Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maxwell 16 Blood DNA Purification System"

Transcriptie

1 Technische handleiding Maxwell 16 Blood DNA Purification System Pas op hanteer de cartidges met zorg. De sluitzegelranden kunnen scherp zijn Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Duitsland GEBRUIKSAANWIJZING VOOR PRODUCT AS1015 GEDRUKT IN DE VS. 4/13

2 Maxwell 16 Blood DNA Purification System Alle technische literatuur is via internet verkrijgbaar: Controleer op de website of u de meest recente versie van deze technische handleiding gebruikt. Neem contact op met de technische dienst van Promega als u vragen hebt over het gebruik van dit systeem Maxwell 16 Blood DNA Purification System beoogd gebruik Productonderdelen, opslagvoorwaarden en verklaring symbolen Voordat u begint...6 A. Monstervoorbereiding voor volbloedmonsters...6 B. Monstervoorbereiding voor humane buffy coat -monsters...7 C. Voorbereiding Maxwell 16 Cartridges Geautomatiseerde DNA-zuivering op het Maxwell 16 Instrument...10 A. Cyclus van het Maxwell 16 IVD Instrument (AS3050-SC)...10 B. Cyclus van het Maxwell 16 Clinical Instrument (AS2050) Problemen oplossen Maxwell 16 Blood DNA Purification System Beoogd gebruik Het Maxwell 16 System, dat bestaat uit de Maxwell 16 Blood DNA Purification System (a) (cat. nr. AS1015) en het Maxwell 16 Instrument (cat. nr. AS2050, AS3050), wordt gebruikt voor het geautomatiseerd isoleren van DNA uit monsters humaan volbloed of buffy coat. Voor het Maxwell 16 System kunnen monsters worden gebruikt die zijn afgenomen in bloedafnamebuisjes die zijn behandeld met EDTA, heparine of citraat. De nucleïnezuurisolatiemethodologie die door het Maxwell 16 System wordt gebruikt, produceert DNA dat geschikt is voor directe, verdere analyse met standaardamplificatiemethoden. Dergelijke methoden omvatten diverse polymeraseketenreactietests (PCR) voor humane in-vitrodiagnostiek. Het Maxwell 16 System is niet bedoeld voor gebruik als onderdeel van een specifieke invitrodiagnostische test. De Maxwell 16 Blood DNA Purification System is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. De diagnostische resultaten die worden verkregen met DNA gezuiverd met dit systeem, moeten worden geïnterpreteerd in combinatie met overige klinische of laboratoriumgegevens. Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 1

3 Beperkingen ten aanzien van het gebruik van het product De Maxwell 16 Blood DNA Purification System (cat. nr. AS1015) is niet bedoeld voor gebruik met weefselmonsters of monsters van andere lichaamsvloeistoffen dan bloed. Het is niet bestemd voor gebruik met niet-humane monsters of voor zuivering van RNA. De prestaties van het Maxwell 16 System zijn geëvalueerd door DNA te isoleren uit volbloedmonsters van 300 µl of buffy coat -monsters van 250 µl, afkomstig van gezonde personen met een aantal witte bloedcellen tussen 4, tot 1, De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestatieeigenschappen die noodzakelijk zijn voor verdere diagnostische toepassingen. Voor verdere diagnostische toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA gezuiverd met behulp van het Maxwell 16 System, moeten passende controles worden uitgevoerd. Voldoet aan EU-richtlijn 98/79/EC ten aanzien van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Dit is aangetoond ten behoeve van, en is uitsluitend van toepassing op het Maxwell 16 Instrument (cat. nr. AS2050, AS3050) in de klinische modus met de Maxwell 16 Blood DNA Purification System (cat. nr. AS1015). Gedrukt in VS. Pagina 2 4/13

4 Maxwell 16 Blood DNA zuiveringsproces Bij gebruik in combinatie met het Maxwell 16 Instrument automatiseert de Maxwell 16 Blood DNA Purification System (cat. nr. AS1015) de nucleïnezuurzuivering van maximaal 16 monsters met behulp van cellysis en binding van paramagnetische silicadeeltjes aan nucleïnezuur als primair separatieprincipe. De geautomatiseerde stappen die het Maxwell 16 System uitvoert, zijn de volgende: Lyseren van het monster in aanwezigheid van een chaotrope stof en reinigingsmiddel Binding van nucleïnezuren aan paramagnetische silicadeeltjes Uitwassen van de gebonden deeltjes van de overige cellulaire bestanddelen Elutie van de nucleïnezuren in een formulering die direct kan worden toegevoegd aan standaard PCR. De gebruiker selecteert het passende klinische protocol zoals verzocht door het Maxwell 16 Instrument, plaatst de monsters in de cartridges en vervolgens de cartridges op het Maxwell Instrument platform en sluit de deur. De gebruiker start tenslotte het instrument dat automatisch alle stappen in het protocol uitvoert. De temperatuur van de monsters wordt gereguleerd door een verwarmingselement dat wordt aangestuurd door het protocol. Het geëxtraheerde DNA kan worden gebruikt voor PCR-amplificatie. Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 3

5 2. Productonderdelen, opslagvoorwaarden en verklaring symbolen Product Grootte Cat. nr. Maxwell 16 Blood DNA Purification System 48 isolaties AS1015 Geschikt voor 48 geautomatiseerde isolaties. 30 C C Omvat: 48 Maxwell 16 Blood DNA Cartridges 50 Zuiveringsplunjers 50 Elutiebuisjes 20 ml Elutiebuffer Opslagcondities: Bewaar de Maxwell 16 DNA Purification Kits bij C. Zie de vervaldatum op het productetiket. De producten niet gebruiken na verstrijken van de vervaldatum. Veiligheidsinformatie: De cartridges bevatten guanidinehydrochloride en guanidinethiocyanaat. Dit zijn schadelijke en irriterende stoffen. De cartridges bevatten ook ethanol en isopropanol. Deze stoffen zijn brandbaar. De Maxwell 16 cartridges zijn bedoeld voor gebruik met mogelijk infectieuze substanties. De gebruikers dienen passende beschermende middelen te dragen (zoals handschoenen, veiligheidsbril e.d.) bij het verwerken van infectieuze substanties. Bij gebruik van dit systeem dienen gebruikers de richtlijnen van hun eigen instelling aangaande de verwerking en afvoer van infectieuze substanties te volgen. De Maxwell 16 cartridges bevatten potentieel gevaarlijke chemicaliën. Gebruikers dienen beschermende handschoenen te dragen tijdens het hanteren van de cartridges. Gebruikers dienen de richtlijnen van hun eigen instelling aangaande afvoer te volgen. Voor aanvullende veiligheidsinformatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, verkrijgbaar via MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Duitsland Gedrukt in VS. Pagina 4 4/13

6 Verklaring van symbolen Symbool Verklaring Symbool Verklaring Medisch hulpmiddel voor invitrodiagnostiek Bevoegd vertegenwoordiger 15 C 30 C 6010TB Bewaren bij C Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Fabrikant! Belangrijk Schadelijk. Irriterend. 48 <n> 6007TB Bevat voldoende materiaal voor n tests CE-markering 6422MA Waarschuwing. Biologisch gevaarlijk materiaal. Waarschuwing. Gevaar voor beknelling. Catalogusnummer Lotnummer Niet opnieuw gebruiken Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 5

7 3. Voordat u begint Door de gebruiker te verschaffen materialen pipetten en pipetpunten voor overdracht van monsters in de voorgevulde cartridges opslagbuisjes voor gezuiverde DNA-monsters 3.A. Monstervoorbereiding voor volbloedmonsters Tabel 1. Volbloedmonstervolume en monstervoorbereiding Monstertype Kit Volume Monstervoorbereiding Humaan volbloed Blood DNA Purification System (cat. nr. AS1015) 300 µl Geen Verwerkingscapaciteit en opbrengst volbloedmonster De totale opbrengst van genomisch-dna uit volbloedmonsters hangt af van het monstervolume en het aantal witte bloedcellen/ml. Elke cartridge uit de Maxwell 16 Blood DNA Purification System is bedoeld voor zuivering van genomisch-dna uit 300 µl volbloed, uitgaande van een gemiddeld aantal witte bloedcellen in de marge van 4, tot 1, /ml volbloed (waarden voor een normale, gezonde volwassene). Een overschrijding van het aanbevolen volume of aantal cellen kan de opbrengst en de kwaliteit van het gezuiverde genomisch-dna nadelig beïnvloeden en kan resulteren in kruisverontreining van monsters. Opmerkingen: 1. Er kunnen volbloedmonsters, afgenomen in buizen behandeld met EDTA, citraat of heparine, worden gebruikt. 2. Bloedmonsters moeten worden bewaard bij 4 C en binnen 7 dagen na afname worden verwerkt. 3. Als men werkt met geconcentreerde gdna-monsters, kunnen eventuele resterende MagneSil -deeltjes worden verwijderd met behulp van het magnetische elutierek of door centrifugeren van het geëlueerde materiaal, gevolgd door overbrenging van het supernatant naar een nieuwe buis. Gedrukt in VS. Pagina 6 4/13

8 3.B. Monstervoorbereiding van humane buffy coat -monsters Tabel 2. Buffy coat -monstervolume en voorverwerkingsvereisten Monstertype Kit Volume Voorverwerkingsvereisten Humaan buffy coat Blood DNA Purification System (cat. nr. AS1015) 250 µl geconcentreerd uit 2,5 ml volbloed 1. Centrifugeer Vacutainer buis gedurende 20 minuten bij g. 2. Neem de witte cellen weg met behulp van een 1 ml-pipet. 3. Voeg het monster toe aan kamer nr. 1. Verwerkingscapaciteit en opbrengst buffy coat -monsters Centrifugeren van een volbloedmonster bij g gedurende 20 minuten resulteert in scheiding van het materiaal in drie lagen: een onderste laag met voornamelijk rode bloedcellen, een bovenste laag met plasma en een dunne, witte laag op de scheiding die is verrijkt met witte bloedcellen. Er kan een 1 ml-pipet worden gebruikt voor het zorgvuldig afnemen van de verrijkte witte cellen ( buffy coat ) uit de scheidingslaag. Normaal gesproken resulteert dit in een tienvoudige concentratie van de witte cellen in een bloedmonster, afhankelijk van de gebruikte techniek en de mate waarin de witte cellen samenpakken. Karakteristieken zoals de leeftijd van het monster en wijze van bewaren, helderheid van de plasmalaag en aantal witte bloedcellen kunnen de verkrijging van de buffy coat -laag en de daaruit volgende DNA-opbrengst nadelig beïnvloeden. Met de Maxwell 16 Blood DNA Cartridge en de buffy coat -methode kan een volume van 250 µl buffy coat (verkregen uit 2,5 ml volbloed) worden verkregen. Opmerkingen: 1. Het elutievolume is belangrijk. Plaats 300 µl elutiebuffer in het Maxwell 16 elution tube tijdens de verwerking van! 250 µl buffy coat -monster. Er zal wat elutiebuffer verloren gaan tijdens de cyclus als gevolg van verdamping en bevochtiging van de MagneSil -deeltjes tijdens de elutie. 2. Als men werkt met geconcentreerde gdna-monsters, kunnen eventuele resterende MagneSil -deeltjes worden verwijderd met behulp van het magnetische elutierek of door centrifugeren van het geëlueerde materiaal, gevolgd door overbrenging van het supernatant naar een nieuwe buis. 3. De concentratie van het gezuiverde DNA moet worden bepaald door absorptie bij A 260. De DNA-zuiverheid moet worden bevestigd door agarosegelelektroforese en door het bepalen van de A 260 /A 280 verhouding, die normaal gesproken >1,7 is. 4. Voor verdere diagnostische toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van DNA gezuiverd met behulp van het Maxwell 16 System, moeten geschikte controles worden uitgevoerd. 5. Tijdens de prestatie-evaluatie werd overdracht van DNA tussen cartridges aangetoond als < 6 pg/µl. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestatieeigenschappen die noodzakelijk zijn voor verdere diagnostische toepassingen. Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 7

9 3.C. Voorbereiding Maxwell 16 Cartridges Zijde met etiket Inhoud Lysisbuffer MagneSil magnetische deeltjes Wasbuffer Door gebruiker toe te voegen: + Monster 4 Wasbuffer 5 Wasbuffer Zijde met ribbel 6 7 Wasbuffer Wasbuffer + Plunjer 5298MA Afbeelding 1. Maxwell 16 Blood DNA Purification System Cartridge. Het monster wordt in kamer nr. 1 geplaatst.! Gebruikers dienen de standaard laboratoriumprocedures te volgen om contaminatie van monsters te voorkomen. Draag handschoenen en verwissel deze regelmatig. Gebruik aerosolbestendige pipettips bij het overbrengen van monsters om contaminatie zoveel mogelijk te voorkomen. Gebruik geen cartridges waarvan de verzegeling is beschadigd of ontbreekt. 5361MB 1. Plaats elke te gebruiken cartridge in het Maxwell 16 cartridgerek met de geribbelde zijde van de cartridge naar de genummerde zijde van het rek. Verwijder voorzichtig de verzegeling van elke cartridge. Voorkom verontreiniging van de reagentia tijdens het verwijderen van de verzegeling. Gedrukt in VS. Pagina 8 4/13

10 Monsterkamer nr. nr. 11 Monsterkamer nr. nr MC 2. Plaats één plunjer in monsterkamer nr. 7 van elke cartridge, waarbij u er op moet letten dat de onderzijde van de plunjer op de bodem van de cartridge komt. (Monsterkamer nr. 7 is het kamer dat het dichtst bij de zijde met de ribbel van de cartridge ligt.) Opmerking: De plunjer past ruim in de cartridge. 3. Breng het monster over naar monsterkamer nr. 1. (Kamer nr. 1 is het kamer dat het dichtst bij het cartridgeetiket ligt en het verst van de gebruiker af.) Voorkom contaminatie van monsters tijdens de overbrenging en zorg ervoor dat de monsters juist zijn geïdentificeerd en worden gevolgd. De Maxwell 16 reagent cartridges zijn bedoeld voor gebruik met mogelijk infectieuze substanties. De gebruikers dienen passende beschermende middelen te dragen (zoals handschoenen, veiligheidsbril e.d.) bij het verwerken van infectieuze substanties. Bij gebruik van dit systeem dienen gebruikers de richtlijnen van hun eigen instelling aangaande de verwerking en afvoer van infectieuze substanties te volgen.! De Maxwell 16 reagent cartridges bevatten potentieel gevaarlijke chemicaliën. Gebruikers dienen beschermende handschoenen te dragen tijdens het hanteren van de cartridges. Gebruikers dienen de richtlijnen van hun eigen instelling aangaande afvoer te volgen. De blauwe elutiebuisjes zullen later in het installatieproces worden gebruikt. Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 9

11 4. Geautomatiseerde DNA-zuivering op het Maxwell 16 instrument 4.A. Cyclus van het Maxwell 16 IVD Instrument (AS3050) Raadpleeg de technische handleiding van het Maxwell 16 IVD Instrument TM315 voor gedetailleerde informatie over het opstellen en activeren van het Maxwell 16 IVD Instrument. 1. Schakel het Maxwell 16 IVD Instrument in. Het instrument wordt ingeschakeld, geeft het versienummer van de programmatuur, gaat door een zelf-check en zet alle bewegende delen terug in de oorspronkelijke positie. 2. Controleer of 'SEV' op het scherm Hoofd wordt aangegeven en dat de SEVhardware aanwezig is. Druk op 'Run/Stop' om door te gaan. 3. Voer de gebruiker en de PIN in als deze optie is ingeschakeld. 4. Selecteer Bloed ' of Buffy-Coat op het scherm Protocollen. 5. Controleer op het volgende scherm of de juiste methode en gebruiker zijn gekozen. Selecteer 'Run/Stop' om door te gaan. 6. Open de deur wanneer dit op het scherm wordt gevraagd, en selecteer vervolgens 'Run/Stop'. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 7. Raadpleeg de technische handleiding van het Maxwell 16 IVD Instrument TM315 voor invoer van de lezer voor streepjescodes als deze optie is ingeschakeld. 8. Breng de cartridges met de monsters en plunjers over vanaf het cartridgebereidingsrek naar het Maxwell 16 platform. Controleer of de cartridges in het instrument worden geplaatst met de geribbelde zijde van de cartridge het dichtst bij de deur. Opmerkingen: Als de cartridge moeilijk in het platform past, dient u de oriëntatie van de cartridge te controleren. Plaats de cartridge door eerst de geribbelde zijde in te brengen en vervolgens de cartridge op de achterzijde naar beneden te drukken om deze in positie te drukken. Als u minder dan 16 monsters verwerkt, plaatst u de cartridges midden op het platform, met evenveel tussenruimte vanuit het midden. 9. Plaats één blauw elutiebuisje voor elk cartridge in de uitsparingen voor de elutiebuisjes aan de voorzijde van het platform. 10. Voeg 300 µl elutiebuffer toe aan elk blauw elutiebuisje. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Part# TM301 Printed in USA. Page 10 4/13

12 11. Druk op de knop Run/Stop. Het platform trekt zich terug. Sluit de deur. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. Het Maxwell 16 IVD Instrument begint onmiddellijk met de zuiveringscyclus. Het scherm geeft de resterende tijd die nodig is om de cyclus uit te voeren bij benadering weer. Opmerkingen: 1. Als u op de knop Run/Stop drukt of de deur opent, wordt de cyclus onderbroken. 2. Als de cyclus wordt afgebroken voordat deze is voltooid, wast het instrument de deeltjes van de plunjers en werpt de plunjers in monsterkamer 7 van de cartridge. De monsters gaan verloren. 12. Wanneer de geautomatiseerde zuiveringscyclus is voltooid, volgt u de aanwijzingen op het scherm voor gegevensoverdracht. Raadpleeg de technische handleiding van het Maxwell 16 IVD Instrument TM315 en de technische handleiding voor de software Maxwell Monstervolgsysteem TM314 voor gedetailleerde aanwijzingen. 13. Volg de aanwijzingen op het scherm aan het einde van het proces om de deur te openen. Controleer of de plunjers zich aan het einde van de cyclus in monsterkamer 7 van de cartridge bevinden. Als de plunjers niet zijn verwijderd uit de magnetische plunjerbalk, duwt u deze voorzichtig met de hand omlaag om ze te verwijderen. 14. Druk op 'Run/Stop' om het platform uit het instrument te schuiven. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 15. Neem de elutiebuisjes uit de verwarmde uitsparingen voor elutiebuisjes en plaats deze in het magnetische elutiebuisjesrek. Pipetteer de geëlueerde monsters in de opslagbuisjes. Gooi na overbrenging van het geëlueerde monster de blauwe elutiebuisjes weg. Opmerking: Om deeltjesoverbrenging te voorkomen, neemt u met een pipet de monsters op, weg van aan de zijkant van de blauwe elutiebuis gevangen deeltjes. 16. Verwijder de cartridges en plunjers van het instrumentplatform en werp deze weg. Gebruik de cartridges, plunjers of elutiebuisjes niet opnieuw. 17. Als u het instrument zodanig hebt geconfigureerd dat aan het einde van elke cyclus een UV-lichtbehandeling wordt uitgevoerd, wordt de betreffende behandeling gestart zodra de deur wordt gesloten. Controleer of de monsters zijn verwijderd voordat u de deur sluit en de UV-lichtbehandeling wordt gestart om schade aan het nucleïnezuur te voorkomen. Promega Corporation 2800 Woods Hollow Road Madison, WI USA Toll Free in USA Phone Fax Printed in USA. Part# TM301 4/13 Page 11

13 4.B. Cyclus van het Maxwell 16 Clinical Instrument (AS2050) Promega MAXWELL 16 Zuiveringssysteem Versie 4.40 SEV IVD Instelling bedrijfsmodus SEV = Standaard elutievolume IVD = Klinische modus 6033MD 1. Het Maxwell 16 System is in staat onderzoeks- en forensische protocollen, alsmede klinische protocollen uit te voeren. Controleer vóór gebruik of het instrument in de klinische modus is ingesteld. Doe dit door de deur te sluiten en het Maxwell 16 Instrument uit en weer in te schakelen. Het programmatuurversienummer en de modusinstelling worden weergegeven zoals hier getoond. Als het scherm iets anders laat zien dan hier getoond, verwijzen wij u naar de Bedieningshandleiding voor het Maxwell 16 Instrument (nr. TM300) voor instructies over het instellen van het instrument naar de klinische modus. ====Menu==== 1. Start 2. Demo 3. Configuratie 5314MA 2. Gebruik één van de pijltoetsen om de cursor naar Start te verplaatsen als u een zuiveringscyclus wilt uitvoeren. Druk op Run/Stop om de keuze te bevestigen. Opmerking: Demo is een verkorte zuiveringscyclus voor demonstratiedoeleinden. Setup wordt gebruikt om de bedrijfsmodus van het instrument te wijzigen en is voor deze procedure niet noodzakelijk. 3. Gebruik één van de pijltoetsen om de cursor naar het vereiste protocol-/ monstertype te verplaatsen. Druk op Run/Stop om de keuze te bevestigen. Gedrukt in VS. Pagina 12 4/13

14 ==VERIFICATIE== Monstertype: DNA Protocol: Bloed OK CANCEL 5315MB 4. Controleer of u het juiste protocol hebt geselecteerd. Gebruik één van de pijltoetsen om de cursor naar OK te verplaatsen. Druk op de knop Run/Stop om verder te gaan met een zuiveringscyclus. Selecteer Annuleren als de weergegeven informatie niet juist is. 5. Open de deur zodra dit wordt verzocht op het LCD-scherm. Druk op de knop Run/Stop om het platform naar buiten het instrument te verplaatsen zodat de cartridges eenvoudig kunnen worden geplaatst. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 6. Breng de cartridges met de monsters en plunjers over vanaf het cartridgebereidingsrek naar het Maxwell 16 platform. Controleer of de cartridges in het instrument worden geplaatst met de geribbelde zijde van de cartridge het dichtst bij de deur. Opmerkingen: Als de cartridge moeilijk in het platform past, dient u de oriëntatie van de cartridge te controleren. Plaats de cartridge door eerst de geribbelde zijde in te brengen en vervolgens de cartridge op de achterzijde naar beneden te drukken om deze in positie te drukken. Als u minder dan 16 monsters verwerkt, plaatst u de cartridges midden op het platform, met evenveel tussenruimte vanuit het midden. 7. Plaats één blauw elutiebuisje voor elk cartridge in de uitsparingen voor de elutiebuisjes aan de voorzijde van het platform. 8. Voeg 300 µl elutiebuffer toe aan elk blauw elutiebuisje. Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 13

15 4.B. Cyclus van het Maxwell 16 Clinical Instrument (AS2050) (vervolg) 9. Druk op de knop Run/Stop. Het platform trekt zich terug. Sluit de deur. Waarschuwing: Gevaar voor beknelling. 10. Het Maxwell 16 Instrument start de zuiveringscyclus. Het LCD-scherm toont de uitgevoerde stappen en de geschatte resterende tijdsduur van de cyclus. Opmerkingen: Door op de knop Run/Stop te drukken of de deur te openen, wordt de cyclus onderbroken. Sluit de deur (indien geopend) en kies of u de cyclus wilt voortzetten (cyclus continueren) of beëindigen (cyclus beëindigen). Als u de cyclus beëindigt voordat deze is voltooid, wast het instrument de deeltjes van de plunjers af en verwijdert de plunjers in monsterkamer nr. 7 van de cartridge. Dit betekent dat uw monster verloren gaat. Voor instructies over het terughalen van het monster na een tijdelijke stroomstoring, verwijzen wij u naar de sectie Problemen oplossen in de bedieningshandleiding voor het Maxwell 16 Instrument (nr. TM300). 11. Als de zuivering is voltooid, geeft het LCD-scherm een melding dat het protocol is beëindigd. Na voltooiing opent u de deur. Controleer of alle plunjers uit de magnetische staafeenheid zijn verwijderd. Als de plunjers niet zijn verwijderd, kunt u deze handmatig voorzichtig naar beneden duwen om ze aldus te verwijderen. 12. Druk op de knop Run/Stop om het platform buiten het instrument te brengen. 13. Neem de elutiebuisjes uit de verwarmde uitsparingen voor elutiebuisjes en plaats deze in het magnetische elutiebuisjesrek. Pipetteer de geëlueerde monsters in de opslagbuisjes. Gooi na overbrenging van het geëlueerde monster de blauwe elutiebuisjes weg. Opmerking: Om deeltjesoverbrenging te voorkomen, neemt u met een pipet de monsters op, weg van aan de zijkant van de blauwe elutiebuis gevangen deeltjes. 14. Verwijder de cartridges en plunjers van het instrumentplatform en werp deze weg. Gebruik de cartridges, plunjers of elutiebuisjes niet opnieuw. Gedrukt in VS. Pagina 14 4/13

16 5. Problemen oplossen Voor vragen die hier niet zijn behandeld, kunt u contact opnemen met uw eigen Promega-vestiging of -distributeur. Contactinformatie beschikbaar op: Symptomen Minder dan verwacht A 260 (minder dan de verwachte opbrengst) Oorzaken en opmerkingen Het volbloedmonster had een laag aantal witte bloedcellen. De opbrengst van genomisch-dna uit bloedmonsters is afhankelijk van het aantal witte bloedcellen in het monster. Het volbloedmonster was niet gemengd vóór verwerking. Zorg ervoor dat de volbloedmonsters gemengd zijn vóór verwerking om er zeker van te zijn dat de witte bloedcellen gesuspendeerd zijn. Geen opbrengst Deeltjes overbrengen Er werd een te groot monster verwerkt. Een groter monster verwerken dan aanbevolen maakt de opbrengst niet noodzakelijkerwijs groter. Het vergroten van de monsteromvang kan leiden tot een suboptimale opbrengst en zuiverheid van het DNA. Het monster werd geplaatst in monsterkamer nr. 7 van de DNA-zuiveringscartridge. Zorg dat u de DNA-zuiveringscartridge in de juiste oriëntatie hebt geplaatst zodat u het monster aan kamer nr. 1 kunt toevoegen. Monsterkamer nr. 1 is het kamer dat het dichtst bij de geëtiketteerde zijde van de cartridge ligt. DNA gezuiverd uit monsters met een hoog aantal witte bloedcellen kunnen viskeus worden en zijn tijdens elutie moeilijk te klaren. Vang de deeltjes een tweede keer af met behulp van het magnetische elutierek of verwijder de deeltjes door te centrifugeren. Gedrukt in de VS. 4/13 Pagina 15

17 (a) U.S. Pat. Nos. 6,027,945, 6,368,800 and 6,673,631, European Pat. No and Japanese Pat. No , 2010, 2012, 2013 Promega Corporation. Alle rechten voorbehouden. Maxwell en MagneSil zijn geregistreerde handelsmerken van Promega Corporation. Vacutainer is een gedeponeerd handelsmerk van Becton, Dickinson and Company. De producten kunnen onderworpen zijn aan aangevraagde of uitgegeven patenten of kunnen bepaalde beperkingen hebben. Bezoek onze website voor aanvullende informatie. Alle prijzen en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Productclaims kunnen worden gewijzigd. Neem contact op met de technische dienst van Promega of bekijk de online catalogus van Promega voor de meest actuele informatie over Promega-producten. Gedrukt in VS. Pagina 16 4/13

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Laboratoriumprotocol voor handmatige zuivering van DNA uit een monster van 0,5 ml

Laboratoriumprotocol voor handmatige zuivering van DNA uit een monster van 0,5 ml Laboratoriumprotocol voor handmatige zuivering van DNA uit een monster van 0,5 ml Voor de zuivering van genomisch DNA uit de afnamekits van de serie Oragene en ORAcollect. Bezoek onze website op www.dnagenotek.com

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

Teasi One - Gebruikershandleiding

Teasi One - Gebruikershandleiding Teasi One - Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Gebruik en bediening van navigatiesystemen 3 1. Uw apparaat leren kennen... 5 2. Het apparaat starten... 8 2.1. Eerste keer starten... 8 2.2. Tweede en volgende

Nadere informatie

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one gebruikershandleiding hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

HP Deskjet 1050 All-in-One series

HP Deskjet 1050 All-in-One series HP Deskjet 1050 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Hoe kan ik?...3 2 Kennis maken met de HP All-in-One Printeronderdelen...5 Kenmerken van het bedieningspaneel...6 Statuslampjes...6 3 Afdrukken Documenten

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

TomTom Documentatiegids

TomTom Documentatiegids TomTom Documentatiegids Inhoud Wat zit er in de doos? 7 Wat zit er in de doos?... 7 Lees mij eerst 8 Het navigatiesysteem positioneren... 8 In je auto installeren... 8 Het navigatiesysteem in- en uitschakelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PC-gebruik

Gebruikershandleiding PC-gebruik Gebruikershandleiding PC-gebruik Versie 2.0.2.18 / 1 Februari 2011 Mextal 2011 Inhoudsopgave 0. Inleiding... 3 1. Inloggen... 3 1.1 Installeren Plug-in... 4 1.2 Uitvoeren installatie controle... 5 1.2.1

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING

LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/DEFIBRILLATOR GEBRUIKSAANWIJZING LIFEPAK 15-MONITOR/defibrillator GEBRUIKSAANWIJZING Neem voor meer informatie contact op met Physio-Control op het nummer +1 800 442 1142 of ga naar

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series

Downloaded from www.vandenborre.be. HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Inhoudsopgave 1 Help bij HP Deskjet 2540 series... 1 2 Kennis maken met de HP Deskjet 2540 series... 3 Printeronderdelen... 4 Functies van het bedieningspaneel... 5 Draadloze

Nadere informatie

GHP 12 - Installatie-instructies

GHP 12 - Installatie-instructies Belangrijke veiligheidsinformatie GHP 12 - Installatie-instructies Deze revisie betreft softwareversie 2.2 van de GHP 12, die is uitgebreid met comptabiliteit voor de elektromagnetische aandrijfeenheid.

Nadere informatie

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding

HP PSC 1600 All-in-One series. Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding HP PSC 1600 All-in-One series Gebruikershandleiding Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

DIT IS JOUW HANDLEIDING.

DIT IS JOUW HANDLEIDING. DIT IS JOUW HANDLEIDING. FAIRPHONE HANDLEIDING. Met dit korte overzicht is jouw telefoon in een mum van tijd klaar voor gebruik! Maar als je meer hulp, gedetailleerde informatie of zeer technische bijzonderheden

Nadere informatie

Controleer de inhoud van de verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking Lees dit eerst! UA-4FX Gebruikershandleiding Copyright 2005 ROLAND CORPORATION Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van ROLAND CORPORATION op enigerlei

Nadere informatie

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT NL/ GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUD Inleiding 1 Meegeleverd Accessoires 2 Belangrijke veiligheidsinformatie 3 Bovenpaneel en regelaars 5 Onderpaneel en regelaars 6 Regelaars boven- en

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Dell Venue Pro 11 5130 Gebruikshandleiding

Dell Venue Pro 11 5130 Gebruikshandleiding Dell Venue Pro 11 5130 Gebruikshandleiding Regelgevingsmodel: T06G Regelgevingstype: T06G001 Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen OPMERKING: Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan

Nadere informatie

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product.

SV-15/12/8 Stika. Handleiding. Bedankt voor uw aankoop van dit product. SV-15/12/8 Stika Handleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product. Lees deze handleiding a.u.b. volledig door om het apparaat te leren kennen en op de juiste manier te kunnen bedienen. Bewaar de handleiding

Nadere informatie