Resultaten. onderzoek motivatie en het zoeken naar een job VDAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten. onderzoek motivatie en het zoeken naar een job VDAB"

Transcriptie

1 FACULTEIT PSYCHOLOGIE- EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP VOOR ARBEIDS-. ORGANISATIE- EN PERSONEELSPSYCHOLOGIE CENTRUM VOOR MOTIVATIEPSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B-3000 LEUVEN Resultaten onderzoek motivatie en het zoeken naar een job VDAB Pieter-Jan Geuens Nele Simons Sanne Tooth Prof. Dr. Anja Van den Broeck HUBrussel Human Relations Research Group K.U.Leuven Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie

2 Algemene inleiding Onlangs werd een onderzoek gevoerd naar de motivatie van werkzoekenden om een job te vinden. Meer bepaald werd onderzoek verricht naar de flexibiliteit van de werkzoekenden bij het zoeken van een job, het solliciteren bij bedrijven die dezelfde waarden nastreven als de werkzoekende en ten slotte het carrièregedrag van werkzoekenden. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven. Het rapport bestaat uit 5 onderdelen: 1. Deelnemersprofiel: In de eerste plaats worden de deelnemers van het onderzoek beschreven. 2. De flexibiliteit van de werkzoekenden bij het zoeken van een job: In dit deel worden de resultaten weergegeven van het onderzoek dat de relatie van job flexibiliteit met het zoekgedrag van werkzoekenden naar een job onderzocht. 3. Het solliciteren bij bedrijven die dezelfde waarden nastreven als de werkzoekende: Dit onderdeel brengt de resultaten in kaart betreffende het onderzoek naar de relatie tussen persoonlijke en organisatorische intrinsieke en extrinsieke waarden en het solliciteren. 4. Het carrièregedrag van werkzoekenden: In dit deel worden de resultaten weergegeven van het onderzoek dat de relatie tussen de intrinsieke versus extrinsieke waarden van werkzoekenden met hun carrièregedrag onderzocht. 5. Persoonlijke scores: In deze tabel worden de individuele scores van elke deelnemer op de behandelde topics weergegeven. Deelnemersprofiel In totaal zijn er 447 personen die beide delen van de enquête volledig hebben ingevuld. De grootte van onze steekproef bedraagt dus 447 personen, waarvan 67.8% (N=303) vrouwen en 32.2% (N=144) mannen. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedroeg jaar met een standaardafwijking van 7.36 jaar. De minimum leeftijd bedroeg 18 jaar en de maximum leeftijd was 45 jaar. Wat het opleidingsniveau betreft, bleek dat 0.4% (N=2) geen diploma heeft behaald. 0.7% (N=3) van de deelnemers heeft een diploma lager onderwijs behaald. Verder behaalde 15.4% (N=69) een diploma secundair onderwijs beroeps, 22.8% (N=102) een diploma technisch secundair onderwijs en 4.9% (N=22) een diploma algemeen secundair onderwijs. 26% (N=116) van de deelnemers behaalden een diploma hoger, niet-universitair onderwijs, terwijl 20.4% (N=91) een universitair diploma behaalden. 1.6% (N=7) behaalden een postuniversitair diploma en 7.8% (N=35) behaalden een andere vorm van diploma. Voorbeelden hiervan zijn een opleiding bij syntra of VDAB, een specialisatiejaar of een diploma secundair kunst. Geslacht, leeftijd en opleiding werden in dit onderzoek opgenomen als controlevariabelen. Verder werd bij de deelnemers gepeild naar de duur van de werkloosheid, het aantal jobs dat in het verleden werd beoefend, het aantal vruchteloze sollicitatiepogingen en het beroepsniveau van de laatst beoefende job.

3

4

5 De flexibiliteit van de werkzoekenden bij het zoeken van een job In dit deel werd gepeild naar de relatie tussen de verschillende types job flexibiliteit met het zoekgedrag van werkzoekenden naar een job. Er werd getracht om de verschillende types job flexibiliteit te verklaren aan de hand van de motivatie van een werkzoekende om een job te vinden. Hierbij werd in de enquête een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke doelen. Vervolgens werden de deelnemers bevraagd over hun graad van job flexibiliteit. Er werd een onderscheid gemaakt tussen 6 types van job flexibiliteit: training en loonflexibiliteit, de flexibiliteit om een onuitdagende job aan te nemen, underemployment flexibiliteit, temporele flexibiliteit en locatie flexibiliteit. Ten slotte werden er in de enquête gepeild naar het zoekgedrag van een werkzoekende. Hierbij werden vragen gesteld over de intensiteit van de zoektocht, de zoekkanalen die een werkzoekende gebruikt om een nieuwe job te vinden en het welzijn en zelfvertrouwen van de werkzoekende tijdens de werkloosheidsperiode. Motivatie

6 In de vragenlijst werden vragen gesteld die peilden naar de motivatie van een werkzoekende om een job te vinden. Er werd een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke doelen. De intrinsieke doelen van een werkzoekende werd gemeten aan de hand van 6 vragen, de extrinsieke doelen aan de hand van 8 vragen. Nadien werd per deelnemer een gemiddelde score gegeven met betrekking tot zijn intrinsieke en extrinsieke doelen. Kenmerk Intrinsieke doelen Extrinsieke doelen Beschrijving Personen met intrinsieke doelen zijn gericht op ondermeer persoonlijke groei, emotionele intimiteit, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze focussen zich op de ontwikkeling van hun eigen potentieel. Extrinsiek georiënteerde personen focussen zich op wat er zich buiten hen afspeelt. Hierbij proberen ze indruk op derden te maken door het vergaren van tekenen van belang. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten. De eerste tabel geeft de gemiddelde scores van intrinsieke en extrinsieke doelen weer. Vervolgens worden de gemiddelde scores weergegeven van de vragen die gebruikt werden om naar de concepten van intrinsieke en extrinsieke doelen te peilen. Gemiddeld hadden de deelnemers een score van 4.24 op intrinsieke doelen en een score van 2.58 op extrinsieke doelen. Motivatie Gemiddelde score Intrinsieke doelen 4.24 Extrinsieke doelen 2.58 Mensen kunnen verschillende dingen belangrijk vinden in hun werk. In welke mate is het voor u belangrijk om een job te hebben Item Gemiddelde score Waarin u een functie heeft met veel macht Waarin men u bewondert omwille van uw prestigieuze functie Waarin u controle kan uitoefenen over anderen Waarin u financieel erg succesvol bent Waarin u zichzelf kan ontwikkelen Dat inhoudelijk interessant is Waarin u goede sociale relaties kan onderhouden Waarin u een bijdrage levert aan de samenleving. 4.06

7 Job flexibiliteit Flexibiliteit wordt meestal gedefinieerd als de bekwaamheid om op een doeltreffende manier te reageren op veranderingen. Bij werkzoekenden wordt flexibiliteit beschouwd als de bereidheid om een job die van een standaardjob afwijkt aan te nemen. Dit onderzoek maakt een onderscheid tussen 6 soorten job flexibiliteit. Elk soort job flexibiliteit werd bevraagd aan de hand van een aantal stellingen. Nadien werd per deelnemer de gemiddelde score berekend voor elk type job flexibiliteit.

8 Kenmerk Training flexibiliteit Loonflexibiliteit Undemanding flexibiliteit Underemployment flexibiliteit Temporele flexibiliteit Locatie flexibiliteit Omschrijving Training flexibiliteit verwijst naar de bereidheid van werkzoekenden om extra opleidingen te volgen wanneer dit een vereiste zou zijn om een toekomstige job uit te kunnen oefenen. Loonflexibiliteit duidt op de bereidheid om af te wijken van een voorkeursloon. Werkzoekenden met een hoge loonflexibiliteit zijn bijvoorbeeld bereid om een job aan te nemen waarbij ze minder verdienen dan ze oorspronkelijk in gedachten hadden. Dit is de flexibiliteit om een onuitdagende job aan te nemen en beschrijft de wil van een persoon om een job aan te nemen die voor hem oninteressant en onuitdagend zou zijn. Hier wordt gerefereerd naar de flexibiliteit van een persoon om een job aan te nemen waarvoor hij overgekwalificeerd is. Temporele flexibiliteit omvat alle vormen van alternatieve arbeidstijden. Praktisch betekent dit dat bedrijven verder kijken dan de normale nine-to-five werkuren. Voorbeelden van alternatieve arbeidstijden zijn deeltijds werken, glijdende uren en weekendwerk Locatie flexibiliteit geeft de bereidheid aan van werkzoekenden om een job te aanvaarden die buiten de normale werk- en woonomgeving ligt. Dit kan inhouden dat de werkzoekende zou moeten verhuizen om een nieuwe job uit te oefenen. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Deelnemers met een resultaat hoger dan 3 worden als flexibel beschouwd. De gemiddelde scores bedragen: voor training flexibiliteit 3.98, voor loonflexibiliteit 3.17, voor undemanding flexibiliteit 2.52, voor underemployment flexibiliteit 3.21, voor temporele flexibiliteit 3.61 en ten slotte voor locatie flexibiliteit Type flexibiliteit Gemiddelde score Training flexibiliteit 3.98 Loonflexbiliteit 3.17 Undemanding flexibiliteit 2.52 Underemployment flexibiliteit 3.21 Temporele flexibiliteit 3.61 Locatie flexibiliteit 2.82 In welke mate bent u bereid om... Item Gemiddelde score

9 Tijdelijk werk te aanvaarden, zonder vooruitzichten op vast werk. Tijdelijk werk te aanvaarden, met vooruitzichten op vast werk. Deeltijds werk te aanvaarden (minder dan 38 uur per week). Werk te aanvaarden waarbij u dikwijls overuren moet doen. Werk te aanvaarden in het weekend. Werk te aanvaarden via een uitzendkantoor. Werk te aanvaarden waarvoor u dagelijks een uur heen en een uur terug moet reizen. Werk te aanvaarden in een stad ver van uw woonplaats gelegen. Werk te aanvaarden waarvoor u moet verhuizen. Werk te aanvaarden waarbij u frequent moet reizen naar andere landen. Werk te aanvaarden waarbij u vaak thuis moet werken. Zeer eentonig werk te aanvaarden. Werk aan de lopende band te aanvaarden. Werk te aanvaarden met weinig verantwoordelijkheid. Werk aan te nemen waarvan de inhoud niet interessant is. Werk te aanvaarden onder uw opleidingsniveau. Werk te aanvaarden van een lager niveau dan uw vorige werk. Werk te aanvaarden waarin uw baas u voortdurend controleert. Vuil en ongezond werk te aanvaarden. Werk te aanvaarden waarvoor u een scholing van 6 maanden moet volgen. U bij te scholen om aan een job te raken. Werk te aanvaarden waarvoor u van beroep moet veranderen. Werk aan te nemen tegen een lager loon dan het vorige. Werk aan te nemen tegen een lager loon dan opleidingsniveau

10

11 Zoekgedrag en beleving werkloosheid Het job zoekgedrag kan beschreven worden als een doelgericht en daadkrachtig actiepatroon dat begint bij de identificatie en overtuiging van de doelstelling om werk te vinden. De werkzoekende zal verschillende acties ondernemen die tijd en inspanning vragen. Verder zullen de werkzoekenden de periode van werkloosheid mentaal op een verschillende manier beleven. Het job zoekgedrag wordt in dit onderzoek in kaart gebracht door het bestuderen van de zoekkanalen die een werkzoekende aanwendt en de intensiteit waarmee hij tracht een nieuwe

12 job te vinden. De beleving van de werkloosheid werd in dit onderzoek gemeten aan de hand van de employability (zelfvertrouwen) en het welzijn van de werkzoekende tijdens de zoektocht. De kenmerken werden gemeten aan de hand van meerdere vragen, waarna nadien per deelnemer de gemiddelde score per kenmerk berekend werd. Kenmerk Zoekkanaal Zoekintensiteit Employability Welzijn Omschrijving Het zoekkanaal verwijst naar de manier waarop een werkzoekende een job tracht te vinden. De werkzoekende kan bijvoorbeeld naar interim kantoren gaan, gespecialiseerde jobsites op het internet bezoeken, naar vacatures in de krant zoeken, eigen connecties aanspreken etc. De intensiteit van de zoektocht heeft betrekking op de inspanning die een werkzoekende levert om een nieuwe job te vinden. Iemand die meerdere malen per week of per dag solliciteert, heeft een hoge zoek intensiteit. Iemand die weinig tijd besteedt aan de zoektocht heeft een lage zoekintensiteit. Employability duidt op de perceptie die een werkzoekende heeft dat hij goed in de arbeidsmarkt ligt en een grote kans heeft om een job te vinden. Employability heeft dus betrekking op het zelfvertrouwen van een werkzoekende in het vinden van een nieuwe job. Welzijn heeft betrekking op de mentale toestand van de werkzoekende tijdens de periode van werkloosheid. Sommigen zullen de werkloosheidsperiode als negatief ervaren en het mentaal zwaar te verduren krijgen. Ze krijgen bijvoorbeeld stress en een lager zelfbeeld. Anderen zullen de werkloosheidsperiode als aangenaam ervaren. Ze staan er mentaal goed voor en ervaren de werkloosheidsperiode bijvoorbeeld als een welgekomen moment zonder werkstress en met veel rust. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de resultaten. De gemiddelde score voor zoekkanalen bedroeg 3.39, voor zoekintensiteit 3.87, voor employability 2.82 en voor welzijn Deze cijfers geven aan de deelnemers van de enquête in het algemeen gemotiveerd zijn om verscheidene zoekkanalen aan te spreken en met enige intensiteit de zoektocht naar werk voeren. Ze ervaren de werkloosheidsperiode echter eerder negatief dan positief op gebied van employability en welzijn. Zoekgedrag en beleving werkloosheid Gemiddelde score Zoekkanaal 3.39 Zoekintensiteit 3.87 Employability 2.82 Welzijn 2.97

13 Geef aan in welke mate u de voorbije drie maanden aan de volgende activiteiten heeft gespendeerd. Item Gemiddelde score Inlichtingen inwinnen/lezen over hoe u een job kan vinden Uw CV of sollicitatiebrief voorbereiden of herwerken Vacatures lezen in kranten of gespecialiseerde bladen Vacatures lezen op het internet Aan vrienden/familie vragen of ze ergens werk weten zijn Met vorige werkgevers/ mensen uit uw professioneel netwerk praten over 2.45 mogelijke vacatures. Uw CV versturen naar potentiële werkgevers of antwoorden op een vacature Tewerkstellingsbureaus (bv. de VDAB) of interim-kantoren contacteren Antwoorden op een vacature Een jobinterview doen bij een potentiële werkgever Al bij al, hoe intensief zoekt u naar een nieuwe job? Gelieve bij de volgende stellingen aan te geven in welke mate u er wel of niet mee akkoord gaat. Item Gemiddelde score Ik spendeer veel tijd aan het zoeken naar een nieuwe job Ik lever veel inspanning om een nieuwe job te zoeken Ik doe mijn uiterste best om een job te vinden Volgende stellingen gaan over de huidige arbeidsmarkt. Geef aan in welke mate u akkoord gaat met elk van deze stellingen. Item Gemiddelde score Er zijn nu eenmaal niet zo veel jobs voor mensen als ik op de huidige arbeidsmarkt Een nieuwe job vinden kan, gegeven mijn competenties en ervaring, helemaal niet 2.74 zo moeilijk zijn. Ik kan een aantal organisaties opnoemen die mij waarschijnlijk een job zouden 2.49 aanbieden.

14 Geef aan hoeveel vertrouwen u heeft dat u Item Gemiddelde score een job vindt, indien u zoekt een goed betaalde job krijgt een job vindt die u graag doet een job vindt die u graag doet een job krijgt die beter is dan uw vorige job een job vindt die overeenkomt met uw kennis, vaardigheden en expertise Hieronder staan een aantal uitspraken over hoe het is om werkloos te zijn. Kan u voor elke uitspraak zeggen of ze voor u past of niet? Item Gemiddelde score Ik kan nu eindelijk doen wat ik zelf belangrijk vind Ik verveel mij dikwijls Ik heb nergens zin in overdag Ik voel me eenzamer dan vroeger Ik heb nu meer tijd voor mijn gezin Ik ben meer alleen sinds ik werkloos ben Ik voel me onzeker over mijn toekomst Sinds ik werkloos ben, zijn er meer ruzies en spanningen thuis Mijn leven lijkt leeg sinds ik geen werk meer heb Ik ben meer ontspannen nu ik werkloos ben Ik voel me overbodig nu ik werkloos ben Ik tel niet meer mee in de samenleving Ik ben blij met mijn vrije tijd Ik voel me minder waard dan vroeger Ik heb mijn zelfvertrouwen verloren Ik heb moeite om rond te komen met mijn geld Ik moet besparen op mijn persoonlijke uitgaven Ik weet mijn tijd goed te besteden. 3.41

15 Hieronder staan een aantal uitspraken die mensen zeggen over gaan werken. Gaat u akkoord met deze uitspraken of niet? Item Gemiddelde score Gaan werken geeft mij het gevoel dat ik iets zinvols doe met mijn leven Werken is het belangrijkste in het leven van een mens Men hoeft niet per se buitenshuis te werken om nuttig bezig te zijn Het is beter om gelijk welk werk aan te nemen dan om werkloos te zijn Ik vind het belangrijk om werk te hebben Men moet werken om echt deel uit te maken van de samenleving Ik verkies te werken, ook al zou ik maar evenveel verdienen als aan de dop Men kan enkel van zijn vrije tijd genieten als men ervoor gewerkt heeft. 3.06

16 Conclusie Dit onderzoek concludeert ten eerste dat aan de hand van de motivatie van een werkzoekende een uitspraak kan gedaan worden over zijn bereidheid om positief te reageren op de marktvraag voor flexibiliteit. In het bijzonder hebben intrinsiek gemotiveerde werkzoekenden een hogere graad van temporele, locatie en trainingflexibiliteit, maar een lagere graad van underemployment flexibiliteit. Extrinsiek gemotiveerde werkzoekenden staat positief tegenover temporele, locatie en undemanding flexibiliteit. Ten tweede toont deze studie aan dat er voor bepaalde types van job flexibiliteit een significante relatie is met het zoekgedrag en de beleving van de werkloosheidsperiode van een werkzoekende. Meer bepaald heeft temporele flexibiliteit een negatieve relatie met het welzijn van een werkzoekende en een positieve relatie met het aantal zoekkanalen en de zoekintensiteit waarmee de werkzoekende een nieuwe job tracht te vinden. Locatieflexibiliteit heeft een positieve relatie met zoekkanalen en zoekintensiteit maar een negatieve relatie met

17 welzijn. Verder werd vastgesteld dat undemanding flexibiliteit een negatieve relatie heeft met welzijn en employability. Ten slotte werd er bij underemployment flexibiliteit, loonflexibiliteit en training flexibiliteit geen significante relatie gevonden met welzijn, employability, zoekkanalen en zoekintensiteit. Het solliciteren bij bedrijven die dezelfde waarden nastreven als de werkzoekende In dit deel wordt de relatie tussen persoonlijke werkwaarden en het solliciteren onderzocht. Meer bepaald wordt onderzocht welke types van waarden een impact hebben op de motivatie van een werkzoekende om een job te vinden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke en extrinsieke waarden. Verder wordt er onderzocht of deze relatie versterkt wordt wanneer werkzoekenden gaan solliciteren bij bedrijven met overeenstemmende waarden. Dit wordt de persoon-organisatie fit genoemd. Persoonlijke intrinsieke en extrinsieke waarden Werkzoekenden worden door hun intrinsieke of extrinsieke waarden gemotiveerd om te solliciteren naar een nieuwe job. De enquête peilde aan de hand van meerdere vragen naar de waarden van mensen om te solliciteren. Nadien werd er een gemiddelde score berekend voor de intrinsieke en extrinsieke waarden van een werkzoekende. Kenmerk Persoonlijke intrinsieke waarden Persoonlijke extrinsieke waarden Beschrijving Intrinsieke waarden worden aangestuurd vanuit de persoonlijke voldoening van een individu. Voorbeelden van intrinsieke waarden zijn verwantschap, persoonlijke groei, behulpzaamheid en gezondheid. Extrinsieke waarden worden aangestuurd van buiten het individu. Voorbeelden zijn financieel succes, imago, sociale erkenning. Hieronder wordt een overzicht van de resultaten gegeven. De gemiddelde score voor persoonlijke intrinsieke waarde bedraagt De gemiddelde score voor persoonlijke extrinsieke waarden bedraagt Hieruit kan geconcludeerd worden dat de deelnemers van de enquête in het algemeen meer intrinsieke waarden hebben om te solliciteren. Persoonlijke waarden Intrinsieke waarden Extrinsieke waarden Gemiddelde score

18 Mensen kunnen verschillende dingen belangrijk vinden in hun werk. In welke mate is het voor u belangrijk om een job te hebben Item Gemiddelde score Waarin u een functie heeft met veel macht Waarin men u bewondert omwille van uw prestigieuze functie Waarin u controle kan uitoefenen over anderen Waarin u financieel erg succesvol bent Waarin u zichzelf kan ontwikkelen Dat inhoudelijk interessant is Waarin u goede sociale relaties kan onderhouden Waarin u een bijdrage levert aan de samenleving. 4.06

19 Solliciteren Er wordt enerzijds nagegaan welke moeite werkzoekenden doen om te solliciteren en anderzijds in welke mate ze moeite doen om te solliciteren. De gemiddelde score voor het eerste onderdeel bedraagt Dit wil zeggen dat de deelnemers via verschillende zoekkanalen proberen te solliciteren. Hoe hoger de score, hoe meer zoekkanalen een werkzoekende aanspreekt om een job te vinden. De gemiddelde score bij de mate waarin er moeite wordt gedaan om te solliciteren bedraagt Solliciteren Moeite solliciteren Mate moeite solliciteren Gemiddelde score In welke mate deed u voor de sollicitatie voor de job in de organisatie waar u het laatst solliciteerde het volgende? Item Ik probeerde extra inlichtingen in te winnen over de job. (bv: op het internet) 4.01 Ik paste mijn CV of sollicitatiebrief aan aan de job waar ik voor solliciteerde Ik won informatie in over de organisatie waar ik wilde solliciteren Ik vroeg aan vrienden en familie advies voor de sollicitatie Ik spendeerde veel tijd aan de voorbereidingen om deze job binnen deze 3.35 organisatie te krijgen. Gemiddelde score In welke mate zijn de volgende stellingen op u van toepassing? Item Gemiddelde

20 score Hoe hard bent u van plan om te proberen de job binnen deze organisatie te krijgen? 3.82 Hoe belangrijk vindt u het om deze job te hebben binnen deze organisatie? 3.68 In welke mate verwacht u binnen deze organisatie deze job te krijgen? 3.05 Organisatorische intrinsieke en extrinsieke waarden

21 Naast individuen hebben ook bedrijven bepaalde intrinsieke en extrinsieke waarden. Zo kunnen bedrijven het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan de samenleving of ervoor te zorgen dat werknemers zichzelf kunnen ontwikkelen. Dit zijn voorbeelden van organisatorische intrinsieke waarden. Omgekeerd kunnen bedrijven ook bepaalde extrinsieke waardes nastreven. Ze kunnen het bijvoorbeeld belangrijk vinden dat men veel macht heeft of dat men bewonderd wordt omwille van het prestigieuze karakter. Hieronder wordt een overzicht van de resultaten gegeven. De gemiddelde score voor de organisatorisch intrinsieke waarden bedraagt 3.86, terwijl de gemiddelde score voor de organisatorisch extrinsieke waarden 2.36 bedraagt. De deelnemers van de enquête prefereren duidelijk om te gaan solliciteren bij een bedrijf dat intrinsieke waarden heeft. Organisatorische waarden Intrinsieke waarden Extrinsieke waarden Gemiddelde score Welke waarden zijn er volgens u belangrijk in de organisatie waar u het laatst gesolliciteerd hebt? In de organisatie waar ik het laatst gesolliciteerd heb vindt men het belangrijk dat Item Gemiddelde score Men een functie heeft met veel macht Men bewonderd wordt omwille van zijn/haar prestigieuze functie Men controle kan uitoefenen over anderen Men financieel erg succesvol is Men zichzelf kan ontwikkelen Men een inhoudelijk interessante functie heeft Men goede sociale relaties kan onderhouden Men een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 3.75

22 Conclusie Resultaten van het onderzoek geven weer dat er een positieve, significante relatie is tussen de persoonlijke en organisatorische intrinsieke waarden en solliciteren. Werkzoekenden met intrinsieke waarden prefereren om te solliciteren bij bedrijven die ook intrinsieke waarden nastreven. Resultaten duiden ook op een positieve, significante relatie tussen persoonlijke extrinsieke waarden en hard solliciteren. Dit betekent dat werkzoekenden die extrinsieke waarden nastreven meer inspanningen zullen leveren bij het solliciteren. Er werd geen verband gevonden tussen een overeenkomst van persoonlijke en organisatorische waarden en solliciteren. De waarden van een persoon hebben dus een belangrijke invloed op zijn sollicitatiegedrag.

23 Het carrièregedrag van werkzoekenden In dit onderdeel werd onderzocht of intrinsieke en extrinsieke doelen het carrièregedrag van werkzoekenden beïnvloeden. Er werden vier carrièregedragingen onderzocht: carrièreplanning, ontwikkeling en training, het vragen van feedback en begeleiding en netwerken. Vervolgens wordt getest of de werkloosheidsduur en het aantal job dat een werkzoekenden reeds heeft uitgeoefend hier een bijkomende invloed op heeft. Intrinsieke en extrinsieke doelen Werkzoekenden hebben bij het solliciteren bepaalde doelstellingen voor ogen. In dit onderzoek wordt er een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke doelen en extrinsieke doelen. Beide doelen leiden tot andere uitkomsten. Kenmerk Intrinsieke doelen Extrinsieke doelen Beschrijving Personen met intrinsieke doelen zijn gericht op ondermeer persoonlijke groei, emotionele intimiteit, een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze focussen zich op de ontwikkeling van hun eigen potentieel. Extrinsiek georiënteerde personen focussen zich op wat er zich buiten hen afspeelt. Hierbij proberen ze indruk op derden te maken door het vergaren van tekenen van belang. Hieronder wordt een overzicht van de resultaten gegeven. De gemiddelde score voor persoonlijke intrinsieke doelen bedraagt De gemiddelde score voor persoonlijke extrinsieke doelen bedraagt Hieruit kan geconcludeerd worden dat de deelnemers van de enquête in het algemeen meer intrinsieke doelen hebben om een job uit te oefenen. Persoonlijke doelen Intrinsieke doelen Extrinsieke doelen Gemiddelde score Mensen kunnen verschillende dingen belangrijk vinden in hun werk. In welke mate is het voor u belangrijk om een job te hebben Item Gemiddelde score Waarin u een functie heeft met veel macht Waarin men u bewondert omwille van uw prestigieuze functie Waarin u controle kan uitoefenen over anderen Waarin u financieel erg succesvol bent Waarin u zichzelf kan ontwikkelen. 4.31

24 Dat inhoudelijk interessant is. Waarin u goede sociale relaties kan onderhouden. Waarin u een bijdrage levert aan de samenleving Carrièregedrag Carrièregedrag houdt in dat een persoon moet zorgen voor alternatieven aangaande de carrière en hierover informatie moet zoeken. Vervolgens dient men de informatie te evalueren en doelen te stellen. Daarna moet de persoon beslissen op welke manier hij zich zal gedragen en deze beslissingen zal uitvoeren. In dit onderzocht werden vier carrièregedragingen onderzocht: carrièreplanning, carrièreontwikkeling, het vragen van feedback en netwerken. Deze hangen allen samen om te zorgen voor een succesvolle carrière.

25 Kenmerk Carrièreplanning Carrièreontwikkeling Feedback en begeleiding Netwerkgedrag Beschrijving Dit heeft betrekking op de initiatieven die mee zorgen voor het ontwikkelen van de toekomstige carrière. Tot carrièreplanning behoren onder andere het verkennen van mogelijkheden, het bepalen van doelen en het formuleren van plannen. Onder carrièreplanning worden ook de acties en de gedragingen verstaan die een deel uitmaken van het carrièreontwikkelingsproces. Carrièreontwikkeling houdt het ontwikkelen van vaardigheden en training in. Werknemers kunnen een hele loopbaan blijven leren en op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingen in een bepaald domein en deze aanleren en toepassen. Verder kunnen ze nieuwe talen leren, tekorten ontdekken in kennis en vaardigheden en extra cursussen volgen om deze lacunes te dichten. Het vragen naar feedback en begeleiding hangt samen met de ontwikkeling van passieve naar actieve werknemer. Het heeft betrekking op het vragen van informatie, advies en hulp van anderen. Netwerkgedrag wordt omschreven als een persoon zijn pogingen op relaties op te bouwen en te onderhouden met anderen die het vermogen hebben op te helpen met zijn/haar werk of carrière. Hieronder wordt een overzicht van de resultaten gegeven. De gemiddelde score voor planning bedraagt Dit betekent dat er in de enquête ongeveer evenveel mensen wel als niet waren die aan carrièreplanning doen. De gemiddelde score voor ontwikkeling en training bedraagt Het merendeel van de deelnemers volgt bijkomende trainingen en blijft zich ontwikkelen tijdens zijn carrière. Voor feedback en begeleiding bedraagt de gemiddelde score 3.58, terwijl de score voor netwerken 3.43 bedraagt. In het algemeen scoren de deelnemers dus goed op deze onderdelen. Carrièregedrag Carrièreplanning Carrièreontwikkeling Feedback en begeleiding Netwerkgedrag Gemiddelde score Hieronder vindt u enkele stellingen over uw carrièregedrag. Kan u voor elke stelling zeggen of ze voor u past of niet? Item Gemiddelde score Ik plan wat ik wil doen in de komende paar jaren van mijn carrière Ik denk enkele jaren vooruit en plan wat ik moet doen voor mijn carrière. 2.97

26 Ik ben bezig met carrièreplanning. Ik denk na over wat ik graag wil bereiken in mijn werk in de komende paar jaar. Ik ontwikkel vaardigheden die ik misschien niet zo veel nodig heb in mijn huidige job, maar wel in de toekomst. Ik doe ervaring op in verschillende taken om mijn kennis en vaardigheden te versterken. Ik ontwikkel kennis en vaardigheden die van belang zijn voor mijn toekomstige job. Ik zoek advies over bijkomende training of ervaring die ik nodig heb om mijn kansen op de arbeidsmarkt te versterken. Ik neem initiatief om met anderen te praten over opleidingen of ervaringen die me toelaten vaardigheden te ontwikkelen die mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Ik maak mensen in mijn omgeving bewust van mijn aspiraties en doelen. Ik bouw een netwerk uit van contacten of vriendschappen met mensen die me informatie kunnen geven over wat er mogelijk van mij op de arbeidsmarkt verwacht wordt. Ik bouw een netwerk uit van contacten of vriendschappen met mensen die me hulp of advies kunnen geven om mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik bouw een netwerk uit met mensen bij wie ik terecht kan voor steun

27

28 Werkloosheidsduur en aantal vorige jobs Er werd getest of de werkloosheidsduur en het aantal vorige jobs een bijkomende invloed heeft op de relatie tussen de doelen van werkzoekenden en hun carrièregedrag. De duur van de werkloosheid werd getest aan de hand van 1 vraag: Hoe lang bent u werkzoekende? Het aantal vorige jobs werd getest aan de hand van de vraag: Hoeveel jobs heeft u in het verleden gehad? Kenmerk Duur werkloosheid Aantal vorige jobs Beschrijving Dit is de lengte van de huidige werkloosheidsduur. Hiermee wordt het aantal jobs dat een werkzoekende reeds heeft uitgeoefend bedoeld. Hieronder wordt een overzicht van de resultaten gegeven. De gemiddelde score voor de werkloosheidsduur bedroeg Dit betekent dat de participanten gemiddeld 4 maanden werkloos zijn. Het gemiddelde van het aantal vorige jobs bedroeg 2.68, hetgeen wil zeggen dat de deelnemers gemiddeld een 3-tal jobs hebben uitgeoefend.

29 Conclusie De resultaten toonden aan dat de doelen van werkzoekenden geen verschil maken in hun carrièregedrag. Werkzoekenden die intrinsieke doelen nastreven vertonen niet meer carrièregedrag dan werkzoekenden die extrinsieke doelen nastreven. Er werd wel een verschil gevonden in het carrièregedrag gesteld door intrinsiek georiënteerde en extrinsiek georiënteerde werkzoekenden. Het onderzoek toont ook aan dat de werkloosheidsduur enkel een invloed heeft op de relatie tussen de intrinsieke doelen en het carrièregedrag vragen van feedback en begeleiding. Het aantal vorige jobs heeft dan weer een invloed op de relatie tussen de extrinsieke doelen en de carrièregedragingen vragen van feedback en begeleiding en netwerken Persoonlijke resultaten Legende: Code ID IND EXD TRFLEX LOFLEX UNFLEX UNDFLEX TEFLEX LOFLEX ZK ZI EM WE MS MAMS OIW OEW CP COET CFEB CN AJV DW Betekenis Identiteit Intrinsieke doelen Extrinsieke doelen Training flexibiliteit Loon flexibiliteit Undemanding flexibiliteit Underemployment flexibiliteit Temporele flexibiliteit Locatie flexibiliteit Zoekkanalen Zoekintensiteit Employability Welzijn Moeite solliciteren Mate van moeite solliciteren Organisatorisch intrinsieke waarden Organisatorisch extrinsieke waarden Carrière planning Carrière ontwikkeling en training Carrière feedback en begeleiding Carrière netwerken Aantal jobs verleden Duur werkloosheid

30 ID IND EXD TRFLEX LOFLEX UNFLEX UNDFLEX TEFLEX LOFLEX2 ZK ZI EM WE MS MAMS OIW OEW CP COET CFEB CN AJV DW 3 4,25 1,25 4,33 2,5 2,5 3 3,67 2,4 3,5 4 2,56 2,65 4,6 3 3,5 2,25 2,25 2,33 3 3, ,33 3,5 2,33 4 2,83 1,6 3,5 4,33 2,44 3,31 2,4 5 4,25 3 1, , ,75 1 4,33 5 1,17 3,5 3,67 2,8 2,9 2,67 2,89 3,23 5 2,67 3, ,67 4 3, ,17 2,5 3, ,44 2, ,5 3, ,75 2 3,67 4 2,17 4 4,33 2 4,5 5 2,33 2,15 5 4,67 4, ,33 3,5 3, ,5 4,67 4 2,67 3 3,67 2,4 3,9 5 2,33 3,27 3,4 3 4, , , , ,5 4, , , ,5 2,5 3,67 2,5 1,5 3 2,5 1,4 2,5 3 2,22 2,69 3,4 4,33 4,75 1 1, , ,5 2,5 4 3,5 1,83 2 3,83 3,8 3,9 4 3,44 3,15 3,4 2,67 3,75 2,25 4 2, ,5 2, ,67 4 2,83 1,4 3,9 5 3,11 2,62 3 3,67 4 1,75 2,25 3,67 4 2, , ,8 3,4 3 2, , ,67 4 3, , ,83 3 3,67 1,8 3,1 4 2,11 3,65 2,8 2,33 4 2,25 3,25 3,67 3, , ,6 1, ,15 5 4,67 4,75 1 2, , ,25 2, ,33 3 3,5 3,2 3,2 4 3,22 3,65 3, ,25 3,33 4 3, ,25 3, ,33 3 3, ,11 2,23 2, ,75 4 3,67 4 2, ,75 4, ,83 2,6 4,3 5 3,44 3,31 3,2 4 4,25 3,25 2,5 4,33 5 4, ,5 4 3,5 3,17 4 4,5 4 3, ,77 3,4 3,33 3,5 2,5 2, , , ,17 3 3,67 2,6 4,1 4 3,67 3,19 4,4 3,67 4,5 2,75 4, ,75 3 4,33 3 3,5 4 3,5 2,4 3,4 4,67 2,22 2,88 3,4 2,33 3,25 2,5 3,25 3,67 3 2, ,25 2,75 4 2, ,6 3,5 4 3,56 2,92 4 3, ,33 3 3, ,5 4 2,5 2,17 1,5 2,67 1,2 2,1 4 3,44 3,23 4,2 3, ,25 3,33 2, ,25 3,5 3,33 4 2,83 4 4,67 3,8 3,2 3,67 2,33 2,85 2,6 3 3,75 1,5 4 3, ,25 3,67 4 2,33 3 3,83 3,2 3,2 4 3,11 3,23 3,4 3,33 4,25 2 2,5 3,67 2, ,75 2, , ,8 3,9 5 1,56 3,04 3, ,25 3,25 4,33 4 3,5 4 3,67 2,8 3,6 4,67 2,78 2,58 3,4 4,67 4,75 3,5 4, ,75 3,25 3,67 2,5 1,67 3 3,33 2,6 1,9 1,67 2,89 3,38 2,4 3, ,33 1,5 1, ,25 4 3,5 2,33 4 4,5 3,8 4,2 5 3,56 3,65 4, , ,5 3, , ,33 3 4,17 3,2 3,1 3,67 2,56 2,73 4,8 4, ,5 2, , ,67 5 2,33 3,4 2,7 2,67 3 3,35 4,6 3,33 4 1,75 3,25 3,33 4 3,5 5 4

31 105 4,25 1 3,67 5 2, ,6 3,6 4 2,67 3,19 4,4 3,67 4,5 1 1, , ,67 3 3,17 2,5 3,67 2,2 3,1 3,33 4 2,77 3,2 3 3, ,67 4 3, ,5 2,5 3 2,5 1,83 2,5 2,67 2 2,8 3,67 2,67 2,46 4 3,67 4,75 2,5 3,5 4 3,5 2, ,75 2,5 5 1,5 2,83 4 3,83 1, ,67 3,73 4, ,75 4,33 5 3, , ,33 3 3,83 1,8 3,1 3 3,11 3,27 3 3,33 3,75 1 2, ,5 1, ,17 2,2 3,2 3,67 3,22 3,38 4,2 4 4, , , ,4 3,4 5 2,89 3 3,2 2, , , ,25 3, ,33 2,2 3,5 5 2,11 2, ,75 3, , ,25 3,25 3,33 2 2,5 4 3,33 1,6 2,7 4 3,44 3,27 3 4,33 4 3,5 2, ,25 2, ,67 4 3,67 2,8 3,6 4 2,78 3,04 2,8 3 3,25 1,25 2, , ,25 3,25 4,33 3,5 3,33 4 3,67 2,8 2,7 3,67 3 2,88 3,6 4 3,75 2,75 3,75 3,67 4 3, ,75 2, ,5 3 3,67 2,4 4, , ,75 2,5 3, , ,83 3 3, ,96 4,2 3,67 3, ,67 4 3, , ,67 3 3,17 2,8 3,8 3,67 2,78 2,77 3,8 3,67 3 2, , ,75 2,25 4,33 4 2,67 4 4,83 4,2 3,7 5 2,78 2, ,25 1 2,5 4 2, ,75 2,75 3,67 4 3,5 4 4,33 3,8 3,6 4 3,56 3,38 3,4 4 3,75 3, , ,25 2, ,5 4 3,67 2 3,4 3,67 2,33 3,35 2,2 2,67 3 2,5 3, ,67 3 2,67 3 3,83 3,2 4,2 4,67 3,33 2,81 4,4 3,67 4,5 3 3,75 4, ,25 3,5 3,33 2 2, ,4 3,8 4,33 3,22 3,5 2,6 3,33 4,5 3,5 3,5 3,67 4,5 3, ,75 2, ,33 2 3,33 2,6 2,7 3 3,33 3 2, ,25 3, , ,5 3 3,33 3 2,33 3 3,33 1,8 3, ,19 4 3,67 3,5 3 2, , ,5 2 2,67 3,6 3,4 2,67 3,78 3,27 4, ,75 3,5 4,67 2,5 2,33 2 2, ,33 3,11 2,96 4,6 2,33 4,75 3, , ,5 3 3,83 2,8 2,9 2 2,89 3,5 3,8 3, , , ,25 3, ,17 3 2,83 2,8 3,4 4,33 2,67 2,92 4,4 4,33 4,5 2,25 2,75 3,33 4 3, ,75 1 4,33 4,5 3,67 5 4,5 3 3,5 3,67 3 3,15 4 3, ,5 3,75 4, ,83 2,4 3,9 5 1,89 3,42 4, , , ,25 4,33 3 2,5 2,5 4,5 2 4,6 5 2,44 3 3,6 3 4,75 2,75 2, ,75 2,25 4 2,5 1,33 3,5 3,17 2,2 4,2 4,67 3,67 2,85 3,6 4,67 3,5 2 2,5 3,33 3 3, , ,5 3,5 3,5 3,2 3, ,8 3,67 2, ,33 3 3,5 1 7

32 , ,5 4 3,17 2,4 3,3 4 3,56 4 3,4 3, ,5 3, ,25 1,25 4,67 3 1,33 3 3,33 1,4 3,4 3 2,78 3, ,5 1 1,75 4 3,5 3, ,75 3,75 3, ,5 3,5 2,8 3,7 3,67 3,22 3 4,2 3,67 3,75 3, , ,67 4 3,17 4 3,83 2,6 2,3 4 2,89 3, , , , ,5 2,33 2 3,17 3 3,8 4,33 2,56 3,12 3,4 4 4,25 2 3, ,75 1, ,33 4 3,83 3 3,7 4,67 3,22 3,65 3,2 1,67 3,75 2, ,25 4,33 3,5 2,5 3,5 4,5 3,6 3,5 4,67 3,11 2,85 4,6 4,33 4,25 1 4,25 2, ,5 2, ,4 4 3,67 3,38 3,8 4,67 4 2,5 4 4, , ,67 5 3,83 2, ,67 2,5 1,8 1,33 3, ,5 1 3,33 4,5 2,83 4,5 3,67 2,8 3,6 3,33 1,89 3,08 2,4 2,67 3,75 2 1, ,5 4,67 4 3, ,2 4,3 5 1,78 2,77 4,4 3,33 3,25 1 2,5 3,67 5 4, ,75 2,75 2,67 4 2,5 2 3,33 2,6 3,2 3 3,33 2,62 3, ,67 2 3, ,75 2,5 3,33 3,5 2, ,8 3,9 4 3,11 2,62 2,8 3,67 4 2, , ,5 3 2,5 2,5 3 2,83 2 3,1 3,67 3,56 3,15 3,6 3, , , ,67 5 4,33 1 2,5 4 2,67 2,38 3,6 4,33 3,25 1 2,5 2,33 4 1, ,5 2,75 4 3,5 3,67 4 3,83 3,4 3,7 4,67 2,89 3,04 3,2 2, , ,5 2, ,83 4 2,83 2 3,1 3 1,78 2,69 2, ,25 3,33 3,5 2,67 3 3,17 2,4 3,1 3,67 3,67 3, ,75 4,67 3,5 3, ,8 3,7 3,33 2,78 4,12 3,4 4,67 5 2,25 4 2, ,5 1, ,33 3 2,83 1,8 3,5 5 2,33 3,04 2,6 3 3,75 1,25 3,25 3, ,5 2,25 2,67 3 3,83 5 4,67 1, ,56 3,15 2,6 3,33 2, ,5 2, ,67 4 4,5 5 3,56 3,15 4,8 4 4,5 2 1, ,5 3,67 2 2,33 2,5 2, ,33 3,67 2,85 3,8 3,67 3,75 3,5 3,5 3, ,5 3,67 4 4,67 5 4,33 4,4 4,3 5 1,67 2,54 3,6 3,67 2,25 2 4,25 4,67 5 4, , , ,33 2 4,2 5 2,56 3,46 5 3,33 4 2,75 3, , ,25 1, ,17 2 3,33 1,8 1,9 2,67 2,56 3, ,25 5 4,5 2, , ,17 3, ,1 4 3,56 3,19 3,8 4, ,67 2 3, ,25 2,5 4 3,5 3,17 4 3,67 3 3,2 4 2,67 3,23 3,4 3,67 3,5 2 2, , ,5 3, , ,4 3,8 5 3,67 2,88 3,2 4,33 3,5 3, ,5 3, ,75 2, ,17 3 4,17 3,8 3,3 4 3,44 2,92 4,6 4,67 3,5 2,75 2, ,25 4 6

33 304 4, ,17 2,6 4 4,67 2,78 2,77 3,6 3,33 4,5 2 3,5 4,33 4,5 3, ,25 3,33 2 2,5 4,5 3,67 2,6 3,5 4 2,78 3,04 3, ,5 3, ,75 2,25 4 3,5 3,33 3,5 3,33 2,6 3,5 4 2,56 3,23 3, , , ,25 4 2, ,5 3,4 3,1 2, , , , ,67 2,92 3,4 2, ,33 4 4, ,5 1,5 3,67 3,5 2,17 3,5 4 3,8 3,2 3,67 3,33 2,96 3,4 4, ,75 3, ,5 3, , ,4 3,4 4,67 2,56 2,62 2,8 2,33 3, ,5 1, , ,5 3,67 3 2,7 3,33 3 2,81 3,6 3, ,33 3 3, ,75 3 4,33 2,5 1,83 2 2,83 2,6 3,7 4 3,67 2, ,75 2,25 3, , , ,33 2 4,33 2,8 4,5 5 3,44 2,92 3, ,67 3 2, ,5 2 4,33 4 2,5 4 3,83 3,4 3,7 4,33 2,44 3,23 3,8 3, ,75 3, ,75 3,25 3,67 3 2, ,1 5 1,56 2,88 3, ,25 4 2,5 2, ,75 2 3, ,5 2,8 3,2 4 3,11 3,5 3,6 3,67 4,25 2 3,5 4 3,5 3, ,75 3, ,67 4 4,5 2,8 4,1 4,67 3,56 3,62 4,4 4, ,5 5 3,5 4, , ,6 3,9 4 2,67 3 3,6 3,33 3,75 3,75 3, , , , ,8 5 3,44 2,96 3,8 4,33 3,75 2,25 3,25 3,67 2 3, ,25 4,25 2, ,17 3,4 3,4 2 3,56 4,27 4, , , ,25 3 2,5 2,33 2 3,83 3,2 3,6 4 3,22 3,04 3,8 3, , ,25 3,67 3,5 1,5 4 3,67 1,6 3,4 3,67 2,56 3,04 4,2 3 3,5 2 2,25 3,33 3 3, , ,7 5 3,33 2,73 4,4 4,33 4, ,25 2, ,33 2,4 3,1 3 2,44 2,88 3,6 3,67 2,75 2 3, ,5 2,5 4,33 4 2,17 4 3,33 2,2 2,8 4,67 3,67 3,73 3,6 4 3,75 2 2,25 4 3,5 3, , ,67 4 4,7 5 2,33 3,35 4, , ,75 3, ,33 2 3,67 3,6 3,1 4 3,78 3,38 2, , , ,75 2,25 4,33 4 3,67 4 4,33 3,2 2,7 1,67 2,44 3,77 3,6 3,67 3,75 3, , , ,67 3,5 4 3,8 3, ,73 3, ,25 4 3,5 3, ,5 2,83 3 3,67 2,4 3,2 4,33 2,33 3 3,6 3,67 4 3,25 3 3,67 3,5 3, ,5 1,5 2 3,67 2,4 3,5 5 2,33 3,88 4,4 4 3, ,67 2,5 2, , ,4 2,6 3,33 2,56 2,62 2,8 1,67 3,25 3 2,75 3 3, ,25 1 4,33 3 2,5 3 3,33 1,6 3, ,88 3,6 3,33 3,75 1 1,5 4 2,5 3,25 3 7

34 ,67 4 3,83 2,4 3 3,67 3,11 2,81 3,6 4 4, ,33 3 2, ,67 3 3,33 2,8 3,7 4 2,78 2,54 2,6 3, ,75 2, ,33 4 3,5 2,4 2,8 3 2,78 3,15 3 2,33 3,75 2,25 1,25 2,33 2, , ,5 2,83 3 4, ,33 2,11 4,15 4,6 4 4,75 1 4,25 4, , ,5 4,17 4,2 4,3 5 2,56 2,54 4,6 4,33 4,75 2 3, , ,75 3, ,33 3 3,33 2 3,8 5 3,22 3, ,5 3,75 3, , , ,33 3,2 2,8 3,67 2,33 3,46 3,4 2,67 3,75 2,25 2,5 4 2, , ,5 4 4,83 3,6 3,8 4 2,89 2,81 3,8 2,67 4 2,25 2 2,33 3 3, ,5 4 3,5 3,33 4 3,5 2,2 3,5 4,33 3 3,31 4 4, , ,5 3, ,5 3 3,83 3,2 4,1 5 3,11 3,27 4,2 3,67 3,75 3 3,75 3, ,25 4 3,5 3, ,6 3,3 4 2,33 3,85 3,4 3,33 4 2, , ,25 3 3,67 3 2,17 3,5 3,17 2 3,4 5 2,67 2,96 3,2 4 3,25 2,25 2,75 3 2, ,25 2 2,67 3 2,67 3,5 3,67 3,4 3 3,67 3,67 2,96 2,2 3,33 3, ,33 3 3, , ,5 2,83 2 3,6 3 2,44 2, ,75 3,75 3,5 3, ,5 2,25 4,67 4 1,83 3 3,33 3 3,1 3,67 2,78 2,65 2,8 3,67 4,75 2 2,5 2,67 2, ,5 2,5 4, ,83 2,8 2,3 1,67 2,67 2,38 3,6 3,67 3,5 1,25 3 3,33 2, ,75 4,67 4 1,83 3 3,33 4 3,9 3,67 4,22 2,65 3 3,67 2,25 2,5 3, , ,5 3,17 3,5 4,5 3,8 3,8 4,33 3,33 3,19 3,8 2,67 3, , , ,67 2,8 4,1 5 2,44 2, , ,5 3 3,67 3 2,83 3 4,17 3 3,2 3,67 2,56 3,12 3,4 3,33 4,5 2,25 2,75 3,33 3,5 3, ,5 2,5 2,6 4,1 5 3,33 3,15 3,6 4 3,75 3 2, ,25 3, , ,2 3,2 4 2,78 3, ,25 3, ,75 3, ,17 2,5 3,33 3 3,5 5 3,22 2,5 3,4 4 3,75 2, , ,25 3 2,67 3 3,33 3,5 3,5 2,2 2,1 3 2,67 3,62 3 3,33 3,75 3 3,5 3,33 3 3, ,25 2 4,67 4 2, , ,11 2,42 4,4 3 4,25 2,5 2, , , ,4 3,5 4 2,78 3, ,67 4 3, ,25 3,5 4 2,5 2,33 2,5 3,33 3,6 3,7 5 3,22 3,27 4,2 4,33 4, ,67 4,5 3, ,5 3 3, ,33 1,4 3,2 4 2,67 3 3,4 3,67 4,5 2,5 3,5 2,67 3,5 3, , ,67 3,5 3,83 2,2 2,4 2,67 3,56 3,23 4 2,67 4, ,5 3, ,75 1 3,33 4 1,83 2,5 2,83 1,6 3,3 3,67 2,67 2,96 3, ,25 5 5

35 493 4,5 1,75 4 2,5 2,5 2,5 4,17 4,2 3,8 4,67 2,89 2,23 3,4 3, , , ,17 4 3,33 3 3,7 4 2,44 2,85 3,2 4 4,25 2,25 2, , ,75 3 4,33 3,5 2,5 3,5 4 3,6 3,9 4,67 2,33 3,23 4,4 4,67 4,75 2, , ,67 3,5 2,67 2,5 3,67 3,6 3,4 3,67 3,67 2,88 4,2 3,33 4 3, ,75 4 3,5 2,67 3,5 3,83 2,2 2,9 3 2,44 2,62 2,8 3 3,25 2,5 2 2,33 3,5 3, ,25 4,67 5 3, ,2 3,7 5 2,33 2, , ,5 1 3, ,8 3,5 4 3,33 4,19 4 4, ,5 3,67 3,5 4, ,5 4 2,5 2,17 3 2,83 2,4 2,9 3,33 3,11 3,19 3,2 3,33 4,25 3,5 2,25 3,67 2,5 3, ,17 2,5 3,5 2 2,7 2,33 3,33 2,58 2,8 3 3,75 3,25 4 3,33 3,5 3, , ,17 2,6 3,8 4 3,67 4,12 2,8 2,33 4,5 1 3,75 3,33 4 3, ,25 3,67 3 2,33 2,5 3,5 3,2 3,7 4 2,33 3,04 4,2 3 4,25 2,25 3,5 3,67 3 2, ,33 1 2,67 2,5 3,5 2,4 4,1 4 2,33 2,85 4 3,67 4,25 3 2,5 2,67 5 3, ,5 3,67 3 2,67 3,5 4,17 4,2 3,3 2,67 3,44 3,27 4 2,33 3,75 3 2,5 3,67 2 2, ,5 2,25 3,67 3,5 3,83 4 4,17 3 3,3 4 3,56 2,73 2, , , ,75 3, ,83 3 4,17 4,4 3,4 4 2,44 3,19 4,4 4,33 4, ,5 2, ,25 2, ,33 3 3,5 2,2 3,8 4 2,78 3,46 2,6 3 2,5 1,75 2,75 3,67 3 2, ,75 2,75 3,67 2,5 2,83 3 4,5 3,2 3,6 4 3,78 2,85 3,2 3 4,75 3 2,75 3,33 4,5 4, , ,33 1,8 3,4 3,33 2,44 3,54 3 3,33 3 1, ,5 3, ,25 2, ,33 4 3,83 3,6 3,2 3,33 2,78 2,65 3,4 3,67 3,75 3, , ,5 3,25 3,33 3 3,33 3 3,83 2,4 3,6 4,67 3,67 2,85 3,2 4 3,25 3 2,75 3,67 4 3, ,67 2,5 2,5 2,5 3,5 3 2,8 3,67 2,56 2, ,5 3,25 3,5 4 3,5 3, ,5 3,33 4 3,83 2, ,78 2,31 2,6 4 3, , ,5 1 3,67 3,5 3,33 3 3,5 1,8 2,8 3,33 2,89 2,54 4,2 3,67 3,75 1 1,75 2,67 2, ,75 2,75 3,67 2 2, ,7 2 3,22 2,96 3, ,25 3, , ,75 2,5 3,33 3,5 3, ,6 3,3 4 3,33 3,77 2, , , ,75 3 3,67 3 2,67 3 2,67 1,6 3,4 3,33 3 3,42 2,4 3 2, ,67 4 3, ,5 3,67 4 3,17 4 3,83 3 3,3 3,33 2,67 2, ,75 3 2,25 3, ,5 2, ,5 3 3,67 2,2 3, ,85 3,4 3,67 4 2, , , ,67 3 1,33 1,4 2,4 3,33 2,78 3,04 1,4 3 2, , ,5 3,17 4 3,67 2,4 3,2 2,67 3,67 2,69 2,6 2,67 3,5 1 4, ,75 1 4

36 ,25 2,67 4 2,17 4 4,17 3 2,2 2,33 2,44 2,92 3,2 2,67 1, , ,75 3, , ,5 2 2,67 3,62 2, ,25 3, , ,25 2,5 5 2,5 2,5 2, ,3 3,33 4,22 2,69 4,8 4,67 4,5 2, , ,25 2, ,17 3,5 5 3,2 3,1 4 3,33 3,08 3,8 5 4,25 2 2,75 3 2,5 2, ,75 3,5 4 2,5 2,33 3 3,5 2,6 3,5 4 2,89 3,5 3,2 4,33 3, , , ,5 3 3,67 3,6 3,7 4,67 3,67 3,35 4,8 4, ,33 4 4, ,67 4 1,67 3 3,33 2,8 4,2 5 2,44 3,73 3,8 3,67 3,5 3, , , ,5 5 3,67 3 3,9 4 2,56 3,5 4,2 5 3,5 1 2,75 2, ,25 2, ,5 3,5 2,83 2,6 2,9 3 2,44 2,96 3,2 2 1,5 1, ,75 4,67 3, ,67 5 4,2 5 2,44 3, ,5 2, ,5 3,67 3 2,33 2 3,5 1,6 3,5 3,33 2 3,38 3, ,5 5 4,5 3, ,5 2,5 4,17 2,8 3,8 4,33 3,44 3,08 4 2,67 4, ,5 2 3,67 3 3,33 4,5 3,83 3,8 2,7 3,67 3,56 2,88 1,6 3 2,25 1 1, , ,5 2 4, ,5 4,83 3,8 3 3,33 2,56 3, ,25 1 2,25 3,33 5 3, ,17 3,5 3,33 3 3,5 4 2,78 2,62 3,6 3, ,75 2,33 5 3, , ,5 2,5 3 3,2 3,5 4 2,78 2,88 4,4 4, ,75 4, ,75 3,25 4, ,5 2,4 2,8 3 2,89 3,73 3,8 4,67 3,25 3,5 4 2,67 3,5 3, ,75 5 2,5 2,5 4 3,17 2,8 1,9 2 2,22 2, ,5 3,75 3,33 4 2, , ,67 2, ,22 4, ,25 1,25 3,75 3,33 2 3, ,25 4 3,5 3,33 4 4,5 2,6 3,7 4 2,56 2,42 3,4 5 3,75 2 3,75 4 4,5 4, ,17 2 3,33 3,4 3,7 4 3,44 4 3,6 4, ,33 4 3, ,75 2,25 4, ,67 3,4 3, , ,5 2,25 3, , ,5 2, ,17 3,5 3,33 2,6 3,2 3,67 2,89 3,42 3,4 3,33 3,5 2 3, , ,33 4 3,83 2,6 4,4 5 2,89 3 4,4 3, , ,5 1 2, ,17 1,8 3 3,33 2,11 3,69 2,6 3,33 3 2,5 2, , , ,5 2,83 4 3,83 3,2 2,8 3 2,89 2,69 3 3,33 3,75 2,25 3,25 4,33 3 3, , ,5 1,83 1,5 3,67 3, ,44 3,35 5 3,33 4,25 2,75 5 4, ,5 2,5 2 3,83 1,8 2, , ,5 2, , ,75 4,33 2,5 2, , ,89 2,73 4,8 4 4,25 2, ,67 3 2,83 2 2,3 2,33 2,56 3,81 4, ,

37 ,25 4,67 3 1,67 4,5 4 2,2 4,4 5 2,78 3,73 4, , ,5 3 3,5 3,83 2,2 2,6 3 3,78 3,35 3,6 4, ,5 3,33 4 2, , ,67 4 4,33 3 3,3 3,67 2,67 3,35 4 3, , , ,75 2, ,5 3 3,67 3,8 2,9 3,67 2,33 2,69 3, ,5 2,75 3,67 4 3, , ,8 4,1 5 3,44 2,31 4,2 4,67 5 3,5 3, ,25 2,25 4,33 4 2, ,6 3,8 4 2,33 2,46 5 4,33 3,25 2,25 3 2,67 3, ,75 3 3,33 4 3, ,4 4 2,67 2,23 2,4 3,33 3,5 3,5 3, , ,5 1, ,67 3,5 2,5 1,8 4,5 4,67 3,44 2,81 4,8 3 4,25 1,75 4,5 2, ,5 3, ,83 3 4,5 2,2 4,4 5 3,44 3,12 2, ,5 2, , ,67 2,4 4,1 5 3,11 3,08 1, , ,75 2,75 4,33 2,5 2 4,5 4,17 3,2 3,2 3,67 3,56 2,35 2,8 3,33 4,25 2,5 2,25 4 1,5 2, ,33 2 1,33 3 1,5 3,8 2,7 4 3,67 3,27 2,8 1 4,25 1 3, , ,75 2,75 3,67 3,5 2,67 4 3,83 2,8 3,4 3,67 3,33 2,58 3 2,67 3 2, , ,5 3, , ,2 3,9 5 3,44 2,88 1,8 4,67 4,25 3,25 3,25 3,67 4 3, ,25 3 4,33 4 2,5 3 3,83 2,6 3,7 5 2,11 2,81 2,8 3,33 3,25 2 3,25 3,33 3 3, ,5 1, ,83 4 3,83 2,8 3,4 4 3,56 3,35 4 2, , ,75 3,5 4,67 4 2,67 4 4, ,22 3,92 4,8 4,67 3,75 4,75 3,5 5 4,5 4, ,75 4 4,5 3,5 5 3,83 3,6 3,6 4,67 2,33 2, ,25 1 3, , ,5 4,33 2,5 2 2,5 4,17 2,8 4 3,33 3 3,5 3,8 3,33 2, ,33 4 3, ,67 4 2,33 4 4,33 4,4 3,9 4,33 3,22 2,88 3,2 3 3,75 3 3, , , ,67 3,5 4 1,8 3,8 4 3,11 3,81 3,8 3, , , ,5 1,5 3,67 2,5 3,33 4,5 5 1,8 3,9 4,33 1,67 2,08 4,4 3,67 4 2, , ,67 1 2,83 1 3,83 1,8 3,8 5 3,44 2, ,75 4, ,5 3,25 4 3,5 3,83 3,5 3, ,44 2,92 4 3,33 4,25 3 3, ,75 2, , ,6 3,3 4 2,22 3,27 3,8 3, ,25 2, ,17 4 3,33 2,6 4,1 4,33 2,56 3,12 4,2 4 4,5 2 2,5 3,67 3 3, , ,5 3,17 3,5 4 3,4 3,5 5 2,44 2, , , , ,5 4 2,5 2,2 3,6 4 3,44 4,08 4,4 4,67 4, ,67 4 3, ,5 3 3,67 3 2,33 2 3,33 1,6 3,2 3,33 2,89 2,85 4, ,25 1,75 3, ,75 2,5 3,67 4 2,83 3,5 4,17 3, ,33 3,12 4,4 3,33 4, ,5 4,5 1 6

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd -

Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Mag het wat meer (ervaring) zijn? - Werkloze 45-plussers bevraagd - Karel, Annie, Eddy en Martine Oudere werknemers haken te vlug af. Dit is één van de pijnpunten van de Vlaamse arbeidsmarkt. Deze algemene

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid

De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid De Employability Scan Arbeidsmarktcongres 2013: Organisaties en inzetbaarheid Jill Nelissen Doctoranda Onderzoeksgroep Personeel en Organisatie, KU Leuven Doctoraatsproject over het thema Employability

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Hoe zoeken werkzoekenden?

Hoe zoeken werkzoekenden? Hoe zoeken werkzoekenden? Doyen G. en Lamberts M. (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA, K.U.Leuven. Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt. Sinds een aantal jaren stijgt de werkgelegenheid en daalt

Nadere informatie

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden?

Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Hoger instituut voor de arbeid Katholieke Universiteit Leuven E. Van Evenstraat 2e B-3000 Leuven Telefoon +32 (0)16 32 33 33 Telefax +32 (0)16 32 33 44 Persmededeling Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde

Nadere informatie

De meest gestelde sollicitatievragen

De meest gestelde sollicitatievragen De meest gestelde sollicitatievragen Vertel eens iets meer over jezelf? Wat kan je vermelden: Naam Woonplaats Studies Werkervaring Motivatie Positieve eigenschappen Gebruik eventueel je cv als leidraad

Nadere informatie

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV.

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Wat betekent cv letterlijk? Cv staat voor het latijnse curriculum vitae en vrij vertaald betekent het levensloop. Vrijwel elke werkgever

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Studenten over flexibiliteit en tijdelijk werk

Studenten over flexibiliteit en tijdelijk werk Studenten over flexibiliteit en tijdelijk werk De Witte, H. & Claes, R. (2000), De toekomst is rooskleurig... doch veraf. Resultaten van de Campus-enquête in opdracht van Vacature. Brussel/Gent: Vacature/Vakgroep

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen TITEL: FLEXIBLE JOB SEARCH BEHAVIOR AMONG UNEMPLOYED JOBSEEKERS: ANTECEDENTS AND OUTCOMES

Nadere informatie

De impact van een flexibele zoektocht naar nieuw werk bij werklozen op de kans en kwaliteit van hertewerkstelling. Sarah Vansteenkiste

De impact van een flexibele zoektocht naar nieuw werk bij werklozen op de kans en kwaliteit van hertewerkstelling. Sarah Vansteenkiste De impact van een flexibele zoektocht naar nieuw werk bij werklozen op de kans en kwaliteit van hertewerkstelling Sarah Vansteenkiste Situering Vlaamse economie knelpunteconomie o o Matchingproces verslechterd

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen RESEARCH SUMMARY ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE Capita Selecta Recent Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen Richtlijnen voor auteurs - De hoofdindeling ligt vast en bestaat uit volgende rubrieken:

Nadere informatie

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem 1 VOORBEREIDING VAN EEN SOLLICITATIEGESPREK Checklist: Studie van het bedrijf (zie website). Studie van de functie.

Nadere informatie

Verruim je horizon. Workshop solliciteren

Verruim je horizon. Workshop solliciteren Verruim je horizon Workshop solliciteren Workshop solliciteren - Hoe begin ik eraan? - Welke job past bij mij? - Waar vind ik een job? - CV? - Sollicitatiebrief? - Online solliciteren? - Het sollicitatiegesprek?

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Werkboek Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Easy360.nl is een webapplicatie van ixly 2012 Van 360 feedback naar POP p. 1 Van 360 graden feedback naar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voor

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

Hoe solliciteren. 21/2/2013 karel joos dienst studieadvies

Hoe solliciteren. 21/2/2013 karel joos dienst studieadvies Hoe solliciteren 21/2/2013 karel joos dienst studieadvies Vooraf Vooraf : K.U.Leuven arbeidmarkt Infosessies : o Werken bij de overheid, di 5 maart 2013 o Werken in de culturele sector, ma 11 maart 2013

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Rapport Vitaliteitscan

Rapport Vitaliteitscan Rapport Vitaliteitscan Voor: F.K.J Kras 24 maart 2011 Rapportage Individuele Scan Geachte heer/mevrouw F.K.J Kras Hieronder treft u de rapportage aan van de door u ingevulde vitaliteitscan voor werkenden.

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Wat we onderzochten. Individu. Engagement. Loopbaan. Organisatie. Verloopintentie. Leeftijd Arbeids ethos Groei factor

Wat we onderzochten. Individu. Engagement. Loopbaan. Organisatie. Verloopintentie. Leeftijd Arbeids ethos Groei factor Wat we onderzochten Individu Leeftijd Arbeids ethos Groei factor Organisatie Leeftijdsklimaat Diversiteit Loopbaan ondersteuning Loopbaan Obsoletie Loopbaantype Loopbaanfase Engagement Verloopintentie

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Opdracht: Huidige situatie in beeld. Levensdomeinen. Betekenis van werk. Huidige situatie Belangrijke doelen

23/12/15. Doelen. Opdracht: Huidige situatie in beeld. Levensdomeinen. Betekenis van werk. Huidige situatie Belangrijke doelen Medefinanciering door Doelen Betekenis van werk Nadenken over : Belangrijke doelen persoonlijke betekenis van werk motivatie om terug te gaan werken Zelfbeeld Kwaliteiten en minpunten Vooral een doe-sessie

Nadere informatie

In mijn ideale eerste job

In mijn ideale eerste job Resultaten YTIA-peiling Verkiezen de YTIA Ambassadors flexibele werkuren boven een hoog startloon in hun eerste ideale job? En wat is voor hen de grootste drempel om een geschikte job te vinden? Dat kwamen

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Voor welke functie solliciteer je? Spontane sollicitatie Geef aan voor welke afdeling(en) jij zou willen werken Administratieve zetel Thuiszorgdiensten Technische afdeling WZC Warmhof Openstaande vacature

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3

INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 INFORMATIEBERICHT Hoofdanimator Graad C1 C3 Het stadsbestuur van Zottegem gaat over tot de aanwerving van een (m/v) hoofdanimator graad C1-C3 voltijdse contractuele functie met een wervingsreserve van

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Profiel voor juni 2009 Werkbaarheidsprofiel voor de op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige ondernemers 2007 I n l e i d i n g In het Pact van

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen.

Onderstaand krantenartikel kan eventueel gebruikt worden om het toenemende belang van elektronische databanken aan te tonen. 5.6 Vaardigheden verzameld: slim solliciteren Deze Vaardigheden verzameld is opgevat als een (ietwat aangepaste) webquest. Dat betekent dat de leerlingen zelfstandig alle opdrachten doorlopen en gebruikmaken

Nadere informatie

"Gezinstijd na de geboorte, mag het?" Een reflectie vanuit loopbaanperspectief

Gezinstijd na de geboorte, mag het? Een reflectie vanuit loopbaanperspectief "Gezinstijd na de geboorte, mag het?" Een reflectie vanuit loopbaanperspectief Prof. dr. Marijke Verbruggen Faculteit EB KULeuven Naamsestraat 69 3000 Leuven Marijke.Verbruggen@kuleuven.be Reflectie vanuit

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2018-1 Kaj Bots Ilse Hento SOLLICITATIE- EN REGISTRATIEGEDRAG Welke sollicitatieactiviteiten verrichten WW ers en hoe registreren zij deze? Kenniscentrum UWV Januari 2018 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW..

Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW.. Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW.. Instructies Dit werkblad hoort bij het intake-formulier. Het dient als kapstok voor een structuur in de gesprekken

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

Rapport Intake Loopbaantraject

Rapport Intake Loopbaantraject Rapport Intake Loopbaantraject Naam Adviseur Jan Voorbeeld Adviseur van Organisatie Datum 20/02/2015 Inleiding In het kader van een loopbaantraject hebt u een tweetal vragenlijsten ingevuld die u inzicht

Nadere informatie

Project Vrouwelijk ingenieur

Project Vrouwelijk ingenieur Project Vrouwelijk ingenieur De arbeidsmarkt kampt met een algemeen en schrijnend tekort aan ingenieurs. Een van de oorzaken voor dit tekort is het lage aantal vrouwelijke ingenieurs. Er is een kleine

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Mensen maken het verschil. Driessen HRM

Mensen maken het verschil. Driessen HRM Mensen maken het verschil Driessen HRM Bas van Leeuwen Programma manager Onderzoek Thema s Publicaties HRM-advies en ondersteuning Actief in 3 domeinen Driessen: brengt mens en werk bij elkaar; zorgt via

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst

KWIC INSTRUMENT. Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst KWIC INSTRUMENT 17 Meting Arbeidsklimaat (Gallup vragenlijst) u Doelstelling instrument u Vragenlijst 1. Doelstelling instrument Dit instrument is een meting van arbeidsklimaat door middel van slechts

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Vacatures zoeken. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

Onderzoek Jobat: Ontslag

Onderzoek Jobat: Ontslag Onderzoek Jobat: Ontslag Enquête afgenomen tussen 26 december 28 en 5 januari 29 bij de lezers/abonnees van Jobat.be Jobat Kort Jobat Express Respondenten: 71 lezers die ooit al eens door hun werkgever

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Kwaliteiten en Vaardigheden

Kwaliteiten en Vaardigheden Kwaliteiten en Vaardigheden Voordat je solliciteert moet je weten wat je kwaliteiten zijn. In deze opdracht ga je je eigen kwaliteiten beschrijven. Doel: Als je deze les hebt doorgewerkt: Kun je uitleggen

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

Hoe zoeken werkzoekenden?

Hoe zoeken werkzoekenden? Hoe zoeken werkzoekenden? Gerlinde Doyen & Miet Lamberts (2001), Hoe zoeken werkzoekenden? HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 214 p. Het gaat goed op de Vlaamse arbeidsmarkt anno 2000. Sinds een aantal jaren stijgt

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid

BZW 13 april 2012. Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid BZW 13 april 2012 Meebewegen in een flexibele arbeidsmarkt Duurzame inzetbaarheid De arbeidsmarkt VERANDERT in een razend TEMPO Zoek een BALANS tussen werk en PRIVÉ Overtuigingen bij baanzekerheid Werknemer

Nadere informatie

Ondersteuning bij sollicitatie

Ondersteuning bij sollicitatie Ondersteuning bij sollicitatie Programma 1. Inleiding 2. Procedure en praktische info 3. Overzicht mogelijke proeven 3.1 Préselectie / schriftelijke proef 3.2 Vaardigheidsproef 3.3 Rollenspel 3.4 Psychotechnische

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Allochtoon talent aan het werk Ethnische verschillen in posities op de arbeidsmarkt van recent afgestudeerden VFO Studiedag dr. Steven Lenaers 13 november 2008 Inhoud I. Onderzoeksthema II. Methodologie

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM)

WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) WELKE BEST WORKPLACE BIEDT HET ANTWOORD OP JOUW CARRIÈRE-BEHOEFTEN? VERONIEK DE SCHAMPHELAERE (@VDSCHAM) Psychological success CARRIÈRES ALS LEERCYCLI D.T. Hall Ex T Es M Exploration Trial Establishment

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Valsamis, D. & Vandeweghe, B. 2013. De praktijk van outplacement in kaart gebracht. IDEA Consult in opdracht van Federgon. Outplacement krijgt een steeds

Nadere informatie

De definitie van de informatiebehoeften van de Dienst Planning voor het invoeren en actualiseren van de gegevens van de planningsmodellen

De definitie van de informatiebehoeften van de Dienst Planning voor het invoeren en actualiseren van de gegevens van de planningsmodellen KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De definitie van de informatiebehoeften van de Dienst Planning voor het invoeren en actualiseren van de gegevens van de planningsmodellen Eindproduct 5: Hiaten inzake kennis

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf)

Kosten: laag Tijdinvestering: laag respons: laag Eisen: minder hoog (werkgever hoopt zo op meer reacties uit de organisatie zelf) De arbeidsmarkt De werkgeversmarkt Werkgevers proberen in hun marktkraam zoveel mogelijk zaken uit te stallen die werkzoekenden ervan moeten overtuigen dat de baan, waar zij een vacature voor hebben, de

Nadere informatie

Inhoud Frequency 8 6 4 2 0 18,00 20,00 22,00 24,00 BMI 26,00 28,00 30,00 32,00 Gent, april 2010 Betreft: pedometer-project Geachte mijnheer, mevrouw Ondanks

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers oktober 2009 Profiel voor zelfstandige ondernemers die in 2007 een groei of uitbreiding van hun activiteit verwachten Werkbaarheidsprofiel voor de zelfstandige ondernemers

Nadere informatie

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS

SPOT EEN JOB! Later wil ik worden. Inhoud. Doelgroep. Vakgebied. Materialen. Doelen STERKE SCHAKELS SPOT EEN JOB! Wie zoekt die vindt! Er zijn veel manieren om vacatures te vinden. In dit lespakket worden de jongeren aan het werk gezet om via verschillende kanalen vacatures te vinden: kranten, internet,

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017

FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 FACULTEIT LETTEREN & WIJSBEGEERTE 13 MAART 2017 Programma 2 Info letteren & wijsbegeerte 3 1. Missie VDAB 2. Diploma op zak, wat nu? Inschrijven bij VDAB Beroepsinschakelingstijd Kinderbijslag en mutualiteit

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

De inzetbaarheid van oudere medewerkers

De inzetbaarheid van oudere medewerkers De inzetbaarheid van oudere medewerkers In vergrijzende samenleving is er een toenemende noodzaak om langer door te werken Sterk oplopende kosten pensioenuitkeringen. Sterk toenemende vervangingsbehoefte

Nadere informatie

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig?

Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Werken in Vlaanderen: vermoeiend of plezierig? Resultaten van 10 jaar onderzoek naar de beleving en beoordeling van arbeid Prof. Dr. Hans De Witte Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie, WOPP-KU Leuven Seminarie

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan

Persoonlijk ontwikkelingsplan Persoonlijk ontwikkelingsplan Naam Danny Yang Studienummer 14131889 Datum 29-01-2015 Coach Van Tiel 1. Reflectie Wie ben ik? Persoon Ik ben Danny Yang geboren op 26-02-1996. Ik heb een havo diploma op

Nadere informatie

vananaarbeter.com 10 TIPS VOOR EEN SUPER AANWERVING

vananaarbeter.com 10 TIPS VOOR EEN SUPER AANWERVING vananaarbeter.com 10 TIPS VOOR EEN SUPER AANWERVING Succes in je business start met goede mensen. Goede aanwervingen zijn cruciaal voor je toekomst. Een slechte aanwerving is niet alleen zonde van de verloren

Nadere informatie

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers Werkbaar werk Zelfstandige ondernemers augustus 2009 Profiel voor elijke zelfstandige ondernemers Werkbaarheidsprofiel voor de elijke zelfstandige ondernemers op basis van Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie