g!!_g : - -!!- secr/w. Î.: W. Eijgenbróod - tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "g!!_g : - -!!- secr/w. Î.: W. Eijgenbróod - tel"

Transcriptie

1 ... ":".. :.... W.Eijg nbrood Ir. de Vassystraat NC Petten penn.esse: mw. E9Hog8nboom-Metz.. Peregaard HM ZWAAG g!!_g : - -!!- secr/w. Î.: W. Eijgenbróod - tel clublokaal: v.ostadestraat tel M clubblad no, juni Op onkule terreinen is de strijd gestreden, De snelschaakwedstrijden,in mei versp8cld, brachten lgnacia het snelschaakkampioenschap, Dan de vraag: Haalt hij weer de dubbel? r' een spannende eindrace met Pijpers haalde lgnacia ook de 2e triomf binn1'n. J;Jaar moet volgend jaar wat a an gedaan worden! IgnaC:ia zal de eerste zijn,die Zegt: Mijn positie is naait onaantastbaar. De bondscompetitie heeft voor C3 een werd cstred. en met P0egasus. 1 e Des/WGM 4, strij 1 odat :.. a: weer opnieuw beginnen. <'Jan do bê3k. De opkomst in h'et 7815 %. Op 2 data waren n- s\.tond. seizo n 79/80 was het hoogst aantal verlengd.staartje. Om n degradatieplaats Ieder won 66n wedstrijd en verloor 6n wed C3 oet op 26 augustus-en 1 sopfember weer geweldig! We hebben een score leden in aktie; op 1 dec. en gehaald' van 1 april : 76 op Op 1 a gustus raken we de barkeepers,de fam. Cnossen, eer kwijt. mer,maar we begrijpon1dat het werk: koster1organist en beheerder van het wijkgebouw wel. wat erg omvangrijk W-::is. Als Y"e goed geïnfcbrmecrd zijn, is er een advertentie g.epl.aa t. s't om ee.n vervanger tg vinden. De zomercompbtitie is van start g8gaan. De hogere spelers draaien in een aparte zomercompetitie; o.l.v. Kappelhof en van Steden, DÓ anderen spelen o.l.v. de wedstrijd l ei-dr:::r. Vele v:rag ën kwamen naar voren. Vast staat,dat de eindstand van de winterclubcompctitie aangeeft in welk team mon speelt. Er zijn nog op te vullen de plaatsan 9 en 10 in C1. Omdat US 1 gepromoveerd is naar de KNSB vindt er in de SGA-competitie een ve,stork te promotie plaats. Dë;arvan profiteert ook C5 als beste tweede in de hele 3e klasse, Een J.ouke beloning voor oen team,dat goed gèknokt heeft! Volgend jaar in de 2e klasse! In juli is hot clublokaal gesloten, Even rust is goed1om dan op dinsdag 5 aug. weer tg tarten. De laatste elbavand v66r de val<antie is ep 24 juni. Voor zover u nag niet met vakantie 9.e.weest bent,., veel vakantiegenoegen!! T enslotto : vooral pag, 7! E.

2 eond5wed5tr1jd!n ====== ========= stand was: TOG 1 De gespeelde beslissingswedstrijden hebben voor alle drie 1 nederlaag en 1 overwin- 29 april 1980 e.4 - Des.WGM S : Sf-4± ning gebracht,hetgeen wil zeggen dat we St 3t nog even ver zijn als we begonnen. De C l de Boer 0-1 van de SGA heeft voorlopig de volgende _.,... ronde gepaland öp 26 augustus en 1 septemher: eindstand 8 mei 1980 di 26/8 e3 ;,. Pegasus 1 (thuis) - es 4-6 ma 1/9 Des, WGM 4 e3 (uit) Kuijper 1 es heeft als laatste de v.schie 0 serie bands-wedstrijden Wat zal het worden? Tybout t afgesloten. En natuurx-x-x-x-x-x-x-x-x-x 1 Wuck 2 lijk met een overwinning! eaissa s Grllnbauer 1 De teamleidster heeft met Geen kampioen en toch gepromoveerd. Want Berkhout 0 haar es een prima seizoen door een versterkte promotie (ivm met de Vries R 0 achter de rug, Zeven over- Manoehoetoe 1 winningen en één nederlaag mw. Deksn 1 Huang 1 Gefelciteerd es, tm'!m;dat ook echt team was! de promotie van U,S,1 naar de KNSB) is es, cils beste 2e in de 4 derdeklasafdelingen tegen de kampie>efl fsf:rb h -riü- 2ë kîasserl Een leuke beloning voor ee' h 27 mei 1980 beslissingswedstrijd no,1 e 3 - Des. WGM 4: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x SNELSeHAA KKA MP. I OENSGHA P ehryssostomidis 1 De competitie he!lf:l...:. ' ':a Kurk t Manuri 0 staartje.het moet twee - ëën rij gezet. De beste 8 spelers moesten v.d.maas 1 beslissingswedstrijden in finalepoule A uitmaken,wie snelschaak Diependaal 0 spelen om.uit te maken. kampioen zou worden: Barendregt 1 wie van de drie v, 1t Kaar - Roos - Leijen - Ignacia -.v.teeseling 0 Des.WGM 4 Pijpers de Leeuws - Wijchgel - Houbraken - ehryssostomid1s. t Pegasus 1 S.ilbernberg 1 eaissa 3 de V:teeze 1 degradeert, De beste drie: v,1t Kaar: Des/WGM 4 won al van Roos :....., Pegasus 1 met 6-4, e3 beet fel van zich af en mocht het zoet van de o erwinning smaken. Een.goed begin! Nu nog op 3 juni tegen Pegàsus 1, Een 5-s is genoeg!. 3 juni î 980 beslissingswedstrijd no, 2 Pegasus 1 - eaissa 3: 7-3 ehryssostomidis 0 Na de prima wedstrijd Kurk 0 van vorige week nu een Manuri 0 totale afgang. We moes- Oranje 0 ten een beroep doen op de Vreeze t en invaller uit e4 en Barendregt t n uit es! De enige, Diependaal 0 die won was Tybout uit.. an.tal deelnemers: precies 50, voor e3 nog een extra.tn de voorronden werd alles weer netjes op Ignacia: :r S pnt, S pnt, 5 pnt, Onderling behaalde!gnacia 11 pnt. Roos 1 en van 1t Kaar t pnt, zodat Ignacia kampioen werd, Voor de 2e maal achtereen! 4e Wijchgel: 4 pnt, Se ehryssos: 3-} pnt, 6e Leijen :. 3 pnt, 7e Pijpers : 1t pnt, Be Houbraken:.1 pnt, De penningmeesteresse seint: In de zomertijd staat de contributie- 11.Daalen ( 4) t es!! 1 Pegasus was op betaling op een laag pitje, Maar h a lf aug, Tybout ( 5) 1 volle oorlogssterkte. moet ze de boeken openen om het financies: 'iilbernberg t Deze.KLM-vereniging is ht t k I 1. (v k nt e sterk afhankelijk van 1 i. overizc op e ma en, n JU i a a i - maand) wordt gewoon doorbetaald;daarop is.al of niet 11binnen" zijn van vliegend pe r- <;Je toch lage contributie ge b aseer d soneel. De 4 remises ziijn telefonische re Gireerders,. opgepast! mises, ( rn stonden met S-1 achter)anders was de afgang groter geweest.

3 E IrJDST MJDE N.b.oofdk_lasse 1 e klasse B 1e klasse D L US K h Caissa K Weesp ,;,_1 10 K 2. Tal VKVC , VVGA f Caissa (36fl 3, Aiv8en 6 ' , Tal i-2 8 4, N0West (36) 4, PCW 1 '7 4.-ci-3 8 4, ENPS/HWP Tal ,3 7 5, PiorÏ 2 '7 3-i-3 7 5, ELS/VAS f-3 7 6, Els/VAS ;.1 _ DÖS i-4 4 6, Caissa f-4 5? 7. Maccab i 1 7 2'"'1-4 5 D 7. Wêeriink i DES/WGM f-4 5? Abcoude '"'1-6 1 D 8. T/Làsk, 1 ' D 8, Pegasus ? 8, besl.wedstr. Macc. 1 -ElsVAS 3 2e klasse D 4 t - 5f 3e klasse c 1 Zestallen B 1 N1dam K 1 FStRB 1 B K 1 AmstToren ;.1 12 K 2. Tal CÉ31Ssa A'veen 7 6-0'-1 10 x 3, CAisso Tài Caissa 7 5-0' LCK ; A f"\,88n 8 B , Amstel , DES/\,Gi"t s. TOG , ENPS/HWP '-4 5 6, VVGA DCG 4_ B 2, , TO Z Weesp VK\/C 4 B FSCRB ' , TOZ D. 8. Probleem 4 B 1 -f :..6 3 B, Pegasus 7 O-f-6-1 x Enig comm_ent3ar van de w,l. =========================. 9. Mee re ba 3 B x = 2 pnt, mindering w.nea... Wie zijn/hbar ogen zo langs Heze standen laat gaan zegt met de w.l,: niet gek! tin kampioen,!n 2e plaats,drie 3e plaatsen en n de radantenkandidaat, Nog kunnen we d haren uit het hoofd trekken als we kijken naar de 2e kl. D, Kampioen Nieuwenda 3 won me 5 L-4t van C4,mede Omdat C4 met B man verscheen, Met 10 man hadden we zeker gewonneîi en vjas [tl, ook kampioen geweest. Maar je hèbt zo w"einig aan: was dit of was dat! Het instituut teamleider is toch wel een succes gew eest. We kunnen natuurlijk n1et zeggen: te8mleider Silbernberg was de slechtsté,want zijn team knokt tegen de deg :radatie, Maar CJ eaft het wel leijk laten liggen. We denken nog aan de edstrijd tegen VVGA 2, die 1tJe z ker hadden moeten \.'Jinn.en. Nnar onze smaak was de teamgeest in C5 het ster-kst. Maar wat wil je als 10 mannen onder aanvoering staan van een vrouwelijke teamleide. ze is ec t geen Ken3u Simonsz.Hasselaar! In de' nieu.ie'competitie is elk punt belangrijk omdat dan de bordpunten gaan tel en, Telefoni che re i eaanbiedingen' omdat de wedst ijd toch verloren of gewonnen is! zi n er niet bij Elk f p nt kan belang ijk zijn, Mijn dank aan allen,die inzet hebben getoond;dank aan de teamleiders! En RESULTATEN c:\ - C4 - es ": ======================= ' C3: de V eeze ;, C4: Manuri % C5: de Vrijer v. Teeseling v.d.maas % v.schie Earendregt % Kurk % Tybout de l!eeuwe 6"1-4-'1 50% Meijer % GrOnbauer Onn-je tr ' ' % Bos % Wuck Lecndçrs % v.daalen mw.deken Düpondaal % Neiàig % Kuyper Silbornberg % Lauiszoon % v,d.vliet de Boer % Berkhout B B 7 B : % 81 ; Bü'Ä 75% 697'. 64% 63% 57% 50% Let op de fraaie percentages van C5! De Vrijer heeft 100%,maar hij heeft 2 keur nigt meegespeeld, M ar keurig blijft het!

4 ONZE PRESTATIES ========::======= I,gnacia eindstand ciabc'oi'np; '.J591 " 'L. ij pers '.3479 "'-'..:J';"Petersma '3211 "j;..ir; v. t Kaar '.3108,;/!ff Balder 2902 Houbraken 2886 ;:Jr;' Hoos 874 B-; Nusink 2797 _,....,-;...1-'I. Wijchgol 2786 interne.- camp. "extbiiie camp ':: " 3 73% % 28 14".'J 1_- 3 69, 6% , 41, 6%: :- 8 55, 7% 7 4.2" % % : % % , % , 72j2% :- 6 58,8% , 64;2% ,8%' ,8% 71 j4% ,6% ,1% 1-0 Dirks, <1":r; K[lppdhnf" = ;.;2 50,0% /,..,r-tî. K!-!rk " 8 53,8% %. '.J1's; Cbryssostomi :-; % % : ' v,.dijk ;: % %. /n:-: v;.hulst g ,D% ,1%,;--Hr; Le.ij en ;/ , 1 % %. : t.9-:" Màwit" ;t5 s ie 1 D- 3:-..ll 5a, B% s 2-a-i- so, 0%,.;: ':'._!:_ ;.!;._"lfi,.:f ,, % % / /2(. Uiterwijk '' % ' 6412% '0-2'6 v',d,maa s ,3% ,0% '...2'1. Borendregt % % v,rigs.sen % % de LeoUwe ;_ % % " 26. D&ken w. 2'.' D ,3% ;i--7', Lè[,nders 2' '5" $ 8 2" % 2 8'. Diepeṇdaal ,0% '4 4514%" /2- ; O.ranj'e. 2285,J8_ % 8 3-2, % /K Manl:iri , 8% 1 o D,D%. :; ;::: >aj. Tybout \: '.. 32,.de Vrij or 2161.;;.: Cornelissen W de. Vreozo 2154 Bos 2118,'.)36; knop "v,d ctlen 2103 ;i<f. de Boer 2081 ::,_:i<( Kuij per: ':'.. - : =----- flo Wuck ,7% J 4-'.!1-D ,9% 7 6: ,:i% 9 3_4;.z ,0% 6 D' ,0% % ,9% 8 _3-4-, % ,0% ' ,D'i 6-1-:Z % 1.Q 7-tJ-2,..:.4z;: Frensddrf ,."8 5213% 5 q-j-0 43'; Post ' , 7%,...1M' G:tllnb" er " % fj Berkhout % rj. 2-3-:l _,...A'G"; Hemmes J , 3% ";Ho; Meijer D-.D Silbernberg ,6% ;- Kemp % _,3i}('N % a.s»it "85, i% 55,5% 41,6% 64,2% 64,2% 62;5% 42,8%' 62,5% 72,f.'k 75,,D')','. 9010% 75,01' 55,5% 38,8% 57, 1% totaal resultaat " J " l " ' ' ,3% 64,7% 59,0% 60,0% 56,0% 63;7% 60,4% 54j1 % 57,5% ,5%' ,0% ,5% ,9% ,3% ,6% 2!l, 12 - 'f- Ijl 59, 6% ,8% !?.Q. 0% 17 "" , 7% ' ,8% , 0% ;. 4 56,'5! ' ; ;.11 '3 14.,, D ' " l ,0% 46,4% 40;3% 51,9%..!fi'.Jll, 62, 5% 47,7% 51, 6% 48,5% 52;8% 5, 5% 48,3% 56"?.% 51" 11'.3. :re' -16- B-14 5z,6\t ,6% 3li: 'S'il, 25. u:.. 5'-!l 54, , 9% " ,9'.? J; /v0 c.ü v.d 1f 1 yti'.lgl,,) rwj;,,"

5 53, 54, 55, ONZE PRESTATIES(vervolg) ======================== EINDSTAND CLUBC r:!e/ INTERNE COMP. EXT RNE COMP, TOTAAL RESULTAAT 51 de Vries ol, , so, ,9%,52, v,teeseling , , ,53 Ma noehoetoe.t/. ) , ,0% ,B% Zonjee i ,4% , 5% mw, Deken 1688 '/,._ 56, Louis zoon , Schumacher , de Laet , v. Oostveen c , de Vries R I k elaar , Deken A, , v.d.veen '-;, , Huang , Reitz , Cornelissen H , v,1t Riet /_ , v0d,vliet C<J:i , Roes Alberts Kerkhoff v. d. Berg , Jongebreur v. Oostvsen H v"cl.brink 1113 de Jong 1088 Eeukeboom , 78, mw, Hogenboom 1049 Oudmayer 1028 BO. Scherjon v,andel , del Castilho 866 Hardeman 866 Span ns , Swaab Dusink , ,3% ,4% ,a% 33 a ,9% ,0% ,0% ,0% ,5% ,0% ,5% ,6% ,2% , ,3% ,33 s 5-1-t 6B,7% , 2\ ,0% ,5% ,0% % , 1 jl; ,4% , 1 % % , ,6% ' 1% ,0% ,0% ,0% ,3% ,2% ,3% ,8% ,7% ,4% 35,7% 45, 13 53,5% ,0% , ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% '6% ,6% % ,0% , ,23 3- ========================================================================= ============== ENIG COMMENTAAR In de 34e en laatste ronde werd Ignacia voor de tweede maal kampioen. Ook van deze pl-;ats:harrtolijk gefeliciteerd. Pijpers werd op het nippertje een zeer goede tweede, Balder en Houbr ken hebben zich geplaatst voor C1,een prestatie waatmee we hen feliciteren. Een leuke plaats voor v.d.maas en Deken W. Manuri heeft het de laatste weken laten liggen. WG hadden zeker verwacht,dat hij hoger zou eindigen. Mear hij komt terug. In de groep ontmoeten we een groep oud-c5-ers: Tybout,de Vrijer,Kuyper en v,schie. Kuyper heaft in da clubcompetitie 11 keer met zwart gespeeld en niet ft n keer verloren! De man,die het meest teleurgesteld zal zijn is Silbernberg. Als oud C3-er eindigt hij nu op de 48e plaats. Oud van Teeseling heeft door teveel wegblijven zonder enig bericht zichzelf in dp- vingers gesneden. Zijn percentage b.v, in de clubcompetitie (76,9%) egt,dat dez man veel hoger thuis hoort te zijn. Nog enkele cijfers we speelden mp± z GlYbpartijen 422 bondspartijen totaal 1353 partijen Opkomst clubcompetitie gemiddeld 67 man/vrouw oftewel 7815% Enorm goed! Het present-zyn rekord st.oat op 76 (1 G dec. en 1 april)

6 We hebben de laatste tonde gespeeld en e'r zijn zowaar twee jon gens ' P de eerste plaats.g.e i.!'!d_i,9d.. Het is sl.im.. va.n Micha om z' :i koningi!di'ploma'"'nag te haien eï1 dom van Mark om het hiet te h"lrcc, Mictie en p te:f 'dus 'winna r "van de winterclübcompetitie, Ernst heeft pionnen- eri toren" diploma gehaald eri. komt zo' van onderen in. Het midden terecht, Michel Pankow laat zich nog teveel doo r 'andere factoren dàn ijn s6haakkenniṣ beinvloeden, Volgend jaar moeten jullie wel met een sterk vijftal de markt op, Caissa heeft bij de adspira nteri nog geen kampióe n gehad 'en daar moeten we wat aan gaan doen, Na de vakantie b'ägiht Càfssa wee",, op 5 :augüstus, Bén je dán nog buiten de stad,kom da'n zo spoedig als mogelijk is na 5 augustus op de club De oudere spelers zijn ook aan 1t trainen voor de nieuwe competitie, Jullie moeten ook goed ingespeeld zijn om aan dat.karwei te beginnen, En nu nog de eindstand van de clubcompeitie; allemaal een mooie zomervakantie toe11.ewenst! 1, Peter en Micha 33 3, Ma.rk.29 4, Ren,Ernst en Harm 25 7, Kenneth en Michel V, "21 9, Michel P, 18 1 O, Alain. 17 Peter en Micha,,,,gefeliciteerd - -" _?grriergroeeen ' stand 1e groep: 1 Postema 1 pnt 2, Ignecia t 3, Petersma t 4, Vega 1 5, v. tt Kaar 2 Balder 0 6, 7. Wijchgel 0 8, Kappelhof 0 stand 2e groep: 1 Chryssostomidis 1 pnt, 2, Dirks 1t Kurk 1t Manuri 0 3, 4, 5, Barendrecht 1 6, v,riessen 0 7. de Leeuwe 0 e. v,steden 0 9. Leijen 0. 1 o. Uiterwijk 0 11 Houbraken 1 Zome r F sompeti tie Er wordt met animo gestreden. Aan de kop gaat met de minste punten: Swaab (.423), gevolgd door Hardeman (449), Maar de heren zullen belaagd worden door sterkeren,die van boven op weg zijn naar beneden, Silbernberg en de Vrijer b,v, hebben.al 2 overwinningen geboekt! Op 24 juni de 3e ronde,daarna enkele weken pauze, Drie C.'!J,..s- -.)!.ijftallen spelen in Beve;rwijk Op 10 nli;>i speelden ze in Beverwijk om het snelschaakkampioenschap van Nederland, Ee1 '.Jnorme deelname,toch ging alles van een leien dakje, De organisatie was redelijk, Caissa 1 eindigde in groep B 2 op een eervolle 4e plaats ( 15 teams) Caissa 2 deed 't "wat slapjes met een 1 De plaats in groep C 1 ( 16 teams). Caissa 3 deed het redelijk me een 6e plaats ( 16 teams), In C1 waren Leijen met 11 uit 14 en van geen uitspringer, C3 bracht Wijchgel als een ruime voldoende! 't Kaar met et uit uitblinker met 12t 14 dè besten, C2 kende uit 14, Ook Post haalde Ph,Silbe+nberg

7 DE NIEUWE BONDSCOMPETITIE == ====================== ln de: lac:its.te böndsvcrgadering heeft Caissa ervoo:t geijverd een nieuwe klnsse in J,_:: st ;;llon,waatin zwa kkere spel.ers ook bondswedstrijden in 8-tallen zouden kunnen spelen zonder nederlagen 'élls 10-0 Of 9f..:t of iets dergelijks. Dat zou een 4e klasse moeten zijn,dib straks _door naamsveran ring Se klasse gaat he en. Vost staat,dat Caissa met 5 tientallen gaa opereren,maar we weten nog niet hoeveel 8-tallen er QJan meedoen. Dat hangt af van de animo van de lagere spelers. 't G?beurt ook dut een speler,die zich voor C3 b.v,. hoeft geplaatst op het -lnatste nippert.je komt VBrtellen: deel mij dit jaar niet in, z.et me maar op de reservelijst. We kunnen ook niet zeggen: Ceissa heeft bv, 82 leden;maak er 5 x x 8 = 82 vdn,w3nt ' an vcr niging moet nafuurlijl< altijd unnen beschikken over een zeker aant3l res :Jr"vesp8lcrs. Dan l<om8n d3ar nog bij de veel scherpere invallersbepalingen; al m2t al redenen om eons te ge n aftasten,wat de mogelijkheden zijn. In het duister tasten is niet prettig n d22rom g an wo E en enqu te houden. Dat enqu teformulier drukken we hieron er af en we vragen Glk voor de vereniging spelarid lid antwoord te gaven op de gestelde vrage:n. De 3dspir3nten bj hoeven het formulier.oitl in te leveren. Formulic;ren inleveren v66r 1 september a.-. s., we kunnen d:jn op de j::iarvergadering v2n 2 september bekend mak'.en met hoeveel teams we gaan spelen. als: GEEN FORMULIER INLEVEREN bet. ekent niet spelen voor de bondscompotitie. Excuses v2rgaten worden tarijde gelegd. Formulioren inleveren op de clubavond of per brief aan de w.l. W.Eijgenbrood ir, de Vassystraat NC Petten hier afknippen ENQUETEFORMULIER === ============ v '2.":'...".9---h Wcns t u deel te nemen aan de bondscompetitie op een u toclcomcnde plaats in 8en tiental of achttal? (66n en ander betckent,dat u ook in uitwedstrijden soms niet op dinsdag kunt spelen) ja nee b :\ls u ni2t voor 100% aan het bovensta nde kun't vol..: doen1omdat u b.v. op een vasto vond een cursus gaat volgon,op welke avond bent u dan verhinderd? yr eq _]_. Er moet soms gereisd worden (Almere - Uithoorn - etc,) nodig. Voor oen tiental zijn 3 auto1s,voor een achttal 2 auto's (Scnzi nekosten kunnen vergoed worden). B8zit u een auto,die een enkele keer gebruikt kan worden voer uzelf en uw teamgenoten? (max. 3 x per jaar) ja nee inleveren voor 1 september a.s. u 1 naam: uw tel.nummer:

8 r.qm..d.". j:g. spelen.. wit: Dirks zwart: Ignacia 1 Pf3 - d5 2, d4 - c5 3, e3 - Pf 6 4, c4 - e6 5; Pc3 - cxd4 6, exd4 - Lb4 7. Ld Pc6 9. Lg5 - dxc4 10, Lxc4 - Le7 11 Te1 - a Dbp 17. Lh4 - g5 18, Lg3 19, Pe5 - Txd4 20, Txd4 - Dxd4 21. Pxf7 - Kxf7 22, Lxe6+ - Lxe6 - Dxe6+ - Kg6 24, Td4 - Dd7 25, Txg!!+ - Kh5 26. De5+ en zwart geeft 0 a4. 13; Dd2 - Td8 14,Tad1 - Db4 15, De2 - Pa5 16,Lai! - h6 - g4 wedsj:_r_ij_d C.3.-.D.e_sf!JGrJ.. _IL.!'itL.B.l ij swi j k _<;,_wart: Ch.r!Jssostomidjjl, 1, e4 - c5 2,f4 - Pc6 3, Pf3 - d6 4, Le2 - Pf6' 5,d3 - g6 6, 0-0 Lg7 7,c3-0-0 e, Ph4 - b5 9, f5 - a5 10, fxg6 - fxg6 11. Db3+ - e6 12. Db5 - Ld7 13, Db3 - Tb8 14, Dc2 - Db6 15,Pd2 - d5 16. xd5 - exd5.17, Tb1 - TbeU 18, Dd1 - Pe5 19,Pdf3-Peg4. 20, h3 - Pe3 21, Lxe3 - Txe3 22, Tf2 - TfeB 23, Dc2 - Ph5 24, d4 - cxd4 25, Pxd4 - Lxd4 26, cxd4 - Dxd4 27. Lxh5 - Te1+ 28, Txe1 - Txe1+ 29, Kh2 - Dé5+ 30,g3 - Dxh5 31, Dc5 - TeB 32, Dxa5 - De5 33, Dd2 De6 34, g4 - De5+ 35,Kg2 - Lc6 36,Pf3 -d4 37, Kf1 - Dg3 38, Pg1 - Lb5+ 39, Pe2 - Dxh3+ 40, Kg1 - Dxg Tg2 - Dxg2 en wit geeft op. Agenda: 24 juni: 3e ronse zomercompetitie maand juli: vakantie 5 augustus: 4e ronde zomercomp i i lr! ma 12., ", Se " ". 19 augustus: 6e,,,, 26,, C3 - Pegasus 1 september: Des,WGM 4 - C3 2 september: j8arvergadering ' ' 1 drukwerk dhr, / mw, S.V.Caissa ir, de Vassystrsat l C Petten