e-brochure Over Eureka 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "e-brochure Over Eureka 2010"

Transcriptie

1 e-brochure Over Eureka 2010

2

3 Vier organisaties... 4 Meer van Eureka: opleidingen, studiedagen, publicaties, Getuigenissen

4

5 Van MANKEMENT Ze zagen me als dom lui afwezig Ik moest opboksen tegen broers, zussen, leerkrachten Jens wilde sterven om verlost te worden van zijn NLD Tot TALENT Eureka was de ladder van de put waarin ik zat Ik heb met mijn stoornis leren omgaan. Mijn talenten kregen kansen Het was hard werken maar nu ben ik wat ik droomde te worden: archeoloog Op zijn buro staat nu een plaat geschilderd met de "leuze" : WISH IT, DREAM IT, DO IT Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 3

6 Vier Organisaties Eureka Onderwijs Eureka Die- s-lekti-kus Eureka ADIbib Eureka Foundation

7 4B4BWat is Eureka Onderwijs? Eureka is een expertisecentrum voor innovatief onderwijs en aanpak van leerstoornissen. Eureka Onderwijs speelt daarbij een centrale rol. Als proeftuin in de echte zin van het woord fungeert de dagschool als labo en oefenplaats voor innovatie. Theorieën, nieuwe diagnostische testen, innovatieve inzichten, worden getoetst aan de realiteit van de klas en de doelgroep. Door middel van reflectie en onderzoek sturen we onze aanpak steeds weer bij en ontwikkelen we nieuwe methodieken en inzichten. Jaarlijks volgen +/- 70 leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid met een leerstoornis een intensief programma op niveau basisonderwijs of begin secundair onderwijs. Deze leerlingen komen uit heel Vlaanderen uit gewone scholen. Daar falen ze of ondervinden ze ernstige moeilijkheden bij het leren en dit ondanks hun capaciteiten. De leerlingen hebben een leerstoornis zoals dyslexie, dyscalculie (rekenstoornis) of een aandachtsstoornis. In Eureka Onderwijs krijgen ze gedurende één of twee jaar in klasverband een aangepast aanbod zodat ze ruimte krijgen voor de ontplooiing van hun talenten. Eureka Onderwijs vult een lacune in het onderwijsaanbod en is uniek in Vlaanderen en de omringende landen. Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 5

8 37B37BDe School anno Erkend dagonderwijs 6 niveaus: 2 e t.e.m. 6 e leerjaar basisonderwijs, 1 ste en 2 e jaar moderne wetenschappen. Ongeveer 70 leerlingen/schooljaar. Methode o Innovatief o Intensief, creatief en resultaatsgericht o Focus op vaardigheden o Zelfbeeld en zelfkennis, sociale vaardigheden o Gedurende 1 of 2 jaar. o Terugkeer naar gewone school met hoge slaagkansen. 6

9 Studievaardigheden vnl. verworven op Eureka (N=139; N'=162) Beter leren onthouden Volhouden, langer werken als nodig Regelmatig werken en herhalen Rekening houden met leerstoornis Betere zelfkennis bij studeren Aandacht(focus) Zelfstandigheid Gerichter hulp inschakelen Werken met schema's, samenvattingen volgens leerlingen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 47B47BLabo en oefenschool Tegelijk functioneert de school als labo- en oefenschool waarin wetenschappelijke kennis en praktijk aan elkaar getoetst worden. Eureka Onderwijs ontwikkelt innovatieve technieken en orthodidactische methodieken op gebied van lezen, spelling, rekenen, vreemde talen en leren leren. De school probeert de vernieuwingen uit bij leerlingen met leerstoornissen. Onze methodieken geven leerwinst voor iedereen. Ook het kind zonder leerstoornissen heeft er baat bij. Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 7

10 57B57BEnkele cijfers Leerlingen die Eureka Onderwijs volgden sinds 1990: > 570 Van wie oud genoeg is, vat +/- 80% hoger onderwijs aan In ook o 100 kind-cursisten van andere scholen o 700 volwassen deelnemers aan workshops, studiedagen o Diagnose en advies 2 à 4 dossiers per week 8

11 67B67BDiagnose- en adviescentrum Aan Eureka Onderwijs is een multidisciplinair diagnostisch centrum verbonden. Uniek hierbij is dat de psychologen en pedagogen ook ervaring opdoen in de dagschool en in het begeleiden bij leerstoornissen. Het centrum blinkt uit door de concrete, werkbare adviezen en bruikbare tips voor ouders en leerkrachten. We koppelen diagnose immers steeds aan gericht en praktisch advies. De vele methodieken en praktische werkboeken kunnen zo ingezet worden voor adequate en aangepaste remediëring en differentiëring. Een aantal scholen krijgen ook begeleiding op maat voor een ernstig leergestoord kind in de eigen school. Ouders zijn hierin de kernpartners. Ouders kunnen ook, indien gewenst, hun kind gericht helpen. Eureka helpt bij de planning en de invulling. Het centrum specialiseert zich in hoogbegaafdheid, normaal en hoogbegaafde leerlingen met leerstoornissen, dyslexie, dyscalculie, aandachts- en concentratiestoornissen. Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 9

12 Eureka Die-'s-lekti-kus vzw is 10 jaar geleden ontstaan als spin-off van Eureka Onderwijs met de uitgave van de video Ik heet niet dom. Eureka Die-'s-lekti-kus zorgt voor de verspreiding van de kennis van Eureka Onderwijs in het Vlaamse onderwijs. Voor elk project zoeken we naar een geschikte partner in het onderwijs. De ontwikkelde materialen zijn steeds gratis verspreid in alle Vlaamse scholen. 7B7BDoelstellingen sensibiliseren (bewustwordingen) van scholen en het brede onderwijsveld informeren (kennisvergroting) vaardigheden vergroten (ondersteunen) bij de aanpak van leerstoornissen en problemen bij het leren. 87B87BProjecten Eureka Die- s-lekti-kus realiseerde reeds talrijke projecten in verband met leerstoornissen en problemen bij het leren. Alle Vlaamse scholen kregen alle pakketten en mappen gratis. 10

13 sensibiliserend infopakket Eerste hulp bij leerstoornissen met de film Ik heet niet dom (2001) de website met bijhorende e-nieuwsbrief (2002) werkmap Leerzorg (2004) met werkfiches en dvd, ontwikkeld in samenwerking met de het CLB werkmap De computer, mijn surfplank bij het leren (2007) in samenwerking met Modem DIGIBib (2008) nu ADIBib de ADHD-toolkit (2009) in samenwerking Prof. Danckaerts en Zit Stil DVD Ik heet niet dom (2010) 97B97BEnkele cijfers E-nieuwsbrief: abonnees Website gemiddelde van bezoekers per maand. Abonnees nieuwsbrief per segment (N=12.000) ouders THERAPEUTEN STUDENTEN CLB, ped. Begeleider SCHOOL ANDER 1% 17% 17% 12% 11% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 11

14 Zo n 2 tot 5% of tot leerlingen heeft ernstige lees- en/of schrijfproblemen. Zij kunnen zonder compenserende hulpmiddelen onvoldoende functioneren in het onderwijs en in de maatschappij. Eureka ADIBib is een gratis digitale bibliotheek voor deze leerlingen in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Zij kunnen zo hun hand- en werkboeken laten lezen en invullen op hun computer. Er zijn 645 titels online beschikbaar. Momenteel heb je Kurzweil of Sprint nodig om de ADIBoeken te kunnen gebruiken. We zijn software aan het ontwikkelen zodat je het kan gebruiken met verschillende softwareprogramma s. Bekijk de lijst met beschikbare titels op de site of doe een aanvraag voor omzetting. Je kan de omzettingen volgen via facebook. 12

15 De VZW Eureka Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen betere kansen geven om hun talenten te ontwikkelen of hun leerstoornissen te compenseren. De foundation wil deze personen stimuleren om actief te kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Door het stimuleren van hun talenten kunnen ze zich tot zelfstandige en gelukkige mensen ontwikkelen. Eureka Foundation VZW verzamelt fondsen om de projecten van Eureka Onderwijs, Eureka Die- s-lekti-kus, Eureka ADIBib mogelijk te maken of verder te stimuleren. Het fonds verschaft ook de basisfinanciering om nieuwe projecten in het domein van leerstoornissen kansen te geven. Fiscale attesten in aanvraag. Steunen of zelf een projecten indienen? Dat kan: Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 13

16 Meer van Eureka Opleidingen Studiedagen Vakantiecursussen voor kinderen Publicaties

17 Opleidingen Info en inschrijven op Opleidingen lopen over verschillende sessies. 5B5BRekenen Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs of wiskunde secundair onderwijs, remedial teachers en taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, kiné of ergo met toepassing in rekenen, orthopedagogen buitengewoon onderwijs, BLIO buitengewoon onderwijs, docenten wiskunde of rekenen, 08B08BRekencoach basis Anny Cooreman, pedagoge & Marleen Bringmans, psychologe Coördinatoren Eureka Onderwijs 9 halve dagen periode november maart Getuigschrift bij inlevering en positieve evaluatie van portfolio. Steeds ervaring nodig en actieve begeleiding van kind of klasgroep. 18B18BRekencoach verdieping 28B28B(Enkel voor wie basis volgde) Anny Cooreman, pedagoge coördinator Eureka Onderwijs 4 halve dagen periode november - januari Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 15

18 6B6BSpelling Doelgroep: leerkrachten basisonderwijs of Nederlands secundair onderwijs, remedial teachers en taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, logopedisten, kiné of ergo met toepassing in rekenen, orthopedagogen buitengewoon onderwijs, BLIO buitengewoon onderwijs, 38B38BSpellingcoach basis Marleen Bringmans, psychologe coördinator Eureka Onderwijs Spelling succesvol remediëren met "Als Spelling een Kwelling is" 5 halve dagen: periode november januari B7BVrijwillige stages Wij bieden afgestudeerden de mogelijkheid op vrijwillige basis een stage te lopen van minimum 6 maanden minimum 1 dag per week of stage van minimum 4 à 6 weken meerdere dagen per week. 16

19 Studiedagen Info en inschrijven op 8B8BStudiedagen STICORDI en diagnostiek Doelgroep: CLB, psychologen, pedagogen, pedagogisch begeleiders, zorgcoördinatoren, beleidsmedewerkers basis en secundair onderwijs Anny Cooreman, Pedagoge coördinator Eureka Onderwijs o Handelingsgerichte diagnostiek bij leerstoornissen (donderdag 10 februari 2011). o Sticordi op korte en lange termijn (vrijdag 11 februari 2011). Karen Bastin, psychologe & Evelien Dumont, pedagoge medewerksters Eureka Onderwijs o Studiedag Kinderen met visueel-ruimtelijke problemen (donderdag 29 april 2011) Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 17

20 9B9BStudiedagen basisonderwijs Doelgroep: Leerkrachten basisonderwijs, logopedisten, revalidatiecentrum, remedial teachers, ouders, zorgcoördinatoren, taakleerkrachten, GOKleerkrachten 48B48BRekenen met RekenTrapperS Evelien Dumont, Pedagoge medewerkster Eureka Onderwijs o Inleiding in de aanpak van rekenproblemen en rekenstoornissen (donderdag 13 januari 2011). o RekenTrapperS als alternatief bij oudere kinderen met rekenproblemen (donderdag 10 en vrijdag 11 februari 2011). Spelling Astrid Deblock, logopediste medewerkster Eureka Onderwijs o Als Spelling een Kwelling is: Spelling succesvol aanpakken bij dyslexie en ernstige spellingproblemen (inleidend). (donderdag 29 april 2011) 18

21 01B01BStudiedagen Secundair Onderwijs Doelgroep: Leerkrachten taal, logopedisten, revalidatiecentrum, remedial teachers, ouders, zorgcoördinatoren, taakleerkrachten, GOK-leerkrachten, leerlingbegeleiders, 58B58BSpelling Astrid Deblock, logopediste medewerkster Eureka Onderwijs o Als Spelling een Kwelling is: Spelling succesvol aanpakken bij dyslexie en ernstige spellingproblemen (inleidend). (donderdag 29 april 2011) 68B68BVreemde talen Astrid Deblock, Logopediste medewerkster Eureka Onderwijs o Frans en Engels voor leerlingen met dyslexie en aanverwante leerstoornissen. (donderdag 13 januari 2011) Meer info en inschrijven op Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 19

22 Vakantiecursussen voor kinderen Info en inschrijven op Taal en rekenen 1e, 2e, 3e, 4e leerjaar Taal en Frans met de computer 5e en 6e leerjaar Rekenen en Frans met de computer 5e en 6e leerjaar Vreemde talen 1e, 2e, 3e secundair Paasvakantie april 2011 Zomervakantie augustus 2011 Vierdaagse intensieve cursussen. Kinderen leren enorm veel bij en vinden het bovendien heel boeiend en motiverend. Computervaardigheden: kind + coach vanaf 10 jaar Zomervakantie augustus 2011 Steeds een leerlingen met een coach (ouder, grootouder, begeleider, ). Ook mogelijk op vraag. 20

23 Publicaties Alle publicaties zijn liggen vandaag ter inzage in de Eureka-shop. Ter gelegenheid van het sympsium kan u ze vandaag kopen/bestellen tegen speciale actie-prijzen. Na vandaag kan u alle titels aan de normale tarieven bestellen via De meeste publicaties zijn ontwikkeld in eigen beheer Vof Centrum voor Leermoeilijkheden in samenwerking Eureka Onderwijs. 1B1BRekenen Orthodidactiek om problemen bij rekenen te voorkomen of met plezier weg te werken. Rekenen Remediëren! Droom of haalbare kaart? Cooreman A. & Bringmans M., Deboeck. RekenTrapperS Kleine Tweelingen Cooreman A. & Bringmans M., Deboeck 1 ste -2 de leerjaar, Nieuwe versie in opmaak. RekenTrapperS Goochelen met Getalkaarten Deel A Cooreman A. & Bringmans M., Deboeck 1 ste -2 de leerjaar, Nieuwe versie in opmaak.. RekenTrapperS Over de Brug A 1 ste -2 de leerjaar, Deboeck. RekenTrapperS Grote Tweelingen 2 de 3 de leerjaar RekenTrapperS Goochelen met Getalkaarten Deel B 2 de -3 de leerjaar, Deboeck. RekenTrapperS Over de Brug B 2 de -3 de leerjaar, Deboeck Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 21

24 Help je kind met hoofdrekenen: tafels 2 de 3 de 4 de lj Rekenen met RekenTrapperS, Cijferen 3 3 de lj, rem. 4 de en 5 de lj Rekenen met RekenTrapperS, Cirkels Hoofdrekenen en Maat en vorm 3de lj, rem 4 de en 5 de leerjaar Alles x en : 2, x en : 3, x en : 5, x en : 4 en x en : 8 4 de 5 de 6 de lj RekenTrapperS tot , snelrekenen Hoofdrekenen, getalinzicht en probleemoplossend denken 5 de, 6 de lj Breuken deel 1, inzicht 4 de 5 de lj, remediëring 6, BSO Breuken en bewerkingen 5 de 6 de lj, rem. BSO en SO Rekenen met RekenTrapperS, Breuken, procenten en decimalen 5 de -6 de lj, BSO en rem. SO Rekenen met RekenTrapperS, Bovenbouw deel 1 en deel2 Getalinzicht, Hoofdrekenen, Cijferen, Maat en vorm, probleemoplossend denken , rem BSO Rekenen met RekenTrapperS, -Cool deel 1 Rekenen tot 1000 en decimale getallen -Cool deel 2 Rekenen tot en decimale getallen Hoofdrekenen, cijferen, Maat en vorm, Probleemoplossend denken, Tijd, Info voor coach Eerste graad BS0 B-klas

25 21B21BSpelling & Lezen Boek 1: Spelend spellen Tot 10 jaar, Deboeck. Boek 2: Spellen met succes Vanaf 10 jaar, Deboeck Aankoop van boek 1 en boek 2 samen, Deboeck. 28 Klein en meer,verkleinwoorden, meervouden, trappen van vergelijking. 5 de 6 de lj, 1 ste jaar SO Werken aan werkwoorden, WWW1 Begrippen, PV tt, VD en PV vt 5 de 6 de lj, 1 ste 2 de jaar SO Werken aan werkwoorden, WWW2 Moeilijke gevallen in alle tijden en gemengde oefeningen 6 de lj, 1 ste 2 de jaar SO B31BVreemde talen Uitgaven m.b.t. aanleren van vreemde talen. Werkwoorden drie talen, WW3 Tijden en vervoegingen van werkwoorden Nederlands/Frans/Engels1 ste 2 de jaar SO Luc Junior 1,Werkboek bij Eventail Junior Unité 1-4, Aangepaste versie voor leerlingen met leerstoornissen 5 de lj, rem starters Croco Remediëringspakket bij Eventail Junior Unité de, rem 6 de lj en 1 ste jaar SO Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 23

26 41B41BWiskunde Basishulpregels Wiskunde, Kameel1 ste graad SO 12 51B51BAndere Tips voor aanpak. Ik heet niet dom, A. Cooreman & M. Bringmans, Acco kinderen en volwassenen DVD ik heet niet dom, vzw Die- s-lekti-kus kinderen en volwassenen 24,50 15,

27 Getuige- nissen Wat zeggen anderen over Eureka

28 61B61BEureka Onderwijs 78B78BEen succesverhaal verteld door ouders en kinderen. Het is een mijlpaal in ons leven geweest; goede mensen met ongelooflijke ervaring, kunde en positieve ingesteldheid, kritisch doch opbouwend, die zich voortdurend in vraag stellen, die de kinderen een enorme bagage meegeven aan zelfvertrouwen, durf. Je aangeschafte werkmethode en wilskracht zijn blijvend. Het beste wat een kind met leerproblemen kan overkomen. Het heeft zijn kijk op zichzelf echt veranderd. Dit is een supergoede school. Ik heb er heel veel bijgeleerd. Jammer dat ik er niet langer kan blijven. Het was een verhelderende ervaring. Er zouden veel meer scholen als deze moeten zijn.... ik wou jullie nog eens enorm bedanken. Ik ben juist afgestudeerd als A1 verpleegkundige in Leuven met onderscheiding. Dat heb ik toch noch altijd aan jullie te danken. Zonder mijn opleiding bij jullie zou mij dit nooit gelukt zijn!!!... "Ik heb één jaar (tweede middelbaar) op Eureka gezeten en ik heb hier meer geleerd dan in heel mijn schoolcarrière." Geloof dat werken resultaat geeft. Zonder Eureka zat ik nu waarschijnlijk in een gemakkelijkere richting op school. 26

29 Voor de kinderen en ouders een lichtpunt na een zware duistere periode. Ik hoop dat deze school nooit verdwijnt! Wij hebben een groot vertrouwen in jullie manier van werken. Zonde dat kinderen zonder leerstoornissen ook niet zo n opvolging en algemene ontwikkeling mogen genieten. Ik heb daar veel geleerd op sociaal vlak en leervlak. Zonder die school was ik nooit waar ik nu ben. Het beste dat mijn kind kon overkomen. Bepalend voor het verdere verloop van zijn studies en leven. Zeer intensief, maar de resultaten waren behoorlijk spectaculair. Zonder Eureka onderwijs was ik nooit gekomen waar ik nu ben. En had mijn leven er wellicht een stuk anders uitgezien. Niet gemakkelijk, boeiend, leerrijk, vreemd. Je leert er erg goed omgaan met versch. soorten mensen. Ik leerde er ontelbare studietips, de één al bruikbaarder dan de andere, die ik in mijn verdere studies, ook nu nog, erg goed kan gebruiken. Eureka onderwijs is een goede oplossing voor kinderen met een leerstoornis en een leerprobleem. De school biedt hulp die nergens anders wordt aangeboden. Ik raad het iedereen aan! Ik heb dankzij jullie meer zelfvertrouwen! En ben vlot door mijn studies geraakt! "Bij Eureka konden we eindelijk terecht voor bruikbaar en professioneel advies over de zware leerstoornis van ons kind." Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 27

30 Een school die aandacht geeft aan zijn leerlingen in hun totaliteit. Dwz. Aandacht zowel op het schoolse vlak, maar ook emotioneel en psychologisch wordt er ondersteuning geboden. Het is een school waar veel verwacht wordt van de leerlingen, maar met aandacht en respect voor ieders kunnen, voor ieders mogelijkheden. Ook ouders worden zeer nauw betrokken bij het schoolse gebeuren. Ik heb veel geleerd en draag er nog steeds de vruchten van mee! Zonder Eureka had ik nooit zover gekomen in deze hoge richting! Ik ben enorm blij dat ik daar school heb gelopen. Ik ben het Eureka-team heel dankbaar want zonder hen zou ik nu niet staan waar ik nu sta. Nu kan ik heel goed volgen in de lessen en kan ik mijn gedachten bij de les houden. Ik leer nu ook veel gemakkelijker en mijn punten liggen tussen de 65 % en de 95 %. Dit was zonder Eureka nooit mogelijk geweest. Zelfs nu mis ik nog de omgang en de mensen van Eureka. Ik voelde mij daar heel goed. Op 1 jaar heb ik in Eureka veel geleerd, het heeft me veel vooruit geholpen, en het heeft me zelfzekerder gemaakt over mijn studies. De richting die ik nu doe (industriële wetenschappen) ligt me heel erg goed maar zonder Eureka had ik deze keuze nooit gemaakt. Life-saver! Zonder Eureka zou Pieter niet zijn wie of wat hij nu is: een gelukkige evenwichtige jongeman. Het is een school waar veel verwacht wordt van de leerlingen, maar met aandacht en respect voor ieders kunnen, voor ieders mogelijkheden. Ook ouders worden zeer nauw betrokken bij het schoolse gebeuren. Lezen en spelling blijven een probleem, hij zal altijd veel tijd nodig hebben bij het voorbereiden, lezen, van examens. Maar wij zijn ervan overtuigd dat Maarten niet zo ver geraakt was als hij die 2 jaren Eureka niet had gedaan. 28

31 Fantastische school. De leerstof is gefocust in functie van die elementen die belangrijk zijn voor de toekomstige opleiding, aangepast aan de problematiek en de individuele leerling. Er is een duidelijke kennis van zaken zowel in de leerstof als de leerstoornis. Daarnaast is er een zeer positieve gedrevenheid. De leerstof is doordacht en ze hebben zich losgemaakt van de schoolse korte termijn doelstellingen. Wat zeer veel geruststelling meebrengt. Kinderen leren op en positieve en realistische manier omgaan met hun leerstoornis. Fantastische opvang op alle vlakken. Voor sommige kinderen de enige manier om niet gedumpt te worden in het bijzonder onderwijs. Onze zoon dankt zijn hele toekomst aan de leerkrachten van Eureka. 8B8BOver de leerkrachten - Ze verdienen een dikke pluim! De inzet van de leerkrachten was enorm. Leerkrachten die zeer veel inzitten met hun leerlingen en er ongelooflijk hard voor werken. Ik mis de unieke en persoonlijke manier van lesgeven en de aandacht die er aan elke leerling gegeven werd. Warme school waar er een goed contact is tussen leerlingen en leerkracht. Jullie leverden prachtig werk en halen het beste uit onze kinderen boven. Leerkrachten die zeer veel inzitten met hun leerlingen en er ongelooflijk hard voor werken. Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 29

32 Als we zagen hoe de mensen van Eureka met Geoffrey omgingen en hoe snel (al na 3 weken) ze wisten wat er eigenlijk met Geoffrey mis was, vonden wij dit ongelooflijk. Ze verdienen een dikke pluim! Ze laten niemand achter. Goede mensen met ongelooflijke ervaring, kunde en positieve ingesteldheid, kritisch doch opbouwend, die zich voortdurend in vraag stellen, die de kinderen een enorme bagage meegeven aan zelfvertrouwen, durf. Je aangeschafte werkmethode en wilskracht zijn blijvend. 98B98BOver de methode leren leren De kinderen leren werken en omgaan met hun probleem op een realistische manier. Eureka heeft hem geleerd te werken met media die hem duidelijk lagen (het getrapte denken van de computer), onderwijs op maat gegeven en compenserende technieken geleerd. Er werd een sterke klemtoon gelegd op systematisch werken en denken en zeer veel herhalen. Na 2 jaar weg te zijn uit Eureka grijpt ze af en toe nog naar boeken van toen of gebruikt ze de trucjes die ze daar geleerd heeft: vb Frans: het negenveld. De leerstof is gefocust in functie van die elementen die belangrijk zijn voor de toekomstige opleiding, aangepast aan de problematiek en de individuele leerling. Er is een duidelijke kennis van zaken zowel in de 30

33 leerstof als de leerstoornis. Daarnaast is er een zeer positieve gedrevenheid. De leerstof is doordacht en ze hebben zich losgemaakt van de schoolse korte termijn doelstellingen. Wat zeer veel geruststelling meebrengt. Ik heb er veel bijgeleerd. Het was daar veel gestructureerder dan in andere scholen vb: de pronom personnel: Eureka: alle leerstof in 1 keer, andere scholen: leerstof verspreid over 3-6 jaar. Ik zou willen dat ik er kon blijven. Ik zie verbanden tusen talen die anderen niet zien vakoverschrijdend = gemakkelijker. In Eureka worden er veel verschillende manieren gebruikt om je te helpen met lessen en taken. Wanneer je een probleem hebt met een vak krijg je een les apart af mag je gebruik maken van de computers. Ook worden de boeken aangepast voor de leerlingen en ook worden er zelf cursussen gemaakt. "Ik heb nu mijn eerste jaar A1 verpleegkunde in Leuven afgemaakt. Iedereen (en ikzelf ook) was hiervan echt verrast, want het was echt het moeilijkste dat ik in mijn leven al heb moeten doen qua studeren. Ik besef ook dat dit nog altijd aan jullie te danken is. Ik ben heel veel methodes van bij jullie nu terug opnieuw beginnen gebruiken en ze hielpen echt." "In Eureka worden er veel verschillende manieren gebruikt om je te helpen met lessen en taken. Wanneer je een probleem hebt met een vak krijg je een les apart af mag je gebruik maken van de computers. Ook worden de boeken aangepast voor de leerlingen en ook worden er zelf cursussen gemaakt. Na een jaar *Eureka* kan je veel meer kans maken in een gewone school." Ze heeft daar geleerd dat door veelvuldige herhaling, dagelijkse oefening, de aangeleerde trucjes, ezelsbruggetjes, zij ook tot een mooi resultaat Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 31

34 kan komen. Dat ze dus helemaal niet DOM is, want daar was ze voordien van overtuigd. Floris heeft een eigen werkritme, studieplanning, studiemethode eigen gemaakt. Hij werkt zeer hard maar gaat toch zelfverzekerd naar school. 09B09BOver het 19B19B ik ben effect op de kinderen helemaal niet DOM! "Ik weet nu hoe te leren en nog belangrijker ik weet dat ik niet minder waard ben dan een ander gewoon omdat ik dyslexie heb." In deze school is het kind het belangrijkste. Hun probleem wordt hier echt aangepakt. Ze worden geholpen, gemotiveerd en hebben veel meer zelfvertrouwen. Na één jaar Eureka is Jan 180 graden omgedraaid. Studiehouding en motivatie zijn zeer positief geëvolueerd. Dit heeft een enorm effect op zijn leerprestaties. Hij heeft ook een goed zelfbeeld gekregen. Wouter is opengebloeid tijdens zijn twee schooljaren bij Eureka. "Ik ben blij dat ik op *Eureka* heb mogen zitten. Het heeft mij enorm veel geholpen en ik wil *Eureka* nog eens bedanken voor alles wat je hebt gedaan!! Ik heb op *Eureka* mijn leerstoornis leren aanvaarden, iets wat ik daarvoor nog niet echt deed. Ik heb er mee leren omgaan, ik durf het vertellen tegen anderen en ik kan er trots op zijn! Al die dingen zorgen er voor dat ik mezelf ben en niet meer de ik ben van voor *Eureka*, want toen was alles nog helemaal anders." Natuurlijk gaat het nu nog steeds niet vanzelf, maar ik weet nu hoe te leren en nog belangrijker ik weet dat ik niet minder waard ben dan een ander gewoon omdat ik dyslexie heb. Eureka heeft voor mij heel veel 32

35 gedaan, en ik hoop dat deze school nog lang kan voort blijven bestaan en dat ze hulp krijgen waardoor er nog meer kinderen met leerstoornissen geholpen kunnen worden. De vorderingen van onze zoon zijn heel groot. Wij hadden nooit verwacht dat hij op één jaar tijd zoveel zou bijleren. Hijzelf is heel erg veranderd en groter geworden. Onze dochter is nu gelukkig. Ze werkt hard voor de richting die zij zelf heeft gekozen. Ze heeft nu meer zelfvertrouwen. Ik heb er geleerd meer aandacht te hebben, sneller te werken en beter studeren. Een plezante periode die mij gesterkt heeft in de omgang met mijn dyslexie en met mijn zelfbeeld inzake het leren. Ze voelden zich ook begrepen door de leerkrachten. Iedereen had er een leerprobleem dus hoefden ze niet beschaamd te zijn over hun eigen probleem. Als ouder hebben wij Maarten zien evolueren van een jongen zonder of met weinig zelfvertrouwen, met de gedachte ik ben dom, tot iemand die wist dat hij niet alleen was met het probleem of de problemen van dyslexie, dat je met deze leerstoornis nog veel dromen kan waarmaken; met een flinke dosis zelfvertrouwen. Wat Maarten bij jullie ook geleerd heeft, is om door te zetten de wil om iets te bereiken. Dankzij het Eureka onderwijs ziet mijn dochter het leren ondanks haar leermoeilijkheden weer zitten. Het was de ladder van de put waar ik in zat, het heeft mijn leven veranderd. Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 33

36 Wij hebben een ander en veel gelukkiger kind teruggekregen. Eureka heeft mij goed geholpen, nu kan ik tenminste beter leren en mij beter concentreren. Het was een hele belevenis. 29B29BOver omgaan met je leerstoornis leren met je beperkingen omgaan Eureka leert kinderen omgaan met hun stoornis en leert ze deze te aanvaarden. Kinderen leren er werken volgens een methode aangepast aan hun stoornis. Goed onderwijs voor gemotiveerde kinderen met leerstoornis! Thomas leerde zijn leerstoornis perfect inschatten. Hij kan het probleem goed verwoorden en uitleggen aan anderen. Thomas heeft ook veel geleerd over andere kinderen met stoornissen en heeft daardoor begrip voor de problemen van anderen. Ik heb meer inzicht gekregen in mijn leerprobleem en efficiënter leren werken. Als een unieke ervaring die mij veel geholpen heeft. Ik raad het ook aan bij mensen met dyslexie. Ik heb geleerd hier voor uit te komen en me niet te schamen. Eureka heeft mij enorm geholpen om te begrijpen wat mijn probleem is en hoe ik er mee om moet gaan. Je leert met je beperkingen omgaan en achteraf begrijp je ook beter wat je probleem eigenlijk is. Dat maakt het een stuk aangenamer om mee te leven! 34

37 Hij heeft er vooral geleerd om met zijn probleem om te gaan en is gestimuleerd in zijn positieve kanten, in de dingen waar hij wél goed in is. Ze leren hun probleem in te schatten, te aanvaarden en er mee om te gaan. Je leert omgaan met je leerstoornis, je krijgt meer inzicht. Je leert leren, vooral aan een structuur maken. Kinderen leren op een positieve en realistische manier omgaan met hun leerstoornis. 39B39BOver de relatie met de ouders 49B49Bconstructieve samenwerking Het is heel goed geweest voor onze kinderen, maar ook voor ons. Het inzicht over de leerstoornissen en het begrip, de nauwe samenwerking en kort opvolgen van de kinderen zijn een geweldige steun voor ons geweest. Als ouders zijn we altijd met al onze vragen bij leerkracht en directie terecht gekund. (Nog steeds!) Opvallend was ook de zeer constructieve samenwerking tussen school en ouders, met zeer veel persoonlijke aandacht voor ouders ook en luisterbereidheid en samen zoeken naar de juiste aanpak van het kind. Wij hebben er allemaal geleerd om met de leerstoornis van Sara om te gaan en hebben geleerd hoe we haar kunnen helpen. Programmaboekje Eureka. Van Mankement tot Talent. 35

38 59B59BOver de prijs De school is niet gesubsidieerd omdat de school niet past in het huidig onderwijsmodel en de regelgeving. De ouders betalen een gedeelte van het schoolgeld. Ouders die het wensen, kunnen in aanmerking komen voor een schoolbeurs bij Eureka. Serviceclubs sponsoren deze beurzen. Het is heel duur, maar achteraf gezien meer dan zijn prijs waard. Als de grootouders niet geholpen hadden, hadden we dit niet gedaan. Nu zijn we echt heel blij met het resultaat. Ik ben leerkracht en heb hiervoor een jaar loopbaanonderbreking genomen. Het was zwaar voor ons gezin. We hebben zelfs een benefiet georganiseerd. Als ik nu zien hoe ons kind is opengebloeid, ben ik blij dat ik hiervoor koos ondanks tegenstand in mijn omgeving. 69B69BEen veilige omgeving en hoe gaat het dan later in het echte leven? Speech door Vincent Boulanger oud-leerling Goedemorgen dames en heren, Eureka studenten, vrijwilligers en personeel, ik ben Vincent Boulanger, studentenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Vereniging van Studenten voor Gelijke Kansen. Maar de reden van mijn aanwezigheid is het oud-student zijn van de Eureka school, waar ik tussen 2000 en 2002 studeerde. Het is niet mijn bedoeling veel te spreken over mijn ervaringen in Eureka, maar eerder hoe die ervaringen me nadien beïnvloed hebben. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat: Eureka is meer dan voor een paar jaar een veilige haven te zijn, Eureka is een vorming naar de toekomst. 36

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

TEST ENGINEERS PASSWERK

TEST ENGINEERS PASSWERK In deze brochure hebben we aan aantal interviews met onze test engineers verzameld die in de voorbije periode werden afgenomen. Ze geven een goed beeld van het profiel van onze medewerkers die ingezet

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Mijn kind heeft dyslexie

Mijn kind heeft dyslexie Mijn kind heeft dyslexie Martine Ceyssens Mijn kind heeft dyslexie Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT

Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT MAG Zij maken je wegwijs GRATIS LOOPBAANADVIES OP ZOEK NAAR EEN OPLEIDING? SOCIAAL NETWERKEN KANSEN OP DE ARBEIDSMARKT KATRIEN HERMAN ILSE CARLA KARIN YVAN NIELS SARAH NINA VEERLE MUSTAFA PIETER EVA ANNELIES

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie