Energiebesparingsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiebesparingsrapport"

Transcriptie

1 Energiebesparingsrapport Project : Duurzame Sportvereniging Projectnummer : Vereniging : ATV Berkenrode Opgesteld door Onderdeel : EPA adviseur: drs. ing. F. Wiersum W2N Engineers SportStroom : Energie Besparingsrapport Datum : 15 oktober 2015 Pagina 1

2 Inhoudsopgave 1. Uitleg 2. Samenvatting 3. Inleiding 4. Huidige situatie 5. Energiebesparingadvies 6. Conclusie en aanbevelingen Woordenregister Bijlagen: meer over energiebesparende maatregelen Bijlage 1: Besparing op elektraverbruik Bijlage 2: Besparing op gasverbruik Pagina 2

3 1. Uitleg Geacht bestuur, Allereerst hartelijk dank voor de gelegenheid en het vertrouwen om voor uw sportaccommodatie een energiescan te mogen maken. We hebben dit rapport nauwkeurig voor u opgesteld en bespreken het graag met u. Energie is een grote kostenpost voor sportverenigingen. Energieprijzen stijgen en dalen, maar over de gehele lijn drukken de energielasten steeds meer op de begroting van een sportvereniging. Om uw vereniging vitaal en toekomstbestendig te houden, is inzicht in en grip op uw energiekosten van cruciaal belang. Met dit rapport ondersteunen we u hierbij. Doel van dit rapport is om de energiezuinigheid van uw accommodatie te verbeteren. Om een indicatie te geven over de huidige status van uw vereniging is er indicatief een label opgesteld voor uw gebouwen. Het energielabel geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig het gebouw is in vergelijking met soortgelijke gebouwen. Energielabel A++ (donkergroen) is zeer zuinig, energielabel G (rood) is zeer onzuinig. Indien er maatregelen genomen kunnen worden voor verbetering van de energiezuinigheid van uw accommodatie worden deze aangegeven. De keuze van energiebesparende maatregelen is gebaseerd op de bestaande situatie. We gaan graag met u in gesprek over de haalbaarheid van de uitvoer van deze maatregelen, de inzet van vrijwilligers en de financiering. Actueel is de nieuwe subsidie Energiebesparing en duurzaamheid bij sportaccommodaties waarop per een beroep kan worden gedaan. Deze regeling biedt goede kansen om flinke subsidie te krijgen op energiebesparende maatregelen. We vertellen u er graag meer over en ondersteunen u bij de aanvraag van deze subsidie. Wij hopen met dit onderzoek de aftrap te geven tot het verduurzamen van uw vereniging. Niet alleen voor een duurzame wereld maar ook om sporten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden, nu en in de toekomst! Met vriendelijke groet, Freerk Wiersum W2N Engineers Robert den Ouden SportStroom Pagina 3

4 2. Samenvatting Uw vereniging is geïnteresseerd in het verduurzamen van de accommodatie. Hieronder vindt u het advies in het kort; een advies waarbij we uitgaan van de wenselijke maatregelen om tot een energie neutrale vereniging te komen. Daarbij beschrijven we ook in welke stappen dit project uitgevoerd kan worden als u gefaseerd te werk wilt gaan. Tot slot geven we aan wat het vervolgtraject kan zijn. Energiegegevens huidige vereniging: Het onderzochte gebouw van ATV Berkenrode te Berkel en Rodenrijs heeft het energielabel A (EI = 0,90). De vereniging bestaat ongeveer uit ruim leden. Het geschatte huidige jaarlijkse gas verbruik betreft: m3 en het huidige jaarlijkse Elektra verbruik betreft: khw. Huidige energiekosten per lid: Bij verbeterde situatie energiekosten per lid: Kosten per lid: Stroom 27,70 per lid per jaar Gas 24,10 per lid per jaar Totaal 51,80 per lid per jaar Kosten per lid: Stroom 9,20 per lid per jaar Gas 21,00 per lid per jaar Totaal 30,20 per lid per jaar Pagina 4

5 Verbetermaatregelen: In Onderstaande tabel zijn de verbetermaatregelen opgenomen: Label [A++ t/m G] Energiebesparing [ /jaar] CO2-reductie [%/jaar] Maatregelpakket Investering [ ] TVT [jaar] Verlichting aanpassen in LED ,3 A ,7 tennishal Veldverlichting aanpassen in ,8 A ,0 LED buiten Zonnepanelen toepassen op ,5 A ,5 hal Verbruik koeling reduceren 250 2,1 A 179 0,4 Ketel inregelen leidingen ,8 A ,0 isoleren Zonneboiler toepassen ,0 A 250 0,3 Zonnepanelen toepassen op ,5 A ,4 hal klein Temperatuur hal verlagen ,1 A ,8 graad Bodemwarmtepomp ,7 A ,2 Ledverlichting kantine 650 0,7 A 887 1,9 gedeelte Combinatie led in hal ,0 A ,2 zonnepanelen ,6 A ,1 Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen De investeringsbedragen zijn met zorgvuldigheid vastgesteld. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Low budget verbetermogelijkheden De gebruiker kan het energieverbruik positief beïnvloeden door low-budget maatregelen. De kosten voor de low-budget maatregelen kunnen vanwege de diversiteit sterk uiteenlopen per gebouw. Voor de maatregelen worden dan ook geen kosten weergegeven. De volgende verbeteringsopties zijn mogelijk: aanwijzen energiezorgcoördinator, toepassen spaar en ledlampen, plaatsen schakelklokken, aanwezigheidsdetectie verlichting, isoleren leidingen, gezamenlijk groene energie inkopen, aanschaf energiezuinige apparaten, etc. Vervolg: Wij begeleiden u graag in het vervolgtraject. Wij zijn van plan om de verschillende wensen naast elkaar te leggen en te kijken of we inkoopvoordeel kunnen verkrijgen. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om de verbetermaatregelen te financieren. Het is de intentie om in de uitvoering zo veel mogelijk samen te werken met lokale ondernemers, liefst met begeleiding of coaching vanuit ons team. Pagina 5

6 3. Inleiding W2N Engineers en SportStroom heeft in opdracht van uw bestuur een onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de energie prestaties van de vereniging. Doel van het onderzoek is om de energiezuinigheid van uw accommodatie en het sportterrein te verbeteren. Indien er maatregelen genomen kunnen worden voor verbetering van de energiezuinigheid worden deze aangegeven. Het advies is gebaseerd op een onderzoek naar de energetische kwaliteit van bestaande woningen. De keuze van energiebesparingsmaatregelen is gebaseerd op de bestaande situatie. Uitgangspunten en randvoorwaarden Voor het selecteren van de in overweging te nemen verbetermaatregelen wordt uitgegaan van het werkelijke gebruikersgedrag en van het gebouw en de installaties zoals aanwezig. Bij het advies worden een aantal stappen doorgenomen te weten: - In eerste instantie inzicht geven in het huidige gebruik; - Door het uitvoeren van maatregelen besparingen realiseren om de energieverliezen zoveel mogelijk te beperken; - De resterende energievraag zo veel mogelijk in te vullen met duurzame energie door zelf energie op te wekken; - De overgebleven vraag collectief in te kopen tegen een scherp tarief. - Ten slotte de ervaring en kennis welke opgedaan is te delen met andere verenigingen en organisaties. Pagina 6

7 Teruggave ecotaks vervalt energiebesparing wordt noodzakelijk! Sportverenigingen zijn vrijgesteld van btw en kunnen daardoor de btw op de energierekening niet verrekenen. Sinds vele jaren was er daardoor een regeling (ook wel ecotaks genoemd) waardoor sportverenigingen op de verbruikskosten van olie, gas en elektra 52% van de energiebelasting terug konden krijgen. Nu er landelijk veel aandacht is voor het verminderen van energieverbruik en CO 2 -uitstoot is besloten de regeling per stop te zetten. Wij adviseren penningmeesters om in de begroting vanaf 2016 (of het gebroken boekjaar 2015/2016) geen rekening meer te houden met de bovenstaande compensatie. Dat komt in de praktijk neer op een bedrag van gemiddeld genomen euro per jaar. Een flinke aderlating dus, die de noodzaak tot het terugdringen van het energieverbruik en de energiekosten onderstreept. Pagina 7

8 4. Huidige situatie Het energie-advies heeft betrekking op de vereniging te Berkel en Rodenrijs. Een aantal algemene kenmerken van de vereniging zijn hieronder weergegeven: Kenmerken Adres ATV Berkenrode /Berkel en Rodenrijs Bouwjaar 2003 Aantal leden Energielabel A Energie-index EI = 0,90 Het energieverbruik hangt niet alleen af van de installaties van de vereniging en de bouwkundige constructie. Ook het aantal leden en hun energiegedrag hebben hiermee te maken. Op basis van de jaarlijkse energienota van de vereniging, en werkelijke elektriciteits- en gasgebruik, de bouwkundige constructie van het verenigingsgebouw en het energiegedrag hebben we het gemiddelde energiegebruik berekend. Tevens is het energielabel van het verenigingsgebouw berekend. De schil van het verenigingsgebouw Gevels, ramen, vloeren, daken en deuren zijn allemaal bouwkundige constructies. De isolatiewaarde van een constructie bepaalt voor een aanzienlijk deel hoeveel warmte uit het gebouw naar buiten kan ontsnappen. Bij een hogere isolatiewaarde is minder verwarmingsenergie benodigd, maar kan wel de koelbehoefte vergroten. In de tabel vindt u de constructieve eigenschappen van het verenigingsgebouw: Onderdeel Wand Dak Vloer beton Raam HR++ glas Deur Isolatie waarde Goed Goed Goed Goed Goed Pagina 8

9 Energiegegevens huidige vereniging: Het onderzochte gebouw van ATV Berkenrode te Berkel en Rodenrijs heeft het energielabel A (EI = 0,90). De vereniging bestaat ongeveer uit ruim leden. Het geschatte huidige jaarlijkse gas verbruik betreft: m3 en het huidige jaarlijkse Elektra verbruik betreft: khw. Huidige energiekosten per lid: Bij verbeterde situatie energiekosten per lid: Kosten per lid: Stroom 27,70 per lid per jaar Gas 24,10 per lid per jaar Totaal 51,80 per lid per jaar Kosten per lid: Stroom 9,20 per lid per jaar Gas 21,00 per lid per jaar Totaal 30,20 per lid per jaar Energiebalans Met de gegevens welke verkregen zijn is uw energieverbruik in kaart gebracht. In onderstaande overzichten krijgt u inzicht in uw energiebalans. Daarbij zijn de totalen ook per vierkante meter netto gebruiksoppervlak weergegeven. Energiedrager Totaal Per m 2 NVO Eenheid Gasverbruik ,0 m 3 /jaar Elektriciteitsverbruik ,4 kwh/jaar Warmteverbruik 0,0 0,0 GJ/jaar Primaire energie ,0 MJ/jaar CO2-emissie ,4 kg/jaar Pagina 9

10 In onderstaande tabel wordt in een cirkeldiagram het energieverbruik per deelpost weergegeven. Dit geeft een goed beeld welke post het meeste energiegebruik omvat. Verdeling deelposten 35% 1% 35% 0% verwarming koeling tapwater bevochtiging pompen ventilatoren apparaten verlichting 9% 1% 7% 12% Figuur 1 Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie Energiegebruik per deelpost in de huidige situatie: Deelpost Totaal Per m 2 NVO Eenheid Verwarming ,8 MJ/jaar Koeling 0 0,0 MJ/jaar Tapwater ,3 MJ/jaar Bevochtiging ,7 MJ/jaar Verlichting ,2 MJ/jaar Apparatuur ,6 MJ/jaar Ventilatoren ,2 MJ/jaar Pompen ,3 MJ/jaar PV-cellen 0 0,0 MJ/jaar Warmtekracht 0 0,0 MJ/jaar TOTAAL ,0 MJ/jaar Pagina 10

11 5. Energiebesparingadvies In dit hoofdstuk worden de energiebesparende maatregelen voor de accommodatie en het sportterrein behandeld. Hierbij komen de onderzochte maatregelen voor het gebouw aan bod. Omdat maatregelen in het gebouw invloed op elkaar hebben zijn er ook pakketten van maatregelen doorberekend. Eerst worden de low budget verbetermogelijkheden besproken. Deze laagdrempelige maatregelen kan de vereniging zelf in gang zetten. Low budget verbetermogelijkheden De gebruiker kan het energieverbruik positief beïnvloeden door low-budget maatregelen. De kosten voor de low-budget maatregelen kunnen vanwege de diversiteit sterk uiteenlopen gebouw. Voor de maatregelen worden dan ook geen kosten weergegeven. De volgende verbeteringsopties zijn mogelijk; - Aanwijzen energiezorgcoördinator De energiezorgcoördinator heeft als taak het toetsen van de energieverbruiken, uitwerken en opvolgen van een energiezorgsysteem, communicatie van energieverbruiken en energiezorgsysteem naar gebruikers van het verenigingsgebouw. - Toepassen spaarlampen Het toepassen van spaarlampen kan zo n 80% energie besparen. Daarnaast is een spaarlamp vijf keer zuiniger met energie dan een gloeilamp en gaan spaarlampen tien keer langer mee. In aanschaf zijn spaarlampen duurder dan gloeilampen. Op de lange duur is een spaarlamp echter goedkoper. De extra kosten voor de aanschaf van een spaarlamp kan al in één jaar terugverdiend worden. Tevens kunnen bewegingsmelders worden toegepast. - Aanschaf energiezuinige apparaten Op veel apparaten zit een energielabel. De vereniging kan bij aanschaf van apparaten letten op de energiezuinigheid van de apparaten. Tevens kunnen er op apparaten tijdschakelaars worden aangebracht. - Opstellen energiebesparingscontract De gemeente kan mogelijk maatregelen financieren voor energie verbetermaatregelen voor de vereniging. De vereniging kan mogelijk lowbudget maatregelen toepassen. Partijen kunnen gezamenlijk een energiebesparingscontract opstellen waarbij de gemeente verplichtingen aangaat omtrent energiezuinige investeringen in combinatie met de onderhoudsplanning. Hier staat tegenover dat het verenigingsgebouw verplichtingen aangaat omtrent het aanstellen van een energiezorgcoördinator, toepassen spaarlampen, aanschaf energiezuinige apparaten, gezamenlijk inkoopcontract groene energie etc. - Gedragsmaatregelen Communicatie naar de leden is belangrijk omtrent het energieverbruik van de vereniging. Leden kunnen geïnformeerd worden over het energieverbruik bijvoorbeeld op de website of in het clubblad. Dit kan het gedrag positief beïnvloeden door inzichtelijk te maken hoeveel geld er van de contributie gaat om de energielasten te kunnen betalen. Pagina 11

12 Gezamenlijk inkoop stroom Een gemakkelijke vorm van kosten besparen is jaarlijks uw energie-inkoop onder de loep nemen. Ruim sportverenigingen hebben dit uitbesteed aan SportStroom en besparen hierdoor jaarlijks zo n 15% op de inkoopkosten voor energie. U vindt meer informatie over dit gratis collectief op In onderstaande tabel zijn de enkelvoudige maatregelen weergeven met investeringsbedragen en terugverdientijden: Overzicht van de maatregelen: Label [A++ t/m G] Energiebesparing [ /jaar] CO2-reductie [%/jaar] Maatregelpakket Investering [ ] TVT [jaar] Verlichting aanpassen in LED ,3 A ,7 tennishal Veldverlichting aanpassen in ,8 A ,0 LED buiten Zonnepanelen toepassen op ,5 A ,5 hal Verbruik koeling reduceren 250 2,1 A 179 0,4 Ketel inregelen leidingen ,8 A ,0 isoleren Zonneboiler toepassen ,0 A 250 0,3 Zonnepanelen toepassen op ,5 A ,4 hal klein Temperatuur hal verlagen ,1 A ,8 graad Bodemwarmtepomp ,7 A ,2 Ledverlichting kantine 650 0,7 A 887 1,9 gedeelte Samengestelde maatregelen Een combinatie van energiebesparende maatregelen geeft gemiddeld een iets langere terugverdientijd. Dit heeft te maken met het feit dat er samenhang is tussen de verschillende maatregelen. In deze paragraaf worden de aanbevolen pakketten met maatregelen voor het gebouw behandeld. De samenstelling van de pakketten wordt weergegeven met de bijbehorende kosten. Maatregelpakket Combinatie led in hal + zonnepanelen Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen Label [A++ t/m G] Energiebesparing [ /jaar] CO2-reductie [%/jaar] Investering TVT [ ] [jaar] ,0 A , ,6 A ,1 Pagina 12

13 Overzicht van de pakketten met maatregelen: Maatregelpakket Maatregelen Kosten [ ] Subsidie [ ] Combinatie led in hal + zonnepanelen Combinatie led in hal + zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen Zonnepanelen groot Verlichting aanpassen grote hal Ketels optimaliseren Zonnepanelen groot Verlichting aanpassen grote hal Koel apparatuur verlagen Verwachte energiebesparing Maatregelpakket Gas [m 3 /jaar] Elektr. [kwh/jaar] Warmte [GJ/jaar] Huidige situatie ,0 Verlichting aanpassen in LED ,0 tennishal Veldverlichting aanpassen in ,0 LED Zonnenpanelen toepassen op ,0 hal Verbruik koeling reduceren ,0 Ketel inregelen leidingen isoleren ,0 Zonneboiler toepassen ,0 Combinatie led in hal ,0 zonnepanelen Combinatie led in hal ,0 zonnepanelen + keteloptimaliseren + koelapparatuur verlagen Zonnenpanelen toepassen op ,0 hal klein Temperatuur hal verlagen ,0 graad Bodemwarmtepomp ,0 Ledverlichting kantine gedeelte ,0 CO2-emissie Bestaande situatie Nieuwe situatie Maatregelpakket Kg/jaar Kg/jaar CO2-emissie Pagina 13

14 6. Conclusie en aanbevelingen W2N Engineers en SportStroom heeft in opdracht van ATV een onderzoek uitgevoerd ten aanzien van de energie prestatie van de vereniging. Om de huidige staat van het gebouw te verbeteren kunnen een aantal maatregelen worden uitgevoerd. Advies is om eerst de constructie aan te passen. Na het aanpassen van de constructie kunnen installatietechnische maatregelen uitgevoerd worden. Op basis van het beschikbare budget dient er een totaal plan gemaakt te worden voor alle maatregelen welke de komende jaren worden uitgevoerd. De maatregelen hebben onderling invloed op elkaar. Mogelijk kunnen de maatregelen gecombineerd worden met het MJOP van het gebouw. Door een keuze te maken in het investeren in energiebesparende maatregelen kunnen onderhoudsmaatregelen worden beperkt waardoor deze onderdelen (kosten) grotendeels vervallen. In deze rapportage is inzicht gegeven in de mogelijke maatregelen en de terugverdientijden. Hierop is een afweging mogelijk voor de energiebesparende maatregelen. Pagina 14

15 Woordenregister BVO = Bezettingsgraad = CO2 Reductie = EI = Energiebesparing = Investering = Label = MJ = MJOP = NVO = NCW= TVT = Bruto vloeroppervlakte Bezetting van het aantal personen in het gebouw uitgedrukt in procenten CO2 besparing uitgedrukt in procenten t.o.v. de bestaande situatie. Energielabel index waarmee de energiezuinigheid van het gebouw wordt uitgedrukt. Energiebesparing gemeten over een jaar voor elektra en gas Investeringsbedrag expliciet voor de energiebesparende maatregelen. Energielabel ingedeeld op basis van de EI index Megajoule maatstaf voor energie. Aardgas wordt uitgedrukt in MJ (Mega-joule) of GJ (Giga-joule). Meerjarenonderhoudsplanning Netto vloeroppervlakte Netto contante waarde Terugverdientijd van de investering Pagina 15

16 Bijlage 1 Besparing op elektraverbruik Maatregel: Led verlichting Toelichting: Led lampen zijn er in verschillende maten en vermogens leverbaar. Bij een juiste selectie is er een goed alternatief te vinden voor bestaande gloeilampen en halogeenverlichting. Er zijn speciale internetsites met hele specifieke ledverlichting. De verlichting in de kleedkamers betreft conventionele verlichting. Deze verlichting is niet energiezuinig. Aangepaste armaturen zijn mogelijk 30% energiezuinigere. Echter door het lage verbruik is de investering niet aantrekkelijk. Tevens de sfeer verlichting buiten kan aangepast worden in ledverlichting. Besparing in %: 85% Foto: Pagina 16

17 Maatregel: Koelapparatuur verlagen Toelichting: Advies is om de verouderde koeling te vervangen op termijn. Nieuwe koelinstallaties verbruiken ongeveer 30% van het verbruik van oudere koelinstallaties. Scheelt al snel 75 euro per koelkast. De bestaande deur van de koeling sluit niet goed. Deze laten controleren en aanpassen. Hierdoor ontstaat er ijsafzetting binnen in de grote koelunit. Probeer zoveel mogelijk koeling te combineren. Besparing: 5% Foto: Pagina 17

18 Maatregel: Installaties met lange gebruikstijden Toelichting: Een aantal installaties staan 24 uur per dag aan. Dit betreft boilers in keukenkastjes, verlichting drankautomaten. Advies is om te kijken naar de mogelijkheden om tijdschakelaars toe te passen. Niet alleen is het brandgevaarlijk dat apparatuur continu aan staat daarnaast is er ook een hoog energieverbruik. Besparing in %: 5% Foto: Maatregel: Bewegingsmelders Toelichting: In een aantal ruimtes zoals werkkasten etc. zijn geen bewegingsmelders aangebracht. Met name in dit soort ruimtes waar diverse mensen komen is het verstand een bewegingsmelder te installeren zodat het licht niet onnodig blijft branden. Besparing in %: 3% Pagina 18

19 Maatregel: Veldverlichting Toelichting: De veldverlichting in de binnenbaan heeft de meeste branduren. Het aanpassen van de binnenveldverlichting loont meer dan het aanpassen van de verlichting van de buitenbanen. Besparing in %: 35% Foto: Maatregel: Koeling kantine Toelichting: De kantine en keuken kan in de zomerperiode behoorlijk warm worden. In de keuken is een airco unit geplaatst. Mogelijk kunnen er daklichten worden gemonteerd welke tevens in de zomer kunnen zorgen voor ventilatie. Besparing: 5% Pagina 19

20 Bijlage 2 Besparing op gasverbruik Maatregel: Constructie Toelichting: De constructie is goed geïsoleerd energiebesparende maatregelen treffen voor de gevel hebben te weinig effect. Mogelijk kunnen er wel deurdrangers gemonteerd worden of meer controle op het sluiten van de deuren. Besparing in %: 5% Foto: Maatregel: Leidingen isoleren Toelichting: Niet alle leidingen in de stookruimte zijn geïsoleerd. Dit zorgt voor warmte verlies in de stookruimte. Met name in onverwarmde ruimtes is het advies om de leidingen te isoleren. Besparing: 3% Foto: Pagina 20

21 Maatregel: Inregelen verwarmingsinstallatie Toelichting: Het hoge gasverbruik ligt met name aan de grote ongecontroleerdheid van de installatie. De tennishal wordt geventileerd i.v.m. het hoge vochtpercentage. Echter bij een hoog vochtgehalte wordt er meer energie verbruikt om de lucht te verwarmen. Indien de temperatuur van de hal 1 graad kouder staat in het stookseizoen scheelt dit al euro in het jaar. De hal optimaal inregelen in combinatie met het vochtgehalte is van groot belang om energie te besparen. Advies is om een systeem te maken zonder buitenvoeler. De buitenvoeler kan voor een hoop verstoringen zorgen. Een systeem welke in en uitgeschakeld kan worden of op vaste tijden heeft de voorkeur. Advies is om eerst alles te bemeteren en in kaart te brengen. Na deze analyse een plan te maken met mogelijke aanpassingen in de installatie welke veel verbruiken. Besparing in %: 15 % Foto: Pagina 21

Adviseurs nummer SKW.21.9500.032 W2N Engineers b.v.

Adviseurs nummer SKW.21.9500.032 W2N Engineers b.v. Project : Dorpshuis De Oerein Aldtsjerk Gemeente Tytsjerksteradiel Projectnummer : 10-1220 Opdrachtgever : Gemeente Tytsjerksteradiel Projectmanager Y. Hiemstra Raadhuisweg 7 Burgum Opgesteld door : EPU

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel W2N advies bureau in Drachten Freerk Wiersum Inhoud Deel1 Deel2 - Trias energetica - Verbruik/kosten - Constructie/installatie - Monitoring

Nadere informatie

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014

Hands on energiescan sportverenigingen. Energiek vooruit 18 september 2014 Hands on energiescan sportverenigingen Energiek vooruit 18 september 2014 Inhoud 1. Wat houdt de scan in? 2. Uitkomst van de scan 3. Aandacht voor financiering 4. Workshop 1. Wat houdt de scan in? Intake

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Beta Testbedrijf E. van Dijk 007 Kleveringweg 12 2616 LZ Delft info@vabi.nl Delft, 8 februari 2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: Opdrachtgever BV A. Bee Projectgegevens: Voorbeeldproject

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad

Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Den Haag Klimaatneutraal Een grote ambitie die past bij een grote stad Ramses Blauw Intechno Ingenieursburo & Henry Terlouw Beleidsmedewerker Klimaat Den Haag VNG Congres 26 november 2008 Presentatie Energiebesparing

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Maatwerkadvies De Wilg Wethouder Lindersstraat 11, 5455 GJ te Wilbertoord

Maatwerkadvies De Wilg Wethouder Lindersstraat 11, 5455 GJ te Wilbertoord Gemeente Mill en Sint Hubert Maatwerkadvies De Wilg Wethouder Lindersstraat 11, 5455 GJ te Wilbertoord projectnummer: 1787.002 projectmaatwerkadvies De Wilg VersieConcept datum11 april 2017 auteurm. Bosman

Nadere informatie

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen

Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen Kleveringweg 12 / 2616LZ Delft Opdrachtgever Vabi Software P.R. van Dam Service en Support Kleveringweg 6-8 2616LZ Delft 015-2574420 info@vabi.nl Adviesbureau

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd?

Ja Nee Nvt Maatregel Foto. Installaties & regelingen. Zijn de binnen- en buitensensoren op een representatieve locatie geïnstalleerd? Checklist Energiebesparing bedrijven algemeen Met behulp van deze checklist kunt u energiebesparende maatregelen in uw bedrijf inventariseren. Toelichting per maatregel of meer maatregelen kunt u vinden

Nadere informatie

Energiescan De Wis Dominicanenstraat 25, 5453 JN te Langenboom

Energiescan De Wis Dominicanenstraat 25, 5453 JN te Langenboom Gemeente Mill en Sint Hubert Energiescan De Wis Dominicanenstraat 25, 5453 JN te Langenboom projectnummer 1787.001 projectenergiescan De Wis VersieDefinitief datum29 juni 2017 auteurm. Bosman Afdrukdatum29

Nadere informatie

Zuinig met energie. waar je thuis bent...

Zuinig met energie. waar je thuis bent... Zuinig met energie waar je thuis bent... Goed voor het milieu en voor uw portemonnee HEEMwonen investeert fors in energiebesparende maatregelen. Dit doen we heel bewust. Zo verlagen we de energielasten

Nadere informatie

Energiescan De Jachthoorn Wethouder Lemmenstraat 13, 5454GH te Sint Hubert

Energiescan De Jachthoorn Wethouder Lemmenstraat 13, 5454GH te Sint Hubert Energiescan De Jachthoorn Wethouder Lemmenstraat 13, 5454GH te Sint Hubert projectnummer1787.001 projectmaatwerkadvies De Jachthoorn VersieDefinitief datum29 juni 2017 auteurr. Kokke Afdrukdatum29 juni

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL Energielabel SKG-IKOB gecertificeerd BRL 9500-01 & BRL 9500-03 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het energielabel welke wij voor u hebben opgenomen. Dit label hebben wij vervaardigd in samenwerking

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen.

Energie besparen en meer wooncomfort. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Energie besparen en meer wooncomfort Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Maaskant Wonen. Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer

Samen besparen we ons rijk. Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Samen besparen we ons rijk Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door Rentree. thuis in Deventer Deze Menukaart geeft voorbeelden hoe u als bewoner geld kunt besparen en meer wooncomfort kunt

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079

Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Datum: 18 februari 2013-22 januari 2014 Project: NAM-gebouw De Boo te Schoonebeek Referentie: 2012032 20079 Uitgangspunt Bestaand, oorspronkelijk gebouw had als gebruik een mix aan functies. Dit waren

Nadere informatie

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Quickscan energiebesparing

Quickscan energiebesparing Quickscan energiebesparing Golf Club Zeegersloot Kromme Aarweg 5 Alphen a/d Rijn Samen op weg naar 30% besparing! ~ 1 15 maart 2013 Inleiding Als relatie van etb a. hogenes bv heeft u gebruik gemaakt van

Nadere informatie

Sportcongres 2015. Workshop Groen Geld

Sportcongres 2015. Workshop Groen Geld Sportcongres 2015 Workshop Groen Geld Programma 20.30 Opening door Lian Witteveen 20.35 Visie op duurzaamheid door Josien van Cappelle 20.45 Grip op je energierekening door Robert den Ouden 21.15 Het proces

Nadere informatie

Energielabel. Object. Noordeinde 49 DEN HAAG

Energielabel. Object. Noordeinde 49 DEN HAAG Energielabel D Object Noordeinde 49 DEN HAAG Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Maassingel 65. In2 c-move Installatie Architecten en Projectmanagers. Project : Projectnummer : Datum : Versie :

Recapitulatie voortgang woning Nul73 Maassingel 65. In2 c-move Installatie Architecten en Projectmanagers. Project : Projectnummer : Datum : Versie : Daviottenweg 30 5222 BH s-hertogenbosch (Nederland) Telefoon nr. (+31) 73 623 00 33 ww.in2cmove.com info@in2cmove.com KvK nr. 16025664 s-hertogenbosch BTW nr. NL 0036.66.402 ING 107.75.75 ABN AMRO 53.86.56.204

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat.

Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Zuinige ketel? Dat loont! Ontdek de mogelijkheden, voordat uw oude verwarmingsketel stuk gaat. Een nieuwe, zuinige ketel? Denk er nu al over na! Is uw ketel oud aan het worden? Wacht niet totdat hij stuk

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen

Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen Energie Prestatie Advies voor utiliteitsgebouwen EPA-U 108 / 1234 AB 1 Opdrachtgever X Jan Jansen Directie Straatnaam111 1234 AB Rotterdam 0123-456789 info@duurzaamgebouw.com Adviesbureau Adres Duurzaamgebouw

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen Energiescan

Samenvatting bevindingen Energiescan techniplan adviseurs bv R A A D G E V E N D I N G E N I E U R S B U R E A U SIH-103X1-E-MV002A blad 1 van 6 Status: CONCEPT Project : Hogeschool Windesheim Zwolle Onderwerp : Samenvatting bevindingen Energiescan

Nadere informatie

Afkorting Naam gebouw of variant Fit Cert Adv Fin huidig X X v ariant 1 Variant HR-ketel X X X v ariant 2 Variant isoleren X X X

Afkorting Naam gebouw of variant Fit Cert Adv Fin huidig X X v ariant 1 Variant HR-ketel X X X v ariant 2 Variant isoleren X X X 15 februari 2007 15:32 uur Blz. 1 / 6 1 Fitten op de meterstanden In onderstaande tabel wordt een overzicht van de berekeningen getoond. Voor zowel de e situatie als voor de varianten wordt de afkortingen

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Object. Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A

Object. Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A Object Hoge Zand 35 DEN HAAG Energielabel A Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden

Nadere informatie

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies

Energiescan. van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan van: De Brink 6 te: 9999 DM Ons Dorp op: 15 maart 2014 door: Matthes Advies Energiescan voor woningen in opdracht van: de heer E. Scanner Straat en nr. gekeurde woning: De Brink 6 Postcode:

Nadere informatie

Actief bezig met de I-CE!

Actief bezig met de I-CE! Actief bezig met de I-CE! Speciaal voor dorpshuizen heeft inrg een aantal leuke tips en weetjes over energiebesparing verzameld! In deze mail geeft inrg een aantal tips en weetjes over de I-CE die onlangs

Nadere informatie

Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.)

Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.) Checklist verduurzaming sportverenigingen (tennis etc.) Dit is een voorbeeld van een checklist van een tennisvereniging met 10 kunstgrasbanen en een kantine met kleedruimten. De checklist heeft betrekking

Nadere informatie

VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA

VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA VRAGENLIJST ENERGIESCAN HORECA Introductie Met deze vragenlijst kunnen wij een eerste inschatting maken van de mogelijkheden om energie te besparen. Door het formuleer zo volledig mogelijk in te vullen,

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

ENERGENCE Quick-Scan. V.v.E. Voorbeeldig. Project adres: Bespaarstraat 44 1010 EN Amsterdam

ENERGENCE Quick-Scan. V.v.E. Voorbeeldig. Project adres: Bespaarstraat 44 1010 EN Amsterdam ENERGENCE Quick-Scan V.v.E. Voorbeeldig Project adres: Bespaarstraat 44 1010 EN Amsterdam Uitgevoerd door: ENERGENCE Herman van den Berg Westhavenweg 58F 1042 AL Amsterdam Datum: 15-01-2015 Disclaimer:

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015

Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015 Vereniging Amersfoort Bedrijven (VAB) Dinsdag 3 maart 2015 Kenniscentrum Duurzaam Bouwen Elke bijdrage is er één Kenniscentrum Duurzaam Bouwen Een unieke samenwerking van Amersfoortse bedrijven die:» Elkaar

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen

EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen Nobelstraat 80 3231 BD BRIELLE EnergieLabel voor utiliteitsgebouwen Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS

WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS WONEN IN EEN ENERGIEZUINIGE WONING: PRAKTISCHE INFORMATIE EN TIPS Wonen Zuid vindt duurzaam en energiezuinig bouwen belangrijk. Dit is beter voor ons milieu en huurders kunnen hiermee besparen op hun energierekening.

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Workshop 1 EBA en schouwcriteria Milicon, Milieu consultancy, Mat Schatorje

Workshop 1 EBA en schouwcriteria Milicon, Milieu consultancy, Mat Schatorje Workshop 1 EBA en schouwcriteria Milicon, Milieu consultancy, Mat Schatorje Bouwadviesburo van Niekerk, Emile Niekerk Gespreksleider: Steven van der Lelie (GGD Gelre- Ijssel) inhoudsopgave Inleiding Voorbeeld

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2

ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014. Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 ISSO publicatie 82.2 aangepast 2014 Hoofdstuk 5 ISSO publicatie 82.2 5 Het EPA-maatwerkadviesrapport Het eindresultaat van het adviesproces moet men uiteindelijk vastleggen in een adviesrapport dat met

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies voor woningen

Energie Prestatie Advies voor woningen Energie Prestatie Advies voor woningen Woning Smaragdplein 191 3523 EE Utrecht Geïnspecteerd op 5 mei 2010 Bouwjaar 1965 Eigendomssituatie Eigenaar Opdrachtgever Smaragdplein 191 3523 EE Utrecht Adviesbureau

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Buurkracht Alteveer-Cranevelt

Buurkracht Alteveer-Cranevelt Buurkracht Alteveer-Cranevelt Alteveer-Cranevelt - Buurtscan - Woningscan - Overzicht maatregelen - Financiering en subsidies Buurtscan - 1.575 huishoudens - 3.135 inwoners - 7 % vrijstaand - Jaren 30

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding

Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding Sportverenigingen naar een duurzame energiehuishouding Aanleiding Kansen voor besparingen Belangstelling bij sportverenigingen Resultaten pilotprojecten Project Energieke Sportverenigingen in Borsele Aanvragen

Nadere informatie

Effecten van energiebesparende maatregelen

Effecten van energiebesparende maatregelen Effecten van energiebesparende maatregelen Laure Itard, Olivia Guerra Santin 7-12-2009 Delft University of Technology Challenge the future Historisch gasverbruik huishoudens Gemiddeld huishoudelijk gasverbruik

Nadere informatie

Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01

Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01 Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Referentie 20131023-01 Referentie 20131023-01 Rapporttitel Willem II Singel 25 te Roermond Energielabel Datum 29 juli 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

Energielabel rapportage

Energielabel rapportage Pagina : 1 van 13 Energielabel rapportage Folgeren 32 te DRACHTEN Pagina : 2 van 13 Rapportgegevens en verantwoording Opdrachtgever Keuringsinstantie Naam mevrouw D Lee Naam Adres Postbus 574 Adres Kerkstraat

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Opening Wie is Gijsbers V&K Kostenberekening Subsidie Vragen?

Opening Wie is Gijsbers V&K Kostenberekening Subsidie Vragen? Dinsdag 2 mei 2017 Opening Wie is Gijsbers V&K Kostenberekening Subsidie Vragen? Gijsbers Verwarming & Koeling» opgericht in 1979 als verwarmingsbedrijf,» in 2003 2 e generatie toegetreden,» in 2008 koeltechniek

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co foto Project Straat Postode /plaats Opdrachtgever Straat Postcode /plaats Telefoon Contactpersoon Telefoon Agent Rapport Behandeld door Telefoon Sterk.co Rekenmodule basis gegevens Project nr Inhoud M3

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013

Quick Energie Scan. Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden. Opdrachtgever: BEPROMA. Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda. Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 Betreft: Maasstraat 33, 1972 ZA IJmuiden Opdrachtgever: BEPROMA Uitgevoerd door: B.G.P. Wouda Uitvoeringsdatum: 1 juni 2013 1 Inleiding In opdracht van BEPROMA heeft BEPROMA een uitgevoerd in en aan het

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning aan de Eltenseweg in Stokkum, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp

Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp Voorbeeldstraat 99 in Voorbeelddorp Klantnummer 19999MJ99 Contactpersoon Gregory Correia E-mailadres uw.adviseur@maakjehuishoom.nl Datum 9-9-2014 Beste heer/mevrouw Voorbeeld, Voor u ligt uw persoonlijke

Nadere informatie

Benchmarkrapportage 2013

Benchmarkrapportage 2013 Benchmarkrapportage 2013 Hartelijk dank voor het deelnemen aan de monitoringronde 2013. Voor u liggen de resultaten voor uw corporatie ten opzichte van de totale groep deelnemende corporaties. Graag vernemen

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP

PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP PRODUCTINFORMATIE VERVANG JE GLOEILAMP 373905_Lichtbronnen.indd 1 30-05-11 11:33 Einde van de gloeilamp is in zicht De gloeilamp zet 90 tot 95% van al zijn gebruikte elektriciteit om in warmte in plaats

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

Energiescan De Wester Havikstraat 1, 5451XG te Mill

Energiescan De Wester Havikstraat 1, 5451XG te Mill Gemeente Mill en Sint Hubert Energiescan De Wester Havikstraat 1, 5451XG te Mill projectnummer 1787.001 project Energiescan De Wester Versie Definitief datum 29 juni 2017 auteur J. Jacobs Afdrukdatum 30

Nadere informatie

Conceptsamenvatting managementrapportage EnergiePrestatieAdviezen gemeente Hilversum

Conceptsamenvatting managementrapportage EnergiePrestatieAdviezen gemeente Hilversum Samenvatting managementrapportage EnergiePrestatieAdviezen gemeente Hilversum 1 Conceptsamenvatting managementrapportage EnergiePrestatieAdviezen gemeente Hilversum Naam bedrijf: EnerDeCo BV Adres: Zuiderspoorstraat

Nadere informatie

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee.

Rijksoverheid. Veel besparingsmogelijkheden t/m t/m 100. Dubbel glas. Dubbel glas. Niet extra geïsoleerd. Niet van toepassing. Nee. Rijksoverheid Energielabel woning Westvest 191 2611BZ Delft BAG-ID: 0503010000010395 Veel besparingsmogelijkheden Energielabel B Registratienummer 863374920 Datum van registratie 13-01-2016 Geldig tot

Nadere informatie

Rapportage SHAERE 2012

Rapportage SHAERE 2012 Voor u ligt de benchmarkrapportage SHAERE 2012. Deze rapportage beschrijft de voortgang van de verbetering van de Energie Index (EI) van corporatiewoningen in 2012. Wat is SHAERE? SHAERE (Sociale Huursector

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips

ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips ENERGIEZUINIG WONEN 10 tips 1 Je woning isoleren en begin daar waar isoleren het meeste oplevert, dus waarmee je je energievraag zo veel mogelijk terugbrengt. Veel mensen kopen eerst zonnepanelen om energie

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Sportverenigingen scoren met energiebesparing

Sportverenigingen scoren met energiebesparing Sportverenigingen scoren met energiebesparing Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stefan Romijn 010 238 28 27 www.stimular.nl ONDERZOEK CO2 Koelkast: 4 Vriezer: - 18 Elke graad temperatuurverhoging

Nadere informatie

nergiebespaar Concept

nergiebespaar Concept nergiebespaar Concept Totaalpakket - Warmtepomp Zonneboiler CV-ketel Iets meer investeren, veel meer besparen: Zeer hoge energiebesparing! Zeer hoge subsidie! Zeer veel comfort! Waarom duurzaam? Drie redenen

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie