Vergadering schepencollege van 29/09/2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering schepencollege van 29/09/2011"

Transcriptie

1 Vergadering schepencollege van 29/09/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Peumans Jan, Kersten Guy, Schepenen A 1. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING SCHEPENCOLLEGE DD A 2. DAGORDE GEMEENTERAADSZITTING DD A 3. KENNISNAME BESLUITEN O.C.M.W. RAAD DD.20/09/2011 Interne zaken - Dienst bevolking A 4. VERLENEN VAN CONCESSIES OP GEMEENTELIJKE KERKHOVEN Interne zaken - Dienst bevolking A 5. AMBTSHALVE SCHRAPPING Interne zaken - Algemeen A 6. HERZIENING COLLEGEBESLISSING DD. 08/09/2011: AANVRAAG STAGEPLAATS DIENST COMMUNICATIE: MEVROUW PIAZZA SONIA IPV NICOLAS MANON Interne zaken - Dienst Personeel A 7. VASTE BENOEMING VAN MEVROUW HEIDI THIJS ALS STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR MET EEN PRESTATIE VAN 38/38 UREN PER WEEK MET INGANG VAN 01/10/2011 Interne zaken - Dienst Personeel A 8. WIJZIGING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.25/08/2011 HOUDENDE AANSTELLING VAN MEVROUW CAROLIEN GULIX ALS LESGEEFSTER COMMUNICATIECURSUS ENGELS IN CONTRACTUEEL VERBAND MET EEN PRESTATIE VAN 1.5/38 UREN PER WEEK VANAF 05/09/2011 T.E.M. 19/12/2011 Interne zaken - Dienst Personeel Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 1

2 A 9. WIJZIGING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.25/08/2011 HOUDENDE AANSTELLING VAN MEVROUW CAROLIEN GULIX ALS LESGEEFSTER ENGELS IN CONTRACTUEEL VERBAND MET EEN PRESTATIE VAN 3/38 UREN PER WEEK VANAF 06/09/2011 T.E.M. 31/05/2012 Interne zaken - Dienst Personeel A 10. SOCIALE GEBEURTENISSEN A 11. IPO PROJECT BESTUURSKRACHTMETING PLATTELANDSGEMEENTEN Dienst Financiën - Dienst Aankoop A 12. GOEDKEURING VOOR HET STARTEN VAN DE GUNNINGPROCEDURE EN PUBLICATIE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN: "AANLEG WEGENIS EN RIOLERING VERKAVELING DE MOULT TE ZUSSEN" Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 13. AANVAARDING EINDAFREKENING ONDERHOUD EN BUITENGEWONE HERSTELLING GEMEENTEWEGEN IN ASFALT (BIJSSTRAAT E.A.) - DIENSTJAAR Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 14. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING: AANLEG STOEPEN DIENSTJAAR Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 15. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR. 1 HERINRICHTING PLEIN HEUKELOM. Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 16. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING RENOVATIE OF NIEUWBOUW JEKERBRUG TE KANNE. A 17. MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 - OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - MONARD PIERRE, HASELINDESTRAAT 10, 3770 RIEMST A 18. AKTENAME MELDING EXPLOITATIE NIEUWE INRICHTING KLASSE 3 - SCHEPERS WILLY, BILZERSTEENWEG 20 BUS 3, 3770 RIEMST - INRICHTING GELEGEN KEELSTRAAT 7, 3770 RIEMST A 19. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT TER GELEGENHEID VAN BIJZONDERE FEESTEN - KERMISFUIF KLJ ZICHEN - JEUGDHUIS DE PLEKKER A 20. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT TER GELEGENHEID VAN BIJZONDERE FEESTEN - PROEVERIJ NVA - ZAAL DEN DRIES A 21. TOELATING ACTIVITEIT IN OPENLUCHT - NACHT VAN DE DUISTERNIS - GENOELSELDEREN/'S HERENELDEREN Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 2

3 A 22. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT TER GELEGENHEID VAN BIJZONDERE FEESTEN - CARNAVALBAL - ZAAL PAMAWI VROENHOVEN A 23. AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANKOOP VAN NATUURGEBIEDEN ROW - Dienst Mobiliteit A 24. DEELNAME AUTOLUWE SCHOOLDAG 2012 A 25. SLUITING BEKENDMAKING INVENTARISATIELIJST LEEGSTAANDE EN VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN A 26. UITBREIDING GASNET IERS KRUISSTRAAT - BONDERSTRAAT TE LAFELT A 27. UITBREIDING GASNET OUDEWEG, GRENADIERSWEG EN STEENSTRAAT TE KANNE A 28. UITBREIDING GASNET BRUGSTRAAT, BOVENSTRAAT EN SINT HUBERTUSSTRAAT TE KANNE A 29. AANKOOP GEDEELTE VAN PERCEEL 1288A GELEGEN TE MILLEN SECTIE B VOETPAD - AANVRAAG SCHATTINGVERSLAG Welzijn & Vrije Tijd - Bibliotheek A 30. AANVRAAG ADRESSENBESTAND BIJ DIENST BEVOLKING IN FUNCTIE VAN PROJECT BABYBOEKEN Welzijn & Vrije Tijd - Bibliotheek A 31. BIBLIOTHEEKWEEK 2011 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur A 32. DIENSTNOTA AFSPRAKEN TAKEN ARCHEOLOGIE A 33. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN 1/5 LOOPBAANONDERBREKING VOOR MEDISCHE BIJSTAND VOOR EEN ZIEK FAMILIELID VOOR MEVROUW FASTRE MARIE-THERESE, ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN MET EEN PRESTATIE VAN 4/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/11/2011. A 34. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HALFTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING VOOR MEVROUW SMEETS ANNELIES, Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 3

4 ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN VOOR HET SCHOOLJAAR MET EEN PRESATIE VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 35. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HALFTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING 50+ VOOR MEVROUW KERKHOFS GODELIEVE ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN VOOR HET SCHOOLJAAR MET EEN PRESTATIE VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 36. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE EN FAMILIALE REDENEN 50+ VOOR MEVROUW VLEKKEN LUTGARDE, ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN VOOR HET SCHOOLJAAR MET EEN PRESATIE VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. A 37. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK OP NAAM VAN MEVROUW VANHERLE LARISSA VASTBENOEMD KLEUTERONDERWIJZER AAN DE SCHOLEN GROEP RIEMST VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK VAN AF 01/09/2011 TOT EN MET 31/08/2012 A 38. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES VOOR 2 KINDEREN NIET OUDER DAN 14 JAAR VOOR MEVROUW OREY GREET, VASTBENOEMD ZORGCOÖRDINATOR AAN DE SCHOLENGROEP MILLEN-RIEMST VOOR 1/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/08/2012. A 39. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING VAN MENEER GEURTS SERVAIS: ONDERWIJZER VOOR 1/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 40. AANVRAAG TER BESCHIKKINGSTELLING WEGENS PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN OP NAAM VAN DE HEER SERVAIS GEURTS AAN DE SCHOLENGROEP MILLEN MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/08/2012. A 41. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING: MEVROUW ELEN NATACHA, BIJZONDERE LEERMEESTER NCZ MET INGANG VAN 01/09/2011 VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK. A 42. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING: MEVROUW MOREAU MARIA, Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 4

5 BIJZONDERE LEERMEESTER R.K.-GODSDIENST VOOR 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 43. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING VAN MEVROUW STASSEN JOSIANNE, ONDERWIJZER VOOR 3/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 44. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING: MEVROUW ELEN NATACHA, BIJZONDERE LEERMEESTER NCZ MET INGANG VAN 01/09/2011 VOOR 2/24 LESTIJDEN PER WEEK. Dienst Financiën - Algemeen A 45. BESTELBONNEN Dienst Financiën - Algemeen A 46. BETALINGSBEVELEN A 47. PERSBERICHTEN A 48. LIJST DER UITGESTELDE PUNTEN DAGORDE SCHEPENCOLLEGE. A 49. ALLERLEI Interne zaken - Dienst Personeel B 1. DAG VRIJWILLIGERSWERK IN RUIL VOOR EEN GIFT TEN VOORDELE VAN EEN JEUGDPROJECT IN HET ZUIDEN Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 2. EVALUATIE VAN HET BERMBEHEERSPLAN VAN DE GEMEENTE RIEMST: STOPZETTING VAN DE GUNNINGSPROCEDURE Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 3. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN OP AFROEP IN HET KADER VAN ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN TE ZUSSEN (UITBREIDING DE MOULT) EN TE RIEMST (UITBREIDING KMO-ZONE OP 'T REECK EN AANLEG VAN HET CONTAINERPARK) Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE VOOR DE AANLEG VAN STOEPEN OP AFROEP, DIENSTJAAR 2011 Facilitaire Diensten - Technische Dienst Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 5

6 B 5. GOEDKEURING UITVOEREN VAN BIJKOMENDE WERKEN ONDERHOUD EN BUITENGEWONE HERSTELLING WEGEN VAN GROOT VERKEER EN GEMEENTEWEGEN IN ASFALT - DIENSTJAAR B 6. WIJZIGING POLITIEVERORDENING IN VERBAND MET DE OPENBARE ORDE, ZEDEN,RUST, VEILIGHEID, REINHEID,GEZONDHEID EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN ROW - Dienst Mobiliteit B 7. AANVRAAG BIJKOMENDE TOEGANGSWEG TOT DE HOF VAN EGGERTINGEN ROW - Dienst Mobiliteit B 8. AANPASSING STOEPENPLAN B 9. WIJZIGING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.15/09/2011 BETREFFENDE GOEDKEURING KOSTEN TARIEFIMPACT NAAR AANLEIDING VAN DE VERVROEGDE AANLEG VAN EEN ONDERGRONDS NET TEN GEVOLGE VAN DE AANLEG VAN STOEPEN IN DE SINT MAARTENSTRAAT B 10. REALISATIE BPA ZUSSEN, DE MOULT, OPMAAK UITVOERINGSDOSSIER B 11. GOEDKEURING BIJAKTE 1 BIJ DE OPDRACHT REALISATIE BPA ZUSSEN, DE MOULT FASE II : VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE-ONTWERP EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE-VERWEZENLIJKING B 12. GOEDKEURING BIJAKTE 2 BIJ DE OPDRACHT "REALISATIE BPA ZUSSEN, DE MOULT FASE II": OPMAAK TECHNISCH VERSLAG IN HET KADER VAN HET GRONDVERZET MET INBEGRIP VAN HET MILIEUHYGIËNISCH ONDERZOEK B 13. DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN GRONDEN VOLGENS HET ONTEIGENINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OP HET REECK TE RIEMST B 14. HERZIENING BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 13/12/2010 HOUDENDE DE AANKOOP VAN EEN PERCEEL IN HET WOONUITBREIDINGSGEBIED TE KANNE SECTIE B NUMMER 78H/DEEL - DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN HET VOLLEDIGE PERCEEL 78H B 15. PRINCIPE BESLISSING TOT VERKOOP VAN DE GRONDEN TE VROENHOVEN "MONTENAEKEN" AAN DE KLEINE LANDEIGENDOM VOOR DE ONTWIKKELING VAN SOCIALE KOOP-, HUURWONINGEN EN SOCIALE KAVELS Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 6

7 B 16. GOEDKEURING BIJAKTE AAN DE STUDIEOVEREENKOMST TRIPELENWEG, KATTESTRAAT EN GENENDRIES B 17. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET INFRAX EN HET PROVINCIEBESTUUR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ONTWERP VAN EEN RIOLERING- EN WEGENISPROJECT, DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EN DE OPMAAK VAN HET TECHNISCH VERSLAG VOOR "DE POSTSTRAAT" TE BOLDER B 18. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET INFRAX VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ONTWERP VAN EEN RIOLERING- EN WEGENISPROJECT, DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EN DE OPMAAK VAN HET TECHNISCH VERSLAG VOOR "DE MOULT, UITBREIDING VERKAVELING" TE ZUSSEN ROW - Dienst Vergunningen B 19. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN BUDENAERS STIJN EN NEVEN LAURA VOOR PERCEEL GELEGEN TE VAL-MEER, MGR.KERKHOFSLAAN 2B ROW - Dienst Vergunningen B 20. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN CIELEN NICO VOOR HET VERKAVELEN VAN EEN PERCEEL MET WONING TOT ÉÉN BIJKOMEND LOT VOOR OPEN BEBOUWING TE Z.Z.B., MISWEG 26 ROW - Dienst Vergunningen B 21. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN LOVERIX ERIK EN PEUMANS MARIA VOOR HET BOUWEN VAN EEN CARPORT TE HERDEREN, MAASTRICHTERSTRAAT 36 ROW - Dienst Vergunningen B 22. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN LOYENS KRISTOF EN DI MATTEO LIESBETH VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING TE VLIJTINGEN, MGR. SIMENONLAAN 65 ROW - Dienst Vergunningen B 23. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN GASMI ABDELKRIM VOOR HET UITBREIDEN VAN EEN WONING TE RIEMST, MAASTRICHTERSTEENWEG 49A ROW - Dienst Vergunningen B 24. WEIGERING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN MARTENS VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN OUDE STAL TOT INWOONST VOOR DE OUDERS EN VOOR HET BIJBOUWEN VAN EEN SALON TE VAL- MEER, KLEINSTRAAT 5 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur B 25. VERHOGING GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ZOLAD + Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 7

8 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur B 26. CULTUURPRIJS 2011 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn B 27. PRINCIPIELE SAMENWERKING TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN RIEMST EN VZW 'T PAENHUYS IN HET KADER VAN DE UITBOUW VAN EEN DIENSTENCENTRUM Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn B 28. OVEREENKOMST VOOR TUSSENKOMST BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING, UITGEVOERD DOOR DE AMBULANCEDIENST GGD ZUID- LIMBURG (NEDERLAND), IN DE DEELGEMEENTEN VROENHOVEN, KANNE, LAFELT EN HEUKELOM VAN DE BELGISCHE GEMEENTE RIEMST B 29. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN MENEER GEURTS SERVAIS IN HET AMBT VAN ONDERWIJZER VOOR 1/24 LESTIJDEN PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS IN HET STELSEL VAN BELEIDSONDERSTEUNING MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 30. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN MENEER L' ORTYE BEN IN HET AMBT VAN BIJZONDERE LEERMEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR 1/24 LESTIJDEN PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS IN HET STELSEL VAN BELEIDSONDERSTEUNING MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 31. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN DOORLOPENDE DUUR VAN MEVROUW ANNELIES SMEETS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK IN DE SCHOOL VAN MILLEN TER VERVANGING VAN MEVROUW BRUGGEN JEANINNE AFWEZIG ZIEKTE MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/12/2011. B 32. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN DOORLOPENDE DUUR VAN MEVROUW ANNELIES SMEETS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK IN DE SCHOOL VAN MILLEN TER VERVANGING VAN MEVROUW VLEKKEN LUT AFWEZIG WEGENS VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE EN FAMILIALE REDENEN 50+ MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 33. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW GHIJSENS NELE ALS ONDERWIJZER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 21/24 LESTIJDEN PER WEEK TER VERVANGING VAN MEVROUW NELISSEN MARTHA AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 8

9 B 34. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW JANSSEN JOSIANE ALS KLEUTERONDERWIJZER VOOR 6/24 LESTIJD PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS TER VERVANGING VAN VANDORMAEL CINDY AFWEZIG WEGENS VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN VAN 01/09/2011 T.E.M. 30/06/2011. B 35. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW MEURMANS GHILAINE ALS ONDERWIJZER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/24 LESTIJDEN PER WEEK TER VERVANGING VAN MEVROUW NELISSEN MARTHA AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011. B 36. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW JANSSEN JOSIANE ALS KLEUTERONDERWIJZER VOOR 4/24 LESTIJD PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS TER VERVANGING VAN VANHERLE LARISSA AFWEZIG WEGENS VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN VAN 01/09/2011 T.E.M. 30/06/2011. B 37. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW MEURMANS GHILAINE ALS ZORGCOÖRDINATOR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 1/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012 TER VERVANGING VAN MEVROUW OREY GREET AFWEZIG WEGENS VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR 2 KINDEREN NIET OUDER DAN 14 JAAR. B 38. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN DE HEER LOYENS CHRIS ALS ONDERWIJZER TER VERVANGING VAN MARIE-JOSE MUERMANS AFWEZIG WEGENS LOOPBAANONDERBREKEING 50+ IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 39. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN DE HEER BEN L'ORTYE ALS BIJZONDERE LEERMEESTER LO IN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 1/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 40. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW OREY GREET ALS ZORGCOÖRDINATOR IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 9

10 B 41. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW THIELEN LINDA ALS KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 42. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW REGGERS NELE ALS ONDERWIJZER (STAFMEDEWERKER) VOOR 2/24 LESTIJDEN PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS OP BASIS VAN DE STIMULUS EN DE PUNTEN SAMENGELEGD OP HET NIVEAU VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP ZUID-OOST-LIMBURG MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012 B 43. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW VANHERLE LARISSA ALS KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 20/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 44. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN MEVROUW HOLTAPPELS DENISE ALS BIJZONDERE LEERMEESTER PROTESTANTSE GODSDIENST MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 45. TIJDELIJKE AANSTELLING IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN DE HEER BEN L'ORTYE ALS BIJZONDERE LEERMEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING IN HET KLEUTERONDERWIJS IN VACANTE LESTIJDEN MET EEN OPDRACHT VAN 4/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 46. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW SCHIEPERS ANITA ALS KINDERVERZORGSTER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 47. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN MEVROUW OREY GREET ALS ZORGCOÔRDINATOR IN HET GEWOON BASISONDERWIJS OP BASIS VAN DE STIMULUS EN DE PUNTEN SAMENGELEGD OP HET NIVEAU VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP ZUID-OOST-LIMBURG MET EEN OPDRACHT VAN 4/36 PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 48. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN DE HEER TANS FRANK IN HET AMBT VAN ICT-COÔRDINATOR IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 7/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 10

11 B 49. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW THIELEN LINDA ALS KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 50. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW JANSSEN JOSIANE ALS KLEUTERONDERWIJZER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK OP 20/09/2011 EN 24/24 LESTIJDEN PER WEEK OP 23/09/2011 IN EEN KORTE VERVANGING VAN MEVROUW COENEGRACHTS CARINE AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 20/09/2011 TOT EN MET 23/09/2011. B 51. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW PIZARRO SANCHEZ SARA ALS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET EEN PRESTATIE VAN 8/36 UUR PER WEEK IN DE SCHOLENGROEP RIEMST MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011 TER VERVANGING VAN MEVROUW ANNE-MARIE FESTJENS AFWEZIG WEGENS VOLLEDIGE LOOPBAANONDERBREKING BIJSTAND ZWARE ZIEKE. B 52. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN DE HEER STEEGEN DENNIS ALS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET EEN PRESTATIE VAN 8/36 UUR PER WEEK IN DE SCHOLENGROEP RIEMST MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011 TER VERVANGING VAN MEVROUW ANNE-MARIE FESTJENS AFWEZIG WEGENS VOLLEDIGE LOOPBAANONDERBREKING BIJSTAND ZWARE ZIEKE. B 53. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW HANNA DURLET ALS BIJZONDERE LEERMEESTER RK-GODSDIENST IN UREN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 54. REAFFECTATIE IN TIJDELIJK VERBAND EN AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW HERMANS EMMY ALS ONDERWIJZER IN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 55. REAFFECTATIE IN TIJDELIJK VERBAND EN AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN DE HEER LOYENS CHRIS ALS ONDERWIJZER IN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 6/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 11

12 B 56. REAFFECTATIE IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW MARIA HAMERS ALS BIJZONDERE LEERMEESTER R.K GODSDIENST IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS TER VERVANGING VAN MEVROUW MARIA MOREAU AFWEZIG WEGENS VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES WEGENS SOCIALE EN FAMILIALE REDENEN MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. Dienst Financiën - Algemeen B 57. BUDGETWIJZIGING NR 5 EN 6, DIENSTJAAR 2011 Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 12

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25/06/2007 Punt 1: secretariaat - Goedkeuring van de notulen van de zitting van 14/05/2007 Aanwezig Eddy Gryson, voorzitter gemeenteraad ; Willy

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. AGENDA. OPENBARE ZITTING. DAGORDE. 1. Installatie nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van verhinderd gemeenteraadslid. 2. Budget 2013

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 13 JULI 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

Infogids Herk-de-Stad 2015 VOORWOORD

Infogids Herk-de-Stad 2015 VOORWOORD Infogids Herk-de-Stad 2015 VOORWOORD De gemeentelijke infogids handig Herks houvast Hoe dikwijls zijn we niet op zoek naar een naam, een adres, een telefoonnummer. Met de regelmaat van een klok krijgen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010

Beknopte omschrijving van de besluiten van de gemeenteraad van 02 maart 2010 opgemaakt in toepassing van artikel 252 van het Gemeentedecreet van 15/07/2005 houdende regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Voorzitter Rik Soens,

Nadere informatie