CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG"

Transcriptie

1 CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG Doet u mij maar een bron Bij het aanvragen, opstellen en beoordelen van offertes voor het bronnensysteem van energieopslagprojecten, worden installatiebedrijven en boorbedrijven nogal eens geconfronteerd met de vraag: doet u mij maar een bron. Vaak ontbreken bij de offerteaanvragen veel gegevens en daarom wordt veel uitgesloten of wellicht te gemakkelijk aangenomen. Het vergelijken van offertes is dan een kwestie van appels en peren. Deze checklist is bedoeld voor opdrachtgevers, vakkundige aanvragers én aanbieders van bronnensystemen voor energieopslag: Opdrachtgevers vullen blad 1+2 in, en bij voorkeur ook een deel van blad 4. De omvang van het werk is daarmee afgebakend. Bij een turn-key aanvraag is dit doorgaans voldoende. Opdrachtgevers kunnen dan aanbieders vragen om de checklist verder in te vullen ter verduidelijking van hun aanbieding. Vakkundige aanvragers kunnen deze checklist invullen om zo op relatief eenvoudige wijze de afbakening, randvoorwaarden en specificaties van de opdracht inzichtelijk te maken (bij aanvraag voor bouwteam of op basis van een bestek). Vervolgens kunnen zij de ingediende offertes onderling goed vergelijken. Aanbieders kunnen de checklist bij hun offerte voegen ter verduidelijking van hun aanbieding en om het kwaliteitsniveau van de aanbieding aantoonbaar te maken. Deze checklist bestaat uit 12 bladen. Blad 1 - Algemeen Blad 2 - Omvang werk Blad 3 - Bronnen Blad 4 - Bron aanleg Blad 5 - Ontwikkelen bronnen Blad 6 - Bron inbouw Blad 7 - Afwerking bronnen Blad 8 - Terreinleiding Blad 9 - Technische ruimte Blad 10 - Electrotechniek Blad 11 - Regeling Blad 12 - Planning, oplevering en garantie Verantwoording Deze checklist is tot stand gekomen op initiatief van NVOE. De checklist het resultaat van een workshop tijdens een ledenvergadering van de NVOE. Bewerking en eindredactie door KWA Bedrijfsadviseurs B.V., in samenwerking met IF Technology. Het gebruik van deze checklist is openbaar.

2 CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG BLAD 1 ALGEMEEN OPDRACHTGEVER Algemene projectgegevens Projectnaam... Locatie... Adres... PC Plaats... Opdrachtgever Bedrijf... Adres... PC Plaats... Contactpersoon... Tel... Fax... Mob... Mail... Betrokken partijen bij project (ter informatie) Ontwerp klimaatinstallatie... Ontwerp bronnensysteem... Vergunningaanvraag Grondwaterwet... Aannemer bouwkundige voorzieningen... Overige... Aanbiedingsvorm: Bestek Bouwteam Turn key

3 CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG BLAD 2 OMVANG WERK OPDRACHTGEVER Demarcatie systeemonderdelen Bronnen en putbehuizing Terreinleiding Spuileiding Technische ruimte Warmtewisselaar Regeling Bijkomende werkzaamheden Systeemontwerp Vergunningaanvragen Grondwaterwet Overige:... Testen en inregelen Onderhoud gedurende... jaar Gegevens opslagsysteem Capaciteit opslagsysteem:...m 3 /uur Aantal bronnen:... koude bron(nen)... warme bron(nen) Overig Technische levensduur van het systeem:... jaar Garantie:... Planning oplevering:...

4 CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG BLAD 3 BRONNEN Bronontwerp Capaciteit opslagsysteem...m 3 /uur,... m 3 /seizoen Capaciteit per bron max...m 3 /uur, minimum debiet... m 3 /uur Aantal bronnen... Boordiepte bronnen... m-mv Boordiameter... mm Traject filterstelling... m-mv Minimale filterlengte... m Specifiek debiet >...m 3 /uur per m afpomping Peilfilters in omstorting: op filterdiepte in bovenliggende lagen, namelijk... Maximale injectiedruk... mwk Ontgassingsdruk... bar Geohydrologische aspecten (ter informatie) Maaiveldhoogte...m+NAP Grondwaterstand... m-mv (min/max... m-mv) Waterstand op filterdiepte... m-mv (min/max... m-mv) Redoxgrensvlak... m-mv Zoet/zoutgrensvlak... m-mv

5 CHECKLIST OFFERTES VOOR ENERGIEOPSLAG BLAD 4 BRON AANLEG Boring Boormethode... Voorgraven Verhoogde opstelling Casing... Boorspoeling... Kleiafdichting... m, soort Boorgatmeting Melding aanvang werkzaamheden aan provincie Boorbeschrijving volgens NEN 5104 Voorstel aanvulling ter goedkeuring voorleggen aan... Werkruimte en bereikbaarheid OPDRACHTGEVER Beschikbare werkruimte...m x m Beschikbare opslagruimte... m 2 Terreingesteldheid verhard onverhard Doorrijhoogte...m Doorrijbreedte...m Aslast... Stroom beschikbaar / niet beschikbaar afstand tot boring...m kosten verrekend / om niet Werkwater aanwezig / niet aanwezig afstand tot boring...m op druk / open Grondafvoer In depot op locatie Afvoeren (inclusief schoon grond verklaring)

6 BLAD 5 ONTWIKKELEN BRONNEN Lozing spoelwater op riool op oppervlaktewater Afstand tot bronnen...m tweeling / retourpompen Lozingsvergunning aanwezig / niet aanwezig Lozingskosten voor rekening opdrachtgever / aannemer Specifieke eisen aan lozing: maximaal debiet... m 3 /uur debietbepaling melding bemonstering, analyse op parameters... overig... Ontwikkelen Schoonpompen Jutteren / intermitterend pompen Sectiegewijs pompen Controle Controle zandhoudendheid Controle vaste stofgehalte... ten hoogste mg/l MFI-beoordeling... ten hoogste s/l 2 Pompproef... volgens vergunningvoorschriften provincie Waterkwaliteitsanalyse grondwater Volgens vergunningvoorschriften Monstername NEN 5740 Analyse klassieke parameters (Ca, Mg, K, Mn, Na, Fe, NH 4, NH 4 -N, Cl -, NO 3 -N, HCO 3, SO 4, SO 4 -S) Laboratorium... STERLAB-accreditatie Anders... Gasdrukanalyse grondwater Gasdrukberekening Monstername NEN 5740 Analyse chemische parameters (N 2, CH 4, O 2 en Ar, EC, ph, temperatuur en zuurstof (veld) ) Laboratorium... STERLAB-accreditatie Anders

7 BLAD 6 BRON INBOUW Materiaalkwaliteit (geldt ook voor blad 7, 8 en 9) Bestendigheid van de toegepaste materialen tegen het grondwater: Staal (of gelijkwaardig) Rvs 304 (of gelijkwaardig) Rvs 316 (of gelijkwaardig) Anders... Drukklasse PN... Pompkamer Pompkamer: diepte... m, diameter...m Waterstand in de pompkamer: max verlaging... m, max verhoging...m Centreer en afstandhouders, aantal... Berekening dieptes pomp, injectievoorziening, en evt. andere voorzieningen Anders:... Bronpompen Fabrikaat... Type... Elektrisch aansluitvermogen...kw Wijze van aansturing... Bereik minimaal maximaal debiet m 3 /uur Berekening van ten minste de minimale en maximale werkpunten Anders:... Injectievoorziening Open injectieleidingen (motor bediend) Voordrukhandhavingstoestel Fabrikaat... Type... Plaats van montage... Anders:...

8 BLAD 7 AFWERKING BRONNEN Putbehuizing Geheel ondergronds Half bovengronds materiaal... Geheel bovengronds Anders... Afwerking putbehuizing Conform bouwkundige en/of architectonische eisen Onderkant waterdicht Funderen, wijze... Overrijdbaar, verkeersklasse... Type en materiaal afdekluik... Putvoorzieningen Werkschakelaar bronpomp Service afsluiter(s) Noodstopschakelaar Kogelafsluiters op peilbuizen Verwarming met thermostaat Peilopening in bronplaat Wateroverlastdetectie Waterdichte doorvoeren Ventilatie Ontluchtingsvoorzieningen Verlichting Dompelpomp met toebehoren Klemmenkast Trap/ladder Dichtheidsklasse alle elektrische putcomponenten: tenminste IP... Overig... Opnemers Niveautransmitter per bron Druktransmitter(s) aan koude of onttrekkingszijde, aantal... Druktransmitter(s) aan warme of infiltratiezijde, aantal... Flowmeter: fabrikaat... meetprincipe... Watermeter: fabrikaat... meetprincipe... Energierekenunits: fabrikaat... aantal... Manometers, aantal... Thermometers, aantal... Overig...

9 BLAD 8 TERREINLEIDING Tracé naar bronnen spuileiding asfalt m m herstel in oude staat straatwerk m m herstel in oude staat begroeiing m m herstel in oude staat onverhard m m overig m m totaal m + m = m Voorbereiding KLIC-melding? Berekening bovenbelasting? Terreinleiding op openbaar terrein?.. Toestemming gemeente regelen Overig... Ontwerp Gronddekking m Verkeersklasse: Kabels in mantelbuis Waarschuwingslint Geveldoorvoer Flexibel Waterdicht Brandwerend Spanningloos Overlengte kabel in technische ruimte m Overig... Aanleg Grondverbetering Bronbemaling Graafwerk Voorgraven / proefsleuven In een werkgang aanleggen Afpersen Overig...

10 BLAD 9 - TECHNISCHE RUIMTE Inpandig leidingwerk Afstand warmtewisselaar t.o.v. geveldoorvoer: horizontaal... m, verticaal...m Brandwerende doorvoeren Isolatie Type... Dikte... Wijze van afwerking... Overig... Technische ruimte Service afsluiter(s), aantal... Motorbediende afsluiter(s), aantal... Expansievat, inhoud ten minste...liter Ontluchtings- en aftapvoorzieningen Keerkleppensectie in het grondwatercircuit Warmtewisselaar(s) Fabrikaat... Vermogen... kw dt log...k Totaal aantal... Lekbak onder warmtewisselaar(s) Overig... Onderhoudsvoorzieningen Spuiaansluiting op riool, wijze... Onderhoudsfilter Type... Totale capaciteit... m 3 /h Compleet incl. leidingwerk, aansluitwijze / type kleppen... Anders...

11 BLAD 10 ELECTROTECHNIEK Regelkast Fabrikaat regelkast... Telefoonlijn t.b.v. externe toegang van de regeling: Wordt aangeleverd tot in de regelkast grondwatersysteem Anders... Hoofdvoeding regelkast: Wordt aangeleverd tot in de regelkast grondwatersysteem. Anders... Gegevensopslag: Centraal op GBS Op locale PC Anders... Frequentieregelaar(s) Aantal... Ingangsfilter... Fabrikaat... Stuursignaal filter... Type... Uitgangsfilter... Overig... Kabels Type Aantal aders Voeding bronpompen Opnemers Putvoorzieningen Inpandige voorzieningen Overige Kabelgoten, type...

12 BLAD 11 - REGELING Besturing en regeling Regelgrootheden zomerbedrijf... Regelgrootheid winterbedrijf... Regelprocedures voor: Koudelevering Warmtelevering Noodbedrijf Drukhandhaving tijdens rust... Beveiligingen Drukken Waterniveau Flowbeveiliging Drukhandhaving tijdens rust... Registraties Systeemregistraties (normale bedrijfsvoering/storingen/onderhoud/monitoring): Circuitdrukken Waterniveaus Bedrijfsuren Bedrijfstoestand Temperaturen Energiehoeveelheden Waterhoeveelheden... Registratie t.b.v. vergunning: Temperaturen Energiehoeveelheden Waterhoeveelheden... Fabrikaat regeling:... Gelijk fabrikaat als bovengrondse systeem Softwarematige koppeling Ander fabrikaat als bovengrondse systeem Hardwarematige koppeling Anders...

13 BLAD 12 PLANNING, OPLEVERING & GARANTIE Planning Gewenste uitvoeringsperiode... Oplevering... Werktijden buiten normale werktijden toegestaan... ja / nee Opleveren rapportage controle in bijzijn directie Afpersen Testen Inregelen Aanleveren gegevens bronnen: opdrachtgever provincie TNO Inmeten bronnen en leidingtracé s Revisie-map Onderhoud + bedieningsvoorschriften Garantie Conform bestek grondwatersysteem Conform algemene voorwaarden NVOE Kwaliteit aangetoond met KIWA-keur (KC114) - Verzekering(en):... - Garantietermijn gehele grondwatersysteem:...maanden na oplevering - Onderhoudstermijn gehele grondwatersysteem:...maanden na oplevering - Reactietijd na storingsmelding (monteur ter plaatse):...uur - Minimale technische levensduur:...jaar - Overig:...

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied

Glasvezel Buitengebied. Programma van Eisen. voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Glasvezel Buitengebied Programma van Eisen voor de passieve infrastructuur van een NGA glasvezelnetwerk in het buitengebied Versie nummer: 2 Datum: 15 10 2014 Omgevingsbeschrijving Dit PvE betreft de

Nadere informatie

Eindrapport. Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO. Agentschap NL NL Energie en Klimaat

Eindrapport. Haalbaarheidsstudie Duurzame Koeling van Datacenters m.b.v. het Drinkwaternet en KWO. Agentschap NL NL Energie en Klimaat Agentschap NL NL Energie en Klimaat Team Keten Efficiency Netwerk Bedrijven T.a.v. drs. F. van de Pas Postbus 8242 3502 RE UTRECHT ICTroom Company BV Postbus 9185 1006 AD Amsterdam Tokyostraat 27-29 1175

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING rechthoekig model 25-serie rond model 27-serie 970100103 Handleiding HDPE Vetafscheiderinstallatie bovengronds NS 0.3-0.5-0.7-1 2013

Nadere informatie

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting

Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting Aanbestedingsdocument Aquafin Aanbestedingsdossier Project 20.316S - Lot 3 Optimalisatie PS Siberiastraat - EM Gemeente Antwerpen Elektromechanische uitrusting AANBESTEDINGSDOCUMENT AQUAFIN: VOORBLAD AANBESTEDINGSDOSSIER

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P

GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P GEBRUIKSHANDLEIDING HDPE VETAFSCHEIDER VOOR BOVENGRONDSE OPSTELLING TYPE EUROMAL-P Handleiding Vetafscheiderinstallatie Euromal-P bovengronds 2008 AQUAFIX MILIEU BV. 24.01.2008 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. VKB-protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem VKB-protocol 2018 Dit protocol, versie 3, is op 10 mei 2007 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Bodembeheer, ondergebracht

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 7-30. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 Flamco www.flamcogroup.com EN 7-30 INSTLLTIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Inhoudsophave pagina 1. lgemeen 3 1.1. Over deze handleiding 3 1.2. ndere meegeleverde documentatie 3 1.3. Het gebruik van

Nadere informatie

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen

Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Onderzoek mogelijkheden glasvezel Gemeente Bergen Uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Bergen Auteurs: Stefan van Gerwen (Empuls), Henk van der Wal (EUTopics) September 2011 Empuls adviesgroep Postbus

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland NL Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125466-05 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16

Driewegafsluiters met buitendraad, PN16 4 463 Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 VXG4... Driewegafsluiters met buitendraad, PN6 Brons Rg5 DN5...50 mm (/2...2 ) k vs,6...40 m 3 /h Slag 20 mm Uit te rusten met servomotoren SQX..., SKD... en

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014

BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken. Deel: Automatisering Versie 2014 BUNDEL Algemene Voorschriften voor in opdracht van Rijnland uit te voeren werken Deel: Automatisering Versie 2014 Bezoekadres: Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden Afdeling: Bouwzaken Postadres: Postbus 156,

Nadere informatie

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

In opdracht van Productschap Tuinbouw en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 50361788-KPS/TCM 05-7010 Technisch-economische evaluatie van de praktijktoepassing van een warmtepomp met ondergrondse warmteopslag in combinatie met een WKK in de energievoorziening van een tomatenteelt.

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300

CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Nederlands NL REMEHA HOOG RENDEMENT GASBOILER CWH 30/200 CWH 30/300 CWH 60/200 CWH 60/300 CWH 90/200 CWH 90/300 CWH 120/200 CWH 120/300 Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Deze instructies

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Met het allstor systeem

Met het allstor systeem Met het allstor systeem Altijd de gewenste temperatuur Modulair buffersysteem allstor Het comfort van altijd de gewenste De allstor is een eenvoudig te installeren modulair buffersysteem geschikt voor

Nadere informatie

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207

Nederlands GAS 210 ECO PRO. Condenserende Low NO X. gasketel. Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200. Technische informatie 114495-111207 Nederlands Condenserende Low NO X gasketel BE Uitvoeringen: 210-80 210-120 210-160 210-200 Technische informatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 6 1. Verklaringen 7 2. Introductie 9 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud

30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten. 50 Hz. Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 30GH 040-245 30GZ 040-245 Luchtgekoelde vloeistofkoelaggregaten 50 Hz Montage, Inbedrijfstelling, Onderhoud 1 INHOUD Pagina Checklist voor de inbedrijfstelling... 3 Afmetingen/benodigde vrije ruimte...

Nadere informatie

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman

Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5. Hoog Rendement Gaswandketel. Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 6 720 617 779-001.1DDC Hoog Rendement Gaswandketel Bosch 24 HRC Compact 3 Bosch 28 HRC Compact 4 Bosch 30 HRC Compact 5 nl Installatie- en onderhoudsinstructie voor de vakman 2 Produktoverzicht NL Produktoverzicht

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009

EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN. Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden. 3 april 2009 EXPLOITATIEPLAN DEEL 2 VOORSCHRIFTEN 3 april 2009 Bedrijventerrein Enter-Rijssen Gemeente Wierden EXPLOITATIEPLAN Bedrijventerrein Enter-Rijssen Opdrachtgever(s): Contactpersoon: Gemeente Wierden en Gemeente

Nadere informatie