DEMO VERSIE. Rapport 360 -feedback Afdelingsvergelijking (met projectgemiddelden) Mirotek Coach Tool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEMO VERSIE. Rapport 360 -feedback Afdelingsvergelijking (met projectgemiddelden) Mirotek Coach Tool"

Transcriptie

1 DEMO VERSIE Rapport 6 -feedback Afdelingsvergelijking (met projectgemiddelden) -- Mirotek

2 Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... 4 Verschil eigen score en omgevingsscore Overzicht scores per groep Overzicht scores per afdeling Overzicht scores per competentie Informeren Leren stimuleren Luisteren Integer zijn Conflicten bemiddelen Teambuilding Motiveren... 5

3 - Introductie Voor u ligt het totaalrapport (6 graden) feedback met een samenvatting van de diverse afdelingen. De antwoorden die alle respondenten hebben gegeven in de feedbackronde, zijn verwerkt in overzichtelijke, kleurrijke grafieken. Met behulp van dit rapport krijgt u inzicht in de sterke en zwakkere competenties per afdeling, eventueel uitgesplitst per respondentgroep. U ziet verzamelgrafieken waaruit u conclusies kunt trekken en gedetailleerde grafieken om indien nodig op details in te gaan. Er zijn twee varianten van dit rapport: ) Per vraag worden details per afdeling getoond (een balkje per respondentgroep). ) Per vraag wordt alleen het gemiddelde van de afdeling getoond (een balkje per afdeling). In beide varianten wordt in de samenvatting per competentie met drie balkjes de gemiddelde waarde voor de afdelingen getoond. Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: Sterkte/Zwakte analyse: Competenties gesorteerd van sterk naar zwak. Verschil zelfscore en omgevingscore: Voor welke competenties de onderzochte personen hoger scoren dan hun omgeving. Voor welke competenties de onderzochte personen door hun omgeving hoger zijn beoordeeld dan door henzelf. De competenties waar het verschil het grootst is, worden het eerst getoond. Overzicht per groep: De gemiddelde score per groep respondenten voor alle competenties. Voorbeelden van groepen: medewerkers of collegamanagers. Overzicht per afdeling: De gemiddelde score per afdeling voor een respondgroep voor alle competenties. Het resultaat van alle deelnemers aan het feedbackonderzoek. Scores per vraag/indicator: De scores van alle afdelingen per vragen/indicatoren per competentie.

4 - Sterkte / zwakte analyse Hier ziet u een overzicht van de sterke en zwakke punten van alle afdelingen. Bij elke competentie wordt een percentage vermeld. Dit is het gemiddelde van de scores van alle respondenten die hebben meegewerkt aan de feedbackronde. In de grafiek zijn de scores van de 7-punt schaal uit de vragenlijst als percentages weergegeven. De balkjes geven de standaarddeviatie weer. Uw competenties van sterk naar zwak motiveren 6 integer zijn 6 leren stimuleren 56 conflicten bemiddelen 56 teambuilding 55 informeren 54 luisteren Sterke competenties (score 56% of hoger) Competentie Score Motiveren Score 6% Integer zijn Score 6% Leren stimuleren Score 56% Conflicten bemiddelen Score 56% De volgende indicatoren zijn hier het meest op van invloed geweest: - Feestelijke momenten gebruiken om anderen te feliciteren. (verjaardag, behaalde doelen, promotie, jubileum.) - Waardering uitspreken ten aanzien van mijn medewerkers over het werk dat ze doen. - Anderen aanmoedigen het werk op een efficiënte manier uit te voeren. - Toegeven een fout te hebben gemaakt. - Het eigen functioneren ter discussie durven stellen. - Anderen aanvaarden zoals ze zijn. - Mislukkingen zien als kansen om iets te leren. - Leren uit het verleden. - Anderen aanmoedigen zich verder te ontwikkelen in hun werk. - Zoeken naar een win-win situatie bij conflicten. - Conflicten voorkomen door vooraf maatregelen te nemen en te bespreken. - Conflicten opmerken in een vroeg stadium, voor ze escaleren. Competenties om te verbeteren (score 55% of lager) Competentie Score Teambuilding Score 55% Informeren Score 54% Luisteren Score 5% De volgende indicatoren zijn hier het meest op van invloed geweest: - Medewerkers aanmoedigen elkaar te helpen. - Collega s stimuleren problemen open met elkaar te bespreken. - Bespreken hoe optimaal samengewerkt kan worden. - Informatie geven op een duidelijke, heldere manier. - Toelichtingen geven bij veranderingen over het hoe, het waarom, de samenhang met andere taken, het uiteindelijke doel. - Uitleggen welke doelen moeten bereikt worden. - Aanvoelen wat anderen willen zeggen. - Anderen stimuleren met afwijkende meningen naar voor te komen. - Openstaan voor afwijkende meningen. 4

5 - Verschil eigen score en omgevingsscore Hier ziet u de competenties waarvan de scores van 'de omgeving' en de scores van 'de onderzochte personen' het sterkst verschillen. Ten eerste tonen wij voor welke competenties volgens de onderzochte personen hoger scoort dan hun omgeving. De competentie waar het verschil het grootst is, wordt het eerst getoond, daarna de competentie met het op een na grootste verschil, enz. Daaronder ziet u voor welke competentie de onderzochte personen door hun omgeving hoger worden beoordeeld dan door henzelf. Eigen score hoger motiveren Omgeving 65 integer zijn Omgeving Competentie Verschil Motiveren Verschil 7% De volgende indicatoren zijn hier het meest op van invloed geweest: - Haalbare uitdagingen stellen voor elke medewerker. - Aanspreken van medewerkers die niet gemotiveerd zijn. - Motiveren bij het uitvoeren van minder prettige taken. Omgevingsscore hoger luisteren Omgeving 9 55 informeren Omgeving leren stimuleren Omgeving 5 conflicten bemiddelen Omgeving 5 teambuilding Omgeving Competentie Verschil Luisteren Verschil 6% Informeren Verschil 9% De volgende indicatoren zijn hier het meest op van invloed geweest: - Vragen stellen zodat anderen zelf de oplossing vinden. - Tijd maken als iemand iets belangrijk te vertellen heeft. - Openstaan voor wat mensen willen zeggen. - Toelichten van de ontwikkelingen die er op werkgebied te verwachten zijn. - Toelichtingen geven bij veranderingen over het hoe, het waarom, de samenhang met andere taken, het uiteindelijke doel. - Regelmatig feedback geven op het geleverde werk. 5

6 Competentie Verschil Leren stimuleren Verschil 5% Conflicten bemiddelen Verschil 5% De volgende indicatoren zijn hier het meest op van invloed geweest: - e vragen stellen om mensen bewust te maken van wat ze zelf kunnen ontdekken. - Anderen aanmoedigen te investeren in de eigen ontwikkeling. - Constructief evalueren van wat goed is en wat verbeterd kan worden. - Bij een onderhandeling aansturen op een goed, duurzaam compromis. - Een aangepaste rol innemen bij het bemiddelen van conflicten. Zo min mogelijk een dominante rol innemen. - Bij een conflict anderen stimuleren een compromis te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. 6

7 4 - Overzicht scores per groep Hier ziet u voor alle competenties de gemiddelde scores per afdeling. In de grafiek ziet u de scores als percentage weergegeven en ziet u de schaalverdeling uit de vragenlijsten. De 7-punt schaal uit de vragenlijst is in percentages weergegeven. De balkjes geven de standaarddeviatie weer. Overzicht scores informeren leren stimuleren 5 luisteren integer zijn conflicten bemiddelen teambuilding 5 54 motiveren : Afdeling A : Afdeling B : Afdeling C

8 5 - Overzicht scores per afdeling Voor alle competenties ziet u een overzicht van de gemiddelde (indicator)scores per afdeling, eventueel uitgesplitst per respondentgroep. In de grafiek ziet u de scores als percentage weergegeven en ziet u de schaalverdeling uit de vragenlijsten. De 7-punt schaal uit de vragenlijst is in percentages weergegeven. De balkjes geven de standaarddeviatie weer. Overzicht scores informeren leren stimuleren 5 luisteren integer zijn conflicten bemiddelen teambuilding 5 54 motiveren : Afdeling A : Afdeling B : Afdeling C

9 6 - Overzicht scores per competentie Hieronder ziet u voor alle competenties de gemiddelde scores van de afdelingen, eventueel uitgesplitst per respondentgroep. In de grafiek zijn de scores als percentage weergegeven en ziet u de schaalverdeling uit de vragenlijsten. De balkjes geven de standaarddeviatie weer Informeren Samenvatting Scores per groep Afdeling A 48 Afdeling B 55 Afdeling C Scores per vraag Duidelijk aangeven welke doelen uiteindelijk bereikt moeten worden. Afdeling A 48 Afdeling B 5 Afdeling C Regelmatig feedback geven op het geleverde werk. Afdeling A 45 Afdeling B 64 Afdeling C Structuur aanbrengen: duidelijke aanwijzingen wie wat moet doen, deadlines, bepaalde volgorde. Afdeling A 54 Afdeling B 4 Afdeling C Toelichtingen geven bij veranderingen over het hoe, het waarom, de samenhang met andere taken, het uiteindelijke doel. Afdeling A 4 Afdeling B 5 Afdeling C Informatie geven op een duidelijke, heldere manier. Afdeling A 45 Afdeling B 6 Afdeling C Uitleggen welke doelen moeten bereikt worden. Afdeling A 48 Afdeling B 47 Afdeling C Anderen op de hoogte brengen met alle informatie zodat het werk goed uitgevoerd kan worden. Afdeling A 5 Afdeling B 57 Afdeling C Informatie geven als hierom gevraagd wordt. Afdeling A 5 Afdeling B 59 Afdeling C Toelichten van de ontwikkelingen die er op werkgebied te verwachten zijn. Afdeling A 4 Afdeling B 6 Afdeling C Duidelijk aangeven wie welke verantwoordelijkheid heeft. Afdeling A 5 Afdeling B 5 Afdeling C

10 6. - Leren stimuleren Samenvatting Scores per groep Afdeling A 5 Afdeling B Afdeling C Scores per vraag Mislukkingen zien als kansen om iets te leren. Afdeling A Afdeling B 6 Afdeling C e vragen stellen om mensen bewust te maken van wat ze zelf kunnen ontdekken. Afdeling A 5 Afdeling B 55 Afdeling C Constructief evalueren van wat goed is en wat verbeterd kan worden. Afdeling A 46 Afdeling B 7 Afdeling C Constructief feedback geven. Afdeling A 47 Afdeling B 6 Afdeling C Bespreken hoe anderen zich verder willen ontwikkelen in hun job. Afdeling A 6 Afdeling B 5 Afdeling C Anderen aanmoedigen zich verder te ontwikkelen in hun werk. Afdeling A 56 Afdeling B 65 Afdeling C Bespreken van de leerpunten van medewerkers. Afdeling A 54 Afdeling B 5 Afdeling C Anderen aanmoedigen te investeren in de eigen ontwikkeling. Afdeling A 45 Afdeling B 65 Afdeling C Stimuleren na te denken over persoonlijke ontwikkeling. Afdeling A 56 Afdeling B 5 Afdeling C Leren uit het verleden. Afdeling A 6 Afdeling B 54 Afdeling C

11 6. - Luisteren Samenvatting Scores per groep Afdeling A 9 Afdeling B 5 Afdeling C Scores per vraag Vragen stellen om iemand beter te kunnen begrijpen. Afdeling A 4 Afdeling B 57 Afdeling C Open staan voor kritiek en er daadwerkelijk wat mee doen. Afdeling A 4 Afdeling B 56 Afdeling C Aanvoelen wat anderen willen zeggen. Afdeling A 6 Afdeling B 5 Afdeling C Tijd maken als iemand iets belangrijk te vertellen heeft. Afdeling A 4 Afdeling B 57 Afdeling C Openstaan voor afwijkende meningen. Afdeling A 5 Afdeling B 54 Afdeling C Oplettend luisteren als anderen iets vertellen. Afdeling A 44 Afdeling B 6 Afdeling C Openstaan voor wat mensen willen zeggen. Afdeling A 4 Afdeling B 6 Afdeling C Discreet zijn over wat anderen in vertrouwen zeggen. Afdeling A 48 Afdeling B 4 Afdeling C Vragen stellen zodat anderen zelf de oplossing vinden. Afdeling A 9 Afdeling B Afdeling C 5 8 Anderen stimuleren met afwijkende meningen naar voor te komen. Afdeling A 6 Afdeling B 4 Afdeling C

12 6.4 - Integer zijn Samenvatting Scores per groep Afdeling A 6 Afdeling B 57 Afdeling C Scores per vraag Betrouwbaar zijn en nooit ingaan op vormen van vriendjespolitiek of bedrog. Afdeling A 56 Afdeling B Afdeling C 5 8 Echt overkomen: de dingen zeggen zoals ze zijn. Afdeling A 59 Afdeling B 6 Afdeling C Het eigen functioneren ter discussie durven stellen. Afdeling A 7 Afdeling B 66 Afdeling C Respect hebben voor elke persoon. Afdeling A 54 Afdeling B 7 Afdeling C Discreet zijn over persoonlijke zaken. Afdeling A 64 Afdeling B 6 Afdeling C Toegeven een fout te hebben gemaakt. Afdeling A 8 Afdeling B 69 Afdeling C 5 8 Betrouwbaar overkomen. Afdeling A 6 Afdeling B 49 Afdeling C Anderen aanvaarden zoals ze zijn. Afdeling A 66 Afdeling B 49 Afdeling C 5 8 Voeren van functioneringsgesprekken waar alles gezegd kan worden. Afdeling A Afdeling B 45 Afdeling C Mensen aanspreken als ze oneerlijk zijn of bewust zaken saboteren. Afdeling A 5 Afdeling B 9 Afdeling C 7 5 8

13 6.5 - Conflicten bemiddelen Samenvatting Scores per groep Afdeling A 5 Afdeling B 55 Afdeling C Scores per vraag Problemen onder ogen durven zien. Afdeling A 56 Afdeling B 56 Afdeling C Zoeken naar een win-win situatie bij conflicten. Afdeling A 54 Afdeling B 57 Afdeling C Iedereen in zijn waarde laten bij het bemiddelen bij conflicten. Afdeling A 65 Afdeling B 4 Afdeling C Conflicten voorkomen door vooraf maatregelen te nemen en te bespreken. Afdeling A 5 Afdeling B 5 Afdeling C Conflicten gebruiken om nadien zaken te verbeteren. Afdeling A 54 Afdeling B 56 Afdeling C Bij een conflict anderen stimuleren een compromis te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Afdeling A 48 Afdeling B 65 Afdeling C Bij een onderhandeling aansturen op een goed, duurzaam compromis. Afdeling A 47 Afdeling B 6 Afdeling C 5 8 Een aangepaste rol innemen bij het bemiddelen van conflicten. Zo min mogelijk een dominante rol innemen. Afdeling A 4 Afdeling B 5 Afdeling C Conflicten grondig oplossen door er voldoende tijd aan te besteden. Afdeling A 45 Afdeling B 64 Afdeling C Conflicten opmerken in een vroeg stadium, voor ze escaleren. Afdeling A 66 Afdeling B 5 Afdeling C

14 6.6 - Teambuilding Samenvatting Scores per groep Afdeling A 5 Afdeling B 54 Afdeling C Scores per vraag Collega s stimuleren problemen open met elkaar te bespreken. Afdeling A 54 Afdeling B 4 Afdeling C Regelmatig in team evalueren zodat collega s goed met elkaar blijven opschieten. Afdeling A 49 Afdeling B 68 Afdeling C Bespreken hoe optimaal samengewerkt kan worden. Afdeling A 4 Afdeling B 5 Afdeling C Het werk zo organiseren dat medewerkers het werk van anderen kunnen leren en overnemen in geval van afwezigheid. Afdeling A 59 Afdeling B 59 Afdeling C Nieuwe medewerkers intensief begeleiden om hen te integreren in het team. Afdeling A 5 Afdeling B 57 Afdeling C Ervoor zorgen dat mensen elkaar aanvullen in het werk. Afdeling A 7 Afdeling B 54 Afdeling C Zorgen dat collega s elkaar op een informele manier kunnen ontmoeten. Afdeling A 5 Afdeling B 47 Afdeling C Medewerkers aanmoedigen elkaar te helpen. Afdeling A 44 Afdeling B 46 Afdeling C Anderen betrekken bij besluitvorming aangaande het werk. Afdeling A 54 Afdeling B 6 Afdeling C Discussies leiden op een efficiënte manier. Afdeling A 46 Afdeling B 55 Afdeling C

15 6.7 - Motiveren Samenvatting Scores per groep Afdeling A 65 Afdeling B 59 Afdeling C Scores per vraag Anderen aanmoedigen om hun talenten optimaal te benutten bij het realiseren van de doelstellingen. Afdeling A 6 Afdeling B 6 Afdeling C Waardering uitspreken ten aanzien van mijn medewerkers over het werk dat ze doen. Afdeling A Afdeling B 65 Afdeling C Medewerkers motiveren zelf oplossingen te zoeken voor de problemen die ze in hun werk tegenkomen. Afdeling A 5 Afdeling B 6 Afdeling C Aanspreken van medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Afdeling A 7 Afdeling B 45 Afdeling C Feestelijke momenten gebruiken om anderen te feliciteren. (verjaardag, behaalde doelen, promotie, jubileum.) Afdeling A 74 Afdeling B 7 Afdeling C Anderen aanmoedigen hun werk goed te doen. Afdeling A 6 Afdeling B 68 Afdeling C Haalbare uitdagingen stellen voor elke medewerker. Afdeling A 65 Afdeling B 46 Afdeling C Motiveren bij het uitvoeren van minder prettige taken. Afdeling A 7 Afdeling B 59 Afdeling C Anderen aanmoedigen het werk op een efficiënte manier uit te voeren. Afdeling A 6 Afdeling B 6 Afdeling C 5 8 Anderen motiveren op een persoonlijke manier. Afdeling A 68 Afdeling B 5 Afdeling C

DEMO VERSIE. Rapport 360 -feedback Marc de Vries Coach Tool -

DEMO VERSIE. Rapport 360 -feedback Marc de Vries Coach Tool - DEMO VERSIE Rapport 6 -feedback Marc de Vries -8- - www.coachtool.nl Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eigen score en omgevingsscore... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Rapport 360 -feedback Marc de Vries 18-05-2016. CoachTool - www.coachtool.nl

DEMO VERSIE. Rapport 360 -feedback Marc de Vries 18-05-2016. CoachTool - www.coachtool.nl DEMO VERSIE Rapport 36 -feedback Marc de Vries 18-5-216 - www.coachtool.nl Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 5 4 Verschil eigen score en omgevingsscore...

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 17-5-26 Mirotek Design - demo 8/25 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 5 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Trainingsevaluatie 21-08-2012. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Trainingsevaluatie -08-0 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave Introductie... Sterkte / zwakte analyse... Score top 5... 5 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 5 Prioriteiten

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 17-05-2006 DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 17--26 Mirotek Design - demo 8/2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Verschil eerste groep en overige groepen... 6 4 Prioriteiten...

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback Voorbeeldrapport VERTROUWELIJK Rapport 36 -feedback Voorbeeldrapport 7-2-215 www.talentfactor.nl Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eigen score en omgevingsscore...

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

Rapport Management i360. Test Kandidaat

Rapport Management i360. Test Kandidaat Rapport Management i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.

Jan Janssen. 25 maart 2008. 360 feedback. Donkere spaarne 14rd 2011 JG Haarlem T 0653123185 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching. Jan Janssen maart 008 60 feedback Donkere spaarne 1rd 011 JG Haarlem T 06118 I www.spaarnecoaching.nl E info@spaarnecoaching.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties

Nadere informatie

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat

Rapport Team Competenties i360. Test Kandidaat Rapport Team Competenties i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat

Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360. Test Kandidaat Rapport Kwaliteit- & Projectmanagement 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Rapport Sales 360. Test Kandidaat

Rapport Sales 360. Test Kandidaat Rapport Sales 360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het rapport

Nadere informatie

Vreedzame school Groningen

Vreedzame school Groningen Vreedzame school Groningen Dorien Petri Annelies Kassenberg December 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vergelijking scholen A, B, C, D en E... 4 3. Conclusie... 7 2 1. Inleiding De Vreedzame school

Nadere informatie

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons

Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst. Ingrid Brons Rapport 360 Graden Voorbeeld Vragenlijst Naam Adviseur Ingrid Brons Ingrid Brons Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Competentiefeedback Rapport

Competentiefeedback Rapport GITP Datum Beoordelen en Ontwikkelen > 13 07 2007 www.gitp.nl Competentiefeedback Rapport Deelnemer Voorbeeldpersoon Profiel Bedrijfsleider Project Voorbeeld Competentie Feedback NLD Invullers Zelf 3 *

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Demo Kandidaat 29 augustus 2011 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Demo Kandidaat 29 augustus 2011 Waddenring 24 2993 VE Barendrecht T 0180 848044 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team: Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Competentie Scan & Plan Organisatie DEMO

Competentie Scan & Plan Organisatie DEMO Competentie Scan & Plan Organisatie DEMO 2. Overzicht van de s ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Vooraf Voor u ligt een demorapport dat www.competentiescan.nl

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaatrapportage Sara Berger Demo accountmanager 10 april 201 Boogschutterstraat 1C 72 AE Apeldoorn T 06678169 I www.isagroup.nl E hester@isagroup.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Sara Berger 15 april 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Sara Berger 15 april 2013 Minervum 7444 4817 ZG Breda T 0162 51 59 02 I www.mectraining.nl E info@mectraining.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Betekenis

Nadere informatie

Voorbeeld IKC PactMeter Samenvatting

Voorbeeld IKC PactMeter Samenvatting Voorbeeld IKC PactMeter 2015 Samenvatting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Pactmeter... 2 Het onderzoek... 2 IJkpunten... 4 Waar zijn we goed in (hoogste waardering)... 4 Waar zijn we minder goed in (laagste

Nadere informatie

360 graden feedback competentie analyse Sarah Berger

360 graden feedback competentie analyse Sarah Berger 60 graden feedback competentie analyse Kandidaat-rapportage 6--018 Sarah Berger Inhoudsopgave Inleiding Betekenis van de scores Algemeen overzicht Overzicht per competentie Sterkte - zwakteanalyse Gedetailleerd

Nadere informatie

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback

Marieke de Vries. 21 mei 2007. 360 feedback Marieke de Vries 1 mei 007 60 feedback 1 Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9 Sterkte

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

Competentie Ontwikkelings Monitor Organisatie DEMO

Competentie Ontwikkelings Monitor Organisatie DEMO Organisatie DEMO ABLE BV - Postbus 132-5590 AC Heeze - T: 040-226 46 36 - I: www.able-group.com Vooraf Voor u ligt een demorapport dat www.competentiescan.nl heeft gemaakt. Dit rapport is bedoeld als sample

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Rapport VCT Commercieel

Rapport VCT Commercieel Rapport VCT Commercieel Naam Adviseur Jan Voorbeeld Sample Consultant Datum 03-07-2015 Inleiding De Video Competentie Test (VCT) Commercieel meet uw commerciële inzicht en competenties. Competenties worden

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

DESSA. Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties. HTS Report. Otto Peterszoon ID Datum Leerkrachtversie

DESSA. Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties. HTS Report. Otto Peterszoon ID Datum Leerkrachtversie DESSA Vragenlijst over sociaal-emotionele competenties HTS Report ID 256-4 Datum 07.10.2014 Leerkrachtversie Informant: Neeltje Smit Leerkracht DESSA Interpretatie 3 / 20 INTERPRETATIE De DESSA biedt informatie

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback. Dirk Teur. Resultatenoverzicht. Oktober

VERTROUWELIJK. Rapport 360 -feedback. Dirk Teur. Resultatenoverzicht. Oktober VERTROUWELIJK Rapport 360 -feedback Dirk Teur Resultatenoverzicht Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top... 5 4 Prioriteiten... 6 5 Overzicht scores per

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Three Ships Feedback

Three Ships Feedback Three Ships Feedback Feedback Hoe vind ik zelf dat ik functioneer? Hoe vinden anderen dat ik functioneer? Waar ben ik goed in? Waar ben ik minder goed in? Waar moet ik de komende periode aandacht aan besteden?

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Performance Improvement Plan

Performance Improvement Plan Performance Improvement Plan Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55

Nadere informatie

Talentmeting in korte trajecten

Talentmeting in korte trajecten Talentmeting in korte trajecten Het portfolio is voor kort durende maatschappelijke stages een te uitgebreid middel om mee te werken. Voor de kortdurende intensieve maatschappelijke stages is een andere

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger Diestsepoort 1 3000 Leuven T 016-24 53 24 I www.acerta.be E consult@acerta.be Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A1 December 2009 LEIDINGGEVEND A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Resultaat X-over-Y. Kwaliteitscholen

Resultaat X-over-Y. Kwaliteitscholen Copyright Kwaliteitscholen (terug naar overzicht) Resultaat X-over-Y Onderzoekdefinitie: FILTER RESPONDENTEN SCHOOL School: CW Docent door leerling Commanderij College vmbo Gemert Onderzoekperiode: 15-16

Nadere informatie

Inleiding Motivatie & Leerstijlen. Hoogste scores. Motivatie overzicht. Uw resultaten in een overzicht. Naam:

Inleiding Motivatie & Leerstijlen. Hoogste scores. Motivatie overzicht. Uw resultaten in een overzicht. Naam: Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Motivatie en Leerstijlenvragenlijst (MLV-M) Status Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek 12 mei 2014 Emailadres Inleiding Motivatie & Leerstijlen

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Competentieprofiel: Voorbeeld

Competentieprofiel: Voorbeeld Competentieprofiel: Voorbeeld deelnemer opdrachtgever HFMtalentindex 07-07-2015 Dit rapport is gegenereerd met het HFMtalentindex Online Assessmentsysteem. De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Teamrapport Multipliers Leadership scan

Teamrapport Multipliers Leadership scan Teamrapport Multipliers Leadership scan Dit rapport is een product van: 1. Inleiding Wat is de Multipliers Leadership scan? Voor je ligt het teamrapport met de resultaten van de Multipliers Leadership

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. Competentietest Simon Voorbeeld Competentietest 2019 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik van deze testrapportage.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A2 December 2009 LEIDINGGEVEND A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

Bevraging Management. De Vlaamse overheid. Resultaten

Bevraging Management. De Vlaamse overheid. Resultaten Bevraging Management De Vlaamse overheid Resultaten Het rapport 1. Inleiding p. 3 2. Responsgegevens p. 7 3. Algemene tevredenheid p. 8 4. De resultaten per vraag p. 9 5. Informatie open vragen p. 17 2

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: ti t 1. Vertrouwd raken met competentiedenken 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet en werkwijze van een competentiescan.

Nadere informatie

VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN

VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN Naam van mijn leidinggevende: VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN Beste collega, Dag in dag uit werken wij samen aan een gezonde organisatie met gelukkige medewerkers. We geloven dat het ABC van een goede

Nadere informatie

Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden.

Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Haal het maximale uit Spaarne Coaching 360º Hartelijk dank voor het gebruiken van Spaarne Coaching 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

Generatiemanagement Generatie - Stereotypen. Verbondenheid tussen generaties. Alle generaties. willen respect, maar vullen het anders in

Generatiemanagement Generatie - Stereotypen. Verbondenheid tussen generaties. Alle generaties. willen respect, maar vullen het anders in Generatiemanagement Sander D Huys Generatie - Stereotypen Verbondenheid tussen generaties Alle generaties willen respect, maar vullen het anders in willen goed leiderschap, maar gaan anders om met hiërarchie

Nadere informatie

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback

Marieke de Vries. 20 september 2006. 360 feedback Marieke de Vries 0 september 006 60 feedback Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde competenties Toelichting overzichten 6 Algemeen overzicht 8 Gedetailleerd overzicht 9

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen

Tevredenheid leerlingen Tevredenheid leerlingen 2017-2018 Venster College X Tevredenheid leerlingen Het eerste gedeelte van dit rapport geeft de leerlingtevredenheid op uw school (per onderwijssoort en leerjaar) weer. Daarnaast

Nadere informatie

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Frequently

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Een beter beeld te krijgen van mijn sterke en minder sterke competenties.

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK

SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK SAMENVATTING RESULTATEN ONDERZOEK FINANCIËLE SOFTWARE 2019 WAARDERING ADVIESSOFTWARE EN FINANCIËLE PLANNINGSSOFTWARE Hoevelaken, april 2019 In deze gratis samenvatting zijn de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 4.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega mij ziet tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige functie. Door middel

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º

feedback Flexibel en online Robuust 360º Werkboek Robuus Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º Haal het maximale uit 360º Robuus Robuust 360º Werkboek e Haal het maximale uit Hartelijk dank voor het gebruiken van Robuust 360º 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt te worden. Lees

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 EINDRAPPORTAGE OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 PANTA RHEI BAKEN ADVIESGROEP JUNI 2017 AUTEUR: ANNE MOSTERT 1 INLEIDING Voor u ligt de eindrapportage Oudertevredenheidsonderzoek van basisschool Panta Rhei.

Nadere informatie

23/05/2018. Teamwerk. Helen Goovaerts

23/05/2018. Teamwerk. Helen Goovaerts Teamwerk Helen Goovaerts 1 Doelen Programma Helpen om kritisch naar jezelf te kijken als teamplayer Waar help ik het team? Waar belemmer ik het team? Handige tips & tricks meegeven om teamwerk te bevorderen

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger accountmanager 2 februari 20 Frans Halslaan 0 9 LJ Woudenberg T 0-286790 I www.kat-haros.nl E info@kat-haros.nl Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens

Nadere informatie

15/11/2017. Teamwerk. Helen Goovaerts

15/11/2017. Teamwerk. Helen Goovaerts Teamwerk Helen Goovaerts 1 Doelen Helpen om kritisch naar jezelf te kijken als teamplayer Waar help ik het team? Waar belemmer ik het team? Handige tips & tricks meegeven om teamwerk te bevorderen Programma

Nadere informatie

Deskundigenverslag Caroline van Brussel

Deskundigenverslag Caroline van Brussel Deskundigenverslag Caroline van Brussel Focus Stijlen Gegenereerd op: 5-apr-2012 Pagina 2 2005-2009 Saville Consulting. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Inleiding tot het Beoordelingsrapport...

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1

SWOT - analyse. november 2007 van Dromen naar Scoren 1 SWOT - analyse Een handige methode om uw organisatie te leren kennen en te kijken waar uw organisatie staat en naartoe moet, is de SWOT-analyse. De vier letters staan voor Strengths, Weaknesses, Opportunities

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Werkgeversrapportage. Kandidaat: Anoniem Invuldatum: Organisatie: xxxxxxxx

Werkgeversrapportage. Kandidaat: Anoniem Invuldatum: Organisatie: xxxxxxxx Kandidaat: Anoniem Invuldatum: 05-07-2016 Organisatie: xxxxxxxx Functie: concierge Werkgeversrapportage DISCLAIMER: Het rapport dat voor u ligt is automatisch gegenereerd uit uw antwoorden op de vragenlijst

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert D December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen

Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Klas in bedrijf www.klasinbedrijf.be Werkbladen Techniek in de klas Reëel bedrijfsbezoek Bedrijf en effecten - 3 Talenten en beroepen Peter Hantson 2013 2015 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd.

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A1 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Rapport Harry van Dijk

Rapport Harry van Dijk Rapport Harry van Dijk Performance 30 Rapport voor Meneer Harry van Dijk Vergelijkingsgroep: Professionals (008) Gegenereerd op: -apr-03 Pagina 00 Saville Consulting. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013

TMA Talentenanalyse. Kandidaat-rapportage samenvatting. Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage samenvatting Paul van der Voorbeeld 10 januari 2013 Parkstraat 4 4818 SJ Breda T +31(0)76-5657286 I www.humanmobilitygroup.nl E info@humanmobility.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 60 feedback competentieanalyse Kandidaat-rapportage Sara Berger 7 maart 200 T + (0)0 2670 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inleiding Basisgegevens van de rapportage Geselecteerde

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Ondersteunend/Epert A2 December 2009 ONDERSTEUNEND/EXPERT A2 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Ondersteunend/Epert

Nadere informatie

360 graden feedback 3.0 PETER VERSTEEG

360 graden feedback 3.0 PETER VERSTEEG 2016 360 graden feedback 3.0 PETER VERSTEEG Voorwoord Aan de hand van dit rapport wordt duidelijk hoe mijn collega mij ziet tijdens de werkzaamheden die ik verricht in mijn huidige functie. Door middel

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie