active Directory heeft het CNO een bijbehorende object-guid. Zo weet de failover-cluster dat u met het juiste object te maken hebt. Als u gewoon een nieuw object maakt, wordt ook een nieuwe object-guid gemaakt. Wat we in plaats daarvan moeten doen, is het juiste object herstellen, zodat de failover-cluster verder kan met het normale werk. Bij het oplossen van dit probleem moeten we twee zaken uit de clusterresource achterhalen. Voer vanuit Windows PowerShell de volgende opdracht uit: Get-ClusterResource Cluster Name Get-ClusterPara metercreatingdc,objectguid Hiermee haalt u de benodigde waarden op. Als eerste hebben we de parameter CreatingDC nodig. Als Failover-cluster het CNO maakt, noteren we de domeincontroller (DC) waarop het object wordt gemaakt. Voor alles wat we op de cluster moeten doen (VCO s maken, namen online brengen, enzovoort), weten we dat we bij die DC moeten zijn om het object en de beveiliging ervan op te halen. Als we een object niet op die DC aantreffen of die DC niet beschikbaar is, gaan we op andere DC s zoeken die wel reageren, maar we weten dat we eerst op de Creating DC moeten kijken. De tweede parameter is de object-guid, zodat we weten dat we het over het juiste object hebben. In ons voorbeeld is de clusternaam CLUSTER1, de Creating DC DC1 76

4 De AdRestore-tool, gemaakt door Mark Russinovich, kunt u downloaden van de microsoft.com sysinternals sub-site Object Name Value Cluster Name CreatingDC \\DC1.domain.com Cluster Name ObjectGUID1a3cf049cf79614ebd da6f04 veel eenvoudiger. Het is de meest probleemloze procedure om verwijderde Active Directory-objecten te herstellen. In de Recycle Bin van Active Directory kunnen we met de volgende opdracht van Windows PowerShell naar objecten zoeken: Get-ADObject filter isdeleted eq $true and samaccountname eq CLUSTER1$ includedelectedobjects property * FormatListsamAccountName,objectGUID en de object-guid 1a3cf049cf79614ebd- 79cf omgezet in cf79 en vervolgens da6f04, als volgt: wordt 4e61 omgezet in 614e. De resterende paren worden niet omgezet. We melden ons aan op computer DC1 en voeren daar Active Directory Users U moet de eigenschappen van de objectand Computers uit. Als we een huidig GUID weergeven in de attribuut-editor object CLUSTER1 vinden, gaan we kijken om de hexadecimale notatie te zien die of dat de juiste kenmerken heeft Een Failover-clustering ziet. Omdat dit niet opmerking over de vermelding die u het juiste object is, moeten we het eerst ziet verschijnen. De attribuut-editor van verwijderen zodat we ruimte maken Active Directory laat u de GUID in eerste voor het juiste object dat we gaan instantie niet zien zoals u die hier ziet, herstellen. omdat de GUID niet in hexadecimale notatie wordt weergegeven. We kunnen het object op verschillende manieren herstellen. We kunnen een U ziet eerst 49f03c1a-79cf-4e61-bd94- Restore-bewerking van Active Directory, da6f04. Voor de hexadecimale een hulpprogramma zoals ADRESTORE notatie wordt een omwisseling gebruikt of de nieuwe Recycle Bin (prullenbak) die in paren werkt, en dat kan verwarrend zijn. Als u de eerste acht paren laatste moet u werken met een Win- van Active Directory gebruiken (voor het tekens neemt en die omwisselt, wordt dows 2008 R2-DC met een bijgewerkt 49f03c1a omgezet in 1a3cf049. Als u de schema). Met de nieuwe Recycle Bin van volgende twee paren omwisselt, wordt Active Directory gaan dit soort zaken Met die opdracht zoeken we naar alle verwijderde objecten met de naam CLUSTER1 in de Recycle Bin van Active Directory. We krijgen de accountnaam en de object-guid te zien. Als er meerdere items worden gevonden, worden ze allemaal weergegeven. Als we het gewenste object hebben gevonden, geven we het als volgt weer: samaccountname : CLUSTER1$ objectguid:49f03c1a-79cf- 4e61-bd da6f04 Nu gaan we het herstellen. Nadat we het onjuiste object hebben verwijderd, gebruiken we de volgende herstelopdracht van Windows PowerShell: Restore-ADObject identity 49f03c1a-79cf-4e61- bd da6f04 Hiermee herstelt u het object op dezelfde locatie (organisatie-eenheid ofwel OU), met dezelfde machtigingen en hetzelfde wachtwoord voor de computeraccount, zoals bekend bij Active Directory. TechNet Magazine november

5 Event ID 5121 VMs kunnen een Cluster Shared Volume (CSV) gebruiken indien de verbinding tussen de clusternodes en CSV goed functioneert Dit is een van de voordelen van de Recycle Bin van Active Directory in vergelijking met een hulpprogramma zoals ADRESTORE. Met ADRESTORE moet u het wachtwoord opnieuw instellen, het object naar de juiste OU verplaatsen, het object repareren in Failover Clustering, enzovoort. Met de Recycle Bin van Active Directory hoeven we de clusternaamresource alleen online te brengen. Dit is ook een betere optie dan het herstellen van Active Directory, met name als u te maken hebt met nieuwe computer- of gebruikersobjecten die zijn gemaakt of met oude objecten die niet meer bestaan en opnieuw zouden moeten verwijderd. Scenario 2: Voor mijn gedeelde clustervolumes krijg ik een bericht Redirected Access in Failover Cluster Management. Hoe lossen we dat op? Laten we eerst de definitie van gedeelde clustervolumes (Cluster Shared Volumes, CSV s) snel opfrissen. Met CSV s worden configuratie en beheer van Hyper-V VM s (virtuele machines) in failoverclusters vereenvoudigd. Met CSV s op een failover-cluster waarop met Hyper-V wordt gewerkt, kunnen meerdere VM s dezelfde LUN (schijf) gebruiken, maar onafhankelijk van elkaar een failover uitvoeren (ofwel van de ene node naar een andere gaan). Een CSV biedt grotere flexibiliteit voor volumes in clusteropslag. U kunt bijvoorbeeld systeembestanden gescheiden houden van gegevens om de schijfprestaties te optimaliseren, ook als de systeembestanden en de gegevens opgenomen zijn in VHD-bestanden (virtual hard disk). Zorg dat in de eigenschappen van alle netwerkadapters die clustercommunicatie verzorgen, Client for Microsoft Networks en File and Printer Sharing for Microsoft Networks zijn ingeschakeld, zodat ze SMB (Server Message Block) ondersteunen. Voor CSV is dit vereist. Op de server wordt Windows Server 2008 R2 uitgevoerd, waardoor de server automatisch de voor CSV vereiste SMB-versie (SMB2) levert. Er is slechts één voorkeursnetwerk voor CSV-communicatie, maar als u deze instellingen inschakelt op verschillende netwerken, vergroot dat de weerbaarheid van de cluster tegen storingen. Redirected Access houdt in dat alle I/O-bewerkingen via het netwerk worden omgeleid naar een andere node die wel toegang tot het station heeft. Een schijf kan in wezen om drie redenen in de modus Redirected Access staan: 1. U hebt de schijf handmatig in de modus Redirect Access geplaatst 2. Er wordt momenteel een backup uitgevoerd 3. Er zijn hardware problemen en de node heeft geen directe toegang tot het station In ons scenario hebben we opties 1 en 2 uitgesloten en houden we optie 3 over. Als we in de eventlog van het systeem kijken, treffen we de event Event ID: 5121 van Failover-clustering aan. Dit is de definitie van die logboekvermelding: Het gedeelde clustervolume Clusterschijf x is niet meer rechtstreeks toegankelijk vanaf deze clusternode. De I/O-toegang wordt via de clusternode die eigenaar is van het volume in het netwerk, omgeleid naar het opslagapparaat. Dit kan de prestaties negatief beïnvloeden Als omgeleide toegang is ingeschakeld voor dit volume, moet u dit uitschakelen. Als omgeleide toegang is uitgeschakeld, moet u eventuele problemen met de verbindingen van de node met het opslagapparaat oplossen, waarna de normale I/O-bewerkingen worden hervat zodra de verbinding met het opslagapparaat is hersteld. Met die definitie in gedachten gaan we op zoek naar eventuele hardware-events die net voor deze event hebben plaatsgevonden. We zoeken dan naar events zoals 9, 11 of 15, die wijzen op hardware- of communicatieproblemen. We gaan in Disk Management kijken of we de fysieke schijf kunnen zien. Meestal zien we een aantal andere fouten. Als we het probleem aan de backend hebben opgelost, kunnen we de schijf uit deze modus halen. Bedenk daarbij dat het CSV blijft werken zolang minstens één node kan communiceren met het netwerk waarop het opslagapparaat is aangesloten. Dat is dan ook in redirected (omgeleide) modus. Alle schrijfbewerkingen naar het station worden naar de node geschreven die kan communiceren en de Hyper-V VM s blijven draaien. De prestaties van die VM s worden misschien minder, maar ze blijven werken. Zo valt onze productie nooit echt uit, en dat is goed. Scenario 3: Ik heb net een gloednieuw failover-cluster onder Windows 2008 R2 gemaakt die ik wil gebruiken voor VM s met high availability. Ik heb de stations ingesteld voor CSV, maar als ik ze wil openen, blijven zowel Explorer als Disk Management hangen. Ik kan mijn VHD s niet naar het station kopiëren om dit aan de praat te krijgen. Er is maar één werkelijke eigenaar van het station. Dat is de coördinator node. Alle mogelijke schrijfbewerkingen voor metadata naar het station worden uitsluitend door deze node uitgevoerd. 78

6 Figuur 2: Na de test geeft de cluster validation wizard een overzicht van de testresultaten Als u Explorer of Disk Management opent, wil dat programma het station openen om eventuele metadata te schrijven (als dat de bedoeling is). Elk station waarvan de coördinator node geen eigenaar is, wordt daarom via het netwerk naar deze node omgeleid. Dat is een ander geval dan een station dat in redirected access staat. Als u in Failover Cluster Management gaat kijken om dit probleem op te lossen, wordt het station daar als online gemeld. U gaat dan eerst kijken welke events zijn geregistreerd. In de eventlog van het systeem kunt u de volgende events van Failover Clustering tegenkomen: Event-ID: 5120 Cluster Shared Volume Cluster Disk x is no longer available on this node because of STATUS_BAD_NETWORK_ PATH(c00000be). All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished. Event-ID: 5142 Cluster Shared Volume Cluster Disk x is no longer accessible from this cluster node because of error ERROR_TIME- OUT(1460). Please troubleshoot this node s connectivity to the storage device and network connectivity. Die vermeldingen in de eventlog gaan over timeouts bij pogingen om de coördinator node via het netwerk te bereiken. Als volgende stap gaat u daarom kijken of in de eventlog van het systeem andere fouten zijn opgeslagen die wijzen op problemen in de netwerkverbinding tussen de nodes. Als dat het geval is, moet u die problemen oplossen. Dit soort fouten wordt vaak veroorzaakt door een defecte of uitgeschakelde netwerkkaart. Daarna controleert u de basiswerking van de netwerkverbinding tussen de nodes. Eerst bepaalt u welk netwerk het CSV-verkeer verzorgt. Failover-clustering kiest het netwerk voor CSV op basis van de hoogste metrische waarde. Dit wijkt af van de manier waarop Windows het netwerk identificeert. De NETFT-adapter (Failover-cluster Network Fault Tolerance) heeft een eigen metrisch systeem voor intern gebruik. Alle netwerken met een standaardgateway die door de adapter worden gedetecteerd, ontvangen de metrische waarde 10000, 10100, enzovoort. Alle netwerken zonder standaardgateway beginnen met 1000, 1100, enzovoort. In Windows PowerShell kunt u met de opdracht Get-ClusterNetwork FT Name, Metric, Role de waarden opvragen die de NETFT-adapter voor de netwerken heeft gedefinieerd. U ziet dan iets als het volgende: Name Metric Management CSV Traffic 1000 LAN-WAN Private 1100 Bij deze vier netwerken heet het netwerk dat ik als CSV heb geïdentificeerd, CSV Traffic. Voor dit netwerk gebruik ik als IP-adres voor Node1 en voor Node2. Ik kan dan de basisfunctionaliteit van de netwerkverbinding testen met een PING tussen deze IP-adressen. Als volgende stap proberen we een SMB-verbinding te maken met deze IP-adressen. Dat is precies wat Failover Clustering ook doet. Met de simpele opdracht NET VIEW \\ zien we of er wordt gereageerd. U moet een lijst met shares zien verschijnen, of het bericht: There are no entries in the list. Dat geeft aan dat u een verbinding met de desbetreffende share kunt maken. Als u echter het bericht System error 53 has occurred. The network path was not found ontvangt, wijst dat op een TCP/IP-configuratieprobleem met de netwerkkaart. Voor CSV moet u Client for Microsoft Networks en File and Printer Sharing for Microsoft Networks inschakelen op de netwerkkaart. Als u dat niet doet, krijgt u te maken met het probleem dat Explorer vastloopt. Schakel de opties wel in en u kunt aan de slag. In Windows 2003 Server Cluster en eerdere versies was de aanbevolen procedure om deze opties uit te schakelen. Nu is dat niet meer het geval en u ziet hoe dat de boel kan opbreken. Andere factoren Er zijn een paar andere factoren waar u rekening mee moet houden. Als u op uw cluster nodes te maken krijgt met RHS-storingen (Resource Host Subsystem), zijn de aard en de rol van RHS van belang. RHS is een onderdeel van Failover Clustering dat een grote rol speelt bij de statuscontrole van onder- TechNet Magazine november

7 uw procedures te testen. Gebruik het als u iets aan uw systeem wijzigt. Figuur 3: Op vind u een overzicht van de door CSS ondersteunde hardware, een voorwaarde náást validatie delen om te zorgen dat alles blijft lopen. Failover-clustering is afhankelijk van Voor IP-adressen controleert RHS of een Windows Management Instrumentation adres aanwezig is in de netwerkstack en (WMI). Als u problemen hebt met WMI, of het reageert. Voor schijven probeert krijgt u onvermijdelijk ook problemen het verbinding met de schijf te maken met Failover Clustering (nodes maken en een DIR-opdracht uit te voeren. en toevoegen, migreren). Voer controles uit op WMI, zoals WBEMTEST.EXE. U kunt Als u te maken krijgt met een crash van ook met externe WMI-scripts werken. RHS, ziet u de ID s 1230 en 1146 in de eventlog van het systeem. Voor event Eén script dat u vanuit Windows PowerShell kunt uitvoeren (in dit voorbeeld 1230 geeft het de resource aan, met de gebruikte resource-dll. Als RHS crasht, staat NODE1 voor de naam van de wil dat zeggen dat de resource niet naar werkelijke node): behoren reageert en mogelijk in een impasse verkeert. Als de crash te maken heeft met een schijfresource, gaat u op get-wmiobjectmscluster_resourcegroup -computer zoek naar fouten die met de schijf te maken hebben of naar trage werking NODE1 -namespace ROOT\ van de schijf. Performance Monitor MSCluster uitvoeren kan een goed begin zijn. Ook het bijwerken van drivers/firmware van de kaarten of de backend zijn het Hiermee maakt u een WMI-verbinding overwegen waard. met de cluster en haalt u informatie over de groepen op. U gaat ook wat detectiewerk voor de gebruikersmodus doen. Failover-clustering voert statuscontrole uit vanuit hebt u te maken met WMI-problemen. Als dat script niet naar behoren werkt, de kernel-modus naar een procedure in Mogelijk zijn de WMI-services gestopt de gebruikersmodus om te detecteren en moet u ze opnieuw starten. Ook kan wanneer de gebruikersmodus niet meer de WMI-opslagplaats beschadigd zijn reageert of vastloopt. Het programma geraakt (controleer met de opdracht zal het apparaat dan op bugs controleren om deze toestand te verhelpen. U Windows PowerShell of de opslagplaats winmgmt /salvagerepository van ziet dan een bericht Stop 0x E. consistent is). U moet het dumpbestand dat wordt gemaakt, doornemen op vastlopers. Enkele punten over probleemoplossing U kunt dan het beste ook zorgen dat op een rijtje: Performance Monitor draait en daarmee zoeken naar alles wat zou kunnen zijn Valideer, valideer en valideer nogmaals. Gebruik Cluster Validation voor vastgelopen, naar geheugenlekken, enzovoort. probleemoplossing. Gebruik het om Alles gaat de kant van Windows PowerShell op. Als u dat nog niet kent, is het tijd om ermee te gaan experimenteren. We zijn afhankelijk van Active Directory-objecten, dus bescherm uzelf. Schakel de Recycle Bin van Active Directory in en bescherm objecten tegen onopzettelijk verwijderen. Ga niet altijd meteen uit van hardware storingen als u problemen met CSV s moet oplossen. Neem wat afstand als u een probleem moet oplossen en neem alles onder ogen dat een rol kan spelen. Ga daarna gerichter zoeken. Failover Clustering is bedoeld om problemen te detecteren, ervan te herstellen en erover te rapporteren. Het feit dat de cluster u meldt dat er een probleem is of was, wil niet zeggen dat de cluster ook de oorzaak is. U kent het gezegde: Don t shoot the messenger. john marlin is als Senior Support Escalation Engineer werkzaam bij de Commercial Technical Support Group. Hij is al meer dan 19 jaar aan Microsoft verbonden en heeft zich de laatste 14 jaar op clusterservers gericht. Verwante artikelen PKI Enhancements in Windows 7 and Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Tips Windows Server 2008 R2: A Primer Achieving High Availability for Hyper-V Create a New Failover-cluster in 12 Steps Geek of All Trades: Simple Clustering with Hyper-V 80

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file

MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN. Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file MULTIFUNCTIONELE DIGITALE SYSTEMEN Windows Server 2003, Server 2008 & Scan-to-file Waarschuwing Dit document is bedoeld voor systeembeheerders. Het wordt aanbevolen een back-up te maken alvorens wijziging(en)

Nadere informatie

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup

Backup maken. Backup terugzetten. H O O F D S T U K 4 Backup H O O F D S T U K 4 Backup Om een goede ondersteuning te leveren is het van cruciaal belang dat de gebruiker regelmatig een backup maakt. Volgens de gebruikersvoorwaarden van de software moet de gebruiker

Nadere informatie

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent

TECHNISCH ONTWERP Windows Server Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent TECHNISCH ONTWERP Windows Server 2016 Door: Tomas, Zubin, Sammy en Vincent VERSIEBEHEER Versie: Wijzigingen: Door/Datum: V0.1 Hoofdstukken/koppen toegevoegd Tomas/ 17-05-2017 V0.2 Invullen hoofdstukken

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc

Memeo Instant Backup Introductiehandleiding. Stap 1: Maak uw gratis Memeo-account. Stap 2: Sluit een opslagapparaat aan op de pc Inleiding Memeo Instant Backup is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. De Memeo Instant Backup maakt automatisch en continu back-ups van uw waardevolle bestanden op de vaste schijf

Nadere informatie

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan

Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Inrichting Windows XP Pro werkstation in schoollan Om een Windows XP Pro computer toe te voegen aan schoollan moet de computer van tevoren bekend zijn in het domein en moet deze geautoriseerd worden door

Nadere informatie

Foutcodes in Apparaatbeheer.

Foutcodes in Apparaatbeheer. Foutcodes in Apparaatbeheer. Inleiding In dit artikel worden de foutcodes vermeld die door Apparaatbeheer kunnen worden gegenereerd, en worden oplossingen beschreven. Ga als volgt te werk om de foutcodes

Nadere informatie

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley

Windows server 2012. Wesley de Marie. Wesley Windows server 2012 Wesley Windows server 2012 Naam: Klas: MICNIO2B Leerjaar: Leerjaar 1/2 Inhoud Installeren van windows server 2012... 3 Naam wijzigen... 4 IPV6 uitschakelen... 5 IP toewijzen aan je

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES

AdBackup Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES AdBackup 6.22 - Mei 2017 INDEX VAN DE FUNCTIES Pagina 1 van 10 1. BACK-UP EN HERSTEL VMWARE... 3 2. NIEUWE MELDING VOOR GEMISTE PLANNING... 6 3. BESCHERMING BIEDEN TEGEN HET GEVAAR VAN RANSOMWARE... 7

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL

IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL Contents IAAS HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 0 HANDLEIDING - SOPHOS FIREWALL... 2 STANDAARD FUNCTIONALITEITEN... 2 DNS... 2 DHCP... 2 BASIS INSTELLINGEN UITVOEREN...

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015

Windows Configuratie. yvan vander sanden. 8 maart 2015 Windows Configuratie yvan vander sanden 8 maart 2015 Windows bevat veel configuratiemogelijkheden die je als IT-er kan aanpassen. De meeste instellingen zijn standaard al ok, maar het kan gebeuren dat

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie)

Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Een upgrade uitvoeren van Windows Vista naar Windows 7 (aangepaste installatie) Als u geen upgrade kunt uitvoeren voor uw computer met Windows Vista naar Windows 7 voert u een aangepaste installatie uit.

Nadere informatie

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing

Rabo CORPORATE CONNECT. Certificaatvernieuwing Rabo CORPORATE CONNECT Certificaatvernieuwing Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 SYSTEEMVEREISTEN... 4 3 CERTIFICAAT VERNIEUWEN... 6 4 TROUBLESHOOTING... 8 5 ONDERSTEUNING EN SERVICE... 9 BIJLAGE 1 INSTALLATIE

Nadere informatie

Driver installatie en configuratie.

Driver installatie en configuratie. Een publicatie van Canon Nederland N.V. Driver installatie en configuratie. Betreft: ir-adv C20XX(i) ir-adv C70XX(i) ir-adv 40XX(i) Nummer : gi_2012_0018_00 ir-adv C22XX(i) ir-adv C72XX(i) ir-adv 60XX(i)

Nadere informatie

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8

TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES. Pagina 1 van 8 TAB07-210 XENTA 7c TAB07-211 XENTA 7c TAB07-212 XENTA 7c FIRMWARE UPGRADE INSTRUCTIES Pagina 1 van 8 VOORDAT U BEGINT: BACKUP BELANGRIJKE GEGEVENS! Bij het upgraden van uw Yarvik tablet zullen alle gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU

Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Inleiding Deze procedure beschrijft de handelingen die verricht moeten worden voor het verbinden van uw laptop met het wireless netwerk van de HU Doel Het doel van deze instructie is inzicht te geven in

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding

Downloaded from www.vandenborre.be PIXMA MG5500. series. Installatiehandleiding PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding CANON INC. 2013 Installatiehandleiding In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt. Netwerkverbinding Draadloze verbinding

Nadere informatie

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003

Inhoud 0 Inleiding 1 Algemene netwerkbegrippen De installatie van Windows Server 2003 vii Inhoud 0 Inleiding 1 0.1 In dit hoofdstuk 1 0.2 Dit boek 1 0.3 De taken van een netwerkbeheerder 3 0.4 Microsoft Windows-besturingssystemen 4 0.5 PoliForm bv 7 0.6 Dit boek doorwerken 8 0.7 De installatie

Nadere informatie

Windows XP & Windows Vista

Windows XP & Windows Vista Rem ote Dial- in User Windows XP & Windows Vista Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verbinding maken met de router... 4 Remote Dial In User PPTP... 5 Nieuwe VPN-verbinding maken in Windows

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management Acer erecovery Management Acer erecovery Management biedt een snelle, betrouwbare en veilige methode om uw computer te herstellen naar zijn standaardinstellingen of een door de gebruiker gedefinieerde

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domain Controller Installeren... 4 3. VPN Configuren... 7 4. Port forwarding.... 10 5. Externe Clients verbinding

Nadere informatie

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015

Bestandssystemen. yvan vander sanden. 16 maart 2015 Bestandssystemen yvan vander sanden 16 maart 2015 Bij elk operating system is het belangrijk te begrijpen hoe schijven en bestandssystemen werken. Schijven moeten geformatteerd worden met een specifiek

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met:

Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding. In combinatie met: Configureren van een VPN L2TP/IPSEC verbinding In combinatie met: Inhoudsopgave 1. Voorbereiding.... 3 2. Domaincontroller installeren en configuren.... 4 3. VPN Server Installeren en Configureren... 7

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

Nederlandse versie. Inleiding. Installatie Windows 2000 en XP. LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps LW058 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inleiding Stel de Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte

Nadere informatie

TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking

TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking TSMS Lite, Professional and Enterprise vergelijking Versie: 070102 Dit document beschrijft de features van TSMS die beschikbaar zijn in de Lite, Professional and Enterprise edities. Nr Feature Lite Professional

Nadere informatie

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite

5/9 PlateSpin. 5/9.1 PlateSpin Portability Suite Management Services 5/9 PlateSpin 5/9.1 PlateSpin Portability Suite PlateSpin Portability Suite is ontwikkeld voor physical-tovirtual migratie en nog veel meer manieren om werklasten om te zetten. U leest

Nadere informatie

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software

Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Handleiding installatie Hexagon Geospatial Software Laatste update: 10-1-2014 1 Contents Stap 1: Software verkrijgen... 3 Stap 2: licentie verkrijgen... 4 Stap 3: Licentie inlezen... 6 Meer hulp nodig?...

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Inhoud F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Abonnement beheren...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor dat mijn computer goed is beveiligd?...4

Nadere informatie

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Startersgids. Nero BackItUp. Ahead Software AG Startersgids Nero BackItUp Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero BackItUp en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

RAM optimaliseren: Cacheman

RAM optimaliseren: Cacheman RAM optimaliseren: Cacheman Windows beheert het geheugen op haar eigen manier, zonder dat u daar in principe veel invloed op heeft. Het programma Cacheman van Outertech kan daar verandering in brengen.

Nadere informatie

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden.

De polling is er nu dan ook in een service variant en kan dus in plaats van de normale polling gebruikt worden. FAQ 1. Inleiding TwPoll is een proces dat continu loopt. Bij veel bedrijven wordt dan ook de polling op een server geplaatst. Wanneer een server om een of andere rede uit valt zal de polling niet automatisch

Nadere informatie

Backup Premium Introductiehandleiding voor gebruikers

Backup Premium Introductiehandleiding voor gebruikers Info De Memeo Backup Premium is een eenvoudige oplossing voor een complexe digitale wereld. Door automatisch een back-up te maken van bestanden die u lief zijn, kan Memeo Backup Premium uw bestanden herstellen

Nadere informatie

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0

Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Versienotities voor de klant Xerox EX Print Server Powered by Fiery voor de Xerox igen4 Press, versie 3.0 Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers

Nadere informatie

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding

ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding ACF PDF Invoice Uploader v1.0.9 gebruikershandleiding Gebruikershandleiding voor de ACF PDF Invoice Uploader, voor het online verzenden van pdf-facturen Inhoud 1. Inleiding 03 2. Eisen 03 2.1 Systeemeisen

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren

Crystal Reports Gebruikershandleiding. Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports Gebruikershandleiding Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren Crystal Reports XI R2 installeren U wordt bij het installatieproces begeleid door de Crystal Reports-wizard

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Remote Back-up Personal

Remote Back-up Personal handleiding Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

LET OP! Lees dit eerst even door!

LET OP! Lees dit eerst even door! LET OP! Lees dit eerst even door! Als je op zoek bent naar de officiële website van WhatsApp klik dan hier. WhatsApp op PC is een onafhankelijk initiatief en is op geen enkele manier verwant aan WhatsApp

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf.

Download Location: Dit is de lokatie waar de PDF bestanden tijdelijk geplaatst zullen worden. Dit is een plaats op uw eigen harde schijf. CONFIGURATIE CONNECTIE Laten we beginnen bij het begin: Dit is het IMAP configuratie venster. Wanneer het programmaa actief is, zal niets n instelbaar zijn. Onder het kopje Connection dient u uw IMAP login

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager

Beheerdershandleiding. HP USB Port Manager Beheerdershandleiding HP USB Port Manager Copyright 2016, 2017 HP Development Company, L.P. Windows is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Schijven en stations formatteren

Schijven en stations formatteren Schijven en stations formatteren Vaste schijven, de primaire opslagapparaten op uw computer, moeten worden geformatteerd voordat u deze kunt gebruiken. Als u een schijf formatteert, configureert u de schijf

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3

Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Inhoud 2 Inhoud Hoofdstuk 1: Aan de slag...3 1.1 Wat moet er na de installatie gebeuren?...4 1.1.1 Abonnement beheren...4 1.1.2 Het product openen...4 1.2 Hoe zorg ik ervoor

Nadere informatie

PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger -

PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger - PLEXTALK Pocket PTP1 Tutorial - Podcastontvanger - Shinano Kenshi Co., Ltd. behoudt het recht om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht te veranderen. Inhoudstafel 1 Wat kan ik doen

Nadere informatie

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC?

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC? Korte omschrijving van dit practicum We zullen spelenderwijze ervaren wat enkele van de virtualisatietechnieken inhouden. We gaan aan de slag met een freeware applicatie voor het aanbieden van een gevirtualiseerde

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Planbord installatie instructies

Planbord installatie instructies Planbord installatie instructies Uit Comprise Wiki Inhoud 1 Basis installatie 1.1 Installeren 1.1.1 Microsoft Data Access Components 1.2 De eerste keer starten 2 Veelgestelde vragen 2.1 "Network resource

Nadere informatie

Technische Informatie

Technische Informatie Het Beveiligen van een draadloos netwerk Het grootste Risico van een draadloos netwerk is dat het signaal in principe voor iedereen beschikbaar is. Anders dan bij een bekabeld netwerk, waar men een fysieke

Nadere informatie

Onderzoeksnetwerk via Linux

Onderzoeksnetwerk via Linux Onderzoeksnetwerk via Linux Het onderzoeksnetwerk biedt opslagruimte en printers voor onderzoeksdoeleinden. Deze quickreference beschrijft hoe u vanaf een Linux computer de gedeelde opslagruimte kunt benaderen

Nadere informatie

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4

Inhoud S003. Vak: Windows 7 niv 3/4 Inhoud Windows 7 imaging.... 3 Voorbereiding; een ingerichte installatie strippen met Sysprep:... 4 Een Image maken met ImageX.... 7 De nieuwe schijf voorbereiden op de installatie van de image.... 9 Uitrollen

Nadere informatie

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool

Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Priva Blue ID Network scanner / Syslog Tool Versie 1.3.15.0 Bladzijde 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie:... 3 Systeemeisen:... 4 Installeren op een SX100:... 5 De Werking:... 6 Scannen van

Nadere informatie

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh

De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh 13 De Fiery-software installeren voor Windows en Macintosh Op de cd-rom met gebruikerssoftware bevinden zich softwareinstallatieprogramma s voor Fiery Link. Fiery-hulpprogrammasoftware wordt ondersteund

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE

INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE INSTALLATIE VAN KING 5.50 STAND ALONE Dit document beschrijft de installatie van King stand alone. Dat wil zeggen: u werkt single user en zowel programmatuur als administraties staan op dezelfde computer.

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

Aanpassingen MSConfig

Aanpassingen MSConfig Aanpassingen MSConfig Met het programma MSConfig is het mogelijk om alle programma's welke tijdens het opstarten van Windows worden geladen te analyseren en desnoods te verwijderen. Dit bespaart u veel

Nadere informatie

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen

Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Samsung Drive Manager - veelgestelde vragen Installeren V: Mijn externe harde schijf van Samsung is aangesloten, maar er gebeurt niets. A: Controleer de USB-kabel. Als de externe harde schijf van Samsung

Nadere informatie

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista

Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista 1 Installatie responsbox bij Windows XP en Windows Vista Gebruik de USB-kabel om de responsbox aan te sluiten op de computer. De kabel kan rechts achter in de responsbox aangesloten worden. De kabel steekt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Server Back-up Online

Veelgestelde vragen Server Back-up Online Veelgestelde vragen Server Back-up Online Welkom bij de Veel gestelde vragen Server Back-up Online van KPN. Geachte Server Back-up Online gebruiker, Om u nog sneller te kunnen helpen zijn veel problemen

Nadere informatie

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5

Aansluitingengids. Ondersteunde besturingssystemen. Aansluitingengids. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Aansluitingengids Ondersteunde besturingssystemen U kunt de cd Software en documentatie gebruiken om de printersoftware te installeren voor de volgende besturingssystemen: Windows 8 Windows

Nadere informatie

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding

HP Easy Tools. Beheerdershandleiding HP Easy Tools Beheerdershandleiding Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken van de groep bedrijven onder de

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening...

Documentnaam: Technisch Ontwerp Datum: 25-10-2011 Samenstelling: Bas, Chris & Teun Team Bas / Teun / Chris Versie: 1.4. Overzicht Tekening... TECHNISCH ONTWERP INHOUD Overzicht Tekening... 2 1.0 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Bronnen... 3 2.0 Thread Management Gateway (forefront)... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Hardware... 3 2.3 Services...

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Met de software kunt u een Rescue (Herstel) CD, DVD of USB-stick maken. Het rescue systeem (redding systeem) is voor twee typen situaties bedoeld: 1. Om een back-up naar uw primaire

Nadere informatie

Acer erecovery Management

Acer erecovery Management 1 Acer erecovery Management Acer erecovery Management is een hulpprogramma dat door het softwareteam van Acer werd ontwikkeld en u een eenvoudig, betrouwbaar en veilig middel biedt om uw computer opnieuw

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows

NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows NSS volumes in een bestaande tree aanspreken vanuit Domain Services for Windows Elders in dit werk hebt u kunnen lezen hoe DSfW ingezet kan worden als alternatief voor Active Directory. Dit heeft echter

Nadere informatie

Hands-on TS adapter IE advanced

Hands-on TS adapter IE advanced Hands-on TS adapter IE advanced Tijdens deze hands-on opdracht wordt een Teleservice verbinding opgebouwd naar de S700 en KTP700 Basic PN. De basis instelling zoals het toekennen van een IP-adres en het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Nieuwsbrief 5 Introductie Visual Steps 6 Wat heeft u nodig? 7 Uw voorkennis 7 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Nieuwsbrief... 5 Introductie Visual Steps... 6 Wat heeft u nodig?... 7 Uw voorkennis... 7 Hoe werkt u met dit boek?... 7 Website bij het boek... 8 Toets uw kennis... 8 Voor

Nadere informatie

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK

TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK Contents TIPS & TRICKS PASSIVE FALLBACK... 2 TERMEN... 2 VOORBEREIDING... 2 VAPP TEMPLATE INLADEN... 2 NETWERKEN INSTELLEN... 5 HARDDISKS EN NETWERKEN KOPPELEN... 6 WIJZIGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network)

Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Het opzetten van een VPN verbinding (Virtual Private Network) Versie: 20 april 2009 (Wouter Marra) Vragen en opmerkingen: fadbalie@geo.uu.nl, tel: 2098 Door gebruik te maken van een VPN verbinding kunt

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie