Vergadering schepencollege van 23/12/2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering schepencollege van 23/12/2010"

Transcriptie

1 Vergadering schepencollege van 23/12/2010 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Kersten Guy, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Peumans Jan, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Schepenen A 1. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING SCHEPENCOLLEGE DD Interne zaken - Dienst bevolking A 2. VERLENEN VAN GRAFCONCESSIE OP GEMEENTELIJK KERKHOF Interne zaken - Dienst Personeel A 3. KENNISNAME BESLISSING ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST I.V.M. BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID TEN GEVOLGE VAN EEN ARBEIDSONGEVAL DD. 23/03/2010 : ROUFFA HUBERTUS Interne zaken - Dienst Personeel A 4. INTREKKING BESLISSING COLLEGE DD.09/12/2010 BETREFFENDE TERBESCHIKKING STELLING WEGENS ZIEKTE VAN MEVROUW NICOLE SCHOEFS VANAF 01/01/2011 T.E.M. 31/01/2011 A 5. DIENSTNOTA RICHTLIJNEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE EN/OF ARBEIDSONGEVAL. Interne zaken - Dienst Veiligheid A 6. JAARACTIEPLAN INTERNE DIENST PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK. A 7. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN VOORLOPIGE OPLEVERING LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE CV INSTALLATIE VOOR DE TURNZAAL TE MILLEN. A 8. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING LEVEREN EN PLAATSEN VAN ASFALTBETON VOOR PARKING BIBLIOTHEEK. Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 1

2 A 9. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR. 1 - EINDSTAAT - LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE CV INSTALLATIE VOOR DE TURNZAAL TE MILLEN. A 10. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR. 2 AANLEG STOEPEN DIENSTJAAR A 11. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR. 4 INRICHTING OMGEVING BRUG KANNE. A 12. AANVAARDING EINDAFREKENING AANLEG RIOLERING EN WEGVERBETERING KERKSTRAAT TE ZICHEN. LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland A 13. BEHEERSOVEREENKOMST EROSIEBESTRIJDING EN WATERBEHEERSING LDP - Dienst Lokale Economie, Landbouw en Platteland A 14. BEHEERSOVEREENKOMST EROSIEBESTRIJDING EN WATERBEHEERSING LDP - Dienst Milieu A 15. GOEDKEURING UITBETALING VAN SUBSIDIE VOOR AANPLANT EN ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN A 16. SUBSIDIE HERNIEUWBARE ENERGIE EN BESPARENDE MAATREGELEN A 17. SUBSIDIE HERBRUIKBARE LUIERS A 18. SUBSIDIE ECOLOGISCHE MATERIALEN A 19. STRAAT.NET 2011 A 20. UITBREIDING AARDGASLEIDING BEJATS TE KANNE - RIEMST A 21. UITBREIDING AARDGASLEIDING HOOGSTRAAT TE VAL-MEER RIEMST A 22. AANPASSEN BELGACOMLEIDING IN DE STEENSTRAAT TE KANNE- RIEMST Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 2

3 Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen A 23. WERKINGSTOELAGE SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur A 24. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST VOOR INITIATIEVEN INZAKE INFRASTRUCTUURWERKEN (BUURTHUIZEN, MUZIEKZALEN, JEUGDLOKALEN, SPEELPLEINEN, SPORTLOKALEN EN SPORTPLEINEN) AAN PAROCHIAAL CULTUREEL CENTRUM IN MILLEN Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur A 25. TOEPASSING GEMEENTERAADSBESLUIT 08/03/2010 OVER STUDIERAPPORTEN OPLEIDINGEN BACHELOR EN MASTER, HANDELEND OVER EN IN FUNCTIE VAN RIEMST Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen A 26. AANVRAAG VERGUNNING VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN HONDENWANDELING TE KANNE OP Dienst Financiën - Algemeen A 27. BESTELBONNEN Dienst Financiën - Algemeen A 28. BETALINGSBEVELEN A 29. PERSBERICHTEN A 30. LIJST DER UITGESTELDE PUNTEN DAGORDE SCHEPENCOLLEGE. A 31. ALLERLEI Interne zaken - Dienst Personeel B 1. BIJKOMENDE AANSTELLING VAN MEVROUW LYDIA KONINGS ALS SCHOONMAAKSTER JEUGDHUIS DE PLEKKER MET EEN PRESTATIE VAN 4/38 UREN PER WEEK MET INGANG VAN 01/01/2011 VOOR ONBEPAALDE DUUR B 2. GOEDKEURING GUNNING: VELLEN EN ONTSTRONKEN VAN BOMEN IN DE SMISSTRAAT, DE ELDERENWEG, DE PANORAMALAAN EN DE TRAMSTRAAT B 3. GOEDKEURING GUNNING: LEVERING EN IMPLEMENTATIE VAN EEN RFID-GEBASEERD BALIEAUTOMATISERINGSSYSTEEM IN DE BOEKERIJ VAN RIEMST B 4. GOEDKEURING GUNNING: UITBREIDING VAN DE ERELOONOVEREENKOMST MET ARCHITECT PETER VOS IVM. DE VERDERE AFWERKING VAN DE TURNZAAL VAN SCHOOL DE DRIESPRONG Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 3

4 B 5. GOEDKEURING GUNNING: VERVANGING VAN DE CITRIX SERVER DOOR 2 TERMINAL SERVICES 2008-SERVERS VOOR 55 GEBRUIKERS B 6. GOEDKEURING GUNNING: LEVERING, PLAATSING EN INBEDRIJFSTELLING VAN TWEE ELECTRONISCHE DISPLAYS EN TWEE MEDIAPLAYERS IN HET KADER VAN DE INTERNE SIGNALISATIE B 7. GOEDKEURING GUNNING: LEVEREN EN PLAATSEN VAN TURNMATERIAAL IN DE TURNZAAL VAN GBS DE DRIESPRONG B 8. GOEDKEURING GUNNING: SAMENWERKINGSDOSSIER MET DE STAD BILZEN VOOR HET REINIGEN VAN RAMEN EN RAAMCONSTRUCTIES TOT UITERLIJK 31 DECEMBER 2012 B 9. GOEDKEURING GUNNING: BIJ-LEVERING VAN ÉÉN LAPTOP VOOR SCHOOL DE KLINKER B 10. GOEDKEURING GUNNING: AANSTELLING VAN EEN ONTWERPER VOOR DE (HER)INRICHTING VAN HET PLEIN LANGS DE ZAGERIJSTRAAT TE MEMBRUGGEN B 11. GOEDKEURING GUNNING AANPASSINGSWERKEN IVM. TOEGANKELIJKHEID IN VILLA NEVEN B 12. GOEDKEURING GUNNING EN LASTVOORWAARDEN LEVERING VAN STAANTAFELS MET TRANSPORTKAR. LDP - Dienst Milieu B 13. PROJECTEN 2011 IKV DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ROW - Dienst Mobiliteit B 14. AANPASSING AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT INZAKE BEPERKT STILSTAAN- EN PARKEERVERBOD IN DE ZONE LANGS DE BILZERSTEENWEG T.H.V. VOETBALVELD IN VLIJTINGEN B 15. NIEUWE BIJKOMENDE OPENBARE VERLICHTING LANGS HET BUURTPAD GELEGEN TUSSEN LANGSTRAAT EN SINT STEFANUSSTRAAT TE MILLEN RIEMST B 16. ONTWIKKELING RUP "OP HET REECK", UITBREIDING Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 4

5 B 17. KENNISGEVING SUBSIDIEAANVRAAG VOOR OPNAME IN HET SUBSIDIËRINGSPROGRAMMA AANLEG RIOLERING VOOR WERKEN IN DE WATERSTRAAT EN ZWART KRUISSTRAAT ROW - Dienst Stedenbouw B 18. GOEDKEURING VOORLOPIG WOONPLAN RIEMST B 19. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG AFWIJKING OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING EN HET KAPPEN VAN TWEE BOMEN TE KANNE, BRUGSTRAAT 37, DOOR NIVELLE BENNY EN VANDERBROECK KATJA B 20. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN CIELEN NICO VOOR HET VERKAVELEN VAN TWEE PERCELEN IN TWEE LOTEN VOOR OPEN BEBOUWING TE RIEMST, VISÉSTEENWEG B 21. VERDELINGSPLAN OP NAAM VAN DE FAMILIE HAMERS VOOR DE PERCELEN GELEGEN TE RIEMST, 7'DE AFDELING VAL-MEER, SECTIE D, NRS.1057V EN 1056B B 22. VERDELINGSPLAN OP NAAM VAN MULDERS JOZEF VOOR HET PERCEEL GELEGEN TE RIEMST, 4'DE AFDELING VROENHOVEN, HEUKELOM- DORP 33, SECTIE B, NR.1194F2 B 23. VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN DE KONSOORTEN DAERDEN, DAERDEN JEANNETTE, VOOR HET VERKAVELEN VAN EEN PERCEEL MET WONING TOT ÉÉN BIJKOMEND LOT VOOR HALFOPEN BEBOUWING TE MEMBRUGGEN, DORPSSTRAAT 14A B 24. VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN DE KONSOORTEN VOS, VOS CARLA, VOOR HET VERKAVELEN VAN EEN PERCEEL MET WONING TOT ÉÉN BIJKOMEND LOT VOOR HALFOPEN BEBOUWING TE MILLEN, GENENDRIES 18A B 25. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN VANHEES- JANSEN VOOR HET RESTAUREREN EN HERBESTEMMEN VAN EEN REMISE TOT WONING TE HERDEREN, TONGERSESTEENWEG 46 B 26. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN SLANGEN KRISTOF EN LECOQUE JANINA VOOR HET NOUWEN VAN EEN WONING TE ELST-MILLEN, ELSTERWEG 11 Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 5

6 B 27. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN HORTEN- DERWA PATRICK VOOR HET PLAATSEN VAN EEN HOOGSPANNINGSCABINE TE MILLEN, HEERESTRAAT 1 B 28. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN DE VZW KATHOLIEK ONDERWIJS DEKENAAT VLIJTINGEN, STEEGEN A., VOOR HET VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN DE SANITAIRE INSTALLATIE VAN HET SCHOOLGEBOUW TE VLIJTINGEN, KLOOSTERSTRAAT 18 B 29. ADVISERING AANVRAAG WIJZIGING VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN CILISSEN CHRISTIAAN VOOR HET WIJZIGEN VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN LOT 2 VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING TE HEUKELOM-VROENHOVEN, HEUKELOM-DORP B 30. ADVISERING AANVRAAG AFWIJKING OP DE BPA-VOORSCHRIFTEN VOOR HET REGULARISEREN VAN TWEE WONINGEN EN TWEE DUBBELE GARAGES TE KANNE, BOVENSTRAAT 49 EN 51, DOOR FRANSSEN-VRIJENS B 31. AKTENAME MELDING OP NAAM VAN AGTEN GERARD VOOR ZORGWONEN TE VAL-MEER, BOLDERSTRAAT 149 B 32. WEIGERING VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN PETER GIJSEN, BVBA GEOTEC, VOOR HET VERKAVELEN VAN PERCELEN MET EEN BESTAANDE WONING TOT ÉÉN BIJKOMEND LOT VOOR HALFOPEN BEBOUWING TE VAL-MEER, BERGSTRAAT 58 B 33. KENNISNAME VAN PROCES-VERBAAL INZAKE DE BOUWINBREUK OP NAAM VAN DAENEN ARILLE EA TE RIEMST, HEUKELOMMERWEG 59 B 34. KENNISNAME HERSTELVORDERING EN NIET-EENSLUIDEND ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HANDHAVINGSBELEID INZAKE DE BOUWINBREUK OP NAAM VAN DAENEN ARILLE TE RIEMST, HEUKELOMMERWEG 59 Welzijn & Vrije Tijd - Algemeen B 35. OPEN KERKEN Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur B 36. OPRICHTING WERKGROEP INZAKE LOKAAL PREVENTIE- EN ONDERSTEUNINGSBELEID INZAKE ALCOHOL-, DRUGS- EN GOKPROBLEMEN Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd B 37. SPEELPLEINWERKING EN SWAP 2011: ALGEMENE ORGANISATIE EN SELECTIEPROCEDURE MONITOREN Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 6

7 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd B 38. BEGELEIDING SWAP KERSTVAKANTIE Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport B 39. VERREKENING POETSEN GEMEENTELIJKE SPORTHAL OP 'T REECK TE RIEMST EN GEMEENTELIJKE SPORTHAL HIRTHEREN TE HERDEREN: AANPASSING EXPLOITATIEGELD VAN BEIDE UITBATERS Dienst Financiën - Algemeen B 40. TER BESCHIKKING STELLEN VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN AAN PERSONEEL VOOR PRIVE-DOELEINDEN Dagorde schepencollege dd. 23/12/ p. 7

Vergadering schepencollege van 07/11/2013

Vergadering schepencollege van 07/11/2013 Vergadering schepencollege van 07/11/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering schepencollege van 29/09/2011

Vergadering schepencollege van 29/09/2011 Vergadering schepencollege van 29/09/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 12/05/2011 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Gunter Pertry, Bart Naeyaert, Guido Decorte,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

p. 06 Bart Weekers, Vlaamse ombudsman p. 09 sportkampioenen p. 13 thuiszorgcoach p. 15 gene zever België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889

p. 06 Bart Weekers, Vlaamse ombudsman p. 09 sportkampioenen p. 13 thuiszorgcoach p. 15 gene zever België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 januari/februari 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren Afgiftekantoor 3770 Riemst België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 1 p. 06 Bart Weekers,

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 22 augustus 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009

LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 LIJST BESLUITEN VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN VAN 17/09/2009 Aanwezigen: Paul Breyne, gouverneur-voorzitter; Dirk De fauw, Patrick Van Gheluwe, Marleen Titeca-Decraene, Gunter Pertry,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD donderdag 27 december 2012 1. FINANCIËN 1.1 Beleidsnota 2013 Meerjarig financieel beleidsplan 2013-2015 Gemeentebudget 2013. Het goedkeuren van de Beleidsnota, het financieel beleidsplan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie