BEURS EN BELEGGEN 15 maart GRATIS BIJLAGE BIJ DE STANDAARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.standaard.biz BEURS EN BELEGGEN www.standaard.biz/economievandaag 15 maart 2006 - GRATIS BIJLAGE BIJ DE STANDAARD"

Transcriptie

1 BEURS EN BELEGGEN maart GRATIS BIJLAGE BIJ DE STANDAARD

2 B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EUR E SS A Y Een verhaal zo oud als de mensheid Beleggen was aanvankelijk een overlevingsstrategie. Later werd het een manier om welvaart te vergaren. Pas de jongste decennia belandden obligaties en aandelen in de portefeuille van Jan Modaal. Een hele geschiedenis. Luc Coppens, illustratie Dirk Huyghe ALS onze verre voorouders in de herfst noten verzamelden om ze in de winter op te eten, als ze fruit droogden en vlees rookten, deden ze dat omdat ze vooruitziend waren. Veel later werd beleggen iets voor de rijken. Wie de strijd voor het dagdagelijks overleven kon overstijgen en geld over had kon het laten,,werken en zo nog rijker worden. Macht en rijkdom zijn daarbij altijd hand in hand gegaan. Wie grond bezat was rijk en kon anderen voor zich laten werken. In ruil voor het gebruik van akkers moesten boeren een flink deel van hun oogst afstaan aan de heer. In de late Middeleeuwen kwam de Europese handel op gang. Tussenpersonen werden belangrijk. De Nederlanden speelden daarbij een cruciale rol. In de 14de en de 15de eeuw zakten de handelaars van rond de Baltische Zee af naar Brugge om er hun pelzen en gepekelde vis te ruilen tegen lakens van de Italiaanse kooplui. Bruggelingen namen daarbij steeds meer de rol van tussenpersoon op zich. Vaak waren het herbergiers. Geld verdienen zonder rijk te zijn geboren, werd mogelijk. Handelaars en bankiers kwamen dagelijks samen op het beursplein om de koersen te noteren van de diverse koopwaren en wisselbrieven op te stellen. De techniek van die brieven hadden de Italianen en Venetianen meegebracht. Als middel om geld van de ene plaats over te brengen naar de andere, werd het algauw ook een techniek om krediet te verlenen en zelfs om zich in te dekken tegen wisselkoersschommelingen. Bij het begin van de 16de eeuw verschoof het zwaartepunt van de Noord-Europese handel naar Antwerpen. In 1515 werd daar zelfs het allereerste beursgebouw ter wereld in gebruik genomen. Antwerpen was toen een stadstaat met doorvoerhaven en grote jaarmarkten. Noem het rustig het New York van die tijd. Bekende bankiers van over de hele wereld kwamen er met hun nieuwste financiële producten aan. De Welsers, de Hochstetters en de Fuggers leenden ook gretig aan de vorstenhuizen. Zo ontstond in Antwerpen de eerste systematische markt in overheidsleningen. Hoewel je nog niet van een beurs in de moderne zin van het woord kunt spreken, was informatie ook toen al synoniem met macht. Er werd daarom regelmatig geprobeerd geruchten de wereld in te sturen om de tegenpartij(en) op het verkeerde been te zetten. Soms liepen de gemoederen daarbij hoog op en werden pistolen of degens getrokken. Maar dan viel de stad in 1585 in handen van de Spanjaarden en de helft van de bevolking trok naar het noorden. De Schelde werd gesloten. De handel in grondstoffen verhuisde mee, de rijkdom ook. Antwerpen ging economisch dood. Op 10 maart 1595 vertrokken vier schepen uit Amsterdam naar de Indonesische archipel. Commercieel werd de tocht geen succes, maar de schepen vonden wel een route naar Azië. De internationale specerijhandel nam van dan af een hoge vlucht en Amsterdam werd het pakhuis van de wereld. Bij het begin van de 17de eeuw werden er dagelijks voor meer dan 600 goederen prijzen opgetekend. Van heinde en ver werden goederen naar de Nederlandse hoofdstad verscheept. De eigenaars van de schepen vormden samenwerkingsverbanden om de kosten en de risico s te delen. De onderlinge concurrentie dreigde uit de hand te lopen, en dus gaf de overheid het monopolie over de handel met Nederlands-Indië op 20 maart 1602 aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. De VOC werd de allereerste multinational in de geschiedenis en vier jaar later ook het allereerste bedrijf dat aandelen uitgaf die later op de beurs werden verhandeld. In de 17de en de 18de eeuw lag de nadruk nog altijd op de goederenhandel. De makelaars in,,actiën hadden maar een klein 2 DE STANDAARD 15 maart 2006

3 S EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN hoekje van de beurs ter beschikking. De meeste waardepapieren waren trouwens op naam en werden particulier verhandeld. Pas op het einde van de 18de eeuw begon de effectenhandel te groeien. Naast aandelen in,,compagnieën werden ook deelnemingen verhandeld in plantages en staatsleningen. Tot ver in de 19de eeuw kwamen Europese regeringen in Amsterdam geld lenen. In 1880 werden liefst 222 buitenlandse fondsen op de beurs verhandeld, naast 66 Nederlandse. Wie handel en geld verdienen zegt, zegt ook beleggen en dus speculeren. En soms liep het wel eens uit de hand. Neem nu de handel in tulpenbollen. De bloem kwam meer dan vier eeuwen geleden uit Turkije afgezakt naar de Nederlandse polders. Enkele decennia later, toen de bloem zich aangepast had aan de Nederlandse zandgrond, begon de tulp in heel Europa furore te maken. Vooral de handel in tulpenbollen werd een ware rage. Tijdens de tulpenmanie gaven handelaars al hun bezittingen in onderpand bij de bank om met de opbrengst tulpenbollen te laten kweken, die ze dan met een winstmarge van Antwerpen, Brugge en Amsterdam speelden een hoofdrol bij de ontwikkeling van de internationale beurshandel 100 procent en zelfs meer verkochten. Op het hoogtepunt van de speculatie kon met de opbrengst van één enkele tulpenbol een aardig huis aan de Amsterdamse grachten worden gefinancierd. In februari 1637 was de markt echter zo buiten alle proporties opgeblazen, dat hij van de ene op de andere dag in elkaar klapte. En de geschiedenis zou zich nog wel een paar keer herhalen, niet het minst omdat de band met de handel in goederen tijdens de daaropvolgende decennia steeds losser werd en aandelen een eigen leven gingen leiden. Toch zou het duren tot de tweede helft van de 19de eeuw voor de beurshandel in ons land echt onder stoom kwam. Ondanks de industriële revolutie slaagden bedrijven er voordien nog in zelf de nodige financiële middelen bijeen te brengen, ofwel door autofinanciering ofwel door een beroep te doen op zakenbanken en holdings als de Generale Maatschappij en de Banque de Belgique. Pas in de jaren , met de komst van de spoorwegaandelen en -obligaties, keerde het tij en groeide de belangstelling voor de beurs. De ultraliberale Belgische beurswet van 1867, de aanpassing van de vennootschapswetgeving in 1873 en vooral de buitenlandse expansie van Belgische industriële groepen brachten een snelle groei teweeg. Het aantal makelaars verviervoudigde tussen 1870 en het einde van de eeuw, tot net geen 800. Er werden tussen 1873 en het begin van de Eerste Wereldoorlog vennootschappen opgericht. Het aantal beursgenoteerde waarden steeg in dezelfde periode van 400 tot Beleggers werden massaal gelokt. Maar zoals zo vaak is hebzucht een slechte raadgever. De speculatie laaide hoog op, gevoed door journalisten die tegen betaling lovende bedrijfsportretten maakten en niet gehinderd werden door de Beurscommissie, waarvan het een publiek geheim was dat ze zich geregeld liet omkopen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel de handel nagenoeg stil, maar nadien begon alles opnieuw. Slechte ervaringen met obligaties die tijdens de oorlog uitgehold werden door de inflatie, joegen bovendien steeds meer onervaren beleggers naar de beurs. Je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurde in die periode. Zelfs schijnondernemingen vroegen een beursnotering aan en pluimden goedgelovige beleggers. En dan kwam de klap. Nog steeds de meest memorabele in de geschiedenis. Het gebeurde in 1929, op een donderdag in oktober, op Wall Street. Voor de Verenigde Staten werd dat het begin van de grote depressie. Het zou duren tot het midden van de jaren vijftig voor de aandelenkoersen opnieuw min of meer het peil van voor de crash haalden. Bedrijven geraakten in liquiditeitsnood en het regende faillissementen. De industriële productie in de VS viel in drie jaar tijd met bijna 40 procent terug en halverwege de jaren dertig waren twaalf miljoen Amerikanen werkloos. Het zou nog twintig jaar duren voor het verlies weggewerkt was. Het overwicht van de Amerikanen op de wereldeconomie was in die tijd al zo groot, dat de crisis zich als een olievlek over de rest van de wereld verspreidde. Het sneeuwbaleffect was zo sterk dat de wereldhandel verminderde tot nauwelijks een derde van het peil dat in 1929 nog werd gehaald. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat duidelijk werd hoe groot de invloed van beleggen en speculeren was en hoezeer ze het leven van de gewone man konden beïnvloeden. Het zou er in de daaropvolgende decennia niet minder op worden. DE STANDAARD 15 maart

4 B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EUR Belga En toen werden aandelen heel gewoon HET SUCCES VAN DE BEURS HEEFT IN ONS LAND VELE VADERS BELEGGEN in aandelen is in ons land pas echt populair geworden vanaf het begin van de jaren tachtig, na een Koninklijk Besluit uit Enkele jaren later lanceerde de regering het pensioensparen. Het grote publiek ontdekte in die periode de beurs en de banken ontdekten de beleggingsfondsen. Een financiële industrie werd geboren. Zelden heeft een KB zoveel namen gekregen als nummer 15 van 9 maart Sommigen spraken van de wet-cooreman-de Clercq, anderen van de wet-monory-de Clercq en deze krant heeft het steeds gehad over de aandelenwet. De wet was geïnspireerd op een vroegere Franse wet die René Monory in 1978 als minister van Financiën in de regering van Raymond Barre doordrukte. Zij stimuleerde het aandelenbezit, zowel rechtstreeks als via beleggingsfondsen. Tegen het einde van dat jaar was het aantal Fransen die aandelen bezaten ruim verdubbeld, van 1,2 tot 3 miljoen. België volgde het Franse voorbeeld met vertraging. Pas in 1982 waren de geesten rijp, ook al omdat het internationaal economisch klimaat intussen sterk verbeterd was. Toenmalig CVP-senator Etienne Cooreman,,leurde al een tijdje met het Franse idee en vond uiteindelijk gehoor bij de liberaal en minister van Financiën Willy De Clercq. De wet die uit de samenwerking tot stand kwam, bestond uit twee delen. Het deel De Clercq was eigenlijk een doorslagje van de wet-monory. Een belegger die tussen 1982 en 1985 investeerde in Belgische aandelen of beleggingsfondsen die voor minstens 60 procent in Belgische aandelen belegden, mocht tot euro verhoogd met 250 euro per persoon ten laste aftrekken van zijn belastbaar inkomen. De aandelen of beleggingsfondsen moesten wel ten minste vijf jaar in portefeuille worden gehouden. Het deel Cooreman moest Belgische bedrijven in 1982 en 1983 stimuleren om hun kapitaal te verhogen door een beroep te doen op de beurs. De nieuwe aandelen met Fiscaal Voordeel (FV) konden gedurende tien jaar genieten van een gunstig fiscaal regime, waardoor ze in de praktijk een soort superdividend konden uitkeren. Het KB 15 werd een groot succes. Voor het eerst werd beleggen in aandelen iets wat ook het grote publiek interessant vond. Het legde ook de basis voor het ontstaan van de beleggingsfondsenindustrie in ons land. In 1984 werd het KB uitgebreid met een Monory-bis die eenzelfde fiscale vrijstelling creëerde voor werknemers die aandelen kochten van het eigen bedrijf. Maar vanaf 1986 begon het tij te keren. Dat jaar kreeg KB 15 in ons land versterking van het pensioensparen. De impact daar- 4 DE STANDAARD 15 maart 2006

5 S EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN De jaren tachtig waren bepalend voor de groeiende populariteit van de beurs in ons land. Eerst was er de wet Cooreman-De Clercq, nadien maakte het pensioensparen zijn opwachting van op het spaargedrag van de Belg was nog groter dan die van het KB 15. Parallel met de invoering van het pensioensparen werden de criteria voor de fiscale aftrek van investeringen in aandelen strenger. In 1988 werd het plafond van de aftrek bijna gehalveerd tot 550 euro per jaar en in 1990 werd het fiscale voordeel een stuk minder aantrekkelijk omdat de roerende voorheffing op vastrentende beleggingen dat jaar verlaagd werd van 25 tot 10 procent. Intussen was het pensioensparen een groot succes. Eigenlijk ging het in ons land pas van start in 1987, maar wie voor 16 februari stortte, mocht dat bedrag nog aftrekken van zijn inkomsten In minder dan één maand tekenden meer dan één miljoen Belgen op pensioensparen in. Je kunt als pensioenspaarder kiezen tussen twee formules. De eerste is een pensioenspaarrekening en komt neer op investeren in een speciaal beleggingsfonds dat aan meer beperkingen is onderworpen, de tweede de pensioenspaarverzekering is een speciale versie van een levensverzekering. In beide gevallen moest aanvankelijk een groot deel van het geld belegd worden in Belgische aandelen en obligaties, maar daartegen kwam al vrij snel Europees protest. De regel strookte niet met het vrij verkeer van kapitaal in de Europese Unie. Toch zou het tot vorig jaar duren voor de Belgische regels vervangen werden door Europese. Wie kiest voor een pensioenverzekering kan op hetzelfde rendement rekenen als een klassieke levensverzekering. Bij de meeste maatschappijen is dat tegenwoordig 2,5 procent per jaar. Daar komt een winstdeelneming bij, afhankelijk van de resultaten van de verzekeraar. Midden vorig jaar beheerden de verzekeraars op die manier meer dan vijf miljard euro. De premies zijn aftrekbaar van de belastingen tegen de bijzondere gemiddelde aanslagvoet (30 tot 40 procent, afhankelijk van het inkomen), verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen en de crisisbelasting. De fiscale aftrek geldt voor iedere belastingplichtige die ouder is dan achttien jaar. Aanvankelijk was het bedrag van die aftrek beperkt tot 450 euro per volwassen spaarder. Maar na enkele jaren werd het geindexeerd. Bij de jongste begrotingscontrole besloot de regering het bedrag te verhogen tot 780 euro. Dit jaar is het door de indexering opgelopen tot 800 euro. Een gemiddelde stijging dus van 2,75 procent per jaar sinds de start. Dezelfde aftrek geldt voor de pensioenspaarfondsen. Maar hier is de opbrengst onzeker. Toch kiezen duidelijk meer landgenoten voor fondsen dan voor verzekeringen. Samen beheerden de banken midden vorig jaar 9,25 miljard euro voor rekening van pensioenspaarders. Tijdens de laatste maanden van het jaar kwam daar nog heel wat bij, geld dat aangezogen werd door de verhoogde aftrekmogelijkheid. Gemiddeld zo n 20 procent, bleek begin dit jaar uit een rondvraag van deze krant. Samen brachten verzekeraars en banken op die manier dus al zeker 16 miljard euro naar de beurs. Maar dat is slechts een fractie van het totaal. De hele beleggingsfondsenindustrie was eind 2005 goed voor meer dan 180 miljard euro. Dat is vier keer zoveel als tien jaar geleden, en,,oneindig veel meer dan een kwarteeuw geleden toen er van beleggingsfondsen nog nauwelijks sprake was. LUC COPPENS Cafe,,Van der Buerse WAAROM DE BEURS BEURS HEET ER al ooit bij stilgestaan dat beurs, bourse, Börse, bolsa, bursa,... benamingen zijn die sterk op elkaar lijken? Hebben die Italiaanse, Spaanse, Duitse, Franse en Nederlandse benamingen misschien een gemeenschappelijke oorsprong? Dat klopt. Etymologisch zijn ze allemaal rechtstreeks verbonden met de Brugse familie Van der Buerse. In de 14de eeuw baatte die familie twee herbergen uit aan het plein waar de Italiaanse kooplieden hun gildenhuizen gebouwd hadden. Zulke herbergen waren de ontmoetingsplaats par excellence voor kooplieden van over de hele wereld. De waard speelde vaak de rol van makelaar tussen de twee partijen. De herbergen van de familie Van der Buerse werden al snel erg gegeerde plaatsen waar het goed handel drijven was. Er werden zoveel zaken gedaan dat de familie na verloop van tijd ook steeds vaker als financiële tussenpersoon optrad. Dat,,beurs of,,buers ook geldbuidel betekent, was mooi meegenomen, zeker voor Italianen die het woord bursa kennen, dat geldbeurs betekent. Het wapenschild van de familie Van der Buerse bestond uit drie beurzen. In het fronton van een van de herbergen waren ze zelfs ingebeiteld. Na verloop van tijd werd het plein voor de herbergen omgedoopt tot,,beursplein en begaf men zich,,ter buerse, waarmee zowel het plein als de herbergen bedoeld werden. Nog wat later werd beurs synoniem voor financieel en handelscentrum en namen de buitenlandse kooplui de term in hun eigen taal over. En zo raakte het woord verspreid over heel Europa, klaar om verbasterd te worden. DE STANDAARD 15 maart

6 B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EUR MENSEN Jean-Claude Trichet is voorzitter van de Europese centrale bank Hij stuurt het monetair beleid van de eurozone, beslist over renteverhogingen en -verlagingen en,,speelt met de geldhoeveelheid om de vraag naar krediet te beïnvloeden. Zijn beslissingen hebben grote gevolgen voor de belegger. Eigenlijk had Trichet (1942) in 1998 de eerste voorzitter van de ECB moeten worden. Maar Duitsland zag een,,spilzieke Fransman niet erg zitten. Dus werd het de,,neutrale Nederlander Wim Duisenberg. Wel met de afspraak dat hij halverwege de teugels zou doorgeven aan Trichet. Volgens de meeste waarnemers was de Duitse achterdocht tegenover Trichet ongegrond. Trichet stond bekend als een strikte centrale bankier, volgens sommigen zelfs een van de beste ter wereld. Hij was en is een groot verdediger van een sterke munt en van budgettaire discipline. Sinds hij eind 2003 bij de ECB de touwtjes in handen nam, is zijn reputatie er niet op verzwakt. Ondanks het compromis over het ECBvoorzitterschap hing Trichets benoeming later toch nog aan een zijden draadje omdat hij een van de beschuldigden was in het proces rond Crédit Lyonnais. Pas nadat de rechtbank hem zuiverde van alle blaam, lag de weg naar Frankfurt open. epa George Soros is een superspeculant en filantroop Het vermogen van deze Hongaarse jood wordt geraamd op meer dan tien miljard dollar. Soros (1930) beheert beleggingsfondsen. Het bekendste is het Quantum Endowment Fund, dat ook de financiering levert voor het filantropische werk van de familie. Begin de jaren negentig speculeerde Soros tegen het Britse pond. Dat leverde hem een miljardenwinst op toen de munt in 1992 uit het Europees Monetair Systeem werd gekegeld. Hij verdiende ook veel geld door te wedden op een koersstijging van de Duitse mark na de Duitse hereniging, en op een daling van de Japanse beurs na de speculatieve hausse van de jaren tachtig. Gebroeders Hunt lokten de grootste zilvercrisis ooit uit Tussen augustus 1979 en maart 1980 deden Nelson Bunker Hunt en zijn broer William Herbert de zilverprijs stijgen van negen dollar per ons tot 52 dollar. Zij sloten massa s termijncontracten af en eisten op de vervaldag effectieve levering van het zilver, wat niet gebruikelijk is. Er ontstond een tekort en de prijs schoot omhoog. Dan greep de beurs in. Zij verhoogde de waarborg op zilvercontracten van enkele tot tientallen procenten van de waarde. De hefboom waarmee de broers werkten, werd plots erg duur. De prijs stortte in tot slechts tien dollar. De virtuele winst van vier miljard dollar sloeg voor de Hunts om in een reëel verlies van twee miljard dollar. Rene Monory was de inspirator van de Belgische aandelenwet Hij was de Franse minister van Financiën in 1978, in de regering van Raymond Barre. Monory drukte een wet door die de Fransen ertoe moest aanzetten meer te beleggen in Franse aandelen en meer risico s te nemen met hun spaargeld. De wet bood de mogelijkheid om bedragen die in Franse aandelen of obligaties belegd werden, van het belastbare inkomen af te trekken. Ook bepaalde beleggingsfondsen kwamen in aanmerking. De wet maakte in Frankrijk het aandelenbezit populair. De wet- Monory leverde in 1982 de inspiratie voor de Belgische aandelenwet die de drempel naar de beurs fors verlaagde. ap rr René Monory (rechts). blg 6 DE STANDAARD 15 maart 2006

7 S EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN Ben Bernanke is de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Hij volgde begin februari Alan Greenspan op die gedurende achttien jaar de touwtjes in handen had bij de,,federal Reserve. Bernanke doceerde aan de universiteit van Princeton tot hij in 2002 benoemd werd tot lid van de raad van bestuur van de Federal Reserve. Afgelopen zomer stapte hij over naar het Witte Huis. Bernanke is al jaren een voorstander van inflation targeting, waarbij de centrale bank haar inflatiedoelstelling publiek maakt, naar Europees model. Greenspan was daar absoluut tegen omdat het beleid dan volgens hem minder flexibel wordt. Maar Bernanke vindt dat een precieze inflatiedoelstelling het beleid duidelijker maakt. Alfred Cowles toonde als eerste aan dat de beurs niet te kloppen is Cowles ( ) was onderzoeker aan de universiteit van Chicago. Het intrigeerde hem dat nagenoeg iedereen in 1929 verrast werd door de beurscrash. Hij analyseerde duizenden koop- en verkoopadviezen die 1903 en 1929 werden gegeven. Hij vergeleek de koersevolutie van de betrokken aandelen met het gemiddelde van de markt. Zijn besluit loog er niet om: wie slaafs de adviezen volgt, is slechter af dan wie lukraak aandelen koopt en verkoopt,,,als een blinde aap. Zijn besluit was dat de beurs niet voorspeld kan worden. In 1944 deed hij zijn onderzoek nog eens over, deze keer voor de periode De besluiten waren dezelfde. Etienne Cooremanis de geestelijke vader van de aandelenwet Toen hij tien was, kocht de kleine Etienne zijn eerste aandelen en hij is altijd een actieve belegger gebleven. Hij studeerde rechten en belandde in de politiek. Hij zetelde eerst tien jaar in de Kamer en daarna 25 jaar in de Senaat, tot De advocaat uit Zele is de geestelijke vader van het Koninklijk Besluit 15 uit 1982, dat de beurs nieuw leven inblies. De wet-cooreman-de Clercq bezorgde de Belgische bedrijven maar liefst 8,6 miljard euro vers kapitaal en leverde naar schatting nieuwe banen op. Dat vandaag een miljoen Belgen via pensioenspaarfondsen in aandelen beleggen, is daarvan een gevolg. blg ap rr Charles Dow en Edward Jones van de gelijknamige index Met hun collega Charles Bergstresser richtten deze journalisten Dow Jones & Company op, de maatschappij die sinds 1889 The Wall Street Journal op de markt brengt, de meest succesvolle beurskrant aller tijden. The Wall Street Journal bereikt dagelijks 2,1 miljoen abonnees (papieren krant en on line inbegrepen) en heeft zeshonderd journalisten in dienst. Het trio ligt ook aan de basis van de Dow Jones index, de bekendste graadmeter van het beursklimaat. Aanvankelijk beperkte de index zich tot twaalf steraandelen, maar al snel werden het er dertig. General Electric is het enige oorspronkelijke aandeel dat er nu nog bij is. Charles Dow. ap W ERELDSPELER Warren Buffett (1933) is een Amerikaanse beursgoeroe met een ondernemersinstinct Op veertienjarige leeftijd kocht hij met het geld van zijn lucratieve krantenronde enkele akkers die hij verhuurde aan landbouwers. Op dat moment zeventien jaar, begon hij met zijn eerste bedrijf dat flippermachines verhuurde. Op zijn 32ste kocht hij een textielfabriek die hij geleidelijk zou omvormen tot zijn huidige investeringsmaatschappij. Vandaag heeft hij een vermogen opgebouwd dat ongeveer 44 miljard dollar (37 miljard euro) bedraagt. Hij staat daarmee op de tweede plaats op de Forbes-ranglijst van rijkste mensen ter wereld. Ondanks alle succes laat Buffett zich nog steeds het best omschrijven als de geboren nuchterheid. Uiterlijk vertoon is aan hem niet besteed. Zo woont hij sinds 1957 in hetzelfde huis dat hij destijds voor een peulenschil kocht. Voor hem ook geen stijlvolle receptie op een chique locatie tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van zijn investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. Wel een traditionele barbecue in thuisstad Omaha. Op dezelfde manier doet hij zaken: voor Buffett geen investeringen in zaken waar hij niets van begrijpt. Zo weigerde hij te investeren in technologiebedrijven. Daardoor was hij, toen rond de eeuwwisseling de internetzeepbel barstte, een van de weinigen die een miljardenverlies wist te vermijden. Wel investeerde hij in bedrijven als scheermesjesfabrikant Gillette en frisdrankgigant The Coca Cola Company. Zijn filosofie: Buffett speurt naar bedrijven die een goed product verkopen, maar waarvan de aandelen onder hun intrinsieke waarde geprijsd staan, de zogenaamde waardeaandelen. Hij kiest er ook voor die bedrijven voor een lange periode in zijn portefeuille te houden. Die strategie bleek enorm succesvol: tussen 1990 en 2006 steeg het aandeel van Buffetts bedrijf met niet minder dan procent, tot dollar. Andere beleggers kopieerden massaal zijn strategie en volgen elk advies van hem nauwgezet op, wat hem de bijnaam het orakel van Omaha en de titel van beursgoeroe opleverde. (jvp) DE STANDAARD 15 maart

8 B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EUR TIJDLIJN De Dow Jones De Dow Jones is een van de oudste en allicht de bekendste onder de beursindexen. Hij ging van start in Van de aandelen die er al bij de start deel van uitmaakten is enkel General Electric er nog steeds bij. 24/10/ BEGIN VAN DE DEPRESSIE jan 29 > < dec 29 In de jaren twintig belegde nagenoeg iedereen op Wall Street met geleend geld. Zo werden de koersen systematisch opgedreven. Op 24 oktober 1929 (Zwarte Donderdag) barstte de zeepbel. De koersen stuikten 12,8 procent omlaag. De dag nadien zakte de beurs nog eens met 11,7 procent en een week later, op 6 november, weer eens met 9,9 procent. De depressie was begonnen. Het zou duren tot het begin van de jaren vijftig voor de beurs weer het peil van voor de crash haalde. 14/06/ DUITSERS VEROVEREN PARIJS jan 40 > < dec 40 Op 14 juni 1940 vielen de Duitsers Parijs binnen en veroverden ze de Lichtstad. België was toen al onder de voet gelopen. De Tweede Wereldoorlog was nu echt begonnen. 3 rtr 06/08/ ATOOMBOM OP HIROSHIMA jan 45 > < dec 45 De nasleep van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten. Japan weigerde zich over te geven. Op 6 augustus gooiden de Amerikanen een eerste atoombom op Hiroshima. Drie dagen later volgde Nagasaki. Op 15 augustus capituleerde Japan. De oorlog was gedaan, de economie veerde op /06/ KOREAANSE OORLOG jan 50 > < dec 50 Tijdens de nacht van 24 op 25 juni 1950 viel Noord-Korea het Zuiden binnen en rukte bijzonder snel op. Op 7 augustus van datzelfde jaar zetten Amerikaanse troepen onder de leiding van generaal Mac Arthur en met een mandaat van de Verenigde Naties de tegenaanval in. 22/11/ rtr MOORD OP JOHN F. KENNEDY De vijfendertigste president 800 van de Verenigde Staten 700 werd op 22 november neergeschoten jan 63 > < dec 63 in Dallas, Texas. John F. Kennedy was de vierde Amerikaanse president die vermoord werd, en de achtste die tijdens de uitoefening van zijn ambt overleed. 09/08/ afp PRESIDENT RICHARD NIXON TREEDT AF Richard Nixon 1000 moest op 9 augustus aftreden als 38ste president van de Verenigde Staten. 600 jun 74 > < mei 75 Het stond op dat moment vast dat hij betrokken was bij de inbraak in het Watergate-gebouw in Washington waar de Democratische partij haar hoofdkwartier had. 28/03/ EERSTE ONGEVAL MET EEN KERNCENTRALE jan 79 > < dec 79 Op 28 maart 1979 om 8 uur s ochtends deed zich het eerste ernstige ongeval voor in een kerncentrale, die van Three Miles Island bij de stad Harrisburg in de staat Pennsylvania. 19/10/ BEURSCRASH VAN 3000 OKTOBER 1987 Ondanks een 2500 zeer hoge rente bleven de koersen op de internationale beur jan 87 > < dec 87 zen doorstijgen. Dat moest gewoon foutgaan. Op 19 oktober 1987 was het zover. De koersen zakten op één dag met ruim 22 procent DE STANDAARD 15 maart 2006

9 S EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN 02/08/1990 en 16/01/ ap DE EERSTE GOLFOORLOG Op 2 augustus liep Irak Koeweit onder 3000 de voet en bezette het kleine 2500 oliestaatje. Daarop brachten de Verenig- jun 90 > < mei 91 de Naties een internationale troepenmacht op de been die op 16 januari van het jaar daarop een luchtoffensief ontketende tegen Irak /09/ TERREURAANSLAGEN TEGEN VS jan 29 > < dec 29 Op 11 september voerden islamitische terroristen een reeks gecoördineerde aanslagen uit op het Pentagon en vooral op de WTC-torens in New York. Wall Street bleef enkele dagen dicht om de schok te verwerken > HET HERSTEL Einde 2002 bereikten de internationale beurzen zowat hun dieptepunt. Nadien begon het beter te gaan, en sinds maart 2003 gsaat het op Wall Street weer de goede richting uit. 10 l EXICON Obligaties Een bedrijf kan op twee manieren aan geld geraken. Ofwel leent het ofwel verhoogt het zijn kapitaal. Als het geld leent, kan het dat rechtstreeks bij de bank doen, maar voor grote bedragen is het handiger om een obligatielening uit te schrijven. Het te lenen bedrag wordt dan opgedeeld in kleine stukjes (obligaties) die recht geven op een gegarandeerde jaarlijkse vergoeding en na een vooraf bepaalde termijn worden ze terugbetaald. Ook regeringen gebruiken de techniek. We spreken dan van staatsleningen. Aandelen Veel bedrijven zijn te groot om in handen van één persoon te blijven. Ze hebben meerdere eigenaars die allemaal een deel van het kapitaal in handen hebben. Dat kapitaal wordt opgesplitst in vele miljoenen stukjes,,,aandelen. Dikwijls, maar niet altijd, worden die aandelen op de beurs verhandeld. Hun prijs (koers) wordt bepaald door vraag en aanbod. Elk aandeel geeft ook recht op een deeltje van de jaarlijkse winst, het dividend. Als het goed gaat met het bedrijf kan dat dividend hoog zijn, als je pech hebt is er geen winst om te verdelen. Aandelen zijn dus risicokapitaal. Beleggingsfonds ap 8 9 Niet alle beleggers beschikken over grote sommen. Integendeel. Voor die kleinere spaarders zijn beleggingsfondsen een aantrekkelijke formule om hun risico te beperken. Zo n fonds is eigenlijk een grote,,pot van geld dat samengebracht wordt door verschillende beleggers. Door samen of,,collectief te beleggen, kunnen ze hun portefeuille beter spreiden, terwijl kosten én opbrengsten worden gedeeld. Zulke fondsen worden uitgegeven door banken en beursvennootschappen. Zij zorgen ook voor het beheer ervan en beslissen dus welke aandelen en/of obligaties erin opgenomen worden. Zij moeten zich daarbij wel houden aan de statuten van het fonds. Die kunnen bepalen dat het enkel mag beleggen in technologiewaarden, of in hoogrentende obligaties, in Europese aandelen,... Tak Een Tak 21werd vroeger gewoon een levensverzekering genoemd. Intekenen DE STANDAARD 15 maart

10 B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EUR STATISTIEKEN Bel 20, januari 1991 tot februari Psychologie van de belegger Verdorie! Ik heb de consolidatie gemist. Maar als ik nog langer wacht mis ik de boot. Ik koop. Wat een geluk dat ik niet langer gewacht heb. Goed, ik koop. Ik betaal nu alleszins nog minder dan vorige keer toen ik er in stapte. Hitlijst grootste beursdalingen Dow Jones 0-5 Bron: Bloomberg De tendens wordt bevestigd. Bij de eerstvolgende consolidatie koop ik. Ah, de koers stijgt, we moeten de markt in de gaten houden. Wie bij het bekijken van de grafiek het leedvermaak voelt opborrelen, moet misschien even voor ogen houden dat driekwart van de beleggers denkt dat hij beter presteert dan gemiddeld. Van deze correctie ga ik gebruik maken om bij te kopen. Goudprijs in USD, Goed, laten we wachten op een opvering van de markt. Waarom, in s hemelsnaam, grijpen de beursautoriteiten niet in?!? Nu is het genoeg. Ik verkoop alles. En dan laat ik de beurs voor wat ze is. Fantastisch. Zo'n lage koers. Ik verdubbel mijn inzet. Ai! Zodra de koers stijgt verkoop ik. Ik geloof niet dat de koers nog verder zal zakken. Dit is de bodem. Ik ben er zeker van dat de koers nog verder zal dalen. Wat een geluk dat ik verkocht heb. Maar ja, ik wist toch dat de koers zou stijgen. Zie je wel! Wat gebeurt er toch? Ah, vreemd. De koers stijgt. 700 USD Bron: World Gold Council ,01-12,82-11,73-9,92-9,12-8,40-8,29-8,04-7,84-7,75 19 okt okt okt nov dec aug maa okt jul okt 1937 Nasdaq Composite ,35-9,67-9,00-9,00-8,55-7,64-7,23-7,12-7,05-7,02 19 okt apr 20 okt okt aug apr 2 jan dec 12 apr 27 okt 1997 Bron: Bloomberg 10 DE STANDAARD 15 maart 2006

11 S EN BELEGGEN - B EURS EN BELEGGEN - B EURS EN Belgische langetermijn, reële rendementen en inflatie ABN Amro en de London Business School berekenen al vele jaren de rendementen van aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen over een heel lange periode. Het resultaat vindt u in onderstaande tabellen. Het gaat steeds om reële rendementen, dus na aftrek van de inflatie. Wie bijvoorbeeld weten wil hoeveel aandelen hebben opgebracht tussen 1950 en 1970, zakt in de kolom waarboven 1950 staat tot die de rij kruist van 1970 en vindt daar dat het gemiddeld reëel jaarrendement tijdens die twee decennia 6,1 procent was. Dezelfde logica geldt voor de tabel met obligatierendementen en die met de gemiddelde jaarlijkse inflatiepercentages. RETURN AANDELEN % , , , , , , , , ,6 2, ,9 RETURN OBLIGATIES % , , , , , , , , ,4-0, ,3 INFLATIE % ,3 8,4 8,8 6,3 7,7 6,7 6,1 6,3 6,1 5,7 5, ,3-3,1-3,3-2,6 0,0 0,2 0,1 1,9 2,6 2, ,3-8,7-4,8-5,2-3,9-3,4-2,9-1,7-0,7-0, ,1 12,7 8,0 9,3 7,8 7,0 7,0 6,7 6,2 6, ,5-0,2-0,3 2,5 2,2 1,7 3,6 4,2 3, ,8-0,2-2,3-1,4-1,3-1,1 0,0 1,0 1, ,5 4,2 7,2 5,8 5,2 5,5 5,4 5,0 4, ,8-2,1 2,2 2,0 1,4 3,6 4,3 3, ,6-1,6-0,7-0,6-0,5 0,7 1,7 1, ,8 6,0 4,6 4,2 4,8 4,8 4,4 4, ,3 5,3 3,9 2,7 5,1 5,8 4, ,5-2,7-2,0-1,5 0,1 1,4 1, ,2 7,5 5,9 6,2 5,9 5,3 5, ,3 6,1 3,8 6,5 7,0 5, ,3 0,4 0,2 1,9 3,0 3, ,0 2,4 4,0 4,2 3,7 3, ,3 0,3 5,0 6,0 4, ,6-0,3 2,0 3,5 3, ,8 4,9 4,9 4,2 4, ,7 6,9 7,6 5, ,0 3,4 4,8 4, ,1 5,9 4,6 4, ,1 12,1 8, ,9 7,4 7, ,8 3,4 3, ,1 4, ,8 7, ,1 2,0-6,9 5,8 1, Bron: ABN-AMRO l EXICON kan door een eenmalige premie te betalen, maar ook maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Zelfs onregelmatige stortingen zijn mogelijk. De verzekeraar garandeert een minimumrendement dat in de loop van vorig jaar bij de meeste maatschappijen verlaagd werd tot 2,5 procent. Daar komt een bonus bij die afhankelijk is van de winst die de verzekeraar maakt. Het geld wordt in hoofdzaak belegd in obligaties. Wie een contract afsluit van ten minste acht jaar en zijn geld al die tijd onaangeroerd laat, moet geen belastingen betalen op de opbrengst. Tak 23 Dit is een levensverzekering waarvan de opbrengst gekoppeld is aan het rendement van een beleggingsfonds of een korf van fondsen. Geen gegarandeerde opbrengst hier, maar evenmin een minimum beleggingstermijn om vrijgesteld te worden van roerende voorheffing. Een Tak 23 is eigenlijk een beleggingsfonds met een verzekeringsstrik rond. Juridisch is er wel een groot verschil. Met een deelbewijs van een fonds ben je medeeigenaar van een pak aandelen, obligaties,... Wie een Tak 23 afsluit, koppelt zijn verzekering aan enkele fondsen, maar wordt daar geen eigenaar van. Een heel verschil als de bank of de verzekeraar over de kop zou gaan. Termijncontracten Het zijn contracten tussen twee partijen waarbij afgesproken wordt dat een bepaald product (olie, graan, aandelen) op een bepaald ogenblik geleverd zal worden tegen betaling van een in dat contract afgesproken prijs. In principe kan geen van beide partijen zich aan de verplichtingen van het contract onttrekken. Dat ligt anders bij futures. Opties Een optie is een contract waarbij de koper aan de verkoper een premie betaalt in ruil voor het recht (de optie) om bepaalde goederen of producten te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs (de uitoefenprijs). Het kan ook omgekeerd, waarbij iemand het recht krijgt om te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. In het eerste geval spreken we van een calloptie, in het tweede van een put-optie. DE STANDAARD 15 maart

12 l iteratuur Guy Elewaut en Geert Declercq (redactie) TER BEURZE. GESCHIEDENIS VAN DE AANDELENHANDEL IN BELGIE , Antwerpen, Uitgeversbedrijf Tijd Johan Goossens BEURSTIPS, Wekelijkse nieuwsbrief, NV JMC Dieter Haerens, Julie Janssens, Jo Stremersch, Emiel Van Broekhoven UW GELD & UW LEVEN. DE GIDS VOOR PERSOONLIJKE FINANCIELE PLANNING, Kalmthout, Biblo, verschijnt jaarlijks Bart Sturtewagen INZICHT IN BELEGGEN, Tielt-Brussel, Lannoo-De Standaard Roland Vandamme ANALYSE, wekelijkse nieuwsbrief Roland Van der Elst WINNEN OP DE BEURS. WINNEN MET AANDELEN,De auteur is toonaangevend op het gebied van de beurs, Antwerpen, MIM & De Tijd Roland Van der Elst WINNEN MET BELEG- GINGSFONDSEN,Antwerpen, Standaard Uitgeverij s ites news.ft.com/markets nieuws over de financiële markten door The Financial Times nieuws over financiële markten, koersgegevens van de belangrijkste markten meest uitgebreide Europese site voor beleggers. Veel info over beursgenoteerde bedrijven en de evolutie van de koersen site voor weddingschappen op de financiële markten, maar met op de homepage gratis real-time noteringen van de dollar, goud, olie, nieuws over de financiële markten van Het Financieele Dagblad Jo Viaene UW PRIVE-VERMOGEN. ERVEN - SCHENKEN - BEVEILIGEN - ORGANISEREN, Roeselare, Roularta Books, verschijnt jaarlijks MEMENTO DER EFFECTEN, Kerncijfers van alle Belgische beurswaarden, ook op cd-rom, Brussel, Beneport BELEGGEN OP DE BEURS, Brussel, Test Aankoop INSIDE BELEGGEN, Roeselare, Roularta, verschijnt twee keer per week DE BELEGGER. Brussel, Mediafin, verschijnt wekelijks BUDGET WEEK, Brussel, Test Aankoop, verschijnt wekelijks SPAREN VOOR EEN ZORGELOOS PENSIOEN. UW TOE- KOMSTGERICHTE BELEGGINGSSTRATEGIE, Brussel, Test Aankoop Kristof Van Hautte KROFFINVEST, wekelijkse nieuwsbrief heel uitgebreide en nuttige informatie over ethisch beleggen site van de euronext-beurzen (België, Nederland, Frankrijk en Portugal) beleggingssites met nadruk op de Amerikaanse markten economische site van De Standaard met nieuws, dossiers en noteringen Nog een tip: sites van bedrijven hebben meestal een speciale stek voor investeerders en bijzonder veel nuttige info. FAQ VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Wat is de beste belegging? Het is allicht de meest gestelde vraag, zowel aan de loketten van de banken als bij kranten die over een economische redactie beschikken. Het is een vraag die je enkel met vragen kunt beantwoorden. Hoe oud bent u? Hoe lang kunt u het geld missen? Hoe belangrijk is het dat u het geld op elk ogenblik kunt opvragen? Hoeveel risico wilt u lopen? En waarin is de rest van uw vermogen al belegd? Tijdens onze levenscyclus veranderen ook onze financiële behoeften. Klassiek begin je ergens tussen je twintigste en je vijfentwintigste geld te verdienen. Gemiddeld iets over je dertigste koop of bouw je een huis en steek je jezelf dus fors in de schulden. En als die zowat afbetaald zijn, beginnen de studies van de kinderen handenvol geld te kosten. De meeste mensen beginnen pas na hun vijftigste opnieuw serieus te sparen. En vanaf je pensioen wordt het weer ontsparen. Aan elk van die levensfasen hangen andere financieringsbehoeften. 2. Waar krijg ik het beste advies? Waar je ook om advies gaat, je kunt je maar beter niet te veel illusies maken over de kwaliteit ervan. In het beste geval heb je verstandige mensen tegenover je zonder commerciële motieven. Maar dan nog kunnen analisten niet meer dan rationeel denken. En een antwoord zoeken op de vraag wat het meest waarschijnlijke scenario is. Maar wat als twee of meer scenario s nagenoeg even waarschijnlijk zijn? Of als essentiële gegevens niet beschikbaar zijn? Of als het minst waarschijnlijke scenario zich toch voordoet? Maak je vooral geen illusies over de kwaliteit van fondsenbeheerders. Ook die wereld ontsnapt niet aan de dictatuur van de gausscurve. Het gros van de beheerders is gewoon goed, zonder meer. Een klein percentage is echt benedenmaats, en een even klein gedeelte presteert uitzonderlijk. COLOFON / Redactie: Luc Coppens, Jonas Van Puymbroeck. / Eindredactie: Rein Verhoeven / Fotoredactie: An Nelissen, Wouter Van Vooren / Infografiek: Bart De Neve / Vormgeving: Grafische redactie 12 DE STANDAARD 15 maart 2006

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Beursdagboek 24 Mei 2013.

Beursdagboek 24 Mei 2013. Beursdagboek 24 Mei 2013. Loopt Abenomics nu al op zijn laatste benen! Tijd 10:30 uur. Het was afgelopen nacht in Japan een angstige sessie voor de handelaren. Na eerst een winst van drie procent vlogen

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden

Trade van de Week. Futures handelen. voor gevorderden Trade van de Week Futures handelen voor gevorderden Het handelen van futures is een vak apart. Het maakt veel traders rijk, maar ook net zoveel traders arm. Wat is een future nu eigenlijk precies? Een

Nadere informatie

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen

Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Workshop Sparen of beleggen? Karel Mercx en Hildo Laman Redacteuren Beleggers Belangen Voorstellen Karel Mercx Hildo Laman Begonnen in de internetzeepbel Begonnen in de optiehandel Programma Voor & nadelen

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën

Euronext.liffe. Inleiding Optiestrategieën Euronext.liffe Inleiding Optiestrategieën Vooraf De inhoud van dit document is uitsluitend educatief van karakter. Voor advies dient u contact op te nemen met uw bank of broker. Het is verstandig alvorens

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI

Trade van de Week. Meeliften. op het succes. van BESI Trade van de Week Meeliften op het succes van BESI Wanneer we de in Nederland genoteerde aandelen bekijken sinds de start van 2009, dan komen we toch wel tot de conclusie dat BE Semiconductor N.V. (BESI)

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 8: Financiële stelsel. 8.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 8.1 Overzicht Het Duitse bankenstelsel is anders georganiseerd dan in de meeste andere landen. Naast een centrale bank, de Bundesbank, de reguliere zaken en retailbanken

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-9-2011. 447 miljard dollar gaat Obama uitgeven voor banen. Tijd 09:03 uur. Vanaf vijf voor negen gaat de FTI snel omhoog van 281,20 tot nu 282,80. Dat is zuur

Nadere informatie

Het 1 e kwartaal van 2015.

Het 1 e kwartaal van 2015. 1 Het 1 e kwartaal van 2015. Achteraf bezien was het eerste kwartaal van 2015, vooral in Europa, uiterst vriendelijk voor beleggers. Hoewel door Invest4You, ondanks de jubelverhalen in de pers een zekere

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Protect Flexible Strategy 02/2017 1 Flexibel, veilig... en rendabel! Never change a winning team. In de beleggingswereld bevat deze uitspraak alvast heel

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN

Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo SPAREN EN BELEGGEN Daniël Elke maand stort ik 120 als appeltje voor de dorst voor later. #flexinvest#extraatjevoormijnpensioen Inge Het geld van Kerstmis, Nieuwjaar,

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

De economische wereldcrisis

De economische wereldcrisis De economische wereldcrisis (9.2) Onderzoeksvraag: Wat waren de oorzaken van de economische wereldcrisis van 1929 en waarom duurde die crisis zo lang? Kenmerkend aspect: De crisis van het wereldkapitalisme.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

De kracht van call opties

De kracht van call opties De kracht van call opties Rob Stuiver & Tycho Schaaf Amsterdam, 8 augustus 2017 Uw sprekers van vanavond Rob Stuiver Tycho Schaaf Fund Manager VOC Fonds Beleggingsexpert LYNX Blogger VOCbeleggen.nl 3 Algemeen

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420

datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Aan: alle actieve deelnemers alle gewezen deelnemers alle pensioengerechtigden datum onze referentie uw referentie doorkiesnummer 15-11-2010 0523 288420 Betreft: de risico s van het pensioenfonds voor

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Advanced Battery Tech Inc.

Advanced Battery Tech Inc. TIP 1: Advanced Battery Tech Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten ABAT US00752H1023 Industrial Electrical Equipment Advanced Batteries (ABAT) ontwikkelt, fabriceert en

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE

KWARTAALRAPPORTAGE KWARTAALRAPPORTAGE 4E KWARTAAL 2014 TELEFOON 020 34 17 347 INFO@EFFECTENHUIS.NL Eén blik op een grafiek zegt meer dan duizend woorden We zien het als een jaar van consolidatie na eerdere jaren, waarin het gemiddelde rendement

Nadere informatie

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl

AEGON Levensverzekering N.V. Postbus 23001 8900 MB Leeuwarden www.aegon.nl Op een dag... Brandweerman. Fotomodel. Piloot. Dierenarts. Voetballer. Of popster. Uw kind zal u de komende jaren ongetwijfeld verrassen met boeiende plannen voor zijn of haar eigen toekomst. Ooit komt

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39

Inhoud. Wie spaart (niet)? 5. Hoe sparen we? 17. Waarom en waarvoor sparen we? 35. Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 Inhoud Wie spaart (niet)? 5 2 Hoe sparen we? 7 3 Waarom en waarvoor sparen we? 35 4 Wat beïnvloedt ons spaargedrag? 39 2 Opzet van het onderzoek Sparen, of niet - maart 207 - Dit onderzoek zoomt in op

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN

HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1 HOOFDSTUK 19: OEFENINGEN 1. Op de beurs van New York worden de volgende koersen genoteerd : 100 JPY = 0,8 USD ; 1 GBP = 1,75 USD en 1 euro = 0,9273 USD. In Tokyo is de notering 1 USD = 140 JPY. In Londen

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder?

Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Blijvende onrust op de beurs: hoe nu verder? Zoals u waarschijnlijk weet, is de beurs nog steeds bijzonder nerveus en vooral negatief. De directe aanleiding is de tegenvallende groei in China waar wij

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag?

a Wie lenen er allemaal voor de aanschaf van een duurzaam consumptiegoed? b Wie lenen er allemaal wegens een onverwachte tegenslag? Eindtoets hoofdstuk 1 Kopen doe je zo (CONSUMEREN) 1.3 Ik spaar, leen en beleg mijn geld 1 REDENEN OM TE SPAREN Hier staan zes mensen die sparen: Linda zet geld opzij voor haar vakantie Roy belegt in aandelen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Samen uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Elke belegger staat voor de moeilijke keuze om zijn portefeuille samen te stellen uit de diverse mogelijke beleggingsvormen (beleggingsfondsen, aandelen,

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Binaire opties termen

Binaire opties termen Binaire opties termen Bij het handelen in binaire opties zijn er termen die bekend of onbekend in de oren klinken. Als voorbereiding is het dan ook handig om op de hoogte te zijn van de verschillende termen

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Direct Ingaand Pensioen

Direct Ingaand Pensioen Direct Ingaand Pensioen Ruime keuzemogelijkheden voor een pensioenuitkering die bij u past Gaat u binnenkort met pensioen? En hebt u pensioen opgebouwd via uw werkgever, waarbij op uw pensioendatum een

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Einddatumgericht Beleggen

Einddatumgericht Beleggen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g

B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g. P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g P H I L I P S P E N S I O E N F O N D S B E L E G G I 2N G S V 0E R S L A 0G 7 P r e p e n s i o n e r i n g s r e g e l i n g I n f o r m a t i e o v e

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services

Ezcorp Inc. TIP 2: Verenigde Staten. Ticker Symbol. Credit Services TIP 2: Ezcorp Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector Nasdaq Verenigde Staten EZPW US3023011063 Credit Services Ezcorp (EZPW) is een bedrijf dat leningen verstrekt en daarnaast tweedehands spullen

Nadere informatie

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER

ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKELEN SPAARRENTE FORS LAGER, INFLATIE STIJGT VERDER ARTIKEL 1 Ook in juli 2013 worden de spaarrente's verder verlaagd Bron: financieel Dagblad d.d. 7 augustus 2013 De rentestijging op de kapitaalmarkt

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group

Hedging strategies. Opties ADVANCED. Member of the KBC group Hedging strategies Opties p. 2 Index 1. Hedging met opties 3 2. Hedging met put opties 4 3. Hedgen met valutaopties 6 Twee valutaoptiecontracten 6 p. 3 Hedging met opties Hedging komt van het Engelse to

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011.

Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011. Dagboek Alpha European Select Fund d.d. 9-8-2011. De financiële wereld zit diep in de put. Tijd 08:02 uur. Gisterenavond sloot ik met de volgende alinea: Tijd 22:00 uur. De avond zit er op. De Dow sluit

Nadere informatie