Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk"

Transcriptie

1 Mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Wat is mantelzorg? Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg, bijvoorbeeld de zorg voor een gezond kind. Hoe vaak is mantelzorg gegeven in afgelopen jaar? Van alle inwoners (boven de 19 jaar) heeft in het afgelopen jaar 20% mantelzorg gegeven. Van de volwassenen (19-64 jaar) verleent 21% mantelzorg, terwijl dit bij ouderen (65+) significant lager ligt (17%). Het percentage vrouwen (24) dat in het afgelopen jaar mantelzorg heeft verleend is hoger dan bij mannen (15). Hoe vaak wordt er op het moment van enquêteren mantelzorg gegeven? Van alle inwoners boven de 19 jaar verleent 14% mantelzorg op het moment van enquêteren. Van de volwassenen (19-64 jaar) verleent 15% op dat moment mantelzorg, bij de senioren (65+) is dit 12% (hoewel het lager lijkt, is dit niet significant verschillend). Bij de volwassenen (19-64 jaar) zijn het de vrouwen (18%) die vaker mantelzorg verlenen dan de mannen (11%). Bij de senioren (65+) is er geen verschil. Hoe vaak wordt het geven van mantelzorg als zwaar belastend ervaren? Het percentage zwaar belaste mantelzorgers ligt voor alle inwoners boven de 19 jaar op 2%. Van alle mantelzorgers in de regio voelt 12% zich zwaar belast (12% volwassenen (19-64 jaar) en 12% van de 65+). Hoeveel uren mantelzorg wordt er gegeven per week? Voor alle mantelzorgers? boven de 19 jaar ligt het aantal uren dat zij mantelzorg geven gemiddeld op 9,5 uur per week. Het aantal uren mantelzorg per week is voor de senioren (65+) met gemiddeld 19 uur per week hoger dan voor de volwassenen (19-64 jaar) met gemiddeld 8 uur per week. Terwijl eerder te zien was dat minder senioren (65+) dan volwassenen (19-64 jaar) in het afgelopen jaar mantelzorg hebben verleend, ligt het aantal uren dat senioren mantelzorg verlenen ruim twee keer zo hoog als bij de volwassenen. Tabel 1. Overzicht cijfers mantelzorg verlenen in regio Zaanstreek-Waterland. Totaal (%) Volwassenen (%) Senioren (%) jr 65+ man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal Mantelzorg afgelopen jaar 15 a 24 a a 26 a 21 b b Mantelzorg nu 11 a 17 a a 18 a Zwaar belaste mantelzorgers Uren mantelzorg per week b b a significant verschil tussen mannen en vrouwen in deze categorie (bij 0,95 betrouwbaarheidsinterval) b significant verschil tussen totale groep volwassenen en totale groep senioren (bij 0,95 betrouwbaarheidsinterval) 1

2 Zijn er verschillen tussen gemeenten? Voor mantelzorg over het afgelopen jaar, mantelzorg nu, zwaar belaste mantelzorgers en aantal uren mantelzorg zijn geen verschillen gevonden tussen de gemeenten. De spreiding tussen de gemeenten wordt hieronder gepresenteerd in tabel 2. Tabel 2. Spreiding tussen gemeenten van verlenen van mantelzorg in Zaanstreek-Waterland. Volwassenen (%) Senioren (%) jr 65+ Mantelzorg afgelopen jaar Mantelzorg nu Zwaar belaste mantelzorgers Uren mantelzorg per week ) Doordat enkele personen extreem veel tijd (>35 uur) besteden aan mantelzorg is de spreiding zo groot. 25 volwassenen jr senioren percentage Beemster Edam-Volendam Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Figuur 1. Overzicht van percentage inwoners dat mantelzorg heeft gegeven in afgelopen jaar per gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland. N.B. De verschillen zijn getoetst tussen de gemeente en alle andere gemeenten samen. Van gemeente Landsmeer en Zeevang zijn geen gegevens beschikbaar op gemeente niveau. Wat zijn de cijfers in Nederland? Uit de landelijke gezondheidsmonitor blijkt dat ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland aangeven in 2012 intensief (>8 uur/week) en/of langdurig (>3 maanden) mantelzorg te verlenen (GGD Nederland, CBS, RVIM, gezondheidsmonitor, 2012). Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Vrouwen geven vaker mantelzorg dan mannen (15 om 9 procent). De meeste mantelzorgers bevinden zich in de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar (19 procent). Het aantal uren mantelzorg dat per week gegeven wordt, neemt vanaf de pensioenleeftijd toe: tot 65 jaar geven mantelzorgers tussen de 8 en 11 uur per week mantelzorg, voor 65- tot 75-jarigen is het gemiddeld 14 uur en voor de 85-plussers is dit 24 uur. Intensief en langdurig zorgen voor een ander kan als zwaar worden ervaren, zo is gebleken uit onderzoek (CBS, 2013). Mantelzorgers die zich zwaar belast voelen, geven gemiddeld meer uren zorg: 23 uur ten opzichte van gemiddeld 9 uur door mantelzorgers die zich niet zwaar belast voelen. 2

3 Tabel 3. Overzicht cijfers mantelzorg in Nederland (ouder dan 19 jaar). Man (%) Vrouw (%) Totaal (%) Mantelzorg afgelopen jaar Waarvan zwaar belast Uren mantelzorg per week Bron: GGD Nederland, RIVM, CBS. Gezonheidsmonitor volwassenen en senioren Wat zijn de verschillen tussen Zaanstreek-Waterland en Nederland? Van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland boven de 19 jaar verleent 14% mantelzorg op het moment van enquêteren. Dit is significant hoger dan in Nederland, want daar ligt het percentage op 12. In Zaanstreek-Waterland geven, net als in Nederland, meer vrouwen dan mannen mantelzorg (Zaanstreek-Waterland:11% van de mannen en 17% van de vrouwen geven mantelzorg. Nederland: 9% van de mannen en 15% vrouwen geven mantelzorg). Het aantal uren per week dat mantelzorgers gemiddeld besteden aan het verlenen van zorg ligt in Zaanstreek-Waterland op 9,5 uur per week. In Nederland ligt dit gemiddelde op 10,8 uur per week. Dit is geen significant verschil. Van alle mantelzorgers in Zaanstreek-Waterland voelt 12% zich zwaarbelast. Dit is lager dan in Nederland waar 14% van alle mantelzorgers zich zwaarbelast voelt. Wat is de trend in Zaanstreek-Waterland? Het percentage inwoners dat mantelzorg geeft in 2012 (20%) is aanzienlijk hoger dan in 2005 (13%) en 2009 (14%). Tussen 2005 en 2009 is geen aantoonbaar verschil in het geven van mantelzorg. Wat kan er geconcludeerd worden over mantelzorg in Zaanstreek-Waterland? Van alle inwoners (boven de 19 jaar) heeft in het afgelopen jaar 20% mantelzorg gegeven. Van alle inwoners boven de 19 jaar verleent 14% mantelzorg op het moment van enquêteren. Het percentage zwaar belaste mantelzorgers ligt voor alle inwoners boven de 19 jaar op 2%. Voor alle mantelzorgers boven de 19 jaar ligt het aantal uren dat zij mantelzorg geven gemiddeld op 9,5 uur per week. Er zijn geen verschillen tussen de regio Zaanstreek-Waterland en Nederland met betrekking tot het aantal uren dat mantelzorg wordt gegeven. Zowel in Zaanstreek-Waterland als in Nederland geven vrouwen vaker mantelzorg dan mannen. In Zaanstreek-Waterland geven meer mensen mantelzorg in vergelijking tot Nederland. Er is in 2012 een stijging in het percentage inwoners dat mantelzorg geeft ten op zichte van 2005 en Wat is de reden voor de stijging van mantelzorgers? Dit kan komen door de transitie van AWBZ en Wmo, maar ook doordat mensen steeds ouder worden (vergrijzing), mensen langer moeten doorwerken, toename van het aantal alleenstaanden, mensen langer zelfstandig blijven wonen, er toename van echtscheidingen en minder kinderen per gezin. 3

4 Wat is vrijwilligerswerk? Vrijwilligerswerk is volgens de definitie van de Interdepartementale Commissie Vrijwilligersbeleid (1982) werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving (CBS, Vrijwilligerswerk onder werkenden en niet-werkenden, Koos Arts en Saskia te Riele). Vrijwilligerswerk kan worden gedaan op verschillende gebieden bijvoorbeeld: school, verzorging, sport, hobby, cultuur, levensbeschouwing, vakbond, politiek, bestuur, wonen en buurt. Hoeveel structureel en incidenteel vrijwilligerswerk wordt er gedaan? In totaal geeft 24% van de volwassen inwoners (19 jaar en ouder) in de regio aan vrijwilligerswerk te doen, hiervan is 15% structureel en 9% incidenteel (zie tabel 4). Tabel 4. Overzicht vrijwilligerswerk in Zaanstreek-Waterland verdeeld naar geslacht en leeftijdsgroep. Totaal (%) 19+ Volwassenen (%) jr Senioren (%) 65+ man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal Structureel b 21 a 15 a 18 b Incidenteel Totaal a significant verschil tussen mannen en vrouwen in deze categorie (bij 0,95 betrouwbaarheidsinterval) b significant verschil tussen totale groep volwassenen en totale groep senioren (bij 0,95 betrouwbaarheidsinterval) Hoeveel uren wordt er aan vrijwilligerswerk besteed? De groep die structureel vrijwilligerswerk doet, besteedt hier gemiddeld 5,3 uur per week aan. De volwassenen die vrijwilligerswerk doen besteden gemiddeld iets minder tijd (5,0 uur) aan het vrijwilligerswerk dan senioren (6,2 uur). Ruim 90 procent van de vrijwilligers besteedt minder dan 10 uur per week aan het vrijwilligerswerk. In onderstaande tabel is ook te zien hoeveel vrijwilligers meer dan 10 uur besteden aan het vrijwilligerswerk. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen volwassenen en senioren. Tabel 5. Aantal uren besteed aan vrijwilligerswerk in de regio Zaanstreek-Waterland. Uren Totaal (%) 19+ Volwassenen (%) jr Senioren (%) uur uur uur uur of meer Zijn er verschillen tussen gemeenten? Het aantal vrijwilligers verschilt behoorlijk per gemeente. In de gemeente Purmerend zijn significant minder vrijwilligers actief dan in de rest van de regio. In de gemeenten Beemster, Waterland en Wormerland zijn significant meer bewoners actief als vrijwilliger dan in de rest van de regio. In onderstaande figuur staan de percentages per gemeente weergegeven. 4

5 volwassenen jr senioren percentage Beemster Edam-Volendam Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Figuur 1. Overzicht van percentage inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet per gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland. N.B. De verschillen zijn getoetst tussen de gemeente en alle andere gemeenten samen. Van gemeente Landsmeer en Zeevang zijn geen gegevens beschikbaar op gemeente niveau. Wat zijn de verschillen tussen verschillende GGD regio s en Nederland? In 2011 werd geschat dat 38% van de Nederlanders boven de 18 jaar minstens eenmaal in het afgelopen jaar onbetaald werk gedaan heeft voor een maatschappelijke organisatie 1. In Zaanstreek- Waterland ligt het percentage inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet op 24%. In GGD-regio Gooi en Vechtstreek ligt het op 31% en in GGD-regio Hollands Noorden ligt dit op 30% (GGD gezondheidsmonitor, 2012). In Nederland, net als in Zaanstreek-Waterland, is er geen verschil tussen het percentage mannen en vrouwen dat vrijwilligerswerk doet. Gemiddeld besteden in Nederland vrijwilligers 3,7 uur per week aan vrijwilligerswerk, in Zaanstreek-Waterland ligt dit gemiddelde op 5,3 uur per week. Hieruit valt af te leiden dat de inwoners in Zaanstreek-Waterland die aan vrijwilligerswerk doen gemiddeld bijna 1,5 keer meer uren besteden aan vrijwilligerswerk in vergelijking tot de landelijke cijfers. Wat is de trend in Zaanstreek-Waterland? Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht in 2012 is gelijk gebleven ten op zichte van 2009, respectievelijk 24% en 25%. Wat kan er geconcludeerd worden over vrijwilligerswerk in Zaanstreek-Waterland? In totaal geeft 24% van de volwassen inwoners (19 jaar en ouder) aan vrijwilligerswerk te doen, hiervan is 15% structureel en 9% incidenteel De groep die structureel vrijwilligerswerk doet, besteedt hier gemiddeld 5,3 uur per week aan. Ruim 90 procent van de vrijwilligers besteedt minder dan 10 uur per week aan het vrijwilligerswerk. In de gemeenten Beemster, Waterland en Wormerland zijn significant meer bewoners actief als vrijwilliger dan in de rest van de regio. Het percentage inwoners in Zaanstreek-Waterland dat aan vrijwilligerswerk doet is lager dan het percentage in Nederland en regio Gooi en Vechtstreek en regio Hollands Noorden. Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht in 2012 is gelijk gebleven ten op zichte van Boss, E. Blauw, W. en Albas, M. (2011) Vrijwillige inzet 2.0. Vrijwillige inzet Utrecht: MOVISIE 5

6 Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid vastgelegd in de Wmo Wat verandert er bij de transitie van Awbz naar Wmo? Doelen in plaats van prestatievelden Sinds 2007 hebben de negen prestatievelden centraal gestaan in de Wmo. Deze worden in de nieuwe Wmo (m.i.v. 2015) vervangen door drie doelen: 1. Het bevorderen van sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, evenals voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Voorheen was dit prestatieveld 1, 4 en 7; 2. Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. Voorheen was dit prestatieveld 5, 6 en 8; 3. Het bieden van opvang. Hieronder vallen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en verslavingszorg. Voorheen was dit prestatieveld 7, 8 en 9. Prestatieveld 3 (informatie, advies en cliëntondersteuning) zien we in deze hoofddoelen niet terug en prestatieveld 2 (preventieve ondersteuning jeugd) valt onder de nieuwe wet op de Jeugdzorg. Gemeenten bieden maatschappelijke ondersteuning Gemeenten krijgen de opdracht om maatschappelijke ondersteuning te bieden. Hiertoe stelt de gemeenteraad periodiek een plan vast. Dit plan is erop gericht dat: cliënten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven; cliënten die beschermd wonen of opvang ontvangen, een veilige woonomgeving hebben. In dit plan is nadrukkelijk aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers; het college van B&W treft algemene maatregelen ter bevordering van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorgers en andere vrijwilligers, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning. Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid in de gemeenten in Zaanstreek-Waterland Mantelzorgbeleid is vooral gericht op het ondersteunen van de bestaande, actieve mantelzorgers, daar waar het vrijwilligersbeleid meer gericht lijkt op het werven van nieuwe vrijwilligers. Hieronder staan voorbeelden van het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid zoals dat in de gemeenten in Zaanstreek- Waterland wordt vormgegeven. Het Centrum Mantelzorg ondersteunt, namens de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Landsmeer en Oostzaan, de mantelzorgers in de betreffende gemeenten. Per januari 2014 wordt in de gemeente Zaanstad de mantelzorgondersteuning vanuit de sociale wijkteams aangeboden. In de gemeente Zaanstad zijn tien sociale wijkteams actief die samen een dekkend netwerk van ondersteuning bieden op het gebied van welzijn, zorg, werk&inkomen, wonen en gezinsrelaties. In de gemeente Purmerend blijft het Centrum Mantelzorg, samen met het Wmo-loket van de gemeente, ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Het RSWP (Regionale Stichting WonenPlus Noord-Holland) biedt namens de gemeenten Edam- Volendam, Beemster, Waterland, Wormerland en Zeevang mantelzorgondersteuning aan. Het overgrote deel van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland heeft vrijwilligersbeleid vastgesteld. Het werven van vrijwilligers vindt in de gemeente Zaanstad ook plaats via de bestaande sociale wijkteams, zij zetten het project BUUV hiervoor in. BUUV is de sociale marktplaats voor en door bewoners van Zaanstad. BUUV draait om dingen die je als buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunt doen. In de gemeente Purmerend heeft het welzijnswerk Clup een vacaturebank voor vrijwilligers, net zoals gemeente Waterland een website heeft waar vrijwilligers gevonden kunnen worden of zich kunnen aanmelden; 6

7 De gemeente Edam-Volendam tot slot, heeft een servicepunt voor vrijwilligers, waar een vrijwilligersmakelaar werkzaam is. De makelaarsfunctie is bedoeld voor de ondersteuning van het vrijwilligerswerk en vormt een brug tussen organisaties, vrijwilligers en maatschappelijke stages. Interventies rondom mantelzorg en ander vrijwilligerswerk Mantelzorgondersteuning in Nederland Bij mantelzorgondersteuning gaat het om het verminderen van belasting van de mantelzorger en het versterken van wat goed gaat. Het overheidsbeleid van het ministerie van VWS is dan ook gebaseerd op de ondersteuning van mantelzorgers. De staatssecretaris schrijft in zijn beleidsbrief ) dat de overheid mantelzorgers (en vrijwilligers) wil 'versterken, verlichten en verbinden': 'Versterken, omdat de positie van informele ondersteuning en zorg goed moet worden verankerd in de nieuwe Wmo en de kern-awbz. Verlichten, omdat juist vanwege de grote waarde van het geven van hulp en ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers ondersteuning verdienen. Verbinden, omdat de samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionele zorg en de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, beter kan en moet.' Mantelzorgers kunnen op verschillende manieren worden ondersteund. Bijvoorbeeld door het geven van informatie en advies, het aanbieden van praktische en emotionele ondersteuning of door het inzetten van respijtzorg. De basisfuncties mantelzorgondersteuning sommen de behoefte van mantelzorgers aan ondersteuning op. De basisfuncties zijn opgesteld door het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Mezzo (landelijke vereniging voor mantelzorg en vrijwilligers). De acht basisfuncties zijn: 1. Informatie, bijvoorbeeld over wachttijden voor een plek in het zorgcentrum, overbruggingszorg of over de organisatie van thuiszorg. 2. Advies en begeleiding: een luisterend oor, maar ook praktische begeleiding met bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen. 3. Emotionele steun, omdat het niet altijd meevalt om iemand van wie je houdt te zien verslechteren of te laten verhuizen naar een zorgcentrum of verpleeghuis. 4. Educatie, bijvoorbeeld over planning, tiltechnieken en omgaan met tegenvallers en stress. 5. Praktische hulp, zoals hulpmiddelen. 6. Respijtzorg: de tijdelijke en volledige overname van de zorg bijvoorbeeld door een vrijwilliger. Hierdoor krijgt een mantelzorger zelf even vrijaf. 7. Financiële tegemoetkoming. 8. Materiële hulp, zoals een woningaanpassing of een parkeervergunning. 7

8 Effectieve interventies van mantelzorgondersteuning In de databank Effectieve sociale interventies van MOVISIE zijn verschillende interventies voor mantelzorgondersteuning beschreven. Van elke interventie is een uitgebreide beschrijving gemaakt van de aanpak, de theoretische onderbouwing, ervaringen uit de praktijk, eventueel effectonderzoek en van de werkzame elementen. Een analyse van deze elementen geeft een goed beeld van wat werkt bij het ondersteunen van mantelzorgers. Het gaat hierbij enerzijds om kennis, houding en vaardigheden van de mantelzorger. En anderzijds om samenwerking met en aansluiting bij het sociale netwerk. POM: Preventie Ondersteuning Mantelzorgers Het doel van de methode Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers is het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers. Mantelzorgers worden actief opgespoord, waarna de ervaren belasting en knelpunten in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt inzicht gegeven in ondersteuningsmogelijkheden. Uit een tweetal evaluatieonderzoeken naar POM blijken professionals en mantelzorgers overwegend positief te zijn over de methode. Er is binnen zorginstellingen door de methode meer aandacht gekomen voor mantelzorgers en het vroegtijdig signaleren van problemen. Ook zijn mantelzorgers door de methode beter in staat hun eigen grenzen aan te geven en tijdig hulp in te schakelen. Mantelzorgondersteuning in Zaanstreek-Waterland Centrum Mantelzorg Zaanstreek-Waterland is de plek waar mantelzorgers kunnen rekenen op directe mantelzorgondersteuning. Het centrum biedt kennis en praktische ondersteuning door mantelzorgconsulenten, mantelzorgmakelaar en vrijwilligers. Centrum Mantelzorg werkt in Purmerend, Landsmeer en Oostzaan. In Zaanstad is de mantelzorgondersteuning geïntegreerd in het wijkgericht werken van de sociale wijkteams. Het wijkteam zoekt samen met de mantelzorger/vrijwilliger naar de ondersteuning die ervoor zorgt dat de balans tussen draaglast en draagkracht in evenwicht blijft. Centrum Mantelzorg is onderdeel van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Zaanstreek/Waterland (SMD-ZW) en wordt gevormd door vijf alliantiepartners: Context, MEE Amstel en Zaan, Odion, Stichting Welsaen en SMD-ZW. SMD-ZW en Welsaen zijn bestuurlijk gefuseerd met Evean. 8

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie

Welzijn en (gezondheids)zorg

Welzijn en (gezondheids)zorg Hoofdstuk 14 Welzijn en (gezondheids)zorg 14.1 Inleiding Een belangrijke doelgroep voor het welzijns- en zorgbeleid zijn de ouderen. Dit hoofdstuk begint daarom met het in kaart brengen van deze groep

Nadere informatie

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite

Programma. 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph uur. 2. Presentatie van organisaties uur Pluspunt MEE Activite Programma 1. Presentatie onderzoek: Fadoua Achgaph 19.35-19.55 uur 2. Presentatie van organisaties 19.55-20.10 uur Pluspunt MEE Activite 3. Presentatie 20.15-20.20 uur Gemiva Mezzo LVvm 4. Workshops in

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016

DE MANTELZORGMAKELAAR. Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 DE MANTELZORGMAKELAAR Henny Seiler Mantelzorgmakelaar 19 januari 2016 INFORMATIE AVOND EVEN NIET? Wanneer bent u mantelzorger Knelpunten van mantelzorgers Wat is respijtzorg Wat kan een mantelzorgmakelaar

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde

18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% jaar jaar jaar 65+ Man Vrouw Ja Nee. Deventer gemiddelde Bewonersonderzoek Deventer 2009: onderdeel mantelzorg Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in 2007 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Mantelzorgers

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen

Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Decentralisatie van de AWBZ en de nieuwe Wmo: wat betekent dit voor ouderen Presentatie Bijeenkomst KBO Bondsbestuur Herman Eitjes, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Programma Aandacht voor iedereen

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt!

Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg. Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! 1 Mantelzorgondersteuning in de oncologische zorg Voorkom dat er achter de patiënt nog een patiënt opduikt! Ans Verdonschot Beleidsmedewerker IKNL Jopke Kruyt Zorginnovatie en begeleiding PROGRAMMA Waar

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek

Mantelzorg in de gemeente Groesbeek Mantelzorg in de gemeente Groesbeek 1 Inleiding De gemeente is vanuit de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers. Met deze notitie wordt een eerste invulling gegeven aan die verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr Datum: 22 juni 2010 Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00259 Behandelend ambtenaar N.H. Emck Postreg.nr. Tel.nr 0345-636169 Datum: 22 juni 2010 ONDERWERP: Vaststellen van de nota mantelzorg Leerdam 2010-2014

Nadere informatie

Sociale netwerken. Waarom en hoe?

Sociale netwerken. Waarom en hoe? Sociale netwerken Waarom en hoe? Opbouw verhaal Zorg in Nederland -recente ontwikkelingen en hun achtergronden Verschijningsvormen en omvang informele zorg Zorg voor de informele zorg De kracht van netwerken

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen

Zorgen voor anderen. Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Hoe mantelzorgers in balans blijven. Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Zorgen voor anderen Kees Roest, Nico van der Voet e.a. Zorgen voor anderen Hoe mantelzorgers in balans blijven Samengesteld door Gerrie Ham-Willemsen Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey

Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Bijlage 1 Vragenlijst websurvey Wmo monitor 2011 - uw organisatie Vraag 1 Welk type organisatie vertegenwoordigt u? (meerdere antwoorden mogelijk) Professionele organisaties Welzijnsorganisatie Vrijwilligerscentrale

Nadere informatie

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde!

Mantelzorgers. Mantelzorgen?... Nee hoor, gewoon Liefde! Mantelzorgers Als de alledaagse dingen niet meer vanzelfsprekend zijn, als de regie voeren over je leven een klus blijkt te zijn geworden en het misschien ook lastig is om jezelf te verzorgen, dan is het

Nadere informatie

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren

Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Enquête mantelzorg in de gemeente Haren Inleiding Inwoners van Haren met fysieke of psychosociale beperkingen hebben vaak ondersteuning nodig om nog zo veel mogelijk volwaardig deel uit te kunnen maken

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT

MANTELZORG BELEID 2015. Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT MANTELZORG BELEID 2015 Door S. Veenendaal THUISZORG COMFORT Inhoud Wat is mantelzorg... 2 Visie op Mantelzorg... 2 De kwetsbaarheid van de mantelzorger... 2 Methode en werkwijze... 4 Mantelzorg ondersteuning

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd

Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd Mantelzorgbeleid Stichting Hanzeheerd December 2010 Auteur: Jan Hiemstra 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 H. 1. Actuele ontwikkelingen Blz. 4 H. 2. Afstemming mantelzorg en formele zorg Blz. 7 H. 3. Visie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Zorgt u voor een ander?

Zorgt u voor een ander? Zorgt u voor een ander? Doe de test: bent u mantelzorger? 1. Bent u mantelzorger? Doe de test! Beantwoord deze vragen om te zien of u mantelzorger bent. 1. Zorgt u voor een familielid, vriend of goede

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Actieve ouderen: feiten, mogelijkheden en belemmeringen

Actieve ouderen: feiten, mogelijkheden en belemmeringen Actieve ouderen: feiten, mogelijkheden en belemmeringen Symposium: Senioren in actie!? 11 oktober 2012 Prof. dr. M.J.M. Kardol Leerstoelhouder Active Ageing Vrije Universiteit Brussel 1. Waarom is het

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Quickscan en Puzzel informele zorg. Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht

Quickscan en Puzzel informele zorg. Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht Quickscan en Puzzel informele zorg Het huidige en wenselijke aanbod informele zorg in Waalwijk samen met lokale partijen in kaart gebracht Quickscan en Puzzel informele zorg Het huidige en wenselijke aanbod

Nadere informatie

Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl

Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl LE S LY TA D SP A N H ul p aa n an de re n en vr ijw ill ig er w er k EL Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon

Nadere informatie

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart

Stelling 1. Stelling 2. Doorbreek de Cirkel Samen. Routeboekje. Dia 1. Dia 2. Dia 3. Dia 4. Symposium Het venijn zit in de staart Dia 1 Dia 2 Routeboekje Kennismaken Project Methodieken Aan de slag in uw gemeente! Dia 3 Stelling 1 Onze organisatie begeleid ook mensen met NAH zonder indicatie. Dia 4 Stelling 2 perspectief is geborgd

Nadere informatie

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim

Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren. Het gevolg: meer verzuim Mantelzorg en werk steeds lastiger te combineren Het gevolg: meer verzuim Het aantal mantelzorgers in de Nederlandse samenleving neemt in hoog tempo toe. Niet alleen omdat mensen steeds ouder worden, maar

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid V1_2011

Mantelzorgbeleid V1_2011 Mantelzorgbeleid V1_2011 Inleiding Zorgwaard ziet de mantelzorger als ervaringsdeskundige en als een partner in zorg voor de cliënt. In de praktijk blijkt dat mantelzorgers vooral behoefte hebben aan informatie,

Nadere informatie

WMO-raad Valkenswaard CLIËNTONDERSTEUNING. Fred Fens

WMO-raad Valkenswaard CLIËNTONDERSTEUNING. Fred Fens CLIËNTONDERSTEUNING Fred Fens Cliëntondersteuning Wet Maatschappelijke Zorg (WMO) Wet Langdurige Zorg (WLZ) Definitie WMO: Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning

Nadere informatie

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014

Wmo-adviesraad West Maas en Waal. 24 november 2014 Wmo-adviesraad West Maas en Waal 24 november 2014 1. Welkom, 2. Agenda 3. Wmo adviesraad, wat doen wij. 4. Hoe ziet de toekomst er uit? 5. Doel van vanavond. Agenda: Opening Onno Siegers Introductie avondprogramma

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo

Informatiekaart 2. Mantelzorg in de Wmo 2015. Gemeenten aan zet. Kennisdossier Mantelzorg en de Wmo Informatiekaart 2 Mantelzorg in de Wmo 2015 In de vernieuwde Wmo staan participatie en zelfredzaamheid centraal. Nederland wordt steeds meer een participatiemaatschappij: de rol van de overheid in zorg

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul

Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul 1 Mantelzorg in Valkenburg aan de Geul Wat is mantelzorg? Er is een essentieel verschil tussen mantelzorgers en vrijwilligers: mantelzorg overkomt je als het ware, terwijl vrijwilligerswerk een bewuste

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam. Hoe haalt de mantelzorg 2020?

Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam.  Hoe haalt de mantelzorg 2020? Landelijk symposium op 11 november 2013 De Meervaart, Amsterdam www.chronischziek.nl Hoe haalt de mantelzorg 2020? www.chronischziek.nl Vragen Mantelzorg dóe je gewoon Mantelzorglijn 0900-2020496 (10cpm),

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014

Vrijwilligerswerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Vrijwilligerswerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 14 juli 2014 Een op de drie Amersfoorters was in de afgelopen 12 maanden actief als vrijwilliger. Hoe vaak zij vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet

Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet Onderzoek naar de belasting en ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden; factsheet April 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methode... 3 Resultaten... 4 Achtergrondvariabelen... 4 Belasting...

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil!

Vrijwilligers maken het verschil! Vrijwilligers maken het verschil! Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart 2014 samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet stimuleert

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015

Z INT Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 Bijlage 1 Wmo versus Wmo 2015 De nieuwe Wmo verschilt op een aantal punten aanzienlijk van de huidige Wmo. Hieronder puntsgewijs de nieuwe Wmo ten opzichte van de huidige Wmo: De prestatievelden verdwijnen

Nadere informatie

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013

Klanttevredenheid van mantelzorgers. Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Klanttevredenheid van mantelzorgers Ik zie mezelf niet als mantelzorger, zorgen voor je naasten doe je gewoon! Gemeente Langedijk Juli 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN

Nadere informatie

Vrijwillige inzet in Delft

Vrijwillige inzet in Delft ondersteuning school nuttig sport Wmo noodzakelijk sociale contacten vaardigheden April 2016 Advies/O&S cultuur netwerken gebied van godsdienst plezier sociale samenleving waardering Vrijwillige inzet

Nadere informatie

De eerste contouren van de Wmo 2015

De eerste contouren van de Wmo 2015 De eerste contouren van de Wmo 2015 Het concept van de Wmo 2015 is er nu. In deze tekst zijn de gevolgen van de verschillende decentralisaties verwerkt. Concreet gaat het hierbij om de decentralisatie

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o8. Ray 8o. oox Inboeknummer o88stozogg Dossiernummer 848.4o4 zr oktober zoo8 Raads inforrnatiebrief Betreft Impuls mantelzorgondersteuning zoo8-zoog. Inleiding Op voorstel

Nadere informatie

Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein.

Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. Toelichting Gemeenschappelijke regeling samenwerking decentralisaties sociale domein. Algemeen. Gemeenschappelijke regeling zonder meer. Onder een gemeenschappelijke regeling wordt verstaan: een meerzijdige

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren

Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Invulling mantelzorgcompliment in Asten en Someren Inleiding Tot 1 januari 2015 ontvingen mantelzorgers die aan bepaalde criteria voldeden via het SVB het mantelzorgcompliment. Per 1-1-2015 is deze regeling

Nadere informatie

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958)

Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg. Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) Notitie basisfuncties vrijwilligerswerk en mantelzorg Gemeente Voorst, vakgroep Zorg, februari 2011 (2011-10958) INHOUD Blz. Inleiding 3 Wat is vrijwilligerswerk en wat is mantelzorg? 3 Gemeente Voorst

Nadere informatie

Bij ons bent u thuis!!!

Bij ons bent u thuis!!! Bij ons bent u thuis!!! Datum: November 2015 Status: Definitief Versie 1 1 Samenwerking tussen Informele en formele zorgverleners als gelijkwaardige zorgpartners: Zorggroep Drenthe ziet u als mantelzorger*,

Nadere informatie

Kanteling Wmo Iedereen doet mee

Kanteling Wmo Iedereen doet mee Kanteling Wmo Iedereen doet mee Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Een brochure voor iedereen die ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo. Vrijwillige ouderenadviseur uit Gelderland

Nadere informatie

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014

Mantelzorg. Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online. Inhoud 24-4-2014 Samenspel met mantelzorg en het netwerk: face to face & online Yvonne de Jong, 11 april 2014 Congres Wijkverpleegkundigen anno nu Inhoud Kennis van mantelzorg Visie op samenspel SOFA-model 4 stappen mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 drs. G. Eijkhout Samenvatting GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 SAMENVATTING Auteur: Drs.

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning

Wmo-loket. In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning Wmo-loket In gesprek over wat u nodig heeft aan ondersteuning sopgave 1. Wet maatschappelijke ondersteuning... 5 De gemeente... 5 Het Wmo loket... 5 Het gesprek... 6 2. Het gesprek voorbereiden... 7 Woonsituatie...

Nadere informatie

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer,

Cools, Luuk. Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012. jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc. Bijlagen: Geachte lezer, Cools, Luuk Onderwerp: FW: jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 Bijlagen: jaarverslag 2012 WMO raad.03.doc Geachte lezer, bijgaand bieden wij u ter informatie het jaarverslag WMO-raad Wormerland 2012 aan.

Nadere informatie

AFKORTINGEN IN TABELLEN

AFKORTINGEN IN TABELLEN VERANTWOORDING Dit document bevat de tabellen waarop het volgende artikel gebaseerd is: Veer, A.J.E. de, Francke, A.L. Verpleegkundigen positief over bevorderen van zelfmanagement. TVZ: Tijdschrift voor

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014

UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011-2014 UITVOERINGSPLAN WMO BELEIDSPLAN KANTELEN OM MEE TE DOEN 2011- Algemene Uitgangspunten: Een beleidsrijke invulling van de Wmo Het vergroten en in stand houden van de zelfredzaamheid Gemeente is regisseur

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg

Minters Mantelzorg. Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals. Voor mantelzorgers. Voor professionals. Over mantelzorg Voor mantelzorgers Voor professionals Over mantelzorg Minters Mantelzorg Kenniscentrum voor mantelzorgers én professionals Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner,

Nadere informatie

Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk

Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk Kader mantelzorg en vrijwilligerswerk 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding en doel... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Kaders... 7 2.1 Wettelijk Kader: Wmo 2015... 7 2.1.1 Wettelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie