Het Amendement Editie 26

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Amendement Editie 26"

Transcriptie

1 Editie 26 Onder hoofdredactie van Hoofdredactioneel Iets eerder dan gepland, iets eerder dan aangekondigd en iets eerder dan gezegd: Het Amendement is alweer terug. Niet in september, maar in augustus. Het politieke gevoel kwam weer naar boven en dan kunnen we het bij Het Amendement niet wachten tot september, in dit geval zelfs letterlijk. Dus hoewel de Tweede Kamer nog op reces is (meestal volgen we de agenda van de Tweede Kamer met de verschijningsdata) verschijnen we nu dus nog in hun recesperiode. Binnen Het Amendement er even met de bezem door is wel eens goed. Iedereen goed opkloppen dat ze weer wakker zijn (voor diegenen die het nog niet waren) en even aan de spreekwoordelijke oren trekken om te zien of ze nog ideeën hebben, ideeën die meestal opborrelen in de recesperiode. Dat is ook de beste periode om ideeën te bedenken. Lekker in alle rust in de lekkere zomerzon. Deze zomer nog niet veel gezien in Nederland, die zon, maar in het buitenland des te meer. Laat de ideeën maar komen. Het valt me dit jaar trouwens erg mee met de ideeën in de politiek. Ik mis toch wel ergens de proefballonnetjes van de heer Nawijn, toen hij nog als Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie in het kabinet Balkenende I zat. Dat doet wat stof opwaaien en zijn mensen weer wakker. Natuurlijk moeten de proefballonnetjes geen gebakken lucht zijn of ballonnetjes die zo door te prikken zijn, want anders hebben we ook maar een one-day politiek. De aandacht moet er zijn en blijven. Lekker actief meedenken. Misschien is het een idee om een groot centraal forum op te zetten, met elk ministerie een apart onderdeel, waar iedereen zijn of haar meningen en ideeën kan ventileren. Wat moet er anders, hoe moet het anders en vooral ook waarom het anders moet. En natuurlijk reageren ministers, staatssecretarissen en Kamerleden daar dan ook serieus op. In deze editie zou ik u graag een tweetal artikelen willen aanraden. Dat zijn de artikelen op pagina s 2 en 3. Wetenschappelijk verantwoord en politiek schokkend. Het Amendement is terug, en hoe! Met vriendelijke groet, Hoofdredacteur Van Ministers en Staatssecretarissen in de Eerste Kamer Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten: [hier volgden de namen van 68 leden van de Eerste Kamer] en de heer Donner, minister van Justitie, mevrouw Van der Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer De Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van der Laan, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de heer Van Geel, staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Inhoud Hoofdredactioneel 1 Nummers 1 Artikel 50 Grondwet 2 Jan Peters Brainstormhok 3 Cijfers 3 Kort maar krachtig 4 Vacature 5 Foto 5 Citaten 6 In de schorsing 6 Foto 6 Colofon Het Amendement is een initiatief van Rob van den Dungen en Sander Funcke en heeft het verlevendigen van de politiek tot doel. Hoofdredactie Tom de Kleyn Eindredactie Lay-out Contactadres Het Amendement Hyacinthlaan AT DOMMELEN

2 2 De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk De titel van dit artikel: De Staten- Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk klinkt mij ondertussen wel zo bekend in de oren. Het is artikel 50 van onze Grondwet en dat artikel heb ik in de vijf maanden voor het zomerreces uitvoerig behandeld en bestudeerd onder leiding van Dr. H.K. Lindahl, universitair hoofddocent aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg. Centraal staat de vraag van de politieke representatie. Wie representeert wie, wat en waarom? Dat is een niet onbelangrijke vraag, zo zal blijken. In de huidige opvatting gaat men er vanuit dat de leden van de Tweede en Eerste Kamer gekozen zijn. De leden van de Tweede Kamer zijn direct gekozen, de leden van de Eerste Kamer zijn indirect gekozen. Juist omdát zij gekozen zijn, vormen zij de politieke representatie van het gehele Nederlandse volk. Een representatie, omdat niet iedere van de 16 miljoen Nederlanders in staat is aanwezig te zijn bij de besluitvorming. Daarom gebeurt deze besluitvorming door de politiek representanten: de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Zij vormen de Staten-Generaal, gekozen burgers die namens anderen besluiten mogen nemen of anders gezegd, wetten mogen scheppen. Het bestuur en de rechterlijke macht zijn niet gekozen door het volk, maar benoemd, en dus mogen zij geen wetten scheppen. Dat zij geen wetten mogen scheppen heeft wel een ander effect. Net zoals iedereen moeten ook het bestuur en de rechterlijke macht zich houden aan de wet. Zij zijn gebonden aan die wet, gesteld door de representanten van het gehele Nederlandse volk. Het is de taak van de wetgever (de Staten-Generaal) om een juridische invulling te geven aan het Algemeen Belang. Zij moeten beslissen wat goed is voor het gehele Nederlandse volk, omdat zij hen representeren. Het begrip volk is echter tweeledig. We hebben het volk als politieke eenheid, maar ook als hoeveelheid van kiezers. Dit heeft enige uitleg nodig. Kort gezegd komt het erop neer dat het volk als politieke eenheid wordt voorgesteld vanuit een verwijzing naar het Algemeen Belang. Het Nederlandse volk begrijpt zich dus al een geheel vanuit een verwijzing naar het Algemeen Belang. De veelheid van kiezers verschijnt op het politieke toneel alleen bij verkiezingen. Op dat toneel worden de uiteenlopende visies van de burgers op het Algemeen Belang zichtbaar gemaakt, en wordt een opdracht gegeven aan volksvertegenwoordigers om conform die visies gedurende vier jaar het Algemeen Belang te concretiseren. We kunnen natuurlijk allemaal aan zien komen dat de politiek vertegenwoordiger, ook al stemt deze zonder last (art. 67, lid 3 Grondwet), geneigd zal zijn om uitsluitend het belang van haar/zijn achterban te behartigen, zonder oog te hebben voor het Algemeen Belang. Gelukkig hebben we daarvoor een andere tranche van de Trias Politica van Montesquieu, namelijk de rechterlijke macht. Door middel van rechtsvinding oefent de rechterlijke /Dr. H.K. Lindahl macht een zekere controlerende functie uit op de wetgever, aangezien ook de rechter het Algemeen Belang geacht wordt te representeren. In een bepaald opzicht is de rechterlijke macht zelfs het meest vertegenwoordigende orgaan: immers door middel van de geïndividualiseerde normen van de rechter weten we in concreto wat het Algemeen Belang inhoudt. Mogelijk komt deze uitspraak onverwacht, maar eigenlijk is het een logisch gevolg. We zijn er het allemaal over eens dat de rechterlijke macht haar onafhankelijkheid te danken heeft aan het feit dat zij een nietgekozen orgaan is. Dat is begrijpelijk, omdat zij recht spreekt en niet van enige partijdigheid moet zijn. Iedereen moet gelijke kansen hebben. En juist vanuit de onpartijdigheid die ontstaat vanuit haar nietgekozen karakter speelt de rechterlijke macht een onmisbare functie bij het vertegenwoordigen van het volk als politieke eenheid, dat wil zeggen, bij het concretiseren van het Algemeen Belang. Doordat de rechter onafhankelijk is, staat hij niet bloot aan de dagelijkse politiek en juist daarom, doordat hij onafhankelijk is, is hij in staat en bevoegd grenzen te stellen aan het handelen van de wetgever. Deze uitleg wordt door Dr. H.K. Lindahl aangeduid als de alternatieve opvatting. Naar mijn mening een correcte opvatting, welke prima past in de huidige democratische samenleving. Tevens geeft de laatstgenoemde opvatting een goed argument voor de zogenaamde constitutionele toetsing. Wetten worden zo getoetst aan het Algemeen Belang en een mogelijke tirannie van de meerderheid kan zo worden beperkt. Democratisch gezien is artikel 50 eigenlijk helemaal niet beperkt tot alleen de Staten-Generaal, maar reikt verder tot bestuur en de rechterlijke macht.

3 3 Jan Peters Brainstormhok Jan Peters Brainstormhok Kris en Josephine (Columnistes) "De beste ideeën komen altijd als je lekker op de wc zit en er geen stukje papier in velden of wegen tegenkomt," vertel ik haar. Ze kijkt me bedenkelijk aan. "Ik vraag me af of politici dat nou ook hebben als ze een speech gaan voorbereiden." Ik schiet in de lach en knik. Beamend voeg ik eraan toe: "Ik denk dat ze daar nooit papier hebben, en dat ze dus maar zoveel mogelijk moeilijke woorden in één zin gooien om slim over te komen." Ze lacht met me mee. Een gigantische lachkick is het gevolg, terwijl wij, twee onschuldige tieners, nieuwe theorieën aan het verzinnen zijn voor het falen van het huidige politieke stelsel. Grinnikend roep ik: Maar zal JP dan helemaal nooit ideeën hebben die dan ook maar iemand snapt, of zal iedereen in slaap vallen als je er maar naar luistert? Kris kijkt mij aan en er verschijnt een heerlijk gemeen lachje rond haar gezicht: In het boek luistert er ook niemand naar die brillenman, waarom zouden we het dan in het echte leven wel doen? En ja hoor, daar komt het oude vertrouwde Harry Potter verhaal weer boven drijven. Ik kijk haar verontwaardigd aan en zucht dat dat verhaal zó passé is. Als we het over politiek hebben komt het altijd weer op Harry Potter neer. "Vind je het gek?!" vraagt ze me, "Het enige wat op het nieuws is over politiek dat ik kan begrijpen is dat Jan Peter beledigt is omdat de koning van België hem Harry Potter heeft genoemd!" Ik kijk haar aan en knik. Want hoewel ik er zeker van ben dat ons vocabulaire hoog genoeg ligt snap ik geen drol van wat ze zeggen. "Ach ja, die mensen hebben ook jaren moeten leren om zo moeilijk en onbegrijpelijk mogelijk over te komen, dat iedereen er maar mee instemt om te zorgen dat die politici eindelijk eens een keer hun mond houden" lach ik. Kris kan niet anders doen dan heel enthousiast ja knikken, want we weten dat we gelijk hebben. Het is haast onmogelijk om een debat te volgen zonder een 256- delige encyclopedie set en dan is het nog niet te volgen. Vandaar dat we tot de conclusie zijn gekomen de huidige politici een tip te geven. Neem voortaan een pen en wat papier mee als je naar de wc gaat en prachtige ideeën krijgt, met een synoniemenboek erbij moet het vast te volgen zijn! Cijfers 24 Het aantal kabinetten in Nederland sinds Het Kabinet Zijlstra was het kortstzittende kabinet met 134 dagen. Het langstzittende kabinet was kabinet Lubbers III met 1749 dagen. Gemiddeld zat een kabinet 920 dagen. (Het kabinet Balkenende II is niet meegenomen in deze berekeningen.) Bron: Ministerie van Algemene Zaken

4 4 Kort maar krachtig Verslag plenaire vergadering Tweede Kamer van 29 juni 2005 In een discussie over de WWI/WIA Mevrouw Bussemaker (PvdA): Ik moet steeds denken aan die vergelijking in de krant tussen uw ingroeimodel en ingegroeide tenen. Misschien moet u toch eens over een andere naam nadenken. Mevrouw Verburg (CDA): Een goede pedicure kan helpen, als u er last van hebt De voorzitter: Ik maak van de gelegenheid gebruik om de heer Van der Vlies te feliciteren met zijn verjaardag. De heer Van der Vlies (SGP): Ik dank u hartelijk, voorzitter. Ik heb deze dag natuurlijk met vreugde en dankbaarheid beleefd. Ik dank het Presidium voor een dagomvattend wetgevingsprogramma waarbij ik betrokken ben. Of het een cadeautje voor mij is, is een vraag die ik zelf zal beantwoorden, daarmee hebben jullie niets te maken. Wij moeten hier echter wel de vraag beantwoorden of deze wetten cadeautjes zijn voor de samenleving. Daar moeten wij nog even goed naar kijken. In een discussie over de nieuwe zorgverzekering tegen de heer Vendrik: De voorzitter: Om te voorkomen dat het hier een zooitje wordt, verzoek ik u om nu af te ronden. Cijfers En na het betoog van de heer Vendrik: De voorzitter: Ik verzoek u nu toch om af te ronden. De heer Vendrik (GroenLinks): Ik ben bijna aan mijn laatste zin. Ik dien nog een motie in en dan ben ik weg. De voorzitter: U hebt ingetekend voor acht minuten en u spreekt nu de dubbele tijd. U bent maar één keer geïnterrumpeerd. Wij moeten nog een debat doen vanavond. Dat gaat allemaal niet lukken als iedereen zich aan de tijd houdt zoals u doet. De heer Vendrik (GroenLinks): Dat begrijp ik. De voorzitter: Nog één zin. De heer Vendrik (GroenLinks): Ik heb het verslag van het betreffende debat gelezen. De minister was totaal niet gevoelig voor het aanbod. En een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, vandaar. Minister Hoogervorst: Wie is die ezel dan? In een discussie over de onderwijstijd van lagere scholen: Mevrouw Hamer (PvdA): Dat heb ik altijd gezegd. De heer Van der Vlies (SGP): Dat is volgens mij een heel andere argumentatie. In een latere discussie over de WWI/ WIA: Minister De Geus: Als mevrouw Bussemaker probeert mij te herhalen, is haar dat niet goed gelukt. Ik ga het niet nog eens in andere woorden zeggen. Ik heb het precies en helder verwoord. De voorzitter: Dat is inderdaad het geval. Mevrouw Bussemaker (PvdA): Dan klopt mijn samenvatting dus. Minister De Geus: Neen, die klopt niet. De heer Vendrik (GroenLinks): Dat was ook niet mijn wens. Minister De Geus: Ik spreek u ook niet aan, maar de Kamer. Mevrouw Bibi de Vries (VVD): Nu wordt de minister wel heel enthousiast. Minister De Geus: Ik ben in een royale bui. En de voorzitter tegen de heer Vendrik aan het einde van alle debatten: De voorzitter: Maar u heeft al twee keer uw laatste zin aangekondigd. Nu komt die dan. 15 Het aantal Commissarissen van de Koningin dat de provincie Gelderland heeft gehad sinds Vanaf 31 augustus zal Clemens Cornielje (nu nog Tweede Kamerlid voor de VVD) als 16e deze functie bekleden. (Bron: Provincie Gelderland)

5 5 Vacature: Redacteur (m/v) Het Amendement is een maandelijks verschijnend levendig en politiek onafhankelijk blad. Het maakt onderdeel uit van een jonge, dynamische organisatie met een eigen kijk op de politiek. Door middel van een luchtige doch gedegen manier van publiceren probeert Het Amendement haar doel, het verlevendigen van de politiek vanuit de politici, vorm te geven. Om hier meer kracht bij te zetten zijn wij per direct en doorlopend op zoek naar een: Redacteur (m/v) Voor Het Amendement zijn wij nu op zoek naar een redacteur (m/v) die: Het Amendement De Nederlandse taal in woord en schrift beheerst In staat is onder tijdsdruk levendige artikelen te schrijven Actief mee wil denken bij het ontwikkelen van nieuwe rubrieken Verstand heeft van om de artikelen digitaal te kunnen aanleveren Actief mee wil denken binnen Het Amendement Informatie en sollicitatie U kunt reageren door een met uw CV te sturen aan Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Wij zien uit naar uw sollicitatie. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Foto [] Forum Discussieer mee over allerhande actuele en diepgaande politieke onderwerpen op Het Amendement Forum. forum.hetamendement.nl Registratie is niet vereist. Discussiëren met iedereen. Laat het ook aan anderen weten, want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen als actief discussieerder. forum.hetamendement.nl U bent van harte welkom! Overdrijven is ook Nederlands, ehm, een vak

6 6 Citaten Minister De Geus: Het antwoord is ja. De heer Crone (PvdA): Dat stuk is via het ANP verspreid, dus daar is niets geheims aan. Minister De Geus: Ik was nonverbaal met mevrouw Huizinga in gesprek. Minister De Geus: Precies. De voorzitter: Voordat ik de heer Vendrik het woord geef voor een interruptie, merk ik op dat hij al sinds tien over half elf in ons midden is! Dit om te voorkomen dat hij later enorme verwijten krijgt van zijn kiezers. Nu weten zij dat hij, nadat het gisteren [29 juni 2005, red.] zo laat was, weer vroeg aanwezig is. Minister De Geus: Zo is het. De heer Blok (VVD): Dat vindt de CDA-fractie niet goed. Minister Zalm: Ja. Minister Hoogervorst: Ja. Kijk op voor meer informatie over de vacatures: Redacteur Correspondent Of stuur een naar: In de schorsing VVD-humor: Geloven dat de fiets vanzelf een keer op het dak terecht komt. Foto Het Amendement probeert eens in de één à twee weken de foto die bovenaan elke pagina op de website staat te verversen en daarmee een actueel nieuwsitem te belichten. De Nieuwe Zorgverzekering Een grote meerderheid van de Nederlanders vreest dat de nieuwe zorgverzekering een verslechtering is ten opzichte van de huidige situatie. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Uit de cijfers blijkt verder dat veel mensen weten dat er op 1 januari 2006 iets gaat veranderen, maar niet goed kunnen aangeven wat dit voor hun eigen situatie gaat betekenen.

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer.

Van Bijsterveldt-Vliegenthart. Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. Van Bijsterveldt-Vliegenthart Ten aanzien van de motie zet ik niet echt scherp in. Ik laat het oordeel over aan de Kamer. De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, over de ingediende

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 387 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder

Nadere informatie

5de vergadering Woensdag 27 september 2006

5de vergadering Woensdag 27 september 2006 5de vergadering Woensdag Aanvang 10.15 uur Voorzitter: Weisglas Tegenwoordig zijn 141 leden, te weten: Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Albayrak, Algra, Aptroot, Arib, Atsma, Azough, Van Baalen,

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02).

7 Energie. Motie. De Kamer, Aan de orde is het VAO Energie (AO d.d. 18/02). 7 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 18/02). De heer Van Gerven (SP): Voorzitter. Ik heb één motie die aan duidelijkheid weinig te wensen over laat. overwegende dat energieleveranciers per jaar een vastrecht

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser

De Vrede Express. Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken. Jan Durk Tuinier en Geu Visser De Vrede Express Een interactieve tentoonstelling over democratie, burgerschap, diversiteit en vrede maken Jan Durk Tuinier en Geu Visser 1 In de Vrede Express staan de Utrecht Principles centraal: respect

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool

Handleiding voor docenten. Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Handleiding voor docenten Debatteren met groep 7/8 op de basisschool Inhoud Inhoud... 2 Achtergrond voor de docent... 3 1. Voorwoord... 3 2. Onze didactische keuzes... 4 3. Aansluiting op de kerndoelen

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie