Vergadering schepencollege van 29/09/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering schepencollege van 29/09/2011"

Transcriptie

1 Vergadering schepencollege van 29/09/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Peumans Jan, Kersten Guy, Schepenen A 1. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING SCHEPENCOLLEGE DD A 2. DAGORDE GEMEENTERAADSZITTING DD A 3. KENNISNAME BESLUITEN O.C.M.W. RAAD DD.20/09/2011 Interne zaken - Dienst bevolking A 4. VERLENEN VAN CONCESSIES OP GEMEENTELIJKE KERKHOVEN Interne zaken - Dienst bevolking A 5. AMBTSHALVE SCHRAPPING Interne zaken - Algemeen A 6. HERZIENING COLLEGEBESLISSING DD. 08/09/2011: AANVRAAG STAGEPLAATS DIENST COMMUNICATIE: MEVROUW PIAZZA SONIA IPV NICOLAS MANON Interne zaken - Dienst Personeel A 7. VASTE BENOEMING VAN MEVROUW HEIDI THIJS ALS STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR MET EEN PRESTATIE VAN 38/38 UREN PER WEEK MET INGANG VAN 01/10/2011 Interne zaken - Dienst Personeel A 8. WIJZIGING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.25/08/2011 HOUDENDE AANSTELLING VAN MEVROUW CAROLIEN GULIX ALS LESGEEFSTER COMMUNICATIECURSUS ENGELS IN CONTRACTUEEL VERBAND MET EEN PRESTATIE VAN 1.5/38 UREN PER WEEK VANAF 05/09/2011 T.E.M. 19/12/2011 Interne zaken - Dienst Personeel Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 1

2 A 9. WIJZIGING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.25/08/2011 HOUDENDE AANSTELLING VAN MEVROUW CAROLIEN GULIX ALS LESGEEFSTER ENGELS IN CONTRACTUEEL VERBAND MET EEN PRESTATIE VAN 3/38 UREN PER WEEK VANAF 06/09/2011 T.E.M. 31/05/2012 Interne zaken - Dienst Personeel A 10. SOCIALE GEBEURTENISSEN A 11. IPO PROJECT BESTUURSKRACHTMETING PLATTELANDSGEMEENTEN Dienst Financiën - Dienst Aankoop A 12. GOEDKEURING VOOR HET STARTEN VAN DE GUNNINGPROCEDURE EN PUBLICATIE VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN: "AANLEG WEGENIS EN RIOLERING VERKAVELING DE MOULT TE ZUSSEN" Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 13. AANVAARDING EINDAFREKENING ONDERHOUD EN BUITENGEWONE HERSTELLING GEMEENTEWEGEN IN ASFALT (BIJSSTRAAT E.A.) - DIENSTJAAR Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 14. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING: AANLEG STOEPEN DIENSTJAAR Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 15. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR. 1 HERINRICHTING PLEIN HEUKELOM. Facilitaire Diensten - Technische Dienst A 16. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING RENOVATIE OF NIEUWBOUW JEKERBRUG TE KANNE. A 17. MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 - OPENING OPENBAAR ONDERZOEK - MONARD PIERRE, HASELINDESTRAAT 10, 3770 RIEMST A 18. AKTENAME MELDING EXPLOITATIE NIEUWE INRICHTING KLASSE 3 - SCHEPERS WILLY, BILZERSTEENWEG 20 BUS 3, 3770 RIEMST - INRICHTING GELEGEN KEELSTRAAT 7, 3770 RIEMST A 19. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT TER GELEGENHEID VAN BIJZONDERE FEESTEN - KERMISFUIF KLJ ZICHEN - JEUGDHUIS DE PLEKKER A 20. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT TER GELEGENHEID VAN BIJZONDERE FEESTEN - PROEVERIJ NVA - ZAAL DEN DRIES A 21. TOELATING ACTIVITEIT IN OPENLUCHT - NACHT VAN DE DUISTERNIS - GENOELSELDEREN/'S HERENELDEREN Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 2

3 A 22. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT TER GELEGENHEID VAN BIJZONDERE FEESTEN - CARNAVALBAL - ZAAL PAMAWI VROENHOVEN A 23. AANPASSING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR AANKOOP VAN NATUURGEBIEDEN ROW - Dienst Mobiliteit A 24. DEELNAME AUTOLUWE SCHOOLDAG 2012 A 25. SLUITING BEKENDMAKING INVENTARISATIELIJST LEEGSTAANDE EN VERWAARLOOSDE BEDRIJFSRUIMTEN A 26. UITBREIDING GASNET IERS KRUISSTRAAT - BONDERSTRAAT TE LAFELT A 27. UITBREIDING GASNET OUDEWEG, GRENADIERSWEG EN STEENSTRAAT TE KANNE A 28. UITBREIDING GASNET BRUGSTRAAT, BOVENSTRAAT EN SINT HUBERTUSSTRAAT TE KANNE A 29. AANKOOP GEDEELTE VAN PERCEEL 1288A GELEGEN TE MILLEN SECTIE B VOETPAD - AANVRAAG SCHATTINGVERSLAG Welzijn & Vrije Tijd - Bibliotheek A 30. AANVRAAG ADRESSENBESTAND BIJ DIENST BEVOLKING IN FUNCTIE VAN PROJECT BABYBOEKEN Welzijn & Vrije Tijd - Bibliotheek A 31. BIBLIOTHEEKWEEK 2011 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur A 32. DIENSTNOTA AFSPRAKEN TAKEN ARCHEOLOGIE A 33. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN 1/5 LOOPBAANONDERBREKING VOOR MEDISCHE BIJSTAND VOOR EEN ZIEK FAMILIELID VOOR MEVROUW FASTRE MARIE-THERESE, ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN MET EEN PRESTATIE VAN 4/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/11/2011. A 34. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HALFTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING VOOR MEVROUW SMEETS ANNELIES, Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 3

4 ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN VOOR HET SCHOOLJAAR MET EEN PRESATIE VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 35. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN HALFTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING 50+ VOOR MEVROUW KERKHOFS GODELIEVE ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN VOOR HET SCHOOLJAAR MET EEN PRESTATIE VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 36. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE EN FAMILIALE REDENEN 50+ VOOR MEVROUW VLEKKEN LUTGARDE, ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL MILLEN VOOR HET SCHOOLJAAR MET EEN PRESATIE VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. A 37. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK OP NAAM VAN MEVROUW VANHERLE LARISSA VASTBENOEMD KLEUTERONDERWIJZER AAN DE SCHOLEN GROEP RIEMST VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK VAN AF 01/09/2011 TOT EN MET 31/08/2012 A 38. AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES VOOR 2 KINDEREN NIET OUDER DAN 14 JAAR VOOR MEVROUW OREY GREET, VASTBENOEMD ZORGCOÖRDINATOR AAN DE SCHOLENGROEP MILLEN-RIEMST VOOR 1/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/08/2012. A 39. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING VAN MENEER GEURTS SERVAIS: ONDERWIJZER VOOR 1/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 40. AANVRAAG TER BESCHIKKINGSTELLING WEGENS PERSOONLIJKE AANGELEGENHEDEN OP NAAM VAN DE HEER SERVAIS GEURTS AAN DE SCHOLENGROEP MILLEN MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/08/2012. A 41. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING: MEVROUW ELEN NATACHA, BIJZONDERE LEERMEESTER NCZ MET INGANG VAN 01/09/2011 VOOR 4/24 LESTIJDEN PER WEEK. A 42. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING: MEVROUW MOREAU MARIA, Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 4

5 BIJZONDERE LEERMEESTER R.K.-GODSDIENST VOOR 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 43. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING VAN MEVROUW STASSEN JOSIANNE, ONDERWIJZER VOOR 3/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. A 44. TERBESCHIKKINGSTELLING WEGENS GEDEELTELIJKE ONTSTENTENIS VAN BETREKKING: MEVROUW ELEN NATACHA, BIJZONDERE LEERMEESTER NCZ MET INGANG VAN 01/09/2011 VOOR 2/24 LESTIJDEN PER WEEK. Dienst Financiën - Algemeen A 45. BESTELBONNEN Dienst Financiën - Algemeen A 46. BETALINGSBEVELEN A 47. PERSBERICHTEN A 48. LIJST DER UITGESTELDE PUNTEN DAGORDE SCHEPENCOLLEGE. A 49. ALLERLEI Interne zaken - Dienst Personeel B 1. DAG VRIJWILLIGERSWERK IN RUIL VOOR EEN GIFT TEN VOORDELE VAN EEN JEUGDPROJECT IN HET ZUIDEN Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 2. EVALUATIE VAN HET BERMBEHEERSPLAN VAN DE GEMEENTE RIEMST: STOPZETTING VAN DE GUNNINGSPROCEDURE Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 3. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN OP AFROEP IN HET KADER VAN ARCHEOLOGISCHE ONDERZOEKEN TE ZUSSEN (UITBREIDING DE MOULT) EN TE RIEMST (UITBREIDING KMO-ZONE OP 'T REECK EN AANLEG VAN HET CONTAINERPARK) Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 4. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING EN DE GUNNINGSWIJZE VOOR DE AANLEG VAN STOEPEN OP AFROEP, DIENSTJAAR 2011 Facilitaire Diensten - Technische Dienst Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 5

6 B 5. GOEDKEURING UITVOEREN VAN BIJKOMENDE WERKEN ONDERHOUD EN BUITENGEWONE HERSTELLING WEGEN VAN GROOT VERKEER EN GEMEENTEWEGEN IN ASFALT - DIENSTJAAR B 6. WIJZIGING POLITIEVERORDENING IN VERBAND MET DE OPENBARE ORDE, ZEDEN,RUST, VEILIGHEID, REINHEID,GEZONDHEID EN HINDERLIJKE INRICHTINGEN ROW - Dienst Mobiliteit B 7. AANVRAAG BIJKOMENDE TOEGANGSWEG TOT DE HOF VAN EGGERTINGEN ROW - Dienst Mobiliteit B 8. AANPASSING STOEPENPLAN B 9. WIJZIGING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.15/09/2011 BETREFFENDE GOEDKEURING KOSTEN TARIEFIMPACT NAAR AANLEIDING VAN DE VERVROEGDE AANLEG VAN EEN ONDERGRONDS NET TEN GEVOLGE VAN DE AANLEG VAN STOEPEN IN DE SINT MAARTENSTRAAT B 10. REALISATIE BPA ZUSSEN, DE MOULT, OPMAAK UITVOERINGSDOSSIER B 11. GOEDKEURING BIJAKTE 1 BIJ DE OPDRACHT REALISATIE BPA ZUSSEN, DE MOULT FASE II : VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE-ONTWERP EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE-VERWEZENLIJKING B 12. GOEDKEURING BIJAKTE 2 BIJ DE OPDRACHT "REALISATIE BPA ZUSSEN, DE MOULT FASE II": OPMAAK TECHNISCH VERSLAG IN HET KADER VAN HET GRONDVERZET MET INBEGRIP VAN HET MILIEUHYGIËNISCH ONDERZOEK B 13. DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN GRONDEN VOLGENS HET ONTEIGENINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN OP HET REECK TE RIEMST B 14. HERZIENING BESLISSING GEMEENTERAAD VAN 13/12/2010 HOUDENDE DE AANKOOP VAN EEN PERCEEL IN HET WOONUITBREIDINGSGEBIED TE KANNE SECTIE B NUMMER 78H/DEEL - DEFINITIEF BESLUIT TOT AANKOOP VAN HET VOLLEDIGE PERCEEL 78H B 15. PRINCIPE BESLISSING TOT VERKOOP VAN DE GRONDEN TE VROENHOVEN "MONTENAEKEN" AAN DE KLEINE LANDEIGENDOM VOOR DE ONTWIKKELING VAN SOCIALE KOOP-, HUURWONINGEN EN SOCIALE KAVELS Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 6

7 B 16. GOEDKEURING BIJAKTE AAN DE STUDIEOVEREENKOMST TRIPELENWEG, KATTESTRAAT EN GENENDRIES B 17. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET INFRAX EN HET PROVINCIEBESTUUR VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ONTWERP VAN EEN RIOLERING- EN WEGENISPROJECT, DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EN DE OPMAAK VAN HET TECHNISCH VERSLAG VOOR "DE POSTSTRAAT" TE BOLDER B 18. GOEDKEURING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET INFRAX VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ONTWERP VAN EEN RIOLERING- EN WEGENISPROJECT, DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE, EN DE OPMAAK VAN HET TECHNISCH VERSLAG VOOR "DE MOULT, UITBREIDING VERKAVELING" TE ZUSSEN ROW - Dienst Vergunningen B 19. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN BUDENAERS STIJN EN NEVEN LAURA VOOR PERCEEL GELEGEN TE VAL-MEER, MGR.KERKHOFSLAAN 2B ROW - Dienst Vergunningen B 20. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN CIELEN NICO VOOR HET VERKAVELEN VAN EEN PERCEEL MET WONING TOT ÉÉN BIJKOMEND LOT VOOR OPEN BEBOUWING TE Z.Z.B., MISWEG 26 ROW - Dienst Vergunningen B 21. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN LOVERIX ERIK EN PEUMANS MARIA VOOR HET BOUWEN VAN EEN CARPORT TE HERDEREN, MAASTRICHTERSTRAAT 36 ROW - Dienst Vergunningen B 22. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN LOYENS KRISTOF EN DI MATTEO LIESBETH VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING TE VLIJTINGEN, MGR. SIMENONLAAN 65 ROW - Dienst Vergunningen B 23. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN GASMI ABDELKRIM VOOR HET UITBREIDEN VAN EEN WONING TE RIEMST, MAASTRICHTERSTEENWEG 49A ROW - Dienst Vergunningen B 24. WEIGERING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN MARTENS VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN OUDE STAL TOT INWOONST VOOR DE OUDERS EN VOOR HET BIJBOUWEN VAN EEN SALON TE VAL- MEER, KLEINSTRAAT 5 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur B 25. VERHOGING GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN ZOLAD + Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 7

8 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur B 26. CULTUURPRIJS 2011 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn B 27. PRINCIPIELE SAMENWERKING TUSSEN HET GEMEENTEBESTUUR VAN RIEMST EN VZW 'T PAENHUYS IN HET KADER VAN DE UITBOUW VAN EEN DIENSTENCENTRUM Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Welzijn B 28. OVEREENKOMST VOOR TUSSENKOMST BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING, UITGEVOERD DOOR DE AMBULANCEDIENST GGD ZUID- LIMBURG (NEDERLAND), IN DE DEELGEMEENTEN VROENHOVEN, KANNE, LAFELT EN HEUKELOM VAN DE BELGISCHE GEMEENTE RIEMST B 29. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN MENEER GEURTS SERVAIS IN HET AMBT VAN ONDERWIJZER VOOR 1/24 LESTIJDEN PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS IN HET STELSEL VAN BELEIDSONDERSTEUNING MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 30. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN MENEER L' ORTYE BEN IN HET AMBT VAN BIJZONDERE LEERMEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING VOOR 1/24 LESTIJDEN PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS IN HET STELSEL VAN BELEIDSONDERSTEUNING MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 31. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN DOORLOPENDE DUUR VAN MEVROUW ANNELIES SMEETS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK IN DE SCHOOL VAN MILLEN TER VERVANGING VAN MEVROUW BRUGGEN JEANINNE AFWEZIG ZIEKTE MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/12/2011. B 32. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN DOORLOPENDE DUUR VAN MEVROUW ANNELIES SMEETS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK IN DE SCHOOL VAN MILLEN TER VERVANGING VAN MEVROUW VLEKKEN LUT AFWEZIG WEGENS VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE EN FAMILIALE REDENEN 50+ MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 33. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW GHIJSENS NELE ALS ONDERWIJZER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 21/24 LESTIJDEN PER WEEK TER VERVANGING VAN MEVROUW NELISSEN MARTHA AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 8

9 B 34. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW JANSSEN JOSIANE ALS KLEUTERONDERWIJZER VOOR 6/24 LESTIJD PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS TER VERVANGING VAN VANDORMAEL CINDY AFWEZIG WEGENS VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN VAN 01/09/2011 T.E.M. 30/06/2011. B 35. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW MEURMANS GHILAINE ALS ONDERWIJZER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/24 LESTIJDEN PER WEEK TER VERVANGING VAN MEVROUW NELISSEN MARTHA AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011. B 36. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW JANSSEN JOSIANE ALS KLEUTERONDERWIJZER VOOR 4/24 LESTIJD PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS TER VERVANGING VAN VANHERLE LARISSA AFWEZIG WEGENS VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR SOCIALE OF FAMILIALE REDENEN VAN 01/09/2011 T.E.M. 30/06/2011. B 37. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW MEURMANS GHILAINE ALS ZORGCOÖRDINATOR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 1/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012 TER VERVANGING VAN MEVROUW OREY GREET AFWEZIG WEGENS VERLOF VERMINDERDE PRESTATIES VOOR 2 KINDEREN NIET OUDER DAN 14 JAAR. B 38. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN DE HEER LOYENS CHRIS ALS ONDERWIJZER TER VERVANGING VAN MARIE-JOSE MUERMANS AFWEZIG WEGENS LOOPBAANONDERBREKEING 50+ IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 39. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN DE HEER BEN L'ORTYE ALS BIJZONDERE LEERMEESTER LO IN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 1/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 40. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW OREY GREET ALS ZORGCOÖRDINATOR IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 9

10 B 41. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW THIELEN LINDA ALS KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 42. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW REGGERS NELE ALS ONDERWIJZER (STAFMEDEWERKER) VOOR 2/24 LESTIJDEN PER WEEK IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS OP BASIS VAN DE STIMULUS EN DE PUNTEN SAMENGELEGD OP HET NIVEAU VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP ZUID-OOST-LIMBURG MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012 B 43. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW VANHERLE LARISSA ALS KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 20/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 44. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN MEVROUW HOLTAPPELS DENISE ALS BIJZONDERE LEERMEESTER PROTESTANTSE GODSDIENST MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 45. TIJDELIJKE AANSTELLING IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN DE HEER BEN L'ORTYE ALS BIJZONDERE LEERMEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING IN HET KLEUTERONDERWIJS IN VACANTE LESTIJDEN MET EEN OPDRACHT VAN 4/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 46. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW SCHIEPERS ANITA ALS KINDERVERZORGSTER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 47. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN MEVROUW OREY GREET ALS ZORGCOÔRDINATOR IN HET GEWOON BASISONDERWIJS OP BASIS VAN DE STIMULUS EN DE PUNTEN SAMENGELEGD OP HET NIVEAU VAN DE SCHOLENGEMEENSCHAP ZUID-OOST-LIMBURG MET EEN OPDRACHT VAN 4/36 PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 48. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN DE HEER TANS FRANK IN HET AMBT VAN ICT-COÔRDINATOR IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 7/36 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 10

11 B 49. TIJDELIJKE AANSTELLING VAN DOORLOPENDE DUUR IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW THIELEN LINDA ALS KLEUTERONDERWIJZER IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 3/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. B 50. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW JANSSEN JOSIANE ALS KLEUTERONDERWIJZER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 12/24 LESTIJDEN PER WEEK OP 20/09/2011 EN 24/24 LESTIJDEN PER WEEK OP 23/09/2011 IN EEN KORTE VERVANGING VAN MEVROUW COENEGRACHTS CARINE AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 20/09/2011 TOT EN MET 23/09/2011. B 51. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN MEVROUW PIZARRO SANCHEZ SARA ALS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET EEN PRESTATIE VAN 8/36 UUR PER WEEK IN DE SCHOLENGROEP RIEMST MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011 TER VERVANGING VAN MEVROUW ANNE-MARIE FESTJENS AFWEZIG WEGENS VOLLEDIGE LOOPBAANONDERBREKING BIJSTAND ZWARE ZIEKE. B 52. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND IN HET GEWOON BASISONDERWIJS VAN DE HEER STEEGEN DENNIS ALS ADMINISTRATIEF MEDEWERKER MET EEN PRESTATIE VAN 8/36 UUR PER WEEK IN DE SCHOLENGROEP RIEMST MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 31/10/2011 TER VERVANGING VAN MEVROUW ANNE-MARIE FESTJENS AFWEZIG WEGENS VOLLEDIGE LOOPBAANONDERBREKING BIJSTAND ZWARE ZIEKE. B 53. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW HANNA DURLET ALS BIJZONDERE LEERMEESTER RK-GODSDIENST IN UREN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 54. REAFFECTATIE IN TIJDELIJK VERBAND EN AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW HERMANS EMMY ALS ONDERWIJZER IN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. B 55. REAFFECTATIE IN TIJDELIJK VERBAND EN AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN DE HEER LOYENS CHRIS ALS ONDERWIJZER IN BELEIDSONDERSTEUNING IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 6/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011. Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 11

12 B 56. REAFFECTATIE IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW MARIA HAMERS ALS BIJZONDERE LEERMEESTER R.K GODSDIENST IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS TER VERVANGING VAN MEVROUW MARIA MOREAU AFWEZIG WEGENS VERLOF VOOR VERMINDERDE PRESTATIES WEGENS SOCIALE EN FAMILIALE REDENEN MET EEN OPDRACHT VAN 2/24 LESTIJDEN PER WEEK MET INGANG VAN 01/09/2011 TOT EN MET 30/06/2012. Dienst Financiën - Algemeen B 57. BUDGETWIJZIGING NR 5 EN 6, DIENSTJAAR 2011 Dagorde schepencollege dd. 29/09/ p. 12

Vergadering schepencollege van 17/10/2013

Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Vergadering schepencollege van 17/10/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 29/03/2012

Vergadering schepencollege van 29/03/2012 Vergadering schepencollege van 29/03/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Peumans

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 27/01/2011

Vergadering schepencollege van 27/01/2011 Vergadering schepencollege van 27/01/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 17/11/2011

Vergadering schepencollege van 17/11/2011 Vergadering schepencollege van 17/11/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 23/08/2012

Vergadering schepencollege van 23/08/2012 Vergadering schepencollege van 23/08/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 16/09/2010

Vergadering schepencollege van 16/09/2010 Vergadering schepencollege van 16/09/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 13/03/2014

Vergadering schepencollege van 13/03/2014 Vergadering schepencollege van 13/03/2014 Aanwezig : Kersten Guy, Burgemeester, wd Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 15/09/2011

Vergadering schepencollege van 15/09/2011 Vergadering schepencollege van 15/09/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 31/03/2011

Vergadering schepencollege van 31/03/2011 Vergadering schepencollege van 31/03/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 15/11/2012

Vergadering schepencollege van 15/11/2012 Vergadering schepencollege van 15/11/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 14/04/2011

Vergadering schepencollege van 14/04/2011 Vergadering schepencollege van 14/04/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 05/07/2012

Vergadering schepencollege van 05/07/2012 Vergadering schepencollege van 05/07/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Kersten Guy, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen : Peumans Jan,

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 16/05/2013

Vergadering schepencollege van 16/05/2013 Vergadering schepencollege van 16/05/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris,

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 09/12/2010

Vergadering schepencollege van 09/12/2010 Vergadering schepencollege van 09/12/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 07/11/2013

Vergadering schepencollege van 07/11/2013 Vergadering schepencollege van 07/11/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 28/10/2010

Vergadering schepencollege van 28/10/2010 Vergadering schepencollege van 28/10/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 27/06/2013

Vergadering schepencollege van 27/06/2013 Vergadering schepencollege van 27/06/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Bamps Christiaan, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 28/06/2012

Vergadering schepencollege van 28/06/2012 Vergadering schepencollege van 28/06/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 20/10/2011

Vergadering schepencollege van 20/10/2011 Vergadering schepencollege van 20/10/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 19/04/2012

Vergadering schepencollege van 19/04/2012 Vergadering schepencollege van 19/04/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 28/07/2011

Vergadering schepencollege van 28/07/2011 Vergadering schepencollege van 28/07/2011 Aanwezig : Kersten Guy, Burgemeester, wd Peumans Jan, Pauly Marina, Stratermans Gerard, Schepenen Marcel Peumans, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen : Vos

Nadere informatie

Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Vergadering schepencollege van 03/02/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 23/12/2010

Vergadering schepencollege van 23/12/2010 Vergadering schepencollege van 23/12/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Peumans Jan, Cilissen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 25/04/2013

Vergadering schepencollege van 25/04/2013 Vergadering schepencollege van 25/04/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris,

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 02/05/2013

Vergadering schepencollege van 02/05/2013 Vergadering schepencollege van 02/05/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris,

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 02/08/2012

Vergadering schepencollege van 02/08/2012 Vergadering schepencollege van 02/08/2012 Aanwezig :, Burgemeester, wd Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Is afwezig : Vos Mark, burgemeester

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 11/04/2013

Vergadering schepencollege van 11/04/2013 Vergadering schepencollege van 11/04/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris,

Nadere informatie

DAGORDE SCHEPENCOLLEGE

DAGORDE SCHEPENCOLLEGE DAGORDE SCHEPENCOLLEGE Vergadering schepencollege van 29/04/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 29/07/2010

Vergadering schepencollege van 29/07/2010 Vergadering schepencollege van 29/07/2010 Aanwezig : Kersten Guy, Burgemeester, wd Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Schepenen Nicolaes Liliane, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 18/08/2011

Vergadering schepencollege van 18/08/2011 Vergadering schepencollege van 18/08/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 24/01/2013

Vergadering schepencollege van 24/01/2013 Vergadering schepencollege van 24/01/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris,

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 16/08/2012

Vergadering schepencollege van 16/08/2012 Vergadering schepencollege van 16/08/2012 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Schepenen Thewissen Francine, Secretaris, wd Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Voorstelling en kennismaking nieuwe zonechef

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 24/04/2014

Vergadering schepencollege van 24/04/2014 Vergadering schepencollege van 24/04/2014 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 3 AUGUSTUS 2006 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Kastoestand d.d. 3 juli 2006....3

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 15 SEPTEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 8 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 8 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 8 SEPTEMBER 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 1. Herstelvordering bouwmisdrijf. Patrimonium 2. Toekomst stads

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 10.10.2011 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L.,Vosters B. en Hermans

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 16 DECEMBER 2014. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN 1. Onderhoud en heraanleg wegen 2015 - Deel 1 : Kapelstraat,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 20122013-0261 31-01-2013 Collegebesluit houdende de goedkeuring van de vaste benoeming in subsidieerbare betrekkingen van de leden van het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD

BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 25 mei 2009 aanwezig burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen Mintjens

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 1 JULI 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Verkaveling Kerkweg-Heldenweg.

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 14/03/2016.

Vergadering gemeenteraad van 14/03/2016. Vergadering gemeenteraad van 14/03/2016. Aanwezig: Mark Vos, burgemeester Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, schepenen Jan Peumans, Ivo Thys, Gerard

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 08/08/2013

Vergadering schepencollege van 08/08/2013 Vergadering schepencollege van 08/08/2013 Aanwezig : Kersten Guy, Burgemeester, wd Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Nicolaes Liliane, Secretaris, wd

Nadere informatie

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad

BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad BEKNOPTE LIJST Gemeenteraad Maandag 28 augustus 2006 aanwezig Harry Hendrickx, burgemeester Thierry van der Straten Waillet, Michel Grootjans, Jan Boeckx, Maria Lauryssen, Jan Van Roey, schepenen Leo Verboven,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 22 SEPTEMBER 2011 Aanwezig: Afwezig: RUYSSEVELDT Jürgen, Voorzitter FONCK Jo, Burgemeester DE NUL Jan, VAN DER HOEVEN

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== 1. Uitbreiden van Centrumschool en Academie Muziek, Woord en Dans met

Nadere informatie

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw

Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Scholengemeenschap Saeftinghe vzw Adm. zetel : Zeebruggelaan 41-43, 8380 Lissewege GSM 0478/476110 codi@sgsaeftinghe.be - www.sgsaeftinghe.be BERICHT VACANTVERKLARING VOOR VASTE BENOEMING IN WERVINGSAMBT

Nadere informatie

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs,

Dienstorder. Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs. Pagina 1 van 5. Aan de personeelsleden van het lager, kleuter en basisonderwijs, Dienstorder Vacantverklaring wervingsambten Basisonderwijs Datum 29 maart 2016 Prioriteit Hoog Referentie Aan te geven door de laatste zender (dienst AB) Contactpersoon Amaryllis PIETERAERENS 02/279 38

Nadere informatie

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL

001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET (VOORSTELLEN VAN BURGERS) - BEHOUD HUIDIG AANBOD OPENBAAR VERVOER ROZENDAAL PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 5-10-2010 001. TOEPASSING ARTIKELS 200BIS T.E.M 200QUINQUIES VAN HET GEMEENTEDECREET

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 30 juni 2008 Openbare zitting 1 Financiën. Begrotingsrekening 2007, resultatenrekening over het dienstjaar 2007 en balans per 31 december

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 9 DECEMBER 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 9 DECEMBER 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 9 DECEMBER 2014. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Grondgebiedszaken - Management 1. Verslag van de Beperkte Mobilteitscommissie

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL

JAARLIJKSE INLICHTINGEN - SCHOOL INSTELLINGSKENMERKEN INSTNR W.S. NAAM STRAAT + NR POSTNUMMER + GEMEENTE TELEFOON FAXNUMMER JAARLIJKSE INLICHTINGEN SCHOOL 1. HERVERDELING VAN LESTIJDEN (binnen de eigen school) SCHOOLJAAR Lestijden kleuteronderwijs

Nadere informatie

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I

S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I Welkom S C H O L E N G E M E E N S C H A P S A E F T I N G H E INFOSESSIE TADD V O O R L E E R K R A C H T E N D I N S D A G 8 J U N I 2 0 1 0 TADD in de scholengemeenschap Saeftinghe T I J D E L I J

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 28/01/2010

Vergadering schepencollege van 28/01/2010 Vergadering schepencollege van 28/01/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn Overzichtslijst van de RAAD van DINSDAG, 07 maart 2017 O P E N B A R E V E R G A D E R I N G 0. P R O C E S S E N-VERBAA L 0.1. Zitting van de raad van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI uur RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2009 19.30 uur DAGORDE Openbare zitting De openbare vergadering zal plaatsvinden in de bolerozaal van het Centrum voor Welzijn Kattestraat 27 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 17/03/2011

Vergadering schepencollege van 17/03/2011 Vergadering schepencollege van 17/03/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen :

Nadere informatie

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur

HD _RMW_00132 Aanstelling - fulltime medewerkersconsulent in contractueel dienstverband voor een periode van onbepaalde duur Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 19 september 2017 Verslag HD 1 2017_RMW_00131 OCMW en instellingen - Afname raamovereenkomst VVSG "Postdiensten voor Vlaamse lokale besturen" - Delegatiebevoegdheid

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN

BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN PROVINCIE LIMBURG GEMEENTEBESTUUR DIEPENBEEK BEKNOPT VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN 18-03-2013 001. KENNISNAME ARREST VAN DE RAAD VAN STATE D.D. 19-02-2013 I.V.M. DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 F E BRUARI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Audomarus.

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 19/08/2010

Vergadering schepencollege van 19/08/2010 Vergadering schepencollege van 19/08/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. VOORZITTER. 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 11.09.2012. Eenparig goedgekeurd.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. VOORZITTER. 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 11.09.2012. Eenparig goedgekeurd. STAD TONGEREN VERSLAG van de vergadering van de gemeenteraad dd. 13 NOVEMBER 2012 om 20.00 uur in de Ambiorixzaal van het Administratief Centrum Praetorium Aanwezig: Andrée Fossé - Voorzitter, Patrick

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 6 JULI 2006 1 --- DAGORDE --- 1. Voorstelling van het schetsontwerp inzake de renovatie

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 DECEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 DECEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 DECEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Motie betreffende het behoud van het vredegerecht

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 8/09/2014.

Vergadering gemeenteraad van 8/09/2014. Vergadering gemeenteraad van 8/09/2014. Aanwezig: Mark Vos, burgemeester Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, schepenen Ivo Thys, Ronnie Oosterbosch,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 12 AUGUSTUS 2004 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag Samenstelling: Aanwezig: de heer Patrick Dewael, Burgemeester-voorzitter; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 28/11/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 24/10/2016

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 WAT? Loopbaanonderbreking Verminderde prestaties Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden 2 1 Loopbaanonderbreking 3 Wetgeving Soorten Toepassingsgebied

Nadere informatie

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur 1. Recht op TADD 1.1 Toepassingsgebied Het recht op een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur is van toepassing op alle wervingsambten van de personeelscategorieën

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATI E F TOEZICHT L IJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 25 MAART 2008 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Mededeling van benoeming en van

Nadere informatie

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte

Zitting R.M.W. 20.12.2012. Geachte Zitting R.M.W. 20.12.2012 Geachte De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 20.12.2012 volgende beslissingen genomen, die overeenkomstig artikel 111 van de organieke wet van 8 juli 1976

Nadere informatie

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit

GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit GEMEENTERAAD Zitting van 28 november 2016 Besluit Samenstelling: Aanwezig: de heer Hugo Biets, Voorzitter; de heer Patrick Dewael, Burgemeester; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 23 november 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00899 Onderwerp: Vakantie- en prestatieregeling voor personeel ressorterend onder "Statuut Rechtspositie Personeelsleden

Nadere informatie

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING

Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 OPENBARE VERGADERING Dagorde Raad voor Maatschappelijk Welzijn Datum zitting 26/11/2014 Aanvangsuur zitting 19:00 Locatie Raadzaal OPENBARE VERGADERING NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 01 GOEDKEURING NOTULEN OPENBARE VERGADERING

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013

Openbare zitting BESLISSINGSLIJST WEBSITE. 3 september 2013 STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 11/03/2010

Vergadering schepencollege van 11/03/2010 Vergadering schepencollege van 11/03/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Peumans Jan, Pauly Marina, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 SEPTEMBER

Nadere informatie