Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem"

Transcriptie

1 25 juni e jaargang no. 6 Publieke bijeenkomsten Nassau Plateau Bauxietmijn Project afgerond Suralco en Environmental Resource Management (ERM) hebben in de periode van 7-10 juni een serie publieke bijeenkomsten gehouden. Het doel van de bijeenkomsten was om de stakeholders en geïnteresseerden te informeren en te consulteren over het voornemen van Suralco de bauxietreserves te Nassau te ontwikkelen en de ESIA studies die zullen worden uitgevoerd. Bij de consultaties kreeg het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen en hun zorgpunten kenbaar en bespreekbaar te maken. De publieke bijeenkomsten zijn gehouden op Paranam, de dorpen Redi Doti en Powakka en in Paramaribo. De bijeenkomsten voor het Nassaugebied zullen nog plaatsvinden. Om de communicatie optimaal te doen plaatsvinden zijn tolken ingezet en werden de presentaties dus ook in het Sranang Tongo gedaan. Waarom publieke bijeenkomsten? Suralco is op dit moment bezig met haalbaarheidsstudies om een bauxietmijn op het Nassauplateau, in het oosten van Suriname, te ontwikkelen en om eventueel een transportweg van de mijn naar de raffinaderij te Paranam aan te leggen. Onder de Brokopondo Overeenkomst heeft Suralco de mijnbouwrechten over het Nassau plateau verkregen. Ondanks Suralco de legal license bezit, is het ook van belang een social license te verkrijgen. Hierbij worden de effecten op mens en milieu geëvalueerd door het uitvoeren van een Milieu en Sociale Effecten Analyse (ESIA). Deze geschiedt volgens NIMOS richtlijnen, internationale en Alcoa standaarden en wordt uitgevoerd door een onafhankelijk internationaal consultancybureau ERM. Een belangrijke vereiste van de ESIA is het houden van publieke bijeenkomsten. Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem Pag 3 - Moengo Mines introdu- ceert Employee Sugges- tion System - Integratie AMS-CAO em- ployees per 1 juni een feit! Pag 4 Jagga Mohamed maakt zich ready voor Earthwatch project Pag 5 Onze employees in de community! Pag 6 Personele Mededelingen Pag 8 Medisch in het kort: Buikgriep is geen griep! Colofon Redactie: Public Relations & Communications Paranam Operations Tel: # 380/630 P.O. Box 1810 Suriname-Paramaribo Uitgave: Suralco L.L.C. Publieke bijeenkomst te Redi Doti Drukwerk: Westfort 1

2 Wat houdt het project in? Het project bestaat uit twee onderdelen te weten het ontwikkelen van een bauxietmijn op het Nassau plateau en de aanleg van een transportweg die de mijn met de raffinaderij te Paranam verbindt. Voor elk van de onderdelen worden er behalve engineeringstudies ook ESIA studies gedaan. De voortgang van het project is niet alleen afhankelijk van de economische haalbaarheid, maar ook van de resultaten van de ESIA studies, waarbij er onder andere rekening wordt gehouden met de woon- en leefgebieden van Inheemsen en Marrons. Van links naar rechts: Publieke bijeenkomst in Paranam Country Club, in Torarica en te Powakka Goud voor het integratieproces van AMS in het Alcoa systeem Het Suralco-BMS integratieproces is gewaardeerd met de 2010 CIO (Chief Information Officer) Leadership Award. Een gouden beoordeling voor het Suralco/ Alcoa Projectteam dat de honderd procent overname van de operationele en BMS bestuurlijke processen bij Suralco heeft geleid. Op 31 juli 2009 werd er een overeenkomst gesloten tussen de Joint Venture Partners Alcoa en BHPBilliton, waarbij Alcoa de aandelen in de bauxietmijnen en de aluinaarderaffinage van de NV BMS, een dochteronderneming van BHP Billiton in Suriname, overnam. Als gevolg hiervan moest niet alleen de Mining Operations worden geïncorporeerd als onderdeel van Suralco s activiteiten, maar moesten ook de computersystemen geïntegreerd worden. BMS gebruikte G/SAP en Suralco gebruikt Oracle/ EBS. Binnen 2 maanden moest alle financiële, personeels-, maintenance en Procurement/Stores data van G/SAP overgebracht worden naar Oracle/EBS. Bij overschrijding van deze termijn, zou BMS Suralco extra kosten in rekening brengen. Ook moesten de locaties Coermotibo en Successor Mines overgezet worden op het Alcoa netwerk en moesten er nieuwe computers worden geinstalleerd op deze locaties. Het projectteam welke aan deze intregratie heeft gewerkt was multi-disciplinair en bestond uit mensen uit Suriname, Brazilië, Noord-Amerika, Europa en India. Het projectteam werd daarnaast gecoördineerd door een driekoppige werkgroep van mensen uit Brazilië, Suralco en de USA. Volgens rapportage leverde het project een aantal niet financiële voordelen op zoals een betrouwbaardere infrastructuur, verbeterde inkoopprestaties, standaardisatie en vereenvoudiging van de inkoopprocedure en een verbeterd onderhoudsproces. Bovendien zijn er geen extra kosten betaald, omdat de activiteiten, door inzet van een ieder, binnen de gestelde termijn en volgens planning zijn uitgevoerd.-. 2

3 Moengo Mines introduceert Employee Suggestion System de juiste stand te geleiden. Deze zijplaten verslijten echter snel en zijn moeilijk te vervangen. Op vrijdag 4 juni overhandigde Robbert Naipal, Maintenance Superintendent voor de Moengo Mines, de eerste Employee Suggestion System (ESS) vouchers aan de heren Clifton Wielzen, Thomas Pata, Soerat Tamsiran en Olton Djoe. Dit als erkenning voor een briljante suggestie die het viertal heeft ingediend en uitgewerkt. Het ESS is in februari geïntroduceerd in de Moengo Mines met het tweeledige doel: verbetering van het eigen werkproces en erkenning voor de werknemer. De suggestie van het viertal was om geleiderplaten te installeren op de sideliners (zijplaten) in de Crusher chain conveyor. In deze Crusher chain conveyor Het voordeel van hun voorstel is dat de sideliners door de geleiderplaten minder snel verslijten en de geleiderplaten nu gemakkelijk te vervangen zijn. Van links naar rechts: Thomas Pata, Soerat Tamsiran, Robbert Naipal, Olton Djoe, Clifton Wielzen Bij de overhandiging van de vouchers aan de employees haalde Naipal zonder omhaal, wederom de ESS doelen aan. Hij moedigde een ieder aan tot het blijven uitkijken naar mogelijkheden voor verbetering en deze vooral als ESS in te dienen. zijn zowel aan de westelijke als de oostelijke zijde sideliners geïnstalleerd om de chainlink (ketting) in Integratie AMS-CAO employees per 1 juni 2010 een feit! Op 14 mei 2010 is er een meeting gehouden met het BMB vakbondsbestuur waarbij het integratievoorstel van de AMSCAO employees is besproken. Na een presentatie en vragenronde heeft het BMB vakbondsbestuur positief gereageerd op het integratievoorstel en goedkeuring gegeven aan de wijze van implementatie daarvan. Ten aanzien van de implementatie van het voorstel is in overleg met het BMB vakbondsbestuur gekozen voor zowel een algemene als individuele aanpak. Per lokatie (Paranam op woensdag 26 mei, Successor Mines op donderdag 27 mei en Coermotibo op vrijdag 28 mei) is er een algemene presentatie gegeven over de AMS-CAO integratie door de HR & CR Manager, Meredith Mac Arthur. Vervolgens hebben de HR Officers individuele gesprekken gevoerd met de betrokken AMS-CAO employees om uitleg Presentatie voor de AMS-CAO employees van Successor Mines te geven over o.a. de financiële impact van de integratie. In voornoemde gesprekken hebben de employees een brief ontvangen waarin hun arbeidsrelatie met Suralco is bekrachtigd en hebben zij tevens andere relevante documenten ontvangen. Volgens Meredith Mac Arthur zijn alle drie sessies op de verschillende sites goed verlopen. Door het BMB vakbondsbestuur is er gedurende het proces continu betrokkenheid getoond. De AMSCAO employees waren tijdens de sessies kritisch maar tegelijkertijd erg constructief en positief. De sfeer was goed en daardoor zijn de gehouden sessies voor alle partijen zeer waardevol gebleken. Kortom, mijn complimenten aan alle betrokkenen en niet het minst aan mijn HR collega s die nauw betrokken zijn geweest bij dit proces. De integratie is van belang om het verschil in compensatiestructuur tussen de AMS-CAO employees en de Suralco-CAO employees te elimineren. Vanaf 1 juni zijn dezelfde arbeidsvoorwaarden met uitzondering van de pensioenplannen van Suralco voor alle CAO employees van toepassing. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan de bevordering van het saamhorigheidsgevoel. 3

4 Mohamed Jagga maakt zich ready voor Earthwatch project Mohamed Jagga, Senior General Mechanic van de afdeling Port, maakt zich klaar om bij te dragen aan een wetenschappelijke expeditie in de Tsjechische Republiek, na geselecteerd en benoemd te zijn als 2010 Fellow Earthwatch door Alcoa Foundation. Hij zal samen met 5 Alcoa medewerkers en een team van onderzoekers onder leiding van Dr. Josef Krecek en Dr. Zuzana Horicka helpen met hun veldonderzoek in de Mountain Waters of Czech Republic in de periode 10 tot en met 24 Juli In totaal zijn 15 Alcoa employees van verschillende locaties zoals onder andere India, Verenigde Staten en Rusland geselecteerd en zullen ze elk maximaal twee weken hun bijdrage leveren in verschillende milieuonderzoeksprojecten over kwesties die van belang zijn voor Alcoa en onze gemeenschappen. De Earthwatch projecten bieden de employees de mogelijkheid om ervaring op te doen in milieuprojecten en hun inzicht te vergroten hoe lokale acties een impact kunnen hebben op uitdagingen op wereldniveau. 4 Ik ben sterk gemotiveerd om deel te nemen aan een Alcoa Earthwatch fellowship dankzij mijn collega Timothy Lees. Hij heeft namelijk deelgenomen aan een fellowship vorig jaar in Kenya. Het zijn vooral de ervaringen die hij deelde na zijn trip, die mij erg hebben aangesproken. In het verleden heb ik vaker mogen deelnemen aan excursies van de Wild Life Rangers en heb ik ook als gids bij een paar van deze trips mogen fungeren. Zodoende heb ik meer en meer de belangrijkheid van ons natuur leren ervaren en respecteren. Een expeditie zoals deze zal mij in de gelegenheid stellen om internationale ervaring op te doen op het gebied van onderzoeksprojecten om onze natuur te behouden. Tevens is het een verrijking van mijn algemene ontwikkeling. Zijn expedtie heeft ondermeer betrekking op het bestuderen en het behoud van water ecosystemen in de berggebieden van de Tsjechische Republiek. Deze gebieden waren in de jaren 80 namelijk sterk aangetast door voornamelijk steenkool aangedreven industrieën die op hun beurt voor zure regen zorgden. Nu deze ecosystemen en waterreserves zich herstellen is het zaak dat ze bestudeerd worden. Het herstellen van deze waterreserves zal niet mogelijk zijn zonder rehabilitatie van het omliggend ecosysteem (dat omhelst zowel flora als fauna). En daar is hoofdzakelijk waar het onderzoek op gericht zal zijn. Ik ben zeer erkentelijk aan Alcoa en Earthwatch om mij in de gelegenheid te stellen deze ervaring op te doen. Mohamed s ervaringen kunt u volgen via de link watch_2010.asp. Selecteer Mountain Waters of Czech Republic en dan zijn naam.

5 Onze employees in de community! Action-project: Voetbalveld Vereniging Rodan Op 13 maart is een 10 man sterke volunteersgroep druk bezig geweest op het sportveld van Rodan. Hier worden pupillen van 7 t/m 20 jaar op een professionele wijze de voetbalsport bijgebracht door goed opgeleide trainers. De groep jongeren bestaat uit ongeveer 140 pupillen. De goals zijn gerepareerd en van een nieuwe verflaag voorzien. Daarnaast kregen het terrein en de omgeving een grote beurt. Ook de afvoer is aangepakt. Glenn Sapoen en zijn team hebben prima werk verricht en gaan voort met het onderhouden van het terrein. Action-project: Schoonmaken van een sportveld te La Vigilantia Op 27 maart heeft een team van 9 volunteers de organisatie Sanatan Dharm te La Vigilantia geholpen met het opruimen en schoonmaken van het sportveld en de omgeving. Dit veld wordt door de scholen in de omliggende omgeving gebruikt voor de gymlessen. Eric Djamikoen was de teamleader. Action-project: Renovatie STIBOSU Het gebouw van STIBOSU is gewassen en van een verflaag voorzien op 6 juni. Daarnaast is ook de oude opslagruimte opgruimd. Het team bestond uit 10 volunteers waarvan Govind Panchoe de teamleader was. Met deze Action is een aanzet gegeven tot verbetering van de dienstverlening van deze organisatie aan de samenleving. Action-project: Renovatie O.S. Laarwijk Ambrikapersad Soedhoe was de teamleader van 10 volunteers die naar O.S. Laarwijk zijn gegaan op 12 juni. Dit team heeft werkzaamheden uitgevoerd waaronder het vervangen van shutterbomen en het plaatsen van shutters in leslokalen. Ook de oude regenbakken werden opgeruimd. De werkzaamheden hebben ertoe bijgedragen dat de pupillen kunnen genieten van onderwijs in een meer kindvriendelijke omgeving. 5

6 Personele mededelingen Welcome to the Suralco Family!! Per 01 juni 2010 is Christiaan Katidjo in dienst getreden bij Suralco in de functie van Senior GIS Technician. Hij rapporteert aan Irene Tholen, Evironmental Manager en functioneel aan Akash Nandlal. Per 01 juni heeft de Mijndivisie twee nieuwe employees welkom mogen heten in de Suralco familie. Deze zijn Faid Khodabaks in de functie van Mine Engineer (foto links) en Gregory Aviankoi in de functie van Exploration Geologist (foto rechts). Beide employees rapporteren aan Aroen Gangaram Panday en Gregory functioneel aan Ingela Sitaram. Jubilarissen Proficiat!! Naam Department Functie Indiensttr. Dienstjaar Jimmy Jateman Mine General Mine Operator II 06 juni Leslie Karijowiredjo Mine General Mine Operator II 01 juni Aman Wongsoredjo Mine General Equipment Operator II 01 juni Mochamad Sismono Mine General Mine Operator II 12 juni Irene Tholen Environment Environmental Manager 01 juni Komalpersad Bahadoer Mechanical General Mechanic II 02 juni Robby Reemnet Bauxite Unloading Equipment Operator III 02 juni Wilhelm Apon Central Engin. (design) E/I Maintenance Foreman 09 juni Ewald Joekawarie Bauxite Unloading Equipment Operator II 16 juni Andre Amatingram Clarification Process Operator Associate 22 dec Ronny Bonsodipo Clarification Control Operator Refining 22 dec Albert Irodikromo Port Operation Process Operator Refining II 23 juni

7 Personele mededelingen Integratie van AMS-CAO employees in Suralco s organisatie per 01 juni 2010 Naam Functie Department Hendrik Karijopawiro General Mechanic II Mine Central Support Roy Djakiman General Mechanic III Mine Central Support Mamick Danoe General Mechanic I Mine Central Support Melvin Siem General Mechanic I Mine Central Support Erwin Toewar General Mechanic III Mine Central Support Robertino Wirjodikromo Administrative Data Processor III Mine Central Support Tommy Matwirjo Mine Operator III Mine General Administration Eric Morris Mine Operator II Mine General Administration Sarwankoemar Mangrey Mine Operator III Mine General Administration Steven Pique Mine Operator II Mine General Administration Roel Henshuys Mine Operator II Mine General Administration Mochamad Sismono Mine Operator II Mine General Administration Jimmy Jateman Mine Operator II Mine General Administration Aman Wongsoredjo Equipment Operator II Mine General Administration Lesley Karijowiredjo Mine Operator II Mine General Administration Fredrik Karijomenggolo Equipment Operator II Mine General Administration Chandrebhan Raghoe Mine Operator II Mine General Administration Ramradj Raghoe Mine Operator III Mine General Administration Andre Pinas Mine Operator III Mine General Administration Dinesh Algoe Mine Operator II Mine General Administration Jone Pawirodinomo Mine Operator III Mine General Administration Selweyn Pancham General Mechanic III Central Maintenance Ramon Chaudharie General Mechanic II Central Maintenance Henk Kortzorg General Mechanic III Mobile Plant Harto Kromopawiro General Mechanic III Mobile Plant Jeffrey Tjokrotaroeno General Mechanic III Mobile Plant Romeo Sapoen General Mechanic III Mobile Plant Ryan Martodikromo General Mechanic III Mobile Plant Robert Sandie General Mechanic III Mobile Plant Ernest Harper Electrical Instrument Mechanic II Electrical Wilbert Jadi Electrical Instrument Mechanic II Electrical Michel Lo A Njoe Electrical Instrument Mechanic III Electrical Hidajati Sanramat-Djoparto Administrative Data Processor II Medical Muriel Gemerts Administrative Data Processor III Stores/Receiving 7

8 Medisch in het kort: Buikgriep is geen griep! Buikgriep heeft niets te maken met de echte griep. Buikgriep kan grieperige symptomen veroorzaken, maar je hebt nooit last van je keel zoals bij de echte griep. Buikgriep (of acute infectieuze gastro-enteritis) is een acute infectie, meestal door besmetting met een virus (zoals het rotavirus dat vooral baby s en peuters treft en het norovirus dat vooral volwassenen treft) en soms met een bacterie (zoals salmonella en campylobacter) of met een parasiet. Diarree is het belangrijkste symptoom: je moet vaker naar de wc en je stoelgang is wateriger dan normaal. Bij baby s spuit de ontlasting er soms uit. Soms komen ook buikkrampen, misselijkheid en braken voor. Maar soms gaat het ook gepaard met koorts, soms tot meer dan 39 C, hoofdpijn en een algemeen grieperig gevoel met spierpijn. De ernst van de symptomen hangt onder meer af van de verwekker: een bacteriële buikgriep is heftiger, met hogere koorts en vaak ook bloed in de stoelgang. Buikgriep geneest vanzelf. De diarree wordt meestal na een paar dagen minder hevig. Daarna kun je nog enkele dagen dunne ontlasting hebben. Gezonde volwassenen genezen na een dag of twee; bij kinderen en bejaarden kan het een week duren. Voor gezonde volwassenen is buikgriep totaal ongevaarlijk. Kleine kinderen, bejaarden en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen meer gevaar. Het belangrijkste risico is uitdroging. Veel drinken Drink 2 tot 3 liter per dag, bijvoorbeeld een glas na iedere dunne ontlasting. Als je ook overgeeft, drink dan kleine beetjes tegelijk. Bijvoorbeeld elke vijf tot tien minuten een slokje. Laat je kind meer drinken dan gewoonlijk. Borstvoeding of flesvoeding geef je gewoon verder. Lukt het niet met melk, geef dan verdunde melk of lauw water. Moet het kind overgeven, geef het dan vaak te drinken, een koffielepeltje per keer. Wat drink je het best? water, thee en bouillon rijstwater is ook goed, omdat het gemakkelijk wordt opgenomen door het lichaam. beter geen cola of fruitsap en zeker geen lightdranken die een lichte vorm van diarree kunnen veroorzaken. Bij tekenen van uitdroging (zoals niet of weinig plassen en donkere urine, klagen over dorst, sufheid en lusteloosheid, droge mond, diepliggende ogen), schakel dan over op de Orale Rehydratatie Solutie of ORS. Die bevat zout en suiker in een ideale verhouding, waardoor het water snel wordt opgenomen in het lichaam. Een sportdrank is geen goed alternatief. ORS-zakjes vind je in iedere apotheek. Eten Eet wat je kunt. Eet in het begin kleine beetjes per keer, zeker als je moet overgeven. Yoghurt is licht verteerbaar en goed voor de darmen. Vezelarm is beter dan vezelrijk: bv. witte rijst of wit brood. Eet liever geen vers fruit of rauwe groenten, want die kunnen de darmen prikkelen. Geneesmiddelen Meestal heb je geen geneesmiddelen nodig. Loperamide (zoals Imodium ) kan nuttig zijn wanneer je niet meteen naar het toilet kunt, bijvoorbeeld op reis. Je geneest sneller, maar gebruik het niet langer dan twee dagen. Gebruik het niet: - bij een bacteriële diarree of als er bloed bij zit. - voor kinderen onder zes jaar (behalve op voorschrift van de arts). - bij zwangerschap en borstvoeding. Middelen tegen braken worden afgeraden. Voor kleine kinderen zijn ze zelfs gevaarlijk. Antibiotica zijn alleen nuttig als een bacteriële diarree lang aansleept, of bij reizigersdiarree. Bron: 8

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau 29 januari 2010-60e jaargang no. 1 Financiering voor FEL2 Nassau studie goedgekeurd Suralco begon in november 2008 met de evaluatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bauxietmijn op de Nassau

Nadere informatie

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale 01 oktober 2010-60e jaargang no. 9 Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale Verder in deze editie: Op maandag 30 augustus 2010 is een aanvang gemaakt met de grote overhaul van Hydro unit # 5 van de

Nadere informatie

Buikgriep bij kinderen Informatie voor ouders. Maatschap Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Buikgriep bij kinderen Informatie voor ouders. Maatschap Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis Buikgriep bij kinderen Informatie voor ouders Maatschap Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis Uw kind is op de Spoedeisende Hulp gekomen omdat hij of zij buikgriep heeft. In deze folder krijgt u de nodige

Nadere informatie

Diarree is een verstoring van het normale ontlastingpatroon. De ontlasting bevat meer water dan gewoonlijk en u moet vaker naar het toilet.

Diarree is een verstoring van het normale ontlastingpatroon. De ontlasting bevat meer water dan gewoonlijk en u moet vaker naar het toilet. DIARREE In het dagelijks leven noemen we het liever buikgriep of voedselvergiftiging. Voor het woord diarree schamen we ons een beetje. Toch heeft iedereen er wel eens last van. Op vakantie of gewoon thuis.

Nadere informatie

Mijn kind heeft diarree

Mijn kind heeft diarree Mijn kind heeft diarree Beste ouders, Uw kind heeft diarree. In deze brochure vindt u een antwoord op de meeste vragen en ook praktische tips, opdat dit tijdelijk ongemak u geen onnodige hoofdbrekens zou

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 07 februari 2011-61e jaargang no. 01 Mijnrehabilitatie activiteiten opnieuw gestart Met de overname van de BHPBilliton (BMS) activiteiten in Suriname door Alcoa in augustus 2009 is het management van de

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

Tips. om de symptomen van diarree te behandelen en de kans op besmetting te verkleinen. Gratis brochure

Tips. om de symptomen van diarree te behandelen en de kans op besmetting te verkleinen. Gratis brochure Gratis brochure Imodium Instant, orodispergeerbare tabletten Imodium, harde capsules Posologie: Instant / Caps Eerste dosis: bij volwassenen 2 orodispergeerbare tabletten/harde capsules, bij kinderen vanaf

Nadere informatie

een bepaalde ziekte, zoals een darmontsteking, het prikkelbare darmsyndroom (IBS), diabetes of een kwaadaardige aandoening.

een bepaalde ziekte, zoals een darmontsteking, het prikkelbare darmsyndroom (IBS), diabetes of een kwaadaardige aandoening. Verstopping Regelmatig ontlasting hebben, is voor veel mensen een teken van goede gezondheid. De regelmaat verschilt van mens tot mens: de een heeft drie keer per dag ontlasting, de ander drie keer per

Nadere informatie

Diarree. Waar komt het vandaan en wat doe je eraan? Met nuttige preventietips!

Diarree. Waar komt het vandaan en wat doe je eraan? Met nuttige preventietips! Diarree Waar komt het vandaan en wat doe je eraan? Met nuttige preventietips! 2 Wat is diarree? Diarree is een symptoom van een ontregelde spijsvertering: je darmen slaan op hol. Normaal gezien schuift

Nadere informatie

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. 28 mei 2010-60 e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop

Nadere informatie

Verstopping VRAAG OVER UW MEDICIJNEN! WWW.APOTHEEK.NL

Verstopping VRAAG OVER UW MEDICIJNEN! WWW.APOTHEEK.NL Verstopping WAT IS VERSTOPPING WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRIJ VERKRIJGBARE MEDICIJNEN VRAAG OVER UW MEDICIJNEN! WWW.APOTHEEK.NL VERSTOPPING

Nadere informatie

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase 31 maart 2011-61e jaargang no. 03 Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase Verder in deze editie: Pag 2 Community Relations Workshop voor Management Pag 3 - Certificaat

Nadere informatie

Infectiepreventie. Noro-virus. www.catharinaziekenhuis.nl

Infectiepreventie. Noro-virus. www.catharinaziekenhuis.nl Infectiepreventie Noro-virus www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl INF004 / Noro-virus / 27-03-2014 2 Noro-virus U bent opgenomen in het Catharina

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie over gastro-enteritis. Behandeling van gastro-enteritis

Inleiding. Meer informatie over gastro-enteritis. Behandeling van gastro-enteritis 1 Inhoud Inleiding... 3 Meer informatie over gastro-enteritis... 3 Behandeling van gastro-enteritis... 3 Maatregelen tijdens het verblijf in het ziekenhuis... 4 Tot slot... 4 Persoonlijke notities / vragen...

Nadere informatie

Buikgriep bij kinderen (gastro-enteritis)

Buikgriep bij kinderen (gastro-enteritis) Buikgriep bij kinderen (gastro-enteritis) Buikgriep bij kinderen komt vaak voor. Wij noemen dit gastro-enteritis. Kinderen die buikgriep hebben moeten spugen en hebben diarree. Bij baby s en jonge kinderen

Nadere informatie

Niet altijd treden ziekteverschijnselen op. Als er ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat meestal 3-4 dagen na de besmetting.

Niet altijd treden ziekteverschijnselen op. Als er ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat meestal 3-4 dagen na de besmetting. E. coli infecties (EHEC = Enterohemorragische Escherichia coli ) 1 Wat is het De E-coli bacterie is meestal een onschuldige darmbewoner bij de mens. Er zijn echter ook E.coli bacteriën waarvan je ziek

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten. Loperamidehydrochloride Simeticon BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Imodium Duo 2 mg/125 mg tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Workshop Land Management Programma

Workshop Land Management Programma 01 december 2010-60e jaargang no. 11 Workshop Land Management Programma Verder in deze editie: Pag 2 Caustic Cleaning van Flash tanks Precipitation Pag 3 -Bezoek Bauxiet Instituut Suriname aan Suralco

Nadere informatie

Vocht- en zoutadvies bij darmfalen

Vocht- en zoutadvies bij darmfalen Vocht- en zoutadvies bij darmfalen Deze informatie is bedoeld voor mensen die via de ontlasting veel vocht en/of zout verliezen als gevolg van darmfalen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan bij een korte darm

Nadere informatie

Inleiding. Informatie over het rotavirus. Besmetting met het virus

Inleiding. Informatie over het rotavirus. Besmetting met het virus 1 Inhoud Inleiding... 3 Informatie over het rotavirus... 3 Besmetting met het virus... 3 Verloop van het virus... 4 Behandeling van het rotavirus... 5 Tot slot... 5 Persoonlijke notities / vragen... 5

Nadere informatie

ORS bij kinderen Gebruik van ORS bij gastro-enteritis bij kinderen

ORS bij kinderen Gebruik van ORS bij gastro-enteritis bij kinderen KINDERGENEESKUNDE ORS bij kinderen Gebruik van ORS bij gastro-enteritis bij kinderen Uw kind werd opgenomen op onze kinderafdeling of u bent met uw kind op de Spoedeisende Hulp of de poli kindergeneeskunde

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VIVOTIF maagsapresistante capsules, hard. Vaccin tegen buiktyfus Salmonella typhi

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. VIVOTIF maagsapresistante capsules, hard. Vaccin tegen buiktyfus Salmonella typhi BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER VIVOTIF maagsapresistante capsules, hard Vaccin tegen buiktyfus Salmonella typhi Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruikenwant er staat

Nadere informatie

Antibiotica VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Antibiotica VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL Antibiotica HOE GEBRUIKT U ANTIBIOTICA COMBINATIE MET ANDERE MIDDELEN BIJWERKINGEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING RESISTENTIE TEGEN ANTIBIOTICA VRAAG OVER

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

Zwangerschapsbraken. gevoelige slokdarm door het braken waardoor slikken moeizaam gaat

Zwangerschapsbraken. gevoelige slokdarm door het braken waardoor slikken moeizaam gaat Zwangerschapsbraken Zwangerschapsbraken wordt ook wel hyperemesis gravidarum genoemd. Het is een term die wordt gebruikt voor overmatig braken tijdens de eerste helft van de zwangerschap. Veel vrouwen

Nadere informatie

Voedingsadvies bij een colostoma

Voedingsadvies bij een colostoma Voedingsadvies bij een colostoma Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2013 pavo 1099 Inleiding U heeft een colostoma gekregen. U hoeft hiervoor geen speciaal dieet te gebruiken. Wel kan de voeding die

Nadere informatie

Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap

Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap Overmatige misselijkheid en/of braken tijdens de zwangerschap Informatie voor patiënten F0782-1245 februari 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

MICRO-ORGANISMEN A: BACTERIËN

MICRO-ORGANISMEN A: BACTERIËN Naam: Klas: VERWERKING van AGRARISCHE PRODUCTEN MICRO-ORGANISMEN A: BACTERIËN INLEIDING De komende lessen gaan over micro-organismen. In deze les gaan we in op bacteriën. De lessen hierna kijken we ook

Nadere informatie

7 januari 2005-56e jaargang no. 1

7 januari 2005-56e jaargang no. 1 7 januari 2005-56e jaargang no. 1 Een truck, beladen met een container van Aggreko rijdt voor het Powerhouse langs naar de omgeving van de Main Switch Yard om daar zijn vracht af te leveren. Vanaf de vorige

Nadere informatie

Walk Challence China 2008. Reizigersadviezen en vaccinaties worden verzorgd door. Meditel

Walk Challence China 2008. Reizigersadviezen en vaccinaties worden verzorgd door. Meditel Walk Challence China 2008 Reizigersadviezen en vaccinaties worden verzorgd door Meditel J.W. van der Krans, arts Medisch directeur Meditel Programma Nu (10 minuten), algemene informatie over: Vaccinaties

Nadere informatie

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd 01 november 2010-60e jaargang no. 10 Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd Verder in deze editie: Pag 2 Suralco Iron Chefs in actie tijdens Men Cook Out Pag 3 Suralco Peer Educators getraind

Nadere informatie

IBD en voeding. MDL verpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis

IBD en voeding. MDL verpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis IBD en voeding MDL verpleegkundigen IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Algemene voedingsadviezen 2 2. Diarree 4 3. Ondervoeding 7 4. Overgewicht 7 5. Stoma 8 6. Aanvullende informatie en patiëntenverenigingen

Nadere informatie

IBD en voeding. Informatie voor mensen met Crohn of colitis ulcerosa. MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis. www.mdlcentrum.nl

IBD en voeding. Informatie voor mensen met Crohn of colitis ulcerosa. MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis. www.mdlcentrum.nl IBD en voeding Informatie voor mensen met Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Inhoudsopgave 1. Algemene voedingsadviezen 2 2. Diarree 6 3. Ondervoeding 8 4. Overgewicht

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

WAT ZIJN IMODIUM-CAPSULES?

WAT ZIJN IMODIUM-CAPSULES? McNeil 2005 Ned. Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Imodium al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg

Nadere informatie

MANAGEMENTTEAM ONTVANGT EERSTE EAP RAPPORT

MANAGEMENTTEAM ONTVANGT EERSTE EAP RAPPORT 26 maart 2010-60 e jaargang no. 3 MANAGEMENTTEAM ONTVANGT EERSTE EAP RAPPORT Het Employee Assistance Program (EAP) is een programma dat hulp biedt aan employees die persoonlijke en werkgerelateerde problemen

Nadere informatie

SF Z. Oncologisch support Team. Nexavar SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS

SF Z. Oncologisch support Team. Nexavar SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS SF Z SINT-FRANCISKUSZIEKENHUIS Oncologisch support Team Nexavar Nexavar Uw arts schreef u een nieuw geneesmiddel voor, Nexavar. Deze behandeling richt zich op kankercellen (targeted therapie). Nexavar

Nadere informatie

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PERIODE VOORAF AAN DE BAUXIETWET

Nadere informatie

Loperamide HCl RXT 2 mg, capsules

Loperamide HCl RXT 2 mg, capsules BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Loperamide HCl RXT 2 mg, capsules Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik

Nadere informatie

WAT ZIJN DIACURE-TABLETTEN?

WAT ZIJN DIACURE-TABLETTEN? McNeil 2005 Ned. Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Diacure-tabletten al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts, apotheker

Nadere informatie

WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS

WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS Gezondheidsinformatie voor de Hadj en Umrah www.vggm.nl WEES WIJS, GA BESCHERMD OP REIS GEZONDHEIDSINFORMATIE VOOR DE HADJ EN UMRAH Tijdens de jaarlijkse bedevaart reizen

Nadere informatie

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1

CTD Module 1, Section 1.3.1. Product Information BIJSLUITER. November 2013 1 BIJSLUITER November 2013 1 Bijsluiter: informatie voor de patiënt LACTEOL 170 mg, capsule Lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd in gefermenteerd kweekmilieu Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Spoelwormen leven in de darmen van honden en katten.

Spoelwormen leven in de darmen van honden en katten. Darmparasieten komen zowel bij honden als bij katten zeer regelmatig voor. De vaakst voorkomende besmettingen zijn die met spoelwormen en lintwormen. Af en toe zien we ook infecties met giardia. Ook aan

Nadere informatie

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat 30 juli 2010-60e jaargang no. 7 Ontmanteling 1350W Verder in deze editie: dragline De 1350W dragline in de oude Lelydorpmijn werd op 2 en 3 juli volledig ontmanteld. Vanaf het jaar 2007 na sluiting van

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Behandeling van aambeien

Behandeling van aambeien Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Behandeling van aambeien z 1 Met uw chirurg hebt u een afspraak gemaakt voor een behandeling van uw aambeien. Hierbij worden

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Imodium 0,2 mg/ml drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Imodium 0,2 mg/ml drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg harde capsules 0,2 mg/ml drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie

Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Voedingsadviezen na een Whipple-operatie Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1127 Inleiding U heeft een Whipple-operatie gehad waarbij (een deel van) uw alvleesklier is verwijderd. Na de operatie

Nadere informatie

IMODIUM Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletten (loperamidehydrochloride)

IMODIUM Instant smelttablet 2 mg orodispergeerbare tabletten (loperamidehydrochloride) Johnson & Johnson Consumer 2009 Ned. Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Imodium Instant smelttablet al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in

Nadere informatie

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT 25 september 2009-59 e jaargang no. 11 MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT Verder in deze editie: Jaarlijks organiseert Alcoa wereldwijd het Month of Service programma. Gedurende de maand oktober worden

Nadere informatie

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Prednison. bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Prednison bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Waarom deze folder? Je dokter heeft met je gesproken over het gebruik van prednison. In deze folder lees je de belangrijkste

Nadere informatie

Dieetadviezen voor mensen met een colostoma

Dieetadviezen voor mensen met een colostoma Dieetadviezen voor mensen met een colostoma Naam : Datum : Specialist : Diëtist : Telefoonnummer : o (0223) 69 69 16 o (0223) 69 69 27 o (0223) 69 62 81 o (0223) 69 63 29 1 Inhoud pag. 1. Inleiding...

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG 27 november 2009-60 e jaargang no. 13 ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG Jaarlijks wordt op 1 december Wereldaidsdag herdacht. De dag waarop we herinnerd worden aan de omvang van een

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten

Maag-, darm- en leverziekten Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Prednison bij ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa Inleiding De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met Prednison.

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 27 augustus 2010-60e jaargang no. 8 Life! kinderfilmmiddag een succes! Verder in deze editie: Pag 2 Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olym- piade Pag 3 Suralco HIV Peer Educa- tors Pag 4 Suralco

Nadere informatie

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen

ja, tot diarree over is (nee bij toxine) uren tot enkele weken 1 tot 4 dagen van 1 dag vóór tot 6 dagen na het begin van de ziekteverschijnselen INFECTIEZIEKTESCHEMA VOOR OUDERS Algemeen: een kind dat zich ziek voelt (koorts, hangerig, geen eetlust) behoort thuis te blijven Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school Risicogroepen

Nadere informatie

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Vitaminen en mineralen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Vitaminen 3 Mineralen 4 Voeding 4 Dagelijkse behoefte 4 Wanneer extra vitaminen gebruiken

Nadere informatie

GPP leadership team op bezoek bij Suralco

GPP leadership team op bezoek bij Suralco 24 februari 2011-61e jaargang no. 02 GPP leadership team op bezoek bij Suralco Verder in deze editie: Op 8 februari heeft het Alcoa GPP leadership team Suralco bezocht. GPP staat voor Global Primary Products.

Nadere informatie

WAT IS IMODIUM-DRANK?

WAT IS IMODIUM-DRANK? McNeil 2006 Ned. Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Imodium al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts, apotheker of drogist

Nadere informatie

Infobrochure. Chemo. Bijwerkingen en veiligheidsmaatregelen thuis. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. Chemo. Bijwerkingen en veiligheidsmaatregelen thuis. mensen zorgen voor mensen Infobrochure Chemo Bijwerkingen en veiligheidsmaatregelen thuis mensen zorgen voor mensen Mogelijke bijwerkingen en oplossingen Door het geven van de chemo kunnen bijwerkingen zich voordoen. Het is niet

Nadere informatie

Zorg bij maagklachten en misselijkheid

Zorg bij maagklachten en misselijkheid Zorg bij maagklachten en misselijkheid Inhoud Maagklachten 3 Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer moet je een arts raadplegen 5 Voorkomen van maagklachten 6 Wat kun je er zelf aan doen 6 Geneesmiddelen

Nadere informatie

Maagklachten en misselijkheid. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Maagklachten en misselijkheid. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Maagklachten en misselijkheid Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Maagklachten 3 Klachten en symptomen 3 Oorzaken 4 Wanneer arts raadplegen 5 Voorkomen

Nadere informatie

Arestal 1 mg tabletten

Arestal 1 mg tabletten Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Arestal 1 mg tabletten Loperamide-oxide als loperamide-oxide-monohydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Arestal 1 mg tabletten

Arestal 1 mg tabletten Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Arestal 1 mg tabletten Loperamide-oxide als loperamide-oxide-monohydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Maag- en darmontsteking (gastro-enteritis)

Maag- en darmontsteking (gastro-enteritis) patiënteninformatie kindergeneeskunde Maag- en darmontsteking (gastro-enteritis) ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JOZEF Oude Liersebaan 4-2390 Malle tel. 03 380 20 11 - fax 03 380 28 90 azsintjozef@emmaus.be -

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC FRUIT 10 g / 15 ml Siroop Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Inleiding De kinderdagverblijven van Medisch Centrum Haaglanden bieden kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze aandacht en verzorging

Nadere informatie

Apprentice Programma Mechanics afgerond

Apprentice Programma Mechanics afgerond 29 april 2011-61e jaargang no. 04 Verder in deze editie: Apprentice Programma Mechanics afgerond In oktober 2008 is na 13 jaar weer een apprentice programma voor mechanics (E/I & G/M) gestart. Bij dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Lactulose BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS DUPHALAC DRY 10G POEDER VOOR ORAAL GEBRUIK Lactulose Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Bijwerkingen van chemotherapie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Bijwerkingen van chemotherapie. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Bijwerkingen van chemotherapie Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Mondverzorging 3 Huidverzorging 4 Voeding 5 Vermoeidheid 6 Haarverzorging 7 Diarree

Nadere informatie

Inhoud. verkouden 11 hoesten 16 hooikoorts 20 bronchitis 24. verstopping 27 diarree 31 opgeblazen gevoel 35 zuurbranden 38 winderigheid 41

Inhoud. verkouden 11 hoesten 16 hooikoorts 20 bronchitis 24. verstopping 27 diarree 31 opgeblazen gevoel 35 zuurbranden 38 winderigheid 41 Inhoud Voorwoord 9 Ademhaling 11 verkouden 11 hoesten 16 hooikoorts 20 bronchitis 24 Spijsvertering 27 verstopping 27 diarree 31 opgeblazen gevoel 35 zuurbranden 38 winderigheid 41 Huid en haar 45 roos

Nadere informatie

Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa)

Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Prednison / Prednisolon (corticosteroïden) bij Inflammatoire darmziekten (ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa) Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van prednison/ prednisolon. In

Nadere informatie

Als uw kind ziek is. Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen

Als uw kind ziek is. Inleiding. Wat te doen bij zieke kinderen Als uw kind ziek is Inleiding Het kinderdagverblijf van Medisch Centrum Haaglanden biedt kinderopvang voor gezonde kinderen. Zieke kinderen vragen andere aandacht en verzorging dan gezonde kinderen. Deze

Nadere informatie

Acute diarree. 2.1 Inleiding 8. 2.2 Klachten en achtergronden 8. 2.3 Anamnese 9. 2.4 Beleid 10

Acute diarree. 2.1 Inleiding 8. 2.2 Klachten en achtergronden 8. 2.3 Anamnese 9. 2.4 Beleid 10 7 Acute diarree.1 Inleiding 8. Klachten en achtergronden 8.3 Anamnese 9.4 Beleid 10 S.G. van Gunst, V.G. Pigmans, NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 014, DOI 10.1007/978-90-368-0485-1_, 014 Bohn

Nadere informatie

VERKOUDHEID OF GRIEP?

VERKOUDHEID OF GRIEP? VERKOUDHEID OF GRIEP? Een verkoudheid wordt meestal veroorzaakt door besmetting met een virus. Die kan via speekseldruppeltjes maar meestal besmetten we ons zelf nadat we met onze handen in contact zijn

Nadere informatie

voedingsadviezen na gastric bypass

voedingsadviezen na gastric bypass voedingsadviezen na gastric bypass 1 2 VOEDINGSADVIEZEN NA GASTRIC BYPASS Inleiding Na de gastric bypass operatie ontstaat er een kleine maag. De hoeveelheid voedsel die men daarna per maaltijd kan innemen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de nieren, de urinewegen en de blaas (IVP)

Röntgenonderzoek van de nieren, de urinewegen en de blaas (IVP) Infobrochure Röntgenonderzoek van de nieren, de urinewegen en de blaas (IVP) mensen zorgen voor mensen Inleiding In deze folder vindt u informatie over het röntgenonderzoek van de nieren, de urinewegen

Nadere informatie

15 juni 2007-58 e jaargang no. 22

15 juni 2007-58 e jaargang no. 22 1-58 e jaargang no. 22 Mevrouw Velma Monteiro Tribble, Chief Operating Officer & Assistant Treasurer van de Alcoa Foundation heeft van 4 tot en met 6 juni een bezoek gebracht aan Suralco s Paranam Operations.

Nadere informatie

Diverticulitis. chirurgie

Diverticulitis. chirurgie Diverticulitis chirurgie Bij u is door uw behandelend arts de darmaandoening diverticulitis vastgesteld. Voor de behandeling hiervan bent u opgenomen op de afdeling chirurgie. In deze brochure krijgt u

Nadere informatie

Divertikels. Afdeling Diëtetiek

Divertikels. Afdeling Diëtetiek Divertikels Afdeling Diëtetiek Voedingsadvies bij divertikels Deze informatie is bedoeld als ondersteuning van het consult door een diëtist. De informatie in deze folder kan een persoonlijk dieetadvies

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Jan 2012-62 e Jaargang 01 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Happy New Year Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Pagina 3 Viering Suralco 95 jaar (tekst) te Moengo Pagina 4 Indrukken viering

Nadere informatie

Vochtbalans Radboud universitair medisch centrum

Vochtbalans Radboud universitair medisch centrum Vochtbalans Voor uw behandeling is het belangrijk dat er per dag wordt opgeschreven hoeveel u drinkt en plast. Dit heet het bijhouden van uw vochtbalans. Deze folder geeft u hier meer informatie over.

Nadere informatie

Het belang van vocht- en natriumopname voor sporters

Het belang van vocht- en natriumopname voor sporters Het belang van vocht- en natriumopname voor sporters Eerst enkele weetjes: Vocht (=lichaamswater) is het belangrijkste bestanddeel van ons lichaam Afhankelijk van je leeftijd, gewicht, lichaamssamenstelling

Nadere informatie

Tips om misselijkheid en braken te verhelpen

Tips om misselijkheid en braken te verhelpen Tips om misselijkheid en braken te verhelpen Misselijkheid en braken zijn tekenen dat het niet goed gaat met je lichaam. Rusten is daarom van belang. Als je misselijk wordt en voelt dat je gaat braken,

Nadere informatie

Voedingsadviezen voor mensen met een pouch

Voedingsadviezen voor mensen met een pouch Voedingsadviezen voor mensen met een pouch In deze folder vindt u adviezen over de voeding bij een pouch (ileo-anale anastomose met reservoir). Bij een pouch is de dikke darm weggenomen en is een verbinding

Nadere informatie

H. 278374.0115. Ademtest

H. 278374.0115. Ademtest H. 278374.0115 Ademtest Inleiding U bent bij uw arts geweest met maag- en/of darmklachten. Het kan zijn dat deze klachten veroorzaakt worden door een moeizame vertering van bepaalde suikers in uw darmen.

Nadere informatie

Loperamide HCl diarreeremmer Apotex 2 mg, capsules Loperamidehydrochloride

Loperamide HCl diarreeremmer Apotex 2 mg, capsules Loperamidehydrochloride Apotex Group 1.3.1 Patient Information Leaflet Page 1 of 7 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loperamide HCl diarreeremmer Apotex 2 mg, capsules Loperamidehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Tiorfix 100 mg harde capsules Racecadotril Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Imodium 2 mg harde capsules Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER R CALM DIMENHYDRINATE 50 MG TABLETTEN Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

Adviezen bij een te hoge stoma productie

Adviezen bij een te hoge stoma productie Adviezen bij een te hoge stoma productie U heeft een stoma op uw dunne darm. Indien u het stomazakje meer dan 7 keer per dag moet legen, is de productie te hoog. Indien dit één keer voorkomt, is dit niet

Nadere informatie