Verder in deze editie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in deze editie:"

Transcriptie

1 07 februari e jaargang no. 01 Mijnrehabilitatie activiteiten opnieuw gestart Met de overname van de BHPBilliton (BMS) activiteiten in Suriname door Alcoa in augustus 2009 is het management van de Coermotibo Operations als onderdeel van de Moengo Mines, weer volledig in handen van Suralco. Sinds 1996 had Suralco voor de mijnen in het Moengo gebied een rehabilitatieprogramma ontwikkeld en uitgevoerd dat is afgeleid van het rehabilitatieprogramma van Alcoa in West Australie en de MRN Bauxietmijn in Trombetas, Brazilie. Dit programma werd opgeschort vanwege een evaluatie van de oude mijnen om vast te kunnen stellen waar men additioneel nog bauxiet zou kunnen ontginnen. Thans heeft Suralco als beleid om domeingrond dat niet meer voor mijnactiviteiten zal worden gebruikt te rehabiliteren en de concessierechten terug te geven aan de Staat. Om dit uit te kunnen voeren is vanaf 2010 een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van alle land dat onder beheer staat van Suralco inclusief het Moengogebied. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een geïntegreerd Land Management programma om te komen tot een effectief landgebruik, waarvan de duurzaamheid ook gegarandeerd moet kunnen worden na beëindiging van de mijnactiviteiten. Met deze tools wenst Suralco haar mining footprint in een versneld tempo te verkleinen. Verder in deze editie: Pag 3 Tembe Art Studio 1 jaar open. Marcel Pinas blikt tevreden terug Pag 4 Project verlaging van bauxietinventaris Suralco Mines krijgt Honorable Recognition Pag 5 Vrijwilligersprogramma 2011 Pag 6 - Oproep aan Suralco gepensioneerden - Bloeddonatie Pag 7 Personele mededelingen Pag 8 Medisch in het kort: Nierstenen Colofon Redactie: Public Relations & Communications Paranam Operations Tel: # 512/630 P.O. Box 1810 Suriname-Paramaribo Uitgave: Suralco L.L.C. Drukwerk: Westfort 25 vrouwen van de omliggende dorpen zijn belast met herbeplantingswerkzaamheden. 1

2 verzorgen van het plantmateriaal. In totaal komt dit neer op ongeveer 75 personen die actief zijn binnen het rehabilitatieprogramma in het Marowijne gebied. Het is ons streven om eind 2011 tenminste 150 ha te rehabiliteren, waarbij heel nauw afgestemd moet worden met de mijnoperaties die de gebieden beschikbaar moeten stellen voor rehabilitatie. In het tweede kwartaal van 2010 is er wederom een aanvang gemaakt met de rehabilitatieactiviteiten in het Moengogebied. Vanwege de lange rustperiode van bijkans 3 jaren, moest het hele proces vanaf het begin worden opgepakt. In december was het dan eindelijk zover dat de eerste plantjes de grond in konden worden gezet. In twee maanden tijd is er ongeveer 30 ha bepland met ongeveer plantjes. Daarnaast is een deel van het gerehabiliteerd gebied ook behandeld met Forest litter (bos ondergrond). Forest littering is een methode die door Suralco gedurende 6 jaren is ontwikkeld en verbeterd om het succes van de re-vegetatie te vergroten. Naast de bestaande rehabilitatiemethode om de uitgemijnde gebieden terug te brengen naar een zich zelf instandhoudend bossysteem, bestaande uit in het bos voorkomende boom- en plantsoorten, wordt ook nagegaan of er andere vormen van landgebruik mogelijk zijn in bepaalde delen van het uitgemijnd gebied. Vooral in de gebieden dichtbij bestaande gemeenschappen zal samen met de belanghebbenden worden gekeken naar een potentieel alternatief landgebruik. Tegerlijkertijd zal ook met de belanghebbenden worden gekeken naar de mogelijkheden voor het behoud en beheer van de bestaande infrastructuur (wegen, bruggen, afvoersystemen). Rehabilitatie Proces Het rehabilitatieproces is schematisch hieronder weergegeven. De rehabilitatie activiteiten worden uitgevoerd door lokale contractors uit Marowijne (Moengo en omgeving) onder supervisie van Suralco. Vermeldenswaard is dat 25 vrouwen van omliggende dorpen belast zijn met de herbeplantingswerkzaamheden. Daarnaast is er een groep van 25 lokale personen die de forest littering doen. Het gaat dus om een hele operatie waarbij equipment operators bezig zijn als ook personen die zorgen voor het tranpsort en het klaarmaken en Rehabilitatiewerkzaamheden in Wane 2, Marowijne LANDSCAPING TOPSOIL RETURN SPREADING (egaliseren) (aarde terubrengen) (uitspreiden) MONITORING & TRIALS REVEGETATION RIPPING (monitoren & Testen) (herbeplanten) ( ploegen)

3 Te m b e Art Studio 1 jaar open Marcel Pinas blikt tevreden terug Wat kan ik betekenen voor de gemeenschap van Marowijne, want het gebied kent een moeilijk en oorlogsverleden? Wat kan kunst betekenen voor die gemeenschap? Met deze vragen in zijn achterhoofd opende de bekende Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas ruim 1 jaar geleden, op 27 februari 2010, officieel de deuren van Tembe Art Studio (TAS) in Moengo. Nu is de kunstenaar meer dan ooit verzekerd dat hij met kunst een enorme bijdrage kan leveren aan de opbouw van Moengo en omgeving. zijn voorouders dappere en intelligente mensen zijn geweest. Met heel weinig en zonder de hedendaagse mogelijkheden, hebben zij heel veel kunnen realiseren. De wens van Pinas is dat Marowijne uiteindelijk uitgroeit tot het kunstdistrict van Suriname. Als je naar Suriname komt en je geen bezoek brengt aan Marowijne, dan ben je er in feite niet geweest en heb je ook heel veel gemist. Voor dit jaar heeft de kunstenaar veel in petto. Vanaf maart start hij een educatief programma in Villa Zapakara en in de derde In een vleugel van het streekziekenhuis Moengo, die beschikbaar is gesteld door Suralco, krijgen tientallen jongeren en volwassenen kunst- en cultuureducatie. De cursussen in beeldende vorming variëren van dans, zang, drama, muziek tot schilderen en poëzie. Met dit kunstenaarsinitiatief wordt de creativiteit van de gemeenschap bevorderd. Naast de stimulans van de kunstzinnige vorming, wordt met dit project een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de criminaliteit in het gebied onder met name de jongeren. Het is ook de bedoeling dat jongeren kunst kunnen gaan zien als een bron van inkomsten en waardoor ze op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan de traditionele en moderne kunst beleving/wereld. Pinas is dan ook uitermate gemotiveerd om door te gaan. Vandaar dat hij deze kunstwerk- en exposeerplaats, die bestemd is voor de totale gemeenschap in het Marowijnedistrict, bestempelt als een ware uitdaging. Zijn inspiratie haalt hij uit de geschiedenis die aantoont dat week van juni komt er een overzichttentoonstelling in Paramaribo, waarna deze ook wordt opgezet in Moengo. Bovendien wil hij op frequente basis internationaal bekende kunstenaars naar Marowijne halen die hij wil inzetten voor educatieve projecten in de dorpen en met wie hij ruimtelijke werken wil opzetten. Neen, ik heb hoop voor Marowijne. Na ruim 5 tot 10 jaar inzet zullen wij de eerste vruchten van dit project zien. Het geeft hoop. Pinas die in maart 40 jaar wordt, is onder andere bekend van exposities in Europa, het Caraibisch gebied, Zuid-Amerika en Afrika. Hij is Suralco dankbaar dat hij de ruimte mag gebruiken om zijn project in het Moengo gebied uit te voeren. Hij hoopt dat de goede samenwerking die hij heeft met dit bedrijf voortgezet mag worden zodat zijn wens in vervulling kan gaan. 3

4 Project Verlaging va n bauxitet inventaris Suralco Mines krijgt honorable recognition va n Alcoa Het project Reduction of Bauxite Inventory at Suralco L.L.C. Mines dat is ingediend voor de Alcoa 2011 Global Impact Awards is beloond met een Honorable Recognition. Met dit project is de bauxietinventaris gereduceerd van naar bdmt (bone dry metric ton), waarmee de kosten enorm zijn gereduceerd. Ofschoon dit project niet in de selectie is gevallen voor de Alcoa 2011 Global Inpact Award, heeft de jury deze teamprestatie wel opgetekend als eervol. Wat houdt het project in? Bij de overname van de mijnoperatie van BMS door Alcoa op 1 augustus 2009 bedroeg de totale bauxietinventaris bdmt. Dit was erg hoog daar voor de toevoer naar de raffinaderij een inventaris van slechst bdmt nodig is. Deze hoge inventaris is erg nadelig voor Suralco, omdat de voorraden een financiele waarde vertegenwoordigen die meegenomen worden in de kosten voor het maken van aluinaarde. Dit project had daarom ten doel om in de periode oktober 2009 en december 2010 de inventaris terug te brengen naar de hoogte die gewenst is door de raffinaderij met name 600,000 bdmt. Om deze target te halen, werd een mijnplan opgesteld om ervoor te zorgen dat het inventarisniveau binnen de gestelde termijn wordt gereduceerd. Om dit plan succesvol uit te voeren heeft het team ervoor gezorgd dat de employees en de contractors die verantwoordelijk waren voor de uitvoering goed geinformeerd waren over het plan. Bovendien kregen zij ook de ruimte om hun input te geven. Een grote obstakel was het feit dat de mijn - en truckactiviteiten volledig zijn uitbesteed. Er werd daarom samen met Procurement afdeling gekeken naar oplossingen om dit aan te pakken. Met inzet van het team en alle employees die betrokken zijn bij de mijnoperaties is de target gehaald op de gestelde datum. Met trots mogen wij de teamleden aan u presenteren, die dit project succesvol hebben uitgevoerd en zelfs door Alcoa 2011 Global Impact Awards een Honorable Recognition hebben gekregen. Het team bestond uit de volgende employees Monique Kertotiko van den Berg, Aroen Gangaram Panday, Marlon Veira, Azma Karamat Ali, Ronald Towo, Hemantkoemar Bisai en Malini Ramdhan. V.l.n.r. Hemantkoemar Bisai, Monique Kertotiko-Van den Berg, Aroen Gangaram Panday, Azma Karamat Ali en Malini Ramdhan. Niet op de foto zijn Marlon Veira en Ronald Towo. 4

5 Vrijwilligersprogramma 2011 In 2010 hebben meer dan 400 Suralco employees vrijwilligerswerk verricht. De suralcoans hebben 9000 uren op vrijwillige basis, ondersteuning geboden aan projecten en activiteiten waar de behoefte bestond. De activiteiten varieerden van schoonmaaken reparatiewerkzaamheden tot assistentie bij gelegenheden. Dit alles hebben ze gedaan door middel van Action! en Bravo! pro jecten. In totaal zijn 28 organisaties op de een of andere manier geholpen door onze sociaal bewogen collega s. Dit succesvolle programma, beter bekend als Employee Community Programs wordt ook in 2011 vortgezet. De Employee Community Programs is onder te verdelen in de volgende projecten: Action!, Bravo! en ECE. In 2011 is er vanuit Alcoa Foundation en de Suralco geld beschikbaar voor de Action! en ECE (Employee Community Engagement) projecten. Ook in 2011 kunnen we als Suralco employees zo een geweldig resultaat bereiken! Alcoans Coming Together In Our Neighbourhood. Het Action!-programma is een manier voor Suralco en haar medewerkers om hun good citizinship in de samenleving te vergroten door in teamverband vrijwilligerswerk te verrichten bij non-profit organisaties. Het is de bedoeling dat een team van tenminste vier Suralcoans vrijwilligerswerk doen met een minimum van 20 uren per project. Er mag per employee één Action! per jaar worden uitgevoerd. Afhankelijk van uw project en het district waar dit uitgevoerd zal worden, wordt bepaald of het team in aanmerking komt voor een Action!. Er kan een keuze gemaakt worden uit 2 Action! projecten: - Mini-ACTION - $ Minimum van 4 Suralcoans die in teamverband vrijwilligerswerk doen met een minimum van 20 uren per project. - ACTION - $ Minimum van 8 Suralcoans die in teamverband tenminste 40 uren vrijwilligerswerk hebben verricht per project. Bravo! is een programma dat evenals Action! door Alcoa Foundation wordt bestuurd en beheerd. Zodra een Suralco werknemer tenminste 50 uren in een kalenderjaar vijwilligerswerk heeft verricht bij een non-profit organisatie, schenkt Alcoa Foundation een bedrag van US$ 250 aan die organisatie. Elke werknemer mag per jaar één Bravo!-aanvraag indienen. Vrijwilligerswerk kan variёren van administratief werk tot onderhoudswerk, bijvoorbeeld het onderhoud van het terrein van een sportorganisatie. ECE Employee Community Engagement (ECE) is een Suralco inititief en een directe manier voor Suralco en haar employees om hun betrokkenheid in de samenleving te vergroten middels teaminspanningen en een materiёle ondersteuning aan non-profit organisaties. Bij het ECE programma kunnen Suralcoans een organisatie uit hun directe woonomgeving voorstellen voor bijvoorbeeld een opknapbeurt. Per project zal er maximaal US$ aan materiaal worden gekocht. De Suralcoan vormt dan een team van tenminste tien collega s die samen minstens 40 uren zullen besteden aan vrijwilligerswerk. Per jaar mag er één ECE project per werknemer worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Bansie-Janssen, of toestel

6 Oproep aan alle Suralco L.L.C. gepensioneerden Alle Suralco L.L.C. gepensioneerden worden hierbij herinnerd aan de jaarlijkse herregistratie. De herregistratie moet vóór 1 maart 2011 plaatsvinden. De herregistratie geschiedt middels het opsturen van een Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn), welke u bij de Burgerlijke Stand van uw ressort kunt aanvragen. Attestaties de Vita kunnen in een gesloten enveloppe met daarop vermelding van uw naam en pensioennummer, worden afgegeven aan de dienstdoende guard te Paranam of bij het Moengo Guard Station of gedeponeerd worden in de HR mailbox bij het Paramaribo Guard Station (Van t Hogerhuysstraat 13). Indien u uw attestatie de vita per post wenst te verzenden, kunt u dit doen naar het volgende adres: Suralco L.L.C. HR Department / Retiree Administration P.O. Box 1810 Paramaribo, Suriname Wij verzoeken u om aan uw herregistratieplicht te voldoen, daar wij niet aansprakelijk zijn voor consequenties die kunnen voortvloeien uit het niet naleven hiervan. Indien u vragen heeft, kunt u bellen of en: Locatie dagen Tijden Telefoonnummers Paramaribo Kantoor Elke maandag 08.00u u Paranam Manadag t/m vrijdag 08.00u u # 271 of 778 adres: Suriname Aluminum Company L.L.C. Human Resources Department 6

7 Personele mededelingen Welcome to the Suralco Family!! Naam: Serginho Sodinomo Functie: Mine Operator II Dept: Successor Mines Indiensttreding: 01-Jan- 11 Naam: Glenn Lavenberg Functie: Sr. Plant Physician Dept.: Medical Moengo Plant Indiensttreding: 01-Jan- 11 Naam: Marc Tjin-Aton Functie: Jr. Human Resources officer Dept: Human Resources Indiensttreding: 01-Jan- 11 Jubilarissen Naam Department Functie Indiensttr. Dienstjr Moedji Kertosari Mine Central Support Master General mechanic 06-Jan Ponidi Sosrojoedo Port Operations General Mechanic III 19-Jan Promoties Naam Department Oude functie Huidige functie Bernardo Kaslan Residue Lake Equipment Operator II Equipment Operator III Maikel Sjen Liep Shi Central Maintenance General Mechanic II General Mechanic III Amrish Lachman Port Operations Mechanical Engineering Port Superintendent Gepensioneerden Naam Department Functie Aantal dienstjaren Gerrit Gill Digestion Process Operator Refining II 30 jaar Eddy Sawirja Port Operations Maintenance Foreman - Mechanic 37 jaar Benito Ghazi Port Operations Sr. Production Technician 33 jaar Toegimin Slamet Central Maintenance ABS Area Coordinator 30 jaar 7

8 Medisch in het kort: Nierstenen In editie nummer 11, 2010 is er uitleg gegeven wat nierstenen zijn en de mogelijke oorzaken. In deze editie zal ingegaan worden op de behandelingsmogelijkheden en de preventieve behandelingen. Welke behandelingen zijn mogelijk? De behandeling van nierstenen berust in de eerste plaats op geneesmiddelen. Krampwerende, ontstekingwerende en pijnstillende middelen kunnen verlichting brengen en de uitstoot van de niersteen bevorderen. In 80% van de gevallen wordt de niersteen na enkele dagen of eventueel enkele maanden spontaan uitgescheiden, op voorwaarde uiteraard dat het steentje redelijk klein d.w.z. niet groter dan een zandkorrel is. Als de steen wél groter is, moet worden ingegrepen. Vóór 1980 werden nierstenen altijd heelkundig verwijderd. Vandaag past men methodes toe die veel beter worden verdragen en slechts een kortstondige hospitalisatie en herstelperiode vereisen. Er bestaan 3 soorten ingrepen: de percutane niersteen-operatie, de retrograde ureteroscopie en de lithotripsie of niersteenvergruizer. Elk van deze technieken heeft haar specifieke indicaties. De lithotripsie is de minst invasieve techniek. Hierbij worden de nierstenen verbrijzeld door middel van uitwendige schokgolven die zo precies mogelijk op de steen worden gericht. Deze ingreep gebeurt zonder verdoving en is vooral nuttig voor de verwijdering van een enkele kleine niersteen. Als het steentje voldoende verbrijzeld is, zal het spontaan worden uitgestoten. Door middel van een retrograde ureteroscopie kan men de urinewegen van onder tot boven onderzoeken via de urinebuis, de urineblaas, de urineleider tot in het nierbekken. Daar kunnen de stenen worden verwijderd met behulp van een soort pincet of, als ze te groot zijn, worden verbrijzeld door middel van laserstralen. Deze techniek is vooral doeltreffend bij nierstenen in het onderste gedeelte van de urineleider. wanneer de nierstenen een infectieuze ooraak hebben en wanneer andere technieken tekortschieten. In een aantal gevallen tenslotte blijft een heelkundige ingreep de enige doeltreffende oplossing. Kunnen nierstenen terugkomen? Naar schatting duiken de nierstenen 70 tot 80% van de gevallen na verloop van tijd terug op. In 10% van de gevallen is dit zelfs binnen het jaar. Het risico op recidieven is groter bij jongeren en bij patiënten waar nierstenen in de familie zitten. Een preventieve behandeling kan het aantal recidieven wel beperken. Welke preventieve behandelingen bestaan er? De eerste, eenvoudige en zeer doeltreffende maatregel, is méér drinken. Aangeraden wordt om elk uur een glas water te drinken, wat neerkomt op zo n 1 tot 1,5 liter water per dag. Dit maakt het mogelijk om per 24 uur meer dan 2 uur liter water uit te plassen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het meestal niet verstandig om de calciuminname te beperken. Meer nog: een calciumbeperking kan het risico op nierstenen nog verhogen omwille van het verhoogde oxaalgehalte in de urine. Bovendien werkt een tekort aan calcium osteoporose (het brozer worden van de beenderen) in de hand. In het geval van hyperoxalurie (verhoogd oxaalgehalte in de urine) is het zinvol om oxalaatrijke voedingsmiddelen te vermijden, eventueel in combinatie met een verhoogde calciumopname via de voeding of via supplementen. Algemeen wordt ook aanbevolen om zuinig om te springen met voedingsmiddelen die veel dierlijke eiwitten bevatten (zoals vlees, vis, eieren) en met zout en suiker. 8 De percutane niersteen-operatie tenslotte is het meest aangewezen voor grote nierstenen. Bij deze ingreep wordt een speciale endoscoop via de huid in het nierbekken gebracht. De aanwezige stenen kunnen daar dan ter plaatse verbrijzeld en opgezogen worden. Deze techniek wordt vooral toegepast In een aantal gevallen wordt het geneesmiddel allopurinol voorgeschreven om de vorming van urinezuurstenen tegen te gaan, omdat dit de productie van urinezuur afremt. Bron:

Preventie van nier- en ureterstenen

Preventie van nier- en ureterstenen Infobrochure Preventie van nier- en ureterstenen mensen zorgen voor mensen De nier De nieren zijn boonvormige organen die achter in de buikholte liggen. Met een uitgebreid filtersysteem verwijderen de

Nadere informatie

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau 29 januari 2010-60e jaargang no. 1 Financiering voor FEL2 Nassau studie goedgekeurd Suralco begon in november 2008 met de evaluatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bauxietmijn op de Nassau

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

Workshop Land Management Programma

Workshop Land Management Programma 01 december 2010-60e jaargang no. 11 Workshop Land Management Programma Verder in deze editie: Pag 2 Caustic Cleaning van Flash tanks Precipitation Pag 3 -Bezoek Bauxiet Instituut Suriname aan Suralco

Nadere informatie

Behandeling van stenen in de urinewegen

Behandeling van stenen in de urinewegen Behandeling van stenen in de urinewegen U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid.

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Nierstenen

PATIËNTEN INFORMATIE. Nierstenen PATIËNTEN INFORMATIE Nierstenen 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de aandoening nierstenen. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

Niersteenvergruizer (ESWL) Urologie

Niersteenvergruizer (ESWL) Urologie (ESWL) Urologie Nierstenen In onze urine worden kristallen gevormd. Soms gaan deze samenhangen waardoor er steentjes ontstaan. Gruis en kleine steentjes passeren spontaan en worden uitgeplast. Wanneer

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase 31 maart 2011-61e jaargang no. 03 Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase Verder in deze editie: Pag 2 Community Relations Workshop voor Management Pag 3 - Certificaat

Nadere informatie

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Jan 2012-62 e Jaargang 01 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Happy New Year Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Pagina 3 Viering Suralco 95 jaar (tekst) te Moengo Pagina 4 Indrukken viering

Nadere informatie

Urologie. Een behandeling met de niersteenvergruizer

Urologie. Een behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Een behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Inleiding Nierstenen komen vaak voor en zijn soms pijnlijk. In de meeste gevallen worden de stenen uitgeplast. Wanneer de steen te groot is

Nadere informatie

In deze folder leest u algemene informatie. De uroloog geeft u aanvullende informatie over uw persoonlijke situatie.

In deze folder leest u algemene informatie. De uroloog geeft u aanvullende informatie over uw persoonlijke situatie. Een niersteen Inleiding U heeft een niersteen uitgeplast of deze is door de uroloog verwijderd. In deze folder leest u meer over nierstenen. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe komt het dat ik een steen

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten URS

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten URS Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten URS z 1 Binnenkort komt u naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen voor een URS (voluit: uretero-reno-scopie). Meestal wordt een

Nadere informatie

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen.

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen. 0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen 0 Struviet steen 2 3 0 Urinezuurstenen 0 Cystinestenen 4 5 7 8 9 10 1 2 Bij u zijn nierstenen vastgesteld.

Nadere informatie

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen.

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. 24 september 2004, 55e jaargang no. 38 uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. Clovis Evangelista EHS Audit Manager South America Een Alcoa Self

Nadere informatie

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen.

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen. 0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen 0 Struviet steen 0 Urinezuurstenen 0 Cystinestenen 6 8 9 10 12 1 2 Bij u zijn nierstenen vastgesteld.

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag. 2 Stakeholders Meeting Nassau Bauxiet Plateau Mijnproject. Pag. 3 ESS uitreiking te SM

Verder in deze editie: Pag. 2 Stakeholders Meeting Nassau Bauxiet Plateau Mijnproject. Pag. 3 ESS uitreiking te SM 15 juli 2011-61e jaargang no. 05 Public Meeting Lelydorp en Para Noord/ Kankantrie Noord projecten Op woensdag 22 juni werd de eerste public meeting gehouden voor de lokale gemeenschap en belanghebbenden

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dieetadvies bij niersteenpatiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Dieetadvies bij niersteenpatiënten PATIËNTEN INFORMATIE Dieetadvies bij niersteenpatiënten Inhoud Welke soort steen heeft u?... 3 Algemene richtlijnen die voor alle nierstenen patiënten gelden... 3 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet)...

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem 25 juni 2010-60e jaargang no. 6 Publieke bijeenkomsten Nassau Plateau Bauxietmijn Project afgerond Suralco en Environmental Resource Management (ERM) hebben in de periode van 7-10 juni een serie publieke

Nadere informatie

percutane niersteenoperatie (PNL)

percutane niersteenoperatie (PNL) percutane niersteenoperatie (PNL) In overleg met uw arts heeft u besloten een niersteenoperatie te laten uitvoeren door middel van percutane nefrolithotripsie (PNL). Wat is een percutane nefrolithotripsie

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteenvergruizing

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteenvergruizing PATIËNTEN INFORMATIE Niersteenvergruizing 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven van de klachten en behandeling bij nierstenen.

Nadere informatie

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. 28 mei 2010-60 e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

GPP leadership team op bezoek bij Suralco

GPP leadership team op bezoek bij Suralco 24 februari 2011-61e jaargang no. 02 GPP leadership team op bezoek bij Suralco Verder in deze editie: Op 8 februari heeft het Alcoa GPP leadership team Suralco bezocht. GPP staat voor Global Primary Products.

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 27 augustus 2010-60e jaargang no. 8 Life! kinderfilmmiddag een succes! Verder in deze editie: Pag 2 Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olym- piade Pag 3 Suralco HIV Peer Educa- tors Pag 4 Suralco

Nadere informatie

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd 01 november 2010-60e jaargang no. 10 Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd Verder in deze editie: Pag 2 Suralco Iron Chefs in actie tijdens Men Cook Out Pag 3 Suralco Peer Educators getraind

Nadere informatie

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PERIODE VOORAF AAN DE BAUXIETWET

Nadere informatie

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale 01 oktober 2010-60e jaargang no. 9 Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale Verder in deze editie: Op maandag 30 augustus 2010 is een aanvang gemaakt met de grote overhaul van Hydro unit # 5 van de

Nadere informatie

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Voeding en osteoporose

Voeding en osteoporose Voeding en osteoporose 2 Voeding bij osteoporose Bij osteoporose (botontkalking) is de afbraak van de botten vergroot, waardoor de botten erg verzwakt zijn. De kans op botbreuken is verhoogd. Belangrijke

Nadere informatie

HET VERGRUIZEN VAN NIERSTENEN

HET VERGRUIZEN VAN NIERSTENEN HET VERGRUIZEN VAN NIERSTENEN In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over het vergruizen van nierstenen. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien

Nadere informatie

Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003

Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003 Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003 Inleiding Tot 1965 was Suriname exporteur van ruwe bauxiet. In de jaren zestig werd de industrie fors uitgebreid. In 1961 werd een 189 MW waterkrachtcentrale

Nadere informatie

Urologie. Niersteenverbrijzeling (ESWL)

Urologie. Niersteenverbrijzeling (ESWL) Urologie Niersteenverbrijzeling (ESWL) Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Voorbereiding 3. Ingreep 4. Nazorg 5. Complicaties 6. Controle 7. Wat te doen in geval van ziekte of verhindering 8. Slotbemerking Voorwoord

Nadere informatie

Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE

Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE Berryl Tempo [Course Title] januari 4, 2015 Concept & Oorsprong Ieder Marronkind is opgegroeid met verhalen en vertellingen

Nadere informatie

4 februari 2005-56 e jaargang no. 5

4 februari 2005-56 e jaargang no. 5 4 februari 2005-56 e jaargang no. 5 In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met de rehabilitatie van de eerste 12 hectare te Jones 1, deel van de zogenaamde legacy area in

Nadere informatie

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat 30 juli 2010-60e jaargang no. 7 Ontmanteling 1350W Verder in deze editie: dragline De 1350W dragline in de oude Lelydorpmijn werd op 2 en 3 juli volledig ontmanteld. Vanaf het jaar 2007 na sluiting van

Nadere informatie

Het voorkomen van een niersteen

Het voorkomen van een niersteen Het voorkomen van een niersteen Bij u is onlangs een niersteen vastgesteld. Nadat een steen is uitgeplast of door uw uroloog is verwijderd, komen altijd de vragen: Hoe komt het dat ik een steen kreeg?

Nadere informatie

27 april 2007-58 e jaargang no. 15

27 april 2007-58 e jaargang no. 15 27 april 2007-58 e jaargang no. 15 Twee DNV auditors komen van 7 tot 11 mei a.s. naar Paranam Operations voor een periodieke integrale audit betreffende ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Blaasstenen bij de Engelse Bulldog

Blaasstenen bij de Engelse Bulldog Blaasstenen bij de Engelse Bulldog Er zijn een aantal verschillende blaasstenen die bij alle honden kunnen voorkomen, daarnaast zijn er blaasstenen die rasspecifiek zijn. Deze laatste groep blaasstenen

Nadere informatie

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT 25 september 2009-59 e jaargang no. 11 MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT Verder in deze editie: Jaarlijks organiseert Alcoa wereldwijd het Month of Service programma. Gedurende de maand oktober worden

Nadere informatie

Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten

Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten 12 december 2008-59 e jaargang no. 25 Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten In het kader van Wereldaidsdag op 1 december vond in het Best Western hotel een

Nadere informatie

Oorzaak, hoe komt het en hoe is het te voorkomen?

Oorzaak, hoe komt het en hoe is het te voorkomen? Een niersteen Oorzaak, hoe komt het en hoe is het te voorkomen? Bij u is onlangs een niersteen vastgesteld. Nadat een steen is uitgeplast of door uw uroloog is verwijderd komen altijd de vragen: Hoe komt

Nadere informatie

Behandeling van nierstenen en urineleiderstenen

Behandeling van nierstenen en urineleiderstenen Patiënteninformatie Nederlands 3 Behandeling van nierstenen en urineleiderstenen De onderstreepte woorden staan in de woordenlijst. Afhankelijk van het spoedeisende karakter van de situatie zijn er verschillende

Nadere informatie

Learning Services. Trainingsprogramma Benelux 2013-2014

Learning Services. Trainingsprogramma Benelux 2013-2014 Learning Services Trainingsprogramma Benelux 2013-2014 Invensys Training Coördinator Benelux Bart Daniëls Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn de sleutel tot succes van een bedrijf. Als gebruiker

Nadere informatie

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Leefregels na een urologische ingreep

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Leefregels na een urologische ingreep Afdeling: Urologie nderwerp: Leefregels na een urologische ingreep 1 www.ikazia.nl Leefregels na een urologische ingreep 800789 / februari 2014 Leefregels na een urologische ingreep Inleiding In deze folder

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG 27 november 2009-60 e jaargang no. 13 ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG Jaarlijks wordt op 1 december Wereldaidsdag herdacht. De dag waarop we herinnerd worden aan de omvang van een

Nadere informatie

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Vitaminen en mineralen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Vitaminen 3 Mineralen 4 Voeding 4 Dagelijkse behoefte 4 Wanneer extra vitaminen gebruiken

Nadere informatie

groot succes Bauxco Nieuws A-50S project Colofon apr 2012-62 e Jaargang

groot succes Bauxco Nieuws A-50S project Colofon apr 2012-62 e Jaargang apr 2012-62 e Jaargang 02 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Realisatie Pagina 2 Adjoema Hill in operatie Pagina 3 Realisatie A-50S project groot succes Pagina 4 Employee Recognition Pagina 5 Bloeddonatie Pagina

Nadere informatie

w Deze informatiefolder bevat basisinformatie over Wat is een steen? Basisinformatie over nierstenen en urineleiderstenen Patiënteninformatie

w Deze informatiefolder bevat basisinformatie over Wat is een steen? Basisinformatie over nierstenen en urineleiderstenen Patiënteninformatie Patiënteninformatie Nederlands Basisinformatie over nierstenen en urineleiderstenen De onderstreepte woorden staan in de woordenlijst. Wat is een steen? rechter nier linker nier Een steen is een harde,

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

MANAGEMENTTEAM ONTVANGT EERSTE EAP RAPPORT

MANAGEMENTTEAM ONTVANGT EERSTE EAP RAPPORT 26 maart 2010-60 e jaargang no. 3 MANAGEMENTTEAM ONTVANGT EERSTE EAP RAPPORT Het Employee Assistance Program (EAP) is een programma dat hulp biedt aan employees die persoonlijke en werkgerelateerde problemen

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

24 december 2009-60 e jaargang no. 14

24 december 2009-60 e jaargang no. 14 24 december 2009-60 e jaargang no. 14 1 2 Year End boodschap van de Managing Director Beste medewerkers, Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht is het goed om het jaar 2009 te evalueren en vooruit te

Nadere informatie

Minister President Balkenende op bezoek

Minister President Balkenende op bezoek 30 mei 2008-59 e jaargang no. 11 Minister President Balkenende op bezoek v.l.n.r: Managing Director BHP Billiton John Sew A Tjon, Premier Jan Peter Balkenende, Ambassadeur van Nederland in Suriname Tanya

Nadere informatie

Uretero-reno-scopie (URS)

Uretero-reno-scopie (URS) Uretero-reno-scopie (URS) Behandeling van stenen (of poliepen) in de urineleider of nier Urologie Locatie Langendijk Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen, een poliep of een onduidelijke

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 26 juni 2009-59 e jaargang no. 8 Verder in deze editie: De Global Primary Products (GPP) heeft een business case voor Plant Total Caustic Control en Plant Volume Control geformuleerd die moet resulteren

Nadere informatie

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 6 september 2011 gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 15 september 2011 gelet op het bepaalde in 147/149

Nadere informatie

Bauxco Nieuws Inhoudsopgave:

Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: apr 2013-63 e Jaargang 01 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Pagina 2 Moengo Minerals in de startblokken Pagina 4 Human Performance Error Pagina 5 Alcoa 125 jaar Moengo Minerals in de startblokken Oude bauxietmijnen

Nadere informatie

Sojaproducten - Een bron van hoogwaardige eiwitten

Sojaproducten - Een bron van hoogwaardige eiwitten Sojaproducten - Een bron van hoogwaardige eiwitten Standpuntnota van de ENSA Scientific Advisory Committee Inleiding Eiwitten zijn een belangrijke voedingsstof die nodig zijn voor de groei en het herstel

Nadere informatie

Ureterorenoscopie (URS)

Ureterorenoscopie (URS) Urologie Ureterorenoscopie (URS) Verwijdering van stenen in de urineleider Inleiding U heeft van uw arts vernomen dat u een niersteen in uw urineleider of nierbekken heeft. Samen met uw arts heeft u besloten

Nadere informatie

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds NIEUWSBRIEF NAJAAR 2014 Er is in 2014 veel gebeurd bij Beeldend Gesproken. En daarmee ook bij de Stichting van de Vrienden van Beeldend Gesproken. Met deze nieuwsbrief willen we alle vrienden op de hoogte

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dubbel-J katheter

PATIËNTEN INFORMATIE. Dubbel-J katheter PATIËNTEN INFORMATIE Dubbel-J katheter 2 PATIËNTENINFORMATIE Uw behandelend arts heeft met u afgesproken bij u een dubbel-j katheter te plaatsen. In deze folder vindt u algemene aanvullende informatie

Nadere informatie

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak

Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Auteur: Steven Sarrazin Het belang van monitoring en vaccinatie in de BVD-aanpak Veelal wordt de bestrijding van het Boviene Virale Diarree-virus (BVD) enkel geassocieerd met vaccinatie. Echter, met vaccinatie

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

29 oktober 2004-55 e jaargang no. 43. Alumina Dock.

29 oktober 2004-55 e jaargang no. 43. Alumina Dock. 29 oktober 2004-55 e jaargang no. 43 Alumina Dock. De havenfaciliteiten van Suralco L.L.C. te Paranam - Alumina Dock, General Dock en LPG Dock - zijn per 13 oktober j.l. gecertificeerd. Dat betekent dat

Nadere informatie

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus Bij gebruik van GLP-1-analoog Aangezien u lijdt aan Diabetes mellitus, type 2 (oftewel ouderdomsdiabetes) én overgewicht hebt, heeft de arts u een behandeling met zogenaamd

Nadere informatie

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23

11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 11 juni 2004-55 e jaargang no. 23 Port Operations noteerde eind mei zijn tweede record in een maand. Er werd vanuit Coermotibo 207.577.00 metrieke ton bauxiet aangevoerd voor de verwerking tot aluinaarde

Nadere informatie

REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! Status ReX in Clarification. een staging area opgezet;

REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! Status ReX in Clarification. een staging area opgezet; 16 januari 2009-59 e jaargang no. 1 Status ReX in Clarification een staging area opgezet; Verandering van Work Approval. Dit proces, waarbij opgemaakte Work Request voortaan door de departmenthead wordt

Nadere informatie

Niersteenvergruizer UROLOGIE. Behandeling van nierstenen

Niersteenvergruizer UROLOGIE. Behandeling van nierstenen UROLOGIE Niersteenvergruizer Behandeling van nierstenen De uroloog heeft één of misschien wel meerdere stenen in de nier of de urineleider (ureter) bij u gevonden. Deze nierstenen kunnen u veel last bezorgen,

Nadere informatie

Percutane niersteenverwijdering

Percutane niersteenverwijdering Percutane niersteenverwijdering (nefrolitholapaxie) Afdeling Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen aanwezig is in de nier. In overleg met de arts is besloten deze steen via

Nadere informatie

Dieetadvies bij jicht

Dieetadvies bij jicht VOEDING & DIEET Dieetadvies bij jicht ADVIES Dieetadvies bij jicht Jicht ontstaat als urinezuur in het lichaam wordt opgehoopt, vooral in de gewrichten. De behandeling die u krijgt, heeft tot doel de hoeveelheid

Nadere informatie

15 juni 2007-58 e jaargang no. 22

15 juni 2007-58 e jaargang no. 22 1-58 e jaargang no. 22 Mevrouw Velma Monteiro Tribble, Chief Operating Officer & Assistant Treasurer van de Alcoa Foundation heeft van 4 tot en met 6 juni een bezoek gebracht aan Suralco s Paranam Operations.

Nadere informatie

Prijslijst B-segment per 1 januari 2009 - Urologie

Prijslijst B-segment per 1 januari 2009 - Urologie Prijslijst B-segment per 1 januari 2009 - Urologie Voor enkele DBC's bestaat zowel een 15* als een 17* code. De 17* codes worden gedeclareerd voor niet verzekerde zorg. De genoemde prijzen gelden voor

Nadere informatie

deze job. Uit de discussies is er uiteindelijk een SWI ontwikkeld om de job veilig te kunnen uitvoeren.

deze job. Uit de discussies is er uiteindelijk een SWI ontwikkeld om de job veilig te kunnen uitvoeren. 31 augustus 2007-58 e jaargang no. 30 Na bijkans 3 jaar in operation te zijn geweest, werd Agglomerator # 190 in juli dit jaar uit bedrijf gehaald voor inspectie and maintenance. Agglomerator # 190 is

Nadere informatie

1. Incontinente derivatie Meestal gebeurt dit volgens de Brickermethode. Bricker methode

1. Incontinente derivatie Meestal gebeurt dit volgens de Brickermethode. Bricker methode Urineomleiding U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig

Nadere informatie

3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28

3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28 3 augustus 2007-58 e jaargang no. 28 Op woensdag 18 juli jl. heette de heer Allan Li Fo Sjoe, waarnemend voorzitter van het Bestuur van de Anton de Kom Universiteit, ruim 160 studenten en een vertegenwoordiging

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Vervolgstappen voor CI Suriname

Vervolgstappen voor CI Suriname Vervolgstappen voor CI Suriname CI Suriname wil Green Growth Models s

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei 2014

Nieuwsbrief Mei 2014 Nieuwsbrief Mei 2014 Het is alweer mei dus tijd voor een nieuwe nieuwsbrief! Zoals ik u al in de vorige nieuwsbrieven informeerde, is het erg belangrijk om uw huisdier goed te behandelen tegen vlooien

Nadere informatie

> De behandeling van nierstenen via de steenkliniek Een multidisciplinaire benadering via de dienst urologie en de dienst nierziekten

> De behandeling van nierstenen via de steenkliniek Een multidisciplinaire benadering via de dienst urologie en de dienst nierziekten www.azstlucas.be > via de steenkliniek Een multidisciplinaire benadering via de dienst urologie en de dienst nierziekten via de niersteenkliniek 2 Inhoudstafel Inleiding 3 Soorten nierstenen 4 Ontstaan

Nadere informatie

PERCUTANE NIERSTEENOPERATIE

PERCUTANE NIERSTEENOPERATIE PERCUTANE NIERSTEENOPERATIE 1193 Inleiding Zoals u van uw uroloog heeft vernomen, is bij u een niersteen vastgesteld. Tijdens het vooronderzoek is duidelijk geworden dat deze steen het best behandeld kan

Nadere informatie

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 1 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen

Nadere informatie

Filosoferen over kunst. Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs. 4 k i d s

Filosoferen over kunst. Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs. 4 k i d s de kunstuitleen arnhem thuis in beeldende kunst Filosoferen over kunst Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs 4 k i d s Verder kijken dan je neus lang is Zonder kunst is het

Nadere informatie

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l)

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l) 27 februari 2009-59 e jaargang no. 4 ReX implementatie in Powerhouse De ReX implementatie heeft in de Powerhouse Divisie op 16 februari jongstleden plaatsgevonden. De ReX voetbal werd symbolisch door de

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Behandelen en voorkomen van nierstenen.

Uw nieren zijn van levensbelang Behandelen en voorkomen van nierstenen. Uw nieren zijn van levensbelang Behandelen en voorkomen van nierstenen. Behandelen en voorkomen van Nierstenen. Nierstenen zijn een soort samengeklonterde kristallen die ontstaan in de nier. Nierstenen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Behandeling met een niersteenvergruizer

Behandeling met een niersteenvergruizer Behandeling met een niersteenvergruizer Behandeling met een niersteenvergruizer Een steen in de nier of in de urineleider kan worden verwijderd met behulp van een niersteenvergruizer. Dit apparaat werkt

Nadere informatie

Behandeling van nierstenen. Niersteenvergruizing

Behandeling van nierstenen. Niersteenvergruizing Behandeling van nierstenen Niersteenvergruizing Inleiding De uroloog heeft u verteld dat u nierstenen heeft. In overleg met de uroloog is gekozen voor het vergruizen van uw nierstenen met de niersteenvergruizer.

Nadere informatie

Evaluatie ReXproject. Verder in deze editie: Suralco s Milieu Management: Kleine droge celbatterijen worden gescheiden van huisafval

Evaluatie ReXproject. Verder in deze editie: Suralco s Milieu Management: Kleine droge celbatterijen worden gescheiden van huisafval 29 mei 2009-59 e jaargang no. 7 Evaluatie ReXproject Het is al ongeveer 18 maanden geleden dat het ReXproject bij Suralco van start is gegaan. In de eerste week van de maand juni zal er door Life Cycle

Nadere informatie

Diabetes mellitus. Victoza en voeding

Diabetes mellitus. Victoza en voeding Diabetes mellitus Victoza en voeding In het kort Wat is diabetes? Diabetes mellitus wordt in de volksmond ook wel suikerziekte genoemd. Bij Diabetes mellitus is er geen of onvoldoende insuline beschikbaar

Nadere informatie

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn

Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Public Relations Plan 2012 Harmonie De Drie Horens Horn Opdrachtgever: Uitvoerder: Bestuur Harmonie De Drie Horens Paul van Kempen (bestuurslid PR) Datum: 01 Oktober 2011 Versie: H3H.PR.2012.01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer Foto s: Brett Russel

Tekst: Judice Ledeboer Foto s: Brett Russel Iedereen die over de Julianabrug rijdt ziet aan de zeekant de wapperende stars en stripes van de Verenigde Staten. Op die plek is het Amerikaanse consulaat gevestigd. De residentie van de consul-generaal

Nadere informatie

NIERSTEENVERBRIJZELAAR. - Patiëntinformatie -

NIERSTEENVERBRIJZELAAR. - Patiëntinformatie - NIERSTEENVERBRIJZELAAR - Patiëntinformatie - Wat zijn nierstenen? Nierstenen zijn samengesteld uit stoffen die wij dagelijks via onze voeding opnemen. Wanneer de urine te geconcentreerd wordt, kunnen

Nadere informatie