DE LOGISTIEKE AMBITIES VAN MIDDEN-BRABANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LOGISTIEKE AMBITIES VAN MIDDEN-BRABANT"

Transcriptie

1 DE LOGISTIEKE AMBITIES VAN MIDDEN- Een onderzoek van TNO en Midpoint Brabant Hans Quak, Sander van der Aa, Bas Holland Tilburg, november 2011

2 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Logistiek met toegevoegde waarde 4 2. Acht grote ambities 5 3. Het logistieke perspectief Stappenplan 11 Waarom zou Midden-Brabant moeten kiezen voor logistiek met toegevoegde waarde als een van zijn belangrijke groeisectoren voor de komende jaren? Wat moet het doen om die groei mogelijk te maken? En wat kunnen op weg naar 2020 dan zowel de ambities als de concrete stappen zijn? Zulke vragen staan centraal in het onderzoek Logistieke Ambitie Regio Midden-Brabant van TNO en Midpoint Brabant. In deze brochure treft u daarvan de samenvatting. Eén ding staat vast: Midden-Brabant staat nu al op de derde plaats als logistieke hot spot in Nederland (Elsevier Reed Business Review). Met tienduizenden logistieke banen en een ijzersterke uitgangspositie voor verdere ontwikkeling. Mits... Met deze brochure wil Midpoint Brabant alle betrokkenen - ondernemers, onderwijs en overheden - de keuze-argumenten en marsroute aanreiken. Gezamenlijk optreden en optrekken is een basisvoorwaarde. Een typisch geval van social innovation! Tilburg, november 2011 Dit is de samenvatting van het onderzoek Logistieke ambitie Midden-Brabant, uitgevoerd door Midpoint Logistics Cities en TNO Innovation For Life. Het programma wordt mede ondersteund door de Provincie Noord-Brabant. De auteurs: Hans Quak. Sander van der Aa en Bas Holland. 2 3

3 1. De toegevoegde waarde 2. Acht grote ambities Social Innovation à la Midpoint Brabant is het ontwikkelen van nieuwe business-modellen en marktconcepten in een gemeenschap van uiteenlopende belanghebbenden, gericht op het realiseren van maatschappelijke waarde. Akkoord, op enig moment moeten de spullen ook verpakt en versjouwd worden. Maar logistiek voegt waarde toe en omvat zo heel veel meer dan het schuiven met dozen door weinig laaggeschoolde medewerkers op veel vierkante meters. Nu al telt Midden-Brabant ruim volledige arbeidsplaatsen in deze intensieve dienstverlening, ruim 14% van de totale werkgelegenheid met een toegevoegde waarde van 2,1 miljard euro. Dat is ruimschoots boven het landelijk gemiddelde. En welk economisch scenario men er ook op loslaat: de sector zal slechts doorgroeien. Aangejaagd door ambities en positie van Rotterdam wordt tot 2030 een groei van de goederenstromen verwacht tot 50 procent. De sector zit te springen om hoger opgeleide talenten, al is de huidige match van vraag en aanbod voor lager opgeleiden nog in balans. Kennis en vakmanschap maken in deze serviceindustrie steeds meer de dienst(verlening) uit. Scholing, maatwerk, assemblage, regie en duurzame samenwerking bepalen de productie. Midden-Brabant is bovendien steeds nadrukkelijker in beeld als regionale, nationale en internationale hub op de belangrijke vervoersassen van Europa. Ideaal gelegen, met alle modaliteiten in huis (weg, spoor en water) en vele overige positieve vestigingsfactoren, trekt de regio in allerlei hoofdkantoren de aandacht. Een kans voor open doel om van de groeikansen in alle onderdelen van de logistiek te profiteren met duurzame werkgelegenheid. Dit levert grote maatschappelijke waarde op. En daarover gaat dit onderzoek. Inzetten op logistieke groei in Midden-Brabant is niet alleenzaligmakend als het gaat om ontwikkeling van regionale welvaart en werkgelegenheid. Maar de sector biedt wel onevenredig veel kansen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De analyse van die voorwaarden leidt tot acht speerpunten van beleid. Die blijken verrassend goed overeen te stemmen met het DNA van Midden-Brabant, dat samenwerking en innoveren immers in de genen zit. Achtereenvolgens bespreken we in dit hoofdstuk die ambities en de bijbehorende actielijnen. In het volgende hoofdstuk (3) volgt het perspectief waarin dit alles past. Daarna volgt een stappenplan (hoofdstuk 4). 1) Behoud en versterking van de positie van Midden-Brabant is het eerste speerpunt. De regio moet goed bereikbaar en ontsloten blijven. Ze wil haar toppositie in het multimodale logistieke kernnetwerk van Nederland verstevigen. Haar positie aan de Oost-West corridor (Van Rotterdam en Antwerpen naar midden-europa) is dé sleutelfactor. Actielijnen: > Weg: Verbreding van de A58 ( s lands meest innovatieve publiek-private samenwerking voor wegonderhoud in ZuidNet ). De flessenhals Hooipolder A59 ontstoppen. > Water: Het Wilhelminakanaal geschikt maken voor binnenvaartklasse IV. De Waalwijkse haven geschikt maken voor binnenvaartklasse V. De industrieterreinen Tilburg Vossenberg en Waalwijk Havens beter aansluiten op die waterwegen. > Spoor: Railport Brabant in Tilburg doorontwikkelen. Een echte spoorterminal op industrieterrein Loven. > > > Logistieke sector van vitaal belang voor Midden-Brabant De werkgelegenheid bedraagt FTE. In transport en overslag FTE, in opslag, warehousing, Value Added Logistics en -Services en Ketenregie FTE en in ondersteunende activiteiten (denk aan zaken als verzekeringen, certificeringen, opleidingen en ICT) zo n 3750 FTE. Dat alles is goed voor 2,1 miljard euro aan toegevoegde waarde. Logistiek Midden-Brabant: 2,1 miljard aan toegevoegde waarde in een sector van FTE met een arbeidsproductiviteit per werknemer van gemiddeld ,- (2009). Dat is 14 % van de totale werkgelegenheid, veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarmee is de groeiende logistieke sector van vitaal belang voor Midden-Brabant. 4 5

4 2) Het Extended Network Midden-Brabant is het tweede speerpunt. Midden-Brabant heeft grote potentie als regionaal verbindingsplatform in het internationaal logistiek netwerk dat mede vanuit de zeehavens Rotterdam en Antwerpen wordt gevoed. De regio als onderdeel van dat veel grotere geheel, dus. Ze vormt als het ware een poort ( extended network ) die vice versa als één geheel voor alle betrokken partijen fungeert ( point-to-point ). Daartoe moet ze samenwerken met zee-containerterminals in Rotterdam en Antwerpen. Actielijnen: > Ondernemers en overheden in Midden-Brabant bieden zich gezamenlijk aan om zo n punt-tot-punt verbinding te bouwen tussen Midden-Brabant en de mainports Rotterdam en Antwerpen. Dat vergt intensievere regionale samenwerking achter één regionaal loket, met een gedeelde ICT-infrastructuur, douane-faciliteiten en soortgelijke diensten in het achterland. > Onderhandelingen met en het opzetten van zo n extended network met zeecontainerterminals in Rotterdam en Antwerpen. > Verzekering van een goede ontsluiting (zie aanbeveling 1). 3) Vestigingsklimaat en branding logistieke hot spot uitbouwen is speerpunt no. 3. Midden-Brabant kan naast Europese Distributie Centra (EDC) ook Regionale Distributie Centra (RDC) aantrekken en richt zich daar collectief op. Ook ideaal gelegen voor o.a. Benelux-distributie en gerelateerde bedrijvigheid, faciliteert de regio overige logistieke diensten als internet-logistiek en logistieke support-services en draagt dat maximaal uit. Actielijnen: > Gezamenlijke logistieke acquisitie en branding van de logistieke hot spot als regionaal geheel in samenwerking met partijen als de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, de NDL en NFIA. > In de buitenlandpromotie ook actief samenwerken met de naastliggende regio s (Brainport en West-Brabant). > Aansluiten bij de nationale buitenlandpromotie via het Topteam Logistiek van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. > Gezamenlijke lobby naar hogere overheden. 4) De logistieke proeftuin: Midden-Brabant ontwikkelt zich tot logistieke proeftuin voor Nederland met slimme, toegepaste logistiek ( Smart Applied Logistics ). Hiertoe haalt ze de verbindingen met kennisinstellingen en ondernemers aan. Om relevante projecten op te starten, te faciliteren en daarin met ondernemers te participeren. Boven: Value Added Logistics, al lang geen dozen schuiven meer. Links: trotse transportondernemers, nadat zij de Freight Factory waren begonnen voor onderlinge uitwisseling van lading: synergie en milieuontlasting. Rechts: de ROC containerterminal in de haven van Waalwijk, nu nog vaarklasse III, straks V. Actielijnen: > Dit vergt het opsporen van en actief meedraaien in innovatieve logistieke projecten en de bijbehorende ondersteunings-activiteiten. En de regie nemen in zogenoemde cross chain collaboration communities - groepen van partners onder ondernemers, onderwijs en overheden die over hun eigen grenzen kijkend het voordeel van regionale samenwerking realiseren. > Verbindingen leggen met andere kennis-ontwikelende regio s (West-Brabant met Dinalog en Oost-Brabant met Brainport) om gezamenlijk toekomstige logistieke waardeketens te ontwikkelen. > Resultaten van zulke initiatieven beter uitnutten en in toegevoegde waarde omzetten. > Opzetten en onderhouden van new business support services voor deelnemende partijen: ondernemingen, onderwijs en overheid. > > > 6 7

5 5) Arbeid en scholing: logistiek vakmanschap ontwikkelen. Midden-Brabant wordt hét opleidingscentrum voor logistiek personeel. In de regio worden in de praktijk goede logistieke opleidingen aangeboden die aansluiten bij de behoeften van ondernemers. De regio voert daartoe ook promotie uit onder scholieren en studenten. Ze werkt daarin samen met aangrenzende regio s (West-Brabant, Brainport). Actielijnen: > Via het Huis van de Logistiek wordt een regionaal arbeid dienstverleningsprogramma opgezet. > Er wordt maatwerk opgezet voor specifieke clusters van bedrijven in toegepaste logistieke scholingsprogramma s. > Scouting en aantrekken van logistiek talent ( talent development & talent pooling ). > Aanbod in opleidingen voor logistieke ondersteuningsdiensten (verzekeringen, financiering, douane, veiligheid, et cetera). > Het onderwijsnetwerk in en rond Midden-Brabant verbinden en versterken en de link leggen met het bedrijfsleven en zijn platformen. 6) Beschikbaarheid en posities logistiek vastgoed beter uitnutten. Midden-Brabant faciliteert de ontwikkeling van goed ontsloten, multimodaal vastgoed. Versnippering wordt voorkomen. Bij de ontwikkeling en herstructurering staan de behoeften van onderling samenwerkende groepen ( cross chain collaborating communities ) centraal. Actielijnen: > De ontwikkeling van logistiek vastgoed en aansluitingen én de check of gebruikers de verbindingen over spoor en water daadwerkelijk gebruiken. > Keuzen maken voor geconcentreerde, logistieke gebieds- of terreinontwikkeling en sturing / afstemming op basis van deze keuzen. > In het geval van geconcentreerde gebieds- en terreinontwikkeling deze faciliteren met ondersteunende logistieke diensten en zulke diensten stimuleren. > Terreinbeveiliging (beveiligde parkeerterreinen, cameratoezicht et cetera). 7) Samenwerking met de andere regio s in smart connections is het zevende speerpunt. Midden-Brabant trekt actief met de omliggende regio s op in de ontwikkeling van gezamenlijke infrastructuur en buitenlandpromotie. Midden-Brabant ontwikkelt zijn verbindingen samen met die regio s om wederzijds van elkaars sterkten te profiteren. Actielijnen: > De infrastructurele verbinding met de logistieke regio West-Brabant gezamenlijk optimaliseren. > West-Brabant betrekken bij de ontwikkeling van de logistieke proeftuin (Dinalog en NHTV). > Verbinding leggen in de kennisontwikkeling met Oost-Brabant (Technische Universiteit Eindhoven, High Tech Campus betrekken bij de ontwikkeling van logistieke proeftuinen). > Zeeland betrekken in de fysieke verbindingen met de mainports Rotterdam en Antwerpen ( extended gate network ). > Beter aanhaken bij lopende initiatieven. > Partijen verbinden op basis van social innovation: gezamenlijke meerwaarde door innovatie. 8) De toekomstige waardeketens ontwikkelen en verknopen op basis van eigen sterkten. Midden-Brabant ondersteunt en stuurt de ontwikkeling van gezamenlijke, future value chains. Het zet dus actief in op programma s voor de arbeidsmarkt, de eerder genoemde slimme, toegepaste logistiek, de onderling samenwerkende groepen tussen waardeketens en de beschikbaarheid van duurzaam logistiek vastgoed. Actielijnen: > Opzet van specifieke programma s voor arbeidsmarkt en slimme toegepaste logistiek (inclusief de genoemde proeftuinregio). > Samenwerkende groepen tussen waardeketens faciliteren en stimuleren. > Ontwikkelen van toegevoegde waarde- en ondersteuningsactiviteiten (ICT, shared supply chain services, verzekeringen, douanefaciliteiten, veiligheid, financiering et cetera). > Het uitnutten van de eerder besproken posities en beschikbaarheid van logistiek vastgoed. Midden-Brabant telt nu 1903 hectare bedrijfsterrein (netto). Daarvan is 1750 hectare uitgegeven en resteert nog 188 hectare netto uitgeefbaar terrein (exclusief Wijkevoort in Tilburg en Haven VIII in Waalwijk). Er is dus nog beperkt ruimte. Maar nieuwe service-terreinen zijn nodig om de logistieke ambities waar te maken (cijfers 2010). 8 9

6 10 3. Logistiek perspectief Midden-Brabant zit in een brandpunt. Dat van de logistieke dienstverlening die in al haar veelvormigheid kansen biedt in een sector waar de regio toch al bovenmatig mee scoort. Banen voor Brabant! Als het onderzoek één ding duidelijk maakt, is het wel dat Midden-Brabant bovengemiddeld scoort als onderdeel van het Nederlandse logistieke netwerk. Het is een onmisbare schakel tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en het achterland: Duitsland en de Benelux. Deze biedt nu dus al ruim full time arbeidsplaatsen (14 % van het totaal) en opent structurele groeiperspectieven. Midden-Brabant heeft immers de positie als een vitaal onderdeel op logistieke draaischijf. Trefwoorden zijn: ICT voor slimmere flexibele systemen om de beladingsgraad (kostenbesparing) te vergroten en de milieubelasting van het vervoer terug te brengen. Containertransferia om volop in het vervoer van overmorgen mee te doen. Toegevoegde waarde en dus welvaart en werkgelegenheid voor tienduizenden. En social innovation als samenbindende factor om deze regio als één geheel te exploiteren for benefit of all. Topregio in Nederland Wie kijkt naar de infrastructuur, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid van areaal, de kwaliteit en motivatie van de werknemers en de samenbindende rol van de regio snapt waarom het vakblad Logistiek van Reed Business Midden-Brabant de derde logistieke hot spot noemt. Noblesse oblige. Dat is een positie om uit te bouwen. Ze past precies bij het DNA van deze regio. Sterker door samenwerking, om met Midpoint Brabant te spreken: door social innovation. Mogelijkheden maximaal benutten Op de schrale zandgronden heeft zich een veelzijdige economie ontwikkeld waarin met name MKB-bedrijven elkaar vinden en multinationals een ideaal vestigingsklimaat treffen. Niet te duur, intelligent en multimodaal verbonden. Die drie komen samen in de talloze bewegingen van producten en diensten, precies op een van de belangrijkste corridors van west- en centraal Europa. Nu al is Midden-Brabant fysiek de grootste binnenlandse logistieke hub van Nederland. Het ligt voor de hand om de mogelijkheden van die positie nog beter te benutten. Het reeds bestaande Brabant Intermodal, samenwerkingsverband rond alle vervoersmodaliteiten in het Hart, versterkt de uitgangspositie. Midden-Brabant is een ideale partner voor de grote zeehavens en de verzorgingsgebieden oost- en zuidwaarts. In het jargon: een inland network voor de zeehavens dat vergaande samenwerkingsmogelijkheden biedt. Waarbij zaken als één logistieke, regionale serviceorganisatie veel heilzaam werk kunnen verrichten, vooropgesteld dat de partners in de regio samen optrekken in plaats van elkaar als concurrenten te zien. Ruimte, middelen, modaliteiten: optimale synchronisatie mogelijk Er is ruimte en de vervoersmodaliteiten zijn er alle drie: weg, spoor en water. Die zijn bovendien samen te brengen in perfecte synchromodaliteit: de slimste samenstelling van de goederenstroom op basis van vraag en infrastructurele mogelijkheden. Én de arbeidskracht is er: een prima toegesneden beroepsbevolking en talloze toegesneden scholingsmogelijkheden. Alle reden dus om de groeipotentie tot 2020 volledig te verzilveren. Dat is mogelijk door het unique selling point van deze regio als inland network voor de mainports Rotterdam en Antwerpen centraal te stellen. 4. Stappenplan Al het voorgaande wordt pas concreet als het in een stappenplan met bijbehorende tijdslijn komt te staan. Vooralsnog onderscheiden we vier stappen. De basis (stap 0) is het vaststellen van de hiervoor besproken logistieke ambitie voor de regio Midden-Brabant. Daartoe vormt dit onderzoek de aanzet (november 2012). Stap 1: Opstellen van een werkprogramma logistiek met concrete acties die deze ambities waarmaken. Desbetreffende acties ontwikkelen met eigenaren, deadlines en budget. Het werkprogramma is in het eerste kwartaal van 2012 gereed. Stap 2: Vaststellen de van prioriteiten in het werkprogramma. Alle ambities tegelijkertijd op volle kracht uitvoeren, is geen realistisch uitgangspunt. Prioriteiten stellen dus. Op basis van impact en haalbaarheid worden omvang, tempo en volgorde van acties bepaald. De prioriteiten worden in het tweede kwartaal van 2012 vastgelegd. Stap 3: Aan het werkprogramma wordt een methodiek voor monitoring gekoppeld zodat we kunnen volgen wat de voortgang is en in welke mate resultaten worden bereikt. Het mechanisme voor monitoring wordt in het tweede kwartaal van 2012 vastgesteld. Stap 4: In het derde kwartaal van 2012 gaan we gecoördineerd aan de slag met de uitvoering van deze ambities en acties. Start van het werkprogramma dus in Q Ondertekening van een samenwerkingsverband voor de optimale doorontwikkeling van het multimodale product van deze regio (foto Studio Piet Pulles). 11

7 bezoekadres Reitseplein AA Tilburg postadres Postbus LG Tilburg t (013) f (013) e i COLOFON Merkbouw, PR/marcom-advies, huisstijl, website, ontwerp, productie: HollandPubliciteit bv, Waalwijk - T: / /

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek

Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Topsector en de Buitenland Promotie Logistiek Presentatie ALV NDL 20/11/2014 Agenda 1. Topsector logistiek 2. Organisatie en uitgangspunten 3. Cross-overs 4. Logistiek Koffertje en lonkend perspectief

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land

De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land De internationale concurrentiepositie van Nederland als logistiek land Algemene Ledenvergadering NDL Amsterdam, 22 april 2016 Drs. René Buck Directeur Buck Consultants International Buck Consultants International

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

West-Brabant gekozen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland 2012

West-Brabant gekozen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland 2012 West-Brabant gekozen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland 2012 Het Vakblad Logistiek publiceert jaarlijks de Logistieke kaart van Nederland. Een panel van deskundigen kiest daarbij de belangrijkste

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht

Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Haven Amsterdam NV Toekomst in vogelvlucht Janine van Oosten, directeur CNB en rijkshavenmeester Februari 2013 Havenclub Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam De havens van

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Brabant verbindt. 14 okt. 2011

Netwerkbijeenkomst Brabant verbindt. 14 okt. 2011 Netwerkbijeenkomst Brabant verbindt 14 okt. 2011 Programma Welkom door Ad van der Heijden 1e spreker Vragen vanuit de zaal Pauze en tweede netwerkmoment 2e spreker Vragen vanuit de zaal 3e spreker Vragen

Nadere informatie

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant

Van strategische ligging naar strategische positie. Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Van strategische ligging naar strategische positie 17 mei 2017 Henk Rosman directeur REWIN West Brabant Context: de uitdaging Globalisering = internationale concurrentieslag Sleutel: innovatie en vernieuwing

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland

Innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland Innovatieprogramma LOGISTIEK Zuid-Nederland Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Nederland delen met de RIS3 dezelfde ambitie. Zuid-Nederland wil Europees koploper worden binnen zeven innovatieve

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het

DocksNLD fase 2 - bijeenkomst 22 februari Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op DocksNLD fase 1 met rechts het - bijeenkomst 22 februari 2017 Contour van het in aanbouw zijnde distributiecentrum van DSV op INFORMATIEBIJEENKOMST DocksNLD fase 1 30 JANUARI met rechts het 2017 beoogde plangebied van fase 2 - informatiebijeenkomst

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW

NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE KOOP NIEUW TE ONTWIKKELEN LOGISTIEK BEDRIJFSGEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO TE KOOP NIEUW TE REALISEREN LOGISTIEK GEBOUW TRADE PORT NOORD VENLO Bent u op zoek naar een

Nadere informatie

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij

Verandering in Logistiek Twente. Denken vanuit netwerken. Kees Verweij Verandering in Logistiek Twente Denken vanuit netwerken Kees Verweij Principal Consultant Lid Stuurgroep Synchromodaal Transport 22 januari 2015 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

Logistiek in Nederland

Logistiek in Nederland Agenda Logistiek in Nederland Logistiek in onze regio Onze 8 ambities Logistics Cities projecten Overige projecten/initiatieven in de regio Voorbeelden verkenning mogelijke initiatieven bedrijfsleven Wat

Nadere informatie

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG

Projectvoorstel. INNVALL[k] INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] I N N V A L INNOVATIE VALUE ADDED LOGISTICS LIMBURG Projectvoorstel INNovatie Value Added Logistics Limburg [Ketenregie] L k INNOVATIE Datum: Versie: Januari 2013 1.3 Projectkader Binnen de logistieke sector worden bedrijven geconfronteerd met forse concurrentie.

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn

We werken al veel samen op het gebied waar het kan en meer geconcentreerd. zodat er meer geld beschikbaar komt opleidingen meer specialistisch zijn 2 In de afgelopen jaren is al veel gedaan om het onderwijs in Zeeland meer toekomstbestendig te maken. Daarmee is een aanzet gegeven voor een gezonde toekomst van het onderwijs in Zeeland, maar ligt er

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases

ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases ZUIDWEST-NEDERLAND DE NATIONALE KOPLOPER (OP WEG NAAR DE BIOBASED DELTA) Biobased Business Cases Mei 18, 2011 Waarom koploper? Zuidwest-Nederland: Aanwezigheid grondstoffen Hoogwaardige bedrijven in agro,

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein

Nieuwe bedrijvigheid. Flevokust Lelystad. unieke multimodale situering. Lokale ontwikkeling. 115 hectare havengebonden bedrijventerrein Flevokust Lelystad Nieuwe bedrijvigheid Flevokust spoorverbinding Filevrij Lelystad synergie unieke multimodale situering groen milieucategorie 5 transportmodaliteiten Bereikbaarheid flexibiliteit in kavelgrootte

Nadere informatie

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer

4C VOOR BOUWLOGISTIEK. Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer 4C VOOR BOUWLOGISTIEK Toepassing van een real-time smart data platform Siem van Merriënboer INHOUD Problematiek van logistiek in de bouw Ontwikkelingen in logistiek TKI-project 4C in bouwlogistiek Voorbeeld:

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

The e logistics sweet spot of Eindhoven

The e logistics sweet spot of Eindhoven The e logistics sweet spot of Eindhoven Laatste kans op een strategische logistieke locatie bij Eindhoven Logistieke kansen voor de toekomst Dit is het moment om te schakelen het klinkt bijna ongelooflijk

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016

Workshop Leertuin Maritieme Economie. 23 november 2016 Workshop Leertuin Maritieme Economie 23 november 2016 Facts en figures (Maritime Delta regio) Potentieel AV 2025 Maritieme maakindustrie 4.690 fte (bron: ETM regio AV) Facts en figures (Maritime Delta

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs

Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Gorinchem, mei 2o16 Ingrid van Leeuwen/ Lilian Froitzheim-Leijs Inzet transitie varen op LNG 2016 Eiger Nordwand LNG dualfuel Spoor 1: Retrofit LNG schepen Proof-of-concept retrofit 2 schepen Fondsvorming

Nadere informatie

Samenvatting ... 7 Samenvatting

Samenvatting ... 7 Samenvatting Samenvatting... In rapporten en beleidsnotities wordt veelvuldig genoemd dat de aanwezigheid van een grote luchthaven én een grote zeehaven in één land of regio, voor de economie een bijzondere meerwaarde

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen

Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen. Kevin Lyen Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke stromen Kevin Lyen Senior consultant, Rebelgroup Advisory Belgium www.oostwestpoort.eu 1 Het belang van ketenregie voor de verankering van logistieke

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis

Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Kansen voor stimulering export logistieke diensten en kennis Workshop Nationale Distributie Dag Nijmegen, 15 oktober 2015 Liesbeth Staps-Brugemann Program Manager TKI Dinalog Kees Verweij Partner Buck

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk

Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Informatiebijeenkomst prijsvraag Uitrol synchromodaal netwerk Herman Wagter Topsector Logistiek / Connekt Topsectorenbeleid Topsector Logistiek: 2e plaats in de World Logistics 3e plaats in de Enabling

Nadere informatie

Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel

Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Strategie om te komen tot logistiek cluster in regio Zwolle-Kampen-Meppel Voorgesteld besluit 1. De Logistieke Visie (bijlage 1) en

Nadere informatie

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015

WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 WELKOM IN ROTTERDAM! Regio West-Brabant en het Havenschap Moerdijk te gast bij Havenbedrijf Rotterdam N.V. Maasvlakte, 11 september 2015 1 PROVINCIE BRABANT BELANGRIJK VOOR ROTTERDAM! Rotterdam-Noord-Brabant:

Nadere informatie

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE

MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE MIRT - Verkenning Antwerpen Rotterdam VISIE 2010-2020 POSITIONERING DELTALANDSCHAP 2010 BESTAANDE TOEKOMST DELTALANDSCHAP 2010-2020 STRUCTUURBEELD DELTALANDSCHAP 2020 POSITIONERING STEDELIJKE DELTA 2010

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Logistiek in Midden-Brabant Terugblik 2014

Logistiek in Midden-Brabant Terugblik 2014 Logistiek in Midden-Brabant Deze nieuwsbrief is een terugblik op het afgelopen jaar met ontwikkelingen op logistiek gebied in de regio Midden- Brabant en ontwikkelingen in het Huis van de Logistiek in

Nadere informatie

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Introductie Metropoolregio Rotterdam Den Haag Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad 2040 (Structuurvisie Rijk, 2008/09) Herwaardering belang steden voor economie Randstad geen samenhangende metropool

Nadere informatie

Logistieke Agenda Brabant

Logistieke Agenda Brabant Logistieke Agenda Brabant S-HERTOGENBOSCH HELMOND BREDA TILBURG EINDHOVEN 1 45 Samenwerken aan Logistiek BrabantStad, een sterk internationaal concurrerend en duurzaam groeiend stedelijk netwerk. BrabantStad

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG!

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG! Foodproductiecentrum Nijkerk kwalitatieve woningen aantrekken internationale centrum voor arbeidsmobiliteit internationale R&D BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN! FoodValley is uitgegroeid tot een aantrekkelijke,

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

High value businesspark

High value businesspark High value businesspark High value businesspark Gelegen op een strategische toplocatie, uitstekend bereikbaar en met flexibele kavels en eersteklas collectieve voorzieningen, biedt het moderne AviationValley

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief

Ons kenmerk L110/08.0029483. Datum uw brief Ingekomen stuk D3 (PA 17 december 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda

concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Logistiek Nederland en de concurrentiefactor arbeid Arbeid Werkt! Logistic Labour Survey 2014 NDL, TLN, Tempo-Team Agenda Waarom dit onderzoek? Logistieke arbeidsmarkt Arbeid als concurrentiefactor Slim

Nadere informatie

De wereld van DB Schenker. DB Schenker Logistics Netherlands Frank Smeets Corporate HR 9 april 2014

De wereld van DB Schenker. DB Schenker Logistics Netherlands Frank Smeets Corporate HR 9 april 2014 DB Schenker Logistics Netherlands Frank Smeets Corporate HR 9 april 2014 1 DB Schenker Logistics 1-07/2013 MBO KENNISAKKOORD LOGISTIEK & JONGERENBELEID DB SCHENKER NEDERLAND 2 DB Schenker Logistics 1-07/2013

Nadere informatie

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht Brainport Monitor 2010 Samenvatting Van crisis naar kracht People De effecten van de crisis laten zien dat de arbeidsmarkt in Brainport conjunctuurgevoelig is. Technology Brainport blijft goed presteren

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl

Development Company Greenport Venlo. Stand van zaken. Leopold Hermans - Manager Business Development. www.dcgv.nl Development Company Greenport Venlo Stand van zaken Leopold Hermans - Manager Business Development www.dcgv.nl 1 Venlo in Europa 2 3 4 Opbouw presentatie Wat is DCGV? Het Klavertje 4 gebied Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

1. Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO. 1 Arbeidsmarkt Creëert een stabiele arbeidsmarkt waarin de werkzoekende centraal staat. Voorzieningen zijn gericht op een leven lang leren. Bedrijfsleven en beroepsbevolking hebben een nauwe relatie, waarbij

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Navigatie topsectoren

Navigatie topsectoren Navigatie topsectoren Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium 1 Versie oktober 215 Beleidsthema s en doelen topsectoren Specifiek beleid, ondersteunend aan doelen Bedrijvenbeleid:

Nadere informatie

Mainports ongehinderd verbonden

Mainports ongehinderd verbonden Mainports-ongehinderd verbonden Pleidooi voor onderzoek naar ongehinderde goederentransportsystemen Gert Dijkstra - Buisleiding Industrie Gilde (BIG) Johan Visser - International Society for Underground

Nadere informatie

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland'

Notitie StartersCampus Zeeland. 'Creëer je eigen job in Zeeland' Notitie StartersCampus Zeeland 'Creëer je eigen job in Zeeland' COLOFON Partij: ChristenUnie Zeeland Fractievoorzitter: Jan Henk Verburg Opstellers notitie: Adrie Kodde en Jan Henk Verburg Datum: oktober

Nadere informatie

Toekomst HR in logistiek

Toekomst HR in logistiek Toekomst HR in logistiek Seminar 13 februari 2012 Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek Logistieke arbeidsmarkt, úw uitdaging! uw meest waardevolle asset is sterk in beweging ABN AMRO Sectorrapport

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Extending the terminal gate

Extending the terminal gate Extending the terminal gate Transition to smart network coordination Achtergrond Container terminals zijn belangrijke draaischijven voor international handel tussen Europa en de rest van de wereld. De

Nadere informatie