VERBINDEN met EIGEN kracht!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBINDEN met EIGEN kracht!"

Transcriptie

1 VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N)

2 INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit van Bestaan 3 Uitgangspunt Kwaliteit van Bestaan 6 Onderwijsconcept Ervaringsgericht leren 7 Toepassing Meervoudige Intelligentie 8 E-learning 9 Extra: Leerarrangement Methodieken 10 Extra: Sportend Zeeland 11 Extra: College Tour 12 Extra: Binnenloper 13 Opleidingshuis Bijscholing en verdieping 14 Informatie - jouw leervraag 16 Informatie - aanmelden/kosten 17 Team Academie voor Kwaliteit van Bestaan 18 Open deur Avond 19 Cursusaanbod Welbevinden 1. Emotioneel Welbevinden Leefstijltraining Vrouwencursus Leefstijltraining Beter omgaan met boosheid en spanningen Leefstijltraining Meidencursus Leefstijltraining Mannencursus Basiscursus Omgaan met agressie Cursus Ondersteunen bij autisme Cursus Gentle teaching Cursus Doelgericht en positief communiceren Cursus Ondersteunen van mensen met EMB Thema Reis door het vrouwenleven Materieel Welbevinden Cursus Zelfredzaamheid bij brand Training Brandveiligheid Modules Werken in een bedrijf Cursus BLUT Thema Hé Schoonheid Thema Techniek 36 VERBINDEN met EIGEN kracht! 2

3 INHOUDSopgave 3. Lichamelijk Welbevinden Leefstijltraining Beter leren omgaan met alcohol en/of drugs Cursus Basale stimulatie Cursus Ondersteunen bij epilepsie Cursus Geneesmiddelenverstrekkingen en -beheer Cursus Til- en transfervaardigheden Thema Daar zit muziek in 42 Cursusaanbod Onafhankelijkheid 4. Persoonlijke Ontwikkeling Bedrijfstraining op locatie Cursus Stagebegeleiding BBL-opleiding MZ-GZ niveau 4 Supportwerker Cursus Persoonlijk ontwikkelplan deel I (POP) Cursus Persoonlijk ontwikkelplan deel II (POP) Cursus Introductie Persoonlijk Assistent Cursus Bijscholing Cursus Systemen Arduin Thema Tijd voor taal Cursus Ik-online Zelfbepaling Leefstijltraining Ouder kind bijeenkomsten Cursus Kwaliteit en certificering 55 Cursusaanbod Sociale Participatie 6. Interpersoonlijke Relaties Cursus Totale communicatie Cursus Ondersteunen seksuele ontwikkeling van cliënten Cursus Nederlands met gebaren Thema Hier ben ik Sociale Inclusie Cursus Theorie bromfiets Cursus Theorie auto Thema Foto & film Thema Kunst-zinnig Thema Buiten-gewoon Thema Doen Rechten Cursus Rechten en keuzes 67 VERBINDEN met EIGEN kracht! 3

4 Welkom op de ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Eigen kracht Elk nadeel heb z n voordeel - Johan Cruijff Onze samenleving verandert. Tot voor kort zorgde de overheid ervoor dat de burgers die dat nodig hadden verzorging kregen. De regering heeft besloten dat we een participatiesamenleving moeten worden. Bij een participatiesamenleving denken veel mensen: Op deze manier wil de regering geld besparen. En daar kunnen mensen best wel eens gelijk in hebben. Maar het kan ook kan nog heel veel andere dingen opleveren. Participatiesamenleving betekent dat iedereen in de maatschappij actief mee doet op het gebied van wonen, werken, leren, vrije tijd etc. Maar ook dat iedereen zich inzet voor de verbetering van de eigen situatie en de situatie van een ander. In een participatiesamenleving staan de mogelijkheden van ieder mens centraal. Als het nodig is moeten mensen ondersteund worden om hun eigen mogelijkheden maximaal te kunnen benutten. Kwaliteit van Bestaan - Bob Schalock Participatiesamenleving betekent dat iedereen in de samenleving actief mee doet. Maar meedoen is niet voldoende. Je doet pas echt mee als je gewaardeerd wordt om wie je bent en wat je doet en echt onderdeel bent van de maatschappij. De Academie richt zich op de ontwikkeling van ieder mens die wil leren, met als doel de kwaliteit van bestaan te verbeteren. Leeractiviteiten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan moeten voorwaarden scheppen om mee te kunnen doen in de maatschappij. VERBINDEN met EIGEN kracht! 4

5 Welkom op de ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent - Howard Gardner De Academie gaat uit van de eigen kracht van mensen. De inzet van talenten van mensen is heel belangrijk. Iedereen heeft talenten. De Academie herkent en erkent de talenten van mensen en we bouwen ze samen verder uit. Als je vanuit je talent werkt zet je jezelf krachtig neer, waardoor je waardering krijgt en daarmee ook gezien wordt. Vertel me en ik luister. Laat me zien en ik kijk. Laat het me beleven en ik leer - Lao Tzu Op de Academie leer je door zelf te doen en te ervaren. Het spreekwoord zegt al doende leer je en doen is beleven en al lerende, verander je. Om iets echt te beleven moet je er op uit. Even weg van je dagelijkse situatie, naar iets nieuws, iets verrassends. Misschien ook uit je comfort zone door iets te doen wat je normaal nooit zou doen. Maar dan beleef je iets, en daar leer je van, samen en ook zelf als mens. Verbinden vanuit eigen kracht - Academie voor Kwaliteit van Bestaan De Academie verbindt vanuit de eigen kracht van ieder mens. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in mensen, ontdek je talenten en interesses. Door deze te verbinden en in te zetten, ontstaat een positieve energie tot (gezamenlijk) leren. Met uiteindelijk doel dat elk mens waardevolle rollen vervult in de maatschappij, waarbij ieder zijn eigen mogelijkheden maximaal benut. René van der Waal Manager Arduin De Academie voor Kwaliteit van Bestaan werkt vanuit de acht domeinen van kwaliteit van bestaan. Lees op de volgende pagina s over: de acht domeinen, Ervaringsgericht leren en Meervoudige Intelligenties. VERBINDEN met EIGEN kracht! 5

6 UITGANGSPUNT Kwaliteit van Bestaan Professor R.L. Schalock heeft acht domeinen ontwikkeld die belangrijk zijn voor de kwaliteit van bestaan voor ieder mens. Alle cursussen, workshops en thema s dragen bij aan een verbetering van kwaliteit van bestaan. Iedere cursus of training valt onder een domein dat aansluit bij het doel. Domeinen Emotioneel Welbevinden Veiligheid, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid. Materieel Welbevinden Lichamelijk Welbevinden Financiële status, werk, onderdak, eigendom, financiële zekerheid, voeding en sociaaleconomische status. Gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten. Persoonlijke Ontwikkeling Zelfbepaling Interpersoonlijke Relaties Opleiding, persoonlijke vervulling, competentie, vaardigheden, zinvolle activiteiten en vooruitgang. Autonomie, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven, persoonlijke doelen en waarden, beslissingen. Interacties, relaties/vriendschappen en ondersteuning (emotioneel, fysiek). Sociale Inclusie Rechten Integratie en participatie in de samenleving, geaccepteerd worden, status, ondersteuning en werkomgeving. Rechten en plichten als burger, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en privacy. VERBINDEN met EIGEN kracht! 6

7 ONDERWIJSCONCEPT Ervaringsgericht LEREN Door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en het handelen van de cursist, doorleeft de cursist de leerstof. De leerstof wordt direct verbonden met een werkelijkheid die de cursist om zich heen ervaart. Door ervaring begrijpt de cursist de betekenis van de lesstof, met een sterke betrokkenheid en zelfvertrouwen als resultaat. De cursist is intens en geboeid bezig en geniet van de activiteit. Bij ervaringsgericht leren gaat het om de procesvariabelen: betrokkenheid en welbevinden. De signalen van betrokkenheid zijn: concentratie, energie, complexibiliteit en creativiteit, mimiek en houding, doorzettingsvermogen, ijver, nauwkeurigheid, reactietijd, verwoording en voldoening. De signalen van welbevinden zijn: genieten, plezier beleven, ontspanning en innerlijke rust, vitaliteit, openheid, spontaniteit, zichzelf durven zijn, zelfvertrouwen, assertiviteit, een positief zelfbeeld, in voeding met zichzelf. Verbondenheid zorgt voor verbinding met elkaar, de omgeving en het onderwerp. Tempelschema ervaringsgericht leren Ervaringsgericht leren streeft naar één doel: het vergroten van de zelfredzaamheid, een geëmancipeerd mens. Een persoon die zelfredzaam is, is iemand die zich maximaal heeft ontwikkeld; vol levenslust; initiatiefrijk, vindingrijk, creatief en bereid om zich voor een groter geheel in te zetten. Daarvoor is nodig: De basis/het fundament: Ervaringsgerichtheid. Dit wil zeggen de wijze waarop cursisten benaderd worden. De pijlers: het vrije initiatief (cursisten mogen zelf kiezen) rijk milieu (de cursusruimtes, aanbieden van activiteiten, niet voor de hand liggend materiaal) de ervaringsgerichte dialoog (erkenning, begrip, echtheid). Om uiteindelijk te komen tot: Bevrijdingsprocessen, deze zijn nodig voor een goede emotionele ontwikkeling. Creatieve processen, deze zijn nodig voor een maximale kennis ontwikkeling. VERBINDEN met EIGEN kracht! 7

8 TOEPASSING Meervoudige INTELLIGENTIE Mensen zijn verschillend en leren verschillend. Door een beroep te doen op, en gebruik te maken van meerdere intelligenties kunnen mensen zich breed ontwikkelen. Volgens Howard Gardner kun je slim zijn op 8 manieren: Op welke manier ben jij slim? Woordslim - Verbaal-Linguïstische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen. Denkslim - Logisch-Mathematische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: logisch denken, rekenen, cijfers, experimenteren. Beeldslim - Visueel-Ruimtelijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven. Muziekslim - Muzikaal-Ritmische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: muziek luisteren, maken, componeren, herkennen. Beweegslim - Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans. Natuurslim - Naturalistische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: kennis over dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen. Mensslim - Interpersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven. Zelfslim - Intrapersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in; omgaan met eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën. VERBINDEN met EIGEN kracht! 8

9 TOEPASSING E-learning De Academie voor Kwaliteit van Bestaan verzorgt al lange tijd klassikale cursussen. Cursussen waarbij je met een groep cursisten bijeen komt om te leren. De ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen is vaak een belangrijke manier van leren. Vanaf 2015 wordt daar een nieuwe vorm van leren aan toegevoegd, namelijk e-learning. E-learning is leren waarbij je interacief gebruik maakt van computer, tablet, i-pad of telefoon via internet. Het wordt ook wel online-leren genoemd. De cursussen kunnen over alle mogelijke onderwerpen gaan. Vanuit kwaliteit van bestaan, het onderwijs concept ervaringsgericht leren en meervoudige intelligentie, zullen ondersteuners van de Academie verschillende e-learning modules zelf ontwikkelen. Er zijn veel voordelen van e-learning zoals: Overal waar je over een computer, tablet, telefoon o.i.d. met internetverbinding kunt beschikken, kan je leren. Je kunt zelf bepalen wanneer je begint, want je bent niet afhankelijk van andere cursisten. Je kunt leren in eigen tempo. Bij de één gaat het snel, een ander heeft iets meer tijd nodig. Je kunt leren wat je zelf wilt leren. Als je iets al kan, je hebt het niet nodig of je vindt iets niet interessant, dan kun je lesstof overslaan. Ook bij e-learning kun je op verschillende leuke manieren leren. De één vindt leren van tekst leuk, maar de ander wil graag interactief leren, of vanuit een echte situatie leren. Met e-learning kan ieder op zijn eigen manier leren. E-learning kan ook gebruikt worden als voorbereiding op een klassikale les. De cursussen zullen voor iedereen die bij Arduin woont, werkt of op een andere manier betrokken is beschikbaar gesteld worden. Dus leren voor iedereen. Indien je als externe organisatie meer informatie wilt over e-learningmodules of de aanschaf hiervan dan kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan of VERBINDEN met EIGEN kracht! 9

10 EXTRA Leerarrangement METHODIEKEN Mensen kunnen op verschillende manieren leren. Met alleen traditioneel leren, maakt niet iedereen de nodige ontwikkelingsgroei door. Bewust kijken, horen en voelen, voeren je voorbij de meest voor de hand liggende kaders en laten je tegelijkertijd ontdekken welke mogelijkheden allemaal tot je beschikking staan. De ervaring leert dat de methodieken die de Academie hanteert, mensen meer kansen en mogelijkheden geeft tot ontwikkeling en groei. In 2015 organiseert de Academie voor Kwaliteit van Bestaan voor professionals en geïnteresseerden een 2-daags leerarrangement. Deelnemers maken kennis met de verschillende methodieken/werkwijzen van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, uiteraard door zelf te ervaren! Heb je interesse of wil je geïnformeerd worden over dit leerarrangement, dan kun je een sturen naar of bellen naar de Academie voor Kwaliteit van Bestaan: De opleidingsfunctionaris kan je hierover meer vertellen. Locatie: Datum: Middelburg donderdag 21 en vrijdag 22 mei mensen die geïnteresseerd zijn in de werkwijze en methodieken van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, zoals docenten, trainers en/of collega organisaties. VERBINDEN met EIGEN kracht! 10

11 EXTRA Sportend ZEELAND Nationale Sportweek 2015 De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang in Nederland sporten in de etalage zet en laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek wordt één keer per jaar georganiseerd. Op zoek naar mogelijkheden voor sociale inclusie zijn Omnium (Goes) en de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, onderdeel van Arduin (Middelburg) een samenwerkingsverband aangegaan. De eerste dag van de Nationale Sportweek, zaterdag 18 april 2015, willen zij u, in samenwerking met Zeeland Sport & Leisure, Sport Zeeland en Challenger Zeeland, uitnodigen. Schrijf je in als vereniging om jouw sport te laten zien door het geven van een clinic of reserveer een kraam op onze informatiemarkt. De Nationale Sportweek vindt in 2015 plaats van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 april. Samen gaan we voor een Sportend Zeeland. Locatie: Ominum Goes Datum: zaterdag 18 april 2015 mensen die geïnteresseerd zijn in sport en/of op zoek zijn naar een voor hen geschikte sport. Opmerkingen: kijk op VERBINDEN met EIGEN kracht! 11

12 EXTRA! COLLEGE Tour College Tour: Thema Incusie Op 24 maart 2015 vindt de eerste collegetour Kwaliteit van Bestaan plaats. In deze collegetour staat het thema 'Inclusie' centraal. We ontvangen een internationale gast, namelijk de Gentse hoogleraar Geert van Hove. Geert van Hove is sinds 1993 hoogleraar 'disability studies en inclusief onderwijs' aan de vakgroep orthopedagogiek van de Gentse universiteit. In de jaren tachtig richtte hij, als één van de eerste onderzoekers in België, diverse projecten op voor mensen met een verstandelijke beperking. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale emancipatiebeweging Our new future. Samen met een groep collega wetenschappers onderzoekt Van Hove de balans tussen praktijk en wetenschap binnen het vakgebied Disability studies. Per 1 december 2013 is van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar 'disability studies' aan de Vrije universiteit van Amsterdam, waar hij werkt aan het thema disability (handicap, beperking) als maatschappelijk verschijnsel. Onderwerpen als participatie, ervaringsdeskundigheid en kwaliteit van bestaan staan daarbij centraal. Alle aanwezigen krijgen de gelegenheid om Geert het vuur na aan de schenen te leggen met vragen die je bezig houden op het gebied van inclusie. Dit onder leiding van een ervaren gespreksleider. Geert van Hove en Bob Schalock tijdens expertmeeting VN-verdrag. Locatie: Datum: Spiegeltheater, Sprengerlaan, Middelburg dinsdag 24 maart, uur mensen die geïnteresseerd zijn in het thema inclusie. Ook studenten worden van harte uitgenodigd om deze collegetour bij te wonen. Iedereen is van harte welkom! Meld je snel aan. Het aantal plaatsen is beperkt! VERBINDEN met EIGEN kracht! 12

13 EXTRA! BINNENloper Binnenloper Naast het cursusaanbod verschijnt regelmatig De Binnenloper. Dit is een flyer waarin activiteiten aangeboden worden, zoals korte cursussen, workshops en thema avonden. Iedereen is welkom! Ideeën voor De Binnenloper-activiteiten kunt u mailen naar Meedoen! Arduin streeft naar een samenleving waar iedereen aan deel kan nemen. Daarom heeft Arduin zich aangesloten bij het landelijk initiatief: werkverband professionals en inclusie. De Academie voor Kwaliteit van Bestaan gaat zich dit jaar specifiek richten op voorwaardenscheppende leeractiviteiten zodat mensen mee kunnen doen in de maatschappij, denk aan deelname aan onderwijs, bedrijfsleven, het verenigingsleven, het behalen van erkende diploma s, maar ook meedoen in de wijk. Uiteindelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In 2015 staan een aantal activiteiten in samenwerking met andere organisaties gepland die met dit doel verband hebben. Bij alle activiteiten dragen cursisten, vanuit de cursussen en trainingen die ze volgen, een steentje bij. Jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door cursisten en de wijk t Zand. Groot Sportfestival: Sportend Zeeland, georganiseerd door Arduin, Sportpunt Zeeland en vele sportverenigingen. Sponsorloop georganiseerd door cursisten, scholieren van Nehalennia en Gemeente Middelburg. Wil je een bijdrage leveren In welke vorm dan ook aan deze activiteiten neem dan contact op met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Telefoonnummer of VERBINDEN met EIGEN kracht! 13

14 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Om je functie binnen Arduin goed uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat je je blijft ontwikkelen. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, methodes en vaardigheden. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat iedere ondersteuner vanuit hetzelfde perspectief naar cliëntondersteuning kijkt en daarnaar handelt. In dit cursusaanbod staan de bijscholingen (basisopleiding) en verschillende verdiepingsmodules beschreven. De afbeelding van het opleidingshuis geeft je een overzicht van de verschillende cursussen. Op de begane grond vind je de cursussen die aan de basis van je functioneren binnen Arduin liggen. Deze cursussen zijn voor alle ondersteuners verplicht en worden vergoed. Indien je behoefte hebt aan meer verdieping, dan vind je op de eerste etage verdiepingsmodules. Deze zijn veelal in eigen tijd. Je kunt hiervoor je beschikbare POP uren, inzetten. Op de zolder vind je cursussen die organisatiebreed worden georganiseerd. Vaak éénmalig, door een plotselinge noodzaak voor specifiek opleiden. De ene keer in eigen tijd de andere keer voor rekening van Arduin. Soms worden deze cursussen later opgenomen in het reguliere aanbod en komen ze ofwel op de begane grond of de eerste verdieping terecht. Elke ondersteuner van Arduin volgt 1 keer in de 3 á 4 jaar een bijscholing. De bijscholingen zijn er op gericht om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen zowel binnen als buiten Arduin. Daarnaast heeft het ervaren (ervaringsgericht leren) een belangrijke rol in de bijscholing. Elke bijscholing bestaat uit 2 lesdagen. Iedere ondersteuner wordt door de Academie voor de bijscholing uitgenodigd! VERBINDEN met EIGEN kracht! 14

15 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Overkoepelend Organisatie breed, éénmalig Team Teamcursussen Specifieke organisatiebrede cursussen zoals b.v.: Stage begeleiding BHV Introductie PA Arbo OPLEIDINGSHUIS Verdieping PIPA POP-uren Fundering Basis Vergoeding lesuren Verplicht Cursussen vanuit individuele leervragen* Cursussen vanuit algemene behoefte zoals b.v.: Ondersteunen bij Autisme Ondersteunen bij Epilepsie Doelgericht en positief communiceren Til- en transfer vaardigheden Ondersteunen bij Seksuele ontwikkeling Scholing Academie voor Kwaliteit van Bestaan Scholingen voor iedere ondersteuner: Bijscholing (1 x per 3 á 4 jaar) Persoonlijk Ontwikkelplan Geneesmiddelenverstrekking Brandveiligheid WELKOM Leervragen*, zie pagina 16 vraaggericht aanbod VERBINDEN met EIGEN kracht! 15

16 VRAAGgericht aanbod Cursussen worden ingepland als er voldoende vraag is naar scholing over een bepaald onderwerp. Iedereen kan zijn leervraag kenbaar maken. Op deze manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de leerbehoefte. Dit cursusaanbod is tot stand gekomen vanuit alle ontvangen leervragen. Meld je leervragen! Heb je een leervraag laat het ons weten. Hiervoor is een formulier op internet te vinden. Deze kun je openen op de website van Arduin: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen Het is belangrijk om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier kunnen we de cursussen zo passend mogelijk maken en aan laten sluiten bij de wensen van elke cursist. Het kost je niet meer dan 2 minuten. Alle vragen worden direct geregistreerd! Bij voldoende vraag, wordt een cursus ingepland en word je hiervoor uitgenodigd! Persoonlijk advies Wil je persoonlijk advies op het gebied van ontwikkeling? Neem dan contact op met de Academie: telefoon of Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) Om je te ondersteunen in je werk bij Arduin, hanteert Arduin het systeem dat iedere ondersteuner zijn persoonlijke ontwikkeling ter hand neemt via een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Eind 2014 is het proces rondom het POP verbeterd op het gebied van: Inhoud POP gesprek Levensfases Variatie in leren Ontwikkeling van nieuwe ondersteuners Duurzaam leren Ontwikkeling van ondersteuners al langer werkzaam bij Arduin De regeling is aangepast en te lezen op intranet. Het POP gesprek, wat elke ondersteuner jaarlijks met zijn of haar coach heeft, is bedoeld om inzichtelijk te maken waar je ontwikkelbehoefte ligt. Leervragen die uit dit gesprek naar voren komen, kunnen gemeld worden via het leervragenformulier: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen. Bij voldoende belangstelling voor een bepaald onderwerp wordt de cursus ingepland en wordt je hier voor uitgenodigd. De inhoud van elke cursus wordt mede bepaald door de specifiek gestelde leervragen. Op deze manier wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij individuele leerbehoeften. VERBINDEN met EIGEN kracht! 16

17 INFORMATIE Je kunt je op verschillende manieren aanmelden: Maak je gebruik van Intranet: Je kunt je aanmelden bij alle reeds geplande cursussen op Intranet. Maak je geen gebruik van Intranet: - Via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: direct met ons delen of klik op: Digitaal. - Via papieren formulier: aanmeldingsformulier bijlage in cursusaanbod Dit formulier kun je ook downloaden en uitprinten via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: het formulier. Inschrijving Het gehele jaar door kun je starten met een cursus. Een cursus start bij voldoende aanmeldingen. Cursuskosten Aan elke cursus zijn cursuskosten verbonden. Indien je beschikt over een indicatie vanuit de AWBZ/WMO worden de kosten automatisch verrekend. Indien dit niet het geval is worden de cursuskosten, exclusief vervoer, gefactureerd. Je kunt hiervoor een offerte aanvragen. De kosten van de cursus zijn inclusief lesmateriaal. Indien er extra kosten gemaakt zullen worden, zal dit tijdig worden doorgegeven aan de cursist. Denk bijvoorbeeld aan een excursie of uitstapje. Deze kosten worden op de dag zelf verrekend. Cursuskosten ondersteuner Arduin Indien je ondersteuner bent bij Arduin worden de cursuskosten vergoed. Voor de vergoeding van cursusuren zie paragraaf Urenvergoeding. Urenvergoeding De cursussen die zich in het opleidingshuis op de begane grond bevinden (zie pagina 15) worden extra uitbetaald. De cursussen op de eerste verdieping vinden plaats in eigen tijd. Bij cursussen die zich op de zolder bevinden is de urenvergoeding verschillend. Het is mogelijk om je beschikbare POP uren in te zetten (10 uur per twee jaar). Je coach kan je hier verder over informeren. Annuleren Op alle cursussen/trainingen zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden onder regelingen op intranet. Voor externen zijn de kosten en de annuleringsvoorwaarden op te vragen via de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. #Academie vkvb Academie Kwaliteit van Bestaan Academie voor Kwaliteit van Bestaan VERBINDEN met EIGEN kracht! 17

18 TEAM ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Kees van den Berge Conciërge Jenny van den Bergh Stage contactpersoon Yvonne Brekelmans Trainer Nelleke Geerse Trainer Bert van Geel Ondersteunend conciërge Chantal Gilde Ondersteunend trainer Fay den Hartog Trainer Leonie Hokke Trainer Bart Huijsman Administratief medewerker Leo Koemans Administratief medewerker Francois Mechielsen Ondersteunend trainer Kees de Mooij Trainer Miranda van der Mije Ondersteunend trainer Bianca Oreel Trainer Heleen Pikkaart Ondersteunend trainer Irene Ras Ondersteunend trainer VERBINDEN met EIGEN kracht! 18

19 TEAM ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan Parbha Rameswar Gastvrouw Andrea Reeders Ondersteunend trainer Marjan Roling Opleidingsfunctionaris Roland Schrijver Trainer Gees Schaafsma Trainer George Taal Trainer Petra Varenkamp Opleidingsfunctionaris Dimitri de Vriendt Ondersteunend trainer Klarien Wabeke Trainer Stephanie Wanjon Ondersteunend trainer Magda Westra Trainer Margriet Woltering Trainer Ben je geïnteresseerd in onze Academie? Ons cursusaanbod? Heb je een leervraag? Wil je uitleg? Wil je je inschrijven? Kom naar onze OPEN deur Avond Woensdag 7 januari uur Locatie: Academie voor Kwaliteit van Bestaan - Koudekerkseweg 131 Middelburg Ondersteuners, cliënten, pa-ers, wijkbewoners en andere geïnteresseerden, zijn allen van harte welkom. VERBINDEN met EIGEN kracht! 19

20 CURSUSaanbod Welbevinden 20

21 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. - vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - normen en waarden vrouwen Periode: januari - december 2015 Tijdsduur: één dag in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden

22 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus Beter omgaan met boosheid en spanningen na het volgen van deze training (her)ken je de signalen die aan boosheid en/of spanningen voorafgaan en kun je voorkomen dat boosheid en spanning oplopen met agressie tot gevolg. - boosheid - spanning - lichaam - eigen handelen - handvatten - begrip - inzicht - herkennen - signalen - minder boos - minder spanning mensen die beter om willen gaan met hun boosheid en spanningen. Periode: 3 maanden Tijdsduur: één dagdeel in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden

23 LeefstijlTRAINING MEIDENcursus na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. - jonge vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - leuke activiteiten - normen en waarden jonge vrouwen (leeftijd jaar) Periode: januari - december 2015 Tijdsduur: één dag in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden Domein: Emotioneel Welbevinden

24 LeefstijlTRAINING MANNENcursus na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. - mannen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succeservaren - delen - vertrouwen - leuke activiteiten - normen en waarden mannen Periode: januari - december 2015 Tijdsduur: één dag in de week Opmerkingen: aanmelden via ondersteunend pedagoog Domein: Emotioneel Welbevinden

25 LeefstijlTRAINING BasisCURSUS VROUWENcursus Omgaan met agressie na het volgen van deze cursus ben je in staat om bewuster te ondersteunen en professioneel te handelen bij de opbouw van spanning en/of agressie. - de functie van gedrag en diverse verklaringsmodellen voor het ontstaan van (moeilijk hanteerbaar) gedrag - preventief werken (welke strategieën kun je wanneer inzetten) - welke interventies kan je inzetten om te de-escaleren, als de spanning dan toch oploopt - het bieden van collegiale opvang na (ernstige) incidenten ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk op intranet voor de actuele data of stel je leervraag digitaal. Tijdsduur: 4 dagdelen Opmerkingen: deze cursusuren worden extra uitbetaald. Tijdens deze cursus worden er geen fysieke vaardigheden, zoals bijv. fixeren getraind, daarvoor zijn afzonderlijke (team)-cursussen. Domein: Emotioneel Welbevinden

26 CURSUS Ondersteunen bij autisme na het volgen van deze cursus weet je hoe je cliënten met autisme kunt ondersteunen en begeleiden. - kijken door de ogen van mensen met autisme - je krijgt handvatten voor in de praktijk - theoretische informatie over autisme - ruimte voor het bespreken van casussen ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk op intranet voor de actuele data of stel je leervraag digitaal. Tijdsduur: 1 dagdeel Opmerkingen: deze cursus vindt voor ondersteuners plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Domein: Emotioneel Welbevinden

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar

Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Samen verschillend Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar Anke van Keulen Elly Singer met medewerking van Ana

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Workshopdagen 2014. www.managementsupport.nl/workshops. meer collega s = korting. Kies uit 38 verschillende workshops. 22, 23 en 24 april 2014

Workshopdagen 2014. www.managementsupport.nl/workshops. meer collega s = korting. Kies uit 38 verschillende workshops. 22, 23 en 24 april 2014 Workshopdagen 2014 22, 23 en 24 april 2014 Kies uit 38 verschillende workshops 14 nieuwe onderwerpen meer collega s = korting www.managementsupport.nl/workshops Jouw vak verandert, verander jij mee? Ze

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

ont d e k j e o n twikkel!

ont d e k j e o n twikkel! ont d e k j e ta l enten e n o n twikkel! 1 ontdek je talenten en ontwikkel! Academie Spelderholt biedt jongeren met een functiebeperking een ontwikkelingstraject (op basis van dagbesteding) dat bestaat

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie