De Europese Energie Bespaar Prijs (EEBP) IUSES Intelligent USe of Energy at School. Voorwaarden en regels voor de wedstrijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Europese Energie Bespaar Prijs (EEBP) IUSES Intelligent USe of Energy at School. Voorwaarden en regels voor de wedstrijd"

Transcriptie

1 De Europese Energie Bespaar Prijs (EEBP) IUSES Intelligent USe of Energy at School Voorwaarden en regels voor de wedstrijd Over de Prijs De Europese Energie Bespaar Prijs (EEBP) is bedoeld voor middelbare scholen en middelbare scholieren uit de volgende landen: Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. De EEBP is onderdeel van het IUSES project. De EEBP bestaat uit twee stappen: eerst de Nationale Prijzen (uitreiking juni 2010) en daarna de Europese Prijs (uitreiking oktober 2010). In iedere categorie nemen de winnaars van de Nationale Prijzen automatisch deel aan de Europese Prijs (zonder verdere inschrijving). De Prijzen worden uitgereikt aan projecten met goede resultaten, ideeën, toepassingen of plannen op het gebied van energie, met de nadruk op vermindering van het energieverbruik. De drie prijscategorieën (zie onder) staan open voor iedere middelbare school en/of individuele middelbare scholier of groepen middelbare scholieren uit Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk, ongeacht hun pakket of profiel. Het is niet vereist om een energiezuinig of duurzaam energiesysteem daadwerkelijk geïnstalleerd te hebben om mee te mogen doen aan deze wedstrijd. Lees meer over de prijzen, en ontdek tips en hints over energiebesparing op: Voor vragen over de wedstrijd, neem contact op met Lieke Dreijerink van IVAM:

2 Doel Doelen van de wedstrijd zijn: Gezamenlijke ontwikkeling van een beter energiebeheer en verbruikgedrag op middelbare scholen; Meer aandacht voor duurzame energie in het lespakket; Creëren van goede voorbeelden en gedragsveranderingen wat betreft duurzame energie en energiebesparing in het dagelijks leven van jongeren op school, thuis, in hun vrije tijd en in hun mobiliteitspatroon; Verbeteren van milieubewustzijn en kennis van leerlingen, docenten en andere werknemers op scholen door plannen te maken voor energiebesparing; Betrekken van leerlingen bij energiebesparende activiteiten door gebruik te maken van praktische, realistische activiteiten, onderzoeken, kunstuitingen en experimenten; Overtuigen van schooldirecties om mee te gaan met een energie bespaarplan dat kan variëren van het installeren van energiezuinige verlichting of het verbeteren van het onderhoud van de verwarmingsinstallatie tot trainingsactiviteiten of het opnemen van energieonderwerpen in het standaard lesprogramma. Tijdschema van de Prijs Januari 2010 December 2009 tot 1 mei 2010 Lancering van de Europese Energie Bespaar Prijs Uitvoeren van activiteiten en maatregelen om energie te besparen onderzoek en rapporteer de bereikte resultaten 20 mei 2010 Deadline indienen Inschrijfformulier Eind juni 2010 Oktober 2010 Nederlandse Prijzen Europese Prijzen. Winnaars worden uitgenodigd in Triëst Italië voor de prijsuitreiking, seminars en disseminatie activiteiten Prijscategorieën / Wie kan meedoen? De wedstrijd staat open voor alle middelbare scholen en middelbare scholieren uit Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Nederland, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn drie prijscategorieën: Scholen Prijs voor de meest energiezuinige middelbare school. Deze categorie staat open voor iedere middelbare school (openbaar of privé) die energie heeft bespaard door de energieprestatie te verbeteren door beter onderhoud of beheer van verwarming- en energiesystemen, of door onderwijs, waarbij ook het vervoer naar school, het leven op school en renovaties meegenomen mogen worden. Rekeningen, foto s van energiemeters of een ander document moeten met de inschrijving meegezonden worden om de daadwerkelijke energiebesparing aan te tonen.

3 Individuele of groepen leerlingen Prijs voor leerlingen die energie hebben bespaard en energiebesparing hebben gepromoot in hun huishouden of hun dagelijks leven, inclusief mobiliteitsgedrag. Deze prijscategorie staat open voor iedere individuele middelbare scholier of groep middelbare scholieren. Rekeningen, foto s van energiemeters of een ander document moeten met de inschrijving meegezonden worden om de daadwerkelijke energiebesparing aan te tonen. Multimedia (individuele en/of groepen leerlingen) Prijs voor video, digitale reclames, korte films, digitale spellen, animaties, software applicaties, videokunst etc. over energiebesparing. Deze prijs staat open voor iedere middelbare school, leerling of groep leerlingen die een multimedia project hebben uitgevoerd waarin ideeën, ervaringen, visies en meningen over energiebesparing en/of duurzame energie kunnen worden vertoond op een (beeld)scherm. Prijzen In iedere categorie worden eerste, tweede en derde prijzen uitgereikt, zowel op het nationale als het Europese niveau. De lijst met prijzen wordt gepubliceerd op de IUSES website. Voorbeelden van projecten die ingediend kunnen worden De EEBP zal projecten en activiteiten belonen die in eerste instantie zijn gericht op: Activiteiten/type activiteiten o Energiebesparing plannen o Gedragsverandering programma s o Definitie en toepassing van technieken: ontwerpen, bijstellen en verbeteren van energiebesparingprogramma/plan o Investeringen voor energie efficiency of duurzame energietechnologieën o Organisatie van openbare debatten en discussies over energie o Participatie in energieprogramma s en bijeenkomsten, trainingsactiviteiten, etc. o Vrijwillige overeenkomsten tussen scholen en de overheid o Promotie en versterking van netwerken met maatschappelijke organisaties, bedrijven en beleidsmakers, en met energiebedrijven, onderzoeksinstituten, etc. o Leiden van bewustwordingcampagnes Sectoren of onderwerpen o Energie: met speciale aandacht voor besparing, efficiency en duurzame energie o Transport: aandacht voor mobiliteitsgedrag van leerlingen, files, luchtvervuiling Noot: Energiebesparing is essentieel (een voorwaarde), de andere activiteiten zijn aanvullend. Evaluatie en selectie van inzendingen Inzendingen worden bekeken en beoordeeld door een jury die op nationaal niveau door IVAM UvA B.V. wordt aangesteld en op Europees niveau door de IUSES project coördinator. Er kan niet in beroep gegaan worden tegen de beslissingen van de jury s.

4 Alle activiteiten die worden ingezonden, worden beoordeeld op de volgende criteria: Evaluatie criteria (score) Hieronder staan de belangrijkste criteria voor scholen, individuele scholieren en groepen scholieren en multimedia. Niet ieder criterium heeft hetzelfde gewicht voor iedere categorie (zie de Scoretabel). Deelnameformulieren waarop op de verplichte velden niet zijn ingevuld worden niet beoordeeld. Categorieën: Scholen en Scholieren (individueel of in een groep) 1. Relevantie van de activiteit (Voorwaarde) Energiebesparing of introductie van duurzame energie systemen zijn een onderdeel van de praktijk en cultuur op school. Bedenk dat energiebesparing een voorwaarde is voor de evaluatie; zonder bewijs van besparing zal de inzending niet worden meegenomen in de beoordeling. 2. Aantoonbaarheid van energiebesparing Energiebesparing door technische en gedragsmaatregelen worden bij voorkeur onderbouwd met rekeningen of een ander document dat besparing aantoont (zoals foto s van de energiemeter aan het begin en aan het eind van het project) (zie inschrijfformulier). Juryleden moeten een bewijs kunnen zien van de opgewekte of bespaarde energie, en eventueel van broeikasgasreducties en van voordelen voor het lokale milieu. 3. Integratie van het onderwerp energie met de dagelijkse gang van zaken op school. (Alleen categorie Scholen) Deelnemers laten zien hoe hun school duurzame energie heeft geïntegreerd in de dagelijkse gang van zaken, en of en hoe veranderingen op het gebied van technologie, gedrag en onderwijs zijn opgenomen in het dagelijkse werk. Dat betekent ook de integratie van de cultuur van energie efficiency in het onderwijs en de organisatie van de school. 4. Verspreiding en betrekken lokale gemeenschap Scholen en scholieren laten ook hun vermogen en betrokkenheid zien door duurzame energie principes en activiteiten te verspreiden, door bijvoorbeeld samen te werken met andere scholen, familie, vrienden, klasgenoten, de lokale gemeenschap, lokale onderwijsinstellingen, maatschappelijk organisaties, energieleveranciers, etc. 5. Herhaalbaarheid Scholen en scholieren laten zien dat de energiebesparingsmaatregelen ook op andere scholen en door andere mensen uitgevoerd kunnen worden, en dat zij al bezig zijn geweest met het verspreiden van hun activiteiten. 6. Originaliteit van de activiteit Scholen en scholieren laten bij voorkeur een innovatieve aanpak van energiebesparing zien. Innovatieve en originele oplossingen (vanuit een technisch of gedragsoogpunt) voor een beter gebruik van energie worden aangemoedigd.

5 7. Degelijkheid en omvang van de activiteit Het project omvat gedragsveranderingen waardoor energie wordt bespaard (zoals gewoontes, waardoor scholieren het licht en de computers uitdoen), ontwikkelingen in het lesprogramma (zoals het integreren van informatie over duurzame energie technologieën en energiezuinige maatregelen in het lesprogramma), en technische maatregelen (zoals de installatie van energiezuinige en/of duurzame energie technologie). De juryleden beoordelen de omvang van de interventie (bijv. de inspanning in termen van tijd of geld), de samenhang van de activiteiten en hun integratie en onderlinge samenhang (bijv. activiteiten die elkaar versterken. Het is niet vereist dat een school zelf duurzame energie opwekt om mee te mogen doen aan de wedstrijd. De evaluatiecriteria zijn verdeeld in onderdelen en subonderdelen die als volgt worden gescoord: Scoretabel Criteria per onderdeel/subonderdeel Scholen Individuele en groepen scholieren 1. Relevantie van de activiteit Voorwaarde Voorwaarde 1.1 Hoe relevant is het voorstel voor het behalen van de doelen van EEBP? 1.2 Zijn energiebesparing en duurzame energie een belangrijk onderdeel van de praktijk en cultuur van de school/het huishouden? 2. Aantoonbaarheid van energiebesparing* Is de energiebesparing bewezen? 2.2 Betrouwbaarheid van bewijsmaterialen 2.3 Komen documenten overeen met de tijdsperiode van de wedstrijd? 2.4 Zijn de besparingen behaald door de maatregelen die door de deelnemers worden beschreven? 3. Integratie van onderwerp energie met dagelijkse gang van zaken op school 3.1 Is er een energieplan ontwikkeld en toegepast? 15 N.v.t. 3.2 Zijn er onderwerpen die te maken hebben met energiebesparing toegevoegd aan het lesprogramma van de school? 3.3 Is er een doorlopend monitoring systeem ingesteld voor het energieverbruik en de energie efficiency? 4 Originaliteit van de activiteit Is er sprake van een innovatieve aanpak van energiebesparing? 5 Verspreiding en deelname Is verspreiding een onderdeel van de activiteit?

6 5.2 Is de mate van betrokkenheid en deelname van de partner N.v.t. voldoende? 5.3 Zijn er andere mensen (familie of vrienden) actief bij N.v.t. betrokken? 6 Herhaalbaarheid Kan de activiteit door anderen herhaald worden? 7 Degelijkheid en omvang van de activiteit Omvang van de inspanning (tijd en/of geld) 7.2. Is er een integratie mogelijk van de verschillende typen maatregelen, zoals gedragsmatige, technische, onderwijs maatregelen? 7.3 Hoe omvangrijk is het Energie Bespaar Plan (indien van toepassing)? 7.4. Toekomstige plannen? 7.5. Reeds uitgevoerde plannen? N.v.t. Maximum Totale Score Categorie: Multimedia Video s en andere digitale projecten moeten digitaal en zonder virussen verzonden worden, en moeten te openen zijn met redelijk standaard plug-ins. De multimedia projecten mogen niet aanstootgevend of vulgair zijn, of het copyright schenden. Maximale duur: 15 minuten. Alle materialen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen worden niet meegenomen in de beoordeling. De ingezonden cd s en dvd s worden niet teruggezonden naar de deelnemers. 1. Relevantie van de activiteit (Voorwaarde) Multimedia projecten gaan over de principes van energie efficiency en/of over duurzame energie en promoten energiezuinig gedrag. Multimedia projecten die niet gaan over energiebesparing of energie efficiency worden niet meegenomen in de beoordeling. 2. Originaliteit en artistieke kwaliteit De juryleden beoordelen de originaliteit, zowel van de voorgestelde oplossingen voor energiebesparing als van de manier waarop dit wordt gepresenteerd. Ook evalueren de juryleden de artistieke kwaliteit van de multimedia projecten. 3 Impact De juryleden beoordelen de effectiviteit van de boodschap en de impact ervan op andere mensen.

7 Scoretabel Criteria per onderdeel /subonderdeel MULTIMEDIA 1. Relevantie van de activiteit (Voorwaarde) Gaat het multimedia project over energie efficiency of over duurzame energiesystemen? 1.2 Promoot het energiezuinig gedrag? 2. Originaliteit en artistieke kwaliteit De voorgestelde energiebesparende oplossingen Originaliteit en artistieke kwaliteit van de manier waarop de boodschap wordt gepresenteerd. 3. Impact Effectiviteit van de boodschap. Maximum Totale Score 100 Inschrijving en procedures Deadline Het volledige inschrijvingsformulier moet ingezonden zijn voor 20 mei Inschrijvingen die na deze datum binnen komen worden automatisch afgewezen. Waar en hoe Inschrijvingen moeten in een dichte envelop opgestuurd worden naar of afgeleverd worden bij: IVAM UvA B.V. IVAM UvA B.V. Betreft: EEBP IUSES Betreft: EEBP - IUSES Postbus Plantage Muidergracht ZB Amsterdam 1018 TV Amsterdam

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Best Practices (Praktijkvoorbeelden)

Best Practices (Praktijkvoorbeelden) Best Practices (Praktijkvoorbeelden) Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland Werkpakket III Deliverable (produkt) 3.5 April 2008 Bewerkt door Paul Paree (gemeente Breda) Joris Knigge (Ecofys)

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen

Good practice manieren om uit de energieschuld te komen Toepassing van energie-efficiënte beleidsmaatregelen in de EU lidstaten Ondersteund door* Impressum Deze brochure wordt u aangeboden door het Energy- Efficiency-Watch project in samenwerking met EUFORES

Nadere informatie

Stakeholder analyse en nationale clusters voor Bijna-Energieneutrale Gebouw Renovatie

Stakeholder analyse en nationale clusters voor Bijna-Energieneutrale Gebouw Renovatie Promotion of smart and integrated NZEB renovation measures in the European renovation market (NeZeR) Contract N : IEE/13/763/ SI2.674877 01-03-2014 28-02-2017 Stakeholder analyse en nationale clusters

Nadere informatie

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen

SAMENVATTING. Kenmerken van leerprocessen SAMENVATTING Dit verslag gaat over de vraag hoe leerprocessen die plaatsvinden buiten het officiële circuit van onderwijs- en opleidingsinstellingen (het formeel onderwijs) beter herkenbaar kunnen worden

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol

Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Monitor Energiebesparing Slimme Meter Kleinschalige Uitrol Datum november 2012 Status Tussenrapport definitieve versie Pagina 1 van 1 1 Inleiding 4 1.1 Kleinschalige Uitrol 5 1.2 Monitoring tijdens Kleinschalige

Nadere informatie

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk HANDBOEK VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES NAAR ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN IN GEBOUWEN Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk Specificaties

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Educatie voor en door jongeren over het slim gebruiken van informatie en communicatie technologieën.

Educatie voor en door jongeren over het slim gebruiken van informatie en communicatie technologieën. Educatie voor en door jongeren over het slim gebruiken van informatie en communicatie technologieën. Verslag D3.3: Toolbox Contract N : IEE/12/997/SI2.644765 Startdatum project: 03/04/2013 Einddatum project:

Nadere informatie

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen

Energieverbruik in de industrie. Handboek voor Leerlingen Energieverbruik in de industrie Handboek voor Leerlingen Editie NL 1.0 - Oktober 2010 Bekijk de IUSES project website www.iuses.eu voor nieuwe en verbeterde versies. Disclaimer Dit project wordt gefinancierd

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN

ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN Bijlage V EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL ONDERWIJS EN CULTUUR SOCRATES-PROGRAMMA ERASMUS-PROJECTEN ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE HANDLEIDING VOOR BEGUNSTIGDEN VERLENGDE PROJECTEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie