Een Beter van niet lijst voor sportschoenproducenten.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een Beter van niet lijst voor sportschoenproducenten."

Transcriptie

1 Een Beter van niet lijst voor sportschoenproducenten. Bachelorafstudeerder: Marc van der Peet S Bedrijfskunde Bachelorscriptie voor: Bedrijfskunde Universiteit Twente In opdracht van: Stichting: Beter van niet. Onderzoeksperiode: t/m Begeleiders: Dr. van Velzen. Dhr. Smit (Stichting: Beter van niet) Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 1

2 Samenvatting: Dit verslag bevat een literatuurstudie uitgevoerd in opdracht van Marco Smit van de Stichting Beter van niet, ter afronding van de bachelor Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Doel van het onderzoek is tweeledig. Allereerst is geprobeerd om tot een lijst met indicatoren te komen waarmee het begrip MVO in de sportschoenenbranche gemeten kan worden. Door een literatuurstudie is er een lijst met indicatoren opgesteld, die later door het gebruik van een aantal criteria is verkleind tot de uiteindelijke lijst met indicatoren. Door middel van tabellen is getracht een zo compleet mogelijk beeld te geven van indicatoren die in de literatuur gevonden zijn. Na totstandkoming van deze lijst met indicatoren is gekeken hoe acht verschillende sportschoenproducenten scoren op deze indicatoren en wordt hieruit een zogenoemde Beter van niet lijst gecreëerd. De acht verschillende sportschoenproducenten zijn geselecteerd op basis van omzet en de totale dekking van deze producenten van de Nederlandse markt van sportschoenen bedraagt ruim drie kwart van de totale markt. In het verslag wordt eerst een definitie gegeven van MVO. Deze definitie is tot stand gekomen met behulp van beschikbare literatuur. De volgende definitie wordt gebruikt: MVO zijn niet-verplichte initiatieven die ondernomen worden door een organisatie om maatschappelijke problemen die gedeeltelijk of volledig door de organisatie veroorzaakt zijn op te lossen. De uiteindelijke conclusie van het onderzoek is een zogenaamde Beter van niet lijst waar de verschillende producenten van sportschoenen gerangschikt staan op het gebied van MVO. Middels deze lijst wordt er voor de consument een duidelijk beeld geschetst van welke producent in welke mate bezig is met MVO. Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 2

3 Summary This report contains a literature survey, executed on request of Marco Smit of the foundation Beter van niet to complete the bachelor study Business Administration at the University of Twente. The research aim is two sided. One aim is to give an overview of indicators of social corporate governance that can be used in the sport shoe branch. Through a literature a list of indicators is constructed. With the use of a list of criteria the total list is reduced to a smaller list of indicators. The total list of indicators will be used to rank eight different sport shoe producers on the subject of social corporate governance. With the use of tabels a complete view of all the founded indicators of social corporate governance is given. After the selection of the indicators eight different sport shoe producers are ranked due to their score on the several indicators. The segment of the mentioned producers is more or less three quarters of the market. First a clear definition of social corporate governance is given. This definition has been constructed through combining components from various definitions of social corporate governance in the available literature. The following definition of social corporate governance is used: social corporate governance consist of non-obliged initiatives taken by an organization to overcome social and environment problems caused, partially of totally, by the organization. The final conclusion of this investigation is a Beter van niet list in which the eight different sport shoe producers are ranked on the subject of social corporate governance. Through this list the Dutch consumers have a clear view of the degree in which the different sport shoe producers are concerned about social corporate governance. Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 3

4 Voorwoord Artikel: Telegraaf 8 januari 1996 Olieconcern Shell besluit het olieplatform Brent Spar niet te laten afzinken in de Noordzee. (Novum/Ap) Na protest van Greenpeace en massale consumentenprotesten heeft Shell alsnog besloten haar olieplatform Brent Spar niet te laten afzinken in de Noordzee. Voor het afzinken Met de situatie uit bovenstaand artikel werd ik voor het eerst, zij het onbewust, geconfronteerd met het onderwerp MVO en was tegelijkertijd mijn interesse voor dit onderwerp geboren. Geschokt was door dit onverantwoorde gedrag van Shell besloot als twaalfjarige lid te worden van Greenpeace om zo mijn steentje bij te dragen. Jaren later ben ik inmiddels een stuk wijzer geworden en ben ik op sommige punten iets genuanceerder en soms anders over bepaalde MVO-zaken gaan denken. Mijn interesse voor het MVO-onderwerp is echter altijd gebleven. Of het nu gaat om nieuwe boorlocaties van Shell of de recentere discussie over de slechte arbeidsomstandigheden in China, hoe verschillende bedrijven omgaan met hun verantwoordelijkheid tegenover de omgeving heb ik altijd erg interessant gevonden. Toen door toeval mijn oog viel op een onderzoeksopdracht van een nieuwe stichting van de Consumentenbond waarin het onderwerp MVO centraal stond had deze opdracht meteen mijn interesse. Enige weken en enkele gesprekken later was het geheel rond en kon ik voor de Stichting Beter van niet een onderzoek doen naar in welke mate verschillende sportschoenproducenten zich met het onderwerp MVO bezighouden. Ik hoop dat alle lezers met dit verslag een beter overzicht krijgen van de belangrijke kwesties in de sportschoenensector, hoe de verschillende, belangrijke sportschoenproducenten hun verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren aan een verantwoorde samenleving en, last but not least, de lijst gebruiken en voortaan verantwoorde sportschoenen kopen. In dit voorwoord wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de heer Smit en dr. van Velzen te bedanken voor de genoten begeleiding. Enschede, Marc van der Peet Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 4

5 Inhoud: Samenvatting:...2 Summary Inleiding Probleemformulering Onderzoeksontwerp Theoretisch kader De naming and shaming methode Sportschoenproducenten Maatschappelijk verantwoord ondernemen Welke indicatoren zijn er beschikbaar om MVO in de sportschoenenbranche mee te meten? Informatie over de indicatoren Analyse dimensies Conclusie Welke van deze indicatoren zijn het best geschikt voor een volledige, betrouwbare en geldige beschrijving van het begrip MVO in de sportschoenensector? Criteria Beoordeling van de indicatoren Uiteindelijke lijst met indicatoren Het opstellen van een Beter van niet lijst voor sportschoenen Beoordeling producenten Score Conclusies en aanbevelingen Conclusie Aanbevelingen Literatuurlijst Literatuur Websites Telefoongesprekken Bijlage Bijlage A: Toelichting steekproef Bijlage B: Toelichting beoordeling indicatoren Bijlage C: Beoordeling leveranciers...43 Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 5

6 1. Inleiding Nederland moet Olympische spelen boycotten; Rellen om het afzinken van de Brent Spar te voorkomen; Voetbalschoentjes van Nike geproduceerd met kinderhandjes. Deze koppen zijn slechts enkele van de vele titels die de afgelopen jaren in verschillende kranten de voorpagina sierde. De verantwoordelijkheid die bedrijven/overheden tegenover hun omgeving nemen is een steeds belangrijker onderwerp geworden in onze samenleving en de media speelt hier op in. Onderstaand artikel is hier een voorbeeld van: Figuur 1.1: Artikel: Algemeen Dagblad 12 maart 2008 Chinese bouwvakkers Olympische spelen uitgebuit (New York) De Chinese bouwvakkers die in Peking hard werken aan Peking om de stad klaar te maken voor de Olympische spelen worden uitgebuit. Ze leven en werken onder erbarmelijke t di h d Dit artikel is geen uitzondering. Het begrip MVO, wat verderop in dit onderzoek toegelicht zal worden, is de laatste jaren een hot topic en consumenten raken meer en meer betrokken bij dit onderwerp. Recent voorbeeld van media aandacht voor het MVO onderwerp is de affaire rond de Olympische Spelen in Peking. Sporters worden opgeroepen de Olympische Spelen te boycotten vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in China. De toegenomen media aandacht voor het onderwerp MVO wordt veroorzaakt doordat consumenten vandaag de dag in toenemende mate waarde zijn gaan hechten aan dit onderwerp. Waar de consument in de jaren 90 vooral waarde hechtte aan de aspecten prijs en differentiatie is er nu in onze samenleving een fase aangebroken waarin de consument in toenemende mate belang hecht aan verantwoord geproduceerde producten (Fisscher et al, 2001, blz ). Deze verantwoorde eigenschappen staan centraal in de secundaire preferenties van de consument. Binnen deze preferenties van de consument zijn het niet de objectieve eigenschappen van een product, zoals de prijs en smaak centraal, maar juist de achtergrond van het product en het productieproces die centraal staan (Keuzenkamp, 2003, blz. 16). Bij een appelonderzoek betreffen secundaire preferenties bijvoorbeeld het feit of de appel wel of niet geoogst is door kinderen. Naast belangrijker voor de consumenten heeft het onderwerp MVO de afgelopen jaren ook voor producenten meer prioriteit gekregen. MVO staat bij producenten vandaag de dag een stuk hoger op de agenda dan drie jaar geleden en de verwachting en verwacht wordt dat het de komende jaren een nog belangrijkere plek gaat innemen (Global Business Barometer, 2007). Reden dat bedrijven verantwoord gedrag in toenemende mate belangrijk vinden is dat verantwoord gedrag bijdraagt aan haar goede imago en een positief imago invloed heeft en de winstgevendheid van het bedrijf (Mohr & Webb, 2005, blz. 125). Bij gebruikelijke onderzoeken van de Consumentenbond staan de objectieve producteigenschappen centraal. In deze onderzoeken wordt bijvoorbeeld een duidelijk overzicht gegeven van de prijs/kwaliteitsverhoudingen van verschillende producten. Door de veranderende behoeftes van de consument zijn echter ook de eisen aan vergelijkend warenonderzoek erg veranderd. In de huidige samenleving is er in toenemende mate behoefte aan vergelijkend onderzoek over de secundaire informatie van producenten. De Stichting Beter van niet is een initiatief van de Consumentenbond wat op deze nieuwe wensen van de consument inspeelt. Onderzoeken van de Stichting Beter van niet verschillen van gebruikelijke onderzoeken van de Consumentenbond. De opbouw van onderzoeken van de Stichting Beter van niet is anders dan bij gebruikelijke onderzoeken van de Consumentenbond. De Stichting Beter van niet gebruikt namelijk Beter van niet lijsten voor haar onderzoek. Middels deze lijsten zijn het juist de slecht opererende spelers die duidelijk benadrukt worden. Bedrijven die boven aan de Beter van niet lijst staan blijven in gebreke. De opbouw van de Beter van niet methode is dus erg anders dan bij normale onderzoeken van de Consumentbond waar de nadruk ligt op goed presterende bedrijven en er altijd een winnaar uit de bus komt. Belangrijk onderwerp bij de Beter van niet lijsten is het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 6

7 De secundaire preferenties die centraal staan in de onderzoeken van Beter van niet hebben namelijk alles te maken met hoe verantwoord het product is geproduceerd. Middels de Beter van niet lijst probeert de Stichting Beter van niet om de consument meer informatie te verschaffen betreffende de mate waarin verschillende bedrijven verantwoord ondernemen. Anderzijds probeert zij door het publiceren van de lijsten een duidelijke hint af te geven aan minder verantwoorde spelers om meer verantwoord te gaan produceren. Deze reactie kan worden ontlokt door het aangepaste consumentengedrag. Onderzoek toont namelijk aan dat wanneer consumenten beschikken over betrouwbare informatie van de mate waarin het bedrijf verantwoord onderneemt zij deze informatie ook meenemen voor de keuze van een product (Mohr & Webb, 2005, blz. 143). Na onderzoeken op het gebied van vliegmaatschappijen en energieleveranciers wil de Stichting Beter van niet nu een Beter van niet lijst opstellen voor sportschoenen. Op de sportschoenenmarkt is er voor de consument namelijk erg weinig duidelijkheid over welke spelers verantwoord opereren en hebben de consumenten te weinig informatie om een verantwoorde keuze te maken. Een Beter van niet lijst voor sportschoenen is een erg geschikt middel om transparant te maken welke producent in welke mate verantwoord onderneemt. Om dit doel te bereiken is er allereerst een lijst nodig met indicatoren waarmee het begrip MVO in de sportschoenensector gemeten kan worden. Een dergelijke lijst om het begrip MVO te meten in de sportschoenensector is in Nederland momenteel namelijk nog niet beschikbaar. Het opstellen van een dergelijke lijst is het doel van dit onderzoek. Met de lijst zal vervolgens een Beter van niet lijst voor sportschoenen gemaakt worden. 1.1 Probleemformulering Er zijn veel verschillende indicatoren waarmee MVO in de kledingsector gemeten kan worden. Mede door deze verscheidenheid aan indicatoren van verschillende auteurs is het plaatje erg diffuus. Eerste doel van dit onderzoek is daarom het eenduidig vaststellen van indicatoren voor het meten van de mate van MVO in de sportschoenensector. In dit onderzoek staat de volgende probleemstelling centraal: waaraan moet een rangorde voldoen als het gaat om het vaststellen van de mate waarin sportschoenproducenten zich bezig houden met MVO. De volgende deelvragen worden behandeld: 1. Welke indicatoren zijn er beschikbaar om MVO in de sportschoenenbranche mee te meten? 2. Welke van deze indicatoren zijn het best geschikt voor een volledige, betrouwbare en geldige beschrijving van het begrip MVO in de sportschoenensector? 3. Hoe kunnen we de verschillende sportschoenproducenten rangschikken? Met de eerste onderzoeksvraag zal een beeld worden geschetst van de indicatoren die er momenteel zijn om het begrip MVO te meten in de sportschoenensector. Bij de tweede onderzoeksvraag zal de totale lijst met indicatoren beoordeeld worden aan de hand van een aantal criteria. Met behulp van deze criteria zullen de beste indicatoren om het begrip MVO te meten in de sportschoenensector geselecteerd worden. Hierna wordt de uiteindelijke lijst met indicatoren toegepast op de acht verschillende sportschoenproducenten met als uiteindelijk doel een Beter van niet lijst voor sportschoenen op te stellen. 1.2 Onderzoeksontwerp Voor het vergaren van gegevens was het eerste doel het vinden van relevante artikelen die betrekking hebben op MVO. Om relevante artikelen te vinden over MVO is gebruik gemaakt van de zoekmachines: Google, jstor en darenet. De volgende zoektermen zijn gebruikt: maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO sportschoenen, Sportschoenenbranche, corporate social responsibility, sport shoes, sneakers, footwear, ethical issues en sport sector. Verder is voor het vergaren van informatie gebruik gemaakt van verschillende profit en non-profit organisaties die gespecialiseerd zijn in maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen in de kledingbranche. De volgende organisaties zijn Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 7

8 benaderd: Elsewear, Milieu adviesbureau CREM, Fairwear Foundation, Made-by, Control Union, en de Stichting Schone Kleren Met behulp van deze informatie is een lijst met indicatoren voor het meten van MVO samengesteld. Deze lijst is middels een aantal criteria beoordeeld om zo tot een kleinere lijst met indicatoren te komen. Deze criteria worden verderop in dit verslag toegelicht. Door het samenvoegen van de zoektermen is geprobeerd het zoekproces nog verder te verbeteren en uit te breiden. Na het lezen van een samenvatting is bepaald of het artikel relevant is. Als het artikel bruikbaar was is het gedownload en is de volledige tekst gelezen. Tijdens het lezen van de artikelen zijn de belangrijke zinnen en woorden gearceerd. De referentielijst van het artikel is gebruikt worden om nog meer relevante artikelen te vinden. 1.3 Methodologie Het onderzoek bestaat grotendeels uit een beschrijving en analyse van bestaande data en heeft betrekking op een aantal sportschoenfabrikanten. Zoals gesteld is allereerst met behulp van bestaande informatie en gegevens van verschillende Stichtingen een aantal indicatoren voor MVO opgesteld. Vervolgens is er voor de verschillende producenten informatie over deze indicatoren gezocht worden en is deze informatie gebruikt om een rankschikking van de verschillende sportschoenproducenten te maken. Een belangrijk aspect in het onderzoek is het beoordelen van de gevonden informatie op validiteit en betrouwbaarheid. Betrouwbare metingen geven resultaten die bij een exacte herhaling van de meetprocedure altijd opnieuw gemeten worden. Ook produceren metingen die betrouwbaar zijn telkens dezelfde uitkomsten wanneer ze gedaan worden door verschillende onderzoekers (King, Keohane & Verba, 1994, blz. 511). Bij validiteit staat de geldigheid van de informatie centraal. Er bestaan meerdere typen validiteit. Bij beoordeling van de gevonden literatuur in dit onderzoek zal vooral worden gelet op de zogenoemde inhoudsvaliditeit. Bij dit type van validiteit gaat het om de vraag of een meetinstrument het bedoelde begrip en zijn verschillende aspecten goed weerspiegelt, terwijl anderzijds geen overbodige of irrelevante zaken worden gemeten (Babbie, 2007, blz ). Voor beantwoording van de eerste deelvraag zal een literatuuronderzoek uitgevoerd worden. Aan de hand hiervan wordt een lijst met indicatoren samengesteld. In de tweede deelvraag zullen deze indicatoren beoordeeld worden om tot een kleinere lijst met de meest geschikte indicatoren te komen. Hiervoor zal een lijst met criteria opgesteld worden. Met de criteria zullen de gevonden indicatoren gerangschikt worden en zullen de meest, geschikte indicatoren om het begrip MVO te meten in de sportschoenen sector geselecteerd worden. Na totstandkoming van deze lijst zal via openbare verslagen en jaarverslagen informatie gezocht worden over acht sportschoenproducenten. Met behulp van deze informatie krijgen de producenten een beoordeling op de verschillende indicatoren uit de lijst. Met de uiteindelijke scores van de producenten zal de uiteindelijke Beter van niet lijst geconstrueerd worden. Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 8

9 2. Theoretisch kader Een van de doelen van de Stichting Beter van niet die zij met haar Beter van niet lijst tracht te bereiken is het stimuleren van producenten om meer verantwoord te gaan produceren. De Beter van niet lijst waarmee zij dit wil bereiken maakt hiervoor gebruik van het zogenaamde naming and shaming principe. Met het naming and shaming principe wordt negatieve informatie van de producent naar buiten gebracht met als doel de reputatie van het bedrijf te beïnvloeden (Keuzenkamp, 2003, blz. 21). Een reputatie van een onderneming is de gehele geschiedenis van ervaringen die consumenten met de betreffende onderneming hebben. Een goede reputatie verhoogt de rendabiliteit van de producent en geeft de consument de zekerheid dat ze werkelijk krijgt wat ze wil (Pawson, 2001, blz. 13). Reputatie is niet alleen belangrijk voor consumenten. Naast consumenten kan reputatie ook van invloed zijn op andere stakeholders uit de omgeving van bedrijven. Met een goede reputatie vinden bedrijven bijvoorbeeld gemakkelijker werknemers en investeerders (Fombrun et al, 1996, blz ). Reputatie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden voor bedrijven. Waar vroeger het maken van winst centraal stond is het voor stakeholders vandaag de dag vooral belangrijk om niet geassocieerd te worden met een negatief bedrijfsimago (Bartley, 2005, blz. 11). MVO is een belangrijk aspect dat de reputatie van een bedrijf beïnvloedt. Positieve informatie over MVO gedrag kan een bijdrage leveren aan een positief imago van een bedrijf terwijl onethisch gedrag een belangrijke reden kan zijn voor een slechter imago. Doordat consumenten zich de afgelopen decennia meer bezig zijn gaan houden met het onderwerp MVO is dit effect de laatste jaren alleen maar sterker geworden. Consumenten zijn in steeds grotere mate bereid enerzijds ethisch gedrag van bedrijven te belonen en anderzijds onethisch gedrag te bestraffen (Creyer en Ross, 1997, blz. 427). 2.1 De naming and shaming methode Naming and shaming is een methode die relatief snel en goedkoop ingezet kan worden en waarmee gemakkelijk een groot publiek bereikt kan worden. Binnen deze methode onderscheidt Pawson (2001, blz. 5) drie belangrijke stakeholders: - de shamed subjects, in dit verslag zijn dit de sportschoenproducenten die centraal staan in dit onderzoek. - de verantwoordelijke organen, in dit geval de stichting die verantwoordelijk is voor het onderzoek: de stichting Beter van niet. - het bredere publiek, dit zijn de consumenten van sportschoenen. De naming and shaming methode is opgebouwd uit een aantal fasen. De eerste fase van de methode is de identification fase. In deze fase wordt het gedrag in kwestie geobserveerd en vervolgens gemeten. Hierna volgt de naming fase. Gedurende deze fase wordt informatie over de falende/afwijkende partij openbaar gemaakt. Na de naming fase reageert de consument op de openbaar gemaakte informatie. Deze fase, waarin de gemeenschap reageert door het in meerdere of mindere mate boycotten van de producent, wordt de public sanction fase genoemd. De laatste fase van de methode wordt de recipiënt responsie fase genoemd. In deze fase reageert de producent door middel van een gedragsverandering op haar beurt weer op de reactie van de consument (Pawson, 2001, blz. 6). Naming and shaming initiatieven zijn de afgelopen jaren in verschillende mate effectief geweest. Voorbeelden uit de geschiedenis leren ons dat de naming and shaming methode een uiterst effectief middel kan zijn om een gedragsverandering te bewerkstelligen. Een belangrijk voorbeeld van een naming and shaming initiatief dat in het verleden erg succesvol is geweest is "the car theft index" in Engeland (Pawson, 2001, blz. 10). De car theft index is in Engeland in het leven geroepen om de grote mate van autodiefstal tegen te gaan. Autodiefstal is al jaren een groot probleem in Engeland en volgens de regering werden autoproducenten niet genoeg gestimuleerd om inbraakveilige auto s te produceren. De producenten van auto s ervaren namelijk geen negatieve gevolgen als hun auto s gestolen worden. Hierdoor hebben zij geen sterke motivatie om dure beveiligingssystemen in auto's te bouwen. Om producenten te stimuleren tot de productie van beter beveiligde auto s werd in 1996 door de Engelse overheid de Car Theft Index gepubliceerd waarin werd aangegeven welke auto's van welke producenten het meest gestolen werden. Op de eerste gepubliceerde lijst kwamen de auto's van Ford als meest inbraakgevoelige auto s naar voren. Consumenten in Engeland Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 9

10 reageerden massaal op de naming and shaming lijst en de consumptie van auto s van Ford daalde sterk. Ford reageerde op haar beurt, door het aanbrengen van betere beveiligingsinstrumenten, weer op de reactie van de consument. Op recentere uitgaven van de Car Theft Index staan auto s van Ford een stuk minder vaak vermeld (Pawson, 2001, blz. 11). Gesteld kan worden dat de naming and shaming methode in dit geval effectief is geweest en het gewenste resultaat heeft bereikt. Aan de andere kant van het spectrum zien we echter ook naming and shaming initiatieven die veel minder effectief zijn en in sommige gevallen zelfs het tegenovergestelde effect bereiken. Een voorbeeld van niet effectieve initiatieven waren de naming and shaming lijsten waarmee overheden namen van achterstallige betalers naar buiten brachten. Door het openbaar maken van de namen van de wanbetalers in regionale kranten werd getracht deze mensen te stimuleren om hun openstaande boete te voldoen. Het openbaar maken van de betreffende namen leidde echter tot veel commotie. Door deze commotie werden de wanbetalers juist gestimuleerd om niet te betalen. Met de naming and shaming lijst werd dus het tegenovergestelde bereikt (Pawson, 2001, blz. 10). Partijen reageren dus verschillend op de naming fase. Verklaring voor de verschillende reacties van partijen uit bovenstaande voorbeelden kan gegeven worden met behulp van de theorie van group behaviour (Pawson, 2001, blz. 10). Binnen de theorie van group behaviour wordt met behulp van de begrippen eligibility (kiesbaarheid) en orientation een verklaring gegeven waarom bepaalde groepen juist wel en bepaalde groepen juist niet tot een groep willen behoren. In figuur twee wordt een overzicht gegeven van de ideaaltypes die met behulp van de begrippen eligibility en orientation onderscheiden kunnen worden. Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 10

11 Figuur 2.1: Beschrijving groepsgedrag van Merton (Merton & Kitt, 1950, blz. 290). Group defined status of Non-Member Nonmembers Attitudes Towards Membership Aspire to belong (positive orientation) Eligible for Membership Candidate for membership. Apt to be rewarded by the group Ineligble for Membership Marginal man. Unable to find acceptance Indifferent to affiliation (neutral orientation) Potential member. May become points of reference group Detached non-member. May serve as conditions for action Motivated not to belong (negative orientation) Autonomous non-member. Who is not for me, is against me Antagonistic non-member. Pose a threat to the group Actoren die de aspiratie hebben om binnen een bepaalde groep te behoren en willen kiezen voor het lidmaatschap van een bepaalde groep reageren over het algemeen sterk op de naming fase door aanpassing van hun beleid. Actoren die deze aspiratie niet hebben en er juist voor kiezen om niet binnen een groep te behoren reageren niet, of in sommige gevallen zelfs negatief, op de naming fase. Voor dit soort organisaties is de naming and shaming methode geen geschikt handvat om een beleidsverandering mee te bewerkstelligen (Pawson, 2001, 9-10). De groep van sportschoenproducenten die binnen dit onderzoek centraal staan hechten in grote mate belang aan hun imago. Recente slagzin waar Nike onlangs mee adverteerde stelde zelfs: image is everything. Voor de hand ligt dan ook dat producenten graag geassocieerd willen worden met de groep verantwoorde spelers. Ford heeft duidelijke aspiraties om tot de groep van veilige autoproducenten te behoren en kiest er dan ook voor haar beleid aan te passen. Binnen bovenstaand schema kan Ford geclassificeerd worden als een candidate for membership. Aan de andere kant van het spectrum zien we de naming and shaming methode geen geschikt middel bleek te zijn om wanbetalers te laten betalen. Binnen de groep wordt de negatieve vermelding niet als negatief ervaren en bestond er binnen de groep geen enkele aspiraties om binnen de groep van betalende mensen te behoren. In bovenstaand schema kan zij geclassificeerd worden als antagonistic non-member. Bedrijven moeten dus een duidelijke motivatie hebben om binnen een bepaalde groep te willen behoren. Belangrijke motivatie voor veel bedrijven om binnen de groep verantwoorde bedrijven te willen behoren is het ontlopen van reputatieschade. Als door de naming fase naar buiten komt dat bepaalde bedrijven niet verantwoord opereren wordt een bad label op de organisatie gedrukt en wordt door de reputatieschade haar winstmarge wordt aangetast (Keuzenkamp et al, 2003, blz.21). Een andere belangrijke oorzaak van de mate van effectiviteit van de methode ligt in de onafhankelijkheid van de organisatie en de integriteit van haar onderzoek. De onafhankelijkheid van de organisatie en integriteit van haar onderzoek zijn belangrijke succesfactoren van de naming and shaming methode. Over het algemeen geldt dat de integriteit van de gehanteerde onderzoeksprocedure negatief gerelateerd is met de reacties. Verder geldt dat het effect van de naming lijst groter is wanneer er sprake is van een onafhankelijke organisatie (Pawson, 2001, blz. 4). Laatste belangrijke succesfactor van de methode is de nieuwswaardigheid. De schamende sancties zijn over het algemeen het meest effectief wanneer de bedrijven of het gedrag van bedrijven voldoende nieuwswaarde bevatten. In deze factor wordt duidelijk dat we binnen de methode eigenlijk ook te maken hebben met een vierde belangrijke actor, de media. Zodra de media vindt dat het onderwerp voldoende nieuwswaarde bevat kan zij het naar buiten brengen en zo bijdragen aan de effectiviteit van de procedure. Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 11

12 2.2 Sportschoenproducenten De in dit onderzoek opgestelde lijst met indicatoren zal uiteindelijk worden toegepast op acht sportschoenproducenten. De volgende acht toonaangevende producenten zijn geselecteerd om beoordeeld te worden: Nike, Adidas, PUMA, New Balance, Mizuno, FILA, UMBRO en ASICS. Met behulp van een kleine steekproef is bepaald dat bovenstaande producenten ruim 75% van de markt bedekken 1. Bij sportschoenproducenten wordt in dit onderzoek uitsluitend gekeken naar schoenen die gedragen worden met als hoofddoel sport te bedrijven. Schoenen die gedragen worden als casual schoen worden in dit onderzoek niet meegenomen. De markt van deze sportschoenproducenten wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een aantal grote namen. Het logo van deze grote namen is al genoeg om herkend te worden. Voorbeelden van dergelijke grote spelers zijn Nike, Adidas en in mindere mate PUMA. Naast deze groep zien we aantal specialisten die sterk gericht zijn op de functionele kant van de sport. Voorbeeld hiervan is ASICS in de hardloopsector. De derde groep wordt gevormd door groothandelaren, distributeurs en importeurs (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2007, blz. 15). De sportschoenen- en kledingsector was een van eerste sectoren waar het naming and shaming principe werd toegepast. Belangrijke oorzaak dat het naming and shaming principe hier zo vroeg werd toegepast was dat men in deze sector al vroeg begonnen is met een grote mate van uitbesteding in lage-loon landen (Bartley, 2005, blz. 9-11). Middels het uitbesteden van een deel van haar productie kunnen bedrijven een aanzienlijk goedkoper produceren en hiermee een stuk aan concurrentiekracht winnen (Bemmel, 2001, blz. 12). Sinds het begin van jaren 80 zijn sportschoenproducenten grote delen van hun productie in lage-loon landen gaan uitbesteden om een dergelijk concurrentievoordeel te bereiken. Hierdoor zijn de productieketens van belangrijke sportschoenen leveranciers sinds de jaren 80 drastisch veranderd. In lage-loon landen heerst over het algemeen een erg zwakke regulering op het gebied van arbeidsomstandigheden. Door deze zwakke regelgeving zijn NGO s zich in toenemende mate zorgen gaan maken over de in internationale arbeidscondities. Met het naming en shaming principe vonden veel NGO s een geschikt middel om de slechte arbeidsomstandigheden binnen de keten aan de kaak te stellen (Bartley et al, 2005, blz. 11). Recente voorbeelden bevestigen dat het schamen van de reputatie van sportschoenproducenten invloed kan hebben op haar winst en hiermee dus een goed middel is om producenten tot een meer verantwoord beleid te dwingen. Grote sportschoenproducenten hebben hun MVO beleid in het verleden aanzienlijk aangepast in reactie op door naming and shaming opgelopen reputatieschade. Bekend voorbeeld hiervan is Nike. De naming and shaming campagnes tegen Nike begin jaren 90 hebben haar investeringen en de manier waarop zij met arbeidsomstandigheden omgaat in belangrijke mate bepaald (Hafner-Burton, 2005, blz. 3). 2.3 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Bij dit onderzoek van de Stichting Beter van niet worden de verschillende producenten gerangschikt aan de hand van hun MVO beleid. De mate waarin een bedrijf maatschappelijk opereert is erg belangrijk voor haar imago. Onderzoek toont aan dat burgers sociaal verantwoord gedrag als belangrijk beschouwen voor een positief bedrijfsimago (Mohr et al, 2001, blz. 59). 1 Een kleine toelichting op deze steekproef is te vinden in bijlage B. Bachelor Opdracht: Marc van der Peet 12

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. Bacheloreindverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij een levensmiddelenfabrikant. De stakeholders benadering Auteur: Studie: F.C. Davelaar S0071846 Bachelor Business Administration Begeleider:

Nadere informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie

Touwtrekken op glad ijs. Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Touwtrekken op glad ijs Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie Prof. dr. G.J.A.Hummels & F. Weyzig MA MSC (red.) April 2008 Titel: Touwtrekken op glad ijs. Het

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten

vba katernen Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Vereniging van BeleggingsAnalisten vba katernen # 11 Institutioneel duurzaam vermogensbeheer in Nederland Samenstelling werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Marcel de Berg, Your Good Choice, marceldeberg@duurzaamvermogensbeheer.nl

Nadere informatie

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen.

Even stil staan, een hele vooruitgang! Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Een onderzoek naar partnerschappen tussen Oxfam Novib en private partijen. Riëtte Engelen (0459798) Volkerakstraat 7B 3522 RA Utrecht Tel.: 06 49 89 62 43 E-mail: RietteEngelen@gmail.com Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 h o o f d s t u k 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2011 Dr. Dick de Gilder, dr. Christine Carabain en drs. Lars Moratis 1 Samenvatting Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is al enkele

Nadere informatie

Corporate governance: van compliance naar in control

Corporate governance: van compliance naar in control A1500 1 Corporate governance: van compliance naar in control L.L. Spoor RA 1 en dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA 2 1 Inleiding A1500 3 2 Historische ontwikkeling van corporate governance A1500 4 3 Principes,

Nadere informatie

Draagvlak voor Kernenergie

Draagvlak voor Kernenergie Draagvlak voor Kernenergie Op weg naar een Nederlands Nucleair Partnerschap - Verkort rapport - Een onderzoek naar de mogelijkheid voor de Nederlandse nucleaire instellingen om zich maatschappelijk te

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem:

Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem: Rijksuniversiteit Groningen Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde Duurzaam ondernemen integreren in het managementinformatiesysteem: de case Gasunie Niels Roek EC 144 2004 Duurzaam ondernemen integreren

Nadere informatie

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid

RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid RAAMWERK OF KOOI? Geschiktheid van ISO-31000 als instrument voor risicomanagement bij de Provinciale overheid Drs. R.F.D. BOSMAN Maastricht, 9 december 2009 MBA-Controlling Business School Nederland Begeleider:

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A.

PROFESSIONALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE ONDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE. Herbert A. PRFESSINALISERING AFSTUDEERVERSLAG IN HET KADER VAN DE PLEIDING TEGEPASTE NDERWIJSKUNDE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE Herbert A. Beernink 2 H.A. Beernink Universiteit Twente, Toegepaste nderwijskunde, Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Project: Ken je koffie

Project: Ken je koffie Project: Ken je koffie T.P. Blok - 3237168 M. Petit - 3337421 J.V.N. de Munck - 3362132 M.F.A. van Amerongen - 3231364 B.J.S. de Rijk - 3371905 VERKLARING: INTELLECTUEEL EIGENDOM De Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Leiderschap Themarapport

Leiderschap Themarapport Leiderschap Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole Donkers; Coen Faessen;

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Leiderschap Samenvatting van het themarapport

Leiderschap Samenvatting van het themarapport Leiderschap Samenvatting van het themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Willemijn Kemp Deelnemers: Martijn de Bruin; Anna Chojnacka; Alexander Crépin; Carole

Nadere informatie

Risicomanagement bij waterschappen

Risicomanagement bij waterschappen Risicomanagement bij waterschappen Masterscriptie Naam: Jeroen Scholten Studentnummer: 0017590 Datum: 16-05-2007 Begeleiders: Prof. Dr. P.B. Boorsma, Universiteit Twente Dr. S.M.M. Kuks, Universiteit Twente

Nadere informatie

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES Door openheid, inhoudelijke interactie en interactiesnelheid een betere reputatie bij de stakeholders creëren HET EFFECT VAN SOCIAL

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2012 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen

De OESO-richtlijnen voor. Multinationale Ondernemingen Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen Nederlandse vertaling, versie 2011 mesantodomingowashingtonaddisababacaracasdaressalaamlimamanilariyadhsaopaulowarsawalgierscapetowndhakakuwaitmaputoriodejaneirosarajevovilniusammancanberrad

Nadere informatie