VERBINDEN met EIGEN kracht!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDEN met EIGEN kracht!"

Transcriptie

1 VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N)

2 INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit van Bestaan 3 Uitgangspunt Kwaliteit van Bestaan 6 Onderwijsconcept Ervaringsgericht leren 7 Toepassing Meervoudige Intelligentie 8 E-learning 9 Extra: Leerarrangement Methodieken 10 Extra: Sportend Zeeland 11 Extra: College Tour 12 Extra: Binnenloper 13 Opleidingshuis Bijscholing en verdieping 14 Informatie - jouw leervraag 16 Informatie - aanmelden/kosten 17 Team Academie voor Kwaliteit van Bestaan 18 Open deur Avond 19 Cursusaanbod Welbevinden 1. Emotioneel Welbevinden Leefstijltraining Vrouwencursus Leefstijltraining Beter omgaan met boosheid en spanningen Leefstijltraining Meidencursus Leefstijltraining Mannencursus Basiscursus Omgaan met agressie Cursus Ondersteunen bij autisme Cursus Gentle teaching Cursus Doelgericht en positief communiceren Cursus Ondersteunen van mensen met EMB Thema Reis door het vrouwenleven Materieel Welbevinden Cursus Zelfredzaamheid bij brand Training Brandveiligheid Modules Werken in een bedrijf Cursus BLUT Thema Hé Schoonheid Thema Techniek 36 VERBINDEN met EIGEN kracht! 2

3 INHOUDSopgave 3. Lichamelijk Welbevinden Leefstijltraining Beter leren omgaan met alcohol en/of drugs Cursus Basale stimulatie Cursus Ondersteunen bij epilepsie Cursus Geneesmiddelenverstrekkingen en -beheer Cursus Til- en transfervaardigheden Thema Daar zit muziek in 42 Cursusaanbod Onafhankelijkheid 4. Persoonlijke Ontwikkeling Bedrijfstraining op locatie Cursus Stagebegeleiding BBL-opleiding MZ-GZ niveau 4 Supportwerker Cursus Persoonlijk ontwikkelplan deel I (POP) Cursus Persoonlijk ontwikkelplan deel II (POP) Cursus Introductie Persoonlijk Assistent Cursus Bijscholing Cursus Systemen Arduin Thema Tijd voor taal Cursus Ik-online Zelfbepaling Leefstijltraining Ouder kind bijeenkomsten Cursus Kwaliteit en certificering 55 Cursusaanbod Sociale Participatie 6. Interpersoonlijke Relaties Cursus Totale communicatie Cursus Ondersteunen seksuele ontwikkeling van cliënten Cursus Nederlands met gebaren Thema Hier ben ik Sociale Inclusie Cursus Theorie bromfiets Cursus Theorie auto Thema Foto & film Thema Kunst-zinnig Thema Buiten-gewoon Thema Doen Rechten Cursus Rechten en keuzes 67 VERBINDEN met EIGEN kracht! 3

4 Welkom op de ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Eigen kracht Elk nadeel heb z n voordeel - Johan Cruijff Onze samenleving verandert. Tot voor kort zorgde de overheid ervoor dat de burgers die dat nodig hadden verzorging kregen. De regering heeft besloten dat we een participatiesamenleving moeten worden. Bij een participatiesamenleving denken veel mensen: Op deze manier wil de regering geld besparen. En daar kunnen mensen best wel eens gelijk in hebben. Maar het kan ook kan nog heel veel andere dingen opleveren. Participatiesamenleving betekent dat iedereen in de maatschappij actief mee doet op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd etc. Maar ook dat iedereen zich inzet voor de verbetering van de eigen situatie en de situatie van een ander. In een participatiesamenleving staan de mogelijkheden van ieder mens centraal. Als het nodig is moeten mensen ondersteund worden om hun eigen mogelijkheden maximaal te kunnen benutten. Kwaliteit van Bestaan - Bob Schalock Participatiesamenleving betekent dat iedereen in de samenleving actief mee doet. Maar meedoen is niet voldoende. Je doet pas echt mee als je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet en echt onderdeel bent van de maatschappij. De Academie richt zich op de ontwikkeling van ieder mens die wil leren, met als doel de kwaliteit van bestaan te verbeteren. Leeractiviteiten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan moeten voorwaarden scheppen om mee te kunnen doen in de maatschappij. VERBINDEN met EIGEN kracht! 4

5 Welkom op de ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent - Howard Gardner De Academie gaat uit van de eigen kracht van mensen. De inzet van talenten van mensen is heel belangrijk. Iedereen heeft talenten. De Academie herkent en erkent de talenten van mensen en we bouwen ze samen verder uit. Als je vanuit je talent werkt zet je jezelf krachtig neer, waardoor je waardering krijgt en daarmee ook gezien wordt. Vertel me en ik luister. Laat me zien en ik kijk. Laat het me beleven en ik leer - Lao Tzu Op de Academie leer je door zelf te doen en te ervaren. Het spreekwoord zegt al doende leer je en doen is beleven en al lerende, verander je. Om iets echt te beleven moet je er op uit. Even weg van je dagelijkse situatie, naar iets nieuws, iets verrassends. Misschien ook uit je comfort zone door iets te doen wat je normaal nooit zou doen. Maar dan beleef je iets, en daar leer je van, samen en ook zelf als mens. Verbinden vanuit eigen kracht - Academie voor Kwaliteit van Bestaan De Academie verbindt vanuit de eigen kracht van ieder mens. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in mensen, ontdek je talenten en interesses. Door deze te verbinden en in te zetten, ontstaat een positieve energie tot (gezamenlijk) leren. Met uiteindelijk doel dat elk mens waardevolle rollen vervult in de maatschappij, waarbij ieder zijn eigen mogelijkheden maximaal benut. René van der Waal Manager Arduin De Academie voor Kwaliteit van Bestaan werkt vanuit de acht domeinen van kwaliteit van bestaan. Lees op de volgende pagina s over: de acht domeinen, Ervaringsgericht leren en Meervoudige Intelligenties. VERBINDEN met EIGEN kracht! 5

6 UITGANGSPUNT Kwaliteit van Bestaan Professor R.L. Schalock heeft acht domeinen ontwikkeld die belangrijk zijn voor de kwaliteit van bestaan voor ieder mens. Alle cursussen, workshops en thema s dragen bij aan een verbetering van kwaliteit van bestaan. Iedere cursus of training valt onder een domein dat aansluit bij het doel. Domeinen Emotioneel Welbevinden Veiligheid, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid. Materieel Welbevinden Lichamelijk Welbevinden Financiële status, werk, onderdak, eigendom, financiële zekerheid, voeding en sociaaleconomische status. Gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten. Persoonlijke Ontwikkeling Zelfbepaling Interpersoonlijke Relaties Opleiding, persoonlijke vervulling, competentie, vaardigheden, zinvolle activiteiten en vooruitgang. Autonomie, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven, persoonlijke doelen en waarden, beslissingen. Interacties, relaties/vriendschappen en ondersteuning (emotioneel, fysiek). Sociale Inclusie Rechten Integratie en participatie in de samenleving, geaccepteerd worden, status, ondersteuning en werkomgeving. Rechten en plichten als burger, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en privacy. VERBINDEN met EIGEN kracht! 6

7 ONDERWIJSCONCEPT Ervaringsgericht LEREN Door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en het handelen van de cursist, doorleeft de cursist de leerstof. De leerstof wordt direct verbonden met een werkelijkheid die de cursist om zich heen ervaart. Door ervaring begrijpt de cursist de betekenis van de lesstof, met een sterke betrokkenheid en zelfvertrouwen als resultaat. De cursist is intens en geboeid bezig en geniet van de activiteit. Bij ervaringsgericht leren gaat het om de procesvariabelen: betrokkenheid en welbevinden. De signalen van betrokkenheid zijn: concentratie, energie, complexibiliteit en creativiteit, mimiek en houding, doorzettingsvermogen, ijver, nauwkeurigheid, reactietijd, verwoording en voldoening. De signalen van welbevinden zijn: genieten, plezier beleven, ontspanning en innerlijke rust, vitaliteit, openheid, spontaniteit, zichzelf durven zijn, zelfvertrouwen, assertiviteit, een positief zelfbeeld, in voeding met zichzelf. Verbondenheid zorgt voor verbinding met elkaar, de omgeving en het onderwerp. Tempelschema ervaringsgericht leren Ervaringsgericht leren streeft naar één doel: het vergroten van de zelfredzaamheid, een geëmancipeerd mens. Een persoon die zelfredzaam is, is iemand die zich maximaal heeft ontwikkeld; vol levenslust; initiatiefrijk, vindingrijk, creatief en bereid om zich voor een groter geheel in te zetten. Daarvoor is nodig: De basis/het fundament: Ervaringsgerichtheid. Dit wil zeggen de wijze waarop cursisten benaderd worden. De pijlers: het vrije initiatief (cursisten mogen zelf kiezen) rijk milieu (de cursusruimtes, aanbieden van activiteiten, niet voor de hand liggend materiaal) de ervaringsgerichte dialoog (erkenning, begrip, echtheid). Om uiteindelijk te komen tot: Bevrijdingsprocessen, deze zijn nodig voor een goede emotionele ontwikkeling. Creatieve processen, deze zijn nodig voor een maximale kennis ontwikkeling. VERBINDEN met EIGEN kracht! 7

8 TOEPASSING Meervoudige INTELLIGENTIE Mensen zijn verschillend en leren verschillend. Door een beroep te doen op, en gebruik te maken van meerdere intelligenties kunnen mensen zich breed ontwikkelen. Volgens Howard Gardner kun je slim zijn op 8 manieren: Op welke manier ben jij slim? Woordslim - Verbaal-Linguïstische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen. Denkslim - Logisch-Mathematische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: logisch denken, rekenen, cijfers, experimenteren. Beeldslim - Visueel-Ruimtelijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven. Muziekslim - Muzikaal-Ritmische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: muziek luisteren, maken, componeren, herkennen. Beweegslim - Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans. Natuurslim - Naturalistische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: kennis over dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen. Mensslim - Interpersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven. Zelfslim - Intrapersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in; omgaan met eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën. VERBINDEN met EIGEN kracht! 8

9 TOEPASSING E-learning De Academie voor Kwaliteit van Bestaan verzorgt al lange tijd klassikale cursussen. Cursussen waarbij je met een groep cursisten bijeen komt om te leren. De ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen is vaak een belangrijke manier van leren. Vanaf 2015 wordt daar een nieuwe vorm van leren aan toegevoegd, namelijk e-learning. E-learning is leren waarbij je interacief gebruik maakt van computer, tablet, i-pad of telefoon via internet. Het wordt ook wel online-leren genoemd. De cursussen kunnen over alle mogelijke onderwerpen gaan. Vanuit kwaliteit van bestaan, het onderwijs concept ervaringsgericht leren en meervoudige intelligentie, zullen ondersteuners van de Academie verschillende e-learning modules zelf ontwikkelen. Er zijn veel voordelen van e-learning zoals: Overal waar je over een computer, tablet, telefoon o.i.d. met internetverbinding kunt beschikken, kan je leren. Je kunt zelf bepalen wanneer je begint, want je bent niet afhankelijk van andere cursisten. Je kunt leren in eigen tempo. Bij de één gaat het snel, een ander heeft iets meer tijd nodig. Je kunt leren wat je zelf wilt leren. Als je iets al kan, je hebt het niet nodig of je vindt iets niet interessant, dan kun je lesstof overslaan. Ook bij e-learning kun je op verschillende leuke manieren leren. De één vindt leren van tekst leuk, maar de ander wil graag interactief leren, of vanuit een echte situatie leren. Met e-learning kan ieder op zijn eigen manier leren. E-learning kan ook gebruikt worden als voorbereiding op een klassikale les. De cursussen zullen voor iedereen die bij Arduin woont, werkt of op een andere manier betrokken is beschikbaar gesteld worden. Dus leren voor iedereen. Indien je als externe organisatie meer informatie wilt over e-learningmodules of de aanschaf hiervan dan kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan of VERBINDEN met EIGEN kracht! 9

10 EXTRA Leerarrangement METHODIEKEN Mensen kunnen op verschillende manieren leren. Met alleen traditioneel leren, maakt niet iedereen de nodige ontwikkelingsgroei door. Bewust kijken, horen en voelen, voeren je voorbij de meest voor de hand liggende kaders en laten je tegelijkertijd ontdekken welke mogelijkheden allemaal tot je beschikking staan. De ervaring leert dat de methodieken die de Academie hanteert, mensen meer kansen en mogelijkheden geeft tot ontwikkeling en groei. In 2015 organiseert de Academie voor Kwaliteit van Bestaan voor professionals en geïnteresseerden een 2-daags leerarrangement. Deelnemers maken kennis met de verschillende methodieken/werkwijzen van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, uiteraard door zelf te ervaren! Heb je interesse of wil je geïnformeerd worden over dit leerarrangement, dan kun je een sturen naar of bellen naar de Academie voor Kwaliteit van Bestaan: De opleidingsfunctionaris kan je hierover meer vertellen. Locatie: Datum: Middelburg donderdag 21 en vrijdag 22 mei mensen die geïnteresseerd zijn in de werkwijze en methodieken van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, zoals docenten, trainers en/of collega organisaties. VERBINDEN met EIGEN kracht! 10

11 EXTRA Sportend ZEELAND Nationale Sportweek 2015 De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek wordt één keer per jaar georganiseerd. Op zoek naar mogelijkheden voor sociale inclusie zijn Omnium (Goes) en de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, onderdeel van Arduin (Middelburg) een samenwerkingsverband aangegaan. De eerste dag van de Nationale Sportweek, zaterdag 18 april 2015, willen zij u, in samenwerking met Zeeland Sport & Leisure, Sport Zeeland en Challenger Zeeland, uitnodigen. Schrijf je in als vereniging om jouw sport te laten zien door het geven van een clinic of reserveer een kraam op onze informatiemarkt. De Nationale Sportweek vindt in 2015 plaats van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 april. Samen gaan we voor een Sportend Zeeland. Locatie: Ominum Goes Datum: zaterdag 18 april 2015 mensen die geïnteresseerd zijn in sport en/of op zoek zijn naar een voor hen geschikte sport. Opmerkingen: kijk op VERBINDEN met EIGEN kracht! 11

12 EXTRA! COLLEGE Tour College Tour: Thema Incusie Op 24 maart 2015 vindt de eerste collegetour Kwaliteit van Bestaan plaats. In deze collegetour staat het thema 'Inclusie' centraal. We ontvangen een internationale gast, namelijk de Gentse hoogleraar Geert van Hove. Geert van Hove is sinds 1993 hoogleraar 'disability studies en inclusief onderwijs' aan de vakgroep orthopedagogiek van de Gentse universiteit. In de jaren tachtig richtte hij, als één van de eerste onderzoekers in België, diverse projecten op voor mensen met een verstandelijke beperking. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale emancipatiebeweging Our new future. Samen met een groep collega wetenschappers onderzoekt Van Hove de balans tussen praktijk en wetenschap binnen het vakgebied Disability studies. Per 1 december 2013 is van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar 'disability studies' aan de Vrije universiteit van Amsterdam, waar hij werkt aan het thema disability (handicap, beperking) als maatschappelijk verschijnsel. Onderwerpen als participatie, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan staan daarbij centraal. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om Geert het vuur na aan de schenen te leggen met vragen die je bezig houden op het gebied van inclusie. Dit onder leiding van een ervaren gespreksleider. Geert van Hove en Bob Schalock tijdens expertmeeting VN-verdrag. Locatie: Datum: Spiegeltheater, Sprengerlaan, Middelburg dinsdag 24 maart, uur mensen die geïnteresseerd zijn in het thema inclusie. Ook studenten worden van harte uitgenodigd om deze collegetour bij te wonen. Iedereen is van harte welkom! Meld je snel aan. Het aantal plaatsen is beperkt! VERBINDEN met EIGEN kracht! 12

13 EXTRA! BINNENloper Binnenloper Naast het cursusaanbod verschijnt regelmatig De Binnenloper. Dit is een flyer waarin activiteiten aangeboden worden, zoals korte cursussen, workshops en thema avonden. Iedereen is welkom! Ideeën voor De Binnenloper-activiteiten kunt u mailen naar Meedoen! Arduin streeft naar een samenleving waar iedereen aan deel kan nemen. Daarom heeft Arduin zich aangesloten bij het landelijk initiatief: werkverband professionals en inclusie. De Academie voor Kwaliteit van Bestaan gaat zich dit jaar specifiek richten op voorwaardenscheppende leeractiviteiten zodat mensen mee kunnen doen in de maatschappij, denk aan deelname aan onderwijs, bedrijfsleven, het verenigingsleven, het behalen van erkende diploma s, maar ook meedoen in de wijk. Uiteindelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In 2015 staan een aantal activiteiten in samenwerking met andere organisaties gepland die met dit doel verband hebben. Bij alle activiteiten dragen cursisten, vanuit de cursussen en trainingen die ze volgen, een steentje bij. Jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door cursisten en de wijk t Zand. Groot Sportfestival: Sportend Zeeland, georganiseerd door Arduin, Sportpunt Zeeland en vele sportverenigingen. Sponsorloop georganiseerd door cursisten, scholieren van Nehalennia en Gemeente Middelburg. Wil je een bijdrage leveren In welke vorm dan ook aan deze activiteiten neem dan contact op met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Telefoonnummer of VERBINDEN met EIGEN kracht! 13

14 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Om je functie binnen Arduin goed uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat je je blijft ontwikkelen. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, methodes en vaardigheden. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat iedere ondersteuner vanuit hetzelfde perspectief naar cliëntondersteuning kijkt en daarnaar handelt. In dit cursusaanbod staan de bijscholingen (basisopleiding) en verschillende verdiepingsmodules beschreven. De afbeelding van het opleidingshuis geeft je een overzicht van de verschillende cursussen. Op de begane grond vind je de cursussen die aan de basis van je functioneren binnen Arduin liggen. Deze cursussen zijn voor alle ondersteuners verplicht en worden vergoed. Indien je behoefte hebt aan meer verdieping, dan vind je op de eerste etage verdiepingsmodules. Deze zijn veelal in eigen tijd. Je kunt hiervoor je beschikbare POP uren, inzetten. Op de zolder vind je cursussen die organisatiebreed worden georganiseerd. Vaak éénmalig, door een plotselinge noodzaak voor specifiek opleiden. De ene keer in eigen tijd de andere keer voor rekening van Arduin. Soms worden deze cursussen later opgenomen in het reguliere aanbod en komen ze ofwel op de begane grond of de eerste verdieping terecht. Elke ondersteuner van Arduin volgt 1 keer in de 3 á 4 jaar een bijscholing. De bijscholingen zijn er op gericht om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen zowel binnen als buiten Arduin. Daarnaast heeft het ervaren (ervaringsgericht leren) een belangrijke rol in de bijscholing. Elke bijscholing bestaat uit 2 lesdagen. Iedere ondersteuner wordt door de Academie voor de bijscholing uitgenodigd! VERBINDEN met EIGEN kracht! 14

15 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Overkoepelend Organisatie breed, éénmalig Team Teamcursussen Specifieke organisatiebrede cursussen zoals b.v.: Stage begeleiding BHV Introductie PA Arbo OPLEIDINGSHUIS Verdieping PIPA POP-uren Fundering Basis Vergoeding lesuren Verplicht Cursussen vanuit individuele leervragen* Cursussen vanuit algemene behoefte zoals b.v.: Ondersteunen bij Autisme Ondersteunen bij Epilepsie Doelgericht en positief communiceren Til- en transfer vaardigheden Ondersteunen bij Seksuele ontwikkeling Scholing Academie voor Kwaliteit van Bestaan Scholingen voor iedere ondersteuner: Bijscholing (1 x per 3 á 4 jaar) Persoonlijk Ontwikkelplan Geneesmiddelenverstrekking Brandveiligheid WELKOM Leervragen*, zie pagina 16 vraaggericht aanbod VERBINDEN met EIGEN kracht! 15

16 VRAAGgericht aanbod Cursussen worden ingepland als er voldoende vraag is naar scholing over een bepaald onderwerp. Iedereen kan zijn leervraag kenbaar maken. Op deze manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de leerbehoefte. Dit cursusaanbod is tot stand gekomen vanuit alle ontvangen leervragen. Meld je leervragen! Heb je een leervraag laat het ons weten. Hiervoor is een formulier op internet te vinden. Deze kun je openen op de website van Arduin: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen Het is belangrijk om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier kunnen we de cursussen zo passend mogelijk maken en aan laten sluiten bij de wensen van elke cursist. Het kost je niet meer dan 2 minuten. Alle vragen worden direct geregistreerd! Bij voldoende vraag, wordt een cursus ingepland en word je hiervoor uitgenodigd! Persoonlijk advies Wil je persoonlijk advies op het gebied van ontwikkeling? Neem dan contact op met de Academie: telefoon of Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Om je te ondersteunen in je werk bij Arduin, hanteert Arduin het systeem dat iedere ondersteuner zijn persoonlijke ontwikkeling ter hand neemt via een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Eind 2014 is het proces rondom het POP verbeterd op het gebied van: Inhoud POP gesprek Levensfases Variatie in leren Ontwikkeling van nieuwe ondersteuners Duurzaam leren Ontwikkeling van ondersteuners al langer werkzaam bij Arduin De regeling is aangepast en te lezen op intranet. Het POP gesprek, wat elke ondersteuner jaarlijks met zijn of haar coach heeft, is bedoeld om inzichtelijk te maken waar je ontwikkelbehoefte ligt. Leervragen die uit dit gesprek naar voren komen, kunnen gemeld worden via het leervragenformulier: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen. Bij voldoende belangstelling voor een bepaald onderwerp wordt de cursus ingepland en wordt je hier voor uitgenodigd. De inhoud van elke cursus wordt mede bepaald door de specifiek gestelde leervragen. Op deze manier wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij individuele leerbehoeften. VERBINDEN met EIGEN kracht! 16

17 INFORMATIE Je kunt je op verschillende manieren aanmelden: Maak je gebruik van Intranet: Je kunt je aanmelden bij alle reeds geplande cursussen op Intranet. Maak je geen gebruik van Intranet: - Via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: direct met ons delen of klik op: Digitaal. - Via papieren formulier: aanmeldingsformulier bijlage in cursusaanbod Dit formulier kun je ook downloaden en uitprinten via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: het formulier. Inschrijving Het gehele jaar door kun je starten met een cursus. Een cursus start bij voldoende aanmeldingen. Cursuskosten Aan elke cursus zijn cursuskosten verbonden. Indien je beschikt over een indicatie vanuit de AWBZ/WMO worden de kosten automatisch verrekend. Indien dit niet het geval is worden de cursuskosten, exclusief vervoer, gefactureerd. Je kunt hiervoor een offerte aanvragen. De kosten van de cursus zijn inclusief lesmateriaal. Indien er extra kosten gemaakt zullen worden, zal dit tijdig worden doorgegeven aan de cursist. Denk bijvoorbeeld aan een excursie of uitstapje. Deze kosten worden op de dag zelf verrekend. Cursuskosten ondersteuner Arduin Indien je ondersteuner bent bij Arduin worden de cursuskosten vergoed. Voor de vergoeding van cursusuren zie paragraaf Urenvergoeding. Urenvergoeding De cursussen die zich in het opleidingshuis op de begane grond bevinden (zie pagina 15) worden extra uitbetaald. De cursussen op de eerste verdieping vinden plaats in eigen tijd. Bij cursussen die zich op de zolder bevinden is de urenvergoeding verschillend. Het is mogelijk om je beschikbare POP uren in te zetten (10 uur per twee jaar). Je coach kan je hier verder over informeren. Annuleren Op alle cursussen/trainingen zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden onder regelingen op intranet. Voor externen zijn de kosten en de annuleringsvoorwaarden op te vragen via de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. #Academie vkvb Academie Kwaliteit van Bestaan Academie voor Kwaliteit van Bestaan VERBINDEN met EIGEN kracht! 17

18 TEAM ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Kees van den Berge Conciërge Jenny van den Bergh Stage contactpersoon Yvonne Brekelmans Trainer Nelleke Geerse Trainer Bert van Geel Ondersteunend conciërge Chantal Gilde Ondersteunend trainer Fay den Hartog Trainer Leonie Hokke Trainer Bart Huijsman Administratief medewerker Leo Koemans Administratief medewerker Francois Mechielsen Ondersteunend trainer Kees de Mooij Trainer Miranda van der Mije Ondersteunend trainer Bianca Oreel Trainer Heleen Pikkaart Ondersteunend trainer Irene Ras Ondersteunend trainer VERBINDEN met EIGEN kracht! 18

19 TEAM ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Parbha Rameswar Gastvrouw Andrea Reeders Ondersteunend trainer Marjan Roling Opleidingsfunctionaris Roland Schrijver Trainer Gees Schaafsma Trainer George Taal Trainer Petra Varenkamp Opleidingsfunctionaris Dimitri de Vriendt Ondersteunend trainer Klarien Wabeke Trainer Stephanie Wanjon Ondersteunend trainer Magda Westra Trainer Margriet Woltering Trainer Ben je geïnteresseerd in onze Academie? Ons cursusaanbod? Heb je een leervraag? Wil je uitleg? Wil je je inschrijven? Kom naar onze OPEN deur Avond Woensdag 7 januari uur Locatie: Academie voor Kwaliteit van Bestaan - Koudekerkseweg 131 Middelburg Ondersteuners, cliënten, pa-ers, wijkbewoners en andere geïnteresseerden, zijn allen van harte welkom. VERBINDEN met EIGEN kracht! 19

20 CURSUSaanbod Welbevinden 20

21 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. - vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - normen en waarden vrouwen Periode: januari - december 2015 Tijdsduur: één dag in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden

22 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus Beter omgaan met boosheid en spanningen na het volgen van deze training (her)ken je de signalen die aan boosheid en/of spanningen voorafgaan en kun je voorkomen dat boosheid en spanning oplopen met agressie tot gevolg. - boosheid - spanning - lichaam - eigen handelen - handvatten - begrip - inzicht - herkennen - signalen - minder boos - minder spanning mensen die beter om willen gaan met hun boosheid en spanningen. Periode: 3 maanden Tijdsduur: één dagdeel in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden

23 LeefstijlTRAINING MEIDENcursus na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. - jonge vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - leuke activiteiten - normen en waarden jonge vrouwen (leeftijd jaar) Periode: januari - december 2015 Tijdsduur: één dag in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden Domein: Emotioneel Welbevinden

24 LeefstijlTRAINING MANNENcursus na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. - mannen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succeservaren - delen - vertrouwen - leuke activiteiten - normen en waarden mannen Periode: januari - december 2015 Tijdsduur: één dag in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden

25 LeefstijlTRAINING BasisCURSUS VROUWENcursus Omgaan met agressie na het volgen van deze cursus ben je in staat om bewuster te ondersteunen en professioneel te handelen bij de opbouw van spanning en/of agressie. - de functie van gedrag en diverse verklaringsmodellen voor het ontstaan van (moeilijk hanteerbaar) gedrag - preventief werken (welke strategieën kun je wanneer inzetten) - welke interventies kan je inzetten om te de-escaleren, als de spanning dan toch oploopt - het bieden van collegiale opvang na (ernstige) incidenten ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk op intranet voor de actuele data of stel je leervraag digitaal. Tijdsduur: 4 dagdelen Opmerkingen: deze cursusuren worden extra uitbetaald. Tijdens deze cursus worden er geen fysieke vaardigheden, zoals bijv. fixeren getraind, daarvoor zijn afzonderlijke (team)-cursussen. Domein: Emotioneel Welbevinden

26 CURSUS Ondersteunen bij autisme na het volgen van deze cursus weet je hoe je cliënten met autisme kunt ondersteunen en begeleiden. - kijken door de ogen van mensen met autisme - je krijgt handvatten voor in de praktijk - theoretische informatie over autisme - ruimte voor het bespreken van casussen ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk op intranet voor de actuele data of stel je leervraag digitaal. Tijdsduur: 1 dagdeel Opmerkingen: deze cursus vindt voor ondersteuners plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Domein: Emotioneel Welbevinden

KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN!

KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Cursusaanbod 2014 Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie

Nadere informatie

De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin

De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin 2013 De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin Koudekerkseweg 131 4335 SL Middelburg 0118-685252 academie@arduin.nl www.arduin.nl Interesse en talent: de springplank

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

30 DAGEN FOCUS TRAINING

30 DAGEN FOCUS TRAINING BROCHURE 30 DAGEN FOCUS TRAINING Voor medewerkers van woningcorporaties In samenwerking met de corporatie-academie Informatie colofon en aanmeldprocedure: zie einde brochure Simpel en snel leren op je

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés

Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés 2015-2016 Wij nodigen je uit! Kom naar onze Coachcafés Korte maar intensieve workshops, aan het einde van de dag, geleid door de experts op het vakgebied Natuurlijk

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Hoe ben jij KNAP??? >> Doe nu de test! Ga naar de 'Vragenlijst' Howard Gardner

Hoe ben jij KNAP??? >> Doe nu de test! Ga naar de 'Vragenlijst' Howard Gardner Hoe ben jij KNAP??? Je zou talent kunnen omschrijven als ergens heel goed in zijn. Elk mens heeft zo z n eigen talenten. Zelfs de grootste luilak die heeft namelijk een slaaptalent en een lui op de bank

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science

Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Ontwikkel je specialiteit! TOPklas leerjaar 1 Cultuur, Sport, ICT en Science Op het Picasso Lyceum sta jij centraal. En de leraren doen er alles aan om jouw talenten verder te ontwikkelen. Daar staat natuurlijk

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Beste vrijwilliger, In navolging van de succesvolle workshop dagen van voorgaande keren, organiseert het Vrijwilligers College op 21

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2012 Inleiding Voor wie is het loket Vorming, Training, Scholing? Voor alle cliënten van Odion van zowel Dagbesteding Kinderen en Volwassenen als

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

1 Wat zijn Actiekaarten?

1 Wat zijn Actiekaarten? 1 Wat zijn Actiekaarten? Actiekaarten zijn kaarten met werkvormen die je als trainer of docent kunt gebruiken om je deelnemers of studenten aan het werk te zetten. Mensen kunnen tegelijkertijd aan verschillende

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren

Lééf je dag. Prikkelende workshops om samen te leren Lééf je dag Prikkelende workshops om samen te leren Vier je dag, vier het moment Wilt u een personeelsbijeenkomst organiseren waarbij u ontspanning combineert met leren? Kies dan voor de workshops van

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Module 4 Multiculturele Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog... Dialogic-care als sleutel tot het

Nadere informatie

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving.

Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Zo gewoon mogelijk verder met ASS Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Froukje is een vlotte, jonge meid. Ze staat midden in het leven. Maar soms worden mensen heel boos om haar opmerkingen. Froukje

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

K e r n v i s i e m e t h o d e

K e r n v i s i e m e t h o d e Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben er dagelijks mee te maken. Leerlingen die na grondige uitleg, extra persoonlijke aandacht en grote inspanningen

Nadere informatie

WORKSHOP LOOQIN PO. Kennismaking met een procesgericht kindvolgsysteem voor het primair onderwijs. Barbara van der Linden (Onderwijs maak Je Samen)

WORKSHOP LOOQIN PO. Kennismaking met een procesgericht kindvolgsysteem voor het primair onderwijs. Barbara van der Linden (Onderwijs maak Je Samen) WORKSHOP LOOQIN PO Kennismaking met een procesgericht kindvolgsysteem voor het primair onderwijs Barbara van der Linden (Onderwijs maak Je Samen) PROCESGERICHT WERKEN DOELEN VAN DE WORKSHOP - Aanleiding

Nadere informatie

Vorming Training Scholing. Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing. Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2014 VTS gids 2014 1 Inleiding Voor wie is Vorming, Training, Scholing mogelijk en wat is het? VTS is voor alle cliënten van Odion van zowel dagbesteding

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN

DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN DE KERNVISIE METHODE KRACHTIG ANDERS LEREN Voor kinderen met leerproblemen (ook bij dyslexie en dyscalculie) Kinderen met leerproblemen werkelijk kunnen helpen Leerkrachten en kinderhulpverleners hebben

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

rendement van bijzonder talent

rendement van bijzonder talent rendement van bijzonder talent Hoogbegaafdheid probleem of gave? Hoogbegaafdheid is een gave. Het kan echter ook tot problemen leiden. Bijvoorbeeld als iemand lange tijd niet heeft geweten dat hij anders

Nadere informatie

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Programma 19.30 tot 21.00 uur Waarom hebben we gekozen voor Vier Keer Wijzer? Uitleg en achtergrondinformatie over het onderwijsmodel Interactieve informatie-

Nadere informatie

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

MI-test voor kinderen vanaf ongeveer groep 5

MI-test voor kinderen vanaf ongeveer groep 5 MI Test MI-test voor kinderen vanaf ongeveer groep 5 Je kunt deze test ook geschikt maken vanaf groep 3 door met audio bestanden te werken. Naam: Leeftijd: Verbaal-linguïstisch intelligent Logisch-mathematisch

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

IK EN IK EN DE ANDER.

IK EN IK EN DE ANDER. Hierbij nodigen wij jullie uit voor de workshop IK EN IK EN DE ANDER. Gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Rots&Water. Als pleegouder wordt er door de pleegkinderen een groot beroep gedaan op

Nadere informatie

een korte introductie

een korte introductie een korte introductie Uitgeverij Bontekoe Zijpendaalseweg 91 6814 CG Arnhem 026 751 8901 info@uitgeverijbontekoe.nl Uitgebreide informatie vindt u op: www.uitgeverijbontekoe.nl Interveniërende methodiek

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Inleiding Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt je opgeven voor een cursus door het aanvraagformulier op de website van Gors in te vullen.

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

Krachtig samenwerken: meer bereiken

Krachtig samenwerken: meer bereiken Of ligt het misschien ook aan mij? Krachtig samenwerken: meer bereiken Voor verantwoordelijke, resultaatgerichte managers en professionals die willen leren hoe ze meer voor elkaar krijgen. Belangrijke

Nadere informatie

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Vrijetijdsbesteding voor jongeren Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Eén ding is zeker: voor verveling heb je geen tijd bij Pluryn. Of je nu lekker wil sporten, hobbyen, muziek maken of uitgaan

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Proeftuin Talentgericht onderwijs

Proeftuin Talentgericht onderwijs Proeftuin Talentgericht onderwijs MI- Basisschool De Letterdoos vierde op 13 mei 2011 haar 5-jarig bestaan met als thema Een neus voor talent. De leerlingen van het 5 de leerjaar hadden gekozen voor de

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Meedenksessie Onderwijs over agressie

Meedenksessie Onderwijs over agressie Meedenksessie Onderwijs over agressie Opening (Gitta v/d Berg) Welkom Doel van deze bijeenkomst Programma 15.00u Opening 15.15u Inleiding Door Gitta v/d Berg (Trainer omgaan met agressie) Door Barbara

Nadere informatie

Basistraining Gentle Teaching

Basistraining Gentle Teaching Nieuwsbrief Gentle Teaching augustus 2013 Duisternis kan duisternis niet verdrijven: alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven: alleen liefde kan dat. Martin Luther King Jr., A Testament of Hope:

Nadere informatie