Momentopname tijdsverloop (proza), in een gedicht is er meestal alleen sprake van een ogenblik of één gebeurtenis (gevoel en gedachtes)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Momentopname tijdsverloop (proza), in een gedicht is er meestal alleen sprake van een ogenblik of één gebeurtenis (gevoel en gedachtes)"

Transcriptie

1 Samenvatting door P. 781 woorden 25 oktober ,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Eldorado 1. Een spel met woorden: Een dichter vindt het belangrijk dat zijn boodschap overkomt. Hij vindt het ook belangrijk dat zijn lezers aandacht hebben voor de vorm waarin zijn boodschap wordt gepresenteerd. De woordkeuze, de woordvolgorde en de zinsbouw spelen een vitale rol: een gedicht is een spel met zorgvuldig gekozen woorden. Poëzie Bijzondere ervaringen en gevoelens worden uitgedrukt met woorden. De dichters zeken naar nieuwe, zeldzame en verrassende woorden, omdat de alledaagse woordenschat en taalmogelijkheden niet lenig genoeg zijn. Poëtische sfeer een mysterieuze vonk in gedichten. Gedichten schrijven is een kwestie van observeren en combineren. Poëzie biedt bijzondere informatie en brengt gebieden bij elkaar die eigenlijk ver uit elkaar liggen (denkvakjes): gevoel/verstand, logisch/onlogisch, realistisch/fantastisch. 2. Vergelijking met proza: Poëzie onderscheidt zich op de volgende punten van proza: Bepaalde regellengte en opbouw van strofen Beknoptheid, concentratie in de zinsbouw Momentopname van een gedachte of gevoel Veel beeldspraak Veel herhaling Er is meestal maar één persoon aan het woord Vorm: Proza is ingedeeld in alinea s en hoofdstukken, poëzie in versregels en strofen. In proza bepaalt de breedte van het papier de regellengte; in poëzie doet de dichter dat zelf de indeling is bewust. Enjambement doorlopen van een zin na de regel. Beknoptheid alle beelden kort en krachtig achter elkaar Momentopname tijdsver (proza), in een gedicht is er meestal alleen sprake van een ogenblik of één gebeurtenis (gevoel en gedachtes) Beeldspraak metaforen: Als alleen het beeld van de vergelijking wordt genoemd en het object weggelaten wordt. Herhaling: Woordherhaling (repetito) Rijm (klankherhaling) Strofeopbouw (herhaling van het aantal regels, ongeveer even lange zinnen) Analoge wijze (parallellisme à regelherhaling) Pagina 1 van 6

2 Vertelwijze: In poëzie is vrijwel altijd één persoon aan het woord. Het hoeft niet altijd de schrijver te zijn. 3. Traditionele en moderne gedichten: Traditioneel gedicht Modern gedicht Strofen van gelijke omvang, in ieder geval regelmatige opbouw Wisselende strofelengte Ongeveer even lange versregels, in ieder geval regelmaat Wisselende regellengte Eindrijm volgens een bepaald rijmschema Geen eindrijm (vrije verzen) Normaal gebruik van leestekens Vaak weinig of geen leestekens 4. Rijm, ritme en metrum: Poëzie kan net als muziek aantrekkelijk zijn d.m.v. klankeffecten. Poésie pure (klankpoëzie): Taalmuziek, geboren uit een zorgvuldige compositie van klank en ritme. Het gaat om mooi klinkende woorden. Rijm Klankovereenkomst in beklemtoonde lettergrepen tussen woorden die niet te ver van elkaar verwijderd zijn. In de middeleeuwen maakte men gebruik van rijm, omdat het zo makkelijk te onthouden was. Rijm kun je indelen naar de soorten rijmklanken of naar de plaats waar de woorden rijmen. Indeling naar soorten rijmklanken: a. Volrijm: klinkers en medeklinkers rijmen op elkaar wond hond wonde ronde mannelijk of staand rijm (één beklemtoonde lettergreep) vrouwelijk rijm of slepend rijm (beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergreep) wonderen donderen glijdend rijm (één beklemtoonde en twee onbeklemtoonde) rime riche of rijk rijm zelfde woord herhaald a. Halfrijm: Of alleen de klinkers of alleen de medeklinkers rijmen op elkaar. Er zijn twee soorten halfrijm klinkerrijm (assonatie) en medeklinkerrijm Alliteratie Veel voorkomende soort medeklinkerrijm. Je spreekt van alliteratie als beginmedeklinkers op elkaar rijmen. Indeling naar de rijmende plaats: Eindrijm Middenrijm Pagina 2 van 6

3 Binnenrijm Overrijm Koop Er zijn bepaalde namen voor verschillende rijmschema s. De belangrijkste zijn: Slagrijm (AAAA) s Gepaard rijm (AABB) Gekruist rijm (ABAB) Omarmend rijm (ABBA) Koop Verspringend rijm (ABCABC) Pagina 3 van 6

4 ring spring Gebroken rijm (ABAC) of (ABCB) ring ring Rijmschema schematische weergave van de eindrijmen in een gedicht Vrije verzen Als er geen eindrijm voorkomt in een gedicht, veel moderne dichters maken gebruik van klinker-en medeklinkerrijm Rijmdwang Het steeds maar weer willen rijmen. Rijmverdoezeling Dichter handhaaft het rijm wel, maar leidt de aandacht ervan af. Rijmverdoezeling kan goed door enjambementen toe te passen. Enjambement kan ook alleenstaande woorden extra nadruk geven. Ritme is een verschijnsel dat zich afspeelt in een zekere tijd. Ritme is een golfbeweging die ontstaat door voortdurende opeenvolging van tegenstellingen (Grieks rheoo stromen, vloeien). Door een bepaalde regelmaat binnen en tussen de versregels ontstaat ritme in poëzie. Het Nederlandse vers had oorspronkelijk een vrij en natuurlijk ritme: aantal klemtonen was niet regelmatig over de versregels verdeeld. In de 16e en 17e eeuw heeft de Europese dichtkunst een sterke invloed ondergaan van de poëzie uit de klassieke Oudheid. In de klassieke poëzie werd door allerlei regels bepaalde regelmatige afwisseling toegepast van kort-en langklinkende lettergrepen. Metrum De van tevoren vastgestelde, regelmatige afwisseling van beklemtoonde en minder beklemtoonde lettergrepen (in poëzie). Het ritme in poëzie was daardoor niet meer vrij, maar gebonden aan een vaste maatvoering (metrum). Metrum werd Pagina 4 van 6

5 uitgewerkt in zogenaamde versvoeten, delen waarin een versregels volgens het metrum kon worden verdeeld: Jambe v - Anapest vv - Trocheus -v Dactylus -vv Amfibrachys v-v Spondeus -- Versvoet van een onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergreep Alexandrijn versregel van zes jamen met een korte pauze in het midden In poëzie komt ritme door: Rijm Afwisseling van beklemtoonde en minder beklemtoonde lettergrepen, vlug en langzaam, hoog en laag Overeenkomsten in zinsbouw Afwisseling van kortere en langere versregels en strofen Opsommingen 5. Strofenbouw De bekendste strofevormen: Distichon Strofe van twee versregels Terzine Strofe van drie versregels Kwatrijn Strofe van vier versregels Kwintet Strofe van vijf versregels Sextet Pagina 5 van 6

6 Strofe van zes versregels Septet Strofe van zeven versregels Octaaf Strofe van acht versregels Pagina 6 van 6

5.8. Stijlfiguren: Tekststijlen: Boekverslag door S. 770 woorden 3 april keer beoordeeld. Nederlands

5.8. Stijlfiguren: Tekststijlen: Boekverslag door S. 770 woorden 3 april keer beoordeeld. Nederlands Boekverslag door S. 770 woorden 3 april 2007 5.8 20 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Eldorado Poëzie analyse Stijl: karakteristieke manier van schrijven en een bepaalde schrijver Stijlfiguren: -

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 948 woorden 16 maart keer beoordeeld. Nederlands. Samenvatting Literatuur in zicht hoofdstuk 1 poëzieanalyse

Samenvatting door een scholier 948 woorden 16 maart keer beoordeeld. Nederlands. Samenvatting Literatuur in zicht hoofdstuk 1 poëzieanalyse Samenvatting door een scholier 948 woorden 16 maart 2016 9 6 keer beoordeeld Vak Nederlands Samenvatting Literatuur in zicht hoofdstuk 1 poëzieanalyse Par. 1.1. Inleiding Vorm: manier waarop het gedicht

Nadere informatie

a. volgens rijmende lettergrepen - mannelijk of staand rijm - vrouwelijk of slepend rijm - onzijdig of glijdend rijm

a. volgens rijmende lettergrepen - mannelijk of staand rijm - vrouwelijk of slepend rijm - onzijdig of glijdend rijm Dit is een opzettelijke klankovereenkomst tussen woorden op de beklemtoonde lettergrepen. De groep klanken die rijmen bij deze woorden noemt men de rijmuitgang of rijmstam. a. volgens rijmende lettergrepen

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Gedichten

Samenvatting Nederlands Gedichten Samenvatting Nederlands Gedichten Samenvatting door een scholier 1227 woorden 12 mei 2003 5,4 58 keer beoordeeld Vak Nederlands Begrippen: 1. Betekenispatroon: de dochter kiest woorden die op elkaar lijken,

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Literatuur cursus 1 t/m 4 samenvatting

Samenvatting Nederlands Literatuur cursus 1 t/m 4 samenvatting Samenvatting Nederlands Literatuur cursus 1 t/m 4 samenvatting Samenvatting door D. 1401 woorden 25 mei 2017 4,7 7 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Nieuw Nederlands Nederlands literatuur samenvatting

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1982 woorden 23 januari keer beoordeeld. Nederlands

Samenvatting door een scholier 1982 woorden 23 januari keer beoordeeld. Nederlands Samenvatting door een scholier 1982 woorden 23 januari 2006 8 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Eldorado Hoofdstuk 4 Spanning is niet alleen huiveren, ook humor is een vorm van spanning. Alleen

Nadere informatie

3.4. Begrippenlijst door B woorden 1 februari keer beoordeeld. Nederlands. Begrippen

3.4. Begrippenlijst door B woorden 1 februari keer beoordeeld. Nederlands. Begrippen Begrippenlijst door B. 2778 woorden 1 februari 2013 3.4 4 keer beoordeeld Vak Nederlands Begrippen Vorm: de wijze waarop de dichter zijn woorden kiest. De schrijver van een gedicht kiest heel bewust voor

Nadere informatie

Het ritme is de herhaling of de regelmaat in een gedicht door middel van strofebouw en metrum. a. 2 distichon. b. 3 terzine. c.

Het ritme is de herhaling of de regelmaat in een gedicht door middel van strofebouw en metrum. a. 2 distichon. b. 3 terzine. c. Het ritme is de herhaling of de regelmaat in een gedicht door middel van strofebouw en metrum. 1. strofebouw regelige strofe a. 2 distichon b. 3 terzine c. 4 kwatrijn d. 5 quintet e. 6 sextet f. 7 septet

Nadere informatie

Strofe Een strofe is de verbinding van een aantal verzen tot één metrisch geheel. Voor en na de strofe bevindt zich een witregel.

Strofe Een strofe is de verbinding van een aantal verzen tot één metrisch geheel. Voor en na de strofe bevindt zich een witregel. Begrippenlijst Poëzie en proza Poëzie is een bepaalde manier van taalgebruik die één geheel is door allerlei vormen van herhalingen of contrast zoals metrum, rijm, klankpatroon, versregels enz., in tegenstelling

Nadere informatie

6.8. Herhaling. Parallellisme. Opsomming (enumeratie) Climax, anticlimax. Antithese (tegenstelling) Paradox. Hyperbool. Retorische vraag.

6.8. Herhaling. Parallellisme. Opsomming (enumeratie) Climax, anticlimax. Antithese (tegenstelling) Paradox. Hyperbool. Retorische vraag. Begrippenlijst door een scholier 808 woorden 22 oktober 2007 6.8 90 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Eldorado STIJLFIGUREN Herhaling Woorden worden herhaald zodat ze extra nadruk krijgen Parallellisme

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Poezië en cabaret

Samenvatting Nederlands Poezië en cabaret Samenvatting Nederlands Poezië en cabaret Samenvatting door een scholier 1062 woorden 8 februari 2005 5 26 keer beoordeeld Vak Nederlands In een gedicht heb je meestal te maken met 3 aspecten: Vorm Betekenis

Nadere informatie

Prestatie. 8.2 Metrum en ritme. 8.3 Vormvaste gedichten en vrij vers. 8.4 Rijm. Samenvatting door een scholier 2042 woorden 10 oktober 2006

Prestatie. 8.2 Metrum en ritme. 8.3 Vormvaste gedichten en vrij vers. 8.4 Rijm. Samenvatting door een scholier 2042 woorden 10 oktober 2006 Samenvatting door een scholier 2042 woorden 10 oktober 2006 6.9 20 keer beoordeeld Vak Literatuurkunde Hoofdstuk 8 8.1 Prestatie In vergelijking met verhalen en romans spelen het wit om de tekst heen,

Nadere informatie

Project Op zoek naar poëziekenners?

Project Op zoek naar poëziekenners? Project Op zoek naar poëziekenners? Oriënteren/voorbereiden Werkwijze: 1 Je krijgt van de leerkracht de naam van een dichter. 2 Je brengt een dichtbundel van deze dichter mee naar de klas. Datum:. 3 Je

Nadere informatie

In het gras van Anna Enquist en Het onzichtbare labyrinth van Gerrit Komrij

In het gras van Anna Enquist en Het onzichtbare labyrinth van Gerrit Komrij Leeswijzer Poëzie In het gras van Anna Enquist en Het onzichtbare labyrinth van Gerrit Komrij Voor het eerst brengt Senia Literair een leeswijzer uit voor de bespreking van gedichten. In de leeswijzer

Nadere informatie

Literatuur Geschiedenis en theorie Hoofdstuk 10 Gedichten

Literatuur Geschiedenis en theorie Hoofdstuk 10 Gedichten Literatuur Geschiedenis en theorie Hoofdstuk 10 Gedichten 108 Twee soorten gedichten Opdracht 108.1 (bij Een moeder ) a In de tweede versie is de titel onderdeel van de zinsbouw van het gedicht; de eerste

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Vergezichten en gezichten door M. Vasalis

Boekverslag Nederlands Vergezichten en gezichten door M. Vasalis Boekverslag Nederlands Vergezichten en gezichten door M. Vasalis Boekverslag door een scholier 1988 woorden 3 november 2003 5,2 32 keer beoordeeld Auteur Genre M. Vasalis Poëzie Eerste uitgave 1954 Vak

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Ik had als kind een huis en haard door Willem Wilmink

Boekverslag Nederlands Ik had als kind een huis en haard door Willem Wilmink Boekverslag Nederlands Ik had als kind een huis en haard door Willem Wilmink Boekverslag door een scholier 1504 woorden 20 juli 2009 5,7 9 keer beoordeeld Auteur Genre Willem Wilmink Poëzie Eerste uitgave

Nadere informatie

8.2. Samenvatting door een scholier 2174 woorden 13 april keer beoordeeld. Literatuurkunde

8.2. Samenvatting door een scholier 2174 woorden 13 april keer beoordeeld. Literatuurkunde Samenvatting door een scholier 2174 woorden 13 april 2003 8.2 73 keer beoordeeld Vak Methode Literatuurkunde Eldorado Samenvatting Nederlands-Literatuur Hoofdstuk 1-7 Hoofdstuk 1 Fictionele teksten = literatuur

Nadere informatie

Boeken worden onderverdeeld in literatuur en lectuur. Literatuur heeft een hoger niveau.

Boeken worden onderverdeeld in literatuur en lectuur. Literatuur heeft een hoger niveau. Samenvatting door J. 3279 woorden 28 februari 2013 4.3 17 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Literatuur zonder grenzen Toets Nederlands Toetsperiode D 12-16 maart 2012 Hoofdstuk 1 Leeft literatuur?

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Laagland, literatuur & lezer Cursus 1 t/m7

Samenvatting Nederlands Laagland, literatuur & lezer Cursus 1 t/m7 Samenvatting Nederlands Laagland, literatuur & lezer Cursus 1 t/m7 Samenvatting door Anne-fleur 3451 woorden 22 juni 2018 5,5 2 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Laagland Nederlands Literatuur Cursus

Nadere informatie

Het gaat over een man die sigaren rookt. Het is meteen wel te begrijpen. Het is geen moeilijk gedicht.

Het gaat over een man die sigaren rookt. Het is meteen wel te begrijpen. Het is geen moeilijk gedicht. Gedichtbespreking door een scholier 2142 woorden 28 februari 2002 5,8 384 keer beoordeeld Vak Nederlands Gedicht 1: Zijn goudblonde lokken en knevel, Zijn geestvolle neus en mond, Zijn vergeetmijnietblik,

Nadere informatie

Praktische opdracht Nederlands Project poëzie

Praktische opdracht Nederlands Project poëzie Praktische opdracht Nederlands Project poëzie Praktische-opdracht door een scholier 1953 woorden 25 juni 2005 4,9 16 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Laagland BIB-model De dag Gerrit Kouwenaar Strofebouw:

Nadere informatie

Leeswijzer Poëzie, najaar 2010

Leeswijzer Poëzie, najaar 2010 Leeswijzer Poëzie, najaar 2010 De idioot in het bad van Marie Vasalis en Ik heb nooit van Gerrit Kouwenaar Voor het tweede achtereenvolgende jaar brengt Stichting Senia een leeswijzer uit voor de bespreking

Nadere informatie

Poëzie Havo 5 INHOUD 1 VERSCHILLEN TUSSEN POEZIE EN PROZA 2 SOORTEN POEZIE 3 VORMKENMERKEN 4 INHOUDSKENMERKEN 5 OPDRACHT POEZIEANALYSE

Poëzie Havo 5 INHOUD 1 VERSCHILLEN TUSSEN POEZIE EN PROZA 2 SOORTEN POEZIE 3 VORMKENMERKEN 4 INHOUDSKENMERKEN 5 OPDRACHT POEZIEANALYSE Poëzie Havo 5 INHOUD 1 VERSCHILLEN TUSSEN POEZIE EN PROZA 2 SOORTEN POEZIE 3 VORMKENMERKEN 4 INHOUDSKENMERKEN 5 OPDRACHT POEZIEANALYSE 1 HAVO 5 Poëzie theorie en voorbeelden 1 Verschillen tussen poëzie

Nadere informatie

Project Op zoek naar poëziekenners?

Project Op zoek naar poëziekenners? Taaldag Antwerpen februari 2011 Project Op zoek naar poëziekenners? LEERPLAN p.42-43 3 Literatuur 3.1 Concept < > Via dit leerplan willen we onze leerlingen literair competent maken. Om dat doel te bereiken

Nadere informatie

a) Zoek kenmerken van barokkunst. Wat is er typisch voor deze kunstuiting en waarom? Het belangrijkste kenmerk van barokkunst is dat zij overdadig

a) Zoek kenmerken van barokkunst. Wat is er typisch voor deze kunstuiting en waarom? Het belangrijkste kenmerk van barokkunst is dat zij overdadig a) Zoek kenmerken van barokkunst. Wat is er typisch voor deze kunstuiting en waarom? Het belangrijkste kenmerk van barokkunst is dat zij overdadig was. Een tweede belangrijke kenmerk is dat zij doorgaans

Nadere informatie

Samenvatting Literatuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 7

Samenvatting Literatuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 7 Samenvatting Literatuurkunde Hoofdstuk 1 t/m 7 Samenvatting door een scholier 3307 woorden 18 maart 2004 7,2 71 keer beoordeeld Vak Methode Literatuurkunde Eldorado Hoofdstuk 1: wat is literatuur- Alles

Nadere informatie

5.4. Samenvatting door een scholier 1709 woorden 21 juli keer beoordeeld. Literatuurkunde

5.4. Samenvatting door een scholier 1709 woorden 21 juli keer beoordeeld. Literatuurkunde Samenvatting door een scholier 1709 woorden 21 juli 2009 5.4 4 keer beoordeeld Vak Literatuurkunde Hoofdstuk 4: 29. In poëzie zegt men alles veel indringender en beknopter waardoor het beter blijft hangen.

Nadere informatie

FOTO. 9. Straks ben ik even oud als hij op deze c 10. foto. Nog even, en wat is geweest d 11. wordt weer zoals het was in den beginne: e.

FOTO. 9. Straks ben ik even oud als hij op deze c 10. foto. Nog even, en wat is geweest d 11. wordt weer zoals het was in den beginne: e. FOTO 1. Mijn moeder heeft de foto uitgekozen a 2. die na zijn dood het meeste op hem lijkt. b 3. naarmate langzaam de meedogenloze, a gekruist 4. mij nog veranderende tijd verstrijkt, b 5. fixeer ik hem

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Alles op de fiets door Rutger Kopland

Boekverslag Nederlands Alles op de fiets door Rutger Kopland Boekverslag Nederlands Alles op de fiets door Rutger Kopland Boekverslag door een scholier 2357 woorden 30 mei 2010 5,7 10 keer beoordeeld Auteur Genre Rutger Kopland Poëzie Eerste uitgave 1969 Vak Nederlands

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Een cadeau voor elk kind! www.mamas.nl. Carola de Koning

Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Een cadeau voor elk kind! www.mamas.nl. Carola de Koning Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Een cadeau voor elk kind! www.mamas.nl Carola de Koning Carola de Koning Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Uitgeverij De Graveinse Abeel

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 8

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 8 Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 8 Samenvatting door H. 1151 woorden 2 februari 2016 0 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Laagland H.1 Laagland en persoonlijke smaakontwikkeling Veelvoorkomende

Nadere informatie

Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek!

Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Carola de Koning Hoe schrijf ik een gedicht? Leer het met dit boek! Uitgeverij De Graveinse Abeel ISBN 978-94-6260-015-7 NUR 200 (c) 2014 Uitgeverij De

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Vergezichten en gezichten door M. Vasalis

Boekverslag Nederlands Vergezichten en gezichten door M. Vasalis Boekverslag Nederlands Vergezichten en gezichten door M. Vasalis Boekverslag door een scholier 3272 woorden 30 juni 2004 5,8 28 keer beoordeeld Auteur Genre M. Vasalis Poëzie Eerste uitgave 1954 Vak Nederlands

Nadere informatie

Gedichtbespreking Literatuurkunde Marco Borsato - De Speeltuin (Onderweg)

Gedichtbespreking Literatuurkunde Marco Borsato - De Speeltuin (Onderweg) Gedichtbespreking Literatuurkunde Marco Borsato - De Speeltuin (Onderweg) Gedichtbespreking door een scholier 1383 woorden 3 maart 2003 6,4 110 keer beoordeeld Vak Methode Literatuurkunde Eldorado Speeltuin

Nadere informatie

Muziek-meedoe-sessies Popsong "

Muziek-meedoe-sessies Popsong Muziek-meedoe-sessies Popsong infomap Klankmakerij Lucaz! ! Muziek-meedoe-sessie Popsong alles uit deze map mag overgenomen worden, graag website vermelden aub! Klankmakerij Lucaz! Lesmap 1.doel 2.vorm

Nadere informatie

5,9. 1. Globaal lezen: 2. Grondig lezen: Gedichtbespreking door een scholier 2152 woorden 11 mei keer beoordeeld.

5,9. 1. Globaal lezen: 2. Grondig lezen: Gedichtbespreking door een scholier 2152 woorden 11 mei keer beoordeeld. Gedichtbespreking door een scholier 2152 woorden 11 mei 2007 5,9 22 keer beoordeeld Vak Nederlands Moedeloos in de vrede Kom terug - de springvloed is verlopen. Al liepen ook de mildste akkers onder. Kom

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Beemdgras door Judith Herzberg

Boekverslag Nederlands Beemdgras door Judith Herzberg Boekverslag Nederlands Beemdgras door Judith Herzberg Boekverslag door een scholier 1204 woorden 11 januari 2005 5,2 21 keer beoordeeld Auteur Genre Judith Herzberg Poëzie Eerste uitgave 1968 Vak Nederlands

Nadere informatie

4.8. Boekverslag door Een scholier 2353 woorden 18 oktober keer beoordeeld. Nederlands. Nederlands literatuurtheorie H 1 t/m 9 en H 20

4.8. Boekverslag door Een scholier 2353 woorden 18 oktober keer beoordeeld. Nederlands. Nederlands literatuurtheorie H 1 t/m 9 en H 20 Boekverslag door Een scholier 2353 woorden 18 oktober 2004 4.8 47 keer beoordeeld Vak Nederlands Nederlands literatuurtheorie H 1 t/m 9 en H 20 1. Lyriek Dramatiek Epiek Aristoteles heeft de driedeling

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Er ligt een appel op een schaal door Toon Tellegen

Boekverslag Nederlands Er ligt een appel op een schaal door Toon Tellegen Boekverslag Nederlands Er ligt een appel op een schaal door Toon Tellegen Boekverslag door een scholier 4421 woorden 18 februari 2007 4,5 12 keer beoordeeld Auteur Genre Toon Tellegen Jeugdboek Eerste

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands H1 t/m 7

Samenvatting Nederlands H1 t/m 7 Samenvatting Nederlands H1 t/m 7 Samenvatting door een scholier 3331 woorden 26 juni 2008 7,1 18 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Eldorado Hoofdstuk 1; wat is literatuur? Lectuur is alles wat mensen

Nadere informatie

Literaire begrippen. Erasmiaans Gymnasium Rotterdam. Sectie Nederlands

Literaire begrippen. Erasmiaans Gymnasium Rotterdam. Sectie Nederlands Literaire begrippen Erasmiaans Gymnasium Rotterdam Sectie Nederlands 3 I. Beeldspraak a) Beeldspraak die berust op overeenkomst 1. Syndetische vergelijking Beeld en werkelijkheid worden beide genoemd.

Nadere informatie

Zakelijke gegevens. Boekverslag door I woorden 17 juni keer beoordeeld. Nederlands

Zakelijke gegevens. Boekverslag door I woorden 17 juni keer beoordeeld. Nederlands Boekverslag door I. 5306 woorden 17 juni 2005 6.1 68 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Eldorado Gedicht 1: VIER MANIEREN OM OP IEMAND TE WACHTEN 1. Zittend. Denkend aan liggen. Je handen strijken

Nadere informatie

Navorming rond poëzie Sandrine Lambert

Navorming rond poëzie Sandrine Lambert Navorming rond poëzie Sandrine Lambert Dit document bevat een reeks praktische oefeningen om poëzie te maken met een groep en zo te streven naar een individueel resultaat. OEFENING Gebruik steeds een heel

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Voor wie ik liefheb wil ik heten

Gedichtbespreking Nederlands Voor wie ik liefheb wil ik heten Gedichtbespreking Nederlands Voor wie ik liefheb wil ik heten Gedichtbespreking door een scholier 2033 woorden 4,2 43 keer beoordeeld 28 oktober 2001 Auteur Genre Neeltje Maria Min Poëzie Eerste uitgave

Nadere informatie

5.8. 1) Interpretatie. 3) Strofenbouw. Boekverslag door A woorden 15 februari keer beoordeeld. Nederlands

5.8. 1) Interpretatie. 3) Strofenbouw. Boekverslag door A woorden 15 februari keer beoordeeld. Nederlands Boekverslag door A. 2236 woorden 15 februari 2004 5.8 177 keer beoordeeld Vak Nederlands Gerrit Achterberg Moeder Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen: zij moet de kamer doen; stof beeft; dan dweilen,

Nadere informatie

Nederlands - module 2 literatuur

Nederlands - module 2 literatuur Nederlands- literatuur Nederlands - module 2 literatuur 1. Overzicht toetsen 2 2. Handelingsdeel en dossiertoets literatuur 3 2.1 Handelingsdeel 2.1.2 Presentatie 2.1.2. Verdiepingsopdrachten 2.1.3. Poëzie

Nadere informatie

gebruikt schema is AABCCB, maar ook het ABAB schema komt meerdere keren voor. Er zijn ook een paar gedichten waarin geen rijm in voorkomt.

gebruikt schema is AABCCB, maar ook het ABAB schema komt meerdere keren voor. Er zijn ook een paar gedichten waarin geen rijm in voorkomt. Boekverslag door een scholier 2029 woorden 6 juni 2008 5,9 28 keer beoordeeld Auteur Genre Hieronymus van Alphen Poëzie Eerste uitgave 1778 Vak Nederlands Verwachtingen en eerste reactie In de klas moesten

Nadere informatie

Vragen literatuur 6-VWO Deze vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de Coach van Noordhoff. Literaire begrippen

Vragen literatuur 6-VWO Deze vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de Coach van Noordhoff. Literaire begrippen Vragen literatuur 6-VWO Deze vragenlijst is grotendeels gebaseerd op de Coach van Noordhoff. A Literaire begrippen 1. Wat is het verschil tussen een Vergleich (vergelijking) en een Metapher (metafoor)?

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands De zee een lied door J.

Boekverslag Nederlands De zee een lied door J. Boekverslag Nederlands De zee een lied door J. Slauerhoff Boekverslag door een scholier 2152 woorden 17 april 2002 6,6 30 keer beoordeeld Auteur Genre J. Slauerhoff Poëzie Eerste uitgave 1930 Vak Nederlands

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Geduldig lijden van Levi Weemoedt

Gedichtbespreking Nederlands Geduldig lijden van Levi Weemoedt Gedichtbespreking Nederlands Geduldig lijden van Levi Weemoedt Gedichtbespreking door een scholier 1369 woorden 6,3 40 keer beoordeeld 14 november 2001 Auteur Genre Levi Weemoedt Poëzie Eerste uitgave

Nadere informatie

1. Dit gedicht is iets minder dan die van Remco Campert. Dat komt omdat ik het verhaaltje over het fietsen op die berg niet echt interessant vind.

1. Dit gedicht is iets minder dan die van Remco Campert. Dat komt omdat ik het verhaaltje over het fietsen op die berg niet echt interessant vind. Praktische-opdracht door een scholier 1924 woorden 12 februari 2004 4,1 49 keer beoordeeld Vak Nederlands Opdracht A. 1. Het gedicht vind ik wel leuk. Zelf hou ik niet van gedichten. Maar het verhaal over

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Dag Rots door Kees Spiering

Boekverslag Nederlands Dag Rots door Kees Spiering Boekverslag Nederlands Dag Rots door Kees Spi Boekverslag door een scholier 3194 woorden 22 maart 2005 5,2 4 keer beoordeeld Auteur Genre Kees Spi Jeugdboek Eerste uitgave 2000 Vak Nederlands Alle gedichten

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Gedichten

Gedichtbespreking Nederlands Gedichten Gedichtbespreking Nederlands Gedichten Gedichtbespreking door een scholier 5843 woorden 12 maart 2004 4,5 79 keer beoordeeld Vak Nederlands De idioot in het bad, M. Vasalis 1a.) Het verhaal speelt zich

Nadere informatie

Deel 1 Zaken om vooraf bij stil te staan Deel 2 Een basis maken: over inspiratie Deel 3 Van idee naar gedicht

Deel 1 Zaken om vooraf bij stil te staan Deel 2 Een basis maken: over inspiratie Deel 3 Van idee naar gedicht Inhoud Inleiding 7 Deel 1 Zaken om vooraf bij stil te staan 1 Wat is een gedicht? 13 2 Originaliteit 19 3 Gedichten voor jezelf, gedichten voor de wereld 25 4 Klinken als een dichter 29 Deel 2 Een basis

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 6

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting door een scholier 92 woorden 13 mei 2003 5,6 96 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Op niveau plus Literaire samenvatting Inhoud Hoofdstuk 1 Genreleer

Nadere informatie

Een gedicht bespreken

Een gedicht bespreken 1 Een gediht bespreken Het hulpshem hiern bevt een reeks vrgen die je kunnen helpen bij de bespreking vn een gediht. Let wel: Het is niet de bedoeling dt je lle vrgen bentwoordt. Seleteer die welke bruikbr

Nadere informatie

KLEINE GEDIGTEN VOOR KINDEREN ZAKELIJKE GEGEVENS

KLEINE GEDIGTEN VOOR KINDEREN ZAKELIJKE GEGEVENS Boekverslag door een scholier 2199 woorden 9 juli 2011 5,1 19 keer beoordeeld Auteur Genre Hieronymus van Alphen Poëzie Eerste uitgave 1778 Vak Nederlands KLEINE GEDIGTEN VOOR KINDEREN ZAKELIJKE GEGEVENS

Nadere informatie

2 keer beoordeeld 12 februari 2015

2 keer beoordeeld 12 februari 2015 9,7 Samenvatting door C. 2055 woorden 2 keer beoordeeld 12 februari 2015 Vak Nederlands Methode Dautzenberg Hoofdstuk 2 1: Vorm en inhoud; de hoofdgenres De vorm van een tekst: de manier waarop de inhoud

Nadere informatie

Boekverslag door een scholier 2734 woorden 18 december keer beoordeeld. Eerste uitgave 1940 Nederlands

Boekverslag door een scholier 2734 woorden 18 december keer beoordeeld. Eerste uitgave 1940 Nederlands Boekverslag door een scholier 2734 woorden 18 december 2002 5 56 keer beoordeeld Auteur Genre M. Vasalis Poëzie Eerste uitgave 1940 Vak Nederlands a) De titel, Parken en Woestijnen bevat de tegenstelling

Nadere informatie

3,7. Antwoorden door een scholier 1317 woorden 29 oktober keer beoordeeld. Nederlands. 2.1 Paragraaf 1

3,7. Antwoorden door een scholier 1317 woorden 29 oktober keer beoordeeld. Nederlands. 2.1 Paragraaf 1 Antwoorden door een scholier 1317 woorden 29 oktober 2013 3,7 3 keer beoordeeld Vak Nederlands 2.1 Paragraaf 1 Edvard Grieg: In the hall of the mountain king Ik zocht naar een gedicht waarbij past dat

Nadere informatie

Gedichtendag 2012 Stroom. Naar aanleiding van de gedichtendag op 26 januari 2012. Leerkracht: Cara Figoureux Nederlands

Gedichtendag 2012 Stroom. Naar aanleiding van de gedichtendag op 26 januari 2012. Leerkracht: Cara Figoureux Nederlands Gedichtendag 2012 Stroom Naar aanleiding van de gedichtendag op 26 januari 2012 Leerkracht: Cara Figoureux Nederlands Vooropdracht Open het internet en ga naar google 1. Open google afbeeldingen en zoek

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Voor wie ik liefheb wil ik heten door Neeltje Maria Min

Boekverslag Nederlands Voor wie ik liefheb wil ik heten door Neeltje Maria Min Boekverslag Nederlands Voor wie ik liefheb wil ik heten door Neeltje Maria Min Boekverslag door een scholier 1775 woorden 2 april 2004 5,4 8 keer beoordeeld Auteur Genre Neeltje Maria Min Poëzie Eerste

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Nagelaten gedichten door Jan Arends

Boekverslag Nederlands Nagelaten gedichten door Jan Arends Boekverslag Nederlands Nagelaten gedichten door Jan Arends Boekverslag door een scholier 1334 woorden 26 april 2004 4,2 21 keer beoordeeld Auteur Genre Jan Arends Poëzie Eerste uitgave 1975 Vak Nederlands

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Dankzij de dingen door Rutger Kopland

Boekverslag Nederlands Dankzij de dingen door Rutger Kopland Boekverslag Nederlands Dankzij de dingen door Rutger Kopland Boekverslag door een scholier 6687 woorden 27 maart 2004 6,2 30 keer beoordeeld Auteur Genre Rutger Kopland Poëzie Eerste uitgave 1989 Vak Nederlands

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Poezie analyse (bundel)

Gedichtbespreking Nederlands Poezie analyse (bundel) Gedichtbespreking Nederlands Poezie analyse (bundel) Gedichtbespreking door een scholier 3632 woorden 30 juni 2012 5,8 31 keer beoordeeld Vak Nederlands 4. Gerrit Achterberg Thebe 16. J.C. Bloem - November

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Gedichten (poeziedossier)

Gedichtbespreking Nederlands Gedichten (poeziedossier) Gedichtbespreking Nederlands Gedichten (poezi) Gedichtbespreking door een scholier 3436 woorden 10 juni 2010 7,2 47 keer beoordeeld Vak Nederlands Mijn gedichten 1 J.C. Bloem - Insomnia 2 Martinus Nijhoff

Nadere informatie

Alliteratie

Alliteratie Poëzie voor Pussies Alliteratie Assonantie Vrouwelijk eindrijm Kettingrijm Sterrenstof Caleidoscopische oogs Pupillen worden groot De wereld is weer plat Op je bolle bips na Een golflengte afstand Hemellichaam

Nadere informatie

Gedichtbespreking door een scholier 2909 woorden 16 februari keer beoordeeld. Nederlands. 1) Beschrijvingsopdracht

Gedichtbespreking door een scholier 2909 woorden 16 februari keer beoordeeld. Nederlands. 1) Beschrijvingsopdracht Gedichtbespreking door een scholier 2909 woorden 16 februari 2004 5 31 keer beoordeeld Vak Nederlands 1) Beschrijvingsopdracht In deze bundel gaat het vooral over vergelijkingen. In elk gedicht zit wel

Nadere informatie

1. Thema/lesstof Leerlingen leren wat zinsdelen zijn. Leerlingen leren de zinsdeelproef toe te passen.

1. Thema/lesstof Leerlingen leren wat zinsdelen zijn. Leerlingen leren de zinsdeelproef toe te passen. Les 1 Didactische analyse 1. Thema/lesstof Leerlingen leren wat zinsdelen zijn. Leerlingen leren de zinsdeelproef toe te passen. 2. Beginsituatie De leerlingen werken uit de methode Taaldomein De onderstaande

Nadere informatie

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij:

JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014. Mede mogelijk dankzij: JAARGANG 9 / NUMMER 4 DECEMBER 2014 Partners: Mede mogelijk dankzij: VRAAG 1 Ebola Afgelopen maand was er een grote geldinzamelingsactie voor de bestrijding van ebola. Het woord ebola komt oorspronkelijk

Nadere informatie

LEONARD NOLENS TUSSENSPEL

LEONARD NOLENS TUSSENSPEL LEONARD NOLENS TUSSENSPEL Je krijgt het gedicht Tussenspel van Leonard Nolens te lezen; maar je krijgt het gedicht in stukjes De dichter beschrijft in het gedicht iets/iemand. Maar het is niet onmiddellijk

Nadere informatie

Het gedicht is een octaaf, want het telt 8 versregels. De laatste 2 versregels vormen samen een enjambement.

Het gedicht is een octaaf, want het telt 8 versregels. De laatste 2 versregels vormen samen een enjambement. Gedichtbespreking door een scholier 2130 woorden 23 oktober 2003 6,3 108 keer beoordeeld Vak Nederlands Dichter: Toon Hermans Bron: Domweg gelukkig, in de Dapperstraat n beetje Sterven doe je niet ineens,

Nadere informatie

Waarom is het interessant zelf poëzie te (leren) schrijven?

Waarom is het interessant zelf poëzie te (leren) schrijven? VERLICHTE GEDICHTEN INTRO Enkele bedenkingen over poëzie Waarom wordt poëzie soms gemeden? Ooit wees een bevraging uit dat scholieren/leerlingen een grondige afkeer hadden van de edele dichtkunst. De oorzaak

Nadere informatie

3.7. Boekverslag door R woorden 18 februari keer beoordeeld. Nederlands

3.7. Boekverslag door R woorden 18 februari keer beoordeeld. Nederlands Boekverslag door R. 2160 woorden 18 februari 2007 3.7 6 keer beoordeeld Vak Nederlands Literatuur- en letterkunde Verteltijd: periode die nodig is om het verhaal te vertellen en te lezen, in regels/bladzijden

Nadere informatie

Project Dichten & rijmen

Project Dichten & rijmen Project Dichten & rijmen Taal - jaar 1 DIH Introductie Tijdens dit project ga je meer leren over de verschillende manieren van rijmen. Daarnaast zul je aan de slag gaan met het schrijven van allerlei soorten

Nadere informatie

Het gedicht heeft geen rijm en is opgebouwd uit drie strofen, twee kwatrijnen en één kwintet.

Het gedicht heeft geen rijm en is opgebouwd uit drie strofen, twee kwatrijnen en één kwintet. Gedichtbespreking door een scholier 3290 woorden 27 november 2003 5,6 32 keer beoordeeld Vak Literatuurkunde Inleiding : Het beschrijven van de liefde is zo oud als de dichtkunst zelf. Volgens velen is

Nadere informatie

LEONARD NOLENS TUSSENSPEL LEERPLAN OORSPRONKELIJK BEDOELD VOOR LESVERLOOP MINDER DAN 12 LEERLINGEN. Taaldag Antwerpen februari p.

LEONARD NOLENS TUSSENSPEL LEERPLAN OORSPRONKELIJK BEDOELD VOOR LESVERLOOP MINDER DAN 12 LEERLINGEN. Taaldag Antwerpen februari p. Taaldag Antwerpen februari 2011 LEONARD NOLENS TUSSENSPEL LEERPLAN p.46-47 3.4.2 Leerinhouden Lyriek algemene kenmerken poëtische taal soorten veel voorkomende typische dichtvormen, al dan niet gebonden

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Zonder liefde ben je nergens door Karel Eykman

Boekverslag Nederlands Zonder liefde ben je nergens door Karel Eykman Boekverslag Nederlands Zonder liefde ben je nergens door Karel Eykman Boekverslag door een scholier 3055 woorden 9 juli 2006 6,5 23 keer beoordeeld Auteur Genre Karel Eykman Poëzie Eerste uitgave 2003

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 5, paragraaf 1, 2, 3

Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 5, paragraaf 1, 2, 3 Samenvatting Nederlands Hoofdstuk 1 t/m 5, paragraaf 1, 2, 3 Samenvatting door een scholier 1653 woorden 13 februari 2011 6 16 keer beoordeeld Vak Nederlands Samenvatting H1,2,3,4,5 paragraaf 1,2,(3) Schrijfdoelen

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Poëzieopdrachten Nederlands

Gedichtbespreking Nederlands Poëzieopdrachten Nederlands Gedichtbespreking Nederlands Poëzieopdrachten Nederlands Gedichtbespreking door een scholier 1376 woorden 27 januari 2004 4,1 15 keer beoordeeld Vak Nederlands Poëzie Opdracht 1: Gedicht 1, Jonge Sla 1.

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Poezie Analyse - Remco Campert

Gedichtbespreking Nederlands Poezie Analyse - Remco Campert Gedichtbespreking Nederlands Poezie Analyse - Remco Campert Gedichtbespreking door een scholier 7284 woorden 14 juli 2009 5,8 71 keer beoordeeld Vak Nederlands 1. POËZIE IS EEN DAAD Poëzie is een daad

Nadere informatie

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: lezen Lesperiode: 1 Nieuw Nederlands 1 en 2 De leerling kent en herkent vaste tekststructuren. De leerling kent de besproken tekststructuren. (probleem/oplossingstructuur, verklaringstructuur,

Nadere informatie

Uitgangspunten en aandachtspunten bij het berijmen voor De Nieuwe Psalmberijming

Uitgangspunten en aandachtspunten bij het berijmen voor De Nieuwe Psalmberijming Uitgangspunten en aandachtspunten bij het berijmen voor De Nieuwe Psalmberijming Versie 2 juni 2016 1. Hedendaags Nederlands 2. Rijm en andere dichterlijke zaken 3. Hoofdletters en verdere spelling 4.

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Bloemlezing (thema Maan)

Gedichtbespreking Nederlands Bloemlezing (thema Maan) Gedichtbespreking Nederlands Bloemlezing (thema Maan) Gedichtbespreking door een scholier 1716 woorden 11 oktober 2005 5,9 24 keer beoordeeld Vak Nederlands Inleiding Ik heb als thema voor mijn bloemlezing

Nadere informatie

Rijmpjes en gedichten

Rijmpjes en gedichten Rijmpjes en gedichten Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Thea Nabring Bouwstenen voor leesbevordering Lesopzet leesbevorderingsactiviteiten

Nadere informatie

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: Grammatica zinsdelen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: Grammatica zinsdelen Lesperiode: 2 1, 2 en 5 Extra materiaal: PowerPoint Stappenplan zinsdelen op blz. 268 t/m 270 zinsdelen: Onderwerp Werkwoordelijk- en naamwoordelijk gezegde Lijdend voorwerp

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Cursus 1,2 en 3

Samenvatting Nederlands Cursus 1,2 en 3 Samenvatting Nederlands Cursus 1,2 en 3 Samenvatting door J. 1308 woorden 6 december 2012 6,2 13 keer beoordeeld Vak Methode Nederlands Laagland Zakelijke teksten > eenduidige teksten met als doel informatie

Nadere informatie

Gedichtbespreking Nederlands Gedichtenverslag

Gedichtbespreking Nederlands Gedichtenverslag Gedichtbespreking Nederlands Gedichtenverslag Gedichtbespreking door een scholier 2494 woorden 19 juni 2003 4,6 25 keer beoordeeld Vak Nederlands W1: Gedichtenselectie, Nr Titel Auteur Bron 1. Vera Janacopoulos

Nadere informatie

Effecten van taal. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Effecten van taal. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Anja Schoots 02 August 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/82777 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Tips om te dichten. Voorbeeld: Oma kijkt Ze kijkt naar de vallende bladeren Ze zweven naar beneden Net als oma

Tips om te dichten. Voorbeeld: Oma kijkt Ze kijkt naar de vallende bladeren Ze zweven naar beneden Net als oma Tips om te dichten Jurre van den Berg is redactielid van Doe Maar Dicht Maar en zelf dichter. Hij geeft workshops poëzie op middelbare scholen en treedt regelmatig op met zijn eigen werk. Dit zijn negen

Nadere informatie

Laten we het er maar Niet over hebben

Laten we het er maar Niet over hebben Laten we het er maar Niet over hebben Zwg door Cees Zeker Weten Goed Zeker Weten Goed 29 October 2018 Auteur Genre Akwasi Poëzie Eerste uitgave 2018 Flaptekst In deze bundel gaat Akwasi het omzeilen te

Nadere informatie

Praktische opdracht Nederlands Poëzie

Praktische opdracht Nederlands Poëzie Praktische opdracht Nederlands Poëzie Praktische-opdracht door een scholier 4763 woorden 27 juni 2005 6,7 12 keer beoordeeld Vak Nederlands Onderwerp: kilte Inleiding Op het eerste moment dat ik hoorde

Nadere informatie

Gedichtbespreking Literatuurkunde Gedichtenbundel bespreking "Wat blijft komt nooit terug" van Jan Eijkelboom

Gedichtbespreking Literatuurkunde Gedichtenbundel bespreking Wat blijft komt nooit terug van Jan Eijkelboom Gedichtbespreking Literatuurkunde Gedichtenbundel bespreking "Wat blijft komt nooit terug" van Jan Eijkelboom Gedichtbespreking door een scholier 4096 woorden 5 december 2003 6,1 51 keer beoordeeld Vak

Nadere informatie

Gedichtenopdracht. Naam: Frederique Kiers Klas: 4G2 Docent: Scholten Inleverdatum:

Gedichtenopdracht. Naam: Frederique Kiers Klas: 4G2 Docent: Scholten Inleverdatum: Gedichtenopdracht Naam: Frederique Kiers Klas: 4G2 Docent: Scholten Inleverdatum: 27-01- 17 GEDICHT Mijn ex-vriendin had anorexia en ik had daar last van (fictie) Terwijl jij calorieën telt en weer prevelt

Nadere informatie

Literatuur Geschiedenis en theorie Hoofdstuk 5 Rond 1900

Literatuur Geschiedenis en theorie Hoofdstuk 5 Rond 1900 Literatuur Geschiedenis en theorie Hoofdstuk 5 Rond 1900 40 Historische achtergrond 1875 1914 Opdracht 40 a I II Inleiding: Tussen 1875 en 1914 ontstaat het moderne Europa. Oorzaken: technische vernieuwingen/uitvindingen

Nadere informatie

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing:

Onderdeel: lezen Algemene informatie: Wat moet je kennen: Wat moet je kunnen: Toetsing: Onderdeel: lezen Lesperiode: 1 Nieuw Nederlands 1 en 2 De leerling kent en herkent vaste tekststructuren. De leerling kent de besproken tekststructuren. (probleem/oplossingstructuur, verklaringstructuur,

Nadere informatie

Praktische opdracht Nederlands 10 gedichten

Praktische opdracht Nederlands 10 gedichten Praktische opdracht Nederlands 10 gedichten Praktische-opdracht door een scholier 3749 woorden 6 februari 2003 5,8 991 keer beoordeeld Vak Nederlands Gedicht 1: Changement de decor Ellen Warmond Zodra

Nadere informatie

Primaire gegevens Verantwoording van de keuze Verwachtingen vooraf Korte samenvatting

Primaire gegevens Verantwoording van de keuze Verwachtingen vooraf Korte samenvatting Boekverslag door K. 3743 woorden 9 juni 2004 7.8 119 keer beoordeeld Auteur Genre M. Vasalis Poëzie Eerste uitgave 1940 Vak Nederlands Primaire gegevens Auteur M.Vasalis (Vasalis is de Latijnse vertaling

Nadere informatie

Boekverslag Nederlands Parken en woestijnen door M. Vasalis

Boekverslag Nederlands Parken en woestijnen door M. Vasalis Boekverslag Nederlands Parken en woestijnen door M. Vasalis Boekverslag door een scholier 2271 woorden 4 mei 2001 6,2 60 keer beoordeeld Auteur Genre M. Vasalis Poëzie Eerste uitgave 1940 Vak Nederlands

Nadere informatie