Verder in deze editie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verder in deze editie:"

Transcriptie

1 07 februari e jaargang no. 01 Mijnrehabilitatie activiteiten opnieuw gestart Met de overname van de BHPBilliton (BMS) activiteiten in Suriname door Alcoa in augustus 2009 is het management van de Coermotibo Operations als onderdeel van de Moengo Mines, weer volledig in handen van Suralco. Sinds 1996 had Suralco voor de mijnen in het Moengo gebied een rehabilitatieprogramma ontwikkeld en uitgevoerd dat is afgeleid van het rehabilitatieprogramma van Alcoa in West Australie en de MRN Bauxietmijn in Trombetas, Brazilie. Dit programma werd opgeschort vanwege een evaluatie van de oude mijnen om vast te kunnen stellen waar men additioneel nog bauxiet zou kunnen ontginnen. Thans heeft Suralco als beleid om domeingrond dat niet meer voor mijnactiviteiten zal worden gebruikt te rehabiliteren en de concessierechten terug te geven aan de Staat. Om dit uit te kunnen voeren is vanaf 2010 een aanvang gemaakt met het in kaart brengen van alle land dat onder beheer staat van Suralco inclusief het Moengogebied. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een geïntegreerd Land Management programma om te komen tot een effectief landgebruik, waarvan de duurzaamheid ook gegarandeerd moet kunnen worden na beëindiging van de mijnactiviteiten. Met deze tools wenst Suralco haar mining footprint in een versneld tempo te verkleinen. Verder in deze editie: Pag 3 Tembe Art Studio 1 jaar open. Marcel Pinas blikt tevreden terug Pag 4 Project verlaging van bauxietinventaris Suralco Mines krijgt Honorable Recognition Pag 5 Vrijwilligersprogramma 2011 Pag 6 - Oproep aan Suralco gepensioneerden - Bloeddonatie Pag 7 Personele mededelingen Pag 8 Medisch in het kort: Nierstenen Colofon Redactie: Public Relations & Communications Paranam Operations Tel: # 512/630 P.O. Box 1810 Suriname-Paramaribo Uitgave: Suralco L.L.C. Drukwerk: Westfort 25 vrouwen van de omliggende dorpen zijn belast met herbeplantingswerkzaamheden. 1

2 verzorgen van het plantmateriaal. In totaal komt dit neer op ongeveer 75 personen die actief zijn binnen het rehabilitatieprogramma in het Marowijne gebied. Het is ons streven om eind 2011 tenminste 150 ha te rehabiliteren, waarbij heel nauw afgestemd moet worden met de mijnoperaties die de gebieden beschikbaar moeten stellen voor rehabilitatie. In het tweede kwartaal van 2010 is er wederom een aanvang gemaakt met de rehabilitatieactiviteiten in het Moengogebied. Vanwege de lange rustperiode van bijkans 3 jaren, moest het hele proces vanaf het begin worden opgepakt. In december was het dan eindelijk zover dat de eerste plantjes de grond in konden worden gezet. In twee maanden tijd is er ongeveer 30 ha bepland met ongeveer plantjes. Daarnaast is een deel van het gerehabiliteerd gebied ook behandeld met Forest litter (bos ondergrond). Forest littering is een methode die door Suralco gedurende 6 jaren is ontwikkeld en verbeterd om het succes van de re-vegetatie te vergroten. Naast de bestaande rehabilitatiemethode om de uitgemijnde gebieden terug te brengen naar een zich zelf instandhoudend bossysteem, bestaande uit in het bos voorkomende boom- en plantsoorten, wordt ook nagegaan of er andere vormen van landgebruik mogelijk zijn in bepaalde delen van het uitgemijnd gebied. Vooral in de gebieden dichtbij bestaande gemeenschappen zal samen met de belanghebbenden worden gekeken naar een potentieel alternatief landgebruik. Tegerlijkertijd zal ook met de belanghebbenden worden gekeken naar de mogelijkheden voor het behoud en beheer van de bestaande infrastructuur (wegen, bruggen, afvoersystemen). Rehabilitatie Proces Het rehabilitatieproces is schematisch hieronder weergegeven. De rehabilitatie activiteiten worden uitgevoerd door lokale contractors uit Marowijne (Moengo en omgeving) onder supervisie van Suralco. Vermeldenswaard is dat 25 vrouwen van omliggende dorpen belast zijn met de herbeplantingswerkzaamheden. Daarnaast is er een groep van 25 lokale personen die de forest littering doen. Het gaat dus om een hele operatie waarbij equipment operators bezig zijn als ook personen die zorgen voor het tranpsort en het klaarmaken en Rehabilitatiewerkzaamheden in Wane 2, Marowijne LANDSCAPING TOPSOIL RETURN SPREADING (egaliseren) (aarde terubrengen) (uitspreiden) MONITORING & TRIALS REVEGETATION RIPPING (monitoren & Testen) (herbeplanten) ( ploegen)

3 Te m b e Art Studio 1 jaar open Marcel Pinas blikt tevreden terug Wat kan ik betekenen voor de gemeenschap van Marowijne, want het gebied kent een moeilijk en oorlogsverleden? Wat kan kunst betekenen voor die gemeenschap? Met deze vragen in zijn achterhoofd opende de bekende Surinaamse kunstenaar Marcel Pinas ruim 1 jaar geleden, op 27 februari 2010, officieel de deuren van Tembe Art Studio (TAS) in Moengo. Nu is de kunstenaar meer dan ooit verzekerd dat hij met kunst een enorme bijdrage kan leveren aan de opbouw van Moengo en omgeving. zijn voorouders dappere en intelligente mensen zijn geweest. Met heel weinig en zonder de hedendaagse mogelijkheden, hebben zij heel veel kunnen realiseren. De wens van Pinas is dat Marowijne uiteindelijk uitgroeit tot het kunstdistrict van Suriname. Als je naar Suriname komt en je geen bezoek brengt aan Marowijne, dan ben je er in feite niet geweest en heb je ook heel veel gemist. Voor dit jaar heeft de kunstenaar veel in petto. Vanaf maart start hij een educatief programma in Villa Zapakara en in de derde In een vleugel van het streekziekenhuis Moengo, die beschikbaar is gesteld door Suralco, krijgen tientallen jongeren en volwassenen kunst- en cultuureducatie. De cursussen in beeldende vorming variëren van dans, zang, drama, muziek tot schilderen en poëzie. Met dit kunstenaarsinitiatief wordt de creativiteit van de gemeenschap bevorderd. Naast de stimulans van de kunstzinnige vorming, wordt met dit project een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de criminaliteit in het gebied onder met name de jongeren. Het is ook de bedoeling dat jongeren kunst kunnen gaan zien als een bron van inkomsten en waardoor ze op deze wijze een bijdrage kunnen leveren aan de traditionele en moderne kunst beleving/wereld. Pinas is dan ook uitermate gemotiveerd om door te gaan. Vandaar dat hij deze kunstwerk- en exposeerplaats, die bestemd is voor de totale gemeenschap in het Marowijnedistrict, bestempelt als een ware uitdaging. Zijn inspiratie haalt hij uit de geschiedenis die aantoont dat week van juni komt er een overzichttentoonstelling in Paramaribo, waarna deze ook wordt opgezet in Moengo. Bovendien wil hij op frequente basis internationaal bekende kunstenaars naar Marowijne halen die hij wil inzetten voor educatieve projecten in de dorpen en met wie hij ruimtelijke werken wil opzetten. Neen, ik heb hoop voor Marowijne. Na ruim 5 tot 10 jaar inzet zullen wij de eerste vruchten van dit project zien. Het geeft hoop. Pinas die in maart 40 jaar wordt, is onder andere bekend van exposities in Europa, het Caraibisch gebied, Zuid-Amerika en Afrika. Hij is Suralco dankbaar dat hij de ruimte mag gebruiken om zijn project in het Moengo gebied uit te voeren. Hij hoopt dat de goede samenwerking die hij heeft met dit bedrijf voortgezet mag worden zodat zijn wens in vervulling kan gaan. 3

4 Project Verlaging va n bauxitet inventaris Suralco Mines krijgt honorable recognition va n Alcoa Het project Reduction of Bauxite Inventory at Suralco L.L.C. Mines dat is ingediend voor de Alcoa 2011 Global Impact Awards is beloond met een Honorable Recognition. Met dit project is de bauxietinventaris gereduceerd van naar bdmt (bone dry metric ton), waarmee de kosten enorm zijn gereduceerd. Ofschoon dit project niet in de selectie is gevallen voor de Alcoa 2011 Global Inpact Award, heeft de jury deze teamprestatie wel opgetekend als eervol. Wat houdt het project in? Bij de overname van de mijnoperatie van BMS door Alcoa op 1 augustus 2009 bedroeg de totale bauxietinventaris bdmt. Dit was erg hoog daar voor de toevoer naar de raffinaderij een inventaris van slechst bdmt nodig is. Deze hoge inventaris is erg nadelig voor Suralco, omdat de voorraden een financiele waarde vertegenwoordigen die meegenomen worden in de kosten voor het maken van aluinaarde. Dit project had daarom ten doel om in de periode oktober 2009 en december 2010 de inventaris terug te brengen naar de hoogte die gewenst is door de raffinaderij met name 600,000 bdmt. Om deze target te halen, werd een mijnplan opgesteld om ervoor te zorgen dat het inventarisniveau binnen de gestelde termijn wordt gereduceerd. Om dit plan succesvol uit te voeren heeft het team ervoor gezorgd dat de employees en de contractors die verantwoordelijk waren voor de uitvoering goed geinformeerd waren over het plan. Bovendien kregen zij ook de ruimte om hun input te geven. Een grote obstakel was het feit dat de mijn - en truckactiviteiten volledig zijn uitbesteed. Er werd daarom samen met Procurement afdeling gekeken naar oplossingen om dit aan te pakken. Met inzet van het team en alle employees die betrokken zijn bij de mijnoperaties is de target gehaald op de gestelde datum. Met trots mogen wij de teamleden aan u presenteren, die dit project succesvol hebben uitgevoerd en zelfs door Alcoa 2011 Global Impact Awards een Honorable Recognition hebben gekregen. Het team bestond uit de volgende employees Monique Kertotiko van den Berg, Aroen Gangaram Panday, Marlon Veira, Azma Karamat Ali, Ronald Towo, Hemantkoemar Bisai en Malini Ramdhan. V.l.n.r. Hemantkoemar Bisai, Monique Kertotiko-Van den Berg, Aroen Gangaram Panday, Azma Karamat Ali en Malini Ramdhan. Niet op de foto zijn Marlon Veira en Ronald Towo. 4

5 Vrijwilligersprogramma 2011 In 2010 hebben meer dan 400 Suralco employees vrijwilligerswerk verricht. De suralcoans hebben 9000 uren op vrijwillige basis, ondersteuning geboden aan projecten en activiteiten waar de behoefte bestond. De activiteiten varieerden van schoonmaaken reparatiewerkzaamheden tot assistentie bij gelegenheden. Dit alles hebben ze gedaan door middel van Action! en Bravo! pro jecten. In totaal zijn 28 organisaties op de een of andere manier geholpen door onze sociaal bewogen collega s. Dit succesvolle programma, beter bekend als Employee Community Programs wordt ook in 2011 vortgezet. De Employee Community Programs is onder te verdelen in de volgende projecten: Action!, Bravo! en ECE. In 2011 is er vanuit Alcoa Foundation en de Suralco geld beschikbaar voor de Action! en ECE (Employee Community Engagement) projecten. Ook in 2011 kunnen we als Suralco employees zo een geweldig resultaat bereiken! Alcoans Coming Together In Our Neighbourhood. Het Action!-programma is een manier voor Suralco en haar medewerkers om hun good citizinship in de samenleving te vergroten door in teamverband vrijwilligerswerk te verrichten bij non-profit organisaties. Het is de bedoeling dat een team van tenminste vier Suralcoans vrijwilligerswerk doen met een minimum van 20 uren per project. Er mag per employee één Action! per jaar worden uitgevoerd. Afhankelijk van uw project en het district waar dit uitgevoerd zal worden, wordt bepaald of het team in aanmerking komt voor een Action!. Er kan een keuze gemaakt worden uit 2 Action! projecten: - Mini-ACTION - $ Minimum van 4 Suralcoans die in teamverband vrijwilligerswerk doen met een minimum van 20 uren per project. - ACTION - $ Minimum van 8 Suralcoans die in teamverband tenminste 40 uren vrijwilligerswerk hebben verricht per project. Bravo! is een programma dat evenals Action! door Alcoa Foundation wordt bestuurd en beheerd. Zodra een Suralco werknemer tenminste 50 uren in een kalenderjaar vijwilligerswerk heeft verricht bij een non-profit organisatie, schenkt Alcoa Foundation een bedrag van US$ 250 aan die organisatie. Elke werknemer mag per jaar één Bravo!-aanvraag indienen. Vrijwilligerswerk kan variёren van administratief werk tot onderhoudswerk, bijvoorbeeld het onderhoud van het terrein van een sportorganisatie. ECE Employee Community Engagement (ECE) is een Suralco inititief en een directe manier voor Suralco en haar employees om hun betrokkenheid in de samenleving te vergroten middels teaminspanningen en een materiёle ondersteuning aan non-profit organisaties. Bij het ECE programma kunnen Suralcoans een organisatie uit hun directe woonomgeving voorstellen voor bijvoorbeeld een opknapbeurt. Per project zal er maximaal US$ aan materiaal worden gekocht. De Suralcoan vormt dan een team van tenminste tien collega s die samen minstens 40 uren zullen besteden aan vrijwilligerswerk. Per jaar mag er één ECE project per werknemer worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Bansie-Janssen, of toestel

6 Oproep aan alle Suralco L.L.C. gepensioneerden Alle Suralco L.L.C. gepensioneerden worden hierbij herinnerd aan de jaarlijkse herregistratie. De herregistratie moet vóór 1 maart 2011 plaatsvinden. De herregistratie geschiedt middels het opsturen van een Attestatie de Vita (bewijs van in leven zijn), welke u bij de Burgerlijke Stand van uw ressort kunt aanvragen. Attestaties de Vita kunnen in een gesloten enveloppe met daarop vermelding van uw naam en pensioennummer, worden afgegeven aan de dienstdoende guard te Paranam of bij het Moengo Guard Station of gedeponeerd worden in de HR mailbox bij het Paramaribo Guard Station (Van t Hogerhuysstraat 13). Indien u uw attestatie de vita per post wenst te verzenden, kunt u dit doen naar het volgende adres: Suralco L.L.C. HR Department / Retiree Administration P.O. Box 1810 Paramaribo, Suriname Wij verzoeken u om aan uw herregistratieplicht te voldoen, daar wij niet aansprakelijk zijn voor consequenties die kunnen voortvloeien uit het niet naleven hiervan. Indien u vragen heeft, kunt u bellen of en: Locatie dagen Tijden Telefoonnummers Paramaribo Kantoor Elke maandag 08.00u u Paranam Manadag t/m vrijdag 08.00u u # 271 of 778 adres: Suriname Aluminum Company L.L.C. Human Resources Department 6

7 Personele mededelingen Welcome to the Suralco Family!! Naam: Serginho Sodinomo Functie: Mine Operator II Dept: Successor Mines Indiensttreding: 01-Jan- 11 Naam: Glenn Lavenberg Functie: Sr. Plant Physician Dept.: Medical Moengo Plant Indiensttreding: 01-Jan- 11 Naam: Marc Tjin-Aton Functie: Jr. Human Resources officer Dept: Human Resources Indiensttreding: 01-Jan- 11 Jubilarissen Naam Department Functie Indiensttr. Dienstjr Moedji Kertosari Mine Central Support Master General mechanic 06-Jan Ponidi Sosrojoedo Port Operations General Mechanic III 19-Jan Promoties Naam Department Oude functie Huidige functie Bernardo Kaslan Residue Lake Equipment Operator II Equipment Operator III Maikel Sjen Liep Shi Central Maintenance General Mechanic II General Mechanic III Amrish Lachman Port Operations Mechanical Engineering Port Superintendent Gepensioneerden Naam Department Functie Aantal dienstjaren Gerrit Gill Digestion Process Operator Refining II 30 jaar Eddy Sawirja Port Operations Maintenance Foreman - Mechanic 37 jaar Benito Ghazi Port Operations Sr. Production Technician 33 jaar Toegimin Slamet Central Maintenance ABS Area Coordinator 30 jaar 7

8 Medisch in het kort: Nierstenen In editie nummer 11, 2010 is er uitleg gegeven wat nierstenen zijn en de mogelijke oorzaken. In deze editie zal ingegaan worden op de behandelingsmogelijkheden en de preventieve behandelingen. Welke behandelingen zijn mogelijk? De behandeling van nierstenen berust in de eerste plaats op geneesmiddelen. Krampwerende, ontstekingwerende en pijnstillende middelen kunnen verlichting brengen en de uitstoot van de niersteen bevorderen. In 80% van de gevallen wordt de niersteen na enkele dagen of eventueel enkele maanden spontaan uitgescheiden, op voorwaarde uiteraard dat het steentje redelijk klein d.w.z. niet groter dan een zandkorrel is. Als de steen wél groter is, moet worden ingegrepen. Vóór 1980 werden nierstenen altijd heelkundig verwijderd. Vandaag past men methodes toe die veel beter worden verdragen en slechts een kortstondige hospitalisatie en herstelperiode vereisen. Er bestaan 3 soorten ingrepen: de percutane niersteen-operatie, de retrograde ureteroscopie en de lithotripsie of niersteenvergruizer. Elk van deze technieken heeft haar specifieke indicaties. De lithotripsie is de minst invasieve techniek. Hierbij worden de nierstenen verbrijzeld door middel van uitwendige schokgolven die zo precies mogelijk op de steen worden gericht. Deze ingreep gebeurt zonder verdoving en is vooral nuttig voor de verwijdering van een enkele kleine niersteen. Als het steentje voldoende verbrijzeld is, zal het spontaan worden uitgestoten. Door middel van een retrograde ureteroscopie kan men de urinewegen van onder tot boven onderzoeken via de urinebuis, de urineblaas, de urineleider tot in het nierbekken. Daar kunnen de stenen worden verwijderd met behulp van een soort pincet of, als ze te groot zijn, worden verbrijzeld door middel van laserstralen. Deze techniek is vooral doeltreffend bij nierstenen in het onderste gedeelte van de urineleider. wanneer de nierstenen een infectieuze ooraak hebben en wanneer andere technieken tekortschieten. In een aantal gevallen tenslotte blijft een heelkundige ingreep de enige doeltreffende oplossing. Kunnen nierstenen terugkomen? Naar schatting duiken de nierstenen 70 tot 80% van de gevallen na verloop van tijd terug op. In 10% van de gevallen is dit zelfs binnen het jaar. Het risico op recidieven is groter bij jongeren en bij patiënten waar nierstenen in de familie zitten. Een preventieve behandeling kan het aantal recidieven wel beperken. Welke preventieve behandelingen bestaan er? De eerste, eenvoudige en zeer doeltreffende maatregel, is méér drinken. Aangeraden wordt om elk uur een glas water te drinken, wat neerkomt op zo n 1 tot 1,5 liter water per dag. Dit maakt het mogelijk om per 24 uur meer dan 2 uur liter water uit te plassen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is het meestal niet verstandig om de calciuminname te beperken. Meer nog: een calciumbeperking kan het risico op nierstenen nog verhogen omwille van het verhoogde oxaalgehalte in de urine. Bovendien werkt een tekort aan calcium osteoporose (het brozer worden van de beenderen) in de hand. In het geval van hyperoxalurie (verhoogd oxaalgehalte in de urine) is het zinvol om oxalaatrijke voedingsmiddelen te vermijden, eventueel in combinatie met een verhoogde calciumopname via de voeding of via supplementen. Algemeen wordt ook aanbevolen om zuinig om te springen met voedingsmiddelen die veel dierlijke eiwitten bevatten (zoals vlees, vis, eieren) en met zout en suiker. 8 De percutane niersteen-operatie tenslotte is het meest aangewezen voor grote nierstenen. Bij deze ingreep wordt een speciale endoscoop via de huid in het nierbekken gebracht. De aanwezige stenen kunnen daar dan ter plaatse verbrijzeld en opgezogen worden. Deze techniek wordt vooral toegepast In een aantal gevallen wordt het geneesmiddel allopurinol voorgeschreven om de vorming van urinezuurstenen tegen te gaan, omdat dit de productie van urinezuur afremt. Bron:

Preventie van nier- en ureterstenen

Preventie van nier- en ureterstenen Infobrochure Preventie van nier- en ureterstenen mensen zorgen voor mensen De nier De nieren zijn boonvormige organen die achter in de buikholte liggen. Met een uitgebreid filtersysteem verwijderen de

Nadere informatie

Preventie van nier- en ureterstenen

Preventie van nier- en ureterstenen Infobrochure Preventie van nier- en ureterstenen mensen zorgen voor mensen 2 U werd behandeld voor nierstenen. Om deze in de toekomst te voorkomen, raden wij u aan om de hierna beschreven adviezen op te

Nadere informatie

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau

Financiering voor FEL2 Nassau. studie goedgekeurd. Verder in deze editie: Pag. 2 (vervolg) Finan ciering FEL2 Nassau 29 januari 2010-60e jaargang no. 1 Financiering voor FEL2 Nassau studie goedgekeurd Suralco begon in november 2008 met de evaluatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bauxietmijn op de Nassau

Nadere informatie

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out

In deze editie: Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director. Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara. Year-end celebration Suralco Cook-out 07 januari 2011-60e jaargang no. 12 In deze editie: Pag. 2 Nieuwjaarsboodschap van de Managing Director Pag. 3 Alcoa Foundation doneert aan Villa Zapakara Pag. 4 Year-end celebration Suralco Cook-out Pag.

Nadere informatie

Wie krijgt nierstenen?

Wie krijgt nierstenen? Wat zijn nierstenen? Een niersteen is een klein steentje dat wordt gevormd door de samenklontering van onoplosbare kristallen in de urine. De voornaamste stoffen die zo n steen kunnen vormen zijn calcium,

Nadere informatie

Workshop Land Management Programma

Workshop Land Management Programma 01 december 2010-60e jaargang no. 11 Workshop Land Management Programma Verder in deze editie: Pag 2 Caustic Cleaning van Flash tanks Precipitation Pag 3 -Bezoek Bauxiet Instituut Suriname aan Suralco

Nadere informatie

Behandeling van stenen in de urinewegen

Behandeling van stenen in de urinewegen Behandeling van stenen in de urinewegen U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid.

Nadere informatie

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject

STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject STAKEHOLDERS MEETING Nassau Plateau Bauxietmijnproject Juni 2011 Programma 1. Welkom en mededelingen 2. Doel van de vergadering en introductie 3. Het Nassau Plateau bauxietmijnproject & de weg van Nassau

Nadere informatie

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES

MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES 28 augustus 2009-59 e jaargang no. 10 MULO NATUURKUNDE OLYMPIADE WEDEROM EEN GROOT SUCCES Aan de eerste ronde van de MULO Natuurkunde Olympiade hebben dit jaar 1400 scholieren afkomstig van 46 MULO scholen

Nadere informatie

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn

OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn OPENBARE BIJEENKOMST Heropening van de Lelydorp I Bauxietmijn October 2011 Programma 5 min. Welkom en mededelingen 5 min. Doel van de bijeenkomst en introductie 10 min. De voorgenomen Lelydorp 1 bauxietmijnproject

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Nierstenen

PATIËNTEN INFORMATIE. Nierstenen PATIËNTEN INFORMATIE Nierstenen 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de aandoening nierstenen. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig

Nadere informatie

Niersteenvergruizer (ESWL) Urologie

Niersteenvergruizer (ESWL) Urologie (ESWL) Urologie Nierstenen In onze urine worden kristallen gevormd. Soms gaan deze samenhangen waardoor er steentjes ontstaan. Gruis en kleine steentjes passeren spontaan en worden uitgeplast. Wanneer

Nadere informatie

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase

Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase 31 maart 2011-61e jaargang no. 03 Nassau Plateau Bauxietmijn Project mag doorgaan naar de volgende studiefase Verder in deze editie: Pag 2 Community Relations Workshop voor Management Pag 3 - Certificaat

Nadere informatie

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit

Bauxco Nieuws. Colofon. Jan 2012-62 e Jaargang. Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Jan 2012-62 e Jaargang 01 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Happy New Year Pagina 2 Nieuwjaarsboodschap Managing Director Peter de Wit Pagina 3 Viering Suralco 95 jaar (tekst) te Moengo Pagina 4 Indrukken viering

Nadere informatie

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde.

PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. 21 december 2007-58 e jaargang no. 38 PR Supervisor Lindsey Donokarijo overhandigt de small grant aan de voorzitter van het bestuur van het Kinderhuis Samuel, Remie Oosterwolde. De bewoners van het tehuis

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem

Verder in deze editie: Pag 2 Goud voor het inte- gratieproces van AMS in het Alcoa systeem 25 juni 2010-60e jaargang no. 6 Publieke bijeenkomsten Nassau Plateau Bauxietmijn Project afgerond Suralco en Environmental Resource Management (ERM) hebben in de periode van 7-10 juni een serie publieke

Nadere informatie

Urologie. Een behandeling met de niersteenvergruizer

Urologie. Een behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Een behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Inleiding Nierstenen komen vaak voor en zijn soms pijnlijk. In de meeste gevallen worden de stenen uitgeplast. Wanneer de steen te groot is

Nadere informatie

In deze folder leest u algemene informatie. De uroloog geeft u aanvullende informatie over uw persoonlijke situatie.

In deze folder leest u algemene informatie. De uroloog geeft u aanvullende informatie over uw persoonlijke situatie. Een niersteen Inleiding U heeft een niersteen uitgeplast of deze is door de uroloog verwijderd. In deze folder leest u meer over nierstenen. U krijgt antwoord op vragen als: Hoe komt het dat ik een steen

Nadere informatie

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen.

uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. 24 september 2004, 55e jaargang no. 38 uitvoeren. Ook is tijdens de training een praktijkopdracht uitgevoerd bij verschillende afdelingen. Clovis Evangelista EHS Audit Manager South America Een Alcoa Self

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten URS

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten URS Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten URS z 1 Binnenkort komt u naar het Wilhelmina Ziekenhuis Assen voor een URS (voluit: uretero-reno-scopie). Meestal wordt een

Nadere informatie

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen.

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen. 0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen 0 Struviet steen 2 3 0 Urinezuurstenen 0 Cystinestenen 4 5 7 8 9 10 1 2 Bij u zijn nierstenen vastgesteld.

Nadere informatie

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen.

0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen. 0 Struviet steen. 0 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet) 0 Calcium Oxalaat Di-hydraat (Wheddeliet) 0 Calciumfosfaatsteen 0 Struviet steen 0 Urinezuurstenen 0 Cystinestenen 6 8 9 10 12 1 2 Bij u zijn nierstenen vastgesteld.

Nadere informatie

Verder in deze editie: Pag. 2 Stakeholders Meeting Nassau Bauxiet Plateau Mijnproject. Pag. 3 ESS uitreiking te SM

Verder in deze editie: Pag. 2 Stakeholders Meeting Nassau Bauxiet Plateau Mijnproject. Pag. 3 ESS uitreiking te SM 15 juli 2011-61e jaargang no. 05 Public Meeting Lelydorp en Para Noord/ Kankantrie Noord projecten Op woensdag 22 juni werd de eerste public meeting gehouden voor de lokale gemeenschap en belanghebbenden

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dieetadvies bij niersteenpatiënten

PATIËNTEN INFORMATIE. Dieetadvies bij niersteenpatiënten PATIËNTEN INFORMATIE Dieetadvies bij niersteenpatiënten Inhoud Welke soort steen heeft u?... 3 Algemene richtlijnen die voor alle nierstenen patiënten gelden... 3 Calcium Oxalaat Monohydraat (Wheweliet)...

Nadere informatie

Urologie. Uretero(reno)scopie.

Urologie. Uretero(reno)scopie. Urologie Uretero(reno)scopie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Omschrijving ziektebeeld... 3 Uretero(reno)scopie... 4 Pre-operatieve screening en anesthesie... 6 De opname... 6 De behandeling... 6 Nazorg...

Nadere informatie

Ureteroscopie Verwijdering van stenen uit de urineleider

Ureteroscopie Verwijdering van stenen uit de urineleider Ureteroscopie Verwijdering van stenen uit de urineleider Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Het ontstaan van nierstenen 1 Wat is een uteroscopie? 2 Waarom een ureteroscopie? 2 Voorbereiding

Nadere informatie

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat?

Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Urologie Via de voeding nierstenen vermijden, kan dat? Inhoud 1 Soorten nierstenen... 3 2 Ontstaan... 4 3 Problemen... 4 4 Symptomen... 4 5 Diagnose... 4 6 Oorzaken... 4 7 Behandeling... 5 8 Geneesmiddelen...

Nadere informatie

percutane niersteenoperatie (PNL)

percutane niersteenoperatie (PNL) percutane niersteenoperatie (PNL) In overleg met uw arts heeft u besloten een niersteenoperatie te laten uitvoeren door middel van percutane nefrolithotripsie (PNL). Wat is een percutane nefrolithotripsie

Nadere informatie

Ureteroscopie. Verwijdering van stenen uit de urineleider. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Ureteroscopie. Verwijdering van stenen uit de urineleider. Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Ureteroscopie Verwijdering van stenen uit de urineleider Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Het ontstaan van nierstenen 1 Wat is een uteroscopie? 2 Waarom een ureteroscopie? 2 Voorbereiding

Nadere informatie

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project.

Verder in deze editie: Sustainability Assessment met stakeholders over transportroute Nassau Plateau Bauxite Mine project. 28 mei 2010-60 e jaargang no. 5 Workshop Work Stoppage te Moengo Te Moengo mines vond op 22 april jl. de workshop Work Stoppage plaats waaraan 105 employees hebben deelgenomen. Het doel van deze workshop

Nadere informatie

Urologie. Behandeling met de niersteenvergruizer

Urologie. Behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Behandeling met de niersteenvergruizer Urologie Inleiding U heeft met de uroloog een afspraak gemaakt voor een behandeling met de niersteenvergruizer. In deze folder kunt u nalezen hoe u zich

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteenvergruizing

PATIËNTEN INFORMATIE. Niersteenvergruizing PATIËNTEN INFORMATIE Niersteenvergruizing 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een globaal overzicht geven van de klachten en behandeling bij nierstenen.

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Ureteroscopie (Kijken in de urineleider) rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Ureteroscopie (Kijken in de urineleider) rkz.nl Patiënteninformatie Ureteroscopie (Kijken in de urineleider) rkz.nl Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen aanwezig is in de urineleider (ureter). De ureter is de afvoerende buis tussen de nier

Nadere informatie

Nierstenen & nierkolieken

Nierstenen & nierkolieken Nierstenen & nierkolieken Inleiding Nierstenen zijn een gezondheidsprobleem waar de mens al sinds oudsher mee geconfronteerd wordt. In oude mummies van 7000 jaar v. Christus werden reeds blaasstenen terug

Nadere informatie

Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE

Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE Mi Matto PROJECT TER BEVORDERING VAN CULTUUROVERDRACHT EN VERTELKUNST MAROWIJNE Berryl Tempo [Course Title] januari 4, 2015 Concept & Oorsprong Ieder Marronkind is opgegroeid met verhalen en vertellingen

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: 27 augustus 2010-60e jaargang no. 8 Life! kinderfilmmiddag een succes! Verder in deze editie: Pag 2 Nieuweboer, de beste bij MULO Natuurkunde Olym- piade Pag 3 Suralco HIV Peer Educa- tors Pag 4 Suralco

Nadere informatie

Behandeling van nierstenen

Behandeling van nierstenen Behandeling van nierstenen in de urinewegen De uroloog heeft bij u een niersteen gezien. Nierstenen komen veel voor bij volwassenen vanaf ongeveer 30 jaar. Het komt bij vrouwen en mannen voor. Door verschillende

Nadere informatie

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd

Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd 01 november 2010-60e jaargang no. 10 Suralco Mining Focus Plant Event succesvol uitgevoerd Verder in deze editie: Pag 2 Suralco Iron Chefs in actie tijdens Men Cook Out Pag 3 Suralco Peer Educators getraind

Nadere informatie

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006

HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 HET BAUXIETBELEID IN HISTORISCH PERSPECTIEF EN EEN BLIK IN DE TOEKOMST Dr. Gregory Rusland Minister van Natuurlijke Hulpbronnen 14 februari 2006 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PERIODE VOORAF AAN DE BAUXIETWET

Nadere informatie

Voeding en osteoporose

Voeding en osteoporose Voeding en osteoporose 2 Voeding bij osteoporose Bij osteoporose (botontkalking) is de afbraak van de botten vergroot, waardoor de botten erg verzwakt zijn. De kans op botbreuken is verhoogd. Belangrijke

Nadere informatie

Voedings- en drinkadvies bij nierstenen (Calciumoxalaatsteen)

Voedings- en drinkadvies bij nierstenen (Calciumoxalaatsteen) Patiënteninformatie Voedings- en drinkadvies bij nierstenen (Calciumoxalaatsteen) rkz.nl Wat zijn nierstenen Nierstenen of urinewegstenen kunnen ontstaan wanneer in de urine bepaalde stoffen in grote hoeveelheden

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50

vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 vrijdag 22 december 2006-57 e jaargang no. 50 Eén van de hoogtepunten in de viering van 90 jaar Suralco is een expositie, die in het Congresgebouw bij het Onafhankelijkheidsplein wordt gehouden. Minister

Nadere informatie

GPP leadership team op bezoek bij Suralco

GPP leadership team op bezoek bij Suralco 24 februari 2011-61e jaargang no. 02 GPP leadership team op bezoek bij Suralco Verder in deze editie: Op 8 februari heeft het Alcoa GPP leadership team Suralco bezocht. GPP staat voor Global Primary Products.

Nadere informatie

Ureterorenoscopie. (verwijdering van stenen in de urineleider of nier) Afdeling Urologie

Ureterorenoscopie. (verwijdering van stenen in de urineleider of nier) Afdeling Urologie Ureterorenoscopie (verwijdering van stenen in de urineleider of nier) Afdeling Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen aanwezig is in de urineleider (ureter). De ureter is

Nadere informatie

OORZAKEN EN BEHANDELING VAN NIERSTENEN EN NIERKOLIEKEN.

OORZAKEN EN BEHANDELING VAN NIERSTENEN EN NIERKOLIEKEN. OORZAKEN EN BEHANDELING VAN NIERSTENEN EN NIERKOLIEKEN. Nierstenen kunnen aanleiding geven tot uiterst pijnlijke nierkolieken. Gelukkig bestaan er vandaag doeltreffende behandelingen. En wie gemakkelijk

Nadere informatie

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale

Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale 01 oktober 2010-60e jaargang no. 9 Overhaul Hydro unit #5 Afobaka krachtcentrale Verder in deze editie: Op maandag 30 augustus 2010 is een aanvang gemaakt met de grote overhaul van Hydro unit # 5 van de

Nadere informatie

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat

De1350W. Verder in deze editie: Pag 2 Crew leaders krijgen certificaat 30 juli 2010-60e jaargang no. 7 Ontmanteling 1350W Verder in deze editie: dragline De 1350W dragline in de oude Lelydorpmijn werd op 2 en 3 juli volledig ontmanteld. Vanaf het jaar 2007 na sluiting van

Nadere informatie

Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003

Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003 Profiel bauxietsector in Suriname per 31 december 2003 Inleiding Tot 1965 was Suriname exporteur van ruwe bauxiet. In de jaren zestig werd de industrie fors uitgebreid. In 1961 werd een 189 MW waterkrachtcentrale

Nadere informatie

Urologie. Patiënteninformatie. Ureteroscopie. Steenverwijdering uit de urineleider. Slingeland Ziekenhuis

Urologie. Patiënteninformatie. Ureteroscopie. Steenverwijdering uit de urineleider. Slingeland Ziekenhuis Urologie Ureteroscopie i Patiënteninformatie Steenverwijdering uit de urineleider Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is grotendeels overgenomen van de ZW-cd, editie november 2009. Algemeen Uit onderzoek

Nadere informatie

Voedings- en drinkadvies bij nierstenen (Urinezuurstenen)

Voedings- en drinkadvies bij nierstenen (Urinezuurstenen) Patiënteninformatie Voedings- en drinkadvies bij nierstenen (Urinezuurstenen) rkz.nl Wat zijn nierstenen Nierstenen of urinewegstenen kunnen ontstaan wanneer in de urine bepaalde stoffen in grote hoeveelheden

Nadere informatie

Urologie. Niersteenverbrijzeling (ESWL)

Urologie. Niersteenverbrijzeling (ESWL) Urologie Niersteenverbrijzeling (ESWL) Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Voorbereiding 3. Ingreep 4. Nazorg 5. Complicaties 6. Controle 7. Wat te doen in geval van ziekte of verhindering 8. Slotbemerking Voorwoord

Nadere informatie

Steenkliniek Behandeling van nierstenen via de steenkliniek

Steenkliniek Behandeling van nierstenen via de steenkliniek Steenkliniek Behandeling van nierstenen via de steenkliniek Jan Yperman Ziekenhuis Briekestraat 12 8900 Ieper Dienst nefrologie (route 92) en urologie (route 51) nefrologie@yperman.net secheelkunde@yperman.net

Nadere informatie

Urologie. Verwijdering van stenen via de urineleider (Ureterorenoscopie)

Urologie. Verwijdering van stenen via de urineleider (Ureterorenoscopie) Urologie Verwijdering van stenen via de urineleider (Ureterorenoscopie) Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Ingreep 3. Nazorg 4. Complicaties 5. Controle 6. Wat te doen in geval van ziekte of verhindering 7.

Nadere informatie

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag

Kunstroute. Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem. Projectverslag Kunstroute 2014 Kronenburg, Vredenburg, Holthuizen en Rijkerswoerd, Arnhem Projectverslag december 2014 1 Inleiding De Kunstroute is dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. De drie voorgaande edities

Nadere informatie

Onderzoek aan uw urineleider. ureterorenoscopie (URS)

Onderzoek aan uw urineleider. ureterorenoscopie (URS) Onderzoek aan uw urineleider ureterorenoscopie (URS) Inleiding Binnenkort komt u bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Lucas voor een onderzoek aan uw urineleider. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Percutane niersteenverwijdering

Percutane niersteenverwijdering Percutane niersteenverwijdering (PCNL) Niersteenverwijdering via de huid www.nwz.nl Inhoud Wat is een percutane niersteenverwijdering 3 Uw voorbereiding 3 Dag van opname en operatie 4 Tijdens de operatie

Nadere informatie

Oorzaak, hoe komt het en hoe is het te voorkomen?

Oorzaak, hoe komt het en hoe is het te voorkomen? Een niersteen Oorzaak, hoe komt het en hoe is het te voorkomen? Bij u is onlangs een niersteen vastgesteld. Nadat een steen is uitgeplast of door uw uroloog is verwijderd komen altijd de vragen: Hoe komt

Nadere informatie

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog

Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus. Bij gebruik van GLP-1-analoog Voedingsadvies bij Diabetes Mellitus Bij gebruik van GLP-1-analoog Aangezien u lijdt aan Diabetes mellitus, type 2 (oftewel ouderdomsdiabetes) én overgewicht hebt, heeft de arts u een behandeling met zogenaamd

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

Plant-wide communication meetings

Plant-wide communication meetings 13 februari 2009-59 e jaargang no. 3 Plant-wide communication meetings Dat de wereld in een financiële crisis verkeert en dat deze crisis grote gevolgen heeft op nagenoeg alle markten is buiten kijf. Grote

Nadere informatie

HET VERGRUIZEN VAN NIERSTENEN

HET VERGRUIZEN VAN NIERSTENEN HET VERGRUIZEN VAN NIERSTENEN In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over het vergruizen van nierstenen. Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen. Indien

Nadere informatie

Het voorkomen van een niersteen

Het voorkomen van een niersteen Het voorkomen van een niersteen Bij u is onlangs een niersteen vastgesteld. Nadat een steen is uitgeplast of door uw uroloog is verwijderd, komen altijd de vragen: Hoe komt het dat ik een steen kreeg?

Nadere informatie

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera

Lokale Dialogen - 2. Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale Dialogen - 2 Beschrijving van de krutu in Apoera Lokale dialogen: Apoera 23-24 November 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. Thema: Introductie klimaatverandering... 4 2. Thema: REDD+... 5 3. Thema: Overzicht

Nadere informatie

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT

MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT 25 september 2009-59 e jaargang no. 11 MONTH OF SERVICE 2009 IN AANTOCHT Verder in deze editie: Jaarlijks organiseert Alcoa wereldwijd het Month of Service programma. Gedurende de maand oktober worden

Nadere informatie

Adviezen na een prostaatoperatie via de urinebuis

Adviezen na een prostaatoperatie via de urinebuis Adviezen na een prostaatoperatie via de urinebuis Er is bij u een gedeelte van de prostaat (prostaatweefsel) via de plasbuis uitgesneden. Het is van groot belang dat u na de operatie een aantal adviezen

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Vrije tijd & Sport MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Vrije tijd & Sport Ik wil graag dat mijn kind leert zwemmen, maar hij past niet in zo n grote groep. Kan het ook anders? Er is vast wel een (gezelligheids)

Nadere informatie

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011

Merian Gold Project. Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Merian Gold Project Milieu- en Sociale Effectenstudie Publieke bijeenkomsten - Augustus 2011 Welkom & introductie Doel van deze publieke bijeenkomst: Geïnteresseerden informeren over het Project Het Merian

Nadere informatie

Behandeling van nierstenen en urineleiderstenen

Behandeling van nierstenen en urineleiderstenen Patiënteninformatie Nederlands 3 Behandeling van nierstenen en urineleiderstenen De onderstreepte woorden staan in de woordenlijst. Afhankelijk van het spoedeisende karakter van de situatie zijn er verschillende

Nadere informatie

27 april 2007-58 e jaargang no. 15

27 april 2007-58 e jaargang no. 15 27 april 2007-58 e jaargang no. 15 Twee DNV auditors komen van 7 tot 11 mei a.s. naar Paranam Operations voor een periodieke integrale audit betreffende ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en OHSAS

Nadere informatie

Blaasstenen bij de Engelse Bulldog

Blaasstenen bij de Engelse Bulldog Blaasstenen bij de Engelse Bulldog Er zijn een aantal verschillende blaasstenen die bij alle honden kunnen voorkomen, daarnaast zijn er blaasstenen die rasspecifiek zijn. Deze laatste groep blaasstenen

Nadere informatie

Learning Services. Trainingsprogramma Benelux 2013-2014

Learning Services. Trainingsprogramma Benelux 2013-2014 Learning Services Trainingsprogramma Benelux 2013-2014 Invensys Training Coördinator Benelux Bart Daniëls Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn de sleutel tot succes van een bedrijf. Als gebruiker

Nadere informatie

PATIËNTENINFO NIERSTENEN

PATIËNTENINFO NIERSTENEN UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN LEUVEN PATIËNTENINFO NIERSTENEN IN EEN NOTENDOP 3 De meeste nierstenen worden spontaan afgevoerd. Pijnstillers en veel drinken (als men geen pijn heeft) volstaan meestal. Stenen

Nadere informatie

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Leefregels na een urologische ingreep

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Leefregels na een urologische ingreep Afdeling: Urologie nderwerp: Leefregels na een urologische ingreep 1 www.ikazia.nl Leefregels na een urologische ingreep 800789 / februari 2014 Leefregels na een urologische ingreep Inleiding In deze folder

Nadere informatie

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen

Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study. LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen Stakeholders kick-off meeting minder gedoe rond uw project? Case study LSSN Seminar, 1 November 2012, Schiphol Jan van Diepen aankondiging 10:15 Case study: Stakeholders Kick-off meeting, minder gedoe

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG

ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG 27 november 2009-60 e jaargang no. 13 ACTIVITEITEN VAN SURALCO IN VERBAND MET WERELDAIDSDAG Jaarlijks wordt op 1 december Wereldaidsdag herdacht. De dag waarop we herinnerd worden aan de omvang van een

Nadere informatie

Percutane niersteenverwijdering

Percutane niersteenverwijdering Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Percutane niersteenverwijdering Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten

Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten 12 december 2008-59 e jaargang no. 25 Suralco krijgt Award voor participatie aan Suriname Business Coaliton activiteiten In het kader van Wereldaidsdag op 1 december vond in het Best Western hotel een

Nadere informatie

4 februari 2005-56 e jaargang no. 5

4 februari 2005-56 e jaargang no. 5 4 februari 2005-56 e jaargang no. 5 In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar is een aanvang gemaakt met de rehabilitatie van de eerste 12 hectare te Jones 1, deel van de zogenaamde legacy area in

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

w Deze informatiefolder bevat basisinformatie over Wat is een steen? Basisinformatie over nierstenen en urineleiderstenen Patiënteninformatie

w Deze informatiefolder bevat basisinformatie over Wat is een steen? Basisinformatie over nierstenen en urineleiderstenen Patiënteninformatie Patiënteninformatie Nederlands Basisinformatie over nierstenen en urineleiderstenen De onderstreepte woorden staan in de woordenlijst. Wat is een steen? rechter nier linker nier Een steen is een harde,

Nadere informatie

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds

Vrienden van. Vriend blijven? Werk met het materiaalfonds NIEUWSBRIEF NAJAAR 2014 Er is in 2014 veel gebeurd bij Beeldend Gesproken. En daarmee ook bij de Stichting van de Vrienden van Beeldend Gesproken. Met deze nieuwsbrief willen we alle vrienden op de hoogte

Nadere informatie

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2

Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden. Inhoudsopgave Pagina. Bron 1 Design Marcel Wanders. 2. Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bronnenbank Onderwijstheorie Tessa van Helden Inhoudsopgave Pagina Bron 1 Design Marcel Wanders. 2 Bron 2 ADHD in de klas. 2 Bron 3 Recensie over Boijmans van Beunigen 3 Bron 4 Flip in de klas. 4 Bron

Nadere informatie

Sojaproducten - Een bron van hoogwaardige eiwitten

Sojaproducten - Een bron van hoogwaardige eiwitten Sojaproducten - Een bron van hoogwaardige eiwitten Standpuntnota van de ENSA Scientific Advisory Committee Inleiding Eiwitten zijn een belangrijke voedingsstof die nodig zijn voor de groei en het herstel

Nadere informatie

Uretero-reno-scopie (URS)

Uretero-reno-scopie (URS) Uretero-reno-scopie (URS) Behandeling van stenen (of poliepen) in de urineleider of nier Urologie Locatie Langendijk Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat er bij u een steen, een poliep of een onduidelijke

Nadere informatie

EEN NIERSTEEN UITGEPLAST FRANCISCUS GASTHUIS

EEN NIERSTEEN UITGEPLAST FRANCISCUS GASTHUIS EEN NIERSTEEN UITGEPLAST FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding U heeft een niersteen gehad. Nadat u de steen heeft uitgeplast of deze door uw uroloog is verwijderd, heeft u misschien de volgende vragen: Hoe komt

Nadere informatie

Steenverwijdering uit de urineleider

Steenverwijdering uit de urineleider UROLOGIE Steenverwijdering uit de urineleider Via een ureteroscopie BEHANDELING Steenverwijdering uit de urineleider Onderzoek heeft aangetoond dat er een steen zit in uw urineleider (ureter). Door middel

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

24 december 2009-60 e jaargang no. 14

24 december 2009-60 e jaargang no. 14 24 december 2009-60 e jaargang no. 14 1 2 Year End boodschap van de Managing Director Beste medewerkers, Met het nieuwe jaar in het vooruitzicht is het goed om het jaar 2009 te evalueren en vooruit te

Nadere informatie

Osteopenie Uitleg en leefstijladviezen.

Osteopenie Uitleg en leefstijladviezen. Osteopenie Uitleg en leefstijladviezen www.nwz.nl Inhoud Wat is osteopenie? 3 Wie krijgen osteopenie? 3 Hoe ontstaat osteopenie? 4 Hoe weet u of u osteopenie heeft? 6 Uw vragen 7 2 Bij het ouder worden,

Nadere informatie

JJ katheter. Afdeling urologie

JJ katheter. Afdeling urologie JJ katheter Afdeling urologie In overleg met uw uroloog is besloten dat bij u een JJ katheter wordt ingebracht. U leest in deze folder waarom een JJ katheter nodig is en hoe de plaatsing en de verwijdering

Nadere informatie

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Vitaminen en mineralen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Vitaminen en mineralen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Vitaminen 3 Mineralen 4 Voeding 4 Dagelijkse behoefte 4 Wanneer extra vitaminen gebruiken

Nadere informatie

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009

24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 24 december 2008-59 e jaargang no. 26 FIJNE FEESTDAGEN VOORSPOEDIG 2009 1 Een terugblik van de Managing Director Beste Suralcoans, Dit is de tijd van het jaar dat we terugkijken naar het bijna afgelopen

Nadere informatie

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden

Bijlage III. Flex Benefits. Individualisering arbeidsvoorwaarden Bijlage III Flex Benefits Individualisering arbeidsvoorwaarden Human Resources, september 2015 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1 FLEX BENEFITS... 2 1.2 DEELNAME... 2 1.3 KEUZEMOMENT EN LOOPTIJD... 2 2. BRONNEN...

Nadere informatie

groot succes Bauxco Nieuws A-50S project Colofon apr 2012-62 e Jaargang

groot succes Bauxco Nieuws A-50S project Colofon apr 2012-62 e Jaargang apr 2012-62 e Jaargang 02 Bauxco Nieuws Inhoudsopgave: Realisatie Pagina 2 Adjoema Hill in operatie Pagina 3 Realisatie A-50S project groot succes Pagina 4 Employee Recognition Pagina 5 Bloeddonatie Pagina

Nadere informatie

Het verwijderen van een niersteen door de huid Percutane niersteenverwijdering (PCNL)

Het verwijderen van een niersteen door de huid Percutane niersteenverwijdering (PCNL) Urologie Het verwijderen van een niersteen door de huid Percutane niersteenverwijdering (PCNL) Inleiding Uit onderzoek blijkt dat er een of meerdere stenen aanwezig lijken te zijn in uw nier. In overleg

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Je eigen potje koken: VOEDING Leerkrachtenbundel

Je eigen potje koken: VOEDING Leerkrachtenbundel Je eigen potje koken: VOEDING Leerkrachtenbundel Opbouw cursus - De cursus is opgebouwd in verschillende delen. Het eerste deel bestaat uit de werkblaadjes met de theorie met bijhorende (onderzoeks)opdrachten.

Nadere informatie