KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN!"

Transcriptie

1 KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Cursusaanbod 2014 Academie voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van Stichting Arduin)

2 INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit van Bestaan 4 Uitgangspunt Kwaliteit van Bestaan 5 Methodiek Ervaringsgericht leren 6 Leerarrangement Methodieken Academie voor Kwaliteit van Bestaan 7 Toepassing Meervoudige Intelligentie 8 Extra! Binnenloper Themadagen 9 Opleidingshuis Bijscholing en verdieping 10 Aanbod vraaggericht 12 Informatie aanmelden 13 Team Academie voor Kwaliteit van Bestaan 14 Cursusaanbod Welbevinden Leefstijltraining Vrouwencursus Leefstijltraining Beter omgaan met boosheid en spanningen Leefstijltraining Mannencursus Basiscursus Omgaan met agressie Cursus Ondersteunen bij autisme Cursus Gentle teaching Cursus Doelgericht en positief communiceren Cursus Ondersteunen van mensen met ernstig meervoudige beperkingen Project Doen Cursus Zelfredzaamheid bij brand Training Brandveiligheid Modules Werken in een bedrijf Cursus Ondersteunend trainer Cursus Budgetteren Project Techniek Cursus Hulp bij ongelukken Leefstijltraining Beter leren omgaan met alcohol en/of drugs Cursus Basale stimulatie Cursus Ondersteunen bij epilepsie Cursus Geneesmiddelenverstrekkingen en -beheer Cursus Til- en transfervaardigheden Project Hé schoonheid 38 KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 2

3 INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Cursusaanbod Onafhankelijkheid Bedrijfstraining op locatie Cursus Stagebegeleiding BBL-opleiding MMZ niveau 4 Supportwerker Cursus Persoonlijk ontwikkelplan Cursus Introductie Persoonlijk Assistent t/m 4.33 Cursus Functiegerichte bijscholing Cursus Naaien Belevingstheater Samen acteren Cursus Trainings acteur Cursus Systemen Stichting Arduin Project Tijd voor taal Bijeenkomsten Werken met de computer Leefstijltraining Ouder kind bijeenkomsten Cursus Kwaliteit en certificering Project Mijn huis, mijn thuis 54 Cursusaanbod Sociale Participatie Cursus Vriendschap en liefde Cursus Totale communicatie Cursus Ondersteunen seksuele ontwikkeling van cliënten Cursus Nederlands met gebaren Cursus Hier ben ik Cursus Theorie bromfiets Cursus Theorie auto Cursus Openbaar vervoer Project Ontdek je wereld Project Foto & film Project Kunst Project Volkstuin 67 KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 3

4 Welkom op de ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Leren voor iedereen! Voor je ligt het cursusaanbod 2014 van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. De Academie richt zich op de ontwikkeling van ieder mens die wil leren, met als doel de kwaliteit van bestaan te verbeteren. Ieder in zijn eigen tempo en op eigen wijze. Ontwikkeling is belangrijk voor iedereen. Het maakt je sterker, zelfstandiger en je kunt meer genieten. De Academie begeleidt en ondersteunt iedere cursist in zijn of haar ontwikkelproces en blijft zoeken naar manieren om mensen in ontwikkeling te brengen. Het thema voor 2014 is: KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! Kijk verder dan je nu kunt kijken! doelt zowel op buiten de Academie als verder kijken dan de meest voor de hand liggende manieren van leren. Leeractiviteiten van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan moeten de voorwaarden scheppen om mee te kunnen doen in de maatschappij, denk aan deelname aan onderwijs, bedrijfsleven, het verenigingsleven, het behalen van erkende diploma s, maar ook meedoen in de wijk. Mensen kunnen op verschillende manieren leren. Met alleen traditioneel leren, maakt niet iedereen de nodige ontwikkelingsgroei door. Bewust kijken, horen en voelen, voeren je voorbij de meest voor de hand liggende kaders en laten je tegelijkertijd ontdekken welke mogelijkheden allemaal tot je beschikking staan. De methodieken die de Academie hanteert, geeft mensen meer kansen en mogelijkheden tot ontwikkeling en groei. De verscheidenheid van mensen en hun manier waarop ze leren (h)erkennen, wordt door de Academie voor Kwaliteit van Bestaan gezien als de bron van inspiratie! Ik wens je veel succes met het maken van je keuzes en natuurlijk veel leerplezier bij het volgen van je cursus! René van der Waal Manager Stichting Arduin De Academie voor Kwaliteit van Bestaan werkt vanuit de acht domeinen van kwaliteit van bestaan. Lees op de volgende pagina s over: de acht domeinen, Ervaringsgericht leren en Meervoudige Intelligenties. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 4

5 UITGANGSPUNT Kwaliteit van Bestaan Professor R.L. Schalock heeft 8 domeinen ontwikkeld die belangrijk zijn voor de kwaliteit van bestaan voor ieder mens. Alle cursussen, workshops en projecten dragen bij aan een verbetering van kwaliteit van bestaan. Iedere cursus of project valt onder een domein dat aansluit bij het doel. Domeinen Emotioneel Welbevinden Veiligheid, geluk, vrij zijn van stress, zelfbeeld en tevredenheid. Materieel Welbevinden Lichamelijk Welbevinden Financiële status, werk, onderdak, eigendom, financiële zekerheid, voeding en sociaaleconomische status. Gezondheid, voeding, ontspanning, mobiliteit, gezondheidszorg, vrije tijd en ADL-activiteiten. Persoonlijke Ontwikkeling Zelfbepaling Interpersoonlijke Relaties Opleiding, persoonlijke vervulling, competentie, vaardigheden, zinvolle activiteiten en vooruitgang. Autonomie, persoonlijke controle, zelf richting kunnen geven, persoonlijke doelen en waarden, beslissingen. Interacties, relaties/vriendschappen en ondersteuning (emotioneel, fysiek). Sociale Inclusie Rechten Integratie en participatie in de samenleving, geaccepteerd worden, status, ondersteuning en werkomgeving. Rechten en plichten als burger, stemrecht, toegang, gelijke behandeling, eigendom hebben en privacy. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 5

6 METHODIEK Ervaringsgericht LEREN Door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en het handelen van de cursist, doorleeft de cursist de leerstof. De leerstof wordt direct verbonden met een werkelijkheid die de cursist om zich heen ervaart. Door ervaring begrijpt de cursist de betekenis van de lesstof, met een sterke betrokkenheid en zelfvertrouwen als resultaat. De cursist is intens en geboeid bezig en geniet van de activiteit. Tempelschema ervaringsgericht leren Ervaringsgericht leren streeft naar één doel: het vergroten van de zelfredzaamheid, een geëmancipeerd mens. Een persoon die zelfredzaam is, is iemand die zich maximaal heeft ontwikkeld; vol levenslust; initiatiefrijk, vindingrijk, creatief en bereid om zich voor een groter geheel in te zetten. Daarvoor is nodig: De basis/het fundament: Ervaringsgerichtheid. Dit wil zeggen de wijze waarop cursisten benaderd worden. De pijlers: het vrije initiatief (cursisten mogen zelf kiezen) rijk milieu (de cursusruimtes, aanbieden van activiteiten, niet voor de hand liggend materiaal) de ervaringsgerichte dialoog (erkenning, begrip, echtheid). Om uiteindelijk te komen tot: Bevrijdingsprocessen, deze zijn nodig voor een goede emotionele ontwikkeling Creatieve processen, deze zijn nodig voor een maximale kennis ontwikkeling. Bij ervaringsgericht leren gaat het om: Verbondenheid Welbevinden Betrokkenheid Verbonden zijn met elkaar, de omgeving en het onderwerp. Genieten, ontspannen, zelfvertrouwen, openheid. Concentratie, energie, creativiteit, voldoening. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 6

7 Leerarrangement METHODIEKEN ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Mensen kunnen op verschillende manieren leren. Met alleen traditioneel leren, maakt niet iedereen de nodige ontwikkelingsgroei door. Bewust kijken, horen en voelen, voeren je voorbij de meest voor de hand liggende kaders en laten je tegelijkertijd ontdekken welke mogelijkheden allemaal tot je beschikking staan. De ervaring leert dat de methodieken die de Academie hanteert, mensen meer kansen en mogelijkheden geeft tot ontwikkeling en groei. In 2014 organiseert de Academie voor Kwaliteit van Bestaan voor professionals en geïnteresseerden een 2-daags leerarrangement. Deelnemers maken kennis met de verschillende methodieken/werkwijzen van de Academie voor Kwaliteit van Bestaan, uiteraard door zelf te ervaren! Heb je interesse of wil je geïnformeerd worden over dit leerarrangement, dan kun je een sturen naar of bellen naar de Academie voor Kwaliteit van Bestaan: De opleidingsfunctionaris kan je hierover meer vertellen. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 7

8 TOEPASSING Meervoudige INTELLIGENTIE Mensen zijn verschillend en leren verschillend. Door een beroep te doen op, en gebruik te maken van meerdere intelligenties kunnen mensen zich breed ontwikkelen. Volgens Howard Gardner kun je slim zijn op 8 manieren: Op welke manier ben jij slim? Woordslim - Verbaal-Linguïstische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen. Denkslim - Logisch-Mathematische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: logisch denken, rekenen, cijfers, experimenteren. Beeldslim - Visueel-Ruimtelijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven. Muziekslim - Muzikaal-Ritmische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: muziek luisteren, maken, componeren, herkennen. Beweegslim - Lichamelijk-Kinesthetische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans. Natuurslim - Naturalistische intelligentie Je bent geïnteresseerd in: kennis over dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen. Mensslim - Interpersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in: zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven. Zelfslim - Intrapersoonlijke intelligentie Je bent geïnteresseerd in; omgaan met eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 8

9 EXTRA! BINNENloper THEMAdagen Binnenloper Naast het cursusaanbod verschijnt regelmatig: De Binnenloper. Dit is een flyer waarin activiteiten aangeboden worden, zoals korte cursussen, workshops en thema avonden. Iedereen is welkom! Ideeën voor De Binnenloper-activiteiten kunt u mailen naar Meedoen! Stichting Arduin streeft naar een samenleving waar iedereen aan deel kan nemen. Daarom heeft Stichting Arduin zich aangesloten bij het landelijk initiatief: werkverband professionals en inclusie. De Academie voor Kwaliteit van Bestaan gaat zich dit jaar specifiek richten op voorwaardenscheppende leeractiviteiten zodat mensen mee kunnen doen in de maatschappij, denk aan deelname aan onderwijs, bedrijfsleven, het verenigingsleven, het behalen van erkende diploma s, maar ook meedoen in de wijk. Uiteindelijk moet iedereen de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. In 2014 staan een aantal activiteiten in samenwerking met andere organisaties gepland die met dit doel verband hebben. Bij alle activiteiten dragen cursisten, vanuit de cursussen en projecten die ze volgen, een steentje bij. Jaarlijkse rommelmarkt georganiseerd door cursisten en de wijk t Zand. Groot Sportfestival: Sportend Zeeland, georganiseerd door Arduin, Sportpunt Zeeland en vele sportverenigingen. Sponsorloop georganiseerd door cursisten, scholieren van Nehalennia en Gemeente Middelburg. Wil je een bijdrage leveren In welke vorm dan ook aan deze activiteiten neem dan contact op met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Telefoonnummer of KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 9

10 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Om je functie binnen Stichting Arduin goed uit te kunnen oefenen, is het noodzakelijk dat je je blijft ontwikkelen. Je moet op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, methodes en vaardigheden. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat iedere medewerker vanuit hetzelfde perspectief naar cliëntondersteuning kijkt en daarnaar handelt. In dit cursusaanbod staan de bijscholingen (basisopleiding) en verschillende verdiepingsmodules beschreven. Het huis op pagina 11 geeft je een overzicht van de verschillende cursussen. Op de begane grond vind je de cursussen die aan de basis van je functioneren binnen Stichting Arduin liggen. Deze cursussen zijn voor alle medewerkers verplicht en worden vergoed. Indien je behoefte hebt aan meer verdieping, dan vind je op de eerste etage verdiepingsmodules. Deze zijn veelal in eigen tijd. Je kunt hiervoor je beschikbare POP uren, inzetten. Op de zolder vind je cursussen die organisatiebreed worden georganiseerd. Vaak éénmalig, door een plotselinge noodzaak voor specifiek opleiden. De ene keer in eigen tijd de andere keer voor rekening van Stichting Arduin. Soms worden deze cursussen later opgenomen in het reguliere aanbod en komen ze ofwel op de begane grond of de eerste verdieping terecht. Elke medewerker van Stichting Arduin volgt 1 keer in de 3 á 4 jaar een bijscholing. De bijscholingen zijn functiegericht. Dit betekent dat je deze scholing volgt met collega s die dezelfde functie uitoefenen, maar op verschillende locaties werkzaam zijn. De bijscholingen zijn er op gericht om kennis op te doen over nieuwe ontwikkelingen zowel binnen als buiten Stichting Arduin. Daarnaast staan ook het delen van kennis en ervaringen centraal. Elke bijscholing bestaat uit 2 lesdagen. Als je nog geen bijscholing hebt gevolgd of het is inmiddels 3 á 4 jaar geleden dat je hebt deelgenomen, meld je hiervoor dan aan via PiPA. Alle lesdagen staan hier ingepland. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 10

11 OpleidingsHUIS Bijscholing en verdieping Overkoepelend Organisatie breed, éénmalig Team Teamcursus Omgaan met agressie Afzonderen en fixeren Stage begeleiding BHV Introductie Persoonlijk assistent OPLEIDINGSHUIS Verdieping PIPA Leervragen* POP-uren Brandveiligheid Geneesmiddelen verstrekkingen en beheer Persoonlijk ontwikkelplan Agressie Communicatie/gehoor Ouderdom Bejegening LVB Basisfundering Voor alle medewerkers verplicht Bijscholing 1x per 3 jaar, andere cursussen éénmalig Visuele beperkingen ADL- Algemene Dagelijkse Levensbehoeften Specifieke ondersteuningsvragen/ Psychische gezondheid Kwaliteit en veiligheid Bijscholingen Supportwerker wonen Supportwerker werken/dagcentrum Supportwerker BOPZ Supportwerker BHC Gastvrouw/Gastheer Ondersteunend supportwerker Persoonlik assistent Leervragen*, zie pagina 12 aanbod vraaggericht KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 11

12 AANBOD VRAAGgericht Van aanbod gericht naar vraaggericht In de afgelopen jaren zijn er veel opleidingen ontwikkeld. Deze werden telkens standaard opgenomen in het cursusaanbod. Om beter aan te sluiten bij de werkelijke individuele leerbehoefte binnen de organisatie Stichting Arduin, is het noodzakelijk dat de Academie hier weet van heeft. In 2013 is er gestart met de mogelijkheid om specifieke leervragen kenbaar te maken. Op basis van alle ontvangen leervragen is het aanbod van 2014 tot stand gekomen. Meld je leervragen! Heb je een leervraag laat het ons weten. Hiervoor is een formulier op internet te vinden. Deze kun je openen op de website van Stichting Arduin: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen Het is belangrijk om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op deze manier kunnen we de cursussen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de wensen van elke cursist. Het kost je niet meer dan 2 minuten. Alle vragen worden direct geregistreerd! Bij voldoende vraag, wordt een cursus ingepland en word je hiervoor uitgenodigd! Persoonlijk advies Wil je persoonlijk advies op het gebied van ontwikkeling? Neem dan contact op met de Academie: telefoon of POP gesprekken Het POP gesprek, wat elke medewerker jaarlijks met zijn of haar coach heeft, is bedoeld om inzichtelijk te maken waar je ontwikkelbehoefte ligt. Leervragen die uit dit gesprek naar voren komen, kunnen gemeld worden via het leervragenformulier: tabblad leren, aanmelden, direct met ons delen. Bij voldoende belangstelling over een bepaald onderwerp wordt de cursus ingepland en wordt je hier voor uitgenodigd. De inhoud van elke cursus wordt mede bepaald door de specifiek gestelde leervragen. Op deze manier wordt zo dicht mogelijk aangesloten bij individuele leerbehoeften. KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 12

13 INFORMATIE Aanmelden Je kunt je op vier verschillende manieren aanmelden: Maak je gebruik van PiPA: Je kunt je aanmelden bij alle reeds geplande cursussen in PipA. Maak je geen gebruik van de PiPA: - Via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: direct met ons delen. - Via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: Digitaal. - Via papieren formulier: aanmeldingsformulier bijlage in cursusaanbod Heb je geen papieren formulier? Dan kun je deze downloaden en uitprinten via internet: tabblad leren, aanmelden: klik op: het formulier. Kosten Aan sommige cursussen/projecten zijn materiaal- en excursiekosten verbonden. Dit staat bij elke cursus/project vermeld. Het gehele jaar door kun je instromen in projecten. De kosten voor projecten kunnen per kwartaal worden berekend. Dus stroom je later in het jaar in, dan betaal je vanaf de datum waarop je start. Op alle cursussen/projecten zijn annuleringsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je vinden onder regelingen in de PiPA. Voor externen zijn de kosten en de annuleringsvoorwaarden op te vragen via de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Adres Academie voor Kwaliteit van Bestaan Koudekerkseweg SL Middelburg #Academie vkvb KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 13

14 TEAM ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Yvonne Brekelmans Trainer Cees van de Berg Conciërge Jenny van den Bergh Stage contactpersoon Nelleke Geerse Trainer Bert van Geel Ondersteunend conciërge Chantal Gilde Ondersteunend trainer Mia Gul Ondersteunend trainer Fay den Hartog Trainer Bernard van Hemert Ondersteunend trainer Bart Huisman Administratief medewerker Leo Koemans Administratief medewerker Ina Koekkoek Spelbegeleider Corrien Krijger Logopedist Kees de Mooij Trainer Miranda van de Mije Ondersteunend trainer Bianca Oreel Trainer KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 14

15 TEAM ACADEMIE voor Kwaliteit van Bestaan Peter Overdulve Ondersteunend trainer Heleen Pikkaart Ondersteunend trainer Irene Ras Ondersteunend trainer Andrea Reeders Ondersteunend trainer Parbha Rameswar Conciërge Marjan Roling Opleidingsfunctionaris Roland Schrijver Trainer Nathalie Schrooten Coach Samantha Schoonaart Logopedist George Taal Trainer Petra Varenkamp Opleidingsfunctionaris Dimitri de Vriendt Ondersteunend trainer Klarien Wabeke Trainer Magda Westra Trainer Margriet Woltering Trainer KIJK verder dan JE NU kunt KIJKEN! 15

16 CURSUSaanbod Welbevinden 16

17 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus Kernwoorden: - vrouwen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succes ervaren - delen - vertrouwen - verhalen - luisteren - respect - jouw kwaliteiten - muziek - leuke activiteiten - samen - normen en waarden - vrouwendingen na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. vrouwen Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: één dagdeel in de week Kosten: geen Aanmelden: via ondersteunend pedagoog De training start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

18 LeefstijlTRAINING VROUWENcursus Beter omgaan met boosheid en spanningen Kernwoorden: - boosheid - spanning - lichaam - eigen handelen - handvatten - begrip - inzicht - herkennen - signalen - minder boos - minder spanning na het volgen van deze training (her)ken je de signalen die aan boosheid en/of spanningen voorafgaan en kun je voorkomen dat boosheid en spanning oplopen met agressie tot gevolg. mensen die beter om willen gaan met hun boosheid en spanningen Periode: half jaar Tijdsduur: één dagdeel in de week Kosten: geen Aanmelden: via ondersteunend pedagoog De training start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

19 LeefstijlTRAINING MANNENcursus Kernwoorden: - mannen - positief zelfbeeld - ontwikkeling - jouw mening - zelfvertrouwen - succeservaren - delen - vertrouwen - verhalen - luisteren - respect - jouw kwaliteiten - muziek - leuke activiteiten - samen - normen en waarden - mannendingen na het volgen van deze training ken je je eigen behoeften, beperkingen en mogelijkheden en weet je dat je zelfvertrouwen kan groeien door o.a. succeservaringen. mannen Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: één dagdeel in de week Kosten: geen Aanmelden: via ondersteunend pedagoog De training start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

20 BasisCURSUS Omgaan met agressie Wat leer je? - De functie van gedrag en diverse verklaringsmodellen voor het ontstaan van (moeilijk hanteerbaar)gedrag. - Preventief werken (welke strategiën kun je wanneer inzetten). - Welke interventies je kan inzetten om te de-escaleren, als de spanning dan toch oploopt. - Het bieden van collegiale opvang organiseren na (ernstige) incidenten. na het volgen van deze cursus ben je in staat om bewuster te ondersteunen en professioneel te handelen bij de opbouw van spanning en/of agressie. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie Tijdsduur: 4 dagdelen Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag Aanmelden: via PiPA of via Tijdens deze cursus worden er geen fysieke vaardigheden, zoals bijv. fixeren getraind, daarvoor zijn afzonderlijke (team)cursussen. Domein: Emotioneel Welbevinden

21 CURSUS Ondersteunen bij autisme Wat leer je? - Inzicht autistisch gedrag. - Verschillende verschijningsvormen van autist form gedrag. - Communicatievormen. - Omgaan met het netwerk waar de cliënt deel van uitmaakt. na het volgen van deze cursus weet je hoe je cliënten met autisme kunt ondersteunen en begeleiden. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Specifieke ondersteuningsvragen/ Psychische gezondheid. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

22 CURSUS Gentle teaching Wat leer je? - Wat is Gentle teaching? - Wanneer is Gentle teaching toepasbaar? - Bij welke cliënten is Gentle teaching toepasbaar? - Hoe pas je Gentle teaching toe? na het volgen van deze cursus kun je je medemens op een respectvolle manier bejegenen. Hierin staat veiligheid, betrokkenheid en respect centraal. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Bejegening. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 2 uur Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

23 CURSUS Doelgericht en positief communiceren Wat leer je? - Gentle teaching in de praktijk. - Kijken naar jezelf en kijken naar de ander / zelfreflectie. - Gesprekstechnieken. - Effectief communiceren. na het volgen van deze cursus kun je op een gelijkwaardig en respectvolle manier communiceren, waardoor doelen gemakkelijker bereikbaar lijken. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Bejegening. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 2 dagdelen Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

24 CURSUS Ondersteunen van mensen met ernstig meervoudige BEPERKINGEN Wat leer je? - Je leert om je te verplaatsen in de belevingswereld van mensen met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking. - Je leert over de theorie van de ervaringsordening en hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk. na het volgen van deze cursus kun je je verplaatsen in de belevingswereld van cliënten en een activiteit afstemmen op de manier van ordenen van de cliënt. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Specifieke ondersteuningsvragen/ Psychische gezondheid. ondersteuners en geïnteresseerden Periode: kijk in de PiPA of neem contact op met de Academie. Tijdsduur: 1 dagdeeel Kosten: deze cursus vindt voor medewerkers plaats in eigen tijd. Je kunt hiervoor eventueel je pop-uren gebruiken. Externen: op aanvraag. Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Domein: Emotioneel Welbevinden

25 PROJECT Doen Kernwoorden: - ervaren - beleven - ont-moeten - gevoelens - zelf-bepalend - sport - muziek - meedoen - samenleving Doel cursisten: na het volgen van deze cursus heb je boeiende ervaringen opgedaan, deze verrijken daarmee je kennis over het leven. Doel medewerkers en sociaal netwerk van cursisten: je krijgt handvatten om ervaringsgericht leren toe te passen in de leefwereld van cliënten. mensen met een intensieve lichamelijke ondersteuningsvraag, medewerkers, familie, vrienden of andere mensen vanuit het sociaal netwerk. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: één dag in de week Kosten: op aanvraag. Indien je deze cursus nodig hebt voor het vervullen van je functie binnen Stichting Arduin, worden deze kosten vergoed door Stichting Arduin met uitzondering van entreegelden en consumpties. Deze cursus vindt voor medewerkers plaats in werktijd. Aanmelden: aanmeldingsformulier of via Domein: Emotioneel Welbevinden

26 CURSUS Zelfredzaamheid bij brand Wat leer je? - Welke gevaren treden er op bij brand? - Wat kun je zelf doen als er brand is? - Hoe kun je brand voorkomen? - Welke blusmiddelen zijn er? - Afspraken over brand bij jou thuis. na het volgen van deze cursus weet je hoe je brand kunt voorkomen, wat je zelf kunt doen wanneer er brand uitbreekt en ben je op de hoogte van de afspraken die gemaakt zijn over brandpreventie in huis. mensen die wonen bij Arduin en ondersteuners op de woning Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: 1 of 2 dagdelen Kosten: geen Aanmelden: aanmeldingsformulier of via Deze cursus vindt plaats in jouw woning. In onderling overleg komen we bij jou thuis om deze cursus te geven. Domein: Materieel Welbevinden

27 TRAINING Brandbeveiligheid Wat leer je? - Brand en verbranding: vaste stoffen, brandbare vloeistoffen en gassen. - Het op een veilige wijze betreden van een ruimte. - De gevaren bij de diverse stadia van een brand. - Het effect van een blusmiddel in de diverse stadia van een brand. - Wat is een ontruimingsplan? na het volgen van de training ben je in staat om een beginnende brand te herkennen en te bestrijden en weet je hoe er binnen de organisatie ontruimd moet worden. Deze cursus is onderdeel van het verdiepingsthema Kwaliteit en veiligheid. medewerkers Periode: kijk in de PiPA voor actuele data Tijdsduur: 1 dagdeel Kosten: deze cursusuren worden extra uitbetaald Aanmelden: via PiPA of via De training start bij voldoende aanmeldingen. Deze cursus is verplicht voor elke medewerker van Stichting Arduin. Domein: Materieel Welbevinden

28 MODULES Werken in een bedrijf Modules: - op zoek naar werk - herken je talent - VCA - vergaderen - klantgerichtheid - burgerschap - solliciteren - werknemersvaardigheden na het volgen van een module heb je je kennis vergroot ten aanzien van jouw persoonlijke leervragen op het gebied van werken in een bedrijf. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. mensen die meer willen leren over het werken in een bedrijf, werkzoekenden en geïnteresseerden. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: per module 4-8 dagen Kosten: op aanvraag Externen: op aanvraag Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Locatie van deze training is afhankelijk van de module. Deze modules worden tevens aangeboden aan scholieren en externe bedrijven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Domein: Materieel Welbevinden

29 CURSUS Ondersteunend trainer Wat leer je? - Wat is ervaringsgericht leren? - Werkvormen en meervoudige intelligenties. - Hoe maak je een programma? - Wat is een respectvolle benadering? - Hoe zet je je eigen kwaliteiten in als (ondersteunend) trainer? na het volgen van deze cursus kun je een (onderdeel van een) les verzorgen aan de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. mensen die Ondersteunend trainer willen worden. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: 8 dagen Kosten: 32,-- (inclusief materiaalkosten en exclusief extra vervoerskosten) Aanmelden: aanmeldingsformulier of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Na het volgen van deze cursus kun je bij een openstaande vacature, solliciteren als ondersteunend trainer bij de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Domein: Materieel Welbevinden

30 CURSUS Budgetteren Modules: - Kasboek - Duurzaamheid - Sparen en bankzaken - Omgaan met geld na het volgen van een module heb je je kennis vergroot ten aanzien van jouw persoonlijke leervragen op het gebied van budgetteren. De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden. mensen die meer willen leren over budgetteren en omgaan met geld. Periode: januari - december 2014 Tijdsduur: per module 2 dagen Kosten: op aanvraag Externen: op aanvraag Aanmelden: via PiPA of via De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Locatie van deze training is afhankelijk van de module. Deze modules worden tevens aangeboden aan scholieren en externen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Academie voor Kwaliteit van Bestaan. Domein: Materieel Welbevinden

De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin

De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin 2013 De Academie voor Kwaliteit van Bestaan is een onderdeel van Stichting Arduin Koudekerkseweg 131 4335 SL Middelburg 0118-685252 academie@arduin.nl www.arduin.nl Interesse en talent: de springplank

Nadere informatie

VERBINDEN met EIGEN kracht!

VERBINDEN met EIGEN kracht! VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Voorbereiding Methodiek 5

Voorbereiding Methodiek 5 Methodiek 4 Voorbereiding Methodiek 5 Wat bedoelen we met een ervarings- of belevingswandeling? Wandeling waar verwondering, ontmoeting en plezier centraal staat Voorbeelden: Bushcraft technieken: lepel

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Vorming Training Scholing. Voor alle cliënten van Odion

Vorming Training Scholing. Voor alle cliënten van Odion Vorming Training Scholing Voor alle cliënten van Odion 2014 VTS gids 2014 1 Inleiding Voor wie is Vorming, Training, Scholing mogelijk en wat is het? VTS is voor alle cliënten van Odion van zowel dagbesteding

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur

Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Uitnodiging workshop dag vrijwilligers 21 oktober 15:30 uur 20:30 uur Beste vrijwilliger, In navolging van de succesvolle workshop dagen van voorgaande keren, organiseert het Vrijwilligers College op 21

Nadere informatie

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding

Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding Samen doen wij dat! info Ondersteuning bij SEIN: woonzorg en dagbesteding informatie voor cliënten Inhoud INHOUD 1. Verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met epilepsie 4 2. Het kwaliteitskader

Nadere informatie

Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek

Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek Een Persoonsgerichte Ondersteuningsmethodiek De SIS en de POS in een context van methodisch bevorderen van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking Dr. J.H.M. van Loon, Stichting

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Cursusgids Leren & Ontwikkeling voor cliënten

Cursusgids Leren & Ontwikkeling voor cliënten Cursusgids Leren & Ontwikkeling voor cliënten Cursusgids van Leren & Ontwikkeling In dit overzicht staan cursussen voor cliënten van Gors. Met deze cursussen willen we je ondersteunen om de kwaliteit van

Nadere informatie

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen

Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen MEE & de Wering Cursusgids 2016 Den Helder & Schagen 1 Weerbaarheid & sociale vaardigheden Voor kinderen van 9 12 jaar (basisschool) Het hoofddoel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies

THEMAONTMOETINGEN. Er zijn ontmoetingen rondom vier thema s: Waardevol opvoeden Zelfbewust zijn Investeren in je relatie Leven met verlies THEMAONTMOETINGEN Ieder mens heeft weleens vragen die hij niet zomaar kan beantwoorden. Bijvoorbeeld over wie je bent of wilt zijn, hoe je je relatie kunt versterken, hoe je omgaat met verlies of over

Nadere informatie

Autumn school LeS-Lokaal Breda

Autumn school LeS-Lokaal Breda Autumn school LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Lichaamstaal en sekspraat. Leonora van der Beek en Esther Keller

Lichaamstaal en sekspraat. Leonora van der Beek en Esther Keller Lichaamstaal en sekspraat Leonora van der Beek en Esther Keller Even voorstellen Leonora van der Beek Communicatiedeskundige Kentalis, regio west, Zoetermeer Werkzaam binnen de doelgroep Communicatief

Nadere informatie

Jij Leert. Trainingsgids

Jij Leert. Trainingsgids Jij Leert Trainingsgids 2016-2017 Voor wie Woon je bij Pluryn? Of heb je een indicatie voor dagbesteding? Dan kun je je voor een training inschrijven. Training-vorm Jij Leert geeft de trainingen op verschillende

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse

Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Systemisch werk voor de Loopbaancoach 5 daagse Interventies om voorbij stagnatie te komen. Je bent coach en je hebt met allerlei loopbaanvragen te maken. Je bent HRM-er en je werkt met loopbaanvragen van

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie

een korte introductie

een korte introductie een korte introductie Uitgeverij Bontekoe Zijpendaalseweg 91 6814 CG Arnhem 026 751 8901 info@uitgeverijbontekoe.nl Uitgebreide informatie vindt u op: www.uitgeverijbontekoe.nl Interveniërende methodiek

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Module 4 Multiculturele Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog... Dialogic-care als sleutel tot het

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken!

Online Coaching. Creatieve & Persoonlijke Ontwikkeling. Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Ontwikkel creatief denken! Vind inspiratie in je leven! Maak kennis met superleuke technieken! Leer spelenderwijs beter tekenen en schilderen! Leer technieken voor expressie in woord en beeld! Vind balans

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer

Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Welkom bij de ouderavond over Vier Keer Wijzer Programma 19.30 tot 21.00 uur Waarom hebben we gekozen voor Vier Keer Wijzer? Uitleg en achtergrondinformatie over het onderwijsmodel Interactieve informatie-

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel mensen met een licht

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan

Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan Kwaliteit van leven Een hulpmiddel bij de voorbereiding van een zorgplan De zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking moet erop gericht zijn dat de persoon een optimale kwaliteit

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

1 Wat zijn Actiekaarten?

1 Wat zijn Actiekaarten? 1 Wat zijn Actiekaarten? Actiekaarten zijn kaarten met werkvormen die je als trainer of docent kunt gebruiken om je deelnemers of studenten aan het werk te zetten. Mensen kunnen tegelijkertijd aan verschillende

Nadere informatie

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Inleiding Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt je opgeven voor een cursus door het aanvraagformulier op de website van Gors in te vullen.

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Leergang ZelfActief/ZelfGeregeld

Leergang ZelfActief/ZelfGeregeld Leergang ZelfActief/ZelfGeregeld Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten,

Nadere informatie

Leerplaatsomschrijving

Leerplaatsomschrijving Leerplaatsomschrijving Locatie/werkplek: De Campinglaan Onderdeel van KDC de Kleine Beer Adres: Postcode en woonplaats Vastgesteld: Campinglaan 1 a 9727 KH Groningen mei-2016 De Kleine Beer Kinderen/jongeren

Nadere informatie

Leiderschap in Contact

Leiderschap in Contact Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap in Contact Constructief verbinden in de professionele

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Pedagogiek op maat helpt co nc n re c et Deelsessie 12

Pedagogiek op maat helpt co nc n re c et Deelsessie 12 Pedagogiek op maat helpt concreet Deelsessie 12 Voorstellen Ank Greijmans José Reijntjens Carolien Hamer Warme Professional Brede concensus dtht dat het opvoeden van jonge kinderen in de kinderopvang een

Nadere informatie

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda

Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Lesprogramma LeS-Lokaal Breda Bij LeS-Lokaal kun je (weer) ervaren hoe het is om te leren. LeS staat voor Leren En Samen doen. Iedereen is gewoon student en alle lessen zijn gratis te volgen. Persoonlijke

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Handleiding. Hoe ben jij knap? Voor groep 3/4

Handleiding. Hoe ben jij knap? Voor groep 3/4 Handleiding Hoe ben jij knap? Voor groep 3/4 1 Inleiding Met name wanneer je in de klas op verschillende niveaus werkt kan er ongewild competitie onder de leerlingen ontstaan. Vandaar dat het slim is het

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland

Opleiding. systemische pedagogiek. Bert Hellinger Instituut Nederland Opleiding systemische pedagogiek Bert Hellinger Instituut Nederland Inleiding Het systemisch fenomenologisch werk met opstellingen heeft in Nederland zo langzamerhand zijn plek gekregen. De opstellingen

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

HAVO. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge

HAVO. O.R.S. Lek en Linge. Lek en Linge HAVO O.R.S. Lek en Linge Lek en Linge leuk en leerzaam! O.R.S. Lek en Linge Brugklaslocatie (bkl) Annie M.G. Schmidtpad 1 4103 NP Culemborg Vmbo-locatie (ibb) Ina Boudier-Bakkerstraat 2 4103 NN Culemborg

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is Inleiding In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aangeboden aan mensen met een beperking. Hulpvragen van deze mensen variëren in aard en complexiteit. Deze vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog. De glimlach in de zorgverlening

Module 4. Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog. De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2013 1 Dialogic-care als sleutel tot het creëren van een dialoog

Nadere informatie

Inhoud van de ochtend

Inhoud van de ochtend Inhoud van de ochtend 1. Introductie in Pedagogisch kader 2. Begeleiden van de groep 3. Ontwikkelingsgericht werken 4. Pauze (15 minuten) 5. Kinderparticipatie 6. Vragen over andere onderwerpen 7. Voornemens

Nadere informatie

Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014

Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014 Perfactor cursussen Trainingsacteren 2014 Via intensieve begeleiding en coaching ontstaat een fundament voor het trainingsacteren met als doelstelling; in een veilige setting, het kunnen creëren en zichtbaar

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking.

MEE Utrecht, Gooi & Vecht. Ondersteuning bij leven met een beperking. Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking. MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Voor verwijzers Omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking Veel

Nadere informatie

Filosoferen over kunst. Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs. 4 k i d s

Filosoferen over kunst. Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs. 4 k i d s de kunstuitleen arnhem thuis in beeldende kunst Filosoferen over kunst Educatief programma over kunst voor primair en voortgezet onderwijs 4 k i d s Verder kijken dan je neus lang is Zonder kunst is het

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Samen laten we elke jongere groeien

Samen laten we elke jongere groeien VSO Samen laten we elke jongere groeien OP ZOEK NAAR TALENTEN De Anne Flokstraschool geeft (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende jongeren in de leeftijd van 12 tot 20 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Basistraining Gentle Teaching

Basistraining Gentle Teaching Nieuwsbrief Gentle Teaching augustus 2013 Duisternis kan duisternis niet verdrijven: alleen licht kan dat. Haat kan haat niet verdrijven: alleen liefde kan dat. Martin Luther King Jr., A Testament of Hope:

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Met Talenten aan de slag. Van theoretische basis tot concrete lespraktijk

Met Talenten aan de slag. Van theoretische basis tot concrete lespraktijk Met Talenten aan de slag Van theoretische basis tot concrete lespraktijk AN JACOBS SUPER MEGA KNAP VZW info@supermegaknap.be www.supermegaknap.be 0497/53.30.23 INTELLIGENTIE MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

Voorbereid zijn op de puberteit: omgaan met pubers, seksualiteit, SoVa & rouw verdiepingscursus (4 dagen)

Voorbereid zijn op de puberteit: omgaan met pubers, seksualiteit, SoVa & rouw verdiepingscursus (4 dagen) Pubers met ASS Deze 4 daagse cursus wordt aangeboden op de volgende data: Cursuscode Locatie Regulier of gericht op CASS & verstandelijke beperking data CAPU-R-0914 Doetinchem Regulier 29-09-2014 10-11-2014

Nadere informatie