Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System GEBRUIKSAANWIJZING VAN PRODUCT AS1155.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System GEBRUIKSAANWIJZING VAN PRODUCT AS1155."

Transcriptie

1 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System GEBRUIKSAANWIJZING VAN PRODUCT AS1155. Pas op hanteer de cartidges met zorg. De sluitzegelranden kunnen scherp zijn Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medisch hulpmiddel voor invitrodiagnostiek MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Duitsland GEBRUIKSAANWIJ - ZING VAN PRODUCT AS1155 GEDRUKT IN DE VS. 4/13

2 Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System Alle technische literatuur is via internet verkrijgbaar op: Ga naar de website om te controleren of u de meest recente versie van dit technische bulletin gebruikt. Neem contact op met de technische dienst van Promega als u vragen hebt over het gebruik van dit systeem Beoogd gebruik Beperkingen voor gebruik van product Productonderdelen, opslagomstandigheden en verklaring van symbolen Maxwell 16 Instrument hardware en programmatuur instellen Monsters vóór zuivering verzamelen en opslaan Viraal totaal nucleïnezuur uit plasma of serum zuiveren...5 A. Lysisoplossing bereiden...6 B. Monsters voor Maxwell 16 LEV Cartridges bereiden...6 C. Cyclus van het Maxwell 16 IVD Instrument Geëlueerd nucleïnezuur opslaan Literatuurverwijzingen Problemen oplossen...10 Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van EU-richtlijn 98/79/EC betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. De Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System is uitsluitend bestemd voor gebruik in de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. 1. Beoogd gebruik Het Maxwell 16 System, dat bestaat uit de Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (a,b,c) en het Maxwell 16 Instrument, geconfigureerd met de LEV-hardware (laag elutievolume), wordt gebruikt voor geautomatiseerde zuivering van viraal totaal nucleïnezuur uit 1 tot 16 monsters van humaan plasma of serum. Gezuiverd totaal nucleïnezuur wordt geëlueerd in 50 µl elutiebuffer en is geschikt voor gebruik in directe, verdere analyse met standaardamplificatiemethoden. Deze methoden omvatten verschillende tests met polymerase-kettingreacties (PCR) of reverse-transcriptase-polymerasekettingreacties (RT-PCR) voor humane in-vitrodiagnostiek. Het Maxwell 16 System is niet bestemd voor gebruik als onderdeel van een specifieke invitrodiagnostische test. 4/13 Pagina 1

3 1. Beoogd gebruik (vervolg) De Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Diagnostische resultaten die zijn verkregen met gebruik van totaal nucleïnezuur dat met dit systeem is gezuiverd, moeten in combinatie met andere klinische of laboratoriumgegevens worden geïnterpreteerd. 2. Beperkingen voor gebruik van product De Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System is niet bestemd voor gebruik met klinische monsters van volbloed, weefsel of lichaamsvloeistoffen, behalve met humaan serum en plasma. Het is niet bestemd voor gebruik met niet-humane monsters of voor de isolatie van nucleïnezuur van andere niet-virale organismen. De werking van de Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System is geëvalueerd door gebruik van 300 µl humaan serum of plasma met modelfaag- RNA- en DNA-virussen en uitgeschakeld hepatitis C-virus (HCV) en monsters van het cytomegalovirus (CMV). De gebruiker is verantwoordelijk voor het valideren van de prestatieeigenschappen die noodzakelijk zijn voor verdere diagnostische toepassingen. De gebruiker kan ervoor kiezen om exogene interne controlevloeistoffen (IC) toe te voegen aan het monster of lysaat. Bepaalde interne controlevloeistoffen met nucleïnezuur die kleiner zijn dan 100 bp kunnen mogelijk niet efficiënt worden gezuiverd met behulp van het systeem. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestaties van elke IC. Voor verdere diagnostische toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van nucleïnezuur dat met de Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System is gezuiverd, moeten passende controles worden uitgevoerd. Naleving van EU-richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek is aangetoond voor, en is uitsluitend van toepassing op, het gebruik van het Maxwell 16 IVD Instrument (catalogusnr. AS3050) in de klinische modus met de Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System (catalogusnr. AS1155). Pagina 2 4/13

4 3. Productonderdelen, opslagomstandigheden en verklaring van symbolen Product Grootte Catalogusnr. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System48 isolaties AS1155 Elke systeem bevat voldoende reagentia voor 48 zuiveringen. Onderdelen van de kit: 48 Maxwell 16 LEV Cartridges (MCC) 20 ml lysisbuffer 2 1 ml proteïnase K (PK)- oplossing 20 ml nucleasevrij water 50 LEV-plunjers 50 elutiebuizen (0,5 ml) Opslagomstandigheden: Sla onderdelen op bij kamertemperatuur (15 30 C). Zie de vervaldatum op het productlabel. Gebruik het product niet na de vervaldatum. Veiligheidsinformatie: De Maxwell 16 LEV Cartridges bevatten ethanol en isopropanol, die ontvlambaar zijn, en guanidine-hydrochloride en ureum, die irriteren en giftig zijn. Draag handschoenen en volg standaard veiligheidsprocedures wanneer u met deze stoffen werkt. Zie het blad met materiaalveiligheidsgegevens voor aanvullende veiligheidsinformatie. Dit blad is beschikbaar op: De Maxwell 16 LEV Cartridges zijn ontworpen voor gebruik met mogelijk infectieuze stoffen. Gebruikers dienen passende beschermende middelen te dragen (bijv. handschoenen en een veiligheidsbril) bij het hanteren van infectieuze stoffen. Gebruikers dienen de richtlijnen van de instelling te volgen met betrekking tot het hanteren en afvoeren van alle infectieuze stoffen die bij dit systeem worden gebruikt. Opmerking: Omdat de chemicaliën die worden gebruikt bij de zuiveringsprocedure en de prevalentie van RNases giftig zijn, wordt aanbevolen om handschoenen te dragen tijdens de bereiding van monsters en cartridges. MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Duitsland 4/13 Pagina 3

5 Verklaring van symbolen Symbool Uitleg Symbool Uitleg Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek Bevoegd vertegenwoordiger Opslaan bij C. Fabrikant! Belangrijk Schadelijk. Irriterend. <n> Inhoud voldoende voor 'n' tests Conformité Européenne Waarschuwing. Biologisch gevaarlijk materiaal. Waarschuwing. Gevaar voor beknelling. Catalogusnummer Partijnummer Niet opnieuw gebruiken 4. Maxwell 16 Instrument hardware en programmatuur instellen Om de Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System te gebruiken, moet het Maxwell 16 IVD Instrument geconfigureerd worden met LEVhardware. Als uw Maxwell 16 Instrument SEV-hardware (standaard elutievolume) bevat, moet het opnieuw worden geconfigureerd met behulp van de Maxwell 16 LEV Hardware Kit (catalogusnr. AS1250). Het instrument is eenvoudig opnieuw te configureren. Raadpleeg de technische handleiding van het Maxwell 16 IVD Instrument TM315 voor aanwijzingen. Pagina 4 4/13

6 5. Monsters vóór zuivering verzamelen en opslaan Het wordt aanbevolen voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u humane monsters hanteert om besmetting met via bloed overdraagbare ziekteverwekkers te voorkomen. Verzamel bloed in EDTA- of ACD-antistollende Vacutainer buizen. Vermijd heparine, omdat dit verdere toepassingen kan belemmeren. De volgende algemene aanbevelingen zijn voor het bereiden en opslaan van monsters van plasma en serum (1,2). Scheid het plasma van de cellen binnen 1 uur na het afnemen van bloed door het te centrifugeren bij 1500 g gedurende 20 minuten bij 25 C, en vervolgens te decanteren in een schone buis. Scheid het serum van het gestolde bloed door het te centrifugeren bij 1000 g gedurende 10 minuten bij 25 C, en vervolgens te decanteren in een schone buis. Sla de monsters van plasma en serum op bij 2 8 C voor maximaal 24 uur, of vries monsters, die niet worden verwerkt binnen 24 uur, in bij -20 C voor maximaal 5 dagen. Vermijd herhaaldelijke cycli van bevriezing en ontdooiing, en sla geen monsters op in een vorstvrije vriezer. Specifieke omstandigheden voor verzamelen en opslaan kunnen verschillen, afhankelijk van het geïsoleerde virus. Deze informatie kan worden verkregen uit de technische informatie voor het verdere proefsysteem. RNA-virussen zijn onderhevig aan degradatie bij elke stap tijdens het verzamelen en verwerken van monsters. Zorg voor een RNasevrije omgeving tijdens alle stappen van de procedure. 6. Viraal totaal nucleïnezuur uit plasma of serum zuiveren! Handhaaf een RNasevrije omgeving tijdens verwerking. Gebruik altijd RNasevrije en aërosolresistente pipet-tips. Verwissel handschoenen regelmatig om de kans op RNase-besmetting te reduceren. Het isolatieproces omvat het lyseren van het monster in aanwezigheid van lysisbuffer en proteïnase K bij 56 C in een verwarmingsblok of waterbad. Deze behandeling verwijdert de virale proteïnelaag en schakelt RNases in het monster uit. De monsters worden vervolgens overgeplaatst naar de monsterkamer van de Maxwell 16 LEV Cartridge, en de rest van het proces is volledig geautomatiseerd. Paramagnetische deeltjes worden gemengd met het monster voor optimale binding van nucleïnezuur en vervolgens gewassen in verschillende buffers. Er wordt elutie uitgevoerd in nucleasevrij water. Extra benodigde materialen 1,5 ml of 2 ml microcentrifugebuizen, nucleasevrij buis voor lysisoplossing verwarmingsblok of waterbad ingesteld op 56 C Buizen van 0,5 ml, nucleasevrij RNasevrije, steriele, aërosolresistente pipet-tips 4/13 Pagina 5

7 6.A. Lysisoplossing bereiden Als de lysisbuffer troebel is of precipitaten bevat, verhit u deze bij C totdat de lysisbuffer helder wordt. Bereid een nieuwe lysisoplossing voor elke partij met monsters zoals! beschreven in tabel 1. Het wordt aanbevolen om ongeveer 20% extra lysisoplossing te bereiden om mogelijke pipetteerverliezen te compenseren. Tabel 1. Bereiding van lysisoplossing voor monsters van 300 µl plasma of serum. Reagens Volume voor één monster Volume voor 16 monsters 1 lysisbuffer µl 5700 µl proteïnase K-oplossing 30 µl 570 µl 1 De vermelde volumes voor lysisbuffer en proteïnase K-oplossing voor 16 monsters bevatten ongeveer 20% extra volume. 2Als er een interne controlevloeistof wordt gebruikt, kan dit worden toegevoegd aan de lysisoplossing. Interne controlevloeistoffen zijn niet meegeleverd in deze kit. 6.B. Monsters voor Maxwell 16 LEV Cartridges bereiden Monsters van plasma en serum kunnen nieuw of bevroren zijn. Ontdooi bevroren monsters bij kamertemperatuur of op ijs, en meng ze vóór gebruik 10 seconden met behulp van een vortexmixer. Label microcentrifugebuizen die worden gebruikt voor het lyseren van het monster. U kunt kiezen voor labeling met streepjescodes. 1. Pipetteer elk monster van plasma of serum in een microcentrifugebuis van 1,5 ml of 2 ml met een dop. 2. Voeg lysisoplossing toe die u hebt bereid conform de aanwijzingen in hoofdstuk 6.A. Voeg 330 µl lysisoplossing toe aan monsters van 300 µl. 3. Sluit de buizen af en meng ze gedurende 10 seconden met behulp van een vortexmixer. 4. Voor plasmamonsters gaat u verder naar stap 5. Voor serummonsters voert u gedurende 10 minuten een incubatie uit op kamertemperatuur (15-30 C) en gaat u vervolgens verder naar stap Voer een incubatie uit gedurende 10 minuten bij 56 C in een verwarmingsblok of waterbad. Ga tijdens deze incubatie verder naar stap 6 om de cartridges te bereiden. Opmerking: Monsters die een virus bevatten, zoals het hepatitis B-virus, vereisen een incubatie bij 80 C voor een optimale opbrengst van nucleïnezuur door de secundaire structuur van het virale genoom. 6. Verwissel handschoenen voordat u cartridges, LEV-plunjers en elutiebuizen hanteert. Plaats de te gebruiken cartridges in het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack (catalogusnr. AS1251). Plaats elke cartridge in het rek met de labelkant van de elutiebuis af gericht. Druk de cartridge naar beneden tot deze in de juiste plaats klikt. Trek de afdichting er voorzichtig af zodat al het plastic van de bovenzijde van de cartridge loslaat. Zorg dat alle afdichtingstape en eventuele plakresten worden verwijderd voordat u de cartridges in het instrument plaatst. Pagina 6 4/13

8 Opmerkingen: 1. Als u minder dan 16 monsters verwerkt, dient u de cartridges in het midden van het platform te plaatsen. 2. Als er met monsters of reagens wordt gemorst op het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack, dient u deze te reinigen met een reinigingsmiddel dat is opgelost in water. Vervolgens spuit u het rek in of neemt u deze af met een bactericide, en daarna met water. Gebruik geen bleekmiddel op onderdelen van het instrument. 7. Plaats een LEV-plunjer in monsterkamer 8 van elke cartridge. Monsterkamer 8 is de monsterkamer die zich het dichtst bij de elutiebuis bevindt. 8. Plaats elutiebuizen van 0,5 ml aan de voorzijde van het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack. Voeg 50 µl nucleasevrij water onderin de bodem toe van elke elutiebuis. Opmerkingen: 1. Als er zich nucleasevrij water op de rand van de buis bevindt, kan de elutie suboptimaal zijn. 2. Gebruik alleen de elutiebuizen van 0,5 ml die zijn meegeleverd in de kit; andere buizen werken mogelijk niet met het Maxwell 16 Instrument. 9. Breng het monsterlysaat over naar monsterkamer 1 van de cartridge. Monsterkamer 1 is de monsterkamer die zich het dichtst bij het cartridgelabel en het verst van de elutiebuis bevindt. 4/13 Pagina 7

9 6.C. Cyclus van het Maxwell 16 IVD Instrument Raadpleeg de technische handleiding van het Maxwell 16 IVD Instrument TM315 voor gedetailleerde informatie over het opstellen en activeren van het Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Schakel het Maxwell 16 IVD Instrument in. Het instrument wordt ingeschakeld, geeft het versienummer van de programmatuur, gaat door een zelf-check en zet alle bewegende delen terug in de oorspronkelijke positie. 2. Controleer of 'LEV' op het scherm Hoofd wordt aangegeven en dat de LEV-hardware aanwezig is. Druk op 'Run/Stop' om door te gaan. 3. Voer de gebruiker en de PIN in als deze optie is ingeschakeld. 4. Selecteer 'Viraal totaal NA' op het scherm Protocollen. 5. Controleer op het volgende scherm of de juiste methode en gebruiker zijn gekozen. Selecteer 'Run/Stop' om door te gaan. 6. Open de deur wanneer dit op het scherm wordt gevraagd, en selecteer vervolgens 'Run/Stop'. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 7. Volg de aanwijzingen op het scherm voor invoer van de lezer voor streepjescodes als deze optie is ingeschakeld. 8. Breng het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack dat de bereide cartridges bevat over naar het platform van het Maxwell 16 IVD Instrument. Zorg dat het rek in het Maxwell 16 IVD Instrument wordt geplaatst met de elutiebuizen het dichtst bij de deur. Het rek past alleen in het instrument in deze richting. Als u problemen ondervindt bij het plaatsen van het rek op het platform, controleer dan of het rek zich in de juiste positie bevindt. Zorg dat het rek vlak op het instrumentplatform staat. Opmerking: Houd het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack vast bij de zijkanten om te voorkomen dat cartridges losraken uit het rek. 9. Controleer of er monsters zijn toegevoegd aan monsterkamer 1 van de cartridges, of de cartridges in het rek op het instrument zijn geladen, of er elutiebuizen met 50 µl nucleasevrij water aanwezig zijn en of er zich LEVplunjers in monsterkamer 8 bevinden. 10. Selecteer 'Run/Stop' op het scherm LEV-instelling. Het platform wordt teruggetrokken. Sluit de deur. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 11. Het Maxwell 16 IVD Instrument begint onmiddellijk met de zuiveringscyclus. Het scherm geeft de resterende tijd die nodig is om de cyclus uit te voeren bij benadering weer. Pagina 8 4/13

10 Opmerkingen: 1. Als u op de knop Run/Stop drukt of de deur opent, wordt de cyclus onderbroken. 2. Als de cyclus wordt afgebroken voordat deze is voltooid, wast het instrument de deeltjes van de plunjers en werpt de plunjers in monsterkamer 8 van de cartridge. De monsters gaan verloren. 12. Wanneer de geautomatiseerde zuiveringscyclus is voltooid, volgt u de aanwijzingen op het scherm voor gegevensoverdracht. Raadpleeg de technische handleiding van het Maxwell 16 IVD Instrument TM315 en de technische handleiding voor de software Maxwell Monstervolgsysteem TM314 voor gedetailleerde aanwijzingen. 13. Volg de aanwijzingen op het scherm aan het einde van het proces om de deur te openen. Controleer of de plunjers zich aan het einde van de cyclus in monsterkamer 8 van de cartridge bevinden. Als de plunjers niet zijn verwijderd uit de magnetische plunjerbalk, duwt u deze voorzichtig met de hand omlaag om ze te verwijderen. 14. Druk op 'Run/Stop' om het platform uit het instrument te schuiven. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 15. Verwijder het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack uit het instrument. Verwijder elutiebuizen die viraal nucleïnezuur bevatten en sluit de buizen. 16. Centrifugeer de elutiebuizen gedurende 2 minuten op x g. Breng het supernatant over naar een schone buis (niet meegeleverd). Zorg ervoor dat er geen paramagnetische deeltjes en eventueel drijvend vuil worden overgebracht. 17. Verwijder de cartridges en plunjers uit het Maxwell 16 LEV Cartridge Rack, en voer ze af als gevaarlijk afval. Gebruik reagenscartridges, LEV-plunjers of elutiebuizen niet opnieuw. Zorg dat monsters worden verwijderd uit het Maxwell 16 IVD Instrument vóór UV-lichtbehandeling om schade aan het nucleïnezuur te voorkomen. 7. Geëlueerd nucleïnezuur opslaan Als monsters niet onmiddellijk worden verwerkt, dient u het geëlueerde virale DNA op te slaan op ijs of bij 4 C voor maximaal 24 uur. Voor opslag op langere termijn, vriest u het in bij -20 C of -70 C. Viraal RNA is minder stabiel en het is het beste om dit onmiddellijk na isolatie in verdere proeven te testen. Desgewenst kunt u geëlueerd viraal RNA opslaan bij -70 C. Raadpleeg de aanwijzingen over aanbevelingen voor verdere toepassingen van opslag en hantering van specifieke monsters. 8. Literatuurverwijzingen 1. Clinical Laboratory Standards Institute (2007). Handling, transport, and storage of specimens for molecular methods. Dit kunt u online bekijken op: 2. Murray, P.R. et al. (2007) Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, ASM Press. 4/13 Pagina 9

11 9. Problemen oplossen Voor vragen die hier niet zijn beantwoord, neemt u contact op met de plaatselijke Promegavestiging of -distributeur. Contactgegevens zijn beschikbaar op: Symptomen Lagere opbrengst van viraal nucleïnezuur dan verwacht (bijv. voor door de klant geleverde interne controlevloeistoffen) Oorzaken en opmerkingen De eerste monsters zijn aangetast. Zorg dat monsters worden verzameld, verzonden en opgeslagen volgens de aanbevolen richtlijnen. Verzeker u ervan dat er voor RNA virale monsters een RNasevrije omgeving is voor het bereiden van monsters en het opstellen van proeven, waaronder RNasevrije buizen en pipet-tips. Het Maxwell 16 Instrument is ingesteld voor de verkeerde methode. Zorg dat u de juiste virale methode hebt gekozen. Verwerkingsstap is niet optimaal. Bereid lysisbuffer en proteïnase K onmiddellijk voor gebruik, en werp ongebruikte oplossingen weg. Gebruik alleen de lysisbuffer die is meegeleverd met deze kit. Onvoldoende mengen kan de lysis verminderen. Meng het monster met lysisoplossing met behulp van een vortexmixer zoals aanbevolen. Onvoldoende proteasebehandeling om virale eiwitmantels te verwijderen. Controleer de temperatuur van het verwarmingsblok of waterbad en voer een incubatie uit gedurende de volledige aanbevolen tijd. Bij sommige virussen zijn hogere incubatietemperaturen nodig. De toevoeging van meer monster dan aanbevolen kan de opbrengst van nucleïnezuur verminderen. Controleer of er een LEV-plunjer is toegevoegd aan de cartridge. Zorg dat alle cartridges juist in het rek zijn geklikt voordat u met de verwerking begint. Problemen met de opslag na de zuivering. Verwijder eluaten en sla ze onmiddellijk op bij de aanbevolen temperatuur na de cyclus van het Maxwell 16 IVD Instrument. Stel eluaten niet bloot aan meerdere cycli van bevriezing en ontdooiing vóór verdere proeven. Interne controlevloeistoffen met nucleïnezuur die kleiner zijn dan 100 bp kunnen mogelijk niet efficiënt worden gezuiverd met behulp van het systeem. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestaties van elke interne controlevloeistof. Pagina 10 4/13

12 Symptomen Slechte amplificatie Kruisbesmetting Virale methode is geen optie op het instrument Stroomstoring tijdens instrumentcyclus Oorzaken en opmerkingen Overdracht van paramagnetische deeltjes kan interferentie in amplificatiereacties veroorzaken. Verwijder deeltjes in de elutiebuis door te centrifugeren. Er is een verkeerde elutiebuffer toegevoegd. Gebruik uitsluitend het nucleasevrije water dat is meegeleverd met de Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System. Gebruik nieuwe pipet-tips voor elk monster om besmetting van monster op monster te voorkomen. Vermijd spetteren wanneer u lysaten aan cartridges toevoegd. Cartridges kunnen worden verwijderd uit het rek voor monstertoevoeging om besmetting van aangrenzende cartridges te voorkomen. Controleer voor het Maxwell 16 MDx Instrument (catalogusnr. AS3050) of het instrument zich in de LEV-modus bevindt. Als u monsters na een stroomstoring wilt herstellen, moet u eerst controleren of de deeltjes zich in een van de monsterkamers van de cartridge bevinden en niet aan de plunjer vastzitten. Als de stroomstoring is opgetreden op het moment dat de magnetische deeltjes aan de buitenzijde van de plunjers vastzitten, moet u de plunjers handmatig op en neer bewegen in de monsterkamers om de deeltjes eraf te wassen. Vervolgens verwijdert u de plunjers handmatig uit het instrument en start u de zuivering opnieuw vanaf het begin met nieuwe plunjers. (a) U.S. Pat. Nos. 7,329,488, 7,721,947 and 7,891,549 and other patents pending. 2009, 2012, 2013 Promega Corporation. Alle rechten voorbehouden. Maxwell is een gedeponeerd handelsmerk van Promega Corporation. Vacutainer is een gedeponeerd handelsmerk van Becton, Dickinson and Company. De producten kunnen zijn beschermd door aangevraagde of uitgegeven patenten of kunnen bepaalde beperkingen hebben. Bezoek onze website voor aanvullende informatie. Alle prijzen en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Productclaims kunnen worden gewijzigd. Neem contact op met de technische dienst van Promega of bekijk de onlinecatalogus van Promega voor de meest actuele informatie over Promega-producten. 4/13 Pagina 11

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Technische handleiding Maxwell 16 Blood DNA Purification System Pas op hanteer de cartidges met zorg. De sluitzegelranden kunnen scherp zijn. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medisch hulpmiddel voor

Nadere informatie

Bijsluiter van QuantiFERON -controlepanel

Bijsluiter van QuantiFERON -controlepanel Bijsluiter van QuantiFERON -controlepanel 0594-0805 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone Centre 1341 Dandenong Road Chadstone, Victoria, 3148 AUSTRALIË QIAGEN GmbH QIAGEN Strasse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Maxwell 16 Clinical Instrument

Gebruikershandleiding Maxwell 16 Clinical Instrument Gebruikershandleiding Maxwell 16 Clinical Instrument Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek MDSS GmbH Schiffgraben 41 30175 Hannover, Duitsland GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PRODUCT AS2050 GEDRUKT IN DE

Nadere informatie

Maxwell Monstervolgsysteem AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCT CD054

Maxwell Monstervolgsysteem AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCT CD054 Technische handleiding Maxwell Monstervolgsysteem AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN PRODUCT CD054 GEDRUKT IN DE VS. 9/12 Maxwell Monstervolgsysteem Alle technische literatuur is via internet verkrijgbaar:

Nadere informatie

Docentenhandleiding 2x15 Daderprofiel DNA kit

Docentenhandleiding 2x15 Daderprofiel DNA kit Docentenhandleiding 2x15 Daderprofiel DNA kit #VOS-038 versie 2.1 Inhoud kit: 2 x 15 DNA profielen 2 x Dader profiel 2 x 1 ml loading dye (kleurloze vloeistof) 3 g agarose 400 µl blauwe gel dye (1000x)

Nadere informatie

Laboratoriumprotocol voor handmatige zuivering van DNA uit een monster van 0,5 ml

Laboratoriumprotocol voor handmatige zuivering van DNA uit een monster van 0,5 ml Laboratoriumprotocol voor handmatige zuivering van DNA uit een monster van 0,5 ml Voor de zuivering van genomisch DNA uit de afnamekits van de serie Oragene en ORAcollect. Bezoek onze website op www.dnagenotek.com

Nadere informatie

Speed F-Corona TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed F-Corona TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed F-Corona TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS KLINISCHE TOEPASSING Katten die

Nadere informatie

Docentenhandleiding 6x5 Daderprofiel DNA kit

Docentenhandleiding 6x5 Daderprofiel DNA kit Docentenhandleiding 6x5 Daderprofiel DNA kit #VOS-038A versie 2.0 Inhoud kit: 6 x 5 DNA profielen 6 x Dader profiel 6 x 200µl loading dye (kleurloze vloeistof) 4 g agarose 400µl gel dye (1000x) 100ml elektroforese

Nadere informatie

Docentenhandleiding 2x16 Daderprofiel Dye kit

Docentenhandleiding 2x16 Daderprofiel Dye kit Docentenhandleiding 2x16 Daderprofiel Dye kit #VOS-039 versie 1.0 Inhoud kit: 2 x 15 Dye profielen 2 x Daderprofiel 3 g agarose 20 ml TAE 100x Benodigdheden: Electroforese opstelling inclusief voeding

Nadere informatie

QuickRestore cd gebruiken

QuickRestore cd gebruiken QuickRestore cd gebruiken BELANGRIJK: Als u deze cd gebruikt, verwijdert u alle informatie die op de computer is opgeslagen en formatteert u de vaste schijf opnieuw.! VOORZICHTIG: U wordt aangeraden QuickRestore

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540

Uw gebruiksaanwijzing. NOKIA TME-3 http://nl.yourpdfguides.com/dref/828540 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NOKIA TME-3. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NOKIA TME-3 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Jabra SPEAK410 / SPEAK410 - FOR PC

Jabra SPEAK410 / SPEAK410 - FOR PC Jabra SPEAK410 / SPEAK410 - FOR PC Gebruikershandleiding www.jabra.com Inhoud WELKOM...3 Productoverzicht...3 Installatie...4 AANSLUITEN...4 INSTALLATIE...4 GESPREKSFUNCTIES...4 Hulp inschakelen...6 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

Speed ReSpiVB TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.

Speed ReSpiVB TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac. Speed ReSpiVB TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS BELANG VOOR DE PRAKTIJK Luchtwegproblemen

Nadere informatie

GB DE FR ES IT NL GR NO SE DK FI

GB DE FR ES IT NL GR NO SE DK FI 1114754. Ed. 628 April 2003 REF 1042184 : 24 Tests GB DE FR ES IT NL GR NO SE DK FI 3.... 6 7... 10 11... 14 15... 18 19... 22 23... 26 27... 30 31... 34 35... 38 39... 42 43... 46 AVAILABLE PRODUCTS REF

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0

HANDLEIDING. DRIVELINK combo USB3.0 HNDLEIDING XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 2. Onderdelen en accessoires 3. Het apparaat in een oogopslag 4. De hardware installeren Beste klant! Gefeliciteerd met uw aankoop van een SHRKOON-product van

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Accessoires 1. Tonercartridges. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Accessoires 1. Tonercartridges. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Tonercartridges Waarschuwing: Raak de catridgerol onder de klep niet aan. Accessoires 1 Klep De printer maakt gebruik van vier afzonderlijke tonercartridges, één voor iedere kleur: cyaan, geel, magenta

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de gloednieuwe SJ5000 Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Speed Chlam TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl

Speed Chlam TM. www.speedrange.nl. Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl Speed Chlam TM www.speedrange.nl Virbac Nederland B.V., Postbus 313, 3770 AH Barneveld Tel. 0342 427 127 E-mail: info@virbac.nl ALLEEN VOOR IN VITRO GEBRUIK NEDERLANDS KLINISCHE TOEPASSING Psittacose is

Nadere informatie

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding

Schijfeenheden. Gebruikershandleiding Schijfeenheden Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing AED-trainer

Gebruiksaanwijzing AED-trainer Gebruiksaanwijzing AED-trainer ONDERDEELNUMMER Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. All rights reserved. De AED-trainer (trainingstoestel voor automatische externe defibrillators) is een apparaat

Nadere informatie

Overzicht. Ontgrendelprocedure. Trilogy100. Proximale. druklijn. Lijn. uitademingsklep. Setupgids. Circuit instellen. Ventilatie instellen

Overzicht. Ontgrendelprocedure. Trilogy100. Proximale. druklijn. Lijn. uitademingsklep. Setupgids. Circuit instellen. Ventilatie instellen Trilogy100 Proximale druklijn Lijn uitademingsklep Setupgids 1 2 3 4 Overzicht Ontgrendelprocedure Circuit instellen Ventilatie instellen 1 Overzicht Primaire: AVAPS 4 Afneembare batterij Verwijderbare

Nadere informatie

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen.

Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. 1/5 Creet Aanslag en beton verwijderaar voor industriele toepasingen. Dasic International Ltd Winchester Hill Romsey Hampshire SO51 7YD UK www.dasicinter.com + (0)179 51219 + (0)179 52236 info@dasicinter.com

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Digitale alcoholtester met klok Art. nr. 25037 Gebruiksaanwijzing

Digitale alcoholtester met klok Art. nr. 25037 Gebruiksaanwijzing Digitale alcoholtester met klok Art. nr. 25037 Gebruiksaanwijzing Referentie BAC: Alcoholpromillage BrAC: Ademalcoholconcentratie 0,030% BAC---verwijst 0,03 g alcohol in 100ml bloed 0,300% BAC---verwijst

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART ITALIË

HANDLEIDING SIM KAART ITALIË HANDLEIDING SIM KAART ITALIË Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221

Installatie. Powerline 500 Model XAVB5221 Installatie Powerline 500 Model XAVB5221 Inhoud van de verpakking In sommige regio's wordt er een installatie-cd met het product meegeleverd. 2 Aan de slag Powerline-netwerkoplossingen bieden u een alternatief

Nadere informatie

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding

Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding Nokia C110/C111 draadloze LAN-kaart Installatiehandleiding CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA MOBILE PHONES Ltd. verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de producten DTN-10 en DTN-11 conform zijn aan de

Nadere informatie

HANDLEIDING SIM KAART OOSTENRIJK

HANDLEIDING SIM KAART OOSTENRIJK HANDLEIDING SIM KAART OOSTENRIJK Copyright 2015. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in

Nadere informatie

Nokia Lader- en Datakabel CA-126

Nokia Lader- en Datakabel CA-126 Nokia Lader- en Datakabel CA-126 NEDERLANDS Via deze kabel kunt u gegevens synchroniseren en overdragen tussen een compatibele pc en een Nokia-apparaat. U kunt de kabel ook gebruiken om tegelijkertijd

Nadere informatie

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a

Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a Jabra LINK 220 Jabra LINK 220a GEBRUIKERSHANDLEIDING www.jabra.com 1 2009 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding is gepubliceerd door GN Netcom A/S. De informatie in deze handleiding

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Allergodil oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml. azelastinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Allergodil oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml. azelastinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS oogdruppels, oogdruppels, oplossing 0,5 mg/ml azelastinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

Snelreferentiegids. Tissue-Tek Xpress x120

Snelreferentiegids. Tissue-Tek Xpress x120 Opstarten De x120 kan dusdanig worden geprogrammeerd, dat een automatische verwarming van vier uur wordt uitgevoerd, zodat het systeem gebruiksklaar is wanneer de werkdag begint. Als de PPS On-Board functie

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Naslaggids M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Naslaggids M276 Kopieerkwaliteit optimaliseren De volgende instellingen voor kopieerkwaliteit zijn beschikbaar: Aut. selectie: Gebruik deze instelling als u de kwaliteit van

Nadere informatie

Connection Manager Gebruikershandleiding

Connection Manager Gebruikershandleiding Connection Manager Gebruikershandleiding Uitgave 1.0 NL 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Elcometer 134. CHLOR*TEST Zout Detectie Kit Voor Water/Vloeistoffen (Patent Pending) Handleiding

Elcometer 134. CHLOR*TEST Zout Detectie Kit Voor Water/Vloeistoffen (Patent Pending) Handleiding Elcometer 134 CHLOR*TEST Zout Detectie Kit Voor Water/Vloeistoffen (Patent Pending) Handleiding is een geregistreerd handelsmerk van Elcometer Limited. CHLOR*TEST, CHLOR*EXTRACT en CHLOR*RID zijn handelsmerken

Nadere informatie

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS

TAQ-70202 DUTCH / NEDERLANDS TAQ-70202 Belangrijke veiligheidsinformatie WAARSCHUWING: Lees alle hieronder vermelde veiligheidsinformatie voordat u deze tablet PC in gebruik neemt. 1. Uit de elektrostatische ontladingtest (ESD) van

Nadere informatie

THRUSTMASTER CHEATCODE S GBA HANDLEIDING ENGLISH ITALIANO NEDERLAND HOTLINE

THRUSTMASTER CHEATCODE S GBA HANDLEIDING ENGLISH ITALIANO NEDERLAND HOTLINE THRUSTMASTER HANDLEIDING CHEATCODE S GBA Elektronisch Cheat Code Systeem voor de Game Boy Advance CHEATCODE S GBA is een eenvoudig te gebruiken cheat cartridge voor de Game Boy Advance, die honderden cheats

Nadere informatie

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF

CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF NEDERLANDS CAL. Y182, 7T32 ALARM CHRONOGRAAF TIJD/KALENDER Uur- en minuutwijzer met kleine secondewijzer. Datum wordt in getallen weergegeven. ALARM Kan worden ingesteld op basis van 12uurs-instelling

Nadere informatie

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0

QUICKSTORE PORTABLE PRO USB3.0 HNLEIING QUIKSTORE PORTLE PRO US3.0 1. e software installeren 1. Plaats de bijgeleverde cd met de stuur- en hulpprogramma s in het cd/dvd-station. 2. Selecteer uw cd/dvd-station (bijv. :\). 3. Open de

Nadere informatie

DNA practicum De modellenwereld van DNA

DNA practicum De modellenwereld van DNA DNA practicum De modellenwereld van DNA Inleiding Alle eigenschappen van een plant, zoals de grootte, de vorm van het blad, en de enzymen die nodig zijn voor de fotosynthese, liggen opgeslagen in het DNA.

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

NutropinAq Pen. instructies voor gebruik samen met NutropinAq

NutropinAq Pen. instructies voor gebruik samen met NutropinAq NutropinAq Pen instructies voor gebruik samen met NutropinAq INJECTEER HET GENEESMIDDEL UITSLUITEND NADAT U MET UW ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE DE JUISTE TECHNIEK GOED HEEFT GEOEFEND. Let op: Lees de onderstaande

Nadere informatie

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installeren en activeren Vorige versie Installatie U hoeft de vorige versie van F-Secure Mobile Anti-Virus niet te verwijderen. Controleer de instellingen van F-Secure

Nadere informatie

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint.

De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De software van de FreeStyle InsuLinx meter moet worden bijgewerkt. Lees dit document door, voordat u begint. De onderstaande stappen leiden u door het proces van het downloaden en installeren van de FreeStyle

Nadere informatie

2015 Multizijn V.O.F 1

2015 Multizijn V.O.F 1 Dank u voor de aanschaf van de SJ4000 WIFI Camera. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de camera gaat gebruiken en wij hopen dat u snel vertrouwd zal zijn met de camera en u veel spannende

Nadere informatie

Afspraken biomaterialen en SOPs Radboud Biobank

Afspraken biomaterialen en SOPs Radboud Biobank Afspraken biomaterialen en SOPs Radboud Biobank Versie 1.4 september 2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Te verzamelen materiaal... 3 1.1 Implementatie van biobankafspraken... 3 1.2 Wijzigingsbeleid biobankafspraken...

Nadere informatie

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding EN Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding WELKOM Welkom bij uw ihealth Draadloos Smart Glucosemeetsysteem (het ihealth-systeem). Met dit systeem, dat is ontworpen voor gebruik in combinatie

Nadere informatie

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK

HANDLEIDING DRIVELINK DRIVELINK HNLEIING RIVELINK RIVELINK XX Inhoudsopgave 1. Eigenschappen 1 2. Onderdelen en accessoires 1 3. Het apparaat in een oogopslag 2 4. e hardware installeren 3 5. e software installeren 4 6. e back-upsoftware

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Nero ControlCenter Handleiding

Nero ControlCenter Handleiding Nero ControlCenter Handleiding Nero AG Informatie over auteursrecht en handelsmerken De handleiding Nero ControlCenter en de inhoud daarvan worden beschermd door auteursrecht en zijn eigendom van Nero

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Nederlands. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Dank u voor uw keuze voor de S9 draadloze module. Bij gebruik met ResMed S9- apparaten in de thuisomgeving verzendt de S9 draadloze

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280 Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SW3PA280 Inhoud van de verpakking Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt

Nadere informatie

Handleiding Quick start

Handleiding Quick start Handleiding Quick start Geachte klant, Hartelijk dank dat u heeft gekozen voor de mobiele telefoon General Mobile Discovery. Deze quick start handleiding is bedoeld om de belangrijkste functies van het

Nadere informatie

Inlogprocedure Comvio SBC Online

Inlogprocedure Comvio SBC Online Inlogprocedure Comvio SBC Online Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van Comvio SBC. Bestemming Dit document is bestemd voor klanten van Comvio b.v. Versie 1.0 Juli

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl

Elmasonic S. Ultrasoonreinigingsapparaat. MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Gebruiksaanwijzing Elmasonic S Ultrasoonreinigingsapparaat MSK Tel: 088-0067600 Email: info@msk.nl www.msk.nl Lees aandachtig de bijgevoegde handleiding en bewaar deze voor de service na verkoop. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jabra SPEAK 410. Gebruikershandleiding. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Gebruikershandleiding. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Gebruikershandleiding www.jabra.com Inhoud WELKOM...3 Productoverzicht...3 Installatie...4 AANSLUITEN...4 INSTALLATIE...4 GESPREKSFUNCTIES...4 Hulp inschakelen...6 2 WELKOM Gefeliciteerd

Nadere informatie

W18 Zelf aan de slag met de leskist DNA. Caspar Geraedts (De Praktijk / VU)

W18 Zelf aan de slag met de leskist DNA. Caspar Geraedts (De Praktijk / VU) W18 Zelf aan de slag met de leskist DNA Caspar Geraedts (De Praktijk / VU) IK DOELEN Aan het eind van de workshop weet je wat je moet regelen om bij jou op school met de leskist DNA te kunnen werken, weet

Nadere informatie

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet.

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW Wi-Fi handleiding Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. Inhoud 1. Algemene informatie:... 2 1.1 Begrippenlijst... 2 2. Laptop... 3 3. Tablet... 5 3.1

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726

Uw gebruiksaanwijzing. NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1220726 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de NAVMAN F-SERIES DESKTOP F20 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

DNA/RNA extracties uit FFPE weefsel Dr. Sc. Elke Boone, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen

DNA/RNA extracties uit FFPE weefsel Dr. Sc. Elke Boone, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen H.-Hartziekenhuis Roeselare - Menen vzw Wilgenstraat 2-8800 Roeselare DNA/RNA extracties uit FFPE weefsel Dr. Sc. Elke Boone, H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Belang van intacte DNA/RNA moleculen voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Uro-tainer chloorhexidinediacetaat 1:5000, spoelvloeistof voor blaas- en katheterspoeling Chloorhexidinediacetaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

Handleiding versie 1.2 NL

Handleiding versie 1.2 NL Handleiding versie 1.2 NL Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN 1.1 Lokale aspecten van de montage-gebruikshandleiding 3 1.2 Beoogd gebruik 3 1.3 Onjuist gebruik 3 1.4 Op te volgen wetten, richtlijnen en normen 3 1.5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

Handleiding voor het hanteren en verpakken van karkassen OPTIE A: Risico s

Handleiding voor het hanteren en verpakken van karkassen OPTIE A: Risico s Handleiding voor het hanteren en verpakken van karkassen Risico s Risico's bij het hanteren en verpakken van kadavers zijn laag, mits de vinder goede voorzorgsmaatregels neemt. In het bijzonder dient de

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

3.5'' Digitale Fotolijst

3.5'' Digitale Fotolijst 3.5'' Digitale Fotolijst PL-DPF 351B User Manual Dank u voor het kiezen en kopen van deze digitale fotolijst. Leest u vooral eerst deze ebruikershandleiding zorgvuldig door, zodat mogelijke fouten en storingen

Nadere informatie

Indicaties voor gebruik Het ZQuiet anti-snurkmondstuk is bedoeld voor de behandeling van nachtelijk snurken bij volwassenen.

Indicaties voor gebruik Het ZQuiet anti-snurkmondstuk is bedoeld voor de behandeling van nachtelijk snurken bij volwassenen. GEBRUIKSAANWIJZING Gebruiksaanwijzing en onderhoud Waarom ZQuiet werkt Snurken is het trillen van zacht weefsel tegen de achterkant van de keel. Als we slapen, ontspant de tong zich en sluit dan gedeeltelijk

Nadere informatie

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Deze cd bevat de Norton Internet Security-software. Deze software is ontwikkeld om uw privacy en veiligheid te waarborgen terwijl u on line bent. Op deze

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Belangrijke instructies

Belangrijke instructies GN650TN GN1410TN GN650BT GN1410BT Allereerst willen wij u danken voor de aanschaf van uw meubel en vertrouwen erop dat dit meubel u de komende jaren trouw van dienst zal zijn. Hieronder volgen enkele instructies

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant! HS PROTECT BOUW is een luchtdrogende coating ter bescherming van ramen en profielen tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem

AXIWI. Gebruiksaanwijzing AXIWI AT-320. Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI Digitaal Draadloos Audio Systeem AXIWI AT-320 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructie: Neem het onderstaande in acht: Vermijd opslag en gebruik in te warme en vochtige plaatsen. Het gebruik in zulke

Nadere informatie

AirSense 10 en AirCurve 10 geschikt maken voor hergebruik

AirSense 10 en AirCurve 10 geschikt maken voor hergebruik AirSense 10 en AirCurve 10 geschikt maken voor hergebruik Nederlands Deze handleiding is bedoeld voor gebruik van de apparaten AirSense 10 en AirCurve 10 bij meerdere patiënten. Bij gebruik voor meerdere

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor BlackBerry Mobiel IVP BlackBerry Versie 1.0, d.d. 15-06-2012 1 Inleiding... 3 2 Installatie... 4 2.1 Installeren...

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT EPOX beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT EPOX beschermt uw relatie met uw klant! H S PRO TECT EPO X is een luchtdrogende coating ter bescherming van gepolierde beton en epoxy. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel. H S PRO TECT EPO X beschermt

Nadere informatie

Centrale Biobank UMC Utrecht. Fokke Terpstra

Centrale Biobank UMC Utrecht. Fokke Terpstra Centrale Biobank UMC Utrecht Fokke Terpstra Inleiding Parelsnoer Instituut Filosofie van biomaterialen Stappen in het proces Wat was het probleem? Afname materiaal t/m opslag Conclusies Parelsnoer Instituut

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL)

TYRECONTROL A-186. Gebruikershandleiding (NL) TYRECONTROL A-186 Gebruikershandleiding (NL) 2 Uitvoering De TYRECONTROL dient speciaal voor de controle op de banden van uw voertuig. De TYRECONTROL heeft de volgende functies: - Het meten en opslaan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Idexx SNAP BVD Test

Gebruikershandleiding Idexx SNAP BVD Test Snelle in vitro techniek voor detectie van boviene virus diarree virussen in serum of oorweefsel. Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen Behandel al het materiaal als in staat om BVD over te dragen. Niet

Nadere informatie