p:t:: LtjjIOO - Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Delft FEWS als operationeel systeem Werkdocument delft hydraulics 'NL I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "p:t:: LtjjIOO - Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Delft FEWS als operationeel systeem Werkdocument delft hydraulics 'NL I"

Transcriptie

1 p:t:: LtjjIOO -.. Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Delft FEWS als operationeel systeem r. Werkdocument. december 'NL I delft hydraulics

2 Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Delft FEWS als operationeel systeem Werkdocument Micha Werner december W Mw,A, IK WL I delft hydraulics

3 wi 1 delft hydraulics OPDRACHTGEVER: DG Rijkswaterstaat, RIZA TITEL: DELFT FEWS als operationeel systeem SAMENVATTING: Dit werkdocument geeft een korte beschrijving van het gebruik van DELFT-FEWS als operationeel systeem voor het leveren van voorspellingen voor Rijn en Maas. Het document dient als basis voor cle verdere gedachtevorming over een operationeel systeem. Dit zal tijdens een workshop te houden op 10 december 2004 verder worden uitgewerkt. - REFERENTIES: RIZA Overeenkomst RI VER AUTEUR DATUM OPMERK. REVIEW GOEDKEURING 1.0 Werner/Roberts Ververs Bons PROJECTNUMMER: Q3831 TREFWOORDEN: Delft FEWS, Hoogwatervoorspelling, Operationele voorspelling AANTAL BLADZIJDEN: 16 VERTROUWELIJK: 0 JA, tot (datum) NEE STATUS: LI VOORLOPIG El CONCEPT Z DEFINITIEF

4 Delft FEWS Q december 2004 Inhoud 1 Inleiding Functionele eisen voorspellingsysteem Frequentie van het maken van voorspellingen Archief functies Operationele betrouwbaarheid Datastromen Invoerdata Data voor FEWS Client Uitvoerdata naar externe systemen Eisen aan de infrastructuur Systeemstructuur Software componenten Schatting van eisen aan hardware Mogelijke hardware configuratie Benodigde kennis

5 Inleiding Dit werkdocument is opgesteld naar aanleiding van de vraag van RIZA om inzicht te krij gen naar de mogelijkheden die Delft-FEWS biedt als deel van een volledig operationeel voorspellingsysteem. Dit operationele systeem zal gehuisvest worden in het operationele centrum van RIZA, het Infocentrum in Lelystad. Het werkdocument vormt een deel van de met WL 1 Delft Hydraulics gesloten overeenkomst RJ (WL project nummer Q3831). Het kernpunt van dit werkdocument is de integratie van Delft-FEWS voor Maas en Rijn als operationeel systeem in het Infocentrum. De aandacht gaat hierbij uit naar een viertal punten; de functionele eisen die gesteld worden aan het operationele voorspellingsysteem; de gevolgen die deze functionele eisen hebben op processen en datastromen; de hieruit voortvloeiende eisen aan de benodigde/beschikbare infrastructuur; en, een korte beschrijving van de benodigde kennis om het operationele systeem te onderhouden. Dit werkdocument is volgens deze vier punten opgedeeld.

6 Werkdocument ooerationeel systeem 2 Functionele eisen voorspellingsysteem Het operationele voorspellingsysteem zal in tegenstelling tot de huidige manier van werken een geautomatiseerd proces omvatten. Dit houdt in dat het systeem op regelmatige tijdstippen data inwint van externe bronnen, een voorspelling maakt en wederom data (resultaten) terugstuurt naar externe doelen - dit terugsturen kan dan data in de vorm van tijdseries zijn, maar zal vooral HTML rapporten beslaan. 2.1 Frequentie van het maken van voorspellingen Ten einde een schatting te maken van de hoeveelheden data die gebruikt worden en het aantal processen dat plaatsvindt, wordt een aanname gedaan ten aanzien van de frequentie van het maken van voorspellingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Maas en Rijn. Verder wordt een aanname gedaan dat er elk jaar gemiddeld één hoogwaterperiode is met een duur van een maand. Gedurende deze maand wordt de frequentie van het maken van voorspellingen verhoogd tot 2x de normale frequentie. Hierbij wordt impliciet rekening gehouden met het maken van een aantal scenario voorspellingen. De aangenomen frequenties worden wel afhankelijk gemaakt van de invoerdata die wordt gebruikt. Voor die voorspellingen die een langere zichttijd hebben wordt de frequentie niet verhoogd. Tabel 1 Aannamen over frequentie van voorspellingen Stroomgebied/deelsysteem Frequentie data Frequentie Normaal bedrijf Frequentie Hoogwaterbedrjf Rijn Maas Rijn Maas HIRLAM Voorspelling 6 uur 12 uur 6 uur 6 uur 3 uur DWD-LM Voorspelling 12 uur 12 uur 6 uur 6 uur 3 uur DWD-GME-Voorspelling 12 uur 12 uur 12 uur 12 uur 12 uur ECMWF-Deterministisch 12 uur 12 uur 12 uur 12 uur 12 uur ECM WF-Ensemble 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur 24 uur Het systeem zal operationeel draaien in het Infocentrum in Lelystad. Toegang tot het systeem is echter mogelijk van meerdere locaties. Enkele voorbeelden zijn; RIZA Arnhem Directie Limburg, Directie Oost Nederland, thuis PC. Hierbij wordt wel ervan uitgegaan dat elk toegang binnen het netwerk van Rijkswaterstaat plaatsvindt. Bij het bekijken van de voorspellingen van deze locaties kunnen afhankelijk van de snelheid van de verbinding keuzes gemaakt worden; welke data wordt gesyncbroniseerd en welke niet. Het zal daarbij dan vooral gaan om het niet synchroniseren van de (grote) voorspelde weergrids. De resultaten van de voorspellingen zullen in principe wel worden gesynchroniseerd (ook hier zijn verdere keuzes mogelijk om bijvoorbeeld naar een thuis-pc alleen de korte termijn voorspellingen te synchroniseren en niet de langere termijn voorspellingen). 2-1

7 In alle gevallen zullen HTML rapporten op alle locaties beschikbaar zijn. Deze rapporten omvatten onder andere samenvattingen van de gemaakte voorspellingen maar kunnen eveneens gedetailleerd inzicht geven in de resultaten. 2.2 Archief functies Het voorspelsysteem wordt uitdrukkelijk niet als archief gezien. Dit betekent dat de database van het systeem een tijdelijke opslag is van gegevens. Voor alle dynamische data geldt dat deze na een bepaalde periode weer van het systeem wordt verwijderd. Deze periode kan voor de verschillende typen data worden gevarieerd en zal in het algemeen langer zijn voor historische data en modelresultaten (historisch en voorspelling), en korter voor de extern ingewonnen voorspellingen. In dit werkdocument wordt aangenomen dat de historische data en historische resultaten voor een periode van 100 dagen in het systeem worden opgeslagen. Door het systeem gemaakte voorspellingen (punttijdseries) worden eveneens voor een periode van 100 dagen opgeslagen. Externe voorspellingen (bijvoorbeeld grid data) wordt slechts voor een periode van 30 dagen opgeslagen. Een uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor de ECMWF - EPS voorspelling die slechts 10 dagen in het systeem worden opgeslagen. Dit heeft gunstige gevolgen voor de grootte van de database. Om gegevens te archiveren zijn er twee mogelijkheden beschikbaar; exporteren van de gemaakte voorspellingen naar een extern archief; en, een "gearchiveerde" voorspelling met het systeem aanmaken. Met deze functionaliteit worden alle data die een voorspelling gebruikt, inclusief modeltoestanden, externe data enz. in een ZTP bestand opgeslagen (buiten de database). Deze kunnen dan later weer in het systeem worden teruggelezen. 2.3 Operationele betrouwbaarheid Aangezien het voorspellingsysteem een volledig operationeel systeem is, gelden er eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid. Deze eisen zijn bepalend voor de mate waarin in het systeem redundantie wordt ingebouwd, als ook voor de operationele ondersteuning die nodig is om het systeem te onderhouden. De frequentie van het maken van voorspellingen, zoals hierboven beschreven, geeft aan dat een geringe uitval in de orde van 12 uur acceptabel zou kunnen zijn. Hierdoor lijkt het onnodig om het gehele systeem redundant uit te voeren. Om de bedrijfsvoering tijdens noodsituaties toch te waarborgen zijn er eenvoudige scenario's te bedenken, waarbij in deze situaties de hoogwatervoorspelling handmatig wordt Voortgezet totdat het centrale systeem weer beschikbaar komt. 'NL I Delft Hydraulics 2-2

8 3 Datastromen Aan de hand van de aannamen over het maken van voorspellingen kan de grootte van de datastromen van en naar het voorspellingsysteem worden geschat, evenals de hoeveelheid data die het systeem (tijdelijk) opslaat. Er zijn vier belangrijke datastromen te onderkennen; Invoerdata van meetsystemen en voorspellingen om in het FEWS te worden ingelezen; Interne datastromen, tussen de diverse systeemcomponenten; Data naar FEWS Client software, al dan niet over het LAN, WAN of PSTN/ISDN/Breedband. Uitvoerdata naar externe systemen (archivering, WEB pagina's) In de beschouwing in dit document worden de interne datastromen niet verder beschouwd. Er wordt ervan uitgegaan dat indien de hardware van het centrale systeem uit meerdere componenten bestaat, deze met een hoge snelheid LAN verbonden zijn. 3.1 Invoerdata De invoerdata naar het systeem bestaat uit zowel gemeten hydrologische en meteorologische gegevens als ook voorspelde hydrologische en meteorologische gegevens. De data wordt vaak niet in gecomprimeerde vorm geleverd. De tabel geeft de grootte van de datastroom per dag weer, geschat op basis van de grootte van de bronbestanden. Gemeten data Meetdata worden verkregen van een verscheidenheid aan bronnen. Deze data bestaan grotendeels uit tij dseries met metingen op puntlocaties. De hoeveelheden zijn daarom ook betrekkelijk gering (naar boven afgerond op 1OKB). Externe voorspellingen van de LHG worden voor het gemak ook in deze tabel meegenomen. Tabel 2 Schatting datastroom gemeten data. Type Bron Frequentie Grootte (MB/dag) MSW MSW ca. lx per uur 0.05 (Rijn & Maas) TTRR DWD lx per dag 0.02 (Rijn) Synop DWD DWD 4x per dag 0.04 (Rijn) KINIMI Synoptisch KNMI 4x per dag 0.01 (Maas) LHG Rheinfelden LHG lx per dag 0.01 (Rijn) 3 -

9 Werkdocument Operationeel systeem Voorspelde data De weersvoorspellingen die het systeem gebruikt voor het maken van de hydrologische voorspelling zijn een orde groter dan die van de gemeten data. Externe voorspellingen van een aantal meteorologische instituten worden gebruikt. De data beslaat echter zowel het Maas als het Rij nstroomgebied. Tabel 3 Schatting datastroom gemeten data. Type Bron Frequentie Grootte (MB/dag) KNMI-HIRLAM KNMI 4x per dag 16 DWD-GME DWD 2x per dag 1 DWD-LM DWD 2x per dag 15 ECMWF-Determ. ECMWF 2x per dag 0.2 ECMWF-EPS. ECMWF lx per dag Data voor FEWS Client De gebruiker van Delft-FEWS interacteert met het systeem door gebruik te maken van de zgn. FEWS Client. Deze geeft toegang tot de resultaten van voorspelruns, de invoerdata enz. Deze client is een zogenaamde "thick client", waarbij er fysiek op de PC waarop wordt gewerkt, een stuk software wordt geïnstalleerd. Deze client software maakt een lokale kopie van een (deel) van de centrale database. De data in deze (lokale) kopie wordt voortdurend gesynchroniseerd met de centrale database door een synchronisatie proces op de achtergrond. De hoeveelheid data die gesynchroniseerd wordt, is sterk afhankelijk van een aantal opties ingesteld op de client. Deze wordt meestal ingesteld afhankelijk van via welke netwerkverbinding de client toegang heeft tot het centrale systeem. In principe geldt dat een aantal typen dynamische data altijd, onafhankelijk van de verbinding, wordt gesynchroniseerd, omdat die data cruciaal is voor de gebruiker om op de hoogte te zijn van de meest actuele voorspelling. Deze cruciale data zijn de externe gemeten en voorspelde data, en de door het systeem aangemaakte voorspellingen. Bij de door het systeem gemaakte voorspellingen wordt echter alleen de laatste geverifieerde voorspelling gesynchroniseerd. Oudere voorspellingen, of handmatig aangemaakte scenario voorspellingen worden niet automatisch gesynchroniseerd, maar alleen op aanvraag door een gebruiker. Het synchronisatieproces vergelijkt voortdurend de centrale database en de lokale kopie. Na et beschikbaar komen van nieuwe data op het centrale systeem, zal bij de volgende controle deze worden verstuurd naar de lokale kopie. WL 1 Delft Hydraulics 3-2

10 Werkdocument Alle communicatie tussen de client en de server wordt gedaan via Java Messaging Service (JMS). Dit is een standaard client-server communicatiemechanisme. Het is goed te vergelijken met het versturen van een , waarbij de data als "attachment" aan de mail vastzit. Dit geeft zeer bedrijfszekere data communicatie. De te versturen data wordt in een XML bestand opgenomen, die dan gecomprimeerd als JMS bericht wordt verzonden. In de tabel hieronder wordt op basis van de hierboven gegeven aannames een schatting gemaakt van de datastromen per voorspelling. De grootte van de datastroom is afgeleid van het geschatte aantal getallen dat tussen de server en de client wordt uitgewisseld. Bij de gemaakte schatting is men ervan uitgegaan dat er tijdens het draaien van de modellen in FEWS voor 200 locaties tij dserie data wordt verwerkt, met een gemiddeld aantal van 4 parameters per locatie (bijvoorbeeld, P.im T.im, Q.uh, Q.uah voor IIBV uitvoer locaties in de update run en een overeenkomend aantal voor de forecast run). De tabel geeft een schatting van de totale hoeveelheden die naar een client met een snelle verbinding gesynchroniseerd kan worden. Voor een langzamere verbinding kan met de beschikbare opties een deel hiervan worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld de grotere voorspelgrids en de ensembieresultaten. Tabel 4 Schatting datastroom data van server naar FEWS client. Type Bron Frequentie Aantal dagen in database Grootte (MB/dag) Externe meetdata/voorspelde data MSW (Rijn & Maas) MSW ca. lx per uur TTRR (Rijn) Synop DWD (Rijn) DWD DWD lx per dag x per dag KNMI Synoptisch (Maas) KNMI 4xperdag LHG (Rijn) Rheinfelden LHG lx per dag Voorspelde grid data KNMI-HIRLAM KNMI 4x per dag DWD-GME DWD 2x per dag DWD-LM DWD 2x per dag ECMWF-Determ. ECMWF 2x per dag ECMWF-EPS. ECMWF I ixperdag

11 Type Bron Frequentie Aantal dagen in Grootte database (MB/dag) Voorspelde model data (FEWS) Verwekte FEWS 4x per dag historische data KNMI-HIRLAM KNMI 4x per dag Voorspelling DWD-GME DWD 2x per dag Voorspelling DWD-LM DWD 2xperdag Voorspelling ECMWF-Determ. ECMWF 2xperdag Voorspelling ECMWF-EPS. ECMWF lx per dag Voorspelling 3.3 Uitvoerdata naar externe systemen De uitvoer data naar externe systemen is betrekkelijk gering in omvang, en zal een klein gedeelte van de voorspelde modeldata in Tabel 4 beslaan. Deze bestaat uit aangemaakte HTML pagina's met de resultaten van de voorspellingen. Ook tij dseries kunnen worden uitgevoerd naar externe systemen in bijvoorbeeld ASCII formaat. Deze tijdseries kunnen om twee redenen worden uitgevoerd: voor de alarmering, waarbij een extern systeem (BC2000) de series analyseert; en, voor opslag in een extern archief (eventueel ook BC2000). 3-4

12 4 Eisen aan de infrastructuur 4.1 Systeemstructuur De structuur van het live systeem is in onderstaande figuur weergegeven. In het figuur worden alle onderdelen weergegeven op aparte computers, maar er kunnen uiteraard meerdere functies op één computer worden geïnstalleerd. Operator Consoles IlI External data sources Figuur 1 Overzicht van de structuur van het systeem 4.2 Software componenten Het DELFT-FEWS systeem bestaat uit een aantal software componenten. Onderstaande tabel geeft een korte beschrijving van de functie van elk van deze componenten en geeft ook aan op welke typen hardware de componenten beschikbaar zijn. 4-1

13 Tabel 5 Overzicht van software componenten. Software Beschrijving Hardware Opmerkingen component mogelijkhed en Master controller Centrale controle over Windows, Kan CPU intensief zijn; datastromen en voor het Unix of uitvoeren van taken. Linux server. Administrator Deze applicatie wordt gebruikt Windows, Lichtgewicht, kan interface voor het beheer van het Unix of eenvoudig met andere "live"systeem. Deze wordt door Linux server, applicaties een server de Web Server beschikbaar delen. gesteld. De applicatie is een JavaStruts applicatie, en maakt gebruik van een Servlet engine zoals Apache-Tomcat. Forecasting Shell Dit is een instantie van de Windows Meerdere instanties Server DELFT-FEWS client die Server, kunnen op een fysieke verantwoordelijk is voor het computer parallel worden uitvoeren van modelruns. uitgevoerd. Forecasting Shell Windows Service om de Windows Server - Windows communicatie tussen de Master Server. Service controller en de Forecasting Shell Server te beheren. Alle (Master controller communicatie verloopt via de proxy") Java Messaging Service (JMS). Operator Client DELFT-FEWS Client, Windows PC beschikbaar voor de gebruiker om met het systeem te interacteren. Deze computers kunnen betrekkelijk goedkope windows servers zijn. Eventueel kunnen twee computers naast elkaar gezet worden om de betrouwbaarheid te waarborgen. De forecasting shell servers op dezelfde computer als de Master Controller zetten, wordt afgeraden vanwege het mogelijk hoog CPU verbruik van de modellen. WL I Delft Rydraulics

14 Delft FEWS Q december 2004 Software Beschrijving Hardware Opmerkingen component mogelij khed en Web reports HTML pagina's met resultaten Unix, Linux Lichtgewicht, kan van modelvoorspellingen. Kan of Windows eenvoudig met andere eenvoudig worden server, applicaties een server gecombineerd met de Admin delen. Interface. JMS Application Noodzakelijk voor alle Unix, Linux server communicatie tussen of Windows gedistribueerde server. systeemonderdelen. Een Java Messaging Service controller is hiervoor nodig. Dit kan een onderdeel zijn van een J2EE Applicatie server, zoals JBoss, BEA Weblogic, Oracle ias etc. Er zijn ook JMS-Only systemen beschikbaar die eventueel kunnen worden toegepast aangezien JMS het enige onderdeel van de J2EE standaard is die wordt gebruikt. Central database 2 Deze vormt de centrale Unix, Linux Moet ca. 1GB data dataopslag, met alle gemeten of Windows kunnen bevatten. De data, systeem configuratie enz. server, fysieke grootte van de Een database management database kan echte 3 â 4 systeem zoals Oracle, SQL- keer zo groot zijn. Lees Server en.z is hiervoor nodig. en schrijf acties zullen zwaardere eisen stellen dan CPU gebruik. Minimaal 1GB RAM wordt aangeraden aangezien cachen van veelgebruikte data de prestaties aanzienlijk kunnen verbeteren 1 Forecasting Shell Servers kunnen potentieel naast Windows Servers eveneens op Unix en Linux worden gebruikt. De hydrologische modellen die gebruikt worden zijn echter vaak alleen op Windows beschikbaar. 2Het systeem is modulair opgezet, waardoor de beschikbare functionaliteit niet afhankelijk is van de gekozen database. Ondanks dit zijn in het huidige systeem een aantal procedures speciaal gericht op het gebruik van Oracle. Dit zal worden uitgebreid naar SQL-Server in de nabije toekomst, maar als een andere Database Management Systeem wordt verkozen zullen deze procedures moeten worden aangepast. 4-3

15 4.3 Schatting van eisen aan hardware Eisen ten aanzien van CPU en hard disk grootte van de verschillende componenten van DELFT-FEWS zijn niet eenvoudig te kwantificeren. Om toch een schatting te kunnen maken is in Tabel 6 het CPU verbruik van elk van de componenten geclassificeerd als "zwaar", "gemiddeld", of "licht". Tabel 6 Eisen aan CPU, RAM en disk gebruik. Component CPU RAM Disk gebruik Master controller Zwaar gebruikt -500MB, 1GB aangeraden <1GB Admin interface Licht gebruikt 32MB <1GB Forecasting Shell Server Zwaar 512MB per server -2GB per server Operator Client Gemiddeld 512MB aangeraden <1 GB Web reports Licht Licht <1GB JMS Application server Gemiddeld gebruikt - 256MB <1 GB Central database Licht 1GB aangeraden - 4GB data (ex. Oracle bestanden) 4.4 Mogelijke hardware configuratie Op basis van de eisen aan CPU en RAM is een mogelijke hardware configuratie voor de inpassing van het operationele systeem in het berichtencentrum gegeven in Tabel 7. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een volledige redundante uitvoering van het systeem niet nodig is. In paragraaf 2.3 is aangenomen dat een "down-time" van 12 uur acceptabel kan zijn. Vanwege de mogelijkheid om met een kopie van de locale database van één van de forecasting shell servers tijdens noodsituaties toch door te werken is geen specifieke extra hardware nodig. Voor FEWS hoeft geen extra back-up maatregelen genomen te worden, gezien de huidige voorzieningen bij het Infocentrum om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te garanderen. WL 1 Delft Hydraulics 4 4

16 Tabel 7 Mogelijke configuratie DELFT-FEWS in Functie Software componenten Hardware Master Server Master Controller HP Unix server Applicatie (JMS) Server Web Server Gebruik ruimte op beschikbare server Applicatie server: JBoss Web Server: Apache Tomcat. Database Centrale database: Oracle 9.2 HP Unix server Gebruik ruimte op beschikbare server Forecasting Shell Servers Model applicaties (SOBEK, Aangeraden: HBV); 2 x Wmdows server, Shell Server software; bijvoorbeeld: Master Controller listener. HP Proliant DL360. Operator clients DELFT-FEWS Client Standaard Windows PC, CPU> 1GHz, 512MB RAM. 4 5

17 5 Benodigde kennis Voor het onderhoud van DELFT-FEWS als operationeel systeem is er specifieke kennis nodig ten aanzien van de gebruikte software. Hierbij gaat het vooral om de gekozen externe applicaties; Beheer Unix server Beheer Windows server(s) Database administratie voor het gekozen DBMS, bijvoorbeeld. Oracle Beheer J2EE Applicatie server voor het gekozen systeem (bijvoorbeeld JBoss). Beheer Web server (bijvoorbeeld Apache/Tomcat). Dit kan uiteraard een onderdeel zijn van het beheer van al beschikbare web servers. Ook voor het beheren van de componenten van DELFT-FEWS is er specifieke kennis nodig. Deze kennis zal door de gebruiker/beheerder moeten worden opgedaan, waarbij WL en Tessella uiteraard ondersteuning kunnen bieden.

18

19 WL J Delft Hydraulics Rotterdamseweg 185 postbus MH Delft telefoon telefax internet Rotterdamseweg 185 p.o. box MH Delft The Netherlands telephone +31 IS telefax internet North Sea Amsterdam London.

Hydrologische Hindcast APL

Hydrologische Hindcast APL Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Hydrologische Hindcast APL rapport mei 2006 Q4025.00 Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Hydrologische Hindcast APL Albrecht Weerts, Jaap Kwadijk rapport mei

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 dagvoorzitter: Marc van Dijk

Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 dagvoorzitter: Marc van Dijk Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 dagvoorzitter: Marc van Dijk Presentaties Gebruikersdag 2011 Presentaties Gebruikersdag 2011 Delft-FEWS, HYMOS & MATROOS Gebruikersdag 2011 Highlights projecten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Handleiding 4CIS Synchro

Handleiding 4CIS Synchro Zakelijke software s voor verkoop, dienstverlening en administratie Handleiding 4CIS Synchro Optimale ondersteuning van uw frontoffice Optimale communicatie tussen uw frontoffice en backoffice 4CIS InfoBase

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Importeren van grids uit de WADI database

Importeren van grids uit de WADI database Importeren van grids uit de WADI database Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Configuratie EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleiding zal het configuratie menu binnen IdentySoft worden behandeld.

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares

KRW-VSS en (UM)-Aquo. data standaarden in Delft-FEWS. Amersfoort, 23 April 2012. Marc van Dijk Deltares KRW-VSS en (UM)-Aquo data standaarden in Delft-FEWS Amersfoort, 23 April 2012 Marc van Dijk Deltares Inhoud Inleiding tot Delft-FEWS Filosofie & integratie van data en modellen Delft-FEWS & data standaarden:

Nadere informatie

Operationele verwachtingen voor de Rijn- en Maas Monding met FEWS RMM

Operationele verwachtingen voor de Rijn- en Maas Monding met FEWS RMM Operationele verwachtingen voor de Rijn- en Maas Monding met FEWS RMM Chris Slegt (HMCN) en Daniel Twigt (Deltares) Nederlandse FEWS gebruikersdagen, Delft, 16 juni 2011 1 VMGR Sobek HMCN maakt met de

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v1.0 MSL 24-10-2012

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v1.0 MSL 24-10-2012 Configuratie EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v1.0 MSL 24-10-2012 In deze handleiding zal het configuratie menu binnen IdentySoft worden behandeld.

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

WAVIX Installatie Handleiding

WAVIX Installatie Handleiding Modelit Rotterdamse Rijweg 126 3042 AS Rotterdam Telefoon +31 10 4623621 info@modelit.nl www.modelit.nl in opdracht van RIKZ WAVIX Installatie Handleiding Modelit KvK Rotterdam 24290229 Datum 27 September

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

edocs database structuur info

edocs database structuur info edocs database structuur info EMAIL WEBSITE Zwolle, 3 jan. 12 j.moorman@edocs.nl www.edocs.nl PAGINA 2 VAN 6 Background info edocs is een digitale archiveringsproduct voor windows platforms geschreven

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus

Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Documentatie Distributed Services Enterprise Service Bus Pleun Willemsen en Walter Ebbers 19 april 2012 v1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Opdracht................................ 4 2 Analyse 5 3 Ontwikkelomgeving

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0) Support.EasySecure.nl. v

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0) Support.EasySecure.nl. v Configuratie EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v1.0 01-12-2011 In deze handleiding zal het configuratie menu binnen IdentySoft worden behandeld. Het

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Vectron Commander 7 koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 4 maart 2013 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In document wordt de koppeling tussen

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1.JMS...2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1.JMS...2 1.1.Inleiding...2 1.2.Messaging architectuur...3 1.2.1.Point to point domein...3 1.2.2.Publish/Subscribe domein...4 1.2.3.Synchrone - asynchrone verwerking...4 1.2.4.De

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem

1. Functionele eisen zaakmanagement systeem 1. Functionele eisen zaakmanagement systeem In dit document staan de functionele eisen die worden gesteld aan het zaakmanagementsysteem. 1.1. Input en output van zaakmanagement systeem Het zaakmanagement

Nadere informatie

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS

Client Applicaties (Browser+Desktop) http/https. Apache Webserver. http proxy. WMS WFS Adm SLD Tomcat. Tomcat. GeoServer. PostGIS WMS voor Kadastrale kaart Limburg GEORZ-lab Datum: 17 juli 2009 Auteur: GEORZ-lab, Just van den Broecke Versie: 2 Contact: Ebrahim Hemmatnia (Adviseur PPI GEO, Kadaster), tel. 088 183 22 16. Inleiding

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121 info@modelit.nl www.modelit.nl Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur Datum 27 April 2007 Modelit KvK Rivierenland

Nadere informatie

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1

Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Upgrade EEPC 7.0.2 naar Drive Encryption 7.1 Inhoud 1 Kenmerken... 3 1.1 Hardware eisen... 3 1.2 Software eisen... 3 2 Upgrade-paden... 4 2.1 De stappen in het kort... 4 3 Start... 5 3.1 Upgrade de EEAdmin

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

AHSAY OBM QUICK START GUIDE

AHSAY OBM QUICK START GUIDE AHSAY OBM QUICK START GUIDE Contents AHSAY OBM QUICK START GUIDE... 2 ALGEMENE INSTELLINGEN... 2 RECHTEN INSTELLEN... 2 BACKUP VAN NETWERKSCHIJVEN... 4 INSTELLEN VAN DE IN-FILE DELTA... 6 DE ENCRYPTIESLEUTEL...

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Aan Jeroen Ligtenberg (RWS-WVL), Arthur Knoppen (SSC Campus) Kenmerk ZWS Doorkiesnummer +31(0)

Aan Jeroen Ligtenberg (RWS-WVL), Arthur Knoppen (SSC Campus) Kenmerk ZWS Doorkiesnummer +31(0) Memo Aan Jeroen Ligtenberg (RWS-WVL), Arthur Knoppen (SSC Campus) Datum Van Sibren Loos Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)88335 7691 Aantal pagina's 5 E-mail sibren.loos @deltares.nl Onderwerp Releasenotes

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP)

Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Installatie- en gebruikshandleiding Privacy & Verzend Module ten behoeve van Risicoverevening (RVE) & Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) Mei 2009 ZorgTTP E-mail servicedesk@zorgttp.nl Tel.

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Parasoft toepassingen

Parasoft toepassingen Testen op basis van OSB en Digikoppeling Voor de bestaande Overheid Service Bus en de nieuwe standaard Digikoppeling zijn verschillende test- omgevingen opgezet. Hiermee kan het asynchrone berichtenverkeer

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup

Cloud2 Online Backup Cloud2 Online Backup Tips configuratie AhsayOBM software Gebruikersrechten instellen: Zorg ervoor dat de gebruikersnaam en wachtwoord goed zijn ingevoerd, en dat het account voldoende rechten heeft op

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010

Rapport. i-bridge FleetBroker en LocationBroker. Versie 1.0. Datum 22 December 2010 Rapport i-bridge FleetBroker en LocationBroker Versie 1.0 Datum 22 December 2010 Status Final Colofon IVENT A&A CDC Madame Curielaan 4-6 Postbus 20703 2289 CA Rijswijk Contactpersoon Patrick Brooijmans

Nadere informatie

Feature checklist NeMO 5 Android

Feature checklist NeMO 5 Android Feature checklist NeMO 5 Android PCA Mobile 2014 Feature Omschrijving Opmerkingen Algemene kenmerken Mobile Only NeMO5 voor Android is een Native Android Applicatie (app) Cloud Vereist geen lokale of gehoste

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Plugwise binnen de zakelijke omgeving

Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise binnen de zakelijke omgeving Plugwise is een gebruiksvriendelijk energiemanagementsysteem voor de zakelijke markt. Per stopcontact wordt er gemeten hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Snelle installatiegids voor Symbian

Snelle installatiegids voor Symbian Snelle installatiegids voor Symbian Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. WELKOM BIJ MOBIDM... 2 2. INSTALLATIE VAN DE AFARIA VOOR SYMBIAN... 3 2.1. SOFTWARE INSTALLEREN... 3 3. BEVEILIGING... 6 4. NIEUWE APPLICATIES...

Nadere informatie

One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS.

One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS. One Fox ECM-Sync for Microsoft Dynamics ONTSLUIT UW DOCUMENTEN UIT OPENTEXT ECM IN MICROSOFT DYNAMICS. Eenvoudige integratie Minimale installatie & configuratie vereist, waardoor de integratie snel en

Nadere informatie

Zelftest Java EE Architectuur

Zelftest Java EE Architectuur Zelftest Java EE Architectuur Document: n1218test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA EE ARCHITECTUUR Nota:

Nadere informatie

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software.

Dit document beschrijft de hardware eisen voor het gebruik van WBI software. gebruikers van het WBI instrumentarium Hardware eisen WBI2017 Zuiderwagenplein 2 8224 AD LELYSTAD Postbus 2232 3500 GE UTRECHT T 0320 298411 F 0320 249218 www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon Robert Slomp

Nadere informatie

COMIT 25 november 05

COMIT 25 november 05 Onderwerpen Blackboard bij de HG Huidige omgeving Performance audit door Blackboard Beheer in toekomst Hanzehogeschool Groningen Geschiedenis van Bb bij de Hanzehogeschool Begonnen in 2001 Van Novell naar

Nadere informatie

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM Pagina 1 1.0 BASISPRINCIPES LSM 1.1. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 SP1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) ALGEMEEN Lokale administratorrechten voor de installatie Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen:

Nadere informatie

Toegankelijk vanaf elk apparaat

Toegankelijk vanaf elk apparaat Gigabit NAS RAID-behuizing met 2 bays voor 3,5 inch SATA harde schijven met WebDAV en Media Server StarTech ID: S352BMU3N Met de S352BMU3N NAS RAID-behuizing met 2 bays kunt een veilige externe RAID-array

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud!

UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! NU GRATIS OFFICE 365 VOOR STICHTINGEN & NGO S met ANBI of SBBI status UNO CLOUD OPLOSSINGEN Moeiteloos en veilig samenwerken & communiceren in de Cloud! Zij gingen u voor UNO Flex geeft mij letterlijk

Nadere informatie