\. 1 CAÏSSA NIEUWS AUG.- SEPT NR \ ,;, EIJGENBROODTOEHNOOI 25, 26 en 27 september 1987

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "\. 1 CAÏSSA NIEUWS AUG.- SEPT NR \ ,;, EIJGENBROODTOEHNOOI 25, 26 en 27 september 1987"

Transcriptie

1 \. _I ') CAÏSSA NIEUWS AUG.- SEPT. 987 NR 302 '}. \,;, EIJGENBROODTOEHNOOI 25, 26 en 27 september 987

2 2 INHOUDSOPGAVE Redactioneel Agenda jaarvergadering Agenda algemeen Bestuursmededelingen Jaarverslag Secretariaat n Wedstrijdleider Interne Clubkampioenen en de nummers 2 en 3, sedert 954 Jaarrekening en begrotingen Voorstellen m.b.t. de contributie Verslag Externe Het Eijgenbroodtoernooi -.frans Oranje n - Felle Mug - Jeroen Hoogenboom - Robbert van het Kaar Pre-advies bij het amendement op art. 6 H.R. - Felle Mug Bestuursaanvulling op art. 0 Comp. regl. " Amendement Pre-advies bij dit amendement Caissanieuwsbeker Schaaktoernooi te Gent Ohra-schaaktoernooi Bosschieter - Hillebrandt Viva Zapata! Uch - Van Ammers Partijen Verlinde HET EERSTE Blunder van de maand De Paardendans " - Pim Zonjee - Felle Mug - Willem Grünbauer - Peter Bosschieter - Pim Zonjee - Jeroen Hoogenboom - Dick Paulis - Piet van Ammers - Eric Verlinde - Robbert van het Kaar - Marcel Nielen p. 3 /,,_ Computerschaak Short - Kasparov (met hun commentaar!) Tenue Rondeverslagen 5 t/m 8 zomercompetitie ZO SCHAAKT DE JEUGD niet! Stand zomercompetitie na de 8e ronde - Joost Buijs - Jeroen Hoogenboom - Willem Grünu uer - Frans Oranje Commentaar 43 De Schaker - Paul van den Hout 38 Voorplaat: De Heer W. Eijgenbrood in 976

3 -, REDACTIONEEL Amsterdam, 24 augustus 987. Opnieuw kon niet alle kopij geplaatst, en moest op actualiteitswaarde getoetst -worden. Aan de brieven met commentaar en suggesties op de wijzigingsvoorstellen van Statuten, Huishoudelijk Reglement en Competitiereglement lag het niet echt. De redactie is eigenlijk vat verlegen met het grote vertrouwen dat de (potentieel) kritische leden ten deze kennelijk in haar stellen als hun belangenbehartigster: op de twee redactionele amendementen na, werden 0 brieven ontvangen door het Bestuur. Het impliceerde meer ruimte voor vat vrolijker zaken, zie de inhoudsopgave. Vrolijk, maar zeker interessant wordt het inmiddels op de jaarvergadering van dinsdag 8 september a.s. Laat het quorum niet in de kou staan, anders moeten we alles overdoen. Overigens draait het deze maand natuurlijk voornamelijk om het uiterst belangwekkende Eijgenbroodtoernooi, dat Jeroen Hoogenboom bezig is uit te bouwen tot een magnifieke manifes- tatie, zie de pagina's 2, 3 en 4. Let op de zeer attractieve prijskansen ) l i ' ' j COLOFON Caissanieuws is het clubblad van de schaakvereniging CA!SSA, anno.5.95 Clublokaal Oranjehuis Van Ostadestraat 53 Amsterdam Oud Zuid, tel Clubavond: dinsdags Wedstrljdleider Interne Frans Oranje Lindengracht 80''' 05 KJ Amsterdam, tel Wedstrijdleider Externe Jeroen Hoogenboom Rustenburgerstraat EX Amsterdam, tel Redactie Pim Zonjee Henri Polaklaan 8 08 es Amsterdam, tel Vaste medewerkers Jeroen Hoogenboom Robbert van het Kaar Marcel Nielen Frans Oranje Errit Petersma Matthias van Zwet Reproductie VV Groep vanwege het ratingplafond! Afhankelijk van eventuele afzeggingen hebt u nog een kleine kans op deelname. Geef de moed niet op en als het Postgiro nr t.n.v. SV Caissa, Amsterdam. lukt, wens ik u een briljant toernooi toe? z.

4 4 AG END A Jaarvergadering der SV C.A!SS A op dinsdag 8 september Opening Notulen jaarvergadering 986 (en. 295 p. 4 t/m 6) Verslag Secretaris/Wedstrijdleider Interne (p. 6) Verslag Wedstrijdleider Externe (p.0, en 2) Verslag Penningmeester, jaarrek. en balans(p. 8) Verslag Kasèontrolecommissie D charge Penningmeester Begrotingsvoorstellen Bestuur en de begroting 987/88 (p. 9 en 8) Benoeming Kascontrolecommissie Wijzigingsvoorstel Statuten (en. 30 p. 9 t/m 22) IJ Huishoudelijk Reglement (Cn..30 p. 26 t/m 3) A. Amendement op B. Pre-advies op A (en. 30 p..32) (p. 5) 2. Wijzigingsvoorstel Competitiereglement (Cn. 30 p. 33 t/m 35) 2A. Bestuursaanvulling op 2 (p. 5) 2B. Amendement op 2 (p. 6) 2C. Pre-advies op 2B (p. i6) 3. Prijsuitreiking Competitie 986/87 4. Voorstel deelname SGA 987/88 5. Besttursverkiezing; herkiesbaar: Petersma, Oranje, Mug, Hoogenboom, Van het Kaar en Grünbauer; kandidaat Jonkman 6. Rondvraag 7. Sluiting. AGENDA algemeen september: 0e en laatste ronde zomercompetiti f e ronde JEUGDUOMPETITIE 8 jaarvergadering 6 oktober 0 e ronde Interne Fischer-Z - Caissa 2e ronde Interne 3e 4e Castricum - Caissa Zodra de data van de SGA-competitie bekend zijn vorden deze bekend gemaakt in het clublokaal en in Caissanieuws nr 303.

5 Bestuur mededelingen 5 Toen ik in februari in dit blad mijn verlangen naar de zomer onder woorden bracht, kon ik natuurlijk niet weten, dat die z6 turbulent en druk voor caissa zou worden. Onze vereniging is een Stichting rijker, die in één week werd opgericht en de belangen van het Eygenbroodtoernooi dient. Eén en ander veroorzaakte nogal wat ongenoegen en discussies en Joost van Steenis liep boos weg, Met heel veel energie is nu de organisatie van het Eygenbrood-toernooi van start gegaan en dit alles onder leiding van Jeroen Hoogenboom. De belangstelling voor de zomerkompetitie is enorm. Veel problemen heb ik gehad met het nieuwe programma op de computer, en eigenlijk pas bij het ingaan van de 8e ronde werkt het zoals het moet, Wat onder andere betekende, dat het bestand aan spelers enkele malen opnieuw is ingevoerd, evenals de uitslagen! De belangstelling binnen Caissa voor het Ohra festival was groot. Niet minder dan 24 leden van Caissa telden we onder de deelnemers aan het Open Toernooi. In het Jeugdtoernooi, waar ik altijd wedstrijdleider ben, zagen we alleen Diederik van Rappard. Zijn prestaties compenseerden helaas de geringe deelname van de jeugd niet. Opvallend was de afwezigheid van John Braaf. Ook op de club zagen we hem al een tijd niet meer. Onze secretaresse Wendy Bach gaat de club verlaten. We zijn erg blij, dat ze een jaar het secretariaat heeft willen verzorgen. In Piet Jonkman hopen we een goede opvolger gevonden te hebben, die op 8 september door de vergadering als zodanig gekozen kan worden, Anton Deken, broer Willem, mevrouw Giesen, Axel, Coutinho, de Groot, allemaal nieuwe leden, die we hierbij graag welkom heten. Onze voorzitter Errit Petersma heeft een been gebroken. Hij wordt verpleegd in het Lucas Ziekenhuis. Misschien kan hij op krukken de vergadering van 8 september leiden! Mogen we u vragen mee te werken aan het welslagen van ons eerste toernooi? In het bizonder als een beroep op uw assistentie wordt gedaan. Maar.zeker ook door mee te doen, wees er op tijd bij! U ziet nu iedere week de standenlijst hangen waarop, door het grote aantal rubrieken, waarvan enkele gloednieuw, nogal wat afkortingen zijn gebruikt: Nr = uw rangnummer op basis van aflopend (in de zomer: oplopend) puntentotaal Naam = naam waaronder u als speler bij de computer bekend bent, StPl = Startplaats in de winterkompetitie, dus de plaats waar (uw record-nummer) u de vorige winterkompetitie bent geëindigd; wekelijks is te volgen wat u omhoog of omlaag gaat, dit cijfer is constant en o.a. van belang bij het verwerken van de uitslagen wc = Waacdecijfer, het getal in punten dat u op die plaats waard bent voor uw tegenstander, variabel en afhankelijk van uw rangnummer, dus prestaties Punten = totaal aan gescoorde punten tot nu toe Aant = het aantal gespeelde partijen in de kompetitie Sc/Afg = uw score en mogelijk aantal afgebroken partijen Perc = gehaalde percentage verkregen door de score te delen door het aantal gespeelde partijen = weerstandspunten, dat is de som van alle scores van uw tegenstanders, hoe groter dit getal hoe zwaarder uw ( eer-)tegenstand was. OuPu = de punten gescoord t/m de vorige ronde Bij/Af = het verschil met uw punten tot op dit moment gescoord en omvat het resultaat van de vorige ronde, eventueel uitgespeelde partijen en/of bondswedstrijden. Frans Oranje

6 6 Jaarverslag Secretariaat Het secretariaat is het afgelopen jaar behartigd door Wendy E:.:i.ch l<cllin ::i. Hel8"9.5. ziet zij zich ge-nc c dz8"9.kt ha":i.r f u n c t i e e n i dm.:<. a. t 5. c h 8. p,i.9, n C.:<. i s. 5. a n e e r t e e g ge n IA! i j z i J n haar er ::entel i,ik,. c or v,ra.t ze in bes.tuur en ver enigirrg v:c r Ca.is.:";:., heeft ged8.8.n. Een c pvcilger is. gevc nden in F'iet Jonkman en wordt als zodanig ter verkiezing aan de vergadering van 8 september door het bestuur voorgesteld. Het afgelopen jaar stonden ingeschreven bij Caissa 27 leden, waarvan 00 senioren, 4 Junioren en 23 a.ds.pir antleden. Er t.jerl iete-n 7 s.enic r e-n de club, Juric r en 7 adspirante-n. Nieuw we-rden ingeschreven 8 senioren, en 3 a. d s p i r 8. n t e n, z o d.9, t m ::im e n t e e 33 e de r 5. t a. 8. n i n ge s c h r e e n. Per oktober e-n april worden de ledenbestanden door de SGA geteld. Op basis daarvan wordt de contributieafdracht bepaald. Het bestuur ontving uitnodigingen voor de gedelegeerdenvergaderingen van de SGA, waar minstens 2 leden van het bestuur naar werden afgevaardigd. Verslagen werden geprjbl icee-rd in Cai :.5.a Nieuv.Js. Jaarverslag Wedstrijdleider Intern Het afgelopen seizoen heeft zich gekenmerkt door een groot enthousiasme. dinsdagavond geteld. Meer dan eens werden 80 of meer spelers per Na de 20e ronde manifesteerde zich een d rj i de i j : g r c e p J e, da t cm de l e p a. a t s 5. t r e e d D.9, t R c b be r t van het Kaar dit met grote overmacht wist te winnen, lukte hem pas in de laatste ronden. hierbij Mogelijk in zijn voordeel was ook nog de verlenging met een ronde en de late bondswedstrijd. Ook de afgebroken partijen van die laatste r cnden Ji 5.t hij in z i Jn. c:r deel te besl i s.5.en. Daarbi J veroverde Robbert 'en passant' nog het snel schaakkampioenschap. Ook de zomerkompetitie had veel belangstelling. programma voor de berekening van de stand, leverde Een nieuw a.a.n van '. e i j k en i ;;ie mce i l i J I< heden cp Mcime n teel i s n cg n i et te zeggen wie zomerkampioen gaat worden. In de komende winterkompetitie zal men het totaal gespeelde pa.r tijen, het a.antal afgebrc :en pa.r tijen en de weestandspunten geregistreerd hebben bij de stand. zijn of haar uitgangspositie bij de e ronde van de Tevens winterkompetitie. Er zal met niet meer dan 5 afgebroken partijen in de komende Kompetitie (intern en extern) rekening worden gehouden. Fr a.n5. OrariJe

7 Clubkampioenen en de nummers 2 en 3, sedert Seizoen e 2e 3e Broere.ma Brobbel Schensema Brobbsl Jonkers Couprie Baas De Graaf Goldscheding Goldschmeding Baas De Graaf Barendregt Van Steden Broersma Barendregt Broer ama Van Steden Zuidema De Graaf Ferwerda Z uidema Vonk Ferwerda Van t Riet Vonk Ferwerda Veer Vonk Van 't Riet Schippers Van 't Riet Van Steden Schippers Pam Pomp Van der Vos Van der Spek Van t Riet Eijgenb:rood Vonk Ferwerda Van. der Spek Vonk Van 't Riet Vonk De Beus en Van der Spëk Vlasbloem Sewrajsingh Eijgenbrood jr Sblart Eijgenbrood jr Van 't Riet Eijgenbrood jr Arp Sewrajsingh Sewrajsingh Eijgenbrood jr Swart Sewrajsingh Van Hulst Van Gijzen Sewrajsingh Van Gij zen Nusink, A Broers en Harish Sewrajsingh Broers en Nusink, A. Roos Roos 8roersen Ignacia Ignacia Roos Pijpers Ignacia Pijpers Petersma Ignacia Petersma Nielen Ignacia Van t Kaar Lei jen Ignacia De l'ecluse Petersma Ignac:ia Van 't Kaar Van 't Kaar De l'ecluse Wildschut De Vos, s. Van bet Kaar Lem.r De Vos, c. Wildschut Van Steenis Niel en

8 00 BEGROTING 986/87, JAARREKENING 986/87 en BEGROTING 987/88 van de SV CA!SSA per 3 juli 987. Pelle Mug IN K 0 M STEN begr,986/87 JAARR,986/87 begr,987/88 UITG AVEN begr,986/87 JAARR,986/87 begr.987/88 contributie rente donaties verkoop boekjes diversen negatief saldo f.000,- f 25,- 300,- 25,- -,- -, ,99 f,87. 25, 70 26,- 52,40 99, ,- 20,- 5,- 35,- -,- -, - zaalhuur f 3,000,- f Caissanieuws.500,- contributie SGA 4.500,- computerkosten 250,- aanschaffingen 300,- aflossing lening + rente -,- porti -,- vervoerskosten 450,- bestuurskosten 600,- KNSB 500,- diversen EUgenbroodtoernooi positief saldo 250,- -,- -, ,- f 2,005, ,70 250,-.4, 73 -, - 55, 0 93,20 950,40) -, - -,- 422,05) -, - -,- J.000, ,- 5,000,- 250,- -,- 800,- 200,- 200,-.000,- 500,- 500,- 300,- f.350,- f 3,003,63 j' 3.750, _!!"'!' ---=== f.350,- f 3.003,63 f 3.750,- ===== ) drukkosten prijzen/koffie representatie/tel. f 66,60 439,50.344,JO ) reparaties fout. boeking f 372,05 50,- f 422,05 = f 950,40 BALANS SV CA!SSA giro bank nog te ontv. contr. f. 07, 7.504,98.37,50) f 209,49.504,98 885,-) crediteuren saldo f -,- J.74,9 f 500, ,47' n) f.3. 74, 9 ==r= f 2.599,47 f 3. 74, 9 f 2.599, 47 === ') exclusief f 680,- dubieuze debiteuren; ) 450,- ) de financiële sterkte van Caissa is dus met f. 64, 72 afgenomen,, aangenomen moet worden dat deze leden per oktober 987 als lid geschrapt zullen moeten worden,

9 9 VOORSTELLEN ':, B, T, DE CONTRIBUTIE Felle l ug - De financ:ièle po si tie van Caïssa -wordt slechter. Weliswaar groeit het aantal leden, en dat levert geld op, maar de uitgaven groeien harder: door de KNSB-competitie meer huur en meer reiskosten; m.i.v. augustus 987 in te voeren: s.spirantleden (v66r augustus 5 jaar of jonger) f door een beter Caïssanieuvs meer druk- en verzendkosten, Het materiaal dat Caïssa heeft, is slecht, smerig en slordig, Het zou van "Wijs beleid getui gen als de vereniging al de borden en spellen tegelijk zo u vervangen. Dit zou kunnen gebeuren door een lening af te sluiten, aangezien "We er zelf geen geld voor hebben. - Een zo grote vereni ging ontvangt zijn gasten op een ni et-yaardige wijze: een uitslagenbord hebben -we eigenlijk niet eens. - Caïssa heeft geen demonstratiebord. - Tenslotte is het voor de club goed enige reserve achter de hand te hebben. Vandaar dat het bestuur voorstelt de volgende contributieregeling 60,- ju.'lliorleden n augustus 6 t/m 9 jaar ) 90,- - seniorleden " augustus 20 jaar of ouder ) 20,- dit geldt voor die leden, en/of extern spelen, die uitsluitend lid van Caïssa zijn en er intern Voor iemand die een andere club dan Caïssa als hoofdverenigng heeft en alleen bij die club dus extern kan spelen (en in Caïssa alleen intern), geldt de volgende regeling: aspirantleden f 33, 75 + f 6, 25 (SGA) f 40, juniorleden 53,75 + 6,25 ( ) = 60,- senior leden 67,50 + 2,50 ( ) = 80,-

10 0 VERSLAG KNSB- en SGA COMPETITIE SCHAAKVERENIGING CAISSA 986/987 van Jeroen Hoogenboom, bondswedstrijtlleider Ook het afgelopen seizoen heeft Caissa weer deelgenomen aan de bondscompetitie, ditmaal niet alleen aan die van de SGA maar ook aan de KNSB-competitie, en wel in de 3 e klasse 6 seniorenteams en 2 jeugdteams kwamen uit. U vindt de teamresultaten maar ook de persoonlijke resultaten van teamspelers en invallers. Verder vindt U het aantal invallers dat nodig was om de teams te laten spelen. Nieuw dit seizoen was de aanwezigheid van drie zg. non-playing-captains, te weten Errit Petersma (C-2), Matthias van Zwet (C-3) en Ben van Kleef (C-5). We hebben het bijzonder op prijs gesteld dat zij dit seizoen hun tijd daaraan hebben willen besteden! Natuurlijk waren we erg benieuwd of, en zo ja op welke manier, hun bestaan invloed zou uitoefenen op de eenheid en speelsterkte van een team. Het blijkt moeilijk hierover te oordelen: Het tweede werd Kampioen (!), het derde promoveeràe en het vijfde degradeerde, bijzonder uiteenlopende resultaten dus. Voorlopig lijkt het erop dat het bij dit experiment zal blijven want het ziet er nog niet naar uit dat we wederom 3 of 4 non-playing-captains zullen vinden. Wat in ieder geval wél duidelijk is geworden is dat het de verslagen enorm ten goede kwam: de teamleiders konden de partijen natuurlijk uitstekend volgen, tot grote vreugde van o.a. redacteur Pim Zonjee, die deze verslagen goed kon gebruiken om de kwaliteit van Caissanieuws naar een grote hoogte te brengen. CAISSA Na een flitsende start draaide C- plotseling minder en begon te verliezen, hetgeen Han de l'ecluse de opmerkin8 ontlokte: 'Misschien zijn we toch gewone jongens'. C- begon met 8 vaste spelers en moest maal een beroep doen op invallers. Hans Dirks ( uit 3) en Micha Leuw (2 uit 4) waren vaste klanten. Topscorer van C-: Djon Spelbrink met 75%. Ons eerste team eindigde met 8 uit 9 op de zevende plaats (van de tien). {Schap CAISSA 2 Onder leiding van Errit Petersma heeft het zich op het laatste nippertje het Kampioen weten te bezorgen, ten koste van Tal 3, met punten uit 7 ronden, 4 bordpunten. C-2 begon met 0 vaste spelers en deed 8 maal een beroep op invallers. Hans Uiterwijk (3 uit 3!) en André Bach (3 uit 3! ) hoorden daarbij. Topscorers van C-2 zijn: David Leviathan, Micha Leuw en Dick Paulis met 64%. CAISSA 3 Teamleider Matthias van Zwet heeft zijn team, eveneens op het laatste nippertje, naar een promotie weten te loodsen. Het derde moest daartoe zijn laatste wedstrijd winnen en deed dat ook. en bijzonder gelukkige gebeurtenis omdat er een groot gat drei5de te vallen tussen het tweede en het derde, omdat het tweede inmiddels naar de promotieklasse gepromoveerd was en het derde nog in de 3 e klasse speelde. Promotie was daarom meer dan wenselijk en dat de spelers van het derde ondanks die druk wonnen met 3 -ó mag indrukwekkend genoemd worden! C-3 had 0 maal een invaller nodig, waaronder Harry Cornelissen (3 uit 3! ). Zij haalden 2 punten uit 7 ronden en waren daarmee de beste tweede uit de 3e klasse, reden voor hun promotie. Topscorer C-3: Nico Venderbosch met 6 uit 7 (86% )! CAISSA 4 Ook van het vierde werd gehoopt dat het een kandidaat-kainpioen zou ZlJn en naar de 2e klasse zou verhuizen. Dat dit niet gelukt is onder meer te wijten aan de aanwezigheid van Maccabi die met 3 uit 7 kmapioen werden. C-4 belandde met slechts 9 uit 7 toch op de tweede plaats hetgeen duidelijk maakt dat de 3e klasse C niet de zwaarste poule was. C-4 be8on met 0 vaste spelers en een teamleider kan zich geen hechter team wen-

11 - sen, ge ien he t feit da t Jero n Hoogenboom slechts vier keer een invaller nodig ha d. Topscoorster Paula Deken met 4 ui t 5 (80% )! Een opmerke lijk resultaa t voor iemand die nog weinig meer schaakt en bo vendien hal verwege, zwanger achter het bord Inmiddels heeft zij een zoo.n, gefeliciteerd!! Lverscheen, CAISSA 5 Ondanks de inspirerende leiding van non-playing captain Ben van Kleef Dat het veelvuldig door pech is acht ervolgd blijkt wel uit het fe it dat er 3 maal een invaller nodig wa s. en groot aantal spelers in C-5 speelden bovendien voor de eerste maal in de externe competitie en het is toch wennen in het begin. is het vi jfde gedegradeerd. Vandaar dat geprobeerd gaat worden het team zoveel mogeli jk in dezelfde samenstelling door te laten spelen, het volgend seizoen. Topscorer Wam Cornelissen met 2 uit 5 (40% ). CAISSA 6 Na een wa t moeizame start kwa m het zesde sterk terug. Frans Oranje lukte het met zijn, voornamelijk uit jeugdspelers bestaande team, een succesvolle eindspurt in te zetten. Waarschi jnlijk zal ook hij het komend jaar doorgaan met de jeug d zoveel mogelijk ervaring bij te brengen wat betreft de externe competitie. Topsc.orer Ba.rt de Wilde met 3 uit 5 (70%). Tot slot een overzicht van de persoonlijke resultaten van spelers die tenminste 4 partijen gespeeld hebben. PERSOONLIJKE RESULTATEN. N. Venderbosch C3 2. Paula Deken C4 H. Cornelissen C4 4. H. Uiterwijk C3 F. Oranje C6 L. Oomens C4 D. Spelbrink Cl 8. J. Braaf C3 P. Mug C3 M. Nielen Cl A. Knop C3 2. Ba rt de Wilde C6 3. D. Leviathan C2 A. Ne idig C4 D. Paul is C2 H. van Steden C3 B. Wijchgel C6 8. J. Fryda C6 A. Ba ch C3 20. Micha Leuw C2 2. H. Kuyper C4 E. Petersrr. a Cl R. van Batenburg c4 24. R. van het Kaar Cl W. Galekop C2 W. Cornelissen C5 J. Hoogenboom C4 28. H. Dirks C2 P. Hofman C3 H. Jaspers C6 CAISSALEDEN. 6 uit 7 86% 4 uit 5 80% 8 uit 0 80% 7 uit 0 75% 6 uit 8 75% 3 uit 4 75% 4 uit 6 75% 5 uit 7 7% 5 uit 7 7% 5 uit 7 7% 5 uit 7 7% 3. uit 5 70% 4.Î uit 7 64% 4. uit 7 64% 4 Î uit 7 64% 4.Î uit 7 64% 4! uit 7 64% 3 uit 5 60% 6 uit 0 60% 6 uit 59% 4 uit 7 57% 4 uit 7 57% 4 uit 7 57% 5 uit 9 56% 4- uit 8 56% 4.Ï uit 8 56% 4! uit 8 56% 3 uit 6 50% 3 uit 6 50% 42 uit 9 50%

12 B. van KLeef c4 3. uit 7 50% M. Nus ink C2 D. van Rappard c6 2 uit 4 50% M. Vervoort C6 2 uit 4 50% P. Zon jee C2 3 uit 6 50% M. va n Zwet C2 3 uit 7 50% P. de Jager 4 uit 9 44% C5 3! uit 7 50% R. Wilds chut Cl 3. uit 44% J. van Steenis Cl 3 Î ui t 8 44% G. Dekker C3 2! uit 6 42% P. de Jong C2 2 uit 5 40% F. de Wilde C2 2 uit 5 40% D. Wolters c4 2. uit 7 36% E. Verlinde C5 2! uit 7 36% E. Verhoeven C5 2 uit 6 H. de l'ecluse Cl 3 uit 9 33% Ii. Louis zoon C5 uit 3 0% L. Gebhard C5 ui t 25% l Manur i Cl 2 uit 5 0% C. Brachthuizen C5 0 uit 4 0% P. De ege C5 0 uit 6 0% Steemers C5 0 uit 5 0% A. 33% De Schaakvereniging Caissa organiseert het ' EIJGENBROODTOERNOOI ' een WEEKENDTOERNOOI (6 ronden zwitsers) te AMSTERDAM op 25, 26 en 27 september 987 Alleen toegankelijk voor spelers met een ELO-rating van minder dan 250

13 3 Robbert van het Kaar HET EIJGENBROODTOERNOOI -mededelingen- Schrap al uw afspraken in het weekend van 25 tot 27 september! U speelt dan namelijk mee in het Eijgenbroodtoernooi en uw omgeving heeft zich daar maar aan aan te passen. Waarom u aan dit toernooi meedoet? Daar zijn een groot aantal redenen voor. Hoofdargument is natuurlijk dat u eindelijk eens een reële kans heeft met een forse prijs naar huis te gaan. Het toernooi is zo opgezet dat de bekende 'premiejagers' niet kunnen meedoen. Mensen met een rating van 250 of meer zijn van deelname uitgesloten. Verder zijn er ratingprijzen voor mensen met een rating tussen de 700 en 900 en voor me;,sen met een rating onder de 700. De preciese gegevens vindt u in de hiernaast afgedrukte folder. Als u nog nooit aan een toernooi hebt mee$edaan, dit is uw kans! Een andere reden zou de lokatie van het toernooi kunnen zijn. Op een steenworp afstand van de Oranjekerk, in een ruime zaal. Verder is het zaak om een beetje in vorm te raken nadat de eerste twee part en in de wintercompetitie toch weer niet die graad van genialiteit lieten zien die u verwacht had. Tenslotte wilt u van gezeur van mijzelf en Jeroen Hoogenboom af zijn, die maar blijven vragen of u zich al heeft ingeschreven. De allerbelangrijkste zaken met betrekking tot de organisatie van het toernooi zijn intussen geregeld. Toch moet er nog veel gebeuren, vooral tijdens het toernooi zelf. Daarom een dringend verzoek: geef u op als medewerker! Dat hoeft niet meteen voor het hele toernooi: een dag of dagdeel is ook prima. Om wat voor dingen gaat het? Tafels neerzetten, borden, stukken en klokken neerzetten (en na afloop oprui en ), broodjes smeren en verkopen (eventueel ook soep), materiaal vervoeren naar het toernooi-gebouw en weer terugbren8en enz. enz. Na de vorige oproep is er helaas maar éen reaktie gekomen. We rekenen op meer! Tenslotte de financiën. -Iet is jammer 8enoeg niet gelukt om een sponsor te vinden voor dit jaar, wel hebben we een bedrijf gevonden dat gevraagd heeft om een verslag van het toernooi en dat wellicht interesse heeft om ons het komend jaar te steunen. De zaal is vrij duur (f 700,-) en dan zijn er nog de kosten van materiaal, propaganda en wedstrijdleiding. Daarbovenop komt dan het prijzengeld, j 2.500,-. In principe moet een toernooi zichzelf betalen middels het inschrijfgeld. Wij wilden dat echter laag houden : f 25,-. Ook aan het prijzengeld wilden we niet tornen. Aangezien het de eerste keer is dat carssa een toernooi organiseert kunnen we niet voorspellen hoeveel deelnemers er zullen komen; wat dat betreft nemen we een gok. Daarom verzoeken wij u ook om financiële steun, in de vorm van een donatie. Alle beetjes helpen! Uw bijdrage kunt u storten op giro t.n.v. de Stichting Caissa, die speciaal voor dit toernooi is opgericht, of u kunt hem kwijt aan Jeroen Hoogenboorn danwel aan ondergetekende. U kunt ook bij wijze van steun het toernooiaffiche kopen op de clubavonden. De beste vorm van steun is echter et vergroten van het aantal deelnemers. Haal uw vrienden en kennissen over om mee te doen. Schrijf u snel in! Honderd deelnemers moet toch kunnen!

14 PROGRAMMA vrijdag 25 sept. 987: aanmelding uur opening 9.lS uur le ronde uur SPEELTEMPO 40 zetten in uur en 4S minuten; na de 40e zet wordt de klok ls minuten teruggezet, waarna de partij wordt uitgevluggerd volgens het enigzins aangepaste FIDE-snelschaakreglement voor 5-minutenpartijen. Het reglement zal in de speelzaal verkrijgbaar zijn. _,. zaterdag 26 sept. 987: 2e ronde uur 3e ronde 4e ronde uur uur zondag 27 sept. 987: Se ronde uur 6e ronde uur prijsuitreiking 8.30 uur. Het is toegestaan aan éen van de eerste vier ronden niet deel te nemen, mits dit vóor het begin van het toernooi kenbaar is gemaakt; men krijgt dan in de betreffende ' ronde een half punt. INSCHRIJVING Door overschrijving van f 25,- op giro ten name van de Stichting Caissa te Amsterdam, onder vermelding van speelsterkte (ELO-rating en/of klasse) en eventuele schaakvereniging, tot uiterlijk IS september 987. Of telefonische aanmelding bij: Jeroen Hoogenboom Errit Petersma SS4 Of op dinsdagavond bij de schaakvereniging CAISSA, van Ostadestraat 53 Amsterdam, de Pijp. SPEELLOKAAL PRIJZEN le prijs f SOO,- Rating-prijzen 2e f 3SO,- per categorie 3e Ie prijs f 250,- f 300,- 4e 2e f f lso,- 00,- Se 3e f f 00,- SO,- 6e f SO,- 7e Er zijn twee categoriën, die elk f so ongeveer een derde deel van het 8e f SO,- deelnemersveld omvatten. Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld. Per deelnemer wordt slechts éen prijs uitgekeerd. Het maximale aantal deelnemers is 50. Drink- en etenswaren zijn voor zeer schappelijke prijzen in de speelzaal verkrijgbaar. Sociale Academie CICSA, Kuiperstraat 55, Amsterdam, telefoon (alleen tijdens toernooi) , tram 3 of 4, halte van Woustraat/Ceintuurbaan. r :! \ J I A2 J I ata: j st J i.. bul [..::=:::i ==i ==:J "'"' ""'l l ' '""""'" J) speellokaal '

15 < '.- aj 4 j a...;j. l \...: u LJ. : ".J.. L4Cl sl.. =3 49d.s.cL.dl.J..,.,,., lc.-j 4 - L'3. o.j.. '5 L...r.JJ &fi..vt.:a.:ld " k,,wl,-..,_,.._ L.J / S"' ll 2..._.b i: k;, e.o.- YOQ!i Vot....J J. k,... \., J k L -'._ 5 Aanvulling vanvege het Bestuur op art. 0 van het Competitiereglement Toevoegen: 'Indien een speler geen gebruik wenst te maken van een hem rechtens dit reglement toekomende plaats in een bepaald team, dan wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende niet geplaatste speler voor dat bepaalde team. Toelichting: de plaatsingscommi ssie kan dus nooit over meer da. drie plaatsen per team beschikken. Deze toevoeging is een noodzakelijke aanvulling van een omissie,

16 , 6 ''".J. ;\J. zo:-t.iee "''" ""'.,.,T:u augustus 87 U " UI 0.AWl.AA.. 9' Het Bestuur der SV CA!SSA, In handen. Geacht Bestuur, Overeenkomstig mun (redactioneel) commentaar op Uw voorstel voor een nieuw competitiereglement, als neergelegd in Caïssanieuws nr 30, stel ik hierbu voor om het daarin vervatte art. 6 als volgt te wüzigen. De aanhef tot aan De puntenvergoedingen(.. ) ' wordt geschrapt en vervangen door: &terne wedstrüden tellen mee voor de interne competitie, behalve wanneer ze als tbuisvedstrüd worden gespeeld op een andere dag dan dinsdag. Vertrouwend dat U deze wüziging aan de Algemene Vergadering van 8 september a.s. zul.t \.lillen voorleggen, verbluf ik, ( Hoogac tend,_ l ',,,' - '\.j _,/ "/" /' ' ' I_,,., I.

17 Aan alle Cais a leden. 7 Augustus 987. Het is mij een waar genoegen om, met toestemming van uw bestuu;r:-, ten tweede male een bekertoernooi voor u te organiseren. Voor dat toernooi kunt u zich laten inschrijven bij mij en de bedoeling is dat e.e.a. volgens het z.g. knock-out systeem verloopt. Verliest u, dan ligt u er definitief uit. De spelregels laat ik hieronder volgen.. Deelname geschied per inschrijving bij W.A. GrUnbauer. 2. Bij inschrijving dient jl,-- te worden voldaan door elke deelnemer. 3. Het spelen van de partij mag overal geschieden. Bij u huis of bij hem/haar thuis, in de kroeg of in de bistro. Kunnen twee spelers geen overeenstemming bereiken over de speelplaats cq datum, dan moet op de club worden gespeeld. Bij spelen op de club worden echter g.. n punten op de interne ranglijst vergoed (behoudens dan de gebruikelijk /3. U bent op die avond dan wettig afwezig). 4. De te spelen partijen worden geloot. Degene die het eerst uit de beker komt, speelt met wit.. 5. Bij remise wordt gevluggerd, waarbij eerst van kleux wordt gewisseld. Er wordt net zo lang gevluggerd, totdat de beslissing valt. 6. De finale zal echter twee partijen bedragen. Bij een gelijke stand wordt over zes partijen gevluggerd. Is er dan nog geen winnaar bekend, wordt er steeds één partij gespeeld, totdat de beslissing valt, De twee halve finalisten mogen spelen voor het z.g. brons, de derde plaats. 7. Bij het ingaan van de tweede ronde zal wederom door de overgebleven deelnemers f,-- dienen te worden voldaan (zodat bij 32 deelnemers j 32,-- + j 6,-- + f 8,-- + j 4,-- + j 2,-- = j 62,-- aan inschrijfgeld is gestort). Dit bedr g, eventueel aangezuiverd met een extraatje van uw organisator en het bestuur, zal in zijn geheel toekonen a&.n de winnaar. 8. Tevens zal de winnaar de beschikking krijgen over een beker voor tenminste één jaar, 9. Uiterlijk vier weken na de loting dienen de partijen te zijn gespeeld, terwijl dan ook de uitslag bi mij bekend moet wezen. Zijn beide partijen schuldig aan het euvel, dat de partij niet is gespeeld, dan worden beide spelers uit het toernooi genoemen. Bij schuld cq nalatigheid van één der spelers, volgt diskwalifikatie van betreffende speler. Restte mij nog te ver elden dat de laatste datum van inschrijving op 4 sept. 987 is vastgesteldo De loting zal plaatsvinden op dinsd g 5 septo 987 om 7 uur in ons clublokaal. Inmiddels teken ik met vriendelijke groet, W.A. GrUnbauer, Wildeman 6 hs., 068 BJ Amsterdam. tel

18 8 SCHAAKTOERNOOI TE GENT Jeroen Hoogenboom 'Er is niets leukers dan meespelen in een schaaktoernooi', aldus begon ik in Caissanieuws nr 300 de aankondiging van het traditionele toernooi in Gent. Vier Caissaleden vonden dat ook: Hans Dirks, Peter Bosschieter, Dirk Wolters en Jeroen Hoogenboom. Verrassend weinig als je bedenkt dat de Raadsheer er met 5 man rondloopt (vorig jaar 23), en ook dat het hier een uitzonderlijk aangenaam toernooi betreft. Speelden we vorig jaar nog in het Operagebouw, nu was het toernooi teruggekeerd naar de Sint Pietersabdij waar twee grote zalen aan 27 schakers ruimte boden. Onderdak voor de nacht werd door de toernooileiding verzorgd in de vorm van een nabijgelegen studentenflat. En in de dagen dat het toernooi duurt, viert Gent de zg. 'Gentse Feesten', vergelijkbaar met Koninginnedag in Amsterdam. En toch maar vier Caissaleden, merkwaardig. Het is grappig te zien hoe zo 'n toernooi is samengesteld. Wat natuurlijk direct opvalt is het grote aantal Nederlanders dat meespeelt terwijl het toch een Belgisch toernooi betreft. Voorts valt op dat uit het derde buurland, Frankrijk, slechts éen deelnemer aanwezig was. De 27 deelnemers waren goed voor een gemiddelde rating van 890. Het toernooi kende drie winnaars : John van Daarle (Ned.), Jozef Boey (België) en Theo Hommeles (Ned.) met 7! punten uit negen partijen. Van de vier Caissaleden haalden Hans Dirks en Peter Bosschieter met 4! uit 9 de vijftig procent (Bosschieter won een ratingprijs: f 70,-), terwijl Dirk Wolters en Jeroen Hoo enboom matig scoorden met Nederland België Duitsland Oostenrijk Spanje Roemenië USA Polen India Italië Engeland Frankrijk 3 punten uit 9 partijen, en geen ratingprijs wonnen. De troostprijs is het toernooi zelf. Bosschieter laat zien hoe je 50 % scoort GENT 987 Peter Bosschieter Schaken in Gent is niet alleen spelen op het bord, het is ook spelen met en tijdens de 'Gentse Fieste'. Ikzelf ben hier al vanaf 980, waarvan ik 5 keer aan het toernooi heb meegedaan, met een score van 2! tot 3 uit 7 partijen. Schaken en feesten, gaat dat samen? Soms wel, meestal niet, ik denk hierbij aan vorig jaar toen Erik Knoppert na 5 ronden ongedeeld eerste stond en vervolgens de feesten in ging. Met als gevolg 's morgens zijn bed niet uit en uitgeschakeld 2 ronden voor het einde. Dit jaar waren de begintijden voor elke eerste ronde wel gunstig: 2.30 uur, vorige edities was dat 9.30 uur (! ), met meer uitvallers dan dit toernooi. Nu waren er slechts 8 uitvallers. Mede door de prachtige omgeving waarin we speelden had de toernooileiding op een groot aantal deelnemers gerekend, maar wat gebeurde er? Di t was het loe toernooi. Vorig jaar waren er 308 deelnemers. Dat dit record niet gehaald of gebroken is, ligt aan 3 omstandigheden : - het le Belgisch Open Kampioenschap werd verspeeld in de week voor Gent - Dieren begon op dinsdag 2 juli - voorheen was het een lang weekend (vr./ma.), nu was het t/m dinsdag. Het schaken is in België enorm in opmars, met diverse open toernooien, bijv. Gent, Antwerpen, Oostende, Luik. Ik woon nu twee jaar in Brussel, waar ik in het begin met moeite een club kon vinden, inmiddels weet ik beter. In Brussel zijn er ongeveer schaakclubs, waarvan Anderlecht (niets te maken met die scheppers) de Volmac van België is.

19 9 Stand e terne competitie:. Anderlecht; 2. KGSRL wat stnat voor Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez. Je zit hier niet op een club, maar op een kring. Als je lid bent van een kring kun je, zonder meer, in alle andere kringen meeschaken. In Belgi kent men niet het systeem als in Holland om een winterlang te spelen or. het clubkampioenschap. Bij hen gebeurt dat in de maanden april, mei en juni, in die periode is club gesloten voor niet-kringleden en spelen alleen de leden zelf een 9 à rondig toernooi om het clubkampioenschap. Daarbuiten speelt elke club verscheidene toernooien, open voor iedereen die lid is van de schaakbond. Hierdoor kan het wel gebeuren (vooral in de winter) dat je elke avond kunt spelen! Dit wat betreft Brussel, verder in het land weet ik het niet. Externe competitie eet hier Interclubs en worden alleen op zondag gespeeld. Er zij geen onderbonden, wel verschillende klassen. Wit: Jan Weide (2035) e ronde, Gent.. e2-e4 g7-g6 2. d2-d4 Lf8 g7 3. Pbl-c3 op Pf3 speel ik altijd b5 waarop kan volgen 4.Lbi: c5 5.àcS:? DaS+ 6.Pc3 Lc3: 7.bc3: DbS:. Na Pc3 gaat het niet f2-f4 5. e4xf5 6. Lcl-e3 7. Lfl-e2 d7-d6 f7-f5 Lc8xf5 Pg8-f6 Pb8-c6 Het begin van alle.ioeilijkheden. Beter was g2-g4 9. g4-g5 0. à4-d5 Lf5-c8 Pf6-d7 Lg7xc3 Dit deed ik om op de volsende zet niet alles terug te moeten zetten.. b2xc3 Pc6-a5 Uit pure wanhoop geboren. Of zo'n zet een! danwel een? verdient laat ik aan uw schaakkennis over. Alternatief was natuurlijk Pb8. 2. h2-h4 3. Le2-d3 Dan maar 0-0-0, 4. Ld3xf5 5. Ddl-h5+ 6. Dh5-h6 Dit paard helpt 7. Le3-d4 Pd7-f8 Lc8-f5 dacht ik g6xf 5 Pf8-g6 Pa5-c4 nu enorm. Ke8-d7 toen. Wat anders? Ik hoopte op wat tegenspel op de diagonaal al-h8. m. h4-h5 Op zoiets had ik gehoopt toen ik Pt4 speelde, nu is pion f4 ongedekt en ik zwart: Peter Bosschieter (735) ben nu m.i. uit de ergste problemen Pg6xf 4 Geweldig die twee paarden, nee, arabische volbloeden! 9. g5-g6 20. Le4xh8 2. g6-g7 22. Thl-h3 Pf4xd5 Dd8xh8 Dh8 g8 Hier heb ik gedacht aan Dameruil op e6 maar dan zijn de g- en h pion ontzettend lastig, dus ; Dh6-f4? PdS-f 6 Dg8xg7 eerst die pion, dat paard komt wel terug. 24. Df4xf Df5-fl e7-e6 Pf6xh5? Fout of niet, achter het bord leek het wel speelbaar, gebaseerd op ThS: Dg3+, en indien Df 2 dan Dc3:+ of Kdl Dg4+, maar thuis zag ik simpelweg Ke2 Dg4, Df3. Wit ziet het ook niet. 26. Dflxc4? Dg7xgl+ 27. Dc4-fl Ta8-g8! 28. Th3xh5 Dgl-e Kel-dl TgS-gl 30. Th5xh7+ Kd7-c6 3. Th7-hl 'i'glxfl+ 32. Thlxfl De3xc3 33. Tal-bl a6-a7 34. Tfl-el e6-e5 a2-a4? Dc3-d Kdl-cl Dd4xa4 37. Tbl-b3 b7-b5 38. Kcl-b2 Da4-d Tb3-c3+ Kc6-b6 40. Kb2-b3?? Dd4-a4+ 4. Kb3-b2 Da4-b4+ Wit geeft op. Hij verliest een toren.

20 20 Pim Zonjee Van 3 t/m 9 augustus jl. werd in de zalen van Grand Hotel Krasnapolsky o. m. het open gedeelte van het OHRA-schaaktoernooi gehouden. Men kon inschrijven voor de avondgroepen A t/m E, de daggroepen D en E of beide natuurlijk, zoals de clubgenoten Paul Deken en de heer Louiszoon deden, die vrolijk in n week veertien ronden Zwitsers propten. Volgens Paul nam in de tveëde helft van het toernooi zijn concentratie vel wat af - hetgeen hem overigens niet verhinderde om. in de (meestal).wat sterkere daggroep te promoveren, Vanwege de grote belangstelling verden onder dezelfde letter meerdere groepen gevormd. Het betekent dat de resultaten der deelnemende club genoten niet geheel vergelijkbaar zijn, Nochtans waren de verschillende groepen qua rating aardig in evenwicht, zodat een rangschikking zoals u die hieronder aantreft, mij gerechtvaardigd, maar vooral erg aardig leek. Op grond van zijn resultaat in de B-groep van vorig jaar van 5 uit 7, was Djon Spelbrink gerechtigd dit jaar uit te komen in de A-groep. En of schoon hij het afgelopen seizoen in de Externe er blijkens zijn 75% weer vrolijk op los gescoord had, leek het hem wijzer dit jaar pas op de plaats te maken; mede gezien de extra versterking van de A-groep dit jaar, maar natuurlijk vooral omdat er deze keer geen fantasievergrotende creatieve anaesthesie voor handen was (zie Cn. 294, p, 6). Bleek de zelfkennis adequaat, of ontnam de afwezigheid van een nieuwe uitdaging hem de (Eijgen)broodnodige inspiratie? Djon bleef steken op een punt van het eigen geldje ad j80, -, te weten 3 punten of 43%. Toch een leuke bevestiging in in dit sterke gezelschap, Het inschrijfgeld werd wel gerestitueerd aan Kees S terrenburg die met 4 punten in de c-groep,daar minstens op zijn plaats is, Ten aanzien van de vorig jaar gepromoveerde Frans Roes past vallicht een meer terughoudend oordeel. Het OHRA-reglement kent in elk geval geen gedwongen degradatie, maar het toernooicomit houdt vel de rating in de gaten, Après la pluie le beau temps Frans! In de D-groep promoveerde ons Belgische buitenlid Bosschieter,, die zich van 7 t/m 20 juli in negen ronden Zwitsers op het door Jeroen Hoogenboom geadverteerde internationale tornooi te Gent had warm gelopen. Men zie de verslaglegging hierover van Jeroen en Peter elders in dit blad, Het OHRA-resultaat van 5 uit 7 zou de rating van Peter wel eens met een slordige 00 punten kunnen verhogen, Met 4t resp. 4 punten treffen ve in de rangschikking tvee nieuwe namen, die van Robert Jan S chaper en zijn vriend Peter Cuypers, beide afkomstig van Donner te Diemen, Ook Dick Patüis, Jan Smit en Jeroen Hoogenboom behaalden 4 punten en verdienden daarmee hun inschrij.f geld terug, Voor de laatste maakt het kenneluk niet zoveel uit in velke groep hij speelt: vorig jaar.hetzelfde aantal in de F.-groep en volgend jaar weer 4 punten in de C-groep, Voor de resultaten van de overige clubgenoten in deze groep zal ik maar vervijzen naar de hieronder af gedrukte scorelijst. Overgeven en opnieuw beginnen. Zij behoren op n na natuurlijk alle in een hogere groep thuis, het vergt alleen nog vat kennis en fantasie om te bevijzen vat vanzelf spreekt.

21 2 Meer succes in de E-poule: 3 promovendiii!!! Hoe Piet van.ammers - 6! uit 7 - ten koste van zün Westduitse tegenstander (Haben Sie ja dann gar keine Skrupel?') een koffer met Nederlandse valuta binnen de landsgrenzen 'Wist te houden, moet u.zeker nalezen in zijn kosteluke verslag hieronder. Ook promovendus Eric Verlinde begint zich steeds meer alè schaker te profileren en ook van hem 'Wist ik een vrolijke partij los te peuteren. Dat lukte niet bij (4- en) 5-punter Paul Deken, maar die vas dan ook na zijn 40-urige schaak\leek uitgeteld. Het naar diens eigen kvalificatie 'slapende lid' Frans de Vreeze startte spectaculair met 4 uit 4, om minder opvallend te eindigen met 4 uit 7. Hans Ku en Jeanne Potters zullen met eveneens 4 punten, hun veel te laag geregistreerde ratings zeker aanzienlijk corrigeren. Alle reclame voor het Ohra-jeugdtoernooi in Cn. 300 en 30 ten spijt, nam alleen Diederik van Rappard deel, en die had dan ook nog spijt dat hij niet bij de senioren had meegedaan. Tervijl bovengetekende juist voornemens is om wegens kindsheid in 88 bij de junioren in te schrijven. De organisatie tenslotte vas veer voortreffelijk. Zelfs bleek men mijn vervoestende kritiek op de retiraderetributie in Cn. 294 ter harte te hebben genomen: dit jaar vrij entree zonder piscussies bij de uitgang, De barprijzen van j2,25 voor koffie en f'3,- voor pils bijv., varen echter veer buiten proportie. Voorts vas de verlichting bij de D-groep nog steeds slecht, ik kon veer geen paard van een loper onderscheiden. De helft van de D-taf els stond onder de zwakke balconspotjes. Of daarover opnieuw geklaagd kan worden lijkt de vraag, gehoord het gerucht dat Ohra Amsterdam zou 'Willen verlaten. Gelukkig 'Wil een betrouwbaarder gerucht dat Caissa blijft! CAISSALEDEN GROEP PUNTEN WEERST. RATING BRUTOPRIJS ) INSCHRIJFGELD PUNTEN SEPT86 D. SfäLBRIN_K K. STEr:.RENBURG F. ROES P. BOSSCHIETER R. SCHAPER D. PAULIS P. CUYPERS J. HOOGENBOOM J. SMIT A. BACH G. DEKKER P. HOFMAN H. DIRKS A. NEIDIG P. ZON JEE T. PRENT P. VAN AMMERS E. VER.LINDE P. DEKEN F. DE VREEZE KUYPER H. J. POTTERS J, STARREVELD H. LOUISZOON n D. VAN RAPPARD B 2 c 3 n 2 D a b n a b n c u d n a b b b n n c c d E a c n 2a 2 ) " a c b 2b 2) " b c 2b 2j e 3 J incl. inschrijfgeld; 2) 3 22t ,- f 80,- 4 29t 889 f 60,- 60, , ,- 40,- ) 4t 24t 85 60, , o4 40, o4 40,- 4 2t ,- 3t 26t 827 -, L 757 -,- 5 t 2t 2l 767 -,- 2.l ,- 5t 23t 40,- 5f 22t 60o4 40,- 268 ) n n n 4 20, ,- n 4 22-k 20,- n 3 2t 60 -, ) ,- 2t , , ,- 6t ,- ( r) 20,- 4oo 4 -,- ).3 9t -, - daggroep; 3) jeugdgroep 4 en 5 jaar; 4) gefixeerd.

22 22 OHRA Amsterdam e ronde wit : Bosschieter. g3 2. Lg2 3. b4 Pf6 d5 Dd6?! Slechts weinigen zouden de zwartspeler dit na willen doen Bosschieter offert nu terecht een pion vo or een ruime ontwik elings voorsprong. 4. Pc3 Db4 : 5. Tbl Dc4 Het gedoe met de dame begint al reeds. Pion d5 staat in. 6. e3 a6 7.Pge2 e g6 Zwart blijft ontwikkeling 9. f4 0. d3 ll. cd3 2. Db3 hardnekkig zijn verwaarlozen! e4 ed3: Dc5 Pion d5 is al niet meer te redden op straffe van kwa liteitsverlies. Zwart ziet dit blijkbaar niet. 2.. c6? 3. Pa4 Da7 Een alternatief wa s nog Db5. 4. Pb6 Pbd7 5. Pc8:?!::,!::, ti'!::, ttj : '.' i,,!::,. ll a b c d e f g h Een merkwa ardig besluit. Bosschieter da cht hierme e te bereiken zonder meer de a-en b pion te kunnen opha len, maar zag 7. Pc5 over het hoofd. Dit afzien van kwaliteitswinst lost voor zwart nu alle Zwart : Hillebrandt problemen op. Plotseling is het wit die moet oppassen. Tc8 : 6. Db7 : Db7 : 7. Tb7 : Pc5 De situa tie is volledig ve r anderd. Zwart hee ft zich bevri jd, de dames zijn van het bord en hij heeft d beschikking over een sterk centr. 8. Tb6 Een belangrijk alternatief was hier Lh Pd3: Beter lijkt eerst: 9. Ta6: Lc5 20. Lh3 Pd7. Niet helemaal duidelijk is waarom Bosschieter niet gewoon Ld2 doet. Nu verliest hij e en belangrijke pion en komt moeilijk te staan. Alle problemen die wit ondervindt zijn nog steeds het ge volg van de fout op de 5 e zet. 20. Pel: 2. Pel: Le3 : Kg2 Pd7 23. Tel d4 24. Ta7 Td8 25. Pd3 f5 26. Pb4 Het feit dat wit dit sterke paard heeft verzekert hem va n remise. Het pa ard dreigt niet alleen op c6 te slaan, maar ook via Pc2 een pion te winnen Pc2 2èL Td7 : Pb8 Td7... Beide spelers komen remise overeen. J. Hoogenboom

23 - - -, 23 VIVA ZAPATA Dick Paulis Het Ohra-toernooi is ni et erg vlot verlopen voor bovengetekende, moeizame remises, mat gemi st etc. Ik had weer eens veel redenen tot klagen, wat zoals ieder weet gepermitteerd is, nadat men aangeschoten door de toernooizaal waggelt. Er waren lichtpwtj es; ging het anderen niet veel slechter? Gelukkig waren er schakers {ik zocht ze op! ), die continu van het slachtveld gedragen werden. Je zal toch een echt goede schaker zijn en Zapata heten?! De laatste ronde dan, een nummertj e va-banque. Paulis Krol klassieke draak. e4 2. Pf3 3. d4 4. Pxd Lf3. e5 2. fxe5 3. Ld5 4. Df3 5. Lg5 c5 d6 cxd4 Pc6 Tc8 Pa5? dxe5 Pg8 e6 De? Pc3 - Pf6 Le2 g Lg7 Le3 - Ld7 f4 - is nu mogelijk daar zwart 8, Ld7 heeft gespeeld i. p. v. het gebruikelijke 8 0-0, als dan met 9. f4 wordt vervolgd, heeft zwart het taktiese antwoord 9 Db6! onder het motto : niet rokeren, meteen op avontuur. DIAGRAM ook deze loper kan gerust ingezet worden, op 5. Dxg5 volgt 6. Dxf'tl Kd8 7. Pxe6 Lxe6 8. Lxe6 Pe? (indien De? of Te? dan 9. Tad ) 9.Dxg?,wit wint. 5. Df8 6. Lxb7? - met 6. Tae zou de partij in stijl zijn voortgezet, zwart heeft dan nog net het reddende 6... Lc6; 7.Pxe6 faalt dan op fxe6 8. Dg4 Dc5+ en Dxb7 8. Fdb5 9. Kh 20. Dxa7 2. Pxa7 22. Pe4 23. Fd en zwart leeft nog, Pxb7 na 4 De? Le5 Dc5+ Tb8 Dxa7; indien Txb5 2. Pxb5 - Dxb5 22. c4! - Db8 23. Dxb8 Lxb8 24. b4 en wits pionnenketen moet de doorslag geven. Txb2 Ld4 geeft een niet onbelangrijk veldje op, om het paardje te winnen. zwart geeft he t op. Na Tb? 23. Le3 - f5! had wit het toernooi zeer treurig, maar toch nog kreunend : VIVA ZA:PATA' verlaten.

24 24 Verslag OHRA-open toernooi, groep E- Piet van Ammers Elk toernooi kent zijn eigen verhaal.het toernooicomit schept er welbehagen in de diverse groepen zo sterk mogelijk te maken. Vanwege mijn ELO-rat ing van 575 werd ik derhalve in de E-groep ingedeeld. Ik had voor de D-groep ingeschreven op grond van mijn voorgaande resultaten in die groep. Ik kwam dus getergd. &an de start en wae vast van plan punten te scoren. Nou dat liep dus evem: iets anders. De eer ste de beste partij werd een afgang: geveegd en een uur later had ik een dikke nul achter mijn naam. Mijn zelfvertrouwen was echter geenszins geknakt ej- egon rust ig mijn punt jes te verzamelen. Na elke ronde z k de gezichten aan de topborden steeds witter worden. Je zag ze denken:"dit kan toch niet, hij moet toch eens verliezen" Dat gebeurde dus niet en met 5 uit 6 ging ik de laatste ronde in. Ik was inmiddels al gepromoveerd naar de D-groep en winst in de laatst e parij leverde mij tevens f 200, op. Hieronder volgt mijn slotpartij. Het was é n van mijn slecht ste par tijen van het toernooi, maar vanwege het verrassende slot toch leuk genoeg om in het clubblad op te nemen. Wit Zwart Andreas Uch (West-Duitsland) Piet van Ammers. e2-e4 c7-c5 2.Pb-c3 Pb8-c6 3. g2-g3 g7-g6 4.Lf-g2 Lf8-g7 5. f2-f4 d7-d.6 6. d2-d3 Pg8-f6 7.Pg-f Lc8-g4 9.Lc-e3 Dd8-c Lf6-d4+ 0.Dd-d.2 Pf6-d7 Geen gelukkige zet. Activeert welliswaar de fia.nchetto-loper, maar sluit de diagonaal c8-h3.. h2-h3 Lg4xf3 De consequentie van mijn vorige zet. 2.Lg2xf3 De zwarte stelling is ietwat gedrukt. Aangezien het mijn stijl niet is 2 3.Ta-b 4. e4xf5 5.Lf3-d5+ Kg8-h8 mij langzaam te lat en dooddrukken, ga ik rotzooi trappen. f7-f5 e7-e5 Onder het motto: een zwakke pion is niet meer zwak ale hij weg is! e5xf4 Doorsla.an op g6 ziet er ook aantrekkelijk uit voor wit.

25 Le 3xf4 f8xf Lf4xd6 Pd7-f6 Lxo3 gaat natuurlijk niet, omdat wit met schaak terugneemt. Afi jn een zwakke pion kwi jt en ik.heb nu ruimt e om te spelen. 8. Tfxf5 Dc8xf5 9. I.d5xo6 b7:x:c6 Natuurlijk niet Dh3x vanwege Lg Dd2-g2 Oei, nog een pion kwijt. 20. Ta8-d.8.Pd5 2.Lc5x Pc3x 3.Do6x Tc8, ziet er goed uit voor zil., ware het niet dat wit eerst op d5 rui lt en daarna Lo5x speelt. 2. Ld.6-e7 Td8-e8 22. Le7xf6 Lg7xf6 Na Df6x gaat de pion op 06 op den duur ook verloren. 23. Dg2xc6 De kruitdampen zijn opgetrokken en wat is het resultaat : 2 pionnen acht er en dus een verloren stelling. Wat nu te doen dacht ik in al mijn eenvoud.. Ik balanceerde tussen twee gedachten: opgeven het laatste, dus : 23. Lf6-d WIT GEE?l' OP!! of nog even op zijn tijdnood spelen ( nog minuut ). Ik koos voor De jonge West-duitser gaf mij een hand en prevelde zoiets van Xatt auf' Gé eins. Ik zal nooit weten welke blinde vlek zich van de hersenen van mijn tegenstander meester ma.akte. Oké de toren op b is niet zijn meeat actieve stuk, ma.ar hij staat er wel degelijk. Afgezien van deze bijkomst igheid kan de witte dame terug naar g2 en zwart heeft niets meer. Mijn tegenstand.er liep nog minut enlang verdw sd rond in de catacomben van het roemrucht e Krasnapolsky. Het leven is hard, te hard als je het mij vraagt. Thuisgekomen wierp ik nog een blik op de slotstelling.ik vond een variant die op zijn minst lastig is voor wit wanneer hij op winst speelt. Lf6-d Kg-h2 Td8-b8!! DIAGRAH 25. Pc3-e4 Df5-h5.Tb2x?2.Tb2x Lb2x 3.Da8+ Kg7 4. Db7+ en stukwinst 6f. Lb2x 2. Dc7 en de toren is gebonden aan de B-lijn. 26. Tb -e Tb8xb2? Geeft de meeste verwikkelingen, b.v.. Da8+ Kg7 2. Da7x Xh6 3. Da4 Dd5 4 a3 De6 5 Tf' Da2 6. g4(to Tb ) Le5+ 7. Xg2 To2x+ 8. Tf'2 Tf2x+ 9. Pf'2x I.d5 6f. De8+ Kg7 2. De7+ Kh6 (Kg8? 3. Pf'6+ Lf6x 4. Df'6x To2x+ 5. Kg en de koek is op) 3.Df8 Lg7 4.Df4+ g5 5.Dd.6+ Dg6 6.Do5x;wit wint. Vanwege deze laatste variant moet zwart wel kiezen voor een eindspel met remisekans. 23.Do6x I.d4+ 24.Kh2 Df2+ 25.Dg2 Dg2x+ 26.Kg2x Lc.3x 27. o.3x Te2+ 28.Kf3 To2x 29.TbB+ Kg7 30.Tb7+ Kh6 3.Ta7x Tc3x 32.Ke4 c4 en de d-pion moet worden geruild tegen de zwarte c-pion. De zwarte toren kruipt achter de vrije a-pion en zwart heeft goede kans de part ij remise te houd.en.

26 26 OP.EA toernooi E-groep Eri c Verlind P N a in de eerste ronde ee:j. zacht ei tje eehaà. te tebben (is dat nederl ands? ) c.e.n een partij, waar:l n l!ll jn opponen t voor sinterklaas speelde, mo est ik in de tweede ronde tegen Dirk De Ridd er. wi "':: D:.'. rk De Ri dcer ('.Jelgische rating ::' ) zw&d : Eri c Verlinde (nederl andse rat::.r,g 26 E). c4,.... ' e5 2. P c 3, P::: "6 3. g3, Ll 4 4. Lg2, d6 5. e3, c6 6. Pe2, L e6 7. D::i3, ' Pa6 8. a3, P c5 0. Dc2, L:x c 3 0. D:r.c 3, a5. o-o, Lg4 2. Tel, Pfe4 3. Dc2, Pg5 4. d 4, Pd7 5. L d2, ' Pf 3+ :i. L: f3,l:d3 7. Df 5, 7...., e4 e. ' 8. Lc3i 8.. ' g6 9. Di:3, d5 20. cxd5,cxcl5 2. b4, b6 22. Dfl, DIAG. Bi j ee zo 'n set schrik ik al tijd een beetj e. Engels vin d ik openir.. g waarin je r. iet k.rn t zien waar het nou ei,ce: _li jk o:n gaet. Een beetj e st: el:e t.e opening. Ik zou hi er d3 gespeeld hebbe. Op xe5 volgt nu Pxe5 De loper wi l natuurlijk ook wel eens kijkel wat voer weer ' t bui ten is, maé docr a5 ko t hij ni et ver. Di t lijkt e een mooi e ;lek voor mijn loper, daar :k:a.:; ha;-:, à.h aven. Ik had aa: e4 gedaclt (7. Met het pla.n d5? Om dit te verj:ünderen, te houden, moet eerst cl.e dar:ie weg. al s ik hem - Lxe2 8. Txe2, exè.4 -+) Niet axb Lxb4, ik wi l de lo:rer va.stho...:.den. Dh E is een idee, tege:j. de com:,?.lter speelde ik : en de loper opgeslote:i 22. Dh6, PfG 23. Tel, Pg4 24. Dg7, Tf8 25. Dxh7, Df6 26. Dh4 (op a. dere zetten volgt Th8 et wi st voor zwar t b.v. 26. Dt3, Th8 27. Dfl, Txh2 en het mat op hl is r.i et te vocrkc,::r!en. Op 26. a:i ders, vogt Th8 met dar:j.ewinst) 26,Dxh4 27. gxh4,th8 23.bxa5, Txh4! (28,bx&5 29. Lxa5, Txa5? 30. Tc8+ ) of ( 28. t bxa5 29. Lxa5, Txh4 30. L e?! ) 29. az::6, Tx Pg3,Tg2+ 3.Khl, Txg3 mat (of 3.Kfl,Pb2) na 2 b6 De wi tte zet 23. Tel is echter voer verbetering vatbaer : 23. Pf4, Fg4 24. Dg7, nu Zl. Jn er een aen t.d v e..ria:ten : I 24..,Tf8 25. Dxh7, Ke7 en zwart wint door Th8 wi t!:lag dv.s ni et met de del!le op h7 slaan. II Zwsrt kan pr obere de wi tte dcme te vercveren : 24.,Ke7 25. Tcl,Dd6 26.bxa5, bxa5 27. xa5,tg3 (27,Txa5 28.Dxh8) 28.b5, Txg7 29. Tc7+ +- III Cv:{ i: d e ze vari a-: t probeert zwar t de wi tte d2!e te w:..r, rce:_ 24., Ke7 25. Tel, Dd7 26. b: a5, bxa5 27. L::rn5, Tg DxgS, Txg8 29. Te? +- et a.:,\ere wo orè. cm : Wi t csg ni et sl a'::n o:p h7 en Z\\'arte fo(!i!"['en de je.! e te vercvere zijn vru cli tel os. Er on ts tag.t ee:ï

27 tngewitk eld spel, waarin zwart er "l''-". :.rschijnli k L e t beste a<.:.; d c e t de da'.":le.s te ru ile:-_. Een r:wgelijk -J ervolg : ' :::. 5 2). 'l'ecl,h4 2. Pf., Pf5 25. Db5+,Kf8 26. b: e-5, J :.;-a5 27. Lë. 2, 27.. 'g5 28. Pg 2, hx.ç3 --?0. fxg3, Pg4 30. Dc5+, K g 7 h4, gx -:4 Dc7 ::2.. ' h;;:g3 :n. Dxg3,Th2 34. Dxl-"2,Px! Kxl:2, Dg Pf4, Pb'4 24. Dg7,Tï8 25. bxe5, bxa5 2f. Tl' l,g5 27. h 3, Df6 28. D f6, Pxf6 en er is ee _ s elling olètsta:n, we.r.rir.. b ei d s p&rtijen ka: se:i hel be:. Wi t zcu nu veel :o eer ke.nse! heb - e! l a.." in à e i : es:;:i e el d e ::: artij : Na 2. Dfl kor'jt ë.e :z. warte a.s.ij.yal O:LJ gru:.g en is, :!::.et r::: eer te. :G o)pen. wi t mc.=kt de c lijn vrij, in de weg lc Ol't. Dre:'..g t '.ï:>:h2 En toen waren de sch ci j es o:p! (36. Pf4, Th8+37.Ph3, Dg2 mat) zi e l.: oe de loi: cr al lee é.é.r 32. gxh4, T: :h4 33. P:r.h4, Dxh4 :ïll et ::e.t op de volg e: - e zet. 27 In ie derde ro::de hanteerde ik de wi tte sb.kken tegen R. van :Erl:. g We hadden beid.en ee: 00% s c or e e: s;eel de:i e.an het hoogste bord. Na een ts.n:elijk sa::.i e schuif!!'.a=:.:cvas t OJ?ening volg-de een m:'.. dder.s:pel wao.rin ik_._een pi on w:. st te wirlnen en eeri vrijpion k on ki sër en. Na è.e 34 s e ze t van zwar-c.; e.s de volge!!d.e stelling on tstaan : Er "'/ C lgde : 35, d6! ' ' TE Tdl, Td.7 7. a5!, ' b:r.a5 38. Txe.5, T:x a5 39. P:xa5 Pe5 40. Td5!, P d3 4. Pc ' g Pb8, Pb Px"i.7, Pxd5 44. P:xc 5! 35.., d7 35. Po8 +- dreigt met strijd op twee frcnt8n op 4...,Pb2? vo l g t nu 42. Pe5 35. d6! een andere m oi:;el i j hei d is: 42.,', Td8 43. d7, TxbS 44. de:d+, Txd3 45. TxdB+ en wi t wi nt 44. c xd 5, c PbB,Kf7 46. d7, Ke7 47.dC+, Kd3 Wi t staet ontegen zeggelijk g ewon e n, oaer de winst la t Log ev en op zich w chten.

28 ' Kf Po7! ' Pb6 46. c5 ' 47. c6 ' 48. c ' 49. Pc5! '9.... ' 50. d7+ Pd7 Ke8 Pb6 h5 No al tijd wei ert wi t het st k te nemer:! De zwartspel er tconde gevoel voer hu ::or ; h i.er :ood hij rer:ise ae, 0Dó.e.t :i.k s tul:wi:i s t o -.. erzi en zou ebb2.:! Ui t bl:i. ft kcsekwent he-t stik weigerer;. De ::.we:.rte kon :'..ng kan niet meer "bjj de oprut:kende pi o::.n ei kon: e:. De l&.atste zet var. ee:: tro:.steloze. Zw.s.r'c ge sft o:p ; p:::-o:',otie i.s niet meer te Yoork0::ie:"! Na dese bliksecstert (3 iit 3) werd ik door or:. ze kl b e:ioot de îreeze (ke:lt u di e n n? ik hed hem og nooi t gezi en) op een schi tterende wi jze afge 8traft voor al te gretie spel in ee stelling di e da.s.r nog niet ri jp v.:ior we.8. Zi e het è :.. c.gra.::l ri a è.e onge lukkige 3 e (!) zet vrn zw.s.rt. Ik h i:..d ged i:..cht Det 3, P:xe5? een :;i orc te win:en op de vol gend e wi j :;;; e 4. Pxe5, tc5+ etc. Maar beè.en}:, uw teger.. stanè.er hoeft r:iet te slé:. '.r:, l:.i j kan o.o}: :.. 4. Pd4! spelen! p. on e6 is nu vreselijk zw e.k geword.en en stuk.verlies is ni et te vocrkc en. di.s.gra'l: wi t: Kgl, De2, Tal, Tfl i Lo 3, Lel, Pi"3,2.2,b2, c 3,g2,h2,Pbl zwart:ke8, De7, Ta3, T 8, Le;2, Lg7, Pb6,a7,b7,c7,e6,t.,6,h7,P e5 Ui -t; de volgen::":.e 3 ro::;,d en l:. &alè.e ik nog 2 pur.. ten, waardocr ik!:et toer:oci af sloot De"; de wi j zeer tevreden stel:lr: :ende s ::ore va.ri 5 "t;.i t 7 e: " het daar u:i. t vocrtvloeiende recht o;i promo ti e r.e.ax de D-groep in het volii:;erde ORRA- to=rno oi. na 3. Pe5?