De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Fase 1. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling"

Transcriptie

1 P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Fase 1 Afdeling voor psychosezorg: diagnose en behandeling Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel:

2 Informatie Doelgroep 3 Diagnostiek 3 Behandeling 3 Behandeldoelen 4 Behandelmilieu 4 Behandelverloop 5 Samenwerking met familie en belangrijke derden 5 Afdelingsafspraken 6 Bezoekuren 12 Contact 12 Aanmelding en intake 12 Domeinplan campus Duffel 13 2

3 Doelgroep De Fase 1 richt zich tot personen met een psychosegevoeligheid, welke zich op de volgende manieren kan uiten: - moeilijkheden ondervinden met denken en concentreren - denkbeelden hebben die anderen niet delen - dingen voelen of horen die anderen niet voelen of horen - moeite ondervinden met plannen maken en initiatieven nemen - moeite ondervinden om sociale contacten aan te gaan of te onderhouden - andere... Dit kan leiden tot verwarring, stuurloosheid en conflicten met de omgeving. Eenzaamheid kan hiervan een gevolg zijn. De doelgroep bestaat voornamelijk uit personen in de leeftijdscategorie 18 tot 60 jaar. Diagnostiek Diagnostiek maakt integraal deel uit van het behandelproces. Voor elke patiënt op De Fase 1 blijft diagnostiek doorheen het traject een aandachtspunt. Bij een eerste opname en bij diagnostische onduidelijkheid doorheen het behandeltraject richten we onze aandacht op de differentiaal diagnose. Hierin trachten we de psychotische kwetsbaarheid zo fijn mogelijk in kaart te brengen en helder te rapporteren in het kader van verdere behandeling. Om deze doelstelling te bereiken gebruiken we als voornaamste element de klinische observaties in de diverse (groeps- en individuele) sessies, aangevuld met: anamnese, heteroanamnese, sociale anamnese, somatische onderzoeken, testdiagnostiek, psychomotorische diagnostiek en non verbale observatie. Naast de symptoom- en syndroomanalyse plaatsen we de klachtenanalyse van de patiënt binnen het diagnostisch proces. Behandeling Het uitgangspunt voor de behandeling is het dynamisch stress-kwetsbaarheidsmodel. Dit is een model van draagkracht en draaglast. Omwille van genetische en lichamelijke factoren in combinatie met intrapsychische en omgevingsfactoren, kan iemand psychosegevoelig zijn. De kwetsbaarheid kan gezien worden als een ver- 3

4 minderde draagkracht, waardoor iemand minder weerbaar is voor de stress die psychosociale factoren (draaglast) kunnen veroorzaken. Wanneer de draagkracht groter of in evenwicht is met de draaglast, ervaart de persoon geen problemen en is hij voldoende in staat zich aan te passen aan deze factoren. Echter, wanneer de last te zwaar wordt in vergelijking met de kracht waarover de persoon beschikt, loopt deze het risico op een psychotische decompensatie. Het doel van de behandeling is het herstellen van het evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Enerzijds vergroten we de draagkracht door het verwerven van aangepaste coping mechanismen en het verstevigen van de persoonlijkheidsstructuur om de persoon weerbaarder te maken tegen stress. Anderzijds werken we actief aan het verminderen van de draaglast in uw sociale omgeving. Behandeldoelen Hoofdzakelijk bestaan de behandeldoelen uit: psychosezorg, structurerende therapie en resocialisatie. Aangepast aan de drie fasen van behandeling is dit voornamelijk: stabiliseren van het gevoelsleven, verminderen van het subjectief lijden, conflicthantering en frustratietolerantie, assertiviteit en het bewaken van de eigen grenzen, drugsabstinentie, medicatietrouw, ziekte-inzicht, flexibiliteit van het eigen probleemoplossend vermogen, inzicht in eigen mogelijkheden/beperkingen en realiteitstoetsing. Dit met als finale doelstelling u voor te bereiden op uw ontslag en oriëntatie naar de maatschappij of een eventuele doorverwijzing wanneer een langere opname noodzakelijk blijkt te zijn. Behandelmilieu Het milieutherapeutisch behandelmodel binnen de afdeling is het supportieve model: hierin zijn de realiteitstoetsing, emotionele gevoeligheid, het kunnen aangaan van contacten met anderen en cognitieve capaciteiten van belang. Omdat niet iedereen in zijn herstel- en resocialisatieproces even ver staat en de therapeutische werking moet aangepast worden aan de fase waarin het proces zich bevindt, hebben we de afdeling in drie fasen ingedeeld: recompensatiefase, ik-versterkende fase en resocialisatiefase. Deze indeling komt ook overeen met het verblijf in drie verschillende leefruimtes. 4

5 Behandelverloop De verschillende fasen van de behandeling zijn: Groep 1: de recompensatiefase Hier is het streefdoel een vermindering van psychotische symptomen. Dit kan door middel van ondersteuning, oriëntatie op het hier en nu en activering. Groep 2: de ik-versterkende fase Samen trachten we uw draagkracht te verhogen door uw weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociale zelfredzaamheid te versterken. Groep 3: de resocialisatiefase De ordening van het toekomstige leven staat hier centraal: de woon- en werksituatie, relaties, ontspanning, enzovoort. Een behandeling op De Fase 1 duurt gemiddeld drie maanden, met een maximum van zes maanden. Samenwerking met familie en belangrijke derden Tijdens een behandeling heeft uw familie/partner vaak vragen en/of onduidelijkheden. Familie- en systeemgesprekken krijgen dan ook hun plaats binnen de behandeling. Een afspraak hiervoor kan telefonisch gemaakt worden mits uw toestemming. 5

6 Afdelingsafspraken Dagindeling Therapie Elke groep heeft een eigen therapieschema, dat we voor elke patiënt individueel kunnen aanpassen. De lichtgedrukte therapieën zijn verplicht. De overige kan je vrij kiezen. Vrije momenten Zie therapieschema. Het is mogelijk tussen 21.00u en 23.00u terug buiten te gaan, mits je dit afgesproken hebt met een sociotherapeut van de dienst. Telkens je de afdeling verlaat en terugkomt, meld je je bij een sociotherapeut. Bij vertrek schrijf je je uit in het uitschrijfboek. Je noteert het vertrekuur en wanneer je ten laatste terug bent. Wanneer je later dan verwacht terug zal zijn, vragen we je om dit telefonisch te melden ( ). Structuurwijzigingen Indien je wilt afwijken van de structuur, kan je dit via een structuurwijziging aanvragen. Het team bekijkt tijdens het teamoverleg of je vraag past binnen je behandelplan. Structuurwijzigingen kan je tot 8.00u afgeven in het staflokaal (aan een dag sociotherapeut). Hou er rekening mee dat er tijdens permanentie-, feestdagen en in het weekend geen teamoverleg is. De aanvraag moet je dan de dag voordien afgeven aan een sociotherapeut. In groep 2 verwachten we je op de maaltijd. Daar geven we antwoord op de structuurwijziging. Zonder geldige reden afwezig zijn tijdens de dagopening maakt dat je structuurwijziging niet doorgaat. Dag- en nachtritme - wekken om 7.45u - ontbijt met aansluiten dagopening: 8.30u u - slapen gaan weekdagen + zondag: 24.00u vrijdag en zaterdag: 1.00u 6

7 Weekends Je krijgt, vanaf de derde opnameweek, elke twee weken één ligdag. Niet opgenomen ligdagen kan je opsparen. Een ligdag opnemen betekent dat je ook tussen 12.00u en 14.00u in weekend bent, in combinatie met een overnachting. Er zijn verschillende mogelijkheden: Geen ligdag opnemen: - zowel zaterdag als zondag van 9.00u tot 21.00u - zaterdag vertrekken om 14.00u tot en met zondag 12.00u. Daarna kan je eventueel terug vertrekken van 13.00u tot 21.00u of van 14.00u tot maandag 8.30u. - vrijdag vertrekken om 18.00u tot zaterdag 12.00u 1 ligdag opnemen: - zaterdag vertrekken om tot en met zondag 21.00u of maandag 8.30u - vrijdag vertrekken om 18.00u tot en met zaterdag 21.00u of zondag 12.00u 2 ligdagen opnemen: - vrijdag vertrekken om 18.00u tot en met zondag of maandag 8.30u Alles wat afwijkt van zaterdag en zondag moet je met een structuurwijziging aanvragen. Concreet wil dit zeggen: als je vrijdag al wil vertrekken en/of tot maandag wil wegblijven schrijf je hiervoor ten laatste op donderdag een structuurwijziging. Bezoek Gelieve aan je bezoek te vragen de bezoekuren te respecteren. Deze zijn : - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 18.00u tot 21.00u - woensdag: 13.00u tot 21.00u - zaterdag, zondag en feestdagen: 9.00u tot 21.00u 7

8 Team Psychiater: dr. F. Van den Driessche De psychiater werkt samen met een assistent(e). De consultmomenten staan aangegeven aan het bureau van de psychiater. Psychotherapeut: Dieter De Grave De psycholoog kan je consulteren op aanvraag. Meestal word je schriftelijk uitgenodigd. Deze afspraken kunnen doorgaan tijdens therapie-uren. Systeemtherapeut: Ericia De Meyer De psycholoog kan je consulteren op aanvraag. Meestal word je schriftelijk uitgenodigd. Deze afspraken kunnen doorgaan tijdens therapie-uren. Maatschappelijk werker: Ward Jansen en Marjan De Swert Je kan de maatschappelijk werker steeds aanspreken betreffende vragen of problemen van sociale, administratieve en financiële aard. Afdelingsverantwoordelijke: Pieter Baes De afdelingsverantwoordelijk is bereikbaar tijdens de therapie-uren. Je maakt in overleg met hem een afspraak. Persoonlijke begeleider (PB) en co-begeleider (CO) Iedereen krijgt gedurende zijn behandeling een persoonlijke begeleider. Deze zal je van dichtbij opvolgen. Bij die persoon kan je terecht voor individuele gesprekken. Je begeleider zal met jou ook werken rond daginvulling, psycho-educatie en het concretiseren van jouw resocialisatieplan. Je persoonlijke begeleider wordt bijgestaan door een co-begeleider. Sociotherapeuten Zij begeleiden het groepsgebeuren. Non-verbaal therapeuten Bieden een waaier van therapiesessies aan, waaraan je kan deelnemen. 8

9 Agressie, drugs en alcohol Agressie We moedigen iedereen aan om hier constructief aan te werken. Bij gerichte agressie bespreken we ieder voorval in het team en dit kan leiden tot ontslag. Bij schade aan materialen rekenen we een gepaste vergoeding aan. Drugs en alcohol Op onverwachte momenten en bij vermoeden kunnen we je testen. Eerlijkheid en spreken over vinden we belangrijk en moedigen we graag aan. Dit ter ondersteuning om met een eventuele verslaving aan de slag te gaan. Over het gebruik van alcohol buiten de afdeling gelden individuele afspraken, die gemaakt worden met het team. Op onze afdeling staat bezit gelijk aan gebruik. De consequentie van bezit en/of positief scoren op illegale middelen is 7 dagen op de afdeling blijven. Wanneer je volgens afspraken geen alcohol mag gebruiken en je blaast positief, betekent dit eveneens dat je 7 dagen moet binnenblijven. Je kan dus geen gebruik maken van je vrijheden tijdens deze periode. Wanneer je alcohollimiet O,5 promille bedraagt, zal positief blazen (boven 0,5) impliceren dat je 2 dagen moet binnenblijven. Bij herhaaldelijk gebruik zal het team nagaan welke behandeling voor jou het meest geschikt is en of ze op onze afdeling verder gezet zal worden. Logischerwijze mogen er geen drugs gedeald worden. De vaststelling van deze feiten kan leiden tot ontslag, afhankelijk van je psychische toestand en je opnamestatuut. Algemene informatie Patiëntenvergadering op donderdagvoormiddag Gemiddeld om de vijf weken bespreken we je behandeling en evolutie van je behandeling in het team. Hier krijg je telkens feedback over op de terugkoppeling. Beroepsgeheim Alle informatie die het team over je verzamelt, valt onder het beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat het de afdeling niet verlaat zonder jouw toestemming, ook niet telefonisch. 9

10 Medisch dossier In het begin van je opname vragen wij je schriftelijk de toestemming om, indien nodig, medische informatie op te vragen en door te geven. Alle gegevens worden verzameld in het medische dossier dat valt onder het beroepsgeheim. Dossierinzage Dit kan je aanvragen bij de afdelingsverantwoordelijke. Je aanvraag wordt in het team besproken en indien mogelijk neemt de afdelingsverantwoordelijke en/of afdelingsarts dit met je door. Privacy Omwille van privacy staan we niet toe dat: - je andere patiënten op je kamer ontvangt na 21.00u - je seksuele contacten hebt op de afdeling - je op de afdeling of op therapie foto s/opnames neemt van medepatiënten of teamleden - je buiten de afdeling spreekt over groepsgenoten - bezoek op de afdeling komt Bezoek kan doorgaan in de cafetaria (gebouw 15) of de bezoekersruimte in de tussengang (gebouw 2). Bezoek van ex-patiënten kan alleen doorgaan aan het staflokaal, op het terras van leefgroep 3 en op uitnodiging van groepsleden van groep 2 en 3 in hun leefmilieu. Leefgroepen Om de mensen van groep 1 zoveel mogelijk rust te bieden, is dit leefmilieu enkel bestemd voor mensen uit deze groep. In overleg met de sociotherapeuten en groepsleden kan je op bezoek gaan in groep 2 en 3. Medicatie Tijdens je opname gebruik je enkel medicatie die voorgeschreven is door de afdelingsarts. Gebruik van voedingssupplementen e.d. kan enkel in samenspraak met de arts. Medicatie wordt aangeboden tijdens de maaltijden en tussen 20.30u en 21.00u. Je neemt je medicatie steeds onder toezicht van een sociotherapeut. In groep 3 krijg je je medicatie in eigen beheer. 10

11 Roken Roken kan je in de tuinen, niet in de gangen of op je kamer. Roken s nachts kan in de binnentuinen. Gebruik van kaarsen en wierook is niet toegestaan. Computer Op eigen verantwoordelijkheid kan je je eigen computer gebruiken op de kamer en dit enkel op vrije momenten en als het niet storend is voor je kamergenoot. GSM Het gebruik van een GSM is enkel toegelaten op vrije momenten. De voorwaarde is dat het niet storend is. TV TV kijken kan niet tijdens verplichte groepsmomenten. Internet Op de afdeling is er een computer met internetverbinding. Voor het gebruik zijn er afspraken. Deze kan je het best overlopen met de sociotherapeuten. Engagement We verwachten van jou dat je bereid bent om stil te staan bij je eigen functioneren en hiermee aan de slag te gaan. Telefoon In de cafetaria en op de tussengang zijn er betaaltelefoons. Je kan van buitenaf getelefoneerd worden: - groep 1: groep 2: groep 3: We verwachten dat je deze nummers zelf doorgeeft aan familie en/of vrienden. 11

12 Post Als je post op de afdeling wil ontvangen, vraag je best dat men ook de naam van de afdeling op de briefomslag noteert. Ons adres: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel De Fase 1 t.a.v.... Stationsstraat 22c 2570 Duffel Ons telefoonnummer: Bezoekuren U kan op elk vrij moment bezoek ontvangen. Omwille van privacyredenen kan bezoek niet op de afdeling komen. Men heeft de mogelijkheid om iets te eten en te drinken in de cafetaria op het domein. U bent elke avond vrij van 18.00u tot 21.00u, op woensdag van 13.00u tot 21.00u en in het weekend en feestdagen van 9.00u tot 21.00u. Contact De verpleegkundigen-sociotherapeuten zijn rechtstreeks te bereiken op het nummer Alle andere contacten verlopen via het algemeen telefoonnummer Psychiater: Psychiater assistent Hoofdverantwoordelijke: Systeemtherapeute: Psychotherapeut: Maatschappelijk werkers: dr. Frans Van den Driessche Pieter Baes Ericia De Meyer Dieter De Grave Ward Jansen Marjan De Swert Aanmelding en intake Een opname gebeurt in principe enkel na doorverwijzing of een intakegesprek met u. Hiervoor kan u een afspraak maken op het nummer Dit kan steeds op werkdagen van 9.00u tot 17.00u. 12

13 Domeinplan campus Duffel DE FASE 1 13

14 14

15 15

16 Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c Mechelen

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg

De Luwte C. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Afdeling voor complexe en langdurige zorg P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l De Luwte C Afdeling voor complexe en langdurige zorg Stationsstraat 22 C 2570 Duffel tel: 015 30 40 30 www.pz-duffel.be Informatie Situering 3 Voorstelling

Nadere informatie

Welkom op IBE. Wel en Stroom

Welkom op IBE. Wel en Stroom Welkom op IBE Wel en Stroom Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas

Nadere informatie

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE

OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE OUDERENZORG INTRODUCTIEBROCHURE Woord vooraf Eerst en vooral willen we alle studenten welkom heten op onze zorgeenheid.via deze introductiebrochure hopen we dat je inzicht krijgt in onze dagelijkse afdelingswerking.

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten

Voorwoord. Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. 1 Academiejaar 2015-2016 Infobrochure voor studenten Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten wij steeds beter te worden door

Nadere informatie

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord

Kris Vaneerdewegh Hoofd Nursing. Voorwoord Infobrochure Acute Zorg 2 2015-2016 1 Voorwoord Nu je stage is begonnen beschouwen wij jou als een lid van ons multidisciplinair team, met je eigen deskundigheden en doelstellingen. Als organisatie trachten

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.

P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l. Onthaalbrochure. Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel. P s yc h i at r i s c h Ziekenhui s D u f f e l Onthaalbrochure Stationsstraat 22c 2570 Duffel tel : 015 30 40 30 www.pz-duffel.be 2 Welkom Welkom in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. Met deze brochure

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Opgesteld op: 22-09-11 Geldig tot: 2015 Laatste wijziging: 25-07-12 Huishoudelijk reglement OOOC Luein Code: ALG Type: document Auteur: kwaliteit coördinator Huishoudelijk reglement OOOC Luein Dorp-Oost

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3

VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 VICTAS Informatiefolder afdeling Detox BOPZ B3 Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Welkom 1.1. Visie 1.2. Verslaving 1.3. Behandeling 1.4. Het opnamegesprek 1.5. Detoxificatie 1.6. Behandelteam 1.7. Afdelingsklimaat

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

Intern Huishoudelijke Reglement

Intern Huishoudelijke Reglement Als ik een vlinder was, dan vloog ik sierlijk van plas tot plas, dan hield ik de mensen bij elkaar, dan vloog ik naar om het even waar, dan gaf ik vrede aan alle mensen, dan deed ik de mooiste wensen,

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden.

Deze brochure geeft je een leidraad om op dit alles zicht te krijgen en om af en toe op terug te vallen als afspraken en regels onduidelijk worden. INLEIDING Er zijn moeilijkheden, thuis of elders. Je ouders, familie en jij zien geen uitweg meer en weten niet goed hoe het verder moet. Daarom heeft de verwijzende instantie, al dan niet samen met jou

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg

Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg. HiPP. Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Huisartsen in een Programma Palliatieve Zorg HiPP Zorgdragen voor de mantelzorgers in palliatieve zorg Afdeling Kwaliteitsbevordering Domus Medica vzw- Commissie Zorg voor het Levenseinde HIPP-project

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie