KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN!"

Transcriptie

1 KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Cursusaanbod 2014 Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin)

2 INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit van Bestaan 4 Uitgangspunt Kwaliteit van Bestaan 5 Methodiek Ervaringsgericht leren 6 Leerarrangement Methodieken Academie voor Kwaliteit van Bestaan 7 Toepassing Meervoudige Intelligentie 8 Extra! Binnenloper Themadagen 9 Opleidingshuis Bijscholing en verdieping 10 Aanbod vraaggericht 12 Informatie aanmelden 13 Team Academie voor Kwaliteit van Bestaan 14 Cursusaanbod Welbevinden Leefstijltraining Vrouwencursus Leefstijltraining Beter omgaan met boosheid en spanningen Leefstijltraining Mannencursus Basiscursus Omgaan met agressie Cursus Ondersteunen bij autisme Cursus Gentle teaching Cursus Doelgericht en positief communiceren Cursus Ondersteunen van mensen met ernstig meervoudige beperkingen Project Doen Cursus Zelfredzaamheid bij brand Training Brandveiligheid Modules Werken in een bedrijf Cursus Ondersteunend trainer Cursus Budgetteren Project Techniek Cursus Hulp bij ongelukken Leefstijltraining Beter leren omgaan met alcohol en/of drugs Cursus Basale stimulatie Cursus Ondersteunen bij epilepsie Cursus Geneesmiddelenverstrekkingen en -beheer Cursus Til- en transfervaardigheden Project Hé schoonheid 38 KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 2

3 INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Cursusaanbod Onafhankelijkheid Bedrijfstraining op locatie Cursus Stagebegeleiding BBL-opleiding MMZ niveau 4 Supportwerker Cursus Persoonlijk ontwikkelplan Cursus Introductie Persoonlijk Assistent t/m 4.33 Cursus Functiegerichte bijscholing Cursus Naaien Belevingstheater Samen acteren Cursus Trainings acteur Cursus Systemen Stichting Arduin Project Tijd voor taal Bijeenkomsten Werken met de computer Leefstijltraining Ouder kind bijeenkomsten Cursus Kwaliteit en certificering Project Mijn huis, mijn thuis 54 Cursusaanbod Sociale Participatie Cursus Vriendschap en liefde Cursus Totale communicatie Cursus Ondersteunen seksuele ontwikkeling van cliënten Cursus Nederlands met gebaren Cursus Hier ben ik Cursus Theorie bromfiets Cursus Theorie auto Cursus Openbaar vervoer Project Ontdek je wereld Project Foto & film Project Kunst Project Volkstuin 67 KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 3

4 Welkom op de ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Leren voor iedereen! Voor je ligt het cursusaanbod 2014 van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. De Academie richt zich op de ontwikkeling van ieder mens die wil leren, met als doel de kwaliteit van bestaan te verbeteren. Ieder in zijn eigen tempo en op eigen wijze. Ontwikkeling is belangrijk voor iedereen. Het maakt je sterker, zelfstandiger en je kunt meer genieten. De Academie begeleidt en ondersteunt iedere cursist in zijn of haar ontwikkelproces en blijft zoeken naar manieren om mensen in ontwikkeling te brengen. Het thema voor 2014 is: KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Kijk verder dan je nu kunt kijken! doelt zowel op buiten de Academie als verder kijken dan de meest voor de hand liggende manieren van leren. Leeractiviteiten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan moeten de voorwaarden scheppen om mee te kunnen doen in de maatschappij, denk aan deelname aan onderwijs, bedrijfsleven, het verenigingsleven, het behalen van erkende diploma s, maar ook meedoen in de wijk. Mensen kunnen op verschillende manieren leren. Met alleen traditioneel leren, maakt niet iedereen de nodige ontwikkelingsgroei door. Bewust kijken, horen en voelen, voeren je voorbij de meest voor de hand liggende kaders en laten je tegelijkertijd ontdekken welke mogelijkheden allemaal tot je beschikking staan. De methodieken die de Academie hanteert, geeft mensen meer kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling en groei. De verscheidenheid van mensen en hun manier waarop ze leren (h)erkennen, wordt door de Academie voor Kwaliteit van Bestaan gezien als de bron van inspiratie! Ik wens je veel succes met het maken van je keuzes en natuurlijk veel leerplezier bij het volgen van je cursus! René van der Waal Manager Stichting Arduin De Academie voor Kwaliteit van Bestaan werkt vanuit de acht domeinen van kwaliteit van bestaan. Lees op de volgende pagina s over: de acht domeinen, Ervaringsgericht leren en Meervoudige Intelligenties. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 4

5 UITGANGSPUNT Kwaliteit van Bestaan Professor R.L. Schalock heeft 8 domeinen ontwikkeld die belangrijk zijn voor de kwaliteit van bestaan voor ieder mens. Alle cursussen, workshops en projecten dragen bij aan een verbetering van kwaliteit van bestaan. Iedere cursus of project valt onder een domein dat aansluit bij het doel. Domeinen Emotioneel Welbevinden Veiligheid, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid. Materieel Welbevinden Lichamelijk Welbevinden Financiële status, werk, onderdak, eigendom, financiële zekerheid, voeding en sociaaleconomische status. Gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten. Persoonlijke Ontwikkeling Zelfbepaling Interpersoonlijke Relaties Opleiding, persoonlijke vervulling, competentie, vaardigheden, zinvolle activiteiten en vooruitgang. Autonomie, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven, persoonlijke doelen en waarden, beslissingen. Interacties, relaties/vriendschappen en ondersteuning (emotioneel, fysiek). Sociale Inclusie Rechten Integratie en participatie in de samenleving, geaccepteerd worden, status, ondersteuning en werkomgeving. Rechten en plichten als burger, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en privacy. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 5

6 METHODIEK Ervaringsgericht LEREN Door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en het handelen van de cursist, doorleeft de cursist de leerstof. De leerstof wordt direct verbonden met een werkelijkheid die de cursist om zich heen ervaart. Door ervaring begrijpt de cursist de betekenis van de lesstof, met een sterke betrokkenheid en zelfvertrouwen als resultaat. De cursist is intens en geboeid bezig en geniet van de activiteit. Tempelschema ervaringsgericht leren Ervaringsgericht leren streeft naar één doel: het vergroten van de zelfredzaamheid, een geëmancipeerd mens. Een persoon die zelfredzaam is, is iemand die zich maximaal heeft ontwikkeld; vol levenslust; initiatiefrijk, vindingrijk, creatief en bereid om zich voor een groter geheel in te zetten. Daarvoor is nodig: De basis/het fundament: Ervaringsgerichtheid. Dit wil zeggen de wijze waarop cursisten benaderd worden. De pijlers: het vrije initiatief (cursisten mogen zelf kiezen) rijk milieu (de cursusruimtes, aanbieden van activiteiten, niet voor de hand liggend materiaal) de ervaringsgerichte dialoog (erkenning, begrip, echtheid). Om uiteindelijk te komen tot: Bevrijdingsprocessen, deze zijn nodig voor een goede emotionele ontwikkeling Creatieve processen, deze zijn nodig voor een maximale kennis ontwikkeling. Bij ervaringsgericht leren gaat het om: Verbondenheid Welbevinden Betrokkenheid Verbonden zijn met elkaar, de omgeving en het onderwerp. Genieten, ontspannen, zelfvertrouwen, openheid. Concentratie, energie, creativiteit, voldoening. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 6

7 Leerarrangement METHODIEKEN ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Mensen kunnen op verschillende manieren leren. Met alleen traditioneel leren, maakt niet iedereen de nodige ontwikkelingsgroei door. Bewust kijken, horen en voelen, voeren je voorbij de meest voor de hand liggende kaders en laten je tegelijkertijd ontdekken welke mogelijkheden allemaal tot je beschikking staan. De ervaring leert dat de methodieken die de Academie hanteert, mensen meer kansen en mogelijkheden geeft tot ontwikkeling en groei. In 2014 organiseert de Academie voor Kwaliteit van Bestaan voor professionals en geïnteresseerden een 2-daags leerarrangement. Deelnemers maken kennis met de verschillende methodieken/werkwijzen van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, uiteraard door zelf te ervaren! Heb je interesse of wil je geïnformeerd worden over dit leerarrangement, dan kun je een sturen naar of bellen naar de Academie voor Kwaliteit van Bestaan: De opleidingsfunctionaris kan je hierover meer vertellen. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 7

8 TOEPASSING Meervoudige INTELLIGENTIE Mensen zijn verschillend en leren verschillend. Door een beroep te doen op, en gebruik te maken van meerdere intelligenties kunnen mensen zich breed ontwikkelen. Volgens Howard Gardner kun je slim zijn op 8 manieren: Op welke manier ben jij slim? Woordslim - Verbaal-Linguïstische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen. Denkslim - Logisch-Mathematische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: logisch denken, rekenen, cijfers, experimenteren. Beeldslim - Visueel-Ruimtelijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven. Muziekslim - Muzikaal-Ritmische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: muziek luisteren, maken, componeren, herkennen. Beweegslim - Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans. Natuurslim - Naturalistische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: kennis over dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen. Mensslim - Interpersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven. Zelfslim - Intrapersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in; omgaan met eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 8

9 EXTRA! BINNENloper THEMAdagen Binnenloper Naast het cursusaanbod verschijnt regelmatig: De Binnenloper. Dit is een flyer waarin activiteiten aangeboden worden, zoals korte cursussen, workshops en thema avonden. Iedereen is welkom! Ideeën voor De Binnenloper-activiteiten kunt u mailen naar Meedoen! Stichting Arduin streeft naar een samenleving waar iedereen aan deel kan nemen. Daarom heeft Stichting Arduin zich aangesloten bij het landelijk initiatief: werkverband professionals en inclusie. De Academie voor Kwaliteit van Bestaan gaat zich dit jaar specifiek richten op voorwaardenscheppende leeractiviteiten zodat mensen mee kunnen doen in de maatschappij, denk aan deelname aan onderwijs, bedrijfsleven, het verenigingsleven, het behalen van erkende diploma s, maar ook meedoen in de wijk. Uiteindelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In 2014 staan een aantal activiteiten in samenwerking met andere organisaties gepland die met dit doel verband hebben. Bij alle activiteiten dragen cursisten, vanuit de cursussen en projecten die ze volgen, een steentje bij. Jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door cursisten en de wijk t Zand. Groot Sportfestival: Sportend Zeeland, georganiseerd door Arduin, Sportpunt Zeeland en vele sportverenigingen. Sponsorloop georganiseerd door cursisten, scholieren van Nehalennia en Gemeente Middelburg. Wil je een bijdrage leveren In welke vorm dan ook aan deze activiteiten neem dan contact op met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Telefoonnummer of KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 9

10 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Om je functie binnen Stichting Arduin goed uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat je je blijft ontwikkelen. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, methodes en vaardigheden. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat iedere medewerker vanuit hetzelfde perspectief naar cliëntondersteuning kijkt en daarnaar handelt. In dit cursusaanbod staan de bijscholingen (basisopleiding) en verschillende verdiepingsmodules beschreven. Het huis op pagina 11 geeft je een overzicht van de verschillende cursussen. Op de begane grond vind je de cursussen die aan de basis van je functioneren binnen Stichting Arduin liggen. Deze cursussen zijn voor alle medewerkers verplicht en worden vergoed. Indien je behoefte hebt aan meer verdieping, dan vind je op de eerste etage verdiepingsmodules. Deze zijn veelal in eigen tijd. Je kunt hiervoor je beschikbare POP uren, inzetten. Op de zolder vind je cursussen die organisatiebreed worden georganiseerd. Vaak éénmalig, door een plotselinge noodzaak voor specifiek opleiden. De ene keer in eigen tijd de andere keer voor rekening van Stichting Arduin. Soms worden deze cursussen later opgenomen in het reguliere aanbod en komen ze ofwel op de begane grond of de eerste verdieping terecht. Elke medewerker van Stichting Arduin volgt 1 keer in de 3 á 4 jaar een bijscholing. De bijscholingen zijn functiegericht. Dit betekent dat je deze scholing volgt met collega s die dezelfde functie uitoefenen, maar op verschillende locaties werkzaam zijn. De bijscholingen zijn er op gericht om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen zowel binnen als buiten Stichting Arduin. Daarnaast staan ook het delen van kennis en ervaringen centraal. Elke bijscholing bestaat uit 2 lesdagen. Als je nog geen bijscholing hebt gevolgd of het is inmiddels 3 á 4 jaar geleden dat je hebt deelgenomen, meld je hiervoor dan aan via PiPA. Alle lesdagen staan hier ingepland. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 10

11 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Overkoepelend Organisatie breed, éénmalig Team Teamcursus Omgaan met agressie Afzonderen en fixeren Stage begeleiding BHV Introductie Persoonlijk assistent OPLEIDINGSHUIS Verdieping PIPA Leervragen* POP-uren Brandveiligheid Geneesmiddelen verstrekkingen en beheer Persoonlijk ontwikkelplan Agressie Communicatie/gehoor Ouderdom Bejegening LVB Basisfundering Voor alle medewerkers verplicht Bijscholing 1x per 3 jaar, andere cursussen éénmalig Visuele beperkingen ADL- Algemene Dagelijkse Levensbehoeften Specifieke ondersteuningsvragen/ Psychische gezondheid Kwaliteit en veiligheid Bijscholingen Supportwerker wonen Supportwerker werken/dagcentrum Supportwerker BOPZ Supportwerker BHC Gastvrouw/Gastheer Ondersteunend supportwerker Persoonlik assistent Leervragen*, zie pagina 12 aanbod vraaggericht KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 11

12 AANBOD VRAAGgericht Van aanbod gericht naar vraaggericht In de afgelopen jaren zijn er veel opleidingen ontwikkeld. Deze werden telkens standaard opgenomen in het cursusaanbod. Om beter aan te sluiten bij de werkelijke individuele leerbehoefte binnen de organisatie Stichting Arduin, is het noodzakelijk dat de Academie hier weet van heeft. In 2013 is er gestart met de mogelijkheid om specifieke leervragen kenbaar te maken. Op basis van alle ontvangen leervragen is het aanbod van 2014 tot stand gekomen. Meld je leervragen! Heb je een leervraag laat het ons weten. Hiervoor is een formulier op internet te vinden. Deze kun je openen op de website van Stichting Arduin: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen Het is belangrijk om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier kunnen we de cursussen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van elke cursist. Het kost je niet meer dan 2 minuten. Alle vragen worden direct geregistreerd! Bij voldoende vraag, wordt een cursus ingepland en word je hiervoor uitgenodigd! Persoonlijk advies Wil je persoonlijk advies op het gebied van ontwikkeling? Neem dan contact op met de Academie: telefoon of POP gesprekken Het POP gesprek, wat elke medewerker jaarlijks met zijn of haar coach heeft, is bedoeld om inzichtelijk te maken waar je ontwikkelbehoefte ligt. Leervragen die uit dit gesprek naar voren komen, kunnen gemeld worden via het leervragenformulier: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen. Bij voldoende belangstelling over een bepaald onderwerp wordt de cursus ingepland en wordt je hier voor uitgenodigd. De inhoud van elke cursus wordt mede bepaald door de specifiek gestelde leervragen. Op deze manier wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij individuele leerbehoeften. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 12

13 INFORMATIE Aanmelden Je kunt je op vier verschillende manieren aanmelden: Maak je gebruik van PiPA: Je kunt je aanmelden bij alle reeds geplande cursussen in PipA. Maak je geen gebruik van de PiPA: - Via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: direct met ons delen. - Via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: Digitaal. - Via papieren formulier: aanmeldingsformulier bijlage in cursusaanbod Heb je geen papieren formulier? Dan kun je deze downloaden en uitprinten via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: het formulier. Kosten Aan sommige cursussen/projecten zijn materiaal- en excursiekosten verbonden. Dit staat bij elke cursus/project vermeld. Het gehele jaar door kun je instromen in projecten. De kosten voor projecten kunnen per kwartaal worden berekend. Dus stroom je later in het jaar in, dan betaal je vanaf de datum waarop je start. Op alle cursussen/projecten zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden onder regelingen in de PiPA. Voor externen zijn de kosten en de annuleringsvoorwaarden op te vragen via de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Adres Academie voor Kwaliteit van Bestaan Koudekerkseweg SL Middelburg #Academie vkvb KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 13

14 TEAM ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Yvonne Brekelmans Trainer Cees van de Berg Conciërge Jenny van den Bergh Stage contactpersoon Nelleke Geerse Trainer Bert van Geel Ondersteunend conciërge Chantal Gilde Ondersteunend trainer Mia Gul Ondersteunend trainer Fay den Hartog Trainer Bernard van Hemert Ondersteunend trainer Bart Huisman Administratief medewerker Leo Koemans Administratief medewerker Ina Koekkoek Spelbegeleider Corrien Krijger Logopedist Kees de Mooij Trainer Miranda van de Mije Ondersteunend trainer Bianca Oreel Trainer KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 14

15 TEAM ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Peter Overdulve Ondersteunend trainer Heleen Pikkaart Ondersteunend trainer Irene Ras Ondersteunend trainer Andrea Reeders Ondersteunend trainer Parbha Rameswar Conciërge Marjan Roling Opleidingsfunctionaris Roland Schrijver Trainer Nathalie Schrooten Coach Samantha Schoonaart Logopedist George Taal Trainer Petra Varenkamp Opleidingsfunctionaris Dimitri de Vriendt Ondersteunend trainer Klarien Wabeke Trainer Magda Westra Trainer Margriet Woltering Trainer KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 15

16 CURSUSaanbod Welbevinden 16

17 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus Kernwoorden: - vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - verhalen - luisteren - respect - jouw kwaliteiten - muziek - leuke activiteiten - samen - normen en waarden - vrouwendingen na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. vrouwen Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: één dagdeel in de week Kosten: geen Aanmelden: via ondersteunend pedagoog De training start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

18 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus Beter omgaan met boosheid en spanningen Kernwoorden: - boosheid - spanning - lichaam - eigen handelen - handvatten - begrip - inzicht - herkennen - signalen - minder boos - minder spanning na het volgen van deze training (her)ken je de signalen die aan boosheid en/of spanningen voorafgaan en kun je voorkomen dat boosheid en spanning oplopen met agressie tot gevolg. mensen die beter om willen gaan met hun boosheid en spanningen Periode: half jaar Tijdsduur: één dagdeel in de week Kosten: geen Aanmelden: via ondersteunend pedagoog De training start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

19 LeefstijlTRAINING MANNENcursus Kernwoorden: - mannen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succeservaren - delen - vertrouwen - verhalen - luisteren - respect - jouw kwaliteiten - muziek - leuke activiteiten - samen - normen en waarden - mannendingen na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. mannen Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: één dagdeel in de week Kosten: geen Aanmelden: via ondersteunend pedagoog De training start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

20 BasisCURSUS Omgaan met agressie Wat leer je? - De functie van gedrag en diverse verklaringsmodellen voor het ontstaan van (moeilijk hanteerbaar)gedrag. - Preventief werken (welke strategiën kun je wanneer inzetten). - Welke interventies je kan inzetten om te de-escaleren, als de spanning dan toch oploopt. - Het bieden van collegiale opvang organiseren na (ernstige) incidenten. na het volgen van deze cursus ben je in staat om bewuster te ondersteunen en professioneel te handelen bij de opbouw van spanning en/of agressie. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie Tijdsduur: 4 dagdelen Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag Aanmelden: via PiPA of via Tijdens deze cursus worden er geen fysieke vaardigheden, zoals bijv. fixeren getraind, daarvoor zijn afzonderlijke (team)cursussen. Domein: Emotioneel Welbevinden

21 CURSUS Ondersteunen bij autisme Wat leer je? - Inzicht autistisch gedrag. - Verschillende verschijningsvormen van autist form gedrag. - Communicatievormen. - Omgaan met het netwerk waar de cliënt deel van uitmaakt. na het volgen van deze cursus weet je hoe je cliënten met autisme kunt ondersteunen en begeleiden. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Specifieke ondersteuningsvragen/ Psychische gezondheid. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

22 CURSUS Gentle teaching Wat leer je? - Wat is Gentle teaching? - Wanneer is Gentle teaching toepasbaar? - Bij welke cliënten is Gentle teaching toepasbaar? - Hoe pas je Gentle teaching toe? na het volgen van deze cursus kun je je medemens op een respectvolle manier bejegenen. Hierin staat veiligheid, betrokkenheid en respect centraal. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Bejegening. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 2 uur Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

23 CURSUS Doelgericht en positief communiceren Wat leer je? - Gentle teaching in de praktijk. - Kijken naar jezelf en kijken naar de ander / zelfreflectie. - Gesprekstechnieken. - Effectief communiceren. na het volgen van deze cursus kun je op een gelijkwaardig en respectvolle manier communiceren, waardoor doelen gemakkelijker bereikbaar lijken. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Bejegening. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 2 dagdelen Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

24 CURSUS Ondersteunen van mensen met ernstig meervoudige BEPERKINGEN Wat leer je? - Je leert om je te verplaatsen in de belevingswereld van mensen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. - Je leert over de theorie van de ervaringsordening en hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk. na het volgen van deze cursus kun je je verplaatsen in de belevingswereld van cliënten en een activiteit afstemmen op de manier van ordenen van de cliënt. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Specifieke ondersteuningsvragen/ Psychische gezondheid. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 1 dagdeeel Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

25 PROJECT Doen Kernwoorden: - ervaren - beleven - ont-moeten - gevoelens - zelf-bepalend - sport - muziek - meedoen - samenleving Doel cursisten: na het volgen van deze cursus heb je boeiende ervaringen opgedaan, deze verrijken daarmee je kennis over het leven. Doel medewerkers en sociaal netwerk van cursisten: je krijgt handvatten om ervaringsgericht leren toe te passen in de leefwereld van cliënten. mensen met een intensieve lichamelijke ondersteuningsvraag, medewerkers, familie, vrienden of andere mensen vanuit het sociaal netwerk. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: één dag in de week Kosten: op aanvraag. Indien je deze cursus nodig hebt voor het vervullen van je functie binnen Stichting Arduin, worden deze kosten vergoed door Stichting Arduin met uitzondering van entreegelden en consumpties. Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in werktijd. Aanmelden: aanmeldingsformulier of via Domein: Emotioneel Welbevinden

26 CURSUS Zelfredzaamheid bij brand Wat leer je? - Welke gevaren treden er op bij brand? - Wat kun je zelf doen als er brand is? - Hoe kun je brand voorkomen? - Welke blusmiddelen zijn er? - Afspraken over brand bij jou thuis. na het volgen van deze cursus weet je hoe je brand kunt voorkomen, wat je zelf kunt doen wanneer er brand uitbreekt en ben je op de hoogte van de afspraken die gemaakt zijn over brandpreventie in huis. mensen die wonen bij Arduin en ondersteuners op de woning Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: 1 of 2 dagdelen Kosten: geen Aanmelden: aanmeldingsformulier of via Deze cursus vindt plaats in jouw woning. In onderling overleg komen we bij jou thuis om deze cursus te geven. Domein: Materieel Welbevinden

27 TRAINING Brandbeveiligheid Wat leer je? - Brand en verbranding: vaste stoffen, brandbare vloeistoffen en gassen. - Het op een veilige wijze betreden van een ruimte. - De gevaren bij de diverse stadia van een brand. - Het effect van een blusmiddel in de diverse stadia van een brand. - Wat is een ontruimingsplan? na het volgen van de training ben je in staat om een beginnende brand te herkennen en te bestrijden en weet je hoe er binnen de organisatie ontruimd moet worden. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Kwaliteit en veiligheid. medewerkers Periode: kijk in de PiPA voor actuele data Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: deze cursusuren worden extra uitbetaald Aanmelden: via PiPA of via De training start bij voldoende aanmeldingen. Deze cursus is verplicht voor elke medewerker van Stichting Arduin. Domein: Materieel Welbevinden

28 MODULES Werken in een bedrijf Modules: - op zoek naar werk - herken je talent - VCA - vergaderen - klantgerichtheid - burgerschap - solliciteren - werknemersvaardigheden na het volgen van een module heb je je kennis vergroot ten aanzien van jouw persoonlijke leervragen op het gebied van werken in een bedrijf. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. mensen die meer willen leren over het werken in een bedrijf, werkzoekenden en geïnteresseerden. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: per module 4-8 dagen Kosten: op aanvraag Externen: op aanvraag Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Locatie van deze training is afhankelijk van de module. Deze modules worden tevens aangeboden aan scholieren en externe bedrijven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Domein: Materieel Welbevinden

29 CURSUS Ondersteunend trainer Wat leer je? - Wat is ervaringsgericht leren? - Werkvormen en meervoudige intelligenties. - Hoe maak je een programma? - Wat is een respectvolle benadering? - Hoe zet je je eigen kwaliteiten in als (ondersteunend) trainer? na het volgen van deze cursus kun je een (onderdeel van een) les verzorgen aan de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. mensen die Ondersteunend trainer willen worden. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: 8 dagen Kosten: 32,-- (inclusief materiaalkosten en exclusief extra vervoerskosten) Aanmelden: aanmeldingsformulier of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Na het volgen van deze cursus kun je bij een openstaande vacature, solliciteren als ondersteunend trainer bij de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Domein: Materieel Welbevinden

30 CURSUS Budgetteren Modules: - Kasboek - Duurzaamheid - Sparen en bankzaken - Omgaan met geld na het volgen van een module heb je je kennis vergroot ten aanzien van jouw persoonlijke leervragen op het gebied van budgetteren. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. mensen die meer willen leren over budgetteren en omgaan met geld. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: per module 2 dagen Kosten: op aanvraag Externen: op aanvraag Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Locatie van deze training is afhankelijk van de module. Deze modules worden tevens aangeboden aan scholieren en externen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Domein: Materieel Welbevinden

VERBINDEN met EIGEN kracht!

VERBINDEN met EIGEN kracht! VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016

KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 KALENDER SCHOOLJAAR 2015-2016 Een school om: Samen te leren - Samen te leren begrijpen - Samen te doen REGENBOOGPAD 7, 2317 XK LEIDEN TELEFOON: 071 5215507 Website www.dukdalf-leiden.nl Kalender 2015-2016

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl).

Onze schoolgids is ook in digitale vorm te lezen op de website van De Verwondering. (www.basisschooldeverwondering.nl). Geachte lezer, Voor u ligt de schoolgids van basisschool De Verwondering. Een schoolgids wordt geschreven voor de ouders. De school presenteert zich hiermee aan de ouders die al kinderen op onze school

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion

Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Visie en ondersteuningsmethodieken Odion Februari 2011 Door: Gedragsdeskundigen Inhoudsopgave: Visie en ondersteuningsmethodiek Odion 1. Inleiding 3 2. Visie: Acht domeinen van bestaan van Schalock en

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

TRAININGSPROGRAMMA 2015

TRAININGSPROGRAMMA 2015 TRAININGSPROGRAMMA 2015 Trainingen, workshops en bijscholing voor Gastouders Nanny s Leidsters aan huis Pedagogisch werkers Ouders www.kroosttraining.nl 1 Inhoudsopgave Opleidingsplan 3 Bijscholing is

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?...

Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?... Schoolgids Onze missie Het bieden van een inspirerende leeromgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers op hun eigen manier bijdragen

Nadere informatie