Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin."

Transcriptie

1 Ondersteuning praktijken Vrijwillige Inzet Jeugd en Gezin. Beschrijvingen projecten 1 e, 2 e, 3 e tranche Auteur(s) Datum MOVISIE Marja van Middelaar MOVISIE Eva Blaauw Nederlands Jeugdinstituut Utrecht, december 2011

2 COLOFON Auteur(s): Marja van Middelaar (MOVISIE), Eva Blaauw (Nederlands Jeugdinstituut) Datum: januari 2012

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Vrijwillige inzet in de lokale praktijk, pedagogische civil society voor en door ouders Alleskunner Bijdehand Best Buddies Nederland Buurtfunctie terug naar de speeltuin - NUSO City trainers Een CJG voor en door jongeren: Versterking van jongerenparticipatie binnen de Centra voor Jeugd en Gezin Coaches CultuurShaker / CultuurShake De Klusklup: Maak het met je buurt! De schoolsportvereniging in heel Nederland. De stappen naar een nieuwe zelforganisatie voor verbinden van jeugd, gezin en buurt De Tijd van je Leven - versterking van gezinnen met inzet van vrijwilligers De Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet: opvoeden, opgroeien, gezondheid en integratie aangepakt De Vreedzame Wijk Doen!!!! Oprichten van nieuwe plattelandsjongerenorganisaties Gewoon geven Gezinnen. Present! Vrijwilligersprojecten door en voor gezinnen Gezinsvrijwilligersdag Groei Doorstart Het School's cool Elf-mentoraat: een springplank voor basisschooltalent naar de top Home-Start Promotieteams Jantje Beton laat kinderen mee ontwerpen en meedoen! Jeugd aan Zet Jonge gezinnen in de opvang Jongeren actief in de groene wijk. Vrijwillige inzet van jongeren bij natuur in de stad Jongeren: Thuis in de buurt. Vrijwillige inzet van jongeren met steun van 8 gemeentelijke netwerken van De Slinger (Jongeren) Jongeren Preventie Team EigenWIJzebuurten Junior 'Kamerama Een maatjesproject voor (alleenstaande) jonge nieuwkomers Keetkeur Mamma weet alles Maximaal sociaal kapitaal Methodieken voor het bevorderen en versterken van de pedagogische civil society Modder aan je broek Opvoedmix Ouderparticipatie op school: meedoen kun je leren! Ouders in actie Opvoeddebat via fototentoonstelling. Vervolgproject van Opvoeden Samen Aanpakken Project Connect, ontmoetingscentrum voor jonge moeders in Zuidwest Friesland Project Kinderen en Jongeren Promoteam Oost...45

4 43 Stimulering vrijwilligerswerk onder jeugd door betrokkenheid bij sport en sport gerelateerde activiteiten The Family Factory Gezinsnetwerken Voetbal Nieuwe Stijl als leerschool voor actief burgerschap VoorleesExpress Vrijwillige inzet door moslimjongeren Vrijwillige inzet jeugd en ouders in de lokale gymnastiekvereniging Vrijwillige inzet voor en door kwetsbare jongeren binnen Regionale Opleidingen Centra (ROC's) via De Slinger Jongeren Vrijwilligersprogramma Stichting Hoedje van papier Wanneperkamp. Samenleven en samen spelen tijdens en rond een vakantiekamp WE CAN Jongeren-campagne Weekend academie WijkTalentenTeams You(th) can do it!...59

5 1 Inleiding In deze bundel vindt u een overzicht van de praktijkprojecten die zijn uitgevoerd in het kader van het ZonMw programma Vrijwillige Inzet voor en door Jeugd en Gezin ( ). Dit programma is ontwikkeld om de actieve rol van bewoners van buurten, wijken en dorpen bij het opvoeden en opgroeien te stimuleren en levert daarmee een bijdrage aan de versterking van de pedagogische civil society. Het programma bestaat 4 programmalijnen. De praktijkprojecten die in deze bundel zijn beschreven zijn het resultaat van programmalijn 1: Vrijwillige inzet in de lokale praktijk. Met deze programmalijn heeft ZonMw een impuls willen geven aan het indienen en uitvoeren van innovatieve projecten van (landelijke) vrijwilligersorganisaties. De projecten zijn gericht op prestatieveld 1 (leefbaarheid en sociale samenhang) of prestatieveld 2 (preventieve ondersteuning jeugd) van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De projecten zijn tussen 2009 en 2012 in 3 tranches uitgevoerd. Adviseurs van het Nederland Jeugdinstituut en van MOVISIE hebben de praktijkprojecten gedurende deze periode inhoudelijk ondersteund. Deze bundel bevat korte beschrijvingen van de projecten. Van een aantal van deze projecten is een uitgebreidere beschrijving terug te vinden in de Kennisdatabank Praktijkvoorbeelden van MOVISIE. Januari 2012 MOVISIE, Marja van Middelaar Nederlands Jeugdinstituut, Eva Blaauw 1

6 2 Vrijwillige inzet in de lokale praktijk, pedagogische civil society voor en door ouders. ActiVite. ActiVite wil participatie van ouders bij het creëren van een prettige opvoedomgeving organiseren en de capaciteiten van ouders versterken. Daarvoor ontwikkelt ActiVite drie nieuwe projecten. Ouders met kinderen tot zes jaar. Het project wordt uitgevoerd in drie gemeenten. Ouders worden gevraagd deel te nemen aan focusgroepen waarin zij in gesprek gaan over hun behoeften rondom opgroeien en opvoeden in hun wijk. Daarnaast worden drie soorten ontmoetingen georganiseerd die erop gericht zijn de kennis en ervaring rondom opgroeien en opvoeden van ouders onderling uit te wisselen. De resultaten van beide projecten leiden ertoe dat er een overzicht komt van bestaand en wenselijk aanbod van activiteiten gericht op de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen van nul tot zes jaar. December 2009 t/m december ActiVite Postbus AC Leiderdorp 2

7 3 Alleskunner Alleskunner wordt uitgevoerd door NAJK. NAJK is de belangenvereniging voor agrarische jongeren. Jonge (agrarische) vrouwen op het platteland ondersteunen door netwerken op te zetten waarin zij informatie krijgen en vaardigheden leren over opvoeden, het combineren van zorgtaken en ondersteuningsmogelijkheden binnen de gemeente. De vrouwen weten na afloop waar zij ondersteuning kunnen krijgen en de drempel hier gebruik van te maken is weggenomen. Tijdens de projectperiode wil NAJK in 30 gemeenten informatie- en trainingsavonden voor jonge agrarische en plattelandsvrouwen (18 tot 35 jaar) organiseren. Alleskunner ondersteunt jonge plattelands- en agrarische vrouwen van 18 t/m 35 jaar. Daarvoor werken plattelandsgemeenten, lokale organisaties binnen plattelandsgemeenten zoals de Centra Jeugd en Gezin, vrijwilligerscentrales, scholen (IB-ers), maatschappelijk werk, ondersteuningspunten en mantelzorg samen. Alleskunner zorgt ervoor dat jonge plattelandsvrouwen samen een netwerk vormen en daar steun van ondervinden. Op plaatsen waar nog geen netwerk bestaat neemt de landelijke afdeling van het NAJK het initiatief voor de eerste bijeenkomsten. Daarna nemen de vrijwilligers van de netwerken het over. Een netwerk organiseert vijf avonden per jaar die bijvoorbeeld kunnen gaan over de ondersteuningsmogelijkheden binnen de gemeente, de WMO, de functie van een Centra voor Jeugd en Gezin, timemanagement, hulp vragen van je sociale netwerk of specifieke opvoedings gerelateerde onderwerpen zoals ADHD en EHBO bij kinderen. Voor deze avonden worden externe deskundigen en vertegenwoordigers van verschillende lokale organisaties ingezet. NAJK ondersteunt de netwerken met een landelijk aanspreekpunt. Met een interactieve website kunnen de netwerken onderwerpen, sprekers, ervaringen en tips uitwisselen. Na afloop van de projectperiode biedt de site voor de bestaande en nieuwe netwerken genoeg informatie en tips om een programma voor een jaar samen te stellen en samenwerking te zoeken met andere organisaties. De bestaande netwerken bieden de basis binnen het project, met de ervaring en de activiteiten van de bestaande netwerken als voorbeeld, wordt verder gebouwd aan nieuwe netwerken. Het effect van het project is blijvend omdat de netwerken ook na de projectperiode actief blijven en ondersteund worden door NAJK. Het landelijk bureau van NAJK zet dit na de projectperiode voort en blijft de netwerken ondersteunen. Ria Wilzing en Liesbeth van Mispelaar zijn de contactpersonen voor Alleskunner. Alleskunner Ria Wilzing en Liesbeth van Mispelaar Bemuurde Weerd O.Z AN Utrecht 3

8 https://sites.google.com/a/najk.nl/alleskunner/

9 4 Bijdehand Nederlandse Jeugdraad (NJR) Het verbreden van de kijk op de samenleving en het vergoten van ontwikkelingskansen van kansarme kinderen. kansarme kinderen van 6 tot 12 jaar Bijdehand is een maatjesproject dat zich richt op kinderen die opgroeien in een geïsoleerd leefklimaat waarin weinig ruimte is voor persoonlijke aandacht en horizonverbreding. Bijdehand koppelt kansarme kinderen tot 12 jaar uit achterstandswijken aan hbo-studenten. Op regelmatige basis neemt de student het kind letterlijk bij de hand. Samen gaan ze op ontdekkingsreis door de samenleving, bijvoorbeeld door mee te doen aan een voetbaltoernooi in de buurt, te wandelen door het park of naar een breakdanceles te gaan in het buurtcentrum. Samen maken ze uitstapjes van het vertrouwde, maar vaak beperkte leven, naar een nieuwe omgeving. Hierdoor krijgt het kind een bredere kijk op de samenleving en worden de ontwikkelingskansen van het kind vergroot. NJR neemt in eerste instantie de begeleiding van de maatjes op zich. Om de kwaliteit van maatjestrajecten een extra impuls te geven, zullen studenten en docenten van sociaalagogische opleidingen van de Hogeschool Utrecht de maatjes door middel van trainingen en intervisiebijeenkomsten gaan ondersteunen. Daarnaast gaan een aantal stagiaires van sociaalagogische opleidingen van de Hogeschool utrecht, in samenwerking met lokale organisaties, maatjes-overstijgende wijkactiviteiten organiseren. waarbij de deelnemende maatjes kennis maken met elkaar en in contact komen met sport, buurt- en kinderwerk. Hiermee wordt de sociale infrastructuur in de wijk versterkt en het lokale aanbod van voorzieningen voor kinderen (en hun ouders) inzichtelijker en toegankelijker. Aan Bijdehand doen in totaal honderd studenten en honderd kinderen mee, verdeeld over vijf steden. Maart 2011 juni 2012 Nationale Jeugdraad Johan Kruip Kromme Nieuwegracht HL Utrecht

10 5 Best Buddies Nederland Best Buddies Nederland. Best Buddies is een non-profit organisatie die jonge mensen tussen de 16 en de 35 jaar met een licht verstandelijke beperking koppelt in een één op één relatie aan studenten. Best Buddies Nederland brengt jongeren met en zonder een verstandelijke beperking met elkaar in contact. Enerzijds wil Best Buddies jongeren met een verstandelijke beperking laten participeren in de samenleving, hun lokale sociale netwerk uitbreiden en hun sociale integratie bevorderen. Anderzijds heeft het project tot doel om jongeren zonder beperking te stimuleren om lokaal vrijwilligerswerk te doen en een bijdrage te leveren aan de sociale integratie en participatie van leeftijdsgenoten. Dit heeft een opvoedkundige waarde. Jongeren leren respectvol om te gaan met anderen. Binnen Best Buddies participeren studenten vanuit MBO, HBO en Universiteiten als vrijwilliger voor jongeren met een verstandelijke beperking. Bij Best Buddies koppelt jonge mensen tussen de 16 en de 35 jaar met een licht verstandelijke beperking aan studenten. Een Best Buddies vriendschap wordt aangegaan voor minimaal één studiejaar en in dat jaar hebben de buddies wekelijks contact, per telefoon of . Twee keer per maand doen de best buddies samen een activiteit. De buddies bepalen zelf wat zij samen doen, ze kunnen bijvoorbeeld samen koffie drinken of samen naar de bioscoop gaan. Best Buddies worden georganiseerd via Best Buddies clubs. Onderwijsorganisaties en zorgaanbieders werken hierin samen om kandidaten te werven. Een Best Buddies club bestaat uit minimaal tien vrijwilligers en tien personen met een verstandelijke beperking. Vanuit de club worden naast het koppelen van Best Buddies ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Voor de Best Buddies is er professionele ondersteuning en begeleiding. Het project loopt tot 12 januari Stichting Best Buddies Zernikeweg MG Middelharnis

11 6 Buurtfunctie terug naar de speeltuin - NUSO NUSO zet zich in voor betere buitenspeelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Dat verbetert de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren én bevordert de leefbaarheid in de wijken. De NUSO vernieuwt 45 speeltuinen in Nederland om de buurtfunctie van speeltuinen te verbeteren. De speeltuin is na het verbetertraject: een veilige en aantrekkelijke plek voor kinderen om te spelen voor ouders een prettige plek om andere ouders en verzorgers te ontmoeten voor betrokkenen, omwonenden en vrijwilligers een gewilde/ goed gebruikte wijkvoorziening waar zij zich maatschappelijk voor in kunnen zetten voor plaatselijke instanties en organisaties een ingang om gezamenlijke doelen te realiseren. Na een inventarisatie (2009) heeft de NUSO voor dit verbetertraject de aanpak concept moderne speeltuin ontwikkeld. De NUSO werkt langs twee lijnen om de buurtfunctie van speeltuinen te verbeteren: een sociale en een fysieke aanpak. De sociale versterking heeft betrekking op het aantal vrijwilligers, de aard en frequentie van activiteiten en de samenwerking met verschillende organisaties die in de buurt en wijk actief zijn. De fysieke versterking richt zich op de toegankelijkheid, de doelgroep van de speeltuin en bijbehorende faciliteiten, de mogelijkheden voor sport, spel en educatie, de veiligheid en de speelwaarde. Samen met de NUSO wordt het samenwerken met gemeenten, corporaties, fondsen en lokaal bedrijfsleven in gang gezet. Speeltuinverenigingen, de kinderen en de ouders die de speeltuinen bezoeken tot eind NUSO, Speelruimte Nederland Koningslaan GS Utrecht T (030) F (030) E Contactpersoon: Henk Bleyendaal Hyperlink inventarisatie: 7

12 7 City trainers Gemeente 's-hertogenbosch, afdeling Sport en Recreatie. Doel Jongeren uit s-hertogenbosch, Tilburg en Dordrecht organiseren sportactiviteiten voor andere jongeren. Met het door-en-voor concept werken jongeren indirect aan de sociale samenhang in de wijk. Doelgroep Jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Werkwijze Jongeren worden opgeleid tot city trainer en gaan op vrijwillige basis sportactiviteiten bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. Door hun feeling met de wijk sporen ze zelf andere jongeren aan om deel te nemen aan de activiteiten in hun eigen wijk of op school. In Tilburg, s-hertogenbosch en Dordrecht wordt het idee van city trainers verder uitgewerkt via pilots en met inbreng van de jongeren zelf. In plaats van ontwikkelen voor, werken de gemeenten aan een pool met enthousiaste jongeren die voor andere jongeren sportactiviteiten organiseren. Met het dooren-voor concept werken jongeren indirect aan de sociale samenhang in de wijk. Vanuit de gemeenten werken coaches met de jongeren samen. Ontwikkelde elementen worden vastgelegd als een blauwdruk, zodat andere gemeenten een eigen invulling kunnen geven aan het project. Het project zet in op het ontwikkelen van: cursus ik train mijn stad een opleidingsmodule; competentieprofielen; voorbeelden van sportactiviteiten die city trainers kunnen uitvoeren; een Communicatie-toolkit; een competentieprofiel voor de gemeente-coaches. Looptijd : November 2010 tot juni 2012 Contactgegevens Gemeente s-hertogenbosch Sport en Recreatie Wolvenhoek HH s-hertogenbosch de heer R. van der Pot T: E 8

13 8 Een CJG voor en door jongeren: Versterking van jongerenparticipatie binnen de Centra voor Jeugd en Gezin. CNV Jongeren. CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren met een bijbaan, vakantiebaan, een studie of die zoeken naar een eerste echte baan. Het betrekken van jongeren bij het Centra voor Jeugd en Gezin, zodat ook op hun behoeften ingespeeld kan worden. Jongeren tot 23 jaar. In vijf gemeenten wordt een pilot opgezet waarbij 8-10 jongeren worden opgeleid tot peer-voorlichter. CNV Jongeren en Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin begeleiden de CJG s bij het opzetten van de groep peer-voorlichters en bij het betrekken van enthousiaste jongeren. Elke peer-voorlichter wordt getraind in presentatie-vaardigheden en het ontwikkelen van trainingen. Daarna geeft deze zelfstandig voorlichting aan 8 tot 10 jongeren. De voorlichting gaat over werk en inkomen omdat dit een thema is waar alle jongeren mee te maken hebben. Naast de activiteiten van de peer-voorlichters worden de CJG s in het project begeleid bij het werken met deze manier van jongerenparticipatie. Er is een methodiek geschreven dat is te downloaden via Eind 2009 tot maart CNV Jongeren Tiberdreef GG Utrecht

14 9 Coaches Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Een landelijk instituut dat zich inzet voor het stimuleren van gezond bewegen. Jongeren organiseren als vrijwilligers sportactiviteiten voor de wijk en begeleiden andere jongeren bij het sporten en bewegen. Jongeren tussen de 16 en 21 jaar. Coaches is een project waarbij jongeren begeleid en gestimuleerd worden om sport- en beweegactiviteiten voor de jeugd in hun wijk te organiseren. Op zes locaties wordt een pilot gestart. Op elke locatie worden 12 jongeren (totaal 72 jongeren) tussen de 16 en 21 jaar voor 12 maanden in 2011 ingezet als sportcoach in hun wijk. De jongeren gaan vrijwillig sport- en beweegactiviteiten verzorgen voor de jongere kinderen uit de wijk onder professionele begeleiding van een jongerenbegeleider. Het NISB zet in op het behalen van het diploma van de cursus Leider Sportieve Recreatie door twee derde van de opgeleide jongeren. Daarmee hebben deze jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een goed beschreven en onderbouwde flexibele projectbeschrijving in blauwdruk. November 2011 t/m april 2012 Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Postbus AB Bennekom Bram Buiting T E 10

15 10 CultuurShaker / CultuurShake NJR Nationale Jeugdraad wil jongeren laten meedoen, meedenken en meebeslissen in de maatschappij. CultuurShaker biedt jongeren de kans om vaardigheden en competenties te ontwikkelen en stimuleert positieve beeldvorming tussen jong en oud door het organiseren van ontmoetingen. Doelgroep Jongeren van de Internationale Schakelklassen en ouderen in zorginstellingen. CultuurShaker organiseert interculturele middagen op ouderinstellingen. Jongeren uit Internationale Schakelklassen, die nog maar kort in Nederland zijn organiseren deze middagen. De leerlingen volgen onder leiding van een docent op school de workshop eventmanagement ter voorbereiding. Tijdens deze bijeenkomst solliciteren de leerlingen naar een functie binnen het projectteam, via het zogenoemde Cultuurshaker uitzendbureau. Via een SkillsGame krijgen leerlingen inzicht in welke competenties een bepaalde functie vraagt en of zij vinden dat zij geschikt zijn voor de functie. Ook maken zij een poster om de middag aan te kondigen en verdelen verdere taken. Daarna volgt een repetitie, waarbij het evenement wordt proefgedraaid. Vervolgens wordt het voorbereide event uitgevoerd in een ouderinstelling. Afhankelijk van de gekozen opzet kan gestart worden met een gezamenlijke lunch of kan gestart worden met de CultuurShaker. Het middagprogramma start met een gespreksstarter; aan de hand van foto s bevragen de jongeren en ouderen elkaar. Daarna volgt de uitvoering van de programmaonderdelen, waarbij de leerlingen hun taak uitvoeren. Het middagprogramma bestaat uit een combinatie van muziek, dans, spel en eten. Zo kan iedere leerling een geheel eigen invulling geven aan zijn of haar competenties. De naam CultuurShaker is de metafoor voor het project: een cocktailshaker met de ingrediënten multiculturele jongeren(cultuur) en ouderen(cultuur). De CultuurShaker is een vruchtendrankje dat door jongeren zelf wordt samengesteld en als openingsdrankje geschonken kan worden op de georganiseerde feestmiddag. In 2010 en 2011 wil het NJR 18 evenementen in 9 gemeenten hebben uitgevoerd. Ondertussen wordt gewerkt aan een projectwebsite en het ontwikkelen van een logo, communicatiemiddelen, draaiboeken en te gebruiken instrumenten. Ook wordt een samenwerkingsstramien uitgewerkt tussen school, zorginstelling en gemeente, die nodig is om een succesvol project te kunnen uitvoeren. NJR heeft de aanpak en een borgingstoolkit via een projectsite beschikbaar gesteld. Op deze manier is de methodiek landelijk overdraagbaar hebben gemaakt. Ook wil het NJR nieuwe gemeenten hebben geworven. NJR Nationale Jeugdraad Kromme Nieuwegracht 58 11

16 3512 HL Utrecht T E 12

17 11 De Klusklup: Maak het met je buurt! Brede School Tilburg, Laagland Advies Bureau en welzijnsorganisatie De Twern De praktijklessen op de 'klup' moeten de handigheid van de leerlingen vergroten en respect afdwingen voor 'vaklui'. Daarnaast gaat het project uit van de filosofie dat de gehele gemeenschap een bijdrage moet leveren om ervoor te zorgen dat een kind uiteindelijk op eigen benen kan staan. Leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen in Tilburg, Oisterwijk en Gilze Rijen Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool kunnen na schooltijd meedoen in de Klusklup. De Klusklup levert diensten aan organisaties in de wijk, zoals het leveren van feestmaterialen, drukwerk, bloemen en planten en catering. Het gaat daarbij om 'vakwerk', waarvoor de leerlingen worden bijgeschoold door vakmensen uit de buurt: kleine ondernemers, gepensioneerde vakmensen, gevorderde leerlingen uit het MBO. Zowel de leerlingen als de begeleiders doen dit op vrijwillige basis. De producten kunnen worden besteld door buurtbewoners of maatschappelijke organisaties zoals verzorgingshuizen, woningbouwcorporaties, verenigingen etc. Elke Klusklup komt wekelijks bij elkaar op een vaste plek, en heeft een vaste begeleider. Door een eigen logo, kleding en bakfiets wordt een echt 'merk' neergezet. Dat maakt het leuk voor leerlingen om er aan mee te doen, en nodigt mensen uit de buurt uit om hun vakmanschap over te dragen aan de kinderen. Het project wordt uitgevoerd vanuit brede scholen in Oisterwijk, Gilze en Rijen en drie in Tilburg: akwamarijn, Heikant-Quirijnstok en Koningshaven. Op het moment van schrijven, december 2011, wordt er een handboek gemaakt behorende bij de methodiek van de Klusklup. November 2010 mei 2012 De Klusklup Projectleider:Adrienne Verschuren Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Telefoon:

18 12 De schoolsportvereniging in heel Nederland. De stappen naar een nieuwe zelforganisatie voor verbinden van jeugd, gezin en buurt. Stichting Sportservice Noord-Holland Opzetten van acht schoolsportverenigingen in acht verschillende gemeenten, waarbij de ouders en betrokkenen na verloop van tijd de organisatie overnemen. Op deze wijze is het zelforganiserend vermogen van buurtbewoners gestimuleerd. Kinderen en ouders die geen lid zijn van reguliere sportverenigingen in achterstandswijken, wijkbewoners die een vrijwillige bijdrage willen leveren aan de schoolsportvereniging. Bij de schoolsportverenigingen verzorgen lokale of regionale sportverenigingen in een gymzaal of op een veldje van de school op vaste tijden training voor de kinderen, in een sport van hun keuze. Ouders, hun kinderen en overige buurtbewoners worden geactiveerd om bij te dragen aan het realiseren van het, door hun gewenste, sport- en spelaanbod. De schoolsportverenigingen betrekken kinderen en volwassen wijkbewoners bij het project. Er worden onder meer ouders ingeschakeld voor het coachen van teams en het vervoer bij uitwedstrijden. De deelnemende kinderen en volwassenen leren elkaar beter kennen, wat weer bijdraagt aan de sociale cohesie in de wijk. Het is de bedoeling dat zij in de loop van de tijd de taken overnemen van de professionals. Net als bij gewone verenigingen, waar vrijwilligers ook de drijvende kracht zijn in de vereniging. In alle gemeenten is minimaal 50% cofinanciering ter beschikking gesteld voor het oprichten van de schoolsportvereniging. Deze middelen worden ingezet voor het organiseren van de sport- en spelactiviteiten en blijven beschikbaar na afloop van het project. Naast gemeenten dragen andere partijen financieel bij aan het project (bijv. woningbouwcorporaties en het Oranje Fonds). De schoolsportvereniging is geen nieuw fenomeen. In Rotterdam zijn bijvoorbeeld 19 verenigingen actief (www.schoolsportvereniging.nl). Oktober 2010 t/m maart 2012 Stichting Sportservice Noord-Holland Unit Sportontwikkeling 338 Postbus AH Haarlem T: / Erik Puyt, projectleider 14

19 13 De Tijd van je Leven - versterking van gezinnen met inzet van vrijwilligers Family Factory. Family Factory is een stichting die ouders steunt bij het vormgeven van hun gezin. Doel van de methodiek is het versterken van de onderlinge verbanden tussen ouders. Daarnaast is de tijd van je leven gericht op het ondersteunen van ouders bij de vormgeving van hun gezinsleven. Ouders doen inspiratie en tips op en groeien in zelfvertrouwen. Daarbij helpen ouders elkaar onderling en leven met elkaar mee. De Tijd van je Leven richt zich vooral op ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is speciale aandacht voor ouders die hun kind(-eren) alleen opvoeden De Tijd van je leven is een interactieve, ontspannen serie van vijf workshops over thema s waarmee je als gezin te maken hebt zoals Time/management voor gezinnen, Tijd voor elkaar, De Opvoedtoolbox en Je relatie geweldig houden. De Tijd van je Leven wordt georganiseerd door vrijwilligers in de eigen woonplaats of netwerk. De workshops worden bijvoorbeeld georganiseerd vanuit een Centrum voor Jeugd en Gezin, school, peuterspeelzaal, buurtcentrum of bij iemand thuis. Voor gebruik in kerken is een extra workshop ontwikkeld over 'Geloofsopvoeding'. De workshops bevatten een afwisseling van belevingsgerichte werkvormen, gespreksmomenten, coachingsonderdelen en verwerkingssuggesties voor thuis. Deelnemers krijgen een werkboek dat ook fungeert als naslagwerk en 'gezinsdagboek'. Groepen worden gestimuleerd om naast het volgen van de workshops ook een gezamenlijke gezinsactiviteit te organiseren. Per ontvangen deelnemers tijdens en na hun deelname aan De Tijd van je Leven 'Top Tips' voor hun gezinsleven. Naast de workshops geven vrijwilligers ouders ook gerichte hulp en leiden ouders waar nodig naar de juiste professionele ondersteuning Family Factory Godfried Bomansstraat WR Culemborg

20 14 De Turkse en Marokkaanse grootfamilie aan zet: opvoeden, opgroeien, gezondheid en integratie aangepakt. AlleKleur en Marokko Media. AlleKleur is een ambulante GGZ organisatie voor immigranten die zich richt op zorg, scholing en advies. Marokko Media is een bureau voor etnomarketing, communicatie met urban-jongeren, marktonderzoek en interculturele reclamecampagnes. Het doel van dit project is om de grootfamilie een belangrijke rol te laten spelen bij de aanpak van problemen van opgroeiende immigranten ten aanzien van gezondheid en integratie. Turkije en Marokko hebben een Wij -cultuur. Uit onderzoek blijkt dat de tegenstelling tussen de eigen Wij -cultuur en de Westerse Ik - cultuur kan leiden tot het veel vaker voorkomen van psychische problemen en andere gezondheidsklachten. Het grootgezin, dat bij immigranten vaak bestaat uit vier generaties van familieleden, kan daar wat aan doen. Want familieleden zijn beter opgewassen tegen de problemen waarmee de samenleving hen confronteert, wanneer die bespreekbaar zijn binnen de hechte families. Turkse en Marokkaanse grootfamilies, waarbinnen familieleden kampen met opvoedingsproblemen, psychosociale of gezondheidsproblemen. De grootfamilie aan zet is een ontwikkelproject. Binnen dit ontwikkelproject worden grootfamilies onder meer gemobiliseerd door hen te leren om familie interventies in te zetten, denk bijvoorbeeld aan de toepassing van familieopstellingen. Hiervoor zijn trainingen, online praktijksimulaties en gestructureerde praktijkbesprekingen bedacht. Deze worden uitgevoerd door migrantenorganisaties en maatschappelijke verenigingen. Uit de tien Turkse en tien Marokkaanse grootfamilies waarmee het project start, worden verhalenvertellers geselecteerd die de methode bij nieuwe families gaan toelichten. Uit de families worden ook mantelzorgers geselecteerd die de methode bij nieuwe families kunnen uitventen. Daarnaast worden Hollandse buren benaderd om de grootfamilies te helpen met integreren. Om het project organisatorisch uit te kunnen voeren, wordt gewerkt met klussenbedrijven. Deze klussenbedrijven doen niet alleen klusjes voor de grootfamilie, maar ook voor de Hollandse buren. Het project loopt tot 1 april AlleKleur Van Diemenstraat CP Amsterdam (Dr. C.H.D. Steinmetz, projectleider en voorzitter van Raad van Bestuur)

21 15 De Vreedzame Wijk Eduniek heeft naast allerlei andere werkzaamheden een programma ontwikkeld dat tot doel heeft het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. Kinderen stimuleren tot positief sociaal gedrag door een eenduidige pedagogische aanpak te realiseren in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken. Organisaties in de wijk die werken met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het succes van De Vreedzame School wordt doorgetrokken naar de wijk: De Vreedzame Wijk. Met steun van de Gemeente Utrecht is in de wijk Overvecht deze pilot in 2010 gestart. In het kinderwerk, sportclubs, stadsboerderij, speeltuinen, kinderopvang, kortom op alle plekken waar basisschoolkinderen met opvoeders (vrijwilligers en professionals) in aanraking komen, wordt gewerkt met de principes van De Vreedzame School (positief sociaal gedrag, conflictoplossing en eigenaarschap). Daarvoor krijgen vrijwillige en professionele opvoeders informatie en training in de principes en uitgangspunten van De Vreedzame School. Op deze manier worden de pedagogische milieus aan elkaar geknoopt en wordt het voor de kinderen duidelijk dat overal hetzelfde van hen verwacht wordt en dezelfde regels en afspraken gelden. In 2010 werken meer dan de helft van de Utrechtse basisscholen en 400 scholen elders in het land met dit programma. Eduniek heeft een dvd laten maken die in 2010 naar alle Nederlandse basisscholen is gestuurd Stichting Eduniek Postbus ZL Maartensdijk T: E: Leo Pauw (projectleider) - Ger Roos (manager)

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Eigen Krachtconferentie Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Stichting Eigen Kracht Centrale Hedda van Lieshout en Marianne Goorhuis info@eigen-kracht.nl

Nadere informatie

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden

Jeugdsportmarketing. Een elftal goede voorbeelden. Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing Een elftal goede voorbeelden Jeugdsportmarketing In deze uitgave van Meedoen Alle Jeugd door Sport vindt u een elftal aan voorbeelden hoe sportbonden marketing ingezet hebben om meer

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Wmo en vrijwillige inzet

Wmo en vrijwillige inzet Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten DSP-groep Carla Kolner Paul Duijvestijn Wmo en vrijwillige inzet een handreiking voor gemeenten Amsterdam, 8 april 2007 DSP-groep Carla Kolner Paul

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie