HET GEJUICH IS VERSTOMD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEJUICH IS VERSTOMD"

Transcriptie

1 MANAGEMENT ESSAY 19 HET GEJUICH IS VERSTOMD Vijftien jaar turbulentie in de economie en in het bedrijfsleven Marcel Metze 2012 Sinds 1997 is een nanoseconde verstreken. Geologisch gezien. In economische zin lijkt het een eeuwigheid. De wereld verkeerde in een roes, mede door het einde van de Koude Oorlog. Het nieuwe millennium naderde. De bomen groeiden tot in de hemel. De jonge (internet)economie deed de ondernemersharten sneller kloppen. De beurzen braken records, de pensioenkassen vulden zich vanzelf, iedereen werd rijker. Anderhalf decennium later voelt het kapitalistische Westen zich kwetsbaar. Zijn dromen zijn vervlogen. Het worstelt met financiële onzekerheid, weet niet waar het nieuwe groei vandaan moet halen en vreest te worden overvleugeld door een opstomend China. De omslag tussen 1997 en 2012 is er een tussen manisch-depressieve uitersten, niet van Jantje lacht naar Jantje huilt maar van hemelhoog juichend naar diepbedroefd. ROLLERCOASTER Nederland, groei/daling BBP in % per jaar , , , , = 4, , , , = 0, , , , , = 2, , , , , = 0,2 Bron: CBS Statline De Nederlandse bbp-cijfers van de afgelopen vijftien jaar laten een rollercoaster van versnelling en -vertraging zien. Tot en met 2000 groeide de economie zeer uitbundig. Daarna stagneerde ze. Halverwege de jaren 00 brak de zon even door. Tot de kredietcrisis. Het duurde een jaar voor die doorsloeg naar de reële economie maar toen het zo ver was, werd 2009 een waar rampjaar. De terugval die we sindsdien beleven, is dieper dan die van begin jaren tachtig. Ons vertrouwen in eigen land is verzwakt. We brengen méér geld het land uit dan er binnenkomt. Medio jaren negentig waren de inen uitgaande kapitaalstromen in evenwicht. Nu heeft Nederland een positief buitenlands vermogenssaldo van een kleine driehonderd miljard (1 e kwartaal 2012). Maar dat is geen teken van kracht, het komt omdat we onze kaarten het afgelopen decennium op het buitenland hebben gezet. Vooral na de kredietcrisis kwam een grote kapi- Marcel Metze,

2 taalexport op gang, waarvan de hoofdstroom zich richtte op buitenlandse aandelen. Ook buitenlanders zijn niet happig op investeringen in Nederland. Als zij hier wat kopen dan liefst veilige obligaties. Inzakkende luchtkastelen De groei van de jaren negentig was vooral te danken aan grootschalig potverteren, zo weten we intussen. Bedrijven en werknemers laafden zich aan de 'overreserves' der pensioenfondsen, de links-liberale paarse regeringen (ja, ook de VVD) wentelden zich in begrotingsoverschotten en joegen de bestedingen op met belastingvoordeeltjes. Topmanagers eigenden zich superbonussen toe. Maar de investeringen in R&D lees: de toekomst zakten terug naar minder dan één procent van het bruto binnenlands product. Veel mensen voelden wel aan dat dit niet vol te houden viel. Achter het feestgedruis bij de overgang naar 2000 ging ook onzekerheid schuil, die zich uitte in de angst voor een ongrijpbare bug die alle computers ter wereld zou lamleggen. Dat gebeurde niet maar de omslag begon inderdaad in de informatie- en communicatiehoek. Het nieuwe millennium was nog maar net van start toen geheel volgens de voorspellingen der sceptici - de internetbubble leegliep en een einde kwam aan de ICT-gedreven beurshausse. Tijdens de daaropvolgende economische dip van werden ook enkele voorlopers zichtbaar van de latere financiële crisis. Naast overgewaardeerde ICT-bedrijven zakten namelijk ook een paar andere luchtkastelen in elkaar - steevast bedrijven die zich in het voorgaande decennium hadden geprofileerd met handige financial engineering. Beruchte voorbeelden zijn natuurlijk het energieconglomeraat Enron (waarvan de winst uitsluitend uit toekomstverwachtingen bestond) en het onbeheersbaar opgeblazen Ahold concern. De uitwassen van shareholders value Die deconfitures waren snel vergeten. Vooral voor zakenbankiers, particuliere investeerders en speculanten braken gouden tijden aan. Na de dip van ging het opkrikken van beurswaarden met geleend geld (hedging) en het afdekken van risico s met nog meer risico s (de derivatenhandel dus) in verhoogd tempo verder. De shareholders value ideologie (aandeelhouderswaarde) was nu behalve in de VS en Groot- Brittannië ook in Nederland dominant. Deze ideologie rustte op de Agency Theory die Amerikaanse economen in de jaren zeventig hadden gelanceerd. Volgens deze theorie moet a) een onderneming uitsluitend gericht zijn op winstmaximalisatie en zal b) het management de belangen van de aandeelhouders het best dienen als een deel van zijn beloning gekoppeld is aan de beurskoers. Nog niet alle managers hadden het streven naar winstmaximalisatie voldoende tussen de oren zitten, vonden de meer fanatieke aanhangers van het shareholders value geloof. Rond 2004 dook een nieuwe groep activistische beleggers op die hen wel wilden helpen om de verborgen waarde in hun bedrijven te ontsluiten. Op agressieve wijze, vaak met publicitaire druk, zetten zij dergelijke topmanagers aan tot acties die tot hogere beurskoersen moesten leiden, zoals reorganisaties, bezuinigingen, het verkopen van bedrijfsonderdelen, het inkopen van eigen aandelen, het opsplitsen van hun bedrijven of zelfs simpelweg opstappen. Begrippen als lange termijn, economische toegevoegde waarde en maatschappelijk belang kwamen in het woordenboek van de activistische beleggers niet voor. Ze wisten vaak gesteund door pensioenfondsen - enorme hoeveelheden kapitaal voor hun aanvallen te genereren. In de VS tooiden sommige zich met brallerige namen als Bulldog Investors of Pirate Capital. In Nederland kregen bedrijven als Shell, Perscombinatie, VNU en Stork met activisten te maken. Over één aspect van de shareholders value ideologie hadden de topmanagers geen bijles nodig. Ze waren zó ondernemend bij het formuleren van prestatie-indicatoren voor hun beloningen, dat zelfs lagere bedrijfsresultaten tot hogere bonussen konden leiden. Na een jaartje pauze wegens de postmillenniumdip schoten de topbeloningen in Nederland met twintig procent omhoog naar een miljoen euro (AEX/AMX), met uit- Marcel Metze,

3 schieters naar drieënhalf miljoen, exclusief vertrekgarantie. Daarmee volgden ze een internationale trend die in de VS tot nog veel extremer beloningen leidde. De kernproblemen van het kapitalisme Zelfs het gerenommeerde neoliberale weekblad The Economist hekelde de beloning- en bonuscultuur in het grote bedrijfsleven medio jaren 00 als het kernprobleem van het moderne kapitalisme. Ik zou daar nog drie andere problemen aan willen toevoegen. Kernprobleem twee was het beleggeractivisme. Daar ging veel extreem graaigedrag en gebrek aan verantwoordelijkheid achter schuil. Het heeft sommige bedrijven wellicht tot vernieuwing geprikkeld maar het heeft onmiskenbaar ook veel schade aangericht. Het derde probleem was het dekking- en risicobeleid van de grote banken. In de jaren 90 en 00 zijn de grenzen tussen traditionele, risicomijdende financiële dienstverlening (betalingsverkeer, kredietverlening, handelsfinanciering, hypotheekverstrekking) en risicozoekende activiteiten zoals investment banking, merger & acquisition brokerage en effectenhandel behoorlijk zoek geraakt door het overmatige zelfvertrouwen der bankiers, door het schrappen van de Glass-Steagall Act in de VS en ook door het zwakke toezicht. De gevolgen kennen we intussen. Het vierde en laatste probleem zijn de rating agencies. Deze rekenaars draaien vanuit hun ivoren torens aan de knoppen van de wereldeconomie, op verre afstand van de werkelijkheid waarin de geldstromen die zij met hun ondoorgrondelijke beoordelingsmodellen beïnvloeden gewoon keihard moeten worden verdiend. Ze zijn verre van onafhankelijk. In de aanloop naar de kredietcrisis hebben ze een zeer dubieuze rol gespeeld, en hoge waarderingen van bankinstellingen die al aan de rand van de afgrond stonden tot het laatst gehandhaafd. Al deze problemen zijn door de kredietcrisis van nog eens extra scherp in beeld geraakt. Voor geen van hen is een fundamentele oplossing gevonden. Het hedge fund activisme staat door het zwakke beurssentiment on hold. De banken zijn dankzij de lage rentes en de sterk opgehoogde geldpotten van de Amerikaanse FED en de Europese Centrale Bank bezig hun verliezen aan te zuiveren en hun kapitaaldekking te verbeteren. Het lijkt er niet op dat zij veel hebben geleerd. In de VS is de tweedeling risicomijdend / risicozoekend bankieren door de politiek deels hersteld maar in Europa weten de banken dergelijke structurele ingrepen nog steeds tegen te houden. De topbeloningen in Nederland zijn sinds 2007 met een kwart gedaald naar het niveau van 2004, meldt De Volkskrant. Maar binnen de beloningspakketten is de vaste component vaak toch gestegen, zodat bij een toekomstig economisch herstel weer een snelle (variabele) beloningsstijging te verwachten is. De rating agencies kwamen onder kritiek. Toch lijkt hun positie door de crisis alleen maar versterkt, als zij een downgrading verordonneren raken de financiële markten direct in nerveuze beweging. Zelfs veel politici sidderen voor hen. Een voorzichtige blik richting Azië De jaren 00 waren voor het westerse vrije marktkapitalisme al met al een decennium van crisis. Niet alleen economisch: Europa worstelde ook met haar politieke integratie, de VS raakten politiek verlamd door polarisatie tussen Republikeinen en Democraten. China groeide daarentegen zeer snel en trad naar voren als een nieuwe en zelfbewuste geopolitieke speler. In Latijns-Amerika ontwikkelde Brazilië zich sterk. Ook Afrika won (mede door Chinese investeringen in grondstoffen) flink aan zelfvertrouwen. Sommige verarmde, werkloze Portugezen gaan nu in hun bloeiende ex-kolonie Angola op zoek naar een nieuwe toekomst. Nederland keek bij deze verschuivingen in de internationale krachtsverhoudingen voornamelijk vanaf de zijlijn toe. Er was weinig economische vernieuwing te bespeuren, de industriële innovatie bleef kleinschalig, de politiek is al een decennium lang verdeeld en weigert over te gaan tot noodzakelijke ingrepen in de fiscale structuur en de pensioenvoorziening. Dat de dramatische terugval hier beperkt bleef tot 2009 is vooral te danken aan Duitsland en de Duitse export naar Azië. Ik zag het vanuit mijn huisje aan de Waal bij Nijmegen. Begin 2009 viel het containervervoer van en naar Rotterdam van de ene dag op de andere vrijwel stil. Na Marcel Metze,

4 een half jaar namen de vaarfrequentie en de beladingsgraad voorzichtig weer toe. In 2010 koppelden de duwboten er wat bakken bij. In 2011 stonden de containers weer even hoog op de binnenvaartschepen als vóór de kredietcrisis. De Nederlandse economie toonde een vergelijkbaar beeld. De wereldverschuivingen zijn niet helemáál aan Nederland voorbij gegaan. Onze directe investeringen in de VS krompen (in waarde, in relatieve zin), terwijl die in Europa en Azië relatief groeiden. In absolute termen bleef de verplaatsing van de investeringen naar Azië echter beperkt. Men leest en hoort wel dat het enthousiasme voor productie in China zou tanen, door problemen met de kwaliteit van het personeel, de oplopende loonkosten en de risico s van kennisdiefstal. De cijfers van DNB wijzen inderdaad op een zekere voorzichtigheid. De Aziatische investeringen van Nederland beslaan slechts iets meer dan tien procent van het totaal (2011). Een kwart daarvan betreft China, dus in totaal niet meer dan twee tot drie procent van de buitenlandse investeringen (nog een kwart betreft Japan, de rest betreft andere landen). AMERIKA RAAKTE UIT, EUROPA EN AZIË IN Stand Nederlandse directe investeringen (bron: DNB) Europa VS Azië mld. 60% 25% 6% mld. 73% 14% 11% Nieuwe en oude managementvraagstukken De crisis in het westerse kapitalisme ging gepaard met toenemende kritiek op de kwaliteit van topmanagers, op de financiële en operationele transparantie van grote ondernemingen en op hun aandacht voor maatschappelijke belangen. Invloedrijke goeroes als Henry Minztberg en in Nederland ook Matthieu Weggeman vonden vooral het professionele niveau van de topmanagers zwak. Ze werden op de business schools te smal opgeleid en lieten zich te veel leiden door korte termijn belangen. Het viel niet moeilijk deze kritiek te adstrueren. Bij Royal Dutch Shell leidde de bonuscultuur in 2004 tot een fatale overschatting van de olie- en gasreserves. De kredietcrisis liet zien dat veel bankmanagers het zicht op hun risico s volledig kwijt waren. De neiging van topmanagers tot korte termijn graaien was soms regelrecht schokkend. Dat gold als gezegd vooral de VS, maar ook de verkoop van ABN Amro in 2007 was twijfelachtig. Was hier werkelijk geen andere strategische optie of zwichtte het topmanagement voor de kans om multimiljonair te worden? Belangenorganisaties verweten de internationale topmanagers intussen dat zij bitter weinig oog hadden voor thema s als kinderarbeid, milieuvervuiling en mensenrechten. Deze kritiek was al ouder maar in de jaren 00 namen de klachten over de passiviteit van multinationals tegenover kinderarbeid, mensenrechtenschendingen en milieuproblemen (de dreigende klimaatverandering) zo toe dat pensioenfondsen en andere institutionele beleggers ze niet langer konden negeren. Zo ontstond hernieuwde aandacht voor de maatschappelijke en ethische aspecten van het ondernemen, voor thema s als corporate social responsibility en duurzaamheid. Hier valt nog wel wat te leren uit de vorige eeuw. In de jaren veertig en vijftig bestond in de VS een invloedrijke stroming die internationale topmanagers zag als corporate statesmen en vond dat zij zich dienden te gedragen als diplomaten en leiders, met gevoel voor de maatschappelijke betekenis van hun onderneming. Dat was misschien wat te hoogdravend en paternalistisch maar er stak in ieder geval ethisch besef in. Bedrijven en topmanagers spenderen tegenwoordig veel mooie woorden en brochures aan sustainability en CSR. De praktijk is een stuk weerbarstiger. Zelf geloof ik dat bedrijven alleen onder maatschappelijke druk hun beloften van duurzaamheid en Marcel Metze,

5 verantwoordelijkheid ook werkelijk in uitvoering nemen. Grotere financiële en operationele transparantie van internationals kan dan ook alleen maar worden toegejuicht zeker nu op dit speelveld meer bedrijven uit China en andere minder transparante landen verschijnen. Hoe zal het de volgende vijftien jaar gaan? In 2008 maakte ik mij een artikel zorgen dat een nieuwe eeuw van stilstand zou aanbreken, zoals de lange achttiende eeuw. Dat is misschien wat al te negatief. Biedt de Kondratieff golf uitkomst? De meeste economen vinden die onzin, hoewel ze geen alternatief hebben. Daarom volg ik die lange golf toch maar. Het goede nieuws is dat de onvermijdelijke periodieke terugval eerder is gekomen dan gedacht (in 2008 in plaats van 2012), zodat ook de nieuwe opgaande lijn eerder kan beginnen. Het slechte nieuws is dat we, afgaande op de eerdere golven, toch minstens twaalf jaar moeten doorploeteren voor zo n nieuwe opgaande Kondratieff periode aanbreekt. Persoonlijk raak ik daar overigens niet door gedeprimeerd. Te midden van alle onzekerheid zie ik een generatie jonge mensen opbloeien met veel creativiteit, energie en idealisme. Die zal ons nog van pas komen. Dit artikel is verschenen in Management Scope, oktober 2012 Marcel Metze,

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Het ontstaan van de kredietcrisis

Het ontstaan van de kredietcrisis eelke de jong Het ontstaan van de kredietcrisis 12 inleiding In het najaar van 2008 raakt de wereldeconomie in een diepe recessie. De internationale handel daalt dramatisch. In de periode van oktober 2008

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008

Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 10, nummer 9, oktober 2008 crisis Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt keer per jaar, jaargang 0, nummer 9, oktober 2008 CRISIS De wereld is in crisis. De kranten staan er vol van, het kredietsysteem wankelt,

Nadere informatie

Het nieuwe bankieren

Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren Het nieuwe bankieren De duurzame oplossingen van bankier Peter Blom Tobias Reijngoud Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen www.kosmosuitgevers.nl 2009 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen

Nadere informatie

VAN PASSIEVE STAKEHOLDER NAAR ACTIVISTISCHE VENNOOT

VAN PASSIEVE STAKEHOLDER NAAR ACTIVISTISCHE VENNOOT VAN PASSIEVE STAKEHOLDER NAAR ACTIVISTISCHE VENNOOT MARLEEN JANSSEN GROESBEEK VAN PASSIEVE STAKEHOLDER NAAR ACTIVISTISCHE VENNOOT VERANTWOORDING NEMEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST LECTORALE REDE MARLEEN

Nadere informatie

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek

TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR. Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek TERUG NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST DUURZAAMHEIDSDIALOOG IN DE FINANCIËLE SECTOR Ruud Schuurs Wibo Koole Marleen Janssen Groesbeek Amsterdam, 1 november 2011 Ruud Schuurs, Wibo Koole, Marleen Janssen Groesbeek,

Nadere informatie

Beleggen met de Warren Buffett strategie

Beleggen met de Warren Buffett strategie Beleggen met de Warren Buffett strategie Tien pakkende artikelen over de value investing filosofie van s werelds beste belegger drs. Hendrik Oude Nijhuis WarrenBuffett.nl December 2007 www.warrenbuffett.nl/aandelen

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie

Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie RONDE TAFEL arbeidsmarkt ronde tafel Arbeidsmarkt in de Asset Management industrie Door Baart Koster 22 Foto s: Fotopersburo Dijkstra Tijdens een door Financial Investigator georganiseerde rondetafeldiscussie

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we willen

Wie we zijn en wat we willen Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Wie we zijn en wat we willen Een politieke plaatsbepaling voor GroenLinks Wijnand Duyvendak Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009

Rentevisie 2009-4. Geen geld en de oude sok. 9 april 2009 9 april 20 Geen geld en de oude sok De laatste paar maanden zijn er vele miljarden aan vermogen verdampt. Het thema laat niemand onberoerd. Kenmerkend is dat deze crisis de bijl legt aan veel vermeende

Nadere informatie

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN

DE ONSTUITBARE OPMARS VAN INDEXPRODUCTEN nummer 2 * juni 2015 Financieel advies en inzicht voor gevorderden * jaargang 10 FONDS NL Financiële doelen en de obstakels onderweg GIMME AN E GIMME M A T Ivar Roeleven praat met filmregisseur Rita Horst

Nadere informatie

CHEQ. Responsible Investing

CHEQ. Responsible Investing CHEQ Kwartaaluitgave 24 Mei 2007 Responsible Investing = De koers van het klimaat = Stuwende kracht achter duurzaamheid in de financiële wereld = People, planet, profit prikkels = Hoe kun je klimaatverandering

Nadere informatie

Eduard J. Bomhoff. Uitgekleed. Hoe onze welvaart verdween. BOMHOFF_def.indd 3 18-11-2009 14:23:02

Eduard J. Bomhoff. Uitgekleed. Hoe onze welvaart verdween. BOMHOFF_def.indd 3 18-11-2009 14:23:02 Eduard J. Bomhoff Uitgekleed Hoe onze welvaart verdween Uitgeverij Balans BOMHOFF_def.indd 3 18-11-2009 14:23:02 VOORWOORD Uitgekleed zijn de westerse banken en de westerse belastingbetalers na twee jaar

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met

Nadere informatie

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010

Leren Beleggen. Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Leren Beleggen Door Tom Lassing Versie 1.7 20-12-2010 Welkom (nieuwe) belegger. U bent begonnen aan een nieuwe hobby die ontzettend leuk kan zijn. Is zeg kan zijn, want ik zal u in dit rapport de realiteit

Nadere informatie

Over Beleggen, Banken en Bezit

Over Beleggen, Banken en Bezit Over Beleggen, Banken en Bezit (gepubliceerd in Hua Yi Blad, December 2008, p. 43-50) Wim Ma Hua Yi Xie Shang Hui organiseerde op 25 october 2008 een interessante symposium in het deftige kasteel De Wittenburg

Nadere informatie

Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf

Verantwoord beleggingsbeleid begint bij jezelf Wealth Management Partners (WMP) is opgericht in 200 en telt 18 medewerkers. Wij zijn gespecialiseerd in het op geheel onafhankelijke wijze beheren en regisseren van grote(re) vermogens van ondernemers,

Nadere informatie

interview Ha-Joon Chang

interview Ha-Joon Chang Fotografie Martijn Beekman / hollandse hoogte D 18 - effect // MAART 2013 Tekst koos Henning & Jasper Jansen Een ongewone boodschap uit Cambridge Overheden die zwaar ingrijpen in de economie. Genoeg economen

Nadere informatie

Activistische beleggers verscheuren VNU en TNT Commissarissen: liever opstappen dan uitpraten Internationale topcoach Marshall Goldsmith: CEO s

Activistische beleggers verscheuren VNU en TNT Commissarissen: liever opstappen dan uitpraten Internationale topcoach Marshall Goldsmith: CEO s F E B R U A R I 2 0 0 6, 8, 7 0 Activistische beleggers verscheuren VNU en TNT Commissarissen: liever opstappen dan uitpraten Internationale topcoach Marshall Goldsmith: CEO s moeilijk te veranderen Bestuurders

Nadere informatie

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015

On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Kwartaalbericht On the sunny side of the street.. (Louis Armstrong) April 2015 Samenvatting In het eerste kwartaal 2015 was het enthousiasme op financiële markten nog altijd groot. Vrijwel alle beleggingscategorieën

Nadere informatie

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1

Ons Geld. Naar een nieuw geldsysteem. Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Ons Geld Naar een nieuw geldsysteem Frans Doorman Stichting Ons Geld 1 Inhoudsopgave SAMENVATTING...3 1. GEBREK AAN GELD...5 2. WAT IS GELD?...7 3. WAT HEBBEN WE VAN GELD GEMAAKT?...8 4. HOE WORDT GELD

Nadere informatie

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010

Dossier. Vermogensbeheer. woensdag 7 april 2010 Dossier Vermogensbeheer Vermogensbeheer Blaas uw effecten aan toonder nieuw leven in Tot 500 euro transferkosten terugbetaald 0,50% premie op de waarde van uw effecten Geef uw beleggingen een tweede adem.

Nadere informatie

The Merit Capital Investor April 2015

The Merit Capital Investor April 2015 The Merit Capital Investor April 2015 Voorwoord Obligatiemarkten Aandelen Fondsen in de kijker Nieuwe trends De comeback van Europa In onze vorige edities hebben we het meermaals aangedurfd om Europa als

Nadere informatie