Het Amendement Editie 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Amendement Editie 26"

Transcriptie

1 Editie 26 Onder hoofdredactie van Hoofdredactioneel Iets eerder dan gepland, iets eerder dan aangekondigd en iets eerder dan gezegd: Het Amendement is alweer terug. Niet in september, maar in augustus. Het politieke gevoel kwam weer naar boven en dan kunnen we het bij Het Amendement niet wachten tot september, in dit geval zelfs letterlijk. Dus hoewel de Tweede Kamer nog op reces is (meestal volgen we de agenda van de Tweede Kamer met de verschijningsdata) verschijnen we nu dus nog in hun recesperiode. Binnen Het Amendement er even met de bezem door is wel eens goed. Iedereen goed opkloppen dat ze weer wakker zijn (voor diegenen die het nog niet waren) en even aan de spreekwoordelijke oren trekken om te zien of ze nog ideeën hebben, ideeën die meestal opborrelen in de recesperiode. Dat is ook de beste periode om ideeën te bedenken. Lekker in alle rust in de lekkere zomerzon. Deze zomer nog niet veel gezien in Nederland, die zon, maar in het buitenland des te meer. Laat de ideeën maar komen. Het valt me dit jaar trouwens erg mee met de ideeën in de politiek. Ik mis toch wel ergens de proefballonnetjes van de heer Nawijn, toen hij nog als Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie in het kabinet Balkenende I zat. Dat doet wat stof opwaaien en zijn mensen weer wakker. Natuurlijk moeten de proefballonnetjes geen gebakken lucht zijn of ballonnetjes die zo door te prikken zijn, want anders hebben we ook maar een one-day politiek. De aandacht moet er zijn en blijven. Lekker actief meedenken. Misschien is het een idee om een groot centraal forum op te zetten, met elk ministerie een apart onderdeel, waar iedereen zijn of haar meningen en ideeën kan ventileren. Wat moet er anders, hoe moet het anders en vooral ook waarom het anders moet. En natuurlijk reageren ministers, staatssecretarissen en Kamerleden daar dan ook serieus op. In deze editie zou ik u graag een tweetal artikelen willen aanraden. Dat zijn de artikelen op pagina s 2 en 3. Wetenschappelijk verantwoord en politiek schokkend. Het Amendement is terug, en hoe! Met vriendelijke groet, Hoofdredacteur Van Ministers en Staatssecretarissen in de Eerste Kamer Tegenwoordig zijn 68 leden, te weten: [hier volgden de namen van 68 leden van de Eerste Kamer] en de heer Donner, minister van Justitie, mevrouw Van der Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de heer De Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van der Laan, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de heer Van Geel, staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Inhoud Hoofdredactioneel 1 Nummers 1 Artikel 50 Grondwet 2 Jan Peters Brainstormhok 3 Cijfers 3 Kort maar krachtig 4 Vacature 5 Foto 5 Citaten 6 In de schorsing 6 Foto 6 Colofon Het Amendement is een initiatief van Rob van den Dungen en Sander Funcke en heeft het verlevendigen van de politiek tot doel. Hoofdredactie Tom de Kleyn Eindredactie Lay-out Contactadres Het Amendement Hyacinthlaan AT DOMMELEN

2 2 De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk De titel van dit artikel: De Staten- Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk klinkt mij ondertussen wel zo bekend in de oren. Het is artikel 50 van onze Grondwet en dat artikel heb ik in de vijf maanden voor het zomerreces uitvoerig behandeld en bestudeerd onder leiding van Dr. H.K. Lindahl, universitair hoofddocent aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Tilburg. Centraal staat de vraag van de politieke representatie. Wie representeert wie, wat en waarom? Dat is een niet onbelangrijke vraag, zo zal blijken. In de huidige opvatting gaat men er vanuit dat de leden van de Tweede en Eerste Kamer gekozen zijn. De leden van de Tweede Kamer zijn direct gekozen, de leden van de Eerste Kamer zijn indirect gekozen. Juist omdát zij gekozen zijn, vormen zij de politieke representatie van het gehele Nederlandse volk. Een representatie, omdat niet iedere van de 16 miljoen Nederlanders in staat is aanwezig te zijn bij de besluitvorming. Daarom gebeurt deze besluitvorming door de politiek representanten: de leden van de Eerste en Tweede Kamer. Zij vormen de Staten-Generaal, gekozen burgers die namens anderen besluiten mogen nemen of anders gezegd, wetten mogen scheppen. Het bestuur en de rechterlijke macht zijn niet gekozen door het volk, maar benoemd, en dus mogen zij geen wetten scheppen. Dat zij geen wetten mogen scheppen heeft wel een ander effect. Net zoals iedereen moeten ook het bestuur en de rechterlijke macht zich houden aan de wet. Zij zijn gebonden aan die wet, gesteld door de representanten van het gehele Nederlandse volk. Het is de taak van de wetgever (de Staten-Generaal) om een juridische invulling te geven aan het Algemeen Belang. Zij moeten beslissen wat goed is voor het gehele Nederlandse volk, omdat zij hen representeren. Het begrip volk is echter tweeledig. We hebben het volk als politieke eenheid, maar ook als hoeveelheid van kiezers. Dit heeft enige uitleg nodig. Kort gezegd komt het erop neer dat het volk als politieke eenheid wordt voorgesteld vanuit een verwijzing naar het Algemeen Belang. Het Nederlandse volk begrijpt zich dus al een geheel vanuit een verwijzing naar het Algemeen Belang. De veelheid van kiezers verschijnt op het politieke toneel alleen bij verkiezingen. Op dat toneel worden de uiteenlopende visies van de burgers op het Algemeen Belang zichtbaar gemaakt, en wordt een opdracht gegeven aan volksvertegenwoordigers om conform die visies gedurende vier jaar het Algemeen Belang te concretiseren. We kunnen natuurlijk allemaal aan zien komen dat de politiek vertegenwoordiger, ook al stemt deze zonder last (art. 67, lid 3 Grondwet), geneigd zal zijn om uitsluitend het belang van haar/zijn achterban te behartigen, zonder oog te hebben voor het Algemeen Belang. Gelukkig hebben we daarvoor een andere tranche van de Trias Politica van Montesquieu, namelijk de rechterlijke macht. Door middel van rechtsvinding oefent de rechterlijke /Dr. H.K. Lindahl macht een zekere controlerende functie uit op de wetgever, aangezien ook de rechter het Algemeen Belang geacht wordt te representeren. In een bepaald opzicht is de rechterlijke macht zelfs het meest vertegenwoordigende orgaan: immers door middel van de geïndividualiseerde normen van de rechter weten we in concreto wat het Algemeen Belang inhoudt. Mogelijk komt deze uitspraak onverwacht, maar eigenlijk is het een logisch gevolg. We zijn er het allemaal over eens dat de rechterlijke macht haar onafhankelijkheid te danken heeft aan het feit dat zij een nietgekozen orgaan is. Dat is begrijpelijk, omdat zij recht spreekt en niet van enige partijdigheid moet zijn. Iedereen moet gelijke kansen hebben. En juist vanuit de onpartijdigheid die ontstaat vanuit haar nietgekozen karakter speelt de rechterlijke macht een onmisbare functie bij het vertegenwoordigen van het volk als politieke eenheid, dat wil zeggen, bij het concretiseren van het Algemeen Belang. Doordat de rechter onafhankelijk is, staat hij niet bloot aan de dagelijkse politiek en juist daarom, doordat hij onafhankelijk is, is hij in staat en bevoegd grenzen te stellen aan het handelen van de wetgever. Deze uitleg wordt door Dr. H.K. Lindahl aangeduid als de alternatieve opvatting. Naar mijn mening een correcte opvatting, welke prima past in de huidige democratische samenleving. Tevens geeft de laatstgenoemde opvatting een goed argument voor de zogenaamde constitutionele toetsing. Wetten worden zo getoetst aan het Algemeen Belang en een mogelijke tirannie van de meerderheid kan zo worden beperkt. Democratisch gezien is artikel 50 eigenlijk helemaal niet beperkt tot alleen de Staten-Generaal, maar reikt verder tot bestuur en de rechterlijke macht.

3 3 Jan Peters Brainstormhok Jan Peters Brainstormhok Kris en Josephine (Columnistes) "De beste ideeën komen altijd als je lekker op de wc zit en er geen stukje papier in velden of wegen tegenkomt," vertel ik haar. Ze kijkt me bedenkelijk aan. "Ik vraag me af of politici dat nou ook hebben als ze een speech gaan voorbereiden." Ik schiet in de lach en knik. Beamend voeg ik eraan toe: "Ik denk dat ze daar nooit papier hebben, en dat ze dus maar zoveel mogelijk moeilijke woorden in één zin gooien om slim over te komen." Ze lacht met me mee. Een gigantische lachkick is het gevolg, terwijl wij, twee onschuldige tieners, nieuwe theorieën aan het verzinnen zijn voor het falen van het huidige politieke stelsel. Grinnikend roep ik: Maar zal JP dan helemaal nooit ideeën hebben die dan ook maar iemand snapt, of zal iedereen in slaap vallen als je er maar naar luistert? Kris kijkt mij aan en er verschijnt een heerlijk gemeen lachje rond haar gezicht: In het boek luistert er ook niemand naar die brillenman, waarom zouden we het dan in het echte leven wel doen? En ja hoor, daar komt het oude vertrouwde Harry Potter verhaal weer boven drijven. Ik kijk haar verontwaardigd aan en zucht dat dat verhaal zó passé is. Als we het over politiek hebben komt het altijd weer op Harry Potter neer. "Vind je het gek?!" vraagt ze me, "Het enige wat op het nieuws is over politiek dat ik kan begrijpen is dat Jan Peter beledigt is omdat de koning van België hem Harry Potter heeft genoemd!" Ik kijk haar aan en knik. Want hoewel ik er zeker van ben dat ons vocabulaire hoog genoeg ligt snap ik geen drol van wat ze zeggen. "Ach ja, die mensen hebben ook jaren moeten leren om zo moeilijk en onbegrijpelijk mogelijk over te komen, dat iedereen er maar mee instemt om te zorgen dat die politici eindelijk eens een keer hun mond houden" lach ik. Kris kan niet anders doen dan heel enthousiast ja knikken, want we weten dat we gelijk hebben. Het is haast onmogelijk om een debat te volgen zonder een 256- delige encyclopedie set en dan is het nog niet te volgen. Vandaar dat we tot de conclusie zijn gekomen de huidige politici een tip te geven. Neem voortaan een pen en wat papier mee als je naar de wc gaat en prachtige ideeën krijgt, met een synoniemenboek erbij moet het vast te volgen zijn! Cijfers 24 Het aantal kabinetten in Nederland sinds Het Kabinet Zijlstra was het kortstzittende kabinet met 134 dagen. Het langstzittende kabinet was kabinet Lubbers III met 1749 dagen. Gemiddeld zat een kabinet 920 dagen. (Het kabinet Balkenende II is niet meegenomen in deze berekeningen.) Bron: Ministerie van Algemene Zaken

4 4 Kort maar krachtig Verslag plenaire vergadering Tweede Kamer van 29 juni 2005 In een discussie over de WWI/WIA Mevrouw Bussemaker (PvdA): Ik moet steeds denken aan die vergelijking in de krant tussen uw ingroeimodel en ingegroeide tenen. Misschien moet u toch eens over een andere naam nadenken. Mevrouw Verburg (CDA): Een goede pedicure kan helpen, als u er last van hebt De voorzitter: Ik maak van de gelegenheid gebruik om de heer Van der Vlies te feliciteren met zijn verjaardag. De heer Van der Vlies (SGP): Ik dank u hartelijk, voorzitter. Ik heb deze dag natuurlijk met vreugde en dankbaarheid beleefd. Ik dank het Presidium voor een dagomvattend wetgevingsprogramma waarbij ik betrokken ben. Of het een cadeautje voor mij is, is een vraag die ik zelf zal beantwoorden, daarmee hebben jullie niets te maken. Wij moeten hier echter wel de vraag beantwoorden of deze wetten cadeautjes zijn voor de samenleving. Daar moeten wij nog even goed naar kijken. In een discussie over de nieuwe zorgverzekering tegen de heer Vendrik: De voorzitter: Om te voorkomen dat het hier een zooitje wordt, verzoek ik u om nu af te ronden. Cijfers En na het betoog van de heer Vendrik: De voorzitter: Ik verzoek u nu toch om af te ronden. De heer Vendrik (GroenLinks): Ik ben bijna aan mijn laatste zin. Ik dien nog een motie in en dan ben ik weg. De voorzitter: U hebt ingetekend voor acht minuten en u spreekt nu de dubbele tijd. U bent maar één keer geïnterrumpeerd. Wij moeten nog een debat doen vanavond. Dat gaat allemaal niet lukken als iedereen zich aan de tijd houdt zoals u doet. De heer Vendrik (GroenLinks): Dat begrijp ik. De voorzitter: Nog één zin. De heer Vendrik (GroenLinks): Ik heb het verslag van het betreffende debat gelezen. De minister was totaal niet gevoelig voor het aanbod. En een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, vandaar. Minister Hoogervorst: Wie is die ezel dan? In een discussie over de onderwijstijd van lagere scholen: Mevrouw Hamer (PvdA): Dat heb ik altijd gezegd. De heer Van der Vlies (SGP): Dat is volgens mij een heel andere argumentatie. In een latere discussie over de WWI/ WIA: Minister De Geus: Als mevrouw Bussemaker probeert mij te herhalen, is haar dat niet goed gelukt. Ik ga het niet nog eens in andere woorden zeggen. Ik heb het precies en helder verwoord. De voorzitter: Dat is inderdaad het geval. Mevrouw Bussemaker (PvdA): Dan klopt mijn samenvatting dus. Minister De Geus: Neen, die klopt niet. De heer Vendrik (GroenLinks): Dat was ook niet mijn wens. Minister De Geus: Ik spreek u ook niet aan, maar de Kamer. Mevrouw Bibi de Vries (VVD): Nu wordt de minister wel heel enthousiast. Minister De Geus: Ik ben in een royale bui. En de voorzitter tegen de heer Vendrik aan het einde van alle debatten: De voorzitter: Maar u heeft al twee keer uw laatste zin aangekondigd. Nu komt die dan. 15 Het aantal Commissarissen van de Koningin dat de provincie Gelderland heeft gehad sinds Vanaf 31 augustus zal Clemens Cornielje (nu nog Tweede Kamerlid voor de VVD) als 16e deze functie bekleden. (Bron: Provincie Gelderland)

5 5 Vacature: Redacteur (m/v) Het Amendement is een maandelijks verschijnend levendig en politiek onafhankelijk blad. Het maakt onderdeel uit van een jonge, dynamische organisatie met een eigen kijk op de politiek. Door middel van een luchtige doch gedegen manier van publiceren probeert Het Amendement haar doel, het verlevendigen van de politiek vanuit de politici, vorm te geven. Om hier meer kracht bij te zetten zijn wij per direct en doorlopend op zoek naar een: Redacteur (m/v) Voor Het Amendement zijn wij nu op zoek naar een redacteur (m/v) die: Het Amendement De Nederlandse taal in woord en schrift beheerst In staat is onder tijdsdruk levendige artikelen te schrijven Actief mee wil denken bij het ontwikkelen van nieuwe rubrieken Verstand heeft van om de artikelen digitaal te kunnen aanleveren Actief mee wil denken binnen Het Amendement Informatie en sollicitatie U kunt reageren door een met uw CV te sturen aan Hier kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Wij zien uit naar uw sollicitatie. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Foto [] Forum Discussieer mee over allerhande actuele en diepgaande politieke onderwerpen op Het Amendement Forum. forum.hetamendement.nl Registratie is niet vereist. Discussiëren met iedereen. Laat het ook aan anderen weten, want: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wij hopen u spoedig te mogen verwelkomen als actief discussieerder. forum.hetamendement.nl U bent van harte welkom! Overdrijven is ook Nederlands, ehm, een vak

6 6 Citaten Minister De Geus: Het antwoord is ja. De heer Crone (PvdA): Dat stuk is via het ANP verspreid, dus daar is niets geheims aan. Minister De Geus: Ik was nonverbaal met mevrouw Huizinga in gesprek. Minister De Geus: Precies. De voorzitter: Voordat ik de heer Vendrik het woord geef voor een interruptie, merk ik op dat hij al sinds tien over half elf in ons midden is! Dit om te voorkomen dat hij later enorme verwijten krijgt van zijn kiezers. Nu weten zij dat hij, nadat het gisteren [29 juni 2005, red.] zo laat was, weer vroeg aanwezig is. Minister De Geus: Zo is het. De heer Blok (VVD): Dat vindt de CDA-fractie niet goed. Minister Zalm: Ja. Minister Hoogervorst: Ja. Kijk op voor meer informatie over de vacatures: Redacteur Correspondent Of stuur een naar: In de schorsing VVD-humor: Geloven dat de fiets vanzelf een keer op het dak terecht komt. Foto Het Amendement probeert eens in de één à twee weken de foto die bovenaan elke pagina op de website staat te verversen en daarmee een actueel nieuwsitem te belichten. De Nieuwe Zorgverzekering Een grote meerderheid van de Nederlanders vreest dat de nieuwe zorgverzekering een verslechtering is ten opzichte van de huidige situatie. Dit blijkt uit een enquête van de Consumentenbond. Uit de cijfers blijkt verder dat veel mensen weten dat er op 1 januari 2006 iets gaat veranderen, maar niet goed kunnen aangeven wat dit voor hun eigen situatie gaat betekenen.

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Het Amendement. Vooruitblik Hoofdredactioneel

Het Amendement. Vooruitblik Hoofdredactioneel De nieuwsbrief van InterPolitics Vooruitblik Hoofdredactioneel Het is de mens eigen: vooruitblikken over wat er nog komen gaat. Meestal wordt er beredeneerd vanuit een vraag. Hoe laat moet ik vertrekken

Nadere informatie

Het Amendement. Verandering is leven Hoofdredactioneel

Het Amendement. Verandering is leven Hoofdredactioneel De nieuwsbrief van InterPolitics Verandering is leven Hoofdredactioneel De politieke wereld zit van veranderingen aan elkaar. Zo was ik erg verheugd om te lezen dat de vaste Kamercommissies van Landbouw

Nadere informatie

Rob van den Dungen. Met vriendelijke groet, Rob van den Dungen Hoofdredacteur. Dhr. Drs. B.D.R.G. DuPont

Rob van den Dungen. Met vriendelijke groet, Rob van den Dungen Hoofdredacteur. Dhr. Drs. B.D.R.G. DuPont Editie 32 Onder hoofdredactie van Hoofdredactioneel Zo, de verkiezingen zijn weer voorbij en er heeft in sommige gemeenten een ware aardverschuiving plaatsgevonden. In mijn gemeente, waar ik ook op de

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen

Beginnerslessen. Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Beginnerslessen Lesbrief 42. Het inburgeringsexamen Wat leert u in deze les? Gesprekken over het inburgeringsexamen begrijpen. Welke examens bij het inburgeringsexamen horen. Waar u kunt oefenen met de

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Voorlopig zult u het met mij moeten doen als Adjunct. Ik heb er nu al plezier in! Met vriendelijke groet, Sander Funcke Adjunct-Hoofdredacteur

Voorlopig zult u het met mij moeten doen als Adjunct. Ik heb er nu al plezier in! Met vriendelijke groet, Sander Funcke Adjunct-Hoofdredacteur Onder hoofdredactie van Rob van den Dungen / Hoofdredactioneel U hebt het zich natuurlijk menigmaal afgevraagd. Waar blijft dat nieuwe nummer van Het Amendement. Reeds voor het zomerreces beloofden we

Nadere informatie

Handboek Politiek deel 2

Handboek Politiek deel 2 Handboek Politiek deel 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Maatschappijleer par. 1!

Maatschappijleer par. 1! Maatschappijleer par. 1 Iets is een maatschappelijk probleem als: 1. Het groepen mensen aangaat 2. Het samenhangt met of het is gevolg is van maatschappelijke verandering 3. Er verschillende meningen zijn

Nadere informatie

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8

Tweede Kamerverkiezingen. groep 7 en 8 Tweede Kamerverkiezingen groep 7 en 8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De Tweede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet 10 9. De oppositie

Nadere informatie

Workshop Tweede Kamerverkiezingen

Workshop Tweede Kamerverkiezingen Workshop Tweede Kamerverkiezingen Korte omschrijving workshop In deze workshop leren de deelnemers wat de Tweede Kamer doet, hoe ze moeten stemmen en op welke partijen ze kunnen stemmen. De workshop bestaat

Nadere informatie

Het Amendement Editie 21

Het Amendement Editie 21 Editie 21 De gekozen burgemeester Dit nummer verschijnt onder auspiciën van Mark Bosch Hoofdredactioneel Geachte lezer, Welkom bij de eerste editie van Het Amendement in 2005. Zoals u ziet heeft Het Amendement

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Het Amendement. Heibel in de Haagse Kaasstolp Hoofdredactioneel. Het ging er inderdaad ruig aan toe, en dan heb ik nog niet eens alles aangehaald.

Het Amendement. Heibel in de Haagse Kaasstolp Hoofdredactioneel. Het ging er inderdaad ruig aan toe, en dan heb ik nog niet eens alles aangehaald. De nieuwsbrief van InterPolitics Heibel in de Haagse Kaasstolp Hoofdredactioneel Editie 17 Augustus 2004 Het zomerreces, in de politiek normaal gesproken een rustige tijd. Maar wat is er tegenwoordig nou

Nadere informatie

LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie. 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA. LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8

LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie. 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA. LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8 LB Project 2 Politiek-Juridische dimensie 2 e schooljaar periode 8 voor AA en DA LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015 / 1 van 8 LB 2 e jaar periode 8 cohort 2013 voor AA, DA maart 2015

Nadere informatie

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Dames en heren, Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Het Amendement Editie 23

Het Amendement Editie 23 Editie 23 Onder hoofdredactie van Hoofdredactioneel De afgelopen maand was het wel weer de maand van de verkiezingen. Het zal u vast niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn dat Paus Johannes Paulus II is

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Lucy heeft een ballon

Lucy heeft een ballon Caro Kindercoach & begeleiding Maasdijk 16 4283 GA Giessen 0620380336 info@carokindercoach.nl www.carokindercoach.nl heeft een ballon Handleiding Doelgroep: Kinderen van 3 tot 6 jaar. Doel van het lezen

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Rob van den Dungen. Zelf maak ik het dit jaar ook van erg dichtbij mee, dus misschien dat ik daarover nog kan berichten in de komende edities.

Rob van den Dungen. Zelf maak ik het dit jaar ook van erg dichtbij mee, dus misschien dat ik daarover nog kan berichten in de komende edities. Editie 30 Onder hoofdredactie van Hoofdredactioneel Het jaar 2005 is weer bijna voorbij, maar het is een jaar met vele gezichten. Ook Het Amendement kreeg een nieuw gezicht. De oude huisstijl werd vervangen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

2 spelers in de poppenkast. (het kan gespeeld woorden door 1 persoon) Speler 1: Katrijn en de koningin Speler 2: Jan Klaassen

2 spelers in de poppenkast. (het kan gespeeld woorden door 1 persoon) Speler 1: Katrijn en de koningin Speler 2: Jan Klaassen Het schilderij voor de koningin door Nellie de Kok Samenvatting De koningin heeft gevraagd of Katrijn voor haar een schilderij wil maken. Katrijn wil dat wel graag, maar ze heeft geen idee wat ze op het

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Het Amendement. De informerende politici Deel 4 van de serie Imago van de politiek

Het Amendement. De informerende politici Deel 4 van de serie Imago van de politiek De nieuwsbrief van InterPolitics De informerende politici Deel 4 van de serie Imago van de politiek Editie 7 Juni 2003 In kranten en op televisie komen vaak politieke onderwerpen aan bod. Dit geeft de

Nadere informatie

Homohuwelijk haalt de eindstreep

Homohuwelijk haalt de eindstreep Opgave 3 Politieke besluitvorming: openstelling huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht tekst 7 Homohuwelijk haalt de eindstreep Het homohuwelijk mag rekenen op een breed draagvlak in de samenleving

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015

Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Maatschappijleer Parlementaire Democratie 10 VWO 2014-2015 Mensbeelden, ideologieën, politieke partijen Politieke partijen Welke politieke partijen zijn er eigenlijk in Nederland en wat willen ze? Om antwoord

Nadere informatie

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk.

Micha kijkt Ruben aan. Hij trekt een gek gezicht. Micha houdt niet van puzzelen, want de puzzels die oma maakt, zijn altijd heel erg moeilijk. 1. Puzzelen Wie er het eerst is! Micha staat bij het schoolhek. Hij krijgt een harde klap op zijn schouder van Ruben, zijn grote broer. Oké. Micha is wel in voor een wedstrijdje. Hij begint meteen te rennen,

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN

MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN MEERKEUZEVRAGEN 1. KEUZES MAKEN 1. Iemand die in de Tweede Kamer zit is een politicus, omdat hij: A. lid is van een politieke partij. B. beslissingen en keuzes moet maken voor het hele land. C. in dienst

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

200 JAAR STATEN-GENERAAL

200 JAAR STATEN-GENERAAL 200 JAAR STATEN-GENERAAL NOVEMBER 2015 - POLITIEK IN PRAKTIJK #7 WAT HEB JE NODIG Knipblad met jaartallen (gekleurd papier) Knipblad met foto s/uitleg (wit papier) Magneetjes + magneetbord Uitgeknipte

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal

e Kamer Derde Kamer Handboek Politiek 2 der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer e Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Het Amendement Editie 27

Het Amendement Editie 27 Editie 27 Onder hoofdredactie van Hoofdredactioneel Het rare is, dat het systeem meestal wel deugt. Het systeem is meestal goed, dat is het probleem niet. Neem nou bijvoorbeeld: de parlementaire democratie.

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

waarom ontwikkelingssamenwerking?

waarom ontwikkelingssamenwerking? ontwikkeling EN waarom ontwikkelingssamenwerking? EUROPESE COMMISSIE DE 116 MEI 2003 EN waarom ontwikkelingssamenwerking? Dit boekje vertelt een verhaal zoals ik vroeger zelf graag aan mijn drie kinderen

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is. HOE LOSSEN WE DIT OP? DE WERKVORM IN HET KORT Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen

Nadere informatie

BINNENSUIS Jehudi van Dijk

BINNENSUIS Jehudi van Dijk BINNENSUIS Jehudi van Dijk Op het toneel staat een vrouw. Ze draagt gewone kleren en ze heeft een horloge om. Ook staat er een stoel en een prullenbak en ligt er een pluisje op de grond. Ik denk altijs

Nadere informatie

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting

Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok. Samenvatting Jan Klaassen en Katrijn in Afrika door Nellie de Kok Samenvatting Jan heeft een prijs gewonnen. Het is een voetreis door het oerwoud van Afrika. Ze komen allerlei dieren tegen. De dieren lopen gewoon met

Nadere informatie

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn.

Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. Herman gaat met zijn dochter Lies naar de dierentuin. Joppie de hond gaat ook mee. Ze gaan gelijk naar de apen, die dicht bij de ingang zijn. De ondeugendste aap Snoei pakt de hoed van Herman af. Snoei

Nadere informatie

Wie bestuurt het land?

Wie bestuurt het land? Wie bestuurt het land? Nederland is een democratie. Een belangrijk kenmerk van een democratie is een parlement. In zo n parlement zitten mensen die door de bevolking zijn gekozen. Zij zitten namens een

Nadere informatie

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand

En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand En? zegt mijn moeder, die haar nieuwe zomerjurkje laat zien: Wat vind je ervan? Mooi. Ik zeg niets meer dan dat, want ik weet dat ik er geen verstand van heb. De vorige keer zei ik dat de nieuwe broek

Nadere informatie

Instructie: Quiz EU - Test je kennis!

Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Instructie: Quiz EU - Test je kennis! Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Gekozen burgemeester in één klap invoeren

Gekozen burgemeester in één klap invoeren Opgave 2 De gekozen burgemeester tekst 7 Gekozen burgemeester in één klap invoeren Van onze redactie politiek DEN HAAG D66-minister Thom de Graaf wil geen geleidelijke invoering van zijn systeem voor de

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting: Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief materiaal. Het doel van de download ballon is verhaalbegrip en woordenschat

Nadere informatie

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Karel is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting: Bij dit boek zijn een aantal downloads beschikbaar. Liesbet Slegers heeft deze speciaal getekend als aanvullend educatief materiaal. Het doel van de download ballon is verhaalbegrip en woordenschat

Nadere informatie

EenVandaag: Politicus van het Jaar 2009 EénVandaag Opiniepanel - 10 december respondenten

EenVandaag: Politicus van het Jaar 2009 EénVandaag Opiniepanel - 10 december respondenten EenVandaag: Politicus van het Jaar 2009 EénVandaag Opiniepanel - 10 december 2009-32.000 respondenten Beste politicus 2009 Nebahat Albayrak (PvdA) Justitie Jan Peter Balkenende (CDA) minister-president

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus

Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Johannes 12:1-8 Dichtbij Jezus Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen.

Het is goed om het grote belang van die rol hier te midden van u, de gemeenteraadsleden, nog maar eens te onderstrepen. Toespraak van Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten bij de eedaflegging en installatie van mevrouw Ellen Nauta-van Moorsel als burgemeester van Hof van Twente op woensdag 15 mei 2013 Burgemeester

Nadere informatie

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL

KINDEREN LEKKER IN HUN VEL KINDEREN LEKKER IN HUN VEL 1. Welkom wij zijn Karin Hallegraeff en Noelle van Delden van Praktijk IKKE Karin stelt zich voor en er komt een foto van Karin in beeld. Noelle stelt zich voor en er komt een

Nadere informatie

Luisteren, doorvragen en feedback geven

Luisteren, doorvragen en feedback geven Luisteren, doorvragen en feedback geven Rogier Guns P-GIS 23 April 2007 Doelstelling presentatie LSD methode Actief Luisteren Doorvragen Feedback geven Let op: Sommige technieken lijken (theoretisch) heel

Nadere informatie

Bevriend met Bram of met een autist

Bevriend met Bram of met een autist Bevriend met Bram of met een autist Eerste druk, januari 2010 2010 Nanno Ymus isbn: 978-90-484-0990-7 nur: 283 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl De namen, plaatsen en gebeurtenissen

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Herziene versie 2012 MET WERKBLAD EN PUZZEL. groepen 6-8

Herziene versie 2012 MET WERKBLAD EN PUZZEL. groepen 6-8 Herziene versie 2012 M WRKBLAD N PUZZL groepen 6-8 inhoud blz. 1. Inleiding 3 2. Democratie 4 3. Politieke partijen 5 4. De weede Kamer 6 5. Kiezen 7 6. De uitslag 8 7. De meerderheid 9 8. Het kabinet

Nadere informatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie

Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie Opgave 2 Tweede Kamerverkiezingen 2006 en kabinetsformatie tekst 5 5 Het tweede kabinet-balkenende (CDA, VVD, D66) trad aan op 27 mei 2003. Op 30 juni 2006 bood minister-president Balkenende het ontslag

Nadere informatie

EINSTEIN. Weet je wat, ik neem mijn neef mee naar het laboratorium. Daar werken mijn assistenten met stikstof. Dat vindt hij vast mooi.

EINSTEIN. Weet je wat, ik neem mijn neef mee naar het laboratorium. Daar werken mijn assistenten met stikstof. Dat vindt hij vast mooi. EINSTEIN ballon weer opblaast. Maar mijn assistenten vertellen dat het komt doordat de stikstof heel erg koud is en dat de lucht in de ballon dan kleiner wordt. Later warmt de lucht weer op en wordt weer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 Agenda 10 februari 1995 Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

LESBRIEF. Kaatje is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com

LESBRIEF. Kaatje is jarig. Samenvatting: De begrippen zijn: Wij maken kinderdromen waar www.clavisbooks.com Samenvatting:! Voor alle kinderen van de klas heeft Kaatje iets lekkers meegebracht. Lust jij ook iets? Een fijn verhaal waarin een vrolijke Kaatje op school haar verjaardag viert. Bij dit boek zijn een

Nadere informatie

Techniekkaart: Het houden van een interview

Techniekkaart: Het houden van een interview WAT IS EEN INTERVIEW? Een interview is een vraaggesprek. Wat een interview speciaal maakt, is dat je met een interview aan informatie kunt komen, die je niet uit boeken kunt halen. Als je de specifieke

Nadere informatie

RE: Artikelen inzake de vervolging van de heer Wilders.

RE: Artikelen inzake de vervolging van de heer Wilders. Arend Lammertink RE: Artikelen inzake de vervolging van de heer Wilders. Voorzitter To: Arend Lammertink Fri, Oct 8, 2010 at 11:03 AM Geachte

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Een overtuigende tekst schrijven

Een overtuigende tekst schrijven Een overtuigende tekst schrijven Taalhandeling: Betogen Betogen ervaarles Schrijftaak: Je mening geven over een andere manier van herdenken op school instructieles oefenlesles Lesdoel: Leerlingen kennen

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017

Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017 Presentatie Jaarboek Parlementaire Geschiedenis Toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib 21 november 2017 Dames en heren, Het volk spreekt het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Politiek op het VMBO: Leerlingen activeren

Politiek op het VMBO: Leerlingen activeren Politiek op het VMBO: Leerlingen activeren 1 Inhoud workshop 11 werkvormen over politiek voor het vmbo. Na afloop krijgt u een reader met daarin de werkvormen. 2 1. Zoekplaat grondrechten Leerdoel: Leerlingen

Nadere informatie