De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin"

Transcriptie

1 2013 De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin Koudekerkseweg SL Middelburg

2 Interesse en talent: de springplank naar groei en ontwikkeling! Cursusaanbod 2013 Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin)

3 Colofon Cursusaanbod 2013 is een jaarlijkse uitgave van Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin - Inhoud en layout Team Academie voor Kwaliteit van Bestaan Opmaak en druk Drukkerij Arduin, Fagotweg 23, 4337 RC Middelburg Fotoʼs Cursisten, co trainers, trainers en derden c 2013, Academie voor Kwaliteit van Bestaan

4 Interesse en talent: de springplank naar groei en ontwikkeling! Cursusaanbod 2013 Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin)

5 Inhoudsopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2. Welkom op de Academie voor Kwaliteit van Bestaan 4. Uitgangspunt Kwaliteit van Bestaan 5. Methodiek Ervaringsgericht leren 6. Toepassing Meervoudige Intelligentie 7. Extra! Binnenloper Themadagen Visiting Scholar 8. Opleidingshuis Bijscholing en Verdieping 9. Aanbod vraaggericht 10. Informatie en aanmelden 11. Cursusaanbod Welbevinden Leefstijltraining Vrouwencursus Leefstijltraining Beter omgaan met Boosheid en Spanningen Leefstijltraining Mannencursus Basiscursus Omgaan met Agressie Cursus Gentle Teaching Cursus Doelgericht en Positief Communiceren Ondersteunen van mensen met ernstig meervoudige beperkingen Cursus Ondersteunen van LVB jongeren Project Doen Cursus Zelfredzaamheid bij Brand Leefstijltraining Beter leren omgaan met Alcohol en/of Drugs Cursus Basale Stimulatie Cursus Ondersteunen bij Epilepsie Cursus Geneesmiddelen- verstrekkingen en beheer Project Hé Schoonheid 29. 2

6 Inhoudsopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Cursusaanbod Onafhankelijkheid NIEUWE OPZET Bedrijfscursus Cursus Tekenen en Schilderen Cursus Stagebegeleiding Opleiding Supportwerker niveau Cursus Persoonlijk Ontwikkelplan Introductie Persoonlijk Assistent t/m 4.33 Cursus Functiegerichte Bijscholing Cursus Naaien Cursus DJ Cursus I-Pad (voor beginners) Basiscursus leren acteren Cursus Trainings Acteur Project Tijd voor Taal en Rekenen In samenwerking met HCC Computerles Terugkomdagen Co trainer Leefstijltraining Ouder Kind bijeenkomsten Cursus Kwaliteit en Certificering Project Thuis in je huis 50. Cursusaanbod Sociale Participatie Project Vriendschap en Liefde Cursus Totale Communicatie Cursus Ondersteunen Seksuele Ontwikkeling van cliënten Cursus Hier ben ik Cursus Theorie bromfiets Cursus Theorie auto Project Ontdek je wereld Project Foto Film Muziek 60. 3

7 Welkom op de Academie voor Kwaliteit van Bestaan Leren voor iedereen! Voor je ligt het cursusaanbod 2013 van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. De Academie voor Kwaliteit van Bestaan gaat er vanuit dat iedereen kan leren. Ontwikkeling is belangrijk voor iedereen. Het draagt bij aan een verbeteren van je kwaliteit van bestaan. Het maakt je sterker, zelfstandiger en je kunt meer van dingen genieten. Daarom moet leren voor iedereen toegankelijk zijn. Voor mensen zonder beperking, een lichte beperking, maar ook voor mensen met ernstig meervoudige beperkingen. De Academie zoekt telkens naar betere manieren om mensen te ontwikkelen. Trainers, Co-trainers, maar ook stagiaires en vrijwilligers ondersteunen cursisten waar dit nodig is, op het gebied van leren maar ook op het fysieke vlak. Dit jaar heeft de Academie het thema gekozen: Interesse en talent: de springplank naar groei en ontwikkeling. Om iets te leren, is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in het onderwerp waar de cursus over gaat. Dit geeft verbondenheid en betrokkenheid met het thema, maar tevens ook verbondenheid met medecursisten. Je hebt een overeenkomst met je medecursisten. Het is dan niet belangrijk of je wel of geen beperking hebt, het onderwerp verbindt de mensen met elkaar. Verbinding en betrokkenheid zijn belangrijke voorwaarden om zo veel mogelijk te kunnen leren. Daarnaast wordt op de academie niet de vraag gesteld of iemand slim is, maar hoe iemand slim is. Ieder mens is op een bepaalde manier slim. Als je de slimheid van elke cursist kunt inschatten, kun je deze slimheid inzetten om nieuwe dingen te leren. Je kunt hierover meer lezen in het hoofdstuk Meervoudige intelligentie. Wanneer je de interesse en de slimheid/ talenten benut, dan kan ieder mens ontwikkelen en groeien! De Academie voor Kwaliteit van Bestaan werkt vanuit de acht domeinen van Kwaliteit van Bestaan. Lees op de volgende paginaʼs over: de acht domeinen, ervaringsgericht leren en meervoudige intelligenties. Alle trainers en medewerkers van de Academie wensen je veel succes met het maken van je keuze en natuurlijk veel leerplezier bij het volgen van je cursus! 4

8 Uitgangspunt Kwaliteit van Bestaan Professor R.L. Schalock heeft 8 domeinen ontwikkeld die belangrijk zijn voor de Kwaliteit van Bestaan voor ieder mens. Alle cursussen, workshops en projecten dragen bij aan een verbetering van Kwaliteit van Bestaan. Iedere cursus of project valt onder een domein dat aansluit bij het onderwerp. Domeinen Emotioneel Welbevinden Veiligheid, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid. Materieel Welbevinden Financiële status, werk, onderdak, eigendom, financiële zekerheid, voeding en sociaaleconomische status. Lichamelijk Welbevinden Gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten. Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding, persoonlijke vervulling, competentie, vaardigheden, zinvolle activiteiten en vooruitgang. Zelfbepaling Autonomie, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven, persoonlijke doelen en waarden, beslissingen. Interpersoonlijke Relaties Interacties, relaties/vriendschappen en ondersteuning (emotioneel, fysiek). Sociale Inclusie Integratie en participatie in de samenleving, geaccepteerd worden, status, ondersteuning en werkomgeving. Rechten Rechten en plichten als burger, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en privacy. 5

9 Methodiek Ervaringsgericht leren Door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en het handelen van de cursist, doorleeft de cursist de leerstof. De leerstof wordt direct verbonden met een werkelijkheid die de cursist om zich heen ervaart. Door ervaring begrijpt de cursist de betekenis van de lesstof, met een sterke betrokkenheid en zelfvertrouwen als resultaat. De cursist is intens en geboeid bezig en geniet van de activiteit. Ervaringsgericht onderwijs maakt van desinteresse, inspiratie. Een ervaring is meer dan een indruk. Een ervaring raakt je en krijgt een betekenis. Inzet op motivatie. Een rijke en uitdagende leeromgeving. Een goede sfeer in de groep en onderlinge relaties die ontspannen en ontwikkeling bevorderend zijn. Geloof in de mogelijkheden van mensen. Bij ervaringsgericht leren gaat het om: Verbondenheid Verbonden zijn met elkaar, de omgeving en het onderwerp. Welbevinden Genieten, ontspannen, zelfvertrouwen, openheid. Betrokkenheid Concentratie, energie, creativiteit, voldoening. 6

10 Toepassing Meervoudige Intelligentie Mensen zijn verschillend. En leren verschillend. Door een beroep te doen op en gebruik te maken van meerdere intelligenties kunnen mensen zich breed ontwikkelen. Op welke manier ben jij slim? Beeldslim Je bent goed in tekenen, schilderen, handvaardigheid. Taalslim Je bent goed in lezen, schrijven en geven van een presentatie. Denkslim Je bent goed in rekenen zonder gebruik te maken van een rekenmachine. Muziekslim Je luistert graag naar muziek of je bespeelt graag een muziekinstrument. Beweegslim Je doet graag aan sport en spel en bent goed in gymnastiek. Mensslim Je maakt graag vrienden en je hebt een hekel aan pesten. Zelfslim Je leest graag, je kijkt graag naar serieuze tv programmaʼs. Natuurslim Je houdt van dieren en van tuinieren. 7

11 Extra! Binnenloper Themadagen Visiting Scholar Binnenloper Naast het cursusaanbod verschijnt regelmatig: De Binnenloper. Dit is een flyer waarin activiteiten aangeboden worden, zoals filmavonden, workshops en thema avonden. Iedereen is welkom! Ideeën voor De Binnenloper-activiteiten kunt u mailen naar Themadagen De Academie organiseert in 2013 vijf themadagen. De cursisten dragen, vanuit de projecten die ze volgen, een steentje bij. Het netwerk van deze cursisten wordt hier ook bij betrokken. Daarnaast stimuleren we anderen die betrokken zijn bij het onderwerp om aan te sluiten bij deze themadagen. Een belangrijk doel is: mensen ontmoeten elkaar om ervaringen uit te wisselen en hun kennis te delen. Data worden nader bekend gemaakt. Nu al interesse? Aanmelden kan via: Themadagen: Thuis in eigen huis Beweging Sociale inclusie Ouder Kind Rechten en Plichten Visiting Scolar In 2013 zal prof. dr. Geert van Hove een aantal gastlessen verzorgen bij Stichting Arduin. Geert van Hove is docent bij de Vakgroep Orthopedagogiek aan de universiteit van Gent, onderwijst, adviseert en doet onderzoek over mensenrechten en mensen met een handicap, over inclusie, empowerment en samenwerking. Hij zal gastlessen verzorgen voor cliënten maar ook voor medewerkers, familieleden en andere geïnteresseerden. Via de binnenloper zullen de gastlessen aangekondigd worden. Dus houd deze in de gaten! Wil je vanuit je expertise een bijdrage leveren aan de Academie voor Kwaliteit van Bestaan in de vorm van het verzorgen van gastlessen, dan kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Telefoonnummer of 8

12 Opleidingshuis Bijscholing en verdieping Om je functie binnen Stichting Arduin goed uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat je je blijft ontwikkelen. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, methodes en technieken. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat iedere medewerker vanuit hetzelfde perspectief naar cliëntondersteuning kijkt en daarnaar handelt. Door het opleidingsprogramma op een andere manier aan te bieden, kunnen de doelstellingen nog beter behaald worden. In dit cursusaanbod staan de bijscholing (basisopleiding) en verdiepingsthemaʼs beschreven. Het onderstaand huis geeft je een overzicht van de verschillende opleidingsprogrammaʼs. Overkoepelend Organisatiebreed Team OPLEIDINGSHUIS Verdieping Themaʼs Inschrijven PIPA Bijscholing Supportwerker Bijscholing Persoonlijk Assistent Agressie Communicatie/Auditieve beperkingen Ouderdom Bejegening Fundering - Basisopleiding Verplicht 1 x per 3 jaar Per functie Uitgenodigd Bijscholing Gastvrouw- Gastheer Bijscholing Supportwerker BOPZ Psychische aandoeningen - Specifieke ondersteuningsvragen Visuele beperkingen Kwaliteit en veiligheid ADL Algemene Dagelijkse Levensbehoeften Bijscholing Ondersteunend Supportwerker Bijscholing Supportwerker BHC 9

13 Aanbod Vraaggericht Van aanbodsgericht naar vraaggericht In de afgelopen jaren zijn er veel opleidingen ontwikkeld. Deze werden telkens standaard opgenomen in het cursusaanbod. Om beter aan te sluiten bij de werkelijke individuele leerbehoefte binnen de organisatie Arduin, is het noodzakelijk dat deze bekend zijn op de academie. De leervragen van de cliënt verloopt (over het algemeen) via de persoonlijk assistent. De leervragen van de medewerkers verlopen via de coach. Cliënten Cliënten die zich verder willen ontwikkelen op een bepaald vlak, kunnen leervragen, eventueel via de persoonlijk assistent, bekend maken op de academie. Er kan een gestuurd worden naar Aan de hand van deze leervragen worden nieuwe cursussen ontwikkeld en ontstaat er een aanbod wat nog beter aansluit bij de leerbehoefte. * Wil je iets leren? Stuur een met je leervraag naar Medewerkers Het cursusaanbod moet tot stand komen vanuit de ondersteuningsvragen van cliënten. Vanuit de topbijeenkomsten zullen specifieke leervragen van medewerkers aan de hand van de ondersteuningsvragen van cliënten, naar boven komen. In het POP gesprek met de coach zal dit vastgelegd worden. De coach zal alle leervragen bij de academie neerleggen, zodat op basis van leervragen nieuwe cursussen kunnen worden ontwikkeld. * Wil je iets leren? Geef dit aan tijdens je jaarlijkse POP gesprek. Alleen dan kan een actueel en aansluitend aanbod van cursussen ontstaan. Kees v.d. Berge Jenny v.d. Bergh Yvonne Brekelmans Nelleke Geerse Frank Passchier Marjan Roling Roland Schrijver George Taal 10

14 Informatie Aanmelden Je kunt je op vier verschillende manieren aanmelden: 1. Formulier invullen via Internet: - Klik op Cliënten of Medewerkers of Bezoekers. - Klik op Leren. 2. Formulier invullen via aanmeldformulier in deze gids. 3. Invullen via PiPA, alleen voor medewerkers. 4. Tijdens de Open dag (oktober 2012). Kosten Aan sommige cursussen/projecten zijn kosten verbonden. Deze kosten staan bij ieder(e) cursus/project vermeld. Op alle cursussen/projecten zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden onder regelingen in de PiPA. Voor externen zijn de kosten en de annuleringsvoorwaarden op te vragen via de Academie. Adres Academie voor Kwaliteit van Bestaan Koudekerkseweg SL Middelburg Bart Huijsman Leo Koemans Kees de Mooij Bianca Oreel Petra Varenkamp Klarien Wabeke Magda Westra Margriet Woltering 11

15 12

16 Cursusaanbod Welbevinden 13

17 14

18 Leefstijltraining Vrouwencursus Kernwoorden: Vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - verhalen - luisteren - respect - jouw kwaliteiten - muziek - leuke activiteiten - samen - normen en waarden - vrouwendingen. Na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succes- ervaringen. Voor wie: vrouwen. Kosten: geen. Aanmelden: via begeleidend pedagoog. Deze training wordt twee keer per jaar aangeboden in twee groepen. Periode 1: januari juni groep 1: maandag uur. groep 2: donderdag uur. Periode 2: juli december groep 1: maandag uur. groep 2: donderdag uur. Domein: Emotioneel Welbevinden

19 Leefstijltraining Beter omgaan met Boosheid en Spanningen Kernwoorden: Boosheid - spanning - lichaam - eigen handelen - handvatten - begrip - inzicht - herkennen - signalen - minder boos - minder spanning. Na het volgen van deze training (her)ken je de signalen die aan boosheid en/of spanningen voorafgaan en kun je voorkomen dat boosheid en spanning oplopen met agressie tot gevolg. Voor wie: cliënten. Kosten: geen. Aanmelden: via begeleidend pedagoog. Deze training wordt één keer aangeboden. Periode: juli december Domein: Emotioneel Welbevinden

20 Leefstijltraining Mannencursus Kernwoorden: Mannen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succeservaren - delen - vertrouwen - verhalen - luisteren - respect - jouw kwaliteiten - muziek - leuke activiteiten - samen - normen en waarden - mannendingen! Na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. Voor wie: mannen. Kosten: geen. Aanmelden: via begeleidend pedagoog. Deze training wordt twee keer aangeboden. Periode 1: januari juni Periode 2: juli december Tijdstip: dinsdagmiddag uur. Domein: Emotioneel Welbevinden

21 Basiscursus Omgaan met Agressie Wat leer je? - Voorkomen van probleemgedrag. - Ondersteunen van cliënten met probleemgedrag. - Adequaat reageren bij agressie en tot rust brengen. Na het volgen van deze cursus ben je in staat te ondersteunen en te handelen bij agressie. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Agressie. Voor wie: medewerkers en geïnteresseerden. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Data: 12 en 26 april en 10 en 24 mei. Aanmelden: zie blz. 11. Tijdstip: uur uur. Opmerking: Er wordt een introductiecursus Omgaan met Agressie aangeboden op 3 april van uur (zie PiPA). Domein: Emotioneel Welbevinden

22 Cursus Gentle Teaching Wat leer je? - Wat is Gentle Teaching. - Wanneer is Gentle Teaching toepasbaar. - Bij welke cliënten is Gentle Teaching toepasbaar. - Hoe pas je Gentle Teaching toe. Na het volgen van deze cursus kun je je medemens op een respectvolle manier bejegenen. Hierin staat veiligheid, betrokkenheid en waardering centraal. Voor wie: medewerkers en geïnteresseerden. Kosten: externen: op aanvraag. Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 2 uur. Domein: Emotioneel Welbevinden

23 Cursus Doelgericht en Positief Communiceren Wat leer je: - Gentle teaching in de praktijk - Kijken naar jezelf en kijken naar de ander / zelfreflectie - Gesprekstechnieken - Effectief communiceren Na het volgen van deze cursus kan je op een gelijkwaardig en respectvolle manier communiceren, waardoor doelen makkelijker bereikbaar lijken. Voor wie: iedereen. Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 2 dagdelen. Domein: Emotioneel Welbevinden

24 Cursus Ondersteunen van mensen met ernstig meervoudige beperkingen Wat leer je: - Je leert om je te verplaatsen in de belevingswereld van mensen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. - Je leert over de theorie van de ervaringsordening en hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk. Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van je cliënten. Je kunt in de praktijk inschatten welke ordening een cliënt op dat moment gebruikt. Je weet welke gevolgen de manier van ordenen heeft voor de manier van communiceren met de cliënt. Je kunt een activiteit afstemmen op de manier van ordenen van je cliënt. Voor wie: medewerkers. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 1 dagdeel. Domein: Emotioneel Welbevinden

25 Cursus Ondersteunen LVB jongeren Wat leer je: - Wat is een lichte verstandelijke beperking? - Hoe herken je een lichte verstandelijke beperking? - Wat zijn de verschijningsvormen van iemand met een lichte verstandelijke beperking. - Welke behandelingsmogelijkheden hanteren wij voor deze doelgroep. Na deze cursus heb je globale kennis van wat een lichte verstandelijke beperking inhoudt en kan je deze herkennen. Daarnaast neem je kennis van een aantal behandelingsmogelijkheden die voor deze doelgroep bestaat. Voor wie: medewerkers. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 1 dagdeel. Domein: Emotioneel Welbevinden

26 Project Doen Kernwoorden: Ervaren beleven horen voelen ruiken proeven zintuigen mensen ontmoeten gevoelens uiten - spel sport koken erop uit dieren spel sport koken zingen muziek. Cursisten doen boeiende ervaringen op en verrijken daarmee hun kennis over het leven. Voor wie: cliënten met een intensieve lichamelijke ondersteuningsvraag en geïnteresseerden. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Dit project wordt twee keer aangeboden. Periode 1: januari juni. Periode 2: juli december. Tijdstip: woensdag uur. Domein: Emotioneel Welbevinden

27 Cursus Zelfredzaamheid bij Brand Wat leer je? - Welke gevaren treden er op bij brand. - Wat kun je zelf doen als er brand is. - Hoe kun je brand voorkomen. - Welke blusmiddelen zijn er. - Afspraken over brand bij jou thuis. Na het volgen van deze cursus weet je hoe je brand kunt voorkomen, wat je zelf kunt doen wanneer er brand uitbreekt en ben je op de hoogte van de afspraken die gemaakt zijn over brandpreventie in huis. Voor wie: cliënten en medewerkers. Kosten: geen. Aanmelden: zie blz. 11. Deze cursus vindt plaats in jouw woning. In onderling overleg komen we bij jou thuis om deze cursus te geven. Domein: Materieel Welbevinden

28 Leefstijltraining Beter leren omgaan met Alcohol en/of Drugs Kernwoorden: Alcohol - drugs -effect op je lichaam - effect op je gedrag - herkennen van risicosituaties - eigen verantwoordelijkheid (nemen) - schadelijke gevolgen - inzicht - problemen - oplossingen - handvatten. Cursisten herkennen hun eigen moeilijke situaties op het gebied van alcohol en/of drugsproblemen. Cursisten weten hoe ze kunnen voorkomen dat ze in de problemen komen. Voor wie: cliënten. Kosten: geen. Aanmelden: via begeleidend pedagoog. Deze training wordt één keer aangeboden. Periode: januari juni Tijdstip: dinsdag uur uur. Domein: Lichamelijk Welbevinden

29 Cursus Basale Stimulatie Wat leer je? - Bewustwording. - Afstemmen op de persoon. - Basale stimulatie toepassen. - Basale stimulatie ondergaan. - Aankondigen op basale wijze. - Invloed op eigen leven. Na het volgen van deze cursus weet je wat Basale stimulatie inhoudt en hoe je dit kunt toepassen. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Bejegening. Voor wie: medewerkers en geïnteresseerden. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 1 dag. Domein: Lichamelijk Welbevinden

30 Cursus Ondersteunen bij Epilepsie Wat leer je: - Behandeling van epilepsie (medisch). - Wat te doen bij aanvallen. - Verschillende vormen van noodmedicatie. - Epilepsie en mensen met een verstandelijke beperking. Na het volgen van deze cursus weet je hoe je cliënten met epilepsie kunt ondersteunen. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Psychische en andere aandoeningen - Specifieke ondersteuningsvragen. Voor wie: medewerkers en geïnteresseerden. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 2 uur. Domein: Lichamelijk Welbevinden

31 Cursus Geneesmiddelenverstrekkingen en -beheer Waar gaat het over? - Informatie. - Verantwoordelijkheid. Na het volgen van deze cursus weet je wat je verantwoordelijkheden zijn op het gebied van beheer en verstrekken van geneesmiddelen en weet je waar je informatie kunt vinden. Voor wie: medewerkers. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 1 uur. Domein: Lichamelijk Welbevinden

32 Project Hé schoonheid! Kernwoorden Uiterlijke verzorging - mode make up onderdelen van het kappersvak ( haren borstelen, haren wassen, rolletjes indraaien, klantvriendelijkheid ) Innerlijke verzorging / gezondheid. Na het volgen van dit project weet je dat het een goed gevoel geeft wanneer je er verzorgd uitziet en kun je eenvoudige handelingen van het kappersvak verrichten. Dit project wordt aangeboden in samenwerking met de middelbare school CSW Toorop Middelburg en een professionele kapster. Voor wie: cliënten en geinteresseerden. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Dit project wordt twee keer aangeboden. Periode 1: januari juni. Periode 2: juli december. Tijdstip: vrijdag uur. Domein: Emotioneel Welbevinden

33 30

34 Cursusaanbod Onafhankelijkheid 31

35 32

36 NIEUWE OPZET Bedrijfscursus Wat leer je? - Samen praten met je team. - Samen leren op je werk. - Samenwerken met je collegaʼs. Je leert over dingen, die voor jou belangrijk zijn op je werk, mee te denken en mee te praten. Hierdoor word je een nog betere collega! Voor wie: voor het hele team van het bedrijf. Kosten: geen. Aanmelden: zie blz. 11. Agenda: Op uitnodiging van de Academie komen alle bedrijven aan de beurt. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

37 Cursus Tekenen en Schilderen Wat leer je? - Werken met potlood en kleurpotlood. - Werken met aquarel en acryl. - Werken met wasco en viltstift. - Vlakverdeling en het maken van een kader. - Kleurenkennis. - Materiaalkennis. Na het volgen van deze cursus ken je verschillende teken- en schildertechnieken. Voor cursisten die de cursus voor een 2e keer volgen is verdieping in één bepaalde techniek mogelijk. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: 185,--. Aanmelden: zie blz. 11. Data: vanaf 2 september Tijdstip: maandagavond uur. Duur cursus: 16 lessen. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

38 Cursus Stagebegeleiding Wat leer je? - Positief leerklimaat creëren - Leerstijlen herkennen en hanteren. - Feedback geven. - Objectief beoordelen. Na het volgen van deze cursus ben je in staat zelfstandig stagiaires te begeleiden en te beoordelen. Voor wie: supportwerkers. Kosten: Deze cursus vindt voor medewerkers plaats onder werktijd. De cursusuren worden extra uitbetaald. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 4 dagdelen. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

39 Opleiding Supportwerker niveau 4 Wat leer je? - Cliënten individueel ondersteunen, in wonen, werken en de dagelijkse zorg. - Samen met de cliënt de samenleving verkennen. - Op een ervaringsgerichte wijze zelf actief bezig zijn met je leerproces om supportwerker te worden. Na het behalen van het diploma van deze opleiding ben je in staat om de functie van Supportwerker binnen Arduin uit te oefenen. Na afloop van de studie heb je een landelijk erkend diploma SPW/MMZ-4 en een vast contract bij Stichting Arduin. Voor wie: gastvrouwen, gastheren, ondersteunend supportwerkers en externen. Kosten: Tijdens deze 3 jarige BBL opleiding, werk en leer je bij Arduin. Je krijgt een contract als leerling en een salaris volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Interesse: informatie via of Data: Afhankelijk van de behoefte en het aantal deelnemers start een nieuwe groep. Meer informatie via afdeling personeelszaken van Stichting Arduin. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

40 Cursus Persoonlijk Ontwikkelplan Wat leer je? - Inzicht krijgen in je eigen persoonlijke ontwikkeling. - Herkennen van eigen uitdagingen. - Inzicht in eigen competenties en ambities. - Zicht krijgen op eigen ambities en omzetten in een POP. Na het volgen van deze cursus ben je in staat je eigen persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. Voor wie: medewerkers. Kosten: Deze cursus vindt plaats onder werktijd. De cursusuren worden extra uitbetaald. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 2 dagdelen. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

41 Introductie Persoonlijk Assistent Wat leer je? - Rol persoonlijk assistent. - Persoonlijk plan. - ondersteuningsmethodieken. - Sociaal netwerk. Na het volgen van deze cursus weet je wat de rol is van de Persoonlijk Assistent van een cliënt en hoe je deze rol kan vervullen. Voor wie: Medewerkers die beginnen met de functie Persoonlijk Assistent. Kosten: Deze cursus vindt plaats onder werktijd. De cursusuren worden extra uitbetaald. Aanmelden: zie blz. 11. Duur cursus: 1 dag. Opmerking: Als nieuwe Persoonlijk Assistent start je met de cursus Introductie Persoonlijk Assistent. Na het volgen van deze cursus kun je deelnemen aan de bijscholing voor Persoonlijk Assistenten. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

42 Cursus Functiegerichte Bijscholing Wat leer je? - Nieuwe vakkennis. - Delen met collegaʼs die dezelfde functie hebben. - Nieuwe inzichten. Na het volgen van deze cursus is je kennis en zijn je vaardigheden opgefrist en actueel, zodat je in staat bent en blijft je functie op een goede en professionele wijze uit te voeren. Voor wie: medewerkers. Kosten: De cursus vindt plaats onder werktijd. De cursusuren worden extra uitbetaald. Aanmelden: zie blz. 11. Data: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Tijdstip: n.v.t. Deze scholing vindt eens in de 3 à 4 jaar plaats. Duur cursus: 2 dagen. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

43 naald en draad Cursus Naaien Wat leer je? - Eenvoudige naaiwerkzaamheden. - Hoe een naaimachine werkt. - Een eenvoudig product maken. - Een patroon zoeken. - Een patroon uitraderen. Na het volgen van deze cursus kun je eenvoudige naaiwerkzaamheden op de naaimachine verrichten. Voor wie: iedereen. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Deze cursus wordt twee keer aangeboden. Data: 9 januari - 23 januari - 6 februari - 20 februari - 6 maart - 20 maart. Data: 11 september - 25 september - 9 oktober - 23 oktober - 6 november - 20 november. Tijdstip: woensdagavond uur. Opmerking: Bij voldoende belangstelling start er een cursus voor gevorderden. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

44 Cursus DJ Wat leer je? - Kennis maken met apparatuur. - Leren werken met geluids en mix apparatuur. - Gebruiken van functies en effecten. - Verschillende muzieksoorten gebruiken. - Omgaan met de microfoon. - Jezelf presenteren als DJ. Het samen presenteren van een DJ-show. Voor wie: iedereen. Kosten: 10,--. Aanmelden: zie blz. 11. Data: Deze cursus start bij voldoende aanmeldingen. Tijdstip: woensdagavond uur. Duur cursus: 10 lessen. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

45 Cursus I-Pad (voor beginners) Wat leer je: - Wat is een i-pad. - Wat kun je er mee doen/wat heb je er aan. - I - Pad instellingen. - en. - Standaard Apps op de i-pad. - Apps downloaden van de App Store. - Onderwerpen worden nader bepaald bij het ontwikkelen van de cursus samen met de co trainers. Na het volgen van deze cursus weet je hoe je je I-Pad kunt installeren en welke mogelijkheden er zijn. Voor wie: Voor iedereen die een i-pad heeft en er meer over wil leren of mensen die meer willen weten over de i-pad, om te bepalen of de i-pad iets is om aan te schaffen. Kosten: 10,--. Aanmelden: zie blz. 11. De cursus start bij voldoende belangstelling. Data worden nader bekend gemaakt. Opmerking: Deze cursus wordt mede ontwikkeld door de Co-trainers van de Academie. Duur cursus: 4 dagdelen. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

46 Basiscursus Leren Acteren Wat leer je: - Acteervaardigheden. - Samenwerken. - Improviseren. - Hoe gebruik je je stem, je lichaam en je houding. - Hoe zet je. - Hoe vergroot je je zelfvertrouwen. Cursisten kunnen acteren en ontdekken hun sterke kanten. Voor wie: Jongeren en volwassenen die het leuk vinden om te leren acteren. Opmerking: Deze cursus vindt plaats in het Spiegeltheater. Voor meer informatie (aanmelden en kosten) kun je contact opnemen met de medewerkers van het Spiegeltheater J.V. Sprengerlaan SJ Middelburg. Telefoonnummer: Periode: het gehele jaar door. Tijdstip: maandagavond uur. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

47 Cursus Trainings Acteur Wat leer je: - Improviseren. - De rol van de acteur in een cursus/training. - Verschillende karakters. - Rollenspelen. - Verschillende werkvormen die van een acteur in een training kunnen worden gevraagd. Een trainingsacteur fungeert in een training of cursus als leermiddel in het ervaringsgericht leerproces. Na deze cursus weet je hoe je als acteur je bijdrage kunt leveren aan een cursus. Voor wie: Mensen die het leuk vinden om af en toe als vrijwillig acteur op te treden in een cursus. Kosten: Deze cursus wordt kosteloos aangeboden. We vragen je om je als trainingsacteur beschikbaar te stellen voor de Academie. Aanmelden: zie blz. 11. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

48 Project Tijd voor Taal en Rekenen Kernwoorden: Rekenen - Nederlands - taal - lezen schrijven - media - praten - voorlezen - vertellen - uitdrukkingen - talen - bibliotheek - lees- en schrijfopdrachten - verhalen - poëzie. cursisten ontwikkelen hun kennis en vaardigheid op gebied van taal en rekenen. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz 9. Dit project wordt twee keer aangeboden. Periode: januari juni. Periode: juli 14 december. Tijdstip: donderdag uur. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

49 @ In samenwerking met HCC Computerles De Academie brengt je in contact met: HCC, Europaʼs grootste computervereniging. HCC is een ontmoetingsplaats voor mensen met een gezamenlijke interesse in computergebruik. Bij deze vereniging verbreed en verdiep je je kennis op digitaal gebied, kun je rekenen op ondersteuning. Cursisten weten de weg naar bestaande computerverenigingen zoals HCC. Voor wie: cursisten en geïnteresseerden. Kosten: lidmaatschap HCC ( 27,50 per jaar). Aanmelden: zie blz. 11. Na aanmelding zoeken we contact met jou om verdere afspraken te maken. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

50 Terugkomdagen Co-trainer Kernwoorden: Leervragen - kwaliteiten - lesgeven - observeren - communicatie - les voorbereiden - programma en hulpmiddelen overzicht - luisteren - respect - werkvormen - presenteren - houding - taalgebruik - DST - ervaringsgericht leren. cursisten kunnen een (onderdeel van een) les verzorgen aan de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Voor wie: cliënten die de cursus Co-trainer hebben gevolgd. Terugkomdagen 2013: 8 januari, 5 februari, 5 maart, 3 april, 7 mei, 11 juni, 16 juli, 20 augustus, 10 september, 8 oktober, 5 november, 3 december. Tijdstip: dinsdag uur. Domein: Persoonlijke Ontwikkeling

51 Leefstijltraining Ouder Kind bijeenkomsten Kernwoorden: Ouderschap - menszijn - kinderen - opvoeden - steunen - stimuleren - sturen - ontmoeten - ervaringen delen - themaʼs. Na het volgen van deze bijeenkomsten ben je in staat beter om te gaan met je rol als ouder en heb je kennis van de ontwikkeling van kinderen. Voor wie: jonge (toekomstige) ouders. Kosten: externen op aanvraag. Aanmelden: Via begeleidend pedagoog. Deze training wordt twee keer aangeboden: Periode 1: januari juni. Periode 2: juli december. Tijdstip: dinsdagochtend uur (2 keer in de maand). Domein: Zelfbepaling

52 Cursus Kwaliteit en Certificering Wat leer je? - Wat is belangrijk. - Wat moet je weten. - Waar moet je op letten. - Hoe bereid je je voor. Na het volgen van deze cursus weet je wat het Kwaliteitsmanagementsysteem is en wat de daar bijbehorende in- en externe audits inhouden. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Kwaliteit en veiligheid. Voor wie: medewerkers. Kosten: Geen. Deze cursus vindt plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 1 dagdeel. Domein: Zelfbepaling

53 Project Thuis in je huis Kernwoorden Welkom thuis gevoel gezelligheid vriendschappen contacten gezondheid - koken ontspannen - hobbies - feesten - klussen huishouden boodschappen geld de tuin inrichting meedenken - overleggen. Cursisten weten hoe ze van hun huis een sfeervol thuis kunnen maken. Voor wie: cursisten en geinteresseerden. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Dit project wordt twee keer aangeboden: Periode 1: januari juni. Periode 2: juli december. Tijdstip: dinsdag uur. Domein: Zelfbepaling

54 Cursusaanbod Sociale Participatie 51

55 52

56 Project Vriendschap en Liefde Kernwoorden Vrienden - vriendschap - afspraak maken - samen - uitgaan - verjaardagen - liefde - gezelligheid - geven en nemen - jalouzie. Cursisten weten het verschil tussen vriendschap en liefde en herkennen de gevoelens die hierbij horen. Cursisten kunnen sociale vaardigheden toepassen in hun vriendschap. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Dit project wordt één keer aangeboden. Periode: januari juni. Tijdstip: woensdag uur. Domein: Interpersoonlijke relaties

57 Cursus Totale Communicatie Wat leer je? - Middelen hanteren die communicatie ondersteunen. - Praten met alle mogelijke middelen. Na het volgen van deze cursus, ben je in staat het niveau van de cliënt te bepalen en de goede communicatiemiddelen aan te bieden. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Visuele beperkingen en Communicatie/Auditieve beperkingen. Voor wie: medewerkers en geïnteresseerden. Kosten: Deze cursus vindt plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Datum: Kijk in de PiPA voor de actuele data. Duur cursus: 4 dagdelen. Domein: Interpersoonlijke relaties

58 Cursus Ondersteunen Seksuele Ontwikkeling van cliënten Waar gaat het over? - Ondersteunen bij vragen op het gebied van relaties, behoefte aan seks, kinderwens en seksueel misbruik. - Bewustwording. - In gesprek met je team. - Hoe geef je voorlichting. - De rol van de ondersteuner. Na het volgen van deze cursus weet je welke taak je hebt als ondersteuner bij de seksuele ontwikkeling van cliënten. Voor wie: medewerkers en geïnteresseerden. Kosten: Deze cursus vindt plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Aanmelden: zie blz. 11. Deze cursus wordt twee keer aangeboden. Data: 11 & 18 maart. Data: 15 & 22 november. Tijdstip: uur. Domein: Interpersoonlijke relaties

59 Cursus Hier ben ik Wat leer je? - Praten zonder woorden. - Ontspanning. - Inspanning. - Elkaar begrijpen. - Lichaamstaal. - Lichaamsoefeningen. Cursisten kunnen praten zonder woorden. Cursisten weten waar ze op moeten letten als ze met iemand praten. Cursisten kennen verschillende ontspanningsoefeningen. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: geen. Aanmelden: zie blz. 11. Deze cursus wordt twee keer aangeboden. Periode 1: voorjaar Periode 2: najaar Tijdstip: vrijdag uur. Duur cursus: 10 lessen. Domein: Interpersoonlijke relaties

60 Cursus Theorie bromfiets Wat leer je? - Veilig rijden in het verkeer. - Verschillende verkeerssituaties. - Verkeersregels. - Verkeersborden. - Verkeerstekens. - Wie er voorrang heeft. - Stilstaan. - Parkeren. - Hoe handel je op kruispunten. De theoriecursus afsluiten met een examen bij het CBR in Goes. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: 250,-- voor 25 lessen van anderhalf uur. Opmerking: Na het behalen van het theorie examen volgt een verplicht praktijkexamen waar ook kosten aan verbonden zijn. Aanmelden: zie blz. 11. Deze cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen in maart Waar: praktijklokaal Het Rijbewijsteam in Vlissingen. Tijdstip: woensdag uur. Duur cursus: 25 weken. Domein: Sociale Inclusie

61 Cursus Theorie auto Wat leer je? - Verschillende verkeerssituaties. - Verkeersregels. - Verkeersborden. - Verkeerstekens. - Stilstaan. - Parkeren. - Wie heeft er voorrang. - Hoe handel je op kruispunten. - Wegen en snelheid. De theoriecursus afsluiten met een examen bij het CBR in Goes. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: 250,-- voor 25 lessen van anderhalf uur. Opmerking: Na het behalen van het theorie examen kun je praktijklessen volgen. Hier zijn ook kosten aan verbonden. Aanmelden: zie blz. 11. Deze cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen in maart Waar: praktijklokaal Het Rijbewijsteam in Vlissingen. Tijdstip: woensdag uur. Duur cursus: 25 weken. Domein: Sociale Inclusie

62 Project Ontdek je wereld Kernwoorden Wereldoriëntatie geschiedenis, verhalen van vroeger biologie, natuur, mens en dier, - aardrijkskunde, je eigen omgeving, andere landen cultuur, muziek, dans, sport, maatschappij nieuws, jouw mening het heelal boeiende plaatsen en gebeurtenissen feestdagen - een werkstuk maken samen of alleen, mee op excursie. Cursisten verbreden hun kennis over de wereld waarin wij leven. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Dit project wordt twee keer aangeboden: Periode 1: januari juni. Periode 2: juli december. Tijdstip: donderdag uur. Domein: Sociale Inclusie

63 Project Foto - Film - Muziek Kernwoorden: Film - muziek - fotoʼs - fotoboek - scrapboek - fototoestel - filmcamera. cursisten breiden hun vaardigheden uit op gebied van foto en film. Voor wie: cliënten en geïnteresseerden. Kosten: 60,--. Aanmelden: zie blz. 11. Dit project wordt twee keer aangeboden. Periode 1: januari juni. Periode 2: juli december. Tijdstip: woensdag uur. Domein: Sociale Inclusie

64 Co-trainers Trots op het feit dat Co-trainers niet meer te missen zijn binnen de Academie! NIEUW Jan Wim van Akkeren Mia Gul Bernard van Hemert Miranda van der Mije Peter Overdulve Heleen Pikkaart Irene Ras Dimitri de Vriendt

KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN!

KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Cursusaanbod 2014 Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie

Nadere informatie

VERBINDEN met EIGEN kracht!

VERBINDEN met EIGEN kracht! VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

MEE Noordwest-Holland Cursusgids. MEE Noordwest-Holland. Ondersteuning bij leven met een beperking. Cursusgids

MEE Noordwest-Holland Cursusgids. MEE Noordwest-Holland. Ondersteuning bij leven met een beperking. Cursusgids MEE Noordwest-Holland Ondersteuning bij leven met een beperking MEE Noordwest-Holland Cursusgids Cursusgids 1 Inhoud 5 5 Leeswijzer Cursusaanbod Kinderen & Jongeren 7 Cursus Ik en mezelf 8 Cursus Boyz

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

CURSUSAANBOD NOVEMBER 2011 JUNI 2012 PAGINA 1

CURSUSAANBOD NOVEMBER 2011 JUNI 2012 PAGINA 1 VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4 BAK... 7 Lekkere tussendoortjes maken JOUW LIJF... 8 Cursus over bewust aanwezig zijn in je lichaam ZWEMMEN-MAANDAG... 9 In groep gaan zwemmen met begeleiding MOOI... 10 Spiegeltje,

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Openbare basisschool De Stap. Landsmeer

Schoolgids 2014-2015. Openbare basisschool De Stap. Landsmeer Openbare basisschool De Stap Landsmeer Inhoudsopgave Pagina Voorwoord van het schoolbestuur 3 Inleiding 4 1 Een fijne en veilige school 5 1.1 Pedagogische visie 5 1.2 Programma Leefstijl 2 Leren op De

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD pagina 3 2 WIE ZIJN WIJ? ALGEMENE INFORMATIE pagina 4 3 WELKE SCHOOLTIJDEN HANTEREN WIJ? pagina 7 4 WIE WERKEN ER OP DE HORIZON? pagina 9 5 WAAROM KIEST U

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OBS HET PALET 2014/2015

SCHOOLGIDS OBS HET PALET 2014/2015 SCHOOLGIDS OBS HET PALET 2014/2015 INHOUD Hoofdstuk 1 - Algemene informatie 4 Hoofdstuk 2 - Ons onderwijs 22 Hoofdstuk 3- Leerlingenzorg 34 Hoofdstuk 4- Bijlagen 43 OBS Het Palet Pagina 2 Voorwoord De

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Trainingen voor Zorg & Welzijn Inhoud Wie zijn we? Heel opleidingen Wat willen we met onze trainingen bereiken? Onze trainers Trainingen Persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016 DE PALSTER

SCHOOLGIDS 2015-2016 DE PALSTER SCHOOLGIDS 2015-2016 DE PALSTER w a a r l e r e n t o t l e v e n k o m t Betekenisvol onderwijs, dat boeit!! Daar staat De Palster voor. Alle vakgebieden komen altijd binnen één thema aan bod, kinderen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. Marasingel 16 6846 DX Arnhem tel: 026-3890410 email: info@hetjongleren.eu website: www.hetjongleren.eu directeur:ied Nova

SCHOOLGIDS 2012-2013. Marasingel 16 6846 DX Arnhem tel: 026-3890410 email: info@hetjongleren.eu website: www.hetjongleren.eu directeur:ied Nova SCHOOLGIDS Een zeeleeuw aan de Côte d Azur Jongleerde elke dag een uur maar wat, vroeg een verbaasde geit is hiervan nu de aardigheid? Men moet, zo sprak de zeeleeuw toen Het JongLeren om het oud te doen.

Nadere informatie

schoolgids 2 012-2014

schoolgids 2 012-2014 schoolgids 2 012-2014 OBS De Appelhof Postelkamp 2 6652 BE Druten 0487-513766 info@appelhof.nl www.appelhof.nl Inhoud 1 Kennismaken met De Appelhof 5 2 Op eigen kracht én samenwerken 8 3 Van kleuter tot

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Het Baken. Schoolgids 15. Het Baken is een basisschool van SCOPE scholengroep

Het Baken. Schoolgids 15. Het Baken is een basisschool van SCOPE scholengroep Het Baken Schoolgids 15 16 Het Baken is een basisschool van SCOPE scholengroep Inhoudsopgave Een woord vooraf 4 1. Onze school 5 2. Wat wij belangrijk vinden 6 6 6 2.1 Grondslag 2.2 Missie en visie 3.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Inhoudsopgave

Schoolgids Inhoudsopgave 1 Schoolgids Inhoudsopgave Deel 1 Een woord vooraf p. 2 1. De St. Caeciliaschool p. 3 1.1 De eigen identiteit 1.2 Onze school is een Tangentschool 1.3 Partners en relevante externe partijen 1.4 Aanmelding

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BSO DE VALLEI

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BSO DE VALLEI PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN BSO DE VALLEI INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 VISIE... 6 MISSIE... 6 DE VIER PEDAGOGISCHE DOELEN... 7 Het bieden van emotionele en fysieke veiligheid;... 8 Fysieke

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Stichting Arduin Seissingel 4 4333 GV MIDDELBURG Postbus 85 4330 AB MIDDELBURG

Kwaliteitsbeleid. Stichting Arduin Seissingel 4 4333 GV MIDDELBURG Postbus 85 4330 AB MIDDELBURG Kwaliteitsbeleid 2010 Stichting Arduin Seissingel 4 4333 GV MIDDELBURG Postbus 85 4330 AB MIDDELBURG Telefoon: 0118-434500 Telefax: 0118-434599 E-mail: info@arduin.nl Internet: www.arduin.nl Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Schoolg ids

Schoolgids 2015-2016. Schoolg ids Schoolgids 2015-2016 Schoolg ids Inleiding Van de directeur De Willibrord staat bekend als een prettige buurtschool met vrolijke en spontane kinderen en met een open karakter, toegankelijk voor iedereen.

Nadere informatie

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Februari 2011 Door: Gedragsdeskundigen Inhoudsopgave: Visie en ondersteuningsmethodiek Odion 1. Inleiding 3 2. Visie: Acht domeinen van bestaan van Schalock en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Voorwoord, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool Wandelbos voor het schooljaar 2015-2016. Deze gids staat op onze website (www.bswandelbos.nl). Mocht u liever een papieren

Nadere informatie

school ontdekken ontwikkelen ontplooien gids katholieke Prins Willem Alexanderschool

school ontdekken ontwikkelen ontplooien gids katholieke Prins Willem Alexanderschool ontdekken ontwikkelen ontplooien school gids katholieke Prins Willem Alexanderschool 2 0 2 0 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4 Een schets van de school... 6 Missie... 8 waar staat onze school voor... 8 doel...

Nadere informatie

WELKOM op de JAN BIERMASCHOOL!

WELKOM op de JAN BIERMASCHOOL! WELKOM op de JAN BIERMASCHOOL! De Jan Biermaschool is een openbare school. Dit betekent dat we open staan voor ieder kind, ongeacht diens achtergrond of afkomst. Open staan voor ieder kind betekent voor

Nadere informatie