Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)"

Transcriptie

1 Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de

2 Welkom 2 OnderToezichtStelling

3 Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of ouders die een beperking of een ziekte hebben. Onze jeugdzorg is niet vrijwillig. Een kinderrechter heeft bepaald dat er hulp nodig is voor u en uw kind. Waarom heeft u met ons te maken? Er zijn ernstige zorgen over uw kind. De zorgen zijn zo groot dat de Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. De Raad heeft bij de kinderrechter een verzoekschrift ingediend om uw kind onder toezicht te stellen. De kinderrechter heeft de OnderToezichtStelling (OTS) uitgesproken. In deze folder leggen we uit wat een OTS voor u betekent. Hoe nu verder? De kinderrechter heeft uw kind onder toezicht gesteld, dit heet OTS. De William Schrikker Jeugdbescherming voert de OTS uit, om ervoor te zorgen dat uw kind in een veilige omgeving opgroeit. Soms is dat gewoon thuis, met hulp van anderen erbij. Soms is dat ergens anders. Dat is voor elk kind weer anders. U heeft als ouder een belangrijke rol. De gezinsvoogd maakt samen met u en als het kan ook met uw kind een Plan van Aanpak. In het Plan van Aanpak staat wat er goed gaat en ook wat er moet gebeuren om de zorgen op te lossen. Bij alle stappen wordt goed gekeken naar wat het beste is voor uw kind. OnderToezichtStelling 3

4 En u als ouder? U blijft als ouder altijd belangrijk voor uw kind. We zoeken samen met u naar een manier om de zorgen aan te pakken, zodat uw kind thuis kan blijven wonen en de OTS niet meer nodig is. Het kan zijn, dat er extra hulp in huis komt of dat familie of vrienden kunnen helpen. Wij kijken goed of iemand in uw omgeving, die uw gezin goed kent en voor u vertrouwd is, kan meehelpen. Het komt voor dat de problemen thuis te groot en te ernstig zijn. De gezinsvoogd praat hierover met u. De gezinsvoogd kan van mening zijn, dat een Uithuisplaatsing in het belang van uw kind is. Dan zal hij een verzoekschrift Uithuisplaatsing indienen bij de kinderrechter. Er komt dan een zitting waar u voor wordt uitgenodigd. U krijgt hierover een brief thuis. De kinderrechter zal beslissen of het noodzakelijk is dat iemand anders de dagelijkse opvoeding voor korte of lange tijd van u overneemt. Als uw kind uit huis geplaatst wordt, dan woont uw kind in een pleeggezin, gezinshuis of een instelling. Dit is een ingewikkelde beslissing en voor u als ouder kan het erg verdrietig zijn. Dat begrijpen we en we hopen dat de gezinsvoogd u kan helpen om met dit verdriet om te gaan. U blijft altijd de ouder van uw kind, ook als iemand anders de verzorging en opvoeding van u overneemt. 4 OnderToezichtStelling

5 Informatie over maatregel OnderToezichtStelling U heeft een gezinsvoogd. U heeft als ouder het gezag: u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind, maar grote beslissingen neemt u niet meer alleen. Dit doet u samen met de gezinsvoogd. U betaalt vaak nog mee in de kosten voor uw kind. Uw kind woont thuis, in een pleeggezin, een gezinshuis of een instelling. In de wet staan alle regels over jeugdzorg. Wat zijn de rechten en plichten van ouders en gezinsvoogden? Dat staat achterin deze folder. U blijft altijd belangrijk voor uw kind. OnderToezichtStelling 5

6 Veelgestelde vragen door ouders Vraag: Hoe kan ik de gezinsvoogd bereiken? Antwoord: Alle informatie staat op een speciaal kaartje. Dat kaartje zit bij deze folder. Vraag: Is de beslissing van de kinderrechter voor altijd? Antwoord: Een OTS geldt (telkens) voor maximaal één jaar. In dat jaar werkt u samen met de gezinsvoogd aan het oplossen van de zorgen. U krijgt ondersteuning en hulp van anderen als dit nodig is. Na een jaar bekijkt de gezinsvoogd of het is gelukt om de zorgen weg te nemen. Is uw kind veilig en gaat het weer goed? De OTS kan in dat geval stoppen. Als de zorgen over uw kind er nog zijn, dan vraagt de gezinsvoogd aan de kinderrechter om de OTS met (maximaal) één jaar te verlengen. De gezinsvoogd moet aan de kinderrechter uitleggen hoe het nu gaat met uw kind, wat er beter moet gaan en wat daarvoor nodig is. De kinderrechter wil dan ook uw verhaal horen. U krijgt een uitnodiging om met de kinderrechter te praten. Dat heet een oproep. Vraag: Wie gaat alles betalen nu mijn kind in de jeugdzorg zit? Antwoord: De kosten van uw kind zijn voor u. Hoeveel en wat u precies moet betalen hangt af van waar uw kind woont. In deze folder staat een overzicht van alle kosten. Uw gezinsvoogd kan dit samen met u bekijken en u verder helpen. Tip: Aan de kosten kunnen wij niets doen. Maar het kan zijn, dat ouders recht hebben op vergoedingen. De gezinsvoogd kan u helpen om te kijken of u een vergoeding kunt krijgen. Vraag: Wanneer gaat de gezinsvoogd naar de kinderrechter? Antwoord: We moeten soms beslissingen nemen die te maken hebben met de 6 OnderToezichtStelling

7 veiligheid van uw kind. Voor heel belangrijke zaken, zoals een Uithuisplaatsing, moeten we eerst aan de kinderrechter toestemming vragen. Dan gaan we naar de rechtbank voor een gesprek met de kinderrechter, dat noemen we een zitting. De kinderrechter wil altijd weten wat de ouders ervan vinden en wil met de ouders praten. De kinderrechter stuurt u een uitnodiging, dat noemen we een oproep. Bij een zitting heeft u soms een advocaat nodig om u te helpen. Een advocaat is iemand die alles weet van de wet en u kan helpen uw verhaal te doen bij de kinderrechter. Tip: In de rechtbank heeft u vaak een advocaat nodig. Kent u geen advocaat? Wilt u (juridisch) advies? Kijk dan op Daar staat informatie die u verder helpt. Vraag: Wat als ik wil dat de OTS niet meer wordt uitgevoerd door iemand van de William Schrikker Jeugdbescherming? Antwoord: De gezinsvoogd zal u vertellen bij wie u dit verzoek kunt indienen en wie er over het verzoek beslist. Vraag: Wat als ik het niet eens ben met de gezinsvoogd? Antwoord: Wij willen graag goed met ouders samenwerken, de gezinsvoogd zal beslissingen met u bespreken. Het komt voor dat ouders een heel andere mening hebben en iets anders willen voor hun kind. Een gezinsvoogd kan een beslissing nemen, die u erg moeilijk vindt. Wat dan? Wij hopen dat u dit met de gezinsvoogd bespreekt en samen een oplossing probeert te zoeken. Mocht dat niet lukken, dan kunt u ook contact opnemen met de leidinggevende van de gezinsvoogd. U kunt met de leidinggevende praten over een probleem of een klacht. In een gesprek met de leidinggevende kan veel worden opgelost. Dit noemen wij een bemiddelingsgesprek. Als het bemiddelingsgesprek niets oplost of als u geen bemiddelingsgesprek wilt, dan kunt u als ouder een formele klacht indienen bij de externe klachtencommissie. De externe klachtencommissie bestaat uit mensen die wel veel van jeugdzorg weten, maar niet bij de William Schrikker Groep werken. Het adres van de klachtencommissie is: William Schrikker Groep T.a.v. de klachtencommissie Postbus AR Amsterdam We hopen dat dit niet nodig zal zijn. We gaan voor een goede samenwerking. OnderToezichtStelling 7

8 Hoe werkt dit overzicht? Stap 1 Waar woont uw kind en kijk dan in die kolom. Stap 2 Kijk om welke kosten het gaat: schoolkosten, verzekeringen, zak/kleed/reisgeld of ouderbijdrage. Stap 3 Staat er ja dan moet u betalen. Staat er nee dan hoeft u niet te betalen. Staat er soms lees dan de uitleg. Uw kind woont in een pleeggezin U kind woont in een jeugdzorginstelling Schoolkosten Verzekeringen Verplicht afsluiten zorgverzekering aansprakelijkheidsverzekering Ouderbijdrage aan LBIO Hoeveel u moet betalen hangt af van de leeftijd van uw kind en hoeveel dagen per week uw kind niet thuis woont. Zak, kleed- en reisgeld U betaalt soms Pleegouders betalen een deel van de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. U betaalt soms De instelling waar uw kind woont, betaalt een deel van de kosten. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. 8 OnderToezichtStelling

9 Moet u betalen, ja, nee of soms? Uw kind woont in een ABWZinstelling Uw kind woont in een Justitiële Jeugdinrichting Uw kind woont in een gesloten jeugdzorginstelling Uw kind woont zelfstandig op kamers Nee, u betaalt niet Civielrechtelijk Strafrechtelijk Nee, u betaalt niet als uw kind een vergoeding ontvangt van de William Schrikker Jeugdbescherming De meeste ABWZinstellingen vragen om een ouderbijdrage. Het gaat dan om zakgeld, kleedgeld en reisgeld. De instelling krijgt daar geen geld voor. U betaalt soms De instelling waar uw kind woont, betaalt een deel van de kosten. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. U betaalt soms De instelling waar uw kind woont, betaalt een deel van de kosten. Wilt u hierover meer weten, vraag het aan uw gezinsvoogd. U betaalt soms Uw kind heeft een eigen inkomen, dat kan zijn: omdat uw kind werkt omdat de gemeente betaalt omdat de William Schrikker Jeugdbescherming betaalt Komt uw kind geld tekort, dan moet u betalen. OnderToezichtStelling 9

10 Informatie Juridische zaken In de Wet op de Jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek staan alle afspraken opgeschreven voor iedereen die met de jeugdzorg te maken heeft. Dat kan iemand zijn die in de jeugdzorg werkt. Of iemand die cliënt is. Iedereen moet zich aan deze afspraken houden. De wet geldt voor ons allemaal. Hoe begint de samenwerking tussen u en de gezinsvoogd? U en uw kind worden betrokken bij: het onderzoek van de gezinsvoogd naar wat er goed gaat en wat de zorgen zijn het maken van het hulpverleningsplan, dat noemen wij een Plan van Aanpak het samenstellen en veranderen van het Plan van Aanpak. Wat zijn uw rechten als ouder? 1. U heeft altijd het recht om te vragen om inzage (inkijken) van uw dossier. Er zijn veel wettelijke regels over wat wel of niet mag. Wilt u weten wat u mag inzien? Uw gezinsvoogd kan u verder helpen. 2. De gezinsvoogd/ William Schrikker Jeugdbescherming kan bij de kinderrechter een verzoekschrift indienen. Dat betekent dat de gezinsvoogd aan de kinderrechter vraagt om een belangrijke beslissing te nemen met betrekking tot u en uw kind. Uw gezinsvoogd vertelt het aan u als hij een verzoekschrift aan de kinderrechter stuurt. Als u het oneens bent met het verzoekschrift, moet u dit als ouder aan de kinderrechter laten weten. Het is belangrijk dat u dat doet voordat de kinderrechter een beslissing neemt. De kinderrechter zal u uitnodigen om naar de rechtbank te komen. Daar praat de kinder rechter met u en de gezinsvoogd over het verzoekschrift. 10 OnderToezichtStelling

11 Dat noemen we een zitting. De kinderrechter beslist over het verzoekschrift. Soms is dat meteen, soms duurt het een paar weken. U kunt ook een advocaat meenemen naar de zitting bij de rechter. De advocaat vertelt uw mening aan de rechter en ondersteunt u bij de zitting. Belangrijk: Ook uw kind kan aan de kinderrechter laten weten wat hij ervan vindt. Is uw kind ouder dan twaalf jaar, dan krijgt uw kind altijd een oproep van de kinderrechter. Uw kind kan naar de zitting gaan of een brief schrijven aan de kinderrechter. U heeft als ouder altijd het recht om in hoger beroep te gaan tegen een beslissing van de kinderrechter. In een hoger beroep wordt aan een hogere rechter gevraagd wat hij vindt van de beslissing van de kinderrechter. Als u in hoger beroep wilt gaan, moet u naar een advocaat. 3. U en uw kind (vanaf 12 jaar) hebben het recht om te klagen over het werk van de gezinsvoogd. Bijvoorbeeld als u vindt dat de gezinsvoogd niet goed naar u luistert. De William Schrikker Groep heeft een speciale folder waarin alles staat wat u kunt doen als u niet tevreden bent. Deze folder kunt u opvragen bij uw gezinsvoogd. Ook kunt u de folder opvragen bij de secretaris klachten van de William Schrikker Groep. Dat kan per mail: klachten@wsg.nu Dat kan per telefoon: Tegen de volgende beslissingen van de gezinsvoogd kunt u bezwaar maken: De beslissing tot het geven van een Schriftelijke Aanwijzing. De beslissing over de omgangsregeling die u heeft met uw uit huis geplaatste kind. De gezinsvoogd legt deze beslissing vast in een Aanwijzing Vaststelling Omgangsregeling. De beslissing uw kind over te plaatsen binnen een bestaande machtiging. Belangrijk: Deze beslissingen krijgt u van de gezinsvoogd in een brief. Onderaan deze brief staat alle informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen deze beslissing. OnderToezichtStelling 11

12 5. U kunt de gezinsvoogd/william Schrikker Jeugdbescherming ook vragen de Uithuisplaatsing van uw kind te beëindigen. Liefst in een brief, maar als dat niet gaat, kan het ook in een gesprek. U stuurt de brief naar de gezinsvoogd. U krijgt binnen veertien dagen nadat de gezinsvoogd de brief heeft ontvangen een antwoord. Als u het niet eens bent met het antwoord, kunt u binnen veertien dagen na de datum waarop u de brief heeft ontvangen, de kinderrechter vragen de Uithuisplaatsing te beëindigen. Dit kan met of zonder hulp van een advocaat door het schrijven van een brief aan de kinderrechter. 6. Tijdens een zitting bij de kinderrechter kunt u om een tweede mening vragen van een onafhankelijke deskundige, als u het niet eens bent met de rapportage die over u of uw kinderen is geschreven. 7. U kunt bij de kinderrechter een verzoek indienen, met behulp van een advocaat, om de OTS tussentijds op te heffen. 8. Als u niet meer wilt dat iemand van de William Schrikker Jeugdbescherming de OTS uitvoert, kunt u dit bespreken met de gezinsvoogd. De gezinsvoogd zal u vertellen bij wie u het verzoek kunt indienen en wie er beslist. Wat zijn uw plichten als ouder? Wat moet u doen als ouder? 1. U houdt zich aan de Schriftelijke Aanwijzing en de Aanwijzing Vaststelling Omgangsregeling van de gezinsvoogd. Ook als u het er niet mee eens bent. U kunt wel bezwaar maken (zie uw rechten) maar tot dat daarover is beslist, moet u zich houden aan de aanwijzing. 2. U moet voor de kosten betalen van uw kind. Ook als uw kind niet meer thuis woont. In deze folder vindt u hierover meer informatie. 3. U zorgt voor een ziektekostenverzekering voor uw kind. 12 OnderToezichtStelling

13 Wat zijn de rechten van de gezinsvoogd? Wat kan de gezinvoogd doen? 1. De gezinsvoogd mag zich bemoeien met de verzorging en opvoeding van uw kind. 2. De gezinsvoogd heeft het recht om de problemen rondom u en uw kind te beschrijven in het Plan van Aanpak. Ook mag hij anderen vragen om u en uw kind hulp te geven. 3. De gezinsvoogd mag ook de ouder, die niet het gezag heeft, betrekken bij het Plan van Aanpak. 4. De gezinsvoogd informeert de huisarts over de maatregel. De gezinsvoogd mag ook contact opnemen met anderen, bijvoorbeeld de school of hulpverlening. Als de gezinsvoogd dat doet, laat hij u dat weten. 5. De gezinsvoogd mag u en het kind een Schriftelijke Aanwijzing geven. De Schriftelijke Aanwijzing is een opdracht die gaat over de opvoeding en verzorging van uw kind. Bijvoorbeeld een opdracht om ervoor te zorgen dat uw kind naar school gaat. 6. De gezinsvoogd bepaalt de omgangsregeling tussen de ouder met gezag en het uit huis geplaatste kind. De gezinsvoogd legt dit vast in een Aanwijzing Vaststelling Omgangsregeling. 7. De gezinsvoogd kan bij de kinderrechter een verzoekschrift indienen tot Uithuisplaatsing van uw kind. Als de kinderrechter het verzoek toewijst geeft hij een machtiging. Deze machtiging is geldig voor (maximaal) één jaar. De gezinsvoogd kan aan de kinderrechter vragen om deze machtiging te verlengen, als dat in het belang van het kind is. 8. Als u geen toestemming wilt geven voor een medische behandeling die bedoeld is voor het kind (jonger dan twaalf jaar) om ernstig gevaar te voorkomen, dan mag de gezinsvoogd aan de kinderrechter vervangende toestemming vragen. De gezinsvoogd doet dit door een verzoekschrift in te dienen bij de kinderrechter. Er komt een zitting waar u voor wordt uitgenodigd. 9. Als de ouder met gezag weigert toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort voor de minderjarige, kan de gezinsvoogd een verzoek indienen bij de kinderrechter om vervangende toestemming te krijgen. OnderToezichtStelling 13

14 10. De gezinsvoogd mag aan de kinderrechter vragen om, in het belang van het kind, een bestaande omgangsregeling tussen ouder en kind te veranderen. De gezinsvoogd doet dit door het indienen van een verzoekschrift. 11. De gezinsvoogd kan ook nog andere verzoekschriften* indienen bij de kinderrechter. Wat zijn de plichten van de gezinsvoogd? Wat moet de gezinsvoogd doen? 1. Binnen vijf dagen nadat de William Schrikker Jeugdbescherming weet dat er een OTS over uw kind is uitgesproken, laten zij u weten: wie de gezinsvoogd is wanneer het eerste gesprek is gepland wie zijn vervanger is 2. De gezinsvoogd legt zijn werkwijze aan u uit, zodat u weet wat er gaat gebeuren en alles goed begrijpt. Ook vertelt de gezinsvoogd u duidelijk wat uw rechten en plichten zijn. 3. De gezinsvoogd doet onderzoek naar de zorgen die er zijn en maakt dan samen met u een Plan van Aanpak. Het eerste Plan van Aanpak moet binnen zes weken klaar zijn. De gezinsvoogd zorgt ervoor dat, samen met u en anderen, het Plan van Aanpak wordt uitgevoerd. 4. De gezinsvoogd heeft overleg over het Plan van Aanpak met uw kind (indien mogelijk), de ouder (met gezag), de voogd (bij voogdij), of anderen die uw kind als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden. 5. Zo vaak als nodig (of als er grote verandering is, bijv. verhuizing), en minimaal één keer per jaar, evalueert de gezinsvoogd de OTS en de eventuele Uithuisplaatsing. De gezinsvoogd kan aan de kinderrechter vragen om de OTS of Uithuisplaatsing te verlengen. 6. Als er veranderingen komen in het Plan van Aanpak, zal de gezinsvoogd dit bespreken met uw kind (indien mogelijk), de ouder (met gezag), de voogd (bij voogdij), of anderen die uw kind als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden. Tenzij het om een crisissituatie gaat. Dan wordt het later besproken, zo snel als mogelijk is. 14 OnderToezichtStelling

15 7. Als de gezinsvoogd van plan is uw kind over te plaatsen zonder dat daarvoor een nieuwe machtiging van de kinderrechter nodig is, moet de gezinsvoogd u, als ouder met gezag, in de gelegenheid stellen daar bezwaar tegen te maken bij de kinderrechter. Totdat de kinderrechter een beslissing heeft genomen, kan uw kind niet worden overgeplaatst, tenzij dit niet in het belang is van uw kind. *Welke verzoekschriften zijn er allemaal: Verzoek (verlenging) Uithuisplaatsing Verzoek vervangende toestemming medische behandeling Verzoek vervangende toestemming paspoort Verzoek wijziging omgangsregeling tijdens OnderToezichtStelling Verzoek verlenging OnderToezichtStelling Verzoek vervanging Bureau Jeugdzorg Verzoek opheffing OnderToezichtStelling OnderToezichtStelling 15

16 De William Schrikker Jeugdbescherming hoort bij de William Schrikker Groep. Wilt u meer over ons weten? Dan kunt u kijken op onze website: Postadres Postbus 12685, 1100 AR Amsterdam 16 OnderToezichtStelling T F

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming bij een. Ondertoezichtstelling 0609 brochure OTS def:12/05 binnenwerk 'Werkwijze' 15-06-2009 14:04 Pagina 1 De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN 1 ONDER TOEZICHT GESTELD WAT BETEKENT DAT? Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal

Nadere informatie

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT?

UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 1 UW KIND ONDER TOEZICHT GESTELD. WAT BETEKENT DAT? Uw zoon of dochter is onder toezicht gesteld door de kinderrechter omdat er

Nadere informatie

Niet tevreden over de samenwerking?

Niet tevreden over de samenwerking? Niet tevreden over de samenwerking? Heeft u een klacht? Deze folder is bedoeld voor: Kinderen en jongeren Ouders en stiefouders Opa s en oma s Pleegouders Familieleden en andere bekenden die meehelpen

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2

0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 0807 omslag wsj vader en moeder: 12/05 omslag 'Vragen..' 17-04-2008 13:54 Pagina 2 Uw kind uithuis geplaatst? Wat u moet weten! Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Van de William Schrikker

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002

Bureau Jeugdzorg Drenthe. Ondertoezichtstelling. BureauJeugdzorgDrenthe. november 2012 / 12 002 BureauJeugdzorgDrenthe november 2012 / 12 002 Bureau Jeugdzorg Drenthe Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Informatie voor kinderen Je bent door de kinderrechter onder toezicht gesteld bij Bureau

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is jouw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn jouw rechten?»» Wat

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 3 > Ondertoezichtstelling 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 6 > De gezinsvoogd

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij

Versie 1.0 13 mei 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voogdij Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding In de wet staat dat minderjarigen altijd iemand moeten hebben die gezag over hen heeft. Dit gezag ligt in principe bij de ouders van de minderjarige.

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP)

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Uithuisplaatsing (UHP) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg (UHP) Inleiding Bij een ondertoezichtstelling of een voorlopige ondertoezichtstelling kan het Bureau Jeugdzorg aan de kinderrechter vragen om een machtiging

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Ondertoezichtstelling (Gezinsvoogdij) Inleiding Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling (OTS) is een kinderbeschermingsmaatregel, die alleen kan

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2004 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren

Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Jeugdbescherming Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdbescherming Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)? Wat is een voogdijmaatregel? Wat is jouw rol

Nadere informatie

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is:

Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Dit boekje is van... Mijn naam is: Mijn gezinsvoogd heet: Het telefoonnummer van de gezinsvoogd is: Mijn gezinsvoogd werkt bij de William Schrikker Jeugdbescherming. Wat een toestand, zeg! Wat gebeurt

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars

Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming. Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Bureau Jeugdzorg afdeling Jeugdbescherming Mathilde Roubos Anjo Mangelaars Vrijwillig kader Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg Toegang AMK Jeugdbescherming Jeugdreclassering CIT Voorlopige Ondertoezichtstelling

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling Ondertoezichtstelling Wat is een ondertoezichtstelling? Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd beslist de kinderrechter - op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om het

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen

Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Voogdij Als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen Wat is voogdij? Normaal gesproken zijn het de ouders die het gezag over hun minderjarige kinderen hebben. Het woord gezag betekent de wettelijk

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin

Uw kind gaat naar een pleeggezin Parlan biedt verschillende soorten hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers of pleegouders. Onze hulp bestaat onder andere uit opvoedkundige ondersteuning en behandeling

Nadere informatie

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G

Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M I N G 0408 kind Voogd omslag:01/05kindvoogdomslagdgr2 17-04-2008 14:12 Pagina 1 Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 Voogdij. Voor mij? W I L L I A M S C H R I K K E R J E U G D B E S C H E R M

Nadere informatie

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN

ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR JONGEREN Als je nog geen 18 jaar bent is volgens de wet een volwassene voor jou verantwoordelijk. Meestal zijn dit je ouders. Zij zorgen voor een huis, voor

Nadere informatie

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep

Versie mei Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Bezwaar en Beroep Versie 1.0 13 mei 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Tegen een aantal officiële besluiten van het Bureau Jeugdzorg, waaronder het Indicatiebesluit, kunt u officieel bezwaar maken. De manier waarop

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Voor ouders over de ondertoezichtstelling

Voor ouders over de ondertoezichtstelling Voor ouders over de ondertoezichtstelling Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming

De meest gestelde vragen. aan de (gezins)voogden. van de William Schrikker. Jeugdbescherming 0208 omslag 'Vragen..': 12/05 omslag 'Vragen..' 07-02-2008 14:27 Pagina 2 De meest gestelde vragen aan de (gezins)voogden Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS) Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg zich grote zorgen maakt over het opgroeien van uw kind, én als zij vinden

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar:

U kunt uw klacht of verzoek voor bemiddeling met medewerker/ leidinggevende sturen naar: Klachtbehandeling Klachtbehandeling Jeugdbescherming Regio Amsterdam wil het leven van kinderen die onveilig opgroeien en die met hun gezin bij ons aangemeld zijn, positief beïnvloeden. De begeleiding

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Informatie voor jongeren

Informatie voor jongeren Informatie voor jongeren Als cliënt bij Jeugdbescherming Brabant heb je rechten en plichten. Wat dat voor jou betekent lees je in deze folder. We vertellen je hierin beknopt over privacy, je dossier, hoe

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Klachtenregeling Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Niet tevreden? Wat kunt u doen? Een klacht.? Blijf er niet mee rondlopen! Overal waar mensen met elkaar werken gaat wel eens iets fout.

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 1 Inhoudsopgave Welke soort klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 6 Wat zijn de kosten? 6 Waar vind ik meer informatie? 6 Adressen 7 2 Wat

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij

JEUGDBESCHERMING NOORD. Voogdij JEUGDBESCHERMING NOORD Voogdij Als je ouders niet meer voor jou kunnen beslissen... Informatie voor jongeren Voogdij Als ouders kinderen krijgen, verwachten ze dat ze hun kinderen zelf gaan opvoeden. Totdat

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op JB Noord & Rechten. januari 2016 /

JEUGDBESCHERMING NOORD. Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op  JB Noord & Rechten. januari 2016 / JEUGDBESCHERMING NOORD Meer over Jeugdbescherming Noord is te vinden op www.jbnoord.nl JB Noord & Rechten januari 2016 / 15 012 Inhoud Inleiding Inleiding De cliëntenraad Klachtrecht Persoonsgegevens Omgangsregeling

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam

Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Gedwongen hulpverlening Sonja de Pauw Gerlings Döhrn, kinderrechter Rotterdam Ondertoezichtstelling Zedelijke of geestelijke belangen of gezondheid ernstig bedreigd en andere middelen hebben gefaald of,

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene

Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken. Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Informatie voor betrokkene Psychologische en psychiatrische rapportage in civiele zaken Deze brochure bevat informatie voor personen die in

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden.

Rechten en plichten. Deel 1 en 2 gaan over rechten en plichten die voor u als cliënt van NOVO gelden. Inleiding Rechten en plichten In deze brochure wordt informatie gegeven over een aantal rechten en plichten die u als cliënt van NOVO heeft. U en NOVO moeten zich hier aan houden. De regels van NOVO zijn

Nadere informatie

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO. LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO Ouderbijdragen jeugdzorg LBOI_broch.OJ.indd 1 12-01-2009 16:38:59 Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen is een incassobureau dat in opdracht van

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten!

Niet tevreden? Laat het ons weten! Niet tevreden? Laat het ons weten! Heerlen STAND-BY! doet er alles aan om de begeleiding en ondersteuning optimaal te laten aansluiten aan uw verwachtingen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat u niet

Nadere informatie

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen GGNet Jeugd Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet Jeugd verwachten? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Jeugd 2 Als moeder vind

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren)

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.3.81 Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding (voor kinderen en jongeren) brochure bronnen Raad voor de Kinderbescherming, www.rijksoverheid.nl, januari 2011 In

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Ouderbijdragen Jeugdzorg

Ouderbijdragen Jeugdzorg 54066882_Brochure2008 03-01-2008 10:10 Pagina 1 Ouderbijdragen Jeugdzorg Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LBIO 54066882_Brochure2008 03-01-2008 10:10 Pagina 2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 10 11 12 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening

Versie april Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Inleiding Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding van hun kind. Mensen die zich zorgen

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Informatie voor betrokkene(n)

Informatie voor betrokkene(n) Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederla voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut vo Psychiatrie en Psychologie Nederlands Instituut voor Forensisc

Nadere informatie

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Rechten en plichten. Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Rechten en plichten Samenwerken met De Jeugd- & Gezinsbeschermers Wat zijn mijn rechten en plichten? Deze brochure geeft informatie over uw rechten en plichten als cliënt en over die van De Jeugd- & Gezinsbeschermers.

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding

Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Als het mis dreigt te gaan met je opvoeding Waarom een onderzoek? De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld op het moment dat je ouders of andere mensen uit je omgeving vinden dat het mis met

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474

ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 ECLI:NL:GHARN:2012:BY4474 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-10-2012 Datum publicatie 28-11-2012 Zaaknummer 200.111.854 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken Hoger

Nadere informatie

Ouderbijdrage Jeugdwet

Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet 1 van 6 / Ouderbijdrage Jeugdwet Ouderbijdrage Jeugdwet Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Jeugdwet de Wet op de Jeugdzorg. In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp, waarbij er

Nadere informatie

Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013. Openbaar basisonderwijs

Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013. Openbaar basisonderwijs Protocol communicatie met gescheiden ouders Versie 12 maart 2013 Openbaar basisonderwijs Protocol communicatie met gescheiden ouders Inleiding Na een (echt)scheiding is het essentieel dat ouders 1 en school

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren

10 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren 0 tips voor begrijpelijke AWBZ-formulieren Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Postbus 0011 00 ea Den Haag www.rijksoverheid.nl Maand 0 B-0000 0 tips

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

KINDEREN IN DE JEUGDZORG

KINDEREN IN DE JEUGDZORG informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN DE JEUGDZORG Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059

ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 ECLI:NL:RBAMS:2015:10059 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 20-10-2015 Datum publicatie 13-06-2016 Zaaknummer C/13/592460 / JE RK 15-996 Rechtsgebieden Personen- en familierecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie