Thee- en soortgelijke hybriden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thee- en soortgelijke hybriden"

Transcriptie

1 Thee- en soortgelijke hybriden Theehybriden en andere grootbloemige rozen worden zo gesnoeid, dat er sterke basisscheuten, een komvormige plant met een open centrum worden gevormd. Theehybriden bloeien op de scheuten die in datzelfde jaar zijn gevormd en kunnen het best matig tot sterk worden gesnoeid. Dan blijven de planten bossig en is er een voortdurende groei van jonge, sterke scheuten. Jaarlijks wordt gesnoeid tussen half februari en eind maart. Heel krachtige rozen, bijvoorbeeld Peace moeten slechts licht worden gesnoeid, omdat sterke snoei zorgt voor zware scheuten, maar ook voor weinig bloemen. 1. Pas geplante (het eerste jaar) theehybriden zijn meestal van de kwekerij gekomen met 3-4 sterke scheuten. Men moet de scheuten iets terugsnoeien als dit niet al is gebeurd en lange grove of beschadigde wortels voor het planten snoeien. 2. Eind februari tot half maart snoeit men iedere scheut op 2-4 ogen of 15 cm. van de grond. Dit bevorderd het ontstaan van sterke basisscheuten. Als de grond erg zandig is en weinig voedzaam, moet men het eerste jaar niet zo sterk snoeien, maar op 4-6 ogen of 25 cm. Boven de grond, gevolgd door een sterke snoei in het volgende jaar. 3. September-oktober. Snoei aan het eind van de eerste groeiperiode de uitgebloeide bloeistengels en neem weke of onrijpe scheuten helemaal weg. Tweede en volgende jaren 4. In het tweede en de daarop volgende jaren worden deze hybriden matig gesnoeid. Snijd de sterkste (dikste) scheuten af op 4-6 ogen of 25 cm. En de minder zware en resterende zijtakken op 2-4 ogen of 15 cm. Snoei dood of ziek hout en zwakke, gekruiste en naar binnen groeiende takken weg. Als de plant ouder wordt, moet men één of twee oude stammen bij de grond afsnijden. 5. September-oktober. Snoei aan het eind van de eerste groeiperiode de uitgebloeide bloeistengels en neem weke of onrijpe scheuten helemaal weg. Foribunda s Floribunda s zijn krachtige groeiers en geven een lange reeks van grote trossen, vrij grote bloemen. Sterke jaarlijkse snoei kan floribunda s in een paar jaar verzwakken, terwijl lichte snoei grote struiken geeft vol zwakke spichtige takken. Gematigd snoeien van iedere scheut op 6-8 ogen of cm wordt vaak aanbevolen en blijkt redelijk succes te hebben, vooral in winderige streken. Dit geeft echter niet altijd de fraaie ononderbroken zomerbloei die mogelijk is, en een deel van het oudere hout sterft vaak af zonder dat nieuwe grondscheuten worden gevormd. Een combinatie van lichte snoei van sommige scheuten om vroege bloei te krijgen en sterkere snoei van andere om te zorgen voor nieuwe grondscheuten en late bloemen, blijkt de beste methode te zijn. De jaarlijkse snoei gebeurt van half februari tot half maart.

2 1. Men moet de hoofdscheuten iets terugsnoeien als dit niet al is gebeurd en lange grove of beschadigde wortels voor het planten snoeien. 2. Eind februari tot half maart snoeit men iedere scheut op 3-5 ogen of cm. van de grond. Neem alle zwakke scheuten weg, in april of mei vormen zich nieuwe. 3. Oktober. Top de hoofdtakken en neem weke of onrijpe scheuten helemaal weg. Tweede jaar 4. Snoei dood of ziek hout en zwakke, gekruiste en naar binnen groeiende takken weg. Snoei éénjarig grondscheuten met 1/3 terug. Snoei ouder hout op 3-5 ogen of cm en de rest van de zijtakken op 2-3 ogen of cm. 5. Oktober. Top de hoofdtakken en neem weke of onrijpe scheuten helemaal weg. Derde en volgende jaren 6. Snoei dood of ziek hout en zwakke, gekruiste en naar binnen groeiende takken weg. Snoei alle éénjarig hoofdtakken met 1/3 en hun zijtakken op 2-3 ogen of cm. Snoei het oude hout sterk op 3-5 ogen of cm van de grond en als het centrum van de struik te vol is, tot op de basis. Polyantha s (veelbloemigen) Polyantha-rozen zijn lage, bossige, veelal doorbloeiende rozen, die de voorlopers zijn van de moderne floribunda s. Zij worden zelden hoger dan cm en geven veel, vrij dunne takken. 1. Februari maart: Wortels snoeien voor het planten. Sterke scheuten met 1/3 inkorten en zwakke takken helemaal wegnemen. 2. Juni september: de struik bloeit op nieuw hout. Uitgebloeide bloemen wegsnijden om doorbloeien te garanderen. Het tweede jaar 3. Februari maart: Sterke takken met 1/3 inkorten en het centrum open houden door oude, zwakke, zieke en dode takken weg te snoeien. Derde en volgende jaren 4. Februari maart: Sterke takken met 1/3 inkorten, dunne takjes wegnemen en het centrum open houden door zeer oude, zwakke, zieke en dode takken weg te snoeien. Miniatuurrozen Miniatuurrozen of dwergrozen zijn een populaire groep laagblijvende rozen, die cm hoog kunnen worden.

3 De bloemen hebben dezelfde vorm als theehybriden en floribunda s en komen aan het jonge hout. Het snoeien van dwergrozen gebeurt eigenlijk hetzelfde als bij Theehybriden, hoewel het beter is nieuw geplante struikjes niet zo sterk terug te snoeien. Soms komen er heel zware scheuten die de symmetrie van de plant doorbreken. Deze kan men bij het snoeien in het voorjaar beter helemaal wegnemen, zodat de groei evenwichtig blijft. Als een dwergroos telkens weer zware scheuten voortbrengt, die de symmetrie doorbreken, kan men hem het best als floribunda behandelen bij de snoei. Een aantal zgn. miniatuurrozen doet dat en deze zijn soms waarschijnlijk ook bekend als Patioroos. 1. Men moet de hoofdscheuten iets terugsnoeien als dit niet al is gebeurd en lange grove of beschadigde wortels voor het planten snoeien. 2. Eind februari tot half maart snoeit men iedere scheut op 3-5 ogen of cm. van de grond. Neem alle zwakke scheuten weg, in april of mei vormen zich nieuwe. 3. Juni juli. Er vormen zich sterke grondscheuten. Bloemen komen in trossen aan dunnere spichtige takken. Zomersnoei is nodig om de bloei in stand te houden. Tweede en volgende jaren 4. Eind februari tot half maart snoeit men iedere scheut op 3-4 ogen of cm. van de grond. Neem alle zwakke scheuten weg. Klimrozen: echte klimrozen Echte klimrozen, die zijn afgeleid van Rosa wichuraiana, bloeien in juni en juli op zijtakken van lange, buigazame grondscheuten, die het vorige seizoen zijn gegroeid. 1. Als de plant is ontvangen met 3 4 scheuten van 1,4 1,6 m lang, snoeit u de scheuten terug tot cm en snijdt slechte wortels bij voor het planten. Vaak is dit op de kwekerij al gedaan. 2. Juni september. Sterke scheuten hebben zich ontwikkeld uit de gesnoeide takken en vanaf de basis van de plant. Leid deze op de juiste plaats. 3. Juni juli. De plant bloeit op zijscheuten van de takken van vorig jaar. Jonge grondscheuten ontwikkelen zich; leid deze min of meer horizontaal en bind ze aan. Tweede en volgende jaren. 4. Augustus september. Snijd uitgebloeide scheuten bij de basis af en laat er 1 of 2 staan om zo nodig aan te vullen. Snoei zijtakken op 2-3 ogen of cm. Bind nieuwe takken aan. 5. Oktober. Scheuten zijn geleid aan het eind van de bloeiperiode.

4 Zomerbloeiende klimrozen en sommige ramblers Veel sterk groeiende rozen bloeien éénmaal in de zomer op zijtakken van lange scheuten van het vorig jaar. Zij verschillen van de echte klimrozen, doordat zij zeer weinig grondscheuten per seizoen geven en de meeste nieuwe takken hogerop uit de oude komen. 1. Als de plant is ontvangen met 3 4 scheuten van 1,4 1,6 m lang, snoeit u de scheuten terug tot cm en snijdt slechte wortels bij voor het planten. Vaak is dit op de kwekerij al gedaan. 2. Juni september. Sterke scheuten hebben zich ontwikkeld uit de gesnoeide takken en vanaf de basis van de plant. Leid deze op de juiste plaats. 3. Juni juli. De plant bloeit op zijscheuten van de takken van vorig jaar. Jonge grondscheuten ontwikkelen zich; leid deze min of meer horizontaal en bind ze aan. Tweede, derde en volgende jaren. 4. Snoeien van vaststaande planten gebeurt kort na de bloei. Augustus september. Snoei 1 of 2 oude takken weg en leidt op de plaats ervan grondscheuten die zich ontwikkelen. Als zich geen grondscheuten vormen snoeit men 1 of 2 oude scheuten tot op 30 à 45 cm van de basis. Snoei oud hout hoger aan de plant weg tot een punt waar een sterke nieuwe hoofdtak is gaan groeien. Houd deze hoofdtakken op volle lengte en leidt ze zo horizontaal mogelijk. Kortere zijtakken moeten op 2-3 ogen of 16 cm worden gesnoeid. Klimrozen: meestal doorbloeiend, gelijkend op Theehybriden en floribunda s. Klimrozen die hun bloemen geven aan nieuwe scheuten, welke lijken op theehybriden en floribunda s. De meeste, maar lang niet alle rozen van deze groep, zijn doorbloeiers. Hun lange buigzame takken maken hen ideaal om langs muren, heggen en pergola s te leiden. 1. Nieuw geplante rozen van deze groep moeten bij het planten niet worden teruggesnoeid. Wel snijdt u slechte wortels, beschadigde toppen en zwakke takken bij voor het planten. 2. Het is zeer belangrijk een sterk gelijkmatig geplaatst gestel van takken op te bouwen, omdat rozen in deze groep niet gemakkelijk sterke grondscheuten geven als ze eenmaal vast staan, maar het merendeel van de jonge scheuten hogerop aan bestaande hoofdtakken geven. Al vroeg horizontaal of onder een hoek leiden van nieuwe hoofdtakken zal mede voorkomen, dat de plant onderaan kaal wordt. Juli augustus. Bind het gestel van nieuwe, zich ontwikkelende scheuten aan. Sommige bloemen komen aan de tot van nieuwe scheuten en aan zijtakken. Nieuwe scheuten komen tevoorschijn en moeten worden aangebonden. Zomersnoei.

5 Tweede en volgende jaren. 3. Oktober - maart. Uitgebloeide zijtakken terugsnoeien tot 3 4 ogen of 15 cm. Snijdt zwak hout weg en bindt hoofdscheuten aan. 4. juli augustus: Bloemen verschijnen aan de top van nieuwe scheuten en zijtakken. Zomersnoei. Nieuwe zich ontwikkelende scheuten aanbinden. Klimrozen: pilaar, 3 tot 3,5 meter, rechtopgaand. Pilaarrozen zijn doorbloeiers, die hun bloemen brengen op de jonge scheuten. Zij verschillen van andere klimrozen door hun gematigder, rechtopgaande groei en worden zelden hoger dan 2,5 à 3 meter. Hun scheuten zijn meestal minder buigzaam en, zoals hun naam aanduidt, ze zijn geschikt om tegen pilaren te groeien of op plaatsen waar weinig horizontale ruimte beschikbaar is.. 1. Nieuw geplante rozen van deze groep moeten bij het planten niet worden teruggesnoeid. Wel snijdt u slechte wortels, beschadigde toppen en zwakke takken bij voor het planten. 2. Het is zeer belangrijk een sterk gelijkmatig geplaatst gestel van takken op te bouwen, omdat rozen in deze groep niet gemakkelijk sterke grondscheuten geven als ze eenmaal vast staan, maar het merendeel van de jonge scheuten hogerop aan bestaande hoofdtakken geven. Met het oog op hun rechtopgaande groei worden de scheuten niet onder een hoek aangebonden. Juli augustus. Bind het gestel van nieuwe, zich ontwikkelende scheuten aan. Sommige bloemen komen aan de tot van nieuwe scheuten en aan zijtakken. Nieuwe scheuten komen tevoorschijn en moeten worden aangebonden. Zomersnoei. 3. November: uitgebloeide zijtakken terugsnoeien, evenals sommige nieuwe hoofdtakken, voldoende om de symmetrie van de plant te behouden. Tweede en volgende jaren. 4. Neem geregeld oude en verwelkte bloemtrossen weg. In de late herfst of de vroege winter snijdt men zwak, ziek en dood hout weg en kort men sommige hoofden zijtakken net zover in, dat men een evenwichtige vorm krijgt. Om de groei aan de basis van de plant te stimuleren snijdt men de lagere gesteltakken met 2/3 terug. Bij oude planten die erg dicht gegroeid zijn, snijdt men een of twee van de oudste takken bij de grond af. Klimrozen: sterke klimrozen Hieronder vallen extreem sterk groeiende rozen, met scheuten tot 6 meter per jaar, sommige ramblers, die elk seizoen vaak 6 meter lange scheuten produceren. Als ze onbeperkt in bomen groeien is het niet nodig om ze te snoeien, uitgezonderd van dood, ziek en zwak hout, waar dat mogelijk is. Als ze te overheersend worden kunnen ze worden verjongd. Hiertoe snijdt men elk jaar in februari, maart de helft van de oude hoofdgesteltakken weg. De takken waarop jonge krachtige scheuten groeien moeten blijven staan. Alle krachtige zijtakken moeten op 2 à 3 ogen worden teruggesnoeid.

6 Goed mesten is nu belangrijk. Gallica, musk, rugosa, pimpinellifolia, spinosissima Hieronder vallen behalve Gallica, musk, rugosa, pimpenellifolia, spinosissima en alle gangbare botanische soorten. De plant bloeit op de zijtakken van oud hout. Om de beste resultaten te behalen is het nodig om jaarlijks wat te snoeien. Sterke grondscheuten en laag geplaatste scheuten stimuleren en oude stammen vervangen. Niet snoeien bij het planten. Het terugsnijden van alle zware scheuten in de winter met enkele centimeters, zal de bloei stimuleren. Na drie jaar kan men 1 of 2 oudere hoofdscheuten wegnemen om te verjongen. alba s, centifolia, mosroos, muscosa, damanscena, en perpetual - rozen Deze rozen bloeien op zijscheuten van meerjarig hout. 1. februari-maart: lange nieuwe grondscheuten terugsnoeien met 1/3. De zijtakken op uitgebloeide takken terugsnoeien op 2 3 ogen of centimeter. 2. september-november: Extra lange scheuten toppen om windschade te voorkomen. Verder niet snoeien. Chinese rozen (Chinensis), Bourbonrozen en Grandiflora s Deze rozen bloeien op zowel de scheuten van hetzelfde jaar, als op zijtakken van scheuten van voorgaande jaren. : 1. oktober: snoei extra lange takken weg tegen windschade Het tweede en volgende jaren: 2. februari-maart: Snoei lange grond- of laaggeplaatste scheuten in met 1/3. Snoei zijtakken op scheuten die het vorige seizoen hebben gebloeid terug op 2-3 ogen of centimeter. Stamrozen De behandeling van stamrozen is gelijk aan die van dezelfde variëteit als struikroos. Te licht snoeien maakt de kop kwetsbaar voor wind. 1. februari-maart: Sterke takken op 3-5 ogen terugsnoeien of op 15 centimeter 2. oktober november: hoofdtakken toppen en onrijpe scheuten wegnemen. Verjongingssnoei Zelfs verwilderde, verwaarloosde rozen zullen meestal nog wel een paar krachtige scheuten in hun gestel hebben en het eerste doel is die te bhouden.

7 : 1. In de winter snoeit men alle dode, dunne en verwarde takken om de sterke scheuten weg. Snei de helft van de hoofdgesteltakken aan de basis weg, waarbij men die takken laat staan, waarop jonge krachtige scheuten groeien. Van de overgebleven takken moet men alle krachtige zijtakken op 2 3 ogen of 15 centimeter terugsnoeien. Een flinke laag met goed verteerde stalmest of compost moet in het voorjaar om de plant worden aangebracht en indien mogelijk gedurende het groeiseizoen iedere 2-3 weken bladbemesting. Dan zal de vorming van sterke, vervangende grondscheuten worden bevorderd. Het tweede jaar: 2. Snoei in de winter alle overgebleven oude grondscheuten weg. Snoei alle zijtakken van de nieuwe scheuten op 2-3- ogen of 15 centimeter en voer verder de snoei uit die voor de variëteit gewenst is. Mesten is weer noodzakelijk om de plant krachtig te houden. De verjonging kan ook in drie jaar worden uitgespreid, maar de meeste rozen kunnen zich in twee jaar herstellen.

Plantenkennis. Rozen. Lijst 2

Plantenkennis. Rozen. Lijst 2 Plantenkennis Rozen Lijst 2 Algemene informatie Rozen Alle tuin en parkrozen stammen af van Rosa gallica, een roos uit het Frankrijk en het Middelandszee-gebied. Via de Oosterse landen werd het sortiment

Nadere informatie

ROZENVRIENDEN. Rozen snoeien, heel eenvoudig.

ROZENVRIENDEN. Rozen snoeien, heel eenvoudig. Beste plantenvriend, Sommige plantenliefhebbers deinzen er voor terug om rozen te planten. Hun belangrijkste argument is dat het snoeien ervan zo ingewikkeld is. Maar snoeien is heel eenvoudig. Iedereen

Nadere informatie

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm.

Snoeien. Snoeien van hagen: worden meestal gesnoeid in mei en augustus - september Bodembedekkers: alle 2 jaren bij snoeien tot op 5 cm. Snoeien Dode en zieke takken zullen bij alle heesters weggesnoeid worden; lucht en licht moeten in de gesteltakken kunnen doordringen. Uitzondering voor de heesters die een schaduw of halfschaduwplaats

Nadere informatie

SNOEI INSTRUCTIE 2016 SNOEIEN VAN VOORAL DE HOUTIGE GEWASSEN HALFHEESTERS STRUIKEN/ HEESTERS BOMEN CONIFEREN ROZEN

SNOEI INSTRUCTIE 2016 SNOEIEN VAN VOORAL DE HOUTIGE GEWASSEN HALFHEESTERS STRUIKEN/ HEESTERS BOMEN CONIFEREN ROZEN 1 SNOEIEN VAN VOORAL DE HOUTIGE GEWASSEN HALFHEESTERS STRUIKEN/ HEESTERS BOMEN CONIFEREN ROZEN 2 Wat zijn knoppen? 3 KNOPPEN Bladknoppen Bloemknoppen Gemengde knoppen 4 KNOPPEN Bladknoppen Bloemknoppen

Nadere informatie

vormen Bomen IN ONZE SERIE BOMEN VORMEN ZULLEN WE NU DE VERZORGING VAN PRUIMEBOMEN BEHANDELEN. Opkweek van vrijstaande bomen

vormen Bomen IN ONZE SERIE BOMEN VORMEN ZULLEN WE NU DE VERZORGING VAN PRUIMEBOMEN BEHANDELEN. Opkweek van vrijstaande bomen Bomen vormen IN ONZE SERIE BOMEN VORMEN ZULLEN WE NU DE VERZORGING VAN PRUIMEBOMEN BEHANDELEN. Erg oude, wat verwilderde pruimenboom Vrijstaande pruimenbomen kunnen tot behoorlijke bomen uitgroeien, ze

Nadere informatie

Snoeien van Klein fruit.

Snoeien van Klein fruit. Snoeien van Klein fruit. Waarom snoeien Om licht en lucht in de struik te houden. Dit voorkomt schimmelziekten en versnelt de rijping Om oud en aangetast hout weg te halen. Daardoor heb je minder last

Nadere informatie

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar:

Op YouTube zijn een aantal goede instructie video s beschikbaar: Fruitsoort Wanneer snoeien? Abrikoos Appel Kers Peer Perzik Pruim Vóór half september, direct na de pluk en/of direct na de bloei Jonge bomen: januari t/m eind maart. Oude bomen: juli t/m eind augustus

Nadere informatie

De verzorging van rozen

De verzorging van rozen Het prachtige kleurenpalet, de grote bloemen die tot uw verbeelding spreken en de romantische uitstraling maken van de roos een plant die in geen enkele tuin ontbreekt. Het grote voordeel van rozen is

Nadere informatie

Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015

Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015 1 Snoeien doet groeien Beknopte snoeiinstructie door Leo van Mierlo voor Boomgaard De Steenen Camer, januari 2015 Botanische termen De STAM is de hoofdstengel van een boom. Een SCHEUT (of LOOT) is een

Nadere informatie

Snoeien. Doel van het snoeien. Eigenschappen van planten

Snoeien. Doel van het snoeien. Eigenschappen van planten Snoeien Af en toe moet het gebeuren: snoeien. Het is helaas niet zo simpel dat je gewoon met je snoeischaar willekeurig takken kunt wegknippen. Sommige planten moeten regelmatig gesnoeid worden, anderen

Nadere informatie

Uw groen in goede handen. Onderhoudsadvies. voor uw beplanting

Uw groen in goede handen. Onderhoudsadvies. voor uw beplanting Uw groen in goede handen Onderhoudsadvies voor uw beplanting Bomen Snoeien van bomen is enkel nodig bij probleemtakken zoals kruisende takken, een dubbele top, zuigers en elleboogtakken. Nooit meer dan

Nadere informatie

SNOEI INSTRUCTIE 2011. n SNOEIEN VAN VOORAL DE HOUTIGE GEWASSEN. v HALFHEESTERS. v STRUIKEN/ HEESTERS. v BOMEN. v CONIFEREN

SNOEI INSTRUCTIE 2011. n SNOEIEN VAN VOORAL DE HOUTIGE GEWASSEN. v HALFHEESTERS. v STRUIKEN/ HEESTERS. v BOMEN. v CONIFEREN SNOEI INSTRUCTIE 2011 n SNOEIEN VAN VOORAL DE HOUTIGE GEWASSEN v HALFHEESTERS v STRUIKEN/ HEESTERS v BOMEN v CONIFEREN 1 SNOEI INSTRUCTIE 2011 KNOPPEN (syn. OGEN) Ø Bladknoppen 2 SNOEI INSTRUCTIE 2011

Nadere informatie

Klein-en groter fruit

Klein-en groter fruit Klein-en groter fruit In de moestuin Gevorderdencursus dl 3 TT Boxtel Volkstuinvereniging Ceres 2013-2014 Plaats van fruit in de tuin Vaste plek Zonnig Als haag tussen tuinen Als afscheiding tussen tuindelen

Nadere informatie

Snoei Conference Fruitconsult

Snoei Conference Fruitconsult Snoei Conference Extra aandachtspunten 2017 Op veel percelen is vanuit een wat magerder bloei in 2017, erg veel hout ontstaan voor 2017. Vooral bij V-hagen Conference zal er dit jaar veel aandacht moeten

Nadere informatie

3 Planten en verplanten

3 Planten en verplanten 3 Planten en verplanten 3 Planten en verplanten 34 3.1 Plantensoorten 35 3.2 Plantafstand 38 3.3 Planten in verband 41 3.4 Bomen planten 43 3.5 Afsluiting 48 34 PLANTEN EN VERPLANTEN Bijna het hele jaar

Nadere informatie

Doe niets met planten in de tuin als het vriest!

Doe niets met planten in de tuin als het vriest! Wintertips December Doe niets met planten in de tuin als het vriest! Dahlia s, gladiolen en dergelijke planten die opgeslagen liggen, liggen vaak té vochtig en krijgen last van schimmels. December is de

Nadere informatie

Snoei altijd op stompen van circa 3-5 cm. Bij Jonagold moet dit langer zijn; hier mag het gerust 10 cm zijn.

Snoei altijd op stompen van circa 3-5 cm. Bij Jonagold moet dit langer zijn; hier mag het gerust 10 cm zijn. Snoei appels Enige tijd geleden hebben we al kort een bericht gemaakt over de snoei van appels. Hierbij is het belang aangegeven van een tijdige rond om de grote knippen te zetten. Probeer dit in de maand

Nadere informatie

7. KLEINFRUITSTRUIKEN: FRAMBOZEN, BRAAMBESSEN, AALBESSEN

7. KLEINFRUITSTRUIKEN: FRAMBOZEN, BRAAMBESSEN, AALBESSEN 7. KLEINFRUITSTRUIKEN: FRAMBOZEN, BRAAMBESSEN, AALBESSEN 1. WAT HEBT U NODIG 1.1. LICHT De meeste kleinfruitplanten zijn bosrandplanten en verdragen dus wel wat schaduw. Het fruit is dan klein en wordt

Nadere informatie

Heel grote gevel. Planten- en klimhulpkiezer - de tuinmuur - Piet Recour - 0474 50 16 86. Soort gevel Bezonning Plantensoort Klimhulp

Heel grote gevel. Planten- en klimhulpkiezer - de tuinmuur - Piet Recour - 0474 50 16 86. Soort gevel Bezonning Plantensoort Klimhulp Soort gevel Bezonning Plantensoort Klimhulp Heel grote gevel >8 m breed >10 m hoog (Voordeel: Bepaalde planten kan je hierop kwijt zonder te blijven snoeien) Zowel zon, halfschaduw als schaduw zijn goed.

Nadere informatie

5 Borderonderhoud 70 BORDERONDERHOUD

5 Borderonderhoud 70 BORDERONDERHOUD 5 Borderonderhoud 5 Borderonderhoud 70 5.1 Algemeen onderhoud 71 5.2 Groeien en snoeien 74 5.3 Afzetten en dunnen 75 5.4 Overig onderhoud 76 5.5 Afsluiting 78 70 BORDERONDERHOUD Alle vormen van tuinonderhoud

Nadere informatie

DE ZES SNOEIVORMEN VOOR BOMEN EN HEESTERS

DE ZES SNOEIVORMEN VOOR BOMEN EN HEESTERS DE ZES SNOEIVORMEN VOOR BOMEN EN HEESTERS De zes snoeivormen voor bomen en heesters www.tuinvriend.nl Auteur: Jan de With Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar

Nadere informatie

Snoei van Steenfruit

Snoei van Steenfruit VELT Dijlevallei Roger Verlinden 22/05/2012 Roger.Verlinden2@telenet.be Snoei van Steenfruit 1. Wat is snoeien Snoeien is het wegnemen of vervormen van plantendelen. 2. Waarom snoeien zieke, verkeerd ingeplante,

Nadere informatie

Snoeien fruit. Workshop 23 januari 2019 ATV Utrecht Zuid

Snoeien fruit. Workshop 23 januari 2019 ATV Utrecht Zuid Snoeien fruit Workshop 23 januari 2019 ATV Utrecht Zuid Waarom snoeien? onderhoud of vorm jong beginnen kroon vormen beschadigingen voorkomen ziekten afmeting te groot, hinder omgeving verjongen vorming

Nadere informatie

Snoei Conference Fruitconsult

Snoei Conference Fruitconsult Snoei Conference, aandachtspunten 2018 Onderstaand staan de belangrijkste aandachtspunten rond de snoei weer gegeven. In hoofdlijnen vervolgen we de lijn van de laatste jaren. Deze staan in de typh Snoei

Nadere informatie

De voorkant van de boom. Dit is een Hanamaiko met een hoogte van 41 cm. De stam is recht gevormd als basis voor een chokkan stijl.

De voorkant van de boom. Dit is een Hanamaiko met een hoogte van 41 cm. De stam is recht gevormd als basis voor een chokkan stijl. Vertaling Uitgave Juli 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Geschreven door Isamu Enomoto (officieel lector van de Japanse Satsuki vereniging). Handleiding om Satsuki azalea s te kweken en te vormen in alle

Nadere informatie

ALGEMEEN BEMESTEN WATER GEVEN

ALGEMEEN BEMESTEN WATER GEVEN ALGEMEEN Alleen werken aan gezonde bomen. Als de boom niet gezond is, dan beschermen tegen de zon. Gun hem de brood nodige rust. Bedenk te allen tijde dat in principe alleen dat wordt gedaan dat goed is

Nadere informatie

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei.

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei. Lentetips April Vroegbloeiende struiken kan u na de bloei snoeien. Vanaf april ziet onkruid vaak zijn kans. Onbeplante oppervlaktes zijn snel bedekt met ongewenst groen. Schoffelen is dus de boodschap!

Nadere informatie

PLANTWIJZER VIDEO 13

PLANTWIJZER VIDEO 13 PLANTWIJZER VIDEO 13 13 VIDEO 13 ROZEN Deze video gaat over rozen, wat voor soort rozen zijn er nou eigenlijk. We kennen natuurlijk allemaal de perk- en struikrozen. De perkrozen zoals de gemeente ze bijvoorbeeld

Nadere informatie

Snoeien van (fruit)bomen. De basisbeginselen

Snoeien van (fruit)bomen. De basisbeginselen Snoeien van (fruit)bomen De basisbeginselen Zaterdag 23 februari 2008 ZWN, februari 2008 Els en Bert Vrenegoor, Evert van Huijssteeden 2 1. De onderdelen van de fruitboom Een normale fruitboom bestaat

Nadere informatie

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden

Groene Detailhandel. Een- en tweejarigen antwoorden 1. Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden Een- en tweejarige tuinplanten Antwoorden 1 Omschrijf met eigen woorden wat eenjarige planten zijn. Aan het einde van het seizoen vormen ze zaad en sterven af. Met andere woorden de meeste eenjarige kun

Nadere informatie

Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012

Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012 Nieuwsbrief Primeur Week 38/ 2012 Geachte heer/mevrouw, Bijgaand sturen wij u de laatste informatie over de FleurPrimeurs en PlantPrimeurs verkrijgbaar bij vanaf week 38. De FleurPrimeurs en PlantPrimeurs

Nadere informatie

Assortiment Rozen 2015-2016. Abraham Darby. Bloeitijd: Bloem: Bloemkleur: Hoogte: Gebruik: Geurend:

Assortiment Rozen 2015-2016. Abraham Darby. Bloeitijd: Bloem: Bloemkleur: Hoogte: Gebruik: Geurend: Assortiment Rozen 2015-2016 Abraham Darby Gebruik: Abrikoos 150 cm Borders, Solitair Austin 1985. Een overal inzetbare rozenstruik van ± 1,5 mtr. hoogte, naar gelang de plaatselijke omstandigheden. De

Nadere informatie

De plant is een Miki no mai van 52cm hoog en is vijf jaar oud. De stam heeft goede bewegingen naar rechts en links en veel scheuten.

De plant is een Miki no mai van 52cm hoog en is vijf jaar oud. De stam heeft goede bewegingen naar rechts en links en veel scheuten. Vertaling Uitgave Juni 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Geschreven door Isamu Enomoto (officieel lector van de Japanse Satsuki vereniging). Handleiding om Satsuki azalea s te kweken en te vormen in alle

Nadere informatie

Vaste planten. Inhoudsopgave:

Vaste planten. Inhoudsopgave: Vaste planten Vaste planten zijn kruidachtige meerderjarige planten. Ze overwinteren ondergronds en lopen in het voorjaar opnieuw uit. Enkele zijn wintergroen zoals vinca en waldsteinia. Vaste planten

Nadere informatie

Snoei van Appel en Peer

Snoei van Appel en Peer VELT Dijlevallei Roger Verlinden 15/02/2011 Roger.Verlinden2@telenet.be Snoei van Appel en Peer 1. Wat is snoeien Snoeien is het wegnemen of vervormen van plantendelen. 2. Waarom snoeien Zieke, verkeerd

Nadere informatie

Buurtcontract. Planten om uw buurt op te fleuren. Klimhortentia

Buurtcontract. Planten om uw buurt op te fleuren. Klimhortentia Buurtcontract Planten om uw buurt op te fleuren Klimhortentia Is zelfhechtend. Kan grote stukken muur of schutting bedekken. Veel witte bloemen in de zomer. Een vochtige, goed doorlatende grond. Halfschaduw

Nadere informatie

P l a N t P o r t r e t

P l a N t P o r t r e t zaterdag 7maart Snoeien prikkelt de groei van rozen en verlengt de levensduur van de struiken. Herbloeiende heester- en stamrozen kunnen het best in maart gesnoeid worden. Bij zacht weer in de tweede week,

Nadere informatie

Cursus Achterstallig Onderhoud Hoogstamfruit

Cursus Achterstallig Onderhoud Hoogstamfruit Hoogstamfruit 1 Indeling theorie Beoordeling hoogstamboomgaard Uitgangspunten bij Achterstallig onderhoud Fasering achterstallig onderhoud Snoeiafhankelijke factoren Techniek en veiligheid 2 Beoordeling

Nadere informatie

Erfbeplantingsplan Strijperdijk 3E, Leende

Erfbeplantingsplan Strijperdijk 3E, Leende Erfbeplantingsplan Strijperdijk 3E, Leende Aanleiding en ligging In het Brabantse Leenderstrijp is aan de Strijperdijk 3E vakantiewoning Het Knusse gelegen. De recreatiewoning biedt plek voor 2 à 4 personen.

Nadere informatie

Fruit snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Fruit snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Johan Schuppert Laatst gewijzigd 11 November 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/49395 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

Museum Huis Doorn. Auguste Victoria Garten

Museum Huis Doorn. Auguste Victoria Garten Museum Huis Doorn Auguste Victoria Garten 8 8 11 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 8 13 1. Westerland 2. Diamant 14 15 15 14 3. Pretty Sunrise 4. Marie Curie 5. Rainbow Knock Out 6. Leonardo da Vinci 7. Aprikot

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN

NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN NIEUWSBRIEF ROZENVRIENDEN December 2013 Onze tuin is aan een rustperiode begonnen en de eerste vrieskou versiert de rozen met een fijn laagje poedersuiker. Tijd om van de warmte binnen te genieten en wat

Nadere informatie

Snoeien is wel knippen, maar knippen nog geen snoeien

Snoeien is wel knippen, maar knippen nog geen snoeien Met deze wat cryptische titel willen wij in deze webpublicatie duidelijk maken dat snoeien weliswaar niet echt moeilijk is, maar men ook niet in het wilde weg kan knippen. Over snoeien zijn al ontelbare

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei tijdsduur voor het gehele examen 09:00 11:00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING GROENE RUIMTE CSE KB Het examen Landbouw en natuurlijke omgeving CSE

Nadere informatie

Groene Detailhandel. Bladverliezende heesters

Groene Detailhandel. Bladverliezende heesters Bladverliezende heesters Inleiding We vinden het in onze streek normaal dat heesters in het najaar hun bladeren afstoten. Planten die dat niet doen zijn in de meeste gevallen uitheems. Door het afstoten

Nadere informatie

Planten stekken Benodigdheden Algemene regels Kweekkasje Koude bak

Planten stekken Benodigdheden Algemene regels Kweekkasje Koude bak Planten stekken Planten kunnen op veel manieren vermeerderd worden. Er zijn verschillende bomen, heesters, vaste- en eenjarige planten die door zaad vermeerderd kunnen worden. Planten die door zaad vermeerderd

Nadere informatie

Roze of blauwe hortensia s

Roze of blauwe hortensia s De hortensia is erg geliefd om zijn massale bloei en tevens om de lange bloeiperiode van eind juli tot in de herfst. Zelfs na de bloei behoud de hortensia zijn pracht door de uitgebloeide bloemen, als

Nadere informatie

Erica carnea (Winterheide) Written by Online Tuinieren

Erica carnea (Winterheide) Written by Online Tuinieren Erica heeft de Nederlandse naam Dopheide maar de Erica carnea soorten worden meestal Winterheide genoemd. De naam Winterheide doet je natuurlijk al vermoeden dat er iets bijzonders in de winterperiode

Nadere informatie

Viburnum burkwoodii Anne Russell Nederlandse naam: sneeuwbal

Viburnum burkwoodii Anne Russell Nederlandse naam: sneeuwbal Viburnum burkwoodii Anne Russell Nederlandse naam: sneeuwbal Categorie: Halfwintergroene heester Bloeitijd: vroeg in maart en april Bloemkleur: de geurende bolvormige bloemen zijn in de knop zalmroze gekleurd.

Nadere informatie

12 MAANDEN IN DE TUIN TUINAGENDA. Typ hier om tekst in te voeren VOOR IEDERE MAAND EEN LIJST MET WERKZAAMHEDEN

12 MAANDEN IN DE TUIN TUINAGENDA. Typ hier om tekst in te voeren VOOR IEDERE MAAND EEN LIJST MET WERKZAAMHEDEN 12 MAANDEN IN DE TUIN TUINAGENDA Typ hier om tekst in te voeren VOOR IEDERE MAAND EEN LIJST MET WERKZAAMHEDEN DOOR : RON DEN DIKKEN 12 MAANDEN TUINIEREN TUINAGENDA http://www.tuincursus.com In dit E-boek

Nadere informatie

Uw tuin goed onderhouden

Uw tuin goed onderhouden Uw tuin goed onderhouden Een goed onderhouden tuin is een lust voor het oog en een kostbaar bezit. Het vereist de nodige kennis en kunde om het onderhoud goed uit te voeren. Bijvoorbeeld wat, wanneer en

Nadere informatie

SNOEIEN (LAAN) BOMEN

SNOEIEN (LAAN) BOMEN SNOEIEN (LAAN) BOMEN Snoeien van bomen Ideale boomvorm Een solitaire boom in de vrije ruimte behoeft géén snoei Begrippen binnen begeleiding snoei Scheut een nog niet verhouten stengel die max. 1 groeiseizoen

Nadere informatie

Bruxelles Environnement/ Leefmilieu Brussel Div. Espaces verts

Bruxelles Environnement/ Leefmilieu Brussel Div. Espaces verts Bruxelles Environnement/ Leefmilieu Brussel Div. Espaces verts Buxaceae Buxus Pachysandra Sarcococca Styloceras meer dan honderd wilde soorten over heel de wereld, behalve in US en Australië meeste soorten

Nadere informatie

Kiwi DE KIWI (ACTINIDIA CHINENSIS EN ANDERE SOORTEN) HIER CHINESE KRUISBES GENOEMD, IS EEN STERK GROEIENDE KLIMPLANT.

Kiwi DE KIWI (ACTINIDIA CHINENSIS EN ANDERE SOORTEN) HIER CHINESE KRUISBES GENOEMD, IS EEN STERK GROEIENDE KLIMPLANT. Kiwi DE KIWI (ACTINIDIA CHINENSIS EN ANDERE SOORTEN) HIER CHINESE KRUISBES GENOEMD, IS EEN STERK GROEIENDE KLIMPLANT. Herkomst Uit wilde kiwiplanten hebben Nieuw Zeelandse Kiwi-bloemen fruitkwekers groot

Nadere informatie

Een ontmoeting met. Sneeuwwitje, Queen Elizabeth en Lilli Marleen. Rozen behoren al eeuwenlang tot de meest geliefde tuinplanten

Een ontmoeting met. Sneeuwwitje, Queen Elizabeth en Lilli Marleen. Rozen behoren al eeuwenlang tot de meest geliefde tuinplanten 2 Rozen behoren al eeuwenlang tot de meest geliefde tuinplanten Een ontmoeting met Sneeuwwitje, Queen Elizabeth en Lilli Marleen Bij tuinliefhebbers zijn rozen al sinds mensenheugenis immens populair.

Nadere informatie

Druiventeelt onder glas en vollegrond DE TEELT VAN DRUIVEN, OPKWEEK EN VORMSNOEI

Druiventeelt onder glas en vollegrond DE TEELT VAN DRUIVEN, OPKWEEK EN VORMSNOEI Druiventeelt onder glas en vollegrond DE TEELT VAN DRUIVEN, OPKWEEK EN VORMSNOEI Vóór het planten : de voorbereiding van de grond De plaats waar de druiven zullen aangeplant worden vraagt veel aandacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rozen snoeien Rozen soorten en hoe te snoeien. hortensia snoeien lavendel snoeien Lavendel snoeien eerste snoei bemesten planten

Inhoudsopgave. Rozen snoeien Rozen soorten en hoe te snoeien. hortensia snoeien lavendel snoeien Lavendel snoeien eerste snoei bemesten planten Inhoudsopgave Snoeien Waarom snoeien? Waar moet je op letten bij het snoeien Fouten die gemaakt worden bij het snoeien Snoeimethodes Rozen snoeien Rozen soorten en hoe te snoeien hortensia snoeien lavendel

Nadere informatie

Heesterbeplantingen in parkbos

Heesterbeplantingen in parkbos 5.2.1. Heesterbeplantingen in parkbos Heesterbeplantingen in parkbossen zijn meestal oorspronkelijk aangeplante maar vaak verwilderde open of gesloten beplantingen van één of meer soorten. Het gaat in

Nadere informatie

Vertaling van het November 2014 nummer van Satsuki Kenkyu Les 11

Vertaling van het November 2014 nummer van Satsuki Kenkyu Les 11 Vertaling van het November 2014 nummer van Satsuki Kenkyu Les 11 Deze les wordt u gepresenteerd voor diegene die graag Satsuki bomen willen vormen in goede stijlen vanaf het eerste begin. Les 11 Ik wil

Nadere informatie

- GROENTJE. Bloembollen

- GROENTJE. Bloembollen Inleiding. - GROENTJE Bloembollen Bloembollen is misschien wel het bekendste product wat "Holland" heeft voortgebracht. Toch is de kennis over de bloembollen bij de gewone burger vaak minimaal. De voorlichting

Nadere informatie

Elk deel van de puzzel moet kloppen. Wat verbruikt een volwassen aanplant?? Ontwikkelingen in de teelt. Wat is beschikbaar voor de boom?

Elk deel van de puzzel moet kloppen. Wat verbruikt een volwassen aanplant?? Ontwikkelingen in de teelt. Wat is beschikbaar voor de boom? Ontwikkelingen in de teelt Programma - Voeding - bestuiving - boomopbouw Rene Albers, Fruitconsult Elk deel van de puzzel moet kloppen Gewasbescherming Bestuiving Wat verbruikt een volwassen aanplant??

Nadere informatie

Maart. pagina 1 van 5. U bevindt zich hier: Gidsen en brochures / Tuinkalender / Maart

Maart. pagina 1 van 5. U bevindt zich hier: Gidsen en brochures / Tuinkalender / Maart pagina 1 van 5 U bevindt zich hier: Gidsen en brochures / Tuinkalender / Maart Maart Eindelijk komt de lente in zicht. De eerste lentemaand breekt aan en de tuin komt terug tot leven na een donkere, lange

Nadere informatie

1 Beplantingen Onderhoud van beplantingen Snoeigereedschappen Samenvatting 22

1 Beplantingen Onderhoud van beplantingen Snoeigereedschappen Samenvatting 22 Inhoud Colofon 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 1 Beplantingen 11 1.1 Onderhoud van beplantingen 11 1.2 Snoeigereedschappen 17 1.3 Samenvatting 22 2 Bomen 23 2.1 Onderhoud van bomen 23 2.2 Samenvatting 29 3 Specifiek

Nadere informatie

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden.

Wat: De plant sterft elke winter af en loopt in het voorjaar weer uit. Net voor het uitlopen kan het oude loof afgeknipt of weggehaald worden. Alchemilla mollis vak: A Planttype: Vaste plant Nederlandse naam: Vrouwenmantel Familie: Rosaceae Herkomst: Midden- en Zuid-Europa, Azie Winterhardheid: uitstekend (-34,4 tot -28,9 C), USDA zone 4 Bloemkleur:

Nadere informatie

Bomen snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Bomen snoeien. Johan Schuppert. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Johan Schuppert 12 july 2014 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/49394 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS

BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS GRATIS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS NIEUW PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! In dit voorbeeld leggen we uit van welke afmetingen u uit kunt gaan bij het graven

Nadere informatie

Koningsoord. Situatie berceau december 2011.

Koningsoord. Situatie berceau december 2011. Koningsoord In Koningsoord worden de komende jaren nieuwe woningen, voorzieningen, nieuwe sportcomplexen ontwikkeld. Een gedeelte van Koningsoord vormt straks het nieuwe centrum van Berkel-Enschot. Bron:

Nadere informatie

De jeugd is als een bloem die wordt afgesneden

De jeugd is als een bloem die wordt afgesneden De jeugd is als een bloem die wordt afgesneden Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden. (Job 14:2) In deze woorden wordt het leven van de mens vergeleken met een bloem, een mooi, sierlijk deel

Nadere informatie

Hydrangea macrophylla Magical selectie

Hydrangea macrophylla Magical selectie Hydrangea macrophylla Magical selectie Magical Four Seasons Speciaal geselecteerd Kleurverandering per seizoen Prachtig geschenk De vier seizoenen van de Magical De Hydrangea macrophylla Magical is een

Nadere informatie

Bamboe. Bamboe. Standplaats en voedselvoorziening. Planten en snoeien. Intomen

Bamboe. Bamboe. Standplaats en voedselvoorziening. Planten en snoeien. Intomen Bamboe Bamboe Pas in het begin van de jaren negentig ontdekten tuiniers de grote tuinwaarde van bamboe. Hier zijn twee redenen voor aan te geven. Allereerst heeft dat te maken met de toenemende belangstelling

Nadere informatie

Beleid Natuurvriendelijk maaien gestart in 2015.

Beleid Natuurvriendelijk maaien gestart in 2015. Beleid Natuurvriendelijk maaien gestart in 2015. Natuurvriendelijk maaien is in 2015 opgestart en heeft zich steeds verder ontwikkeld. Het heeft geresulteerd in het onderstaande maaiplan dat in het voorjaar

Nadere informatie

1.1 Wat bepaalt de bladhoeveelheid aan een tomatenplant.

1.1 Wat bepaalt de bladhoeveelheid aan een tomatenplant. 1.1 Wat bepaalt de bladhoeveelheid aan een tomatenplant. Niets zo moeilijk als de hoeveelheid blad aan een tomatenplant omschrijven. Het gaat ook niet altijd om de bladhoeveelheid, maar ook over de afstand

Nadere informatie

Hagen Inleiding Historie

Hagen Inleiding  Historie Inleiding Een heg of een haag is een lijnvormige aanplanting van struiken en bomen. worden veel gebruikt om de grens van een tuin, weiland of akker aan te geven. zijn belangrijke elementen in een tuin.

Nadere informatie

Ribes sanguineum White Icicle. Bloeikleur. Wintergroen. Iedere goede tuingrond. Onderhoud

Ribes sanguineum White Icicle. Bloeikleur. Wintergroen. Iedere goede tuingrond. Onderhoud Ribes sanguineum White Icicle Plantafstand Sierheesters Wit Zon,Halfschaduw Ribesfamilie april - juni nee 160 cm - 200 cm Iedere goede tuingrond. 1-1 stuks/m² Solitair Groep Heesterborder Ribes sanguineum

Nadere informatie

Onderhoud van sierheesters

Onderhoud van sierheesters AFDELING HERENTALS Onderhoud van sierheesters Lesgever: Bert Peers 16-11 - 14 Tekst: Bert Peers Verslag: Michel Peeters 1 Sierheesters zijn dankbare planten om in de tuin te hebben. Ze brengen structuur,

Nadere informatie

te veel bloemen en fruit te veel nieuwe scheuten

te veel bloemen en fruit te veel nieuwe scheuten duktie van nieuwe groei en de produktie van bloemen en fruit. Een overproduktie van nieuwe, sappige scheuten zal ten koste gaan van het fruit. Aan de andere kant gaan te veel vruchtknoppen ten koste van

Nadere informatie

Tuincursus.com Ron den Dikken. online programma

Tuincursus.com Ron den Dikken. online programma Tuincursus.com Ron den Dikken PlantWijzer online programma Bijlage bij video 14 Klimplanten Als je een bepaalde klimplant kiest dan heb je ook te maken met de manier waarop die plant klimt.klimop of Wilde

Nadere informatie

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 3 en donderdag 5 maart 2015

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 3 en donderdag 5 maart 2015 De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 3 en donderdag 5 maart 2015 Beste natuurliefhebber/- ster, Op dinsdag heb ik maar weinig foto s gemaakt. Ik, of beter gezegd mijn camera, werd tijdelijk ingehuurd

Nadere informatie

Vertaling van het December nummer 2014 van The Satsuki Kenkyu. Deze les wordt u gepresenteerd voor diegene die graag Satsuki bomen willen vormen in

Vertaling van het December nummer 2014 van The Satsuki Kenkyu. Deze les wordt u gepresenteerd voor diegene die graag Satsuki bomen willen vormen in Vertaling van het December nummer 2014 van The Satsuki Kenkyu. Deze les wordt u gepresenteerd voor diegene die graag Satsuki bomen willen vormen in goede stijlen vanaf het eerste begin. Hoe echte Satsuki

Nadere informatie

Beheercatalogus Kwaliteit in beeld. BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan

Beheercatalogus Kwaliteit in beeld. BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan . BIJLAGE 1 bij het Groenbeleidsplan 2005-2015 Versie : 3 Datum : april 2005 Samengesteld door : ing. J.M. Mandemakers pagina 2 van 77 VOORWOORD In de beeldsystematiek gaat men uit van twee documenten

Nadere informatie

Vertaling Uitgave Mei 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Les 5

Vertaling Uitgave Mei 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Les 5 Vertaling Uitgave Mei 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Les 5 Geschreven door Isamu Enomoto (officieel lector van de Japanse Satsuki vereniging). Handleiding om Satsuki azalea s te kweken en te vormen in

Nadere informatie

1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden

1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden BO 6 Tijdsinvestering: Bomen meten Tijdstip: lente, zomer of herfst 1.Inleiding De beheerder van een productiebos wil voordat de bomen gekapt worden Nodig: Materiaal hoogtemeter Meetlint werkbladen potloden

Nadere informatie

PROJECT-STAMKAART UITVOERING OPDRACHTGEVER GEGEVENS: PROJECT GEGEVENS: AANVULLENDE OPMERKINGEN:

PROJECT-STAMKAART UITVOERING OPDRACHTGEVER GEGEVENS: PROJECT GEGEVENS: AANVULLENDE OPMERKINGEN: PROJECT-STAMKAART UITVOERING Datum : 16 februari 2011 OPDRACHTGEVER GEGEVENS: Naam : FAM. JANSSEN Contactpersoon : Adres : Holthuizerweg 224 Postcode + Plaats : 4817 DD BREDA Telefoon : 076-5416656 PROJECT

Nadere informatie

Snoeien bij bessen en ander kleinfruit!

Snoeien bij bessen en ander kleinfruit! Tuinhier Snoeien bij bessen en ander kleinfruit! Bramen, frambozen en bessen zijn niet enkel lekker en gezond, ze zorgen voor een welkome afwisseling in het menu. Je kan ze vers, recht van de struik eten

Nadere informatie

Er staan een paar zaaibakken in de hoek van de tuin waar een aantal scheuten eerder in gepoot werden.

Er staan een paar zaaibakken in de hoek van de tuin waar een aantal scheuten eerder in gepoot werden. Vertaling Les 8 augustus 2014 Bonsaiblad Satsuki Kenkyu Geschreven door Isamu Enomoto (officieel lector van de Japanse Satsuki vereniging). Handleiding om Satsuki azalea s te kweken en te vormen in alle

Nadere informatie

Je komt deze plant in diverse productgroepen tegen. Denk aan bladverliezende tuinheesters, snijbloemen, potplanten, kuipplanten en hagen.

Je komt deze plant in diverse productgroepen tegen. Denk aan bladverliezende tuinheesters, snijbloemen, potplanten, kuipplanten en hagen. Rozen Inleiding De roos is een van de bekendste cultuurplanten. De sierwaarde berust vooral op de plantvorm en de bloem. Ook worden ze toegepast om hun geur, rozenbottels en beschermende werking van de

Nadere informatie

HAKHOUTBEHEER. wegenenverkeer.be

HAKHOUTBEHEER. wegenenverkeer.be HAKHOUTBEHEER wegenenverkeer.be WAT Hakhoutbeheer is een eeuwenoude en alternatieve vorm van beheren van bomen en struiken. De bomen worden daarbij afgezaagd op een tiental centimeter boven de grond. In

Nadere informatie

Struweel aanplant. Struweel voor akkervogels. Voedsel (besjes), dekking en nestgelegenheid.

Struweel aanplant. Struweel voor akkervogels. Voedsel (besjes), dekking en nestgelegenheid. Struweel aanplant Struweel voor akkervogels Voedsel (besjes), dekking en nestgelegenheid. Aanplant van solitaire struikjes en (kleine) bosschages Daar waar het kan daar waar het niet in de weg staat In

Nadere informatie

Een jonge sequoia opgegroeid tussen de as van een bosbrand en een jonge sequoia in een pot.

Een jonge sequoia opgegroeid tussen de as van een bosbrand en een jonge sequoia in een pot. Hoofdstuk 8. De levensloop van de Sequoia gigantea: van zaadje tot reuzenboom Niet elk zaadje dat uit de kegel valt ontkiemt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat van de zaadjes die in een groene

Nadere informatie

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO

Presentatie. Afsterven steenfruitbomen. Klantendag Stonefruitconsult. Echteld Donderdag 7 maart. Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO oetermeer Presentatie Afsterven steenfruitbomen Klantendag Stonefruitconsult Echteld Donderdag 7 maart Met medewerking van Marcel Wenneker van PPO Boomuitval Grotere verliezen aan bomen binnen steenfruit

Nadere informatie

beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING!

beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! GRATIS HANDIGE GIDS! beukenhaag.nl BEUKENHAAG INFORMATIE GIDS NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! NIEUW: PINNEN BIJ BEZORGING! beukenhaag.nl In dit voorbeeld leggen we uit van welke afmetingen u uit kunt gaan

Nadere informatie

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Kloostertuin Kwekerij Hof te Dieren Herfst in de Kloostertuin Het is herfst maar door het droge voorjaar zijn er nog maar weinig herfstkleuren te zien. Wel bloeien de

Nadere informatie

Beplanting rotonde Herenweg, Willem Alexanderplein

Beplanting rotonde Herenweg, Willem Alexanderplein Groenblijvende heesters: Choisya ternata Aztec Pearl De Choisyia wordt in drie flinke groepen geplant en vormen samen met de Euonymus de groenblijvende basis. Vanaf juni tot ver in de zomer bloeit Choisya

Nadere informatie

De teelt van zonnebloemen

De teelt van zonnebloemen De teelt van zonnebloemen De zonnebloem heeft als wetenschappelijke naam: Helianthus annuus. Deze naam komt van de Griekse woorden voor zon (helios) en bloem (anthos). De plant behoort tot de grote familie

Nadere informatie

Bamboe heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen in private tuinen en we zien dat ook meer en meer bamboes in openbare plaatsen opduiken.

Bamboe heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen in private tuinen en we zien dat ook meer en meer bamboes in openbare plaatsen opduiken. BAMBOE IN DE TUIN BAMBOE IN OPENBAAR GROEN Bamboe in de tuin Bamboe heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen in private tuinen en we zien dat ook meer en meer bamboes in openbare plaatsen

Nadere informatie

Het Groei & Bloei 26-planten-plan is ontwikkeld voor mensen met niet al te veel plantenkennis en weinig tijd

Het Groei & Bloei 26-planten-plan is ontwikkeld voor mensen met niet al te veel plantenkennis en weinig tijd Het Groei & Bloei Ook voor liefhebbers S Het Groei & Bloei 26-planten-plan is ontwikkeld voor mensen met niet al te veel plantenkennis en weinig tijd om te tuinieren. Maar de planten van het plan lenen

Nadere informatie

1. Verwijder eerst het onkruid, vooral diepgeworteld en hardnekkig vast onkruid.

1. Verwijder eerst het onkruid, vooral diepgeworteld en hardnekkig vast onkruid. Bodembedekkers Bodembedekking met planten Als u een oppervlak wilt bedekken met een levend tapijt met veel textuur en niet van plan bent erop te lopen, dan zijn bodem bedekkende planten de oplossing. Als

Nadere informatie

Klik op "lees meer" voor de tuinweetjes van februari.

Klik op lees meer voor de tuinweetjes van februari. Klik op "lees meer" voor de tuinweetjes van februari. Snoei de knotbomen zoals de bolacacia en de bolcatalpa Snoei het waterlot weg bij de fruitbomen Strooi compost rondom de fruitbomen Controleer bij

Nadere informatie

Wanneer de dagen langer worden, de zon begint te schijnen en het. leven zich van binnen weer naar buiten verplaatst, wordt het voor

Wanneer de dagen langer worden, de zon begint te schijnen en het. leven zich van binnen weer naar buiten verplaatst, wordt het voor Wanneer de dagen langer worden, de zon begint te schijnen en het leven zich van binnen weer naar buiten verplaatst, wordt het voor de meeste tuinliefhebbers de hoogste tijd om kleur aan te brengen in de

Nadere informatie