De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Informatie Situering 3 Voorstelling De Luwte C 3 Doelgroep 3 Team 4 Dagstructuur 7 Huisreglement 8 2

3 Situering Afdeling De Luwte C vormt samen met de afdelingen De Luwte A, De Luwte B, Het Tussenhuis, De Taag en Karbeel de sector voor rehabilitatie van complexe en langdurige zorgvragen in het psychiatrisch centrum Sint- Norbertushuis Duffel. We richten ons tot mensen die ten gevolge van hun psychiatrische problematiek veel sociale verliezen hebben geleden waardoor eerherstel noodzakelijk wordt. Belangrijk hierbij is dat we uitgaan van een geïntegreerd model van verschillende rehabilitatiestrekkingen om tot een behandelplan op maat te komen. Voorstelling De Luwte C De Luwte C biedt een open milieu waarin aanvaarding van eigen beperkingen en rouwverwerking centraal staat, met accent op heroriëntatie. De Luwte C legt de klemtoon op een proces van aanvaarding van eigen beperkingen om een klimaat te creëren waarin u zich vrij kan voelen eigen wensen bespreekbaar te maken. In onderlinge samenwerking kijken we telkens opnieuw in hoeverre we uw wensen en verwachtingen in een realiseerbaar doel kunnen omzetten. Dit continue proces van aanvaarding en aanvaardbare perspectieven vertaalt zich in een sterk individueel gerichte aanpak en ruimte voor het exploreren van nog aanwezige capaciteiten in een veilige en gestructureerde leef en woonomgeving met heroriëntatie als uiteindelijk doel. Doelgroep De Luwte C is een open afdeling voor 37 patiënten en bestaat uit vier leefgroepen: Drie leefgroepen hebben dezelfde werking. In de vierde leefgroep ligt het niveau van functioneren lager waardoor er continu extra toezicht, begeleiding en ondersteuning is. 3

4 Team Psychiater Elke maandag, woensdag en vrijdag kan u dr. Vandendriessche consulteren. Voor dringende zaken kan u ook op dinsdag en donderdag bij hem terecht. Een afspraak met de psychiater kan u het best regelen via de sociotherapeuten op de afdeling. Dr. Vandendriessche is telefonisch te bereiken via de receptie op het nummer 015/ Psycholoog U kan individuele gesprekken bij de psycholoog krijgen. De klemtoon ligt binnen individuele sessies vooral op het bieden van holding en steun in het aanvaardingsproces, het geven van psycho-educatie gericht op het leren omgaan met blijvende beperkingen en het creëren van realistische doelstellingen naar de toekomst toe. De psycholoog zorgt voor een maximale laagdrempeligheid door zijn of haar aanwezigheid in de leefomgeving van de patiënten. Op uw vraag of op vraag van uw familie of het team kunnen we op regelmatige basis familiegesprekken organiseren. Doel is het aanvaardingsproces van uw familie te ondersteunen met oog voor de draagkracht en draaglast van ieder familielid in relatie tot u. We nodigen de familie ook uit op cruciale momenten in de behandeling om al dan niet haalbare toekomstperspectieven te bespreken. Christian Verschelden is te bereiken op het nummer 015/ of via het afdelingsnummer 015/

5 Maatschappelijk werker Bij opname nodigen we u uit voor een kennismakingsgesprek waarin we de sociaal-administratieve situatie bekijken. Tijdens het verdere verblijf op de afdeling is het steeds mogelijk om een afspraak te maken via een consultatielijst die uithangt op het prikbord op de afdeling of wordt u uitgenodigd door de maatschappelijk werker. Tevens wordt in overleg met u uw familie betrokken bij de opname en spreken we tijdens familiegesprekken over het verloop van opname en de toekomstperspectieven. Indien u op ontslag vertrekt, bereiden we het ontslag en de nazorg voor. Annelies Boost is te bereiken via de receptie op het nummer 015/ Hoofdverantwoordelijke De hoofdverantwoordelijke staat in voor het dagelijks beheer van de afdeling en bewaakt ook de grenzen van de afdeling en zal tussenkomen wanneer deze worden overschreden. Tina Sijmons is te bereiken op het nummer 015/ of via de receptie op het nummer 015/ Sociotherapeuten De sociotherapeuten zijn overdag beschikbaar op de afdeling en begeleiden de dagdagelijkse activiteiten van elke patiënt binnen het woon en leefmilieu gedurende de hele behandeling (o.a. dagstructuur, toezicht op hygiëne en medicatie- inname, taakverdeling binnen het groepsgebeuren, sociale interacties, persoonlijke opvolging per patiënt, ). Zij vertegenwoordigen een voorbeeldfunctie en zijn de eerste aanspreekfiguren binnen het leefmilieu. Van bij de opname krijgt u twee persoonlijke begeleiders die u verder kunnen helpen met vragen of persoonlijke problemen tijdens de behandeling. De sociotherapeuten zijn steeds te bereiken op het afdelingsnummer: 015/

6 Ergotherapeuten Wij bieden u verschillende activiteiten aan (o.a. huishoudtherapie, semi- industrieel werk, handwerk, kooktherapie, er is een atelier op de afdeling) met als doel een goed evenwicht te vinden tussen onder andere actie en rust, contact met anderen en op zichzelf zijn, onzeker zijn en leren durven, gesloten zijn en ontvankelijk worden. We streven ernaar dat u zichzelf goed, geborgen en aanvaard voelt, waarbij we extra aandacht besteden aan individuele belangen en noden in groep. Psychomotore therapeut Kinesitherapie is mogelijk volgens voorschrift van een arts. Op weekdagen bieden we non-verbale therapie aan, zoals relaxatie, fitness, sport, wandelen, fietsen en zwemmen. De therapeut begeleidt en stimuleert de lichaamsbeweging zowel individueel als in groep. Recreatieve uitstappen zijn eveneens mogelijk: onder andere bowling, ijsschaatsen. Logistieke assistente Oefent de logistieke diensten uit op de afdeling. 6

7 Dagstructuur Weekdag: Wekken 07.30u Medicatiebedeling 08.00u u Ontbijt + dagopening 08.30u u (uitgezonderd leefgroep 3) Verzorging 09.15u Zakgeld 09.15u u Therapie 09.15u u Medicatiebedeling 11.30u u Middagmaal 12.00u u Verzorging 12.30u Zakgeld 13.00u u Therapie 14.00u u Medicatiebedeling 16.30u u Avondmaal 17.00u u Verzorging 17.30u u Avondmedicatie 20.00u u of vanaf 22.00u bij nachtwaak Weekend: Ontbijt + medicatiebedeling 08.00u u + verzorging Zakgeld 09.15u Medicatiebedeling 11.30u u Middagmaal 12.00u u Verzorging 12.30u Zakgeld 13.00u u Medicatiebedeling 16.30u u Avondmaal 17.00u u Verzorging 17.30u u Avondmedicatie 20.00u u of vanaf 22.00u bij nachtwaak 7

8 Huisreglement Hygiëne Wij vinden het belangrijk dat iedereen oog heeft voor zijn persoonlijke hygiëne. Als we moeilijkheden ervaren op vlak van persoonlijke hygiëne, kan dit door het team gestructureerd worden door vaste baddagen. Gelieve na gebruik de badkamer steeds netjes en ordelijk achter te laten. Kledij kan u wassen op de afdeling, thuis of meegeven met de familie. U kan u deze taak ook door het ziekenhuis laten doen of uitbesteden aan wasserij Sterima-Vanguard. Indien u de was op de afdeling doet, dan kost dit 3 euro voor het gebruik van de wasmachine en 1,50 euro voor de droogkast, vloeibaar wasmiddel en wasverzachter inbegrepen. Het gebruik wordt geregistreerd en maandelijks gefactureerd. Minstens eenmaal per week wordt het bed verschoond. De andere dagen vragen we dat u het steeds opdekt om orde en netheid op de kamer te behouden. Wij verwachten iedereen om u. in de leefgroep met gepaste dagkledij voor het ontbijt. Nachtkledij kan pas vanaf u. op de afdeling, mits het dragen van een kamerjas. Kamer De patiëntenkamers sluiten we dagelijks tussen u. tot u. Op de kamers wordt het gebruik van persoonlijke dekens of een donsdeken, het branden van kaarsen, wierookstokjes, niet toegelaten omwille van de brandveiligheid. Vanuit hygiënisch standpunt mag u geen bederfelijke en gekoelde voedingsmiddelen (kunnen in een gesloten ijskast bewaard worden) en alcoholische drank houden in de kamer. Kamercontroles gebeuren zowel op verwachte als onverwachte momenten. 8

9 Privacy en respect Om de privacy niet te schenden, laten we geen bezoek toe in de leefgroepen of op de kamers. Gelieve ook de privacy van de medepatiënten niet te schenden en niet op elkaars kamer te komen. Om de sfeer op de afdeling positief te houden is het ruilen, verkopen of weggeven van persoonlijke voorwerpen niet toegelaten. Ook het lenen van geld aan elkaar is niet toegestaan. Indien je het moeilijk hebt om zelf de grens te stellen, kan je in overleg je geld bewaren bij de teamleden. Agressie Verbale of fysieke agressie die zowel voor u als voor anderen schadelijk kan zijn, laten we niet toe. We willen de veiligheid voor iedereen garanderen. Gevoelens van kwaadheid, protest, irritatie, kunnen steeds een plaats krijgen door erover te praten. Het team zal niet aarzelen maatregelen te nemen tegen verbale of fysieke agressie. Roken Roken is enkel toegelaten in het rooksalon (zie openingsuren). Op andere plaatsen staan we dit niet toe omwille van de brandveiligheid. Maatregel indien er gerookt wordt op niet voorziene plaatsen: - eerste overtreding: u wordt aangesproken door de hoofdverantwoordelijke. - tweede overtreding: u wordt aangesproken door de hoofdverantwoordelijke en de rookwaren worden één week door het team in beheer genomen. - derde overtreding: u wordt aangesproken door de hoofdverantwoordelijke en de rookwaren worden één week door het team in beheer genomen en afzondering in de prikkelarme kamer voor 6 uur. Indien de afzondering s nachts verloopt, verblijft u op deze kamer tot u. s morgens. 9

10 Middelengebruik Indien we alcohol, drugs of niet voorgeschreven medicatie in uw bezit vinden, nemen we deze in beslag en vernietigen we ze. Alcohol of legaal druggebruik Het bezit en/of gebruik van alcohol en legale drugs op de afdeling is strikt verboden. Binnen de patiëntengroep onderscheiden we twee categorieën: - een patiëntengroep met een primaire alcoholproblematiek of patiënten die agressief (zowel verbaal als non-verbaal) reageren op alcohol moeten 0,00 promille blazen. - een patiëntengroep met een secundaire alcoholproblematiek en anderen mogen maximum 0,5 promille blazen. Maatregelen: Bij een positief resultaat moet u één week binnen blijven (zie eerste categorie). Indien u de alcoholgrens van 0.5 promille overschrijdt (zie categorie 2) moet u ook één week binnen blijven. Bij weigering of herhaaldelijk mislukken van de test, geldt dit als een positief resultaat en volgen de hierboven vermelde maatregelen. Indien u de afdeling verlaat of positief blaast gedurende die week, volgt er een afzondering in de prikkelarme kamer gedurende 24 uur (indien afzondering s nachts verloopt, verblijft u op deze kamer tot u. s morgens). Bij storend gedrag ten gevolge van alcoholmisbruik brengen we u naar uw kamer of prikkelarme kamer. Kastcontroles gebeuren regelmatig. U kan enkel onder begeleiding van teamleden naar buiten. Per patiënt zullen we bekijken welke bezoekafspraken (op of van de afdeling) er zullen gelden. Deze maatregelen gelden ook bij druggebruik. Dealen: verboden 10

11 Illegaal druggebruik en medicatiemisbruik Het bezit en/of gebruik van illegale drugs en medicatie (buiten de voorgeschreven) op de afdeling is strikt verboden. Kastcontroles kunnen regelmatig gebeuren. Gebruik van GSM en PC op de kamer Dit is toegelaten indien het de behandeling niet ondermijnt en conform de geldende veiligheidsvoorschriften gebeurt. Omwille van de privacy is fotograferen en het maken van film- of geluidopnames niet toegelaten. Relaties en seksualiteit Relaties tussen de patiënten zijn toegelaten mits zij bespreekbaar zijn. Intieme seksuele contacten op de afdeling staan we niet toe. Besturen van motorvoertuigen Patiënten die in behandeling zijn en/of medicatie nemen, mogen niet rijden met een voertuig. Uitzonderingen kan u met de psychiater bespreken. U tekent hiervoor een formulier bij opname. Aanwezigheid s avonds en weekendregeling Om u. (winteruur), om u. (zomeruur) verwachten wij iedereen op de afdeling. Uitzonderingen kan u aanvragen via een structuurwijziging. Overdag noteert u uw naam in het afdelingsboek bij het verlaten van en binnenkomen op de afdeling. De weekendregeling bekijken we individueel. Per patiënt gaan we na wat de meest geschikte weekendregeling is. Het eerste weekend van de opname kan u niet op weekend met overnachting. Om een goede nachtrust te bevorderen en overdag actief te kunnen deelnemen aan het therapie aanbod, is het belangrijk dat iedereen tijdens de week ten laatste om 23.00u en in het weekend om u. gaat slapen. De leefmilieus zijn s nachts gesloten van u./24.00 u. tot u. 11

12 Engagement We verwachten dat iedereen aanwezig is tijdens de maaltijden en deelneemt aan het dagprogramma. Indien we in overleg met het team kiezen voor een zinvolle dagbesteding buitenshuis, kunnen we afwijken van het standaard dagprogramma. Dan stellen we een individueel weekprogramma op. Dit programma bespreken we dan regelmatig met u. Behandelplan Maandelijks doen we een schriftelijke interdisciplinaire evaluatie. Na ongeveer een achttal weken opname stellen we een interdisciplinair behandelplan op met problemen, doelstellingen en acties. Om de zes maanden volgt er een evolutiebespreking. Dan gaan we na welke doelstellingen er al bereikt zijn en of we andere doelstellingen moeten formuleren. Bezoekregeling Weekdagen: tot u. en van tot u. Weekend + feestdagen: tot u., tot u., tot u. Bereikbaarheid van patiënten De patiënten zijn te bereiken op het nummer Patiënten kunnen post laten toekomen p/a Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (naam patiënt) De Luwte C Stationsstraat 22 C 2570 Duffel 12

13 Faciliteiten Kapsalon U kan op dinsdag en donderdag terecht in het kapsalon in gebouw 15. Pedicure De pedicure komt op vaste tijdstippen langs op de afdeling. Pastorale dienst De pastorale werker komt regelmatig op de afdeling voor persoonlijke en vertrouwelijke gesprekken. Indien de patiënt iemand van een andere geloofsovertuiging wenst te spreken, kan u dit via de pastorale dienst regelen. Ombudsdienst We proberen steeds zo duidelijk mogelijk te communiceren. De zaken waarmee u het niet eens bent of waarover ontevredenheid bestaat, bespreekt u eerst met de rechtstreeks betrokkenen. Zo nodig kan daarna een gesprek met de hoofdverantwoordelijke plaatsvinden. Indien dit niet voldoende is, kan u ten allen tijde contact opnemen met de onafhankelijke ombudsdienst (0485/ ). 13

14 Domeinplan Campus Duffel DE LUWTE C 14

15 15

16 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

Spaarnezicht van A tot Z

Spaarnezicht van A tot Z Spaarnezicht van A tot Z Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Vrijwilligers. van de begeleider kan men een eigen traject uitstippelen. Huis 45 is tevens ook een dagcentrum

Vrijwilligers. van de begeleider kan men een eigen traject uitstippelen. Huis 45 is tevens ook een dagcentrum Vrijwilligers Huis 45 is een dienstencentrum voor mensen met een visuele handicap. Er wonen momenteel een 30-tal bewoners. Elk heeft zijn eigen kamer. Er is een gezellige living en een moderne eetzaal.

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Een oud dialect woord voor hobbelpaard, een modern en kleinschalig kinderdagverblijf.

Een oud dialect woord voor hobbelpaard, een modern en kleinschalig kinderdagverblijf. VZW 't SJOKKEPOEIKE. Een oud dialect woord voor hobbelpaard, een modern en kleinschalig kinderdagverblijf. Al ettelijke jaren neemt vzw 't Sjokkepoeike als kinderdagverblijf een bijzondere plaats in. 't

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM

WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM WERKINGSBROCHURE VRIENDENDIENST REKEM 1. Voorstelling van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, van vzw Beschut Wonen t Veer, activiteitencentrum Locomotief en Mosaïek. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Nadere informatie