Schoolgids Rebound

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids Rebound 2013-2014"

Transcriptie

1 Schoolgids Rebound

2 Welkom Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Welkom... 3 Wat is Rebound?... 4 Hoe bereik je Rebound?... 5 Lesrooster... 8 Beoordeling schoolactiviteiten... 8 Equip... 8 Pauze... 9 Studiedagen... 9 Leerplicht... 9 Handelingsplannen... 9 Mentorgesprekken... 9 Evaluatiegesprekken...10 Regels Rebound...10 Rookbeleid...10 Tairam beleid...10 Tactus intake 11 Doorzoeken kluisjes 11 Contract...12 Contract Social Media..13 Huisregels Rebound (algemeen)...14 Wat moet je doen als je Vakantierooster Bijlage: Contract Rebound

3 Welkom Aanmeldingsformulier.19 Beste ouders en leerlingen, Graag heten wij jullie van harte welkom op Rebound. Een Rebound is een term uit de sport, waarbij je na een mislukte poging tot scoren, een tweede mogelijkheid hebt om alsnog te scoren. Dat is ook het doel van Rebound in het onderwijs: leerlingen krijgen een tweede kans om alsnog te scoren! In het dagelijks leven maak je veel keuzes, ook naar Rebound gaan is een keuze. Wanneer je deze keuze maakt, zegt dit veel over jou. Het geeft aan dat je lef hebt om te kijken naar jezelf en om te kijken naar waar nieuwe mogelijkheden en kansen liggen. Iedereen komt in zijn leven situaties tegen die lastig, moeilijk en soms misschien wel onoverkomelijk lijken. Stilstaan en naar jezelf kunnen en durven kijken kan en durft niet iedereen. Jij wel en daar gaan we je bij helpen! In deze schoolgids vind je alle informatie over de gang van zaken op Rebound. Als er na het lezen nog vragen zijn kun je deze stellen aan de medewerkers. Wij wensen iedereen een leerzame tijd op Rebound toe! Met vriendelijke groet, Het team van Rebound Hardenberg 3

4 Wat is Rebound? De Reboundvoorziening Hardenberg biedt een tijdelijke opvang aan jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen. De zorg die de eigen school biedt is niet voldoende voor de leerling. Het kan daarom zijn dat de leerling tijdelijk op een Reboundvoorziening wordt geplaatst. Het doel van Rebound is dat de leerling met succes terugkeert naar de school van herkomst of uitstroomt naar een passende opleiding. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat hierbij voorop. Rebound richt zich hierbij op: Motivatie en gedragsverandering bij leerlingen Herstel van verhoudingen Verbeteren van de leerattitude Het inhalen van leerachterstanden In gang zetten van aanvullende maatregelen Handhaven van het onderwijsprogramma De leerlingen die op Rebound komen, moeten zelf leren om verantwoorde keuzes te maken. Rebound is een oefenplaats, er mag dus iets mis gaan, dat hoort bij het oefenen. Elke dag krijgt de leerling een nieuwe kans. Rebound wil een gedragsverandering bij de leerling teweeg brengen zodat de leerling zichzelf kan handhaven in het voortgezet onderwijs, met voldoende kansen op een diploma. Rebound verricht maatwerk. Er wordt passend onderwijs gecreëerd, dit wordt zo passend gemaakt dat het kansen biedt voor de leerling.

5 Hoe bereik je Rebound? Ons adres is: Karel Doormanlaan XZ Hardenberg Telefoonnummer: Algemeen e- mail adres: overijssel.nl Vanaf het NS- station 1. Vertrek in zuidelijke richting op de Stationsstraat naar Pothofweg 2. Weg vervolgen naar Burgemeester Schuitestraat 3. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Bruchterweg 4. Sla rechtsaf naar de Karel Doormanlaan U vindt uw bestemming rechts Komend vanaf Gramsbergen: 1. Vertrek in zuidelijke richting op de Kerkstraat naar Stationsstraat/Vechtetalroute 2. Sla rechtsaf naar de Stationsstraat/Vechtetalroute Ga verder op de Vechtetalroute 3. Sla linksaf naar de Vechtetalroute/Voorstraat 4. Neem de 2e afslag rechts, De Anerdijk op 5. Weg vervolgen naar De Vaart 6. Sla linksaf en voeg in op de N34 7. Sla linksaf naar de J.C. Kellerlaan 8. Sla rechtsaf naar de Gramsbergerweg 9. Weg vervolgen naar Parkweg 10. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Sportlaan 11. Weg vervolgen naar Stationsstraat 190 m 12. Sla rechtsaf naar de Witte de Withstraat 13. Neem de 1e afslag links, J.C.J. van Speykstraat op 14. Neem de 1e afslag rechts, Karel Doormanlaan op U vindt uw bestemming links Komend over de N34 vanaf Ommen:

6 1. Vertrek in westelijke richting op de Chevalleraustraat naar Schurinkstraat 2. Neem de 1e afslag rechts, Schurinkstraat op 3. Neem op de rotonde de 2e afslag naar Balkerweg Ga rechtdoor over één rotonde 4. Sla rechtsaf en voeg in op de N48 5. Sla rechtsaf naar de N36 6. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Ommerweg/N34 7. Neem de afslag richting Hardenberg 8. Sla rechtsaf naar de Haardijk/N Sla linksaf naar de Europaweg 10. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Bruchterweg 11. Sla linksaf naar de Karel Doormanlaan U vindt uw bestemming rechts Onze medewerkers: Riekus Ensing Sybo van der Harst Edwin Pot Klaas Esinge Alice Drogt Karin Valkman Anje Bouma Anne- Wil Nieborg Arjen Faber Frouwkje Mulder Ron Willemsen Claude Marsman Renda Wolting Gekelien Schonewille directeur SWV vo Noordoost- Overijssel coördinerend docent Rebound Hardenberg docent docent onderwijsassistent onderwijsassistent Orthopedagoog Orthopedagoog Orthopedagoog Orthopedagoog Psycho- diagnostisch medewerker Psycho- diagnostisch medewerker Administratie Administratie

7 Lesrooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Opstarten e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur Pauze e lesuur e lesuur e lesuur KWT KWT KWT KWT KWT Mentorgesprekken* Equip Thema s docent Ma 3 e uur Omgaan met boosheid KV en KE Wo 6 e uur Wederzijdse hulpbijeenkomst KV en KE Do 3 e uur SOVA EP en SH Vr 3 e uur Moreel oordelen EP en KV Krant Equip Sport Lunch Handvaardigheid Keuzewerktijd Iedere leerling volgt zijn eigen programma dat gelijk staat aan het programma van de school van herkomst. Het programma van de leerling wordt gekoppeld aan het lesrooster van Rebound. Beoordeling schoolactiviteiten Naast de schoolvakken zoals Wiskunde, Nederlands etc. worden leerlingen van Rebound door de docent beoordeeld op sport en handvaardigheid. Deze beoordeling telt mee voor het rapport van de leerling. Bij gym zijn leerlingen verplicht gymspullen (broek, T- shirt, schoenen) mee te nemen. Ook dit telt mee in de beoordeling. Een gezonde geest huist tenslotte in een gezond lichaam. Rebound geeft beoordelingen voor de lunch, Equip en krant. De beoordeling van deze activiteiten wordt meegenomen in de mentor en voortgangsgesprekken. Rebound werkt met een KWT (Keuzewerktijd) programma. Leerlingen hebben iedere dag 6 vakken ingepland waar ze aan werken. Het kan voorkomen dat een leerling eerder klaar is met zijn werk. Een deel van deze overgebleven lestijd wordt besteed aan het verbeteren van de lees en schrijfbevordering van de leerling.

8 Equip Pauze Equip is een volledig uitgewerkt programma waarmee jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen denken en doen. Jongeren nemen meer van elkaar aan dan van volwassenen. Equip weet jongeren te motiveren elkaar te helpen en van elkaar te leren. Iemand anders helpen geeft een goed gevoel over jezelf en zo wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld. Equip bestaat uit vier verschillende bijeenkomsten. Per week vinden er 4 tot 5 Equip bijeenkomsten plaats. 1. Wederzijdse hulpbijeenkomst 2. Omgaan met kwaadheid 3. Sociale vaardigheden 4. Morele ontwikkeling Om 10:15 en 12:00 hebben de leerlingen pauze. Leerlingen dienen zelf (gezond) drinken en eten mee te brengen. Op woensdagmiddag verzorgt Rebound een lunch voor alle leerlingen. Leerlingen hoeven dan geen brood mee te nemen, alleen eten en drinken voor de pauze om 10:15. Leerlingen mogen onder begeleiding de laatste 5 minuten van de pauze buiten luchtten. Het personeel kan hier naar eigen inzicht vorm aan geven. Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten in de pauze. Studiedagen Gedurende het schooljaar zullen er een aantal studiedagen gepland worden. Tijdens een studiedag zijn de leerlingen een middag vrij geroosterd. Wanneer er een studiedag zal plaatsvinden zullen ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Leerplicht De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Daarna geldt de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie, een diploma van een havo-, vwo- of mbo niveau 2 opleiding, hebben behaald. Van leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn doet Rebound Hardenberg een melding bij de school van herkomst en bij de gemeente. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het verzuim. Handelingsplannen Vanuit het intakegesprek met school, de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers wordt een begeleidingsplan geschreven. Hier staan de doelen in waaraan de leerling de periode op Rebound wil werken. Tijdens het evaluatiegesprek worden de doelen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Doelen worden gezamenlijk met de leerling opgesteld. Wij streven ernaar de leerling zelfredzaam te maken. Iedere leerling is tenslotte expert over zijn eigen problematiek. Mentorgesprekken

9 Iedere leerling op Rebound krijgt een mentor toegewezen. Een keer per 2/3 weken heeft de leerling van 14:00 tot 14:30 een mentorgesprek. Hierbij zijn de mentor, een assistent en de leerling aanwezig. Evaluatiegesprekken ± elke vier weken vindt er een evaluatiegesprek plaats. Hierbij zijn de leerling, ouders/verzorgers, mentor van Rebound, een persoon van de school van herkomst en evt. een docent van Rebound aanwezig. Tijdens het evaluatiegesprek wordt de voortgang van de leerling besproken, worden doelen geëvalueerd, eventueel bijgesteld en nieuwe doelen opgesteld. Regels Rebound 1. Je blijft van elkaar af 2. Je gaat respectvol met elkaar om, je pest niet 3. Je gaat respectvol om met de Reboundomgeving 4. Je hebt fatsoenlijk taalgebruik, niet schelden, niet vloeken 5. Je noemt elkaar ALTIJD bij zijn/haar naam 6. Je bent onder schooltijd en in de pauze altijd op het schoolterrein 7. Mobiele telefoons lever je s morgens in 8. Eten en drinken mag alleen tijdens de pauze 9. Roken op het schoolterrein is niet toegestaan. Rookbeleid Sinds 1 januari 2014 is het niet langer toegestaan voor leerlingen om te roken op en nabij het terrein van Rebound. Het is wettelijk verboden voor jongeren onder de 18 jaar om in het bezit te zijn van sigaretten of andere rookartikelen. Rebound handhaaft deze wet. Leerlingen dienen zich aan de volgende rookregels te houden: 1. Roken is op het terrein niet toegestaan. Het terrein bestaat uit het schoolgebouw en het bijbehorende buitenterrein. 2.Het bezit van sigaretten of shag op schoolterrein is niet toegestaan. 3. Informatie over hulp bij het stoppen met roken kan je verkrijgen bij je mentor. Maatregel Leerlingen die betrapt worden op roken, of het bezit van shag en/of sigaretten worden naar huis gestuurd. Er wordt vervolgens contact opgenomen met ouders om een afspraak te maken. Agressiereductiemethode/Tai- Ram beleid In het werken met leerlingen op de Rebound kan het in zeer speciale situaties voorkomen dat fysiek moet worden ingegrepen. Om met dit soort situaties om te kunnen gaan krijgen alle medewerkers die met leerlingen werken zo snel mogelijk na hun in dienst treden een training in de agressiereductiemethode ook wel genoemd Tai- Ram. Bij de agressiereductiemethode kan in specifieke situaties en onder strikte voorwaarden fysiek worden ingegrepen, met als doel een leerling tegen zichzelf en/of de omgeving in bescherming te nemen. Uitgangspunt is dat in situaties waarin spanning wordt opgebouwd, of zich een conflict dreigt te gaan voordoen, alles op alles wordt gezet om dit te voorkomen.

10 De eerste inzet is dus gericht op het treffen van maatregelen die spanning afbouwen. Fysiek ingrijpen Wanneer er toch een situatie ontstaat waarin de leerling een gevaar gaat vormen voor zichzelf of zijn omgeving kan fysiek worden ingegrepen. In de training worden hiervoor grepen aangeleerd. Wat gebeurt is dan het volgende: voordat fysiek wordt ingegrepen wordt de leerling door de leerkracht aangesproken op zijn gedrag; de leerling reageert hier niet op met gedragsverandering; de leerkracht geeft aan dat hij fysiek zal ingrijpen wanneer de leerling zijn gedrag niet verandert; de leerling reageert hier niet op met gedragsverandering; de leerkracht doet wat hij gezegd heeft: hij grijpt fysiek in. De ingreep is er op gericht de leerling te fixeren, dan wel te vervoeren. Tijdens deze handeling wordt door de leerkracht steeds oogcontact gezocht met de leerling, mede om te controleren of de leerling geen pijn wordt gedaan. Dit laatste is overigens niet altijd uit te sluiten; de leerkracht blijft tijdens de ingreep communiceren met de leerling over het verloop van de ingreep/actie, zodat de eerkracht kan controleren of de leerling kalmeert en aanspreekbaar is. Als een dergelijke ingreep heeft plaatsgevonden, dan: stelt de leerkracht zo snel mogelijk de ouder(s)/verzorger(s) van het gebeurde op de hoogte; wordt zodra dat mogelijk is de situatie met de leerling nabesproken; maakt de leerkracht een verslag van het gebeurde in het leerlingvolgsysteem; stelt de leerkracht zijn directe leidinggevende van de gebeurtenis op de hoogte en bespreken beiden of er adequaat is gehandeld. Tactus verslavingszorg Vanaf 1 februari 2014 zal Rebound een samenwerking aangaan met Tactus verslavingszorg. Dit betekent dat bij plaatsing van een nieuwe leerling op Rebound een screening op middelengebruik plaatsvindt. Een medewerker van Tactus zal deze screening afnemen op Rebound(leerlingen hoeven dus niet te reizen). Deze screening helpt ons om risico s rondom middelengebruik tegen te gaan. Tactus richt zich in de eerste plaats op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan. Dit gedrag kan tot problemen leiden, waardoor mensen fysiek en maatschappelijk niet meer goed functioneren. Tactus is er zowel voor mensen die vrijwillig hulp bij zoeken als voor mensen die mede door hun verslaving in aanraking komen met justitie. Kluisjes onderzoek Leerlingen kunnen met Rebound een overeenkomst aangaan tot het huren van een kluisje. In dit kluisje kunnen boeken en andere waardevolle spullen bewaart worden. Rebound hecht grote waarde aan de veiligheid binnen de instelling. Om de veiligheid te handhaven kan het voorkomen dat kluisjes van leerlingen worden doorzocht. Ouders en leerling dienen hiervoor het bijgevoegde contract te ondertekenen. Het niet ondertekenen van het contract betekent dientengevolge dat er geen kluisje gehuurd kan worden op Rebound. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies van eigendom. Voor de sleutel van je kluisje en koptelefoon betaal je 10,- borg. Bij verlies van de kluissleutel moet er opnieuw 7,50 betaald worden. Bij verlies of vernieling van je koptelefoon betaal je 2,50.

11 Contract In de bijlage vind je een contract die je dient te ondertekenen voor je start op Rebound. Wanneer je dit contract ondertekent laat je zien dat jij de keuze hebt gemaakt om naar Rebound te gaan. Je neemt deel aan het programma van Rebound op voorwaarde dat jij je volledig aan de regels houdt. Hieronder verstaan wij de Rebound regels, het rookbeleid en de huisregels. Je volgt een niet vrijblijvend en gefaseerd programma. De medewerkers van Rebound bepalen of jij je voldoende aan de regels houdt. Wanneer zij van mening zijn dat jouw gedrag daartoe aanleiding geeft, kan je een officiële waarschuwing krijgen. Dit wordt gemeld aan de school en de leerplichtambtenaar, je krijgt een brief waarin je wordt uitgenodigd bij de leerplichtambtenaar. Bij herhaling kan worden besloten te stoppen met het programma.

12 Social Media Protocol (Cyberpesten) A. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers) 1. Het is leerlingen niet toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media tenzij door de schoolleiding respectievelijk leraren hiervoor toestemming is gegeven. 2. Het is leerlingen toegestaan om contact te onderhouden met andere leerlingen via social media. Het is niet toegestaan andere leerlingen te pesten of anderszins schade te berokkenen via social media. 3. De leerling is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale media. De leerling zal hier dus de volledige verantwoordelijkheid voor dragen. 4. Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht. 5. Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk toestemming voor plaatsing hebben gegeven; 6. Het is (oud) leerlingen niet toegestaan om vrienden te worden met medewerkers op sociale media. Deze regel gaat in met terugwerkende kracht. 7. Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden (bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Sanctie Social Media Protocol 1. Leerlingen en / of ouders/verzorgers die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar gedrag. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier. 2. Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen en / of ouders/verzorgers toe maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing en verwijdering van school 3. Indien de uitlating van leerlingen,en/of ouders/verzorgers en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt zal door het Samenwerkingsverband vo NO- Overijssel aangifte bij de politie worden gedaan. Huisregels Rebound Hieronder volgen de huisregels die van toepassing zijn op Rebound. Alle regels zijn gebaseerd op de acht regels van Rebound die zijn te vinden op de vorige bladzijde. Je bent op tijd aanwezig. De lessen beginnen om 8.30 uur en duren tot uur. Je doet mee met elk programma onderdeel. Ben je ziek, of is er een andere geldige reden, waarom je niet (op tijd) op school aanwezig kunt zijn, dan moeten je ouders tussen 08:00 en 08:30 bellen. Als je 3 keer te laat komt/verzuimt zonder geldige reden wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Je ouders/verzorgers worden hiervan in kennis gesteld. Sport wordt gegeven op woensdag. Je houdt je aan de beoordelingscriteria. Je fiets zet je neer in het fietsenhok. Jassen worden opgehangen aan de kapstok. Je mag een pet dragen, maar wel zo dat we je ogen goed kunnen zien. Je persoonlijke bezittingen en boeken berg je op in je kluisje.

13 Je gaat op een gepaste manier om met je schoolspullen. Voor de sleutel van je kluisje en koptelefoon betaal je 10,- borg. Bij verlies van de kluissleutel moet er opnieuw 7,50 betaald worden. Bij verlies of vernieling van je koptelefoon betaal je 2,50. Eten en drinken mag alleen tijdens de pauze. Tijdens de pauze blijf je op het schoolterrein. Houd alles netjes, gooi je afval in de prullenbak. Roken is niet toegestaa volgens de rookregels. Op Rebound mag geen energiedrank gedronken worden. Mobiele telefoons en spelcomputers lever je s morgens in. Wapens, alcohol en drugs zijn op Rebound ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel worden zowel je ouders/verzorgers als de politie ingelicht. Je gaat respectvol om met de Reboundomgeving. Aangebrachte schade wordt door de leerling vergoed. Je begeeft je niet op zgn. verboden sites met de computer. Een overtreding levert een computerverbod op. We gaan respectvol met elkaar om: niet vloeken, schelden en pesten. Je blijft van elkaar en elkaars spullen af. Je vecht, bedreigt of discrimineert anderen niet. Je mag alleen met toestemming van Rebound je eigen school bezoeken. Je luistert naar elke medewerker van Rebound. Je houdt je bezig met je eigen werk en bemoeit je niet met anderen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Rebound is niet aansprakelijk voor de beschadiging en vermissing van eigendommen etc.

14 Wat moet je doen als je Te laat bent? Je ouders/verzorgers moeten altijd naar Rebound bellen als je later komt. Wanneer een leerling het eerste lesuur niet aanwezig is, wordt er contact opgenomen met zijn/haar ouders/verzorgers. Bij veelvuldig te laat komen wordt er contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Ziek bent? Je ouders/verzorgers nemen tussen 08:00 en 08:30 uur contact op met Rebound Hardenberg. Ziek wordt op school? Je bespreekt dit met de docent. Er wordt contact opgenomen met je ouders/verzorgers als je ziek naar huis bent gegaan. Een bezoek aan een arts, ziekenhuis, tandarts of specialist brengt? Je ouders/verzorgers nemen tussen 08:00 en 08:30 uur contact op met Rebound Hardenberg. Afwezig bent zonder bericht? De mentor weet niet waarom je één of meerdere dagen afwezig bent geweest. Er wordt direct contact opgenomen met je ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht. Deze ambtenaar neemt passende maatregelen bij veel afwezigheid. Een onverwachte gebeurtenis meemaakt? Je ouders/verzorgers nemen contact op met Rebound Hardenberg. Bij terugkomst bespreek je je afwezigheid met je mentor.

15 Vakantierooster Vakantie Periode Herfstvakantie 2014 Kerstvakantie 2013/2014 Voorjaarsvakantie Pasen Meivakantie Hemelvaartsweekend Pinksteren Zomervakantie okt 2014 t/m 25 okt dec 2013 t/m 3 jan feb 2014 t/m 28 feb apr 2014 t/m 21 apr apr 2014 t/m 2 mei mei en 9 Juni jul 2014 t/m 15 aug 2014 Vakantie Periode Vrijdag voor de voorjaarsvakantie 21 februari 2014 (studiedag) Goede vrijdag 18 april 2014 Dinsdag na de meivakantie 6 mei 2014 (studiedag) Vrijdag na hemelvaart 30 mei 2014 Dinsdag na pinksteren 10 juni 2014 (studiedag)

16 Gelieve dit contract in de eerste schoolweek op Rebound in te leveren. Naam deelnemer: Een Reboundvoorziening biedt leerlingen die op school (tijdelijk) niet te handhaven zijn, een niet vrijblijvend en gefaseerd programma. Dit programma is sterk toegesneden op de individuele leerling en levert in principe maatwerk. Het startpunt van het Reboundprogramma is gebaseerd op de gegevens bij aanmelding en uit het intakegesprek. Hieruit worden gedrags- en leerdoelen opgesteld voor de leerling waaraan hij/zij tijdens zijn verblijf op Rebound werkt. Ondergetekende verklaart hierbij de regels te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Tevens verklaart ondergetekende bereid te zijn mee te werken aan onderzoek/begeleiding van de orthopedagoog of maatschappelijk deskundige. Ouders/verzorgers geven toestemming om conclusies van testen door te sturen naar de leerplichtambtenaar en de school van de leerling. Tevens krijgt de orthopedagoog toestemming om bij hulpverlenende instanties informatie op te vragen. Ten aanzien van de regels, de toepassing en de eventuele strafmaatregelen ligt de eindbeslissing bij het Rebound- team. De leerling en ouders/verzorgers hebben kennis genomen van bovenstaande punten. Datum: Handtekening: Leerling: Ouders/verzorgers: Rebound- team: Zie verder op volgende pagina 12

17 Toestemming voor het maken van video opnames voor onderwijsgebruik. Ten behoeve van de kwaliteitsbevordering van het personeel van Rebound worden er soms video opnames op Rebound gemaakt. De opnames zijn uitsluitend bedoeld voor onderwijsgebruik van het personeel. De privacy van de leerling is hierbij gewaarborgd. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is: Hierbij verleen ik toestemming voor het maken van video opnames voor onderwijsgebruik Hierbij verleen ik geen toestemming voor het maken van video opnames voor onderwijsgebruik. Naam leerling: Naam ouders/verzorgers: Datum: Handtekening: Toestemming voor het doorzoeken van kluisjes. Ten behoeve van de veiligheid op Rebound worden er soms kluisjes van leerlingen doorzocht. Dit doen wij om het gebruik van verboden voorwerpen en/of middelen tegen te gaan. Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is: Hierbij verleen ik toestemming voor het doorzoeken van mijn kluisje op Rebound. Hierbij verleen ik geen toestemming voor doorzoeken van mijn kluisje. Dit betekent ook dat jij geen kluisje krijgt op Rebound. Naam leerling: Naam ouders/verzorgers: Datum: Handtekening: 13

18 INTAKE FORMULIER GEGEVENS ( - - ) (Start)datum: NAAM OUDERS/ VERZORGERS ADRES TEL. (beide ouders en/of verzorgers) (Ouders/verzorgers) GEB.DATUM (LEERLING) HUISARTS MEDICATIE SCHOOL TEL. (LEERLING) WOONPLAATS POSTCODE HULPVERLENING JA/NEE 14

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool

Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Schoolregels Voor de leerlingen van de Groene Hart Praktijkschool Doe het zo en t gaat goed! Let op, echt, dit moet! En dit mag echt niet! DE INHOUD 1. Informatie... 2 1.1 Schoolregels zijn spelregels

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren

Protocol Pesten. Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs. De Triangel te Lunteren Protocol Pesten Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs De Triangel te Lunteren Auteur: Elsemarie van Asselt Klazien van der Vlist Creatie datum: september 2007 Laatste aanpassing: september

Nadere informatie

CSG Calvijn. Protocol Social Media

CSG Calvijn. Protocol Social Media CSG Calvijn Protocol Social Media Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, WhatsApp en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Zorgplan De Atlant 2012-2015

Zorgplan De Atlant 2012-2015 Zorgplan De Atlant 2012-2015 1 Inhoudsopgave Zorgplan De Atlant Hoofdstuk 1 Zorg in de school/ het Kader Pagina: 7 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod Pagina: 8 2.1 Het Startformulier 2.2 Contacten met Ouders

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Spaarnezicht van A tot Z

Spaarnezicht van A tot Z Spaarnezicht van A tot Z Pension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn én te maken hebben met een meervoudige problematiek. Het verblijf

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie