coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "coaching counseling training De NLP practitioner opleiding. De inhoud: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP"

Transcriptie

1 De NLP practitioner opleiding. De inhoud: Zoals in de folder te lezen is komen alle NLP onderdelen uitgebreid aan bod. We hanteren een drie-staps leermodel: De basis van NLP De vaardigheden van NLP De technieken van NLP Alle theoretische onderdelen (de basis) zullen we op een plezierige manier praktisch inzichtelijk maken (de vaardigheden), zodat je met de theorie en vaardigheden al snel aan de slag kunt (de technieken). Na het eerste blok zul je al verrassend veel bewust zijn gemaakt van de mogelijkheden die NLP jou kan bieden. Tijdens elk blok behandelen we specifieke onderdelen van de NLP en werken deze uit. En gaandeweg de opleiding zul je de kracht en de resultaten die het jou zal opleveren met veel plezier gaan ervaren en verder ontwikkelen. Aan het eind van de opleiding zal er na een theoretische en praktische toetsing de erkende certificering NLP Practitioner plaatsvinden, die toegang geeft tot de NLP Master Practitioner opleiding. Ervaring en ervaringen opdoen zijn uitermate belangrijk en middels de te vormen intervisie groepjes zul je tijdens de gehele opleiding (tussen de blokken door) met elkaar het leerproces actief vorm gaan geven. Het is van groot belang contact te maken met de bouwstenen van NLP, vandaar dat we vanuit die basis, de theorie veel inzichtelijk gaan maken. Juist om NLP toepasbaar te maken en het vooral te doen! Omdat we zelf ervaren hebben wat het ons opgeleverd heeft en ons nog steeds oplevert, zijn we ook enthousiast om onderdelen vanuit de ontwikkelingspsychologie (transactionele analyse) en het werken vanuit systemen (waaronder familie-, organisatie- en gezondheidsopstellingen o.a. tijdens het avondprogramma) in het NLP programma te integreren. Dat is echt een extra, juist omdat het zoveel extra kracht toevoegt aan dit proces. Het food-programma is een extra onderdeel omdat weten wat je eet, bewust zijn van de goede brandstof die je nodig zult hebben bij alle leerprocessen die je doormaakt essentieel blijkt te zijn. Gezondheid op geestelijk en lichamelijk niveau maakt dit NLP proces echt als een cadeau voor jezelf. En IONOI gunt jou dat ook. Lekker, gezond, leerzaam gaan prima samen met NLP. Laat je dus verrassen door de solide opleiding, de snelle resultaten op communicatief niveau met jezelf en met anderen, kortom : Een rijke verzameling vaardigheden en technieken rond communicatie, coaching, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Geliefd waar de resultaten tellen. Veelzijdig in je werk, gevoelig in je relaties en sterk als persoon! Vanuit de gedachte doen wat je zegt, vormt jouw persoonlijke ervaring de basis voor de toepassing in jou werk en privé situatie. Wat is NLP : de basis NLP heeft zich in de afgelopen 30 jaar bewezen als een methode die menselijke processen effectiever, plezieriger en sneller kan laten verlopen. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling, communicatie, training of management, NLP kan er een nieuwe impuls aan geven. NLP helpt mensen om hun innerlijke beleving zo te veranderen dat ze hun doelen bereiken. NLP vermenigvuldigt het goede door uitzonderlijke mensen te modelleren en hun vermogens over te dragen. De NLP-opleiding van IONOI is een zorgvuldig opgebouwde, praktische training, die een breed scala aan nuttige ideeën, modellen en technieken biedt.

2 Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is een model voor communicatie en innerlijke verandering. NLP helpt mensen om de wisselwerking tussen hun gedachten, emoties, overtuigingen en gedragingen zo te veranderen dat hun potentieel tot bloei komt. To fullfill your potentials Leren werken met NLP is leren begeleiden: anderen op een heldere, betrokken manier ondersteunen en stimuleren op hun levenspad. De kracht van NLP komt voort uit integratie: rationeel plus emotioneel, overtuiging plus vaardigheid, structuur plus intuïtie. Sleutelwoorden zijn: persoonlijke ontwikkeling, effectiviteit, innerlijke beleving, contactuele vermogens, overtuigingskracht en zelfsturing. NLP is ontstaan in de jaren tachtig, toen enkele bijzondere psychotherapeuten werden bestudeerd met behulp van inzichten uit de linguïstiek, de neurologie en de stuurkunde. Tegenwoordig wordt NLP in allerlei verschillende beroepen gebruikt. In de NLP-opleidingen van IONOI vindt u vooral coaches, adviseurs, trainers, zorgverleners en managers. Onze deelnemers werken in functies waar communicatie en verandering belangrijk zijn. Onze opleiding richt zich niet alleen op de methode of alleen op de persoon, maar op de methode èn de persoon. Want goede begeleiding ontstaat in een wisselwerking tussen klant, begeleider en methode. Hoe krachtig het gereedschap ook is, echt vakmanschap ontstaat pas wanneer iemand dat gereedschap met liefde en eerbied hanteert. Innerlijke hulpbronnen NLP gaat er van uit dat we uiteraard worden beïnvloed door onze levensgeschiedenis, maar dat we daar niet aan zijn overgeleverd. Ieder mens heeft de innerlijke hulpbronnen om gegeven de juiste motivatie te kunnen wat hij wil kunnen en zijn unieke mogelijkheden tot uitdrukking te brengen. De hulpbronnen hoeven niet van buitenaf te worden toegevoegd. Ze kunnen in de eigen levenservaring worden gevonden. NLP levert de gereedschappen om deze theorie in praktijk te brengen. Met individuen, teams en organisaties onderzoekt NLP waar ze naartoe willen, wat hen tegenhoudt, en wat ze nodig hebben. NLP is een methode Wij zien NLP als een prachtige verzameling modellen en technieken die pas tot hun recht komen als ze zorgvuldig en deskundig worden toegepast. Hoewel NLP bekend staat als niet wetenschappelijk, is er de afgelopen tien jaar veel wetenschappelijk onderzoek gedaan dat de werkwijze van NLP ondersteunt. Wij noemen bijvoorbeeld de ontdekking van de spiegelneuronen, die naadloos aansluit bij de relationele technieken van NLP, de nieuwe inzichten over constructive memory, die de bekende NLP-techniek Change Personal History ondersteunt, de recente wetenschappelijke publicaties over priming en het slimme onbewuste (die nauw aansluiten bij diverse NLP-technieken en de invloed van social support op fysieke gezondheid, die geheel in overeenstemming is met de manier waarop onze opleidingen worden gegeven. In 2010 is er een onderzoek afgerond dat laat zien dat slechts een enkele NLP-sessie bij 64% van de clienten een significante vooruitgang oplevert. Wat maakt het dat mensen werken met NLP? In het werken met mensen gaat het enerzijds om persoonlijk contact: begrijpen wie iemand is en vanuit welke innerlijke structuren hij handelt. Anderzijds gaat het om resultaten: hoe help ik iemand om effectiever te worden en nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen?

3 De volgende vaardigheden zijn daarbij belangrijk: Doelgericht contact opbouwen. Hoe zorg je voor een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid? Of het klikt wordt meestal gezien als iets waar je alleen op kunt hopen. Met NLP kun je goed contact bewust tot stand brengen, juist ook als dat niet spontaan gebeurt. Gestructureerd en doelgericht werken. Hoe kun je stap voor stap naar een concreet resultaat toe werken? Mensen die geheel vanuit hun intuïtie werken, raken gemakkelijk de weg kwijt. NLP biedt de mogelijkheid om het emotionele met het rationele te verenigen, om structuur te combineren met intuïtie. Nauwkeurige informatie inwinnen. Je hoort wat iemand zegt, maar wat is de beleving achter die woorden? Door te letten op bepaalde taalpatronen en daar op door te vragen, wordt het vaak ook diegene zelf - duidelijk wat iemand werkelijk bedoelt. Onbewuste non-verbale reacties observeren. Mensen zenden voortdurend non-verbale boodschappen uit. Wat vertellen die non-verbale reacties over iemands gevoelens en denkpatronen? En hoe kun je aan die non-verbale reacties zien welk zintuiglijk systeem iemand activeert? Hulpbronnen activeren. Welke hulpbronnen, kwaliteiten heeft iemand nodig om een bepaald doel te bereiken? Hoe kunnen we die hulpbronnen in iemands eigen beleving opzoeken en activeren? Ondersteunende betekenissen geven. Is iemand star, of is hij juist principieel? Is hij open of is hij naïef? Gul of onverantwoordelijk? Hetzelfde gedrag kan op totaal verschillende manieren worden geïnterpreteerd. NLP onderzoekt het verband tussen de feiten en de betekenis die we daar aan hechten. Hoe help je iemand om zo tegen de dingen aan te kijken dat het zijn doelen ondersteunt? Conflicten oplossen. Bij een innerlijk conflict gaat het om twee kanten van dezelfde persoon die het niet met elkaar eens zijn. NLP biedt technieken om die kanten weer op één lijn te brengen. Dezelfde procedure wordt ook gebruikt bij conflicten tussen personen. Het transformeren van psychologische hindernissen. Op weg naar zijn bestemming komt iemand hindernissen tegen. Op zijn of haar pad naar de heilige graal ontmoet de held of de heldin de nodige draken. NLP biedt een heel scala van technieken die iemand helpen om zijn of haar psychologische hindernissen te overwinnen. Wie werken er met NLP? De NLP-practitioners die hun opleiding bij IONOI doen, komen uit de volgende beroepsgroepen: Coaches Management- en bedrijfstrainers Managers Zorgverleners Maatschappelijk werkenden Personeelsfunctionarissen Fysiotherapeuten Psychologen Organisatieadviseurs Docenten Een NLP-opleidingsgroep bij IONOI bestaat uit maximaal 15 deelnemers. Zij zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, zorginstellingen, de trainingswereld en de overheid. Het is een groep met een rijke variëteit aan persoonlijkheden, beroepsachtergronden en levenservaringen. Daardoor kun je gemakkelijk gelijkgestemden vinden om samen vertaalslagen naar je werk- en privé situatie te maken. Omdat we met kleine groepen werken is de persoonlijke aandacht, rust en ruimte gegarandeerd en zul je daarom ook makkelijk contact kunnen maken met de te leren stof.

4 De groep biedt ook voldoende gelegenheid tot de kans om vanuit een ander perspectief naar jezelf en je werk te kijken. Vanuit de gedachte doen wat je zegt leer je eerst de NLP-technieken op jezelf en je medecursisten toe te passen. Persoonlijke succes ervaringen vormen de basis voor de vertaling naar je werk- en privé situatie. Naast de trainers zijn er begeleiders aanwezig om te zorgen dat je de genoemde persoonlijke aandacht en feedback krijgt. Kernthema s van NLP Doelgericht werken je leert stuurkundig verantwoorde doelen formuleren, zodat de kans op succes toeneemt en je van iedere stap onderweg naar het doel kunt leren. Observatie van non-verbale reacties je leert je zintuigen gebruiken om het effect van jouw communicatie onmiddellijk waar te nemen en te herkennen wat er zich in iemands innerlijke beleving afspeelt. Daardoor kun je met meer contact en precisie met mensen werken. Rapport opbouwen je leert hoe je een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid (rapport) tot stand kunt brengen. De basis voor rapport is liefdevolle aandacht. Door de waarden die jou tot uitdrukking brengt, jou woordkeus, jou houding en jou gebaren e.d. af te stemmen op die van de ander, leer je het rapport doelgericht te versterken. Innerlijke hulpbronnen activeren Het hebben van problemen betekent in NLP dat je nog niet de juiste hulpbronnen gevonden hebt. Je leert hoe je innerlijke vermogens kunt opsporen en inzetten voor verandering. De vragen waar het hier om gaat zijn: Wat houdt mij tegen? en Wat heb ik dus nodig? Is het bijvoorbeeld inzicht, creativiteit, rust, of iets anders? En als ik dat weet, hoe maak ik dat dan wakker in mijzelf? Taalpatronen herkennen en inzetten je leert hoe je nauwkeurige informatie kunt verzamelen en tegelijkertijd de ander kunt stimuleren om beperkende ideeën onder de loep te nemen (metamodel). En je leert herkaderen (reframing), d.w.z. hoe je feiten in een ander kader kunt plaatsen, zodat ze een andere betekenis krijgen. Het gaat dan om een nieuwe betekenis die de doelen van de ander beter ondersteunt. Mentale strategieën je leert observeren welke innerlijke stappen iemand doorloopt bij een mentale activiteit, bijvoorbeeld als hij creatief is, als hij zichzelf motiveert of als hij een beslissing neemt. Deze manier van werken heeft tal van toepassingen: je kunt probleemstrategieën veranderen, ineffectieve strategieën verbeteren, iemand nieuwe strategieën aanleren of effectieve strategieën van anderen overnemen. Communiceren met gedeelten je leert respectvol overleggen en onderhandelen met gedeelten van uzelf en anderen. Dit is een positieve manier om om te gaan met weerstand. Ieder gedeelte, hoe vreemd of destructief het ook reageert, kan gewaardeerd worden voor zijn of haar positieve bedoelingen. Je leert onbewuste vermogens en informatie toegankelijk te maken. Je leert onderhandelen om met jezelf en anderen tot win-win resultaten te komen, en zowel interpersoonlijke als innerlijke conflicten op te lossen. Veranderingstechnieken je leert verschillende krachtige veranderingstechnieken zoals de Circle of Excellence, de Gedragsgenerator, Change Personal History, Zesstaps herkaderen, Onderhandelen tussen gedeelten en Het uitlijnen van logische niveaus.

5 Vaardigheden van NLP Vooronderstellingen van NLP Communiceren vanuit de aannames waar NLP op gebaseerd is. Principes van NLP De operationele basisprincipes van NLP die tevens helpen om NLP te vertalen naar verschillende werksituaties. Het neuro-linguïstische model Wat is de relatie tussen taal, ervaring en werkelijkheid? Hoe verhoudt onze kaart van de wereld zich tot de wereld zelf? En wat zijn daarvan de consequenties? De TOTE Een stuurkundig model voor doelgericht handelen, dat de nadruk legt op duidelijke criteria, zorgvuldige observatie en flexibel handelen. Het NLP-gesprek: een overzichtsmodel Een ruimtelijk model waarbinnen vooronderstellingen, relatie, doelen, hulpbronnen, hindernissen en toekomst allemaal een duidelijke plaats hebben. In wezen vraagt dit model: Wat wil je bereiken, waar ben je nu, wat houdt je tegen, wat heb je dus nodig, hoe kun je dat in jezelf oproepen en hoe ga je dat straks inzetten? Dit model is de basis voor het NLP-veranderingswerk, d.w.z. alle andere elementen en technieken hebben in dit model hun plaats, zodat u overzicht over uw NLP-werk houdt. Vormvoorwaarden voor doelen Eisen die gesteld worden aan de formulering van een doel om de kans te vergroten dat het doel wordt bereikt. De structuur van de subjectieve ervaring De structuur van de subjectieve ervaring is de samenhang tussen de omstandigheden, iemands concrete gedrag, zijn emotionele toestand, zijn manier van denken en zijn overtuigingen. Je leert onderzoeken hoe de elementen van deze structuur elkaar beïnvloeden. Tevens is dit een manier om een compleet beeld te krijgen van iemands beleving. Het metamodel Het metamodel vraagt naar de beleving achter de woorden. Het bestaat uit herkenbare taalpatronen en bijbehorende vragen. Het metamodel vraagt iemand om zijn of haar uitspraken weer te verbinden met de ervaringen waar die uitspraken op zijn gebaseerd. Daardoor ontstaat er bij de ander ruimte voor nieuwe ideeën en krijgt de NLP-er nauwkeurige informatie. Rapport opbouwen Je leert om goed contact op te bouwen, door jezelf in de juiste gevoelsmatige toestand te brengen en tevens bewust gebruik te maken van verschillende communicatiekanalen zoals woordkeus, zintuiglijke voorkeur, houding, gebaren, stemtoon en spreektempo. Hiërarchie van logische niveaus je leert omgaan met verschillende niveaus in leren en communicatie: je leert onderscheiden op welk niveau de aandacht is gericht en op welk niveau verandering gewenst is. Zo geef je concrete invulling aan Albert Einstein s beroemde gedachte dat een probleem niet opgelost kan worden met hetzelfde soort denken waarmee het wordt gecreëerd.

6 Associëren en dissociëren Geassocieerd zijn betekent: een ervaring beleven in het hier-en-nu. Gedissocieerd zijn betekent: de ervaring van een afstand beschouwen. Associëren en dissociëren zijn psychologische basisvaardigheden die in vrijwel iedere NLP-techniek van belang zijn. Dissociatie geeft ruimte voor creativiteit, associatie geeft gevoelsmatige impact. Een onderdeel wat heel goed aansluit op ons extra toegevoegde TransActionele Analyse onderdeel in de IONOI opleiding. Werken met ankers Ankers zijn woorden, aanrakingen, gebaren of lichaamshoudingen die een bepaalde innerlijke ervaring oproepen. Je leert ankers gebruiken voor veranderingsprocessen. Zo veranker je bijvoorbeeld een innerlijke hulpbron om hem op het juiste moment in te kunnen zetten. Hulpbronnen oproepen je leert verschillende manieren om innerlijke hulpbronnen te activeren. Non-verbale reacties ijken je leert zien in welke innerlijke toestand iemand op een gegeven moment is. Door het ijken van non-verbale reacties kun je nauwkeuriger met mensen werken. Je bent niet meer afhankelijk van alleen de woorden van de ander. Individuele leerpatronen onderzoeken Je onderzoekt hoe je zelf leert. Dit inzicht gebruik je om nog duidelijker aan je begeleider aan te geven wat je nodig hebt om goed te leren in de opleiding. Op dezelfde manier kun je ook onderzoeken hoe jouw cliënten of medewerkers leren zodat je hen beter kunt begeleiden. Werken met weergavesystemen en submodaliteiten De zintuiglijke weergavesystemen zijn: visueel (zien), auditief (horen), kinesthetisch (voelen), olfactoir (ruiken) en gustatoir (proeven). Je leert om daarin kwalitatieve verschillen (submodaliteiten) te onderscheiden. Een andere samenstelling van deze submodaliteiten geeft vaak een geheel andere beleving. Dit is een manier om a.h.w. rechtsreeks met de machinetaal van de beleving te werken. En hierin sluit ons extra food programma naadloos aan. Oogbewegingen Je leert oogbewegingen te observeren die aangeven welk zintuiglijk systeem, d.w.z. welk gedeelte van de hersenen iemand op een gegeven moment activeert. Zo analyseer je hoe iemand zijn probleem of zijn hulpbron creëert, wat je vervolgens weer gebruikt in het NLP-gesprek. Door de oogbewegingen te observeren ontdek je patronen waarvan iemand zichzelf meestal niet bewust is; een belangrijke meerwaarde in jou begeleiding. De Disneystrategie Met deze techniek helpt je iemand om op een creatieve manier nieuwe gedragingen te ontwikkelen. Deze techniek wordt met name gebruikt als iemand een nieuwe uitdaging aangaat waarmee hij of zij nog geen ervaring heeft. Ook geschikt als creativiteitsstrategie voor een team. The circle of excellence Soms heeft iemand meerdere verschillende hulpbronnen tegelijkertijd nodig. Met deze techniek zorgt je er voor dat iemand verschillende gemoedstoestanden met elkaar combineert en verankert, zodat ze beschikbaar zijn in de situaties waarin hij of zij optimaal wil functioneren.

7 Change personal history Psychologische hindernissen zijn vaak gebaseerd op ervaringen in het verleden. Met deze techniek helpt u iemand om zijn of haar persoonlijke levensgeschiedenis als het ware te herschrijven. Op die manier kunnen belemmerende reacties, die voortkomen uit vroegere ervaringen, worden veranderd. Deze techniek is in overeenstemming met de nieuwste wetenschappelijke inzichten in hoe de hersenen herinneringen creëren. Werken met innerlijke strategieën je leert analyseren, aan de hand van iemands oogbewegingen en non-verbaal gedrag, met welke denkstappen hij of zij een bepaalde hindernis oproept bij zichzelf. Vervolgens help je hem of haar om deze innerlijke strategie bij te stellen. Ook te gebruiken om successtrategieën te analyseren. Herkaderen (reframing) je leert nieuwe kaders om de feiten heen te plaatsen, waardoor die feiten een andere betekenis krijgen. Mensen beperken zichzelf vaak door hoe ze de dingen interpreteren. De mens heeft de vrijheid van conclusie, d.w.z. dat hetzelfde feit totaal verschillende dingen kan betekenen. Je leert mensen om betekenissen aan de feiten te hechten die hun mogelijkheden vergroten. Communiceren met gedeelten Waarom doen mensen niet wat ze willen doen en waarom doen ze dingen wel, die ze juist niet willen? NLP biedt een stapsgewijze techniek om het onbewuste aan te spreken, vooral als het gaat om gedragingen die het bewuste denken niet begrijpt. Met deze techniek help je iemand om verschillende kanten van zichzelf weer te laten samenwerken. Zesstaps herkaderen Dit is een speciale vorm van communiceren met gedeelten. Je spoort de onbewuste motivatie achter ongewenst gedrag op en je helpt iemand om storende gedragingen op onbewust niveau te vervangen door gewenst gedrag. Het binnen-buiten model Zoals Jung zegt: De pijlen die ons het diepste raken, zijn de pijlen die op ons worden afgeschoten vanuit de hindernis van ons eigen onbewuste. Met het binnen-buiten model leer je mensen om anders om te gaan met hun irritaties en ergernissen. Je brengt iemand in contact met een kant van zichzelf die lijkt op de irritante ander. Onderhandelen tussen gedeelten Dit is een model voor het oplossen van innerlijke conflicten: iemand heeft twee verschillende kanten die tegenstrijdige dingen willen. Op gedragsniveau kunnen dit soort conflicten meestal niet worden opgelost. Je kunt geen twee tegenstrijdige dingen tegelijk doen. Door het zoeken naar overeenstemming op het niveau van de onderliggende criteria en waarden, ontstaat er ruimte voor nieuw gedrag. Werken met metaforen Het vertellen van verhalen geeft gevoelsmatige betrokkenheid en nieuw associaties. Je leert werken met metaforen als veranderingsimpuls. Je schetst in een metafoor domein (een verhaal) een probleem dat analoog is aan het probleem waar iemand aan werkt. Hij of zij lost het probleem in het metafore domein op, en vertaalt die oplossing vervolgens terug naar het echte probleem. De persoonlijke tijdslijn Mensen geven de tijd op een individuele manier weer. Je leert onderzoeken hoe iemand de tijd innerlijk weergeeft en hoe dat zowel een hulpbron als een hindernis kan zijn.

8 De levenslijn De levenslijn is een visuele weergave van verleden, heden en toekomst, die vaak wordt gebruikt als kader voor NLP-interventies. Door op deze manier (ruimtelijk gesorteerd) te werken, houden zowel jou als je gesprekspartner overzicht over het veranderingsproces. Indicatiestelling: wat doe je wanneer? Het principe van hindernissen is: wat je tegenhoudt, bepaalt wat je nodig hebt. Welke NLP-techniek past het beste bij een bepaalde hindernis? Je leert welke technieken het effectiefst zijn bij welk soort hindernissen. De NLP-opleidingen van IONOI zijn voortdurend in ontwikkeling. In de practitioner opleiding van IONOI worden de bovengenoemde thema s behandeld. Soms zal de trainer dieper of minder diep op bepaalde onderwerpen ingaan om aan te sluiten bij wat er op dat moment in de groep gebeurt of om nieuwe varianten te behandelen. In deze cursusbeschrijving treft je vaak de zinsnede je leert. aan. Wat wij bedoelen is dat wij het onderdeel uitleggen en demonstreren en dat je de gelegenheid krijgt om te oefenen en feedback te krijgen. De mate waarin je een onderdeel van NLP echt goed leert, hangt uiteraard ook af van je eigen inzet en van de mate waarin je NLP in praktijk brengt. Tijdsinvestering 5 blokken van 3 dagen gedurende 5 maanden. 15 dagen verdeeld over vrijdag- zaterdag- zondag : aanvang op twee vrijdagen en drie zaterdagavonden zal er van ca een avondprogramma zijn. De verplichte literatuur voor de opleiding bestaat uit: Manual NLP practitioner IONOI De opleiding wordt afgerond met een toetsing. De toetsing omvat de volgende onderdelen: Kennistest Observatietest (vragen naar aanleiding van een praktijkvoorbeeld). Evaluatie van praktijkwerk ter plekke (NLP-gesprek met een cliënt,). Herkansing Mocht iemand de toetsing onverhoopt de eerste keer niet halen, dan wordt hem of haar een coachingsdag en herkansing aangeboden. De herkansing wordt op vaste data gehouden voor alle NLP-practitioners. Deze data worden tijdens de toetsing bekendgemaakt.

9 Het avondprogramma: Werken met systemen: opstellingen, familie-, organisatie-, en gezondheid Ondernemen met NLP Fysiotherapie en NLP (optioneel) Accreditatie KNGF Basisdeel fysiotherapie 195 punten (BOCK regeling max. 30 punten). Informeer naar de procedure. Trainer: Rogier van Luijk, internationaal ABNLP gecertificeerd NLP trainer en register fysiotherapeut. Wanneer: Kijk op Aantal deelnemers: Maximaal 16 Aanmelden: Je kunt je aanmelden via: Website: Tel: Locatie: Zwolle of Amersfoort Informatie avond(en): Bezoek een van onze gratis informatieavonden: kennismaken met NLP Aanmelding vooraf: zie Contact: Wanneer je graag persoonlijk contact wilt en/of specifiekere informatie wilt krijgen neem dan gerust contact op met Rogier van Luijk: of We hopen jou ook te mogen verwelkomen op de unieke en solide NLP practitioner bij IONOI.

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Neem je leven in eigen hand

Neem je leven in eigen hand NLP & Communicatie NLP Practitioner & meer... - 22 november 2013 Neem je leven in eigen hand Herken je jezelf? Je vraagt je af of je je talenten wel genoeg kent en inzet. Je wilt meer uit jezelf halen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Informatie : WAT IS NLP?

Informatie : WAT IS NLP? Informatie : WAT IS NLP? 1. Grondleggers en historie van NLP Het is niet eenvoudig om een korte omschrijving te geven van wat NLP precies is. NLP is geen wetenschappelijke theorie, maar eerder een denk-

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Sonnevelt Opleidingen Communicatiespecialist

Sonnevelt Opleidingen Communicatiespecialist Beste lezer, Als student bij Sonnevelt heb je altijd een streepje voor. Naast het lesmateriaal willen we onze studenten altijd de gelegenheid geven zich verder te verdiepen in hun vakgebied. In dit e-book

Nadere informatie

Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen.

Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen. Het ontstaan, herkennen en transformeren van overtuigingen. Uit: Handboek voor trainers, stappen ter verrijking. Auteur: Anneke Durlinger-van der Horst Inleiding Robert Oxton Bolt (auteur en scenarioschrijver)

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Je ongekende vermogens

Je ongekende vermogens Je ongekende vermogens Trainers: Sytse Tjallingii NLP-practitioner, NLP-Master-Practitioner Internationaal gecertificeerd NLP-trainer AVP-trainer Email: sytsemarlies@home.nl Website: www.jeongekendevermogens.nl

Nadere informatie

Najaar 2012 door Marlies en Sytse Tjallingii

Najaar 2012 door Marlies en Sytse Tjallingii Najaar 2012 door Marlies en Sytse Tjallingii Inhoud Programma overzicht... 4 Week 1... 5 1 Welke doelen stel je voor deze vervolgcursus?... 5 1. Beschrijf welke technieken uit de vorige cursus je het meest

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch

14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch 14-daagse NLP Coach & Marketing Bachelor voor Personal Trainers te s-hertogenbosch De basisopleiding start dit najaar op 1 oktober 2011, en in het voorjaar op 3 maart 2012. Gedoceerd in 7 maal 2 dagen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Als de één het kan, kan de ander het leren!

Als de één het kan, kan de ander het leren! Anneke Meijer en Jaap Hollander, Juli 2011 MODELLEREN: Als de één het kan, kan de ander het leren! Modelleren maakt bijzondere menselijke vermogens, die eerst voorbehouden leken aan natuurtalenten, overdraagbaar

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie