Vergadering schepencollege van 07/11/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering schepencollege van 07/11/2013"

Transcriptie

1 Vergadering schepencollege van 07/11/2013 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen : Cilissen Bert, Schepen A 1. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING SCHEPENCOLLEGE DD A 2. GOEDKEURING VERSLAG ZITTING SCHEPENCOLLEGE DD Interne zaken - Dienst bevolking A 3. AMBTSHALVE SCHRAPPING Interne zaken - Dienst bevolking A 4. AMBTSHALVE INSCHRIJVINGEN Interne zaken - Dienst Communicatie A 5. DIAMANTEN HUWELIJKSJUBILEUM ECHTPAAR MERKEN-SWENNEN DD. 23/10/2013 Interne zaken - Dienst Communicatie A 6. GOUDEN HUWELIJKSJUBILEUM FRENAY-POSEN DD.19/11/2013 A 7. GOEDKEURING VOOR HET STARTEN VAN DE GUNNINGSPROCEDURE AANDUIDING VAN DE KANDIDAAT-LEVERANCIERS VOOR HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN TWEE DEURGEHELEN VOOR DE SPORTHAL VAN HERDEREN A 8. GOEDKEURING VOOR HET STARTEN VAN DE GUNNINGSPROCEDURE EN AANDUIDING VAN DE KANDIDATEN VOOR HET HERSTELLEN VAN EEN MUUR AAN DE SCHOOL VAN HEUKELOM A 9. GOEDKEURING VORDERINGSTAAT 10 VERKAVELING 'DE MOULT' A 10. VORDERINGSTAAT 1 ONDERHOUD EN HERSTEL GEMEENTEWEGEN IN ASFALT, DIENSTJAAR 2013 Dagorde schepencollege dd. 07/11/ p. 1

2 A 11. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR.1, TEVENS EINDSTAAT: LEVEREN EN PLAATSEN VAN EEN TWEEDEHANDS KLASCONTAINER VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL DE KLINKER TE RIEMST A 12. BEKRACHTIGING PROCES VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING HERAANLEG JEKERBRUG TE KANNE A 13. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT IN HET KADER VAN BIJZONDERE GELEGENHEDEN - STUDIO VLIJTINGEN - ZAAL CONCORDIA A 14. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT IN HET KADER VAN BIJZONDERE GELEGENHEDEN - CARNAVALSBAL - ZAAL CONCORDIA A 15. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT IN HET KADER VAN BIJZONDERE GELEGENHEDEN - PRINSENZITTING - CC ST.-JAN HERDEREN A 16. TOELATING MUZIEKACTIVITEIT IN HET KADER VAN BIJZONDERE GELEGENHEDEN - APRES-SKI PARTY - OP DEN BONTHOF MEMBRUGGEN A 17. SUBSIDIE SANERING BUITENGEBRUIKGESTELDE MAZOUTTANK ROW - Dienst Monumentenzorg A 18. GEMEENTELIJKE ONDERHOUDSPREMIE VOOR BEELDBEPALENDE PANDEN EN BESCHERMDE MONUMENTEN Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen A 19. EVALUATIE VAN DE ENECO TOUR OP ZATERDAG 17 AUGUSTUS 2013 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen A 20. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE VERKEERSREGELING TIJDENS DE INTREDE VAN DE SINT IN VROENHOVEN OP WOENSDAG 13 NOVEMBER 2013 Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd A 21. BETOELAGING ERKENDE JEUGDWERKINITIATIEVEN VOOR HET WERKINGSJAAR Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport A 22. SUBSIDIES VOOR SPORTCLUBS MET EEN SPECIFIEKE JEUGDWERKING A 23. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN ZIJN PLAATSVERVANGER IN DE ALGEMENE VERGADERING, BUITENGEWONE VERGADERING VAN IGL VAN 13 DECEMBER 2013 Dagorde schepencollege dd. 07/11/ p. 2

3 A 24. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST VOOR INITIATIEVEN INZAKE INFRASTRUCTUURWERKEN IN HET KADER VAN DE ONDERHOUDSTOELAGE AAN DE VERENIGING PAROCHIAAL JEUGDCENTRUM VAN ZICHEN-BOLDER Dienst Financiën - Algemeen A 25. BESTELBONNEN Dienst Financiën - Algemeen A 26. BETALINGSBEVELEN A 27. PERSBERICHTEN A 28. LIJST DER UITGESTELDE PUNTEN DAGORDE SCHEPENCOLLEGE A 29. ALLERLEI Interne zaken - Dienst Personeel B 1. AANSTELLING VAN MEVROUW STRAETEMANS NOORTJE ALS COORDINATOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG IN GEKO DIENSTVERBAND MET EEN PRESTATIE VAN 38/38 UREN PER WEEK VOOR ONBEPAALDE DUUR MET INGANG VAN 05/12/2013 Dienst Financiën - Dienst Aankoop B 2. GOEDKEURING GUNNING: UPGRADE VAN RO-LEEFMILIEU NAAR LEEFMILIEU.NET INCLUSIEF GIS-INTEGRATIE, OPLEIDING EN ONDERHOUDSCONTRACT/HELPDESK OVER 48 MAANDEN B 3. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN, DE RAMING, DE GUNNINGSWIJZE EN DE KANDIDATEN VOOR DE LEVERING OP AFROEP VAN KLEIN ELEKTRISCH MATERIAAL - DIENSTJAAR 2013 TOT EN MET 2017 B 4. MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 2 - BESLISSING - PEUMANS TONY, BILZERSTEENWEG 61, 3770 RIEMST B 5. TEXTIELINZAMELING - AANVRAAG BIJKOMENDE INZAMELCONTAINER VOOR TEXTIEL MOLENWEG TE VLIJTINGEN ROW - Dienst Mobiliteit B 6. BESLISSING INZAKE AL DAN NIET BEHOUDEN VAN BUSHALTE MILLEN VOETBALPLEIN IN HET KADER VAN HERINRICHTING ELDERENWEG ROW - Dienst Mobiliteit B 7. PROEFOPSTELLING: PLAATSEN VAN SNELHEIDSREMMEND ELEMENT THV AANSLUITING OUDE STEENSTRAAT MET RUILVERKAVELINGSWEG Dagorde schepencollege dd. 07/11/ p. 3

4 ROW - Dienst Stedenbouw B 8. HUISHOUDELIJK REGLEMENT GECORO B 9. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN ROUFFA JEAN EN LAMBRECHTS IRMA VOOR HET VERKAVELEN VAN EEN PERCEEL IN TWEE BOUWLOTEN VOOR HALFOPEN BEBOUWING TE MEMBRUGGEN, DEMERSTRAAT 1 EN 3 B 10. OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN TILKIN MARC EN TILKIN NICO VOOR HET BOUWEN VAN EEN MEERGEZINSWONING MET PARKEERGARAGE TE VAL- MEER, BERGSTRAAT 19 B 11. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN IMELDA LEVENSTOND VOOR HET OMVORMEN VAN EEN BESTAANDE WONING TOT TWEE PARTICULIERE WONINGEN TE VLIJTINGEN, MOLENWEG 59 EN 61 B 12. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN PEUMANS HUBERT EN PEUMANS HILDE VOOR HET KAPPEN VAN DRIE POPULIEREN TE HERDEREN, OOMKENSHOF 6 B 13. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN DE NV ALDI, BERGHMANS P. EN DUCHATEAU CH., VOOR HET AFBREKEN VAN EEN VERKOOPSRUIMTE EN TWEE WONINGEN, HET BOUWEN VAN EEN NIEUWE VERKOOPSRUIMTE EN HET AANLEGGEN VAN EEN PARKING TE RIEMST, MAASTRICHTERSTEENWEG 22A, 22B EN 24 B 14. WEIGERING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN PRINCIOTTA JONATHAN VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN CARPORT VOOR HET TENTOONSTELLEN VAN JACUZZI'S TE MENBRUGGEN, RIJCKERSTRAAT 30 B 15. WEIGERING VERKAVELINGSVERGUNNING OP NAAM VAN FOESTERS LUC VOOR HET VERKAVELEN VAN EEN PERCEEL TOT ZES LOTEN VOOR HALFOPEN BEBOUWING TE MILLEN, ELDERENWEG B 16. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN DELILLE JEAN- MARIE EN GERARDS SABINE VOOR HET REGULARISEREN VAN EEN DAKTERRAS MET HOUTEN AFSLUITING TE KANNE, GRENADIERSWEG 3 B 17. AKTENAME BESLISSING BESTENDIGE DEPUTATIE HOUDENDE DE INWILLIGING VAN HET BEROEP VAN MIKE ZEEGERS TEGEN DE WEIGERING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOOR HET INRICHTEN VAN EEN BED & BREAKFAST OP DE ZOLDERVERDIEPING TE KANNE, OUDEWEG 95 Dagorde schepencollege dd. 07/11/ p. 4

5 B 18. AKTENAME BESLISSING BESTENDIGE DEPUTATIE HOUDENDE DE INWILLIGING VAN HET BEROEP VAN PETER VAN DER VELDEN TEGEN DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN VERBIEST LEO, BVBA VERBIEST E.T.I., VOOR HET SLOPEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN EN VOOR HET BOUWEN VAN ZES APPARTEMENTEN TE VAL-MEER, BODEMSTRAAT 13 B 19. AKTENAME BESLISSING BESTENDIGE DEPUTATIE HOUDENDE DE NIET-INWILLIGING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT EGIDE MEERTENS TEGEN DE WEIGERING STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN JANSSEN DIRK, BVBA IMMO VROENHOF, VOOR HET BOUWEN VAN EEN ÉÉNGEZINSWONING EN EEN B 20. VERDELINGSPLAN OP NAAM VAN DE KONSOORTEN NEVEN VOOR DE PERCELEN TE RIEMST, 4'DE AFDELING HEUKELOM-VROENHOVEN, HEUKELOM-DORP EN KEMSTRAAT, SECTIE B, NRS.1262F EN 1262G B 21. VERDELINGSPLAN OP NAAM VAN TILKIN SYLVAIN VOOR DE PERCELEN TE RIEMST, 7'DE AFDELING VAL-MEER, BERGSTRAAT 17 EN 19, SECTIE B, NRS.376F EN 377D Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd B 22. ORGANISATIE AFSLUITMOMENT VOOR SPEELPLEINMONITOREN EN MONITOREN VAN DE KINDEROPVANG Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd B 23. ORGANISATIE SWAPACTIVITEIT KERSTVAKANTIE B 24. TARIEVEN VOOR DEELNAME AAN GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN VOOR INDIVIDUEN B 25. OPRICHTING VAN EEN INTERLOKALE VERENIGING INZAKE DE REGIEROL SOCIALE ECONOMIE TUSSEN OCMW TONGEREN, GEMEENTE RIEMST, GEMEENTE VOEREN, STAD BILZEN EN GEMEENTE HOESELT - PRINCIPIEEL AKKOORD B 26. OPRICHTING VAN DE INTERLOKALE VERENIGING VOOR DE REGIOROL INZAKE SOCIALE ECONOMIE VAN DE GEMEENTEN HOESELT, RIEMST EN VOEREN, DE STEDEN BILZEN EN TONGEREN EN HET OCMW TONGEREN EN RIEMST Dagorde schepencollege dd. 07/11/ p. 5

6 B 27. AANSTELLING VAN EEN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDE EN ZIJN PLAATSVERVANGER IN DE INTERLOKALE VERENIGING VOOR DE REGIEROL INZAKE SOCIALE ECONOMIE VAN DE GEMEENTEN HOESELT, RIEMST EN VOEREN, DE STEDEN BILZEN EN TONGEREN EN DE OCMW'S TONGEREN EN RIEMST Onderwijs - Algemeen B 28. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN MEVROUW OOSTERBOSCH KIRSTEN ALS ONDERWIJZERES IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 24/24 LESTIJDEN PER WEEK TER VERVANGING VAN MEVROUW FASTRE ANNY AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 01/11/2013 TOT EN MET 31/12/2013 MET MOGELIJKE VERLENGING. Onderwijs - Algemeen B 29. AANSTELLING IN TIJDELIJK DIENSTVERBAND VAN MEVROUW VANDEWAL LEEN ALS ONDERWIJZERES IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS MET EEN OPDRACHT VAN 24/24 LESTIJDEN PER WEEK TER VERVANGING VAN MEVROUW ROUFFA JOSEE AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 01/11/2013 TOT EN MET 25/11/2013 MET MOGELIJKE VERLENGING. Onderwijs - School Riemst B 30. AANSTELLING IN TIJDELIJK VERBAND VAN MEVROUW CLEUREN LORE ALS KLEUTERONDERWIJZER VOOR 12/24 LESTIJDEN PER WEEK OP 17/10/2013 EN 21/10/13 AAN DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL RIEMST DE KLINKER IN EEN WERVINGSAMBT IN HET GEWOON BASISONDERWIJS IN EEN KORTE VERVANGING VAN MEVROUW COENEGRACHTS CARINE AFWEZIG WEGENS ZIEKTE VAN 16/10/2013 TOT EN MET 23/10/2013. Dagorde schepencollege dd. 07/11/ p. 6

Vergadering schepencollege van 29/09/2011

Vergadering schepencollege van 29/09/2011 Vergadering schepencollege van 29/09/2011 Aanwezig : Vos Mark, Burgemeester Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Onclin Katja, Schepenen Vrijens Guido, Secretaris Laat zich verontschuldigen

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 maart 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 6 oktober 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Communicatie en Recht 1 2014_CBS_02280 Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Overweging tot

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014

Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Deputatie van de provincie West-Vlaanderen dd. 18/09/2014 Lijst besluiten Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter; DECORTE Guido, DE BLOCK Franky, VEREECKE Carl, NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean,

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr.2 11 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

-----------------------------------------

----------------------------------------- GEMEENTE ELSENE Nr 14.12.2011/A/324 UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 14 december 2011 AANWEZIG: De H. DECOURTY, Burgemeester-Voorzitter; Mevr. DUFOURNY, de H. LARDOT, Burggraaf

Nadere informatie